2015, Mercury Marine VesselView 4 8M fin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin"

Transkriptio

1 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M fin

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit j kuvukset... 3 VesselView 4 ohjelmiston päivittäminen...4 Uusimmn ohjelmiston sminen... 4 VesselView version päivitys...4 Ympäristölämpötil nturin sentminen...5 Huolto... 6 Näyttöruudun puhdistus... 6 Tllennusvälineportin puhdistus...6 Regointipinikkeet...6 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Alkukäynnistys... 8 Käynnistyskuv... 8 Ohjttu sennusohjelm... 8 Tuo kokoonpno Moottorisetukset...11 Näyttösetukset Litesetukset Yksikköjen setukset Säiliöiden kokoonpno Nopeussetus Asennusohjelmn suorittminen loppuun Asetusvlikot Aloitusnäytöt Käynnistys Moottori smmutettu, virt vin ON sennoss Moottori käy tyhjäkäynnillä Moottorivik Viknvigointi Moottorin määräikishuolto Järjestelmän sknnus sknnusrportti Viestintävirheet Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Järjestelmän tilkentän toiminnot Dtkenttien nvigointi Dtkenttien ljentminen Automttinen sykli Vieritysplkin toiminnot Vieritysplkin ktivointi j nvigointi Käyttäjän vlitsem dt lue Lopullinen käyttäjän vlitsemn dtn vlint Vieritysplkkikuvkkeet...25 Economy til ECO til ECO tiln minimi j mksimirvot ECO tiln kierrosluku j jokulmtvoitteet...26 Tvoitevärit ECO nvigointi ECO tiln virkistys Minimointi ECO kohteiden muuttminen Kohdervojen muuttminen Smrt Tow til...29 Smrt Tow Smrt Tow tvoitteet Smrt Tow yleisktsuspneeli Smrt Tow tiln käyttäjän vlitsem dt lue Nvigointi Tllenn Luo mukutettu käynnistys Vkionopeustil Vkionopeus Vkionopeuden dt lue...34 Vkiodtkentän muutos Vkionopeus käyttäjän vlitsem dt lue Vkionopeusnvigointi Uisteluohjustil...35 Uisteluohjus Uisteluohjuksen dt lue Vkiodtkentän muutos Uistelu käyttäjän vlitsem dt lue Uistelunvigointi Automttiohjusnäytöt Automttiohjusnäyttöjen yleisktsus...36 Automttiohjusnäyttöjen nvigointi Automttiohjuksen minimointi Os 4 - Asetukset j klibroinnit Asetusvlikon nvigointi Vlikon nvigointi...40 Järjestelmä Omt vlinnt Alus...41 SmrtCrft Helpot linkit Hälytykset Yksiköt Säiliöt Säiliön klibrointi oletus Säiliön klibrointi edistynyt Verkko Ohjelmtiedosto M fin JOULUKUU 2014 Sivu i

4 Os 5 - Vrhälytykset Vroitukset vit j hälytykset Polttoine tyhjenemässä hälytys Syvyyshälytys Sivu ii 90-8M fin JOULUKUU 2014

5 Sisällysluettelo Os 1 - Alkuvlmistelut Os 1 - Alkuvlmistelut 1 VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit j kuvukset... 3 VesselView 4 ohjelmiston päivittäminen... 4 Uusimmn ohjelmiston sminen... 4 VesselView version päivitys... 4 Ympäristölämpötil nturin sentminen... 5 Huolto... 6 Näyttöruudun puhdistus... 6 Tllennusvälineportin puhdistus... 6 Regointipinikkeet M fin JOULUKUU 2014 Sivu 1

6 Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus TÄRKEÄÄ: VesselView on monitoiminäyttö (MFD), jok on yhteensopiv Mercury Mrine Outbordsin, Mercury MerCruiserin j Mercury Dieselin vlmistmien tuotteiden knss. Jotkin tässä käyttöohjekirjss esitetyt toiminnot eivät ole käytettävissä litteeseen kytketystä moottorist johtuen. VesselView 4 on kttv venetietokeskus, jok voi näyttää jop khden bensiini- ti dieselmoottorin tiedot. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti käyttötietoj, mukn lukien yksityiskohtisi tietoj, kuten veden lämpötil j syvyyttä, jokulm, veneen nopeutt j ohjuskulm sekä polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöiden til. VesselView-näyttöön voi yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän ti muit NMEA-yhteensopivi litteit. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä. VesselView on utomttiohjus- j ohjussuvtoimintojen näyttöjtke. Kikki näitä ohjustoimintoj säädellään Mercury Mrinen utomttiohjuksen CAN-verkon näppäimistöllä. VesselView näyttää, ollnko ktiivisess ohjustilss vi lepotilss; veneen spuess mtkpisteisiin esiin tulee kohoikkunoit, joiss pyydetään kuittmn kääntymiset. Lisänäyttötekstiä voidn käyttää moottoreiden j vetolitteiden säätämiseen huipputehokkuuden smiseksi. VesselView käsittää micro SD -korttiportin, jonk vull vltuutettu vlmistj ti jälleenmyyjä voi tuod veneen ohjelmkokoonpnon. Omistj voi myös käyttää sitä uusimpn ohjelmistoversioon päivittämiseen. Kun käytössä on usempi kuin yksi VesselView, joko kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss, ti toinen ruori, sm micro SD -kortti voidn käyttää näiden kokoonpnojen ltmiseen. Pinikkeet VesselView 4 - PAGES (sivut) -pinike b - LEFT (vsen) -nuolipinike c - RIGHT (oike) -nuolipinike d - ENTER (kuittus) -pinike PAGES (sivut) -pinikkeen pinminen ktivoi vieritysplkkivlikon. PAGES (sivut) -pinikkeen pinminen uudelleen vie pois vieritysplkkivlikost. Käytä LEFT (vsen)- j RIGHT (oike) -nuolipinikett näytön kenttien nvigoimiseksi (korostmiseksi). Kun hluttu kuvke on korostettun, pin ENTER (kuittus) -pinikett kyseiseen dtkenttään ti toimintoon pääsemiseksi. Näytön kielen vlint VesselView on ohjelmoitu näyttämään dt j tekstiä monill eri kielillä. Vihd kieliä seurvsti. 1. Pin PAGES (sivut) -pinikett. b 2. Pin RIGHT (oike) -pinikett SETTINGS (setukset) -kuvkkeeseen siirtymiseksi. 3. Pin ENTER (kuittus) -pinikett. 4. Vlitse järjestelmä j pin ENTER (kuittus) -pinikett. 5. Pin ENTER (kuittus) -pinikett uudelleen kielen vlitsemiseksi. 6. Pin LEFT (vsen) ti RIGHT (oike) -pinikett kielen vlitsemiseksi. 7. Vlitse kielenvihtoruudust Kyllä. 8. RESTARTING (uudelleenkäynnistys) -ruutu tulee esiin. c 9. Uusi kieli näkyy VesselView-näytössä. d Sivu M fin JOULUKUU 2014

7 Os 1 - Alkuvlmistelut Tkpneeli b Os Toiminto Kuvus ei s ylittää NMEA 2000 Yhdistää NMEA verkkoon b SmrtCrft- Virrnsyöttö j SmrtCrft-verkkoliitännät liittävät SC 100 -mittrit VesselView 4 -näytön sijinnit j kuvukset VesselView-näytössä on useit kenttiä, joiss näkyvät tietyt moottoritiedot j ktiivitilt Jännite ti syvyys: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Käytettävissä olevn näyttösisällön luettelo voidn muutt setusvlikost. Volttej näkyy kentässä vin, kun syvyyslähetin on sennettu. Syvyys korvtn volteill, jos syvyyslähetintä ei ole sennettu ti jos se on poistettu. 2. Polttoine: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Käytettävissä olevn näyttösisällön luettelo voidn muutt setusvlikost. Näyttää vin polttoineen kokonismäärän. Yksittäiset polttoinetiedot sijitsevt näytössä polttoineenhllintkohdss. 3. Ohjuskulm: Jos sennettu, käyttäjä voi vlit enimmäisrjksi 45º ti 60º j kääntää kulmn. Ohjuskulm on käytettävissä, jos nturi on sennetn j sitä vlvotn ohjusyksiköstä. Jos veneeseen on sennettu perämoottori, tämä toiminto on kytketty pois oletuksen, mutt se voidn kytkeä mnulisesti päälle Settings (setukset) - vlikost. 4. RPM: näyttää liikkuvn plkin, jok edust moottorin kierrosluku. Khden moottorin sovelluksess näkyy kksi erillistä liikkuv plkki. 5. Speed (nopeus): näyttää veneen nopeuden. Jos nopeuslähdettä ei ole käytettävissä, näytössä näkyy ktkoviivoj. Näyttö näyttää nopeusrvon, nopeuslähteen (siipirttn, pitot-nturin ti GPS:n) sekä mittusyksiköt (oletuksen on MPH). Kht kokonisluku suurempi nopeusrvo näkyy pienemmällä fontill. 6. Vihdesento: DTS-tuotteiss näytetään kikki vihdesennot jokiselle moottorille. Asennot ovt F (eteenpäin), N (vp) j R (peruutus). Muiss kuin DTS-tuotteiss näytetään N (vp) j G (vihteell). 7. Ajokulm: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Näyttää jokulmn enintään khdelle moottorille. Trimmin kohoikkun on käytettävissä tilnnekohtisell dt-lueell. Ajokulmn kohoikkun voidn kytkeä päälle ti pois setusvlikost. 8. Evät: Tämä dtkenttä on käyttäjän määritettävissä. Käytettävissä olevn näyttösisällön luettelo voidn muutt setusvlikost M fin JOULUKUU 2014 Sivu 3

8 Os 1 - Alkuvlmistelut Jos sennettu, vsemmnpuoleinen evä näkyy trimmitietojen vsemmss reunss j oikenpuoleinen evä tietojen oikess reunss. 9. Vieritysplkkikuvke: näyttää kuvkkeen, jok edust kyseisellä hetkellä näytön vlitull dt-lueell näytettyjä tietoj. Av vieritysplkki pinmll PAGES (sivut) -pinikett. Käyttäjä voi vlit toisen kuvkkeen vieritysplkist, jolloin esiin tulee vlittu dt. 10. Järjestelmän tilkenttä: näyttää sen hetkisen ktiivin tiln j vroitukset. 11. Käyttäjän vlitsem dt-lue: Näyttää kiken vlitun dtn, johon kuuluvt lkukäynnistyksen sknnuksen edistyminen, hyvää hllint koskevt ilmoitukset, huoltoiktulut j vroitukset. VesselView 4 -ohjelmiston päivittäminen Seurviss ohjeiss selitetään, kuink VesselView 4 -ohjelmisto päivitetään. Tähän trvitn Internet-yhteys sekä tiedonsiirtoportti, jot käytetään tiedoston siirtämiseen FAT ti FAT32 micro SD -kortille. Uusimmn ohjelmiston sminen 1. Näytön uusin ohjelmistoversio on ldttviss Mercuryn verkkosivuilt osoitteest vesselview. Jott voit määrittää, mikä ohjelmistoversio VesselView-järjestelmässä on, käynnistä VesselViewjärjestelmän virt. Kun järjestelmä käynnistyy, ohjelmistoversio näkyy näytön oikess lreunss. Jos VesselView on jo käynnistetty, vlitse Settings>System>About (setukset>järjestelmä>tieto) nykyisen VesselViewohjelmistoversion näkemiseksi. MERCURY MARINE Vlitse VesselView 4 -tuote j npsut DOWNLOAD UPGRADE (lt päivitys). 3. Tietokoneesi turvllisuussetuksist riippuen näytössä stt näkyä turvllisuusvroitus. Jtk npsuttmll Allow (slli). 4. Luo kiintolevyllesi knsio j tllenn tiedosto siihen Jos näet vihtoehdon SAVE (tllenn) ti RUN (j), vlitse SAVE j tllenn kiintolevyllesi. HUOMAUTUS: Tiedosto on tyypillisesti Mt. TÄRKEÄÄ: Jotkin selimet sttvt muutt tiedostotunnuksen. Vrmist, etteivät tiedostonimi j tunnus ole muuttuneet. Oiken tiedostonimeä seurvn tunnuksen tulee oll.upd. Älä nimeä tiedosto uudelleen ti muut tunnust. 6. Kun tiedosto on tllennettu kiintolevylle, kopioi se 512 Mt:n ti suuremmn tyhjän FAT ti FAT 32 micro SD -kortin päähkemistoon. Asemn päähkemisto on ylin tso eikä sitä ole setettu knsioon. VesselView-version päivitys Tärkeää huomt ennen päivitysprosessi j sen ikn: Kukin näyttö on päivitettävä huolellisesti; käytettävissä ei ole utomttist verkkotoiminto useiden VesselViewnäyttöjen smnikist päivittämistä vrten. Sivu M fin JOULUKUU 2014

9 Näyttöä ei s kytkeä pois päältä eikä virt ktkist päivityksen ikn. Älä poist micro SD -kortti päivityksen ikn. 1. Vrmist, että virt-vin on OFF-sennoss eikä VesselView ole päällä. Os 1 - Alkuvlmistelut HUOMAUTUS: Joisskin sennuksiss VesselView-näyttöön kytketään virt erityisen piirin kutt virt-vinpiirin sijst. TÄRKEÄÄ: VesselView on kytkettävä pois päältä vähintään 5 sekunniksi ennen ohjelmiston päivittämistä. 2. Aset micro SD -kortti kortinlukijporttiin siten, että se nksht j pysyy hyvin piklln. 3. Käännä virt-vin päälle j vrmist, että VesselView on päällä. 4. Ann järjestelmän käynnistyä. Päivitysprosessi on utomttinen. 5. Älä käännä virt-vint ti VesselView-näyttöä pois päältä äläkä poist micro SD -kortti ohjelmiston ltmisen ikn. Päivitysprosessiin stt mennä useit minuuttej. Updte in progress. Plese do not remove the SD crd or power off during this process. 6. Kun ltus on vlmis, poist micro SD -kortti, jolloin järjestelmä käynnistyy utomttisesti uudelleen päivityksen viimeistelemiseksi Updte complete. Plese remove the SD crd to finish. 7. Vrmist, että päivitetty ohjelmistoversio on oike versio. Pin PAGES (sivut) -näppäintä j käytä RIGHT (oike) - nuolipinikett setusvlikon selmiseen. Käytä ENTER (kuittus) -pinikett j nuolipinikkeit järjestelmän korostmiseen j Tieto-kohdn vmiseen. Nykyinen ohjelmistoversio on näkyvissä. Ympäristölämpötil-nturin sentminen HUOMAUTUS: Ympäristölämpötil-nturin sentminen on vlinnist. 1. Vlitse ympäristölämpötil-nturin sijinti. Asenn nturi pikkn, joss se ltistuu ulkoilmlle mutt ei suorlle uringonvlolle. 2. Por 19 mm (0.75 in.) sennusreikä. 3. Asenn sennussovitin seurvn kuvn mukisesti Asennussovitin b - Tiiviste c - Nilonmutteri d - Ilmn lämpötil-nturi b c d 4. Kierrä nturi sennussovittimeen M fin JOULUKUU 2014 Sivu 5

10 Os 1 - Alkuvlmistelut 5. Liitä lämpötil-nturi VesselView-johtosrjn liittimeen. Huolto TÄRKEÄÄ: Litteen suojmiseksi on suositeltv sent toimitettu urinkosuoj, jos lite ei ole käytössä. Näyttöruudun puhdistus Näyttöruudun rutiinipuhdistus on suositeltv suoln j muiden ympäristöhiukksten kertymisen estämiseksi. Kiteytynyt suol voi nrmutt näytön pint käytettäessä kuiv ti koste liin. Vrmist, että liinss on riittävästi puhdst vettä suoln liuottmiseksi j poistmiseksi. Älä pin näyttöä voimkksti sitä puhdistettess. Jos vesijälkiä ei void poist liinll, puhdist näyttö 50/50 liuoksell lämmintä vettä j isopropnoli. Älä käytä setoni, lkkbensiiniä, tärpättityyppisiä liuottimi ti mmonikki sisältäviä puhdistusineit. Vhvojen liuottimien ti puhdistusineiden käyttö voi vurioitt häikäisyä estävää pinnoitett, muoviosi ti kumisi näppäimiä. Aurinkosuojn käyttäminen on suositeltv, kun lite ei ole käytössä, jott estetään muovisen kehyksen j kumisten näppäimien vurioituminen UV-vlon tähden. Tllennusvälineportin puhdistus Tllennusvälineportin luukkulue tulee puhdist säännöllisesti kiteytyneen suoln j muiden hiukksten kerääntymisen estämiseksi. Puninen kuminen komposiittitulpp micro SD -korttiportin sisällä utt estämään veden pääsyn korttiporttiin. TÄRKEÄÄ: Asenn tulpp puhdistuksen ti ohjelmiston päivittämisen jälkeen. HUOMAUTUS: Asenn tulpp urpuoli ylöspäin. Toisell puolell on viiste, jok estää luukku koskettmst tulpp Regointipinikkeet Vrmist, ettei yksikään pinike ole juuttunut l-sentoon. Jos hvitset juuttuneen pinikkeen, liikuttele sitä sen vputtmiseksi. Sivu M fin JOULUKUU 2014

11 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Sisällysluettelo Alkukäynnistys... 8 Käynnistyskuv... 8 Ohjttu sennusohjelm... 8 Tuo kokoonpno Moottorisetukset Näyttösetukset Litesetukset Yksikköjen setukset Säiliöiden kokoonpno Nopeussetus Asennusohjelmn suorittminen loppuun Asetusvlikot Aloitusnäytöt Käynnistys Moottori smmutettu, virt vin ON sennoss Moottori käy tyhjäkäynnillä Moottorivik Viknvigointi Moottorin määräikishuolto Järjestelmän sknnus sknnusrportti Viestintävirheet M fin JOULUKUU 2014 Sivu 7

12 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Alkukäynnistys VesselView 4 on ohjelmoitv veneen ohjelm vrten. Veneen ohjelm voidn luod kolmell eri menetelmällä: Mercury Mrine G3, micro SD -kortti, jolle vlmistj on tllentnut tiedot ti veneen vlikkojärjestelmän kutt. Veneen ohjelmisto stt käsittää esimerkiksi seurvt: moottoreiden lukumäärä, ruorien lukumäärä, säiliöiden määrä j tyyppi sekä veneeseen sennettujen ntureiden tyyppi. Jos ohjelm on ldttu G3- ti micro SD -kortill j se on yhden näytön sennus, setus- ti sennusikkun ei trvit. Jos useit VesselView-näyttöjä on sennettu, nämä litteet hvitn utomttisesti. Esiin tulee kohoikkun, jok ilmoitt, että useit litteit on sennettu. Asem j näytön numero on vlittv näytön kehotteiden mukn. Jos tuotteeseen ei ole koskn ldttu ohjelm, VesselView käyttää oletussetuksi sillä perusteell, mitä hvitn etsimällä SmrtCrft-protokollst moottori j vetolitetyyppiä. Tietoj voidn mukutt näytön vlikkojärjestelmällä. Käynnistyskuv Kun virt-vin kytketään päälle, Mercuryn käynnistyskuv tulee esiin. Moottorin käyttötuntien määrä näytetään enintään 2 moottorille. Käyttötuntej s oll enintään tunti. Ohjelmistoversio näkyy näytön oikess lreunss. Päästöjenhllinnll vrustetuiss moottoreiss näkyy moottorikuvke näytön vsemmss lreunss. Mercuryn käynnistyskuv Ohjttu sennusohjelm TÄRKEÄÄ: Älä pin mitään pinikkeit VesselView-järjestelmän käynnistyessä lus- j moottoritietojen keräämistä vrten. Kun VesselView käynnistetään ensimmäistä kert ti tehdssetusten pluttmisen jälkeen, järjestelmän käynnistysjkso kestää muutmn sekunnin jn. Ohjttu sennusohjelm nt ohjeit VesselView -näytön kokoonpnon määrittämisen ensiviheiss. Asennusohjelmn päästään milloin thns vieritettävän vlikkoplkin SETTINGS (setukset) -kuvkkeen kutt. Pin PAGES (sivut) - pinikett j RIGHT ARROW (oike nuoli) -pinikett SETTINGS (setukset) -kuvkkeeseen siirtymiseksi Sivu M fin JOULUKUU 2014

13 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 1. Kun SETTINGS (setukset) -kuvke on korostettu, pin ENTER (kuittus) -pinikett. SETTINGS (setukset) -vlikko tulee esiin. 2. Pin ENTER (kuittus) -pinikett, jott voit siirtyä järjestelmävihtoehtovlikkoon. Vlitse kieli Vlitse kieli, jonk hlut VesselView-näyttöön. Sel eri kielivihtoehtoj LEFT (vsen)- j RIGHT (oike) - nuolipinikkeell. Tee vlint pinmll ENTER (kuittus) -pinikett M fin JOULUKUU 2014 Sivu 9

14 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 4. VesselView-päänäyttö tulee esiin vlitull kielellä. SETTINGS (setukset) -kuvke on korostettu. Pin ENTER (kuittus) -pinikett. Järjestelmä on korostettu setusvlikoss. Pin ENTER (kuittus) -pinikett, jolloin vlikko tulee esiin. Pin RIGHT (oike) -nuolipinikett sennusohjelmn siirtymiseksi. 5. Tekstiruutu tulee esiin. Korost Seurv-kenttä RIGHT (oike) -nuolipinikkeell Tuo kokoonpno Voit tuod nykyisen veneen kokoonpnon settmll SD-kortin, joss on kokoonpnotiedosto, j vlitse tiedosto pudotusvlikost. Jos tuontitiedosto ei ole, korost Seurv RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j pin ENTER Sivu M fin JOULUKUU 2014

15 Moottorisetukset Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 1. Pin Moottorin setukset -näytössä RIGHT (oike)- j LEFT (vsen) -nuolipinikkeit pudotuskenttien korostmiseksi. Tee vlinnt moottorityypin j -mllin perusteell. - Moottorityyppi-vlintkenttä b - Moottorimlli-vlintkenttä c - Toiminthäiriön merkkivlon ktiviteetin vlintkenttä d - Vieritysplkki b c d Siirry lspäin j suorit Moottorin setukset -näytön vlinnt loppuun. Kun kikki vlinnt on tehty, korost Seurv j pin ENTER. - Ohjussuv-vlintkenttä b - Moottoreiden lukumäärä -kenttä b Näyttösetukset Riippuen moottorin setusnäytössä näkyvästä moottoreiden lukumäärästä, vlitse tässä VesselView-yksikössä näytettävät moottorit. Voit vlit enintään kksi moottori. - Moottoreiden vlintkenttä M fin JOULUKUU 2014 Sivu 11

16 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Litesetukset Pin Litesetukset-näytössä RIGHT (oike)- j LEFT (vsen) -nuolipinikkeit pudotusvlikoiden korostmiseksi. Jos käytössä on useit VesselView-litteit, osoit jokiselle yksikölle om numero, jott vältytään dtongelmilt. Ruorinumeroiden on vstttv yksittäisen VesselView-yksikön sijinti. Jtk korostmll Seurv-kenttä. - VesselView-litteen numero b - Ruorin sijintinumero b Yksikköjen setukset Vlitse mittyksiköt, jotk näkyvät VesselView-näytön tiedoiss: nopeus, etäisyys j tilvuudet. Mittyksiköt voidn viht myöhemmin. Kun olet vlinnut mittyksiköt, korost Seurv-kenttä j pin ENTER. - Mittyksikköjen pudotusvlikko Säiliöiden kokoonpno Vlitse veneen polttoinesäiliöiden lukumäärä pudotuskentästä. Jtk korostmll NEXT (seurv) -kenttä. - Säiliöiden vlintkenttä Sivu M fin JOULUKUU 2014

17 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Pin Veneen polttoinetilvuus -näytöstä ENTER (kuittus) -pinikett dtkentän vilkkuvn kohdistimen vlitsemiseksi. ENTER-pinikkeen pinminen siirtää kohdistimen kokonisluvust toiseen. Vlitse oike numero pinmll LEFT (vsen) ti RIGHT (oike) -nuolipinikett. Kun olet syöttänyt numerot, pin ENTER, kunnes yhtään kokonisluku ei ole enää korostettun. Korost Seurv pinmll RIGHT (oike) -nuolipinikett. Jtk pinmll ENTER. - Säiliöiden kpsiteetti -kenttä Nopeussetus Nopeussetusnäytössä on kolme vihtoehto sen määrittämiseksi, kuink VesselView kerää nopeustietoj. Jos veneessä on GPS, käytettävissä olevt litteet voidn vlit pudotusvlikost. Jos veneessä on pitot-nturi, tämä vihtoehto on vlittun. Jos veneessä on siipirts, se voidn vlit esiin tulevst pudotusvlikost. Kun nopeuslähde on vlittu, jtk korostmll Seurv j pinmll ENTER. - Nopeusdtn vihtoehdot Jos vlittiin pitot-lähde, esiin tulee Pitot-nopeussetusnäyttö. Vlitse hluttu vihtoehto Pitot-nturityypin pudotusvlikost. Useimmiss moottoreiss käytetään 100 psi:n pitot-nturi. Mercury Rcingin tuotteiss käytetään 200 psi:n pitot-nturi. Korost vlinnn jälkeen Seurv RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j jtk pinmll ENTER. - Pitot-pudotusvlikkovihtoehto M fin JOULUKUU 2014 Sivu 13

18 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Jos vlittiin siipirtslähde, esiin tulee siipirttn nopeussetusnäyttö. Vlitse hluttu vihtoehto siipirttn nturityypin pudotusvlikost. Korost vlinnn jälkeen Seurv RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j jtk pinmll ENTER. - Siipirttn nturityypin kenttä Asennusohjelmn suorittminen loppuun Lopet-vihtoehdon korostminen RIGHT (oike) -nuolipinikkeell j ENTER-pinikkeen pinminen suorittvt sennusohjelmn loppuun VesselView-näytössä. Älä smmut yksikköä, ennen kuin lopetusnäyttö vihtuu veneen ktiviteettinäyttöön Asetusvlikot Kikkiin setuksiin voidn tehdä muutoksi milloin thns setusvlikost. Kikiss pudotus- j fly-out-vlikoiss voidn siirtyä käyttämällä LEFT (vsen)- j RIGHT (oike) -nuolipinikkeit j ENTER-pinikett Sivu M fin JOULUKUU 2014

19 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 1. Järjestelmävlikko Alusvlikko Moottorivlikko M fin JOULUKUU 2014 Sivu 15

20 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 4. EsyLink-vlikko Omt vlinnt -vlikko Hälytysvlikko Sivu M fin JOULUKUU 2014

21 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 7. Ohjelmtiedostovlikko. Aloitusnäytöt Käynnistys Käynnistettäessä käynnistyskuvsrjn jälkeen tulee esiin päänäyttö j kikki tiedot j grfiikk ovt ktiivisi. Käytettävissä on kksi til: moottori smmutettun ti moottori käynnissä. Seurvss tulukoss j tiedoiss selitetään järjestys, joss vkion j käyttäjän vlitsemn dtn lueet muuttuvt Moottorin til Moottori smmutettu, virt-vin ON-sennoss Moottori pyörii Moottori käy tyhjäkäynnillä Moottori käy vihteell Käyttäjän vlitsemn dtn lue Hyvän hllinnn ilmoitus Järjestelmän sknnus käynnissä, näytössä näkyy nimoitu potkuri Potkurin väri muuttuu vihreäksi Tson 1 älykkäät tilnnekohtiset tiedot Moottori smmutettu, virt-vin ON-sennoss Mercuryn hyvän hllinnn viestinäyttö näkyy käyttäjän vlitsemll dt-lueell, kun virt-vin on ON-sennoss mutt moottorit eivät käy. Kikki toiminnot ovt käytettävissä eikä moottorin tietoj näy näytössä. Ilmoitukset ovt summittisi. Esimerkkejä: Onko sinull kellukkeit? Mercury muistutt sinu turvllisest veneilystä. Hyvän hllinnn luettelokohdt voivt muuttu moottorityypin ti ohjelmkokoonpnon mukn. Moottori käy tyhjäkäynnillä Kun moottori käy, näytön käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy vihreä potkuri, kun järjestelmän sknnusrportti on vlmis. Näytön käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy nimoitu potkuri sekä edistymisplkki, jok osoitt, että sknnus on meneillään. Järjestelmän sknnus - Animoitu potkuri b - Edistymisplkki b Jos moottori siirretään josskin viheess vihteelle, järjestelmän sknnus pysähtyy, potkuri muuttuu vihreäksi j tson 1 älykäs dt tulee esiin. 90-8M fin JOULUKUU 2014 Sivu 17

22 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Kun sknnus on vlmis, erilisi kohoikkunoit stt tull esiin: moottorivit, huoltomuistutukset, tiedonsiirtovirheet, järjestelmä OK -sknnusrportti. Moottorivik Sknnus vlmis Jos moottorivik hvitn järjestelmän sknnuksen ikn, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy kuvilev teksti lihvoiduss värillisessä viknäytössä. Viknäytön väri riippuu hvitun vin tyypistä. Järjestelmän tilkenttä muuttuu näytetyn vin mukn b c d e - Vroituskuvke j vin nimi b - Lyhyt teksti ti legcy-teksti c - Moottorivin sijinti d - Toimintteksti e - Vikojen lukumäärä Viknvigointi Kun vikoj hvitn, niiden tunnistenumerot esitetään vikkentän ltunnisteess. 1. Vlintkieleke siirtyy oletuksen ensimmäiseen numeroon. 2. Trkstele kutkin vik pinmll LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) -nuolipinikett. b c d PAGES (sivut) -pinike b - LEFT (vsen) -nuolipinike c - RIGHT (oike) -nuolipinike d - ENTER (kuittus) -pinike 3. Vlitull vill on must numero vlkoisess ruuduss. 4. Vlittu vik vihtelee viknumeron j plus (+) -symbolin välillä, jok osoitt, että lisää dt on näytettävänä. b c Tunnisteess olevien vikojen lukumäärä b - Vlittu vik c - Vin ltunnisteen poistumiskuvke 5. Kun plus (+) -symboli on käytettävissä, pin ENTER-pinikett, niin voit trkstell kyseiseen vikn liittyviä lisätietoj. Sivu M fin JOULUKUU 2014

23 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm 6. Kun lisätietoj vrten trvitn lisää sivuj, vin ltunnistelueell näkyy yksi ti usempi ympyröitä. Vlitun sivun ympyrä näkyy vlkoisen. Tällä lueell näytetään vin pitkä tekstikuvus. 7. Voit poistu vin ltunnisteest korostmll lueelt X:n LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) -nuolipinikkeell. Poistu vin ltunnisteest j pl järjestelmän tilkenttään pinmll ENTER-pinikett. Moottorin määräikishuolto Jos huoltomuistutus hvitn järjestelmän sknnuksen ikn, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy kuvilev teksti voimkkll värillä. Järjestelmän tilkentän vsen lreun muuttuu näytetyn huolto-ongelmn mukn. Käytä tervettä järkeä sijoituksesi suojelemisess j trkist moottoriöljy säännöllisesti, prhss tpuksess ennen jokist käyttökert. 1. Kun määräikishuollon ik on kulunut kokonn umpeen, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy yleinen huoltomuistutus määräikishuollon suorittmisest. 2. Av plus (+) -kuvke tekstin suurentmiseksi. Voit sett huollon 100 %:iin ti poistu näytöstä. HUOMAUTUS: Huoltomuistutust esittävä jkovinkuvke näkyy järjestelmän tilkentässä, kunnes vik poistetn järjestelmästä Kun huoltomuistutus on setettu uudelleen, jkovinkuvke ei näy enää järjestelmän tilkentässä Järjestelmän sknnus - sknnusrportti Kun järjestelmän sknnus suoritetn loppuun eikä vikoj, huoltomuistutuksi ti tiedonsiirtovirheitä hvit, käyttäjän vlitsemll dt-lueell näkyy teksti SCAN COMPLETE (sknnus vlmis) sekä rportti j hyvän hllinnn ilmoitus. Sknnusrportti näkyy, kunnes moottori siirretään vihteelle, ti korost X LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) - nuolipinikkeell j pin ENTER-pinikett. 90-8M fin JOULUKUU 2014 Sivu 19

24 Os 2 - Alkunäytöt j sennusohjelm Hyvän hllinnn ilmoitukset vlitn summittisesti. Esimerkkejä: Onko sinull kellukkeit? Mercury muistutt sinu turvllisest veneilystä. Hyvän hllinnn luettelokohdt voivt muuttu moottorityypin ti ohjelmkokoonpnon mukn Sknnus vlmis Hyvän hllinnn ilmoitus Viestintävirheet Kun järjestelmän sknnus hvitsee viestintävirheen, sknnus pysähtyy j kikiss dtkentissä näkyy ktkoviivoj. Järjestelmän tilkenttä on hrm j näytössä näkyy X punisess ympyrässä sekä teksti Comm Error. Viestintävirhe Sivu M fin JOULUKUU 2014

25 Sisällysluettelo Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Järjestelmän tilkentän toiminnot Dtkenttien nvigointi Dtkenttien ljentminen Automttinen sykli Vieritysplkin toiminnot Vieritysplkin ktivointi j nvigointi Käyttäjän vlitsem dt lue Lopullinen käyttäjän vlitsemn dtn vlint Vieritysplkkikuvkkeet Economy til ECO til ECO tiln minimi j mksimirvot ECO tiln kierrosluku j jokulmtvoitteet Tvoitevärit ECO nvigointi ECO tiln virkistys Minimointi ECO kohteiden muuttminen Kohdervojen muuttminen Smrt Tow til Smrt Tow Smrt Tow tvoitteet Smrt Tow yleisktsuspneeli Smrt Tow tiln käyttäjän vlitsem dt lue Nvigointi Tllenn Luo mukutettu käynnistys Vkionopeustil Vkionopeus Vkionopeuden dt lue Vkiodtkentän muutos Vkionopeus käyttäjän vlitsem dt lue Vkionopeusnvigointi Uisteluohjustil Uisteluohjus Uisteluohjuksen dt lue Vkiodtkentän muutos Uistelu käyttäjän vlitsem dt lue Uistelunvigointi Automttiohjusnäytöt Automttiohjusnäyttöjen yleisktsus Automttiohjusnäyttöjen nvigointi Automttiohjuksen minimointi M fin JOULUKUU 2014 Sivu 21

26 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Järjestelmän tilkentän toiminnot Järjestelmän tilkenttää käytetään viestimään tiettyjä moottoritietoj j ktiivitiloj. Se näkyy in päänäytön vsemmss lreunss, pitsi jos nähdään vroittvn kokoruudun kohoikkun. Väri, kuvke j teksti muuttuvt järjestelmän tiln, vroitusten, huoltoilmisimen j ktiivitilojen mukn. Veneen ohjelm j sennetun moottorin tyyppi vikuttvt suorn siihen, mitkä kuvkkeet ovt käytettävissä järjestelmän tilkentässä. Kikki käytettävissä olevi kuvkkeit ei ole lueteltu seurvss tulukoss. Järjestelmän tilkentän esimerkkejä Moottorikuvke virt-vimen olless ON-sennoss. Kuvke näkyy vin, jos moottoriss on päästöjenhllint Viestintävirhe virt-vimen olless ON-sennoss. Moottori ei viesti CAN-verkon kutt Osoitt, että jokinen CAN-verkkoon liitetty os on normlien toimintprmetrien sisällä Vroituskuvke osoitt, että järjestelmässä on vik Vroitus osoitt, että oikenpuoleisen moottorin vinmääritysjärjestelmä on hvinnut vin. Kikki muut villisiksi hvittujen moottorien sijinnit ovt smnlisi Automttiohjuksen mtkpisteen seurnt. Ornssi väri osoitt, että mtkpisteen seurnt on ktiivinen j tietokoneell ohjttu. Jos utomttiohjuksen mtkpisteseurnt on lepotilss (ei ktiivinen), kentän väri on hrm. Tämä värinmuutos on sm kikille utomttiohjuksen toiminnoille. Sivu M fin JOULUKUU 2014

27 Dtkenttien nvigointi Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Käyttäjän vlitsem dt-lue jk tilns lkukäynnistyksen sknnuksen edistymisen, hyvää hllint koskevien ilmoitusten, huoltoiktulun j vroitusten knss. Tietyt tiedot käynnistyksen etenemisestä muuttuvt moottorin myötä ti jos hvitn vroituksi, näytetään näiden tphtumien ikn. b c d Dtkentän kokotiedot ei s ylittää b c d Tso 4 on kokoruudun kenttäkoko, jok tulee käyttöön, kun nähdään kohoikkunvroituksi. Tso 3 on vkionäytön kenttäkoko, jok tulee käyttöön, kun moottorin ti veneen kohoikkunt muuttuvt. Muutoksi voivt oll esimerkiksi jokulm, nvigointi, ECO j polttoine. Tso 2 on vkionäytön kenttäkoko kikille dtkentille. Tso 1 on vkionäytön kenttäkoko kikille dtkentille, jotk sisältävät käynnistyksen ikisen järjestelmäsknnuksen. Dtkenttien ljentminen Dtkenttiä voidn suurent korostmll ljennuskuvkett (X-PAND) j pinmll kuittuspinikett Ljennuskuvke Kun kuvke on ktivoitu, käyttäjän vlitsem dt-lue täytetään ktiivisesti näytetyn dtvlinnn suurennetull dtll. Enintään kuusi dtvlint voidn suurent, yksi kerrlln, j ne tulevt esiin seurvn kuvn mukisess kronologisess järjestyksessä. Dtkentät 3 j 4 näyttävät vin vlinnisen käyttäjän vlitsemn dtn. HUOMAUTUS: Ajokulmn j evien oletussetus ei suurene, ellei niitä ktivoid ulkoisill säätimillä. Jos ne ktivoidn, kohoikkunprosessi otetn käyttöön. Ajokulmn j evien kohoikkunt voidn kytkeä pois Settings (setukset) -vlikost M fin JOULUKUU 2014 Sivu 23

28 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Kullkin dtkentällä on om sivun ilmisin käyttäjän vlitsemn dtn vsemmss lreunss. Käytä nuolipinikkeit, kun hlut nvigoid eri sivuille, ti utomttisyklikuvkett ti poistumiskuvkett. Pin kuittuspinikett, kun utomttisen syklin ti poistumiskuvke on korostettun. b c - Sivujen ilmisimet b - Automttisen syklin kuvke c - Poistumiskuvke Automttinen sykli Kun utomttinen sykli on vlittu mutt se ei ole ktiivinen, kuvke näkyy vlkoisess kentässä. Aktivoi utomttisykli pinmll kuittuspinikett. Kuvke näkyy sinisessä kentässä vlkoisin nuolin j nämä värit säilyvät, kunnes utomttinen sykli poistetn käytöstä. Automttisen syklin oletusik on viisi sekunti sivu kohden, j tätä ik voidn muutt Settings (setukset) -vlikost. Kun utomttinen sykli on ktiivinen, nuolipinikkeet eivät ole käytettävissä. Korost jokin sivu j pin kuittuspinikett. Automttinen sykli pysyy ktiivisen mutt se ei ole näkyvissä. Voit plt utomttiseen sykliin korostmll utomttisen syklin kuvkkeen j pinmll kuittuspinikett. Voit kytkeä utomttisen syklin pois päältä korostmll X:n j pinmll kuittuspinikett. Näyttö poistuu käyttäjän vlitsemlt dt-lueelt. Vieritysplkin toiminnot Vieritysplkill päästään näkemään kohti, jotk eivät tällä hetkellä näy näytön käyttäjän vlitsemll dt-lueell. Koht on piiloss, kunnes se ktivoidn, j se näytetään jn pituudelt, jonk käyttäjä on vlinnut setusvlikost. Jos toimintoj ei käytetä viiteen sekuntiin, käyttäjän vlitsemn dt-lueen kuvkekoht häviää näkyvistä. Kun käyttäjän vlitsem dt-lue on ktiivinen, se muuttuu näyttämään kuvkkeen nimen j kyseiseen toimintoon liittyvän dtn. Vieritysplkin ktivointi j nvigointi 1. Voit ktivoid vieritysplkkivlikon pinmll PAGES (sivut) -pinikett. 2. Korost LEFT (vsen)- ti RIGHT (oike) -nuolipinikkeell kuvke, jonk hlut näyttää. Siniset ääriviivt korostvt vlittvn vieritysplkkikuvkkeen. HUOMAUTUS: Nuolikuvke tulee esiin vieritysplkin vsemmlle j oikelle puolelle. Kun vin yksi nuolikuvke on näkyvissä, sinun on siirrettävä vlint näytetyllä nuolipinikkeell. Kun molemmt nuolet ovt näkyvissä, kump thns nuolipinikett voidn käyttää Vlittu kuvke b - Vieritysplkin nuolet b Käyttäjän vlitsem dt-lue Vieritysplkin nvigoinnin ikn, kun kuvke on korostettun eikä kuittuspinikett ole pinettu, käyttäjän vlitsem dtlue muuttuu näyttämään kuvkkeen, kuvkkeen nimen sekä kuvuksen siitä, mitä toiminto tekee. Käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää nämä tiedot vin hetken ik. Sivu M fin JOULUKUU 2014

29 Lopullinen käyttäjän vlitsemn dtn vlint Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Kun kuvke on vlittu, pin kuittuspinikett. Kuvke näkyy järjestelmän tilkentän vieressä j käyttäjän vlitsem dtlue näyttää koko kyseiseen vlintn liittyvän dtn. Vieritysplkkikuvkkeet e i m q b f j n r c g k o d h l p Kuvkkeen kuvus ei s ylittää b c d e f g h i j k l m n o p q r Lämpötil näyttää moottorin j nesteen lämpötil-rvot öljylle, vedelle j polttoineelle. Näyttää ympäristöilmn j imusrjn ilmn lämpötiln. Käytettävissä olevt tiedot riippuvt moottorist. Pine näyttää moottorin pinervot vedelle, öljylle, polttoineelle, j tehon. Käytettävissä olevt tiedot riippuvt moottorist. Jännite näyttää kkurvot kikille moottoreille. Säiliöt näyttää veneen säiliötiedot polttoineen, veden, jätteen j öljyn (vin kksithtinen) kpsiteetille. Mtkloki näyttää tllennetut mtktiedot: kokonisetäisyys, kokonisik, keskimääräinen nopeus j keskimääräinen polttoineenkulutus. Mtklokiin tllennetut tiedot voidn poist j sett nolln. Generttori näyttää tiedot, jotk generttori voi lähettää NMEA ti J1939-protokolln CAN-verkon kutt: nykyinen til (jo/ pysäytys), jännite (AC/DC), tjuus (Hz), käyttötunnit, öljynpine j veden lämpötil. Smrt Tow ktivoi Smrt Tow -profiilit vlint vrten. Profiilej voidn muutt. Uisteluohjus ktivoi hitn moottoriohjuksen. Voidn käyttää moottorin kierrosluvun hllintn. Polttoineenhllint näyttää polttoinejärjestelmän tilstotietoj: nykyinen tlous, keskimääräinen tlous, tunniss käytetty tilvuus, kokonistilvuus j käytetty polttoine. Automttiohjus näyttää utomttiohjustietoj. Eco näyttää tietoj, jotk ohjvt käyttäjää settmn prhn jokulmn sennon j moottorin nopeuden prhn polttoinetlouden smiseksi. Nvigointi näyttää sennettuun nvigointijärjestelmään liittyviä tietoj: kompssisuunt, pituus- j leveysste, ik mtkpisteeseen (TTW), suuntkulm mtkpisteeseen (BTW), etäisyys mtkpisteeseen (DTW) j msuunt (COG). Ljenn näyttää ljennetut tiedot vlituist dtnäytöistä. Vlitut tiedot tulevt näyttöön vuorotellen. Ajokulm j evät näyttää vetolitteen jokulmn sennon j evien sennon. Eviin on sennettv nturi, jott tämä toiminto näyttää tietoj. Suorituskyky näyttää edistyneitä suorituskykytietoj: huippusuorituskyky (RPM/nopeus) j tuumi potkurin kierroksell. Moottoritiedot näyttää moottorin lisätietoj: pkosrjn lämpötil, ksuprosentti, moottorin kuorm j pkosrjn tehostinpine. Käytettävissä olevt tiedot riippuvt moottorist. Vkionopeus ktivoi vkionopeuden. Toiminnon vull käyttäjä voi ohjt venettä moottorin kierrosluvull ti veneen nopeudell. Veneen nopeusohjus edellyttää siipirtsnturi ti GPS:ää. Asetukset pääsijinti, jost tietoj voidn kytkeä päälle ti pois, muutt nturin dttolernssi ±, vlit hlutut näyttörvot (metrijärjestelmä/englntilinen/veneily) j plutt tehdssetukset. Huomutus: Huom plutus tehdssetuksiin poist kikki mukutetut setukset. Economy-til ECO-til M fin JOULUKUU 2014 Sivu 25

30 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö ECO-til näyttää tietoj, jotk ohjvt käyttäjää settmn optimlisen jokulmn sennon j moottorin nopeuden prhn polttoinetlouden smiseksi. Moottorin ohjusyksikkö (ECM) ti propulsionohjusyksikkö (PCM) lskee prhn polttoinetlouden moottorin j veneen eri ntureiden ntmien tietojen perusteell. 1. Aktivoi vieritysplkki pinmll sivupinikett. 2. Korost nuolipinikkeell ECO-kuvke j pin kuittuspinikett. Käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää ECOkuvkkeen tiedot. HUOMAUTUS: Kun ECO-til on ktiivinen, järjestelmän ltunnisteen dtkentän 4 sijinti pl näyttämään jokulmn rvoj, jos näytössä on kyseisellä hetkellä jokin muu dt-rvo ECO-tiln minimi- j mksimirvot ECO-tiln ktiiviset jokulm-rvot Kun ECO-til on ktiivinen j moottorit ovt eteenpäinvihteell, minimi- j mksimirvojen viivt näkyvät kierrosluvun tiedoiss. Nämä viivt näyttävät ktiivisen optimlisen lueen, jok on lskettv. Tätä ikkun voidn säätää Settings (setukset) -vlikost ECO-tiln kierrosluku- j jokulmtvoitteet Kun kierroslukurvot svuttvt minimirvolueen, kierrosluku- j jokulmtvoitteet tulevt esiin. Värillinen viiv täyttää kierroslukulueen värillisillä tvoitteill ilmoitten käyttäjälle, missä tvoitervot ovt j niiden väri muuttuu, kun optimlinen tso on svutettu. Sivu M fin JOULUKUU 2014

31 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Tvoitevärit Kolmion väriviivt Til Väri Täyttörvo Toimenpide Kuv Tvoitett ei svutettu Keltinen Ääriviivt Vilkkuu Tvoite svutettu Vihreä Pl tsisesti Jtkuv Seurvss on esimerkkejä ECO-toiminnon kierroslukutvoitteist eri tiloiss Ei optimoitu Optimoitu Käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää jokulmn tvoitteet. Kun kikki tvoitteet on svutettu, käyttäjän vlitsemn dt-lueen näyttö siirtyy ohjeist näyttämään nykyisen polttoinetlousrvon j tekstin OPTIMIZED M fin JOULUKUU 2014 Sivu 27

32 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö ECO-nvigointi Käyttäjän vlitsemn dt-lueen ltunnisteess näkyy REFRESH, MINIMIZE j X. Käytä sivu-, nuoli- j kuittuspinikkeit, kun hlut nvigoid näihin toimintoihin. Minimize (minimointi) piilott ECO-ohjeet j näyttää järjestelmän tilkentässä tekstin ECO MODE. Minimize nt käyttäjälle tilisuuden näyttää muit tietoj käyttäjän vlitsemll dt-lueell. Refresh (virkistä) noll ECO-rvot j käyttää uusi prmetrej kierrosluvun j jokulmn kohdervojen määrittämiseen. X sulkee ECO-tiln j poist kierrosluvun j jokulmn kohdervot vkion dtn lueelt. Aktiivisell lueell on vlkoinen reunus. b c - Virkistys b - Minimointitoiminto ktiivinen c - Poistuminen ECO-tiln virkistys Virkistyksen vull voit lske uudelleen nykyiset rvot, joit ECO käyttää kierrosluvun j jokulmn kohteille. 1. Korost virkistystoiminto nuolipinikkeill j pin kuittuspinikett. 2. Ohjeet näkyvät käyttäjän vlitsemll dt-lueell. Korost virkistystoiminto nuolipinikkeell j pin kuittuspinikett Kun järjestelmä on snut uusien kohteiden lskemisen loppuun, käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy osoittmn, että rvot on päivitetty Korost X j pin kuittuspinikett ECO-tiln pääohjenäyttöön plmiseksi. 5. ECO-tiln käyttäjän vlitsem dt-lue näyttää ohjeet j uudet kohdelueet prhn polttoinetlouden optimointi vrten. Minimointi Minimointitoiminto sllii käyttäjän jtk ECO-toiminnoill smll, kun se näyttää lisätietoj käyttäjän vlitsemll dtlueell. 1. Kun minimointi on vlittu, ECO-tiln tiedot poistetn j käyttäjän vlitsemll dt-lueell näytetään lisätietoj. Voit vlit myös rjoitetun määrän kohteit vieritysplkist Sivu M fin JOULUKUU 2014

33 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Vieritysplkin vlinnt rjoittuvt seurviin: Expnd (ljenn), Fuel Mngement (polttoinetlous), Trip Log (mtkloki), Voltge (jännite), Nvigtion (nvigointi), Pressure (pine), Temperture (lämpötil), Tnks (säiliöt) j Genertor (generttori). HUOMAUTUS: Vieritysplkin käytettävissä olevt kohdt riippuvt mittrist j veneen ohjelmst stvist tiedoist. Kohdt, jotk näkyvät vieritysplkiss mutt ovt hrmit, kun ECO on ktiivinen, eivät ole käytettävissä. 2. Kun minimointi on ktiivinen, järjestelmän tilkentässä näkyy ECO. 3. Voit suurent ECO-til korostmll ECO-kuvkkeen nuolipinikkeill j pinmll kuittuspinikett. 4. Kun ECO svutt optimlisen tiln, käyttäjän vlitsemn dt-lueen tekstiksi muuttuu OPTIMIZED. ECO-kohteiden muuttminen ECO-näyttöjen ohjelmisto vlvoo moottorin ntureit j etsii prst polttoinetlousnumero veneen olless käynnissä. Kun ohjelmisto hvitsee prnnuksen polttoinetloudess, VesselView tllent jokulmn j moottorin kierrosluvun senhetkiset rvot. Tämä lskelm tphtuu riippumtt siitä, näkyykö ECO-näyttö vi ei. Kun ohjelmisto on tllentnut kierrosluvun j jokulmn rvot, se ohj käyttäjää nuolill kohtiin, joiss optimlinen jonopeus j jokulmn setus olivt. Useimmiss sovelluksiss ECO-näyttöä ei trvitse klibroid, vikk siinä on setuksi, joill mittri voidn mukutt veneilytpn. Oletussetukset ovt useimmille venesovelluksille hyväksyttävissä prmetreiss. Seurvt ovt oletussetuksi. ECO-tiln oletuskohdesetukset Polttoinetlouden vkus Kierrosluvun vkus Kierroslukuikkunn minimi Kierroslukuikkunn mksimi Kierrosluvun kohteen läheisyys 10% Ajokulmn kohteen läheisyys 10% 0,7 sekunti 0,7 sekunti /min /min TÄRKEÄÄ: Ajokulm on klibroitv mnulisesti, ennen kuin ECO-näyttöä voidn käyttää, jos veneen ohjelm ei ldttu micro SD -kortill. Ajokulmn oletusklibroinnin käyttö ei mhdollist ECO-näytön oike toimint. Kohdervojen muuttminen 1. Av vieritysplkki pinmll sivupinikett. 2. Pinmll nuolipinikett voit korost setuskuvkkeen. Pin kuittuspinikett. 3. Korost nuolipinikkeell Network (verkko) j pin kuittuspinikett. 4. Korost nuolipinikkeell ECO-til j pin kuittuspinikett. 5. Korost nuolipinikkeell tvoite, jonk hlut muutt kierroslukuikkunn minimi ti kierroslukuikkunn mksimi, j pin kuittuspinikett. 6. Pinmll nuolipinikkeit voit muutt yksittäisiä numeroit (X000). Pinmll kuittuspinikett voit tllent kyseisen numeron j siirtyä seurvn numeroon (0X00), mikä voidn muutt nuolipinikkeill. 7. Kun viimeinen numero (000X) on muutettu, pin kuittuspinikett. HUOMAUTUS: Asetusvlikko sulkeutuu kuittuspinikkeen pinmisen jälkeen. Voit muutt muit tvoitervoj pinmll sivupinikett, setuksen on kuvke, jok on korostettu. Noudt edellä kuviltu menettelyä muiden kohdervojen muuttmiseksi. Smrt Tow -til Smrt Tow M fin JOULUKUU 2014 Sivu 29

34 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Smrt Tow perustuu moottorin kierroslukuun, ellei veneeseen ole sennettu GPS-järjestelmää, jok on liitetty CANverkkoon. Kun veneessä on GPS, voit vlit joko nopeustvoitteet ti moottorin kierroslukutvoitteet Smrt Tow - ohjusvlintoj vrten. Voit myös luod mukutettuj käynnistysprofiilej Smrt Tow -tvoitteet Smrt Tow muutt vkiodt-luett lisäämällä kierrosluvun j ylityksen ilmisimet kierroslukulueelle. Kierrosluvun setuspistetvoite näkyy ornssin j ylityssteikko vlkoisen. b - Kierrosluvun setuspistetvoite b - Ylityssteikko Kierrosluvun setuspistetvoite muuttuu ääriviivoist, kun se ei ole ktiivinen, kiinteään, kun se on ktiivinen. Kierrosluvun setuspistetvoite Til Väri Täyttörvo Kuv Asetuspiste Ornssi Ääriviivt Aktiivinen Ornssi Pl tsisesti Kun Smrt Tow ei ole ktiivinen, kierroslukulue on vlkoinen. Smrt Tow muutt kierroslukulueen näytön ornssiksi, kun se on ktiivinen. Smrt Tow -yleisktsuspneeli Aktiivisen kierroslukulueen näyttö on ornssinvärinen Smrt Tow näyttää yleisktsuspneelin, ennen kuin se käynnistää Smrt Tow -järjestelmän ensimmäistä kert. Tämä näyttö jää näkyviin lyhyeksi ik. Yleisktsuspneeli nt ohjeit siitä, kuink Smrt Tow -näytössä nvigoidn. Voit joko piilott ohjeen ti poistu Smrt Tow -toiminnost tästä näytöstä. Kun vlitn HIDE HELP (piilot ohje), ohjenäyttöä ei näy seurvn käynnistyssyklin ikn j järjestelmä jtk edelleen Smrt Tow -oletusnäytön käynnistämistä. Sivu M fin JOULUKUU 2014

35 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö CONTINUE (jtk) käynnistää Smrt Tow -oletusnäytön j säilyttää yleisktsussivun käynnistyssrjss, kun Smrt Tow käynnistetään seurvn kerrn. X poistuu Smrt Tow -vlinnst. Smrt Tow -tiln käyttäjän vlitsem dt-lue Smrt Tow -tiln oletusnäyttö mhdollist Smrt Tow -toimintojen setusten vlitsemisen, settmisen j muuttmisen. Vesillelskukvion piste on nimoitu, kun Smrt Tow on ktiivinen j suoritt vesillelskusrj. Piste liikkuu vesillelskupolku pitkin osoitten, mitä vesillelskusrjn os järjestelmä suoritt Nvigointi LAUNCH 2 Käynnistyskvion nimoitu piste Smrt Tow käyttää käyttäjän vlitsem dt-luett j ltunnisteos, joill voit säätää setuksi. Sivupinike siirtää vlintruudun kenttien läpi. Altunnisteosst voit ott Smrt Tow -tiln käyttöön ti poist sen käytöstä, tllent sen ti poistu siitä. Vlintkielekkeitä on viisi. Sivupinike sel profiilivlintoj, kierrosluvun/nopeuden setuspistettä sekä käyttöönotto/ käytöstä poisto. Kun vlintkieleke on otettu käyttöön, nuolinäppäimet muuttvt vlinnn tllennukseen ti poistumiseen (X). Altunnisteen lueell sijitsevt kohdt edellyttävät kuittuspinikkeen pinmist vlinnn hyväksymiseksi. Kuittuspinikett ei trvit ltunnistelueen yläpuolisell kentällä b - Profiilivlint b - Asetuspisteen rvo c - Käyttöönotto d - Tllenn e - Poistuminen c e d M fin JOULUKUU 2014 Sivu 31

36 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Profiilivlinnn vull voit vlit jonkin viidestä tehtll setetust profiilist j itse luomistsi mukutetuist setuksist. Mukutettuj setuksi voidn muutt j ne plvt viimeksi tiedettyihin setuksiin. Kuittuspinikett ei trvitse pin muutosten hyväksymiseksi j tllentmiseksi. Tehtll setetut profiilit Asetuspistervon vull käyttäjä voi säätää kierrosluku ti nopeuden setuspistettä. Nämä ovt oletuksin 10 mph ti 1700 RPM, kunnes käyttäjä piktllent rvot. Asetuspiste on oletusvlint Smrt Tow -tiln olless ktiivinen. Käyttäjä voi säätää kierrosluku ti nopeutt pinmll nuolinäppäimiä Asetuspisteen oletusvlint Kun käyttäjä on tehnyt muutoksi hluttuihin setuksiin, kohdistin voidn siirtää sivupinikkeell käyttäjän vlitsemn dt-lueen ltunnistelueen käyttöönoton vlintn. Käyttöönotto ti käytöstä poisto kytkee toiminnon päälle ti pois. Pysyvän dtn kierroslukulukemt näytetään epäktiivisin vlkoisin lukemin. Käyttäjä voi muutt kikki setuksi, kun järjestelmä on OFF-tilss.. Enble (käyttöönotto) -kuvke on ktiivisen vihreä b. Disble (pois käytöstä) -kuvke on epäktiivisen puninen - Epäktiivinen puninen b - Näytössä näkyy normli kierroslukulukem, kun MPH-til on vlittu b Korost Sve (tllennus) nuolipinikkeill. Sve muutt Smrt Tow -näyttöä niin, että käyttäjä voi vlit piktllennuksen, uuten tllennuksen ti mukutetun tiedon luomisen. Jos käyttäjä vlitsee X:n j pin kuittuspinikett, Smrt Tow poistuu käytöstä j vkio j käyttäjän vlitsem dtlue plvt oletusnäyttöön. Tllenn Kun käyttäjä vlitsee tllennuksen j pin kuittuspinikett, käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy tllennusvihtoehtoihin. Piktllennus on oletusvlint. Sivu M fin JOULUKUU 2014

37 Sivupinike liikkuu vihtoehtojen läpi. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö b c - Piktllennus b - Tllenn uuten c - Luo mukutettu QUICK SAVE (piktllennus) tllent entisen profiilin uusien kierrosluku- j nopeusrvojen knss. Pin kuittuspinikett, jolloin tiedot tllennetn j näyttö pl Smrt Tow -tiln. SAVE AS NEW (tllenn uuten) -vlinnll käyttäjä voi tllent nykyisen setuksen mukutetull nimellä. Pin kuittuspinikett, jolloin siirryt mukutettuun tiedostonimeen. Tiedostonimen vlint on oletuksen ktiivinen.. Pinmll nuolipinikett voit muutt kirjint. b. Siirry seurvn kirjimeen kuittuspinikkeell c. Korost tllennus sivupinikkeell j pin kuittuspinikett muutosten vhvistmiseksi. HUOMAUTUS: Jos käyttäjä hlu poistu, pin sivupinikett vlintkielekkeen siirtämiseksi nvigoinnin ltunnisteeseen j vlitse sitten X pinmll nuolinäppäimiä j pin kuittuspinikett. Näyttö siirtyy päänäyttöön uutt dt tllentmtt. Luo mukutettu käynnistys Luo mukutettu vesillelsku -vlinnll käyttäjä voi luod mukutetun vesillelskuprofiilin. Käyttäjä voi säätää kierrosluvun ti nopeuden setuspistettä, hidstust, ylitystä j ylityksen kesto Kun käyttäjä vlitsee tämän vihtoehdon, käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy mukutettuun profiilisetusnäyttöön. Siirrä vlintkieleke sivupinikkeell hluttuihin kenttiin, joit on muutettv. Säädä vlitun kohdn rvo nuolipinikkeill Kun mukutettu profiili on vlmis, korost Next (seurv) ti X sivupinikkeell.. Vlitse Next (seurv), jolloin käyttäjän vlitsem dt-lue siirtyy vlintn SAVE AS NEW (tllenn uuten) j voit luod mukutetun nimen uudelle käynnistysprofiilille. Hyväksy vlint pinmll kuittuspinikett. b. Jos vlitn X, mukutettuj profiilisetuksi ei tllennet j näyttö siirtyy Smrt Tow -päänäyttöön. 90-8M fin JOULUKUU 2014 Sivu 33

38 Os 3 - Näytön yleisktsus j käyttö Vkionopeustil Vkionopeus Vkionopeustoiminnon vull käyttäjä voi vlit setuspisteen j säätää rvo niin, että vene säilyttää tietyn nopeuden ti moottorin kierrosluvun. Vkionopeus perustuu kierroslukuun, ellei veneessä ole Mercury Mrinen GPS-järjestelmää CAN-verkoss Jos veneessä on Mercury Mrinen GPS-järjestelmä, veneen nopeus on oletussetuksen. Käyttäjä voi vlit joko kierrosluvun setuspisteet ti nopeuteen perustuvt setuspisteet. Vkionopeusvlinnn tyyppiä voidn muutt Settings (setukset) -vlikost. Av vieritysplkki j korost vkionopeuskuvke. Ktso lisätietoj kohdst Vieritysplkkikuvkkeet vkionopeuskuvkkeen tunnistmiseksi. Vkionopeuden dt-lue Vkiodtkentän muutos Vkionopeus muutt näytön vkiodtkenttää lisäämällä siihen kierrosluvun ilmisimen kierroslukulukemn lueelle Smrt Tow- j ECO-tiln kohteiden tpn. Kun vkionopeustil ktivoidn, vkiodtkentän osi muutetn viestimään seurvt sit: kierrosluvun setuspiste. Kierrosluvun lukemn väri muuttuu ktiivisen ornssiksi sen osoituksen, että moottori ohjtn tietokoneell. b - Vkionopeus ei ole ktiivinen b - Vkionopeus ktiivinen Vkionopeus käyttäjän vlitsem dt-lue Vkionopeus muutt ktivoitun ollessn käyttäjän vlitsem dt-luett näytöstä. Käyttäjän vlitsemn dt-lueen ost muuttuvt, jott käyttäjä voi sett seurvt:. kierrosluvun setuspiste. b. vkionopeustiln käyttöönotto ti käytöstä poisto. b - Asetuspisteen rvo b - Ohje c - Käyttöönotto d - Minimointi e - Poistuminen c d e Vkionopeusnvigointi Vkionopeustilll on muunnettu nvigointijärjestelmä Smrt Tow -järjestelmän tpn. Käyttäjän vlitsemn dt-lueen ltunnisteen vull käyttäjä voi ott vkionopeuden käyttöön ti poist sen käytöstä, minimoid sen ti poistu ohjelmn osst. Altunnistenvigointi noudtt sm perusnvigoinnin vlintstrtegi kuin muut toiminnot. 1. Sel vlintojen läpi nuolipinikkeill. 2. Aktivoi vlint pinmll kuittuspinikett.. Käyttöönotto ti käytöstä poisto kytkee osn toiminnon päälle ti pois. Sivu M fin JOULUKUU 2014

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot