Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi."

Transkriptio

1 Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen, jok voi iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. HUOMAUTUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen, jok voi iheutt vähäisiä ti kohtlisi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. Pur lite pketist j trkist pkkuksen sisältö Toimitukseen kuuluvt väriksetit [4 kpl] Must Keltinen Syni Mgent (Mukn toimitettvn ksetin riittoisuus on noin 65 % normlist) Lisätietoj on Käyttöoppn kohdss Trvikkeet. Pik-sennusops Turvllisuutt j rjoituksi käsittelevä kirjnen Käyttöops CD-ROM-sennuslevy CD-ROM-opslevy Virtjohto VAROITUS Käyttäjät Tnskss Litteen verkkojohdoss on mdoitettu kolmenpinen pistoke. Lite on pkttu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vuvojen j pienten lsten ulottumttomiss tukehtumisriskin välttämiseksi. Poist litteen j nestekidenäytön suojteippi j -klvo. Poist muovipussi, joss on väriksetit, pperiksetin päältä. Vrmist, että pkkuksess oli kikki trvittv. Käyttäjät Suomess, Norjss j Ruotsiss Litteen verkkojohdoss on sivust mdoitettu kksinpinen pistoke. Vrmist, että toimitettu mdoitettu pistoke käy sähköpistorsin. Tämä lite on kytkettävä mdoitettuun pistorsin. Jos et ole vrm mdoituksest, ot yhteys pätevään sähkösentjn. FIN Versio 0

2 Ltikon sisällys voi oll erilinen eri miss. Säilytä kikki pkkusmterilit j ltikko litteen mhdollist kuljetust vrten. Hnki sopiv USB-kpeli. USB-kpeli Vrmist, että käyttämäsi USB 2.0 -kpelin (tyyppi A/B) pituus on korkeintn 2 metriä (kpeli ei sisälly toimitukseen). Pin j siirrä kevyesti molemmin käsin pperin sivuohjimi j sitten pperin pituusohjint sekä säädä ne pperikoon mukn. Vrmist, että kolmiomiset merkit pperin sivuohjimiss j pperin pituusohjimess vstvt käytettävää pperikoko. 2 Tvllisen A4-pperin settminen litteeseen Vedä pperiksetti täysin ulos litteest. 3 2 Nost luovutuslustn knsi. d e Vältä pperin juuttuminen j syöttövirheet leyhyttelemällä pperit. Aset pperit vrovsti pperiksettiin tulostuspuoli lspäin j yläreun ensin. Trkist, että pperi on pperiksetiss tsisesti. 3 ÄLÄ työnnä pperi liin pitkälle. f Säädä pperin sivuohjimi pperikoon mukn vrovsti molemmin käsin. Vrmist, että pperin sivuohjimet koskettvt pperin reunoj. 2

3 g h Sulje luovutuslustn knsi. Työnnä pperiksetti hitsti tkisin kokonn litteeseen. 3 Sähköjohdon kytkeminen ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli (jos USBkpeli on käytössä). Kytke sähköjohto. i Pidä pperiksetti piklln j vedä smll pperituest, kunnes se nksht, j v pperituen läppä. 2 VAROITUS Lite on kytkettävä mdoitettuun pistorsin. Ohjuspneelin vroitusmerkkivlo pl, kunnes väriksetit on sennettu. 4 Kielen vlitseminen Vlitse kieli pinmll ti j pin OK. Pin ti j vlitse Yes (Kyllä) ti No (Ei) j pin OK. Jos vlitset väärän kielen, voi muutt sen päivämäärän j kellonjn settmisen jälkeen. (Ktso lisätietoj CD-ROMopslevyllä olevn Ljemmn käyttöoppn luvun kohdst Nestekidenäytön kielen vihtminen.) 3

4 5 Väriksettien sentminen e Käännä keltisen suojuksen vihreää nuppi myötäpäivään, kunnes se nksht, j v tyhjötiiviste. Poist sitten suojus. HUOMAUTUS Jos mustett joutuu silmiin, huuhtele silmät vedellä välittömästi j ot yhteys lääkäriin, jos ärsytys jtkuu. Vrmist, että virt on kytkettynä. Nestekidenäytössä näkyy Ei väriksetti. Av väriksetin knsi. Poist vihreä suojos. f Vrmist, että vivun väri täsmää väriksetin värin knss, kuten ll olevss kvioss näytetään. 2 Älä heitä vihreää suojos pois. Sitä trvitn, kun litett kuljetetn. d Poist väriksetti pketist. Asenn ensin litteen toimitukseen kuuluvt väriksetit. g Asenn väriksetti etiketissä olevn nuolen suuntisesti. 4

5 h Pin väriksetti kevyesti, kunnes se nksht. Kun väriksetit on sennettu, sulje väriksetin knsi. 6 Tulostusldun trkistminen Kun vlmistelutoimenpiteet on suoritettu, nestekidenäytössä näkyy Aset pperi j pin Strt. Pin Colour Strt. Trkist rkille tulostetun neljän väriplkin ltu. (must/keltinen/syni/mgent) Lite vlmistelee musteputkijärjestelmän tulostust vrten. Tähän kuluu noin neljä minuutti. Älä smmut litett. Jos kikki viivt ovt selkeitä j näkyviä, lopet lduntrkistus pinmll (Kyllä) j siirry viheeseen 7. OK Jos kuviost puuttuu lyhyitä viivoj, pin (Ei) j noudt nestekidenäytön ohjeit. Huono 5

6 7 Nestekidenäytön kontrstin säätäminen (trvittess) 8 Päivämäärän j kellonjn settminen Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnoll, kontrstisetust knntt muutt. Pin Menu. Pin ti j vlitse Yleiset set. Pin OK. Pin ti j vlitse Näytön setus. Pin OK. d Pin ti j vlitse Näytön kontr. Pin OK. e Vlitse kontrstin tso pinmll d ti. Pin OK. f Pin Stop/Exit. Kun päivämäärä j kellonik setetn, lite voi puhdist tulostuspään säännöllisesti j ylläpitää tulostusldun optimlisen. Sen nsiost lite myös nimeää luodut tiedostot käytettäessä Sknnus muistikortille -toiminto. d Pin Menu. Pin ti j vlitse Perussetukset. Pin OK. Pin ti j vlitse Pvm&Aik. Pin OK. Syötä vuosiluvun kksi viimeistä numero vlitsemll numero pinikkeell,, d ti j pin OK. Aset vuosi pinmll,, d ti j vlitse OK j pin OK. Vuosi: OK (Esim. syötä 0 vuodelle 200.) e Toist sm kuukudelle / päivälle / kellonjlle 24 tunnin muodoss. f Pin Stop/Exit. 0 6

7 9 Vlitse yhteystyyppi USB-liitäntäkpeli Windows : sivu 8 Mintosh: sivu 2 USB Windows Mintosh Lngton verkko Windows j Mintosh: sivu 4 Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2: ktso CD-ROMopslevyllä olev Verkkokäyttäjän ops. Lngton verkko 7

8 USB Windows USB-liitännän käyttäjät (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist /Windows 7) 0 Ennen sennust Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. CD-ROM-levyn päävlikko tulee näyttöön. Npsut Asenn MFL-Pro Suite j npsut sitten Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudt näytön ohjeit. ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli. Uusimmt ohjimet j tiedot st osoitteest Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. MFL-Pro Suiten sentminen Aset litteen mukn toimitettu CD-ROMsennuslevy CD-ROM-semn. Jos näyttöön tulee ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. Jos näyttöön tulee kielivlintikkun, vlitse suomi. Jos Brother-näyttö ei tule esiin utomttisesti, siirry kohtn Om tietokone (Tietokone), kksoisnpsut CD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe-tiedosto. Kun näyttöön tulee tämä ikkun, npsut OK j käynnistä tietokone uudelleen. Jos sennus ei jtku utomttisesti, v päävlikko uudelleen vmll j sulkemll CD-ROM-levysem ti kksoisnpsuttmll strt.exe-tiedosto levyn juurihkemistoss. Jtk MFL-Pro Suiten sentmist viheest. Jos olet Windows Vist - ti Windows 7 - käyttäjä j näyttöön tulee Käyttäjätilien vlvont, npsut Slli ti Kyllä. 8

9 USB Vlitse Pikllinen liitäntä j npsut sitten Seurv. Asennus jtkuu. 2 USB-kpelin kytkeminen Windows Nost sknnerin kntt litteen molemmill puolill olevist muovisist ulokkeist molemmin käsin, kunnes knsi lukittuu vksti yläsentoon. d Kun ll olev ikkun tulee esiin, siirry seurvn viheeseen. Kytke USB-kpeli USB-liitäntään, joss on symoli. USB-liitäntä sijitsee litteen sisällä, kuten seurvss on esitetty. USB Windows Mintosh USB 9

10 USB Windows Aset USB-kpeli vrovsti sille vrttuun kouruun ll osoitetull tvll j vie kpeli kouru pitkin litteen tkos kohti. Kytke kpeli sen jälkeen tietokoneeseen. e Asennus jtkuu utomttisesti. Asennusikkunt tulevt näyttöön yksi toisens jälkeen. Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. f g h ÄLÄ sulje näitä ikkunoit sennuksen ikn. Ikkunoiden esiin tulemiseen stt kulu muutm sekunti. Kun Käyttöoppt-ikkun näkyy näytössä, npsut Ktso oppt Internetissä - pinikett, jos hlut ldt oppt, j noudt näytön ohjeit. Voit myös ktsell oppit CD-ROM-opslevyllä. Kun Internet-rekisteröinti-ikkun tulee näyttöön, tee vlintsi j noudt näytön ohjeit. Jos et hlu sett litettsi oletuskirjoittimeksi, poist vlint Aset oletuskirjoittimeksi. d Nost sknnerin kntt j vput slp. Työnnä sknnerin knnen tuke vrovsti lspäin j sulje sknnerin knsi

11 USB Windows 3 Lopettminen j käynnistäminen uudelleen Käynnistä tietokone uudelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjuduttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos ohjelmiston sennuksen ikn tulee esiin virheviesti, suorit Asennusdignostiikk, jok sijitsee kohdss Käynnistä/ Kikki ohjelmt/brother/dcp-jxxx (joss DCP-JXXX on mllisi nimi). Tietokoneen suojussetukset sttvt iheutt sen, että Windowsin suojuksen ti virusten torjuntohjelmn ikkun vutuu litett ti sen ohjelmisto käytettäessä. Vlitse ikkunst vihtoehto Slli. Vlitse Trkist onko liteohjelmiston päivityksiä -ikkunss hlumsi liteohjelmiston päivityssetus j npsut OK. Liteohjelmiston päivitykseen trvitn Internetyhteys. Vlmis Asennus on nyt vlmis. USB Windows Mintosh Siirry seurvn viheeseen Siirry kohtn Vlinnisten sovellusten sentminen sivu 26. XML Pper Speifition -tulostinohjin XML Pper Speifition -tulostinohjin on sopivin ohjin tulostettess sovelluksist, jotk hyödyntävät XML Pper Speifition -sikirjoj. Lt uusin ohjin Brother Solutions Centeristä osoitteess

12 USB Mintosh USB-liitännän käyttäjät (M OS X 0.4., 0.5.x, 0.6.x) 0 Ennen sennust Kytke USB-kpeli USB-liitäntään, joss on symoli. USB-liitäntä sijitsee litteen sisällä, kuten seurvss on esitetty. Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuduttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. USB St käyttämäsi M OS X -version uusimmt ohjimet j tiedot osoitteest Jos käytät M OS X -versiot , päivitä M OS X -versioon x. USB-kpelin kytkeminen Litett EI SAA kytkeä näppäimistön USBporttiin ti virrttomn USB-keskittimeen. Kytke lite suorn Mintoshtietokoneeseen. Nost sknnerin kntt litteen molemmill puolill olevist muovisist ulokkeist molemmin käsin, kunnes knsi lukittuu vksti yläsentoon. Aset USB-kpeli vrovsti sille vrttuun kouruun ll osoitetull tvll j vie kpeli kouru pitkin litteen tkos kohti. Kytke kpeli sen jälkeen Mintosh-tietokoneeseen. Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. 2

13 USB d Nost sknnerin kntt j vput slp. Työnnä sknnerin knnen tuke vrovsti lspäin j sulje sknnerin knsi. Mintosh Vlitse Pikllisliitäntä j osoit sitten Seurv. Noudt näytön ohjeit MFL-Pro Suiten sentminen Aset litteen mukn toimitettu CD-ROMsennuslevy CD-ROM-semn. Aloit sennus kksoisosoittmll kuvkett Strt Here OSX (Käynnistä tästä OSX). d e f Odot, sillä ohjelmiston sennus kestää jonkin ik. Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett. Vlitse lite luettelost j osoit sitten OK. Kun ll olev näyttö tulee esiin, osoit Seurv. g Kun Brotherin tekninen tuki -ikkun tulee näkyviin, päätä sennus vlitsemll Sulje. Vlmis Asennus on nyt vlmis. Jos hlut käyttää Kuvnsiirtäjä-sovellust M OS X 0.6.x -käyttöjärjestelmässä, senn Brother Solutions Centeristä ldttv CUPStulostinohjin (http://solutions.rother.om/). USB Windows Mintosh 3

14 Lngttomn verkon käyttäjille Lngttomn verkkoyhteyden käyttäjät 0 Vlmistelut Sinun on ensin määritettävä litteen lngttomn verkon setukset, ennen kuin lite voi kommunikoid verkon tukisemn/reitittimen knss. Kun lite on setettu kommunikoimn tukisemn/reitittimen knss, verkon tietokoneet voivt käyttää litett. Litteen käyttö näistä tietokoneist edellyttää, että niihin sennetn ohjimet j ohjelmisto. Seurvt kohdt kuvvt määritys- j sennusprosessin viheit. Brother-lite knntt sijoitt mhdollisimmn lähelle verkon tukisem/reititintä, jott tvnomisten sikirjtulosteiden ltu olisi prs mhdollinen. Vrmist myös, ettei litteen j tukisemn/reitittimen välillä ole esteitä. Litteiden välillä olevt suuret esineet j seinät sekä muiden sähkölitteiden iheuttmt häiriöt voivt lske verkon tiedonsiirtonopeutt. Näiden sioiden vuoksi lngton yhteys ei ole prs vihtoehto kikille sikirj- j sovellustyypeille. Jos tulostt suuri tiedostoj, kuten tekstiä j suuri kuvi sisältäviä monisivuisi sikirjoj, prs vihtoehto on USB-liitäntä, jok trjo prhn suoritustehon. Jos olet määrittänyt litteen lngttomt setukset iemmin, sinun on nollttv lähiverkkosetukset, ennen kuin voit määrittää lngttomt setukset uudelleen. Pin litteen Menu-pinikett. Pin ti j vlitse Verkko j pin OK. Pin ti j vlitse Verkon nollus j pin OK. Vlitse Kyllä pinmll kksi kert. Seurvt ohjeet ovt infrstruktuuritil vrten (yhteys tietokoneeseen muodostetn tukisemn/reitittimen kutt). Infrstruktuuritil Tukisem/reititin Lngton verkkolite (litteesi) Tukisemn/reitittimeen kytketty tietokone, joss on käytössä lngton yhteys d Tukisemn/reitittimeen kytketty tietokone, joss on käytössä kiinteä yhteys Vrmist, että litteen lngttomn verkon setukset on määritetty tukisemlle/reitittimelle sopiviksi. Voit määrittää litteen Ad-ho-tiln (yhteys muodostetn ilmn tukisem/reititintä tietokoneeseen, joss on lngton toiminto) CD-ROM-opslevyllä olevn Verkkokäyttäjän oppn ohjeiden vull. Voit myös ldt Verkkokäyttäjän oppn ll olevien ohjeiden mukn. Käynnistä tietokone. Aset CD-ROM-sennuslevy CD-ROM-semn. Windows : 2 Vlitse mlli j kieli. CD-ROM-levyn päävlikko tulee näyttöön. 3 Npsut Oppt j noudt näytön ohjeit. Mintosh: 2 Kksoisosoit Oppt j noudt näytön ohjeit. 4

15 Lngttomn verkon käyttäjille Verkkoympäristön trkistminen (infrstruktuuritil) Seurviss ohjeiss nnetn kksi tp Brother-litteen sennukseen lngttomss verkkoympäristössä. Jos lngton tukisem/reititin ei tue Wi-Fi Proteted Setup (WPS)- ti AOSS -ohjelmi, kirjoit lngttomn tukisemn/reitittimen lngttomt verkkosetukset ll olevn tiln. Pyydämme, ettet pyytäisi pu Brotherin siksplvelust ilmn lngttomn yhteyden suojustietoj. Emme voi utt sinu pikntmn verkkosi suojussetuksi. Asetus Kirj nykyiset lngttomn verkon setukset Verkon nimi: (SSID/ESSID) Slsn (verkkovin) * Slsnst stetn käyttää myös nimitystä verkkovin, suojusvin ti slusvin. Jos et tiedä näitä tietoj (verkon nimi [SSID/ESSID] j slsn [verkkovin]), et voi jtk lngttomn verkon setust. Näin st nämä tiedot (verkon nimi [SSID/ESSID] j slsn [verkkovin]) selville ) Perehdy tukisemn/reitittimen mukn toimitettuihin ohjeisiin. 2) Verkon ensimmäinen nimi voi oll vlmistjn ti mllin nimi. 3) Jos et tiedä suojustietoj, ot yhteys reitittimen vlmistjn, järjestelmänvlvojn ti Internetplveluntrjojn. Siirry seurvn viheeseen sivu 6 Jos lngton tukisem/reititin tukee utomttist lngtont (yhden pinlluksen) setust (Wi-Fi Proteted Setup ti AOSS ) Siirry seurvn viheeseen sivu 7 Lngton verkko 5

16 Lngttomn verkon käyttäjille Brother-litteen kytkeminen lngttomn verkkoon 2 Määritä lngttomt setukset (tyypillinen lngton setus infrstruktuuritilss) Pin litteess Menu. Pin ti j vlitse Verkko j pin OK. Pin ti j vlitse Ohjt. sennus j pin OK. Kun näyttöön tulee WLAN käyttöön?, hyväksy vlint pinmll OK. Tämä loitt lngttomn ohjtun sennuksen. Peruut pinmll Stop/Exit. Lite etsii käytettävissä olevi SSID-tunnuksi. Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvissä, vlitse näppäimillä j SSID-tunnus, jonk kirjoitit muistiin viheess - sivu 5. Pin sitten OK. Jos käyttämäsi todentmis- j slusmenetelmä edellyttää slsn (verkkovint), siirry viheeseen. Jos todentmismenetelmä on Avoin järjestelmä j slustil on Ei mitään, siirry kohtn d. Kikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen menee muutm sekunti. Jos SSID-tunnusten luettelo ei näytetä, vrmist, että tukisem on käynnistetty. Siirrä lite lähemmäs tukisem j loit uudelleen kohdst. d e Lite yrittää nyt muodost yhteyden lngttomn verkkoon ntmillsi tiedoill. Yhteyden muodostminen lngttomn verkkoon voi kestää muutmn minuutin. Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin jksi ilmoitus yhteyden tuloksest, j lngttomn lähiverkon rportti tulostuu utomttisesti. Jos yhteys epäonnistui, ktso tulostetun rportin virhekoodin j ktso Vinetsintä sivull 8. Lngton setus on nyt vlmis. Nelitsoinen osoitin litteen nestekidenäytön yläreunss näyttää tukisemn/reitittimen lngttomn signlin voimkkuuden. Asenn MFL-Pro Suite -ohjelmisto jtkmll viheest 3. Windows -käyttäjät: Siirry seurvn viheeseen Sivu 20 Mintosh-käyttäjät: Siirry seurvn viheeseen Sivu 24 Jos tukisem on setettu niin, että se ei lähetä SSID-nimeä, SSID-nimi on lisättävä mnulisesti. Lisätietoj on CD-ROMopslevyllä olevss Verkkokäyttäjän oppss. Kirjoit slsn (verkkovin), jonk kirjoitit muistiin viheess - sivu 5. Pin,, d ti j vlitse kirjin ti numero j pin OK. (Ktso lisätietoj kohdst Lngttomien setusten tekstin syöttö sivull 27.) Kun olet syöttänyt kikki merkit, pin,, d ti j vlitse OK j pin OK. Ot sitten setukset käyttöön pinmll (Kyllä). 6

17 Lngttomn verkon käyttäjille 2 Lngttomn verkon setusten määrittäminen käyttämällä utomttist lngtont (yhden pinlluksen) menetelmää Vrmist, että lngttomss tukisemss/reitittimessä on ll esitetty Wi-Fi Proteted Setup- ti AOSS -symoli. e Nestekidenäyttöön tulee 60 sekunnin jksi ilmoitus yhteyden tuloksest, j lngttomn lähiverkon rportti tulostuu utomttisesti. Jos yhteys epäonnistui, ktso tulostetun rportin virhekoodin j ktso Vinetsintä sivull 8. Lngton setus on nyt vlmis. Nelitsoinen osoitin litteen nestekidenäytön yläreunss näyttää tukisemn/reitittimen lngttomn signlin voimkkuuden. Asenn MFL-Pro Suite jtkmll viheest 3. d Aset Brother-lite Wi-Fi Proteted Setup- ti AOSS -tukisemn ti -reitittimen toimintlueelle. Toimint-lue stt oll erilinen eri verkkoympäristöissä. Ktso lisätietoj tukisemn/reitittimen mukn toimitetuist ohjeist. Pin lngttomn tukisemn/reitittimen Wi-Fi Proteted Setup- ti AOSS -pinikett. Ktso ohjeet lngttomn tukisemn/reitittimen käyttöoppst. Pin litteess Menu. Pin ti j vlitse Verkko j pin OK. Pin ti j vlitse WPS/AOSS j pin OK. Kun näyttöön tulee WLAN käyttöön?, hyväksy vlint pinmll OK. Tämä loitt lngttomn ohjtun sennuksen. Tämä ominisuus tunnist utomttisesti, mitä yhteystp (Wi-Fi Proteted Setup ti AOSS ) tukisem/reititin käyttää litteen määrittämiseen. Windows -käyttäjät: Siirry seurvn viheeseen Sivu 20 Mintosh-käyttäjät: Siirry seurvn viheeseen Sivu 24 Jos lngton tukisem/reititin tukee Wi-Fi Proteted Setup -menetelmää (PIN-menetelmää) j hlut määrittää litteen käyttämällä PIN (Personl Identifition Numer) -menetelmää, ktso CD-ROM-opslevyllä olevn Verkkokäyttäjän oppn koht Wi-Fi Proteted Setup -toiminnon PIN-menetelmän käyttö. Lngton verkko 7

18 Lngttomn verkon käyttäjille Vinetsintä Pyydämme, ettet pyytäisi pu Brotherin siksplvelust ilmn lngttomn yhteyden suojustietoj. Emme voi utt sinu pikntmn verkkosi suojussetuksi. Näin st selville lngttomn yhteyden suojustiedot (SSID j verkkovin) ) Perehdy tukisemn/reitittimen mukn toimitettuihin ohjeisiin. 2) Verkon ensimmäinen nimi voi oll vlmistjn ti mllin nimi. 3) Jos et tiedä suojustietoj, ot yhteys reitittimen vlmistjn, järjestelmänvlvojn ti Internetplveluntrjojn. * Verkkovimest stetn käyttää myös nimitystä slsn, suojusvin ti slusvin. Lngttomn lähiverkon rportti Jos tulostunut lngttomn lähiverkon rportti osoitt, että yhteys epäonnistui, ktso tulostetun rportin virhekoodi j perehdy seurviin ohjeisiin. Virhekoodi TS-0 Suositellut rtkisut Lngton setus ei ole käytössä, ot lngton setus käyttöön. Pin litteess Menu. Pin ti j vlitse Verkko j pin OK. Pin ti j vlitse WLAN käytössä j pin OK. Pin ti j vlitse Kyllä j pin OK. Pin Stop/Exit. Lite ei hvitse lngtont tukisem/reititintä.. Trkist seurvt neljä koht. TS-02 - Vrmist, että lngttomn tukisemn/reitittimen virt on kytketty. - Siirrä lite esteettömälle lueelle ti lähemmäs lngtont tukisem/reititintä. - Siirrä lite väliikisesti noin metrin säteelle lngttomst tukisemst, kun määrität lngttomn yhteyden setuksi. - Jos lngton tukisem/reititin käyttää MAC-osoitesuodtust, vrmist, että Brotherlitteen MAC-osoite pääsee suodttimen läpi. 2. Jos näppäilit SSID- j suojustiedot (SSID/todentmismenetelmä/slusmenetelmä/ verkkovin) mnulisesti, tiedot voivt oll väärin. Trkist SSID- j suojustiedot j näppäile trvittess tiedot oikein. Vhvist ktsomll Näin st selville lngttomn yhteyden suojustiedot (SSID j verkkovin) sivull 8. 8

19 Lngttomn verkon käyttäjille Lite ei tue vlitun lngttomn tukisemn/reitittimen käyttämiä todentmis- /slusmenetelmiä. TS-04 Vihd lngttomn tukisemn/reitittimen todentmis- j slusmenetelmät infrstruktuuritil vrten. Tämä lite tukee seurvi todentmismenetelmiä: Todentmismenetelmä Slusmenetelmä TKIP WPA-Personl AES WPA2-Personl AES WEP Avoin järjestelmä Ei mitään (ilmn slust) Jettu vin WEP Jos ongelmsi ei rtke, ntmsi SSID- ti verkkosetukset voivt oll väärin. Trkist lngttomn verkon setukset. Vhvist ktsomll Näin st selville lngttomn yhteyden suojustiedot (SSID j verkkovin) sivull 8. TS-05 TS-06 Vihd tietokoneen lngttomn yhteyden setuksen todentmis- j slusmenetelmät dho-til vrten. Tämä lite tukee todentmismenetelmänä vin voint järjestelmää sekä vlinnist WEPslust. Suojustiedot (SSID/verkkovin) ovt väärin. Trkist SSID- j suojustiedot (verkkovin). Jos reitittimesi käyttää WEP-slust, nn käytössä olev vin ensimmäiseksi WEPvimeksi. Tämä Brother-lite tukee vin ensimmäistä WEP-vint. Vhvist ktsomll Näin st selville lngttomn yhteyden suojustiedot (SSID j verkkovin) sivull 8. Lngttomn yhteyden suojustiedot (todentmismenetelmä/slusmenetelmä/verkkovin) ovt väärin. Trkist lngttomn yhteyden suojustiedot (todentmismenetelmä/slusmenetelmä/verkkovin) TS-04-kohdn tulukost. Jos reitittimesi käyttää WEP-slust, nn käytössä olev vin ensimmäiseksi WEPvimeksi. Tämä Brother-lite tukee vin ensimmäistä WEP-vint. Vhvist ktsomll Näin st selville lngttomn yhteyden suojustiedot (SSID j verkkovin) sivull 8. Lite ei hvitse lngtont tukisem/reititintä, joss on WPS ti AOSS käytössä. TS-07 Jos hlut määrittää lngttomn yhteyden setukset käyttämällä WPS:ää ti AOSS :ää, sinun on käytettävä sekä litettsi että lngtont tukisem/reititintä. Vrmist, että lngton tukisem/reititin tukee WPS:ää ti AOSS :ää j yritä uudestn. TS-08 Jos et tiedä, miten lngtont tukisem/reititintä käytetään WPS:n ti AOSS :n vull, perehdy lngttomn tukisemn/reitittimen mukn toimitettuihin ohjeisiin, kysy lngttomn tukisemn/reitittimen vlmistjlt ti kysy verkonvlvojlt. Lite hvitsi kksi ti usempi lngttomi tukisemi, joiss on WPS ti AOSS käytössä. - Vrmist, että toimint-lueell vin yhdessä lngttomss tukisemss/reitittimessä on WPS- ti AOSS -menetelmä käytössä j yritä uudestn. - Yritä käynnistää uudestn muutmn minuutin kuluttu, jott muut tukisemt eivät iheuttisi häiriöitä. Lngton verkko 9

20 Lngton verkko Windows Ohjinten j ohjelmien sentminen (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist /Windows 7) 3 Ennen sennust Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. CD-ROM-levyn päävlikko tulee näyttöön. Npsut Asenn MFL-Pro Suite j npsut sitten Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudt näytön ohjeit. 4 Uusimmt ohjimet j tiedot st osoitteest Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. MFL-Pro Suiten sentminen Aset litteen mukn toimitettu CD-ROMsennuslevy CD-ROM-semn. Jos näyttöön tulee ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. Jos näyttöön tulee kielivlintikkun, vlitse suomi. Jos Brother-näyttö ei tule esiin utomttisesti, mene kohtn Om tietokone (Tietokone), kksoisnpsut CD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe-tiedosto. Kun näyttöön tulee tämä ikkun, npsut OK j käynnistä tietokone uudelleen. Jos sennus ei jtku utomttisesti, v päävlikko uudelleen vmll j sulkemll CD-ROM-levysem ti kksoisnpsuttmll strt.exe-tiedosto levyn juurihkemistoss. Jtk MFL-Pro Suiten sentmist viheest. Jos olet Windows Vist - ti Windows 7 - käyttäjä j näyttöön tulee Käyttäjätilien vlvont, npsut Slli ti Kyllä. 20

21 Lngton verkko Windows Vlitse Lngton verkkoyhteys j npsut sen jälkeen Seurv. e Vlitse lite luettelost j npsut sitten Seurv. d Kun tämä näyttö tulee esiin, vlitse Muut plomuurin porttisetuksi siten, että verkkoyhteys on mhdollinen j jtk sennust. (Suositeltu vihtoehto). Npsut Seurv. (Ei koske Windows käyttäjiä) Jos lngttomien setusten määrittäminen epäonnistuu, lngttomn litteen ohjttu sennus tulee näkyviin MFL-Pro Suiten sennuksen ikn. Vhvist setukset noudttmll näytön ohjeit. Jos tämä virhe esiintyy, pl viheeseen - sivu 5 j tee lngttomn yhteyden setukset uudelleen. Jos käytössä on muu kuin Windows - plomuuri ti Windows -plomuuri ei ole käytössä, tämä näyttö stt tull esiin. Ktso lisätietoj seurvien verkkoporttien lisäämisestä plomuuriohjelmn mukn toimitetuist ohjeist. Lisää UDP-portti verkkosknnust vrten. Mikäli sinull on vielä ongelmi verkkoyhteyden knss, lisää UDP-portti 37. Jos käytät WEP-slust j nestekidenäytössä näkyy Kytketty, mutt litett ei löydy, vrmist, että olet syöttänyt WEP-vimen oikein. WEP-vin on merkkikokoriippuvinen. Windows Mintosh Lngton verkko 2

22 Lngton verkko Windows f Brother-ohjinten sennus lk utomttisesti. Asennusikkunt tulevt näyttöön toinen toisens jälkeen. ÄLÄ sulje näitä ikkunoit sennuksen ikn. Ikkunoiden esiin tulemiseen stt kulu muutm sekunti. 5 Lopettminen j käynnistäminen uudelleen Käynnistä tietokone uudelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjuduttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. g h i Windows Vist - j Windows 7 -käyttäjät: kun Windowsin suojus -näyttö tulee esiin, vlitse vlintruutu j suorit sennus loppuun npsuttmll Asenn. Kun Käyttöoppt-ikkun näkyy näytössä, npsut Ktso oppt Internetissä - pinikett, jos hlut ldt oppt, j noudt näytön ohjeit. Voit myös ktsell oppit CD-ROM-opslevyllä. Kun Internet-rekisteröinti-ikkun tulee näyttöön, tee vlintsi j noudt näytön ohjeit. Jos et hlu sett litettsi oletuskirjoittimeksi, poist vlint Aset oletuskirjoittimeksi. Jos ohjelmiston sennuksen ikn tulee esiin virheviesti, suorit Asennusdignostiikk, jok sijitsee kohdss Käynnistä/ Kikki ohjelmt/brother/dcp-jxxx (joss DCP-JXXX on mllisi nimi). Tietokoneen suojussetukset sttvt iheutt sen, että Windowsin suojuksen ti virusten torjuntohjelmn ikkun vutuu litett ti sen ohjelmisto käytettäessä. Vlitse ikkunst vihtoehto Slli. Vlitse Trkist onko liteohjelmiston päivityksiä -ikkunss hlumsi liteohjelmiston päivityssetus j npsut OK. Liteohjelmiston päivitykseen trvitn Internetyhteys. 22

23 Lngton verkko Windows 6 MFL-Pro Suiten sentminen muihin tietokoneisiin (trvittess) Jos hlut käyttää Brother-litett usemmiss verkon tietokoneiss, senn MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry viheeseen 3 sivull 20. Vlmis Asennus on nyt vlmis. Siirry seurvn viheeseen Siirry kohtn Vlinnisten sovellusten sentminen sivu 26. Jos määrität IP-osoitteen litett vrten, ohjuspneeliss Boot Method -setukseksi on vlittv Stti. Lisätietoj on CD-ROMopslevyllä olevss Verkkokäyttäjän oppss. XML Pper Speifition -tulostinohjin XML Pper Speifition -tulostinohjin on sopivin ohjin tulostettess sovelluksist, jotk hyödyntävät XML Pper Speifition - sikirjoj. Lt uusin ohjin Brother Solutions Centeristä osoitteess Windows Mintosh Lngton verkko 23

24 Lngton verkko Mintosh Ohjinten j ohjelmien sentminen (M OS X 0.4., 0.5.x, 0.6.x) 3 Ennen sennust Vlitse Lngton verkkoyhteys j osoit sitten Seurv. Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuduttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. St käyttämäsi M OS X -version uusimmt ohjimet j tiedot osoitteest Jos käytät M OS X -versiot , päivitä M OS X -versioon x. d Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett lngttomst verkost. Jos lite on määritetty käyttämääsi verkko vrten, vlitse sennettv lite luettelost j osoit Seurv. 4 MFL-Pro Suiten sentminen Aset litteen mukn toimitettu CD-ROMsennuslevy CD-ROM-semn. Aloit sennus kksoisosoittmll kuvkett Strt Here OSX (Käynnistä tästä OSX). Jos lngttomien setusten määrittäminen epäonnistuu, lngttomn litteen ohjttu sennus tulee näkyviin MFL-Pro Suiten sennuksen ikn. Vhvist setukset noudttmll näytön ohjeit. Jos tämä virhe esiintyy, pl viheeseen - sivu 5 j tee lngttomn yhteyden setukset uudelleen. 24

25 Lngton verkko Mintosh e Odot, sillä ohjelmiston sennus kestää jonkin ik. Kun sennus on vlmis, näkyviin tulee tämä ikkun. Vlitse lite luettelost j osoit sitten OK. 5 MFL-Pro Suiten sentminen muihin tietokoneisiin (trvittess) Jos hlut käyttää Brother-litett usemmiss verkon tietokoneiss, senn MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry viheeseen 3 sivull 24. Vlmis Asennus on nyt vlmis. Jos tämä ikkun uke, osoit OK. Ann Mintosh-tietokoneen korkeintn 5 merkin mittinen Näyttönimi j osoit OK. Siirry viheeseen f. Jos määrität IP-osoitteen litett vrten, ohjuspneeliss Boot Method -setukseksi on vlittv Stti. Lisätietoj on CD-ROMopslevyllä olevss Verkkokäyttäjän oppss. Jos hlut käyttää Kuvnsiirtäjä-sovellust M OS X 0.6.x -käyttöjärjestelmässä, senn Brother Solutions Centeristä ldttv CUPS-tulostinohjin (http://solutions.rother.om/). f Kun SCAN-näppäintä pinetn j sknnustoiminto vlitn, nnettu nimi näkyy litteen nestekidenäytössä.(lisätietoj on CD-ROM-opslevyllä olevn Ohjelmiston käyttöoppn kohdss Verkkosknnus (Mllit, joiss verkkotuki on mukn).) Kun ll olev näyttö tulee esiin, osoit Seurv. g Kun Brotherin tekninen tuki -ikkun tulee näkyviin, päätä sennus vlitsemll Sulje. Lngton verkko Windows Mintosh 25

26 Asenn lisäohjelmt Rellusion, In:n tukemn FeFilter Studion / BookSnin j Whiteord Suiten sentminen FeFilter Studio on helppokäyttöinen reunttomien vlokuvien tulostussovellus. FeFilter Studion vull voit myös muokt vlokuvien tietoj j lisätä niihin tehosteit, kuten punsilmäisyyden poiston ti ihonvärin korostuksen. BookSn Enhner -ohjelmisto korj kirjoist sknntut kuvt utomttisesti. Whiteord Enhner -ohjelmisto puhdist j korost tussitulukuvien tekstiä j kuvi. Litteen on oltv päällä j kytkettynä tietokoneeseen. Tietokoneen on oltv yhteydessä Internetiin. Vrmist, että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn oikeuksin. Tätä sovellust ei void käyttää Windows Server 2003/2008 -srjn käyttöjärjestelmissä. Av päävlikko uudelleen vmll j sulkemll CD-ROM-levysem ti kksoisnpsuttmll strt.exe-tiedosto levyn juurihkemistoss. CD-ROM-levyn päävlikko tulee näyttöön. Vlitse kieli j npsut sitten Muit ohjelmi. 2 FeFilter Windows Studio Help (Ohje) -toiminnon sentminen St ohjeet FeFilter Studion sentmist vrten, kun ltt j sennt FeFilter Studio Help (Ohje) - ohjelmn. Käynnistä FeFilter Studio vlitsemll tietokoneest Käynnistä/Kikki ohjelmt/ Rellusion/FeFilter Studio. Npsut -pinikett näytön oikess yläreunss. d e Siirry Rellusionin we-sivuston päivitysosn npsuttmll Chek for updtes (Trkist päivitykset). Npsut Downlod (Lt) -pinikett j vlitse knsio, johon tllennt tiedoston. Sulje FeFilter Studio, ennen kuin käynnistät FeFilter Studio Help (Ohje) -sennusohjelmn. Kksoisnpsut määrittämääsi knsioon ldttu tiedosto j noudt näytön sennusohjeit. Npsut sennettvn sovelluksen pinikett. Kun hlut näyttää täydellisen FeFilter Studio - ohjeen, vlitse tietokoneest Käynnistä/ Kikki ohjelmt/rellusion/fefilter Studio/ FeFilter Studio Help. 26 d Pl Muit ohjelmi -näyttöön, jos hlut sent lisää ohjelmi.

27 Verkkokäyttäjille Verkkosetusten pluttminen tehdssetuksiin Jos hlut plutt kikki sisäisen tulostus- j sknnusplvelimen verkkosetukset tehtll säädettyihin oletussetuksiin, noudt seurvi ohjeit. Vrmist, ettei lite suorit prhilln jotin tehtävää. Pin Menu. Pin ti j vlitse Verkko. Pin OK. d Pin ti j vlitse Verkon nollus. Pin OK. e Pin j vlitse Kyllä. f Pin j vlitse Kyllä. g Lite käynnistyy uudelleen j nollus on vlmis. Lngttomien setusten tekstin syöttö Pin,, d ti j vlitse kirjin j pin OK. Vlitse kirjinten j erikoismerkkien välillä. j pin OK, niin voit viht isojen kirjinten, pienten A B C D EFGH I K L M N O P Q R S U V W X Y Z 9 J T OK Välilyöntien lisääminen Kun hlut lisätä välilyönnin, vlitse erikoismerkit. Pin sitten,, d ti j vlitse j pin OK. Virheiden korjminen Jos syötit väärän kirjimen j hlut viht sen, pin,, d ti j vlitse ti. Siirrä kohdistin väärän merkin lle pinmll usen kertn OK. Pin sitten,, d ti j vlitse j pin OK. Syötä oike kirjin uudelleen. 27

28 Trvikkeet Vihdettvt trvikkeet Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on ik viht väriksetit. Ktso lisätietoj litteen värikseteist osoitteest ti ot yhteys Brother-jälleenmyyjään. Väriksetti Must Keltinen Syni Mgent LC985BK LC985Y LC985C LC985M Mikä Innoell on? Innoell on lkuperäisten Brother-trvikkeiden tuotemerkki. Nimi Innoell tulee snoist Innovtion (innovtio) j Bell (kunis itliksi). Se edust innovtiivist teknologi, jok tuott kuniit j kestäviä tulosteit. Tvrmerkit Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Multi-Funtion Link on Brother Interntionl Corportionin rekisteröity tvrmerkki. Windows Vist on Mirosoft Corportionin rekisteröity tvrmerkki ti tvrmerkki Yhdysvlloiss j muiss miss. Mirosoft, Windows, Windows Server j Internet Explorer ovt Mirosoft Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Apple, Mintosh j Sfri ovt Apple In:n tvrmerkkejä, jotk on rekisteröity Yhdysvlloiss j muiss miss. FeFilter Studio on Rellusion, In:n tvrmerkki. AOSS on Bufflo In:n tvrmerkki. Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Proteted Aess j Wi-Fi Proteted Setup ovt joko Wi-Fi Allinen tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Jokisell yhtiöllä, jonk ohjelmiston nimi on minittu tässä käyttöoppss, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Kikki Brother-tuotteiss näkyvät yritysten kuppnimet j tuotenimet, niihin liittyvät sikirjt j muu ineisto ovt kikki kyseisten yritysten tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä. Ldint j julkisu Tämä käyttöops on ldittu j julkistu Brother Industries, Ltd:n vlvonnss, j se sisältää tuotteen uusimmn kuvuksen j tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä j tuotteen teknisiä tietoj voidn muutt ilmn erillistä ilmoitust. Brother pidättää oikeuden muutt tässä minittuj teknisiä tietoj j ineisto siitä ilmoittmtt, eikä vst mistään vhingoist (mukn lukien välilliset vhingot), jotk iheutuvt luottmuksest esitettyyn ineistoon, mukn lukien pinovirheet ti muut julkisuun liittyvät virheet, kuitenkn niihin rjoittumtt. Tekijänoikeudet j lisenssit 200 Brother Industries, Ltd. Kikki oikeudet pidätetään. Tämä tuote sisältää seurvien yritysten kehittämiä ohjelmistoj: PACIFIC SOFTWORKS, INC. Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonk on kehittänyt ZUKEN ELMIC,In Deviespe Softwre, In. He innoitust. Kksoisnpsut Brother CretiveCenter -kuvkett työpöydälläsi, niin pääset käyttämään ILMAISTA sivusto, jok sisältää moni ideoit j puvälineitä henkilökohtiseen j mmttimiseen käyttöön.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-snnusops Aloit tästä MFC-250C MFC-290C MFC-297C Lu tämä Pik-snnusops nnn konn käyttöä vrmistukssi stustn j snnuksn oikst suorituksst. VAROITUS Nout näitä vroituksi mhollistn hnkilövhinkojn välttämisksi.

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas MFC-8220 Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio B FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio B FIN Wi-Fi Direct -opas Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas MFC-8870DW Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tässä Verkkokäyttäjän oppaassa on hyödyllistä tietoa Brotherlaitteen kiinteiden

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas

Verkkokäyttäjän opas Verkkokäyttäjän opas Moniprotokollainen sisäisellä Ethernet-yhteydellä varustettu monitoimitulostuspalvelin ja langaton monitoimitulostuspalvelin Tässä Verkkokäyttäjän oppaassa on hyödyllisiä tietoja Brother-laitteen

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio 0 FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio 0 FIN Wi-Fi Direct -opas Versio 0 FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J4510DW Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat,

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas. Moniprotokollainen sisäinen langaton monitoimitulostuspalvelin

Verkkokäyttäjän opas. Moniprotokollainen sisäinen langaton monitoimitulostuspalvelin Verkkokäyttäjän opas Moniprotokollainen sisäinen langaton monitoimitulostuspalvelin Tässä Verkkokäyttäjän oppaassa on hyödyllistä tietoa Brother-laitteen langattoman verkon asetuksista. Oppaasta löydät

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila WiFi-asetusopas uu Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla laitteella (kuten kannettavalla

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Börja här. Aloita tästä. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Leta rätt på komponenter. Tarkista varusteet

Börja här. Aloita tästä. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Leta rätt på komponenter. Tarkista varusteet Bsis Guide Börj här Aloit tästä 1 Användre med USB-kbel: Anslut inte USB-kbeln förrän i steg A2. USB-kpelin käyttäjät: Asenn USB-kpeli vst viheess A2. Använd den här guiden för tt ställ in mskinvrn oh

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä on valmisteltava laite ja asennettava ohjelmisto. Lue Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä on valmisteltava laite ja asennettava ohjelmisto. Lue Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti. DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Pika-asennusopas Ennen laitteen käyttöä on valmisteltava laite ja asennettava ohjelmisto. Lue Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti. Vaihe 1

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Vinkkien selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkeissä kerrotaan, miten eri tilanteissa on toimittava, tai annetaan ohjeita siitä, miten

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM- KÄYTTÄJILLE Polar WebSync -ohjelmalla (2.2 tai uudempi) ja Polar FlowLink -tiedonsiirtolaitteella voit siirtää tietoja Polar Active -aktiivisuusmittarien ja polargofit.com-palvelun

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin (Ethernet)

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) Moniprotokollainen sisäinen monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) ja langaton monitoimitulostuspalvelin (Ethernet) VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tässä Verkkokäyttäjän oppaassa on hyödyllistä tietoa Brotherlaitteen

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

WiFi-asetusopas. Mallinumero SP 212/SP 213 -sarja

WiFi-asetusopas. Mallinumero SP 212/SP 213 -sarja WiFi-asetusopas Mallinumero SP 212/SP 213 -sarja Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Garmin Astro ohjelmistopäivitys

Garmin Astro ohjelmistopäivitys Garmin Astro ohjelmistopäivitys Laitteen ohjelmisto päivitys kannattaa suorittaa silloin tällöin. Ohjelmistopäivityksellä voit saada laitteeseesi uusia ominaisuuksia ja parannuksia vanhoihin ominaisuuksiin.

Lisätiedot

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot