HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa."

Transkriptio

1 Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Nämä turvllisuusohjeet ovt ANSI-stndrdin Z mukisi tuoteturvllisuustietoj, joit käytetään ohjekirjoiss, ohjeiss j muiss lisämterileiss. Noudt niitä huolellisesti! Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien ehkäisemiseksi huolto suoritettess.! VAARA Trkoitt vrllist tilnnett, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Trkoitt vrllist tilnnett, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Trkoitt vrllist tilnnett, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Trkoitt tilnnett, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: On merkkinä tiedoist, jotk ovt tärkeitä tehtävän onnistuneelle suorittmiselle. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoist, jotk uttvt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto. Mercury Mrinen huolto-ossto on ltinut j julkissut tämän ohjekirjn jälleenmyyjien meknikkojen j yhtiöiden huoltohenkilöstön vuksi tässä kuvttujen tuotteiden huolto vrten. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksi tähän ohjekirjn ilmn ennkkoilmoitust. 2007, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportion - yhtiön rekisteröity plvelumerkki. Ennkko-oletuksen on, että venetuotteiden huoltotoimenpiteet ovt tuttuj tälle henkilöstölle. Lisäksi odotmme, että heidät on koulutettu noudttmn Mercury Mrinen tehotuotteiden suositeltvi huoltotoimenpiteitä, joihin kuuluu meknikon tvllisten käsityöklujen sekä erikoisten Mercury Mrinelt ti muilt toimittjilt stvien suositeltvien työklujen käyttö Mercury Mrine VesselView C 307

2 Meidän on mhdotont tietää j neuvo venelll työskenteleviä kikist mhdollisist toimenpiteistä j vroist j/ti kunkin menetelmän tuloksist. Jos käytetään huoltotoimenpidettä j/ti työklu, jok ei ole vlmistjn suosittelem, käyttäjän on ensin vrmistettv, ettei hänen om turvllisuutens eikä tuotteen turvllisuus vrnnu. Kikki tässä ohjekirjss olevt tiedot, kuvt j tekniset tiedot perustuvt julkisun ikn stviss oleviin uusimpiin tietoihin. Trpeen vtiess lähetämme päivityksiä tähän ohjekirjn kikille jälleenmyyjille, joill on sopimus knssmme myydä j/ti huolt näitä tuotteit. Ktso jälleenmyyjän huoltotiedotteist, käyttäjän huolto- j tkuuohjekirjoist sekä sennusohjekirjoist muit tässä ohjekirjss kuvttuj tuotteit koskevi olennisi tietoj. Vrotoimet Vihto-ost Tuotteen knss työskenneltäessä on pidettävä mielessä, että sähkö- j sytytysjärjestelmät voivt iheutt voimkkit j vrllisi oikosulkuj ti vkvi sähköiskuj. Suoritettess mitä thns työtä, joss meknikko voi mtt ti koskett sähköliitoksi, kkukpelit on irrotettv kust. Jos imu- ti pkoukot ovt ilmn suoj huollon ikn, ne on peitettävä, jott sylintereihin ei pääse vhingoss vierit ineit, jotk voivt iheutt lj-list sisäistä vhinko moottori käynnistettäessä. Huoltotoimiss käytettävillä vihtokiinnittimillä on oltv smt mitt j vhvuus kuin poistettvill kiinnittimillä. Metrijärjestelmän mukisten ruuvien j mutterien päissä olevt numerot osoittvt niiden vhvuuden. Amerikklisiss pulteiss tähän käytetään säteisviivoj, mutt useimmiss merikklisiss muttereiss ei ole vhvuusmerkintöjä. Sopimttomt ti väärät kiinnittimet voivt iheutt vhinko ti toiminthäiriöitä ti mhdollisesti henkilövmmn. Siksi poistettvt kiinnittimet on hyvä pnn tlteen, jott niitä voidn käyttää smoiss pikoiss mhdollisuuksien mukn. Jos kiinnittimiä ei voi tyydyttävästi käyttää uudelleen, on vlittv vihto-os, jok sopii yhteen lkuperäisen knss. Muiden kuin suositeltvien vihto-osien käyttö huolloss mitätöi käytön seuruksen vurioituvien osien tkuun. Tuotteen puhdistus j hoito! VAARA Vältä tuliplo- ti räjähdysvr. Mercury Mrinen tuotteiss olevt sähkö-, sytytysj polttoinejärjestelmien ost on vlmistettu niin, että ne täyttävät Yhdysvltin merivrtioston määräykset tuliplo- j räjähdysvrn minimoimiseksi. Älä käytä sellisi sähkö- ti polttoinejärjestelmän vrosi, jotk eivät täytä näitä määrityksiä. Kun huolletn sähkö- j polttoinejärjestelmiä, kikki ost on sennettv j kiristettävä sinmukisesti. Mercury Mrinen tehotuote on monien koneistettujen, hoonttujen, kiillotettujen j hiottujen pintojen yhdistelmä, joiden tolernssit mittn tuumn/mm:n kymmenestuhnnesosin. Hoito j puhtus ovt tärkeitä tuotteiden osi huollettess. Koneistettujen pintojen j hnkuskohtien kunnollinen puhdistus j suojus ovt tärkeä os korjustoimenpidettä. Tämän oletetn olevn korjmon vkiokäytäntö, vikk sitä ei erikseen minittisikn. Kun ost irrotetn huolto vrten, niiden järjestys on säilytettävä. Asennusviheess ne on sennettv smoihin pikkoihin j liitäntäpintoihin, joiss ne olivt irrotusviheess. Henkilöstö ei s työskennellä kohotetun moottorin lpuolell. Moottorit on kiinnitettävä työtelineisiin ti lskettv mhn mhdollisimmn pin.

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 Nuolinäppäimistö...3 Kuittuspinike...3 Peruutuspinike...3 Propulsio, lus j ympäristöpinikkeet...3 Kirkkus j hälytyspinike...4 Vlikkopinike...4 VesselView näytön kytkeminen päälle j pois...4 VesselView näytön puhdistus...4 Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus...6 Ohjtun sennusohjelmn käyttö...6 Tuo kokoonpno (vlinninen)...6 Moottorisetukset...8 Näyttösetukset...9 Litesetukset...10 Vlmis...11 Klirointivlikon vihtoehdot...12 Säiliöiden klirointi...12 Säiliön j pikn vlint...12 Säiliöiden klirointi...14 Menetelmä 1: Oletus...14 Menetelmä 2: Mnulinen...14 Ajokulmn klirointi...15 Ajokulmn klirointi...16 Aluksen kokoonpno...17 Tehdssetukset...18 Kokoonpnon tllennus...21 Kokoonpnon ltus...22 Os 3 - Yleisktsus j käyttö Näyttöluokkien tunnistus j käyttö...26 Käytettävissä olevt VesselView näyttöruudut..26 MerCruiser näyttöruudut...27 Perämoottorien j Jet Drive moottorien näyttöruudut...28 VesselView näyttöruudut...28 Propulsio...28 Alus...30 Ympäristö j nvigointi...31 VesselView setusnäytöt...32 Kliroi...32 Asetukset...33 Hälytykset...35 Järjestelmätiedot...35 Tiln trkistus tilrivin vull...36 Vikkuvkkeet...36 Vlikkopneelin käyttö...37 Viesti ikkunoiden käyttö...39 Hälytykset j vit...40 Näytön kirkkus...40 Os 4 - Propulsio Propulsionäyttöjen käyttö...42 Moottorin tiln trkstelu...42 Suorituskyvyn j polttoineen trkstelu...43 Käytetyn polttoineen kokonismäärän nollus...44 Huippusuorituskyvyn trkstelu...44 Huippurvojen nollus...45 Ajokulm sennon trkstelu...45 Tehostinpineen trkstelu (vlinninen)...46 Uisteluohjuksen käyttö...46 Uisteluohjuksen setus...46 Ltustrpeen j kuormn trkstelu (vin diesel)...48 Vihteistotietojen trkstelu (vin diesel)...48 Imuilmtietojen trkstelu (vin diesel)...49 Risteilynopeuden käyttö...49 Risteilynopeuden setus...49 Smrt Tow toiminnon käyttö...50 Smrt Tow vesillelskuohjuksen setus 50 Risteilynopeuden setus Smrt Tow toiminnoll C MAALISKUU 2007 Sivu i

4 Os 5 - Alus Alusnäyttöjen käyttö Aluksen tiln trkistus Säiliöiden tiln trkistus Ohjussennon trkstelu Generttoritietojen trkstelu...57 Os 6 - Ympäristö j nvigointi Ympäristönäyttöjen käyttö Veden syvyyden j lämpötiln trkstelu...60 Syvyyshälytysten setus...60 Mtkkirjustietojen trkstelu...62 Mtklokin rvojen nollus...63 Polttoine mtkpisteeseen tietojen trkstelu...64 Nvigointitietojen trkstelu...65 Os 7 - Asetukset Näyttövihtoehdot...68 Tilrivi...68 Ohjus...69 Kello/vlo...70 Omt vlinnt Anturit Vroitukset...73 Yksiköt...74 Yksiköt Poikkemt...75 Os 8 - Hälytykset VesselView vroitustorvistrtegi...78 Aktiiviset hälytykset Vikkuvkkeet...79 Aktiivisten hälytysten trkstelu...79 Hälytystietojen trkstelu...80 Hälytyshistori Hälytyshistoritiedot...82 VesselView vikluettelo...83 Os 9 - Asennus j johdotus Kojeludn leikkminen...90 Kiinnityskohdn vlmistelu Kojeludn leikkus VesselView näytön kiinnittäminen kojelutn...91 VesselView kehyksen irrotus DTS johdotusohjeet...92 Johdotusohjeet veneen sähköisille lisävrusteille Johtosrjn sennusohjeet...92 VesselView johtosrjn liitäntä SmrtCrft versiolle 07 j suuremmille...93 Johdotusliitännät SmrtCrft versiolle VesselView johtosrj j sovitin...94 Yhden moottorin sovellukset...95 Khden moottorin sovellukset...96 Kolmen moottorin sovellukset...98 Neljän moottorin sovellukset NMEA 0183 sovitinjohtosrjn sennus NMEA 0183 liitin Os 10 - Liite VesselView järjestelmien termistö Mercury Mrinen huoltotoimistot Sivu ii C MAALISKUU 2007

5 Sisällysluettelo Os 1 - Alkuvlmistelut Os 1 - Alkuvlmistelut 1 Yleisktsus... 2 Näppäimistön toiminnot... 3 Nuolinäppäimistö... 3 Kuittuspinike... 3 Peruutuspinike... 3 Propulsio-, lus- j ympäristöpinikkeet... 3 Kirkkus- j hälytyspinike... 4 Vlikkopinike... 4 VesselView-näytön kytkeminen päälle j pois... 4 VesselView-näytön puhdistus C MAALISKUU 2007 Sivu 1

6 Os 1 - Alkuvlmistelut Yleisktsus SmrtCrft VesselView -näyttö on monipuolinen venetietojen keskus. VesselView näyttää tärkeitä tietoj enintään kolmelle moottorille smnikisesti. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti peruskäyttötietoj sekä yksityiskohtisi tietoj, kuten meriveden lämpötil j syvyyttä, jokulm, veneen nopeutt j ohjuskulm sekä polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöiden til. VesselView -näyttöön voi yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä Sivu C MAALISKUU 2007

7 Näppäimistön toiminnot Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView-näytössä on seitsemän pinikett j nuolinäppäimistö, joill eri näyttöihin j sivuille on helppo nvigoid. c d e f - Peruutuspinike - Kuittuspinike c - Nuolinäppäimistö d - Propulsiopinike g h e - Aluspinike f - Ympäristö- j nvigointipinike g - Kirkkus- j hälytyspinike h - Vlikkopinike Nuolinäppäimistö Kuittuspinike Tällä VesselView-kohdistin sdn liikkumn ylös, ls j sivulle, kun hlutn nvigoid eri näyttöjen j toiminto-ohjeiden läpi Vierittää näyttöön sivuluokt Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Aktivoi ti vhvist korostetun vlinnn Mhdollist sivuill olevien toimintojen käytön Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Peruutuspinike Poist käytöstä ti peruutt korostetun vlinnn Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Sulkee vlikkopneelin Mhdollist VesselView-näytön sulkemisen kokonn, kun tätä pidetään lhll smll, kun virt smmutetn vimell Propulsio-, lus- j ympäristöpinikkeet Av propulsio-, lus- ti ympäristö- j nvigointi -toiminnon loitusnäytön Vierittää käytettävissä olevi propulsio-, lus- ti ympäristö- j nvigointi -näyttöjä Muutt näytössä olevn vlikkolueen vlikkopneelin olless uki C MAALISKUU 2007 Sivu 3

8 Os 1 - Alkuvlmistelut Kirkkus- j hälytyspinike Vlikkopinike Av näytön kirkkudensäädön Mhdollist VesselView-näytön kirkkuden säätämisen nuolinäppäimistöllä Mhdollist kikkien ktiivisten vikojen j niiden tietojen trkstelun Av vlikkopneelin Siirtyy setusvlikkopneelin j nykyisen näyttöluokn (propulsio, lus ti ympäristö j nvigointi) välillä VesselView-näytön kytkeminen päälle j pois VesselView kytkeytyy utomttisesti päälle, kun minkä thns VesselView-näyttöön liitetyn moottorin virt-vin käännetään "RUN" (käy) -sentoon. VesselView siirtyy keskeytystiln 48 tunniksi, kun kikkien VesselView-näyttöön kytkettyjen moottorien virt-vin käännetään "OFF" (pois) -sentoon. Kun mikä thns virt-vin käännetään "RUN"-sentoon uudelleen, VesselView näyttää pikisesti viimeisen ktiivisen näytön. Voit smmutt VesselView-näytön kokonn säilytystä vrten pinmll peruutuspinikett smll, kun käännät virt-vimet "OFF"-sentoon. Kun mikä thns virt-vin käännetään "RUN"-sentoon uudelleen, VesselView näyttää viimeisen ktiivisen näytön sen jälkeen, kun sen käynnistysjkso on vlmis. HUOMAUTUS: Aset VesselView-näytön urinkosuoj piklleen, kun litett ei käytetä. VesselView-näytön lkuviheen käynnistyssrjn ikn esiin tulee ohjttu sennusnäyttö, jok kehott siirtymään litteen lkusetuksiin. Jos näin käy, noudt seurvi menettelyjä: Luku 2 - Asennus j klirointi. VesselView-näytön puhdistus VesselView-näyttö on puhdistettv osn oike huolto. Käytä näytön puhdistmiseen pehmeää liin sekä sippu j vettä. Älä käytä hnkv liin, sillä se voi nrmutt ti vurioitt näytön linssiä. Sivu C MAALISKUU 2007

9 Sisällysluettelo Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus... 6 Ohjtun sennusohjelmn käyttö... 6 Tuo kokoonpno (vlinninen)...6 Moottorisetukset... 8 Näyttösetukset... 9 Litesetukset Vlmis Klirointivlikon vihtoehdot Säiliöiden klirointi Säiliön j pikn vlint Os 2 - Asennus j klirointi Säiliöiden klirointi Menetelmä 1: Oletus Menetelmä 2: Mnulinen Ajokulmn klirointi Ajokulmn klirointi Aluksen kokoonpno Tehdssetukset Kokoonpnon tllennus Kokoonpnon ltus C MAALISKUU 2007 Sivu 5

10 Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus Kääntämällä virt-vin "RUN" (käy) -sentoon voidn ktivoid kikki järjestelmään liitetyt VesselView-yksiköt. Suorit seurv lkusennusmenettely, kun käynnistät VesselView-yksikköä ensimmäistä kert ti kun olet vlinnut tehdssetusnäytöstä "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto). Tämä prosessi kliroi jokisen VesselView-yksikön luksen moottorin, nturin j mittrin kokoonpnoon sopivksi. Alkusennusmenettelyjä ovt: Ohjtun sennusohjelmn viheiden noudttminen Säiliöiden klirointi Ajokulm-setusten määrittäminen, mikäli käytössä Toist seurvt menettelyt jokiselle lukseen liitetylle VesselView-yksikölle. Ohjtun sennusohjelmn käyttö Ohjttu sennusohjelm nt ohjeit VesselView-näytön setusten määrittämisen ensiviheiss. Ohjttu sennusohjelm käynnistyy utomttisesti, kun VesselViewyksikkö kytketään päälle ensimmäistä kert ti kun tehdssetukset otetn käyttöön. 1. Kytke kikki moottorit päälle. Ensimmäisenä näkyviin tulee "WELCOME" (tervetulo) -näyttö. 2. Voit siirtyä "IMPORT CONFIG" (tuo kokoonpno) -näyttöön pinmll nuolinäppäimistön oike nuolinäppäintä. Tuo kokoonpno (vlinninen) Tuo kokoonpno -vlikko käytetään tuomn vlitut kokoonpnon setukset käyttämällä USB-muistitikku. Tämä tuo kokoonpnon setukset, jotk tllennettiin USB-muistitikkuun toisest VesselView-yksiköstä Sivu C MAALISKUU 2007

11 Os 2 - Asennus j klirointi 1. "IMPORT CONFIG" (tuo kokoonpno) -näyttö kehott settmn muistitikun j odottmn ohjeit. Voit ohitt tämän viheen j määrittää VesselView-näytön kokoonpnon mnulisesti pinmll oike nuolinäppäintä. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. 2. VesselView-yksikön tkn on USB-portti. Aset tähän USB-porttiin USBmuistitikku, johon kokoonpno on tllennettu c - Ethernet-portti (myöhempää trvett vrten) - USB-portti c - USB-muistitikku TÄRKEÄÄ: Älä poist USB-muistitikku, ennen kuin tuontiprosessi on vlmis. 3. Kun muistitikku hvitn, "IMPORT CONFIG" -näytössä näkyy "MEMORY STICK READY" (muistitikku vlmis) C MAALISKUU 2007 Sivu 7

12 Os 2 - Asennus j klirointi 4. Voit tuod kokoonpnot pinmll kuittuspinikett. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. MEMORY STICK READY TO IMPORT 5. VesselView käynnistyy uudelleen j tuo kokoonpnon. Ohjttu sennusohjelm ei trvitse suoritt loppuun. Moottorisetukset VesselView hvitsee luksen moottorin utomttisesti. VesselView-yksikön "ENGINE SETUP" (moottorisetukset) -näytössä voidn muutt moottorien tyyppiä j lukumäärää. Käytettävissä olevt moottorit ovt: "2-thtiset ensiiniperämoottorit" "4-thtiset ensiiniperämoottorit" "Bensiiniperävetolitteet" "Bensiiniperävetolitteet ilmn uistelu" "Bensiinisisämoottorit" "Bensiinisisämoottorit ilmn uistelu" "Jet Drive -ensiinimoottorit" "Verdo-ensiinimoottorit" "Diesel-perävetolitteet" "Diesel-perävetolitteet ilmn uistelu" "Diesel-sisämoottorit" "Diesel-sisämoottorit ilmn uistelu" Moottorityyppi Moottorien lukumäärä Sivu C MAALISKUU 2007

13 Os 2 - Asennus j klirointi TÄRKEÄÄ: "ENGINE TYPE" (moottorityyppi) -ruutu stt oll tyhjä, kun "ENGINE SETUP" (moottorisetukset) -näyttö tulee ensin näkyviin. Odot ennen menettelyn loittmist, että moottorin tyyppi tulee näkyviin "ENGINE TYPE" -ruutuun. Jos moottorin tyyppiä ei näy, trkist, että kikki moottorit on kytketty päälle j että VesselView on liitetty oikein. Ktso sennusohjeet luvust 9 - Asennus j johdotus. 1. Odot, kunnes "ENGINE TYPE" -ruuduss näkyy moottorin tyyppi. Stt kulu useit sekuntej, ennen kuin "ENGINE TYPE" -ruutu hvitsee moottorin. 2. Jos moottorin tyyppi on oike, siirry viheeseen 5. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "ENGINE TYPE" -ruutuun. 3. Vieritä esiin käytettävissä olevt moottorityypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 4. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. 5. Jos moottorien lukumäärä on oike, siirry viheeseen 8. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "NUMBER OF ENGINES" (moottoreiden lukumäärä) -ruutuun. 6. Voit lisätä moottorien lukumäärää pinmll oike nuolinäppäintä j vähentää lukumäärää pinmll vsent nuolinäppäintä. Moottorien enimmäislukumäärä on neljä. TÄRKEÄÄ: Vlitse sennettujen moottorien kokonislukumäärä riippumtt siitä, kuink mont hlut VesselView-näyttöön. 7. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. 8. Voit siirtyä "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. HUOMAUTUS: VesselView näyttää oletuksen yhden moottorin tiedot. HUOMAUTUS: Vikk voit vlit jop neljä moottori, VesselView näyttää tietoj vin korkeintn khdelle dieselmoottorille ti kolmelle ensiinimoottorille. Vlitsemll neljä moottori voit lisätä kksi uutt säiliötä sekä trkstell kikkien moottorien polttoineen kokonisvirtust, polttoineluett j vetolitteen mittreit. Kikki muut tiedot näytetään moottorien sllitulle enimmäismäärälle. Näyttösetukset "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näytössä voidn vlit, missä kunkin moottorin tiedot näkyvät VesselView-näytössä. Yleensä moottorit näytetään vsemmlt oikelle smss järjestyksessä kuin ne sijitsevt luksess vsemmlt oikelle ktsottun. Joillekin ruorikokoonpnoille stetn trvit eri näyttösetukset. Jos päätät tuod näyttöön vin yhden moottorin usen moottorin sovelluksess, VesselView näyttää yhteistiedot, kuten polttoineenvirtuksen j -lueen kikille moottoreille, mutt näyttää tiettyä moottori koskevi tietoj vin kyseiseen näyttöön vlitulle moottorille. TÄRKEÄÄ: Älä vlitse sm näyttökoht usemmlle kuin yhdelle moottorille. 1. Jos näyttökohdt ovt oikein, siirry viheeseen 7. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "RIGHT SIDE" (oike puoli) -ruutuun C MAALISKUU 2007 Sivu 9

14 Os 2 - Asennus j klirointi HUOMAUTUS: Kuvn "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näyttö on khden moottorin sovellukselle. Kolmen j neljän moottorin sovelluksiss näkyy kolme ruutu. Kolms ruutu näytetään "CENTER" (keski) -pikkn Oike puoli - Vsen puoli Litesetukset 2. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist moottorien lukumäärän mukn: "NONE" (ei mitään) "STBD" (oike) "PORT" (vsen) "CENTER" (keski) (vin kolmen moottorin sovellukset) "STBDCNTR" (oike keski) (vin neljän moottorin sovellukset) "PORTCNTR" (vsen keski) (vin neljän moottorin sovellukset) 3. Jos moottoreit on useit, voit siirtyä "LEFT SIDE" (vsen puoli) -ruutuun pinmll lnuolt. 4. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 5. Kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss voit siirtyä "CENTER" (keski) -ruutuun pinmll lnuolt. 6. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 7. Voit siirtyä "DEVICE SETUP" (litesetukset) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. Erityinen VesselView-tunnus erott VesselView-näytön kikist muist lukseen sennetuist SmrtCrft-litteist, kuten muist VesselView-yksiköistä ti SmrtCrftmittreist. "DEVICE SETUP" (litesetukset) -näyttö mhdollist omn tunnuksen osoittmisen jokiselle VesselView-yksikölle sekä sen määräämisen, sennetnko VesselView ensiö- vi toisioruoriin. TÄRKEÄÄ: Älä vlitse sm VesselView-tunnust usemmlle kuin yhdelle VesselView-litteelle. Sivu C MAALISKUU 2007

15 Os 2 - Asennus j klirointi 1. Jos lukseen on sennettu vin yksi VesselView- ti SmrtCrft-lite, siirry viheeseen 6. Muuss tpuksess voit siirtyä "UNIQUE VESSELVIEW ID" (erityinen VesselView-tunnus) -ruutuun pinmll kuittuspinikett. - VesselView-tunnus Ruoritunnus Vlmis 2. Voit suurent tunnusnumero pinmll oike nuolinäppäintä. Vlitse numero, jot ei ole vlittu yhdellekään toiselle lukseen sennetulle VesselView-yksikölle. 3. Voit siirtyä "HELM ID" (ruoritunnus) -ruutuun pinmll lnuolt. 4. Vlitse ruori 1 ti ruori 2 pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 5. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 6. Voit siirtyä "COMPLETE" (vlmis) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. Ohjttu sennusohjelm näyttää snn "COMPLETE" (vlmis), kun kikki ohjelmn viheet on suoritettu. Voit trkist vlintsi ti plt johonkin näyttöön tekemään korjuksi käyttämällä vsent nuolinäppäintä. Kun olet vrm, että vlinnt ovt oikein, voit tllent kokoonpnon j käynnistää VesselView-yksikön uudelleen pinmll kuittuspinikett. VesselView näyttää setusten tllennusviestin j käynnistyy uudelleen. Käynnistymisprosessiin voi kulu muutm minuutti. HUOMAUTUS: Jos hlut muutt luksen kokoonpno poistuttusi ohjtust sennusohjelmst, voit joko käynnistää ohjtun ohjelmn vlitsemll Plut setushkemisto klirointivlikon "Tehdssetukset"-näytöstä ti tehdä luksen kokoonpnon uudelleen käyttämällä "Vessel Config" (luksen kokoonpno) -vlikko C MAALISKUU 2007 Sivu 11

16 Os 2 - Asennus j klirointi Klirointivlikon vihtoehdot Klirointivlikost VesselView voidn määrittää tietylle veneelle. Klirointivlikon osi ovt: "Tnk" (säiliö) "Trim" (trimmi) "Vessel Config" (luksen kokoonpno) "Fctory Reset" (tehdssetukset) "Sve Configs" (tllenn kokoonpnot) "Lod Configs" (lt kokoonpnot) Setup Setup Clirte Settings Clirte Alrms Settings System Alrms Info System Info Clirte Tnk Trim Vessel Config Fctory Reset Sve Configs Lod Configs Säiliöiden klirointi Av säiliön kokoonpnonäyttö pinmll vlikkopinikett niin, että sennusvlikko tulee esiin. Vlitse klirointivihtoehto lnuolinäppäimellä. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Tnk" (säiliö) kuittuspinikkeell. Säiliön j pikn vlint 1. Av "TANK CONFIG" (säiliön kokoonpno) -näyttö. Moottorin pikkruutu näkyy korostettun. 2. Vlitse vsemmll ti oikell nuolinäppäimellä, minkä moottorin kokoonpno määritetään. HUOMAUTUS: Kullekin veneen moottorille voidn määrittää enintään kksi säiliötä, jos moottorit on vrustettu tätä vrten. Esimerkiksi kolmen moottorin sovelluksess käytettävissä on kuusi säiliötä. 3. Voit siirtyä säiliöiden vlintruutuun pinmll lnuolt. Sivu C MAALISKUU 2007

17 4. Vlitse oikell nuolinäppäimellä, kuink mont säiliötä määritetään. Os 2 - Asennus j klirointi - Engine loction (moottorin sijinti) - Säiliövlint Vhvist vlintsi pinmll kuittuspinikett. "TYPE" (tyyppi)-, "SIZE" (koko)- j "LOCATION" (sijinti) -ruudut tulevt esiin. c - Säiliötyyppi - Säiliön koko c - Säiliön sijinti 6. Vieritä esiin käytettävissä olevt säiliötyypit "TYPE"-ruudust käyttämällä vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist: "NOT USED" (ei käytössä) "FUEL" (polttoine) "OIL" (öljy) "WATER" (vesi) "WASTE" (jätevesi) 7. Voit siirtyä "SIZE" (koko) -ruutuun pinmll lnuolt. 8. Vieritä esiin säiliön tilvuus oikell nuolinäppäimellä. Vieritystä voidn nopeutt pitämällä pinikett pinettun. TÄRKEÄÄ: Säiliön tilvuuden oletusyksikkönä käytetään USA:n gllon. Voit vlit eri mittyksikön luvuss 7 - Asetukset olevien ohjeiden mukisesti. 9. Voit siirtyä "LOCATION" (sijinti) -ruutuun pinmll lnuolt. Voit vlit jonkin seurvist: "S1" (oike 1), "S2" (oike 2), "S3" (oike 3), "SF" (oike etu) ti "SA" (oike tk) C MAALISKUU 2007 Sivu 13

18 Os 2 - Asennus j klirointi "P1" (vsen 1), "P2" (vsen 2), "P3" (vsen 3), "PF" (vsen etu) ti "PA" (vsen tk) "C1" (keski 1), "C2" (keski 2), "C3" (keski 3), "CF" (keski etu) ti "CA" (keski tk) 10. Voit muutt jo syötetyt rvot pinmll peruutuspinikett, jolloin plt edelliseen näyttöön. Muuss tpuksess vhvist vlintsi pinmll kuittuspinikett. VesselView näyttää sitten kksi klirointimenetelmää. Säiliöiden klirointi VesselView nt kksi säiliöiden klirointimenetelmää. Vlitse linerisille polttoinesäiliöille "METHOD 1: DEFAULT" (menetelmä 1: oletus) Kun käytetään menetelmää 1, VesselView olett, että säiliön muoto on säännöllinen j että jokiseen säiliön neljännekseen mhtuu neljännes kokonistilvuudest. Vlitse epäsäännöllisen muotoisille polttoinesäiliöille "METHOD 2: MANUAL" (menetelmä 2: mnulinen). Mnulisess menetelmässä säiliö täytyy täyttää itse. - Menetelmä 1 - oletus Menetelmä 2 - mnulinen MENETELMÄ 1: OLETUS 1. Voit vlit "DEFAULT" (oletus) -klirointimenetelmän pinmll kuittuspinikett säiliön klirointinäytössä. VesselView näyttää setusten tllennusviestin. 2. Toist säiliön klirointiprosessi muille säiliöille. MENETELMÄ 2: MANUAALINEN 1. Voit vlit "MANUAL" (mnulinen) -klirointimenetelmän pinmll peruutuspinikett säiliön klirointinäytössä. 2. Vrmist, että säiliö on tyhjä. Vhvist pinmll kuittuspinikett. 3. Noudt näytön ohjeit j täytä 25 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 4. Noudt näytön ohjeit j täytä 50 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 5. Noudt näytön ohjeit j täytä 75 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 6. Noudt näytön ohjeit j täytä 100 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. Sivu C MAALISKUU 2007

19 Os 2 - Asennus j klirointi 7. VesselView näyttää setusten tllennusviestin j pl "TANK CONFIG" (säiliön kokoonpno) -näytön lkuun. Toist säiliön klirointiprosessi muille säiliöille. c d e f - Tyhjä säiliö - Täytä 25 % täyteen c - Täytä 50 % täyteen d - Täytä 75 % täyteen e - Täytä 100 % täyteen f - Asetusten tllennusviesti Ajokulmn klirointi Ajokulmll vrustetuiss moottoreiss voit määrittää jokulmn setukset "TRIM CALIBRATION" (jokulmn klirointi) -näytössä. VesselView ei näytä "TRIM CALIBRATION" -näyttöä moottoreille, joiss ei ole trimmitoiminto. Voit vt "TRIM CALIBRATION" -näytön pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vihtoehto. Voit vt "Clirte"-vlikon pinmll kuittuspinikett. Pin lnuolinäppäintä j vlitse sitten "Trim" (jokulm) pinmll kuittuspinikett C MAALISKUU 2007 Sivu 15

20 Os 2 - Asennus j klirointi HUOMAUTUS: Ajokulmn klirointi ei set moottorin enimmäisjokulm j perävunurjoj. Ktso omn moottorisi lisätietoj moottorin sennusohjeest. Ajokulmn klirointi 1. Av "TRIM CALIBRATION" (jokulmn klirointi) -näyttö. 2. "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu kehott trimmmn kikki moottorit "DOWN" (ls) -sentoon. 3. Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet ivn ls, j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin. Tämä sett jokulmn setukseksi "0.0". 4. Kun "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu nt kehotuksen trimmt "UP" (ylös), trimm kikki moottorit ti vetolitteet ylös, ei kuitenkn perävunusentoon. Näytössä näkyy jokulmn setuksen "10.0" Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet ylös sentoon "10.0", j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin Sivu C MAALISKUU 2007

21 Os 2 - Asennus j klirointi 6. Kun "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu nt kehotuksen trimmt "MAX" (mks.), trimm kikki moottorit ti vetolitteet ivn ylös perävunusentoon. Näytössä näkyy jokulmn setuksen "25.0". Aluksen kokoonpno 7. Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet perävunusentoon, j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin. VesselView näyttää setusten tllennusnäytön. HUOMAUTUS: Aluksen kokoonpno ei trvitse tehdä, jos luksen kokoonpno on jo määritetty ohjtull sennusohjelmll. Aluksen kokoonpno käytetään osoittmn VesselView-näytön sijinti luksess. Se mhdollist myös luksen moottorien lukumäärän vlinnn sekä sen, missä moottoritietoj näytetään. Voit käynnistää luksen kokoonpnon pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vihtoehto. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Vessel Config" (luksen kokoonpno) lnuolell. Av luksen kokoonpnonäyttö pinmll kuittuspinikett c d e f g - Moottorin nimi - "HELM ID" (ruoritunnus) - osoitt ruorin sijinnin VesselView-näytössä c - "DEVICE ID" (litetunnus) - VesselView-yksikön erityinen tunnus d - "NUM ENGINES" - Moottorien lukumäärä e - "RIGHT SCREEN" (oike näyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön oikess reunss f - "LEFT SCREEN" (vsen näyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön C MAALISKUU 2007 Sivu 17

22 Os 2 - Asennus j klirointi vsemmss reunss (vin usen moottorin sovelluksiss) g - "CENTER SCREEN" (keskinäyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön keskellä (vin kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss) Tehdssetukset HUOMAUTUS: Moottori voidn muutt vin ohjtull sennusohjelmll. Voit muutt moottorin j siirtyä ohjttuun sennusohjelmn ottmll tehdssetukset käyttöön. Ktso Tehdssetukset 1. Vlitse ruorin tunnus oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 2. Voit siirtyä "DEVICE ID" (litetunnus) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 3. Vlitse litetunnus oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 4. Voit siirtyä "NUM ENGINES" (moottorien lukumäärä) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 5. Vlitse moottorien lukumäärä oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 6. Voit siirtyä "RIGHT SCREEN" (oike näyttö) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 7. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist moottorien lukumäärän mukn: "NONE" (ei mitään) "STBD" (oike) "PORT" (vsen) "CENTER" (vin kolmen moottorin sovellukset) "STBDCNTR" (oike keski) (vin neljän moottorin sovellukset) "PORTCNTR" (vsen keski) (vin neljän moottorin sovellukset) 8. Jos moottoreit on useit, voit siirtyä "LEFT SCREEN" (vsen näyttö) -ruutuun pinmll lnuolt. 9. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 10. Kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss voit siirtyä "CENTER SCREEN" (keskinäyttö) -ruutuun pinmll lnuolt. 11. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 12. VesselView näyttää setusten tllennusnäytön j käynnistyy uudelleen. Tehdssetukset-vlikko käytetään kikkien VesselView-setusten settmiseen tehdsoletuksiin ti nturin hvitsemiseen. Voit ott tehdssetukset käyttöön pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vlikko. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Fctory Reset" (tehdssetukset) lnuolell. Av tehdssetusnäyttö pinmll kuittuspinikett. TÄRKEÄÄ: Kun vlitn "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto), kikki luksen dt-setukset häviävät. 1. Tehdssetusnäyttö kehott käyttäjää vlitsemn plutussetustyypin ("CHOOSE RESET TYPE"). Asetusten plutustyypit ovt: "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto) - Tämä plutt VesselView-setukset tehtn oletuksiin "RESET SENSOR DETECTION" (nturin tunnistuksen plutus) - Tämä etsii VesselView-verkost mhdollisi äskettäin poistettuj ti sennettuj ntureit Sivu C MAALISKUU 2007

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

2011, Mercury Marine VesselView versio *8M * 90-8M

2011, Mercury Marine VesselView versio *8M * 90-8M 2011, Mercury Mrine VesselView versio 4.0.0.5 *8M0061010* 90-8M0061010 611 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot... 2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot... 3 "X"

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109

2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109 i 2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109 ii SISÄLLYSLUETTELO Yleistietoja MercMonitor yhdysväylämallien kuvaus...1 MercMonitor yhdysväyläprotokollan hyväksynnän kuvaus... 4 Liittäminen

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus ekninen tuote-esite EVC4A-SZ Jännitesäätöinen toimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim 500 N Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjus: jännitesäätöinen DC (0) 0.5 V...0 V Nimellisiskunpituus 40 mm Ajoik

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2016, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Internet-ohjeet AutoChart LIVE

Internet-ohjeet AutoChart LIVE Internet-ohjeet AutoChart LIVE AUTOCHART LIVE AutoChart LIVEn avulla voit luoda omia karttojasi mistä tahansa vesistöistä, joista ei välttämättä ole edes olemassa mitään pohjakarttaa! AutoChart LIVE edellyttää

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A 3.5 Kosiniluse Jos kolmiost tunnetn kksi sivu j näien välinen kulm, sinilusett on sngen vike sovelt kolmion rtkisemiseen. Luse on työklun vuton myös kolmion kulmien rtkisemiseen tpuksess, jolloin kolmion

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. MercMonitor ECO -mittari

2015, Mercury Marine. MercMonitor ECO -mittari 2015, Mercury Marine MercMonitor ECO -mittari 8M0107743 415 fin fin Yleistietoja Peruskäyttö ja ominaisuudet... 1 Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto... 2 Hälytysvaroitukset ja kuvaileva teksti...

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L )

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L ) 76638A Termofysiikk Hrjoitus no. 6, rtkisut syyslukukusi 014) 1. Trkstelln L:n pituist nuh, jonk termodynmiikn perusreltio on de = d Q + d W = T ds + F dl, 1) missä F on voim, joll nuh venytetään reversiibelisti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot