Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin arkkitehtuuria"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

2

3 Hiritalo teki paluun kaupunkiin Eittelimme Uui Aika -eitteeä näkemykemme modernita hiriarkkitehtuurita niin omakotitaloia, kakkokodeia kuin huviloiakin. Vataanotto oli innotunutta, mikä ooitti, tä hiriarkkitehtuurimme on vahvati kiinni nykyajaa. Siki olenkin iloinen aadeani eitellä jatkoa tuolle menetyeitteelle. Tämä Uui Koti iältää laajan kattauken moderneja nykyaikaiia talomalleja, jotka näyttävät Kontio-hiriarkkitehtuurin uuntaa edelleen. Ekologinen ja terveellinen hirirakentaminen on lyönyt läpi Suomea myö julkiea rakentamiea. Tämän eitteen menneä painoon toimittamamme maailman uurimman hirirakennuken, Pudajärven koulukampuken, rakentaminen on käynniä. Myö maailmalta tulee yhä voimakkaampia kiinnotumien merkkejä julkien rakentamien puolelta. Yhä ueampi valitee kodikeen Kontiiritalon, eikä e ole ihme, illä käyttämämme männyn hyvinvointia editävät ominaiuud ja rakennuinen luottavuu ovat vertaana vailla. Liäki hiritaloa on oma rauhallinen tunnelmana. Myö uui kauni arkkitehtuuri ja toimivat käytännölli ratkaiut viehättävät uomalaiia. Toimintatapamme on elkeä: jalotamme parhaan pjoien puun tukita valmiiki lopputuotteeki uuimmalla ologialla ja korkealla ammattitaidolla, tarkati aiakkaidemme toiveita kuunnellen. Yli ympäri maailmaa toimittua hirirakennuta ovat ottane meille paljon, mutta haluamme edelleen kehittyä ja tarjota aiakkaillemme entitäkin monipuoliemman ja laadukkaamman tuote- ja palvelukokonaiuuden. Hirirakentamien markkinajtajana haluamme oaltaan näyttää uuntaa tulevaiuuden rakentamielle. Tarjoamme aiakkaillemme tänään ja tulevaiuudea vain parata, heidän taritaan vataavia turvalliia, terveelliiä ja kauniita koteja - hyvinvoinnin arkkitehtuuria. Jalo Poijula Toimitujtaja PS: tututu myö Hyvinvoinnin arkkitehtuuria -eitteeeen, joa kerromme liää Kontio-hirirakentamieta ekä Kontio Living -keittiö- ja kiintokaluteiiin, joilla viimeitel Kontio Kotii tyylin helpoti.

4 UUSI KOTI -ESITTEESSÄ: YKSIKERROKSISET Aurinkomä ivut 6-7 Laajaranta ivut 8-9 VAALEA SISUSTUS ivut Laajalahti ivut Laajaalo ivu 14 Aavalahti ivu 15 Aurinkolahti ivut KAKSIKERROKSISET PUUNSÄVYINEN SISUSTUS Harunire ivut ivut TUMMA SISUSTUS Kivilahti ivut ivut Latvaranta ivut Niittyrinne ivut KONTIO LIVING KEITTIÖ- JA KIINTOKALUSTEET ivu 31

5 Uutta hiriarkkitehtuuria Kehittämämme moderni hiritaloarkkitehtuuri ai alkuna muutama vuoi itten mitieämme minkälainen on tulevaiuuden hiritalo. Modernit ykikerroki talot aivat innotuneen vataanoton, joten päätimme laajentaa modernia mallitoa uuien ykikerrokiten liäki kakikerrokiilla taloilla, joita löytyy tätä eitteetä ueita. Tiimimme tutkii niin aiakkaidemme toiveita ja tarita, kuin myö HARUNIRE A LH205x275 TA 2015 KA = 198 m2 HA = 178 m2 maailmalla puhaltavia arkkitehtuurin ja deignin tuulia. Tätä tioa hyödyntäen yntyy ajanktaita, käytännöllitä ja aikaa ketävää kontio-arkkitehtuuria. Tontin ja aukkaiden tariden mukaan muuntuva Tämän eitteen taloia on kiinnitty huomiota erityieti kaupunki- ja taajamarakentamieen, joa tontit voivat olla pieniä ja naapurit lähellä toiiaan. Ikkunoiden ja erilaiten arjen toimintojen ijoittelulla aadaan aikaan opivati omaa rauhaa ja ykityiyyttä. Liäki ykityiyyttä voidaan tuoda liäämällä käytännölliiä autokatokia ja varatoja opivaan ktaan rakennuta. Tällöin piha jää paremmin kateilta uojaan. Sivujen Kontio Harunire on tätä oiva eimerkki. Jo tilantarve on vähän uurempi, pienen tontin käyttö tehotuu, jo talon rakentaa kahteen kerrokeen. Eira Lampén, rakennuarkkitehti, FM Kontiotuote Ykityikdat tekevät kokonaiuuden Kontiokoti viimeitellään harkituilla ykityikdilla, kuten kokonaiuuteen opivilla litoilla, keittiö- ja HARUNIRE B LH205x275 TA 2015 KA ,5 = 175,5 m2 HA 81, = 159,5 m2 kiintokaluteilla ekä kaiteilla ja paneloinneilla, jotka on uunniteltu ja valittu inua varten niin, tä yhtenäien tyylin muodotaminen on helppoa. Kun haluat tyylikkään loppuun ati harkitun kokonaiuuden, ota yhteyttä lähimpään Kontio-myyjään ke pu var ru Kontio Harunire A:a olekelupihaa uojaavat taloon kytkyt autokato ja varatot var var ak 7300 ru ke pu var Kontio Harunire B oveltuu tontille, joa on tilaa erillielle autokatokelle ja varatorakennukelle

6 AURINKOMETSÄ A LH205x275 TA KA 178 HA 164 Aurinkomä Puitolahti Aurinkomä, B aiakkaan muunnomalli 6 Uuinta muotoilua edutava Kontio Aurinkomä on tulevaiuuden koti, jonka olemu tiivityy valoiaan ja ilmavaan oluone-keittiöön. Korkea olekelutila on uunniteltu kodin toiminnallieki yhdeäolon kekukeki. Sen kateenvangitijana toimii ympäröivä maiema, joka tulvii iään lattiaan aakka ulottuvien uurten ikkunoiden aniota. Perheen erilaiiin käyttötariiin hyvin oveltuvia makuuhuoneia on huomioitu riittävä äilytytilan tarve. Aktiivieen arkeen uunniteltu kodinhoituone ekä ylellinen aunaoato ulokäynteineen kutuvat aukkaitaan viihtymään Kontio Aurinkomä A Huoneitoala 164 m 2 Kerroala 178 m 2 Kato talon eittelyvideo kontio.fi ke ru

7 AURINKOMETSÄ B LH205x275 TA KA 130 HA 119 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Aurinkomä B Huoneitoala 119 m 2 Kerroala 130 m ke ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

8 LAAJARANTA A LH205x275 TA KA 146 HA 135 Laajaranta Laajaranta Jyväkylän auntomeuilla Rakennu tuli yleiöäänetyken kolmanneki ja kaikkiaan parhaaki puutaloki. 8 Malli aatavilla ueilla kattovaihtoehdoilla. Kyy liää Kontiomyyjältä. Kontio Laajarannaa moderni ja vahva hiri yhdittynä uuriin ikkunoihin ja harkittuun pjaratkaiuun luo viihtyiän kokonaiuuden. Iojen maiemaikkunoiden aniota väljät olekelutilat ovat valoiia ja ilmavan korkeita. Saunaoato ijoittuu omaan rauhaana rakennuken toieen päätyyn ja ieltä, kuten olekelutiloitakin, on yhtey ulo lle ja puutarhaan. Jyväkylän auntomeuilla eitelty Kontio Laajaranta keräikin kiitota arjen käytännölliyydetä, valoiuudeta ja tilantunnuta. Hyvä Puhtau-lehti palkiti talon meujen helppoitoiimpana Kontio Laajaranta A Huoneitoala 135 m 2 työh 5700 Kerroala 146 m 2 Kato talon eittelyvideo kontio.fi Lue talon tarina Hyvinvoinnin arkkitehtuuria -eitteetä. Malli aatavia myö taitulla pulttikatolla ja harjakatolla. ke+ru

9 LAAJARANTA B LH205x275 TA KA 146 HA 135 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Laajaranta B vh 5700 Huoneitoala 135 m 2 Kerroala 146 m ke ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

10 10 Kontio Laajaranta Jyväkylän auntomeuilla Skandinaavinen vaalea iutu Kontio hiritaloon yntyy tyylikä vaalea iutu käittelemällä puupinnat kevyeti läpikuultavan valkoieki ja valitemalla vaaleat ävyt myö keittiö- ja kiintokaluteiiin. Kontio Living kiintokaluteia on valittavia ekä modernin lkittyjä tä klaiempia malleja, joilla kokonaiuutta on helppo viedä haluamaai uuntaan. Siutuuunnittelijan näkemy Kontion yhteityökumppanina jo muutaman vuoden toiminut iutuuunnittelija Kiri Valanti toteutti Jyväkylän auntomeutalon iutuken rakennuttajaparikunnan toiveiden mukaieti. Tavoitteeki atiin elkey, uomalaiuu, ajaton tyylikkyy ja tienkin ekologiuu. Kiri Valanti arvotaa hirren vaakaraitojen ja puukuvioiden muodotamaa vahvaa viuaalita elementtiä, joka luo luonnonmukaien tautan muulle iutukelle. Kauni puu kaipaa kuitenkin rinnalleen rauhoittavia värejä ja levolliia pintamateriaaleja. Onnituneea iutukea myö kalutevalinnat ovat ratkaievia: oikean kokoi kalute kannattaa valita uhteea iuttavaan tilaan. Hyvin miityllä kaluteiden valinnalla luodaan vankka ruta kodin iutukelle, joka tuottaa iloa ja ketää vuoikymmenten ajan. Kiri Valanti, iutuuunnittelija, Valanti Oy

11 Hyvä Puhtau -lehti palkiti talon auntomeujen helppoitoiimpana. 11

12 LAAJALAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 133 m2 HA 123 m2 Laajalahti Laajalahti, aiakkaan muunnomalli 12 Modernita ilmeetä pitävälle pulttikattoinen Kontio Laajalahti tarjoaa niin tilaa ja toimivuutta arjen akareiiin kuin myö ylelliyyttä aumieen. Kahden makuuhuoneen rakennu oveltuu pienelle rheelle omakotitaloki, mutta toimii erinomaieti myö taokkaana vapaa-ajan kakkokotina. Kolmen makuuhuoneen verio opii jo iommallekin rheelle. Korkea, ilmava ja valoia oluone-ruokailutila muodotaa rakennuken toiminnallien kekuken, joa iltaa mahtuu vitämään ionkin ukulai- ja ytäväjoukon paria. Suur maiemaikkunat ja tilavat t mahdollitavat ympäröivätä maiemata nauttimien ainutlaatuiella tavalla Kontio Laajalahti A Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 133 m vh tk ke 3600 ru

13 LAAJALAHTI B LH205x275 TA 2015 KA 144 m2 HA 133 m2 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Laajalahti B Huoneitoala 133 m 2 Kerroala 144 m tk ke ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

14 LAAJASALO KA 140 m2 HA 129 m2 Laajaalo Laajaalo 14 Kontio Laajaalo on moderni ja ylellinen koti kaupunkiaumieen - näyttävä rakennu vaativaankin makuun. Korkeat tilat ja iot maiemaikkunat oluoneea ja keittiöä tekevät iitä avaran ja valoian. Huonilat ovat elkeitä ja helpoti kaluttavia. Lukuta arkeen tuovat vanhempien makuuhuoneen uuri vaatehuone ja aunaoato, jota löytyvät vatakkain ituttavat laute. Taapainoien ja vaikuttavan olemuken Kontio Laajaalolle antavat en uur t; aamu keittiön yhteydeä ja iltapäivä aunaoaton yhteydeä Kontio Laajaalo Huoneitoala 129 m 2 Kerroala 140 m 2 tk 6700 ke+ru vh 9100

15 AAVALAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 125 m2 Aavalahti Aavalahti A 15 Iollekin rheelle oveltuva Kontio Aavalahti opii niin taajamaan kuin haja-autueudullekin. Laten makuuhuone ijaitevat hi eitilojen yhteydeä ja vanhempien makuuhuone on omaa rauhaaan lähellä utiloja. Valoia ja ilmava, kahteen ilmanuuntaan aukeava oluone-keittiö muodotaa kodin ydämen. Rakennuken käytännöllinen pjaratkaiu helpottaa arjen akareita ja koti pyyy helpommin järjetykeä, kun äilytytilantarvekin on huomioitu. Rakennu on aatavilla kolmella eri kattovariaatiolla: rinteinen harjakatto, trendikä katkaitu harjakatto ekä moderni pulttikatto tk 9200 Kontio Aavalahti A Huoneitoala 125 m 2 vh Kerroala 135 m 2 Kato pienempi Aavalahti B ja liää tioa mallin kattovaihtoehdoita kontio.fi ke+ru Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

16 AURINKOLAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 123 m2 Aurinkolahti Aurinkolahti A 16 Ykikerrokinen Kontio Aurinkolahti on käytännöllien toimiva, mutta myö ylellien hienotunut pulttikattoinen koti koko rheelle. Suur maiemaikkunat tuovat runaati valoa ja avaruutta roonallien talon iätiloihin. Rakennuken yliin jäävä io kattu alue on kuin ulkotilaa oleva huone. Se luo paiti ykityiyyttä ja uojaa talon aukkaille, e myö yhditää rakennuken eri oia, kun iätilata toieen näkee myö ulkotilan kautta. Eri pjavaihtoehdot huomioivat kunkin rheen ja elämäntilanteen tar parhaalla mahdolliella tavalla. vh ke+ru Kontio Aurinkolahti A Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 135 m

17 AURINKOLAHTI B LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 123 m2 Kuvat aiakkaan muunnomallita ke Kontio Aurinkolahti B työh ru Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 135 m Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

18 HARUNIRE A LH205x275 TA 2015 KA = 198 m2 HA = 178 m2 HARUNIRE A LH205x275 TA 2015 KA = 198 m2 HA = 178 m2 Harunire Harunire, aiakkaan muunnomalli 18 Pulttikattoinen Kontio Harunire edutaa kandinaavien linjakata puutaloarkkitehtuuria. Päältä pieni, iältä io -rakennu on uunniteltu opimaan tämän päivän ahtaillekin taajamatonteille. Peroonallien Kontio Haruniren ilmeikkyy näkyy mm. ikkunoiden ijoittelua. Moni-ilmeiyy jatkuu myö rakennuken iätiloia: välipjan porratu rytmittää ja yläkerran avartaa tiloja. A-variaatioa rakennuken kokonaiilmtä rikatuttavat lai, autokato ja näiden väliin jäävä varato. B-mallin viehäty piilee en ykinkertaien hienotuneea olemukea. Tää mallia on kaikki tarkoin harkittua ja uunniteltua - pienintäkin ykityiktaa myöten Kontio Harunire A Huoneitoala 96 m m 2 = 178 m 2 Kerroala 112 m m 2 = 198 m 2 Kato talon eittelyvideo kontio.fi ke var pu ke ru ru var pu 6000 var var 6000 ak var

19 HARUNIRE B LH205x275 TA 2015 KA ,5 = 175,5 m2 HARUNIRE 81, B = LH205x ,5 m2 TA 2015 KA ,5 = 175,5 m2 HA 81, = 159,5 m2 Harunire B 19 Kontio Harunire B Huoneitoala 81,5 m m 2 = 159,5 m 2 Kerroala 94 m ,5 m 2 = 175,5 m ru ru ke ke pu var pu var Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

20 20 Kontio Harunire Vantaan auntomeuilla Raika puunävyinen iutu Luonnollien ävyinen mäntyeinä rauhoittaa ja on kauni tauta myö iutukelle. Kellatumien etävällä uojalla puupinnat pyyvät kauniin vaaleina. Kokonaiuuteen tuo raikkautta vaalean ävyi lattiat ja vaaleat, ehkäpä kevyeti ävytyt kiintokalute. Olemmekin valinne Kontio Living -kiintokaluteiiin myö kauniiti männyn luonnollien värin kana ointuvia ävyjä. Siutuuunnittelijan näkemy Vantaan meutalon iutuken lähtökta oli talon paljaat ja kevyeti vaaleaki kuullotut kauniit hiripinnat, pui ykityikdat ja vataavati myö paljaat raikkaan valkoi einät yhdittynä hirteen. En halunnut tuoda iutukeen mitään turhaa enkä irrallita, hirieinillä on kokonaiuudea päärooli. Siutu on kaupunkitaloon opiva moderni ja ajanhenkinen, mutta lämmin ja kotoia. Taloa on paljon olekelutiloja, jotka on kaluttu kevyeti moderneilla huonekaluilla kuten kaajalkaiella iolla valla, keillä nojatuoleilla ja arjapöydillä. Siutukea käytin paljon tektiilejä, koka ne tuovat lämmintä tunnelmaa ja hmentävät akutiikkaa. Tektiileihin valitin graafiia ja geomriiä kuvioita, jotka opivat moderniin ilmeeeen. Kokonaiuutena iutuken raikkau yntyy vaaleita väreitä, joita tehotavat harmaat ja mutat ykityikdat. Siutu on toteuttu kokonaan kotimaiella deignilla ja kotimaiten valmitajien tuotteilla ja ne opivatkin hyvin kotimaien hirivalmitajan kteeeen. Mukana on tunntuja deignvalmitajia kuten Artek, Lundia, Woodote ja Marimekko. Liäki mukana on maailmalla tunntuja uomalaiia pienvalmitajia kuten Nikari ekä nuoria uunnittelijoita, uuia merkkejä ja myö käityönä puuta valmittuja kauniita eineitä. Koka Haruniren aukkaat ovat japanilai-uomalaiia, iutukea on käytty hienotuneeti japanilaiia elementtejä kuten initä väriä makuuhuoneea ja kauniita japanilaiia atioita. Kokonaiuu on harmoninen, lämminhenkinen, klaien kauni ja viihtyiä. Piia Kalliomäki, iutuuunnittelija, Studio Kalliomäki

21 Kontio Living -keittiö aiakkaan erikoitoivein toteuttuna. 21

22 KIVILAHTI B LH205x275 TA 2015 KA = 181 m2 HA 88,5 + 73,5 = 162 m2 KIVILAHTI B LH205x275 TA 2015 KA = 181 m2 HA 88,5 + 73,5 = 162 m2 Kivilahti auki ala Kivilahti B 22 Kakikerrokinen Kontio Kivilahti tarjoaa laadukkaan kodin rheelle, joka arvotaa avaria ja toimivia tiloja. Iot maiemaikkunat rytmittävät julkiivua, mutta tuovat auki ala myö runaati valoa koko rakennukeen. Kekeiellä paikalla ijaitevata eita on luonteva käynti niin keittiöön kuin olekelutiloihin. Liäki alakerraa ijaitevat aunaoato kodinhoitotiloineen ekä yki makuuhuone, joka ijaintina puoleta toimii tarvittaea myö hyvin työhuoneena. Pulttikattoien rakennuken yläkerrata löytyvät kolme tilavaa makuuhuonta ekä uhuone-. A-mallia rakennukeen on kytkty autokato ja kattuja teraeja. B-variaatio viehättää harkitulla eletömyydellään Kontio Kivilahti B Huoneitoala 88,5 m ,5 m 2 = 162 m 2 Kerroala 103 m m 2 = 181 m 2 korkea tila 7800 ru ke korkea tila var 2400 ru ke

23 A ,5 = 177,5 m2 IVILAHTI A A = LH205x m2 TA 2015 A ,5 = 177,5 m2 A = 146 m2 auki ala auki ala vh vh korkea tila ru korkea tila ke tk työh/ Kontio Kivilahti A Huoneitoala 94 m m 2 = 156 m 2 Kerroala 111 m ,5 m 2 = 177,5 m 2 ru ke tk 8000 var työh/ var ak ak 8000 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

24 24 Kontio Kivilahti, aiakkaan muunnomalli Tunnelmallinen tumma iutu Tummaa Kontion värimaailmaa voi kokonaiuuden ävyt painottaa rukeiki, harmaiki tai tehdä niitä mieleiei opivan ekoituken. Haluteai voit valita myö vaaleaan iutukeen tummia elementtejä. Tummat tunnelmalli ävyt tuovat iutukeen arvokkuutta ja lukuken tuntua, kun yhditel mukaan nahkaa ja muita aitoja materiaaleja. Myö tähän tyyliin löydät opivat vaihtoehdot Kontio Living -keittiö- ja kiintokaluteita. Deign Managerin näkemy Tunnelmallinen tumma värimaailma opii luonnollieti hiritaloon. Läpikuultava tumma hiripinta tuo muitumia hitoriata, mutta liäämällä mukaan myö vaaleampia pintoja e pyyy modernin raikkaana. Kokonaiuuteen tuo kotoiuutta uur kevyeti kuvioidut matot ja muut tektiilit. Jopa kokolattiamatto opii tähän tyyliin hyvin. Siutukeen tuo valoa uur ikkunapinnat. Niiden edeä olevat kevy kalute eivät etä valon virtaamita. Valite ii pöytiin ja kaluteiiin u jalat. Lukuken tuntua tulee liäämällä mukaan erilaiia malliia ykityiktia. Kromin kiilto ja mallipintojen heijatuk tuovat myö kontratia. Kokonaiuuden kruunaa moderni kritallikruunu! Pri Hiltula, deign manager, Kontiotuote

25 25

26 26 Latvaranta Latvaranta Kuvat aiakkaan muunnomallita

27 Kakikerrokiea Kontio Latvarannaa taittuva pulttikatto muodotaa rakennukelle en veitokellien ilmeen. Kaa runkoyvyy mahdollitaa tilavan rakennuken TVARANTA LH205x275 TA = 163 m ,5= 148,5 m2 ijoittamien pienellekin tontille. Rakennuken ylelli pääolekelutilat on ijoittu toieen kerrokeen omaan rauhaan, mikä tarjoaa myö maiemien ihailua ajatellen parhaat mahdolli näkymät. Käynti toieen kerrokeen ijaitee käteväti hi eita, joka korkeana valoiana tilana on luontevati yhteydeä yläkertaan. Alakerraa ijaitevat aunaoato ekä makuuhuone. Laten makuuhuone ovat yhteydeä toiiina vaatehuoneen välitykellä, mikä antaa monia mahdolliuukia iaruten väliille leikeille ja yhdeäololle. Kontio Latvaranta Huoneitoala 79 m ,5 m 2 = 148,5 m 2 Kerroala 92 m m 2 = 163 m 2 vh ke auki ala ru vh 2050 korkea tila 6600 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

28 Niittyrinne Niittyrinne A Taittuva pulttikatto luo noppamaielle Kontio Niittyrinteelle en roonallien ilmeen yhdeä näyttävän porrahuoneen kana. Pienellekin tontille helpoti ijoittavaa modernia rakennukea arjen toiminnot jakautuvat luontevati eri kerrokiin. Enimmäieä kerrokea ijaitevat korkea olekelutila uine maiemaikkunoineen ekä avara keittiö ja ruokailutila. Makuutilat ijaitevat pääoin toiea kerrokea omaa rauhaaan. B-variaatioa kellariin ijoittu ylellinen aunaoato ja runaat äilytytilat antavat yhden makuuhuoneen verran liätilaa myö enimmäieen kerrokeen. 28 Niittyrinne B

29 auki ala NIITTYRINNE B LH205x275 TA KA 54 (kellari) + 80 (1. kr) + 56 (2. kr) = 190 m2 NIITTYRINNE HA 59 (kellari) B + LH205x275 71,5 (1. kr) + TA (2. kr) = 183,5 m2 KA 54 (kellari) + 80 (1. kr) + 56 (2. kr) = 190 m2 ke+ru HA 59 (kellari) + 71,5 (1. kr) + 53 (2. kr) = 183,5 m2 korkea tila 7800 auki ala auki ala 2275 Kontio Niittyrinne A Huoneitoala 65 m m 2 = 121 m 2 Kerroala 78 m LH205x m TA = 138 m (1. kr) + 56 (2. kr) = 190 m2 71,5 (1. kr) + 53 (2. kr) = 183,5 m2 ke+ru ke+ru 7800 korkea tila auki ala ke+ru korkea tila korkea tila 2275 vh 8800 Huoneitoala 59 m 2 (kellari) + 71,5 m 2 (1.kr) + 53 m 2 (2.kr) = 183,5 m 2 Kerroala 54 m 2 (kellari) + 80 m 2 (1.kr) + 56 m 2 (2.kr) = 190 m 2 ke+ru 7800 korkea tila var Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. vh 75 vh Kontio Niittyrinne B var

30 Monta hyvää yytä valita Kontio Markkinajtaja on turvallinen yhteityökumppani Kontio on ollut jo vuoia Suomen markkinoiden ylivoimaieti uoituin hirivalmitaja. Menetykellämme on elvät yyt: laadukkaat ja tyylikkäät tuotte, kilpailukykyinen hinta, oaavat myyjät, laajat talo-, huvila-, auna- ja pihamallitot ekä ennen kaikkea tuhann tyytyväi Kontio-aiakkaat. taalla Pudajärvellä tukita valmiiki lopputuotteeki hyödyntäen uuinta ologiaa ja alan viimeiintä tutkimutioa. Tutkimme ja kehitämme jatkuvati toimintaamme, tuotantoamme ja koko valmitukjua aina aennutyöhön ati. Kun 40 vuoden ja yli toimitun rakennuken kokemu yhditään uuimpaan ologiaan, yntyy käite Kontiolaatu, joka tunnaan ympäri maailman. Parhaat ja laajimmat mallitot Ammattilai apunai Kontio-myyjät ja tehtaamme henkilötö kootuu kokeneita hirialan ammattilaiita. Ammattitaidon liäki kontiolaiia yhditää kekeinen riaatteemme, me pidämme aiakkaalle antamamme lupauk! Olemme jo vuoikymmeniä tutkine uomalaiten aumita ja toiveita. Nämä tiedot ovat kekeieä roolia, kun olemme kehittäne ulkonäöltään ja tilaratkaiuiltaan huippuluokkaa olevat talo-, huvila- ja aunamallitomme. Haluitpa rinteitä tai modernia tyyliä, niin Kontiolta löydät parhaan vaihtoehdon! Kontio on terveellinen Hirirakenne taaa tehokkaati iäilman koteutta ja lämpötilavaihteluita, jolloin iäilman laatua heikentävien bakteerien, viruten ja pölyn määrä on erittäin vähäinen. Kun haluat rheellei parhaan mahdollien iäilman, niin Kontion hirirakennu on para vaihtoehto! 30 Runaat ja kilpailukykyi toimituiällöt Höylä- ja lamellihirivalikoimatamme löydät jokaieen käyttötarkoitukeen opivan vaihtoehdon. Saat Kontiolta joko valmiiki miityn toimitukokonaiuuden tai voimme räätälöidä toimituken toiveittei pjalta. Laajan materiaalipakin ja aennuken liäki kaikkiin Kontion taloihin on aatavana myö mm. kiintokalute ekä takka ja piippu. Kyy ii Kontion edullita Jättitoimituta! Oma tuotanto ja tutkimu takaavat parhaan laadun Puutuotte jalotamme maailman uurimmalla hiritaloteh- Kontio luonnollinen oa ekologita elämäntapaa Puu on aito luonnontuote. Puuhun itoutunut hiilidiokidi vähentää kavihuonepäätöjä ja liäki puu on vuoiatoja ketävä materiaali. Muihin rakennumateriaaleihin verrattuna hiri on ylivoimaieti ekologiin vaihtoehto. Tututu myö muihin taloeitteiiimme: Koti 1-kerroki Koti 2-kerroki Kakkokodit Tuotekehitykemme on jatkuvaa, joten eitteen valokuvat, mallinnuk tai pjakuvat aattavat poika nykyietä vakiomallitamme. Pidätämme oikeuden tuotekehitymuutokiin ja mahdolliuuden vaihtaa jokin tuote toieen vataavanlaatuieen. Tää eitteeä annut tiedot kokevat vain tämän eitteen malleja. Tämän eitteen talojen pinta-alat on laktu käyttäen ulkoeinämateriaalina 205 mm lamellihirttä. Pjapiirrokia ilmoitut mitat ovat hirren kekeltä kekelle -mittoja. Liätioja aat Kontio-myyjältä.

31 Kontio Living KEITTIÖT JA KIINTOKALUSTEET Kaunita ja käytännöllitä Tehdeäi Kontio-talokaupat, aat käteväti amaan paktiin kaikki kotii kiintokalute. Ammattilaiten kokoama valikoima on uunniteltu opimaan erityieti hirren kana kauniiti yhteen. Olipa tyylii moderni tai klaiempi, tumma tai vaalea, löydät taatuti täydellien vaihtoehdon ja vieläpä järkevään hintaan. Tututu valikoimaan ja mahdolliuukiin lähimmän palvelevan Kontio-myyjän luona. Tarjoamme kaikki kotii kiintokalute: - keittiö - einen - makuuhuone - kodinhoituone - & kylpyhuone

32 Ota yhteyttä lähimpään palvelevaan Kontio-myyjään UK2015

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa!

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa! KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia! VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN LISÄÄ KAKKOS- KOTEJA LÖYDÄT KONTIO.FI SUUNNITELTU YMPÄRIVUOTISEEN ASUMISEEN Kontion

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot

Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37

Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37 Metarimallito Kontion hiritalojen Suoituimmat mallit nyt tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu!.AT 37 MM2008 -hiritaloa on hyvä aua iäilman koteu- ja lämpötilavaihtelua. Hiritaloa on hyvä hengittää!

Lisätiedot

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

HS2012 KONTION HUVILA- SUOSIKIT. Valitse nyt runsas ja helppo Jättitoimitus! Suosituimmat mallit tarjoushinnoin!

HS2012 KONTION HUVILA- SUOSIKIT. Valitse nyt runsas ja helppo Jättitoimitus! Suosituimmat mallit tarjoushinnoin! HS2012 KONTION HUVILA- SUOSIKIT Valite nyt runa ja helppo Jättitoimitu! Suoituimmat mallit tarjouhinnoin! TUTUSTU SUOMEN HIRSI- MARKKINOIDEN JOHTAVAN TOIMITTAJAN UPEISIIN MALLISTOIHIN! KATSO LISÄ- TIETOJA

Lisätiedot

MÖKKI- JA SAUNA- SUOSIKIT

MÖKKI- JA SAUNA- SUOSIKIT N MÖKKI- JA SAUNA- SUOSIKIT.AT 31 MSS2012 Suoituimmat mallit tarjouhinnoin! Valite nyt runa ja helppo Jättitoimitu! MÖKKI, VEDEN LOISKE JA SAUNA. NIISSÄ SUOMALAISEN SIELU LEPÄÄ. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

Uusi Aika on suunta tulevaisuuden rakentamiselle

Uusi Aika on suunta tulevaisuuden rakentamiselle UUSI AIKAUA 2014 2 Uusi Aika on suunta tulevaisuuden rakentamiselle E toiveita kuunnellen. 40 000 ympäri maailmaa toimittua kologinen ja terveellinen puurakentaminen on Suomessa ja maailmalla vahvassa

Lisätiedot

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä KOTI Rakentaminen alkaa maaperätutkimukella Sivu 2 Aurinko auttaa talon lämmitykeä Sivu 4 Koteat tilat vaativat ammattilaien apua Sivu 6 7 Markiii pitää helteen ulkona Sivu 8 Hämeenlinnaa 28.-29.4.2012

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla MYYNTIESITE 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa

Lisätiedot

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi Maino 26.4.2014 vko 17 ilmoituliite Heikki Kelloalo Pyydä tarjou! Rakennupeltityöt Veikourut Alatulot Tikkaat Lumieteet Piipunpellityket aennettuna 0500-557 178 Teerikuja 1, Kannu Metalliromun oto Kaapeli-

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

Glass House. Huvilat, saunat, aitat

Glass House. Huvilat, saunat, aitat Glass House Huvilat, saunat, aitat Modernit Glass House - ajatonta tyylikkyyttä 2 3 Kontio Glass House-mallisto syntyi intohimostamme modernia arkkitehtuuria ja Yksi suurimmista inspiraation lähteistä

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio... Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

Lapponia - Osaamista asiakkaan ehdoilla

Lapponia - Osaamista asiakkaan ehdoilla Lapponia Sadan vuoden rakkaus Lapponian hillat syntyvät talotehtaan perustajan, Jouko Riihimäen unelmista, ideoista ja halusta toteuttaa suomalaisia asumisen unelmia vastuullisesti ja laadukkaasti. Perinteikkään

Lisätiedot

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola Lähtöelvity Ohjelma 2010-07-15 1 Sinien Kukan Maa Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola MATKAREITTI HELSIKI - LAHTI - VARTIS KOSTAMS VOKKIIEMI VEEHJÄRVI

Lisätiedot

Omakotitalot. Rakkaudesta kotiin

Omakotitalot. Rakkaudesta kotiin Omakotitalot Rakkaudesta kotiin 2 Lapponia on toteuttanut asumisen unelmia jo 25 vuotta! Lapponia House Oy:n syntyhistoria alkaa vuodesta 1973. Tuolloin Jouko Riihimäki perusti keittiö- ja hirsitalomyymälän

Lisätiedot

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13 NRO 3 2009 TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla.6 9.11 13 Siälly RAUTATIELÄINEN 3 8.5.2009 RAUTATIELÄINEN Potiooite PL 205 00531 Heliki Puheli (09) 774 941 Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED

COLOR TELEVISION. Fine Arts LED COLOR TELEVISION Fine Art LED da no fi v SISÄLTÖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ASETUKSET JA TURVALLISUUS 6 YLEISTIETOJA

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 yykuu 2003 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoituket. 4) Seuratkaa kaikkia

Lisätiedot

Rakkaudesta kotiin LÄMPÖHIRSI. Vapaa-ajantalot

Rakkaudesta kotiin LÄMPÖHIRSI. Vapaa-ajantalot Rakkaudesta kotiin LÄMPÖHIRSI Vapaa-ajantalot 2 Lapponia-talot tehdään perinteitä kunnioittaen Käsityötaidolla, vuosikymmenten kokemuksella Puurakentamisella on Suomessa vuosisatojen perinteet. Savutuvat

Lisätiedot

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN.

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN. FA MILY SPACE Tunnuomaiet, kolmiulotteiet, pitkälle keulan ivuja myötäilevät ajovalot näyttävät uunnan. Myö ivupeileiä on valot, jotka toimivat uuntavilkkuina. UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio

Lisätiedot