HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa."

Transkriptio

1 Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Nämä turvllisuusohjeet ovt ANSI-stndrdin Z mukisi tuoteturvllisuustietoj, joit käytetään ohjekirjoiss, ohjeiss j muiss lisämterileiss. Noudt niitä huolellisesti! Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien ehkäisemiseksi huolto suoritettess.! VAARA Trkoitt vrllist tilnnett, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Trkoitt vrllist tilnnett, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Trkoitt vrllist tilnnett, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Trkoitt tilnnett, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: On merkkinä tiedoist, jotk ovt tärkeitä tehtävän onnistuneelle suorittmiselle. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoist, jotk uttvt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto. Mercury Mrinen huolto-ossto on ltinut j julkissut tämän ohjekirjn jälleenmyyjien meknikkojen j yhtiöiden huoltohenkilöstön vuksi tässä kuvttujen tuotteiden huolto vrten. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksi tähän ohjekirjn ilmn ennkkoilmoitust. 2007, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportion - yhtiön rekisteröity plvelumerkki. Ennkko-oletuksen on, että venetuotteiden huoltotoimenpiteet ovt tuttuj tälle henkilöstölle. Lisäksi odotmme, että heidät on koulutettu noudttmn Mercury Mrinen tehotuotteiden suositeltvi huoltotoimenpiteitä, joihin kuuluu meknikon tvllisten käsityöklujen sekä erikoisten Mercury Mrinelt ti muilt toimittjilt stvien suositeltvien työklujen käyttö Mercury Mrine VesselView C 307

2 Meidän on mhdotont tietää j neuvo venelll työskenteleviä kikist mhdollisist toimenpiteistä j vroist j/ti kunkin menetelmän tuloksist. Jos käytetään huoltotoimenpidettä j/ti työklu, jok ei ole vlmistjn suosittelem, käyttäjän on ensin vrmistettv, ettei hänen om turvllisuutens eikä tuotteen turvllisuus vrnnu. Kikki tässä ohjekirjss olevt tiedot, kuvt j tekniset tiedot perustuvt julkisun ikn stviss oleviin uusimpiin tietoihin. Trpeen vtiess lähetämme päivityksiä tähän ohjekirjn kikille jälleenmyyjille, joill on sopimus knssmme myydä j/ti huolt näitä tuotteit. Ktso jälleenmyyjän huoltotiedotteist, käyttäjän huolto- j tkuuohjekirjoist sekä sennusohjekirjoist muit tässä ohjekirjss kuvttuj tuotteit koskevi olennisi tietoj. Vrotoimet Vihto-ost Tuotteen knss työskenneltäessä on pidettävä mielessä, että sähkö- j sytytysjärjestelmät voivt iheutt voimkkit j vrllisi oikosulkuj ti vkvi sähköiskuj. Suoritettess mitä thns työtä, joss meknikko voi mtt ti koskett sähköliitoksi, kkukpelit on irrotettv kust. Jos imu- ti pkoukot ovt ilmn suoj huollon ikn, ne on peitettävä, jott sylintereihin ei pääse vhingoss vierit ineit, jotk voivt iheutt lj-list sisäistä vhinko moottori käynnistettäessä. Huoltotoimiss käytettävillä vihtokiinnittimillä on oltv smt mitt j vhvuus kuin poistettvill kiinnittimillä. Metrijärjestelmän mukisten ruuvien j mutterien päissä olevt numerot osoittvt niiden vhvuuden. Amerikklisiss pulteiss tähän käytetään säteisviivoj, mutt useimmiss merikklisiss muttereiss ei ole vhvuusmerkintöjä. Sopimttomt ti väärät kiinnittimet voivt iheutt vhinko ti toiminthäiriöitä ti mhdollisesti henkilövmmn. Siksi poistettvt kiinnittimet on hyvä pnn tlteen, jott niitä voidn käyttää smoiss pikoiss mhdollisuuksien mukn. Jos kiinnittimiä ei voi tyydyttävästi käyttää uudelleen, on vlittv vihto-os, jok sopii yhteen lkuperäisen knss. Muiden kuin suositeltvien vihto-osien käyttö huolloss mitätöi käytön seuruksen vurioituvien osien tkuun. Tuotteen puhdistus j hoito! VAARA Vältä tuliplo- ti räjähdysvr. Mercury Mrinen tuotteiss olevt sähkö-, sytytysj polttoinejärjestelmien ost on vlmistettu niin, että ne täyttävät Yhdysvltin merivrtioston määräykset tuliplo- j räjähdysvrn minimoimiseksi. Älä käytä sellisi sähkö- ti polttoinejärjestelmän vrosi, jotk eivät täytä näitä määrityksiä. Kun huolletn sähkö- j polttoinejärjestelmiä, kikki ost on sennettv j kiristettävä sinmukisesti. Mercury Mrinen tehotuote on monien koneistettujen, hoonttujen, kiillotettujen j hiottujen pintojen yhdistelmä, joiden tolernssit mittn tuumn/mm:n kymmenestuhnnesosin. Hoito j puhtus ovt tärkeitä tuotteiden osi huollettess. Koneistettujen pintojen j hnkuskohtien kunnollinen puhdistus j suojus ovt tärkeä os korjustoimenpidettä. Tämän oletetn olevn korjmon vkiokäytäntö, vikk sitä ei erikseen minittisikn. Kun ost irrotetn huolto vrten, niiden järjestys on säilytettävä. Asennusviheess ne on sennettv smoihin pikkoihin j liitäntäpintoihin, joiss ne olivt irrotusviheess. Henkilöstö ei s työskennellä kohotetun moottorin lpuolell. Moottorit on kiinnitettävä työtelineisiin ti lskettv mhn mhdollisimmn pin.

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 Nuolinäppäimistö...3 Kuittuspinike...3 Peruutuspinike...3 Propulsio, lus j ympäristöpinikkeet...3 Kirkkus j hälytyspinike...4 Vlikkopinike...4 VesselView näytön kytkeminen päälle j pois...4 VesselView näytön puhdistus...4 Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus...6 Ohjtun sennusohjelmn käyttö...6 Tuo kokoonpno (vlinninen)...6 Moottorisetukset...8 Näyttösetukset...9 Litesetukset...10 Vlmis...11 Klirointivlikon vihtoehdot...12 Säiliöiden klirointi...12 Säiliön j pikn vlint...12 Säiliöiden klirointi...14 Menetelmä 1: Oletus...14 Menetelmä 2: Mnulinen...14 Ajokulmn klirointi...15 Ajokulmn klirointi...16 Aluksen kokoonpno...17 Tehdssetukset...18 Kokoonpnon tllennus...21 Kokoonpnon ltus...22 Os 3 - Yleisktsus j käyttö Näyttöluokkien tunnistus j käyttö...26 Käytettävissä olevt VesselView näyttöruudut..26 MerCruiser näyttöruudut...27 Perämoottorien j Jet Drive moottorien näyttöruudut...28 VesselView näyttöruudut...28 Propulsio...28 Alus...30 Ympäristö j nvigointi...31 VesselView setusnäytöt...32 Kliroi...32 Asetukset...33 Hälytykset...35 Järjestelmätiedot...35 Tiln trkistus tilrivin vull...36 Vikkuvkkeet...36 Vlikkopneelin käyttö...37 Viesti ikkunoiden käyttö...39 Hälytykset j vit...40 Näytön kirkkus...40 Os 4 - Propulsio Propulsionäyttöjen käyttö...42 Moottorin tiln trkstelu...42 Suorituskyvyn j polttoineen trkstelu...43 Käytetyn polttoineen kokonismäärän nollus...44 Huippusuorituskyvyn trkstelu...44 Huippurvojen nollus...45 Ajokulm sennon trkstelu...45 Tehostinpineen trkstelu (vlinninen)...46 Uisteluohjuksen käyttö...46 Uisteluohjuksen setus...46 Ltustrpeen j kuormn trkstelu (vin diesel)...48 Vihteistotietojen trkstelu (vin diesel)...48 Imuilmtietojen trkstelu (vin diesel)...49 Risteilynopeuden käyttö...49 Risteilynopeuden setus...49 Smrt Tow toiminnon käyttö...50 Smrt Tow vesillelskuohjuksen setus 50 Risteilynopeuden setus Smrt Tow toiminnoll C MAALISKUU 2007 Sivu i

4 Os 5 - Alus Alusnäyttöjen käyttö Aluksen tiln trkistus Säiliöiden tiln trkistus Ohjussennon trkstelu Generttoritietojen trkstelu...57 Os 6 - Ympäristö j nvigointi Ympäristönäyttöjen käyttö Veden syvyyden j lämpötiln trkstelu...60 Syvyyshälytysten setus...60 Mtkkirjustietojen trkstelu...62 Mtklokin rvojen nollus...63 Polttoine mtkpisteeseen tietojen trkstelu...64 Nvigointitietojen trkstelu...65 Os 7 - Asetukset Näyttövihtoehdot...68 Tilrivi...68 Ohjus...69 Kello/vlo...70 Omt vlinnt Anturit Vroitukset...73 Yksiköt...74 Yksiköt Poikkemt...75 Os 8 - Hälytykset VesselView vroitustorvistrtegi...78 Aktiiviset hälytykset Vikkuvkkeet...79 Aktiivisten hälytysten trkstelu...79 Hälytystietojen trkstelu...80 Hälytyshistori Hälytyshistoritiedot...82 VesselView vikluettelo...83 Os 9 - Asennus j johdotus Kojeludn leikkminen...90 Kiinnityskohdn vlmistelu Kojeludn leikkus VesselView näytön kiinnittäminen kojelutn...91 VesselView kehyksen irrotus DTS johdotusohjeet...92 Johdotusohjeet veneen sähköisille lisävrusteille Johtosrjn sennusohjeet...92 VesselView johtosrjn liitäntä SmrtCrft versiolle 07 j suuremmille...93 Johdotusliitännät SmrtCrft versiolle VesselView johtosrj j sovitin...94 Yhden moottorin sovellukset...95 Khden moottorin sovellukset...96 Kolmen moottorin sovellukset...98 Neljän moottorin sovellukset NMEA 0183 sovitinjohtosrjn sennus NMEA 0183 liitin Os 10 - Liite VesselView järjestelmien termistö Mercury Mrinen huoltotoimistot Sivu ii C MAALISKUU 2007

5 Sisällysluettelo Os 1 - Alkuvlmistelut Os 1 - Alkuvlmistelut 1 Yleisktsus... 2 Näppäimistön toiminnot... 3 Nuolinäppäimistö... 3 Kuittuspinike... 3 Peruutuspinike... 3 Propulsio-, lus- j ympäristöpinikkeet... 3 Kirkkus- j hälytyspinike... 4 Vlikkopinike... 4 VesselView-näytön kytkeminen päälle j pois... 4 VesselView-näytön puhdistus C MAALISKUU 2007 Sivu 1

6 Os 1 - Alkuvlmistelut Yleisktsus SmrtCrft VesselView -näyttö on monipuolinen venetietojen keskus. VesselView näyttää tärkeitä tietoj enintään kolmelle moottorille smnikisesti. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti peruskäyttötietoj sekä yksityiskohtisi tietoj, kuten meriveden lämpötil j syvyyttä, jokulm, veneen nopeutt j ohjuskulm sekä polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöiden til. VesselView -näyttöön voi yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä Sivu C MAALISKUU 2007

7 Näppäimistön toiminnot Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView-näytössä on seitsemän pinikett j nuolinäppäimistö, joill eri näyttöihin j sivuille on helppo nvigoid. c d e f - Peruutuspinike - Kuittuspinike c - Nuolinäppäimistö d - Propulsiopinike g h e - Aluspinike f - Ympäristö- j nvigointipinike g - Kirkkus- j hälytyspinike h - Vlikkopinike Nuolinäppäimistö Kuittuspinike Tällä VesselView-kohdistin sdn liikkumn ylös, ls j sivulle, kun hlutn nvigoid eri näyttöjen j toiminto-ohjeiden läpi Vierittää näyttöön sivuluokt Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Aktivoi ti vhvist korostetun vlinnn Mhdollist sivuill olevien toimintojen käytön Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Peruutuspinike Poist käytöstä ti peruutt korostetun vlinnn Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Sulkee vlikkopneelin Mhdollist VesselView-näytön sulkemisen kokonn, kun tätä pidetään lhll smll, kun virt smmutetn vimell Propulsio-, lus- j ympäristöpinikkeet Av propulsio-, lus- ti ympäristö- j nvigointi -toiminnon loitusnäytön Vierittää käytettävissä olevi propulsio-, lus- ti ympäristö- j nvigointi -näyttöjä Muutt näytössä olevn vlikkolueen vlikkopneelin olless uki C MAALISKUU 2007 Sivu 3

8 Os 1 - Alkuvlmistelut Kirkkus- j hälytyspinike Vlikkopinike Av näytön kirkkudensäädön Mhdollist VesselView-näytön kirkkuden säätämisen nuolinäppäimistöllä Mhdollist kikkien ktiivisten vikojen j niiden tietojen trkstelun Av vlikkopneelin Siirtyy setusvlikkopneelin j nykyisen näyttöluokn (propulsio, lus ti ympäristö j nvigointi) välillä VesselView-näytön kytkeminen päälle j pois VesselView kytkeytyy utomttisesti päälle, kun minkä thns VesselView-näyttöön liitetyn moottorin virt-vin käännetään "RUN" (käy) -sentoon. VesselView siirtyy keskeytystiln 48 tunniksi, kun kikkien VesselView-näyttöön kytkettyjen moottorien virt-vin käännetään "OFF" (pois) -sentoon. Kun mikä thns virt-vin käännetään "RUN"-sentoon uudelleen, VesselView näyttää pikisesti viimeisen ktiivisen näytön. Voit smmutt VesselView-näytön kokonn säilytystä vrten pinmll peruutuspinikett smll, kun käännät virt-vimet "OFF"-sentoon. Kun mikä thns virt-vin käännetään "RUN"-sentoon uudelleen, VesselView näyttää viimeisen ktiivisen näytön sen jälkeen, kun sen käynnistysjkso on vlmis. HUOMAUTUS: Aset VesselView-näytön urinkosuoj piklleen, kun litett ei käytetä. VesselView-näytön lkuviheen käynnistyssrjn ikn esiin tulee ohjttu sennusnäyttö, jok kehott siirtymään litteen lkusetuksiin. Jos näin käy, noudt seurvi menettelyjä: Luku 2 - Asennus j klirointi. VesselView-näytön puhdistus VesselView-näyttö on puhdistettv osn oike huolto. Käytä näytön puhdistmiseen pehmeää liin sekä sippu j vettä. Älä käytä hnkv liin, sillä se voi nrmutt ti vurioitt näytön linssiä. Sivu C MAALISKUU 2007

9 Sisällysluettelo Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus... 6 Ohjtun sennusohjelmn käyttö... 6 Tuo kokoonpno (vlinninen)...6 Moottorisetukset... 8 Näyttösetukset... 9 Litesetukset Vlmis Klirointivlikon vihtoehdot Säiliöiden klirointi Säiliön j pikn vlint Os 2 - Asennus j klirointi Säiliöiden klirointi Menetelmä 1: Oletus Menetelmä 2: Mnulinen Ajokulmn klirointi Ajokulmn klirointi Aluksen kokoonpno Tehdssetukset Kokoonpnon tllennus Kokoonpnon ltus C MAALISKUU 2007 Sivu 5

10 Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus Kääntämällä virt-vin "RUN" (käy) -sentoon voidn ktivoid kikki järjestelmään liitetyt VesselView-yksiköt. Suorit seurv lkusennusmenettely, kun käynnistät VesselView-yksikköä ensimmäistä kert ti kun olet vlinnut tehdssetusnäytöstä "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto). Tämä prosessi kliroi jokisen VesselView-yksikön luksen moottorin, nturin j mittrin kokoonpnoon sopivksi. Alkusennusmenettelyjä ovt: Ohjtun sennusohjelmn viheiden noudttminen Säiliöiden klirointi Ajokulm-setusten määrittäminen, mikäli käytössä Toist seurvt menettelyt jokiselle lukseen liitetylle VesselView-yksikölle. Ohjtun sennusohjelmn käyttö Ohjttu sennusohjelm nt ohjeit VesselView-näytön setusten määrittämisen ensiviheiss. Ohjttu sennusohjelm käynnistyy utomttisesti, kun VesselViewyksikkö kytketään päälle ensimmäistä kert ti kun tehdssetukset otetn käyttöön. 1. Kytke kikki moottorit päälle. Ensimmäisenä näkyviin tulee "WELCOME" (tervetulo) -näyttö. 2. Voit siirtyä "IMPORT CONFIG" (tuo kokoonpno) -näyttöön pinmll nuolinäppäimistön oike nuolinäppäintä. Tuo kokoonpno (vlinninen) Tuo kokoonpno -vlikko käytetään tuomn vlitut kokoonpnon setukset käyttämällä USB-muistitikku. Tämä tuo kokoonpnon setukset, jotk tllennettiin USB-muistitikkuun toisest VesselView-yksiköstä Sivu C MAALISKUU 2007

11 Os 2 - Asennus j klirointi 1. "IMPORT CONFIG" (tuo kokoonpno) -näyttö kehott settmn muistitikun j odottmn ohjeit. Voit ohitt tämän viheen j määrittää VesselView-näytön kokoonpnon mnulisesti pinmll oike nuolinäppäintä. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. 2. VesselView-yksikön tkn on USB-portti. Aset tähän USB-porttiin USBmuistitikku, johon kokoonpno on tllennettu c - Ethernet-portti (myöhempää trvett vrten) - USB-portti c - USB-muistitikku TÄRKEÄÄ: Älä poist USB-muistitikku, ennen kuin tuontiprosessi on vlmis. 3. Kun muistitikku hvitn, "IMPORT CONFIG" -näytössä näkyy "MEMORY STICK READY" (muistitikku vlmis) C MAALISKUU 2007 Sivu 7

12 Os 2 - Asennus j klirointi 4. Voit tuod kokoonpnot pinmll kuittuspinikett. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. MEMORY STICK READY TO IMPORT 5. VesselView käynnistyy uudelleen j tuo kokoonpnon. Ohjttu sennusohjelm ei trvitse suoritt loppuun. Moottorisetukset VesselView hvitsee luksen moottorin utomttisesti. VesselView-yksikön "ENGINE SETUP" (moottorisetukset) -näytössä voidn muutt moottorien tyyppiä j lukumäärää. Käytettävissä olevt moottorit ovt: "2-thtiset ensiiniperämoottorit" "4-thtiset ensiiniperämoottorit" "Bensiiniperävetolitteet" "Bensiiniperävetolitteet ilmn uistelu" "Bensiinisisämoottorit" "Bensiinisisämoottorit ilmn uistelu" "Jet Drive -ensiinimoottorit" "Verdo-ensiinimoottorit" "Diesel-perävetolitteet" "Diesel-perävetolitteet ilmn uistelu" "Diesel-sisämoottorit" "Diesel-sisämoottorit ilmn uistelu" Moottorityyppi Moottorien lukumäärä Sivu C MAALISKUU 2007

13 Os 2 - Asennus j klirointi TÄRKEÄÄ: "ENGINE TYPE" (moottorityyppi) -ruutu stt oll tyhjä, kun "ENGINE SETUP" (moottorisetukset) -näyttö tulee ensin näkyviin. Odot ennen menettelyn loittmist, että moottorin tyyppi tulee näkyviin "ENGINE TYPE" -ruutuun. Jos moottorin tyyppiä ei näy, trkist, että kikki moottorit on kytketty päälle j että VesselView on liitetty oikein. Ktso sennusohjeet luvust 9 - Asennus j johdotus. 1. Odot, kunnes "ENGINE TYPE" -ruuduss näkyy moottorin tyyppi. Stt kulu useit sekuntej, ennen kuin "ENGINE TYPE" -ruutu hvitsee moottorin. 2. Jos moottorin tyyppi on oike, siirry viheeseen 5. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "ENGINE TYPE" -ruutuun. 3. Vieritä esiin käytettävissä olevt moottorityypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 4. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. 5. Jos moottorien lukumäärä on oike, siirry viheeseen 8. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "NUMBER OF ENGINES" (moottoreiden lukumäärä) -ruutuun. 6. Voit lisätä moottorien lukumäärää pinmll oike nuolinäppäintä j vähentää lukumäärää pinmll vsent nuolinäppäintä. Moottorien enimmäislukumäärä on neljä. TÄRKEÄÄ: Vlitse sennettujen moottorien kokonislukumäärä riippumtt siitä, kuink mont hlut VesselView-näyttöön. 7. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. 8. Voit siirtyä "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. HUOMAUTUS: VesselView näyttää oletuksen yhden moottorin tiedot. HUOMAUTUS: Vikk voit vlit jop neljä moottori, VesselView näyttää tietoj vin korkeintn khdelle dieselmoottorille ti kolmelle ensiinimoottorille. Vlitsemll neljä moottori voit lisätä kksi uutt säiliötä sekä trkstell kikkien moottorien polttoineen kokonisvirtust, polttoineluett j vetolitteen mittreit. Kikki muut tiedot näytetään moottorien sllitulle enimmäismäärälle. Näyttösetukset "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näytössä voidn vlit, missä kunkin moottorin tiedot näkyvät VesselView-näytössä. Yleensä moottorit näytetään vsemmlt oikelle smss järjestyksessä kuin ne sijitsevt luksess vsemmlt oikelle ktsottun. Joillekin ruorikokoonpnoille stetn trvit eri näyttösetukset. Jos päätät tuod näyttöön vin yhden moottorin usen moottorin sovelluksess, VesselView näyttää yhteistiedot, kuten polttoineenvirtuksen j -lueen kikille moottoreille, mutt näyttää tiettyä moottori koskevi tietoj vin kyseiseen näyttöön vlitulle moottorille. TÄRKEÄÄ: Älä vlitse sm näyttökoht usemmlle kuin yhdelle moottorille. 1. Jos näyttökohdt ovt oikein, siirry viheeseen 7. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "RIGHT SIDE" (oike puoli) -ruutuun C MAALISKUU 2007 Sivu 9

14 Os 2 - Asennus j klirointi HUOMAUTUS: Kuvn "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näyttö on khden moottorin sovellukselle. Kolmen j neljän moottorin sovelluksiss näkyy kolme ruutu. Kolms ruutu näytetään "CENTER" (keski) -pikkn Oike puoli - Vsen puoli Litesetukset 2. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist moottorien lukumäärän mukn: "NONE" (ei mitään) "STBD" (oike) "PORT" (vsen) "CENTER" (keski) (vin kolmen moottorin sovellukset) "STBDCNTR" (oike keski) (vin neljän moottorin sovellukset) "PORTCNTR" (vsen keski) (vin neljän moottorin sovellukset) 3. Jos moottoreit on useit, voit siirtyä "LEFT SIDE" (vsen puoli) -ruutuun pinmll lnuolt. 4. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 5. Kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss voit siirtyä "CENTER" (keski) -ruutuun pinmll lnuolt. 6. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 7. Voit siirtyä "DEVICE SETUP" (litesetukset) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. Erityinen VesselView-tunnus erott VesselView-näytön kikist muist lukseen sennetuist SmrtCrft-litteist, kuten muist VesselView-yksiköistä ti SmrtCrftmittreist. "DEVICE SETUP" (litesetukset) -näyttö mhdollist omn tunnuksen osoittmisen jokiselle VesselView-yksikölle sekä sen määräämisen, sennetnko VesselView ensiö- vi toisioruoriin. TÄRKEÄÄ: Älä vlitse sm VesselView-tunnust usemmlle kuin yhdelle VesselView-litteelle. Sivu C MAALISKUU 2007

15 Os 2 - Asennus j klirointi 1. Jos lukseen on sennettu vin yksi VesselView- ti SmrtCrft-lite, siirry viheeseen 6. Muuss tpuksess voit siirtyä "UNIQUE VESSELVIEW ID" (erityinen VesselView-tunnus) -ruutuun pinmll kuittuspinikett. - VesselView-tunnus Ruoritunnus Vlmis 2. Voit suurent tunnusnumero pinmll oike nuolinäppäintä. Vlitse numero, jot ei ole vlittu yhdellekään toiselle lukseen sennetulle VesselView-yksikölle. 3. Voit siirtyä "HELM ID" (ruoritunnus) -ruutuun pinmll lnuolt. 4. Vlitse ruori 1 ti ruori 2 pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 5. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 6. Voit siirtyä "COMPLETE" (vlmis) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. Ohjttu sennusohjelm näyttää snn "COMPLETE" (vlmis), kun kikki ohjelmn viheet on suoritettu. Voit trkist vlintsi ti plt johonkin näyttöön tekemään korjuksi käyttämällä vsent nuolinäppäintä. Kun olet vrm, että vlinnt ovt oikein, voit tllent kokoonpnon j käynnistää VesselView-yksikön uudelleen pinmll kuittuspinikett. VesselView näyttää setusten tllennusviestin j käynnistyy uudelleen. Käynnistymisprosessiin voi kulu muutm minuutti. HUOMAUTUS: Jos hlut muutt luksen kokoonpno poistuttusi ohjtust sennusohjelmst, voit joko käynnistää ohjtun ohjelmn vlitsemll Plut setushkemisto klirointivlikon "Tehdssetukset"-näytöstä ti tehdä luksen kokoonpnon uudelleen käyttämällä "Vessel Config" (luksen kokoonpno) -vlikko C MAALISKUU 2007 Sivu 11

16 Os 2 - Asennus j klirointi Klirointivlikon vihtoehdot Klirointivlikost VesselView voidn määrittää tietylle veneelle. Klirointivlikon osi ovt: "Tnk" (säiliö) "Trim" (trimmi) "Vessel Config" (luksen kokoonpno) "Fctory Reset" (tehdssetukset) "Sve Configs" (tllenn kokoonpnot) "Lod Configs" (lt kokoonpnot) Setup Setup Clirte Settings Clirte Alrms Settings System Alrms Info System Info Clirte Tnk Trim Vessel Config Fctory Reset Sve Configs Lod Configs Säiliöiden klirointi Av säiliön kokoonpnonäyttö pinmll vlikkopinikett niin, että sennusvlikko tulee esiin. Vlitse klirointivihtoehto lnuolinäppäimellä. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Tnk" (säiliö) kuittuspinikkeell. Säiliön j pikn vlint 1. Av "TANK CONFIG" (säiliön kokoonpno) -näyttö. Moottorin pikkruutu näkyy korostettun. 2. Vlitse vsemmll ti oikell nuolinäppäimellä, minkä moottorin kokoonpno määritetään. HUOMAUTUS: Kullekin veneen moottorille voidn määrittää enintään kksi säiliötä, jos moottorit on vrustettu tätä vrten. Esimerkiksi kolmen moottorin sovelluksess käytettävissä on kuusi säiliötä. 3. Voit siirtyä säiliöiden vlintruutuun pinmll lnuolt. Sivu C MAALISKUU 2007

17 4. Vlitse oikell nuolinäppäimellä, kuink mont säiliötä määritetään. Os 2 - Asennus j klirointi - Engine loction (moottorin sijinti) - Säiliövlint Vhvist vlintsi pinmll kuittuspinikett. "TYPE" (tyyppi)-, "SIZE" (koko)- j "LOCATION" (sijinti) -ruudut tulevt esiin. c - Säiliötyyppi - Säiliön koko c - Säiliön sijinti 6. Vieritä esiin käytettävissä olevt säiliötyypit "TYPE"-ruudust käyttämällä vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist: "NOT USED" (ei käytössä) "FUEL" (polttoine) "OIL" (öljy) "WATER" (vesi) "WASTE" (jätevesi) 7. Voit siirtyä "SIZE" (koko) -ruutuun pinmll lnuolt. 8. Vieritä esiin säiliön tilvuus oikell nuolinäppäimellä. Vieritystä voidn nopeutt pitämällä pinikett pinettun. TÄRKEÄÄ: Säiliön tilvuuden oletusyksikkönä käytetään USA:n gllon. Voit vlit eri mittyksikön luvuss 7 - Asetukset olevien ohjeiden mukisesti. 9. Voit siirtyä "LOCATION" (sijinti) -ruutuun pinmll lnuolt. Voit vlit jonkin seurvist: "S1" (oike 1), "S2" (oike 2), "S3" (oike 3), "SF" (oike etu) ti "SA" (oike tk) C MAALISKUU 2007 Sivu 13

18 Os 2 - Asennus j klirointi "P1" (vsen 1), "P2" (vsen 2), "P3" (vsen 3), "PF" (vsen etu) ti "PA" (vsen tk) "C1" (keski 1), "C2" (keski 2), "C3" (keski 3), "CF" (keski etu) ti "CA" (keski tk) 10. Voit muutt jo syötetyt rvot pinmll peruutuspinikett, jolloin plt edelliseen näyttöön. Muuss tpuksess vhvist vlintsi pinmll kuittuspinikett. VesselView näyttää sitten kksi klirointimenetelmää. Säiliöiden klirointi VesselView nt kksi säiliöiden klirointimenetelmää. Vlitse linerisille polttoinesäiliöille "METHOD 1: DEFAULT" (menetelmä 1: oletus) Kun käytetään menetelmää 1, VesselView olett, että säiliön muoto on säännöllinen j että jokiseen säiliön neljännekseen mhtuu neljännes kokonistilvuudest. Vlitse epäsäännöllisen muotoisille polttoinesäiliöille "METHOD 2: MANUAL" (menetelmä 2: mnulinen). Mnulisess menetelmässä säiliö täytyy täyttää itse. - Menetelmä 1 - oletus Menetelmä 2 - mnulinen MENETELMÄ 1: OLETUS 1. Voit vlit "DEFAULT" (oletus) -klirointimenetelmän pinmll kuittuspinikett säiliön klirointinäytössä. VesselView näyttää setusten tllennusviestin. 2. Toist säiliön klirointiprosessi muille säiliöille. MENETELMÄ 2: MANUAALINEN 1. Voit vlit "MANUAL" (mnulinen) -klirointimenetelmän pinmll peruutuspinikett säiliön klirointinäytössä. 2. Vrmist, että säiliö on tyhjä. Vhvist pinmll kuittuspinikett. 3. Noudt näytön ohjeit j täytä 25 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 4. Noudt näytön ohjeit j täytä 50 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 5. Noudt näytön ohjeit j täytä 75 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 6. Noudt näytön ohjeit j täytä 100 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. Sivu C MAALISKUU 2007

19 Os 2 - Asennus j klirointi 7. VesselView näyttää setusten tllennusviestin j pl "TANK CONFIG" (säiliön kokoonpno) -näytön lkuun. Toist säiliön klirointiprosessi muille säiliöille. c d e f - Tyhjä säiliö - Täytä 25 % täyteen c - Täytä 50 % täyteen d - Täytä 75 % täyteen e - Täytä 100 % täyteen f - Asetusten tllennusviesti Ajokulmn klirointi Ajokulmll vrustetuiss moottoreiss voit määrittää jokulmn setukset "TRIM CALIBRATION" (jokulmn klirointi) -näytössä. VesselView ei näytä "TRIM CALIBRATION" -näyttöä moottoreille, joiss ei ole trimmitoiminto. Voit vt "TRIM CALIBRATION" -näytön pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vihtoehto. Voit vt "Clirte"-vlikon pinmll kuittuspinikett. Pin lnuolinäppäintä j vlitse sitten "Trim" (jokulm) pinmll kuittuspinikett C MAALISKUU 2007 Sivu 15

20 Os 2 - Asennus j klirointi HUOMAUTUS: Ajokulmn klirointi ei set moottorin enimmäisjokulm j perävunurjoj. Ktso omn moottorisi lisätietoj moottorin sennusohjeest. Ajokulmn klirointi 1. Av "TRIM CALIBRATION" (jokulmn klirointi) -näyttö. 2. "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu kehott trimmmn kikki moottorit "DOWN" (ls) -sentoon. 3. Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet ivn ls, j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin. Tämä sett jokulmn setukseksi "0.0". 4. Kun "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu nt kehotuksen trimmt "UP" (ylös), trimm kikki moottorit ti vetolitteet ylös, ei kuitenkn perävunusentoon. Näytössä näkyy jokulmn setuksen "10.0" Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet ylös sentoon "10.0", j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin Sivu C MAALISKUU 2007

21 Os 2 - Asennus j klirointi 6. Kun "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu nt kehotuksen trimmt "MAX" (mks.), trimm kikki moottorit ti vetolitteet ivn ylös perävunusentoon. Näytössä näkyy jokulmn setuksen "25.0". Aluksen kokoonpno 7. Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet perävunusentoon, j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin. VesselView näyttää setusten tllennusnäytön. HUOMAUTUS: Aluksen kokoonpno ei trvitse tehdä, jos luksen kokoonpno on jo määritetty ohjtull sennusohjelmll. Aluksen kokoonpno käytetään osoittmn VesselView-näytön sijinti luksess. Se mhdollist myös luksen moottorien lukumäärän vlinnn sekä sen, missä moottoritietoj näytetään. Voit käynnistää luksen kokoonpnon pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vihtoehto. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Vessel Config" (luksen kokoonpno) lnuolell. Av luksen kokoonpnonäyttö pinmll kuittuspinikett c d e f g - Moottorin nimi - "HELM ID" (ruoritunnus) - osoitt ruorin sijinnin VesselView-näytössä c - "DEVICE ID" (litetunnus) - VesselView-yksikön erityinen tunnus d - "NUM ENGINES" - Moottorien lukumäärä e - "RIGHT SCREEN" (oike näyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön oikess reunss f - "LEFT SCREEN" (vsen näyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön C MAALISKUU 2007 Sivu 17

22 Os 2 - Asennus j klirointi vsemmss reunss (vin usen moottorin sovelluksiss) g - "CENTER SCREEN" (keskinäyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön keskellä (vin kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss) Tehdssetukset HUOMAUTUS: Moottori voidn muutt vin ohjtull sennusohjelmll. Voit muutt moottorin j siirtyä ohjttuun sennusohjelmn ottmll tehdssetukset käyttöön. Ktso Tehdssetukset 1. Vlitse ruorin tunnus oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 2. Voit siirtyä "DEVICE ID" (litetunnus) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 3. Vlitse litetunnus oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 4. Voit siirtyä "NUM ENGINES" (moottorien lukumäärä) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 5. Vlitse moottorien lukumäärä oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 6. Voit siirtyä "RIGHT SCREEN" (oike näyttö) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 7. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist moottorien lukumäärän mukn: "NONE" (ei mitään) "STBD" (oike) "PORT" (vsen) "CENTER" (vin kolmen moottorin sovellukset) "STBDCNTR" (oike keski) (vin neljän moottorin sovellukset) "PORTCNTR" (vsen keski) (vin neljän moottorin sovellukset) 8. Jos moottoreit on useit, voit siirtyä "LEFT SCREEN" (vsen näyttö) -ruutuun pinmll lnuolt. 9. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 10. Kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss voit siirtyä "CENTER SCREEN" (keskinäyttö) -ruutuun pinmll lnuolt. 11. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 12. VesselView näyttää setusten tllennusnäytön j käynnistyy uudelleen. Tehdssetukset-vlikko käytetään kikkien VesselView-setusten settmiseen tehdsoletuksiin ti nturin hvitsemiseen. Voit ott tehdssetukset käyttöön pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vlikko. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Fctory Reset" (tehdssetukset) lnuolell. Av tehdssetusnäyttö pinmll kuittuspinikett. TÄRKEÄÄ: Kun vlitn "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto), kikki luksen dt-setukset häviävät. 1. Tehdssetusnäyttö kehott käyttäjää vlitsemn plutussetustyypin ("CHOOSE RESET TYPE"). Asetusten plutustyypit ovt: "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto) - Tämä plutt VesselView-setukset tehtn oletuksiin "RESET SENSOR DETECTION" (nturin tunnistuksen plutus) - Tämä etsii VesselView-verkost mhdollisi äskettäin poistettuj ti sennettuj ntureit Sivu C MAALISKUU 2007

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Ilmoitus tämän ohjekirjan käyttäjille Tässä julkaisussa käytetään vaaroja, varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia ! VAARA ! VAROITUS HUOMAUTUS

Ilmoitus tämän ohjekirjan käyttäjille Tässä julkaisussa käytetään vaaroja, varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia ! VAARA ! VAROITUS HUOMAUTUS Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symbolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

2011, Mercury Marine VesselView versio *8M * 90-8M

2011, Mercury Marine VesselView versio *8M * 90-8M 2011, Mercury Mrine VesselView versio 4.0.0.5 *8M0061010* 90-8M0061010 611 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot... 2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot... 3 "X"

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109

2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109 i 2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109 ii SISÄLLYSLUETTELO Yleistietoja MercMonitor yhdysväylämallien kuvaus...1 MercMonitor yhdysväyläprotokollan hyväksynnän kuvaus... 4 Liittäminen

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b 5 Integrlien lskemisest 51 Riemnnin summt [A2], [4, 61] Rjoitetun funktion f : [, b] R Riemnn-integroituvuudelle ytäpitäväksi on kurssill Anlyysi 2 osoitettu, että Riemnnin summill S P := f(ξ k ) ( ),

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- j käyttöohje F18906013263 SISÄLLYSLUETTELO ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ - MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUSMITAT JA KAAVIOT 3 9 21 23 27 ASTIANPESUKONE 1

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot