51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä"

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -100 % Vastaanotto / asiakas % % % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä 34 % 90 % 5 % 0 % 0 % -100 % Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0 % 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % % Vastaanotto Tuotot % % % Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -100 % Vastaanotto / asiakas % % % Vastaanotto Kulut % % % Vastaanotto Tuotot % % % Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 % Vastaanotto Röntgentutkimukset % % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 % Vastaanotto Sai raankuljetukset % % % Vastaanotto / kuljetus % % % Vastaanotto Kulut % % % Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % asukas % Vastaanotto Tuotot % % % Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Vastaanottopalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Avohoidossa asiakastavoitteen arvioidaan alittuvan asiakkaalla johtuen säästöistä. Terveysneuvonnassa on asetuksen mukaiset terveystarkastukset suunniteltu ja koulujen ja lukioiden terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset alkavat marraskuulla. Säästöjen vaikutukset näkyvät vastaanottopalvelujen toiminnoissa koko loppu vuoden ajan. Kustannuspaineita on avoterveydenhuollon ostoissa, tot. 77,8% ja hoitotarvikeilmaisjakelussa, tot.77,4%. Avoterveydenhuollon ostoissa lähinnä kiireellinen hoito tulee ylittymään noin Hoitotarvikkeiden kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain vaan noin 3 kuukauden välein. Arvio ylityksestä noin Säästöistä ja tehostetusta lähetekäytännöstä johtuen laboratoriotutkimusmäärä jää alle tavoitteen tutkimuksella ja röntgentutkimusmäärä 4.000:lla. Syyskuun laboratoriotutkimusmäärä on arvioitu. Sairaankuljetusmäärän arvioidaan ylittyvän tavoitteesta 1.600:lla.

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a Suun terveydenhuolto -09 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 19 % 85 % 23 % 19 % 85 % 21 % -8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 56 % 79 % 71 % 54 % 76 % 56 % -21 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 61 % 103 % 59 % 62 % 105 % 63 % 7 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0 % 160,00 0,00 0 % 160,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0 % 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % % Suun terveydenhuolto Tuotot % % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % -100 % Suun terveydenhuolto Netto % % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % % Suun terveydenhuolto Netto ul kokunti en os uuden jäl keen % % % Talousarvio ja käyntimäärät alittuvat täyttämättömien hammaslääkärien virkojen ja säästöjen takia. Henkilöstömenojen lisäksi myös tarvikekuluissa on säästetty,koska vähemmän asiakkaita hoidettu. Myös tulokertymä jää vajaaksi. Hoitotakuujono on kasvanut voimakkaasti. Selvitys jonojen purusta ostotyövoimalla on käynnissä. Käyntimäärät ovat tänä vuonna Joensuusssa vähentyneet vajaalla 2.000:lla käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Kiireellisen hoidon kysyntä on myös selkeästi kasvanut.

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 ennuste- TA % % ,01 % Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 885 0,01 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % 184 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % ,75 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 70-6,32 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 75 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 % % ,78 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 % % 34 55,71 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 % % ,17 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % ,20 % Ai kuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % ,00 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % ,26 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % ,01 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % % 782-5,21 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % ,14 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % ,19 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % ,64 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % % ,21 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % ,95 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % ,19 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % ,37 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % % ,78 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 120-1,95 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % % tuotot ,15 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,81 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % ,80 % Asumispalvelujen ja perhehoidon hoitopäivät sekä terapeuttisen työtoiminnan käyttöpäivät ilmoitettu elokuun toteuman mukaan. Talousarviossa pysytään. Käyntimäärissä jäädään alle tavoitteiden säästöjen ja täyttämättömien psykiatrien virkojen takia. Yksi psykiatri saatu loppuvuodeksi.

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 0 0 % % % Kuntoutus / terapia-asiakas 0 0 % % % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 0 0 % % % Kuntoutus Tuotot 0 0 % Kuntoutus Netto 0 0 % % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % % Kuntoutus Kulut % % % Kuntoutus Tuotot % % % Kuntoutus Netto % % % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % % Kuntoutus / asiakas % % % Kuntoutus Kulut % % % Kuntoutus Tuotot 0 0 % Kuntoutus Netto % % % Kuntoutus Rintamaveteraani 0 0 % % 20 0 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 0 0 % % % Kuntoutus Kulut 0 0 % % % Kuntoutus Tuotot 0 0 % % % Kuntoutus Netto 0 0 % % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % % % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % % % Terapia-asiakkaiden määrä oli budjetissa arvioitu yläkanttiin, työntekijöitä toivottiin olevan enemmän etenkin toimintaterapiassa. Terapia-alueet pysyvät budjetissa, puheterapiassa jää palkkarahoja jonkin verran käyttämättä. Fysioterapian asiakkaiden määrään oli virheellisesti arvioitu myös vuodeosastokuntoutus, joka tänä vuonna lasketaan sairaalan suoritteisiin. Oma toiminta pysyy budjetissa, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa saattaa tulla vähäistä ylitystä. Kokonaisuudessaan kuntoutus pysynee budjetissa.

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA %:a ESH ESH:n kulut yhteensä % % ,05 % ESH Tuotot 0 0 % ESH Netto ,42 % Jonopäivien määrä oli syyskuun lopussa 2.166, keskimäärin 8 henkilöä/vrk jonottaa jatkohoitopaikkaa. Jonotuspäivien kustannukset ovat raportointihetkellä 1,07 milj. euroa. Yhteispäivystyksen kustannukset 6,5 kk:n ajalta on n. 3,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon viimeisimmän ennusteen mukaan esh:n kulut lisättynä jonomaksuilla ovat 85,15 milj. euroa.

6 Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja %:a 2012 TA %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2, % 2,80 3, % 2,9 4 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 99 % 2,3% 2,1% 91 % -100 % Hoito ja hoiva / asiakas % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,04 97 % 2,10 2, % 2,25 7 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 14,0% 86 % 14,6% 13,4% 92 % -100 % Hoito ja hoiva / asiakas % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 46 5 % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3, % 3,32 3,26 98 % 3,26-2 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,4% 65 % 8,1% 7,4% 92 % -100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0 % 3,66 3,63 99 % 3,82 4 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,6% 56 % 3,7% 3,7% 100 % -100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % % % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 51 % 1,5% 1,4% 93 % -100 % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % % % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % -100 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 96 % 102 % 96 % 96 % 100 % asuvat yli 75 -vuotiaat -100 %

7 Omaishoidontuki: Joensuussa on syyskuun lopussa 250 omaishoidon tuen saajaa. Muutamia myönteisen päätöksen saaneita omaishoidontuen hakijoita odottelee määrärahojen vapautumista. Alle 18-vuotiaita on ollut hakijoiden joukossa tasaisesti. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämismuotona sijaishoito on löytänyt uusia toimijoita ja käyttäjiä. Kotihoito: Kotihoidon asiakasmäärä on ollut laskeva. Tulojen kehitys samoin. Lomautukset ovat vaikuttaneet myös sairaanhoitokäyntien määrään, kun sairaanhoitajat ovat tehneet tavallisia kotihoitokäyntejä, joita ei voi kirjata sairaanhoitokäynneiksi. Tällä on nostava vaikutus sairaanhoitokäyntien tuntihintaan. Jonoja kotihoitoon ei ole muodostunut syyskuussa. Syyskuun alussavaihtui turva-auttajakäyntien palvelun tuottaja ja alkoi uusi sopimuskausi turvapuhelinpalvelujen tuottajan kanssa.turvapuhelin asiakkaita ja ateriapalveluasiakkaita oli syyskuussa 720. Medimobiilin käyttöä on jatkettu Tuupovaarassa ja sotaveteraanien tiimissä keskustassa. Päiväkeskustoiminta: Ikäneuvola on ollut suljettuna syyskuun ajan. Päivätoiminnasta on ollut kaksi työntekijää siirrettynä kotihoitoon. Asumispalvelut: Tehostetun asumispalvelun yksityisen hoitopäivät, toimintatuotot ja -kulut sekä omien yksiköiden toimintatuotot ovat kahdeksan kuukauden toteuman mukaiset. Suoritteet siis kuukauden jäljessä kuten aina kirjanpidon liian aikaisen sulkeutumisen takia. Koko vuotta tarkastellen hoitopäivät tulevat alittumaan, koska uudet paikat on otettu käyttöön vähitellen.tämän hetkisen arvion mukaan talouden toteuma toteutuu tilauksen mukaisesti. Asetettujen henkilöstösäästöjen toteutuminen on epävarmaa kaikkien yksiköiden kohdalla, koska kaikkia työntekijöiden poissaoloja ei ole voinut tehdä ilman sijaisia. Koivupihan kuntoutumiskodissa on ollut 38 asiakasta, jotka ovat kuntoutuneet kotiin. Uusi lyhytaikainen perhehoitokoti on aloittanut elokuussa. Tehostettua asumispalvelupaikkaa odottaa osastoilla 31 asiakasta, Paiholan sairaalassa 2 ja lyhytaikaispaikoilla 5 asiakasta. TK-sairaaloiden vuodeosastot: TK-sairaaloiden hoitopäivissä ovat mukana 8 kk aikana toteutuneet ja syyskuun arvioidut hoitopäivät. Syksyn aikana hoitopäivien kehitys hieman hidastui henkilökuntamitoituksen takia. Kuormitus on ollut kuitenkin yli 100%. Jono keskussairaalasta kasvaa syksyn aikana talvikuukausiksi vuotuisen vaihtelun mukaan (mm. influenssa- ja noroepidemiat). TK-sairaaloiden talous toteutuu suunnitellusti.tehostetun kotisairaanhoidon huomattava panos on hoitoketjussa merkittävä vaikeasti sairaiden hoitojärjestelyjä toteutettaessa. Hoito- ja hoivapalvelut pysyy asetetussa raamissa ellei loppuvuoden aikana tule jotain ennakoimattomia ja yllättäviä kustannuksia.

8 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09 %:a -09 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % % Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 35 % 100 % 30 % 0 % 0 % -100 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % % asukasta kohden -100 % Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % % % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % % % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, % % % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % % Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % -100 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö asiakkaat 0 0 % yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % % % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Perustoimeentulotuessa tullaan pysymään varatussa määrärahassa tämän hetkisen ennusteen mukaan. Toimeentulotukiasiakkaiden määräei ole noussut, mutta asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaistuneet, mikä lisää myönnetyn tuen määrää. Täydentävän toimeentulotuen käyttö on pysynyt hyvin tavoitteen mukaisena. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kesällä aina hieman hiljaisempaa, mutta syksyn myötä toiminta on uudelleen vilkastunut. Kuntouttava työtoiminta on ollut koko vuoden hyvällä tasolla erityisesti keskustaajaman alueella. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrään kirjautuvat myös TYP-asiakkaat. Nämä ovat osin samoja kuin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, joten yhden sotun periaate ei tässä toteudu.

9 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % % Vammaispalvelut / asiakas % % % Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % palveluasumista) % Vammaispalvelut / asiakas % % % Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten % % % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % % Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 % % % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 % % % Vammaispalvelut Kulut 0 0 % % % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 % Vammaispalvelut Netto 0 0 % % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % %

10 Vammaispalvelut %:a 2012 TA %:a 0 0 % % % Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 % % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon % % -100 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % % % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % % % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % % % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % % % Laskutusviiveen vuoksi kaikissa ostopalveluissa tarkastellaan elokuun tilannetta. Vammaispalvelun asiakkaat sarakkeessa seurataan SHL kuljetuspalveluasiakkaiden sekä harkinnanvaraisten palvelujen asiakasmäärä. Asiakasmäärä on jäänyt hieman alle arvion johtuen mm. SHL- mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämiskriteereistä. Vaikeavammaisten henkilöiden lukumäärä on sen sijaan kasvanut. Tämä näkyy erityisesti palveluasumisen ostojen lisääntymisenä. Joensuun kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa vaikeavammaisille henkilöille. Tästä johtuen joudumme sijoittamaan esim. liikenneonnettomuuksissa vaikeasti vammautuneet henkilöt ostopalveluihin. Olemme hakemassa rahoitusta ARA:lta pienryhmäkodin rakentamista varten yhteistyössä Joensuun Kotien kanssa. Kehitysvammaisten henkilöiden asiakasmäärää on tarkennettu KELAn tilastojen ja kuntoutusohjauksen mukaisesti.kehitysvammaisten palveluasumisen ostot ovat kasvaneet, sillä palveluasumisen tarve on moninkertainen omaan asumispalvelutuotantoon nähden. Osa palveluasumisen kasvusta johtuu laitosasumisen purkamisen aloittamisesta. Yksityisten palvelukotien valmistuminen on viivästynyt, tästä johtuen emme ole saaneet purettua vakituista laitosasumista suunnitellulla tavalla. Syyskuun loppuun mennessä vakituisesta laitosasumisesta on muuttanut pois 5 joensuulaistaasiakasta. Myös tilapäisen laitoshoidon ostot ovat syyskuun lopussa 1033 suoritetta pienemmät, kuin edellisenä vuonna.

11 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä % % % Perhepalvelut / hoitopäivä % % % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 97 % 3 % 2 % 87 % -100 % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 67 % 6 % 4 % 61 % -100 % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 0 % % -100 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % % tapaamissopimukset % Perhepalvelut / sopimus 0 0 % % 78 0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % Perhepalvelut Netto 0 0 % % % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % % % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta ja ovat ylittämässä talousarvion. Kiireellisiä sijoituksia on ollut tänä vuonna viimevuotista enemmän ja paine huostaanottoihin on ollut kova. Myös avohuollon lastensuojelutapaukset ovat entistä haastavampia ja henkisesti raskaita hoitaa. Lastensuojelutyö on organisoitu uudelleen tiimeihin, joissa työntekijät ovat erikoistuneet alle kouluikäisiin lapsiin, alakouluikäisiin ja nuoriin. Näin yhteistyötahojen määrä/sosiaalityöntekijä on vähentynyt ja työtä on voitu tehdä tehokkaammin. Asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä on avohuollossa ja sijaishuollossa 40-45, mikä on selvästi yli suositusten. Omissa laitosyksiköissä sairastapausten aiheuttamaa sijaisten käyttöä on saatu kesästä alkaen vähennettyä sisäisin järjestelyin. Laitokset ovat pyörineet hyvillä käyttöasteilla. Kasvatus- ja perheneuvolassa henkilöstöllä on ollut paljon työlomia, mikä näkyy suoritemäärissä.

12 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TA Hallinto Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä %:a ennuste- TA Hallinto Hallinto netto % ,0 % Hallinnon arvioidaan pysyvän budjetissa.

13

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 782 6 150 7 700 7 873 173 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 180 192 192

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS Tuottajan viesti tilaajalle: 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 36 297 41 600 41 600 35 565-6

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 4 26.02.2015 Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/02.02.02/2015 SOTETIJ 4 Vuoden 2014 tilausten toteutumatiedot ovat valmistuneet. Seuraavassa on esitelty

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot