IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT

2

3 MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT

4

5 Sisällysluettelo. Johdanto. Työn lähtöodat. Suunnittelualue.. Nyytilanne. Kehittämistarpeita. Yleissuunnitelma. iiunta- ja tapahtuma-areena. Areenan raentamisen vaiheistus. Katuvero Kevyt liienne Rantapolu.. Uuden tapahtuma-areenan ja olemassa olevien hallien ympäristö Pysäöintijärjestelyt Tammipuisto ja venäläisten varusuntaraennusten rauniot eiipuisto ja lähiliiuntapaia Muut viheralueet. Frisbeegolf. Varpasaari Kalastusesus Varpasaaren uimaranta Varpasaaren pysäöinti Pienvenepaiat. Karjalaisen otitalon ympäristö Pysäöinti ja varapysäöinti. Maisemanhoito, näymät. Jatotyö Piirustusluettelo ähteet

6 . Johdanto VARPASAAREN KAASTUSKESKUS UMAHA JA URHEUTAO matran Varpasaaren alueen yleissuunnitelma osee Varpasaaren alastusesusen, urheilutalon ja Karjalaisen otitalon eli Hiljan pihan aluetta lähiympäristöineen. Yleissuunnitelma on laadittu alueen aavamuutosta ja alueen yleistä ehittämistä varten. Työ aloi loauussa. Työn uluessa huomattiin, että alueelle aavaillusta tapahtuma- ja liiuntapaiaraentamisen rataisusta tarvitaan ustannusvaiutusten selvittämisesi esisuunnitelma. Työn sisältöä laajennettiin osemaan myös alueen liiennejärjestelyjä. Kaupungin puolelta työryhmään ovat uuluneet Teniseltä toimialalta Vuoo Jääseläinen (aavoitusysiö), Topiantti Äiäs (toimialajohto), Pertti Kanervo (maaomaisuuden hallinta -ysiö), Ritva halainen (raennusvalvontaysiö), Eria uhtanen (infranhallintaysiö), Tiia Sillgren (aavoitusysiö), Heii Hiltunen (infranhallintaysiö) ja Hyvinvointipalveluiden toimialalta Teijo Kytösalmi (liiuntapalvelut). TANONKOSKENTE KARJAANEN KOTTAO E HJAN PHA Työn aluvaiheessa järjestettiin alueen osallisille suunnattu ideointi-ilta, joa oli hyvin suosittu ja antoisa. llan annin pohjalta oottiin alustava yleissuunnitelmaluonnos, jota jatossa ehitettiin yhdessä työryhmän anssa. matran Varpasaaren alueen yleissuunnitelmaa on laatinut onsulttiryhmä, jossa ovat olleet muana -aritehdit/amfi-aritehdit, aritehti Eero Salaa (urheilu- ja tapahtuma-areenan aritehtisuunnittelu), STO/Kati Vaaja (liiennesuunnittelu), MA-aritehdit/maisema-aritehti Marja Miola (alue- ja maisemasuunnittelu), aritehti Eeva-iisa Rautalahti (alastusesusen raennusten ideasuunnittelu ja havainneuvat) seä FMS asentapalvelut/tomi Kuusinen (urheilu- ja tapahtuma-areenan ustannuslasenta). nfran ustannuset arvioi aupuni. Viistoilmauva suunnittelualueesta vuodelta (matran aupuni).

7 . Työn lähtöohdat. Suunnittelualue Suunnittelualueena on Varpasaaren alue Vuosessa Tainionosentien itäpuolella. Siihen uuluu itse saari, jolla on alastusesus ja joa etelän suuntaan apealla raennetulla annasella liittyy mantereeseen, seä mantereen puolella uimahallin ja urheilutalon ympäristöt ja niiden eteläpuolella Karjalaisen otitalon pihapiiri.. Nyytilanne Suunnittelualueella on nyyisin seuraavat liiuntatoiminnat: uimahalli ja sieltä ävely-yhteys ulos luonnonveteen, urheilutalo, jossa palloilu, juosusuora, paini, judo, voimistelu, untosali, eilahalli, lisäpalveluina ahvio, ampaamo, hieroja ja lisäsi urheilujärjestöjen tiloja. Alueen esellä sijaitsevalla oivuja asvavalla alueella toimi leirintäalue -luvulle saaa. Nyyään Vuosella järjestetään veneilpailuja. Naisten Vuosi on juosutapahtuma, jossa on ollut enimmillään osanottajaa. Noin, ilometrin pituinen leni suuntautuu Mansialan ja matranosen siltojen autta Vuosen ympäri. Myös Big Band Run on äyttänyt Varpasaaren aluetta. Kesäisin ja talvisin alueella on ollut lasten liiuntaleirejä, joiden majoitus on järjestetty lähistön ouluihin ja urheilutalolle. Talvisin järjestetään leirejä lapsille, lajeina mm. uintia, palloilua, jousiammuntaa, luistelua viereisellä entällä ja hiihtoa lenipolun maastossa, josus pesäpalloa ja frisbeegolfia. Vuosen ympäri ulee suosittu vapaa-ajan leneilyreitti. Urheilutalon yhteyteen on raennettu lähiliiuntapaia sen osasi. Hallien eteläpuolisessa metsässä on frisbeegolfrata. Suunnittelualueen sijainti meritty punaisella ellipsillä. matran uimahalli ja urheilutalo Varpasaaren ja Tainionosentien väliin jäävän lahden yli pohjoisesta atsottuna. Uimahalli on aritehti Einari Teräsvirran -luvulla suunnittelema, ja se on suojeltu asemaaavalla. Uudempi urheilutalo noudattaa aritehtuuriltaan uimahallin muotoieltä.

8 Varpasaaressa on alastusesus, missä järjestetään mm. alamarinat, motoristien ooontumisia ym. tapahtumia. Kalastusesusen raennuset ovat sijoittuneet ahtaalle alueelle ja raentuneet vähitellen tarpeen muaan. Nyyisin alueen yleisilme on seavaho. Varpasaaren alastusesusen laiturin vieressä on pieni ala-allas. aituri on Vuosen autturin, alueella yleisöajeluja teevän alusen otipaia. Varpasaaren ja Tainionosentien väliin jäävä suojainen lahti jäätyy talvisin ja on suosittu pilipaia. Varpasaaressa on myös pieni uimaranta ja runsaassa äytössä oleva talviuintipaia. Saaren pohjoisosassa on pieni leirintäalue. Varpasaaren esellä on pysäöintipaia ja Vuosen puolella pienvenepaioja. Pysäöintipaioista on pulaa etenin tapahtumien yhteydessä. Varpasaaren niemen eteläosassa on Karjalaisen otitalon pihapiiri (Hiljan piha). Se on lähellä asuneen ja matralla opettajana toimineen irjailija Hilja Valtosen ja hänen puolisonsa johtajaopettaja Kosti Valtosen aloitteesta perustettu vanhojen raennusten muodostama pihapiiri, joa on nyyisin vuoralla alastusesusen yrittäjällä. Alueella on paljon lähiunnista oottuja raennusia, ja viime aioina sinne on raennettu myös lisää mm. ulohuussit ja atos. Erilaisten tyylien vuosi yleisilme on muuttumassa seavasi. Karjalaisen otitalon pohjoispuolella on tueva laituri, joa toimii lumenaatopaiana. umi ipataan suoraan sulaan Vuoseen. Paia on ainoa lumenaatopaia oo matralla. Kalastusesusen pääraennusen terassia, taustalla Vuosen lautturin laituri. ahden taana näyy Tainionosentien vartta seuraileva evyen liienteen väylä. Varpasaaren leirintäalueen enttää sysyllä. Taustalla näyy Mansialan raennusia. Näymä Varpasaaren alastusesuseen etelästä. Vasemmalla talviuimareiden tuiohta, taustalla alastusesusen raennusia ja oiealla pienveneitä Vuosen rannalla. Varpasaareen ei ole johdettu virallista atua, ja ajoradan, pysäöinnin ja evyen liienteen väylät eivät hahmotu.

9 . Kehittämistarpeita Mansialan oulujen läheisyydessä olevalle nyyiselle urheilu- ja liiuntaentälle, innalan entälle, ollaan aavailemassa raentamista. Tällöin oulujen äytössä olevalle entälle on löydettävä lähistöltä uusi paia. matralla on erittäin atiivista nuorisotyötä teevä jääpalloseura ja sisi oulujen (perusoulu, luio, ammattioulu) liiuntaäytön lisäsi olisi luontevaa, että enttä varustetaan myös teojääentäsi ja mahdollisesti atetusi areenasi, joa mahdollistaa myös laajamittaisten tapahtumien (onsertit, festarit, messut) järjestämisen ootusti yhdessä paiassa. iiunta- ja tapahtuma-alueen ja teojääentän oo olisi noin x m. isäsi tarvitaan tila huoltoraennuselle, jossa sijaitsevat puuhuoneet ja muut tapahtumien tuitilat. Miäli alueelle voidaan sijoittaa ansainvälistä ja ansallista ilpailutoimintaa palveleva jääpalloenttä, tarvitaan siihen liittyen myös atu- ja liiennejärjestelyjen päivittäminen ilpailutilanteiden annalta riittävälle ajoneuvo- ja bussiliienteelle seä pysäöinnille. Pysäöintiä voidaan näissä erioistilanteissa osoittaa myös lähistön oulujen ja virastojen ym. pysäöintialueille ja oulujen äyttöajan ulopuolella myös oulujen pihoille. Kalastusesusen ehittämistavoitteena on alueen pienten raennusten ooaminen yhtenäisempiin ja yleisilmeeltään rauhallisempiin oonaisuusiin alueella -luvun lopulla olleen englantilaisen alamajan tyyliin. Pääraennuselle olisi syytä saada myös piha-alue, joa hahmottuu omasi, erillisesi ja rauhallisesi pihaseen. Myös pääraennusen rannassa olisi oltava tilaa väljälle terassille, uloalueelle ja niiden lisäsi rannan autta ulevalle reitille. Uutta liiuntaenttää on aavailtu uvassa oiealla näyvään metsiöön. Vanha valouva Varpasaaren englantilaisesta alastuslubista lännestä atsottuna. Näymä Varpasaaren alastusesuseen lännestä. Vasemmalla alastusesusen sauna, sen edustalla laiturit ja ala-allas, sitten pääraennus, pienveneitä ja uimaranta. Alue on toiminnan laajuuteen nähden ahdas.

10 K allas allas K oulu V K allas at, ar t Pmo,,,,,,,, (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved.. Yleissuunnitelma. iiunta- ja tapahtuma-areena Tapahtuma- ja liiunta-areena on esitetty sijoitettavasi nyyisten hallien eteläpuolella olevaan metsään, jolloin alue täydentyisi liiuntapuistosi. Metsiö on ainoa riittävän suuri alue uuden entän/areenan sijoituspaiasi. Areena on esitetty itä-länsi -suuntaisesti, osa silloin suureho raennus aueaa päänäymäsuuntiin, Tainionosentielle ja Vuosen vastarannalle suhteellisen apeana. Karjaportinatu Kenttä tulee eväällä, esällä ja sysyllä olemaan oulujen liiunta- ja muussa alueen toimijoiden yleisurheiluäytössä. Areenan äyttömahdollisuus onin ouluille erittäin täreää. Kenttä varustetaan teojääputistolla ja areenan iso jää on äytettävissä suunnilleen syysuun lopusta maalisuun loppuun, jona aiana se voi olla seä oulujen, yleisön että jääpalloilijoiden äytössä. Tarvittaessa jää voidaan peittää ja tapahtuma-areenalla voidaan järjestää muita yleisötilaisuusia. Paras jää syntyy betonilaatalle, jona päälle voi rullata teonurmen tai raentaa umirouhepinnan. Pinnoitteelle meritään yleisurheilun suorituspaiat. Kentän raentamisustannuset tulevat olemaan joa tapausessa verrattain oreat. Suuri osa ustannusista menee maaraentamiseen. Kustannusiin vaiuttaa mm. jätemaiden uljetusmata. ähin maanaatopaia on noin m päässä. Kenttäraentamisen oreiden ustannusten vuosi on pohdittava annattaao paialle raentaa saman tien atettu areena sillä periaatteella, että enttäalue atetaan atto- ja seinäraenteilla, jota taaavat tasaiset liiunta- ja urheiluolosuhteet läpi vuoden niin oululaisille uin muillein äyttäjäryhmille (tapahtumat, jääurheilu, yleisö). Riippumatta siitä raennetaano paialle avoenttä vai atettu areenamainen halli, sille on uitenin raennettava puuhuoneet ym., huoltotilat seä atsomo. enttä Puuhuoneet noin on x m esitetty sijoitettavasi atsomon alle, ja niitä on varattu uudelle jouueelle. Huoltoraennuseen on Vuosen puolelle Kesusatu Kouluatu. m Tainionosentie. innanpuronatu Ruoosuonatu Vallinpolu Kotipolu. Uimahalli täyttöä uusi oleselulaituri m laituri pääraennus vuorattavat veneet apulalossi pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus pitospuut laidunnus niitty / laidun / väliaiainen P-alue laiduntarha tarha tammipuisto Kotipolu Puiston laajennusalue bussien pysäöinti Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi Turva-alue x Jäädytetty alue x. Kerros +, Pelienttä x aula-alue (atettu ulotila) P-alue Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti puisto leiipaia ny. lähiliiunta tasanne + näöala Urheilutalo täyttöä tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä uimaranta niitty pienvenepaiat puiden lomassa pääraennusen piha porttiraennus Vuosi P m Varpasaaren, uimahallin, urheilutalon ja Karjalaisen otitalon alueen yleissuunnitelma. MA-aritehdit (alue- ja maisemasuunnitelma), -aritehdit (enttä- ja areenasuunnitelma) ja STO (liiennesuunnitelma). P K.osa/Kylä Raennustoimenpide Raennusohteen nimi ja osoite MATRA VARPASAAREN - UR KARJAASEN KOT Suunnittelijan nimi, päiväys ja alleirj

11 , m,, m m m m m, m m, uudet suojatiet m täyttöä,, tammipuisto (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. puisto leiipaia, täyttöä m niitty / laidun / väliaiainen P-alue (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. bussien pysäöinti (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. Puiston laajennusalue (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. pitospuut ny. lähiliiunta (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. tarha laiduntarha pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus laidunnus tasanne + näöala (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. m sijoitettu ahvila, josta avautuu näymät seä entälle että Vuoselle. Kahvila voi olla ympärivuotisessa äytössä. isäsi tilaa tarvitaan jäädytysoneille ja varastoille. Kentän oon on oltava riittävä ansainvälisen tason otteluihin ( x m, sis. turva-alueet). Raennusen suuren oon ja oreusvaatimusten vuosi suunnitelmassa tutittiin sellaista vaihtoehtoa, jossa huoltotilat upotetaan pohjoisreunastaan maan sisään noin yhden errosoreuden verran. Näin areenan attooreus ympäröivästä maastosta on samaa luoaa uin vanhoilla halleilla. t K K oulu V K viemäri-, vesi- ja. sadevesijohtorasite Tainionosentie Uimahalli Urheilutalo iian syvälle upottaminen voi aiheuttaa pohjavesiongelmia. Uimahallin ellarin lattia on orossa,. Uuden areenan voinee sijoittaa noin oroon +, äytännössä enttäalueen alle jäävän maaston alavimman osan oroon. Karjalaisen otitalon pieniin raennusiin nähden raennus on edelleenin suuri. oulu K Kouluatu. Kotipolu P-alue auolämpöjohtorasite Jatotyössä tulee tutia areenan toteuttamista vaiheittain. Minimirataisu on enttä, joa sein pitää raentaa alatasolle, jotta atetun areenan raentaminen myöhemmin on mahdollista. Teojäärata putistoineen, pintoineen ja jäähdytysoneineen entälle on raennettava joa tapausessa. Monipuolisen äytön annalta lopputulosena toimivin rataisu on atettu areena eli halli. allas Karjaportinatu t yl. maantie Vallinpolu Uusi Areena Katettu, säältä suojattu tila enttä +. Kotipolu m.lev ras.tie --- P. Areenan raentamisen vaiheistus sadevesijohtorasite. vaihe: atsomo ja sen atos, puuhuoneet, muut huoltotilat, tuimuurit ja itse enttä ja jääteniia, valaistus raennettava eriseen (pylväät), äyttäjinä oulut ja yleisö, paialliset harrastajat. vaihe: suoralta vesisateelta suojaava atto, puuhuoneet ja auringolta suojaavat seinät, äyttäjinä oulut, yleisö, pelaajat ansallisesti ja ansainvälisesti (leiritys- ja ilpailutoiminta), pienimuotoiset tapahtumat esäaiaan. vaihe monitoimiareena: äyttäjinä oulu, yleisö, ansainväliset ilpailut, lisäsi mahdollisuus ehittää matailu- ja tapahtumatuotteita ympäri vuoden Ruoosuonatu MATRAN AREENA allas ar Ruoosuonatu m Asemapiirros uuden entän/areenan sijainnista uimahallin ja urheilutalon eteläpuolella. innanpuronatu m Asemapiirros ei mittaaavassa... Vaihe Avoin urheilustadion - Raennetaan rinteeseen osittain upotettu urheiluenttä ( x m). Kentän pohjasi raennetaan jäähdytysputistolla varustettu betonilaatta teojäätä varten. - Urheiluentän pohjoisreunaan raennetaan entän pituinen aputilaryhmä, jossa on puuhuonetiloja, tenisiä ja huoltotiloja seä entän jäähdytysoneiston ja taloteniian tilat. - Edellä mainittujen tilojen päälle raennetaan atettu noin atsojan atsomo seä ahvila Vuosen puoleiseen päätyyn. - Pohjoisreunan tilojen ja atsomon runoraenteet tehdään siten, että ne estävät myöhemmin raennettavan aton uormat.

12 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. - isäsi entän eteläreunalle raennetaan perustuset myöhemmin raennettavan aton pilareita varten. - Kenttäalueelta poistetusta maa-ainesesta raennetaan stadionia ahdelta sivulta ympäröivä maavalli / -atsomo. - Kentän valaistusta varten raennetaan valonheitinmastot. - HUOM: avoimen enttäalueen raentaminen mainitulle paialle on aupunitilallisesti varsin huomattava rataisu, joa muuttaa alueen tilallista luonnetta. Sisäänäynti suoraan enttätasolle P-alue Sisäänäynti atsomoihin +, Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti Pelienttä x. Vaihe - Katettu tapahtuma- ja urheiluareena - Ensimmäisessä vaiheessa raennettu atsomon atos uudelleenraennetaan oo entän peittäväsi atosi. Katon raenne tehdään vastaamaan puolilämpimän tilan vaatimusia. - yhyemmät päätyjulisivut (itäinen ja läntinen) tehdään teräsrunoraenteena, joa antaa attoa ja muodostaa rungon myöhemmin raennettavalle julisivulle, jona aritehtoninen tyyli haee muotoielensä urheilutalon ja uimahallin päädyistä. - Katto ja päätyjulisivut tehdään niin, että ne suojaavat enttäaluetta suoralta vesi- ja lumisateelta, tuulelta ja suoralta auringonpaisteelta tämä lisää teojääoneiston energiatehouutta ja äyttöiää. - Valonheitinmastot puretaan äytettävisi muussa ohteessa, (esim. Karhumäen yleisurheiluentällä). - Katetun tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttaminen yseiselle paialle jataa alueella jo olevan urheilupaiaraentamisen linjaa. Vallinpolu Jäädytetty alue x Turva-alue x Kenttä +, P. Vaihe - Monitoiminen tapahtuma- ja urheiluraennus - Katettu urheilustadion raennetaan puolilämpimäsi monitoimisesi urheilu- ja tapahtuma-areenasi täydentämällä julisivut umpinaisisi, osittain metalli- osittain lasiraenteilla. - Raennus varustetaan riittävillä taloteniialaitteilla äyttötaroitus huomioiden. - Monitoiminen tapahtuma-areena ooaa yhteen matralla olevia tapahtuma- ja esimerisi festivaali- ja onserttijärjestäjiä. Tilaresurssi mahdollistaisi nyt eripuolille aupunia sijoittuvat tapahtumat yhteen paiaan, joa taroittaa ustannustehouutta tapahtumien järjestämisen ja onserttiraenteiden raentamisen osalta. - Katetun tapahtuma- ja urheiluareenan toteuttaminen yseiselle paialle jataa alueella jo olevan urheilupaiaraentamisen linjaa. MATRAN AREENA bussien pysäöinti Puiston laajennusalue m.lev ras.tie Huoltopiha Jääoneen ajo Asemapiirros, ei mittaaavassa.. m Esitys attamattoman urheilustadionin järjestelyistä. Kentän pohjoispuolelle, osittain nyyisen maan pinnan alapuolelle raennetaan huoltoraennus, jona alaerrassa on puutilat, itäpäädyssä ahvila, ja puutilojen päällä maantasoerrosessa atsomo. Esitettyjä vaiheita voidaan myös yhdistää. isäsi voidaan todeta, että esitetty atettu liiunta- ja tapahtuma-areena, jossa on ison jään teojääenttä, olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tämän taia haneelle voidaan saada merittävää tuea Opetus- ja ulttuuriministeriön autta. Kenttärataisun osalta täreintä on, että uudella teojääentällä turvataan imatralaisten lasten ja nuorten luistelumahdollisuudet seä paiallisesti menestyneen ja merittävän jääpalloharrastusen jataminen matralla. Pialuisteluhallia tähän paiaan ei mahdu. Sen entän oovaatimus on niin suuri, että Tainionosentie ja Vuosi muodostuvat esteisi.

13 Areenatason yleisön sisäänäynti Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti V-oneh. aula-alue (atettu ulotila) myymälä myymälä KATETTU TAPAHTUMA-AUE x m ( m ) yleisömäärä entällä. heneä Betonilattia x myymälä ahvila rataylmä V pituushyppy/ olmiloia sähö uulantyöntö varasto ph uivaus ph ph hieronta pesula ph siivous ph ph uivaus uivaus ph yleisö-wc yleisö-wc ph huolto wc/pesu wc/pesu wc/pesu wc/pesu ph doping ensiapu yleisö-wc yleisö-wc massapinnoite KATETTU URHEUKENTTÄ Alla betonilattia x varasto jh-one tsto massapinnoite massapinnoite massapinnoite oreushyppy einonurmienttä x m juosurata x m massapinnoite jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovet MATRAN AREENA Pohja.Krs / Sisääntulotaso.. MATRAN AREENA Pohja Kellari / Areenataso.. atettu atsomo istumapaiaa uluttamo atettu atsomo istumapaiaa pelaaja-aitiot (pääosin atsomon alla) uluttamo V-oneh. V-oneh. Vasemmalla näymä avoimesta entästä, jota voidaan äyttää erilaisiin tapahtumiin. Betonilattiaan asennetaan jäädytysputet, ja enttä on sysystä evääseen jäädytettävissä. Kentän oo vastaa ansainvälisen tason jääpallo-ottelujen vaatimusia. Alhaalla enttä jääpalloenttänä. KATETTU JÄÄPAOKENTTÄ x m pelaaja-aitiot (pääosin atsomon alla) Ylhäällä entän järjestelyt esäajan yleisurheilua varten. KATETTU JÄÄPAOKENTTÄ x m Oiealla alhaalla vaiheen sisäuva. Jäädytetty alue x Jäädytetty alue x massapinnoite Jääpallon turva-alue x Jääpallon turva-alue x massapinnoite massapinnoite toimitsijatilat ym. massapinnoite toimitsijatilat ym. MATRAN AREENA Pohja.Krs / Katsomotaso.. MATRAN AREENA Pohja.Krs / Katsomotaso..

14 MATRAN AREENA Ulonäymä.. Vasemmalla ylhäällä näymä uimahallin pysäöintialueen suunnasta entälle ja sen edustalla olevalle huoltoraennuselle ja atetulle atsomolle (vaihe ). Yllä näymä areenalle. vaiheen muaisessa tilanteessa, jossa atsomon atto on laajennettu attamaan myös enttä. Kenttä olisi atettu ja tuulelta suojattu, mutta päädyt ja pohjoissivu osittain avoimet. Vasemmalla alhaalla näymä vaiheesta, jossa areena on puolilämmin tila umpinaisin julisivuin. Alla sama paia nyyisin hieman pohjoisempaa atsottuna.

15 +, +, +, +, +, tie uimahalli liiuntahalli uusi jääpalloareena Karjalainen otipiha Aluejulisivu : Olemassaolevan urheiluhallin aton orein ohta +, +, +, +, +, PKH ym. tiloja +, Jääpallon pelienttä, vapaa oreus m maanpinta raennusen länsijulisivulla +, +, Poiileius : MATRAN AREENA eiaus ja aluejulisivu.. Ylhäällä leiaus hallista suhteessa nyyisiin uimahalliin ja urheilutaloon. Alinna tarempi leiaus, joa osoittaa puutilojen sijainnin entän pohjoisreunalla nyyisen maanpinnan alapuolella. Katettu atsomo on sijoitettu puutilojen päälle.

16 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. noin x m m. Katuvero Suunnittelualueen eri osiin johdetaan virallinen atu, jolloin eri alueet voivat muodostaa oman tontin. Katu tulee aupungin hoitoon. Katu, Vesinpolu on esitetty linjattavasi nyyisestä urheilu- ja uimahallin liittymästä tulevan entän/areenan pohjoispuolitse ja sieltä edelleen pohjoiseen Varpasaareen. Uuden liiunta- ja tapahtuma-areenan ympäri on myös päästävä mm. huoltoajoneuvoilla mm. lumenaatopaialle seä busseilla. Tainionosentien ja uuden liiuntapuiston liittymään on esitetty iertoliittymää. Siinä on varauduttu tapahtumien jäleiseen ruuhaan oiealle Tainionosentielle johtavalla vapaalla aistalla. m. viemäri-, vesi- ja sadevesijohtorasite Tainionosentie, täyttöä Uimahalli täyttöä m Urheilutalo tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä tasanne + näöala Kevyt liienne Kevyt liienne ja ajorata voivat olla rinnaain, apeimmissa paioissa jalaäytävämäisenä ilman viheraistaa. Kevyen liienteen reitit seuraavat atuveroa. Jo aiaisempi asemaaava on esittänyt yhteyden raentamista Varpasaaren ärjestä pohjoiseen puistoon. Kiinteää yhteyttä voi olla vaiea järjestää, osa Varpasaari on apea ja esim. esäaiainen leirintääyttö runsasta. Varpasaareen johtavaa atuyhteyttä on hyvä leventää niin, että ajoradan viereen saadaan myös talviaiaan turvallinen evyen liienteen reitti. Rummun orvaaminen sillalla ei tule ysymyseen, osa se muuttaisi lahden veden virtausta vaarallisesi seä uinnin että talviaiaisen äytön annalta. Tainionosentien ja lahden välisellä alueella olevat niemeeet ja niiden penit ovat nyyisinin suosittuja oleselupaioja. Niiden rannoille voidaan sijoittaa oleselulaitureita. Rantapolu Rantaan pyritään saamaan oo alueen autta uleva polu. Karjalaisen otitalon lounaispuolella polu voi jaaantua sillasi ja pitospuina ostean alueen yli ulevasi reitisi. Polun varren eri luontotyypit ovat riaus, jota voidaan hyödyntää mm. oulujen opetusessa. Urheilutalon taana rannalla oleva saunaraennus voitaisiin puraa ja sen tilalle rantapolun varteen sijoittaa yleiseen äyttöön tuleva näöalatasanne ja oleselupaia. sadevesijohtorasite t Kouluatu uudet suojatiet,. yl. maantie Kotipolu Vallinpolu, puisto leiipaia Pelienttä x tammipuisto Kotipolu m.lev ras.tie P-alue Jäädytetty alue x Turva-alue x ny. lähiliiunta aula-alue (atettu ulotila). Kerros +, Puiston laajennusalue bussien pysäöinti niitty / laidun / väliaiainen P-alue tarha Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti laiduntarha Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi Ote yleissuunnitelmasta liiuntapuiston alueelta. m m m m Ruoosuonatu m m innanpu, pitospuut laidunnus pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus

17 . Uuden tapahtuma-areenan ja olemassa olevien hallien ympäristö Pysäöintijärjestelyt Uuden tapahtuma- ja liiunta-areenan tarvitsema pysäöinti on sijoitettu raennusen pohjoispuolelle. Nyyisiä pysäöintialueita on esitetty järjesteltäväsi uudelleen, lisäsi areenan pohjoispuolelle on esitetty pysäöintialuetta ja huoltopihaa. Bussien pysäöinti on osoitettu areenan eteläpuolelle. Areenan pohjoispuolitse linjatun adun, Vesinpolun, varteen on esitetty bussipysäi. Tammipuisto ja venäläisten varusuntaraennusten rauniot Tainionosentien varrella on puistoalue, jolla asvaa hyväuntoisia, nuorehoja tammia. Se on hieno alu puistojen laajentamiselle pohjoiseen ja itään Vuosen suuntaan. Tainionosentien varrella sijainneiden vanhojen venäläisaiaisten asarmien rauniot ovat historiallisen ajan muistomerejä. Osa niistä on edellisessä aavassa suojeltu. Rauniot ovat tällä hetellä luhistuneita asoja, joihin on vähitellen asvanut itseseen siemenpuustoa. Raunioiden esiin ottaminen ymmärrettäväsi muistomerisi riastuttaisi puistoa. eiipuisto ja lähiliiuntapaia Urheilutalon eteläpuolelle on raennettu hiljattain monipuolinen lähiliiuntapaia. Se on esitetty säilytettäväsi. iiuntapaian länsipuolelle on osoitettu tila leiipuistolle. Se voisi painottua liiunnallisiin leiivälineisiin. Muut viheralueet Eteläpuolelle jäävä viheralue toimii suojavyöhyeenä Karjalaisen otitalon suuntaan. Areenan ympäri johtava tie on nyyisen Kotipolun linjoilla. Kevyen liienteen väylä on sijoitettu sen rinnalle, jolloin Tainionosentien ja areenan väliin jäävä viheralue jää mahdollisimman laajasi. Uimahallin pohjoispuolista rantaa on esitetty täytettäväsi hieman, jolloin uimahallin ulorantaa voitaisiin laajentaa.. Frisbeegolf Kentän/areenan raentaminen edellyttää frisbeegolfradan siirtämistä muualle. Sopiva paia olisi esim. lännempänä Paajalan pururadan maastossa. Golfin heittolinjat ja pururata eivät uitenaan saa risteillä esenään. Yllä oiealla vanha artta Vuosen rannoilta. Kartan vasemmassa reunassa näyvät mustat raennuset ovat olleet venäläisiä asarmeja. Ne ovat sijainneet suunnilleen nyyisen Tainionosentien tienoilla. Kasarmien rauniot ovat yhä näyvissä Tainionosentien itäpuolella puita asvavina asoina (nuolilla on meritty ne asarmit, joiden jäänteitä on yhä näyvissä). Viereisessä artassa asarmiartta on sijoitettu nyyartan päälle. Oiealla uva asarmiraennusen raunioasasta, jolle on jo auan sitten asvanut puustoa. Kuvassa vasemmalla harjanteen taana Tainionosentie. Raunio on asemaaavalla suojeltu historiallisen ajan muinaisjäännösenä. Toinen, vastaava raunio on evyen liienteen väylän ja uimahallin pysäöintialueen välissä.

18 Tainionosentien varteen on istutettu muutama vuosiymmen sitten tammia. Ne säilytetään osana puistoa, jota laajennetaan areenan eteläpuolelle ja asarmiraunioiden alueelle. Vasemmalla artta, pohjapiirros ja julisivut Tainionosentien paialla olleista vanhoista venäläisaiaisista asarmeista. appeenrannan linnoitus- ja raennuspiirustusten aristo.

19 . Varpasaari. Kalastusesus Kalastusesus on hyvin ahtaalla saarella, eiä sillä äytännössä ole laajentumismahdollisuutta. Sisi on täreää, että alue on seleä, mutta tiivis. Ysierrosisten ja erillisten pienten raennusten sijaan tiloja voitaisiin sijoittaa ½-errosiseen pääraennuseen ja aittamaiseen, ½-errosiseen talousraennuseen. Pmo apulalossi Vuosi Uusi pääraennus on esitetty sijoitettavasi sisemmäsi saareen, jolloin sen hierarinen asema olisi seleämpi. Samalla rantaan syntyy enemmän tilaa terassille ja rantaa iertävälle uloilureitille. -muotoisesti sijoitettuina uusi pääraennus ja talousraennus rajaavat oillispuolelleen oman, erillisen pihan. Talousraennus on esitetty porttimaisena, läpiajettavana. Sen alaerrassa voisi sijaita huoltoajoneuvojen tallit ja venesäilytystiloja. äpiajettavan portin vieressä voi olla leirintäalueen toimisto, ja yläerrassa mahdollisesti aittamaisia majoitustiloja. Pääraennusen alaerrassa olisivat ravintolatilat, toisessa errosessa mahdollisesti majoitustiloja ja abinetteja, ja olmannessa ullaotunnelmaisia majoitustiloja. Varpasaaren alastusyrittäjä on ottanut esiin Vuoseen raennettavan avaariohaneen. Rantaan sijoitettaisiin lasinen luisa- ja tunneliraenne, jota pitin pääsisi atsomaan yrittäjän alanviljelyaltaan aloja. Raenne olisi vapaasti aiien äytettävissä ilman pääsymasua. Alueen ahtauden vuosi haneeseen suhtauduttiin epäilevästi. eirintäalue sijaitsee nyyisellä paiallaan. eirintäalueen pohjoispuolelta evyen liienteen väylä jatuu laiturina. Yhteys pohjoiseen päin voisi olla apulalossi, joa tarvittaessa voidaan sulea. Kalastusesusen vuorattavat veneet voitaisiin sijoittaa nyyisen saunan pohjoispuolelle omalle alueelleen. Varpasaaren uimaranta Varpasaaren uimarantaa on esitetty laajennettavasi. Uimarannan pohjoisreunalle on esitetty evyen laiturin raentamista uimareiden suojasi Vuosen autturin laituria ja veneiden nostoluisaa ja siinä olevaa ajoneuvoliiennettä vasten. aiturin etäisyys nyyisestä talviuintipaian laiturista voisi olla esim. metriä, jolloin laitureiden välissä pystyisi uimaan matauintia. Jyriä, vanhoja täyttörantoja voidaan laajennusen yhteydessä loiventaa luontevamman näöisisi. Uimaranta ja aurinoniitty on erotettu ajoneuvoliienteestä istutusin. Rannalle voi sijoittaa myös puuoppeja. Kätevin malli lienee evyt, enttä noin x m m. Kouluatu viemäri-, vesi- ja sadevesijohtorasite Tainionosentie, uusi oleselulaituri uudet suojatiet täyttöä Uimahalli. vuorattavat veneet Ote yleissuunnitelmasta Varpasaaren alueelta. Kotipolu laituri m uimaranta pääraennusen piha pääraennus niitty Urheilutalo puisto leiipaia täyttöä m P-alue porttiraennus ny. lähiliiunta aula-alue (atettu ulotila) pienvenepaiat puiden lomassa tien leventäminen, erillinen evyen liienteen väylä Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti tasanne + näöala

20 Hahmotelma alastusesusen raennusisi. Vasemmalla laiturit, uusi pääraennus alueella olleen englantilaisen alastuslubin tyyliin, ja oiealla uloraennus, joa toimisi myös leirintäalueen porttina. Oiealla vanha valouva Varpasaaren englantilaisen alastuslubin pääraennusesta.

21 Hahmotelma alastusesusen raennusisi Tainionosentien suunnasta lahden yli nähtynä. Vasemmalla vuorattavat pienveneet, niiden vieressä nyyinen sauna, ja oiealla uusi pääraennus verantoineen ja terasseineen. Oiealla Varpasaaren pienveneiden säilytysalue, joa voi jatossa jäädä nyyiselle paialleen. Äärimmäisenä oiealla Varpasaaren ärjessä oleva pitä alastuslaituri. Aiaisempaan asemaaavaan on meritty evyen liienteen yhteys Varpasaaren ärjestä Mansialan suuntaan. Suunnitelmassa yhteys on esitetty toteutettavasi esim. apulalossilla, joa voidaan tarvittaessa sulea.

22 (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. All rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved. (c) Transoft Solutions, nc. A l rights reserved.. metallitanoon asennettava angasteltta, jonne pääsee piiloon, mutta anaan alta näyvät jalat paljastavat, että suoja on varattu. Talviuintipaian raennusten yhdistäminen yhden aton alle saisi sen näyttämään seleämmältä, ja samalla tiloja voitaisiin hieman laajentaa. Varpasaaren pysäöinti Kouluatu uudet suojatiet Kotipolu Pelienttä x P-alue Jäädytetty alue x aula-alue (atettu ulotila). Kerros +, Kahvilan ja urheilijoiden sisäänäynti Pysäöinti Varpasaaressa on osoitettu adun varteen sijoitettaviin, istutusin rajattaviin pysäöintitasuihin. Pysäöintipaiat voidaan rajata Vuosen suuntaan esim. puomilla, jona taana rantapolu voi ulea. Alueella on ollut soutuvenepaioja. Pienvenepaiat Varpasaaren itärannalla on perinteisesti ollut pienvenepaioja, ja ne voivat jäädä paioilleen. Ranta on uitenin jyrä, ja veneiden vetäminen ylös on rasasta. uontevampi paia soutuveneille olisi Karjalaisen otitalon eteläpuolella olevan lahdeeen rannalla. Uusia pienvenepaioja onin osoitettu myös tämän suojaisan lahdeeen ovalle rannalle. t Näymä Karjalaisen otitalon pihapiiristä. Tervatut ja harmaat hirsiraennuset muodostavat yhtenäisen miljöön. Samaa perinnettä tulee jatossain vaalia., yl. maantie Vallinpolu, tammipuisto Kotipolu m.lev ras.tie Turva-alue x Puiston laajennusalue bussien pysäöinti niitty / laidun / väliaiainen P-alue tarha Jäänhoitooneiden ja huoltoliienteen ajo-ovi. Karjalaisen otitalon ympäristö sadevesijohtorasite laiduntarha Karjalaisen otitalon eteläpuolella on tällä hetellä äytössä oleva lammaslaidun. aidunalueen laajentaminen metsän puolelle laajentaisi pihapiiriin liittyvää ulttuurimaisemaa nyyinen metsämaisema ei uvasta tyypillistä arjalaistaloa. Pysäöinti ja varapysäöinti m m m m Ruoosuonatu m m, pitospuut laidunnus Karjalaisella otitalolla ävijät voivat äyttää hallien pysäöintialuetta. Myös Kotipolun varren adunvarsipaiat ovat mahdollisia. Suurempia tilaisuusia ja areenan seä urheilu- ja uimahallien tapahtumia varten Karjalaisen otitalon länsipuolelle voidaan perustaa hieapohjainen niittyalue, joa toimii seä esälaitumena että varapysäöintialueena myös talviaiaan.. Maisemanhoito, näymät Vaia tapahtuma- ja liiunta-areenan raentaminen tulee avaamaan maisemaa väliaiaisesti, annattaa silti huolehtia raennuselta ja sen lähiympäristöstä Vuoselle avautuvien maisemien ja näymälinjojen avaamiseen ja hoitoon. matranosen voimalaitosen suoja-alue ulottuu rantavyöhyeelle ja maisemanhoito onin tehtävä yhdessä Fortumin anssa. Suunnittelualueen eteläpäässä oleva lahdee. Sen rannalle on ehdotettu pienvenepaioja. allas at ar, m innanpuronatu m, pienvenepaiojen laajennusmahdollisuus Ote yleissuunnitelmasta Karjalaisen otitalon alueelta. K.osa/Kylä Raennustoime Raennusohte MATRA VARPAS KARJAA Suunnittelijan n.. MMi NM

23 . Jatotyö Tapahtuma- ja liiunta-areenahaneesta tulee jatossa tehdä tara annattavuuslaselma, jossa huomioidaan mm. oulujen enttätilanne ja oululaisten liiuntamahdollisuudet ja liiuminen entälle. Täreä osa tulevaisuuden ustannushallinnasta on uuden suupolven opettaminen atiivisisi ja monipuolisisi liiujisi. Areena mahdollistaa erilaiset onsertit ja festivaalit yhdessä paiassa. Sijanti on liienteellisesti edullinen ajatellen matailijaäyttöä (Mataesus, n. m). Areena olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa ja siten raentaisi myönteistä matra-uvaa ansallisella ja ansainvälisellä tasolla. Areenan jääurheiluäyttö mahdollistaa laajan leiritys- ja ilpailuäytön, jolle on ansainvälistä ysyntää. Rahoitusen eräämisesi yhteistyö eri tahojen, mm. Jääpalloliiton ja appeenrannan aupungin anssa on täreää. Opetus- ja ulttuuriministeriön liiunta-avustuset seä muut esim. veiausvoittovaroista tuettavat ulttuurihaneet ovat myös täreä osa areenan rahoitusessa. Piirustusluettelo MATRA, VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO Piirustus Numero Mittaaava Päiväys MA-ARKKTEHDT Yleissuunnitelma - :.. -ARKKTEHDT Asemapiirros - :.. Asemapiirros - :.. Pohja ellari/areenataso -.. Pohja. rs/sisääntulotaso -.. Pohja. rs/atsomotaso -.. eiaus ja aluejulisivu -.. Ulonäymä vaihe -.. Ulonäymä vaihe -.. Ulonäymä vaihe -.. Sisänäymä vaihe -.. ähteet Julaisut FCG Group Oy.. matran aupuni. Mansialan yleisaavan muutos. Kaavaselostus.... matra-irja.. Artieli Englantilaisesta alastuslubista. KEHY Matailupalvelut. Vuosen ulttuurireitti. Esite. Kaavat ja suunnitelmat matran aupuni. Mansialan alueen yleissuunnitelma.... Suunnittelualueen raennusten asemapiirroset. Uimahallin ja urheilutalon aluperäiset piirustuset. Vanhat artat innanosen asarmit, artta noin vuodelta. innanosen asarmit, asemapiirros, pohjat ja julisivut. Venäläinen artta vuodelta. appeenrannan linnoitus- ja raennuspiirustusten aristo. Kartat (matran aupuni) - antaartta - johtotiedot - geologinen aluejao - maaperä - opasartta

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Pelkosenniemi, Pyhätunturi Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Kohteen tarkastus Pirjo Rautiainen Metsähallitus Lapin Luontopalvelut PL 8016 96101 Rovaniemi pirj o.rautiainen@metsa.fi 040 5081673 JOHDANTO Pyhä-Luoston

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Vanhan Porvoon rakennustapaohje

Vanhan Porvoon rakennustapaohje Vanhan Porvoon raennustapaohje Porvoon aupuni 0 Kaupunisuunnittelu Testi Anne Rihtniemi Rauh ja Emilia Saatsi Toimitus ja taitto Emilia Saatsi Vanhan valouvat Porvoon museo, Museovirasto Uudet valouvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2011 1 (5) 430 Lausunto Tarja Tenkulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Siltamäen liikuntapuiston parkkipaikan laajentamista HEL 2011-000931 T 08 01 03 Päätös päätti

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Tilannekatsaus ja esittely kevätkokoukselle 11.04.2013 11.04.2013 Kevätkokous 2013 1 Lahden Golf 3.0 Taustat ja perusteet Kenttä on peruskorjausiässä. Kentällä

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS 1 Kuopion kaupunki Strateginen maankäytön suunnittelu Juha Romppanen UIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS VAIKUTUKSET YLEISKAAVAAN 25.9.2012 2 uijon alueella on voimassa uijo-uijonsarvi -osayleiskaava, joka on vuodelta

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

ALUMIININLUJAA SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ

ALUMIININLUJAA SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ ALUMIININLUJAA SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ» TYYLIÄ, LAATUA JA KESTÄVYYTTÄ «LAITURIT LASITERASSIT VENETELAKAT UIMAPORTAAT TYÖLAUTAT KÄYNTISILLAT Puh. 050 517 4702 / info@esalaiturit.fi / www.esatuotteet.fi LAITURIT

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN

SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN SIIRTOLAPUUTARHA LIEKSAAN LOPPUSEMINAARI 3.6.2009 LEENA PAAVILAINEN ENSIMMÄINEN YHTEISOHJAUS Nauhat Ruudut Viuhkat Saaret ENSIMMÄINEN YHTEISOHJAUS Nauhat Ruudut Viuhkat Saaret TOINEN YHTEISOHJAUS SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan aupuniareologinen Inventointiprojeti UUSIKAUPUNKI - NYSTAD Kaupuniareologinen inventointi Teemu Möönen 00 Museovirasto Raennushistorian osasto Teemu Möönen Uusiaupuni Nystad. Kaupuniareologinen

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Valkeakoski Eteläinen Keskusta

Valkeakoski Eteläinen Keskusta Valeaosi Eteläinen Kesusta 15.12.2014 Valeaosen aupuni & Lunden Architecture Oy Eteläinen esusta 1. haaste ja potentiaali ysi esusta Suurin osa raentamattomasta tilasta on avointa paritilaa Puistoalue

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

ANALYYSIVAIHE

ANALYYSIVAIHE LAMMI NP ÄÄ N NAUHATE HTAAN KEHITTÄMINEN AL UE EN KONSEPTI ANALYYSAIHE 2.12.2015 KONSEPTAIHE -Konseptikaaviot -Ilmasto-olosuhteet -Reunaehdot -Maastokäyrät -Alueanalyysi -Korttelikaavio -Korttelit maaston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot