ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMASTOINTILAITE (JAETTU)"

Transkriptio

1 OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND Ulkoyksikkö RAS-07PAVP-E RAS-10PAVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PAVP-E RAS-18PAVP-E RAS-07PAVP-ND RAS-10PAVP-ND RAS-13PAVP-ND RAS-16PAVP-ND RAS-18PAVP-ND

2 SISÄLTÖ SUOMI TARVIKKEET... 1 TURVALLISUUSOHJEET... 1 OSIEN NIMET... 4 SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 4 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT... 5 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 6 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS... 7 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ... 9 AUTOMAATTIKÄYTTÖ AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS KUIVAUS C:n TOIMINTA (vin RAS-***-ND-mlli) ILMANPUHDISTUS SUURTEHOTOIMINTA AJASTIMEN KÄYTTÖ MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ PUHDISTUS TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY VIANMÄÄRITYS VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) TEKNISET TIEDOT * Kiitämme tämän TOSHIBA-ilmstointilitteen ostmisest. Lue tämä omistjn ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käyttöä. i

3 TARVIKKEET Kukosäädin Kukosäätimen teline Pristot (kksi) TURVALLISUUSOHJEET Säilytä tämä käyttöops pikss, jost se löytyy trvittess helposti. Muist luke käyttöops huolellisesti ennen käyttöä. Toimitukseen kuuluv CD-ROM sisältää monille kielille käännetyn käyttöoppn. Huolto knntt nt sintuntijn hoidettvksi, jos yksikkö on ollut käytössä pitkään. VAARA VAROITUS HUOMIO Muist noudtt tässä nnettuj vroituksi turvllisuusvrojen välttämiseksi. Symbolit j niiden merkitykset on esitetty ll. Osoitt, että yksikön väärä käyttö voi erittäin todennäköisesti iheutt vkvi vmmoj (*1) ti kuolemn. Osoitt, että yksikön väärä käyttö voi iheutt vkvi vmmoj ti kuolemn. Osoitt, että yksikön väärä käyttö voi iheutt henkilövhinkoj (*2) ti omisuusvhinkoj (*3). *1: Vkv vmm trkoitt näön menetystä, vmmoj, plo- ti pleltumisvmmoj, luunmurtumi ti myrkytystä, joist seur jälkivikutuksi j jotk vtivt sirlhoito ti pitkäikist vohoito. *2: Henkilövhinko trkoitt lievää tpturm, plovmm ti sähköisku, jok ei vdi yksittäistä ti toistuv sirlhoito. *3: Omisuusvhinko trkoitt suurehko vhinko, jok koskee omisuutt ti resurssej. Älä koskn tee näin. Sähkövr. Kosketus veden knss iheutt sähköiskun. ÄLÄ kosket, jos kätesi ovt märät. Irrot in pistotulpp, kun litett ei käytetä. Noudt in ohjeit Vro pyöriviä osi Sormivmmn vr Älä nn tuotteen kstu VAARA Älä senn, korj, v ti irrot kntt. Sen ll on vrllisi jännitteitä. Pyydä jälleenmyyjää ti sintuntij tekemään tämä. Virrnsyötön ktkiseminen ei estä mhdollist sähköisku. VAROITUS Lite on sennettv knsllisten sähkötyömääräysten mukisesti. Mhdollisuus ktkist virrnsyöttö, joss kontkti kikki npojen välillä on vähintään 3 mm, täytyy sisällyttää kiinteisiin johtimiin. Asennus on nnettv jälleenmyyjän ti sennusliikkeen tehtäväksi. Asennus vtii erikoistietoj j -titoj. Jos siks suoritt sennuksen itse, seuruksen voi oll tuliplo, sähköisku, vmmoj ti vesivuoto. Älä pur, muut ti siirrä litett itse. Muuten seuruksen voi oll tuliplo, sähköisku ti vesivuoto. Jos lite täytyy korjt ti siirtää, pyydä pu jälleenmyyjältä ti huoltoliikkeestä. Kun litett siirretään ti korjtn, ot yhteys jälleenmyyjään. Jos johdoss on mutk, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. 1 FI

4 Älä vlitse sellist sennuspikk, joss voi vuot tulenrkoj ksuj. Jos ksu vuot ti kerääntyy litteen ympärille, seuruksen voi oll tuliplo. Älä vlitse sellist sennuspikk, joss voi oll runssti vettä ti kosteutt, kuten kylpyhuone. Eristyksen heikentyminen voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Mdoitus on nnettv jälleenmyyjän ti mmttilisen tehtäväksi. Puutteellinen mdoitus voi iheutt sähköiskun. Älä liitä mdoitusjohto ksuputkeen, vesijohtoon, ukkosenjohdttimeen ti puhelimen mdoitusjohtoon. Käytä virrnsyöttöön erillistä pistorsi. Jos käytetään muut kuin erillistä pistorsi, seuruksen voi oll tuliplo. Vrmist, että virtktkisin on sennettu oikein. Jos virtktkisint ei ole sennettu oikein, seuruksen voi oll sähköisku. Trkist sennusmenettely ottmll yhteys litteen sentneeseen jälleenmyyjään ti mmttiliseen. Virheen ikn (esim. plneen hju, ei jäähdytystä ti ei lämmitystä) lopet litteen käyttö j kytke virtktkisin pois päältä. Käytön jtkminen voi iheutt tuliplon ti sähköiskun. Pyydä jälleenmyyjää korjmn ti huoltmn lite. Älä kytke virtktkisint päälle/pois, jos kätesi ovt märät. Seuruksen voi oll sähköisku. Älä lit mitään mterili (metlli, pperi, vettä tms.) ilmn poisto- ti tuloukkoon. Sisällä tuuletin voi pyöriä suurell nopeudell ti siellä on korkejännitteisiä osi, j seuruksen voi oll vmmoj ti sähköisku. Jos ilmstointilite ei jäähdytä eikä lämmitä, syynä voi oll kylmäinevuoto. Kysy neuvo jälleenmyyjältä. Ilmstointilitteess käytettävä kylmäine on turvllist. Sitä ei vuod normleiss käyttöolosuhteiss, mutt jos sitä vuot huoneeseen j se joutuu kosketuksiin lämmönlähteen, kuten lämmittimen ti lieden, knss, se voi iheutt hitllisen rektion. Jos vettä ti muut vierst inett joutuu sisäisiin osiin, lopet litteen käyttö välittömästi j kytke virrnktkisin pois päältä. Litteen käytön jtkminen voi iheutt tuliplon ti sähköiskun. Pyydä jälleenmyyjää korjmn lite. Älä puhdist ilmstointilitteen sisäosi itse. Pyydä jälleenmyyjää puhdistmn ilmstointilitteen sisäost. Väärin suoritettu puhdistus voi iheutt hrtsiosien rikkoutumist ti sähköosien eristysvikoj, mistä voi seurt vesivuotoj, sähköiskuj ti tuliplo. Älä vhingoit ti muut virtkpeli. Älä kytke kpeli puoliväliin ti käytä muiden litteiden knss jettu jkorsi. Muuten seuruksen voi oll tuliplo. Älä lit rskit esineitä virtkpelin päällä, älä ltist sitä kuumuudelle äläkä vedä sitä. Muuten seuruksen voi oll sähköisku ti tuliplo. Älä ltist kehosi suorn kylmälle ilmlle pitkiä ikoj. Älä työnnä sorme ti mitään esinettä ilmn tulo-/poistoukkoon. HUOMIO Vrmist, että tyhjennysvesi poistetn. Jos veden poistoprosessi on puutteellinen, vettä voi vuot iheutten huoneklujen vesivhinkoj. Trkist sennusmenettelyn oikeellisuus ottmll yhteys litteen sentneeseen jälleenmyyjään ti mmttiliseen. Jos sisäyksikön putkilähtö on näkyvissä litteen siirtämisen tki, sulje ukko. Sisällä olevien sähköosien koskettminen voi iheutt vmmoj ti sähköiskun. Älä pese pääilmstointilitett vedellä. Se voi iheutt sähköiskun. Älä lit nestettä sisältäviä stioit, kuten mljkoit, litteen päälle. Niistä voi päästä vettä litteen sisään, mikä heikentää sähköeristystä j iheutt sähköiskun. Jos litett käytetään suljetuss huoneess ti muiden polttolitteiden knss, muist vt ikkun silloin tällöin ilmnvihto vrten. Riittämätön ilmnvihto voi iheutt hpenpuutteest iheutuvn tukehtumisen. Älä käytä polttolitteit suorn ilmstointilitteen ilmvirrss. Epätäydellinen plminen litteess voi iheutt tukehtumisen. Vältä käyttämistä pitkään erittäin kostess (yli 80 %) ympäristössä esim. ikkunn ti oven olless uki. Sisäyksikössä voi oll kondenstiot, j pisrt voivt pudot huoneklujen päälle. Jos yksikköä ei käytetä pitkään ikn, käännä pääkytkin ti virtktkisin pois päältä. Trkist vähintään kerrn vuodess, onko ulkoyksikön kiinnityspöytä vurioitunut. Jos vurioit ei korjt, lite voi pudot ti ktu j iheutt vmmoj. FI 2

5 Seiso tukevill tikkill, kun kiinnität/irrott etupneeli/ilmnsuodtint/ilmnpuhdistussuodtint. Muuten seuruksen voi oll putominen ti vmmoj. Älä seiso ulkoyksikön päällä ti lit mitään sen päälle. Muuten seuruksen voi oll putomisest ti ktumisest iheutuvi vmmoj. Mikä thns litteen vurio voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Älä set mitään ulkoyksikön ympärille ti slli pudonneiden lehtien kertyä sen ympärille. Jos pudonneit lehtiä on, pienet eläimet voivt päästä litteeseen j koskett sisäisiä sähköosi, jost voi seurt vik ti tuliplo. Älä sijoit eläimiä j ksvej pikkoihin, joihin ilmstointilitteen ilmvirt osuu suorn. Sillä voi oll negtiivinen vikutus eläimeen ti ksviin. Älä käytä litett erikoistrkoituksiin, kuten ruon ti eläimien säilytykseen ti ksvien, trkkuuslitteiden ti tide-esineiden näytteillepnoon. Älä käytä livoiss ti muiss kulkuvälineissä. Se voi iheutt ilmstointilitteen vin. Lisäksi se voi vhingoitt näitä esineitä. Älä sijoit muit sähkölitteit ti huonekluj litteen lpuolelle. Vesipisroit voi tippu iheutten vhinko ti vin. Huollon jksi litteen käyttö täytyy lopett j virtktkisin kytkeä pois päältä. Kosk sisällä olev tuuletin voi pyöriä suurell nopeudell, se voi iheutt vmmoj. Kun etupneeli/ilmnsuodtin on puhdistettu, pyyhi kikki vesi pois j nn kuivu. Jos vettä on jäljellä, se voi iheutt sähköiskun. Kun etupneeli on irrotettu, älä kosket litteen metlliosi (lumiinirivt yms.). Se voi iheutt vmmoj. Jos kuulet ukkosen äänen j slm voi iskeä, lopet litteen käyttö j kytke virtktkisin irti. Jos slm iskee, se voi iheutt vin. Älä ripust pyykkiä ti muit esineitä liikkuvn pneeliin. Liikkuv pneeli voi pudot j iheutt vmmoj. 3 FI

6 OSIEN NIMET Ulkoyksikkö Kylmäineputki, sähköjohdot j tyhjennysletku b Ilmnotto c Ilmnpoisto b Sisäyksikkö d Kosteusnturi/lämpötil-nturi e Etupneeli f Liikkuv pneeli g Ilmnsuodtin h Ilmnpoisto i Vksuor ilmnvirtussäleikkö j Pystysuor ilmnvirtussäleikkö k Plsmionivrj l Näyttöpneeli m Infrpunsignlin vstnotin n Kukosäädin o Pneelin tuki n e f c g d o k j i h l m HUOMIO (vin RAS-***-ND-mlli) Ole vrovinen plovmmojen välttämiseksi. Ulkoyksikön pohjlevyyn on sennettu lämmitin. Kun ulkolämpötil on lhinen, lämmitin lämmittää pohjlevyä, vikk lite ei olisi toiminnss, jott ulkoyksikön sisälle ei kerry lunt. SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttöpneeli Toiminttilt on näytetty ll. RESET-pinike b OPERATION-merkkivlo (toimint) (vihreä) c TIMER/S.CLEAN-merkkivlo (jstin) (ornssi) d PURE-merkkivlo (puhdistus) (sininen) *1 e Infrpunsignlin vstnotin *1: Jos ornssi PURE-merkkivlo pl, se trkoitt ongelm plsmionivrjss. Ot yhteys ostopikkn. RESET-pinike RESET-pinikkeell on seurvt kksi tehtävää. Väliikinen toimint Käytä, kun et löydä kukosäädintä ti sen pristot ovt tyhjät. ( ktso sivu 20.) b c d e FI 4

7 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT b c Infrpunsignlin lähetin Lähettää signlej sisäyksikköön. -pinike Käynnistä toimint pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, pin pinikett uudelleen. Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse til pinmll tätä pinikett. Jokinen pinikkeen pinllus viht til järjestyksessä A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS j tkisin tiln A. (Kuuluu vstnottopiippus.) d Lämpötilpinike ( TEMP) e f g h.. Lämpötil-setus voidn nost 30 C:seen.... Lämpötil-setus voidn lske 17 C:seen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Vksuorn ilmnvirtuksen setuspinike (FIX) Säädä vksuorn ilmnvirtuksen suunt tällä pinikkeell. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 17) Pystysuorn ilmnvirtuksen setuspinike (FIX) Säädä pystysuorn ilmnvirtuksen suunt tällä pinikkeell. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 17.) Säleikön utomttitoiminnn pinike (SWING) Jokinen SWING-pinikkeen pinllus muutt kääntämistil. (Kuuluu vstnottopiippus.) (Pystykääntö > vkkääntö > pysty- j vkkääntö > pysäytä kääntö) Pysäytä kääntymistil pinmll pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 17.) PÄÄLLÄ-jstimen pinike (ON) Muut tällä pinikkeell kellonik j PÄÄLLÄ-jstimen ikoj. m n o p q r s Muistipinike (MEMO) Tllenn setukset pinmll tätä pinikett. Tllenn kukosäätimessä näkyvä setus pitämällä tätä pinikett pinettun yli 3 sekunti j kunnes tulee näkyviin. ( ktso sivu 16.) Automttikäytön pinike (AUTO) Käynnistä ilmstointilitteen utomttitoimint tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 10.) Nukkumistil-pinike (SLEEP MODE) Käynnistä nukkumistil pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 19.) merkki Omt setukset-pinike (MY COMFORT) Pin tätä pinikett, kun hlut käyttää ilmstointilitett MEMO-pinikkeell tllennettujen setusten mukisesti. ( ktso sivu 16.) Puhdistus-pinike (PURE) Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. ( ktso sivu 13.) Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse puhltimen nopeus pinmll tätä pinikett. Kun pint AUTO-pinikett, puhltimen nopeus säätyy utomttisesti huoneen lämpötiln mukn. Voit vlit puhltimen nopeuden myös mnulisesti viidestä käytettävissä olevst setuksest. (HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA +, NOPEA ) (Kuuluu vstnottopiippus.) 8 C:n toimint-pinike (8 C) Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 12.) (vin RAS-***-ND-mlli) Siirrä ik myöhemmäksi pinmll ON ON -pinikkeen nuolt. Siirrä ik ikisemmksi pinmll ON ON -pinikkeen i nuolt. POIS-jstimen pinike (OFF) Muut tällä pinikkeell POIS-jstimen ikoj. j k l Siirrä ik myöhemmäksi pinmll OFF nuolt. -pinikkeen Siirrä ik ikisemmksi pinmll OFF OFF -pinikkeen nuolt. Vruspinike (SET) Tllenn ik-setukset pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Peruutuspinike (CLR) Peruut PÄÄLLÄ- ti POIS-jstin pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Suurtehopinike (Hi POWER) Käynnistä suurtehotoimint pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 19.) OFF q d c b l f g k h n p o m e r j s i 5 FI

8 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttö Kikki osoittimet kellonjn osoitint lukuun ottmtt sdn näkyviin -pinikett pinmll. Tiedonsiirtomerkki Tiedonsiirtomerkki ( ) on näkyvissä, kun kukosäädin lähettää signlej sisäyksikköön. b Tiln ilmisin Näyttää käytössä olevn toiminttiln. Lämpöpumppumllit (AUTO: utomttisäätö, A: utomttisen siirtymisen hllint, c d b hj : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS) c Lämpötiln ilmisin Näyttää lämpötil-setuksen (17 30 C). d Puhdistus-ilmisin (PURE) Näyttää, että sähköinen ilmnpuhdistus on käynnissä. e Puhltimen nopeuden ilmisin (FAN) Näyttää puhltimen vlitun nopeuden. Näkyvissä voi oll AUTO ti yksi viidestä nopeudest (HIDAS, HIDAS+, KESKINOPEA, i g e KESKINOPEA+, NOPEA ). Näkyvissä on AUTO, kun toiminttiln on AUTO ti : KUIVAUS. f Ajstimen j kellon osoitin Näkyvissä on jstintoiminnon ik-setus ti kellonik. Näkyvissä on in nykyinen kellonik pitsi AJASTINTA käytettäessä. g Suurtehon ilmisin (Hi POWER) Näyttää, kun SUURTEHOTOIMINTA käynnistyy. Käynnistä toimint pinmll Hi POWER -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. h (Muisti) -ilmisin (MEMORY) Vilkkuu 3 sekunti, kun MEMO-pinikett pinetn käytön ikn. -merkki tulee näkyviin, kun pinikett pidetään pinettun yli 3 sekunti merkin vilkkuess. Poist merkki pinmll jotkin toist pinikett. i Nukkumistiln ilmisin (SLEEP MODE) Näkyy, kun NUKKUMISTILA on käytössä. Käynnistä toimint pinmll SLEEP MODE -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. j Kukosäätimen A/B-vihdon ilmisin Kun kukosäätimen vihtotoiminto on setettu, kukosäätimen näyttöön tulee B. (Kun kukosäätimen setuksen on A, tällä kohdll ei ole ilmisint.) Kukosäätimen vihtotoiminto Kuvss on näytetty kikki osoittimet selityksen vuoksi. Käytön ikn vin sinmukiset osoittimet ovt näkyvissä kukosäätimessä. Jos kksi sisäyksikköä on sennettu smn ti vierekkäisiin huoneisiin, kumpikin yksikkö stt käynnistyä j pysähtyä smnikisesti kukosäädintä käytettäessä. Tämä voidn estää vihtotoiminnon vull, niin että kumpikin sisäyksikkö toimii inostn sitä vstvll kukosäätimellä. Jos hlut käyttää kukosäätimen vihtotoiminto, ot yhteys ilmstointilitteen myyjään ti sennusyhtiöön. f FI 6

9 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS Kukosäätimen pristojen sentminen Irrot knsi j senn pristot. b Kiinnitä knsi tkisin. Pristojen irrottminen Irrot knsi j ot pristot pois. b Sulje knsi. * Hävitä pristot pikllisten määräysten mukisesti. Pristot Kun vihdt pristot, käytä kht uutt pristo (tyyppi AAA). Pristot kestävät noin vuoden normlikäytössä. Vihd pristot, jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottopiippust ti kun ilmstointilitett ei voi käyttää kukosäätimellä. Poist pristot, kun kukosäädintä ei käytetä yli kuukuteen, jott ne eivät vuod j iheut toiminthäiriöitä. Vedä knsi pois smll kun pint reunoj. Pristojen vihto Vro, ettet vihd (+)- j ( )-npoj keskenään. Kellonjn settminen Aset kukosäätimen kello tässä osss nnettujen ohjeiden mukisesti, ennen kuin lt käyttää ilmstointilitett. Kukosäätimen iknäyttö näyttää kellonjn riippumtt siitä, onko ilmstointilite päällä ti ei. Alkusetus Kun pristot setetn kukosäätimeen, iknäytössä näkyy vilkkuv AM 0:00. ON ON -pinike (ti OFF OFF -pinike) Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett (ti OFF OFF -pinikett). Jokinen ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. b SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. b 7 FI

10 Kellonjn säätäminen CLOCK-pinike Pin CLOCK-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. b ON ON -pinike (ti OFF OFF -pinike) Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett (ti OFF OFF -pinikett). Jokinen ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. c SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. Pin CLOCK b c FI 8

11 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ HUOMIO Ilmstointilite ei toimi, jos verhot, ovet ti muut esineet estävät kukosäätimestä tulevien signlien pääsyn sisäyksikköön. Vro, ettei kukosäätimen päälle kdu nestettä. Kukosäädintä ei s ltist suorlle uringonvlolle ti kuumuudelle. Jos infrpunsignlin vstnotin ltistuu suorlle uringonvlolle, ilmstointilite ei ehkä toimi oikein. Suoj vstnotin verhoill uringonvlolt. Jos ilmstointilitett käyttävässä huoneess on sähkösytyttimellä vrustettu loistevlo, se voi häiritä signlien vstnotto. Jos iot käyttää loistevloj, pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Jos kukosäädin vikutt muihin sähkölitteisiin, siirrä nämä litteet ti pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Kukosäätimen sijoittminen Pidä kukosäädin pikss, jost sen signlit svuttvt sisäyksikön vstnottimen (enintään 7 metrin päässä). Kun vlitset jstintoiminnon, kukosäädin lähettää signlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Jos kukosäädin on pikss, joss signlin siirtyminen estyy, seuruksen voi oll jop 15 minuutin viive. Kukosäätimen teline Kukosäätimen telineen sentminen Ennen kuin sennt kukosäätimen telineen seinään ti pylvääseen trkst, pystyykö sisäyksikkö ottmn vstn kukosäätimen signlit. Kukosäätimen kiinnittäminen j irrottminen Kukosäädin kiinnitetään pitämällä sitä kukosäätimen telineen suuntisesti j pinmll se sitten telineeseen pohjn sti. Kukosäädin irrotetn vetämällä ylöspäin pois telineestä. 7 m Signlin vstnottoäänimerkkien tyypit Kun sisäyksikön vstnotin vstnott signlin, sisäyksikkö nt signlin vstnottoäänimerkin. Äänimerkki...Aloit/vihd Pitkä äänimerkki...seis Kksi äänimerkkiä...ilmoit Kun ilmoitusääni kksi äänimerkkiä kuuluu Se ilmoitt, että lämpötiln, tuulettimen nopeuden ti ilmvirrn suunnn setukset plutettiin perussetuksiin. Kohde Lämpötil Tuulettimen nopeus Vksuor ilmvirt Pystysuor ilmvirt Perussetus 22 C (8 C 8 C:n TOIMINTA (vin RAS-***-ND-mlli)) AUTO Kun vksuorn ilmvirrn säleikkö osoitt eteenpäin. Kun pystysuorn ilmvirrn säleikkö pysähtyy säleikön äärisentoon. 9 FI

12 AUTOMAATTIKÄYTTÖ Kun ilmstointilite setetn AUTOMAATTI-tiln, se vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 19.) Myös puhllusnopeutt j säleikköä säädetään utomttisesti. Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Automtti-pinike (AUTO) Pin AUTO-pinikett. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos AUTOMAATTI-til on epämiellyttävä, voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt, j myös TILA muuttuu AUTOMAATTI-tilst A:ksi, kun puhllusnopeutt j säleikön sento muutetn. Myös puhllusnopeuden osoitin näkyy. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. b c AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) Kun ilmstointilite setetn A-tiln ti siirretään AUTO-käytöstä setusten muuttmisen vuoksi, ilmstointilite vlitsee utomttisesti jäähdytyksen ti lämmityksen huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 19.) Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse A. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Lämpötil, puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt. Voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d FI 10

13 JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse JÄÄHDYTYS ti LÄMMITYS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d KUIVAUS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse KUIVAUS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Puhltimen nopeussetukseksi setetn AUTO j näytössä näkyy AUTO. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b 11 FI

14 8 C:n TOIMINTA (vin RAS-***-ND-mlli) Tätä toiminto käytetään tyhjillään olevn huoneen jäätymisen estämiseksi. Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Ilmstointilite pitää huoneen lämpötiln noin 8 C:ss. Huoneen lämpötil voi poiket hiemn 8 C:st huoneen koon j litteen sennuksen mukn. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless pois toiminnst Käynnistys 8 C-pinike Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless pois toiminnst, pysäytä toimint pinmll 8 C -pinikett uudelleen. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless toiminnss Käynnistys 8 C-pinike Siirry 8 C:n lämmitystoimintoon pinmll tätä pinikett. Jos ilmstointilite suoritt jäähdytystä (utomttijäähdytys mukn lukien) ti kuivust, se pysähtyy j 8 C:n lämmitystoiminto käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos ilmstointilite suoritt lämmitystä, se siirtyy välittömästi 8 C:n lämmitystoimintoon. Jos ilmstointilite suoritt ilmnpuhdistust, se suoritt sekä ilmnpuhdistuksen että 8 C:n lämmitystoiminnon. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless toiminnss, pl edelliseen toiminttiln pinmll 8 C - pinikett uudelleen. Trkst toiminttil kukosäätimen näytöstä. Kun lämmitys käynnistetään järjestelmän olless 8 C:n lämmityksessä, lämpimän ilmn tuloon voi kulu noin 5 minuutti. HUOMIO Lämmitysteho voi heikentyä, jos ilmsäleikön suunt on liin ylös 8 C:n lämmityksen ikn. HUOMAA Puhltimen nopeussetuksen 8 C:n lämmityksen käynnistyessä on AUTO. Jos jstintoiminto on setettu ennen 8 C:n lämmitystä, jstintoiminnon setus peruutetn. Ajstintoiminnon setuksi ei void tehdä 8 C:n lämmityksen ikn. SWING- (säleikön kääntö), FIX- (säleikön sento), FAN- (puhltimen nopeus) j PURE (ilmnpuhdistus) -setuksi voidn muutt 8 C:n lämmityksen ikn. Asetusten muutoksi ei void tehdä muill pinikkeill. Lämpötilksi voidn vlit 5 13 C, kun käytetään 8 C:n lämmitystoiminto. Puhllusilmn lämpötil on pienempi kuin normlin lämmityksen ikn. FI 12

15 ILMANPUHDISTUS Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Ilmstointilitteen toiminnn ikn PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. Plsmionivrj on käytössä. Vin ILMANPUHDISTUS-toiminnn pysäyttäminen PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) smmuu, kun ilmstointilite on toiminnss. Plsmionivrj on pois käytöstä. Ilmstointilitteen toiminnn pysäyttäminen smnikisesti -pinike Ilmstointilitteen toimint j ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) j PURE-merkkivlo (sininen) smmuvt. HUOMIO Kun -pinikett pinetn seurvn kerrn, sekä ilmstointilite että ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistyvät yhdessä. Ilmstointilitteen j ILMANPUHDISTUS-toiminnn yhdistetyn toiminnn ikn vin ilmstointilitteen toimint ei voi pysäyttää. Kun ilmstointilite on pysäytetty PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. TIETOJA ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. Kun tuulettimen nopeus on utomttinen, se muuttuu enintään nopeuteen MED+. Hi POWER -käytön ikn pystysuorn ilmvirrn säleikön sento vihtuu suuren tehon sentoon. SUURTEHOTOIMINTA Suurteho (Hi POWER) Suurtehotil säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmn virtust j toiminttil, niin että huone jäähtyy nopesti kesällä j lämpenee nopesti tlvell. ( ktso sivu 19.) Suurtehotiln settminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett. Kukosäätimessä näkyy Hi POWER-merkki. Suurtehotiln peruuttminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett kerrn uudestn. Kukosäätimessä olev Hi POWER-merkki kto. HUOMIO Suurtehotil ei voi käynnistää KUIVAUS-toiminnn ti VAIN PUHALLIN -toiminnn (vin mlleiss, joiss on inostn jäähdytys) ikn. 13 FI

16 . AJASTIMEN KÄYTTÖ PÄÄLLÄ-jstin j POIS-jstin PÄÄLLÄ-jstimen settminen ON ON -pinike Pin ON ON -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. POIS-jstimen settminen OFF OFF -pinike Pin OFF OFF -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen OFF-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. OFF-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. b c HUOMIO Kun jstintoiminto on vlittu, kukosäädin lähettää jstinsignlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Tämän vuoksi kukosäädin tulee säilyttää pikss, jost se pystyy lähettämään signlin sisäyksikköön häiriöttä. Jos et pin SET SET -pinikett 30 sekunnin kuluess jn setuksest, setus peruuntuu. Kun vlitset jstimen toiminttiln, setukset tllennetn kukosäätimeen. Tämän jälkeen ilmstointilitteen toimint käynnistyy smoiss olosuhteiss, jotk säädettiin kukosäätimen ON - ti OFF -pinikkeell. Ajstint ei voi sett kellonäytön vilkkuess. Aset kello kohdss Kellonjn settminen sivull 7 nnettujen ohjeiden mukisesti j set sitten jstin. FI 14

17 Yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti) POIS-jstin > PÄÄLLÄ-jstin (toimii > pysäytetty > toimii) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut pysäyttää ilmstointilitteen mentyäsi nukkumn j käynnistää sen uudelleen mull herättyäsi ti plttusi kotiin. Esimerkki: Ilmstointilitteen pysäyttäminen j käynnistäminen uudelleen seurvn mun Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. Toimii Pysäytys Toimii jälleen (2) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. PÄÄLLÄ-jstin > POIS-jstin (pysäytetty > toimii > pysäytetty) Tämän setuksen vull voit käynnistää ilmstointilitteen, kun heräät, j pysäyttää sen, kun lähdet ulos. Esimerkki: Ilmstointilitteen käynnistäminen seurvn mun j pysäyttäminen Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. Pysäytys Toimii Pysäytys (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. Vllitsev ik lähinnä olev PÄÄLLÄ- ti POIS-jstintoiminto käynnistyy ensin. Jos sekä PÄÄLLÄ- että POIS-jstimelle on setettu sm ik, jstintoiminto ei käytetä. Myös ilmstointilitteen toimint stt pysähtyä. HUOMIO Kukosäädin lähettää signlin noin 3 sekunnin kuluttu sisäyksikköön j sisäyksiköstä kuuluu vstnottopiippus, kun pint SET SET -pinikett. Päivittäinen yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti j käynnistäminen päivittäin) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut yhdistelmäjstimien toimivn jok päivä smn ikn. Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. (4) Viheen (3) jälkeen näytössä vilkkuu nuolimerkki ( ti ) noin 3 sekunti. Pin SET SET -pinikett vilkkumisen ikn. Kumpikin nuoli (, ) on näkyvissä päivittäisen jstimen setuksen ikn. Ajstimen toiminnn peruuttminen Pin CLR CLR -pinikett. Kellonäyttö Kellonik ei ole näkyvissä jstint (PÄÄLLÄ-POIS, POIS-PÄÄLLÄ, POIS) setettess, jott setusik voidn näyttää. Vllitsev kellonik voidn ktso pinmll lyhyesti SET-pinikett, jolloin kellonik tulee näkyviin 3 sekunniksi. 15 FI

18 MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA Voit tllent MEMO-pinikkeell usein käytettyjä toimint-setuksi käytön helpottmiseksi. Käynnistä ilmstointilite toiminttilss, jonk hlut kukosäätimen tllentvn. Pin ll näytettyä pinikett ilmstointilitteen olless toiminnss. MEMO-pinike Käynnistä setuksen tllennus pinmll lyhyesti tätä pinikett. Kikki näkyvissä olevt osoittimet kellonjn osoitint j toiminttiln osoitint lukuun ottmtt vilkkuvt. b MEMO-pinike Pidä MEMO-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti osoittimen vilkkuess. Näkyviin tulee -merkki j setus tllennetn. Jos et pin MEMO-pinikett 3 sekunnin kuluess ti pint jotkin muut pinikett, MUISTI-setus peruuntuu. MEMO-pinikkeell voidn tllent seurvt toiminttilt: til, lämpötil, puhllin, jstin j suurteho. b Ilmstointilitteen käyttö MEMO-pinikkeell tllennetun setuksen mukisesti. MY COMFORT -pinike Pin MY COMFORT -pinikett. MEMO-pinikkeell tllennettu setus tulee näkyviin j ilmstointilite toimii tämän setuksen mukisesti. (A): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless pysähtyneenä Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. (B): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless toiminnss Toiminttil vihtuu MEMO-pinikkeell tllennettuun setukseen. Alkusetus: TILA : AUTOMAATTI Lämpötil : 22 FI 16

19 ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Säädä ilmvirrn suunt oikein. Jos näin ei tehdä, käyttö voi iheutt epämukvuutt j lämpötil jkutuu epätsisesti huoneess. Säädä pystysuor ilmnvirtust kukosäätimellä. Säädä vksuor ilmvirt kukosäätimellä. Pystysuorn ilmnvirtuksen säätäminen Ilmstointilite säätää utomttisesti pystysuorn ilmnvirtuksen suunt käyttöolosuhteiden mukisesti, kun vlittun on AUTOMAATTI- ti A-til. Vksuorn ilmvirrn säätäminen Vlmistelu: Kun ilmstointilite on toiminnss, voit muutt ilmvirrn suunt vksuunnss (vsen/oike) kukosäätimellä. Pystysuorn ilmvirrn suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. FIX -pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. b Vksuorn ilmvirrn suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. b FIX -pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. HUOMAA Muut pysty-/vksuorn ilmvirtuksen säleikön suunt osoitetun lueen sisällä. Tämän jälkeen pysty-/vksuor ilmvirt settuu utomttisesti siihen suuntn, johon sett säleikön FIX-pinikkeell. Ilmnvirtuksen suunnn utomttinen kääntäminen Suorit tämä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. c SWING-pinike Ain kun SWING-pinikett pinetn, ilmstointilitteen toiminttil vihtuu seurvsti: Pystysuorn ilmvirrn säleikkö kääntyy. Vksuorn ilmvirrn säleikkö kääntyy. Pystysuorn ilmvirrn säleikkö j vksuorn ilmvirrn säleikkö kääntyvät smn ikn. Pystysuorn ilmvirrn säleikön j vksuorn ilmvirrn säleikön kääntyminen pysäytetään. Pin FIX, kun hlut viht pystysuorn ilmvirrn säleikön kääntymisen keskisennon. Pin FIX, kun hlut viht vksuorn ilmvirrn säleikön kääntymisen keskisennon. Toiminto pysäytetään pinmll SWING-pinikett. HUOMIO FIX- j SWING-pinikkeet eivät ole käytettävissä, kun ilmstointilite ei ole toiminnss (myös kun PÄÄLLÄ-jstin on setettu). Älä käytä ilmstointilitett pitkiä jnjksoj niin, että ilmnvirtus on setettu lspäin jäähdytyksen ti kuivuksen ikn. Muuss tpuksess pystysuorn ilmnvirtussäleikön pinnlle voi tiivistyä vettä, jok voi tippuessn iheutt vhinkoj. Älä liikut pysty- j vksuorn ilmvirrn säleikköjä käsin. Käytä in FIXpinikett. Jos siirrät säleikköä käsin, se ei ehkä toimi oikein käytön ikn. Jos säleikkö ei toimi oikein, pysäytä ilmstointilite j käynnistä se sitten uudelleen. Kun ilmstointilite käynnistetään välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen, pystysuor ilmnvirtussäleikkö ei ehkä liiku 10 sekuntiin. c Kun pystysuorn ilmvirrn säleikkö vtn FIXpinikkeell, se viht suunt vutuessn. 17 FI

20 AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Tämä ilmstointilite on vrustettu utomttisell uudelleenkäynnistystoiminnoll, jonk vull ilmstointilite jtk toimintns virtktkon jälkeen käyttösetusten mukisesti ilmn kukosäätimen käyttöä. Toimint jtkuu ilmn vroitust 3 minuutin kuluttu virrn plmisen jälkeen. TIETOJA Automttist uudelleenkäynnistystä ei ole setettu toimimn tehtlt lähetetyissä litteiss, joten se joudutn hluttess settmn erikseen. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN ASETTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto setetn seurvll tvll: Litteen virtlähteen on oltv päällä. Toiminto ei setet, jos virt on pois päältä. Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto otetn käyttöön pitämällä RESETpinikett pinettun 3 sekunti. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Automttinen uudelleenkäynnistyssetus on käytössä. Järjestelmä voi käynnistyä utomttisesti uudelleen. RESET-pinike (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert 3 sekunti pinikkeen pinmisen jälkeen. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. Automttinen uudelleenkäynnistys ei hyväksy komentoj, jos jstintoiminto on otettu käyttöön kukosäätimellä. Kun utomttinen uudelleenkäynnistystoiminto on käynnistänyt ilmstointilitteen uudelleen, säleikön kääntötoiminto (AUTO) jtkuu. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN PERUUTTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto peruutetn seurvll tvll: Toist setustoimenpide. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Automttinen uudelleenkäynnistyssetus on peruutettu. Ilmstointilite täytyy käynnistää kukosäätimellä mnulisesti uudelleen, kun päävirt on ktkistu. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. TIETOJA Älä pidä RESET-pinikett pinettun yli 10 sekunti. Muuten huollon j uudelleensennuksen ikn käytettävä pkkojäähdytyskäyttö ktivoituu. Voit pysäyttää pkkojäähdytyskäytön pinmll RESET-pinikett uudelleen. RESET-pinike FI 18

21 ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA Automttikäyttö Kuten kuvss 1 näytetään, utomttitoiminttil vlitsee käynnistysviheess toiminnn huoneen lämpötiltietojen perusteell. Huoneen lämpötil, kun toimint käynnistyy ti vlitn uudelleen Huoneen lämpötil Lämpötiln+1 settminen Setting temperture Lämpötiln 1 settminen Jäähdytys Vin puhllin -toimint Lämmitys Kuv 1 Toiminttil vlitn uudelleen, kun kompressori on ollut pysähtyneenä 15 minuutti. Suurtehotoimint Kun Hi POWER -pinikett pinetn jäähdytyksen, lämmityksen ti A-toiminnn ikn, ilmstointilite käynnistää seurvn toiminnn. Jäähdytys Jäähdytystä suoritetn lämpötiln, jok on 1 C:n pienempi kuin lämpötil-setus. Lisäksi puhllusnopeus setetn suurelle nopeudelle*. * Ääni voimistuu puhllusnopeuden mukn. Lämmitys Lämmitystä suoritetn lämpötiln, jok on 2 C:t suurempi kuin lämpötil-setus. Puhllusnopeus vihtuu utomttisesti käyttöolosuhteiden mukn. Nukkumistil-toimint Ilmstointilite säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmnvirtust j äänitso j estää näin liillisen jäähtymisen kesällä j pitää huoneen lämpimänä j mukvn tlvell. TIETOJA Teho- j äänitso ovt pienempiä nukkumistiln ikn, joten huone ei ehkä jäähdy riittävästi, jos tätä til käytetään pitkän ik. Nukkumistil ei voi käyttää kuivustoiminnn ti ilmnpuhdistustoiminnn (itsenäinen toimint) ikn. (Ilmnpuhdistustoimint [itsenäinen toimint] käynnistyy, kun pinetn PURE-pinikett ilmstointilitteen olless pysähtyneenä ilmnpuhdistustoiminnn suorittmist vrten. Ilmstointilite ei toimi sen ikn.) Jos nukkumistiln ikn pinetn FAN-pinikett, nukkumistil peruutetn. Nukkumistil ei ole jstintoiminto. Kuivus ( ) Kuivustil vlitsee utomttisesti jäähdytyskuivustiln lämpötil-setuksen j huoneen todellisen lämpötiln erotuksen perusteell. Puhllusnopeuden ilmisimess lukee AUTO, j käytössä on hids nopeus. Näyttöpneelin merkkivlojen kirkkus pienenee lepotilss. 19 FI

22 TALOUDELLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ Pidä huoneen lämpötil miellyttävällä tsoll Puhdist ilmnsuodttimet Tukkeutuneet ilmnsuodttimet heikentävät ilmstointilitteen toimint. Puhdist ne khden viikon välein. Älä koskn v ovi j ikkunoit enempää kuin trpeen Älä koskn v ikkunoit j ovi enempää kuin trpeen, jott viileä ti lämmin ilm pysyisi huoneess. Ikkunverhot Sulje verhot jäähdytyksen ikn, jott huoneeseen ei pääse suor uringonvlo. Sulje verhot lämmityksen ikn, jott lämpö pysyy sisällä. Käytä jstint tehokksti Aset jstin hlutulle toimint-jlle. Mhdollist huoneilmn tsinen kierto Säädä ilmvirrn suunt niin, että huoneilm kiertää tsisesti. Puhdist Sulje Puhlt ylöspäin Ilm viileää j kuiv Ilmnvirtuksen säätö Puhlt lspäin Lämmin ilm Käytä jstint tehokksti Viileä Säädä VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ Väliikinen käyttö Tämän toiminnon vull litett voidn käyttää väliikisesti, jos kukosäädin on hävinnyt ti sen pristot ovt loppuneet. Käynnistä utomttitoimint (AUTO) pinmll RESET-pinikett. Väliikisen toiminnn olless käytössä kukosäädintä ei voi käyttää. TIETOJA Älä pidä RESET-pinikett pinettun yli 3 sekunti. ( ktso sivu 18.) PUHDISTUS En löydä kukosäädintä Väliikinen käyttö on mhdollist! Puhdistus Tätä toiminto käytetään ilmstointilitteen sisäpuolen kuivmiseen homeen yms. ksvun vähentämiseksi ilmstointilitteen sisällä. Kun lite pysähtyy vähintään 10 minuutti kestäneen jäähdytys- ti kuivustiln jälkeen, puhdistus käynnistyy utomttisesti j litteen näyttöpneeliss olev S.CLEAN-merkkivlo syttyy. Puhdistuksen kestoik Puhdistus kestää 4 tunti, jos lite on toiminut jäähdytys- ti kuivustilss vähintään 10 minuutti. Puhdistust koskevi tietoj Puhdistus ei tee huonett puhtmmksi ti poist ilmstointilitteen sisällä jo olev homett ti pölyä. Toiminnn ikn voi näkyä hiemn huurrett. Tämä on normli eikä merkitse toiminthäiriötä. Pystysuorn ilmvirrn säleiköt j liikkuv pneeli vutuvt hiemn. Jos käynnissä olev puhdistus keskeytetään, puhdistustulos jää villiniseksi. Puhdistus voidn lopett kesken pinmll -pinikett khdesti puhdistuksen ikn. FI 20

23 TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO VAROITUS Muist ktkist virt virrnktkisimest ti päävirtkytkimestä ennen ilmstointilitteen puhdistmist. Sisäyksikön j kukosäätimen puhdistminen HUOMIO Pyyhi sisäyksikkö j kukosäädin kuivll knkll. Kun ilmstointilite on erittäin likinen, kostut kngspyyhe kylmässä vedessä j pyyhi sitten sisäyksikkö. Älä koskn käytä koste kngst kukosäätimen puhdistmiseen. Älä käytä kemiklipohjist pölypyyhettä pyyhkimiseen ti jätä sellisi mterilej litteen päälle pitkäksi ik. Ne voivt vhingoitt ti hlist litteen pint. Älä käytä puhdistmiseen bensiiniä, ohentimi, kiillotusjuheit ti muit liuottimi. Nämä voivt iheutt murtumi ti epämuodostumi muovipintn. Kun litett ei käytetä vähintään kuukuteen (1) Kuiv litteen sisäpuoli käyttämällä puhllustoiminto 3 4 tunti. Suuren lämpötil-setuksen käyttö jäähdytyksen knss s puhlluksen toimimn. (2) Pysäytä ilmstointilite j ktkise virt virrnktkisimest. (3) Puhdist ilmnsuodttimet. (4) Poist pristot kukosäätimestä. Ohennin Pyyhi kuivll knkll Trkst ennen käyttöä HUOMIO Trkst, että ilmnsuodttimet on sennettu. Trkst, etteivät ulkoyksikön ilmnpoistoukko j ilmnottoukko ole tukoss. Ilmnsuodttimen puhdistminen Puhdist ilmnsuodttimet 2 viikon välein. Ilmstointilitteen teho heikkenee, jos ilmnsuodttimet ovt pölyn peitoss. Jäähdytys suurell lämpötilsetuksell. Ilmnsuodtin Puhdist ilmnsuodttimet mhdollisimmn usein. 21 FI

24 Vlmistelu: 1 Av liikkuv pneeli. Vedä oiken j vsemmn sivun losss olevi khvoj j v liikkuv pneeli, kunnes se on vksuorss. 2 Muist in trttu khvoihin, kun vt liikkuv pneeli. (Liikkuv pneeli ei voi irrott.) Etupneeli Khv Liikkuv pneeli 3 Tue liikkuv pneeli pneelin tuell. Trtu liikkuvn pneeliin vsemmll kädellä, vedä pneelin tuki ylös oikell kädellä j set se koloon. Pneelin tuki Kolo 4 Irrot ilmnpuhdistin. Nost ilmnpuhdistimen nuppi j vedä se ulos etupuolelle. 5 Poist pöly suodttimist pölynimurill ti pese suodttimet vedellä. Kuiv ilmnsuodttimet pesun jälkeen vrjoss. 6 Aset ilmnsuodttimen yläos niin, että sen oike j vsen reun sopivt sisäyksikköön. 7 Sulje liikkuv pneeli. Trtu liikkuvn pneeliin vsemmll kädellä, lske pneelin tuki ls oikell kädellä j sulje se pinmll kht kuvss osoitettu koht. Jos liikkuv pneeli on uki, suorit käynnistys- j pysäytystoimenpiteet kukosäätimellä. (Liikkuv pneeli voi vhingoittu, jos yrität sulke sen käsin, kun se on uki.) Työnnä Työnnä FI 22

25 ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY Kolmen minuutin suojominisuus Suojominisuus estää ilmstointilitteen käynnistymisen noin 3 minuutin jksi, kun se käynnistetään välittömästi toiminnn jälkeen ti kun virtlähteen kytkin setetn päälle. Tätä käytetään koneen suojmiseksi. Lämmitysominisuudet Esilämmitys Ilmstointilitteest ei tule lämmintä ilm välittömästi käynnistyksen jälkeen. Lämmintä ilm tulee noin 5 minuutin kuluttu, kun sisälämmönvihdin on lämmennyt. Lämpimän ilmn säätö Kun huoneen lämpötil svutt lämpötil-setuksen, sisäpuhltimen nopeus hidstuu utomttisesti. Ulkoyksikkö on pysähtyneenä tämän ikn. Huurteenpoisto Jos ulkoyksikköön muodostuu huurrett lämmityksen ikn, huurteenpoisto käynnistyy utomttisesti (noin 5 10 minuutiksi) lämmitystehon ylläpitämiseksi. Sekä sisä- että ulkoyksikön puhltimet pysähtyvät huurteenpoiston ikn. Sulmisvesi vluu pois ulkoyksikön pohjlevystä huurteenpoistotoiminnn ikn. Lämmityskpsiteetti Lämmityksen yhteydessä lämpöä imeytyy ulkoilmst j vputuu huoneeseen. Tätä kutsutn lämpöpumppujärjestelmäksi. Kun ulkoilmn lämpötil on liin lhinen, on suositeltv käyttää jotkin toist lämmityslitett ilmstointilitteen knss. Kertyvän lumen huomioiminen Vlitse ulkoyksikölle pikk, johon ei kinostu lunt ti kerry lehtiä ti muut rosk. On tärkeää, ettei ulkoyksikön ilmnvirtus esty, sillä se heikentää lämmitys- j jäähdytysteho. Käytettäessä lämmitystil j pkksell ulkoyksiköstä utomttisen huurteenpoiston seuruksen vluv vesi stt kertyä j jäätyä. On tärkeää, että huolehditn riittävästä tyhjennyksestä ti vlutuksest. HUOMIO (vin RAS-***-ND-mlli) Ulkoyksikön pohjlevyyn on sennettu lämmitin. Kun ulkolämpötil on lhinen, lämmitin lämmittää pohjlevyä, vikk lite ei olisi toiminnss, jott ulkoyksikön sisälle ei kerry lunt. Älä käytä toimitettu tyhjennysnipp veden tyhjentämiseen. Tyhjennä vesi kikist tyhjennysrei istä suorn. Jätä vähintään 50 cm til ulkoyksikön lle, jott tyhjennysvesi ei jäädy j tuki tyhjennysreikiä. Virtktko Virtktko toiminnn ikn pysäyttää litteen kokonn. Sisäyksikön OPERATION-merkkivlo (vihreä) lk vilkku, kun virt on plutunut. Käynnistä toimint pinmll kukosäätimessä olev -pinikett. Slm ti lähellä toimiv utopuhelin voi iheutt toiminthäiriöitä. Kytke virt pois j tkisin päälle. Käynnistä uudelleen pinmll kukosäätimessä olev -pinikett. Ilmstointilitteen käyttöolosuhteet Käytä ilmstointilitett seurviss lämpötilolosuhteiss, jott se toimii oikein. Jäähdytys Ulkoilmn lämpötil: C Huoneen lämpötil: C HUOMIO Huoneen suhteellinen kosteus lle 80 %. Jos ilmstointilitett käytetään tämän lueen ulkopuolell, sen pintn voi kertyä kosteutt. Lämmitys Ulkoilmn lämpötil: C Huoneen lämpötil: Alle 28 C Kuivus Ulkoilmn lämpötil: C Huoneen lämpötil: C 8 C :n lämmitys Asetuslämpötil: 5 13 C Jos ilmstointilitett käytetään muiss kuin edellä minituiss olosuhteiss, sen suojtoiminnot voivt kytkeytyä päälle. 23 FI

26 VIANMÄÄRITYS HUOMIO Jos tphtuu jokin seurvist ongelmist, pysäytä ilmstointilite välittömästi, ktkise virt päävirtkytkimestä j ot yhteys jälleenmyyjään. Merkkivlot vilkkuvt lyhyin välijoin (5 Hz). Viritä virrnktkisin 2 3 minuutti sen jälkeen kun päävirtkytkin on setettu pois päältä. Merkkivlot jtkvt vilkkumist nollmisest huolimtt. Päävirtsulke pl usein ti virrnktkisin täytyy ktivoid usein. Ilmstointilitteen sisään on päässyt rosk ti vettä. Hvitn jotkin muut epätvllist. Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. Ei toimi Päävirtkytkin on pois päältä. Virrnktkisin on ktkissut virrn. Päävirtsulke on plnut. Sähkövirt on poikki. Kukosäätimen pristot ovt tyhjät. PÄÄLLÄ-jstin on setettu. Ilmstointilitteess on suojmeknismi, jonk vuoksi lite ei toimi 3 minuuttiin heti uudelleenkäynnistyksen ti päävirrn päälle kytkemisen jälkeen. Trkst uudelleen Heikko jäähdytys- ti lämmitysteho Ulkoyksikön ilmnotto- ti ilmnpoistoukko on tukoss. Ovet ti ikkunt ovt uki. Ilmnsuodtin on pölyn tukkim. Ilmsäleikkö ei ole oikess sennoss. Puhllusnopeus on liin hids. Ilmstointilite on setettu KUIVAUS ti NUKKUMISTILA. Lämpötil-setus on liin suuri (jäähdytyksen ikn). Lämpötil-setus on liin pieni (lämmityksen ikn). Käytetäänkö ilmstointilitett sen käyttöolosuhteiden ulkopuolell? ( ktso sivu 23.) Suojlite stt ktivoitu, jos jännite muuttuu, ilmn tulo on tukoss ti jokin muu olosuhde ylikuormitt litett. Poist ongelmn syy j kytke virtktkisin uudelleen päälle noin 30 sekunnin kuluttu. FI 24

27 Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. Sisäyksikön tkosn tiivistyy vettä. Sisäyksikön tkosn tiivistyvä vesi kerätään j tyhjennetään utomttisesti. Sisä- ti ulkoyksikkö pitää outo ääntä. Kun lämpötil muuttuu nopesti, sisä- ti ulkoyksikkö stt pitää outo ääntä (tikittävä ti virtv ääni) osien ljenemisen ti supistumisen ti kylmäineen virtuksen muutosten vuoksi. Huoneen ilm hisee. Ilmstointilitteest tulee ph hju. Seiniin, mttoihin, huonekluihin, vtteisiin ti turkkeihin imeytyneet hjut tulevt esiin. ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. OPERATION-merkkivlo syttyy j smmuu. Merkkivlo syttyy j smmuu (1 Hz), kun virt plutuu virtktkon jälkeen ti kun päävirtkytkin setetn päälle. Nämä eivät ole vikoj. Ulkoyksikköön muodostuu huurrett lämmityksen ikn. Vesi poistetn ulkoyksiköstä. Ulkoyksikköön muodostuu joskus huurrett lämmityksen ikn. Tässä tpuksess lite suoritt utomttisesti huurteenpoiston (2 10 minuutti) lämmitystehon prntmiseksi. Sekä sisä- että ulkoyksikön ilmnvirtus pysähtyy huurteenpoiston ikn. Kuuluu sihisevä ääni, kun kylmäineen virtus muuttuu huurteenpoisto vrten. Lämmityksen ikn tphtuvn utomttisen huurteenpoiston yhteydessä muodostuv vesi vluu pois ulkoyksiköstä. Ilmnvirtus muuttuu, vikk FAN-pinikett ei ole setettu utomttitiln. Kun lämmityksen ikn puhlletun ilmn lämpötil lskee, ilmstointilite muutt sisäyksikön ilmnvirtust ti pysäyttää ilmnvirtuksen, jott huoneess ei tunnu liin kylmältä. Ulkoyksiköstä tulee jäähdytetyn ilmn ti veden muodostm vlkoist sumu. Höyryä tulee joskus sisäyksiköstä jäähdytyksen ikn ti ulkoyksiköstä huurteenpoiston ikn. Pystysuorn ilmnvirtussäleikön utomttinen toimint Kun huoneen ti ulkoilmn lämpötil on korke lämmityksen ikn, pystysuort ilmnvirtussäleiköt sulkeutuvt kerrn j settuvt sitten utomttisesti uudelleen lkuperäiseen sentoon. 25 FI

28 Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. PURE-merkkivlo (ornssi) syttyy. Merkkivlo voi syttyä, jos liikkuv pneeli ei ole kunnoll kiinni. Sisäyksiköstä kuuluvt äänet Ionivrjyksiköstä voi kuulu mumisev, nksuttv ti surisev ääntä sähköisen ilmnpuhdistuksen ti puhdistuksen ikn. Kun virt kytketään päälle ti ilmstointilite pysähtyy, pystysuorn ilmvirrn säleiköt sttvt klist ti helistä. Jotkin ost sttvt ljentu ti supistu lämpötilvihteluiden vuoksi, j tästä voi iheutu läiskähdykseltä kuulostvi ääniä. Kylmäineen virrtess voi kuulu sihisevää ti pulputtv ääntä. Sihisevää ääntä voi kuulu, kun ilmstointilite siirtyy huurteenpoistoon lämmityksen ikn. Käyttöääni kuuluu, kun liikkuv pneeli vtn j suljetn. Ulkoyksiköstä kuuluvt äänet Khisev ääntä voi kuulu, kun ilmstointilite siirtyy huurteenpoistoon lämmityksen ikn. Nämä eivät ole vikoj. FI 26

29 VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. Toiminttil vihtuu. Puhllusnopeutt ei voi muutt. Kukosäädin ei toimi oikein. Vik Syyt Mhdollinen rtkisu Trkst näytöstä, onko toiminttiln AUTOMAATTI. AUTO Trkst näytöstä, onko toiminttiln : KUIVAUS : KUIVAUS Puhllusnopeutt j säleikön suunt ei voi muutt AUTOMAATTI-tilss. Kun AUTOMAATTI-tilss pinetn SWING-, FIX- ti FAN-pinikett, toiminttilksi muuttuu A-til. Kun vlittun on kuivus, ilmstointilite vlitsee puhllusnopeuden utomttisesti. Puhllusnopeus voidn vlit JÄÄHDYTYS- j LÄMMITYS - tilojen ikn. Näyttö smmuu Vik Syyt Kuvus Näytön osoittimet ktovt näkyvistä lyhyen jn kuluttu. Ajstinnäyttö smmuu tietyn jn kuluttu. Trkst, onko jstintoiminto päättynyt, kun näytössä näkyy POISjstin (OFF). Trkst, onko jstintoiminto käynnistynyt, kun näytössä näkyy PÄÄLLÄ-jstin (ON). : ON Ilmstointilite on pysähtynyt, kosk setettu ik on kulunut umpeen. Kun PÄÄLLÄ-jstimen setusik svutetn, ilmstointilitteen utomttinen toimint käynnistyy j ON-jstinnäyttö smmuu. Signlin vstnottoääntä ei kuulu Vik Syyt Kuvus Sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, vikk - pinikett pinetn. Trkst, osoittko kukosäätimen infrpunsignlin lähetin kohti sisäyksikön vstnotint, kun - pinikett pinetn. Suunt kukosäätimen infrpunsignlin lähetin kohti sisäyksikön vstnotint j pin sitten -pinikett usen kertn. 27 FI

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot