2015, Mercury Marine VesselView 4 8M fin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin"

Transkriptio

1 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M fin

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit j kuvukset... 3 VesselView 4 ohjelmiston päivittäminen...4 Uusimmn ohjelmiston sminen... 4 VesselView version päivitys...4 Ympäristölämpötil nturin sentminen...5 Huolto... 6 Näyttöruudun puhdistus... 6 Tllennusvälineportin puhdistus...6 Regointipinikkeet...6 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Alkukäynnistys... 8 Käynnistyskuv... 8 Ohjttu sennusohjelm... 8 Tuo kokoonpno Moottorisetukset...11 Näyttösetukset Litesetukset Yksikköjen setukset Säiliöiden kokoonpno Nopeussetus Asennusohjelmn suorittminen loppuun Asetusvlikot Aloitusnäytöt Käynnistys Moottori smmutettu, virt vin ON sennoss Moottori käy tyhjäkäynnillä Moottorivik Viknvigointi Moottorin määräikishuolto Järjestelmän sknnus sknnusrportti Viestintävirheet Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Järjestelmän tilkentän toiminnot Dtkenttien nvigointi Dtkenttien ljentminen Automttinen sykli Vieritysplkin toiminnot Vieritysplkin ktivointi j nvigointi Käyttäjän vlitsem dt lue Lopullinen käyttäjän vlitsemn dtn vlint Vieritysplkkikuvkkeet...25 Economy til ECO til ECO tiln minimi j mksimirvot ECO tiln kierrosluku j jokulmtvoitteet...26 Tvoitevärit ECO nvigointi ECO tiln virkistys Minimointi ECO kohteiden muuttminen Kohdervojen muuttminen Smrt Tow til...29 Smrt Tow Smrt Tow tvoitteet Smrt Tow yleisktsuspneeli Smrt Tow tiln käyttäjän vlitsem dt lue Nvigointi Tllenn Luo mukutettu käynnistys Vkionopeustil Vkionopeus Vkionopeuden dt lue...34 Vkiodtkentän muutos Vkionopeus käyttäjän vlitsem dt lue Vkionopeusnvigointi Uisteluohjustil...35 Uisteluohjus Uisteluohjuksen dt lue Vkiodtkentän muutos Uistelu käyttäjän vlitsem dt lue Uistelunvigointi Automttiohjusnäytöt Automttiohjusnäyttöjen yleisktsus...36 Automttiohjusnäyttöjen nvigointi Automttiohjuksen minimointi Os 4 - Asetukset j klibroinnit Asetusvlikon nvigointi Vlikon nvigointi...40 Järjestelmä Omt vlinnt Alus...41 SmrtCrft Helpot linkit Hälytykset Yksiköt Säiliöt Säiliön klibrointi oletus Säiliön klibrointi edistynyt Verkko Ohjelmtiedosto M fin JOULUKUU 2014 Sivu i

4 Os 5 - Vrhälytykset Vroitukset vit j hälytykset Polttoine tyhjenemässä hälytys Syvyyshälytys Sivu ii 90-8M fin JOULUKUU 2014

5 Sisällysluettelo Os 1 - Alkuvlmistelut Os 1 - Alkuvlmistelut 1 VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit j kuvukset... 3 VesselView 4 ohjelmiston päivittäminen... 4 Uusimmn ohjelmiston sminen... 4 VesselView version päivitys... 4 Ympäristölämpötil nturin sentminen... 5 Huolto... 6 Näyttöruudun puhdistus... 6 Tllennusvälineportin puhdistus... 6 Regointipinikkeet M fin JOULUKUU 2014 Sivu 1

6 Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus TÄRKEÄÄ: VesselView on monitoiminäyttö (MFD), jok on yhteensopiv Mercury Mrine Outbordsin, Mercury MerCruiserin j Mercury Dieselin vlmistmien tuotteiden knss. Jotkin tässä käyttöohjekirjss esitetyt toiminnot eivät ole käytettävissä litteeseen kytketystä moottorist johtuen. VesselView 4 on kttv venetietokeskus, jok voi näyttää jop khden bensiini- ti dieselmoottorin tiedot. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti käyttötietoj, mukn lukien yksityiskohtisi tietoj, kuten veden lämpötil j syvyyttä, jokulm, veneen nopeutt j ohjuskulm sekä polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöiden til. VesselView-näyttöön voi yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän ti muit NMEA-yhteensopivi litteit. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä. VesselView on utomttiohjus- j ohjussuvtoimintojen näyttöjtke. Kikki näitä ohjustoimintoj säädellään Mercury Mrinen utomttiohjuksen CAN-verkon näppäimistöllä. VesselView näyttää, ollnko ktiivisess ohjustilss vi lepotilss; veneen spuess mtkpisteisiin esiin tulee kohoikkunoit, joiss pyydetään kuittmn kääntymiset. Lisänäyttötekstiä voidn käyttää moottoreiden j vetolitteiden säätämiseen huipputehokkuuden smiseksi. VesselView käsittää micro SD -korttiportin, jonk vull vltuutettu vlmistj ti jälleenmyyjä voi tuod veneen ohjelmkokoonpnon. Omistj voi myös käyttää sitä uusimpn ohjelmistoversioon päivittämiseen. Kun käytössä on usempi kuin yksi VesselView, joko kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss, ti toinen ruori, sm micro SD -kortti voidn käyttää näiden kokoonpnojen ltmiseen. Pinikkeet VesselView 4 - PAGES (sivut) -pinike b - LEFT (vsen) -nuolipinike c - RIGHT (oike) -nuolipinike d - ENTER (kuittus) -pinike PAGES (sivut) -pinikkeen pinminen ktivoi vieritysplkkivlikon. PAGES (sivut) -pinikkeen pinminen uudelleen vie pois vieritysplkkivlikost. Käytä LEFT (vsen)- j RIGHT (oike) -nuolipinikett näytön kenttien nvigoimiseksi (korostmiseksi). Kun hluttu kuvke on korostettun, pin ENTER (kuittus) -pinikett kyseiseen dtkenttään ti toimintoon pääsemiseksi. Näytön kielen vlint VesselView on ohjelmoitu näyttämään dt j tekstiä monill eri kielillä. Vihd kieliä seurvsti. 1. Pin PAGES (sivut) -pinikett. b 2. Pin RIGHT (oike) -pinikett SETTINGS (setukset) -kuvkkeeseen siirtymiseksi. 3. Pin ENTER (kuittus) -pinikett. 4. Vlitse järjestelmä j pin ENTER (kuittus) -pinikett. 5. Pin ENTER (kuittus) -pinikett uudelleen kielen vlitsemiseksi. 6. Pin LEFT (vsen) ti RIGHT (oike) -pinikett kielen vlitsemiseksi. 7. Vlitse kielenvihtoruudust Kyllä. 8. RESTARTING (uudelleenkäynnistys) -ruutu tulee esiin. c 9. Uusi kieli näkyy VesselView-näytössä. d Sivu M fin JOULUKUU 2014

7 Os 1 - Alkuvlmistelut Tkpneeli b Os Toiminto Kuvus ei s ylittää NMEA 2000 Yhdistää NMEA verkkoon b SmrtCrft- Virrnsyöttö j SmrtCrft-verkkoliitännät liittävät SC 100 -mittrit VesselView 4 -näytön sijinnit j kuvukset VesselView-näytössä on useit kenttiä, joiss näkyvät tietyt moottoritiedot j ktiivitilt Jännite ti syvyys: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Käytettävissä olevn näyttösisällön luettelo voidn muutt setusvlikost. Volttej näkyy kentässä vin, kun syvyyslähetin on sennettu. Syvyys korvtn volteill, jos syvyyslähetintä ei ole sennettu ti jos se on poistettu. 2. Polttoine: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Käytettävissä olevn näyttösisällön luettelo voidn muutt setusvlikost. Näyttää vin polttoineen kokonismäärän. Yksittäiset polttoinetiedot sijitsevt näytössä polttoineenhllintkohdss. 3. Ohjuskulm: Jos sennettu, käyttäjä voi vlit enimmäisrjksi 45º ti 60º j kääntää kulmn. Ohjuskulm on käytettävissä, jos nturi on sennetn j sitä vlvotn ohjusyksiköstä. Jos veneeseen on sennettu perämoottori, tämä toiminto on kytketty pois oletuksen, mutt se voidn kytkeä mnulisesti päälle Settings (setukset) - vlikost. 4. RPM: näyttää liikkuvn plkin, jok edust moottorin kierrosluku. Khden moottorin sovelluksess näkyy kksi erillistä liikkuv plkki. 5. Speed (nopeus): näyttää veneen nopeuden. Jos nopeuslähdettä ei ole käytettävissä, näytössä näkyy ktkoviivoj. Näyttö näyttää nopeusrvon, nopeuslähteen (siipirttn, pitot-nturin ti GPS:n) sekä mittusyksiköt (oletuksen on MPH). Kht kokonisluku suurempi nopeusrvo näkyy pienemmällä fontill. 6. Vihdesento: DTS-tuotteiss näytetään kikki vihdesennot jokiselle moottorille. Asennot ovt F (eteenpäin), N (vp) j R (peruutus). Muiss kuin DTS-tuotteiss näytetään N (vp) j G (vihteell). 7. Ajokulm: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Näyttää jokulmn enintään khdelle moottorille. Trimmin kohoikkun on käytettävissä tilnnekohtisell dt-lueell. Ajokulmn kohoikkun voidn kytkeä päälle ti pois setusvlikost. 8. Evät: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Käytettävissä olevn näyttösisällön luettelo voidn muutt setusvlikost M fin JOULUKUU 2014 Sivu 3

8 Os 1 - Alkuvlmistelut Jos sennettu, vsemmnpuoleinen evä näkyy trimmitietojen vsemmss reunss j oikenpuoleinen evä tietojen oikess reunss. 9. Vieritysplkkikuvke: näyttää kuvkkeen, jok edust kyseisellä hetkellä näytön vlitull dt-lueell näytettyjä tietoj. Av vieritysplkki pinmll PAGES (sivut) -pinikett. Käyttäjä voi vlit toisen kuvkkeen vieritysplkist, jolloin esiin tulee vlittu dt. 10. Järjestelmän tilkenttä: näyttää sen hetkisen ktiivin tiln j vroitukset. 11. Käyttäjän vlitsem dt-lue: Näyttää kiken vlitun dtn, johon kuuluvt lkukäynnistyksen sknnuksen edistyminen, hyvää hllint koskevt ilmoitukset, huoltoiktulut j vroitukset. VesselView 4 -ohjelmiston päivittäminen Seurviss ohjeiss selitetään, kuink VesselView 4 -ohjelmisto päivitetään. Tähän trvitn Internet-yhteys sekä tiedonsiirtoportti, jot käytetään tiedoston siirtämiseen FAT ti FAT32 micro SD -kortille. Uusimmn ohjelmiston sminen 1. Näytön uusin ohjelmistoversio on ldttviss Mercuryn verkkosivuilt osoitteest vesselview. Jott voit määrittää, mikä ohjelmistoversio VesselView-järjestelmässä on, käynnistä VesselViewjärjestelmän virt. Kun järjestelmä käynnistyy, ohjelmistoversio näkyy näytön oikess lreunss. Jos VesselView on jo käynnistetty, vlitse Settings>System>About (setukset>järjestelmä>tieto) nykyisen VesselViewohjelmistoversion näkemiseksi. MERCURY MARINE Vlitse VesselView 4 -tuote j npsut DOWNLOAD UPGRADE (lt päivitys). 3. Tietokoneesi turvllisuussetuksist riippuen näytössä stt näkyä turvllisuusvroitus. Jtk npsuttmll Allow (slli). 4. Luo kiintolevyllesi knsio j tllenn tiedosto siihen Jos näet vihtoehdon SAVE (tllenn) ti RUN (j), vlitse SAVE j tllenn kiintolevyllesi. HUOMAUTUS: Tiedosto on tyypillisesti Mt. TÄRKEÄÄ: Jotkin selimet sttvt muutt tiedostotunnuksen. Vrmist, etteivät tiedostonimi j tunnus ole muuttuneet. Oiken tiedostonimeä seurvn tunnuksen tulee oll.upd. Älä nimeä tiedosto uudelleen ti muut tunnust. 6. Kun tiedosto on tllennettu kiintolevylle, kopioi se 512 Mt:n ti suuremmn tyhjän FAT ti FAT 32 micro SD -kortin päähkemistoon. Asemn päähkemisto on ylin tso eikä sitä ole setettu knsioon. VesselView-version päivitys Tärkeää huomt ennen päivitysprosessi j sen ikn: Kukin näyttö on päivitettävä huolellisesti; käytettävissä ei ole utomttist verkkotoiminto useiden VesselViewnäyttöjen smnikist päivittämistä vrten. Sivu M fin JOULUKUU 2014

9 Näyttöä ei s kytkeä pois päältä eikä virt ktkist päivityksen ikn. Älä poist micro SD -kortti päivityksen ikn. 1. Vrmist, että virt-vin on OFF-sennoss eikä VesselView ole päällä. Os 1 - Alkuvlmistelut HUOMAUTUS: Joisskin sennuksiss VesselView-näyttöön kytketään virt erityisen piirin kutt virt-vinpiirin sijst. TÄRKEÄÄ: VesselView on kytkettävä pois päältä vähintään 5 sekunniksi ennen ohjelmiston päivittämistä. 2. Aset micro SD -kortti kortinlukijporttiin siten, että se nksht j pysyy hyvin piklln. 3. Käännä virt-vin päälle j vrmist, että VesselView on päällä. 4. Ann järjestelmän käynnistyä. Päivitysprosessi on utomttinen. 5. Älä käännä virt-vint ti VesselView-näyttöä pois päältä äläkä poist micro SD -kortti ohjelmiston ltmisen ikn. Päivitysprosessiin stt mennä useit minuuttej. Updte in progress. Plese do not remove the SD crd or power off during this process. 6. Kun ltus on vlmis, poist micro SD -kortti, jolloin järjestelmä käynnistyy utomttisesti uudelleen päivityksen viimeistelemiseksi Updte complete. Plese remove the SD crd to finish. 7. Vrmist, että päivitetty ohjelmistoversio on oike versio. Pin PAGES (sivut) -näppäintä j käytä RIGHT (oike) - nuolipinikett setusvlikon selmiseen. Käytä ENTER (kuittus) -pinikett j nuolipinikkeit järjestelmän korostmiseen j Tieto-kohdn vmiseen. Nykyinen ohjelmistoversio on näkyvissä. Ympäristölämpötil-nturin sentminen HUOMAUTUS: Ympäristölämpötil-nturin sentminen on vlinnist. 1. Vlitse ympäristölämpötil-nturin sijinti. Asenn nturi pikkn, joss se ltistuu ulkoilmlle mutt ei suorlle uringonvlolle. 2. Por 19 mm (0.75 in.) sennusreikä. 3. Asenn sennussovitin seurvn kuvn mukisesti Asennussovitin b - Tiiviste c - Nilonmutteri d - Ilmn lämpötil-nturi b c d 4. Kierrä nturi sennussovittimeen M fin JOULUKUU 2014 Sivu 5

10 Os 1 - Alkuvlmistelut 5. Liitä lämpötil-nturi VesselView-johtosrjn liittimeen. Huolto TÄRKEÄÄ: Litteen suojmiseksi on suositeltv sent toimitettu urinkosuoj, jos lite ei ole käytössä. Näyttöruudun puhdistus Näyttöruudun rutiinipuhdistus on suositeltv suoln j muiden ympäristöhiukksten kertymisen estämiseksi. Kiteytynyt suol voi nrmutt näytön pint käytettäessä kuiv ti koste liin. Vrmist, että liinss on riittävästi puhdst vettä suoln liuottmiseksi j poistmiseksi. Älä pin näyttöä voimkksti sitä puhdistettess. Jos vesijälkiä ei void poist liinll, puhdist näyttö 50/50 liuoksell lämmintä vettä j isopropnoli. Älä käytä setoni, lkkbensiiniä, tärpättityyppisiä liuottimi ti mmonikki sisältäviä puhdistusineit. Vhvojen liuottimien ti puhdistusineiden käyttö voi vurioitt häikäisyä estävää pinnoitett, muoviosi ti kumisi näppäimiä. Aurinkosuojn käyttäminen on suositeltv, kun lite ei ole käytössä, jott estetään muovisen kehyksen j kumisten näppäimien vurioituminen UV-vlon tähden. Tllennusvälineportin puhdistus Tllennusvälineportin luukkulue tulee puhdist säännöllisesti kiteytyneen suoln j muiden hiukksten kerääntymisen estämiseksi. Puninen kuminen komposiittitulpp micro SD -korttiportin sisällä utt estämään veden pääsyn korttiporttiin. TÄRKEÄÄ: Asenn tulpp puhdistuksen ti ohjelmiston päivittämisen jälkeen. HUOMAUTUS: Asenn tulpp urpuoli ylöspäin. Toisell puolell on viiste, jok estää luukku koskettmst tulpp Regointipinikkeet Vrmist, ettei yksikään pinike ole juuttunut l-sentoon. Jos hvitset juuttuneen pinikkeen, liikuttele sitä sen vputtmiseksi. Sivu M fin JOULUKUU 2014

11 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Sisällysluettelo Alkukäynnistys... 8 Käynnistyskuv... 8 Ohjttu sennusohjelm... 8 Tuo kokoonpno Moottorisetukset Näyttösetukset Litesetukset Yksikköjen setukset Säiliöiden kokoonpno Nopeussetus Asennusohjelmn suorittminen loppuun Asetusvlikot Aloitusnäytöt Käynnistys Moottori smmutettu, virt vin ON sennoss Moottori käy tyhjäkäynnillä Moottorivik Viknvigointi Moottorin määräikishuolto Järjestelmän sknnus sknnusrportti Viestintävirheet M fin JOULUKUU 2014 Sivu 7

12 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Alkukäynnistys VesselView 4 on ohjelmoitv veneen ohjelm vrten. Veneen ohjelm voidn luod kolmell eri menetelmällä: Mercury Mrine G3, micro SD -kortti, jolle vlmistj on tllentnut tiedot ti veneen vlikkojärjestelmän kutt. Veneen ohjelmisto stt käsittää esimerkiksi seurvt: moottoreiden lukumäärä, ruorien lukumäärä, säiliöiden määrä j tyyppi sekä veneeseen sennettujen ntureiden tyyppi. Jos ohjelm on ldttu G3- ti micro SD -kortill j se on yhden näytön sennus, setus- ti sennusikkun ei trvit. Jos useit VesselView-näyttöjä on sennettu, nämä litteet hvitn utomttisesti. Esiin tulee kohoikkun, jok ilmoitt, että useit litteit on sennettu. Asem j näytön numero on vlittv näytön kehotteiden mukn. Jos tuotteeseen ei ole koskn ldttu ohjelm, VesselView käyttää oletussetuksi sillä perusteell, mitä hvitn etsimällä SmrtCrft-protokollst moottori j vetolitetyyppiä. Tietoj voidn mukutt näytön vlikkojärjestelmällä. Käynnistyskuv Kun virt-vin kytketään päälle, Mercuryn käynnistyskuv tulee esiin. Moottorin käyttötuntien määrä näytetään enintään 2 moottorille. Käyttötuntej s oll enintään tunti. Ohjelmistoversio näkyy näytön oikess lreunss. Päästöjenhllinnll vrustetuiss moottoreiss näkyy moottorikuvke näytön vsemmss lreunss. Mercuryn käynnistyskuv Ohjttu sennusohjelm TÄRKEÄÄ: Älä pin mitään pinikkeit VesselView-järjestelmän käynnistyessä lus- j moottoritietojen keräämistä vrten. Kun VesselView käynnistetään ensimmäistä kert ti tehdssetusten pluttmisen jälkeen, järjestelmän käynnistysjkso kestää muutmn sekunnin jn. Ohjttu sennusohjelm nt ohjeit VesselView -näytön kokoonpnon määrittämisen ensiviheiss. Asennusohjelmn päästään milloin thns vieritettävän vlikkoplkin SETTINGS (setukset) -kuvkkeen kutt. Pin PAGES (sivut) - pinikett j RIGHT ARROW (oike nuoli) -pinikett SETTINGS (setukset) -kuvkkeeseen siirtymiseksi Sivu M fin JOULUKUU 2014

13 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 1. Kun SETTINGS (setukset) -kuvke on korostettu, pin ENTER (kuittus) -pinikett. SETTINGS (setukset) -vlikko tulee esiin. 2. Pin ENTER (kuittus) -pinikett, jott voit siirtyä järjestelmävihtoehtovlikkoon. Vlitse kieli Vlitse kieli, jonk hlut VesselView-näyttöön. Sel eri kielivihtoehtoj LEFT (vsen)- j RIGHT (oike) - nuolipinikkeell. Tee vlint pinmll ENTER (kuittus) -pinikett M fin JOULUKUU 2014 Sivu 9

14 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 4. VesselView-päänäyttö tulee esiin vlitull kielellä. SETTINGS (setukset) -kuvke on korostettu. Pin ENTER (kuittus) -pinikett. Järjestelmä on korostettu setusvlikoss. Pin ENTER (kuittus) -pinikett, jolloin vlikko tulee esiin. Pin RIGHT (oike) -nuolipinikett sennusohjelmn siirtymiseksi. 5. Tekstiruutu tulee esiin. Korost Seurv-kenttä RIGHT (oike) -nuolipinikkeell Tuo kokoonpno Voit tuod nykyisen veneen kokoonpnon settmll SD-kortin, joss on kokoonpnotiedosto, j vlitse tiedosto pudotusvlikost. Jos tuontitiedosto ei ole, korost Seurv RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j pin ENTER Sivu M fin JOULUKUU 2014

15 Moottorisetukset Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 1. Pin Moottorin setukset -näytössä RIGHT (oike)- j LEFT (vsen) -nuolipinikkeit pudotuskenttien korostmiseksi. Tee vlinnt moottorityypin j -mllin perusteell. - Moottorityyppi-vlintkenttä b - Moottorimlli-vlintkenttä c - Toiminthäiriön merkkivlon ktiviteetin vlintkenttä d - Vieritysplkki b c d Siirry lspäin j suorit Moottorin setukset -näytön vlinnt loppuun. Kun kikki vlinnt on tehty, korost Seurv j pin ENTER. - Ohjussuv-vlintkenttä b - Moottoreiden lukumäärä -kenttä b Näyttösetukset Riippuen moottorin setusnäytössä näkyvästä moottoreiden lukumäärästä, vlitse tässä VesselView-yksikössä näytettävät moottorit. Voit vlit enintään kksi moottori. - Moottoreiden vlintkenttä M fin JOULUKUU 2014 Sivu 11

16 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Litesetukset Pin Litesetukset-näytössä RIGHT (oike)- j LEFT (vsen) -nuolipinikkeit pudotusvlikoiden korostmiseksi. Jos käytössä on useit VesselView-litteit, osoit jokiselle yksikölle om numero, jott vältytään dtongelmilt. Ruorinumeroiden on vstttv yksittäisen VesselView-yksikön sijinti. Jtk korostmll Seurv-kenttä. - VesselView-litteen numero b - Ruorin sijintinumero b Yksikköjen setukset Vlitse mittyksiköt, jotk näkyvät VesselView-näytön tiedoiss: nopeus, etäisyys j tilvuudet. Mittyksiköt voidn viht myöhemmin. Kun olet vlinnut mittyksiköt, korost Seurv-kenttä j pin ENTER. - Mittyksikköjen pudotusvlikko Säiliöiden kokoonpno Vlitse veneen polttoinesäiliöiden lukumäärä pudotuskentästä. Jtk korostmll NEXT (seurv) -kenttä. - Säiliöiden vlintkenttä Sivu M fin JOULUKUU 2014

17 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Pin Veneen polttoinetilvuus -näytöstä ENTER (kuittus) -pinikett dtkentän vilkkuvn kohdistimen vlitsemiseksi. ENTER-pinikkeen pinminen siirtää kohdistimen kokonisluvust toiseen. Vlitse oike numero pinmll LEFT (vsen) ti RIGHT (oike) -nuolipinikett. Kun olet syöttänyt numerot, pin ENTER, kunnes yhtään kokonisluku ei ole enää korostettun. Korost Seurv pinmll RIGHT (oike) -nuolipinikett. Jtk pinmll ENTER. - Säiliöiden kpsiteetti -kenttä Nopeussetus Nopeussetusnäytössä on kolme vihtoehto sen määrittämiseksi, kuink VesselView kerää nopeustietoj. Jos veneessä on GPS, käytettävissä olevt litteet voidn vlit pudotusvlikost. Jos veneessä on pitot-nturi, tämä vihtoehto on vlittun. Jos veneessä on siipirts, se voidn vlit esiin tulevst pudotusvlikost. Kun nopeuslähde on vlittu, jtk korostmll Seurv j pinmll ENTER. - Nopeusdtn vihtoehdot Jos vlittiin pitot-lähde, esiin tulee Pitot-nopeussetusnäyttö. Vlitse hluttu vihtoehto Pitot-nturityypin pudotusvlikost. Useimmiss moottoreiss käytetään 100 psi:n pitot-nturi. Mercury Rcingin tuotteiss käytetään 200 psi:n pitot-nturi. Korost vlinnn jälkeen Seurv RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j jtk pinmll ENTER. - Pitot-pudotusvlikkovihtoehto M fin JOULUKUU 2014 Sivu 13

18 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Jos vlittiin siipirtslähde, esiin tulee siipirttn nopeussetusnäyttö. Vlitse hluttu vihtoehto siipirttn nturityypin pudotusvlikost. Korost vlinnn jälkeen Seurv RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j jtk pinmll ENTER. - Siipirttn nturityypin kenttä Asennusohjelmn suorittminen loppuun Lopet-vihtoehdon korostminen RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j ENTER-pinikkeen pinminen suorittvt sennusohjelmn loppuun VesselView-näytössä. Älä smmut yksikköä, ennen kuin lopetusnäyttö vihtuu veneen ktiviteettinäyttöön Asetusvlikot Kikkiin setuksiin voidn tehdä muutoksi milloin thns setusvlikost. Kikiss pudotus- j fly-out-vlikoiss voidn siirtyä käyttämällä LEFT (vsen)- j RIGHT (oike) -nuolipinikkeit j ENTER-pinikett Sivu M fin JOULUKUU 2014

19 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 1. Järjestelmävlikko Alusvlikko Moottorivlikko M fin JOULUKUU 2014 Sivu 15

20 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 4. EsyLink-vlikko Omt vlinnt -vlikko Hälytysvlikko Sivu M fin JOULUKUU 2014

21 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 7. Ohjelmtiedostovlikko. Aloitusnäytöt Käynnistys Käynnistettäessä käynnistyskuvsrjn jälkeen tulee esiin päänäyttö j kikki tiedot j grfiikk ovt ktiivisi. Käytettävissä on kksi til: moottori smmutettun ti moottori käynnissä. Seurvss tulukoss j tiedoiss selitetään järjestys, joss vkion j käyttäjän vlitsemn dtn lueet muuttuvt Moottorin til Moottori smmutettu, virt-vin ON-sennoss Moottori pyörii Moottori käy tyhjäkäynnillä Moottori käy vihteell Käyttäjän vlitsemn dtn lue Hyvän hllinnn ilmoitus Järjestelmän sknnus käynnissä, näytössä näkyy nimoitu potkuri Potkurin väri muuttuu vihreäksi Tson 1 älykkäät tilnnekohtiset tiedot Moottori smmutettu, virt-vin ON-sennoss Mercuryn hyvän hllinnn viestinäyttö näkyy käyttäjän vlitsemll dt-lueell, kun virt-vin on ON-sennoss mutt moottorit eivät käy. Kikki toiminnot ovt käytettävissä eikä moottorin tietoj näy näytössä. Ilmoitukset ovt summittisi. Esimerkkejä: Onko sinull kellukkeit? Mercury muistutt sinu turvllisest veneilystä. Hyvän hllinnn luettelokohdt voivt muuttu moottorityypin ti ohjelmkokoonpnon mukn. Moottori käy tyhjäkäynnillä Kun moottori käy, näytön käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy vihreä potkuri, kun järjestelmän sknnusrportti on vlmis. Näytön käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy nimoitu potkuri sekä edistymisplkki, jok osoitt, että sknnus on meneillään. Järjestelmän sknnus - Animoitu potkuri b - Edistymisplkki b Jos moottori siirretään josskin viheess vihteelle, järjestelmän sknnus pysähtyy, potkuri muuttuu vihreäksi j tson 1 älykäs dt tulee esiin. 90-8M fin JOULUKUU 2014 Sivu 17

22 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Kun sknnus on vlmis, erilisi kohoikkunoit stt tull esiin: moottorivit, huoltomuistutukset, tiedonsiirtovirheet, järjestelmä OK -sknnusrportti. Moottorivik Sknnus vlmis Jos moottorivik hvitn järjestelmän sknnuksen ikn, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy kuvilev teksti lihvoiduss värillisessä viknäytössä. Viknäytön väri riippuu hvitun vin tyypistä. Järjestelmän tilkenttä muuttuu näytetyn vin mukn b c d e - Vroituskuvke j vin nimi b - Lyhyt teksti ti legcy-teksti c - Moottorivin sijinti d - Toimintteksti e - Vikojen lukumäärä Viknvigointi Kun vikoj hvitn, niiden tunnistenumerot esitetään vikkentän ltunnisteess. 1. Vlintkieleke siirtyy oletuksen ensimmäiseen numeroon. 2. Trkstele kutkin vik pinmll LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) -nuolipinikett. b c d PAGES (sivut) -pinike b - LEFT (vsen) -nuolipinike c - RIGHT (oike) -nuolipinike d - ENTER (kuittus) -pinike 3. Vlitull vill on must numero vlkoisess ruuduss. 4. Vlittu vik vihtelee viknumeron j plus (+) -symbolin välillä, jok osoitt, että lisää dt on näytettävänä. b c Tunnisteess olevien vikojen lukumäärä b - Vlittu vik c - Vin ltunnisteen poistumiskuvke 5. Kun plus (+) -symboli on käytettävissä, pin ENTER-pinikett, niin voit trkstell kyseiseen vikn liittyviä lisätietoj. Sivu M fin JOULUKUU 2014

23 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 6. Kun lisätietoj vrten trvitn lisää sivuj, vin ltunnistelueell näkyy yksi ti usempi ympyröitä. Vlitun sivun ympyrä näkyy vlkoisen. Tällä lueell näytetään vin pitkä tekstikuvus. 7. Voit poistu vin ltunnisteest korostmll lueelt X:n LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) -nuolipinikkeell. Poistu vin ltunnisteest j pl järjestelmän tilkenttään pinmll ENTER-pinikett. Moottorin määräikishuolto Jos huoltomuistutus hvitn järjestelmän sknnuksen ikn, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy kuvilev teksti voimkkll värillä. Järjestelmän tilkentän vsen lreun muuttuu näytetyn huolto-ongelmn mukn. Käytä tervettä järkeä sijoituksesi suojelemisess j trkist moottoriöljy säännöllisesti, prhss tpuksess ennen jokist käyttökert. 1. Kun määräikishuollon ik on kulunut kokonn umpeen, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy yleinen huoltomuistutus määräikishuollon suorittmisest. 2. Av plus (+) -kuvke tekstin suurentmiseksi. Voit sett huollon 100 %:iin ti poistu näytöstä. HUOMAUTUS: Huoltomuistutust esittävä jkovinkuvke näkyy järjestelmän tilkentässä, kunnes vik poistetn järjestelmästä Kun huoltomuistutus on setettu uudelleen, jkovinkuvke ei näy enää järjestelmän tilkentässä Järjestelmän sknnus - sknnusrportti Kun järjestelmän sknnus suoritetn loppuun eikä vikoj, huoltomuistutuksi ti tiedonsiirtovirheitä hvit, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy teksti SCAN COMPLETE (sknnus vlmis) sekä rportti j hyvän hllinnn ilmoitus. Sknnusrportti näkyy, kunnes moottori siirretään vihteelle, ti korost X LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) - nuolipinikkeell j pin ENTER-pinikett. 90-8M fin JOULUKUU 2014 Sivu 19

24 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Hyvän hllinnn ilmoitukset vlitn summittisesti. Esimerkkejä: Onko sinull kellukkeit? Mercury muistutt sinu turvllisest veneilystä. Hyvän hllinnn luettelokohdt voivt muuttu moottorityypin ti ohjelmkokoonpnon mukn Sknnus vlmis Hyvän hllinnn ilmoitus Viestintävirheet Kun järjestelmän sknnus hvitsee viestintävirheen, sknnus pysähtyy j kikiss dtkentissä näkyy ktkoviivoj. Järjestelmän tilkenttä on hrm j näytössä näkyy X punisess ympyrässä sekä teksti Comm Error. Viestintävirhe Sivu M fin JOULUKUU 2014

25 Sisällysluettelo Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Järjestelmän tilkentän toiminnot Dtkenttien nvigointi Dtkenttien ljentminen Automttinen sykli Vieritysplkin toiminnot Vieritysplkin ktivointi j nvigointi Käyttäjän vlitsem dt lue Lopullinen käyttäjän vlitsemn dtn vlint Vieritysplkkikuvkkeet Economy til ECO til ECO tiln minimi j mksimirvot ECO tiln kierrosluku j jokulmtvoitteet Tvoitevärit ECO nvigointi ECO tiln virkistys Minimointi ECO kohteiden muuttminen Kohdervojen muuttminen Smrt Tow til Smrt Tow Smrt Tow tvoitteet Smrt Tow yleisktsuspneeli Smrt Tow tiln käyttäjän vlitsem dt lue Nvigointi Tllenn Luo mukutettu käynnistys Vkionopeustil Vkionopeus Vkionopeuden dt lue Vkiodtkentän muutos Vkionopeus käyttäjän vlitsem dt lue Vkionopeusnvigointi Uisteluohjustil Uisteluohjus Uisteluohjuksen dt lue Vkiodtkentän muutos Uistelu käyttäjän vlitsem dt lue Uistelunvigointi Automttiohjusnäytöt Automttiohjusnäyttöjen yleisktsus Automttiohjusnäyttöjen nvigointi Automttiohjuksen minimointi M fin JOULUKUU 2014 Sivu 21

26 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Järjestelmän tilkentän toiminnot Järjestelmän tilkenttää käytetään viestimään tiettyjä moottoritietoj j ktiivitiloj. Se näkyy in päänäytön vsemmss lreunss, pitsi jos nähdään vroittvn kokoruudun kohoikkun. Väri, kuvke j teksti muuttuvt järjestelmän tiln, vroitusten, huoltoilmisimen j ktiivitilojen mukn. Veneen ohjelm j sennetun moottorin tyyppi vikuttvt suorn siihen, mitkä kuvkkeet ovt käytettävissä järjestelmän tilkentässä. Kikki käytettävissä olevi kuvkkeit ei ole lueteltu seurvss tulukoss. Järjestelmän tilkentän esimerkkejä Moottorikuvke virt-vimen olless ON-sennoss. Kuvke näkyy vin, jos moottoriss on päästöjenhllint Viestintävirhe virt-vimen olless ON-sennoss. Moottori ei viesti CAN-verkon kutt Osoitt, että jokinen CAN-verkkoon liitetty os on normlien toimintprmetrien sisällä Vroituskuvke osoitt, että järjestelmässä on vik Vroitus osoitt, että oikenpuoleisen moottorin vinmääritysjärjestelmä on hvinnut vin. Kikki muut villisiksi hvittujen moottorien sijinnit ovt smnlisi Automttiohjuksen mtkpisteen seurnt. Ornssi väri osoitt, että mtkpisteen seurnt on ktiivinen j tietokoneell ohjttu. Jos utomttiohjuksen mtkpisteseurnt on lepotilss (ei ktiivinen), kentän väri on hrm. Tämä värinmuutos on sm kikille utomttiohjuksen toiminnoille. Sivu M fin JOULUKUU 2014

27 Dtkenttien nvigointi Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Käyttäjän vlitsem dt-lue jk tilns lkukäynnistyksen sknnuksen edistymisen, hyvää hllint koskevien ilmoitusten, huoltoiktulun j vroitusten knss. Tietyt tiedot käynnistyksen etenemisestä muuttuvt moottorin myötä ti jos hvitn vroituksi, näytetään näiden tphtumien ikn. b c d Dtkentän kokotiedot ei s ylittää b c d Tso 4 on kokoruudun kenttäkoko, jok tulee käyttöön, kun nähdään kohoikkunvroituksi. Tso 3 on vkionäytön kenttäkoko, jok tulee käyttöön, kun moottorin ti veneen kohoikkunt muuttuvt. Muutoksi voivt oll esimerkiksi jokulm, nvigointi, ECO j polttoine. Tso 2 on vkionäytön kenttäkoko kikille dtkentille. Tso 1 on vkionäytön kenttäkoko kikille dtkentille, jotk sisältävät käynnistyksen ikisen järjestelmäsknnuksen. Dtkenttien ljentminen Dtkenttiä voidn suurent korostmll ljennuskuvkett (X-PAND) j pinmll kuittuspinikett Ljennuskuvke Kun kuvke on ktivoitu, käyttäjän vlitsem dt-lue täytetään ktiivisesti näytetyn dtvlinnn suurennetull dtll. Enintään kuusi dtvlint voidn suurent, yksi kerrlln, j ne tulevt esiin seurvn kuvn mukisess kronologisess järjestyksessä. Dtkentät 3 j 4 näyttävät vin vlinnisen käyttäjän vlitsemn dtn. HUOMAUTUS: Ajokulmn j evien oletussetus ei suurene, ellei niitä ktivoid ulkoisill säätimillä. Jos ne ktivoidn, kohoikkunprosessi otetn käyttöön. Ajokulmn j evien kohoikkunt voidn kytkeä pois Settings (setukset) -vlikost M fin JOULUKUU 2014 Sivu 23

28 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Kullkin dtkentällä on om sivun ilmisin käyttäjän vlitsemn dtn vsemmss lreunss. Käytä nuolipinikkeit, kun hlut nvigoid eri sivuille, ti utomttisyklikuvkett ti poistumiskuvkett. Pin kuittuspinikett, kun utomttisen syklin ti poistumiskuvke on korostettun. b c - Sivujen ilmisimet b - Automttisen syklin kuvke c - Poistumiskuvke Automttinen sykli Kun utomttinen sykli on vlittu mutt se ei ole ktiivinen, kuvke näkyy vlkoisess kentässä. Aktivoi utomttisykli pinmll kuittuspinikett. Kuvke näkyy sinisessä kentässä vlkoisin nuolin j nämä värit säilyvät, kunnes utomttinen sykli poistetn käytöstä. Automttisen syklin oletusik on viisi sekunti sivu kohden, j tätä ik voidn muutt Settings (setukset) -vlikost. Kun utomttinen sykli on ktiivinen, nuolipinikkeet eivät ole käytettävissä. Korost jokin sivu j pin kuittuspinikett. Automttinen sykli pysyy ktiivisen mutt se ei ole näkyvissä. Voit plt utomttiseen sykliin korostmll utomttisen syklin kuvkkeen j pinmll kuittuspinikett. Voit kytkeä utomttisen syklin pois päältä korostmll X:n j pinmll kuittuspinikett. Näyttö poistuu käyttäjän vlitsemlt dt-lueelt. Vieritysplkin toiminnot Vieritysplkill päästään näkemään kohti, jotk eivät tällä hetkellä näy näytön käyttäjän vlitsemll dt-lueell. Koht on piiloss, kunnes se ktivoidn, j se näytetään jn pituudelt, jonk käyttäjä on vlinnut setusvlikost. Jos toimintoj ei käytetä viiteen sekuntiin, käyttäjän vlitsemn dt-lueen kuvkekoht häviää näkyvistä. Kun käyttäjän vlitsem dt-lue on ktiivinen, se muuttuu näyttämään kuvkkeen nimen j kyseiseen toimintoon liittyvän dtn. Vieritysplkin ktivointi j nvigointi 1. Voit ktivoid vieritysplkkivlikon pinmll PAGES (sivut) -pinikett. 2. Korost LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) -nuolipinikkeell kuvke, jonk hlut näyttää. Siniset ääriviivt korostvt vlittvn vieritysplkkikuvkkeen. HUOMAUTUS: Nuolikuvke tulee esiin vieritysplkin vsemmlle j oikelle puolelle. Kun vin yksi nuolikuvke on näkyvissä, sinun on siirrettävä vlint näytetyllä nuolipinikkeell. Kun molemmt nuolet ovt näkyvissä, kump thns nuolipinikett voidn käyttää Vlittu kuvke b - Vieritysplkin nuolet b Käyttäjän vlitsem dt-lue Vieritysplkin nvigoinnin ikn, kun kuvke on korostettun eikä kuittuspinikett ole pinettu, käyttäjän vlitsem dtlue muuttuu näyttämään kuvkkeen, kuvkkeen nimen sekä kuvuksen siitä, mitä toiminto tekee. Käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää nämä tiedot vin hetken ik. Sivu M fin JOULUKUU 2014

29 Lopullinen käyttäjän vlitsemn dtn vlint Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Kun kuvke on vlittu, pin kuittuspinikett. Kuvke näkyy järjestelmän tilkentän vieressä j käyttäjän vlitsem dtlue näyttää koko kyseiseen vlintn liittyvän dtn. Vieritysplkkikuvkkeet e i m q b f j n r c g k o d h l p Kuvkkeen kuvus ei s ylittää b c d e f g h i j k l m n o p q r Lämpötil näyttää moottorin j nesteen lämpötil-rvot öljylle, vedelle j polttoineelle. Näyttää ympäristöilmn j imusrjn ilmn lämpötiln. Käytettävissä olevt tiedot riippuvt moottorist. Pine näyttää moottorin pinervot vedelle, öljylle, polttoineelle, j tehon. Käytettävissä olevt tiedot riippuvt moottorist. Jännite näyttää kkurvot kikille moottoreille. Säiliöt näyttää veneen säiliötiedot polttoineen, veden, jätteen j öljyn (vin kksithtinen) kpsiteetille. Mtkloki näyttää tllennetut mtktiedot: kokonisetäisyys, kokonisik, keskimääräinen nopeus j keskimääräinen polttoineenkulutus. Mtklokiin tllennetut tiedot voidn poist j sett nolln. Generttori näyttää tiedot, jotk generttori voi lähettää NMEA ti J1939-protokolln CAN-verkon kutt: nykyinen til (jo/ pysäytys), jännite (AC/DC), tjuus (Hz), käyttötunnit, öljynpine j veden lämpötil. Smrt Tow ktivoi Smrt Tow -profiilit vlint vrten. Profiilej voidn muutt. Uisteluohjus ktivoi hitn moottoriohjuksen. Voidn käyttää moottorin kierrosluvun hllintn. Polttoineenhllint näyttää polttoinejärjestelmän tilstotietoj: nykyinen tlous, keskimääräinen tlous, tunniss käytetty tilvuus, kokonistilvuus j käytetty polttoine. Automttiohjus näyttää utomttiohjustietoj. Eco näyttää tietoj, jotk ohjvt käyttäjää settmn prhn jokulmn sennon j moottorin nopeuden prhn polttoinetlouden smiseksi. Nvigointi näyttää sennettuun nvigointijärjestelmään liittyviä tietoj: kompssisuunt, pituus- j leveysste, ik mtkpisteeseen (TTW), suuntkulm mtkpisteeseen (BTW), etäisyys mtkpisteeseen (DTW) j msuunt (COG). Ljenn näyttää ljennetut tiedot vlituist dtnäytöistä. Vlitut tiedot tulevt näyttöön vuorotellen. Ajokulm j evät näyttää vetolitteen jokulmn sennon j evien sennon. Eviin on sennettv nturi, jott tämä toiminto näyttää tietoj. Suorituskyky näyttää edistyneitä suorituskykytietoj: huippusuorituskyky (RPM/nopeus) j tuumi potkurin kierroksell. Moottoritiedot näyttää moottorin lisätietoj: pkosrjn lämpötil, ksuprosentti, moottorin kuorm j pkosrjn tehostinpine. Käytettävissä olevt tiedot riippuvt moottorist. Vkionopeus ktivoi vkionopeuden. Toiminnon vull käyttäjä voi ohjt venettä moottorin kierrosluvull ti veneen nopeudell. Veneen nopeusohjus edellyttää siipirtsnturi ti GPS:ää. Asetukset pääsijinti, jost tietoj voidn kytkeä päälle ti pois, muutt nturin dttolernssi ±, vlit hlutut näyttörvot (metrijärjestelmä/englntilinen/veneily) j plutt tehdssetukset. Huomutus: Huom plutus tehdssetuksiin poist kikki mukutetut setukset. Economy-til ECO-til M fin JOULUKUU 2014 Sivu 25

30 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö ECO-til näyttää tietoj, jotk ohjvt käyttäjää settmn optimlisen jokulmn sennon j moottorin nopeuden prhn polttoinetlouden smiseksi. Moottorin ohjusyksikkö (ECM) ti propulsionohjusyksikkö (PCM) lskee prhn polttoinetlouden moottorin j veneen eri ntureiden ntmien tietojen perusteell. 1. Aktivoi vieritysplkki pinmll sivupinikett. 2. Korost nuolipinikkeell ECO-kuvke j pin kuittuspinikett. Käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää ECOkuvkkeen tiedot. HUOMAUTUS: Kun ECO-til on ktiivinen, järjestelmän ltunnisteen dtkentän 4 sijinti pl näyttämään jokulmn rvoj, jos näytössä on kyseisellä hetkellä jokin muu dt-rvo ECO-tiln minimi- j mksimirvot ECO-tiln ktiiviset jokulm-rvot Kun ECO-til on ktiivinen j moottorit ovt eteenpäinvihteell, minimi- j mksimirvojen viivt näkyvät kierrosluvun tiedoiss. Nämä viivt näyttävät ktiivisen optimlisen lueen, jok on lskettv. Tätä ikkun voidn säätää Settings (setukset) -vlikost ECO-tiln kierrosluku- j jokulmtvoitteet Kun kierroslukurvot svuttvt minimirvolueen, kierrosluku- j jokulmtvoitteet tulevt esiin. Värillinen viiv täyttää kierroslukulueen värillisillä tvoitteill ilmoitten käyttäjälle, missä tvoitervot ovt j niiden väri muuttuu, kun optimlinen tso on svutettu. Sivu M fin JOULUKUU 2014

31 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Tvoitevärit Kolmion väriviivt Til Väri Täyttörvo Toimenpide Kuv Tvoitett ei svutettu Keltinen Ääriviivt Vilkkuu Tvoite svutettu Vihreä Pl tsisesti Jtkuv Seurvss on esimerkkejä ECO-toiminnon kierroslukutvoitteist eri tiloiss Ei optimoitu Optimoitu Käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää jokulmn tvoitteet. Kun kikki tvoitteet on svutettu, käyttäjän vlitsemn dt-lueen näyttö siirtyy ohjeist näyttämään nykyisen polttoinetlousrvon j tekstin OPTIMIZED M fin JOULUKUU 2014 Sivu 27

32 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö ECO-nvigointi Käyttäjän vlitsemn dt-lueen ltunnisteess näkyy REFRESH, MINIMIZE j X. Käytä sivu-, nuoli- j kuittuspinikkeit, kun hlut nvigoid näihin toimintoihin. Minimize (minimointi) piilott ECO-ohjeet j näyttää järjestelmän tilkentässä tekstin ECO MODE. Minimize nt käyttäjälle tilisuuden näyttää muit tietoj käyttäjän vlitsemll dt-lueell. Refresh (virkistä) noll ECO-rvot j käyttää uusi prmetrej kierrosluvun j jokulmn kohdervojen määrittämiseen. X sulkee ECO-tiln j poist kierrosluvun j jokulmn kohdervot vkion dtn lueelt. Aktiivisell lueell on vlkoinen reunus. b c - Virkistys b - Minimointitoiminto ktiivinen c - Poistuminen ECO-tiln virkistys Virkistyksen vull voit lske uudelleen nykyiset rvot, joit ECO käyttää kierrosluvun j jokulmn kohteille. 1. Korost virkistystoiminto nuolipinikkeill j pin kuittuspinikett. 2. Ohjeet näkyvät käyttäjän vlitsemll dt-lueell. Korost virkistystoiminto nuolipinikkeell j pin kuittuspinikett Kun järjestelmä on snut uusien kohteiden lskemisen loppuun, käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy osoittmn, että rvot on päivitetty Korost X j pin kuittuspinikett ECO-tiln pääohjenäyttöön plmiseksi. 5. ECO-tiln käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää ohjeet j uudet kohdelueet prhn polttoinetlouden optimointi vrten. Minimointi Minimointitoiminto sllii käyttäjän jtk ECO-toiminnoill smll, kun se näyttää lisätietoj käyttäjän vlitsemll dtlueell. 1. Kun minimointi on vlittu, ECO-tiln tiedot poistetn j käyttäjän vlitsemll dt-lueell näytetään lisätietoj. Voit vlit myös rjoitetun määrän kohteit vieritysplkist Sivu M fin JOULUKUU 2014

33 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Vieritysplkin vlinnt rjoittuvt seurviin: Expnd (ljenn), Fuel Mngement (polttoinetlous), Trip Log (mtkloki), Voltge (jännite), Nvigtion (nvigointi), Pressure (pine), Temperture (lämpötil), Tnks (säiliöt) j Genertor (generttori). HUOMAUTUS: Vieritysplkin käytettävissä olevt kohdt riippuvt mittrist j veneen ohjelmst stvist tiedoist. Kohdt, jotk näkyvät vieritysplkiss mutt ovt hrmit, kun ECO on ktiivinen, eivät ole käytettävissä. 2. Kun minimointi on ktiivinen, järjestelmän tilkentässä näkyy ECO. 3. Voit suurent ECO-til korostmll ECO-kuvkkeen nuolipinikkeill j pinmll kuittuspinikett. 4. Kun ECO svutt optimlisen tiln, käyttäjän vlitsemn dt-lueen tekstiksi muuttuu OPTIMIZED. ECO-kohteiden muuttminen ECO-näyttöjen ohjelmisto vlvoo moottorin ntureit j etsii prst polttoinetlousnumero veneen olless käynnissä. Kun ohjelmisto hvitsee prnnuksen polttoinetloudess, VesselView tllent jokulmn j moottorin kierrosluvun senhetkiset rvot. Tämä lskelm tphtuu riippumtt siitä, näkyykö ECO-näyttö vi ei. Kun ohjelmisto on tllentnut kierrosluvun j jokulmn rvot, se ohj käyttäjää nuolill kohtiin, joiss optimlinen jonopeus j jokulmn setus olivt. Useimmiss sovelluksiss ECO-näyttöä ei trvitse klibroid, vikk siinä on setuksi, joill mittri voidn mukutt veneilytpn. Oletussetukset ovt useimmille venesovelluksille hyväksyttävissä prmetreiss. Seurvt ovt oletussetuksi. ECO-tiln oletuskohdesetukset Polttoinetlouden vkus Kierrosluvun vkus Kierroslukuikkunn minimi Kierroslukuikkunn mksimi Kierrosluvun kohteen läheisyys 10% Ajokulmn kohteen läheisyys 10% 0,7 sekunti 0,7 sekunti /min /min TÄRKEÄÄ: Ajokulm on klibroitv mnulisesti, ennen kuin ECO-näyttöä voidn käyttää, jos veneen ohjelm ei ldttu micro SD -kortill. Ajokulmn oletusklibroinnin käyttö ei mhdollist ECO-näytön oike toimint. Kohdervojen muuttminen 1. Av vieritysplkki pinmll sivupinikett. 2. Pinmll nuolipinikett voit korost setuskuvkkeen. Pin kuittuspinikett. 3. Korost nuolipinikkeell Network (verkko) j pin kuittuspinikett. 4. Korost nuolipinikkeell ECO-til j pin kuittuspinikett. 5. Korost nuolipinikkeell tvoite, jonk hlut muutt kierroslukuikkunn minimi ti kierroslukuikkunn mksimi, j pin kuittuspinikett. 6. Pinmll nuolipinikkeit voit muutt yksittäisiä numeroit (X000). Pinmll kuittuspinikett voit tllent kyseisen numeron j siirtyä seurvn numeroon (0X00), mikä voidn muutt nuolipinikkeill. 7. Kun viimeinen numero (000X) on muutettu, pin kuittuspinikett. HUOMAUTUS: Asetusvlikko sulkeutuu kuittuspinikkeen pinmisen jälkeen. Voit muutt muit tvoitervoj pinmll sivupinikett, setuksen on kuvke, jok on korostettu. Noudt edellä kuviltu menettelyä muiden kohdervojen muuttmiseksi. Smrt Tow -til Smrt Tow M fin JOULUKUU 2014 Sivu 29

34 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Smrt Tow perustuu moottorin kierroslukuun, ellei veneeseen ole sennettu GPS-järjestelmää, jok on liitetty CANverkkoon. Kun veneessä on GPS, voit vlit joko nopeustvoitteet ti moottorin kierroslukutvoitteet Smrt Tow - ohjusvlintoj vrten. Voit myös luod mukutettuj käynnistysprofiilej Smrt Tow -tvoitteet Smrt Tow muutt vkiodt-luett lisäämällä kierrosluvun j ylityksen ilmisimet kierroslukulueelle. Kierrosluvun setuspistetvoite näkyy ornssin j ylityssteikko vlkoisen. b - Kierrosluvun setuspistetvoite b - Ylityssteikko Kierrosluvun setuspistetvoite muuttuu ääriviivoist, kun se ei ole ktiivinen, kiinteään, kun se on ktiivinen. Kierrosluvun setuspistetvoite Til Väri Täyttörvo Kuv Asetuspiste Ornssi Ääriviivt Aktiivinen Ornssi Pl tsisesti Kun Smrt Tow ei ole ktiivinen, kierroslukulue on vlkoinen. Smrt Tow muutt kierroslukulueen näytön ornssiksi, kun se on ktiivinen. Smrt Tow -yleisktsuspneeli Aktiivisen kierroslukulueen näyttö on ornssinvärinen Smrt Tow näyttää yleisktsuspneelin, ennen kuin se käynnistää Smrt Tow -järjestelmän ensimmäistä kert. Tämä näyttö jää näkyviin lyhyeksi ik. Yleisktsuspneeli nt ohjeit siitä, kuink Smrt Tow -näytössä nvigoidn. Voit joko piilott ohjeen ti poistu Smrt Tow -toiminnost tästä näytöstä. Kun vlitn HIDE HELP (piilot ohje), ohjenäyttöä ei näy seurvn käynnistyssyklin ikn j järjestelmä jtk edelleen Smrt Tow -oletusnäytön käynnistämistä. Sivu M fin JOULUKUU 2014

35 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö CONTINUE (jtk) käynnistää Smrt Tow -oletusnäytön j säilyttää yleisktsussivun käynnistyssrjss, kun Smrt Tow käynnistetään seurvn kerrn. X poistuu Smrt Tow -vlinnst. Smrt Tow -tiln käyttäjän vlitsem dt-lue Smrt Tow -tiln oletusnäyttö mhdollist Smrt Tow -toimintojen setusten vlitsemisen, settmisen j muuttmisen. Vesillelskukvion piste on nimoitu, kun Smrt Tow on ktiivinen j suoritt vesillelskusrj. Piste liikkuu vesillelskupolku pitkin osoitten, mitä vesillelskusrjn os järjestelmä suoritt Nvigointi LAUNCH 2 Käynnistyskvion nimoitu piste Smrt Tow käyttää käyttäjän vlitsem dt-luett j ltunnisteos, joill voit säätää setuksi. Sivupinike siirtää vlintruudun kenttien läpi. Altunnisteosst voit ott Smrt Tow -tiln käyttöön ti poist sen käytöstä, tllent sen ti poistu siitä. Vlintkielekkeitä on viisi. Sivupinike sel profiilivlintoj, kierrosluvun/nopeuden setuspistettä sekä käyttöönotto/ käytöstä poisto. Kun vlintkieleke on otettu käyttöön, nuolinäppäimet muuttvt vlinnn tllennukseen ti poistumiseen (X). Altunnisteen lueell sijitsevt kohdt edellyttävät kuittuspinikkeen pinmist vlinnn hyväksymiseksi. Kuittuspinikett ei trvit ltunnistelueen yläpuolisell kentällä b - Profiilivlint b - Asetuspisteen rvo c - Käyttöönotto d - Tllenn e - Poistuminen c e d M fin JOULUKUU 2014 Sivu 31

36 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Profiilivlinnn vull voit vlit jonkin viidestä tehtll setetust profiilist j itse luomistsi mukutetuist setuksist. Mukutettuj setuksi voidn muutt j ne plvt viimeksi tiedettyihin setuksiin. Kuittuspinikett ei trvitse pin muutosten hyväksymiseksi j tllentmiseksi. Tehtll setetut profiilit Asetuspistervon vull käyttäjä voi säätää kierrosluku ti nopeuden setuspistettä. Nämä ovt oletuksin 10 mph ti 1700 RPM, kunnes käyttäjä piktllent rvot. Asetuspiste on oletusvlint Smrt Tow -tiln olless ktiivinen. Käyttäjä voi säätää kierrosluku ti nopeutt pinmll nuolinäppäimiä Asetuspisteen oletusvlint Kun käyttäjä on tehnyt muutoksi hluttuihin setuksiin, kohdistin voidn siirtää sivupinikkeell käyttäjän vlitsemn dt-lueen ltunnistelueen käyttöönoton vlintn. Käyttöönotto ti käytöstä poisto kytkee toiminnon päälle ti pois. Pysyvän dtn kierroslukulukemt näytetään epäktiivisin vlkoisin lukemin. Käyttäjä voi muutt kikki setuksi, kun järjestelmä on OFF-tilss.. Enble (käyttöönotto) -kuvke on ktiivisen vihreä b. Disble (pois käytöstä) -kuvke on epäktiivisen puninen - Epäktiivinen puninen b - Näytössä näkyy normli kierroslukulukem, kun MPH-til on vlittu b Korost Sve (tllennus) nuolipinikkeill. Sve muutt Smrt Tow -näyttöä niin, että käyttäjä voi vlit piktllennuksen, uuten tllennuksen ti mukutetun tiedon luomisen. Jos käyttäjä vlitsee X:n j pin kuittuspinikett, Smrt Tow poistuu käytöstä j vkio j käyttäjän vlitsem dtlue plvt oletusnäyttöön. Tllenn Kun käyttäjä vlitsee tllennuksen j pin kuittuspinikett, käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy tllennusvihtoehtoihin. Piktllennus on oletusvlint. Sivu M fin JOULUKUU 2014

37 Sivupinike liikkuu vihtoehtojen läpi. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö b c - Piktllennus b - Tllenn uuten c - Luo mukutettu QUICK SAVE (piktllennus) tllent entisen profiilin uusien kierrosluku- j nopeusrvojen knss. Pin kuittuspinikett, jolloin tiedot tllennetn j näyttö pl Smrt Tow -tiln. SAVE AS NEW (tllenn uuten) -vlinnll käyttäjä voi tllent nykyisen setuksen mukutetull nimellä. Pin kuittuspinikett, jolloin siirryt mukutettuun tiedostonimeen. Tiedostonimen vlint on oletuksen ktiivinen.. Pinmll nuolipinikett voit muutt kirjint. b. Siirry seurvn kirjimeen kuittuspinikkeell c. Korost tllennus sivupinikkeell j pin kuittuspinikett muutosten vhvistmiseksi. HUOMAUTUS: Jos käyttäjä hlu poistu, pin sivupinikett vlintkielekkeen siirtämiseksi nvigoinnin ltunnisteeseen j vlitse sitten X pinmll nuolinäppäimiä j pin kuittuspinikett. Näyttö siirtyy päänäyttöön uutt dt tllentmtt. Luo mukutettu käynnistys Luo mukutettu vesillelsku -vlinnll käyttäjä voi luod mukutetun vesillelskuprofiilin. Käyttäjä voi säätää kierrosluvun ti nopeuden setuspistettä, hidstust, ylitystä j ylityksen kesto Kun käyttäjä vlitsee tämän vihtoehdon, käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy mukutettuun profiilisetusnäyttöön. Siirrä vlintkieleke sivupinikkeell hluttuihin kenttiin, joit on muutettv. Säädä vlitun kohdn rvo nuolipinikkeill Kun mukutettu profiili on vlmis, korost Next (seurv) ti X sivupinikkeell.. Vlitse Next (seurv), jolloin käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy vlintn SAVE AS NEW (tllenn uuten) j voit luod mukutetun nimen uudelle käynnistysprofiilille. Hyväksy vlint pinmll kuittuspinikett. b. Jos vlitn X, mukutettuj profiilisetuksi ei tllennet j näyttö siirtyy Smrt Tow -päänäyttöön. 90-8M fin JOULUKUU 2014 Sivu 33

38 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Vkionopeustil Vkionopeus Vkionopeustoiminnon vull käyttäjä voi vlit setuspisteen j säätää rvo niin, että vene säilyttää tietyn nopeuden ti moottorin kierrosluvun. Vkionopeus perustuu kierroslukuun, ellei veneessä ole Mercury Mrinen GPS-järjestelmää CAN-verkoss Jos veneessä on Mercury Mrinen GPS-järjestelmä, veneen nopeus on oletussetuksen. Käyttäjä voi vlit joko kierrosluvun setuspisteet ti nopeuteen perustuvt setuspisteet. Vkionopeusvlinnn tyyppiä voidn muutt Settings (setukset) -vlikost. Av vieritysplkki j korost vkionopeuskuvke. Ktso lisätietoj kohdst Vieritysplkkikuvkkeet vkionopeuskuvkkeen tunnistmiseksi. Vkionopeuden dt-lue Vkiodtkentän muutos Vkionopeus muutt näytön vkiodtkenttää lisäämällä siihen kierrosluvun ilmisimen kierroslukulukemn lueelle Smrt Tow- j ECO-tiln kohteiden tpn. Kun vkionopeustil ktivoidn, vkiodtkentän osi muutetn viestimään seurvt sit: kierrosluvun setuspiste. Kierrosluvun lukemn väri muuttuu ktiivisen ornssiksi sen osoituksen, että moottori ohjtn tietokoneell. b - Vkionopeus ei ole ktiivinen b - Vkionopeus ktiivinen Vkionopeus käyttäjän vlitsem dt-lue Vkionopeus muutt ktivoitun ollessn käyttäjän vlitsem dt-luett näytöstä. Käyttäjän vlitsemn dt-lueen ost muuttuvt, jott käyttäjä voi sett seurvt:. kierrosluvun setuspiste. b. vkionopeustiln käyttöönotto ti käytöstä poisto. b - Asetuspisteen rvo b - Ohje c - Käyttöönotto d - Minimointi e - Poistuminen c d e Vkionopeusnvigointi Vkionopeustilll on muunnettu nvigointijärjestelmä Smrt Tow -järjestelmän tpn. Käyttäjän vlitsemn dt-lueen ltunnisteen vull käyttäjä voi ott vkionopeuden käyttöön ti poist sen käytöstä, minimoid sen ti poistu ohjelmn osst. Altunnistenvigointi noudtt sm perusnvigoinnin vlintstrtegi kuin muut toiminnot. 1. Sel vlintojen läpi nuolipinikkeill. 2. Aktivoi vlint pinmll kuittuspinikett.. Käyttöönotto ti käytöstä poisto kytkee osn toiminnon päälle ti pois. Sivu M fin JOULUKUU 2014

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 7 8M fin

2015, Mercury Marine VesselView 7 8M fin 2015, Mercury Mrine VesselView 7 8M0102723 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 7 yleisktsus... 2 Etuhllintlitteet...2 Etuhllintlitteiden toiminnot... 2 Tkpneeli... 3 VesselView

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

2011, Mercury Marine VesselView versio *8M * 90-8M

2011, Mercury Marine VesselView versio *8M * 90-8M 2011, Mercury Mrine VesselView versio 4.0.0.5 *8M0061010* 90-8M0061010 611 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot... 2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot... 3 "X"

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L )

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L ) 76638A Termofysiikk Hrjoitus no. 6, rtkisut syyslukukusi 014) 1. Trkstelln L:n pituist nuh, jonk termodynmiikn perusreltio on de = d Q + d W = T ds + F dl, 1) missä F on voim, joll nuh venytetään reversiibelisti

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2.

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2. Mtemtiikk III 0600 Kurssi / Differetili- j itegrlilske jtkokurssi Tee 7 tehtävää ) Määritä lim ( ) ) + b) Määritä vkio site, että luseke ( ) + + ( )( ) ( + + ) + + + + + lim + lim lim (p) o jtkuv myös

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus ekninen tuote-esite EVC4A-SZ Jännitesäätöinen toimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim 500 N Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjus: jännitesäätöinen DC (0) 0.5 V...0 V Nimellisiskunpituus 40 mm Ajoik

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 26 Kierros 3, 25. 29. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus NodeCount(v /* lskee solmun v lipuun solmujen lukumäärän */ if solmu v on null return 0 else return + NodeCount(v.left + NodeCount(v.right Rekursio: lgoritmi kutsuu itseään Usein hjot j hllitse -perite:

Lisätiedot

3 Integraali ja derivaatta

3 Integraali ja derivaatta 3 Integrli j erivtt 3.1 Integrli ylärjns funktion Olkoon funktio f Riemnn-integroituv välin I jokisell suljetull osvälillä j välin I jokin kiinteä luku. Tällöin integrli määrittelee funktion G(): I R,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten

Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten 1) Abitti-tikun polttaminen eli tekeminen Tarvitset 4 Gt:n muistitikun. Tämä pitää hankkia itse. Pidä tallessa, voit käyttää

Lisätiedot