Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

2 Osavuosikatsaus Hyvinvointikuntayhtymän toiminta on toteutunut talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan hyvin. Ennakoivaa, ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa on vahvistettu. Peruspalvelujen hyvä toimivuus on vähentänyt painetta erikoispalveluihin, mikä näkyy mm. oman erikoissairaanhoidon laskutuksen alentumisena. Lääkäritilanteen parantuminen on osaltaan luonut edellytyksiä vastata paremmin väestön palvelutarpeisiin. Toimintakulujen kasvu on pysynyt talousarviossa asetetuissa raameissa ja toimintatuottojen kehitys on ollut ennakoitua parempaa. Erityisesti leikkaustoimintaan liittyvä ulosmyynti on kasvanut. Kuntien maksuosuudet jäävät kokonaisuudessaan alle talousarvion, mutta Pyhäjoen osalta on odotettavissa talousarvion ylitys. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstötyöpanoksen kohdentamista varsinaiseen asiakastyöhön jatketaan edelleen. Sairauspäivien määrä on kääntynyt selvään laskuun. Investointeja on tehty sairaalakiinteistöön. Hammashuollon toimintojen keskittyessä vuoden alussa Softpolis -rakennukseen, käytöstä vapautuneisiin hammashuollon tiloihin on saneerattu toimivat terveyskeskuksen vastaanottotilat. Ulkoseinäremontin kolmas vaihe saatiin päätökseen ja samalla uusittiin terveyskeskuksen vesikate ja rakennettiin vastaanottotilojen, päivystyksen ja sairaankuljetuksen sisäänkäyntikatokset. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän päivystysasetuksen muutos toteutuessaan vaikuttaa sairaalan päivystysmahdollisuuksiin ja operatiiviseen toimintaan. Annetuilla lausunnoilla ja muilla yhteydenotoilla on pyritty vaikuttamaan siihen, että toimintaedellytykset säilyisivät myös jatkossa. Hyvinvointikuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti maakunnassa käynnissä olevaan sote-valmisteluun ja Jokilaaksojen mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatimiseen. Näkymät loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle hyvinvointikuntayhtymän toiminnan osalta ovat myönteiset! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1

3 35000 Työkyvyttömyyspäivien kehitys - koko kuntayhtymä Kalenteripäivää Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Oman erikoissairaanhoidon ulosmyynnin kehitys Oman esh:n kumulat. ulosmyynti yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

4 Raahen seutu Talousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Aikuissosiaalityö ,4 % ,1 % ,8 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 14,0 % 10,6 % 71,8 % 17,9 % Aikuisten psykosos. palvelut ,6 % ,8 % ,2 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 7,1 % 5,1 % 6,1 % 38,2 % Erikoissairaanhoito oma ,2 % ,8 % ,5 % ,6 % (muutos ed. vuosi) -4,8 % -4,7 % -10,4 % 1,6 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,4 % ,3 % ,8 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 3,3 % 3,6 % -0,6 % 7,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,3 % ,2 % ,9 % (muutos ed. vuosi) -2,0 % -1,5 % -8,7 % 7,3 % Kuntoutuspalvelut ,2 % ,8 % ,6 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 3,0 % 6,5 % -15,8 % 4,7 % Perhepalvelut ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 11,7 % 18,6 % -8,0 % -29,7 % Suun terveydenhuolto ,2 % ,3 % ,2 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 0,6 % 6,1 % -15,0 % -15,9 % Vammaispalvelut ,6 % ,6 % ,2 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 4,0 % 0,4 % 11,6 % 17,1 % Vastaanottopalvelut ,4 % ,4 % ,2 % ,7 % (muutos ed. vuosi) 0,5 % 0,5 % 3,6 % -4,4 % Projektit ,7 % ,7 % ,7 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -70,0 % -69,9 % -70,1 % -70,4 % Yhteensä ,2 % ,0 % ,6 % ,2 % (muutos ed. vuosi) 1,4 % 2,0 % -2,9 % 4,9 % Oma toiminta ,8 % ,5 % ,7 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 0,7 % 1,3 % -3,7 % 3,9 % 1

5 Aikuissosiaalityö Toteutuma on talousarvion mukainen. Työllistämistoiminnan piirissä sekä sosiaalityössä asiakasmäärä on lisääntynyt. Toimeentulotukimenot ovat edellisvuoden tasoa. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Osastolle ei ollut sulkua kesällä, joka näkyy oman osastohoidon toteutuman vähäisenä ylityksenä. Pyhäjoen osalta kustannuksissa näkyy palvelukysynnän satunnaisvaihtelusta johtuva kustannusten ylitys. Päihdepalveluissa laitoshoidon kustannukset ylittyvät lakisääteisistä huumekuntoutusostoista johtuen. Erikoissairaanhoito Oman erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Raahen ja Siikajoen osalta ovat edellisen vuoden tasolla, mutta Pyhäjoen käynnit ovat kasvaneet 10 %. Äitiys- ja naistentautien poliklinikan käynneissä on vähennystä 23 % erikoislääkärityöpanoksesta johtuen. Ulkokuntalaisten käynnit ovat kasvaneet 34 % kirurgian poliklinikalla ja 40 % kipupoliklinikalla. Sairaanhoitopiirin laskutus on lisääntynyt edellisestä vuodesta ja siitä kohdistuu Raaheen noin ja Pyhäjoelle Siikajoen kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Kustannukset ylittyvät Pyhäjoen kunnan osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on %. Palvelutarpeenarviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tehty koko alueella ja välittömän asiakastyöajanprosentit vaihtelevat alueittain % välillä. Henkilöstöresurssin asiakastarpeen mukainen jakaminen on kehittämistoimien kohteena. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon yhteenlaskettu valtakunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 % vuoteen 2017 ja seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 mennessä 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 9,1 %, Siikajoki 10,2 % ja Pyhäjoki 7,9 %. Akuutti, kuntoutus ja lyhytaikaishoito sisältää osasto 5, osasto 6, päivystys- ja tarkkailuosaston sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Akuutti- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä vaihtelee vuosittain palvelutarpeen mukaisesti. Palvelutarve vaikeasti sairaiden ympärivuorokautiseen sairaalahoitoon akuuttiosastoilla on ollut Pyhäjoella arvioitua suurempi. Kuntoutus Fysioterapian osalta kustannukset perustuvat tuotelaskutukseen ja siten suoraan palveluiden käyttöön. Puhe- ja toimintaterapiat ovat toteutuneet suunnitellusti. 2

6 Perhepalvelut Perhepalveluissa lastensuojelun kustannukset ovat Raahen osalta hieman arvioitua korkeammat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ostopalveluissa on jouduttu tekemään vaativia sijoituksia. Ylitystä on hieman myös kotipalvelussa ja ehkäisevässä lastensuojelussa. Siikajoen ja Pyhäjoen osalta toteutuma alittaa talousarvion. Raahen nettokustannusten korkea kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu vuoden 2015 poikkeavasta tuloerästä. Suun terveydenhuolto Kokonaisuutena toiminta ja talous on ollut suunnitellun mukaista. Raahen kustannukset ovat kasvaneet 6 %, mutta Siikajoen ja Pyhäjoen kustannukset alittaneet 15 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tason. Raahen asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman nousseet, mutta Siikajoella ja Pyhäjoella alentuneet. Selityksenä tälle on hyvä hammaslääkärisaatavuus, joka vaikuttaa eniten Raahen hammashoitolaan ja vaativamman hammashoidon keskittäminen Raaheen sekä työn organisointiin liittyvä henkilötyöpanoksen keventäminen Siikajoella ja Pyhäjoella. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden osalta toteutuma on kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Siikajoen nettokustannusten kasvu johtuu vaikeavammaisten palvelutarpeen kasvusta ja Pyhäjoella kehitysvammaisten palvelutarpeen kasvusta. Kehitysvammahuollossa laitoshoidon kustannukset ovat Raahen osalta arvioitua korkeammat. Vastaanottopalvelut Avohoidon vastaanottopalveluiden osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Asukaskohtaisissa kustannuksissa Pyhäjoen palvelut ovat muita kalliimpia, mutta asiakas- ja käyntikohtaisissa kustannuksissa edullisempia. Selityksenä on palveluiden muita kuntia suurempi peittävyys (se osa asukkaista, joka on käyttänyt terveyskeskusvastaanoton palveluja). 3

7 Aikuissosiaalityö Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 4

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

9 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 6

10 Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Avohoidon yksikkö % % % % Sisätautien pkl % % % % Lastentautien pkl % % % % Diabetes pkl % % % % Dialyysihoito % % % % Operatiivinen yksikkö % % % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl % % % % Kirurgian pkl % % % % Päiväkirurgia % % % % Kipu pkl % % % % Preanestesiapkl % % % % Äitiys- ja naistent. pkl % % % % Operatiivinen osasto % % % % Konservatiivinen yksikkö Sisätautiosasto OMA TOIMINTA % % % % OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % 7

11 Muita toimintalukuja Raahe muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,8 % 10,1 % 393 Dialyysiyksikkö ,7 % -10,3 % -63 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,3 % -1,8 % -70 Lastentautien poliklinikka ,7 % -0,2 % -1 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % 11,7 % 114 Diabetes poliklinikka ,4 % 6,2 % 131 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,5 % -24,0 % -418 Preanestesiapoliklinikka ,6 % -70,0 % -7 Kipupoliklinikka ,7 % -3,0 % -25 Päiväkirurgia ,6 % -22,8 % -92 Yhteensä ,7 % -0,3 % -38 Muita toimintalukuja Siikajoki muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,3 % 15,8 % 82 Dialyysiyksikkö ,4 % -32,9 % -100 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,7 % 2,4 % 14 Lastentautien poliklinikka ,0 % 44,4 % 24 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,5 % 0,0 % 0 Diabetes poliklinikka ,4 % -14,2 % -26 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,3 % -24,6 % -76 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -100,0 % -3 Kipupoliklinikka ,3 % -5,8 % -9 Päiväkirurgia ,3 % 15,1 % 8 Yhteensä ,8 % -3,8 % -86 Muita toimintalukuja Pyhäjoki muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,0 % 19,3 % 82 Dialyysiyksikkö ,4 % 100,0 % 102 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,1 % 8,6 % 37 Lastentautien poliklinikka ,5 % -21,0 % -13 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,3 % 17,5 % 18 Diabetes poliklinikka ,8 % -9,3 % -8 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,8 % -30,6 % -56 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -100,0 % -2 Kipupoliklinikka ,8 % -27,0 % -17 Päiväkirurgia ,1 % 38,5 % 15 Yhteensä ,7 % 10,6 % 158 Operatiivinen Osasto 1 tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% tp 2015 ta 2015 tot Raahe ,7 % -12,9 % Siikajoki ,4 % -50,0 % Pyhäjoki ,0 % -10,6 % Muut ,2 % 26,5 % Yhteensä ,3 % -7,5 % - jäsenkunnat ,7 % -18,8 % Muita toimintalukuja Ulkokunnat muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,1 % -8,3 % -10 Dialyysiyksikkö ,5 % 14,6 % 14 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,5 % 34,3 % 382 Lastentautien poliklinikka ,5 % -50,0 % -13 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,1 % 88,2 % 15 Diabetes poliklinikka ,5 % 333,3 % 10 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,1 % 154,2 % 37 Preanestesiapoliklinikka ,0 % 100,0 % 1 Kipupoliklinikka ,8 % 39,9 % 63 Päiväkirurgia ,0 % 41,1 % 104 Yhteensä ,1 % 33,3 % 603 Muita toimintalukuja Yhteensä muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,4 % 11,1 % 547 Dialyysiyksikkö ,3 % -4,2 % -47 Hengityshalvauspotilaat 0 0 Kirurgian poliklinikka ,8 % 6,1 % 363 Lastentautien poliklinikka ,0 % -0,5 % -3 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,7 % 12,0 % 147 Diabetes poliklinikka ,7 % 4,5 % 107 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,8 % -22,7 % -513 Preanestesiapoliklinikka ,5 % -68,8 % -11 Kipupoliklinikka ,9 % 1,0 % 12 Päiväkirurgia ,2 % 4,7 % 35 Yhteensä ,3 % 3,1 % 637 Muita toimintalukuja Josta jäsenkunnat muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,7 % 11,5 % 557 Dialyysiyksikkö ,4 % -6,0 % -61 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,4 % -0,4 % -19 Lastentautien poliklinikka ,1 % 1,6 % 10 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,0 % 10,9 % 132 Diabetes poliklinikka ,5 % 4,1 % 97 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,8 % -24,6 % -550 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -80,0 % -12 Kipupoliklinikka ,5 % -4,9 % -51 Päiväkirurgia ,3 % -13,9 % -69 Yhteensä ,0 % 0,2 % 34 8

12 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,1% 4,6% 4,7% 102 % 4,1% 4,6% 4,6% 100 % 5,0% 5,6% 5,9% 104 % 3,2% 3,8% 4,0% 107 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 12,5% 15,6% 15,0% 96 % 12,3% 14,5% 14,5% 100 % 14,9% 18,7% 18,5% 99 % 10,8% 17,5% 13,2% 75 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 9

13 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,6% 7,8% 7,6% 65 % 7,7% 8,1% 7,8% 64 % 9,2% 8,7% 8,9% 68 % 4,7% 4,8% 5,0% 70 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,8% 1,7% 1,7% 68 % 1,6% 1,5% 1,5% 67 % 1,7%,9% 1,3% 100 % 2,8% 3,2% 2,9% 60 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,4% 2,4% 2,2% 62 % 2,2% 2,3% 2,2% 63 % 2,6% 2,5% 2,2% 57 % 2,9% 2,7% 2,5% 61 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 99 % 99 % 100 % 97 % 97 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

14 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät ,6 % ,0 % ,7 % ,8 % - vanhuspalvelun yksiköt ,9 % ,3 % ,3 % ,0 % - osasto ,4 % ,0 % ,9 % ,0 % - osasto ,7 % ,6 % ,1 % ,7 % - osasto ,7 % ,4 % ,0 % ,1 % - ostopalvelut ,1 % ,0 % ,2 % ,0 % Kulut ,8 % ,0 % ,9 % ,7 % - vanhuspalvelun yksiköt ,3 % ,1 % ,4 % ,3 % - osasto ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % - osasto ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % - osasto ,2 % ,5 % ,0 % ,0 % - ostopalvelut ,5 % ,4 % ,3 % ,4 % /hoitopäivä ,3 % ,5 % ,2 % ,7 % - vanhuspalvelun yksiköt ,2 % ,2 % ,5 % ,9 % - osasto ,2 % ,2 % ,2 % ,2 % - osasto ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % - osasto ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % - ostopalvelut ,7 % ,6 % ,0 % ,0 % Hoidetut asiakkaat - osasto ,3 % - osasto ,5 % - osasto Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto ,0 % - osasto ,9 % - osasto ,0 % Tuotot ,1 % ,8 % ,3 % ,9 % - vanhuspalvelun yksiköt ,5 % ,0 % ,6 % ,7 % - osasto ,7 % ,9 % ,2 % ,1 % - osasto ,9 % ,6 % ,6 % ,0 % - osasto ,1 % ,0 % ,4 % ,0 % - ostopalvelut ,0 % ,5 % ,1 % Netto ,4 % ,0 % ,7 % ,2 % - vanhuspalvelun yksiköt ,9 % ,2 % ,4 % ,2 % - osasto ,2 % ,6 % ,7 % ,4 % - osasto ,1 % ,4 % ,7 % ,0 % - osasto ,4 % ,7 % ,4 % ,1 % - ostopalvelut ,1 % ,2 % ,7 % ,4 % 11

15 Kuntoutus Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Fysioterapia % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani asiakkaat (kaupunki) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) % % % % Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen Fysioterapia/asiakkaat (oma toiminta) Fysioterapia/käynnit (oma toiminta) Puheterapia/asiakkaat Puheterapia/käynnit 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% Raahe ,9 % Raahe ,3 % Raahe ,9 % Raahe ,2 % Siikajoki ,1 % Siikajoki ,2 % Siikajoki ,5 % Siikajoki ,8 % Pyhäjoki ,4 % Pyhäjoki ,8 % Pyhäjoki ,0 % Pyhäjoki ,1 % Muut ,2 % Muut ,8 % Muut Muut ,0 % Sisäiset (osastot ym.) Sisäiset (osastot ym.) Asiakkaat yhteensä ,0 % Käynnit yhteensä ,3 % Yhteensä ,0 % Yhteensä ,0 % Toimintaterapia/asiakkaat Toimintaterapia/käynnit 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% Raahe ,9 % Raahe ,7 % Siikajoki ,6 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,5 % Pyhäjoki ,4 % Muut Muut ,0 % Yhteensä ,3 % Yhteensä ,0 % 12

16 Perhepalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 122 % 1 % 1 % 2 % 128 % 1 % 1 % 1 % 100 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

17 Perhepalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 5 % 5 % 100 % 4 % 5 % 5 % 98 % 4 % 5 % 6 % 121 % 3 % 4 % 4 % 97 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

18 Suun terveydenhuolto Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Hammashuollon asiakkaat % % % % Hammashuollon käynnit % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 34 % 24 % 71 % 25 % 30 % 25 % 83 % 22 % 31 % 22 % 71 % 24 % 69 % 23 % 33 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 53 % 73 % 51 % 70 % 56 % 73 % 52 % 71 % 48 % 70 % 48 % 68 % 52 % 76 % 54 % 71 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 61 % 101 % 60 % 58 % 62 % 107 % 60 % 58 % 62 % 107 % 60 % 58 % 62 % 107 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto / käynti % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

19 Vammaispalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % % /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/ Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Syyskuu

Kuukausiseuranta. Syyskuu Kuukausiseuranta kuu 16.1.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8, 4 7, 4 666,3 4 693,7 4 641, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Kesäkuu

Kuukausiseuranta. Kesäkuu Kuukausiseuranta kuu 12.8.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 65, 4 6, 4 63,7 4 629, 4 587,7 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Joulukuu

Kuukausiseuranta. Joulukuu Kuukausiseuranta kuu 12.2.216 2 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 65, 4 6, 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 4 624,6 4 634,2 4 587,6 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Maaliskuu

Kuukausiseuranta. Maaliskuu Kuukausiseuranta kuu 24.4.214 HALLINTO 2 16 14 12 8 6 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 136 135 134 134 134 136 134 135 13 126 127 125 121 119 117 119 121 121 119 122 121 12 122 122 12 117 116 1 2

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Helmikuu

Kuukausiseuranta. Helmikuu Kuukausiseuranta kuu 18.3.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 495,5 4 517,2 4 484,8 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot