Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin arkkitehtuuria"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

2

3 Hiritalo teki paluun kaupunkiin Eittelimme Uui Aika -eitteeä näkemykemme modernita hiriarkkitehtuurita niin omakotitaloia, kakkokodeia kuin huviloiakin. Vataanotto oli innotunutta, mikä ooitti, tä hiriarkkitehtuurimme on vahvati kiinni nykyajaa. Siki olenkin iloinen aadeani eitellä jatkoa tuolle menetyeitteelle. Tämä Uui Koti iältää laajan kattauken moderneja nykyaikaiia talomalleja, jotka näyttävät Kontio-hiriarkkitehtuurin uuntaa edelleen. Ekologinen ja terveellinen hirirakentaminen on lyönyt läpi Suomea myö julkiea rakentamiea. Tämän eitteen menneä painoon toimittamamme maailman uurimman hirirakennuken, Pudajärven koulukampuken, rakentaminen on käynniä. Myö maailmalta tulee yhä voimakkaampia kiinnotumien merkkejä julkien rakentamien puolelta. Yhä ueampi valitee kodikeen Kontiiritalon, eikä e ole ihme, illä käyttämämme männyn hyvinvointia editävät ominaiuud ja rakennuinen luottavuu ovat vertaana vailla. Liäki hiritaloa on oma rauhallinen tunnelmana. Myö uui kauni arkkitehtuuri ja toimivat käytännölli ratkaiut viehättävät uomalaiia. Toimintatapamme on elkeä: jalotamme parhaan pjoien puun tukita valmiiki lopputuotteeki uuimmalla ologialla ja korkealla ammattitaidolla, tarkati aiakkaidemme toiveita kuunnellen. Yli ympäri maailmaa toimittua hirirakennuta ovat ottane meille paljon, mutta haluamme edelleen kehittyä ja tarjota aiakkaillemme entitäkin monipuoliemman ja laadukkaamman tuote- ja palvelukokonaiuuden. Hirirakentamien markkinajtajana haluamme oaltaan näyttää uuntaa tulevaiuuden rakentamielle. Tarjoamme aiakkaillemme tänään ja tulevaiuudea vain parata, heidän taritaan vataavia turvalliia, terveelliiä ja kauniita koteja - hyvinvoinnin arkkitehtuuria. Jalo Poijula Toimitujtaja PS: tututu myö Hyvinvoinnin arkkitehtuuria -eitteeeen, joa kerromme liää Kontio-hirirakentamieta ekä Kontio Living -keittiö- ja kiintokaluteiiin, joilla viimeitel Kontio Kotii tyylin helpoti.

4 UUSI KOTI -ESITTEESSÄ: YKSIKERROKSISET Aurinkomä ivut 6-7 Laajaranta ivut 8-9 VAALEA SISUSTUS ivut Laajalahti ivut Laajaalo ivu 14 Aavalahti ivu 15 Aurinkolahti ivut KAKSIKERROKSISET PUUNSÄVYINEN SISUSTUS Harunire ivut ivut TUMMA SISUSTUS Kivilahti ivut ivut Latvaranta ivut Niittyrinne ivut KONTIO LIVING KEITTIÖ- JA KIINTOKALUSTEET ivu 31

5 Uutta hiriarkkitehtuuria Kehittämämme moderni hiritaloarkkitehtuuri ai alkuna muutama vuoi itten mitieämme minkälainen on tulevaiuuden hiritalo. Modernit ykikerroki talot aivat innotuneen vataanoton, joten päätimme laajentaa modernia mallitoa uuien ykikerrokiten liäki kakikerrokiilla taloilla, joita löytyy tätä eitteetä ueita. Tiimimme tutkii niin aiakkaidemme toiveita ja tarita, kuin myö HARUNIRE A LH205x275 TA 2015 KA = 198 m2 HA = 178 m2 maailmalla puhaltavia arkkitehtuurin ja deignin tuulia. Tätä tioa hyödyntäen yntyy ajanktaita, käytännöllitä ja aikaa ketävää kontio-arkkitehtuuria. Tontin ja aukkaiden tariden mukaan muuntuva Tämän eitteen taloia on kiinnitty huomiota erityieti kaupunki- ja taajamarakentamieen, joa tontit voivat olla pieniä ja naapurit lähellä toiiaan. Ikkunoiden ja erilaiten arjen toimintojen ijoittelulla aadaan aikaan opivati omaa rauhaa ja ykityiyyttä. Liäki ykityiyyttä voidaan tuoda liäämällä käytännölliiä autokatokia ja varatoja opivaan ktaan rakennuta. Tällöin piha jää paremmin kateilta uojaan. Sivujen Kontio Harunire on tätä oiva eimerkki. Jo tilantarve on vähän uurempi, pienen tontin käyttö tehotuu, jo talon rakentaa kahteen kerrokeen. Eira Lampén, rakennuarkkitehti, FM Kontiotuote Ykityikdat tekevät kokonaiuuden Kontiokoti viimeitellään harkituilla ykityikdilla, kuten kokonaiuuteen opivilla litoilla, keittiö- ja HARUNIRE B LH205x275 TA 2015 KA ,5 = 175,5 m2 HA 81, = 159,5 m2 kiintokaluteilla ekä kaiteilla ja paneloinneilla, jotka on uunniteltu ja valittu inua varten niin, tä yhtenäien tyylin muodotaminen on helppoa. Kun haluat tyylikkään loppuun ati harkitun kokonaiuuden, ota yhteyttä lähimpään Kontio-myyjään ke pu var ru Kontio Harunire A:a olekelupihaa uojaavat taloon kytkyt autokato ja varatot var var ak 7300 ru ke pu var Kontio Harunire B oveltuu tontille, joa on tilaa erillielle autokatokelle ja varatorakennukelle

6 AURINKOMETSÄ A LH205x275 TA KA 178 HA 164 Aurinkomä Puitolahti Aurinkomä, B aiakkaan muunnomalli 6 Uuinta muotoilua edutava Kontio Aurinkomä on tulevaiuuden koti, jonka olemu tiivityy valoiaan ja ilmavaan oluone-keittiöön. Korkea olekelutila on uunniteltu kodin toiminnallieki yhdeäolon kekukeki. Sen kateenvangitijana toimii ympäröivä maiema, joka tulvii iään lattiaan aakka ulottuvien uurten ikkunoiden aniota. Perheen erilaiiin käyttötariiin hyvin oveltuvia makuuhuoneia on huomioitu riittävä äilytytilan tarve. Aktiivieen arkeen uunniteltu kodinhoituone ekä ylellinen aunaoato ulokäynteineen kutuvat aukkaitaan viihtymään Kontio Aurinkomä A Huoneitoala 164 m 2 Kerroala 178 m 2 Kato talon eittelyvideo kontio.fi ke ru

7 AURINKOMETSÄ B LH205x275 TA KA 130 HA 119 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Aurinkomä B Huoneitoala 119 m 2 Kerroala 130 m ke ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

8 LAAJARANTA A LH205x275 TA KA 146 HA 135 Laajaranta Laajaranta Jyväkylän auntomeuilla Rakennu tuli yleiöäänetyken kolmanneki ja kaikkiaan parhaaki puutaloki. 8 Malli aatavilla ueilla kattovaihtoehdoilla. Kyy liää Kontiomyyjältä. Kontio Laajarannaa moderni ja vahva hiri yhdittynä uuriin ikkunoihin ja harkittuun pjaratkaiuun luo viihtyiän kokonaiuuden. Iojen maiemaikkunoiden aniota väljät olekelutilat ovat valoiia ja ilmavan korkeita. Saunaoato ijoittuu omaan rauhaana rakennuken toieen päätyyn ja ieltä, kuten olekelutiloitakin, on yhtey ulo lle ja puutarhaan. Jyväkylän auntomeuilla eitelty Kontio Laajaranta keräikin kiitota arjen käytännölliyydetä, valoiuudeta ja tilantunnuta. Hyvä Puhtau-lehti palkiti talon meujen helppoitoiimpana Kontio Laajaranta A Huoneitoala 135 m 2 työh 5700 Kerroala 146 m 2 Kato talon eittelyvideo kontio.fi Lue talon tarina Hyvinvoinnin arkkitehtuuria -eitteetä. Malli aatavia myö taitulla pulttikatolla ja harjakatolla. ke+ru

9 LAAJARANTA B LH205x275 TA KA 146 HA 135 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Laajaranta B vh 5700 Huoneitoala 135 m 2 Kerroala 146 m ke ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

10 10 Kontio Laajaranta Jyväkylän auntomeuilla Skandinaavinen vaalea iutu Kontio hiritaloon yntyy tyylikä vaalea iutu käittelemällä puupinnat kevyeti läpikuultavan valkoieki ja valitemalla vaaleat ävyt myö keittiö- ja kiintokaluteiiin. Kontio Living kiintokaluteia on valittavia ekä modernin lkittyjä tä klaiempia malleja, joilla kokonaiuutta on helppo viedä haluamaai uuntaan. Siutuuunnittelijan näkemy Kontion yhteityökumppanina jo muutaman vuoden toiminut iutuuunnittelija Kiri Valanti toteutti Jyväkylän auntomeutalon iutuken rakennuttajaparikunnan toiveiden mukaieti. Tavoitteeki atiin elkey, uomalaiuu, ajaton tyylikkyy ja tienkin ekologiuu. Kiri Valanti arvotaa hirren vaakaraitojen ja puukuvioiden muodotamaa vahvaa viuaalita elementtiä, joka luo luonnonmukaien tautan muulle iutukelle. Kauni puu kaipaa kuitenkin rinnalleen rauhoittavia värejä ja levolliia pintamateriaaleja. Onnituneea iutukea myö kalutevalinnat ovat ratkaievia: oikean kokoi kalute kannattaa valita uhteea iuttavaan tilaan. Hyvin miityllä kaluteiden valinnalla luodaan vankka ruta kodin iutukelle, joka tuottaa iloa ja ketää vuoikymmenten ajan. Kiri Valanti, iutuuunnittelija, Valanti Oy

11 Hyvä Puhtau -lehti palkiti talon auntomeujen helppoitoiimpana. 11

12 LAAJALAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 133 m2 HA 123 m2 Laajalahti Laajalahti, aiakkaan muunnomalli 12 Modernita ilmeetä pitävälle pulttikattoinen Kontio Laajalahti tarjoaa niin tilaa ja toimivuutta arjen akareiiin kuin myö ylelliyyttä aumieen. Kahden makuuhuoneen rakennu oveltuu pienelle rheelle omakotitaloki, mutta toimii erinomaieti myö taokkaana vapaa-ajan kakkokotina. Kolmen makuuhuoneen verio opii jo iommallekin rheelle. Korkea, ilmava ja valoia oluone-ruokailutila muodotaa rakennuken toiminnallien kekuken, joa iltaa mahtuu vitämään ionkin ukulai- ja ytäväjoukon paria. Suur maiemaikkunat ja tilavat t mahdollitavat ympäröivätä maiemata nauttimien ainutlaatuiella tavalla Kontio Laajalahti A Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 133 m vh tk ke 3600 ru

13 LAAJALAHTI B LH205x275 TA 2015 KA 144 m2 HA 133 m2 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Laajalahti B Huoneitoala 133 m 2 Kerroala 144 m tk ke ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

14 LAAJASALO KA 140 m2 HA 129 m2 Laajaalo Laajaalo 14 Kontio Laajaalo on moderni ja ylellinen koti kaupunkiaumieen - näyttävä rakennu vaativaankin makuun. Korkeat tilat ja iot maiemaikkunat oluoneea ja keittiöä tekevät iitä avaran ja valoian. Huonilat ovat elkeitä ja helpoti kaluttavia. Lukuta arkeen tuovat vanhempien makuuhuoneen uuri vaatehuone ja aunaoato, jota löytyvät vatakkain ituttavat laute. Taapainoien ja vaikuttavan olemuken Kontio Laajaalolle antavat en uur t; aamu keittiön yhteydeä ja iltapäivä aunaoaton yhteydeä Kontio Laajaalo Huoneitoala 129 m 2 Kerroala 140 m 2 tk 6700 ke+ru vh 9100

15 AAVALAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 125 m2 Aavalahti Aavalahti A 15 Iollekin rheelle oveltuva Kontio Aavalahti opii niin taajamaan kuin haja-autueudullekin. Laten makuuhuone ijaitevat hi eitilojen yhteydeä ja vanhempien makuuhuone on omaa rauhaaan lähellä utiloja. Valoia ja ilmava, kahteen ilmanuuntaan aukeava oluone-keittiö muodotaa kodin ydämen. Rakennuken käytännöllinen pjaratkaiu helpottaa arjen akareita ja koti pyyy helpommin järjetykeä, kun äilytytilantarvekin on huomioitu. Rakennu on aatavilla kolmella eri kattovariaatiolla: rinteinen harjakatto, trendikä katkaitu harjakatto ekä moderni pulttikatto tk 9200 Kontio Aavalahti A Huoneitoala 125 m 2 vh Kerroala 135 m 2 Kato pienempi Aavalahti B ja liää tioa mallin kattovaihtoehdoita kontio.fi ke+ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

16 AURINKOLAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 123 m2 Aurinkolahti Aurinkolahti A 16 Ykikerrokinen Kontio Aurinkolahti on käytännöllien toimiva, mutta myö ylellien hienotunut pulttikattoinen koti koko rheelle. Suur maiemaikkunat tuovat runaati valoa ja avaruutta roonallien talon iätiloihin. Rakennuken yliin jäävä io kattu alue on kuin ulkotilaa oleva huone. Se luo paiti ykityiyyttä ja uojaa talon aukkaille, e myö yhditää rakennuken eri oia, kun iätilata toieen näkee myö ulkotilan kautta. Eri pjavaihtoehdot huomioivat kunkin rheen ja elämäntilanteen tar parhaalla mahdolliella tavalla. vh ke+ru Kontio Aurinkolahti A Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 135 m

17 AURINKOLAHTI B LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 123 m2 Kuvat aiakkaan muunnomallita ke Kontio Aurinkolahti B työh ru Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 135 m Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

18 HARUNIRE A LH205x275 TA 2015 KA = 198 m2 HA = 178 m2 HARUNIRE A LH205x275 TA 2015 KA = 198 m2 HA = 178 m2 Harunire Harunire, aiakkaan muunnomalli 18 Pulttikattoinen Kontio Harunire edutaa kandinaavien linjakata puutaloarkkitehtuuria. Päältä pieni, iältä io -rakennu on uunniteltu opimaan tämän päivän ahtaillekin taajamatonteille. Peroonallien Kontio Haruniren ilmeikkyy näkyy mm. ikkunoiden ijoittelua. Moni-ilmeiyy jatkuu myö rakennuken iätiloia: välipjan porratu rytmittää ja yläkerran avartaa tiloja. A-variaatioa rakennuken kokonaiilmtä rikatuttavat lai, autokato ja näiden väliin jäävä varato. B-mallin viehäty piilee en ykinkertaien hienotuneea olemukea. Tää mallia on kaikki tarkoin harkittua ja uunniteltua - pienintäkin ykityiktaa myöten Kontio Harunire A Huoneitoala 96 m m 2 = 178 m 2 Kerroala 112 m m 2 = 198 m 2 Kato talon eittelyvideo kontio.fi ke var pu ke ru ru var pu 6000 var var 6000 ak var

19 HARUNIRE B LH205x275 TA 2015 KA ,5 = 175,5 m2 HARUNIRE 81, B = LH205x ,5 m2 TA 2015 KA ,5 = 175,5 m2 HA 81, = 159,5 m2 Harunire B 19 Kontio Harunire B Huoneitoala 81,5 m m 2 = 159,5 m 2 Kerroala 94 m ,5 m 2 = 175,5 m ru ru ke ke pu var pu var Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

20 20 Kontio Harunire Vantaan auntomeuilla Raika puunävyinen iutu Luonnollien ävyinen mäntyeinä rauhoittaa ja on kauni tauta myö iutukelle. Kellatumien etävällä uojalla puupinnat pyyvät kauniin vaaleina. Kokonaiuuteen tuo raikkautta vaalean ävyi lattiat ja vaaleat, ehkäpä kevyeti ävytyt kiintokalute. Olemmekin valinne Kontio Living -kiintokaluteiiin myö kauniiti männyn luonnollien värin kana ointuvia ävyjä. Siutuuunnittelijan näkemy Vantaan meutalon iutuken lähtökta oli talon paljaat ja kevyeti vaaleaki kuullotut kauniit hiripinnat, pui ykityikdat ja vataavati myö paljaat raikkaan valkoi einät yhdittynä hirteen. En halunnut tuoda iutukeen mitään turhaa enkä irrallita, hirieinillä on kokonaiuudea päärooli. Siutu on kaupunkitaloon opiva moderni ja ajanhenkinen, mutta lämmin ja kotoia. Taloa on paljon olekelutiloja, jotka on kaluttu kevyeti moderneilla huonekaluilla kuten kaajalkaiella iolla valla, keillä nojatuoleilla ja arjapöydillä. Siutukea käytin paljon tektiilejä, koka ne tuovat lämmintä tunnelmaa ja hmentävät akutiikkaa. Tektiileihin valitin graafiia ja geomriiä kuvioita, jotka opivat moderniin ilmeeeen. Kokonaiuutena iutuken raikkau yntyy vaaleita väreitä, joita tehotavat harmaat ja mutat ykityikdat. Siutu on toteuttu kokonaan kotimaiella deignilla ja kotimaiten valmitajien tuotteilla ja ne opivatkin hyvin kotimaien hirivalmitajan kteeeen. Mukana on tunntuja deignvalmitajia kuten Artek, Lundia, Woodote ja Marimekko. Liäki mukana on maailmalla tunntuja uomalaiia pienvalmitajia kuten Nikari ekä nuoria uunnittelijoita, uuia merkkejä ja myö käityönä puuta valmittuja kauniita eineitä. Koka Haruniren aukkaat ovat japanilai-uomalaiia, iutukea on käytty hienotuneeti japanilaiia elementtejä kuten initä väriä makuuhuoneea ja kauniita japanilaiia atioita. Kokonaiuu on harmoninen, lämminhenkinen, klaien kauni ja viihtyiä. Piia Kalliomäki, iutuuunnittelija, Studio Kalliomäki

21 Kontio Living -keittiö aiakkaan erikoitoivein toteuttuna. 21

22 KIVILAHTI B LH205x275 TA 2015 KA = 181 m2 HA 88,5 + 73,5 = 162 m2 KIVILAHTI B LH205x275 TA 2015 KA = 181 m2 HA 88,5 + 73,5 = 162 m2 Kivilahti auki ala Kivilahti B 22 Kakikerrokinen Kontio Kivilahti tarjoaa laadukkaan kodin rheelle, joka arvotaa avaria ja toimivia tiloja. Iot maiemaikkunat rytmittävät julkiivua, mutta tuovat auki ala myö runaati valoa koko rakennukeen. Kekeiellä paikalla ijaitevata eita on luonteva käynti niin keittiöön kuin olekelutiloihin. Liäki alakerraa ijaitevat aunaoato kodinhoitotiloineen ekä yki makuuhuone, joka ijaintina puoleta toimii tarvittaea myö hyvin työhuoneena. Pulttikattoien rakennuken yläkerrata löytyvät kolme tilavaa makuuhuonta ekä uhuone-. A-mallia rakennukeen on kytkty autokato ja kattuja teraeja. B-variaatio viehättää harkitulla eletömyydellään Kontio Kivilahti B Huoneitoala 88,5 m ,5 m 2 = 162 m 2 Kerroala 103 m m 2 = 181 m 2 korkea tila 7800 ru ke korkea tila var 2400 ru ke

23 A ,5 = 177,5 m2 IVILAHTI A A = LH205x m2 TA 2015 A ,5 = 177,5 m2 A = 146 m2 auki ala auki ala vh vh korkea tila ru korkea tila ke tk työh/ Kontio Kivilahti A Huoneitoala 94 m m 2 = 156 m 2 Kerroala 111 m ,5 m 2 = 177,5 m 2 ru ke tk 8000 var työh/ var ak ak 8000 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

24 24 Kontio Kivilahti, aiakkaan muunnomalli Tunnelmallinen tumma iutu Tummaa Kontion värimaailmaa voi kokonaiuuden ävyt painottaa rukeiki, harmaiki tai tehdä niitä mieleiei opivan ekoituken. Haluteai voit valita myö vaaleaan iutukeen tummia elementtejä. Tummat tunnelmalli ävyt tuovat iutukeen arvokkuutta ja lukuken tuntua, kun yhditel mukaan nahkaa ja muita aitoja materiaaleja. Myö tähän tyyliin löydät opivat vaihtoehdot Kontio Living -keittiö- ja kiintokaluteita. Deign Managerin näkemy Tunnelmallinen tumma värimaailma opii luonnollieti hiritaloon. Läpikuultava tumma hiripinta tuo muitumia hitoriata, mutta liäämällä mukaan myö vaaleampia pintoja e pyyy modernin raikkaana. Kokonaiuuteen tuo kotoiuutta uur kevyeti kuvioidut matot ja muut tektiilit. Jopa kokolattiamatto opii tähän tyyliin hyvin. Siutukeen tuo valoa uur ikkunapinnat. Niiden edeä olevat kevy kalute eivät etä valon virtaamita. Valite ii pöytiin ja kaluteiiin u jalat. Lukuken tuntua tulee liäämällä mukaan erilaiia malliia ykityiktia. Kromin kiilto ja mallipintojen heijatuk tuovat myö kontratia. Kokonaiuuden kruunaa moderni kritallikruunu! Pri Hiltula, deign manager, Kontiotuote

25 25

26 26 Latvaranta Latvaranta Kuvat aiakkaan muunnomallita

27 Kakikerrokiea Kontio Latvarannaa taittuva pulttikatto muodotaa rakennukelle en veitokellien ilmeen. Kaa runkoyvyy mahdollitaa tilavan rakennuken TVARANTA LH205x275 TA = 163 m ,5= 148,5 m2 ijoittamien pienellekin tontille. Rakennuken ylelli pääolekelutilat on ijoittu toieen kerrokeen omaan rauhaan, mikä tarjoaa myö maiemien ihailua ajatellen parhaat mahdolli näkymät. Käynti toieen kerrokeen ijaitee käteväti hi eita, joka korkeana valoiana tilana on luontevati yhteydeä yläkertaan. Alakerraa ijaitevat aunaoato ekä makuuhuone. Laten makuuhuone ovat yhteydeä toiiina vaatehuoneen välitykellä, mikä antaa monia mahdolliuukia iaruten väliille leikeille ja yhdeäololle. Kontio Latvaranta Huoneitoala 79 m ,5 m 2 = 148,5 m 2 Kerroala 92 m m 2 = 163 m 2 vh ke auki ala ru vh 2050 korkea tila 6600 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

28 Niittyrinne Niittyrinne A Taittuva pulttikatto luo noppamaielle Kontio Niittyrinteelle en roonallien ilmeen yhdeä näyttävän porrahuoneen kana. Pienellekin tontille helpoti ijoittavaa modernia rakennukea arjen toiminnot jakautuvat luontevati eri kerrokiin. Enimmäieä kerrokea ijaitevat korkea olekelutila uine maiemaikkunoineen ekä avara keittiö ja ruokailutila. Makuutilat ijaitevat pääoin toiea kerrokea omaa rauhaaan. B-variaatioa kellariin ijoittu ylellinen aunaoato ja runaat äilytytilat antavat yhden makuuhuoneen verran liätilaa myö enimmäieen kerrokeen. 28 Niittyrinne B

29 auki ala NIITTYRINNE B LH205x275 TA KA 54 (kellari) + 80 (1. kr) + 56 (2. kr) = 190 m2 NIITTYRINNE HA 59 (kellari) B + LH205x275 71,5 (1. kr) + TA (2. kr) = 183,5 m2 KA 54 (kellari) + 80 (1. kr) + 56 (2. kr) = 190 m2 ke+ru HA 59 (kellari) + 71,5 (1. kr) + 53 (2. kr) = 183,5 m2 korkea tila 7800 auki ala auki ala 2275 Kontio Niittyrinne A Huoneitoala 65 m m 2 = 121 m 2 Kerroala 78 m LH205x m TA = 138 m (1. kr) + 56 (2. kr) = 190 m2 71,5 (1. kr) + 53 (2. kr) = 183,5 m2 ke+ru ke+ru 7800 korkea tila auki ala ke+ru korkea tila korkea tila 2275 vh 8800 Huoneitoala 59 m 2 (kellari) + 71,5 m 2 (1.kr) + 53 m 2 (2.kr) = 183,5 m 2 Kerroala 54 m 2 (kellari) + 80 m 2 (1.kr) + 56 m 2 (2.kr) = 190 m 2 ke+ru 7800 korkea tila var Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. vh 75 vh Kontio Niittyrinne B var

30 Monta hyvää yytä valita Kontio Markkinajtaja on turvallinen yhteityökumppani Kontio on ollut jo vuoia Suomen markkinoiden ylivoimaieti uoituin hirivalmitaja. Menetykellämme on elvät yyt: laadukkaat ja tyylikkäät tuotte, kilpailukykyinen hinta, oaavat myyjät, laajat talo-, huvila-, auna- ja pihamallitot ekä ennen kaikkea tuhann tyytyväi Kontio-aiakkaat. taalla Pudajärvellä tukita valmiiki lopputuotteeki hyödyntäen uuinta ologiaa ja alan viimeiintä tutkimutioa. Tutkimme ja kehitämme jatkuvati toimintaamme, tuotantoamme ja koko valmitukjua aina aennutyöhön ati. Kun 40 vuoden ja yli toimitun rakennuken kokemu yhditään uuimpaan ologiaan, yntyy käite Kontiolaatu, joka tunnaan ympäri maailman. Parhaat ja laajimmat mallitot Ammattilai apunai Kontio-myyjät ja tehtaamme henkilötö kootuu kokeneita hirialan ammattilaiita. Ammattitaidon liäki kontiolaiia yhditää kekeinen riaatteemme, me pidämme aiakkaalle antamamme lupauk! Olemme jo vuoikymmeniä tutkine uomalaiten aumita ja toiveita. Nämä tiedot ovat kekeieä roolia, kun olemme kehittäne ulkonäöltään ja tilaratkaiuiltaan huippuluokkaa olevat talo-, huvila- ja aunamallitomme. Haluitpa rinteitä tai modernia tyyliä, niin Kontiolta löydät parhaan vaihtoehdon! Kontio on terveellinen Hirirakenne taaa tehokkaati iäilman koteutta ja lämpötilavaihteluita, jolloin iäilman laatua heikentävien bakteerien, viruten ja pölyn määrä on erittäin vähäinen. Kun haluat rheellei parhaan mahdollien iäilman, niin Kontion hirirakennu on para vaihtoehto! 30 Runaat ja kilpailukykyi toimituiällöt Höylä- ja lamellihirivalikoimatamme löydät jokaieen käyttötarkoitukeen opivan vaihtoehdon. Saat Kontiolta joko valmiiki miityn toimitukokonaiuuden tai voimme räätälöidä toimituken toiveittei pjalta. Laajan materiaalipakin ja aennuken liäki kaikkiin Kontion taloihin on aatavana myö mm. kiintokalute ekä takka ja piippu. Kyy ii Kontion edullita Jättitoimituta! Oma tuotanto ja tutkimu takaavat parhaan laadun Puutuotte jalotamme maailman uurimmalla hiritaloteh- Kontio luonnollinen oa ekologita elämäntapaa Puu on aito luonnontuote. Puuhun itoutunut hiilidiokidi vähentää kavihuonepäätöjä ja liäki puu on vuoiatoja ketävä materiaali. Muihin rakennumateriaaleihin verrattuna hiri on ylivoimaieti ekologiin vaihtoehto. Tututu myö muihin taloeitteiiimme: Koti 1-kerroki Koti 2-kerroki Kakkokodit Tuotekehitykemme on jatkuvaa, joten eitteen valokuvat, mallinnuk tai pjakuvat aattavat poika nykyietä vakiomallitamme. Pidätämme oikeuden tuotekehitymuutokiin ja mahdolliuuden vaihtaa jokin tuote toieen vataavanlaatuieen. Tää eitteeä annut tiedot kokevat vain tämän eitteen malleja. Tämän eitteen talojen pinta-alat on laktu käyttäen ulkoeinämateriaalina 205 mm lamellihirttä. Pjapiirrokia ilmoitut mitat ovat hirren kekeltä kekelle -mittoja. Liätioja aat Kontio-myyjältä.

31 Kontio Living KEITTIÖT JA KIINTOKALUSTEET Kaunita ja käytännöllitä Tehdeäi Kontio-talokaupat, aat käteväti amaan paktiin kaikki kotii kiintokalute. Ammattilaiten kokoama valikoima on uunniteltu opimaan erityieti hirren kana kauniiti yhteen. Olipa tyylii moderni tai klaiempi, tumma tai vaalea, löydät taatuti täydellien vaihtoehdon ja vieläpä järkevään hintaan. Tututu valikoimaan ja mahdolliuukiin lähimmän palvelevan Kontio-myyjän luona. Tarjoamme kaikki kotii kiintokalute: - keittiö - einen - makuuhuone - kodinhoituone - & kylpyhuone

32 Ota yhteyttä lähimpään palvelevaan Kontio-myyjään UK2015

Glass House. Huvilat, saunat, aitat

Glass House. Huvilat, saunat, aitat Glass House Huvilat, saunat, aitat Modernit G l a ss House - ajatonta t y ylikk y y t tä 2 Kontio Glass House-mallisto syntyi intohimostamme modernia arkkitehtuuria ja hirsirakentamista kohtaan. Kontio

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE 1 AUNTAMAANRAITTI 1 3387 TAMERE As Oy Vuoreksen Apollo koostuu arkkitehtonisesti tyylikäistä 1- ja 2-kerroksisista puuverhoilluista rivija luhtitaloasunnoista. Asuntoyhtiön tontti rajautuu kauniiseen Vuoreksen

Lisätiedot

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, PARITALO 2 4-6h+avok+s+2kph+3 terassia, 372 m, 1 580 000 Vastaava välittäjä Tiina Kantola Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 044 0111066 tiina@bolkv.fi Edustavuutta,

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI 3 Leppoiaa ja huolonta elämää Launeen maiemia Lahdea ol eeieä aemaa Lahti ijaitee ainutlaatuiella paialla Salpauelän harjujen ja Veijärven yhtymädaa. Järvenrantaaupungia aii

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Asiakasomistajaposti. Rakennetaan yhdessä! Lataa S-mobiili! Bonustapahtumat ja kuukauden asiakasomistajaedut Huhtikuu

Asiakasomistajaposti. Rakennetaan yhdessä! Lataa S-mobiili! Bonustapahtumat ja kuukauden asiakasomistajaedut Huhtikuu Economy PP Finlande 123656 Itella Posti Oy Asiakasomistajaposti Bonustapahtumat ja kuukauden asiakasomistajaedut Huhtikuu 2014 Rakennetaan yhdessä! Lataa S-mobiili! s-mobiili.fi www.s-kanava.fi 1130A1S152

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Aito puu on luonnollinen ja ekologinen valinta. Hirsitalosta on helppo sisustaa lämmin ja ajattoman tyylikäs koti. Rakennamme kaksi modernia hirsitaloa Soittajankankaalle

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu Valoisat kodit Uudessa Alppilassa Alppilan Kaisla, Oulu Muuttovalmiita koteja Alppilan Kaislassa Kodikkaan Kaislan valoisat läpitalonhuoneistot sijaitsevat osoitteessa Muottikatu 10, 90530 Oulu. Ota meihin

Lisätiedot

Liukuovet t ä y d e n t ä ä t i l a s i

Liukuovet t ä y d e n t ä ä t i l a s i Liukuovet täydentää tilasi Korkealaatuisten liukuoviemme tuoteperheen teräsprofiilit ovat Montreal ja Halifax. Kun haluat siron, edullisen ja laadukkaan liukuoven, Montreal tai Halifax on Sinun valintasi.

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

Laatua joka askeleella

Laatua joka askeleella Laatua joka askeleella Modernia ja minimalistista vai perinteisempää suomalaista tunnelmaa? Sinä valitset portaiden ulkonäön me huolehdimme turvallisesta toteutuksesta. Yksilöllistä designia Tuotemallistomme

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE TUUSULA, OMAKOTITALO 2 4-5h+k+rt+kph/s+2wc+at, 326 m, 448 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

Viikkotehtävät IV, ratkaisut Viikkotehtävät IV, ratkaiut. 7,40 V (pariton napajännite) I 7 ma (lampun A ähkövirta rinnankytkennää) I 5 ma (lampun B ähkövirta rinnankytkennää) a) eitani on, joten lamppujen reitanit voidaan lakea tehtävää

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

KUKONVAHANTIE 9, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KUKONVAHANTIE 9, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KUKONVAHANTIE 9, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 4h+k+rt+khh+2wc+kph+s+at+varasto, 0 m, 366 000 Vastaava välittäjä Johanna Hansén Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 969 6679 johanna.hansen@bolkv.fi

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE PÖYTYÄ, RIIHIKOSKI 2 4h+k+khh+erill.wc+kph/wc+s, ak, varasto, 180 m 205 000 Asuntoa myy Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 oh-rh+k+4mh+takkah+vh+kph+saunaos.+uima-allas, 328 m, 347 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

Liukuovet ja säilytysjärjestelmät. täydentää tilasi

Liukuovet ja säilytysjärjestelmät. täydentää tilasi Liukuovet ja säilytysjärjestelmät täydentää tilasi TeemaDesign - Liukuovien uusi ilme Uusi liukuovien pintamateriaalien sarja Teema sisältää yli 30 ainutlaatuista kuviopintaa. Mallistosta löytyy kuvioita

Lisätiedot

KOTKANTIE 12, MASKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KOTKANTIE 12, MASKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KOTKANTIE 12, MASKU MYYNTIESITE MASKU, PIIKSVUORI 2 6h+k+khh+s+ph+3wc+at+var, 249 m 498 000 Asuntoa myy Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi Todellinen lapsiperheen

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö Metsä- ja puuala Hämeen alueellinen verkostopäivä 20.1.2016 Tapani Pöykkö Hämeen metsävarat Metsätalousmaata on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 620 000 hehtaaria, joista valtaosa on yksityisten

Lisätiedot

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4-5h+k+s+ph+kph+p, 110 m, 352 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 0248 johanna@bolkv.fi

Lisätiedot

Leppoisaa lomaa Luistokkaassa

Leppoisaa lomaa Luistokkaassa Leppoisaa lomaa Luistokkaassa Jämin loistomaisemissa KEVÄÄLLÄ KESÄLLÄ SYKSYLLÄ TALVELLA Me haluamme Sinun hymyilevän, rentoutuvan ja nauttivan. Jo muutama päivä täällä lataa Sinuun valoa ja virtaa. Siksi

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

JUURI SELLAINEN KOTI KUIN HALUAT LAPPLI KALUSTEET

JUURI SELLAINEN KOTI KUIN HALUAT LAPPLI KALUSTEET JUURI SELLAINEN KOTI KUIN HALUAT LAPPLI KALUSTEET Keittiöt ja kiintokalusteet mittojen mukaan... 3 Näin tehdään juuri sinun kotiisi sopivat kalusteet... 5 Maalatut kalusteovet... 8 Puukuosi- ja struktuuriovet...

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Ainutlaatuinen merenrantakiinteistö

Ainutlaatuinen merenrantakiinteistö Ainutlaatuinen merenrantakiinteistö liikuntaankin sopiva tontti on yli 4000 m 2 laajuinen. Pihalla on luonnonkiviä, kalliota, nurmikkoa ja vanhoja mäntyjä ja pihan ja kiinteistön voi valaista tunnelmavalaistukseen.

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 KAUKLAHTI ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy TEGELHAGEN 1 AULAHTI EOO erspektiivikuva TA-Asumisoikeus Oy/ errospohjat A-talo TA-Asumisoikeus Oy/ 1:250 A 2.välit RH 22,600 HII J A J A 7 A 3.R RH kattoluukku 24,100 10 L

Lisätiedot

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme RIKALANMÄKI Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme TERVETULOA RIKALANMÄELLE. Rikalanmäki Salon Halikon kulttuurimaisemassa yhdistää historialliset puitteet ja modernin palvelun. Meillä onnistutte luomaan

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4-5h, avok., uima /saunaosasto, kphx2, wcx4, autot., khh, var., 338 m, 590 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

Leppävaaran torni noussut täyteen korkeuteensa

Leppävaaran torni noussut täyteen korkeuteensa TAMK/ Rakennualan työnjoto Aikuikoulutu Valintakoe 6..0, Ratkaiut VASTAUSOSA, OSIO (Tektin ymmätäminen) Leppävaaan toni nouut täyteen kokeuteena Vataa euaaviin tetäviin valitemalla vaitoeto OIKEIN, jo

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleissuunnitelma

Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleissuunnitelma S U U E U J EK K K MPEREE KUPUK Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleiuunnitelma Selotu FCG SUUEU J EKKK OY 9.. P9 Selotu (8) Eeva Eiti 9.. Siällyluettelo autaa.... yön iältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

TUOTEKIRJA KOTIASI TÄYDENTÄVÄT RATKAISUT

TUOTEKIRJA KOTIASI TÄYDENTÄVÄT RATKAISUT TUOTEKIRJA KOTIASI TÄYDENTÄVÄT RATKAISUT ARVOISA RAKENTAJA, kiitos kun valitsit Lappli-Talon! Tästä kuvastosta löydät laadukkaita tuotteita täydentämään tilaamaasi talopakettia. Esittelemämme tuotteet

Lisätiedot

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Kaupunkilaiseen makuun: Topline 130 yhdistelee luksusta käytännöllisiin ratkaisuihin Avariat ja selkeät

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Edut. Joustava hiuskiinne. Voimakas hiuskiinne. Suolasuihke. Muotoiluvoide. Muovailuvaha. Dust It Flex

Edut. Joustava hiuskiinne. Voimakas hiuskiinne. Suolasuihke. Muotoiluvoide. Muovailuvaha. Dust It Flex OSiS+ Session Label Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: Edut Joustava hiuskiinne Voimakas hiuskiinne Suolasuihke Muotoiluvoide Muovailuvaha Dust It Flex ASK Education kampaajille, osoittaa

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA Julkaistu: 29.3.2016, http://www.lumipallo.fi/rinnepesue/2016/03/29/pienta-luksusta-vuokatti-suites-huoneistossa/ Vuoden 2015 Skiexpossa voitimme neljän vuorokauden

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Helsingin Klyyssi

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Helsingin Klyyssi YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Helsingin Klyyssi YIT Koti A3, A6, B23, B26 TÄSSÄ TEEMASSA aistikkaan syväntummat ja aivan vaaleat sävyt täydentävät sopuisasti toisiaan. Ne muodostavat klassisen parivaljakon

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

MEIDÄN OMA LINNA ARPPEN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JA KIRJASTON YHTEINEN LINNAN RAKENNUSPROJEKTI SYKSY

MEIDÄN OMA LINNA ARPPEN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JA KIRJASTON YHTEINEN LINNAN RAKENNUSPROJEKTI SYKSY MEIDÄN OMA LINNA ARPPEN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JA KIRJASTON YHTEINEN LINNAN RAKENNUSPROJEKTI SYKSY 2015 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JA KIRJASTON LINNAN RAKENNUSPROJEKTI SYKSY 2015 Kiteen pääkirjaston ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Trendejä vuodelle 2016

Trendejä vuodelle 2016 Trendejä vuodelle 2016 Kodinomaisuus Luonnonläheinen sisustustyyli Marmori ja metalli jatkavat Kontrastit ovat nousevat esiin sisustuksessa: tumma-vaalea, kova-pehmeä, sileä-rosoinen, kiiltävä-matta, uusi-vanha

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen.

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen. T-79.148 yky 2003 Tietojenkäittelyteorian peruteet Harjoitu 7 Demontraatiotehtävien ratkaiut 4. Tehtävä: Ooita, että yhteydettömien kielten luokka on uljettu yhdite-, katenaatioja ulkeumaoperaatioiden

Lisätiedot

Suntionperä 5 B Vaajakoski Jyväskylä

Suntionperä 5 B Vaajakoski Jyväskylä 5h,k,s + ak/at 256,5m² Suntionperä 5 B 40800 Vaajakoski Jyväskylä 27.01.2016 Mietitkö oman kotisi myyntiä? Parhaan käsityksen oman kotisi arvosta saat kun kutsut minut maksuttomalle arviokäynnille. Samalla

Lisätiedot

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä)

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) Keke ja myönteinen pudasjärvisyys koulujen arvopohjassa Kouluilla paljon yhteistyökumppaneita ja toistuvaa

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää.

Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. V a a t e s ä i l y t y k s e n u u s i a i k a L i u k u o v i k a a p i s t o t 1 Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta

Lisätiedot

Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin.

Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. Konstit on monet Konsti on uudenlainen, erityisesti julkisiin tiloihin suunniteltu kalustesarja Soft-Kalusteelta. Tuoteperheen sohvat,

Lisätiedot

Suunnittele itsesi näköinen koti

Suunnittele itsesi näköinen koti Suunnittele itsesi näköinen koti YIT Kodin materiaalit. Uuden kodin ostajana voit valita useista eri materiaaleista, jotka sisältyvät asunnon hintaan. Löydät vaihtoehdot YIT Kodin materiaalit -esitteestä.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Urakoitsija: KYLPYHUONEVALINNAT AS OY KUOPION AURINKOLAHTI

Urakoitsija: KYLPYHUONEVALINNAT AS OY KUOPION AURINKOLAHTI Urakoitsija: KYLPYHUONEVALINNAT AS OY KUOPION AURINKOLAHTI Unelmiesi kylpyhuone? Tähän esitteeseen on koottu As Oy Kuopion Aurinkolahden laattavaihtoehdot, joista voit valita mieleisesi. Vai näyttääkö

Lisätiedot

UNTOLANKATU 7, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

UNTOLANKATU 7, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. UNTOLANKATU 7, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 4-5h, k, kph, s, takkah., 2 x wc, vh, kuisti, 210 m, 264 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER 050 554 3642 ismo@bolkv.fi

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE HYVINKÄÄ, OMAKOTITALO 2 6h+k+kotikylpylä+ak/v, 187 m, 865 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot