IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT

2

3 MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT

4

5 Sisällysluettelo. Johdanto. Työn lähtöodat. Suunnittelualue.. Nyytilanne. Kehittämistarpeita. Yleissuunnitelma. iiunta- ja tapahtuma-areena. Areenan raentamisen vaiheistus. Katuvero Kevyt liienne Rantapolu.. Uuden tapahtuma-areenan ja olemassa olevien hallien ympäristö Pysäöintijärjestelyt Tammipuisto ja venäläisten varusuntaraennusten rauniot eiipuisto ja lähiliiuntapaia Muut viheralueet. Frisbeegolf. Varpasaari Kalastusesus Varpasaaren uimaranta Varpasaaren pysäöinti Pienvenepaiat. Karjalaisen otitalon ympäristö Pysäöinti ja varapysäöinti. Maisemanhoito, näymät. Jatotyö Piirustusluettelo ähteet

6 . Johdanto VARPASAAREN KAASTUSKESKUS UMAHA JA URHEUTAO matran Varpasaaren alueen yleissuunnitelma osee Varpasaaren alastusesusen, urheilutalon ja Karjalaisen otitalon eli Hiljan pihan aluetta lähiympäristöineen. Yleissuunnitelma on laadittu alueen aavamuutosta ja alueen yleistä ehittämistä varten. Työ aloi loauussa. Työn uluessa huomattiin, että alueelle aavaillusta tapahtuma- ja liiuntapaiaraentamisen rataisusta tarvitaan ustannusvaiutusten selvittämisesi esisuunnitelma. Työn sisältöä laajennettiin osemaan myös alueen liiennejärjestelyjä. Kaupungin puolelta työryhmään ovat uuluneet Teniseltä toimialalta Vuoo Jääseläinen (aavoitusysiö), Topiantti Äiäs (toimialajohto), Pertti Kanervo (maaomaisuuden hallinta -ysiö), Ritva halainen (raennusvalvontaysiö), Eria uhtanen (infranhallintaysiö), Tiia Sillgren (aavoitusysiö), Heii Hiltunen (infranhallintaysiö) ja Hyvinvointipalveluiden toimialalta Teijo Kytösalmi (liiuntapalvelut). TANONKOSKENTE KARJAANEN KOTTAO E HJAN PHA Työn aluvaiheessa järjestettiin alueen osallisille suunnattu ideointi-ilta, joa oli hyvin suosittu ja antoisa. llan annin pohjalta oottiin alustava yleissuunnitelmaluonnos, jota jatossa ehitettiin yhdessä työryhmän anssa. matran Varpasaaren alueen yleissuunnitelmaa on laatinut onsulttiryhmä, jossa ovat olleet muana -aritehdit/amfi-aritehdit, aritehti Eero Salaa (urheilu- ja tapahtuma-areenan aritehtisuunnittelu), STO/Kati Vaaja (liiennesuunnittelu), MA-aritehdit/maisema-aritehti Marja Miola (alue- ja maisemasuunnittelu), aritehti Eeva-iisa Rautalahti (alastusesusen raennusten ideasuunnittelu ja havainneuvat) seä FMS asentapalvelut/tomi Kuusinen (urheilu- ja tapahtuma-areenan ustannuslasenta). nfran ustannuset arvioi aupuni. Viistoilmauva suunnittelualueesta vuodelta (matran aupuni).

7 . Työn lähtöohdat. Suunnittelualue Suunnittelualueena on Varpasaaren alue Vuosessa Tainionosentien itäpuolella. Siihen uuluu itse saari, jolla on alastusesus ja joa etelän suuntaan apealla raennetulla annasella liittyy mantereeseen, seä mantereen puolella uimahallin ja urheilutalon ympäristöt ja niiden eteläpuolella Karjalaisen otitalon pihapiiri.. Nyytilanne Suunnittelualueella on nyyisin seuraavat liiuntatoiminnat: uimahalli ja sieltä ävely-yhteys ulos luonnonveteen, urheilutalo, jossa palloilu, juosusuora, paini, judo, voimistelu, untosali, eilahalli, lisäpalveluina ahvio, ampaamo, hieroja ja lisäsi urheilujärjestöjen tiloja. Alueen esellä sijaitsevalla oivuja asvavalla alueella toimi leirintäalue -luvulle saaa. Nyyään Vuosella järjestetään veneilpailuja. Naisten Vuosi on juosutapahtuma, jossa on ollut enimmillään osanottajaa. Noin, ilometrin pituinen leni suuntautuu Mansialan ja matranosen siltojen autta Vuosen ympäri. Myös Big Band Run on äyttänyt Varpasaaren aluetta. Kesäisin ja talvisin alueella on ollut lasten liiuntaleirejä, joiden majoitus on järjestetty lähistön ouluihin ja urheilutalolle. Talvisin järjestetään leirejä lapsille, lajeina mm. uintia, palloilua, jousiammuntaa, luistelua viereisellä entällä ja hiihtoa lenipolun maastossa, josus pesäpalloa ja frisbeegolfia. Vuosen ympäri ulee suosittu vapaa-ajan leneilyreitti. Urheilutalon yhteyteen on raennettu lähiliiuntapaia sen osasi. Hallien eteläpuolisessa metsässä on frisbeegolfrata. Suunnittelualueen sijainti meritty punaisella ellipsillä. matran uimahalli ja urheilutalo Varpasaaren ja Tainionosentien väliin jäävän lahden yli pohjoisesta atsottuna. Uimahalli on aritehti Einari Teräsvirran -luvulla suunnittelema, ja se on suojeltu asemaaavalla. Uudempi urheilutalo noudattaa aritehtuuriltaan uimahallin muotoieltä.

8 Varpasaaressa on alastusesus, missä järjestetään mm. alamarinat, motoristien ooontumisia ym. tapahtumia. Kalastusesusen raennuset ovat sijoittuneet ahtaalle alueelle ja raentuneet vähitellen tarpeen muaan. Nyyisin alueen yleisilme on seavaho. Varpasaaren alastusesusen laiturin vieressä on pieni ala-allas. aituri on Vuosen autturin, alueella yleisöajeluja teevän alusen otipaia. Varpasaaren ja Tainionosentien väliin jäävä suojainen lahti jäätyy talvisin ja on suosittu pilipaia. Varpasaaressa on myös pieni uimaranta ja runsaassa äytössä oleva talviuintipaia. Saaren pohjoisosassa on pieni leirintäalue. Varpasaaren esellä on pysäöintipaia ja Vuosen puolella pienvenepaioja. Pysäöintipaioista on pulaa etenin tapahtumien yhteydessä. Varpasaaren niemen eteläosassa on Karjalaisen otitalon pihapiiri (Hiljan piha). Se on lähellä asuneen ja matralla opettajana toimineen irjailija Hilja Valtosen ja hänen puolisonsa johtajaopettaja Kosti Valtosen aloitteesta perustettu vanhojen raennusten muodostama pihapiiri, joa on nyyisin vuoralla alastusesusen yrittäjällä. Alueella on paljon lähiunnista oottuja raennusia, ja viime aioina sinne on raennettu myös lisää mm. ulohuussit ja atos. Erilaisten tyylien vuosi yleisilme on muuttumassa seavasi. Karjalaisen otitalon pohjoispuolella on tueva laituri, joa toimii lumenaatopaiana. umi ipataan suoraan sulaan Vuoseen. Paia on ainoa lumenaatopaia oo matralla. Kalastusesusen pääraennusen terassia, taustalla Vuosen lautturin laituri. ahden taana näyy Tainionosentien vartta seuraileva evyen liienteen väylä. Varpasaaren leirintäalueen enttää sysyllä. Taustalla näyy Mansialan raennusia. Näymä Varpasaaren alastusesuseen etelästä. Vasemmalla talviuimareiden tuiohta, taustalla alastusesusen raennusia ja oiealla pienveneitä Vuosen rannalla. Varpasaareen ei ole johdettu virallista atua, ja ajoradan, pysäöinnin ja evyen liienteen väylät eivät hahmotu.

9 . Kehittämistarpeita Mansialan oulujen läheisyydessä olevalle nyyiselle urheilu- ja liiuntaentälle, innalan entälle, ollaan aavailemassa raentamista. Tällöin oulujen äytössä olevalle entälle on löydettävä lähistöltä uusi paia. matralla on erittäin atiivista nuorisotyötä teevä jääpalloseura ja sisi oulujen (perusoulu, luio, ammattioulu) liiuntaäytön lisäsi olisi luontevaa, että enttä varustetaan myös teojääentäsi ja mahdollisesti atetusi areenasi, joa mahdollistaa myös laajamittaisten tapahtumien (onsertit, festarit, messut) järjestämisen ootusti yhdessä paiassa. iiunta- ja tapahtuma-alueen ja teojääentän oo olisi noin x m. isäsi tarvitaan tila huoltoraennuselle, jossa sijaitsevat puuhuoneet ja muut tapahtumien tuitilat. Miäli alueelle voidaan sijoittaa ansainvälistä ja ansallista ilpailutoimintaa palveleva jääpalloenttä, tarvitaan siihen liittyen myös atu- ja liiennejärjestelyjen päivittäminen ilpailutilanteiden annalta riittävälle ajoneuvo- ja bussiliienteelle seä pysäöinnille. Pysäöintiä voidaan näissä erioistilanteissa osoittaa myös lähistön oulujen ja virastojen ym. pysäöintialueille ja oulujen äyttöajan ulopuolella myös oulujen pihoille. Kalastusesusen ehittämistavoitteena on alueen pienten raennusten ooaminen yhtenäisempiin ja yleisilmeeltään rauhallisempiin oonaisuusiin alueella -luvun lopulla olleen englantilaisen alamajan tyyliin. Pääraennuselle olisi syytä saada myös piha-alue, joa hahmottuu omasi, erillisesi ja rauhallisesi pihaseen. Myös pääraennusen rannassa olisi oltava tilaa väljälle terassille, uloalueelle ja niiden lisäsi rannan autta ulevalle reitille. Uutta liiuntaenttää on aavailtu uvassa oiealla näyvään metsiöön. Vanha valouva Varpasaaren englantilaisesta alastuslubista lännestä atsottuna. Näymä Varpasaaren alastusesuseen lännestä. Vasemmalla alastusesusen sauna, sen edustalla laiturit ja ala-allas, sitten pääraennus, pienveneitä ja uimaranta. Alue on toiminnan laajuuteen nähden ahdas.

10 K allas allas K oulu V K allas at, ar t Pmo,,,,,,,, (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved.. Yleissuunnitelma. iiunta- ja tapahtuma-areena Tapahtuma- ja liiunta-areena on esitetty sijoitettavasi nyyisten hallien eteläpuolella olevaan metsään, jolloin alue täydentyisi liiuntapuistosi. Metsiö on ainoa riittävän suuri alue uuden entän/areenan sijoituspaiasi. Areena on esitetty itä-länsi -suuntaisesti, osa silloin suureho raennus aueaa päänäymäsuuntiin, Tainionosentielle ja Vuosen vastarannalle suhteellisen apeana. Karjaportinatu Kenttä tulee eväällä, esällä ja sysyllä olemaan oulujen liiunta- ja muussa alueen toimijoiden yleisurheiluäytössä. Areenan äyttömahdollisuus onin ouluille erittäin täreää. Kenttä varustetaan teojääputistolla ja areenan iso jää on äytettävissä suunnilleen syysuun lopusta maalisuun loppuun, jona aiana se voi olla seä oulujen, yleisön että jääpalloilijoiden äytössä. Tarvittaessa jää voidaan peittää ja tapahtuma-areenalla voidaan järjestää muita yleisötilaisuusia. Paras jää syntyy betonilaatalle, jona päälle voi rullata teonurmen tai raentaa umirouhepinnan. Pinnoitteelle meritään yleisurheilun suorituspaiat. Kentän raentamisustannuset tulevat olemaan joa tapausessa verrattain oreat. Suuri osa ustannusista menee maaraentamiseen. Kustannusiin vaiuttaa mm. jätemaiden uljetusmata. ähin maanaatopaia on noin m päässä. Kenttäraentamisen oreiden ustannusten vuosi on pohdittava annattaao paialle raentaa saman tien atettu areena sillä periaatteella, että enttäalue atetaan atto- ja seinäraenteilla, jota taaavat tasaiset liiunta- ja urheiluolosuhteet läpi vuoden niin oululaisille uin muillein äyttäjäryhmille (tapahtumat, jääurheilu, yleisö). Riippumatta siitä raennetaano paialle avoenttä vai atettu areenamainen halli, sille on uitenin raennettava puuhuoneet ym., huoltotilat seä atsomo. enttä Puuhuoneet noin on x m esitetty sijoitettavasi atsomon alle, ja niitä on varattu uudelle jouueelle. Huoltoraennuseen on Vuosen puolelle Kesusatu Kouluatu. m Tainionosentie. innanpuronatu Ruoosuonatu Vallinpolu Kotipolu. Uimahalli täyttöä uusi oleselulaituri m laituri pääraennus vuorattavat veneet apulalossi pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus pitospuut laidunnus niitty / laidun / väliaiainen P-alue laiduntarha tarha tammipuisto Kotipolu Puiston laajennusalue bussien pysäöinti Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi Turva-alue x Jäädytetty alue x. Kerros +, Pelienttä x aula-alue (atettu ulotila) P-alue Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti puisto leiipaia ny. lähiliiunta tasanne + näöala Urheilutalo täyttöä tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä uimaranta niitty pienvenepaiat puiden lomassa pääraennusen piha porttiraennus Vuosi P m Varpasaaren, uimahallin, urheilutalon ja Karjalaisen otitalon alueen yleissuunnitelma. MA-aritehdit (alue- ja maisemasuunnitelma), -aritehdit (enttä- ja areenasuunnitelma) ja STO (liiennesuunnitelma). P K.osa/Kylä Raennustoimenpide Raennusohteen nimi ja osoite MATRA VARPASAAREN - UR KARJAASEN KOT Suunnittelijan nimi, päiväys ja alleirj

11 , m,, m m m m m, m m, uudet suojatiet m täyttöä,, tammipuisto (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. puisto leiipaia, täyttöä m niitty / laidun / väliaiainen P-alue (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. bussien pysäöinti (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. Puiston laajennusalue (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. pitospuut ny. lähiliiunta (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. tarha laiduntarha pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus laidunnus tasanne + näöala (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. m sijoitettu ahvila, josta avautuu näymät seä entälle että Vuoselle. Kahvila voi olla ympärivuotisessa äytössä. isäsi tilaa tarvitaan jäädytysoneille ja varastoille. Kentän oon on oltava riittävä ansainvälisen tason otteluihin ( x m, sis. turva-alueet). Raennusen suuren oon ja oreusvaatimusten vuosi suunnitelmassa tutittiin sellaista vaihtoehtoa, jossa huoltotilat upotetaan pohjoisreunastaan maan sisään noin yhden errosoreuden verran. Näin areenan attooreus ympäröivästä maastosta on samaa luoaa uin vanhoilla halleilla. t K K oulu V K viemäri-, vesi- ja. sadevesijohtorasite Tainionosentie Uimahalli Urheilutalo iian syvälle upottaminen voi aiheuttaa pohjavesiongelmia. Uimahallin ellarin lattia on orossa,. Uuden areenan voinee sijoittaa noin oroon +, äytännössä enttäalueen alle jäävän maaston alavimman osan oroon. Karjalaisen otitalon pieniin raennusiin nähden raennus on edelleenin suuri. oulu K Kouluatu. Kotipolu P-alue auolämpöjohtorasite Jatotyössä tulee tutia areenan toteuttamista vaiheittain. Minimirataisu on enttä, joa sein pitää raentaa alatasolle, jotta atetun areenan raentaminen myöhemmin on mahdollista. Teojäärata putistoineen, pintoineen ja jäähdytysoneineen entälle on raennettava joa tapausessa. Monipuolisen äytön annalta lopputulosena toimivin rataisu on atettu areena eli halli. allas Karjaportinatu t yl. maantie Vallinpolu Uusi Areena Katettu, säältä suojattu tila enttä +. Kotipolu m.lev ras.tie --- P. Areenan raentamisen vaiheistus sadevesijohtorasite. vaihe: atsomo ja sen atos, puuhuoneet, muut huoltotilat, tuimuurit ja itse enttä ja jääteniia, valaistus raennettava eriseen (pylväät), äyttäjinä oulut ja yleisö, paialliset harrastajat. vaihe: suoralta vesisateelta suojaava atto, puuhuoneet ja auringolta suojaavat seinät, äyttäjinä oulut, yleisö, pelaajat ansallisesti ja ansainvälisesti (leiritys- ja ilpailutoiminta), pienimuotoiset tapahtumat esäaiaan. vaihe monitoimiareena: äyttäjinä oulu, yleisö, ansainväliset ilpailut, lisäsi mahdollisuus ehittää matailu- ja tapahtumatuotteita ympäri vuoden Ruoosuonatu MATRAN AREENA allas ar Ruoosuonatu m Asemapiirros uuden entän/areenan sijainnista uimahallin ja urheilutalon eteläpuolella. innanpuronatu m Asemapiirros ei mittaaavassa... Vaihe Avoin urheilustadion - Raennetaan rinteeseen osittain upotettu urheiluenttä ( x m). Kentän pohjasi raennetaan jäähdytysputistolla varustettu betonilaatta teojäätä varten. - Urheiluentän pohjoisreunaan raennetaan entän pituinen aputilaryhmä, jossa on puuhuonetiloja, tenisiä ja huoltotiloja seä entän jäähdytysoneiston ja taloteniian tilat. - Edellä mainittujen tilojen päälle raennetaan atettu noin atsojan atsomo seä ahvila Vuosen puoleiseen päätyyn. - Pohjoisreunan tilojen ja atsomon runoraenteet tehdään siten, että ne estävät myöhemmin raennettavan aton uormat.

12 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. - isäsi entän eteläreunalle raennetaan perustuset myöhemmin raennettavan aton pilareita varten. - Kenttäalueelta poistetusta maa-ainesesta raennetaan stadionia ahdelta sivulta ympäröivä maavalli / -atsomo. - Kentän valaistusta varten raennetaan valonheitinmastot. - HUOM: avoimen enttäalueen raentaminen mainitulle paialle on aupunitilallisesti varsin huomattava rataisu, joa muuttaa alueen tilallista luonnetta. Sisäänäynti suoraan enttätasolle P-alue Sisäänäynti atsomoihin +, Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti Pelienttä x. Vaihe - Katettu tapahtuma- ja urheiluareena - Ensimmäisessä vaiheessa raennettu atsomon atos uudelleenraennetaan oo entän peittäväsi atosi. Katon raenne tehdään vastaamaan puolilämpimän tilan vaatimusia. - yhyemmät päätyjulisivut (itäinen ja läntinen) tehdään teräsrunoraenteena, joa antaa attoa ja muodostaa rungon myöhemmin raennettavalle julisivulle, jona aritehtoninen tyyli haee muotoielensä urheilutalon ja uimahallin päädyistä. - Katto ja päätyjulisivut tehdään niin, että ne suojaavat enttäaluetta suoralta vesi- ja lumisateelta, tuulelta ja suoralta auringonpaisteelta tämä lisää teojääoneiston energiatehouutta ja äyttöiää. - Valonheitinmastot puretaan äytettävisi muussa ohteessa, (esim. Karhumäen yleisurheiluentällä). - Katetun tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttaminen yseiselle paialle jataa alueella jo olevan urheilupaiaraentamisen linjaa. Vallinpolu Jäädytetty alue x Turva-alue x Kenttä +, P. Vaihe - Monitoiminen tapahtuma- ja urheiluraennus - Katettu urheilustadion raennetaan puolilämpimäsi monitoimisesi urheilu- ja tapahtuma-areenasi täydentämällä julisivut umpinaisisi, osittain metalli- osittain lasiraenteilla. - Raennus varustetaan riittävillä taloteniialaitteilla äyttötaroitus huomioiden. - Monitoiminen tapahtuma-areena ooaa yhteen matralla olevia tapahtuma- ja esimerisi festivaali- ja onserttijärjestäjiä. Tilaresurssi mahdollistaisi nyt eripuolille aupunia sijoittuvat tapahtumat yhteen paiaan, joa taroittaa ustannustehouutta tapahtumien järjestämisen ja onserttiraenteiden raentamisen osalta. - Katetun tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttaminen yseiselle paialle jataa alueella jo olevan urheilupaiaraentamisen linjaa. MATRAN AREENA bussien pysäöinti Puiston laajennusalue m.lev ras.tie Huoltopiha Jääoneen ajo Asemapiirros, ei mittaaavassa.. m Esitys attamattoman urheilustadionin järjestelyistä. Kentän pohjoispuolelle, osittain nyyisen maan pinnan alapuolelle raennetaan huoltoraennus, jona alaerrassa on puutilat, itäpäädyssä ahvila, ja puutilojen päällä maantasoerrosessa atsomo. Esitettyjä vaiheita voidaan myös yhdistää. isäsi voidaan todeta, että esitetty atettu liiunta- ja tapahtuma-areena, jossa on ison jään teojääenttä, olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tämän taia haneelle voidaan saada merittävää tuea Opetus- ja ulttuuriministeriön autta. Kenttärataisun osalta täreintä on, että uudella teojääentällä turvataan imatralaisten lasten ja nuorten luistelumahdollisuudet seä paiallisesti menestyneen ja merittävän jääpalloharrastusen jataminen matralla. Pialuisteluhallia tähän paiaan ei mahdu. Sen entän oovaatimus on niin suuri, että Tainionosentie ja Vuosi muodostuvat esteisi.

13 Areenatason yleisön sisäänäynti Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti V-oneh. aula-alue (atettu ulotila) myymälä myymälä KATETTU TAPAHTUMA-AUE x m ( m ) yleisömäärä entällä. heneä Betonilattia x myymälä ahvila rataylmä V pituushyppy/ olmiloia sähö uulantyöntö varasto ph uivaus ph ph hieronta pesula ph siivous ph ph uivaus uivaus ph yleisö-wc yleisö-wc ph huolto wc/pesu wc/pesu wc/pesu wc/pesu ph doping ensiapu yleisö-wc yleisö-wc massapinnoite KATETTU URHEUKENTTÄ Alla betonilattia x varasto jh-one tsto massapinnoite massapinnoite massapinnoite oreushyppy einonurmienttä x m juosurata x m massapinnoite jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovet MATRAN AREENA Pohja.Krs / Sisääntulotaso.. MATRAN AREENA Pohja Kellari / Areenataso.. atettu atsomo istumapaiaa uluttamo atettu atsomo istumapaiaa pelaaja-aitiot (pääosin atsomon alla) uluttamo V-oneh. V-oneh. Vasemmalla näymä avoimesta entästä, jota voidaan äyttää erilaisiin tapahtumiin. Betonilattiaan asennetaan jäädytysputet, ja enttä on sysystä evääseen jäädytettävissä. Kentän oo vastaa ansainvälisen tason jääpallo-ottelujen vaatimusia. Alhaalla enttä jääpalloenttänä. KATETTU JÄÄPAOKENTTÄ x m pelaaja-aitiot (pääosin atsomon alla) Ylhäällä entän järjestelyt esäajan yleisurheilua varten. KATETTU JÄÄPAOKENTTÄ x m Oiealla alhaalla vaiheen sisäuva. Jäädytetty alue x Jäädytetty alue x massapinnoite Jääpallon turva-alue x Jääpallon turva-alue x massapinnoite massapinnoite toimitsijatilat ym. massapinnoite toimitsijatilat ym. MATRAN AREENA Pohja.Krs / Katsomotaso.. MATRAN AREENA Pohja.Krs / Katsomotaso..

14 MATRAN AREENA Ulonäymä.. Vasemmalla ylhäällä näymä uimahallin pysäöintialueen suunnasta entälle ja sen edustalla olevalle huoltoraennuselle ja atetulle atsomolle (vaihe ). Yllä näymä areenalle. vaiheen muaisessa tilanteessa, jossa atsomon atto on laajennettu attamaan myös enttä. Kenttä olisi atettu ja tuulelta suojattu, mutta päädyt ja pohjoissivu osittain avoimet. Vasemmalla alhaalla näymä vaiheesta, jossa areena on puolilämmin tila umpinaisin julisivuin. Alla sama paia nyyisin hieman pohjoisempaa atsottuna.

15 +, +, +, +, +, tie uimahalli liiuntahalli uusi jääpalloareena Karjalainen otipiha Aluejulisivu : Olemassaolevan urheiluhallin aton orein ohta +, +, +, +, +, PKH ym. tiloja +, Jääpallon pelienttä, vapaa oreus m maanpinta raennusen länsijulisivulla +, +, Poiileius : MATRAN AREENA eiaus ja aluejulisivu.. Ylhäällä leiaus hallista suhteessa nyyisiin uimahalliin ja urheilutaloon. Alinna tarempi leiaus, joa osoittaa puutilojen sijainnin entän pohjoisreunalla nyyisen maanpinnan alapuolella. Katettu atsomo on sijoitettu puutilojen päälle.

16 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. noin x m m. Katuvero Suunnittelualueen eri osiin johdetaan virallinen atu, jolloin eri alueet voivat muodostaa oman tontin. Katu tulee aupungin hoitoon. Katu, Vesinpolu on esitetty linjattavasi nyyisestä urheilu- ja uimahallin liittymästä tulevan entän/areenan pohjoispuolitse ja sieltä edelleen pohjoiseen Varpasaareen. Uuden liiunta- ja tapahtuma-areenan ympäri on myös päästävä mm. huoltoajoneuvoilla mm. lumenaatopaialle seä busseilla. Tainionosentien ja uuden liiuntapuiston liittymään on esitetty iertoliittymää. Siinä on varauduttu tapahtumien jäleiseen ruuhaan oiealle Tainionosentielle johtavalla vapaalla aistalla. m. viemäri-, vesi- ja sadevesijohtorasite Tainionosentie, täyttöä Uimahalli täyttöä m Urheilutalo tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä tasanne + näöala Kevyt liienne Kevyt liienne ja ajorata voivat olla rinnaain, apeimmissa paioissa jalaäytävämäisenä ilman viheraistaa. Kevyen liienteen reitit seuraavat atuveroa. Jo aiaisempi asemaaava on esittänyt yhteyden raentamista Varpasaaren ärjestä pohjoiseen puistoon. Kiinteää yhteyttä voi olla vaiea järjestää, osa Varpasaari on apea ja esim. esäaiainen leirintääyttö runsasta. Varpasaareen johtavaa atuyhteyttä on hyvä leventää niin, että ajoradan viereen saadaan myös talviaiaan turvallinen evyen liienteen reitti. Rummun orvaaminen sillalla ei tule ysymyseen, osa se muuttaisi lahden veden virtausta vaarallisesi seä uinnin että talviaiaisen äytön annalta. Tainionosentien ja lahden välisellä alueella olevat niemeeet ja niiden penit ovat nyyisinin suosittuja oleselupaioja. Niiden rannoille voidaan sijoittaa oleselulaitureita. Rantapolu Rantaan pyritään saamaan oo alueen autta uleva polu. Karjalaisen otitalon lounaispuolella polu voi jaaantua sillasi ja pitospuina ostean alueen yli ulevasi reitisi. Polun varren eri luontotyypit ovat riaus, jota voidaan hyödyntää mm. oulujen opetusessa. Urheilutalon taana rannalla oleva saunaraennus voitaisiin puraa ja sen tilalle rantapolun varteen sijoittaa yleiseen äyttöön tuleva näöalatasanne ja oleselupaia. sadevesijohtorasite t Kouluatu uudet suojatiet,. yl. maantie Kotipolu Vallinpolu, puisto leiipaia Pelienttä x tammipuisto Kotipolu m.lev ras.tie P-alue Jäädytetty alue x Turva-alue x ny. lähiliiunta aula-alue (atettu ulotila). Kerros +, Puiston laajennusalue bussien pysäöinti niitty / laidun / väliaiainen P-alue tarha Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti laiduntarha Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi Ote yleissuunnitelmasta liiuntapuiston alueelta. m m m m Ruoosuonatu m m innanpu, pitospuut laidunnus pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus

17 . Uuden tapahtuma-areenan ja olemassa olevien hallien ympäristö Pysäöintijärjestelyt Uuden tapahtuma- ja liiunta-areenan tarvitsema pysäöinti on sijoitettu raennusen pohjoispuolelle. Nyyisiä pysäöintialueita on esitetty järjesteltäväsi uudelleen, lisäsi areenan pohjoispuolelle on esitetty pysäöintialuetta ja huoltopihaa. Bussien pysäöinti on osoitettu areenan eteläpuolelle. Areenan pohjoispuolitse linjatun adun, Vesinpolun, varteen on esitetty bussipysäi. Tammipuisto ja venäläisten varusuntaraennusten rauniot Tainionosentien varrella on puistoalue, jolla asvaa hyväuntoisia, nuorehoja tammia. Se on hieno alu puistojen laajentamiselle pohjoiseen ja itään Vuosen suuntaan. Tainionosentien varrella sijainneiden vanhojen venäläisaiaisten asarmien rauniot ovat historiallisen ajan muistomerejä. Osa niistä on edellisessä aavassa suojeltu. Rauniot ovat tällä hetellä luhistuneita asoja, joihin on vähitellen asvanut itseseen siemenpuustoa. Raunioiden esiin ottaminen ymmärrettäväsi muistomerisi riastuttaisi puistoa. eiipuisto ja lähiliiuntapaia Urheilutalon eteläpuolelle on raennettu hiljattain monipuolinen lähiliiuntapaia. Se on esitetty säilytettäväsi. iiuntapaian länsipuolelle on osoitettu tila leiipuistolle. Se voisi painottua liiunnallisiin leiivälineisiin. Muut viheralueet Eteläpuolelle jäävä viheralue toimii suojavyöhyeenä Karjalaisen otitalon suuntaan. Areenan ympäri johtava tie on nyyisen Kotipolun linjoilla. Kevyen liienteen väylä on sijoitettu sen rinnalle, jolloin Tainionosentien ja areenan väliin jäävä viheralue jää mahdollisimman laajasi. Uimahallin pohjoispuolista rantaa on esitetty täytettäväsi hieman, jolloin uimahallin ulorantaa voitaisiin laajentaa.. Frisbeegolf Kentän/areenan raentaminen edellyttää frisbeegolfradan siirtämistä muualle. Sopiva paia olisi esim. lännempänä Paajalan pururadan maastossa. Golfin heittolinjat ja pururata eivät uitenaan saa risteillä esenään. Yllä oiealla vanha artta Vuosen rannoilta. Kartan vasemmassa reunassa näyvät mustat raennuset ovat olleet venäläisiä asarmeja. Ne ovat sijainneet suunnilleen nyyisen Tainionosentien tienoilla. Kasarmien rauniot ovat yhä näyvissä Tainionosentien itäpuolella puita asvavina asoina (nuolilla on meritty ne asarmit, joiden jäänteitä on yhä näyvissä). Viereisessä artassa asarmiartta on sijoitettu nyyartan päälle. Oiealla uva asarmiraennusen raunioasasta, jolle on jo auan sitten asvanut puustoa. Kuvassa vasemmalla harjanteen taana Tainionosentie. Raunio on asemaaavalla suojeltu historiallisen ajan muinaisjäännösenä. Toinen, vastaava raunio on evyen liienteen väylän ja uimahallin pysäöintialueen välissä.

18 Tainionosentien varteen on istutettu muutama vuosiymmen sitten tammia. Ne säilytetään osana puistoa, jota laajennetaan areenan eteläpuolelle ja asarmiraunioiden alueelle. Vasemmalla artta, pohjapiirros ja julisivut Tainionosentien paialla olleista vanhoista venäläisaiaisista asarmeista. appeenrannan linnoitus- ja raennuspiirustusten aristo.

19 . Varpasaari. Kalastusesus Kalastusesus on hyvin ahtaalla saarella, eiä sillä äytännössä ole laajentumismahdollisuutta. Sisi on täreää, että alue on seleä, mutta tiivis. Ysierrosisten ja erillisten pienten raennusten sijaan tiloja voitaisiin sijoittaa ½-errosiseen pääraennuseen ja aittamaiseen, ½-errosiseen talousraennuseen. Pmo apulalossi Vuosi Uusi pääraennus on esitetty sijoitettavasi sisemmäsi saareen, jolloin sen hierarinen asema olisi seleämpi. Samalla rantaan syntyy enemmän tilaa terassille ja rantaa iertävälle uloilureitille. -muotoisesti sijoitettuina uusi pääraennus ja talousraennus rajaavat oillispuolelleen oman, erillisen pihan. Talousraennus on esitetty porttimaisena, läpiajettavana. Sen alaerrassa voisi sijaita huoltoajoneuvojen tallit ja venesäilytystiloja. äpiajettavan portin vieressä voi olla leirintäalueen toimisto, ja yläerrassa mahdollisesti aittamaisia majoitustiloja. Pääraennusen alaerrassa olisivat ravintolatilat, toisessa errosessa mahdollisesti majoitustiloja ja abinetteja, ja olmannessa ullaotunnelmaisia majoitustiloja. Varpasaaren alastusyrittäjä on ottanut esiin Vuoseen raennettavan avaariohaneen. Rantaan sijoitettaisiin lasinen luisa- ja tunneliraenne, jota pitin pääsisi atsomaan yrittäjän alanviljelyaltaan aloja. Raenne olisi vapaasti aiien äytettävissä ilman pääsymasua. Alueen ahtauden vuosi haneeseen suhtauduttiin epäilevästi. eirintäalue sijaitsee nyyisellä paiallaan. eirintäalueen pohjoispuolelta evyen liienteen väylä jatuu laiturina. Yhteys pohjoiseen päin voisi olla apulalossi, joa tarvittaessa voidaan sulea. Kalastusesusen vuorattavat veneet voitaisiin sijoittaa nyyisen saunan pohjoispuolelle omalle alueelleen. Varpasaaren uimaranta Varpasaaren uimarantaa on esitetty laajennettavasi. Uimarannan pohjoisreunalle on esitetty evyen laiturin raentamista uimareiden suojasi Vuosen autturin laituria ja veneiden nostoluisaa ja siinä olevaa ajoneuvoliiennettä vasten. aiturin etäisyys nyyisestä talviuintipaian laiturista voisi olla esim. metriä, jolloin laitureiden välissä pystyisi uimaan matauintia. Jyriä, vanhoja täyttörantoja voidaan laajennusen yhteydessä loiventaa luontevamman näöisisi. Uimaranta ja aurinoniitty on erotettu ajoneuvoliienteestä istutusin. Rannalle voi sijoittaa myös puuoppeja. Kätevin malli lienee evyt, enttä noin x m m. Kouluatu viemäri-, vesi- ja sadevesijohtorasite Tainionosentie, uusi oleselulaituri uudet suojatiet täyttöä Uimahalli. vuorattavat veneet Ote yleissuunnitelmasta Varpasaaren alueelta. Kotipolu laituri m uimaranta pääraennusen piha pääraennus niitty Urheilutalo puisto leiipaia täyttöä m P-alue porttiraennus ny. lähiliiunta aula-alue (atettu ulotila) pienvenepaiat puiden lomassa tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti tasanne + näöala

20 Hahmotelma alastusesusen raennusisi. Vasemmalla laiturit, uusi pääraennus alueella olleen englantilaisen alastuslubin tyyliin, ja oiealla uloraennus, joa toimisi myös leirintäalueen porttina. Oiealla vanha valouva Varpasaaren englantilaisen alastuslubin pääraennusesta.

21 Hahmotelma alastusesusen raennusisi Tainionosentien suunnasta lahden yli nähtynä. Vasemmalla vuorattavat pienveneet, niiden vieressä nyyinen sauna, ja oiealla uusi pääraennus verantoineen ja terasseineen. Oiealla Varpasaaren pienveneiden säilytysalue, joa voi jatossa jäädä nyyiselle paialleen. Äärimmäisenä oiealla Varpasaaren ärjessä oleva pitä alastuslaituri. Aiaisempaan asemaaavaan on meritty evyen liienteen yhteys Varpasaaren ärjestä Mansialan suuntaan. Suunnitelmassa yhteys on esitetty toteutettavasi esim. apulalossilla, joa voidaan tarvittaessa sulea.

22 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved.. metallitanoon asennettava angasteltta, jonne pääsee piiloon, mutta anaan alta näyvät jalat paljastavat, että suoja on varattu. Talviuintipaian raennusten yhdistäminen yhden aton alle saisi sen näyttämään seleämmältä, ja samalla tiloja voitaisiin hieman laajentaa. Varpasaaren pysäöinti Kouluatu uudet suojatiet Kotipolu Pelienttä x P-alue Jäädytetty alue x aula-alue (atettu ulotila). Kerros +, Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti Pysäöinti Varpasaaressa on osoitettu adun varteen sijoitettaviin, istutusin rajattaviin pysäöintitasuihin. Pysäöintipaiat voidaan rajata Vuosen suuntaan esim. puomilla, jona taana rantapolu voi ulea. Alueella on ollut soutuvenepaioja. Pienvenepaiat Varpasaaren itärannalla on perinteisesti ollut pienvenepaioja, ja ne voivat jäädä paioilleen. Ranta on uitenin jyrä, ja veneiden vetäminen ylös on rasasta. uontevampi paia soutuveneille olisi Karjalaisen otitalon eteläpuolella olevan lahdeeen rannalla. Uusia pienvenepaioja onin osoitettu myös tämän suojaisan lahdeeen ovalle rannalle. t Näymä Karjalaisen otitalon pihapiiristä. Tervatut ja harmaat hirsiraennuset muodostavat yhtenäisen miljöön. Samaa perinnettä tulee jatossain vaalia., yl. maantie Vallinpolu, tammipuisto Kotipolu m.lev ras.tie Turva-alue x Puiston laajennusalue bussien pysäöinti niitty / laidun / väliaiainen P-alue tarha Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi. Karjalaisen otitalon ympäristö sadevesijohtorasite laiduntarha Karjalaisen otitalon eteläpuolella on tällä hetellä äytössä oleva lammaslaidun. aidunalueen laajentaminen metsän puolelle laajentaisi pihapiiriin liittyvää ulttuurimaisemaa nyyinen metsämaisema ei uvasta tyypillistä arjalaistaloa. Pysäöinti ja varapysäöinti m m m m Ruoosuonatu m m, pitospuut laidunnus Karjalaisella otitalolla ävijät voivat äyttää hallien pysäöintialuetta. Myös Kotipolun varren adunvarsipaiat ovat mahdollisia. Suurempia tilaisuusia ja areenan seä urheilu- ja uimahallien tapahtumia varten Karjalaisen otitalon länsipuolelle voidaan perustaa hieapohjainen niittyalue, joa toimii seä esälaitumena että varapysäöintialueena myös talviaiaan.. Maisemanhoito, näymät Vaia tapahtuma- ja liiunta-areenan raentaminen tulee avaamaan maisemaa väliaiaisesti, annattaa silti huolehtia raennuselta ja sen lähiympäristöstä Vuoselle avautuvien maisemien ja näymälinjojen avaamiseen ja hoitoon. matranosen voimalaitosen suoja-alue ulottuu rantavyöhyeelle ja maisemanhoito onin tehtävä yhdessä Fortumin anssa. Suunnittelualueen eteläpäässä oleva lahdee. Sen rannalle on ehdotettu pienvenepaioja. allas at ar, m innanpuronatu m, pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus Ote yleissuunnitelmasta Karjalaisen otitalon alueelta. K.osa/Kylä Raennustoime Raennusohte MATRA VARPAS KARJAA Suunnittelijan n.. MMi NM

23 . Jatotyö Tapahtuma- ja liiunta-areenahaneesta tulee jatossa tehdä tara annattavuuslaselma, jossa huomioidaan mm. oulujen enttätilanne ja oululaisten liiuntamahdollisuudet ja liiuminen entälle. Täreä osa tulevaisuuden ustannushallinnasta on uuden suupolven opettaminen atiivisisi ja monipuolisisi liiujisi. Areena mahdollistaa erilaiset onsertit ja festivaalit yhdessä paiassa. Sijanti on liienteellisesti edullinen ajatellen matailijaäyttöä (Mataesus, n. m). Areena olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa ja siten raentaisi myönteistä matra-uvaa ansallisella ja ansainvälisellä tasolla. Areenan jääurheiluäyttö mahdollistaa laajan leiritys- ja ilpailuäytön, jolle on ansainvälistä ysyntää. Rahoitusen eräämisesi yhteistyö eri tahojen, mm. Jääpalloliiton ja appeenrannan aupungin anssa on täreää. Opetus- ja ulttuuriministeriön liiunta-avustuset seä muut esim. veiausvoittovaroista tuettavat ulttuurihaneet ovat myös täreä osa areenan rahoitusessa. Piirustusluettelo MATRA, VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO Piirustus Numero Mittaaava Päiväys MA-ARKKTEHDT Yleissuunnitelma - :.. -ARKKTEHDT Asemapiirros - :.. Asemapiirros - :.. Pohja ellari/areenataso -.. Pohja. rs/sisääntulotaso -.. Pohja. rs/atsomotaso -.. eiaus ja aluejulisivu -.. Ulonäymä vaihe -.. Ulonäymä vaihe -.. Ulonäymä vaihe -.. Sisänäymä vaihe -.. ähteet Julaisut FCG Group Oy.. matran aupuni. Mansialan yleisaavan muutos. Kaavaselostus.... matra-irja.. Artieli Englantilaisesta alastuslubista. KEHY Matailupalvelut. Vuosen ulttuurireitti. Esite. Kaavat ja suunnitelmat matran aupuni. Mansialan alueen yleissuunnitelma.... Suunnittelualueen raennusten asemapiirroset. Uimahallin ja urheilutalon aluperäiset piirustuset. Vanhat artat innanosen asarmit, artta noin vuodelta. innanosen asarmit, asemapiirros, pohjat ja julisivut. Venäläinen artta vuodelta. appeenrannan linnoitus- ja raennuspiirustusten aristo. Kartat (matran aupuni) - antaartta - johtotiedot - geologinen aluejao - maaperä - opasartta

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA..0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO. Työn taustaa ja tavoitteet. ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä.

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä. Raentamistapaohje Näymä lännestä. Raentamistapaohje osee Ali-Tilan asemaaavan muaista raentamista Nurmijärven Klaualassa ortteleissa 08-0. Alue sijoittuu Klaualantien länsipuolelle Ropaotien ja Klaualan

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus Iaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julisten viheralueiden ehityssuunnitelma ja hoitoluoitus Ammattioreaoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun oulutusohjelma Lepaan toimipiste, 12.1.2012 Helena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

Jäykistävän seinän kestävyys

Jäykistävän seinän kestävyys Esimeri Jäyistävän seinän estävyys 1.0 Kuormitus Jäyistävän seinän ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Laselman ysinertaistamisesi tarastellaan seinästä vain iuna-auon vasemman puoleista osaa,

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Lohiniemenranta sijaitsee Meri-Rastilan eteläisella rannalla Vuosaaressa. Lohiniemenranta Asemakaavan muutos Valmisteluaineisto

Lohiniemenranta sijaitsee Meri-Rastilan eteläisella rannalla Vuosaaressa. Lohiniemenranta Asemakaavan muutos Valmisteluaineisto Lohiniemenranta sijaitsee Meri-Rastilan eteläisella rannalla Vuosaaressa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi ja pientalovaltaiseksi alueeksi. Alueen poikki kulkee Rantareitti,

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009 KOUKYLÄN KESKUSTA aaatastelu.. Työn sisältö Toimenpide-ehdotuset Tastelun raenne Tässä työssä on tasteltu antaan Koiuylän esustan aupuniraennetta, aupunitilan laatua ja toimiuutta seä näihin liittyiä haasteita

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha

Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Luonnonmukainen ja helppohoitoinen mökkipiha Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon Messukeskus, Helsinki 2013 Marko Pesu Suunnittelu- ja rakentamisvaihe Helppohoitoisesta ja luonnonmukaisesta mökkipihasta

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

LO OTA HUPISAARET. ASEMAPIIRUSTUS 1:500 bruttoala: 1 445m tilavuus: 7 670m3 L O O T A 2/5 +5,7 5 TEATTERIAUKIO +7,0 +7,9 +6,1 P +5,5

LO OTA HUPISAARET. ASEMAPIIRUSTUS 1:500 bruttoala: 1 445m tilavuus: 7 670m3 L O O T A 2/5 +5,7 5 TEATTERIAUKIO +7,0 +7,9 +6,1 P +5,5 L O O T A / ajanmukaistaa Hupisaarten kesäteatterin nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi esitystaiteiden keskukseksi ja oululaisten kesäiseksi olohuoneeksi. Rakennus on kutsuva ja hyvin havaittavissa päälähestymisreitiltä

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Maaseutumaisen pientaloasumisen kehittäminen Pienmäen asuinaluesuunnitelma, Niemisjärvi, Hankasalmi

Maaseutumaisen pientaloasumisen kehittäminen Pienmäen asuinaluesuunnitelma, Niemisjärvi, Hankasalmi Maaseutumaisen pientaloasumisen kehittäminen Pienmäen asuinaluesuunnitelma, Niemisjärvi, Hankasalmi Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Puustudio, Moderni puukaupunki hanke Diplomityön esittely 16.06.2008

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Silvolanmetsän asemakaava, A1406

Silvolanmetsän asemakaava, A1406 Kaarinan aupuni Silvolanmetsän asemaaava, A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma..0 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 0 A0..0 DA: /0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY www.kanavuori.fi YLEISESITTELY SISÄLLYSLUETTELO KOY Vuoriluolat yleisesittely Yleisesittely alueesta Esikunnan alue Luolastot Rantarakennusten alue Ranta-alueet Kylmävarastot

Lisätiedot

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinään aupuni Tououu 0 JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinää, Metsäaltevan asuinalue SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA A LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA Kaupunitilan laatuäsiirjan taroitus ja tavoite

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT 13.11.2013 ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA LEIKKIPUISTOVAIHTOEHDOT - VAIHTOEHTO 1: METSÄ, 1260 M2 - VAIHTOEHTO 2: KALLIONREUNA, 760 M2

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Konttorikonemiehet Oy

Konttorikonemiehet Oy m m Konttorionemiehet Oy MALLISTO 2011-2012 Konttorionemiehet Oy Hintoihin sisältyy alv 23 %. Voimassa 31.1.2012 saaa Kaii hinnat voimassa 31.1.2012 saaa. Eri turvaluoat toimistopapereille Konttorionemiehet

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Kustantaja: PAM ry 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi ja havainnot... 2 Karttoja...

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

31. (VIRTTAA) KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA (MRL 63 )

31. (VIRTTAA) KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA (MRL 63 ) . (VRTTAA) KAUPUNGNOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLSTUMS- JA ARVONT- SUUNNTELMA (MRL ) LOMAAN KAUPUNK Loimaalla.. 00, tar... 00,.0. 0,.. 0 Suunnittelualue Alueen nimi Virttaa Alueella on voimassa x Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 6UWA008 260202 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Rajamäen pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 6UWA008 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTA III J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Kohde Haija/ aloite Asemaaavamuutosen toitus ja tavoite Kaavoitus

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Kallj%%228rvi X= 6685700

Kallj%%228rvi X= 6685700 KOOSTEPR. MERKINTJEN SEITYS j+pp-tie +tonttiliittymt 1:220 1:218 nurmetus 1:645 enttiveys; ivioo 150- mm t 1:580 lehtipuu istutettava/silytettv/poistettava havupuu istutettava/silytettv/poistettava valaisinpylvs

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot