TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu"

Transkriptio

1 JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat kk kumulatiivinen Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 39 % 38 % 16 % kk Käyntimäärät KV kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen T3, lääkärit KV kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Siilainen kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Rantakylä kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Niinivaara kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Kiihtelysvaara kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Tuupovaara kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Pyhäselkä kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Eno kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla puhelujen vastausprosentti KV kk kk:n keskiarvo Terveysneuvonta-asiakkaat KV kk kumulatiivinen Käyntimäärät KV kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit kk kumulatiivinen Käyntimäärät, Neuvolat kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen käyntimäärä/terveydenhoitaja 360 kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit 191 kk kumulatiivinen isyyden tunnustamiset kk kumulatiivinen Käyntimäärät, Koulu- ja opiskeluth kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen käyntimäärä/terveydenhoitaja 421 kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit 146 kk kumulatiivinen Suun terveys Hammashuollon asiakkaat KV kk kumulatiivinen Käyntimäärä KV kk kumulatiivinen josta kiireettömän hoidon käynnit kk kumulatiivinen josta kiireellisen hoidon käynnit kk kumulatiivinen Kiireellisen hoidon osuus käynneistä 23 % 25 % 19 % 19 % kumulatiivinen Hammaslääkärikäynnit kk kumulatiivinen Suuhygienistikäynnit kk kumulatiivinen Monihuonekäynnit kk kumulatiivinen Hammashoitajakäynnit kk kumulatiivinen Hyvinvointiaseman käynnit kk kumulatiivinen Hyvinvointiasema-asiakkaat kk kumulatiivinen Hyvinvointiasema toimenpiteet kk kumulatiivinen Hammaslääkäripäivystys Käynnit klo kk kumulatiivinen Käynnit klo kk kumulatiivinen Käynnit arkipyhä/viikonloppu 583 kk kumulatiivinen Asiakkaat klo kk kumulatiivinen Asiakkaat klo kk kumulatiivinen Asiakkaat arkipyhä/viikonloppu kk kumulatiivinen Jonottajien kokonaismäärä KV kk poikkileikkaus kk:n lopussa josta yli 6 kk jonottaneet KV kk poikkileikkaus kk:n lopussa Jonoon sijoitetut aloitetaan 2016 uudel kk poikkileikkaus kk:n lopussa Jonosta kutsutut aloitetaan 2016 uudel kk poikkileikkaus kk:n lopussa Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat KV kk kumulatiivinen kotiin annettavat palvelut, käyntimäärät kk kumulatiivinen Palveluasumisen asiakkaat KV kk kumulatiivinen Hoitopäivät kk kumulatiivinen josta palveluasumisen hoitopäivät kk kumulatiivinen josta tehostetun palveluasumisen hoitopäivät kk kumulatiivinen Päivätoiminnan asiakkaat KV kk kumulatiivinen Päivätoiminnan hoitopäivät kk kumulatiivinen Kuntoutus Terapia-asiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen käyntimäärä/toimintaterapeutti/työpäivä 2 kk kumulatiivinen käyntimäärä/psykologi/työpäivä 1 kk kumulatiivinen Kuntoutusasiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit kk kumulatiivinen Lääkinnällinen kuntoutus maksusitoumukset kk kumulatiivinen käyntimäärät kumulatiivinen Erikoissairaanhoito yhteispäivystyksen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen jonopäivät esh:ssa KV kk kumulatiivinen 1(9)

2 JOENSUU Hoito- ja hoivapalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä KV kk kumulatiivinen yli 75 -vuotiaat kk kumulatiivinen vammaiset kk kumulatiivinen kehitysvammaiset kk kumulatiivinen alle 18-vuotiaat kk kumulatiivinen Muut kk kumulatiivinen omaishoidon tukea saavat kk:n lopussa 343 kk poikkileikkaus omaishoidon tukea jonottavat 0 KV kk poikkileikkaus Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,8 % 3,2 % 2,8 % 2,7 % KV kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo 2,96 3,13 3,01 3,2 kk kumulatiivinen, mitataan 2 X/vuosi vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat KV 2 x vuosi poikkileikkaus Kotihoidon asiakkaiden määrä KV kk kumulatiivinen joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kk kumulatiivinen säännöllisen kotihoidon asiakkaat kk:n lopussa 717 poikkileikkaus palveluseteliasiakkaat kk kumulatiivinen palveluseteliasiakkaiden määrä kotihoidon asiakkaista 12,9 % 16,0 % 15,1 % 20,7 % kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,25 2,25 2,4 2,25 kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 14,7 % 17,8 % 20,5 % 11,8 % kk kumulatiivinen Välitön asiakastyö 51,6 % 55,7 % 60,0 % 58,0 % KV kk Päiväkeskushoitopäivät KV kk kumulatiivinen Kuntoutustarpeen arviointien määrä mittaaminen aloitetaan v alusta 127 kk kumulatiivinen Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikat KV kk poikkileikkaus oma kk poikkileikkaus ostot kk poikkileikkaus * palveluasumisen asiakasmäärä kk poikkileikkaus * tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä kk poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,38 3,37 3,4 3,46 kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1 % 8,4 % 9,2 % 7,7 % KV kk tehostettuun palveluasumiseen odottavat Tämä on vain kuukausittainen seuranta 48 KV kk poikkileikkaus Laitoshoito käyttöaste% 105 % 100 % 100 % 103 % kk Pitkäaikaislaitoshoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkojen määrä KV kk hoitopäivät yt-alueen kunnilta kk kumulatiivinen käyttöaste% kk poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,63 3,69 3,71 3,87 kk kumulatiivinen Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,20 % 2,00 % 1,50 % 1,50 % KV kk kumulatiivinen Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikat KV kk kumulatiivinen käyttöaste% kk poikkileikkaus keskimääräinen hoitojakson pituus 11,6 11, ,6 kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,50 % 2,00 % 1,80 % 1,90 % KV kk Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet kk kumulatiivinen Toimeentulotuki, asiakasperheet KV kk kumulatiivinen hakemusten määrä kk kumulatiivinen perustoimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen täydentävän toimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kk kumulatiivinen Välitystiliasiakkaat kk kumulatiivinen Työllistämistoiminnan piirissä olevat KV kk kumulatiivinen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet KV kk kumulatiivinen tuettu asuminen mittaaminen aloitetaan v kk kumulatiivinen palveluasuminen mittaaminen aloitetaan v kk kumulatiivinen tehostettu palveluasuminen mittaaminen aloitetaan v kk kumulatiivinen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat KV kk kumulatiivinen shl-kuljetuksen asiakkaat kk kumulatiivinen uudet asiakkuudet 5 kk kumulatiivinen päättyneet asiakkuudet 1 kk kumulatiivinen Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) KV kk kumulatiivinen henkilökohtaisen avun saajat kk kumulatiivinen vpl-kuljetusten saajat kk kumulatiivinen Päivätoiminta, asiakkaat kk kumulatiivinen Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkojen määrä kk kumulatiivinen oma toiminta, htp:t kk kumulatiivinen ostot, htpt kk kumulatiivinen Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus uudet asiakkuudet 16 kk kumulatiivinen 2(9)

3 JOENSUU Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat KV kk kumulatiivinen lasten kotipalvelu (varhainen tuki) kk kumulatiivinen jonottajat 0 kk poikkileikkaus Sosiaalityö, asiakas KV kk kumulatiivinen Avohuolto, asiakas KV kk kumulatiivinen terapiapalvelujen ostot, asiakkaat kk kumulatiivinen Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat KV kk kumulatiivinen Hoitopäiviä kk kumulatiivinen sijoitetut asiakkaat, poikkileikkaus 128 kk poikkileikkaus sijaisperheet, asiakkaat 73 kk poikkileikkaus amm.perhekodit ja laitokset 55 kk poikkileikkaus omassa toiminnassa kk poikkileikkaus ostopalveluissa kk poikkileikkaus uudet asiakkuudet 13 kk kumulatiivinen päättyneet asiakkuudet 12 kk kumulatiivinen Jälkihuolto, asiakkaat KV kk kumulatiivinen uudet asiakkuudet 6 kk kumulatiivinen päättyneet asiakkuudet 3 kk kumulatiivinen Perheneuvola, asiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät kk kumulatiivinen terapiapalvelujen ostot, asiakkaat kk kumulatiivinen Lastenvalvoja, asiakas kk kumulatiivinen Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kk kumulatiivinen Ympäristöterveydenhuolto Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat KV kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus uudet asiakkuudet 0 kk kumulatiivinen päättyneet asiakkuudet 1 kk kumulatiivinen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkamäärä KV kk kumulatiivinen oma toiminta kk kumulatiivinen ostot kk kumulatiivinen palveluseteli kk kumulatiivinen PKSSK avohoito, vak + perhehoito kk kumulatiivinen Työ- ja päivätoiminta, asiakkaat kk kumulatiivinen *ostopalvelut kk kumulatiivinen * oma toiminta kk kumulatiivinen Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät KV kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus tilapäinen laitoshoito kk kumulatiivinen pysyvä laitoshoito kk kumulatiivinen Terveysvalvonta Tarkastusten määrä KV kk kumulatiivinen Eläinlääkintähuolto Käynnit KV kk kumulatiivinen Valvontaeläinlääkäri, suoritteet KV kk kumulatiivinen 3(9)

4 KONTIOLAHTI Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat kumulatiivinen hoitajaasiakkaat kumulatiivinen Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 43 % 42 % 49 % 17 % kk Käyntimäärät KV kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen T3, lääkärit KV kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Kontiolahti kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Lehmo kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla puhelujen vastausprosentti KV kk kk:n keskiarvo Terveysneuvonta-asiakkaat KV kk kumulatiivinen Käyntimäärät KV kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen käyntimäärä/terveydenhoitaja kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit kk kumulatiivinen Käyntimäärät, Neuvolat kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit 445 kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen käyntimäärä/terveydenhoitaja kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit 136 kk kumulatiivinen isyyden tunnustamiset kk kumulatiivinen Käyntimäärät, Koulu- ja opiskeluth kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit 259 kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit 0 kk kumulatiivinen Suun terveys Hammashuollon asiakkaat KV kk kumulatiivinen Käyntimäärä KV kk kumulatiivinen josta kiireettömän hoidon käynnit kk kumulatiivinen josta kiireellisen hoidon käynnit kk kumulatiivinen Kiireellisen hoidon osuus käynneistä 11 % kk kumulatiivinen Hammaslääkärikäynnit kk kumulatiivinen Suuhygienistikäynnit kk kumulatiivinen Monihuonekäynnit kk kumulatiivinen Hammashoitajakäynnit kk kumulatiivinen Jonottajien kokonaismäärä KV kk poikkileikkaus kk:n lopussa josta yli 6 kk jonottaneet KV kk poikkileikkaus kk:n lopussa Jonoon sijoitetut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 246 kk poikkileikkaus kk:n lopussa Jonosta kutsutut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 217 kk kumulatiivinen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat KV kk kumulatiivinen kotiin annettavat palvelut, käyntimäärät 0 kk kumulatiivinen Palveluasumisen asiakkaat KV kk kumulatiivinen Hoitopäivät kk kumulatiivinen josta palveluasumisen hoitopäivät 213 kk kumulatiivinen josta tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 318 kk kumulatiivinen Päivätoiminnan asiakkaat KV kk kumulatiivinen Päivätoiminnan hoitopäivät kk kumulatiivinen Kuntoutus Terapia-asiakkaat KV kk kumulatiivinen Kuntoutusasiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit kk kumulatiivinen Lääkinnällinen kuntoutus maksusitoumukset kk kumulatiivinen Erikoissairaanhoito yhteispäivystyksen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen jonopäivät esh:ssa KV kk kumulatiivinen Hoito- ja hoivapalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 Kotona asumista tukevat palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä KV kk kumulatiivinen yli 75 -vuotiaat kk kumulatiivinen vammaiset kk kumulatiivinen kehitysvammaiset kk kumulatiivinen alle 18-vuotiaat kk kumulatiivinen Muut kk kumulatiivinen omaishoidon tukea saavat kk:n lopussa 59 kk poikkileikkaus omaishoidon tukea jonottavat 9 KV kk poikkileikkaus Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1 % 4,1 % 3,5 % 3,6 % KV kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo 2,96 3,13 3,01 3,20 kk kumulatiivinen, mitataan 2 X/vuosi vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat KV 2 x vuosi poikkileikkaus 4(9)

5 KONTIOLAHTI Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikat KV kk poikkileikkaus oma kk poikkileikkaus ostot kk poikkileikkaus * palveluasumisen asiakasmäärä 0 kk poikkileikkaus * tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä 4 4 kk poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,38 3,37 3,40 3,46 kk kumulatiivinen Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1 % 8,2 % 9,0 % 7,7 % KV kk kumulatiivinen tehostettuun palveluasumiseen odottavat Tämä on vain kuukausittainen seuranta 9 KV kk poikkileikkaus Laitoshoito käyttöaste% 97 % 100 % 99 % kk poikkileikkaus Pitkäaikaislaitoshoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkojen määrä KV kk hoitopäivät yt-alueen kunnilta kk kumulatiivinen käyttöaste% 96,8 % kk poikkileikkaustilanne RAVA keskiarvo 3,63 3,69 3,71 3,87 kk kumulatiivinen Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % KV kk kumulatiivinen Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikat KV kk poikkileikkaus käyttöaste% kk keskimääräinen hoitojakson pituus 11, kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0 % 2,3 % 2,7 % 1,8 % KV kk Kotihoidon asiakkaiden määrä KV kk kumulatiivinen joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kk kumulatiivinen säännöllisen kotihoidon asiakkaat kk:n lopussa 102 poikkileikkaus palveluseteliasiakkaat kk kumulatiivinen palveluseteliasiakkaiden määrä kotihoidon asiakkaista 1,1 % kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,20 2,38 2,40 2,55 kk kumulatiivinen Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä ole 13,2 % 17,3 % 18,9 % 9,5 % kk kumulatiivinen Välitön asiakastyö 50,1 % 51,6 % 60,0 % 61,3 % KV kk kumulatiivinen kk Päiväkeskushoitopäivät KV kk kumulatiivinen Kuntoutustarpeen arviointien määrä 71 kk kumulatiivinen Sosiaalipalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet kk kumulatiivinen Toimeentulotuki, asiakasperheet KV kk kumulatiivinen hakemusten määrä kk kumulatiivinen perustoimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen täydentävän toimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kk kumulatiivinen Välitystiliasiakkaat kk kumulatiivinen Työllistämistoiminnan piirissä olevat KV kk kumulatiivinen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet KV kk kumulatiivinen tuettu asuminen 4 1 kk kumulatiivinen palveluasuminen 2 1 kk kumulatiivinen tehostettu palveluasuminen 1 2 kk kumulatiivinen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat KV kk kumulatiivinen shl-kuljetuksen asiakkaat kk kumulatiivinen uudet asiakkuudet 1 kk kumulatiivinen Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) KV kk kumulatiivinen henkilökohtaisen avun saajat kk kumulatiivinen vpl-kuljetusten saajat kk kumulatiivinen Päivätoiminta, asiakkaat kk kumulatiivinen Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkojen määrä kk kumulatiivinen oma toiminta, htp:t kk kumulatiivinen ostot, htpt kk kumulatiivinen Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus kk:n lopussa uudet asiakkuudet 9 kk kumulatiivinen Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat KV kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus kk:n lopussa uudet asiakkuudet 94 0 kk kumulatiivinen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkamäärä KV kk kumulatiivinen oma toiminta kk kumulatiivinen ostot kk kumulatiivinen palveluseteli kk kumulatiivinen PKSSK avohoito, vak + perhehoito 339 kk kumulatiivinen Työ- ja päivätoiminta, asiakkaat kk kumulatiivinen *ostopalvelut kk kumulatiivinen * oma toiminta kk kumulatiivinen 5(9)

6 KONTIOLAHTI Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät KV kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus kk:n lopussa tilapäinen laitoshoito kk kumulatiivinen pysyvä laitoshoito kk kumulatiivinen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat KV kk kumulatiivinen lasten kotipalvelu kk kumulatiivinen jonottajat 45 kk poikkileikkaus Sosiaalityö, asiakas KV kk kumulatiivinen Avohuolto, asiakas KV kk kumulatiivinen terapiapalvelujen ostot, asiakkaat kk kumulatiivinen Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat KV kk kumulatiivinen Hoitopäiviä kk kumulatiivinen sijoitetut asiakaat, poikkileikkaus kk poikkileikkaus sijaisperheet, asiakkaat 11 9 kk poikkileikkaus amm.perhekodit ja laitokset kk poikkileikkaus omassa toiminnassa 9 kk poikkileikkaus ostopalveluissa 14 kk poikkileikkaus Jälkihuolto, asiakkaat KV kk kumulatiivinen Perheneuvola, asiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät kk kumulatiivinen terapiapalvelujen ostot, asiakkaat kk kumulatiivinen Lastenvalvoja, asiakas kk kumulatiivinen Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kk kumulatiivinen 6(9)

7 OUTOKUMPU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat KV kk kumulatiivinen Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 51 % 51 % 51 % 20 % kk lääkäriasiakkaat kk kumulatiivinen hoitajaasiakkaat kk kumulatiivinen Käyntimäärät KV kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen T3, lääkärit kk kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla puhelujen vastausprosentti KV kk kk:n keskiarvo Terveysneuvonta-asiakkaat KV kk kumulatiivinen Käyntimäärät KV kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit 62 Käyntimäärät, Neuvolat kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit 228 kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit 880 kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit 3 kk kumulatiivinen isyyden tunnustamiset kk kumulatiivinen Käyntimäärät, Koulu- ja opiskeluth kk kumulatiivinen josta lääkärikäynnit 115 kk kumulatiivinen josta hoitajakäynnit kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit kk kumulatiivinen Suun terveys Hammashuollon asiakkaat KV kk kumulatiivinen Käyntimäärä KV kk kumulatiivinen josta kiireettömän hoidon käynnit kk kumulatiivinen josta kiireellisen hoidon käynnit kk kumulatiivinen Kiireellisen hoidon osuus käynneistä 22 % 21 % 19 % 19 % kk kumulatiivinen Hammaslääkärikäynnit kk kumulatiivinen Suuhygienistikäynnit kk kumulatiivinen Monihuonekäynnit kk kumulatiivinen Hammashoitajakäynnit kk kumulatiivinen Jonottajien kokonaismäärä KV kk poikkileikkaus kk:n lopussa josta yli 6 kk jonottaneet KV kk poikkileikkaus kk:n lopussa Jonoon sijoitetut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 0 kk poikkileikkaus kk:n lopussa Jonosta kutsutut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 0 kk kumulatiivinen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat KV kk kumulatiivinen kotiin annettavat palvelut, käyntimäärät 403 kk kumulatiivinen Palveluasumisen asiakkaat KV kk kumulatiivinen Hoitopäivät kk kumulatiivinen josta palveluasumisen hoitopäivät 100 kk kumulatiivinen josta tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 448 kk kumulatiivinen Päivätoiminnan asiakkaat KV kk kumulatiivinen Päivätoiminnan hoitopäivät kk kumulatiivinen Kuntoutus Terapia-asiakkaat KV kk kumulatiivinen Kuntoutusasiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen ryhmäkäynnit kk kumulatiivinen Lääkinnällinen kuntoutus maksusitoumukset kk kumulatiivinen käyntimäärät 300 kk kumulatiivinen Erikoissairaanhoito yhteispäivystyksen käyntimäärät KV kk kumulatiivinen jonopäivät esh:ssa KV kk kumulatiivinen Hoito- ja hoivapalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä KV kk kumulatiivinen yli 75 -vuotiaat kk kumulatiivinen vammaiset kk kumulatiivinen kehitysvammaiset kk kumulatiivinen alle 18-vuotiaat kk kumulatiivinen Muut kk kumulatiivinen omaishoidon tukea saavat kk:n lopussa 42 kk poikkileikkaus omaishoidon tukea jonottavat 0 KV kk poikkileikkaus Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2 % 4,0 % 3,3 % 2,9 % KV kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo 2,96 3,13 3,01 3,20 kk kumulatiivinen, mitataan 2 X/vuosi vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat KV 2 x vuosi poikkileikkaus 7(9)

8 Tehostettu palveluasuminen kumulatiivinen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikat KV kk poikkileikkaus oma kk poikkileikkaus ostot kk poikkileikkaus * palveluasumisen asiakasmäärä 0 kk poikkileikkaus * tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä kk poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,38 3,37 3,40 3,46 kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7 % 6,7 % 6,9 % 6,2 % KV kk tehostettuun palveluasumiseen odottavat Tämä on vain kuukausittainen seuranta 12 KV kk kumulatiivinen Laitoshoito käyttöaste% 101 % 100 % 91 % kumulatiivinen Pitkäaikaislaitoshoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkojen määrä KV kk kumulatiivinen hoitopäivät yt-alueen kunnilta kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo 3,63 3,69 3,71 3,87 kk kumulatiivinen Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7 % 4,6 % 4,5 % 4,1 % KV kk kumulatiivinen Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikat KV kk keskimääräinen hoitojakson pituus 11, kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,1 % KV kk Raportointi- OUTOKUMPU taso Kotihoidon asiakkaiden määrä KV kk kumulatiivinen joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kk kumulatiivinen säännöllisen kotihoidon asiakkaat kk:n lopussa 151 poikkileikkaus palveluseteliasiakkaat 0 kk kumulatiivinen palveluseteliasiakkaiden määrä kotihoidon asiakkaista kk kumulatiivinen RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,00 2,30 2,40 2,38 kk Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olev 18,6 % 20,4 % 21,5 % 14,3 % kk kumulatiivinen Välitön asiakastyö 52,4 % 49,8 % 60,0 % 53,6 % KV kk kk Päiväkeskushoitopäivät KV kk kumulatiivinen Ennaltaehkäisevä toiminta (ryhmät, tilaisuudet) kk kumulatiivinen Kuntoutustarpeen arviointien määrä 0 kk Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet kk kumulatiivinen Toimeentulotuki, asiakasperheet KV kk kumulatiivinen hakemusten määrä kk kumulatiivinen perustoimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen täydentävän toimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen saajat kk kumulatiivinen toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kk kumulatiivinen Välitystiliasiakkaat kk kumulatiivinen Työllistämistoiminnan piirissä olevat KV kk kumulatiivinen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet KV kk kumulatiivinen tuettu asuminen 5 2 kk kumulatiivinen palveluasuminen 8 3 kk kumulatiivinen tehostettu palveluasuminen 2 2 kk kumulatiivinen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat KV kk kumulatiivinen shl-kuljetuksen asiakkaat kk kumulatiivinen uudet asiakkuudet 0 kk kumulatiivinen Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) KV kk kumulatiivinen henkilökohtaisen avun saajat kk kumulatiivinen vpl-kuljetusten saajat kk kumulatiivinen Päivätoiminta, asiakkaat kk kumulatiivinen Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkojen määrä kk kumulatiivinen oma toiminta, htp:t 0 kk ostot, htpt kk kumulatiivinen Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus kk:n lopussa uudet asiakkuudet 4 kk kumulatiivinen Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat KV kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus kk:n lopussa 8(9)

9 Raportointi- OUTOKUMPU taso Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät KV kk kumulatiivinen hoitopaikkamäärä KV kk kumulatiivinen oma toiminta kk kumulatiivinen ostot kk kumulatiivinen palveluseteli kk kumulatiivinen PKSSK avohoito, vak. + perhehoito kk kumulatiivinen Työ- ja päivätoiminta, asiakkaat kk kumulatiivinen *ostopalvelut kk kumulatiivinen * oma toiminta kk kumulatiivinen Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät KV kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk kumulatiivinen asiakasmäärä kk:n lopussa kk poikkileikkaus kk:n lopussa tilapäinen laitoshoito kk kumulatiivinen pysyvä laitoshoito kk kumulatiivinen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat KV kk kumulatiivinen lasten kotipalvelu kk kumulatiivinen jonottajat 0 kk poikkileikkaus Sosiaalityö, asiakas KV kk kumulatiivinen Avohuolto, asiakas KV kk kumulatiivinen terapiapalvelujen ostot, asiakkaat 3 kk kumulatiivinen Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat KV kk kumulatiivinen Hoitopäiviä kk kumulatiivinen sijoitetut asiakaat, poikkileikkaus 23 kk poikkileikkaus sijaisperheet, asiakkaat 18 kk poikkileikkaus amm.perhekodit ja laitokset 6 kk poikkileikkaus omassa toiminnassa 2 3 kk poikkileikkaus ostopalveluissa 7 24 kk poikkileikkaus Jälkihuolto, asiakkaat KV kk kumulatiivinen Perheneuvola, asiakkaat KV kk kumulatiivinen käyntimäärät 438 kk kumulatiivinen terapiapalvelujen ostot, asiakkaat kk kumulatiivinen Lastenvalvoja, asiakas kk kumulatiivinen Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kk kumulatiivinen 9(9)

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JOENSUU. Raportointitiheys TP 2014 TP 2015 TA 2016 Maaliskuu Hallinto- ja talouspalvelut

JOENSUU. Raportointitiheys TP 2014 TP 2015 TA 2016 Maaliskuu Hallinto- ja talouspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 457 459 136 ovk ei kumulatiivinen Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 885 1 946 442 ovk ei kumulatiivinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot