IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT

2

3 MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT

4

5 Sisällysluettelo. Johdanto. Työn lähtöodat. Suunnittelualue.. Nyytilanne. Kehittämistarpeita. Yleissuunnitelma. iiunta- ja tapahtuma-areena. Areenan raentamisen vaiheistus. Katuvero Kevyt liienne Rantapolu.. Uuden tapahtuma-areenan ja olemassa olevien hallien ympäristö Pysäöintijärjestelyt Tammipuisto ja venäläisten varusuntaraennusten rauniot eiipuisto ja lähiliiuntapaia Muut viheralueet. Frisbeegolf. Varpasaari Kalastusesus Varpasaaren uimaranta Varpasaaren pysäöinti Pienvenepaiat. Karjalaisen otitalon ympäristö Pysäöinti ja varapysäöinti. Maisemanhoito, näymät. Jatotyö Piirustusluettelo ähteet

6 . Johdanto VARPASAAREN KAASTUSKESKUS UMAHA JA URHEUTAO matran Varpasaaren alueen yleissuunnitelma osee Varpasaaren alastusesusen, urheilutalon ja Karjalaisen otitalon eli Hiljan pihan aluetta lähiympäristöineen. Yleissuunnitelma on laadittu alueen aavamuutosta ja alueen yleistä ehittämistä varten. Työ aloi loauussa. Työn uluessa huomattiin, että alueelle aavaillusta tapahtuma- ja liiuntapaiaraentamisen rataisusta tarvitaan ustannusvaiutusten selvittämisesi esisuunnitelma. Työn sisältöä laajennettiin osemaan myös alueen liiennejärjestelyjä. Kaupungin puolelta työryhmään ovat uuluneet Teniseltä toimialalta Vuoo Jääseläinen (aavoitusysiö), Topiantti Äiäs (toimialajohto), Pertti Kanervo (maaomaisuuden hallinta -ysiö), Ritva halainen (raennusvalvontaysiö), Eria uhtanen (infranhallintaysiö), Tiia Sillgren (aavoitusysiö), Heii Hiltunen (infranhallintaysiö) ja Hyvinvointipalveluiden toimialalta Teijo Kytösalmi (liiuntapalvelut). TANONKOSKENTE KARJAANEN KOTTAO E HJAN PHA Työn aluvaiheessa järjestettiin alueen osallisille suunnattu ideointi-ilta, joa oli hyvin suosittu ja antoisa. llan annin pohjalta oottiin alustava yleissuunnitelmaluonnos, jota jatossa ehitettiin yhdessä työryhmän anssa. matran Varpasaaren alueen yleissuunnitelmaa on laatinut onsulttiryhmä, jossa ovat olleet muana -aritehdit/amfi-aritehdit, aritehti Eero Salaa (urheilu- ja tapahtuma-areenan aritehtisuunnittelu), STO/Kati Vaaja (liiennesuunnittelu), MA-aritehdit/maisema-aritehti Marja Miola (alue- ja maisemasuunnittelu), aritehti Eeva-iisa Rautalahti (alastusesusen raennusten ideasuunnittelu ja havainneuvat) seä FMS asentapalvelut/tomi Kuusinen (urheilu- ja tapahtuma-areenan ustannuslasenta). nfran ustannuset arvioi aupuni. Viistoilmauva suunnittelualueesta vuodelta (matran aupuni).

7 . Työn lähtöohdat. Suunnittelualue Suunnittelualueena on Varpasaaren alue Vuosessa Tainionosentien itäpuolella. Siihen uuluu itse saari, jolla on alastusesus ja joa etelän suuntaan apealla raennetulla annasella liittyy mantereeseen, seä mantereen puolella uimahallin ja urheilutalon ympäristöt ja niiden eteläpuolella Karjalaisen otitalon pihapiiri.. Nyytilanne Suunnittelualueella on nyyisin seuraavat liiuntatoiminnat: uimahalli ja sieltä ävely-yhteys ulos luonnonveteen, urheilutalo, jossa palloilu, juosusuora, paini, judo, voimistelu, untosali, eilahalli, lisäpalveluina ahvio, ampaamo, hieroja ja lisäsi urheilujärjestöjen tiloja. Alueen esellä sijaitsevalla oivuja asvavalla alueella toimi leirintäalue -luvulle saaa. Nyyään Vuosella järjestetään veneilpailuja. Naisten Vuosi on juosutapahtuma, jossa on ollut enimmillään osanottajaa. Noin, ilometrin pituinen leni suuntautuu Mansialan ja matranosen siltojen autta Vuosen ympäri. Myös Big Band Run on äyttänyt Varpasaaren aluetta. Kesäisin ja talvisin alueella on ollut lasten liiuntaleirejä, joiden majoitus on järjestetty lähistön ouluihin ja urheilutalolle. Talvisin järjestetään leirejä lapsille, lajeina mm. uintia, palloilua, jousiammuntaa, luistelua viereisellä entällä ja hiihtoa lenipolun maastossa, josus pesäpalloa ja frisbeegolfia. Vuosen ympäri ulee suosittu vapaa-ajan leneilyreitti. Urheilutalon yhteyteen on raennettu lähiliiuntapaia sen osasi. Hallien eteläpuolisessa metsässä on frisbeegolfrata. Suunnittelualueen sijainti meritty punaisella ellipsillä. matran uimahalli ja urheilutalo Varpasaaren ja Tainionosentien väliin jäävän lahden yli pohjoisesta atsottuna. Uimahalli on aritehti Einari Teräsvirran -luvulla suunnittelema, ja se on suojeltu asemaaavalla. Uudempi urheilutalo noudattaa aritehtuuriltaan uimahallin muotoieltä.

8 Varpasaaressa on alastusesus, missä järjestetään mm. alamarinat, motoristien ooontumisia ym. tapahtumia. Kalastusesusen raennuset ovat sijoittuneet ahtaalle alueelle ja raentuneet vähitellen tarpeen muaan. Nyyisin alueen yleisilme on seavaho. Varpasaaren alastusesusen laiturin vieressä on pieni ala-allas. aituri on Vuosen autturin, alueella yleisöajeluja teevän alusen otipaia. Varpasaaren ja Tainionosentien väliin jäävä suojainen lahti jäätyy talvisin ja on suosittu pilipaia. Varpasaaressa on myös pieni uimaranta ja runsaassa äytössä oleva talviuintipaia. Saaren pohjoisosassa on pieni leirintäalue. Varpasaaren esellä on pysäöintipaia ja Vuosen puolella pienvenepaioja. Pysäöintipaioista on pulaa etenin tapahtumien yhteydessä. Varpasaaren niemen eteläosassa on Karjalaisen otitalon pihapiiri (Hiljan piha). Se on lähellä asuneen ja matralla opettajana toimineen irjailija Hilja Valtosen ja hänen puolisonsa johtajaopettaja Kosti Valtosen aloitteesta perustettu vanhojen raennusten muodostama pihapiiri, joa on nyyisin vuoralla alastusesusen yrittäjällä. Alueella on paljon lähiunnista oottuja raennusia, ja viime aioina sinne on raennettu myös lisää mm. ulohuussit ja atos. Erilaisten tyylien vuosi yleisilme on muuttumassa seavasi. Karjalaisen otitalon pohjoispuolella on tueva laituri, joa toimii lumenaatopaiana. umi ipataan suoraan sulaan Vuoseen. Paia on ainoa lumenaatopaia oo matralla. Kalastusesusen pääraennusen terassia, taustalla Vuosen lautturin laituri. ahden taana näyy Tainionosentien vartta seuraileva evyen liienteen väylä. Varpasaaren leirintäalueen enttää sysyllä. Taustalla näyy Mansialan raennusia. Näymä Varpasaaren alastusesuseen etelästä. Vasemmalla talviuimareiden tuiohta, taustalla alastusesusen raennusia ja oiealla pienveneitä Vuosen rannalla. Varpasaareen ei ole johdettu virallista atua, ja ajoradan, pysäöinnin ja evyen liienteen väylät eivät hahmotu.

9 . Kehittämistarpeita Mansialan oulujen läheisyydessä olevalle nyyiselle urheilu- ja liiuntaentälle, innalan entälle, ollaan aavailemassa raentamista. Tällöin oulujen äytössä olevalle entälle on löydettävä lähistöltä uusi paia. matralla on erittäin atiivista nuorisotyötä teevä jääpalloseura ja sisi oulujen (perusoulu, luio, ammattioulu) liiuntaäytön lisäsi olisi luontevaa, että enttä varustetaan myös teojääentäsi ja mahdollisesti atetusi areenasi, joa mahdollistaa myös laajamittaisten tapahtumien (onsertit, festarit, messut) järjestämisen ootusti yhdessä paiassa. iiunta- ja tapahtuma-alueen ja teojääentän oo olisi noin x m. isäsi tarvitaan tila huoltoraennuselle, jossa sijaitsevat puuhuoneet ja muut tapahtumien tuitilat. Miäli alueelle voidaan sijoittaa ansainvälistä ja ansallista ilpailutoimintaa palveleva jääpalloenttä, tarvitaan siihen liittyen myös atu- ja liiennejärjestelyjen päivittäminen ilpailutilanteiden annalta riittävälle ajoneuvo- ja bussiliienteelle seä pysäöinnille. Pysäöintiä voidaan näissä erioistilanteissa osoittaa myös lähistön oulujen ja virastojen ym. pysäöintialueille ja oulujen äyttöajan ulopuolella myös oulujen pihoille. Kalastusesusen ehittämistavoitteena on alueen pienten raennusten ooaminen yhtenäisempiin ja yleisilmeeltään rauhallisempiin oonaisuusiin alueella -luvun lopulla olleen englantilaisen alamajan tyyliin. Pääraennuselle olisi syytä saada myös piha-alue, joa hahmottuu omasi, erillisesi ja rauhallisesi pihaseen. Myös pääraennusen rannassa olisi oltava tilaa väljälle terassille, uloalueelle ja niiden lisäsi rannan autta ulevalle reitille. Uutta liiuntaenttää on aavailtu uvassa oiealla näyvään metsiöön. Vanha valouva Varpasaaren englantilaisesta alastuslubista lännestä atsottuna. Näymä Varpasaaren alastusesuseen lännestä. Vasemmalla alastusesusen sauna, sen edustalla laiturit ja ala-allas, sitten pääraennus, pienveneitä ja uimaranta. Alue on toiminnan laajuuteen nähden ahdas.

10 K allas allas K oulu V K allas at, ar t Pmo,,,,,,,, (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved.. Yleissuunnitelma. iiunta- ja tapahtuma-areena Tapahtuma- ja liiunta-areena on esitetty sijoitettavasi nyyisten hallien eteläpuolella olevaan metsään, jolloin alue täydentyisi liiuntapuistosi. Metsiö on ainoa riittävän suuri alue uuden entän/areenan sijoituspaiasi. Areena on esitetty itä-länsi -suuntaisesti, osa silloin suureho raennus aueaa päänäymäsuuntiin, Tainionosentielle ja Vuosen vastarannalle suhteellisen apeana. Karjaportinatu Kenttä tulee eväällä, esällä ja sysyllä olemaan oulujen liiunta- ja muussa alueen toimijoiden yleisurheiluäytössä. Areenan äyttömahdollisuus onin ouluille erittäin täreää. Kenttä varustetaan teojääputistolla ja areenan iso jää on äytettävissä suunnilleen syysuun lopusta maalisuun loppuun, jona aiana se voi olla seä oulujen, yleisön että jääpalloilijoiden äytössä. Tarvittaessa jää voidaan peittää ja tapahtuma-areenalla voidaan järjestää muita yleisötilaisuusia. Paras jää syntyy betonilaatalle, jona päälle voi rullata teonurmen tai raentaa umirouhepinnan. Pinnoitteelle meritään yleisurheilun suorituspaiat. Kentän raentamisustannuset tulevat olemaan joa tapausessa verrattain oreat. Suuri osa ustannusista menee maaraentamiseen. Kustannusiin vaiuttaa mm. jätemaiden uljetusmata. ähin maanaatopaia on noin m päässä. Kenttäraentamisen oreiden ustannusten vuosi on pohdittava annattaao paialle raentaa saman tien atettu areena sillä periaatteella, että enttäalue atetaan atto- ja seinäraenteilla, jota taaavat tasaiset liiunta- ja urheiluolosuhteet läpi vuoden niin oululaisille uin muillein äyttäjäryhmille (tapahtumat, jääurheilu, yleisö). Riippumatta siitä raennetaano paialle avoenttä vai atettu areenamainen halli, sille on uitenin raennettava puuhuoneet ym., huoltotilat seä atsomo. enttä Puuhuoneet noin on x m esitetty sijoitettavasi atsomon alle, ja niitä on varattu uudelle jouueelle. Huoltoraennuseen on Vuosen puolelle Kesusatu Kouluatu. m Tainionosentie. innanpuronatu Ruoosuonatu Vallinpolu Kotipolu. Uimahalli täyttöä uusi oleselulaituri m laituri pääraennus vuorattavat veneet apulalossi pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus pitospuut laidunnus niitty / laidun / väliaiainen P-alue laiduntarha tarha tammipuisto Kotipolu Puiston laajennusalue bussien pysäöinti Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi Turva-alue x Jäädytetty alue x. Kerros +, Pelienttä x aula-alue (atettu ulotila) P-alue Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti puisto leiipaia ny. lähiliiunta tasanne + näöala Urheilutalo täyttöä tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä uimaranta niitty pienvenepaiat puiden lomassa pääraennusen piha porttiraennus Vuosi P m Varpasaaren, uimahallin, urheilutalon ja Karjalaisen otitalon alueen yleissuunnitelma. MA-aritehdit (alue- ja maisemasuunnitelma), -aritehdit (enttä- ja areenasuunnitelma) ja STO (liiennesuunnitelma). P K.osa/Kylä Raennustoimenpide Raennusohteen nimi ja osoite MATRA VARPASAAREN - UR KARJAASEN KOT Suunnittelijan nimi, päiväys ja alleirj

11 , m,, m m m m m, m m, uudet suojatiet m täyttöä,, tammipuisto (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. puisto leiipaia, täyttöä m niitty / laidun / väliaiainen P-alue (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. bussien pysäöinti (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. Puiston laajennusalue (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. pitospuut ny. lähiliiunta (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. tarha laiduntarha pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus laidunnus tasanne + näöala (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. m sijoitettu ahvila, josta avautuu näymät seä entälle että Vuoselle. Kahvila voi olla ympärivuotisessa äytössä. isäsi tilaa tarvitaan jäädytysoneille ja varastoille. Kentän oon on oltava riittävä ansainvälisen tason otteluihin ( x m, sis. turva-alueet). Raennusen suuren oon ja oreusvaatimusten vuosi suunnitelmassa tutittiin sellaista vaihtoehtoa, jossa huoltotilat upotetaan pohjoisreunastaan maan sisään noin yhden errosoreuden verran. Näin areenan attooreus ympäröivästä maastosta on samaa luoaa uin vanhoilla halleilla. t K K oulu V K viemäri-, vesi- ja. sadevesijohtorasite Tainionosentie Uimahalli Urheilutalo iian syvälle upottaminen voi aiheuttaa pohjavesiongelmia. Uimahallin ellarin lattia on orossa,. Uuden areenan voinee sijoittaa noin oroon +, äytännössä enttäalueen alle jäävän maaston alavimman osan oroon. Karjalaisen otitalon pieniin raennusiin nähden raennus on edelleenin suuri. oulu K Kouluatu. Kotipolu P-alue auolämpöjohtorasite Jatotyössä tulee tutia areenan toteuttamista vaiheittain. Minimirataisu on enttä, joa sein pitää raentaa alatasolle, jotta atetun areenan raentaminen myöhemmin on mahdollista. Teojäärata putistoineen, pintoineen ja jäähdytysoneineen entälle on raennettava joa tapausessa. Monipuolisen äytön annalta lopputulosena toimivin rataisu on atettu areena eli halli. allas Karjaportinatu t yl. maantie Vallinpolu Uusi Areena Katettu, säältä suojattu tila enttä +. Kotipolu m.lev ras.tie --- P. Areenan raentamisen vaiheistus sadevesijohtorasite. vaihe: atsomo ja sen atos, puuhuoneet, muut huoltotilat, tuimuurit ja itse enttä ja jääteniia, valaistus raennettava eriseen (pylväät), äyttäjinä oulut ja yleisö, paialliset harrastajat. vaihe: suoralta vesisateelta suojaava atto, puuhuoneet ja auringolta suojaavat seinät, äyttäjinä oulut, yleisö, pelaajat ansallisesti ja ansainvälisesti (leiritys- ja ilpailutoiminta), pienimuotoiset tapahtumat esäaiaan. vaihe monitoimiareena: äyttäjinä oulu, yleisö, ansainväliset ilpailut, lisäsi mahdollisuus ehittää matailu- ja tapahtumatuotteita ympäri vuoden Ruoosuonatu MATRAN AREENA allas ar Ruoosuonatu m Asemapiirros uuden entän/areenan sijainnista uimahallin ja urheilutalon eteläpuolella. innanpuronatu m Asemapiirros ei mittaaavassa... Vaihe Avoin urheilustadion - Raennetaan rinteeseen osittain upotettu urheiluenttä ( x m). Kentän pohjasi raennetaan jäähdytysputistolla varustettu betonilaatta teojäätä varten. - Urheiluentän pohjoisreunaan raennetaan entän pituinen aputilaryhmä, jossa on puuhuonetiloja, tenisiä ja huoltotiloja seä entän jäähdytysoneiston ja taloteniian tilat. - Edellä mainittujen tilojen päälle raennetaan atettu noin atsojan atsomo seä ahvila Vuosen puoleiseen päätyyn. - Pohjoisreunan tilojen ja atsomon runoraenteet tehdään siten, että ne estävät myöhemmin raennettavan aton uormat.

12 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. - isäsi entän eteläreunalle raennetaan perustuset myöhemmin raennettavan aton pilareita varten. - Kenttäalueelta poistetusta maa-ainesesta raennetaan stadionia ahdelta sivulta ympäröivä maavalli / -atsomo. - Kentän valaistusta varten raennetaan valonheitinmastot. - HUOM: avoimen enttäalueen raentaminen mainitulle paialle on aupunitilallisesti varsin huomattava rataisu, joa muuttaa alueen tilallista luonnetta. Sisäänäynti suoraan enttätasolle P-alue Sisäänäynti atsomoihin +, Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti Pelienttä x. Vaihe - Katettu tapahtuma- ja urheiluareena - Ensimmäisessä vaiheessa raennettu atsomon atos uudelleenraennetaan oo entän peittäväsi atosi. Katon raenne tehdään vastaamaan puolilämpimän tilan vaatimusia. - yhyemmät päätyjulisivut (itäinen ja läntinen) tehdään teräsrunoraenteena, joa antaa attoa ja muodostaa rungon myöhemmin raennettavalle julisivulle, jona aritehtoninen tyyli haee muotoielensä urheilutalon ja uimahallin päädyistä. - Katto ja päätyjulisivut tehdään niin, että ne suojaavat enttäaluetta suoralta vesi- ja lumisateelta, tuulelta ja suoralta auringonpaisteelta tämä lisää teojääoneiston energiatehouutta ja äyttöiää. - Valonheitinmastot puretaan äytettävisi muussa ohteessa, (esim. Karhumäen yleisurheiluentällä). - Katetun tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttaminen yseiselle paialle jataa alueella jo olevan urheilupaiaraentamisen linjaa. Vallinpolu Jäädytetty alue x Turva-alue x Kenttä +, P. Vaihe - Monitoiminen tapahtuma- ja urheiluraennus - Katettu urheilustadion raennetaan puolilämpimäsi monitoimisesi urheilu- ja tapahtuma-areenasi täydentämällä julisivut umpinaisisi, osittain metalli- osittain lasiraenteilla. - Raennus varustetaan riittävillä taloteniialaitteilla äyttötaroitus huomioiden. - Monitoiminen tapahtuma-areena ooaa yhteen matralla olevia tapahtuma- ja esimerisi festivaali- ja onserttijärjestäjiä. Tilaresurssi mahdollistaisi nyt eripuolille aupunia sijoittuvat tapahtumat yhteen paiaan, joa taroittaa ustannustehouutta tapahtumien järjestämisen ja onserttiraenteiden raentamisen osalta. - Katetun tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttaminen yseiselle paialle jataa alueella jo olevan urheilupaiaraentamisen linjaa. MATRAN AREENA bussien pysäöinti Puiston laajennusalue m.lev ras.tie Huoltopiha Jääoneen ajo Asemapiirros, ei mittaaavassa.. m Esitys attamattoman urheilustadionin järjestelyistä. Kentän pohjoispuolelle, osittain nyyisen maan pinnan alapuolelle raennetaan huoltoraennus, jona alaerrassa on puutilat, itäpäädyssä ahvila, ja puutilojen päällä maantasoerrosessa atsomo. Esitettyjä vaiheita voidaan myös yhdistää. isäsi voidaan todeta, että esitetty atettu liiunta- ja tapahtuma-areena, jossa on ison jään teojääenttä, olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tämän taia haneelle voidaan saada merittävää tuea Opetus- ja ulttuuriministeriön autta. Kenttärataisun osalta täreintä on, että uudella teojääentällä turvataan imatralaisten lasten ja nuorten luistelumahdollisuudet seä paiallisesti menestyneen ja merittävän jääpalloharrastusen jataminen matralla. Pialuisteluhallia tähän paiaan ei mahdu. Sen entän oovaatimus on niin suuri, että Tainionosentie ja Vuosi muodostuvat esteisi.

13 Areenatason yleisön sisäänäynti Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti V-oneh. aula-alue (atettu ulotila) myymälä myymälä KATETTU TAPAHTUMA-AUE x m ( m ) yleisömäärä entällä. heneä Betonilattia x myymälä ahvila rataylmä V pituushyppy/ olmiloia sähö uulantyöntö varasto ph uivaus ph ph hieronta pesula ph siivous ph ph uivaus uivaus ph yleisö-wc yleisö-wc ph huolto wc/pesu wc/pesu wc/pesu wc/pesu ph doping ensiapu yleisö-wc yleisö-wc massapinnoite KATETTU URHEUKENTTÄ Alla betonilattia x varasto jh-one tsto massapinnoite massapinnoite massapinnoite oreushyppy einonurmienttä x m juosurata x m massapinnoite jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovet MATRAN AREENA Pohja.Krs / Sisääntulotaso.. MATRAN AREENA Pohja Kellari / Areenataso.. atettu atsomo istumapaiaa uluttamo atettu atsomo istumapaiaa pelaaja-aitiot (pääosin atsomon alla) uluttamo V-oneh. V-oneh. Vasemmalla näymä avoimesta entästä, jota voidaan äyttää erilaisiin tapahtumiin. Betonilattiaan asennetaan jäädytysputet, ja enttä on sysystä evääseen jäädytettävissä. Kentän oo vastaa ansainvälisen tason jääpallo-ottelujen vaatimusia. Alhaalla enttä jääpalloenttänä. KATETTU JÄÄPAOKENTTÄ x m pelaaja-aitiot (pääosin atsomon alla) Ylhäällä entän järjestelyt esäajan yleisurheilua varten. KATETTU JÄÄPAOKENTTÄ x m Oiealla alhaalla vaiheen sisäuva. Jäädytetty alue x Jäädytetty alue x massapinnoite Jääpallon turva-alue x Jääpallon turva-alue x massapinnoite massapinnoite toimitsijatilat ym. massapinnoite toimitsijatilat ym. MATRAN AREENA Pohja.Krs / Katsomotaso.. MATRAN AREENA Pohja.Krs / Katsomotaso..

14 MATRAN AREENA Ulonäymä.. Vasemmalla ylhäällä näymä uimahallin pysäöintialueen suunnasta entälle ja sen edustalla olevalle huoltoraennuselle ja atetulle atsomolle (vaihe ). Yllä näymä areenalle. vaiheen muaisessa tilanteessa, jossa atsomon atto on laajennettu attamaan myös enttä. Kenttä olisi atettu ja tuulelta suojattu, mutta päädyt ja pohjoissivu osittain avoimet. Vasemmalla alhaalla näymä vaiheesta, jossa areena on puolilämmin tila umpinaisin julisivuin. Alla sama paia nyyisin hieman pohjoisempaa atsottuna.

15 +, +, +, +, +, tie uimahalli liiuntahalli uusi jääpalloareena Karjalainen otipiha Aluejulisivu : Olemassaolevan urheiluhallin aton orein ohta +, +, +, +, +, PKH ym. tiloja +, Jääpallon pelienttä, vapaa oreus m maanpinta raennusen länsijulisivulla +, +, Poiileius : MATRAN AREENA eiaus ja aluejulisivu.. Ylhäällä leiaus hallista suhteessa nyyisiin uimahalliin ja urheilutaloon. Alinna tarempi leiaus, joa osoittaa puutilojen sijainnin entän pohjoisreunalla nyyisen maanpinnan alapuolella. Katettu atsomo on sijoitettu puutilojen päälle.

16 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. noin x m m. Katuvero Suunnittelualueen eri osiin johdetaan virallinen atu, jolloin eri alueet voivat muodostaa oman tontin. Katu tulee aupungin hoitoon. Katu, Vesinpolu on esitetty linjattavasi nyyisestä urheilu- ja uimahallin liittymästä tulevan entän/areenan pohjoispuolitse ja sieltä edelleen pohjoiseen Varpasaareen. Uuden liiunta- ja tapahtuma-areenan ympäri on myös päästävä mm. huoltoajoneuvoilla mm. lumenaatopaialle seä busseilla. Tainionosentien ja uuden liiuntapuiston liittymään on esitetty iertoliittymää. Siinä on varauduttu tapahtumien jäleiseen ruuhaan oiealle Tainionosentielle johtavalla vapaalla aistalla. m. viemäri-, vesi- ja sadevesijohtorasite Tainionosentie, täyttöä Uimahalli täyttöä m Urheilutalo tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä tasanne + näöala Kevyt liienne Kevyt liienne ja ajorata voivat olla rinnaain, apeimmissa paioissa jalaäytävämäisenä ilman viheraistaa. Kevyen liienteen reitit seuraavat atuveroa. Jo aiaisempi asemaaava on esittänyt yhteyden raentamista Varpasaaren ärjestä pohjoiseen puistoon. Kiinteää yhteyttä voi olla vaiea järjestää, osa Varpasaari on apea ja esim. esäaiainen leirintääyttö runsasta. Varpasaareen johtavaa atuyhteyttä on hyvä leventää niin, että ajoradan viereen saadaan myös talviaiaan turvallinen evyen liienteen reitti. Rummun orvaaminen sillalla ei tule ysymyseen, osa se muuttaisi lahden veden virtausta vaarallisesi seä uinnin että talviaiaisen äytön annalta. Tainionosentien ja lahden välisellä alueella olevat niemeeet ja niiden penit ovat nyyisinin suosittuja oleselupaioja. Niiden rannoille voidaan sijoittaa oleselulaitureita. Rantapolu Rantaan pyritään saamaan oo alueen autta uleva polu. Karjalaisen otitalon lounaispuolella polu voi jaaantua sillasi ja pitospuina ostean alueen yli ulevasi reitisi. Polun varren eri luontotyypit ovat riaus, jota voidaan hyödyntää mm. oulujen opetusessa. Urheilutalon taana rannalla oleva saunaraennus voitaisiin puraa ja sen tilalle rantapolun varteen sijoittaa yleiseen äyttöön tuleva näöalatasanne ja oleselupaia. sadevesijohtorasite t Kouluatu uudet suojatiet,. yl. maantie Kotipolu Vallinpolu, puisto leiipaia Pelienttä x tammipuisto Kotipolu m.lev ras.tie P-alue Jäädytetty alue x Turva-alue x ny. lähiliiunta aula-alue (atettu ulotila). Kerros +, Puiston laajennusalue bussien pysäöinti niitty / laidun / väliaiainen P-alue tarha Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti laiduntarha Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi Ote yleissuunnitelmasta liiuntapuiston alueelta. m m m m Ruoosuonatu m m innanpu, pitospuut laidunnus pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus

17 . Uuden tapahtuma-areenan ja olemassa olevien hallien ympäristö Pysäöintijärjestelyt Uuden tapahtuma- ja liiunta-areenan tarvitsema pysäöinti on sijoitettu raennusen pohjoispuolelle. Nyyisiä pysäöintialueita on esitetty järjesteltäväsi uudelleen, lisäsi areenan pohjoispuolelle on esitetty pysäöintialuetta ja huoltopihaa. Bussien pysäöinti on osoitettu areenan eteläpuolelle. Areenan pohjoispuolitse linjatun adun, Vesinpolun, varteen on esitetty bussipysäi. Tammipuisto ja venäläisten varusuntaraennusten rauniot Tainionosentien varrella on puistoalue, jolla asvaa hyväuntoisia, nuorehoja tammia. Se on hieno alu puistojen laajentamiselle pohjoiseen ja itään Vuosen suuntaan. Tainionosentien varrella sijainneiden vanhojen venäläisaiaisten asarmien rauniot ovat historiallisen ajan muistomerejä. Osa niistä on edellisessä aavassa suojeltu. Rauniot ovat tällä hetellä luhistuneita asoja, joihin on vähitellen asvanut itseseen siemenpuustoa. Raunioiden esiin ottaminen ymmärrettäväsi muistomerisi riastuttaisi puistoa. eiipuisto ja lähiliiuntapaia Urheilutalon eteläpuolelle on raennettu hiljattain monipuolinen lähiliiuntapaia. Se on esitetty säilytettäväsi. iiuntapaian länsipuolelle on osoitettu tila leiipuistolle. Se voisi painottua liiunnallisiin leiivälineisiin. Muut viheralueet Eteläpuolelle jäävä viheralue toimii suojavyöhyeenä Karjalaisen otitalon suuntaan. Areenan ympäri johtava tie on nyyisen Kotipolun linjoilla. Kevyen liienteen väylä on sijoitettu sen rinnalle, jolloin Tainionosentien ja areenan väliin jäävä viheralue jää mahdollisimman laajasi. Uimahallin pohjoispuolista rantaa on esitetty täytettäväsi hieman, jolloin uimahallin ulorantaa voitaisiin laajentaa.. Frisbeegolf Kentän/areenan raentaminen edellyttää frisbeegolfradan siirtämistä muualle. Sopiva paia olisi esim. lännempänä Paajalan pururadan maastossa. Golfin heittolinjat ja pururata eivät uitenaan saa risteillä esenään. Yllä oiealla vanha artta Vuosen rannoilta. Kartan vasemmassa reunassa näyvät mustat raennuset ovat olleet venäläisiä asarmeja. Ne ovat sijainneet suunnilleen nyyisen Tainionosentien tienoilla. Kasarmien rauniot ovat yhä näyvissä Tainionosentien itäpuolella puita asvavina asoina (nuolilla on meritty ne asarmit, joiden jäänteitä on yhä näyvissä). Viereisessä artassa asarmiartta on sijoitettu nyyartan päälle. Oiealla uva asarmiraennusen raunioasasta, jolle on jo auan sitten asvanut puustoa. Kuvassa vasemmalla harjanteen taana Tainionosentie. Raunio on asemaaavalla suojeltu historiallisen ajan muinaisjäännösenä. Toinen, vastaava raunio on evyen liienteen väylän ja uimahallin pysäöintialueen välissä.

18 Tainionosentien varteen on istutettu muutama vuosiymmen sitten tammia. Ne säilytetään osana puistoa, jota laajennetaan areenan eteläpuolelle ja asarmiraunioiden alueelle. Vasemmalla artta, pohjapiirros ja julisivut Tainionosentien paialla olleista vanhoista venäläisaiaisista asarmeista. appeenrannan linnoitus- ja raennuspiirustusten aristo.

19 . Varpasaari. Kalastusesus Kalastusesus on hyvin ahtaalla saarella, eiä sillä äytännössä ole laajentumismahdollisuutta. Sisi on täreää, että alue on seleä, mutta tiivis. Ysierrosisten ja erillisten pienten raennusten sijaan tiloja voitaisiin sijoittaa ½-errosiseen pääraennuseen ja aittamaiseen, ½-errosiseen talousraennuseen. Pmo apulalossi Vuosi Uusi pääraennus on esitetty sijoitettavasi sisemmäsi saareen, jolloin sen hierarinen asema olisi seleämpi. Samalla rantaan syntyy enemmän tilaa terassille ja rantaa iertävälle uloilureitille. -muotoisesti sijoitettuina uusi pääraennus ja talousraennus rajaavat oillispuolelleen oman, erillisen pihan. Talousraennus on esitetty porttimaisena, läpiajettavana. Sen alaerrassa voisi sijaita huoltoajoneuvojen tallit ja venesäilytystiloja. äpiajettavan portin vieressä voi olla leirintäalueen toimisto, ja yläerrassa mahdollisesti aittamaisia majoitustiloja. Pääraennusen alaerrassa olisivat ravintolatilat, toisessa errosessa mahdollisesti majoitustiloja ja abinetteja, ja olmannessa ullaotunnelmaisia majoitustiloja. Varpasaaren alastusyrittäjä on ottanut esiin Vuoseen raennettavan avaariohaneen. Rantaan sijoitettaisiin lasinen luisa- ja tunneliraenne, jota pitin pääsisi atsomaan yrittäjän alanviljelyaltaan aloja. Raenne olisi vapaasti aiien äytettävissä ilman pääsymasua. Alueen ahtauden vuosi haneeseen suhtauduttiin epäilevästi. eirintäalue sijaitsee nyyisellä paiallaan. eirintäalueen pohjoispuolelta evyen liienteen väylä jatuu laiturina. Yhteys pohjoiseen päin voisi olla apulalossi, joa tarvittaessa voidaan sulea. Kalastusesusen vuorattavat veneet voitaisiin sijoittaa nyyisen saunan pohjoispuolelle omalle alueelleen. Varpasaaren uimaranta Varpasaaren uimarantaa on esitetty laajennettavasi. Uimarannan pohjoisreunalle on esitetty evyen laiturin raentamista uimareiden suojasi Vuosen autturin laituria ja veneiden nostoluisaa ja siinä olevaa ajoneuvoliiennettä vasten. aiturin etäisyys nyyisestä talviuintipaian laiturista voisi olla esim. metriä, jolloin laitureiden välissä pystyisi uimaan matauintia. Jyriä, vanhoja täyttörantoja voidaan laajennusen yhteydessä loiventaa luontevamman näöisisi. Uimaranta ja aurinoniitty on erotettu ajoneuvoliienteestä istutusin. Rannalle voi sijoittaa myös puuoppeja. Kätevin malli lienee evyt, enttä noin x m m. Kouluatu viemäri-, vesi- ja sadevesijohtorasite Tainionosentie, uusi oleselulaituri uudet suojatiet täyttöä Uimahalli. vuorattavat veneet Ote yleissuunnitelmasta Varpasaaren alueelta. Kotipolu laituri m uimaranta pääraennusen piha pääraennus niitty Urheilutalo puisto leiipaia täyttöä m P-alue porttiraennus ny. lähiliiunta aula-alue (atettu ulotila) pienvenepaiat puiden lomassa tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti tasanne + näöala

20 Hahmotelma alastusesusen raennusisi. Vasemmalla laiturit, uusi pääraennus alueella olleen englantilaisen alastuslubin tyyliin, ja oiealla uloraennus, joa toimisi myös leirintäalueen porttina. Oiealla vanha valouva Varpasaaren englantilaisen alastuslubin pääraennusesta.

21 Hahmotelma alastusesusen raennusisi Tainionosentien suunnasta lahden yli nähtynä. Vasemmalla vuorattavat pienveneet, niiden vieressä nyyinen sauna, ja oiealla uusi pääraennus verantoineen ja terasseineen. Oiealla Varpasaaren pienveneiden säilytysalue, joa voi jatossa jäädä nyyiselle paialleen. Äärimmäisenä oiealla Varpasaaren ärjessä oleva pitä alastuslaituri. Aiaisempaan asemaaavaan on meritty evyen liienteen yhteys Varpasaaren ärjestä Mansialan suuntaan. Suunnitelmassa yhteys on esitetty toteutettavasi esim. apulalossilla, joa voidaan tarvittaessa sulea.

22 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved.. metallitanoon asennettava angasteltta, jonne pääsee piiloon, mutta anaan alta näyvät jalat paljastavat, että suoja on varattu. Talviuintipaian raennusten yhdistäminen yhden aton alle saisi sen näyttämään seleämmältä, ja samalla tiloja voitaisiin hieman laajentaa. Varpasaaren pysäöinti Kouluatu uudet suojatiet Kotipolu Pelienttä x P-alue Jäädytetty alue x aula-alue (atettu ulotila). Kerros +, Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti Pysäöinti Varpasaaressa on osoitettu adun varteen sijoitettaviin, istutusin rajattaviin pysäöintitasuihin. Pysäöintipaiat voidaan rajata Vuosen suuntaan esim. puomilla, jona taana rantapolu voi ulea. Alueella on ollut soutuvenepaioja. Pienvenepaiat Varpasaaren itärannalla on perinteisesti ollut pienvenepaioja, ja ne voivat jäädä paioilleen. Ranta on uitenin jyrä, ja veneiden vetäminen ylös on rasasta. uontevampi paia soutuveneille olisi Karjalaisen otitalon eteläpuolella olevan lahdeeen rannalla. Uusia pienvenepaioja onin osoitettu myös tämän suojaisan lahdeeen ovalle rannalle. t Näymä Karjalaisen otitalon pihapiiristä. Tervatut ja harmaat hirsiraennuset muodostavat yhtenäisen miljöön. Samaa perinnettä tulee jatossain vaalia., yl. maantie Vallinpolu, tammipuisto Kotipolu m.lev ras.tie Turva-alue x Puiston laajennusalue bussien pysäöinti niitty / laidun / väliaiainen P-alue tarha Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi. Karjalaisen otitalon ympäristö sadevesijohtorasite laiduntarha Karjalaisen otitalon eteläpuolella on tällä hetellä äytössä oleva lammaslaidun. aidunalueen laajentaminen metsän puolelle laajentaisi pihapiiriin liittyvää ulttuurimaisemaa nyyinen metsämaisema ei uvasta tyypillistä arjalaistaloa. Pysäöinti ja varapysäöinti m m m m Ruoosuonatu m m, pitospuut laidunnus Karjalaisella otitalolla ävijät voivat äyttää hallien pysäöintialuetta. Myös Kotipolun varren adunvarsipaiat ovat mahdollisia. Suurempia tilaisuusia ja areenan seä urheilu- ja uimahallien tapahtumia varten Karjalaisen otitalon länsipuolelle voidaan perustaa hieapohjainen niittyalue, joa toimii seä esälaitumena että varapysäöintialueena myös talviaiaan.. Maisemanhoito, näymät Vaia tapahtuma- ja liiunta-areenan raentaminen tulee avaamaan maisemaa väliaiaisesti, annattaa silti huolehtia raennuselta ja sen lähiympäristöstä Vuoselle avautuvien maisemien ja näymälinjojen avaamiseen ja hoitoon. matranosen voimalaitosen suoja-alue ulottuu rantavyöhyeelle ja maisemanhoito onin tehtävä yhdessä Fortumin anssa. Suunnittelualueen eteläpäässä oleva lahdee. Sen rannalle on ehdotettu pienvenepaioja. allas at ar, m innanpuronatu m, pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus Ote yleissuunnitelmasta Karjalaisen otitalon alueelta. K.osa/Kylä Raennustoime Raennusohte MATRA VARPAS KARJAA Suunnittelijan n.. MMi NM

23 . Jatotyö Tapahtuma- ja liiunta-areenahaneesta tulee jatossa tehdä tara annattavuuslaselma, jossa huomioidaan mm. oulujen enttätilanne ja oululaisten liiuntamahdollisuudet ja liiuminen entälle. Täreä osa tulevaisuuden ustannushallinnasta on uuden suupolven opettaminen atiivisisi ja monipuolisisi liiujisi. Areena mahdollistaa erilaiset onsertit ja festivaalit yhdessä paiassa. Sijanti on liienteellisesti edullinen ajatellen matailijaäyttöä (Mataesus, n. m). Areena olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa ja siten raentaisi myönteistä matra-uvaa ansallisella ja ansainvälisellä tasolla. Areenan jääurheiluäyttö mahdollistaa laajan leiritys- ja ilpailuäytön, jolle on ansainvälistä ysyntää. Rahoitusen eräämisesi yhteistyö eri tahojen, mm. Jääpalloliiton ja appeenrannan aupungin anssa on täreää. Opetus- ja ulttuuriministeriön liiunta-avustuset seä muut esim. veiausvoittovaroista tuettavat ulttuurihaneet ovat myös täreä osa areenan rahoitusessa. Piirustusluettelo MATRA, VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO Piirustus Numero Mittaaava Päiväys MA-ARKKTEHDT Yleissuunnitelma - :.. -ARKKTEHDT Asemapiirros - :.. Asemapiirros - :.. Pohja ellari/areenataso -.. Pohja. rs/sisääntulotaso -.. Pohja. rs/atsomotaso -.. eiaus ja aluejulisivu -.. Ulonäymä vaihe -.. Ulonäymä vaihe -.. Ulonäymä vaihe -.. Sisänäymä vaihe -.. ähteet Julaisut FCG Group Oy.. matran aupuni. Mansialan yleisaavan muutos. Kaavaselostus.... matra-irja.. Artieli Englantilaisesta alastuslubista. KEHY Matailupalvelut. Vuosen ulttuurireitti. Esite. Kaavat ja suunnitelmat matran aupuni. Mansialan alueen yleissuunnitelma.... Suunnittelualueen raennusten asemapiirroset. Uimahallin ja urheilutalon aluperäiset piirustuset. Vanhat artat innanosen asarmit, artta noin vuodelta. innanosen asarmit, asemapiirros, pohjat ja julisivut. Venäläinen artta vuodelta. appeenrannan linnoitus- ja raennuspiirustusten aristo. Kartat (matran aupuni) - antaartta - johtotiedot - geologinen aluejao - maaperä - opasartta

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA..0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO. Työn taustaa ja tavoitteet. ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa 00-00 Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008 n aupuniareologinen aupuniareologinen Inventointi Lentouva Vallas oy -Borgå Kaupuniareologinen inventointi Päivi Haanpää 00 Museovirasto Raennushistorian osasto PORVOO BORGÅ Kaupuniareologinen inventointi

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Joensuu 2012 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2012 Painosmäärä 1 000 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Kauppaatu 23 b A

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Lajittelu osaksi perheen arkea. Anne Lanton ratkaisut. Isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu s. 3. Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle s.

Lajittelu osaksi perheen arkea. Anne Lanton ratkaisut. Isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu s. 3. Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle s. IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE Jaetaan aiiin otitalousiin i t h le s a ia s a n o u e t Jä 3. 1 0 2 sy sy n i i ot a o j Tervetuloa Lämpöä Noutouo ja sähöä Isoooisten jäte-esineiden noutopalvelu

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus. Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma

ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus. Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma 2006 ESPOON KAUPUNKI Tekninen keskus Keski-Espoon urheilupuiston yleissuunnitelma KESKI-ESPOON URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vireläinen. Viren urheilijoiden terveiset kesäkauden alussa. Nakkilan Viren seuralehti 2014. Kilpailuja Nakkilassa 2014 sivu 12

Vireläinen. Viren urheilijoiden terveiset kesäkauden alussa. Nakkilan Viren seuralehti 2014. Kilpailuja Nakkilassa 2014 sivu 12 Vireläinen 1 n Viren seuralehti 2014 Kilpailuja ssa 2014 sivu 12 Viren seuraisat 2014 sivu 10 Viren urheilijoiden terveiset esäauden alussa sivu 3 2 3 - Puheenjohtajalta - - Toiminnanjohtajan sanat - Urheilu

Lisätiedot

PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA 28.1.2010. Studio Terra Oy

PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA 28.1.2010. Studio Terra Oy 28.1.2010 Studio Terra Oy Kannen valokuvat kuva 1. Porla luonnonravintolammikot 2009, kuva Anna Ryymin, Studio Terra Oy Kuvat 2-5. Porlan eläimistöä. Kuvat Olli Mantere Havainnekuva 6. Porla perhepuisto

Lisätiedot

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti elokuu 2012 40. vuosikerta. RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh, oma sauna ja autotalli. puh.

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti elokuu 2012 40. vuosikerta. RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh, oma sauna ja autotalli. puh. Kunnan ja seuraunnan tiedotuslehti euu 2012 40 vuosierta Hippoisat Ypäjän urheiluentällä perjantaina 1782012 1800 Sarjat ja lajit (tytöt ja pojat ilpailevat omissa sarjoissaan): 2008 synt ja nuoremmat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS Kiitos Canon-tuotteen ostamisesta. EOS 1000D on digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on 10,10 megapiselin uvaenno. Kamerassa on luuisia toimintoja, uten huippunopea

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS Kiitos Canon-tuotteen ostamisesta. EOS 500D on huippulaatuinen digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on erittäin tara 15,10 tehollisen megapiselin CMOSenno, DIGIC

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143,

Lisätiedot