90-8M fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine"

Transkriptio

1 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M

2 fin

3 OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto täyttyvät: 1. Tämä lite ei s iheutt hitllisi häiriöitä. 2. Tämän litteen täytyy sietää vstnotetut häiriöt, myös selliset, jotk voivt iheutt epätoivottv toimint. Muutokset, joit vtimustenmukisuudest vstv tho ei ole nimenomn hyväksynyt, voivt mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää litett. Tämä lite täyttää Industry Cndn lisenssiä edellyttämättömät RSS-stndrdit. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto täyttyvät: (1) tämä lite ei s iheutt häiriötä j (2) tämän litteen on vstnotettv häiriötä, mukn lukien häiriöt, jotk sttvt vikeutt litteen toimint. Le présent ppreil est conforme ux CNR d'industrie Cnd pplicles ux ppreils rdio exempts de licence. L'exploittion est utorisée ux deux conditions suivntes: (1) l'ppreil ne doit ps produire de rouillge, et (2) l'utilisteur de l'ppreil doit ccepter tout rouillge rdioélectrique sui, même si le rouillge est susceptile d'en compromettre le fonctionnement. N2523 EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide Pinpoint GPS -järjestelmä täyttää 99/5/EY R&TTE - direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. CE-vkuutus Vlmistj: Attwood Corportion Osoite: 1016 N. Monroe Lowell, MI USA Puhelin: Vltuutettu edustj: Brunswick Mrine Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Puhelin: +32(0) Tuote: MotorGuide Xi5 -srj Mlli: sisältää kikki 12, 24 j 36 voltin tsvirtmllit Neuvoston direktiivi 1999/5/EY rdio- j telepäätelitteet (R&TTE) EN V1.6.1: EMC- j rdiospektrisit; lyhyen kntmn litteet. EN V1.9.2: EMC- j rdiospektrisit; rdiolitteet. Neuvoston direktiivi 2004/40/EY työterveys- j turvllisuusvtimukset EN 62311:2008 Elektronisten j sähkölitteiden rviointi suhteess ihmisen sähkömgneettisille kentille ltistumist koskeviin rjoituksiin. Neuvoston direktiivi 2004/108/EY Sähkömgneettinen yhteensopivuus fin i

4 EN 55012:2008; A1: Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet. Neuvoston direktiivi 98/96/EY Veneilylitedirektiivi EN 60945:2002+C1: Veneiden nvigointi- j rdioviestintälitteet (moottorijärjestelmät) CISPR16 Johtuvt j säteilevät päästöt EN :2008 ESD EN :2006 Säteilyn sieto EN :2004 EFT EN :2005 Purskeet EN :2008 Johtuvlle päästölle ltistuminen EN :2001 Mgneettikentän sieto EN :2004 Jännitteen lskut j keskeytykset Neuvoston direktiivi 2006/42/EY Koneet EN ISO Koneturvllisuus Yleiset suunnitteluperitteet, riskirviointi j riskin vähennys Vtimustenmukisuusvkuutuksen virllinen kopio on sivustoss certifictions. Ympäristövtimustenmukisuuslusunto Kikki MotorGuide-tuotteet, joit 2002/96/EY WEEE -direktiivi koskee, täyttävät WEEE-merkintöjen vtimukset. Tälliset tuotteet on merkitty WEEE-symolill ("rsti roskkorin päällä", ks. kuv ll) euroopplisen stndrdin EN50419 mukisesti Tuotteess ti sen pkkuksess olev merkintä osoitt, ettei tuotett s hävittää tvllisen tlousjätteen mukn. Olet vstuuss siitä, että hävität tuotteen viemällä sen sähkö- j elektroniikkromulle trkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tuotteesi hävittäminen erikseen keräämällä j kierrättämällä utt säilyttämään luonnonvroj j vrmistmn, että se kierrätetään ihmisten terveyttä j ympäristöä suojelevll tvll. Lisätietoj siitä, minne voit viedä tuotteesi kierrätettäväksi, st piklliselt virnomiselt ti tuotteesi ostopikst. Tärkeitä tietoj käyttäjälle! ISO B Huomutussymoli Lue tämä ops in, kun tämä symoli esiintyy. Tämä symoli ilmoitt sinulle mhdollisest VAARASTA ti toimenpiteistä, jotk vtivt huomiot. Litteen käyttö muull kuin Attwood Corportionin ilmoittmll tvll voi heikentää litteen rkennett j tehdä siitä vrllisen. VAROITUS: Litett ei ole trkoitettu käytettäväksi räjähtävissä ympäristöissä. ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñdo pr uso en tmósfers explosivs. AVVERTIMENTO: Quest pprechitur non è inteso per l'uso in mienti esplosivi. WARNUNG: Ds Ausrüstung drf in einer explosiven Umgeung NICHT verwendet werden. ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est ps prévu pour une utilistion ds des environments explosifs. ii fin

5 Kiitämme Kiitämme MotorGuide Pinpoint GPS -nvigointijärjestelmän ostmisest. Pinpoint GPS -nvigointijärjestelmä on suunniteltu tehostmn MotorGuide-uistelumoottorisi trkkuusohjust j toimintoj. Uskomme, että Pinpoint GPS prnt klstuskokemustsi, j rvostmme sitä, että vlitsit MotorGuiden. Tkuuilmoitus Ostmsi tuote toimitetn MotorGuiden myöntämällä rjoitetull tkuull. Tkuuehdot ovt nähtävissä tämän ohjekirjn kohdss Tkuutiedot. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen tkuusuojn kestojst, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. MotorGuide, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkoilmoitust j velvoituksett. MotorGuide, Lowell, Michign, USA Mercury Mrine Egle j Lowrnce ovt Nvico Inc:n rekisteröityjä tvrmerkkejä. Grmin on Grmin Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Humminird on Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc:n rekisteröity tvrmerkki. Vexilr on Vexilr, Inc:n rekisteröity tvrmerkki. Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. fin iii

6 fin iv

7 Tkuutiedot MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu... 1 Tkuun siirto Yhdysvlloiss j Kndss... 2 Tuotteen sennus j käyttö Pinpoint GPS moduulien sennus... 3 Pinpoint GPS järjestelmän käyttö Omistjn huoltopu Usein kysyttyjä kysymyksiä j vinetsintä Huoltopu Mercury Mrinen huoltotoimistot fin v

8 fin vi

9 MotorGuiden khden vuoden rjoitettu tkuu SÄILYTÄ ALKUPERÄINEN OSTOKUITTI. TAKUUTIEDOT 1. Vähittäissikkille j tämän jälkeisille huvikäyttösikkille nnmme huvivenekäyttöön trkoitetuille Pinpoint GPS -osille ostopäivästä lähtien khden (2) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. 2. Tkuuhuollon smiseksi ostjn on toimitettv ti plutettv yksikkö (vkuutettun j postimksu mksettun) mihin thns MotorGuiden vltuuttmn huoltoliikkeeseen. ÄLÄ PALAUTA OSTOPAIKKAAN, ellei kyseessä ole vltuutettu huoltoliike. Postitse plutetut tuotteet tulee pkt huolellisesti j mukn tulee liittää ilmoitus ongelmn luonteest j/ti pyydetystä huollost sekä sikkn osoite j puhelinnumero. Kopio ostokuitist, todiste rekisteröinnistä ti muu ostotodiste on myös liitettävä plutettvn tuotteen mukn, jott sitä voidn hrkit tkuuhuoltoon. Tkuuvteit ei hyväksytä, ellei uistelumoottorin mukn toimitet venepketin ostokuitti ti muut rekisteröintitodistett. 3. MotorGuide korj ti viht näiden tkuuehtojen kttmt tuotteet omn hrkintns mukn. MotorGuide j MotorGuiden huoltoliikkeet eivät vst MotorGuide-tuotteille iheutuneist vurioist, jotk johtuvt muiden kuin MotorGuiden vltuutetun huoltoliikkeen tekemistä korjuksist. MotorGuide j Attwood eivät vst vioist ti vurioist, joiden syynä on väärä sennus, käyttöönotto ti vlmistelu ti iemmt huolto- ti korjusvirheet. 4. Alkuperäisille vähittäissikkille nnmme kuplliseen j hllituksen käyttöön trkoitetuille Pinpoint GPS -osille yhden (1) vuoden tkuun siitä, ettei tuotteess ole mterili- eikä vlmistusvirheitä. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin, esim. vuokrveneet, oppt, klstusleirit tms. Tkuut ei s siirtää seurvlle ostjlle. Mercuryn tuotesuojohjelm ei ole stviss kuplliseen eikä hllituksen käyttöön. 5. Tkuukte on stviss sikkille, jotk ostvt tuotteen jälleenmyyjältä ti myyntiliikkeestä, jok on MotorGuiden vltuuttmlt jälleenmyyjältä ti myyntiliikkeestä mss, joss osto tphtui sekä tämän jälkeisille tuotteen omistjille rjoitetun tkuujkson jn. Tkuukte j sen kesto vihtelevt sen mukn, missä mss tuotteen omistj suu. Tämä rjoitettu tkuu lk siitä päivästä, jon tuote ensin myytiin ostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Trjouksiin liittyviä tkuit ei ole sisällytetty tähän lusuntoon j niiden kte stt vihdell trjouksen mukn. Tuotteet, jotk myydään ti otetn käyttöön yli kuuden vuoden kuluttu vlmistuspäivästä, eivät kuulu tkuun piiriin. 6. Vrmme oikeuden prnt uistelumoottoreiden ti lisälitteiden mllej olemtt velvollisi tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin uistelumoottoreihin ti lisälitteisiin. 7. Tämä tkuu ei koske seurvi: 1) vesiltä nosto, vesille lsku, hinus- j säilytysmksuj, kuljetusmksuj j/ti kuljetusik, mitään puhelin- ti vuokruskuluj, iheutunutt viv ti jn ti nsioiden menetystä eikä muit seurnnistppioit; ti 2) veneen rkenteest iheutuv väliseinien ti mterilien irrotust j/ti vihto tuotteeseen käsiksi pääsemiseksi; ti 3) johdotettujen uistelumoottoreiden irrotust j uudelleenliitäntää. 8. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuu voidn lkkutt uudelleen käyttöön otetult tuotteelt ti tuotteelt, jok on hnkittu huutokupst, romuttmolt, pesänselvittäjältä, vkuutusyhtiöltä, vltuuttmttomilt venetrvikemyyjiltä ti veneenrkentjilt ti miltä thns muult tholt. 9. TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLELLE SULJETAAN KAIKKI SATUNNAIS- TAI SEURANNAISVAHINGOT, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA; KONKLUDENTTISET TAKUUT RAJOITETAAN TÄMÄN TAKUUN KESTOAIKAAN. JOISSAKIN VALTIOISSA EI SALLITA KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN KESTOAJAN RAJOITUKSIA EIKÄ SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAASTA RIIPPUEN. fin 1

10 TAKUUTIEDOT Omi tietojsi vrten: Mllinumero Srjnumero Tkuun siirto Yhdysvlloiss j Kndss Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin ti hllituksen sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Yhdysvlloiss j Kndss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine kirj ylös uuden omistjn tiedot. Tästä plvelust ei veloitet. YHDYSVALTOJEN JA KANADAN ULKOPUOLELLA Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mercury Mrinen huoltotoimistoon. 2 fin

11 Pinpoint GPS -moduulien sennus! VAARA Ennen kuin työskentelet sähköjärjestelmän osien ympärillä, irrot kkukpelit kust, jott estetään vmmt j sähköjärjestelmän vurioituminen thttomn oikosulun seuruksen. 1. Irrot uistelumoottorin kkukpelit kust loitten miinusjohdost ( ) ti irrot uistelumoottori veneen virtliittimestä. 2. Poist viisi ruuvi uistelumoottorin pään lt. Poist knsi uistelumoottorin päästä Ruuvien sijinnit uistelumoottorin pään ll 3. Poist kpeliholkki uistelumoottorin päästä. - - GPS-moduulin kiinnitysreiät Kpeliholkki Aset ylempi GPS-moduuli uistelumoottorin päähän kuvn mukisesti niin, että GPS-kpeli tulee ulos moduulin lt. Kiinnitä ylempi GPS-moduuli uistelumoottorin päähän khdell kiinnitysruuvill. Työnnä virtjohdot toiselle puolelle, jott GPS-kpeli on helpompi sent. Reititä GPS-kpeli ulos uistelumoottorin päästä kpeliholkiss olevn ukon läpi kuvn mukisesti. HUOMAUTUS: Kpeliholkki on vlettu, jott GPS-kpeli voidn reitittää sen lt. fin 3

12 TÄRKEÄÄ: Älä ylikiristä kiinnitysruuvej ti käytä sähköisiä työkluj ruuvien kiristämiseen. c d - Ylempi GPS-moduuli - Kiinnitysruuvit (2) c - Väärä GPS-kpelin reititys älä senn kpeli tähän d - Kpeliholkki e - Käyttämätön sonr-kpelin pikk f f - GPS-kpeli d e f Aset knsi uistelumoottorin pään päälle. Vrmist, että kpeliholkki on hyvin piklln uistelumoottorin päässä eivätkä johdot ole puristuneet. Asenn viisi ruuvi, joill uistelumoottorin pää kiinnitetään. TÄRKEÄÄ: Älä ylikiristä ruuvej ti käytä sähköisiä työkluj ruuvien kiristämiseen. 4 fin

13 6. Jtk uistelumoottorin runko niin, että kierteinen virtjohto on mhdollisimmn pitkä. Aloit uistelumoottorin päästä j kääri kierteinen GPS-kpeli virtjohdon kunkin kierteen ympärille, kunnes svutt lkiinnikkeen. Tämä sett kierteisen GPS-kpelin virtjohdon kierteiden sisälle Irrot sivupneelin ruuvit uistelumoottorin kummltkin puolelt. Vedä sivupneelit vrovsti irti kiinnityksestä j vro vurioittmst piknnuseviä. Irrot sivupneelit uistelumoottorin kummltkin puolelt Sivupneelin ruuvit Piknnusevä fin 5

14 8. Poist tililmisimen merkkivlopneeli uistelumoottorist nostmll se ylös j kiertämällä se sitten loitolle polkimen vputusvivust. Älä irrot tililmisimen merkkivlopneeli uistelumoottorist Asenn lempi GPS-moduuli uistelumoottorin pohjss olevn tyhjään ukkoon seurvss järjestyksessä: Aset lempi GPS-moduuli vrovsti tyhjään ukkoon. Reititä NMEA-kpeli ukon läpi kuvn mukisesti niin, että liitin tulee ulos uistelumoottorin pohjst. HUOMAUTUS: Jos NMEA-kpeli ei käytetä, se voidn kiertää kerälle j jättää uistelumoottorin pohjn sisälle. Poist GPS-nrsliittimen suojus. Reititä GPS-urosliitin ukon läpi j liitä se GPS-nrsliittimeen kohdistmll piikit j piknnusevät liittimiin. Pin liittimet yhteen j kierrä sitten mutteri 1/4 kierrost oikelle, kunnes se lukkiutuu. Pin lempi GPS-moduuli vrovsti ukkoon, kunnes se on täysin piklln. Poist muovitulpp j reititä GPS-kpeli uistelumoottorin pohjss olevn ukon läpi. e d f g - - c - d - e - f - g - Tililmisimen merkkivlopneeli Tilvlon johtosrj NMEA-kpeli GPS-nrsliitin GPS-urosliitin Alempi GPS-moduuli GPS-kpeli c fin

15 10. Asenn tililmisimen merkkivlopneeli. Vrmist, ettei johtoj ole jäänyt puristuksiin tililmisimen merkkivlopneelin j uistelumoottorin väliin j että GPS-kpeli on kuvn osoittmss pikss. - - Tililmisimen merkkivlopneeli GPS-kpeli Asenn sivupneelit uistelumoottorin päälle. Vrmist, että tililmisimen merkkivlopneeli on hyvin piklln sivupneelien välissä kuvn mukisesti eivätkä johdot ole puristuneet Tililmisimen merkkivlopneeli ei ole piklln väärin Tililmisimen merkkivlopneeli on piklln sivupneelien välissä oikein fin 7

16 12. Vrmist, ettei johtoj ole jäänyt puristuksiin sivupneelien j uistelumoottorin väliin. Kiristä sivupneelien kiinnitysruuvit Sivupneelin ruuvit Piknnusevä KÄDESSÄPIDETTÄVÄN KAUKOSÄÄTIMEN LIITTÄMINEN UISTELUMOOTTORIIN Kun uistelumoottori käynnistetään ensimmäistä kert, kädessäpidettävä kukosäädin on liitettävä uistelumoottoriin. Liittäminen tphtuu seurvsti: 1. Liitä uistelumoottorin virtjohdot kkuun loitten plusjohdost (+). 2. Pin kymmenen sekunnin kuluttu virtjohtojen liittämisestä kädessäpidettävän kukosäätimen vsent nuolipinikett j oike nuolipinikett smnikisesti. Uistelumoottorist kuuluu mtl äänimerkki sen merkiksi, että kädessäpidettävä kukosäädin on liitetty uistelumoottoriin. - - c - Vsen nuolipinike Potkurin pinike Oike nuolipinike c Jos hlut poist liitetyn kukosäätimen uistelumoottorin muistist, pin vsent nuolipinikett, oikej potkuri- pinikett smnikisesti. Kukosäädin on liitettävä uudelleen, jott sitä voidn käyttää uistelumoottorin knss. 8 fin

17 ASENNUSKULMAN KALIBROINTI TÄRKEÄÄ: Tämä klirointi vditn j se tehdään tvllisesti kertlleen, kun GPS-moduulit sennetn. Se on toistettv, jos uistelumoottori siirretään toiseen veneeseen. Klirointi voidn tehdä veneen olless vedessä ti telkll. - Käännös vsemmlle c - c - d - e - Käännös oikelle Mnulinen til nro 2 pinike nro 1 pinike e d TÄRKEÄÄ: Asennuskulmn kliroinnin suorittminen edellyttää kiinteää GPS-sijinti. Pinpoint GPS - järjestelmästä kuuluu merkkiääni, kun se on svuttnut kiinteän GPS-sijinnin (oletusäänitilss), j GPStilvlo syttyy. 1. Käynnistä uistelumoottori j käytä sitä. Säädä moottorin korkeutt niin, ettei se kosket esteitä veneen kääntyessä. TÄRKEÄÄ: Pysy turvllisen etäisyyden päässä potkurist uistelumoottori on toiminttilss.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käynnistä ti käytä moottori, ellei se ole vedessä. fin 9

18 2. Käytä Käännös vsemmlle- j Käännös oikelle -pinikkeit yksikön ohjmiseen niin, että se osoitt suorn eteenpäin, veneen kölin suuntisesti, lyksikön kärkikrtio osoitt eteenpäin j potkuri osoitt tksepäin. Veneen näkymä ylhäältä - Kärkikrtio keuln päin - Potkuri perään päin c - Rinnkkiset viivt c Kun lyksikkö on setettu mhdollisimmn smnsuuntisesti kölin knss, pin mnulisen tiln pinikett pitempään j sitten pin j vput 1, 1, sitten 2 pinikett järjestyksessä. Uistelumoottorist kuuluu merkkiääni, tililmisimen vlo vilkkuu j moottori pl sitten mnuliseen tiln sennuskulmn kliroinnin loppuunsttmisen merkiksi. KOMPASSIN KALIBROINTI TÄRKEÄÄ: Tämä klirointi tehdään tehtll. Sen s poist vin, jos Pinpoint GPS -järjestelmä ei toimi kunnoll. Tämä klirointi on tehtävä veneen olless vedessä käyttämällä ensisijist propulsiomoottori. TÄRKEÄÄ: Kompssin kliroinnin suorittminen edellyttää kiinteää GPS-sijinti. Pinpoint GPS - järjestelmästä kuuluu merkkiääni, kun se on svuttnut kiinteän GPS-sijinnin (oletusäänitilss), j GPStilvlo syttyy. - - Mnulinen til nro 1 pinike Piknn sopiv lue, joll ei ole esteitä nvigoinnille (vesirjn ylä- eikä lpuolell) kompssikliroinnin suorittmiseksi. 10 fin

19 2. Käytä uistelumoottori. Vrmist, että olet lueell, joll uistelumoottori j ensisijinen propulsiomoottori eivät iskeydy pohjn ti muihin esteisiin. 3. Pin mnulisen tiln pinikett pitempään, pin sitten 1, 1, 1. Uistelumoottorist kuuluu kolme nousev äänimerkkiä. 4. Aj venettä ensisijisell propulsiomoottorill hitsti kksi täyttä ympyrää. Uistelumoottorist kuuluu merkkiääni, kun kompssiklirointi on vlmis. TEHDASASETUSTEN PALAUTUS Voit plutt uistelumoottorin tehdssetukset pinmll mnulisen tiln pinikett pitempään, pin sitten 1, 1, 4. Pinpoint GPS -järjestelmän käyttö PINPOINT GPS -JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYS GPS-järjestelmä on stelliittipohjinen nvigointijärjestelmä, jok pystyy ntmn sijintitietoj missä thns pikss milmss, mikäli GPS-vstnottimell on selvä näköyhteys vähintään neljään GPSstelliittiin. Kun uistelumoottori on käynnistetty j se on otettu käyttöön, se pystyy välittömästi toimimn tvllisen uistelumoottorin. Uistelumoottorilt kestää noin 30 sekunti kiinteän GPS-sijinnin löytämiseen. Jos tivlle on selvä näköyhteys ilmn suuri puit, virtjohtoj, siltoj ti rkennuksi, jotk voisivt häiritä GPSsignli, GPS-sijinnin trkkuus prnee j kiinteän GPS-sijinnin löytämiseen kuluv ik lyhenee. Kun yksikkö on snut kiinteän GPS-sijinnin, GPS-sijinnin trkkuus prnee jtkuvsti useiden minuuttien jn. Uistelumoottorin käynnistäminen mhdollisimmn pin ennen käyttöä on suositeltv, jott kiinteä GPSsijinti sdn mhdollisimmn trkksi. Käynnistä uistelumoottori liittämällä kkukpelit uistelumoottorin kkuihin ti kytkemällä uistelumoottori sen virtpistokkeeseen (jos vrusteen). Uistelumoottorist kuuluu merkkiääniä, jott kuljettj tietää sen tiln. Uistelumoottorist kuuluu yksi äänimerkki, kun se käynnistetään. Uistelumoottorist kuuluu kolme äänimerkkiä, kun se on svuttnut kiinteän GPS-sijinnin, j GPStilvlo syttyy. KÄYTTÖ MANUAALISESSA TILASSA Mnulisess tilss uistelumoottori toimii kuin tvllinen uistelumoottori. Kuljettj voi ohjt mnulisesti kulkusuunt j uistelumoottorin työnnön määrää käyttämällä kädessäpidettävän kukosäätimen ti lngttomn polkimen ohjushllintlitteit. Ktso seurvst kuvst j siinä olevist ohjeist, kuink uistelumoottori käytetään mnulisess tilss kädessäpidettävällä kukosäätimellä. fin 11

20 Kun uistelumoottori on käynnistetty, se on vlmiin toimimn mnulisess tilss. Mnulinen til on oletustil käynnistyksen jälkeen j myös silloin, jos GPS-signli häviää GPS-käyttötilss. Uistelumoottorist kuuluu yksi äänimerkki, jok osoitt mnulisen tiln. Voit siirtyä mnuliseen tiln toisest tilst pinmll mnulisen tiln pinikett. c - - c - Käännös vsemmlle Potkuri päällä/pois Lisää nopeutt d e d - e - f - Käännös oikelle Mnulinen til Vähennä nopeutt f Kädessäpidettävän kukosäätimen kytkeminen päälle j pois Kädessäpidettävä kukosäädin on in päällä, j sitä voidn käyttää heti, kun uistelumoottori käynnistetään j se on josennoss. Ohjus Käänny vsemmlle pinmll kukosäätimen Käännös vsemmlle -pinikett. Käänny oikelle pinmll Käännös oikelle -pinikett. Käytettävissä olev ohjuslue mhdollist uistelumoottorin kääntämisen yli 180 peruutusjo vrten. Nopeudensäätö Pin Potkuri päällä/pois -pinikett kertlleen potkurin käynnistämiseksi j pin Potkuri päällä/pois -pinikett uudelleen potkurin pysäyttämiseksi. Uistelumoottorist kuuluu kksi äänimerkkiä, kun potkuri käynnistetään, j potkurin tililmisimen vlo uistelumoottoriss syttyy. Uistelumoottorist kuuluu kksi äänimerkkiä, kun potkuri pysäytetään, j potkurin tililmisimen vlo smmuu. Järjestelmässä on 20 nopeustso. Pin Lisää nopeutt (+) -pinikett moottorin nopeuden lisäämiseksi yhden tson verrn j pin Vähennä nopeutt ( ) -pinikett moottorin nopeuden vähentämiseksi yhden tson verrn. Jos Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikkeit pinetn pidempään, nopeustso lisääntyy ti vähenee, kunnes nopeustso svutetn. Jos Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikett pinetn 2,5 sekunti, nopeustso nousee 0 %:st 100 %:iin ti vähenee 100 %:st 0 %:iin siinä järjestyksessä. Uistelumoottorist lähtee kksi äänimerkkiä, kun se svutt 100 %:n ti 0 %:n nopeustson. Uistelumoottorist kuuluu kksi äänimerkkiä, jos käyttäjä yrittää lisätä ti vähentää moottorin nopeutt sen rjojen ulkopuolelle. 12 fin

21 ANKKURITILA Käyttö nkkuritilss Ankkuritil sllii veneen keuln jäämisen kiinteään sentoon j ott utomttisesti huomioon tuulen j virrn muutokset veneen pitämiseksi vlituss sennoss käyttämällä uistelumoottorin ohjus- j nopeussäätöjä. Jott nkkuritil toimisi, Pinpoint GPS -järjestelmän on täytynyt svutt kiinteä GPS-sijinti, minkä merkkinä uistelumoottorist kuuluu kolme äänimerkkiä, j GPS-tililmisimen vlo syttyy.! VAARA Vältä toisiin veneisiin törmäämisestä, krille jmisest ti vedessä oleviin esineisiin törmäämisestä iheutuv vkv vmm. Pinpoint GPS -järjestelmä ei pysty hvitsemn muit veneitä, mtlikko eikä vedessä olevi esineitä. Pidä in silmällä mhdollisi nvigointiesteitä käyttäessäsi venettä josskin Pinpoint GPS -tilss. - - Ankkuritil Mnulinen til 53018! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä uistelumoottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Ankkurin settminen Pin Ankkuritil- pinikett järjestelmän settmiseksi nkkuritiln. Kun Ankkuritil- pinikett pinetn, järjestelmä lukkiutuu pinmishetken kiinteään GPS-sijintiin. Uistelumoottorist kuuluu yksi nousev äänimerkki nkkuritiln merkiksi, j GPS-tililmisimen vlo vilkkuu hitsti. Ankkuritiln pitäessä venettä vlituss sennoss vene stt pyöriä uistelumoottorin ohjuskselin ympäri. Veneen suunt on tuulen j/ti virrn suunnn mukinen. Ankkuritilst poistuminen Pin Ankkuritil- pinikett uudelleen ti pin mnulisen tiln pinikett. Uistelumoottorist kuuluu nousev äänimerkki j uistelumoottorin GPS-tililmisimen vlo lkk vilkkumst j muuttuu tsiseksi. fin 13

22 _ Ankkuritiln muuttminen TUOTTEEN ASENNUS JA KÄYTTÖ + c c d d c - d - Käännös vsemmlle työntö vsemmlle Lisää nopeutt työntö eteenpäin Käännös oikelle työntö oikelle Vähennä nopeutt työntö tksepäin Kun uistelumoottori on nkkuritilss, nkkurisento voidn muutt pinmll mitä thns edellä minitust neljästä pinikkeest. Kun käännös vsemmlle-, käännös oikelle-, lisää nopeutt (+)- ti vähennä nopeutt ( ) pinikkeit pinetn kerrn, nkkurin sijinti muuttuu 1,5 metriä vlittuun suuntn veneen kurssiin nähden. Esimerkiksi pinmll + -pinikett kerrn nkkurin sijinti muuttuu eteenpäin 1,5 metriä. HUOMAUTUS: Jos jotkin pinikett pinetn useit kertoj, nkkurin sijinti muuttuu 1,5 metriä jokisell pinlluksell. 14 fin

23 Ankkurin sijinnin tllentminen ti korvminen - Muistipinikkeet (1 8) HUOMAUTUS: Ankkurin sijinti voidn tllent ti korvt mistä thns käyttötilst pitsi reitinkirjustilst. Voit tllent nkkurin sijinnin pinmll mitä thns numeroiduist muisti- pinikkeist khden sekunnin jn. Yksiköstä kuuluu merkkiääni, jok osoitt, että nkkurin sijinti on tllennettu. Tllennettu nkkurin sijinti voidn korvt helposti tllentmll uusi sijinti hluttuun muisti- - pinikkeeseen. Tllennetun nkkurisijinnin noutminen HUOMAUTUS: Tllennettu nkkurisijinti voidn nout mistä thns käyttötilst. Voit nout tllennetun nkkurisijinnin pinmll j vputtmll hlutun muisti- -pinikkeen. Uistelumoottorist kuuluu nousev merkkiääni, jok osoitt, että tllennettu nkkurin sijinti on noudettu. Jos vlittu nkkurin sijintipinike ei sisällä tllennettu nkkurisijinti ti jos nkkurin sijinti on yli 1,6 kilometrin päässä nykyisestä sijinnist, uistelumoottorist kuuluu virheääni. TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottori menettää GPS-signlin GPS-tilss, uistelumoottorist kuuluu virheääni j se pl utomttisesti mnuliseen tiln. TÄRKEÄÄ: Kun tllennettu nkkurisijinti noudetn, järjestelmä lskee suorn kurssin nykyisestä sijinnist hluttuun nkkurisijintiin. Vrmist, ettei nykyisen sijinnin j hlutun nkkurisijinnin välillä ole nvigointiesteitä järjestelmä nout nkkurisijinnin, vikk esteitä olisikin läsnä. Jos esteitä hvitn, nvigoi niiden ympäri mnulisess tilss. fin 15

24 ! VAARA Vältä toisiin veneisiin törmäämisestä, krille jmisest ti vedessä oleviin esineisiin törmäämisestä iheutuv vkv vmm. Pinpoint GPS -järjestelmä ei pysty hvitsemn muit veneitä, mtlikko eikä vedessä olevi esineitä. Pidä in silmällä mhdollisi nvigointiesteitä käyttäessäsi venettä josskin Pinpoint GPS -tilss. c Näytetyllä kurssill on nvigointieste - Veneen nykyinen sijinti - Nvigointieste c - Vlittu nkkurisijinti KÄYTTÖ SUUNTALUKKOTILASSA Suuntlukkotilss uistelumoottori pystyy lukitsemn moottorin suunnn, nvigoimn suor kurssi pitkin j kompensoimn virt- j tuuliolosuhteit. Kuljettj pystyy muuttmn nopeutt j suunt kädessäpidettävällä kukosäätimellä. 16 fin

25 ! VAARA Vältä toisiin veneisiin törmäämisestä, krille jmisest ti vedessä oleviin esineisiin törmäämisestä iheutuv vkv vmm. Pinpoint GPS -järjestelmä ei pysty hvitsemn muit veneitä, mtlikko eikä vedessä olevi esineitä. Pidä in silmällä mhdollisi nvigointiesteitä käyttäessäsi venettä josskin Pinpoint GPS -tilss. e c d - Suuntlukkotil - Lisää nopeutt (+) c - Käännös oikelle d - Vähennä nopeutt ( ) e - Käännös vsemmlle Käyttö suuntlukkotilss TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottori menettää GPS-signlin GPS-tilss, uistelumoottorist kuuluu virheääni j se pl utomttisesti mnuliseen tiln. Voit käyttää uistelumoottori suuntlukkotilss ohjmll moottori niin, että se osoitt hluttuun kulkusuuntn, j pinmll sitten kukosäätimen suuntlukko- -pinikett. Sillä hetkellä uistelumoottori projisoi suorn kurssin, jok vst uistelumoottorin osoittm suunt, j lk nvigoid kyseisen kurssin mukisesti. Uistelumoottori ohj utomttisesti nvigoinnin pitämiseksi kyseisessä kurssiss. Uistelumoottorist kuuluu yksi nousev äänimerkki suuntlukkotiln merkiksi, j GPS-tililmisimen vlo vilkkuu hitsti. Suuntlukko muuttuu utomttisesti virt- j tuuliolosuhteiden mukisesti. Uistelumoottori ohj veneen keul tämän kurssin suuntisesti, vikk vene stt oll vinottin kulkusuuntn päin virt- ti tuuliolosuhteiden tähden. Suuntlukkotilss ohjuksen hllint on utomttinen j moottorin nopeus on käyttäjän vlittviss. Erittäin voimkkiss virt- ti tuuliolosuhteiss stt oll trpeen lisätä moottorin nopeutt hlutun suunnn säilyttämiseksi. Voit poistu suuntlukkotilst pinmll suuntlukko- ti mnulisen tiln pinikett. Uistelumoottorist kuuluu nousev äänimerkki j GPS-tililmisimen vlo lkk vilkkumst. Moottorin nopeuden säätö Jos suuntlukkotil vlitn mnulisest tilst, uistelumoottori käy viimeksi vlitull nopeudell. Moottorin nopeutt voidn säätää mnulisesti suuntlukkotilss pinmll Lisää nopeutt (+) -pinikett ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikett. Uistelumoottorist kuuluu kksi äänimerkkiä, jos käyttäjä yrittää ylittää käytettävissä olevt moottorin nopeusrjt. Suunnn muuttminen Suuntlukkotilss suunt voidn muutt pinmll Käännös vsemmlle ti Käännös oikelle nuolipinikett pidempään. Uistelumoottori jtk suuntlukkonvigointi uuden uistelumoottorisuunnn perusteell. KÄYTTÖ REITTITILASSA Reittitilss voidn tllent j nout käyttäjän määrittämiä reittejä. Nämä reitit voidn tllent j nout mistä thns käyttötilst. fin 17

26 ! VAARA Vältä toisiin veneisiin törmäämisestä, krille jmisest ti vedessä oleviin esineisiin törmäämisestä iheutuv vkv vmm. Pinpoint GPS -järjestelmä ei pysty hvitsemn muit veneitä, mtlikko eikä vedessä olevi esineitä. Pidä in silmällä mhdollisi nvigointiesteitä käyttäessäsi venettä josskin Pinpoint GPS -tilss. - Muistipinikkeet (1 8) - Reitin toisto c - Reitin kirjus c Reitin tllennus j korvus Reitti voidn tllent mistä thns tilst pinmll Reitin kirjus -pinikett. Uistelumoottorist kuuluu äänimerkki Reitin kirjus -pinikett pinettess. Kun Reitin kirjus -pinikett pinetn, l nvigoid hlutun kurssin mukisesti. Voit viht mnulisest tilst suuntlukkotiln j tkisin milloin thns reittiä kirjttess. Uistelumoottorist kuuluu äänimerkki (j GPS-tililmisimen vlo vilkkuu) jokisen 2 m:n (6.5 ft) mtkn jälkeen kirjuksen ikn. Pin jotkin numeroiduist muisti- pinikkeist pidempään j tllenn reitti vlittuun muisti- -pinikkeeseen. Uistelumoottorist kuuluu merkkiääni, jok vhvist, että reitti on tllennettu. Uistelumoottori voi tllent enintään khdeksn reittiä, joist jokinen voi oll enintään 6,4 km (4 miles). Tllennetun reitin korvminen tehdään smoin kuin uuden reitin tllentminen. Tllennetun reitin noutminen Tllennettu reitti voidn nout mistä thns tilst pinmll Reitin toisto -pinikett j pinmll sitten hluttu muisti -pinikett. Uistelumoottorist kuuluu nousev merkkiääni, jok osoitt, että reitin noutminen onnistui. TÄRKEÄÄ: Kun tllennettu reitti noudetn, järjestelmä lskee suorn kurssin nykyisestä sijinnist noudetun reitin lähimpään pisteeseen. Vrmist, ettei nykyisen sijinnin j noudetun reitin välillä ole nvigointiesteitä. Järjestelmä nout tllennetun reitin, vikk esteitä olisi läsnä. Jos esteitä hvitn, nvigoi niiden ympäri mnulisess tilss. 18 fin

27 ! VAARA Vältä toisiin veneisiin törmäämisestä, krille jmisest ti vedessä oleviin esineisiin törmäämisestä iheutuv vkv vmm. Pinpoint GPS -järjestelmä ei pysty hvitsemn muit veneitä, mtlikko eikä vedessä olevi esineitä. Pidä in silmällä mhdollisi nvigointiesteitä käyttäessäsi venettä josskin Pinpoint GPS -tilss. Tllennetun reitin noutminen pne merkille mhdolliset nvigointiesteet Jos vlittu muistisem on tyhjä ti jos vene on yli 1,6 km:n (1 mile) päässä mistä thns vlitun reitin pisteestä, uistelumoottorist kuuluu virheääni j se poistuu reittitilst. TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottori menettää GPS-signlin GPS-tilss, uistelumoottorist kuuluu virheääni j se pl utomttisesti mnuliseen tiln. Kun uistelumoottori nout tllennetun reitin, se nvigoi reitin lähimpään pisteeseen j kulkee sitten etäisimpään päähän veneen nykyisestä sijinnist. Kuljettess tllennettu reittiä pitkin, kulkusuunt voidn muutt päinvstiseksi milloin thns noutmll tllennettu reitti uudelleen. Kun olet päässyt tllennetun reitin päähän, uistelumoottori lskee nkkurin nkkuritilss j siitä kuuluu nousev merkkiääni, jok osoitt, että vene on spunut tllennetun reitin päähän. VAKIONOPEUDEN KÄYTTÖ Vkionopeus voidn ktivoid suuntlukkotilss ti reitin toistotilss tsisen uistelunopeuden ylläpitämiseksi. Se säätää moottorin nopeutt utomttisesti virt- j tuuliolojen mukisesti tsisen vuhdin ylläpitämiseksi. fin 19

28 ! VAARA Vältä toisiin veneisiin törmäämisestä, krille jmisest ti vedessä oleviin esineisiin törmäämisestä iheutuv vkv vmm. Pinpoint GPS -järjestelmä ei pysty hvitsemn muit veneitä, mtlikko eikä vedessä olevi esineitä. Pidä in silmällä mhdollisi nvigointiesteitä käyttäessäsi venettä josskin Pinpoint GPS -tilss. - Lisää nopeutt (+) - Vkionopeus c - Vähennä nopeutt ( ) c Vkionopeuden setus Voit sett vkionopeuden suuntlukkotilss ti reitinnoutotilss pinmll Vkionopeus -pinikett. Uistelumoottorist kuuluu nousev merkkiääni, jok osoitt, että vkionopeus on ktivoitu. Järjestelmä sett utomttisesti uistelunopeudeksi 1,6 km/h (1.0 mph) j kompensoi virt- j tuuliolosuhteit tämän nopeuden ylläpitämiseksi. Kun Vkionopeus -pinikett pinetn uudelleen, se kytkeytyy pois päältä, mistä on merkkinä uistelumoottorin lskev merkkiääni. Kun vkionopeus on päällä, GPS:n mnopeutt voidn säätää pinmll Lisää nopeutt (+) ti Vähennä nopeutt ( ) -pinikkeit. Kun jompkump pinikett pinetn kerrn, nopeutt säädetään 1,6 km/h (1.0 mph) sen mukisesti. Voit esimerkiksi sett vkionopeudeksi 2,1 km/h (1.3 mph) pinmll Vkionopeus - pinikett j pinmll sitten Lisää nopeutt (+) -pinikett kolme kert. TÄRKEÄÄ: Jos uistelumoottori menettää GPS-signlin GPS-tilss, uistelumoottorist kuuluu virheääni j se pl utomttisesti mnuliseen tiln. 20 fin

29 ÄÄNITILAN VALINTA Pinpoint GPS -järjestelmässä on kolme käyttäjän vlittviss olev äänitil. Nämä äänitilt ntvt vlittujen tilojen, nopeuksien j pinikevlintojen äänimerkkivhvistuksi. - - c - d - Mnulinen til nro 1 pinike nro 2 pinike nro 3 pinike d c Äänitil 1 voidn vlit pinmll mnulisen tiln pinikett pidempään j pinmll sitten 1, 3, 1. Äänitil 2 voidn vlit pinmll mnulisen tiln pinikett pidempään j pinmll sitten 1, 3, 2. Äänitil 3 voidn vlit pinmll mnulisen tiln pinikett pidempään j pinmll sitten 1, 3, 3. Kunto Äänimerkki Äänitil 1 (oletus) Äänitil 2 Äänitil 3 Käynnistys 1 piippus Kyllä Kyllä Kyllä Etävhvistus Mtl ääni Kyllä Kyllä Kyllä Käyttäjän epäpätevä komento (ei GPS-korjust) Virhepiippus Kyllä Kyllä Kyllä GPS-korjus stu Korke ääni Kyllä Kyllä GPS-korjuksen menetys Virhe Kyllä Kyllä Nopeus + (kun lle vähimmäisnopeuden) Lyhyt piippus Kyllä Nopeus + (mksiminopeudell) 2 piippust Kyllä Kyllä Nopeus (kun suurempi kuin nopeustso 0) Lyhyt piippus Kyllä Nopeus (nopeudell 0) 2 piippust Kyllä Kyllä Pinmll potkuri päältä/pois - pinikett potkurin kytkemiseksi päälle Pinmll potkuri päältä/pois - pinikett potkurin kytkemiseksi pois päältä 2 piippust ylös 2 piippust ls Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Potkurin tilpäistil Ei mitään Reitin kirjuksen käyttöönotto Ääni Kyllä Kyllä Reitin kirjuksen tllennus Ääni Kyllä Kyllä fin 21

30 Kunto Äänimerkki Äänitil 1 (oletus) Äänitil 2 Äänitil 3 Reitin noudon käyttöönotto Ääni ylös Kyllä Kyllä Reitin noudon käytöstäpoisto Ääni ls Kyllä Kyllä Reitin pää svutettu Ääni ylös Kyllä Kyllä Suuntlukkotiln käyttöönotto Ääni ylös Kyllä Kyllä Suuntlukkotiln käytöstäpoisto Ääni ls Kyllä Kyllä Vkionopeuden käyttöönotto Ääni ylös Kyllä Kyllä Vkionopeuden käytöstäpoisto Ääni ls Kyllä Kyllä Ankkurin käyttöönotto Ääni ylös Kyllä Kyllä Ankkurin käytöstäpoisto Ääni ls Kyllä Kyllä Ankkurin sijinnin kirjus Ääni Kyllä Kyllä Ankkurin nouto Ääni ylös Kyllä Kyllä Yli 1,6 kilometrin päässä olevn nkkuripisteen ti reitin nouto Virhe Kyllä Kyllä Kyllä 22 fin

31 Usein kysyttyjä kysymyksiä j vinetsintä Tässä osss on Pinpoint GPS:ää koskevi kysymyksiä j vinetsintäohjeit. Ktso tämän oppn koht Omistjn huoltopu kohdst Lngttomn Xi5:n omistjn käsikirj j sennusops uistelumoottorin vinetsinnän vuksi. Miksi uistelumoottorist kuuluu äänimerkki muutmn minuutin kuluttu sen käynnistämisestä? GPS on svuttnut kiinteän sijinnin. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osst Pinpoint GPS -järjestelmän käynnistys. Kun noudn tllennetun nkkurisijinnin, uistelumoottorist kuuluu virheääni eikä se nvigoi nkkurisijintiin. Miksi? Noutmsi nkkurisijinti oli yli 1,6 kilometrin päässä nykyisestä sijinnistsi ti järjestelmä ei ole svuttnut kiinteää GPS-sijinti. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osst Käyttö nkkuritilss. Kun yritän nout tllennetun reitin, uistelumoottorist kuuluu virheääni eikä se nvigoi reittiä pitkin. Miksi? Olet yli 1,6 kilometrin päässä lähimmäistä vlitun reitin pisteestä ti järjestelmä ei ole svuttnut kiinteää GPS-sijinti. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osst Käyttö reittitilss. Miksi kädessäpidettävä kukosäädin lkksi toimimst? Monet olosuhteet voivt lkkutt kädessäpidettävän kukosäätimen toiminnn. Vrmist, että uistelumoottori on lukittu käyttösentoon. Käännä uistelumoottorin virtlukko pois päältä j tkisin päälle. Trkist lopuksi kädessäpidettävän kukosäätimen kku j vihd se trvittess. Pinpoint GPS ei tllenn nkkuripistettä, noud reittiä eikä pitäydy suuntlukoss. Miksi? GPS ei ole svuttnut kiinteää sijinti. Odot vähintään 60 sekunti, kunnes GPS-järjestelmä svutt kiinteän GPS-sijinnin. Kuuntele kolmen äänimerkin ääntä j trkst myös, että GPS-tililmisimen vlo syttyy sen merkiksi, että järjestelmä on svuttnut kiinteän GPS-sijinnin. Vrmist myös, ettei yläpuolell ole esteitä (esim. siltoj, rkennuksi, suuri puit jne.), jotk estävät GPS-ntenni smst esteetöntä näkyvyyttä tivlle. Tiln vlitsemisen jälkeen uistelumoottorist kuuluu virheääni eikä sen jälkeen tphdu mitään. Mikä on vill? GPS ei ole svuttnut kiinteää GPS-sijinti, uistelumoottorin kkujännite on lhinen ti kkuliitäntä on löysällä. Kuuntele kolmen äänimerkin ääntä j trkst myös, että GPS-tililmisimen vlo syttyy sen merkiksi, että järjestelmä on svuttnut kiinteän GPS-sijinnin. Trkist kikki liitännät. Lt kut j trkist, onko jokin kku villinen, jos ongelm ei häviä. Huoltopu Meille on erittäin tärkeää, että olet tyytyväinen tuotteeseesi. Jos sinull on ongelm ti kysyttävää moottoristsi, ot yhteyttä jälleenmyyjään ti johonkin sertifioituun MotorGuide-huoltokeskukseen. Muit huoltoputietoj on kohdss Tkuutiedot. Huoltotoimisto trvitsee seurvt tiedot: Nimesi j osoitteesi Puhelinnumeron päiväsikn Uistelumoottorin mlli- j srjnumero Ostokuitti ti rekisteröintitodiste Mitä ongelm koskee OMISTAJAN HUOLTOAPU Mercury Mrinen huoltotoimistot Jos trvitset pu, soit, fks ti kirjoit meille. Ilmoit päiväpuhelinnumerosi, jos ott yhteyttä postitse ti fksitse. fin 23

32 OMISTAJAN HUOLTOAPU Yhdysvllt, Knd Puhelin Fksi Verkkosivut English Frnçis English Frnçis Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Austrli, Tyynenmeren lue Puhelin Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Fksi Dndenong South, Victori 3175 Austrli Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Puhelin Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin Fksi B-4800 Verviers, Belgi Meksiko, Keski-Amerikk, Etelä-Amerikk, Kriinmeri Puhelin Mercury Mrine Interchnge Circle North Fksi Mirmr, FL Yhdysvllt Asi, Singpore, Jpni Puhelin Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd Fksi Loyng Drive Singpore, fin

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-KEY FOB, TROLLING MOTR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat tiedot EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että Motorguide X3 -uistelumoottori täyttää 99/5/EY R&TTE - direktiivin keskeiset j muut sinmukiset vtimukset. Alkuperäisen CE-vtimustenmukisuusvkuutuksen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen

Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen 2015, Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 8M0110063 615 fin fin EU-vtimustenmukisuuslusunto Attwood Corportion täten vkuutt, että MotorGuide X5 -uistelumoottori täyttää

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO MALLIT: Mkevesi, Suolvesi, Tour j Tour ES Tämä MotorGuide sähköinen perämoottori on kokoonpntu merikklisvlmisteisist j tuontiosist, MotorGuide, 835 W. 41st St.,

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot