HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa."

Transkriptio

1 Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Nämä turvllisuusohjeet ovt ANSI-stndrdin Z mukisi tuoteturvllisuustietoj, joit käytetään ohjekirjoiss, ohjeiss j muiss lisämterileiss. Noudt niitä huolellisesti! Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien ehkäisemiseksi huolto suoritettess.! VAARA Trkoitt vrllist tilnnett, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Trkoitt vrllist tilnnett, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Trkoitt vrllist tilnnett, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Trkoitt tilnnett, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: On merkkinä tiedoist, jotk ovt tärkeitä tehtävän onnistuneelle suorittmiselle. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoist, jotk uttvt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto. Mercury Mrinen huolto-ossto on ltinut j julkissut tämän ohjekirjn jälleenmyyjien meknikkojen j yhtiöiden huoltohenkilöstön vuksi tässä kuvttujen tuotteiden huolto vrten. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksi tähän ohjekirjn ilmn ennkkoilmoitust. 2007, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportion - yhtiön rekisteröity plvelumerkki. Ennkko-oletuksen on, että venetuotteiden huoltotoimenpiteet ovt tuttuj tälle henkilöstölle. Lisäksi odotmme, että heidät on koulutettu noudttmn Mercury Mrinen tehotuotteiden suositeltvi huoltotoimenpiteitä, joihin kuuluu meknikon tvllisten käsityöklujen sekä erikoisten Mercury Mrinelt ti muilt toimittjilt stvien suositeltvien työklujen käyttö Mercury Mrine VesselView C 307

2 Meidän on mhdotont tietää j neuvo venelll työskenteleviä kikist mhdollisist toimenpiteistä j vroist j/ti kunkin menetelmän tuloksist. Jos käytetään huoltotoimenpidettä j/ti työklu, jok ei ole vlmistjn suosittelem, käyttäjän on ensin vrmistettv, ettei hänen om turvllisuutens eikä tuotteen turvllisuus vrnnu. Kikki tässä ohjekirjss olevt tiedot, kuvt j tekniset tiedot perustuvt julkisun ikn stviss oleviin uusimpiin tietoihin. Trpeen vtiess lähetämme päivityksiä tähän ohjekirjn kikille jälleenmyyjille, joill on sopimus knssmme myydä j/ti huolt näitä tuotteit. Ktso jälleenmyyjän huoltotiedotteist, käyttäjän huolto- j tkuuohjekirjoist sekä sennusohjekirjoist muit tässä ohjekirjss kuvttuj tuotteit koskevi olennisi tietoj. Vrotoimet Vihto-ost Tuotteen knss työskenneltäessä on pidettävä mielessä, että sähkö- j sytytysjärjestelmät voivt iheutt voimkkit j vrllisi oikosulkuj ti vkvi sähköiskuj. Suoritettess mitä thns työtä, joss meknikko voi mtt ti koskett sähköliitoksi, kkukpelit on irrotettv kust. Jos imu- ti pkoukot ovt ilmn suoj huollon ikn, ne on peitettävä, jott sylintereihin ei pääse vhingoss vierit ineit, jotk voivt iheutt lj-list sisäistä vhinko moottori käynnistettäessä. Huoltotoimiss käytettävillä vihtokiinnittimillä on oltv smt mitt j vhvuus kuin poistettvill kiinnittimillä. Metrijärjestelmän mukisten ruuvien j mutterien päissä olevt numerot osoittvt niiden vhvuuden. Amerikklisiss pulteiss tähän käytetään säteisviivoj, mutt useimmiss merikklisiss muttereiss ei ole vhvuusmerkintöjä. Sopimttomt ti väärät kiinnittimet voivt iheutt vhinko ti toiminthäiriöitä ti mhdollisesti henkilövmmn. Siksi poistettvt kiinnittimet on hyvä pnn tlteen, jott niitä voidn käyttää smoiss pikoiss mhdollisuuksien mukn. Jos kiinnittimiä ei voi tyydyttävästi käyttää uudelleen, on vlittv vihto-os, jok sopii yhteen lkuperäisen knss. Muiden kuin suositeltvien vihto-osien käyttö huolloss mitätöi käytön seuruksen vurioituvien osien tkuun. Tuotteen puhdistus j hoito! VAARA Vältä tuliplo- ti räjähdysvr. Mercury Mrinen tuotteiss olevt sähkö-, sytytysj polttoinejärjestelmien ost on vlmistettu niin, että ne täyttävät Yhdysvltin merivrtioston määräykset tuliplo- j räjähdysvrn minimoimiseksi. Älä käytä sellisi sähkö- ti polttoinejärjestelmän vrosi, jotk eivät täytä näitä määrityksiä. Kun huolletn sähkö- j polttoinejärjestelmiä, kikki ost on sennettv j kiristettävä sinmukisesti. Mercury Mrinen tehotuote on monien koneistettujen, hoonttujen, kiillotettujen j hiottujen pintojen yhdistelmä, joiden tolernssit mittn tuumn/mm:n kymmenestuhnnesosin. Hoito j puhtus ovt tärkeitä tuotteiden osi huollettess. Koneistettujen pintojen j hnkuskohtien kunnollinen puhdistus j suojus ovt tärkeä os korjustoimenpidettä. Tämän oletetn olevn korjmon vkiokäytäntö, vikk sitä ei erikseen minittisikn. Kun ost irrotetn huolto vrten, niiden järjestys on säilytettävä. Asennusviheess ne on sennettv smoihin pikkoihin j liitäntäpintoihin, joiss ne olivt irrotusviheess. Henkilöstö ei s työskennellä kohotetun moottorin lpuolell. Moottorit on kiinnitettävä työtelineisiin ti lskettv mhn mhdollisimmn pin.

3 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 Nuolinäppäimistö...3 Kuittuspinike...3 Peruutuspinike...3 Propulsio, lus j ympäristöpinikkeet...3 Kirkkus j hälytyspinike...4 Vlikkopinike...4 VesselView näytön kytkeminen päälle j pois...4 VesselView näytön puhdistus...4 Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus...6 Ohjtun sennusohjelmn käyttö...6 Tuo kokoonpno (vlinninen)...6 Moottorisetukset...8 Näyttösetukset...9 Litesetukset...10 Vlmis...11 Klirointivlikon vihtoehdot...12 Säiliöiden klirointi...12 Säiliön j pikn vlint...12 Säiliöiden klirointi...14 Menetelmä 1: Oletus...14 Menetelmä 2: Mnulinen...14 Ajokulmn klirointi...15 Ajokulmn klirointi...16 Aluksen kokoonpno...17 Tehdssetukset...18 Kokoonpnon tllennus...21 Kokoonpnon ltus...22 Os 3 - Yleisktsus j käyttö Näyttöluokkien tunnistus j käyttö...26 Käytettävissä olevt VesselView näyttöruudut..26 MerCruiser näyttöruudut...27 Perämoottorien j Jet Drive moottorien näyttöruudut...28 VesselView näyttöruudut...28 Propulsio...28 Alus...30 Ympäristö j nvigointi...31 VesselView setusnäytöt...32 Kliroi...32 Asetukset...33 Hälytykset...35 Järjestelmätiedot...35 Tiln trkistus tilrivin vull...36 Vikkuvkkeet...36 Vlikkopneelin käyttö...37 Viesti ikkunoiden käyttö...39 Hälytykset j vit...40 Näytön kirkkus...40 Os 4 - Propulsio Propulsionäyttöjen käyttö...42 Moottorin tiln trkstelu...42 Suorituskyvyn j polttoineen trkstelu...43 Käytetyn polttoineen kokonismäärän nollus...44 Huippusuorituskyvyn trkstelu...44 Huippurvojen nollus...45 Ajokulm sennon trkstelu...45 Tehostinpineen trkstelu (vlinninen)...46 Uisteluohjuksen käyttö...46 Uisteluohjuksen setus...46 Ltustrpeen j kuormn trkstelu (vin diesel)...48 Vihteistotietojen trkstelu (vin diesel)...48 Imuilmtietojen trkstelu (vin diesel)...49 Risteilynopeuden käyttö...49 Risteilynopeuden setus...49 Smrt Tow toiminnon käyttö...50 Smrt Tow vesillelskuohjuksen setus 50 Risteilynopeuden setus Smrt Tow toiminnoll C MAALISKUU 2007 Sivu i

4 Os 5 - Alus Alusnäyttöjen käyttö Aluksen tiln trkistus Säiliöiden tiln trkistus Ohjussennon trkstelu Generttoritietojen trkstelu...57 Os 6 - Ympäristö j nvigointi Ympäristönäyttöjen käyttö Veden syvyyden j lämpötiln trkstelu...60 Syvyyshälytysten setus...60 Mtkkirjustietojen trkstelu...62 Mtklokin rvojen nollus...63 Polttoine mtkpisteeseen tietojen trkstelu...64 Nvigointitietojen trkstelu...65 Os 7 - Asetukset Näyttövihtoehdot...68 Tilrivi...68 Ohjus...69 Kello/vlo...70 Omt vlinnt Anturit Vroitukset...73 Yksiköt...74 Yksiköt Poikkemt...75 Os 8 - Hälytykset VesselView vroitustorvistrtegi...78 Aktiiviset hälytykset Vikkuvkkeet...79 Aktiivisten hälytysten trkstelu...79 Hälytystietojen trkstelu...80 Hälytyshistori Hälytyshistoritiedot...82 VesselView vikluettelo...83 Os 9 - Asennus j johdotus Kojeludn leikkminen...90 Kiinnityskohdn vlmistelu Kojeludn leikkus VesselView näytön kiinnittäminen kojelutn...91 VesselView kehyksen irrotus DTS johdotusohjeet...92 Johdotusohjeet veneen sähköisille lisävrusteille Johtosrjn sennusohjeet...92 VesselView johtosrjn liitäntä SmrtCrft versiolle 07 j suuremmille...93 Johdotusliitännät SmrtCrft versiolle VesselView johtosrj j sovitin...94 Yhden moottorin sovellukset...95 Khden moottorin sovellukset...96 Kolmen moottorin sovellukset...98 Neljän moottorin sovellukset NMEA 0183 sovitinjohtosrjn sennus NMEA 0183 liitin Os 10 - Liite VesselView järjestelmien termistö Mercury Mrinen huoltotoimistot Sivu ii C MAALISKUU 2007

5 Sisällysluettelo Os 1 - Alkuvlmistelut Os 1 - Alkuvlmistelut 1 Yleisktsus... 2 Näppäimistön toiminnot... 3 Nuolinäppäimistö... 3 Kuittuspinike... 3 Peruutuspinike... 3 Propulsio-, lus- j ympäristöpinikkeet... 3 Kirkkus- j hälytyspinike... 4 Vlikkopinike... 4 VesselView-näytön kytkeminen päälle j pois... 4 VesselView-näytön puhdistus C MAALISKUU 2007 Sivu 1

6 Os 1 - Alkuvlmistelut Yleisktsus SmrtCrft VesselView -näyttö on monipuolinen venetietojen keskus. VesselView näyttää tärkeitä tietoj enintään kolmelle moottorille smnikisesti. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti peruskäyttötietoj sekä yksityiskohtisi tietoj, kuten meriveden lämpötil j syvyyttä, jokulm, veneen nopeutt j ohjuskulm sekä polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöiden til. VesselView -näyttöön voi yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä Sivu C MAALISKUU 2007

7 Näppäimistön toiminnot Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView-näytössä on seitsemän pinikett j nuolinäppäimistö, joill eri näyttöihin j sivuille on helppo nvigoid. c d e f - Peruutuspinike - Kuittuspinike c - Nuolinäppäimistö d - Propulsiopinike g h e - Aluspinike f - Ympäristö- j nvigointipinike g - Kirkkus- j hälytyspinike h - Vlikkopinike Nuolinäppäimistö Kuittuspinike Tällä VesselView-kohdistin sdn liikkumn ylös, ls j sivulle, kun hlutn nvigoid eri näyttöjen j toiminto-ohjeiden läpi Vierittää näyttöön sivuluokt Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Aktivoi ti vhvist korostetun vlinnn Mhdollist sivuill olevien toimintojen käytön Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Peruutuspinike Poist käytöstä ti peruutt korostetun vlinnn Suoritt muit toimintoj näytön komentojen mukn Sulkee vlikkopneelin Mhdollist VesselView-näytön sulkemisen kokonn, kun tätä pidetään lhll smll, kun virt smmutetn vimell Propulsio-, lus- j ympäristöpinikkeet Av propulsio-, lus- ti ympäristö- j nvigointi -toiminnon loitusnäytön Vierittää käytettävissä olevi propulsio-, lus- ti ympäristö- j nvigointi -näyttöjä Muutt näytössä olevn vlikkolueen vlikkopneelin olless uki C MAALISKUU 2007 Sivu 3

8 Os 1 - Alkuvlmistelut Kirkkus- j hälytyspinike Vlikkopinike Av näytön kirkkudensäädön Mhdollist VesselView-näytön kirkkuden säätämisen nuolinäppäimistöllä Mhdollist kikkien ktiivisten vikojen j niiden tietojen trkstelun Av vlikkopneelin Siirtyy setusvlikkopneelin j nykyisen näyttöluokn (propulsio, lus ti ympäristö j nvigointi) välillä VesselView-näytön kytkeminen päälle j pois VesselView kytkeytyy utomttisesti päälle, kun minkä thns VesselView-näyttöön liitetyn moottorin virt-vin käännetään "RUN" (käy) -sentoon. VesselView siirtyy keskeytystiln 48 tunniksi, kun kikkien VesselView-näyttöön kytkettyjen moottorien virt-vin käännetään "OFF" (pois) -sentoon. Kun mikä thns virt-vin käännetään "RUN"-sentoon uudelleen, VesselView näyttää pikisesti viimeisen ktiivisen näytön. Voit smmutt VesselView-näytön kokonn säilytystä vrten pinmll peruutuspinikett smll, kun käännät virt-vimet "OFF"-sentoon. Kun mikä thns virt-vin käännetään "RUN"-sentoon uudelleen, VesselView näyttää viimeisen ktiivisen näytön sen jälkeen, kun sen käynnistysjkso on vlmis. HUOMAUTUS: Aset VesselView-näytön urinkosuoj piklleen, kun litett ei käytetä. VesselView-näytön lkuviheen käynnistyssrjn ikn esiin tulee ohjttu sennusnäyttö, jok kehott siirtymään litteen lkusetuksiin. Jos näin käy, noudt seurvi menettelyjä: Luku 2 - Asennus j klirointi. VesselView-näytön puhdistus VesselView-näyttö on puhdistettv osn oike huolto. Käytä näytön puhdistmiseen pehmeää liin sekä sippu j vettä. Älä käytä hnkv liin, sillä se voi nrmutt ti vurioitt näytön linssiä. Sivu C MAALISKUU 2007

9 Sisällysluettelo Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus... 6 Ohjtun sennusohjelmn käyttö... 6 Tuo kokoonpno (vlinninen)...6 Moottorisetukset... 8 Näyttösetukset... 9 Litesetukset Vlmis Klirointivlikon vihtoehdot Säiliöiden klirointi Säiliön j pikn vlint Os 2 - Asennus j klirointi Säiliöiden klirointi Menetelmä 1: Oletus Menetelmä 2: Mnulinen Ajokulmn klirointi Ajokulmn klirointi Aluksen kokoonpno Tehdssetukset Kokoonpnon tllennus Kokoonpnon ltus C MAALISKUU 2007 Sivu 5

10 Os 2 - Asennus j klirointi Alkusennus Kääntämällä virt-vin "RUN" (käy) -sentoon voidn ktivoid kikki järjestelmään liitetyt VesselView-yksiköt. Suorit seurv lkusennusmenettely, kun käynnistät VesselView-yksikköä ensimmäistä kert ti kun olet vlinnut tehdssetusnäytöstä "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto). Tämä prosessi kliroi jokisen VesselView-yksikön luksen moottorin, nturin j mittrin kokoonpnoon sopivksi. Alkusennusmenettelyjä ovt: Ohjtun sennusohjelmn viheiden noudttminen Säiliöiden klirointi Ajokulm-setusten määrittäminen, mikäli käytössä Toist seurvt menettelyt jokiselle lukseen liitetylle VesselView-yksikölle. Ohjtun sennusohjelmn käyttö Ohjttu sennusohjelm nt ohjeit VesselView-näytön setusten määrittämisen ensiviheiss. Ohjttu sennusohjelm käynnistyy utomttisesti, kun VesselViewyksikkö kytketään päälle ensimmäistä kert ti kun tehdssetukset otetn käyttöön. 1. Kytke kikki moottorit päälle. Ensimmäisenä näkyviin tulee "WELCOME" (tervetulo) -näyttö. 2. Voit siirtyä "IMPORT CONFIG" (tuo kokoonpno) -näyttöön pinmll nuolinäppäimistön oike nuolinäppäintä. Tuo kokoonpno (vlinninen) Tuo kokoonpno -vlikko käytetään tuomn vlitut kokoonpnon setukset käyttämällä USB-muistitikku. Tämä tuo kokoonpnon setukset, jotk tllennettiin USB-muistitikkuun toisest VesselView-yksiköstä Sivu C MAALISKUU 2007

11 Os 2 - Asennus j klirointi 1. "IMPORT CONFIG" (tuo kokoonpno) -näyttö kehott settmn muistitikun j odottmn ohjeit. Voit ohitt tämän viheen j määrittää VesselView-näytön kokoonpnon mnulisesti pinmll oike nuolinäppäintä. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. 2. VesselView-yksikön tkn on USB-portti. Aset tähän USB-porttiin USBmuistitikku, johon kokoonpno on tllennettu c - Ethernet-portti (myöhempää trvett vrten) - USB-portti c - USB-muistitikku TÄRKEÄÄ: Älä poist USB-muistitikku, ennen kuin tuontiprosessi on vlmis. 3. Kun muistitikku hvitn, "IMPORT CONFIG" -näytössä näkyy "MEMORY STICK READY" (muistitikku vlmis) C MAALISKUU 2007 Sivu 7

12 Os 2 - Asennus j klirointi 4. Voit tuod kokoonpnot pinmll kuittuspinikett. IMPORT CONFIG TO IMPORT CONFIGURATION, INSERT MEMORY STICK AND WAIT FOR INSTRUCTIONS. MEMORY STICK READY TO IMPORT 5. VesselView käynnistyy uudelleen j tuo kokoonpnon. Ohjttu sennusohjelm ei trvitse suoritt loppuun. Moottorisetukset VesselView hvitsee luksen moottorin utomttisesti. VesselView-yksikön "ENGINE SETUP" (moottorisetukset) -näytössä voidn muutt moottorien tyyppiä j lukumäärää. Käytettävissä olevt moottorit ovt: "2-thtiset ensiiniperämoottorit" "4-thtiset ensiiniperämoottorit" "Bensiiniperävetolitteet" "Bensiiniperävetolitteet ilmn uistelu" "Bensiinisisämoottorit" "Bensiinisisämoottorit ilmn uistelu" "Jet Drive -ensiinimoottorit" "Verdo-ensiinimoottorit" "Diesel-perävetolitteet" "Diesel-perävetolitteet ilmn uistelu" "Diesel-sisämoottorit" "Diesel-sisämoottorit ilmn uistelu" Moottorityyppi Moottorien lukumäärä Sivu C MAALISKUU 2007

13 Os 2 - Asennus j klirointi TÄRKEÄÄ: "ENGINE TYPE" (moottorityyppi) -ruutu stt oll tyhjä, kun "ENGINE SETUP" (moottorisetukset) -näyttö tulee ensin näkyviin. Odot ennen menettelyn loittmist, että moottorin tyyppi tulee näkyviin "ENGINE TYPE" -ruutuun. Jos moottorin tyyppiä ei näy, trkist, että kikki moottorit on kytketty päälle j että VesselView on liitetty oikein. Ktso sennusohjeet luvust 9 - Asennus j johdotus. 1. Odot, kunnes "ENGINE TYPE" -ruuduss näkyy moottorin tyyppi. Stt kulu useit sekuntej, ennen kuin "ENGINE TYPE" -ruutu hvitsee moottorin. 2. Jos moottorin tyyppi on oike, siirry viheeseen 5. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "ENGINE TYPE" -ruutuun. 3. Vieritä esiin käytettävissä olevt moottorityypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 4. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. 5. Jos moottorien lukumäärä on oike, siirry viheeseen 8. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "NUMBER OF ENGINES" (moottoreiden lukumäärä) -ruutuun. 6. Voit lisätä moottorien lukumäärää pinmll oike nuolinäppäintä j vähentää lukumäärää pinmll vsent nuolinäppäintä. Moottorien enimmäislukumäärä on neljä. TÄRKEÄÄ: Vlitse sennettujen moottorien kokonislukumäärä riippumtt siitä, kuink mont hlut VesselView-näyttöön. 7. Vhvist vlint pinmll kuittuspinikett. 8. Voit siirtyä "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. HUOMAUTUS: VesselView näyttää oletuksen yhden moottorin tiedot. HUOMAUTUS: Vikk voit vlit jop neljä moottori, VesselView näyttää tietoj vin korkeintn khdelle dieselmoottorille ti kolmelle ensiinimoottorille. Vlitsemll neljä moottori voit lisätä kksi uutt säiliötä sekä trkstell kikkien moottorien polttoineen kokonisvirtust, polttoineluett j vetolitteen mittreit. Kikki muut tiedot näytetään moottorien sllitulle enimmäismäärälle. Näyttösetukset "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näytössä voidn vlit, missä kunkin moottorin tiedot näkyvät VesselView-näytössä. Yleensä moottorit näytetään vsemmlt oikelle smss järjestyksessä kuin ne sijitsevt luksess vsemmlt oikelle ktsottun. Joillekin ruorikokoonpnoille stetn trvit eri näyttösetukset. Jos päätät tuod näyttöön vin yhden moottorin usen moottorin sovelluksess, VesselView näyttää yhteistiedot, kuten polttoineenvirtuksen j -lueen kikille moottoreille, mutt näyttää tiettyä moottori koskevi tietoj vin kyseiseen näyttöön vlitulle moottorille. TÄRKEÄÄ: Älä vlitse sm näyttökoht usemmlle kuin yhdelle moottorille. 1. Jos näyttökohdt ovt oikein, siirry viheeseen 7. Muuss tpuksess pin kuittuspinikett, jott pääset "RIGHT SIDE" (oike puoli) -ruutuun C MAALISKUU 2007 Sivu 9

14 Os 2 - Asennus j klirointi HUOMAUTUS: Kuvn "DISPLAY SETUP" (näyttösetukset) -näyttö on khden moottorin sovellukselle. Kolmen j neljän moottorin sovelluksiss näkyy kolme ruutu. Kolms ruutu näytetään "CENTER" (keski) -pikkn Oike puoli - Vsen puoli Litesetukset 2. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist moottorien lukumäärän mukn: "NONE" (ei mitään) "STBD" (oike) "PORT" (vsen) "CENTER" (keski) (vin kolmen moottorin sovellukset) "STBDCNTR" (oike keski) (vin neljän moottorin sovellukset) "PORTCNTR" (vsen keski) (vin neljän moottorin sovellukset) 3. Jos moottoreit on useit, voit siirtyä "LEFT SIDE" (vsen puoli) -ruutuun pinmll lnuolt. 4. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 5. Kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss voit siirtyä "CENTER" (keski) -ruutuun pinmll lnuolt. 6. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 7. Voit siirtyä "DEVICE SETUP" (litesetukset) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. Erityinen VesselView-tunnus erott VesselView-näytön kikist muist lukseen sennetuist SmrtCrft-litteist, kuten muist VesselView-yksiköistä ti SmrtCrftmittreist. "DEVICE SETUP" (litesetukset) -näyttö mhdollist omn tunnuksen osoittmisen jokiselle VesselView-yksikölle sekä sen määräämisen, sennetnko VesselView ensiö- vi toisioruoriin. TÄRKEÄÄ: Älä vlitse sm VesselView-tunnust usemmlle kuin yhdelle VesselView-litteelle. Sivu C MAALISKUU 2007

15 Os 2 - Asennus j klirointi 1. Jos lukseen on sennettu vin yksi VesselView- ti SmrtCrft-lite, siirry viheeseen 6. Muuss tpuksess voit siirtyä "UNIQUE VESSELVIEW ID" (erityinen VesselView-tunnus) -ruutuun pinmll kuittuspinikett. - VesselView-tunnus Ruoritunnus Vlmis 2. Voit suurent tunnusnumero pinmll oike nuolinäppäintä. Vlitse numero, jot ei ole vlittu yhdellekään toiselle lukseen sennetulle VesselView-yksikölle. 3. Voit siirtyä "HELM ID" (ruoritunnus) -ruutuun pinmll lnuolt. 4. Vlitse ruori 1 ti ruori 2 pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 5. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 6. Voit siirtyä "COMPLETE" (vlmis) -näyttöön pinmll oike nuolinäppäintä. Ohjttu sennusohjelm näyttää snn "COMPLETE" (vlmis), kun kikki ohjelmn viheet on suoritettu. Voit trkist vlintsi ti plt johonkin näyttöön tekemään korjuksi käyttämällä vsent nuolinäppäintä. Kun olet vrm, että vlinnt ovt oikein, voit tllent kokoonpnon j käynnistää VesselView-yksikön uudelleen pinmll kuittuspinikett. VesselView näyttää setusten tllennusviestin j käynnistyy uudelleen. Käynnistymisprosessiin voi kulu muutm minuutti. HUOMAUTUS: Jos hlut muutt luksen kokoonpno poistuttusi ohjtust sennusohjelmst, voit joko käynnistää ohjtun ohjelmn vlitsemll Plut setushkemisto klirointivlikon "Tehdssetukset"-näytöstä ti tehdä luksen kokoonpnon uudelleen käyttämällä "Vessel Config" (luksen kokoonpno) -vlikko C MAALISKUU 2007 Sivu 11

16 Os 2 - Asennus j klirointi Klirointivlikon vihtoehdot Klirointivlikost VesselView voidn määrittää tietylle veneelle. Klirointivlikon osi ovt: "Tnk" (säiliö) "Trim" (trimmi) "Vessel Config" (luksen kokoonpno) "Fctory Reset" (tehdssetukset) "Sve Configs" (tllenn kokoonpnot) "Lod Configs" (lt kokoonpnot) Setup Setup Clirte Settings Clirte Alrms Settings System Alrms Info System Info Clirte Tnk Trim Vessel Config Fctory Reset Sve Configs Lod Configs Säiliöiden klirointi Av säiliön kokoonpnonäyttö pinmll vlikkopinikett niin, että sennusvlikko tulee esiin. Vlitse klirointivihtoehto lnuolinäppäimellä. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Tnk" (säiliö) kuittuspinikkeell. Säiliön j pikn vlint 1. Av "TANK CONFIG" (säiliön kokoonpno) -näyttö. Moottorin pikkruutu näkyy korostettun. 2. Vlitse vsemmll ti oikell nuolinäppäimellä, minkä moottorin kokoonpno määritetään. HUOMAUTUS: Kullekin veneen moottorille voidn määrittää enintään kksi säiliötä, jos moottorit on vrustettu tätä vrten. Esimerkiksi kolmen moottorin sovelluksess käytettävissä on kuusi säiliötä. 3. Voit siirtyä säiliöiden vlintruutuun pinmll lnuolt. Sivu C MAALISKUU 2007

17 4. Vlitse oikell nuolinäppäimellä, kuink mont säiliötä määritetään. Os 2 - Asennus j klirointi - Engine loction (moottorin sijinti) - Säiliövlint Vhvist vlintsi pinmll kuittuspinikett. "TYPE" (tyyppi)-, "SIZE" (koko)- j "LOCATION" (sijinti) -ruudut tulevt esiin. c - Säiliötyyppi - Säiliön koko c - Säiliön sijinti 6. Vieritä esiin käytettävissä olevt säiliötyypit "TYPE"-ruudust käyttämällä vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist: "NOT USED" (ei käytössä) "FUEL" (polttoine) "OIL" (öljy) "WATER" (vesi) "WASTE" (jätevesi) 7. Voit siirtyä "SIZE" (koko) -ruutuun pinmll lnuolt. 8. Vieritä esiin säiliön tilvuus oikell nuolinäppäimellä. Vieritystä voidn nopeutt pitämällä pinikett pinettun. TÄRKEÄÄ: Säiliön tilvuuden oletusyksikkönä käytetään USA:n gllon. Voit vlit eri mittyksikön luvuss 7 - Asetukset olevien ohjeiden mukisesti. 9. Voit siirtyä "LOCATION" (sijinti) -ruutuun pinmll lnuolt. Voit vlit jonkin seurvist: "S1" (oike 1), "S2" (oike 2), "S3" (oike 3), "SF" (oike etu) ti "SA" (oike tk) C MAALISKUU 2007 Sivu 13

18 Os 2 - Asennus j klirointi "P1" (vsen 1), "P2" (vsen 2), "P3" (vsen 3), "PF" (vsen etu) ti "PA" (vsen tk) "C1" (keski 1), "C2" (keski 2), "C3" (keski 3), "CF" (keski etu) ti "CA" (keski tk) 10. Voit muutt jo syötetyt rvot pinmll peruutuspinikett, jolloin plt edelliseen näyttöön. Muuss tpuksess vhvist vlintsi pinmll kuittuspinikett. VesselView näyttää sitten kksi klirointimenetelmää. Säiliöiden klirointi VesselView nt kksi säiliöiden klirointimenetelmää. Vlitse linerisille polttoinesäiliöille "METHOD 1: DEFAULT" (menetelmä 1: oletus) Kun käytetään menetelmää 1, VesselView olett, että säiliön muoto on säännöllinen j että jokiseen säiliön neljännekseen mhtuu neljännes kokonistilvuudest. Vlitse epäsäännöllisen muotoisille polttoinesäiliöille "METHOD 2: MANUAL" (menetelmä 2: mnulinen). Mnulisess menetelmässä säiliö täytyy täyttää itse. - Menetelmä 1 - oletus Menetelmä 2 - mnulinen MENETELMÄ 1: OLETUS 1. Voit vlit "DEFAULT" (oletus) -klirointimenetelmän pinmll kuittuspinikett säiliön klirointinäytössä. VesselView näyttää setusten tllennusviestin. 2. Toist säiliön klirointiprosessi muille säiliöille. MENETELMÄ 2: MANUAALINEN 1. Voit vlit "MANUAL" (mnulinen) -klirointimenetelmän pinmll peruutuspinikett säiliön klirointinäytössä. 2. Vrmist, että säiliö on tyhjä. Vhvist pinmll kuittuspinikett. 3. Noudt näytön ohjeit j täytä 25 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 4. Noudt näytön ohjeit j täytä 50 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 5. Noudt näytön ohjeit j täytä 75 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. 6. Noudt näytön ohjeit j täytä 100 % säiliön tilvuudest. Vhvist pinmll kuittuspinikett ti siirry yksi vihe tkisin pinmll Tkisin-pinikett. Sivu C MAALISKUU 2007

19 Os 2 - Asennus j klirointi 7. VesselView näyttää setusten tllennusviestin j pl "TANK CONFIG" (säiliön kokoonpno) -näytön lkuun. Toist säiliön klirointiprosessi muille säiliöille. c d e f - Tyhjä säiliö - Täytä 25 % täyteen c - Täytä 50 % täyteen d - Täytä 75 % täyteen e - Täytä 100 % täyteen f - Asetusten tllennusviesti Ajokulmn klirointi Ajokulmll vrustetuiss moottoreiss voit määrittää jokulmn setukset "TRIM CALIBRATION" (jokulmn klirointi) -näytössä. VesselView ei näytä "TRIM CALIBRATION" -näyttöä moottoreille, joiss ei ole trimmitoiminto. Voit vt "TRIM CALIBRATION" -näytön pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vihtoehto. Voit vt "Clirte"-vlikon pinmll kuittuspinikett. Pin lnuolinäppäintä j vlitse sitten "Trim" (jokulm) pinmll kuittuspinikett C MAALISKUU 2007 Sivu 15

20 Os 2 - Asennus j klirointi HUOMAUTUS: Ajokulmn klirointi ei set moottorin enimmäisjokulm j perävunurjoj. Ktso omn moottorisi lisätietoj moottorin sennusohjeest. Ajokulmn klirointi 1. Av "TRIM CALIBRATION" (jokulmn klirointi) -näyttö. 2. "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu kehott trimmmn kikki moottorit "DOWN" (ls) -sentoon. 3. Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet ivn ls, j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin. Tämä sett jokulmn setukseksi "0.0". 4. Kun "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu nt kehotuksen trimmt "UP" (ylös), trimm kikki moottorit ti vetolitteet ylös, ei kuitenkn perävunusentoon. Näytössä näkyy jokulmn setuksen "10.0" Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet ylös sentoon "10.0", j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin Sivu C MAALISKUU 2007

21 Os 2 - Asennus j klirointi 6. Kun "TRIM ENGINE" (trimm moottori) -ruutu nt kehotuksen trimmt "MAX" (mks.), trimm kikki moottorit ti vetolitteet ivn ylös perävunusentoon. Näytössä näkyy jokulmn setuksen "25.0". Aluksen kokoonpno 7. Pinmll kuittuspinikett voit vhvist, että olet trimmnnut kikki moottorit ti vetolitteet perävunusentoon, j pinmll poistumispinikett voit siirtyä yhden viheen tksepäin. VesselView näyttää setusten tllennusnäytön. HUOMAUTUS: Aluksen kokoonpno ei trvitse tehdä, jos luksen kokoonpno on jo määritetty ohjtull sennusohjelmll. Aluksen kokoonpno käytetään osoittmn VesselView-näytön sijinti luksess. Se mhdollist myös luksen moottorien lukumäärän vlinnn sekä sen, missä moottoritietoj näytetään. Voit käynnistää luksen kokoonpnon pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vihtoehto. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Vessel Config" (luksen kokoonpno) lnuolell. Av luksen kokoonpnonäyttö pinmll kuittuspinikett c d e f g - Moottorin nimi - "HELM ID" (ruoritunnus) - osoitt ruorin sijinnin VesselView-näytössä c - "DEVICE ID" (litetunnus) - VesselView-yksikön erityinen tunnus d - "NUM ENGINES" - Moottorien lukumäärä e - "RIGHT SCREEN" (oike näyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön oikess reunss f - "LEFT SCREEN" (vsen näyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön C MAALISKUU 2007 Sivu 17

22 Os 2 - Asennus j klirointi vsemmss reunss (vin usen moottorin sovelluksiss) g - "CENTER SCREEN" (keskinäyttö) - Moottorin tiedot näkyvät näytön keskellä (vin kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss) Tehdssetukset HUOMAUTUS: Moottori voidn muutt vin ohjtull sennusohjelmll. Voit muutt moottorin j siirtyä ohjttuun sennusohjelmn ottmll tehdssetukset käyttöön. Ktso Tehdssetukset 1. Vlitse ruorin tunnus oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 2. Voit siirtyä "DEVICE ID" (litetunnus) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 3. Vlitse litetunnus oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 4. Voit siirtyä "NUM ENGINES" (moottorien lukumäärä) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 5. Vlitse moottorien lukumäärä oikell j vsemmll nuolinäppäimellä. 6. Voit siirtyä "RIGHT SCREEN" (oike näyttö) -näyttöön pinmll lnuolinäppäintä. 7. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. Voit vlit jonkin seurvist moottorien lukumäärän mukn: "NONE" (ei mitään) "STBD" (oike) "PORT" (vsen) "CENTER" (vin kolmen moottorin sovellukset) "STBDCNTR" (oike keski) (vin neljän moottorin sovellukset) "PORTCNTR" (vsen keski) (vin neljän moottorin sovellukset) 8. Jos moottoreit on useit, voit siirtyä "LEFT SCREEN" (vsen näyttö) -ruutuun pinmll lnuolt. 9. Vieritä esiin käytettävissä olevt pikktyypit pinmll vsent ti oike nuolinäppäintä. 10. Kolmen ti neljän moottorin sovelluksiss voit siirtyä "CENTER SCREEN" (keskinäyttö) -ruutuun pinmll lnuolt. 11. Vhvist vlinnt pinmll kuittuspinikett. 12. VesselView näyttää setusten tllennusnäytön j käynnistyy uudelleen. Tehdssetukset-vlikko käytetään kikkien VesselView-setusten settmiseen tehdsoletuksiin ti nturin hvitsemiseen. Voit ott tehdssetukset käyttöön pinmll vlikkopinikett, kunnes sennusvlikko tulee esiin, vlitse sitten lnuolinäppäimellä "Clirte" (kliroi) -vlikko. Av klirointivlikko pinmll kuittuspinikett j vlitse "Fctory Reset" (tehdssetukset) lnuolell. Av tehdssetusnäyttö pinmll kuittuspinikett. TÄRKEÄÄ: Kun vlitn "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto), kikki luksen dt-setukset häviävät. 1. Tehdssetusnäyttö kehott käyttäjää vlitsemn plutussetustyypin ("CHOOSE RESET TYPE"). Asetusten plutustyypit ovt: "RESET SETTINGS DIRECTORY" (plut setushkemisto) - Tämä plutt VesselView-setukset tehtn oletuksiin "RESET SENSOR DETECTION" (nturin tunnistuksen plutus) - Tämä etsii VesselView-verkost mhdollisi äskettäin poistettuj ti sennettuj ntureit Sivu C MAALISKUU 2007

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Käyttöopas. Täydellisin GPSnavigointiratkaisu

Käyttöopas. Täydellisin GPSnavigointiratkaisu Käyttöopas Täydellisin GPSnavigointiratkaisu Versio 1.3 Tammikuu 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet

Lisätiedot

Katso www.archos.com/manuals ladataksesi itsellesi tämän käyttöoppaan viimeisimmän version.

Katso www.archos.com/manuals ladataksesi itsellesi tämän käyttöoppaan viimeisimmän version. SUOMI KÄYTTÖOPAS Version 1.0 Katso www.archos.com/manuals ladataksesi itsellesi tämän käyttöoppaan viimeisimmän version. Hyvä asiakkaamme Toivomme, että Archos-laitteesta on sinulle iloa pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

ThinkStation Käyttöopas. Konetyypit: 4105, 4157 ja 4217

ThinkStation Käyttöopas. Konetyypit: 4105, 4157 ja 4217 ThinkStation Käyttöopas Konetyypit: 4105, 4157 ja 4217 Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä lue huolellisesti tämän tuotteen ThinkStation, Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisu

Lisätiedot