OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omisjaohjausryhmä / Kunjohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

2 Osavuosikatsaus Tässä osavuosikatsauksessa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Hyvinvointikunyhtymän palvelutoimina on toteutettu kuntien hyväksymän strategian ja lousarviossa asetettujen voitteiden mukaisesti. Palvelukysyntään on kyetty vasamaan hoitokuun ja laatusuositusten edellyttämällä valla. Alkuvuoden kusnnuskehitys on ollut lousarvion mukais sekä omassa toiminnassa että ostetuissa palveluissa. Oman toiminnan toiminkulut ovat laskeneet edellisen vuoden vasavaan ajankohan verrattuna 3,3 %, erikoissairaanhoidon ostomenot kasvaneet 3,6 % ja toiminkulut yhteensä laskeneet 1,7 %. Jäsenkunlaskutus on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kahdeksan kuukauden kehityksen perusteella jäsenkunlaskutus kokonaisuudessaan näyttää jäävän alle lousarvion ja pysynee kunkin yksittäisen kunnan osal lousarviossa asetetussa sossa. ssa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Hyvinvointikunyhtymänä olemme aktiivisesti mukana tulevan, maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa ja samalla valmisudumme omassa toiminnassamme tulevaan muutokseen. Terveydenhuoltolain muutoksen seurauksena sairaalan leikkaussalitoimin siirtyy ensi vuoden alus sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja tästä on tehty sopimus sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksen perusteella toimin jatkuu sisällöllisesti, toiminnallisesti ja loudellisesti nykysolla. Hyvinvointikunyhtymän henkilöstö on tehnyt edelleen hyvää työtä palvelujen kehittämiseksi ja tuotmiseksi. Asiakastyytyväisyys on hyvä ja kusnnuskehitys hallinnassa. Lämpimät kiitokset tästä koko henkilöstölle. Kiitokset myös jäsenkunnille ja luotmushenkilöille hyvästä yhteistyöstä ja toiminnan onnistumis tukevas päätöksenteos. Hannu Kallunki kunyhtymän johja 1

3 n toteutuminen Asukasluvut Aikuissosiaalityö ,8 % ,1 % ,9 % ,1 % (muutos ed. vuosi) -46,3 % -48,8 % -24,6 % -33,7 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut ,4 % ,7 % ,6 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -2,1 % -2,4 % 11,8 % -12,3 % Erikoissairaanhoito oma ,9 % ,9 % ,2 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -1,8 % -2,3 % 0,5 % -1,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,7 % ,2 % ,5 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 3,7 % 1,5 % 14,5 % 2,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,5 % ,1 % ,9 % (muutos ed. vuosi) -1,7 % -1,4 % -0,3 % -5,9 % Kuntoutuspalvelut ,5 % ,3 % ,6 % ,4 % (muutos ed. vuosi) -3,7 % 0,2 % -8,3 % -29,7 % Perhepalvelut ,1 % ,7 % ,8 % ,2 % (muutos ed. vuosi) 4,9 % 1,8 % 23,7 % 10,5 % Suun terveydenhuolto ,8 % ,5 % ,3 % ,1 % (muutos ed. vuosi) -3,3 % -7,0 % 11,1 % 8,6 % Vammaispalvelut ,6 % ,8 % ,5 % ,9 % (muutos ed. vuosi) 4,0 % 5,4 % -0,3 % 5,4 % Vasanottopalvelut ,9 % ,3 % ,1 % ,1 % (muutos ed. vuosi) 1,8 % 2,4 % -3,2 % 5,3 % Projektit ,7 % ,7 % ,7 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -11,2 % -11,1 % -11,3 % -12,4 % Yhteensä ,5 % ,5 % ,2 % ,5 % (muutos ed. vuosi) -0,2 % -1,1 % 5,0 % -1,2 % Oma toimin ,7 % ,3 % ,5 % ,8 % (muutos ed. vuosi) -1,6 % -2,1 % 1,3 % -3,0 % 2

4 Aikuissosiaalipalvelut Perustoimeentulotuen siirtyminen vuoden alus Kelalle näkyy sekä kulujen, että tuottojen vähentymisenä. Toimintojen siirtymäajan haasteis huolimat toteutuma on lousarvion mukainen. Aikuispsykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvio suunnitelman mukainen ja edellisvuoden soa. Mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Päihdepalveluissa on laitoskuntoutushoitopäiviä edellisvuot vähemmän. Erikoissairaanhoito Kokonaisuutena erikoissairaanhoito on hyvin lousarvion mukainen, kasvua kusnnuksissa on vain 2,2 %. Merkittävin kasvu on Siikajoen kunnassa, mut edellinen vuosi olikin Siikajoella poikkeuksellisen edullinen. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat laskeneet edellisen vuoden vasavas ajankohdas. Avohoidon tulosyksikössä sisäutipkl:n osal kyse on ensi sijassa sisäutilääkärivajees, jo on korjattu ostopalveluilla ja siirtämällä seurana terveyskeskukseen. Lastenutien pkl:n, dialyysin ja diabetespkl:n käynnit ovat lisääntyneet. Operatiivisessa tulosyksikössä kirurgian pkl:n käynnit ovat vähentyneet toiminnallisten muutosten vuoksi (vaahtoruiskutushoitokäytännöt, trauma(kipsi)kontrollit tk:ssa). Korva-, nenä- ja kurkkuutien pkl:lla kuulontutkijakäynnit ovat lisääntyneet. Oman erikoissairaanhoidon myynti ulkokunnille, etenkin Oys:n jononpurkuleikkausten kia, on kehittynyt suotuisasti ja ollaan hieman edellä edellisen vuoden myyntiä. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa omaishoitoon varattu määräraha ei tule riittämään. Siikajoella on kusnnus /asiakas laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on %. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelu rpeenarviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Siikajoen korkea peittävyys vaatii rkempaa asiakasanalyysin tekemistä. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon yhteen laskettu valkunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 %. Seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 on 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 8,9 %, Siikajoki 11,7 % ja Pyhäjoki 8,5 %. Pyhäjoen osal hoitopäiviä on toteutunut arvioitua vähemmän ja Siikajoella arvioitua enemmän. Siikajoella edelleen rvet sopeuta palvelurakennet. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Osastohoito kohdennean palvelurpeen mukaisesti 3

5 Kuntoutus Fysioterapian asiakkaiden ja käyntien määrässä on laskua, ainoasan Siikajoen käynnit ovat hieman lisääntyneet. Tähän on selityksenä satunnaiset kunkohiset resurssivajeet. Kusnnukset ovat kokonaisuutena toteutuneet arvioidun mukaisina. Puhe- ja toiminterapiapalveluiden osal hoitokuu ei ole toteutunut. Toiminterapiajonoja on pyritty tehostetusti lyhentämään, joka nosa kusnnuksia. Rinmaveteraanipalveluihin tuleva valtionrahoitus tuloutuu kuntoutukseen, mut toiminnan kusnnuksis suurin osa on hoidossa ja hoivassa. Perhepalvelut Toimin on strategian mukainen. Perhepalveluissa, ehkäisevässä lastensuojelussa ja kotipalvelussa asiakasmäärät ovat lisääntyneet, samoin perheneuvolan asiakasmäärässä lisäystä. Kusnnusten nousu johtuu pääosin perheneuvolapalvelujen tehostumises. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaiden ja käyntien määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vasavas ajankohdas kaikissa kunnissa. Tämä on saatu aikaiseksi KIKY - sopimuksen tuomas merkittävästä työajan lisäyksestä hammaslääkäreille (1 t 15 min/vko) ja tekstiviestimuistutusten myötä 40 % peruutmattomien aikojen vähenemisellä (vuosisolla noin käynnin lisäys). Osasyynä on myös liikutelvan hammashoitoyksikön käyttö kouluilla koululaisten rkastuksiin. n toteuma on suunnitellun mukais. Raahen kulut ja käyntikohiset kusnnukset ovat alentuneet, mut Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien osal menojen kasvua on hieman pahtunut edelliseen vuoteen. Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Kehitysvammaisten laitoshoitoa on jouduttu osmaan suunniteltua enemmän. Muutoinkin vammaisten palvelurve on lisääntynyt. Tulokertymä on arvioitua parempi ja edellisvuot korkeampi. Vasanottopalvelut Vasanottoasiakkaiden ja käyntien määrässä on laskua edellisestä vuodes. Raahessa se kohdistuu lääkärikäynteihin, muissa toimipisteissä enemmän hoijakäynteihin. Lääkärivajet on alkuvuoden aikana ollut etenkin Raahessa ja Siikajoen kunnassa. n toteuma on suunnitellun mukais. Palvelujen ostojen (mm. laboratorio ja röntgen) lisääntyminen ja vuokramenojen nousu selittävät pääosin menojen kasvun edellisestä vuodes. Terveysneuvonnassa (äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, aikuisneuvola ja työttömien terveysrkastukset) asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal. Neuvoloiden lääkäriresurssien saavuudessa on haastei. 4

6 Raahen seutu Tilaus: Kunverilu Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,0 % ,8 % % % / asiakasperhe ,2 % ,3 % % % Kulut ,1 % ,3 % % % Tuotot ,5 % ,3 % % % Netto ,3 % ,4 % % % jos Sosiaalityö / asiakasperhe Kulut ,6 % ,5 % % % Tuotot ,3 % ,7 % % % Netto ,2 % ,0 % % % jos Pakolaistyö Kulut ,3 % ,2 % % Tuotot ,3 % ,1 % % Netto ,7 % ,9 % % Toimeentulotuki, asiakasperheet ,5 % ,8 % % % / toimeentulotukiasiakasperhe ,4 % ,0 % % % toimeentulotukea saanei /1000 asukas kohden ,5 % ,8 % % % Kulut ,7 % ,3 % % % Tuotot ,2 % ,4 % % % Netto ,6 % ,8 % % % Välitystiliasiakkaat ,7 % ,1 % % % Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,5 % ,5 % % % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,3 % ,3 % % % Kulut ,6 % ,7 % % % Tuotot ,7 % ,8 % % % Netto ,6 % ,7 % % % Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut ,8 % ,5 % % % Tuotot ,8 % ,3 % % % Netto ,8 % ,1 % % % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,1 % % %

7 Tilaus: Kunverilu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukas % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

8 Tilaus: Kunverilu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / % % % % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Pyhäjoki

9 Tilaus: Kunverilu Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kunlaskutus) Avohoidon yksikkö % % % % Sisäutien pkl % % % % Lastenutien pkl % % % % Diabetes pkl % % % % Dialyysihoito % % % % Operatiivinen yksikkö % % % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl % % % % Kirurgian pkl % % % % Päiväkirurgia % % % % Kipupoli pkl % % % % Preanestesiapkl % % % % Äitiys- ja naistent. pkl % % % % Operatiivinen osasto % % % % OMA TOIMINTA % % % % OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % %

10 Raahe muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot tp 2016 tot 8- tot tot Sisäutien poliklinikka ,0 % -31,5 % Dialyysiyksikkö ,1 % 43,0 % 235 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,2 % -22,3 % -830 Lastenutien poliklinikka ,7 % 5,3 % 27 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,2 % 31,2 % 339 Diabetes poliklinikka ,3 % 4,1 % 92 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,4 % -3,5 % -46 Preanestesiapoliklinikka ,0 % 0,0 % 0 Kipupoliklinikka ,8 % -7,8 % -63 Päiväkirurgia ,2 % 0,6 % 2 Yhteensä ,5 % -10,7 % Mui toiminlukuja Siikajoki muutos käynnit tot tot-% muutos-% Avohoitokäynnit tot tp 2016 tot 8- tot Sisäutien poliklinikka ,8 % -37,4 % -225 Dialyysiyksikkö ,5 % -47,5 % -97 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,9 % -19,4 % -114 Lastenutien poliklinikka ,9 % 84,6 % 66 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,3 % 51,5 % 68 Diabetes poliklinikka ,0 % 29,9 % 47 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,4 % -1,7 % -4 Preanestesiapoliklinikka 1 0 Kipupoliklinikka ,6 % -14,3 % -21 Päiväkirurgia ,2 % 0,0 % 0 Yhteensä ,6 % -12,7 % -280 Mui toiminlukuja Pyhäjoki muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot tp 2016 tot 8- tot tot Sisäutien poliklinikka ,6 % -44,3 % -224 Dialyysiyksikkö ,3 % 46,1 % 94 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,9 % -28,8 % -134 Lastenutien poliklinikka ,9 % 44,9 % 22 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,0 % 33,9 % 41 Diabetes poliklinikka ,3 % 28,2 % 22 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,8 % 0,0 % 0 Preanestesiapoliklinikka 0 Kipupoliklinikka ,8 % -23,9 % -11 Päiväkirurgia ,2 % -35,2 % -19 Yhteensä ,1 % -12,7 % -209 Mui toiminlukuja Ulkokunnat muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot tp 2016 tot 8- tot tot Sisäutien poliklinikka ,7 % -24,5 % -27 Dialyysiyksikkö ,3 % 30,0 % 33 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,1 % -54,3 % -812 Lastenutien poliklinikka ,7 % 215,4 % 28 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,7 % 0,0 % 0 Diabetes poliklinikka ,7 % 23,1 % 3 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,1 % -41,0 % -25 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -100,0 % -2 Kipupoliklinikka ,5 % 0,9 % 2 Päiväkirurgia ,9 % 3,4 % 12 Yhteensä ,4 % -32,6 % -788 Mui toiminlukuja Yhteensä muutos tot-% muutos-% käynnit Avohoitokäynnit tot tp 2016 tot 8- tot tot Sisäutien poliklinikka ,9 % -33,2 % Dialyysiyksikkö ,6 % 24,9 % 265 Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,5 % -30,1 % Lastenutien poliklinikka ,9 % 22,1 % 143 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,1 % 32,7 % 448 Diabetes poliklinikka ,7 % 6,6 % 164 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,6 % -4,3 % -75 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -40,0 % -2 Kipupoliklinikka ,1 % -7,6 % -93 Päiväkirurgia ,9 % -0,6 % -5 Yhteensä ,2 % -13,6 % jos jäsenkunnat 0 Sisäutien poliklinikka ,9 % -33,3 % Dialyysiyksikkö ,4 % 24,3 % 232 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,7 % -22,6 % Lastenutien poliklinikka ,1 % 18,1 % 115 Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,9 % 33,5 % 448 Diabetes poliklinikka ,5 % 6,5 % 161 Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,8 % -3,0 % -50 Preanestesiapoliklinikka ,0 % 0,0 % 0 Kipupoliklinikka ,3 % -9,5 % -95 Päiväkirurgia ,2 % -4,0 % -17 Yhteensä ,1 % -11,1 % Operatiivinen Osasto 1, hpv:t muutos muutos-% hpv:t tot 8- tot tot tp 2016 tot 8- tot-% Raahe ,4 % -7,7 % -101 Siikajoki ,2 % 12,8 % 21 Pyhäjoki ,1 % 21,7 % 33 Muut ,3 % 15,1 % 127 Yhteensä ,9 % 3,3 % 80 - jäsenkunnat ,3 % -2,9 % -47 9

11 Tilaus: Kunverilu Hoidon ja hoivan palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,5% 3,9% 3,6% 93 % 4,3% 3,8% 3,8% 99 % 5,7% 4,4% 3,3% 75 % 3,9% 3,4% 2,9% 85 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % jois hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,3% 16,2% 13,8% 85 % 13,7% 16,7% 13,1% 79 % 18,1% 15,5% 18,1% 117 % 12,8% 14,4% 12,6% 87 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,3% 6,9% 7,8% 75 % 7,3% 6,6% 7,7% 78 % 8,7% 9,2% 9,9% 71 % 4,9% 6,2% 5,9% 63 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % %

12 Tilaus: Kunverilu Hoidon ja hoivan palvelut Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,6% 1,5% 62 % 1,5% 1,4% 1,2% 57 % 1,3% 1,2% 1,8% 100 % 2,8% 3,0% 2,6% 58 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,2% 2,1% 64 % 2,1% 2,1% 2,0% 62 % 2,1% 2,4% 1,9% 51 % 2,4% 2,2% 2,5% 75 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 98 % 99 % 101 % 99 % 99 % 99 % 101 % 99 % 99 % 98 % 100 % 97 % 97 % 97 % 101 % 11

13 Tilaus: Kunverilu Hoidon ja hoivan palvelut Hoitopäivät % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % % Kulut % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut/palvelusetelit % % % % /hoitopäivä % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % %

14 Tilaus: Kunverilu Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus/Fysioterapia % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rinmaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rinmaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) % % % % Kusnnukset yhteensä % % % % Kusnnukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % % % Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % % % Fysioterapia/asia Fysioterapia/käynnit Puheterapia/asiakkaat Puheterapia/käynnit kkaat (oma muutos (oma toimin) muutos muutos muutos 8/2016 8/ tot-% /2016 8/ tot-% /2016 8/ tot-% /2016 8/ tot-% Raahe ,2 % -89 Raahe ,4 % -372 Raahe ,0 % 22 Raahe ,0 % -203 Siikajoki ,1 % -28 Siikajoki ,8 % 75 Siikajoki ,2 % 4 Siikajoki ,2 % -26 Pyhäjoki ,1 % -92 Pyhäjoki ,3 % -536 Pyhäjoki ,9 % -17 Pyhäjoki ,2 % -47 Muut ,8 % 48 Muut ,5 % 107 Muut ,0 % 0 Muut ,1 % 1 Yhteensä ,1 % -161 Yhteensä ,6 % -726 Yhteensä ,3 % 9 Yhteensä ,3 % -275 Toiminterapia/asiakkaat muutos Toiminterapia/käynnit muutos 8/2016 8/ tot-% /2016 8/ tot-% Raahe ,0 % 3 Raahe ,6 % 196 Siikajoki ,0 % 4 Siikajoki ,3 % 61 Pyhäjoki ,7 % -2 Pyhäjoki ,4 % -14 Muut 3 2 0,0 % -3 Muut ,0 % -13 Yhteensä ,9 % 2 Yhteensä ,3 %

15 Tilaus: Kunverilu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % % % Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 0 98 % 2 % 2 % 1 % 87 % 1 % 1 % 1 % 173 % 0 % 0 % 0 % 100 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % %

16 Tilaus: Kunverilu Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 0 96 % 5 % 6 % 6 % 103 % 6 % 6 % 5 % 83 % 4 % 5 % 4 % 77 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä paamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % %

17 Tilaus: Kunverilu Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % % % Hammashuollon käynnit % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 34 % 26 % 76 % 25 % 30 % 26 % 86 % 22 % 31 % 26 % 84 % 23 % 70 % 26 % 37 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 51 % 74 % 56 % 76 % 52 % 74 % 59 % 80 % 50 % 73 % 48 % 65 % 55 % 77 % 50 % 65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 61 % 60 % 60 % 100 % 62 % 58 % 60 % 103 % 62 % 58 % 60 % 103 % 62 % 58 % 60 % 103 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 90,00 0, % 90,00 0,00 73,33 0 % 90,00 0,00 73,33 0 % 90,00 0,00 73,33 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto / käynti % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % %

18 Tilaus: Kunverilu Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumis) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % % /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoimin, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun NETTO % % %

19 Tilaus: Kunverilu Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten % % % % laitoshoitopäivät / hoitopäivä % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % % % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % % % Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % % % Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % % % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % % % Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % % % Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % %

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot