Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3 1-9/2014"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (63)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TA Tot Tot % Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,9 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,4 % Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 Tilikauden tulos ,7 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,7 % 2(63)

3 SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIO TULOSALUEITTAIN TA Tot. Tot % Ennuste Ennuste- TA 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,3 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,9 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,6 % Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,6 % Sosiaalipalvelut Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,9 % Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,0 % Toimintatuotot eivät sisällä kuntien maksuosuuksia yhteistoiminta-alueelle. 3(63)

4 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen taseyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TA Tot Tot % Toimintatulot ,1 % Liikevaihto ,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Muut liiketoiminnan tulot ,5 % Muut tuet ja avustukset ,9 % Toimintamenot ,6 % Materiaalit ja palvelut ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Henkilöstökulut ,0 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,0 % Muut liiketoiminnan menot ,4 % Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 0 Tilikauden tulos Tilikauden yli/alijäämä (63)

5 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TA 9/14 Tot % Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut ,3 % Terveyspalvelut ,9 % Vastaanotto ,3 % Suun terveys ,0 % Aikuispsykososiaaliset ,6 % Kuntoutus ,9 % Erikoissairaanhoito ,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % Laitoshoito ,8 % Sosiaalipalvelut ,9 % Aikuissosiaalityö ,1 % Vammaispalvelut ,2 % Perhepalvelut ,6 % Taseyksikkö yhteensä ,0 % Ympäristöterveydenhuolto ,6 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,0 % (63)

6 1000 euroa netto Tot JOENSUU Tot. Muutos % TP 2013 Tot. 9/13 TA 9/14 9/, 9/2013, % Tot13-Tot14 % Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut % % 4,4 % Terveyspalvelut % % -0,5 % Vastaanotto % % -2,5 % Suun terveys % % 1,7 % Aikuispsykososiaaliset % % 3,6 % Kuntoutus % % -4,2 % Erikoissairaanhoito % % 2,7 % Hoito- ja hoivapalvelut % % 1,4 % Kotona asumista tukevat palvelut % % 4,4 % Tehostettu palveluasuminen % % 4,8 % Laitoshoito % % -3,6 % Sosiaalipalvelut % % 1,5 % Aikuissosiaalityö % % -8,0 % Vammaispalvelut % % 10,7 % Perhepalvelut % % -2,4 % Taseyksikkö yhteensä % % 1,6 % Ympäristöterveydenhuolto % % 12,2 % Joensuu yhteensä % % 1,7 % (63)

7 1000 euroa netto KONTIOLAHTI Tot % TA Tot % Muutos % TP /13 9/2013 9/14 9/ Ennuste Ennuste - TA Tot13-Tot14 Hallinto- ja talouspalvelut % % 54 % Terveyspalvelut % % -1 % Vastaanotto % % 3 % Suun terveys % % -8 % Aikuispsykososiaaliset % % 3 % Kuntoutus % % -32 % Erikoissairaanhoito % % 14 % Hoito- ja hoivapalvelut % % 7 % Kotona asumista tukevat palvelut % % 2 % Tehostettu palveluasuminen % % 8 % Laitoshoito % % 12 % Sosiaalipalvelut % % 18 % Aikuissosiaalityö % % 7 % Vammaispalvelut % % 22 % Perhepalvelut % % 19 % Kontiolahti yhteensä % % 11 % (63)

8 1000 euroa netto OUTOKUMPU TA 9/14 Tot % 9/14 Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut % Terveyspalvelut % Vastaanotto % Suun terveys % Aikuispsykososiaaliset % Kuntoutus % Erikoissairaanhoito % Hoito- ja hoivapalvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Tehostettu palveluasuminen % Laitoshoito % Sosiaalipalvelut % Aikuissosiaalityö % Vammaispalvelut % Perhepalvelut % Outokumpu yhteensä % (63)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % Vastaanotto / asiakas % % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 42 % 34 % 80 % 42 % -1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % -100 % Vastaanotto / asiakas % -100 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % 0 Vastaanotto Tuotot % 0 Vastaanotto Netto % 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % Vastaanotto / tutkimus 6,4 4,9 77 % 8,9 40 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % Vastaanotto / kuljetus % 95 0 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % 0 Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen % % asukas Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Avohoidon asiakastavoite ei tule toteutumaan Joensuussa henkilöstö- ja säästötilanteesta johtuen. Ulkokuntalaisten käynnit ovat lisääntyneet valinnanvapauden johdosta, joten ulkokuntalaisten asiakkaiden määrän arvioidaan ylittyvän 350 asiakkaalla, tavoite 1450 asiakasta. Vastaanottopalvelut ovat pysyneet talousarviossa ja tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvion kulut tulevat alittumaan Joensuussa ja Kontiolahdessa. Kontiolahden tuotot ylittyvät. 9(63)

10 Joensuussa ja Kontiolahdessa. Kontiolahden tuotot ylittyvät. Terveysneuvonnassa on Joensuussa kuluissa vähän ylityspainetta, joka korjautuu tuottojen ylityksellä. Kontiolahdessa terveysneuvonnan menot alittunevat. Outokummussa terveysneuvonta pysyy talousarviossa. Terveysneuvonnassa ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut syyskuun lopussa 120, joten ennusteen mukaan ulkokuntalaisten asiakkaiden määrä on 150, tavoite 755 asiakasta. Tukipalvelussa laboratorio- ja röntgentutkimusmäärät jäävät alle arvion Joensuussa, Kontiolahdessa röntgentutkimukset alittuvat ja sairaankuljetukset ylittyvät tavoitteesta, Outokummussa laboratoriotutkimukset ylittyvät, mutta röntgentutkimukset alittuvat tavoitteesta. 10(63)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 23 % 99 % 23 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 58 % 82 % 71 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 62 % 108 % 58 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % Suun terveydenhuolto Tuotot % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % 62-6 % Suun terveydenhuolto Netto % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Nettototeuman alitus on yhdeksän kuukauden osalta seitsemän prosenttia Yhteistoiminta-alueen kaikki kunnat alittavat talousarvionsa. Kiireettömään hoitoon pääsyssä on suuria eroja yhteistoiminta-alueen eri kunnissa. Outokummussa, jossa kaikki virat ja toimet ovat olleet täytettyinä vuosikymmeniä, ei jonoja ole, vaan hoitoon pääsee n. kuukauden sisällä yhteydenotosta. Kontiolahdella jono pystytään hoitamaan vuoden loppuun mennessä. Joensuussa jono kasvaa. 11(63)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09 %:a TILAUS TA -09 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % Ennuste ennuste-ta % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % Aikuispsykososiaaliset /asukas % -100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 12(63)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % Kuntoutus / terapia-asiakas % % Kuntoutus jonotusaika kk % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % 0 Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat % 93 0 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Terapiatoiminnassa vain Joensuussa on omia terapeutteja, Kontiolahti ja Outokumpu ostavat lasten puhe-ja toimintaterapian sekä ravitsemusterapian. Joensuussa ostetaan sellaisia terapioita joissa ei ole erityisosaamsista ja myös pitempiä terapiajaksoja. Terapia-asiakkaita on kertynyt suunnitellusti, kuntoutusasiakkaita suunniteltua enemmän. Budjetissa pysytään. 13(63)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a Ennuste ennuste-ta TILAUS TA ESH ESH:n kulut yhteensä % % ESH Tuotot % % ESH Netto % % Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät yhteistoiminta-alueella n. 4,5 milj. euroa budjetoidusta. Ylitykset kohdistuvat Joensuuhun ja Kontiolahteen, Outokummun menot alittuvat. Erikoissairaanhoidon kustannukset yhteispäivystyksessä ja Joensuun jonokustannuksissa ovat 8 kuukauden ajalta. Koko yhteistoimintaalueella yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään. Terveysasemien päiväpäivystystä pyritään mahdollisuuksien mukaan lääkäritilanne huomioiden hoitamaan niin, ettei asiakkaita ohjautuisi päiväaikana yhteispäivystykseen. Joensuun jonopäivien määrässa on tapahtunut alenemista, joka on hillinnyt jonokustannuksia. 14(63)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja TILAUS TA %:a Ennuste ennuste- TA Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,90 2, % 2,90 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,4% 95 % 2,5 % 1 % Hoito ja hoiva / asiakas % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,23 2, % 2,23 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 101 % 14,9 % 0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,30 3, % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 7,4% 67 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,62 3, % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,3% 73 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 75 % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 15(63)

16 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 101 % Joensuun talousarvio alittuu tämän hetkisen arvion mukaan noin 1,3 milj. euroa. Alitusta selittää kotihoidon ostopalvelujen vähentyminen, paljon hoitoa vaativien asiakkaiden poistuttua palveluiden piiristä ja yksityisten asumispalvelujen porrasteinen ostaminen se kä vapautuvien paikkojen täyttämisaika. Tästä syystä myös tehostetun asumispalvelun hoitopäivät alittuvat. Kontiolahden talousarvio alittuu, koska hoidolle ja hoivalle asettiin euron säästötavoite. Säästötavoite on huomioitu ennusteessa. Outokummun talousarvio alit tuu tämän hetkisen arvion mukaan. Alittumista ei ole huomitu ennusteessa, koska Outokummun arvioiminen on haasteellista näin ensimmäise nä vuotena ja ei voida tehdä myöskään vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen. 16(63)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a Ennuste ennuste-ta TILAUS TA Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 0 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Sekä perus- että täydentävän toimeentulotuen menot ovat pysyneet Joensuussa ja Outokummussa kohtuullisina. Kontiolahdella etenkin täydentävän toimeentulotuen käyttöön on ollut enemmän painetta. Kontiolahdella asiakkaiden määrä on kasvanut ja samalla tuen tarve. Ehkäisevän toimeentulotuen osalta koko yhteistoiminta-alueella lastensuojelu on käyttänyt ehkäisevää toimeentulotukea erittäin vähän ja painottanut avohuollon tukitoimia myös perheiden taloudellisessa tukemisessa. Jatkossa pyritään siirtämään taloudellinen tukeminen enemmän ehkäisevän toimeentulotuen suuntaan.kuntouttava työtoiminta on kehittynyt koko yhteistoimintaalueella hyvin ja mm. uusia innovatiivisia ryhmätoimintoja on kehitetty. Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset ovat etenkin Joensuussa tulleet viiveellä. Tällä hetkellä korvaus on tullut tammi-kesäkuulta. 17(63)

18 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a ennuste- TA TILAUS TA Ennuste Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % 0 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen % % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen % % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % 130 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 18(63)

19 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % Vammaispalveluissa ylityspaineet Joensuun ja Kontiolahden osalta ovat vammaispalvelulain henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisen ostopalveluissa (erityisesti palveluasuminen kotiin 24/7 on euroina kallis toteuttamistapa). Outokummun osalta laskennallisen ennusteen mukaan pysytään talousarviossa, PKSSK:n erityishuollon osalta korjataan määräaikainen laitossijoituskustannus lastensuojeluun. Määrärahasidonnaiset palvelut näyttävät alittavan talousarvionsa kaikkien kuntien osalta (= sopetumisvalmennus, muut harkinnanvaraiset taloudelliset tukitoimet ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu). Kontiolahden erityishuolto alittaa talousarvionsa. Joensuun osalta PKSSK:n mukaan ylityspaineita on euroa, ylityspaineita tulee hillitsemään 11-12/ aikana tapahtuvat muutot pysyvästä laitosasumisesta yksityiseen palvelukotiin. 19(63)

20 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % Perhepalvelut / hoitopäivä % % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 81 % -100 % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % 0 Perhepalvelut Tuotot % 0 Perhepalvelut Netto % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % Perhepalvelut Jonotusaika kk % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 7 % 111 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % 89 3 % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % 0 Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Lastensuojelussa avohuollon asiakasmäärät ovat koko yhteistoiminta-alueella suuret. Myös avohuollon kustannukset ovat sen myötä suurehkot. Sijoitettujen lasten määrä on Joensuussa ollut pienenevä, mutta Kontiolahdella ja Outokummussa määrä on kasvanut. Perheiden taloudellisessa tukemisessa on käytetty ehkäisevän toimeentulotuen sijasta avohuollon tukitoimia. Käytäntöä kuitenkin tarkennetaan jatkossa.terapiapalveluissa on kasvupainetta lasten ja nuorten lisääntyneen oireilun vuoksi. Kotipalvelua ja perhetyötä aletaan vähitellen kehittää uuden sosiaalihuoltolain hengessä ennaltaehkäisevämpään suuntaan. 20(63)

21 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TA %:a Ennuste ennuste-ta Hallinto Hallinto kulut yhteensä % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % Hallinto Hallinto netto % ,2 % Hallinnon tulosalueen arvioidaan alittuvan euroa Joensuun tason pysyessä ennallaan, Kontiolahden ylittäessä ja Outokummun alittaessa talousarvion. Hallintoon kirjataan ja eritellään kunnittain v kuuluneet menot, jotka eivät ehtineet tilinpäätökseen ja Kontiolahden osalta kulut menevät yli arvion. 21(63)

22 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -5 % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -8 % Vastaanotto / asiakas % % -2 % % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 49 % 34 % 77 % 38 % 33 % 86 % -4 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % -7 % % Vastaanotto Tuotot % % -11 % % Vastaanotto Netto % % -7 % % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 1 % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 16 % Vastaanotto / asiakas % % 15 % % Vastaanotto Kulut % % 16 % % Vastaanotto Tuotot % % -15 % % Vastaanotto Netto % % 17 % % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -3 % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -11 % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset % % 5 % % Vastaanotto / kuljetus % % 5 % 90 0 % Vastaanotto Kulut % % 10 % % Vastaanotto Tuotot % % 0 Vastaanotto Netto % % 10 % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % -1 % % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen % % -2 % asukas Vastaanotto Tuotot % % -11 % % Vastaanotto Netto % % -1 % % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -87 % % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -2 % Terveysasemilla henkilöstötilanne ja säästöt heijastuvat asiakasmäärään, joten asiakastavoitteeseen ei tulla pääsemään. Asiakastavoite jäänee 1600 asiakasta alle tavoitteen. Kiireettömiä ajanvarausaikoja lääkäreiden vastanotoille ei ole ollut riittävästi tarjolla. Puhelinpalveluun kuluu hoitajien työaikaa paljon. Reseptisairaanhoitajat ovat tukeneet hyvin vastaanottotoimintaa maaseututerveysasemilla ja syyskuun alussa Siilaisella alkaneesta fysioterapeutin akuutista vastaanotosta on saatu hyviä kokemuksia. Uimaharjun vastaanoton kiinnioloa on jatkettu syyskuulla Enon lääkärivajeesta johtuen. Myös Vaaroissa lääkäriresurssissa on ollut vajetta.terveysasemilla kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin ja asiakasmaksutuloja on kertynyt kohtuullisesti. Säästöä arvioidaan saatavan mm. laboratorio- ja lääkekuluista sekä henkilökunnan vapaaehtoisista säästölomista. Kustannuspainetta on hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa, tot. 79,9%. Avohoidossa arvioidaan kuluissa tulevan säästöä n euroa. Tuotot kertynevät tavoitteen mukaisesti. Ajanvarauslähetteitä yht , päivystyslähetteet yht ja päivystykseen ilman lähetettä tulleet yht , kaikki lähetteet yht Terveysneuvonnassa lääkäriresurssia ei ole riittävästi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Terveysneuvonnan arvioidaan pysyvän talousarviossa. Henkilöstö- ja säästötilanne ovat heijastuneet myös laboratorio- ja röntgentutkimusmääriin, joiden arvioidaan alittuvan. Terveysneuvonnassa asiakkaita 365/th ja käyntejä 826/th. Terveydenhoitajien laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Terveydenhoitajaresurssi yhteensä 49,75. Vastaanottopalvelussa talousarvio ennusteen mukaan alittuu n euroa. 22(63)

23 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 14 % % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 19 % 85 % 22 % 22 % 99 % 17 % 23 % 2 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 64 % 54 % 76 % 68 % 58 % 85 % 7 % 60 % -11 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 62 % 105 % 60 % 64 % 106 % 3 % 65 % 8 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 3 % % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 4 % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -10 % % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 2 % Suun terveydenhuolto Netto % % 2 % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -151 % % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 2 % % Kokonaan avoimia hammaslääkärin virkoja on kolme. Osa-aikaistukset ja perhevapaat huomioiden 5,3 hammaslääkäriä. Syyskuun aikana palkkasimme kaksi ostopalveluhammaslääkärityöparia (hammaslääkäri + hammashoitaja) jonon purkamiseen ainakin vuoden loppuun saakka kestävällä s opimuksella. Ostopalvelutoiminta kilpailutettiin jo keväällä. Jonon arvellaan purkautuvan n. 400 potilaan verran kolmen kuukauden aikana. Ostopalveluhamm aslääkärit tekevät näille jonossa olleille tutkimuksen lisäksi myös kokonaishoidot. Monille jonottaneille näitä jatkohoitoaikoja joudutaan antamaan useita jopa 5-10 jatkohoitoaikaa. Yksi avoimeksi tullut hammashoitajan toimi onnistuttiin täyttämään alkaen. Joensuussa on ollut huhtikuusta alkaen käytössä palveluseteli. Palveluseteleitä jaetaan kiireellisen hoidon jatkohoitoa tarvitseville potilaille. Setelitoimintaan on siirretty yhden avoimen hammaslääkärin palkkavaraus Rahaa SMARTUM- tilille on siirretty Seteleitä on jaettu yhteensä 114 kpl. Keskimäärin setelin arvo on 433. Laskutusta on kuitenkin tapahtunut vasta ,05, joten valtaosa hoidoista on vielä tilittämättä. Siitä ei ole saatu tietoa, miten moni setelin saanut, jättää koko setelin käyttämättä. Seteli on aina voimassa kuusi kuukautta. Käyttämätön raha siirtyy viimeistään silloin takais in kaupungin tilille uudelleen jaettavaksi. Toistaiseksi palvelusetelitoiminnassa on ollut mukana vain kaksi yksityistä palveluntuottajaa. Kolmas palveluntuottaja ilmoit tautui lokakuun alussa. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusetelillä toteutetusta hoidosta riippuen valitsemastaan yksityisestä palveluntuottajasta - on vähintään kolmasosan kalliimpi kuin, mitä se olisi terveyskeskusmaksuin toteutuneena. Talous: Ylitystä ei tapahdu. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on jatkunut runsaana. Jonossa on tällä hetkellä asiakasta. Välitön yhteydensaan ti toteutuu lakisääteisissä rajoissa. 23(63)

24 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2013 TA -09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Tilinpäätös Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 3 % % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 6 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 9 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 39 % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 9 % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % 1 % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % 7 % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 10 % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 4 % 67-2 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 11 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -18 % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 12 % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % -4 % 75 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % -32 % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 2 % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 43 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -2 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -100 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % -2 % % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % 2 % % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % 10 % % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % -12 % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 10 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % % 11 % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -19 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 1 % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % 14 % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % -19 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % -19 % % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 1 % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % % 4 % % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 3 % -100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % % -7 % tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 4 % % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % -68 % % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 4 % % Asumispalvelujen ostot ja perhehoito: Asiakasmäärät ja hoitopäivät on ilmoitettu elokuun toteuman mukaisesti. Läpileikkaus asumispalveluista: perhehoito 22 asiakasta, tehostettu palveluasuminen 45 asiakasta, palveluasuminen 47 asiakasta, tuettu asuminen 70 asiakasta. Terapeuttisen työtoiminnan ostot: Asiakasmäärä ja käyttöpäivät on ilmoitettu elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Oman avohoidon toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Asumispalveluiden ostojen osalta määräraha tulee ylittymään huolimatta siitä, että asiakkuuksia on siirretty oman kotikuntoutuksen palveluihin ja ostopalveluissa purettu raskaampia sijoituksia kevyempään suuntaan. 24(63)

25 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 8 % % Kuntoutus / terapia-asiakas % % -10 % % Kuntoutus jonotusaika kk % % Kuntoutus Kulut % % -3 % % Kuntoutus Tuotot % % % Kuntoutus Netto % % -6 % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % -3 % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % 4 % % Kuntoutus Kulut % % 1 % % Kuntoutus Tuotot % % 27 % % Kuntoutus Netto % % -1 % % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -27 % % Kuntoutus / asiakas % % -3 % % Kuntoutus Kulut % % -29 % % Kuntoutus Tuotot % % 0 Kuntoutus Netto % % -29 % % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat % % -33 % 20 0 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % % 220 % % Kuntoutus Kulut % % 113 % % Kuntoutus Tuotot % % % Kuntoutus Netto % % -52 % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % -2 % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % % -2 % % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % 51 % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -4 % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % -14 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -4 % ulkokunt. jälkeen Joensuussa on omaa puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapia tuotantoa, samoin lasten psykologeja. Toimintaterapiassa ostetaan lähinnä SIterapioita, joihin ei ole omaa osaamista. Puheterapiassa on jouduttu ostamaan pitkiä terapioita. Joensuu on toteuttanut KELA:lle kuuluvia puheterapioita ja niistä on KELA maksanut korvauksen. Terapiahenkilöstössä on ollut vajausta ja säästyneitä palkkarahoja on käytetty terapioiden ostoon. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt ennustettua enemmän, lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on suunnitellusti. Budjetissa pysytään. Ostopalveluissa laskut tulevat jälkikäteen. 25(63)

26 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS ESH ESH:n kulut yhteensä % % 3 % % ESH Tuotot % % % ESH Netto % % 3 % % Joensuun jonokustannuksissa on alenemista, joka selittyy jonopäivien vähenemisellä ja siten tehostuneella hoitoketjulla erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Jonopäiväkustannukset euroa/8kk, tot. 70,1%, jonopäivien määrä Yhteispäivystykseen on terveysasemilta jouduttu ohjaamaan asiakkaita. Yhteispäivystyksen kustannukset n. 6 milj. euroa/8kk, tot. 78%. PKSSK:n antaman ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät 2,9 milj. euroa budjetoidusta. Jonopäivät ylittyvät 0,3 milj. euroa. 26(63)

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot