ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMASTOINTILAITE (JAETTU)"

Transkriptio

1 OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND Ulkoyksikkö RAS-07PAVP-E RAS-10PAVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PAVP-E RAS-18PAVP-E RAS-07PAVP-ND RAS-10PAVP-ND RAS-13PAVP-ND RAS-16PAVP-ND RAS-18PAVP-ND

2 SISÄLTÖ SUOMI TARVIKKEET... 1 TURVALLISUUSOHJEET... 1 OSIEN NIMET... 4 SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 4 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT... 5 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 6 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS... 7 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ... 9 AUTOMAATTIKÄYTTÖ AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS KUIVAUS C:n TOIMINTA (vin RAS-***-ND-mlli) ILMANPUHDISTUS SUURTEHOTOIMINTA AJASTIMEN KÄYTTÖ MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ PUHDISTUS TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY VIANMÄÄRITYS VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) TEKNISET TIEDOT * Kiitämme tämän TOSHIBA-ilmstointilitteen ostmisest. Lue tämä omistjn ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käyttöä. i

3 TARVIKKEET Kukosäädin Kukosäätimen teline Pristot (kksi) TURVALLISUUSOHJEET Säilytä tämä käyttöops pikss, jost se löytyy trvittess helposti. Muist luke käyttöops huolellisesti ennen käyttöä. Toimitukseen kuuluv CD-ROM sisältää monille kielille käännetyn käyttöoppn. Huolto knntt nt sintuntijn hoidettvksi, jos yksikkö on ollut käytössä pitkään. VAARA VAROITUS HUOMIO Muist noudtt tässä nnettuj vroituksi turvllisuusvrojen välttämiseksi. Symbolit j niiden merkitykset on esitetty ll. Osoitt, että yksikön väärä käyttö voi erittäin todennäköisesti iheutt vkvi vmmoj (*1) ti kuolemn. Osoitt, että yksikön väärä käyttö voi iheutt vkvi vmmoj ti kuolemn. Osoitt, että yksikön väärä käyttö voi iheutt henkilövhinkoj (*2) ti omisuusvhinkoj (*3). *1: Vkv vmm trkoitt näön menetystä, vmmoj, plo- ti pleltumisvmmoj, luunmurtumi ti myrkytystä, joist seur jälkivikutuksi j jotk vtivt sirlhoito ti pitkäikist vohoito. *2: Henkilövhinko trkoitt lievää tpturm, plovmm ti sähköisku, jok ei vdi yksittäistä ti toistuv sirlhoito. *3: Omisuusvhinko trkoitt suurehko vhinko, jok koskee omisuutt ti resurssej. Älä koskn tee näin. Sähkövr. Kosketus veden knss iheutt sähköiskun. ÄLÄ kosket, jos kätesi ovt märät. Irrot in pistotulpp, kun litett ei käytetä. Noudt in ohjeit Vro pyöriviä osi Sormivmmn vr Älä nn tuotteen kstu VAARA Älä senn, korj, v ti irrot kntt. Sen ll on vrllisi jännitteitä. Pyydä jälleenmyyjää ti sintuntij tekemään tämä. Virrnsyötön ktkiseminen ei estä mhdollist sähköisku. VAROITUS Lite on sennettv knsllisten sähkötyömääräysten mukisesti. Mhdollisuus ktkist virrnsyöttö, joss kontkti kikki npojen välillä on vähintään 3 mm, täytyy sisällyttää kiinteisiin johtimiin. Asennus on nnettv jälleenmyyjän ti sennusliikkeen tehtäväksi. Asennus vtii erikoistietoj j -titoj. Jos siks suoritt sennuksen itse, seuruksen voi oll tuliplo, sähköisku, vmmoj ti vesivuoto. Älä pur, muut ti siirrä litett itse. Muuten seuruksen voi oll tuliplo, sähköisku ti vesivuoto. Jos lite täytyy korjt ti siirtää, pyydä pu jälleenmyyjältä ti huoltoliikkeestä. Kun litett siirretään ti korjtn, ot yhteys jälleenmyyjään. Jos johdoss on mutk, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. 1 FI

4 Älä vlitse sellist sennuspikk, joss voi vuot tulenrkoj ksuj. Jos ksu vuot ti kerääntyy litteen ympärille, seuruksen voi oll tuliplo. Älä vlitse sellist sennuspikk, joss voi oll runssti vettä ti kosteutt, kuten kylpyhuone. Eristyksen heikentyminen voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Mdoitus on nnettv jälleenmyyjän ti mmttilisen tehtäväksi. Puutteellinen mdoitus voi iheutt sähköiskun. Älä liitä mdoitusjohto ksuputkeen, vesijohtoon, ukkosenjohdttimeen ti puhelimen mdoitusjohtoon. Käytä virrnsyöttöön erillistä pistorsi. Jos käytetään muut kuin erillistä pistorsi, seuruksen voi oll tuliplo. Vrmist, että virtktkisin on sennettu oikein. Jos virtktkisint ei ole sennettu oikein, seuruksen voi oll sähköisku. Trkist sennusmenettely ottmll yhteys litteen sentneeseen jälleenmyyjään ti mmttiliseen. Virheen ikn (esim. plneen hju, ei jäähdytystä ti ei lämmitystä) lopet litteen käyttö j kytke virtktkisin pois päältä. Käytön jtkminen voi iheutt tuliplon ti sähköiskun. Pyydä jälleenmyyjää korjmn ti huoltmn lite. Älä kytke virtktkisint päälle/pois, jos kätesi ovt märät. Seuruksen voi oll sähköisku. Älä lit mitään mterili (metlli, pperi, vettä tms.) ilmn poisto- ti tuloukkoon. Sisällä tuuletin voi pyöriä suurell nopeudell ti siellä on korkejännitteisiä osi, j seuruksen voi oll vmmoj ti sähköisku. Jos ilmstointilite ei jäähdytä eikä lämmitä, syynä voi oll kylmäinevuoto. Kysy neuvo jälleenmyyjältä. Ilmstointilitteess käytettävä kylmäine on turvllist. Sitä ei vuod normleiss käyttöolosuhteiss, mutt jos sitä vuot huoneeseen j se joutuu kosketuksiin lämmönlähteen, kuten lämmittimen ti lieden, knss, se voi iheutt hitllisen rektion. Jos vettä ti muut vierst inett joutuu sisäisiin osiin, lopet litteen käyttö välittömästi j kytke virrnktkisin pois päältä. Litteen käytön jtkminen voi iheutt tuliplon ti sähköiskun. Pyydä jälleenmyyjää korjmn lite. Älä puhdist ilmstointilitteen sisäosi itse. Pyydä jälleenmyyjää puhdistmn ilmstointilitteen sisäost. Väärin suoritettu puhdistus voi iheutt hrtsiosien rikkoutumist ti sähköosien eristysvikoj, mistä voi seurt vesivuotoj, sähköiskuj ti tuliplo. Älä vhingoit ti muut virtkpeli. Älä kytke kpeli puoliväliin ti käytä muiden litteiden knss jettu jkorsi. Muuten seuruksen voi oll tuliplo. Älä lit rskit esineitä virtkpelin päällä, älä ltist sitä kuumuudelle äläkä vedä sitä. Muuten seuruksen voi oll sähköisku ti tuliplo. Älä ltist kehosi suorn kylmälle ilmlle pitkiä ikoj. Älä työnnä sorme ti mitään esinettä ilmn tulo-/poistoukkoon. HUOMIO Vrmist, että tyhjennysvesi poistetn. Jos veden poistoprosessi on puutteellinen, vettä voi vuot iheutten huoneklujen vesivhinkoj. Trkist sennusmenettelyn oikeellisuus ottmll yhteys litteen sentneeseen jälleenmyyjään ti mmttiliseen. Jos sisäyksikön putkilähtö on näkyvissä litteen siirtämisen tki, sulje ukko. Sisällä olevien sähköosien koskettminen voi iheutt vmmoj ti sähköiskun. Älä pese pääilmstointilitett vedellä. Se voi iheutt sähköiskun. Älä lit nestettä sisältäviä stioit, kuten mljkoit, litteen päälle. Niistä voi päästä vettä litteen sisään, mikä heikentää sähköeristystä j iheutt sähköiskun. Jos litett käytetään suljetuss huoneess ti muiden polttolitteiden knss, muist vt ikkun silloin tällöin ilmnvihto vrten. Riittämätön ilmnvihto voi iheutt hpenpuutteest iheutuvn tukehtumisen. Älä käytä polttolitteit suorn ilmstointilitteen ilmvirrss. Epätäydellinen plminen litteess voi iheutt tukehtumisen. Vältä käyttämistä pitkään erittäin kostess (yli 80 %) ympäristössä esim. ikkunn ti oven olless uki. Sisäyksikössä voi oll kondenstiot, j pisrt voivt pudot huoneklujen päälle. Jos yksikköä ei käytetä pitkään ikn, käännä pääkytkin ti virtktkisin pois päältä. Trkist vähintään kerrn vuodess, onko ulkoyksikön kiinnityspöytä vurioitunut. Jos vurioit ei korjt, lite voi pudot ti ktu j iheutt vmmoj. FI 2

5 Seiso tukevill tikkill, kun kiinnität/irrott etupneeli/ilmnsuodtint/ilmnpuhdistussuodtint. Muuten seuruksen voi oll putominen ti vmmoj. Älä seiso ulkoyksikön päällä ti lit mitään sen päälle. Muuten seuruksen voi oll putomisest ti ktumisest iheutuvi vmmoj. Mikä thns litteen vurio voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Älä set mitään ulkoyksikön ympärille ti slli pudonneiden lehtien kertyä sen ympärille. Jos pudonneit lehtiä on, pienet eläimet voivt päästä litteeseen j koskett sisäisiä sähköosi, jost voi seurt vik ti tuliplo. Älä sijoit eläimiä j ksvej pikkoihin, joihin ilmstointilitteen ilmvirt osuu suorn. Sillä voi oll negtiivinen vikutus eläimeen ti ksviin. Älä käytä litett erikoistrkoituksiin, kuten ruon ti eläimien säilytykseen ti ksvien, trkkuuslitteiden ti tide-esineiden näytteillepnoon. Älä käytä livoiss ti muiss kulkuvälineissä. Se voi iheutt ilmstointilitteen vin. Lisäksi se voi vhingoitt näitä esineitä. Älä sijoit muit sähkölitteit ti huonekluj litteen lpuolelle. Vesipisroit voi tippu iheutten vhinko ti vin. Huollon jksi litteen käyttö täytyy lopett j virtktkisin kytkeä pois päältä. Kosk sisällä olev tuuletin voi pyöriä suurell nopeudell, se voi iheutt vmmoj. Kun etupneeli/ilmnsuodtin on puhdistettu, pyyhi kikki vesi pois j nn kuivu. Jos vettä on jäljellä, se voi iheutt sähköiskun. Kun etupneeli on irrotettu, älä kosket litteen metlliosi (lumiinirivt yms.). Se voi iheutt vmmoj. Jos kuulet ukkosen äänen j slm voi iskeä, lopet litteen käyttö j kytke virtktkisin irti. Jos slm iskee, se voi iheutt vin. Älä ripust pyykkiä ti muit esineitä liikkuvn pneeliin. Liikkuv pneeli voi pudot j iheutt vmmoj. 3 FI

6 OSIEN NIMET Ulkoyksikkö Kylmäineputki, sähköjohdot j tyhjennysletku b Ilmnotto c Ilmnpoisto b Sisäyksikkö d Kosteusnturi/lämpötil-nturi e Etupneeli f Liikkuv pneeli g Ilmnsuodtin h Ilmnpoisto i Vksuor ilmnvirtussäleikkö j Pystysuor ilmnvirtussäleikkö k Plsmionivrj l Näyttöpneeli m Infrpunsignlin vstnotin n Kukosäädin o Pneelin tuki n e f c g d o k j i h l m HUOMIO (vin RAS-***-ND-mlli) Ole vrovinen plovmmojen välttämiseksi. Ulkoyksikön pohjlevyyn on sennettu lämmitin. Kun ulkolämpötil on lhinen, lämmitin lämmittää pohjlevyä, vikk lite ei olisi toiminnss, jott ulkoyksikön sisälle ei kerry lunt. SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttöpneeli Toiminttilt on näytetty ll. RESET-pinike b OPERATION-merkkivlo (toimint) (vihreä) c TIMER/S.CLEAN-merkkivlo (jstin) (ornssi) d PURE-merkkivlo (puhdistus) (sininen) *1 e Infrpunsignlin vstnotin *1: Jos ornssi PURE-merkkivlo pl, se trkoitt ongelm plsmionivrjss. Ot yhteys ostopikkn. RESET-pinike RESET-pinikkeell on seurvt kksi tehtävää. Väliikinen toimint Käytä, kun et löydä kukosäädintä ti sen pristot ovt tyhjät. ( ktso sivu 20.) b c d e FI 4

7 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT b c Infrpunsignlin lähetin Lähettää signlej sisäyksikköön. -pinike Käynnistä toimint pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, pin pinikett uudelleen. Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse til pinmll tätä pinikett. Jokinen pinikkeen pinllus viht til järjestyksessä A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS j tkisin tiln A. (Kuuluu vstnottopiippus.) d Lämpötilpinike ( TEMP) e f g h.. Lämpötil-setus voidn nost 30 C:seen.... Lämpötil-setus voidn lske 17 C:seen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Vksuorn ilmnvirtuksen setuspinike (FIX) Säädä vksuorn ilmnvirtuksen suunt tällä pinikkeell. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 17) Pystysuorn ilmnvirtuksen setuspinike (FIX) Säädä pystysuorn ilmnvirtuksen suunt tällä pinikkeell. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 17.) Säleikön utomttitoiminnn pinike (SWING) Jokinen SWING-pinikkeen pinllus muutt kääntämistil. (Kuuluu vstnottopiippus.) (Pystykääntö > vkkääntö > pysty- j vkkääntö > pysäytä kääntö) Pysäytä kääntymistil pinmll pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 17.) PÄÄLLÄ-jstimen pinike (ON) Muut tällä pinikkeell kellonik j PÄÄLLÄ-jstimen ikoj. m n o p q r s Muistipinike (MEMO) Tllenn setukset pinmll tätä pinikett. Tllenn kukosäätimessä näkyvä setus pitämällä tätä pinikett pinettun yli 3 sekunti j kunnes tulee näkyviin. ( ktso sivu 16.) Automttikäytön pinike (AUTO) Käynnistä ilmstointilitteen utomttitoimint tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 10.) Nukkumistil-pinike (SLEEP MODE) Käynnistä nukkumistil pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 19.) merkki Omt setukset-pinike (MY COMFORT) Pin tätä pinikett, kun hlut käyttää ilmstointilitett MEMO-pinikkeell tllennettujen setusten mukisesti. ( ktso sivu 16.) Puhdistus-pinike (PURE) Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. ( ktso sivu 13.) Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse puhltimen nopeus pinmll tätä pinikett. Kun pint AUTO-pinikett, puhltimen nopeus säätyy utomttisesti huoneen lämpötiln mukn. Voit vlit puhltimen nopeuden myös mnulisesti viidestä käytettävissä olevst setuksest. (HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA +, NOPEA ) (Kuuluu vstnottopiippus.) 8 C:n toimint-pinike (8 C) Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 12.) (vin RAS-***-ND-mlli) Siirrä ik myöhemmäksi pinmll ON ON -pinikkeen nuolt. Siirrä ik ikisemmksi pinmll ON ON -pinikkeen i nuolt. POIS-jstimen pinike (OFF) Muut tällä pinikkeell POIS-jstimen ikoj. j k l Siirrä ik myöhemmäksi pinmll OFF nuolt. -pinikkeen Siirrä ik ikisemmksi pinmll OFF OFF -pinikkeen nuolt. Vruspinike (SET) Tllenn ik-setukset pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Peruutuspinike (CLR) Peruut PÄÄLLÄ- ti POIS-jstin pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Suurtehopinike (Hi POWER) Käynnistä suurtehotoimint pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 19.) OFF q d c b l f g k h n p o m e r j s i 5 FI

8 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttö Kikki osoittimet kellonjn osoitint lukuun ottmtt sdn näkyviin -pinikett pinmll. Tiedonsiirtomerkki Tiedonsiirtomerkki ( ) on näkyvissä, kun kukosäädin lähettää signlej sisäyksikköön. b Tiln ilmisin Näyttää käytössä olevn toiminttiln. Lämpöpumppumllit (AUTO: utomttisäätö, A: utomttisen siirtymisen hllint, c d b hj : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS) c Lämpötiln ilmisin Näyttää lämpötil-setuksen (17 30 C). d Puhdistus-ilmisin (PURE) Näyttää, että sähköinen ilmnpuhdistus on käynnissä. e Puhltimen nopeuden ilmisin (FAN) Näyttää puhltimen vlitun nopeuden. Näkyvissä voi oll AUTO ti yksi viidestä nopeudest (HIDAS, HIDAS+, KESKINOPEA, i g e KESKINOPEA+, NOPEA ). Näkyvissä on AUTO, kun toiminttiln on AUTO ti : KUIVAUS. f Ajstimen j kellon osoitin Näkyvissä on jstintoiminnon ik-setus ti kellonik. Näkyvissä on in nykyinen kellonik pitsi AJASTINTA käytettäessä. g Suurtehon ilmisin (Hi POWER) Näyttää, kun SUURTEHOTOIMINTA käynnistyy. Käynnistä toimint pinmll Hi POWER -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. h (Muisti) -ilmisin (MEMORY) Vilkkuu 3 sekunti, kun MEMO-pinikett pinetn käytön ikn. -merkki tulee näkyviin, kun pinikett pidetään pinettun yli 3 sekunti merkin vilkkuess. Poist merkki pinmll jotkin toist pinikett. i Nukkumistiln ilmisin (SLEEP MODE) Näkyy, kun NUKKUMISTILA on käytössä. Käynnistä toimint pinmll SLEEP MODE -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. j Kukosäätimen A/B-vihdon ilmisin Kun kukosäätimen vihtotoiminto on setettu, kukosäätimen näyttöön tulee B. (Kun kukosäätimen setuksen on A, tällä kohdll ei ole ilmisint.) Kukosäätimen vihtotoiminto Kuvss on näytetty kikki osoittimet selityksen vuoksi. Käytön ikn vin sinmukiset osoittimet ovt näkyvissä kukosäätimessä. Jos kksi sisäyksikköä on sennettu smn ti vierekkäisiin huoneisiin, kumpikin yksikkö stt käynnistyä j pysähtyä smnikisesti kukosäädintä käytettäessä. Tämä voidn estää vihtotoiminnon vull, niin että kumpikin sisäyksikkö toimii inostn sitä vstvll kukosäätimellä. Jos hlut käyttää kukosäätimen vihtotoiminto, ot yhteys ilmstointilitteen myyjään ti sennusyhtiöön. f FI 6

9 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS Kukosäätimen pristojen sentminen Irrot knsi j senn pristot. b Kiinnitä knsi tkisin. Pristojen irrottminen Irrot knsi j ot pristot pois. b Sulje knsi. * Hävitä pristot pikllisten määräysten mukisesti. Pristot Kun vihdt pristot, käytä kht uutt pristo (tyyppi AAA). Pristot kestävät noin vuoden normlikäytössä. Vihd pristot, jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottopiippust ti kun ilmstointilitett ei voi käyttää kukosäätimellä. Poist pristot, kun kukosäädintä ei käytetä yli kuukuteen, jott ne eivät vuod j iheut toiminthäiriöitä. Vedä knsi pois smll kun pint reunoj. Pristojen vihto Vro, ettet vihd (+)- j ( )-npoj keskenään. Kellonjn settminen Aset kukosäätimen kello tässä osss nnettujen ohjeiden mukisesti, ennen kuin lt käyttää ilmstointilitett. Kukosäätimen iknäyttö näyttää kellonjn riippumtt siitä, onko ilmstointilite päällä ti ei. Alkusetus Kun pristot setetn kukosäätimeen, iknäytössä näkyy vilkkuv AM 0:00. ON ON -pinike (ti OFF OFF -pinike) Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett (ti OFF OFF -pinikett). Jokinen ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. b SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. b 7 FI

10 Kellonjn säätäminen CLOCK-pinike Pin CLOCK-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. b ON ON -pinike (ti OFF OFF -pinike) Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett (ti OFF OFF -pinikett). Jokinen ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen (ti OFF-pinikkeen) pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. c SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. Pin CLOCK b c FI 8

11 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ HUOMIO Ilmstointilite ei toimi, jos verhot, ovet ti muut esineet estävät kukosäätimestä tulevien signlien pääsyn sisäyksikköön. Vro, ettei kukosäätimen päälle kdu nestettä. Kukosäädintä ei s ltist suorlle uringonvlolle ti kuumuudelle. Jos infrpunsignlin vstnotin ltistuu suorlle uringonvlolle, ilmstointilite ei ehkä toimi oikein. Suoj vstnotin verhoill uringonvlolt. Jos ilmstointilitett käyttävässä huoneess on sähkösytyttimellä vrustettu loistevlo, se voi häiritä signlien vstnotto. Jos iot käyttää loistevloj, pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Jos kukosäädin vikutt muihin sähkölitteisiin, siirrä nämä litteet ti pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Kukosäätimen sijoittminen Pidä kukosäädin pikss, jost sen signlit svuttvt sisäyksikön vstnottimen (enintään 7 metrin päässä). Kun vlitset jstintoiminnon, kukosäädin lähettää signlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Jos kukosäädin on pikss, joss signlin siirtyminen estyy, seuruksen voi oll jop 15 minuutin viive. Kukosäätimen teline Kukosäätimen telineen sentminen Ennen kuin sennt kukosäätimen telineen seinään ti pylvääseen trkst, pystyykö sisäyksikkö ottmn vstn kukosäätimen signlit. Kukosäätimen kiinnittäminen j irrottminen Kukosäädin kiinnitetään pitämällä sitä kukosäätimen telineen suuntisesti j pinmll se sitten telineeseen pohjn sti. Kukosäädin irrotetn vetämällä ylöspäin pois telineestä. 7 m Signlin vstnottoäänimerkkien tyypit Kun sisäyksikön vstnotin vstnott signlin, sisäyksikkö nt signlin vstnottoäänimerkin. Äänimerkki...Aloit/vihd Pitkä äänimerkki...seis Kksi äänimerkkiä...ilmoit Kun ilmoitusääni kksi äänimerkkiä kuuluu Se ilmoitt, että lämpötiln, tuulettimen nopeuden ti ilmvirrn suunnn setukset plutettiin perussetuksiin. Kohde Lämpötil Tuulettimen nopeus Vksuor ilmvirt Pystysuor ilmvirt Perussetus 22 C (8 C 8 C:n TOIMINTA (vin RAS-***-ND-mlli)) AUTO Kun vksuorn ilmvirrn säleikkö osoitt eteenpäin. Kun pystysuorn ilmvirrn säleikkö pysähtyy säleikön äärisentoon. 9 FI

12 AUTOMAATTIKÄYTTÖ Kun ilmstointilite setetn AUTOMAATTI-tiln, se vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 19.) Myös puhllusnopeutt j säleikköä säädetään utomttisesti. Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Automtti-pinike (AUTO) Pin AUTO-pinikett. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos AUTOMAATTI-til on epämiellyttävä, voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt, j myös TILA muuttuu AUTOMAATTI-tilst A:ksi, kun puhllusnopeutt j säleikön sento muutetn. Myös puhllusnopeuden osoitin näkyy. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. b c AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) Kun ilmstointilite setetn A-tiln ti siirretään AUTO-käytöstä setusten muuttmisen vuoksi, ilmstointilite vlitsee utomttisesti jäähdytyksen ti lämmityksen huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 19.) Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse A. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Lämpötil, puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt. Voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d FI 10

13 JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse JÄÄHDYTYS ti LÄMMITYS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d KUIVAUS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse KUIVAUS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Puhltimen nopeussetukseksi setetn AUTO j näytössä näkyy AUTO. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b 11 FI

14 8 C:n TOIMINTA (vin RAS-***-ND-mlli) Tätä toiminto käytetään tyhjillään olevn huoneen jäätymisen estämiseksi. Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Ilmstointilite pitää huoneen lämpötiln noin 8 C:ss. Huoneen lämpötil voi poiket hiemn 8 C:st huoneen koon j litteen sennuksen mukn. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless pois toiminnst Käynnistys 8 C-pinike Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless pois toiminnst, pysäytä toimint pinmll 8 C -pinikett uudelleen. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless toiminnss Käynnistys 8 C-pinike Siirry 8 C:n lämmitystoimintoon pinmll tätä pinikett. Jos ilmstointilite suoritt jäähdytystä (utomttijäähdytys mukn lukien) ti kuivust, se pysähtyy j 8 C:n lämmitystoiminto käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos ilmstointilite suoritt lämmitystä, se siirtyy välittömästi 8 C:n lämmitystoimintoon. Jos ilmstointilite suoritt ilmnpuhdistust, se suoritt sekä ilmnpuhdistuksen että 8 C:n lämmitystoiminnon. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless toiminnss, pl edelliseen toiminttiln pinmll 8 C - pinikett uudelleen. Trkst toiminttil kukosäätimen näytöstä. Kun lämmitys käynnistetään järjestelmän olless 8 C:n lämmityksessä, lämpimän ilmn tuloon voi kulu noin 5 minuutti. HUOMIO Lämmitysteho voi heikentyä, jos ilmsäleikön suunt on liin ylös 8 C:n lämmityksen ikn. HUOMAA Puhltimen nopeussetuksen 8 C:n lämmityksen käynnistyessä on AUTO. Jos jstintoiminto on setettu ennen 8 C:n lämmitystä, jstintoiminnon setus peruutetn. Ajstintoiminnon setuksi ei void tehdä 8 C:n lämmityksen ikn. SWING- (säleikön kääntö), FIX- (säleikön sento), FAN- (puhltimen nopeus) j PURE (ilmnpuhdistus) -setuksi voidn muutt 8 C:n lämmityksen ikn. Asetusten muutoksi ei void tehdä muill pinikkeill. Lämpötilksi voidn vlit 5 13 C, kun käytetään 8 C:n lämmitystoiminto. Puhllusilmn lämpötil on pienempi kuin normlin lämmityksen ikn. FI 12

15 ILMANPUHDISTUS Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Ilmstointilitteen toiminnn ikn PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. Plsmionivrj on käytössä. Vin ILMANPUHDISTUS-toiminnn pysäyttäminen PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) smmuu, kun ilmstointilite on toiminnss. Plsmionivrj on pois käytöstä. Ilmstointilitteen toiminnn pysäyttäminen smnikisesti -pinike Ilmstointilitteen toimint j ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) j PURE-merkkivlo (sininen) smmuvt. HUOMIO Kun -pinikett pinetn seurvn kerrn, sekä ilmstointilite että ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistyvät yhdessä. Ilmstointilitteen j ILMANPUHDISTUS-toiminnn yhdistetyn toiminnn ikn vin ilmstointilitteen toimint ei voi pysäyttää. Kun ilmstointilite on pysäytetty PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. TIETOJA ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. Kun tuulettimen nopeus on utomttinen, se muuttuu enintään nopeuteen MED+. Hi POWER -käytön ikn pystysuorn ilmvirrn säleikön sento vihtuu suuren tehon sentoon. SUURTEHOTOIMINTA Suurteho (Hi POWER) Suurtehotil säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmn virtust j toiminttil, niin että huone jäähtyy nopesti kesällä j lämpenee nopesti tlvell. ( ktso sivu 19.) Suurtehotiln settminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett. Kukosäätimessä näkyy Hi POWER-merkki. Suurtehotiln peruuttminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett kerrn uudestn. Kukosäätimessä olev Hi POWER-merkki kto. HUOMIO Suurtehotil ei voi käynnistää KUIVAUS-toiminnn ti VAIN PUHALLIN -toiminnn (vin mlleiss, joiss on inostn jäähdytys) ikn. 13 FI

16 . AJASTIMEN KÄYTTÖ PÄÄLLÄ-jstin j POIS-jstin PÄÄLLÄ-jstimen settminen ON ON -pinike Pin ON ON -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. POIS-jstimen settminen OFF OFF -pinike Pin OFF OFF -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen OFF-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. OFF-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. b c HUOMIO Kun jstintoiminto on vlittu, kukosäädin lähettää jstinsignlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Tämän vuoksi kukosäädin tulee säilyttää pikss, jost se pystyy lähettämään signlin sisäyksikköön häiriöttä. Jos et pin SET SET -pinikett 30 sekunnin kuluess jn setuksest, setus peruuntuu. Kun vlitset jstimen toiminttiln, setukset tllennetn kukosäätimeen. Tämän jälkeen ilmstointilitteen toimint käynnistyy smoiss olosuhteiss, jotk säädettiin kukosäätimen ON - ti OFF -pinikkeell. Ajstint ei voi sett kellonäytön vilkkuess. Aset kello kohdss Kellonjn settminen sivull 7 nnettujen ohjeiden mukisesti j set sitten jstin. FI 14

17 Yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti) POIS-jstin > PÄÄLLÄ-jstin (toimii > pysäytetty > toimii) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut pysäyttää ilmstointilitteen mentyäsi nukkumn j käynnistää sen uudelleen mull herättyäsi ti plttusi kotiin. Esimerkki: Ilmstointilitteen pysäyttäminen j käynnistäminen uudelleen seurvn mun Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. Toimii Pysäytys Toimii jälleen (2) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. PÄÄLLÄ-jstin > POIS-jstin (pysäytetty > toimii > pysäytetty) Tämän setuksen vull voit käynnistää ilmstointilitteen, kun heräät, j pysäyttää sen, kun lähdet ulos. Esimerkki: Ilmstointilitteen käynnistäminen seurvn mun j pysäyttäminen Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. Pysäytys Toimii Pysäytys (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. Vllitsev ik lähinnä olev PÄÄLLÄ- ti POIS-jstintoiminto käynnistyy ensin. Jos sekä PÄÄLLÄ- että POIS-jstimelle on setettu sm ik, jstintoiminto ei käytetä. Myös ilmstointilitteen toimint stt pysähtyä. HUOMIO Kukosäädin lähettää signlin noin 3 sekunnin kuluttu sisäyksikköön j sisäyksiköstä kuuluu vstnottopiippus, kun pint SET SET -pinikett. Päivittäinen yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti j käynnistäminen päivittäin) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut yhdistelmäjstimien toimivn jok päivä smn ikn. Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. (4) Viheen (3) jälkeen näytössä vilkkuu nuolimerkki ( ti ) noin 3 sekunti. Pin SET SET -pinikett vilkkumisen ikn. Kumpikin nuoli (, ) on näkyvissä päivittäisen jstimen setuksen ikn. Ajstimen toiminnn peruuttminen Pin CLR CLR -pinikett. Kellonäyttö Kellonik ei ole näkyvissä jstint (PÄÄLLÄ-POIS, POIS-PÄÄLLÄ, POIS) setettess, jott setusik voidn näyttää. Vllitsev kellonik voidn ktso pinmll lyhyesti SET-pinikett, jolloin kellonik tulee näkyviin 3 sekunniksi. 15 FI

18 MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA Voit tllent MEMO-pinikkeell usein käytettyjä toimint-setuksi käytön helpottmiseksi. Käynnistä ilmstointilite toiminttilss, jonk hlut kukosäätimen tllentvn. Pin ll näytettyä pinikett ilmstointilitteen olless toiminnss. MEMO-pinike Käynnistä setuksen tllennus pinmll lyhyesti tätä pinikett. Kikki näkyvissä olevt osoittimet kellonjn osoitint j toiminttiln osoitint lukuun ottmtt vilkkuvt. b MEMO-pinike Pidä MEMO-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti osoittimen vilkkuess. Näkyviin tulee -merkki j setus tllennetn. Jos et pin MEMO-pinikett 3 sekunnin kuluess ti pint jotkin muut pinikett, MUISTI-setus peruuntuu. MEMO-pinikkeell voidn tllent seurvt toiminttilt: til, lämpötil, puhllin, jstin j suurteho. b Ilmstointilitteen käyttö MEMO-pinikkeell tllennetun setuksen mukisesti. MY COMFORT -pinike Pin MY COMFORT -pinikett. MEMO-pinikkeell tllennettu setus tulee näkyviin j ilmstointilite toimii tämän setuksen mukisesti. (A): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless pysähtyneenä Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. (B): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless toiminnss Toiminttil vihtuu MEMO-pinikkeell tllennettuun setukseen. Alkusetus: TILA : AUTOMAATTI Lämpötil : 22 FI 16

19 ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Säädä ilmvirrn suunt oikein. Jos näin ei tehdä, käyttö voi iheutt epämukvuutt j lämpötil jkutuu epätsisesti huoneess. Säädä pystysuor ilmnvirtust kukosäätimellä. Säädä vksuor ilmvirt kukosäätimellä. Pystysuorn ilmnvirtuksen säätäminen Ilmstointilite säätää utomttisesti pystysuorn ilmnvirtuksen suunt käyttöolosuhteiden mukisesti, kun vlittun on AUTOMAATTI- ti A-til. Vksuorn ilmvirrn säätäminen Vlmistelu: Kun ilmstointilite on toiminnss, voit muutt ilmvirrn suunt vksuunnss (vsen/oike) kukosäätimellä. Pystysuorn ilmvirrn suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. FIX -pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. b Vksuorn ilmvirrn suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. b FIX -pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. HUOMAA Muut pysty-/vksuorn ilmvirtuksen säleikön suunt osoitetun lueen sisällä. Tämän jälkeen pysty-/vksuor ilmvirt settuu utomttisesti siihen suuntn, johon sett säleikön FIX-pinikkeell. Ilmnvirtuksen suunnn utomttinen kääntäminen Suorit tämä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. c SWING-pinike Ain kun SWING-pinikett pinetn, ilmstointilitteen toiminttil vihtuu seurvsti: Pystysuorn ilmvirrn säleikkö kääntyy. Vksuorn ilmvirrn säleikkö kääntyy. Pystysuorn ilmvirrn säleikkö j vksuorn ilmvirrn säleikkö kääntyvät smn ikn. Pystysuorn ilmvirrn säleikön j vksuorn ilmvirrn säleikön kääntyminen pysäytetään. Pin FIX, kun hlut viht pystysuorn ilmvirrn säleikön kääntymisen keskisennon. Pin FIX, kun hlut viht vksuorn ilmvirrn säleikön kääntymisen keskisennon. Toiminto pysäytetään pinmll SWING-pinikett. HUOMIO FIX- j SWING-pinikkeet eivät ole käytettävissä, kun ilmstointilite ei ole toiminnss (myös kun PÄÄLLÄ-jstin on setettu). Älä käytä ilmstointilitett pitkiä jnjksoj niin, että ilmnvirtus on setettu lspäin jäähdytyksen ti kuivuksen ikn. Muuss tpuksess pystysuorn ilmnvirtussäleikön pinnlle voi tiivistyä vettä, jok voi tippuessn iheutt vhinkoj. Älä liikut pysty- j vksuorn ilmvirrn säleikköjä käsin. Käytä in FIXpinikett. Jos siirrät säleikköä käsin, se ei ehkä toimi oikein käytön ikn. Jos säleikkö ei toimi oikein, pysäytä ilmstointilite j käynnistä se sitten uudelleen. Kun ilmstointilite käynnistetään välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen, pystysuor ilmnvirtussäleikkö ei ehkä liiku 10 sekuntiin. c Kun pystysuorn ilmvirrn säleikkö vtn FIXpinikkeell, se viht suunt vutuessn. 17 FI

20 AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Tämä ilmstointilite on vrustettu utomttisell uudelleenkäynnistystoiminnoll, jonk vull ilmstointilite jtk toimintns virtktkon jälkeen käyttösetusten mukisesti ilmn kukosäätimen käyttöä. Toimint jtkuu ilmn vroitust 3 minuutin kuluttu virrn plmisen jälkeen. TIETOJA Automttist uudelleenkäynnistystä ei ole setettu toimimn tehtlt lähetetyissä litteiss, joten se joudutn hluttess settmn erikseen. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN ASETTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto setetn seurvll tvll: Litteen virtlähteen on oltv päällä. Toiminto ei setet, jos virt on pois päältä. Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto otetn käyttöön pitämällä RESETpinikett pinettun 3 sekunti. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Automttinen uudelleenkäynnistyssetus on käytössä. Järjestelmä voi käynnistyä utomttisesti uudelleen. RESET-pinike (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert 3 sekunti pinikkeen pinmisen jälkeen. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. Automttinen uudelleenkäynnistys ei hyväksy komentoj, jos jstintoiminto on otettu käyttöön kukosäätimellä. Kun utomttinen uudelleenkäynnistystoiminto on käynnistänyt ilmstointilitteen uudelleen, säleikön kääntötoiminto (AUTO) jtkuu. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN PERUUTTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto peruutetn seurvll tvll: Toist setustoimenpide. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Automttinen uudelleenkäynnistyssetus on peruutettu. Ilmstointilite täytyy käynnistää kukosäätimellä mnulisesti uudelleen, kun päävirt on ktkistu. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. TIETOJA Älä pidä RESET-pinikett pinettun yli 10 sekunti. Muuten huollon j uudelleensennuksen ikn käytettävä pkkojäähdytyskäyttö ktivoituu. Voit pysäyttää pkkojäähdytyskäytön pinmll RESET-pinikett uudelleen. RESET-pinike FI 18

21 ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA Automttikäyttö Kuten kuvss 1 näytetään, utomttitoiminttil vlitsee käynnistysviheess toiminnn huoneen lämpötiltietojen perusteell. Huoneen lämpötil, kun toimint käynnistyy ti vlitn uudelleen Huoneen lämpötil Lämpötiln+1 settminen Setting temperture Lämpötiln 1 settminen Jäähdytys Vin puhllin -toimint Lämmitys Kuv 1 Toiminttil vlitn uudelleen, kun kompressori on ollut pysähtyneenä 15 minuutti. Suurtehotoimint Kun Hi POWER -pinikett pinetn jäähdytyksen, lämmityksen ti A-toiminnn ikn, ilmstointilite käynnistää seurvn toiminnn. Jäähdytys Jäähdytystä suoritetn lämpötiln, jok on 1 C:n pienempi kuin lämpötil-setus. Lisäksi puhllusnopeus setetn suurelle nopeudelle*. * Ääni voimistuu puhllusnopeuden mukn. Lämmitys Lämmitystä suoritetn lämpötiln, jok on 2 C:t suurempi kuin lämpötil-setus. Puhllusnopeus vihtuu utomttisesti käyttöolosuhteiden mukn. Nukkumistil-toimint Ilmstointilite säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmnvirtust j äänitso j estää näin liillisen jäähtymisen kesällä j pitää huoneen lämpimänä j mukvn tlvell. TIETOJA Teho- j äänitso ovt pienempiä nukkumistiln ikn, joten huone ei ehkä jäähdy riittävästi, jos tätä til käytetään pitkän ik. Nukkumistil ei voi käyttää kuivustoiminnn ti ilmnpuhdistustoiminnn (itsenäinen toimint) ikn. (Ilmnpuhdistustoimint [itsenäinen toimint] käynnistyy, kun pinetn PURE-pinikett ilmstointilitteen olless pysähtyneenä ilmnpuhdistustoiminnn suorittmist vrten. Ilmstointilite ei toimi sen ikn.) Jos nukkumistiln ikn pinetn FAN-pinikett, nukkumistil peruutetn. Nukkumistil ei ole jstintoiminto. Kuivus ( ) Kuivustil vlitsee utomttisesti jäähdytyskuivustiln lämpötil-setuksen j huoneen todellisen lämpötiln erotuksen perusteell. Puhllusnopeuden ilmisimess lukee AUTO, j käytössä on hids nopeus. Näyttöpneelin merkkivlojen kirkkus pienenee lepotilss. 19 FI

22 TALOUDELLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ Pidä huoneen lämpötil miellyttävällä tsoll Puhdist ilmnsuodttimet Tukkeutuneet ilmnsuodttimet heikentävät ilmstointilitteen toimint. Puhdist ne khden viikon välein. Älä koskn v ovi j ikkunoit enempää kuin trpeen Älä koskn v ikkunoit j ovi enempää kuin trpeen, jott viileä ti lämmin ilm pysyisi huoneess. Ikkunverhot Sulje verhot jäähdytyksen ikn, jott huoneeseen ei pääse suor uringonvlo. Sulje verhot lämmityksen ikn, jott lämpö pysyy sisällä. Käytä jstint tehokksti Aset jstin hlutulle toimint-jlle. Mhdollist huoneilmn tsinen kierto Säädä ilmvirrn suunt niin, että huoneilm kiertää tsisesti. Puhdist Sulje Puhlt ylöspäin Ilm viileää j kuiv Ilmnvirtuksen säätö Puhlt lspäin Lämmin ilm Käytä jstint tehokksti Viileä Säädä VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ Väliikinen käyttö Tämän toiminnon vull litett voidn käyttää väliikisesti, jos kukosäädin on hävinnyt ti sen pristot ovt loppuneet. Käynnistä utomttitoimint (AUTO) pinmll RESET-pinikett. Väliikisen toiminnn olless käytössä kukosäädintä ei voi käyttää. TIETOJA Älä pidä RESET-pinikett pinettun yli 3 sekunti. ( ktso sivu 18.) PUHDISTUS En löydä kukosäädintä Väliikinen käyttö on mhdollist! Puhdistus Tätä toiminto käytetään ilmstointilitteen sisäpuolen kuivmiseen homeen yms. ksvun vähentämiseksi ilmstointilitteen sisällä. Kun lite pysähtyy vähintään 10 minuutti kestäneen jäähdytys- ti kuivustiln jälkeen, puhdistus käynnistyy utomttisesti j litteen näyttöpneeliss olev S.CLEAN-merkkivlo syttyy. Puhdistuksen kestoik Puhdistus kestää 4 tunti, jos lite on toiminut jäähdytys- ti kuivustilss vähintään 10 minuutti. Puhdistust koskevi tietoj Puhdistus ei tee huonett puhtmmksi ti poist ilmstointilitteen sisällä jo olev homett ti pölyä. Toiminnn ikn voi näkyä hiemn huurrett. Tämä on normli eikä merkitse toiminthäiriötä. Pystysuorn ilmvirrn säleiköt j liikkuv pneeli vutuvt hiemn. Jos käynnissä olev puhdistus keskeytetään, puhdistustulos jää villiniseksi. Puhdistus voidn lopett kesken pinmll -pinikett khdesti puhdistuksen ikn. FI 20

23 TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO VAROITUS Muist ktkist virt virrnktkisimest ti päävirtkytkimestä ennen ilmstointilitteen puhdistmist. Sisäyksikön j kukosäätimen puhdistminen HUOMIO Pyyhi sisäyksikkö j kukosäädin kuivll knkll. Kun ilmstointilite on erittäin likinen, kostut kngspyyhe kylmässä vedessä j pyyhi sitten sisäyksikkö. Älä koskn käytä koste kngst kukosäätimen puhdistmiseen. Älä käytä kemiklipohjist pölypyyhettä pyyhkimiseen ti jätä sellisi mterilej litteen päälle pitkäksi ik. Ne voivt vhingoitt ti hlist litteen pint. Älä käytä puhdistmiseen bensiiniä, ohentimi, kiillotusjuheit ti muit liuottimi. Nämä voivt iheutt murtumi ti epämuodostumi muovipintn. Kun litett ei käytetä vähintään kuukuteen (1) Kuiv litteen sisäpuoli käyttämällä puhllustoiminto 3 4 tunti. Suuren lämpötil-setuksen käyttö jäähdytyksen knss s puhlluksen toimimn. (2) Pysäytä ilmstointilite j ktkise virt virrnktkisimest. (3) Puhdist ilmnsuodttimet. (4) Poist pristot kukosäätimestä. Ohennin Pyyhi kuivll knkll Trkst ennen käyttöä HUOMIO Trkst, että ilmnsuodttimet on sennettu. Trkst, etteivät ulkoyksikön ilmnpoistoukko j ilmnottoukko ole tukoss. Ilmnsuodttimen puhdistminen Puhdist ilmnsuodttimet 2 viikon välein. Ilmstointilitteen teho heikkenee, jos ilmnsuodttimet ovt pölyn peitoss. Jäähdytys suurell lämpötilsetuksell. Ilmnsuodtin Puhdist ilmnsuodttimet mhdollisimmn usein. 21 FI

24 Vlmistelu: 1 Av liikkuv pneeli. Vedä oiken j vsemmn sivun losss olevi khvoj j v liikkuv pneeli, kunnes se on vksuorss. 2 Muist in trttu khvoihin, kun vt liikkuv pneeli. (Liikkuv pneeli ei voi irrott.) Etupneeli Khv Liikkuv pneeli 3 Tue liikkuv pneeli pneelin tuell. Trtu liikkuvn pneeliin vsemmll kädellä, vedä pneelin tuki ylös oikell kädellä j set se koloon. Pneelin tuki Kolo 4 Irrot ilmnpuhdistin. Nost ilmnpuhdistimen nuppi j vedä se ulos etupuolelle. 5 Poist pöly suodttimist pölynimurill ti pese suodttimet vedellä. Kuiv ilmnsuodttimet pesun jälkeen vrjoss. 6 Aset ilmnsuodttimen yläos niin, että sen oike j vsen reun sopivt sisäyksikköön. 7 Sulje liikkuv pneeli. Trtu liikkuvn pneeliin vsemmll kädellä, lske pneelin tuki ls oikell kädellä j sulje se pinmll kht kuvss osoitettu koht. Jos liikkuv pneeli on uki, suorit käynnistys- j pysäytystoimenpiteet kukosäätimellä. (Liikkuv pneeli voi vhingoittu, jos yrität sulke sen käsin, kun se on uki.) Työnnä Työnnä FI 22

25 ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY Kolmen minuutin suojominisuus Suojominisuus estää ilmstointilitteen käynnistymisen noin 3 minuutin jksi, kun se käynnistetään välittömästi toiminnn jälkeen ti kun virtlähteen kytkin setetn päälle. Tätä käytetään koneen suojmiseksi. Lämmitysominisuudet Esilämmitys Ilmstointilitteest ei tule lämmintä ilm välittömästi käynnistyksen jälkeen. Lämmintä ilm tulee noin 5 minuutin kuluttu, kun sisälämmönvihdin on lämmennyt. Lämpimän ilmn säätö Kun huoneen lämpötil svutt lämpötil-setuksen, sisäpuhltimen nopeus hidstuu utomttisesti. Ulkoyksikkö on pysähtyneenä tämän ikn. Huurteenpoisto Jos ulkoyksikköön muodostuu huurrett lämmityksen ikn, huurteenpoisto käynnistyy utomttisesti (noin 5 10 minuutiksi) lämmitystehon ylläpitämiseksi. Sekä sisä- että ulkoyksikön puhltimet pysähtyvät huurteenpoiston ikn. Sulmisvesi vluu pois ulkoyksikön pohjlevystä huurteenpoistotoiminnn ikn. Lämmityskpsiteetti Lämmityksen yhteydessä lämpöä imeytyy ulkoilmst j vputuu huoneeseen. Tätä kutsutn lämpöpumppujärjestelmäksi. Kun ulkoilmn lämpötil on liin lhinen, on suositeltv käyttää jotkin toist lämmityslitett ilmstointilitteen knss. Kertyvän lumen huomioiminen Vlitse ulkoyksikölle pikk, johon ei kinostu lunt ti kerry lehtiä ti muut rosk. On tärkeää, ettei ulkoyksikön ilmnvirtus esty, sillä se heikentää lämmitys- j jäähdytysteho. Käytettäessä lämmitystil j pkksell ulkoyksiköstä utomttisen huurteenpoiston seuruksen vluv vesi stt kertyä j jäätyä. On tärkeää, että huolehditn riittävästä tyhjennyksestä ti vlutuksest. HUOMIO (vin RAS-***-ND-mlli) Ulkoyksikön pohjlevyyn on sennettu lämmitin. Kun ulkolämpötil on lhinen, lämmitin lämmittää pohjlevyä, vikk lite ei olisi toiminnss, jott ulkoyksikön sisälle ei kerry lunt. Älä käytä toimitettu tyhjennysnipp veden tyhjentämiseen. Tyhjennä vesi kikist tyhjennysrei istä suorn. Jätä vähintään 50 cm til ulkoyksikön lle, jott tyhjennysvesi ei jäädy j tuki tyhjennysreikiä. Virtktko Virtktko toiminnn ikn pysäyttää litteen kokonn. Sisäyksikön OPERATION-merkkivlo (vihreä) lk vilkku, kun virt on plutunut. Käynnistä toimint pinmll kukosäätimessä olev -pinikett. Slm ti lähellä toimiv utopuhelin voi iheutt toiminthäiriöitä. Kytke virt pois j tkisin päälle. Käynnistä uudelleen pinmll kukosäätimessä olev -pinikett. Ilmstointilitteen käyttöolosuhteet Käytä ilmstointilitett seurviss lämpötilolosuhteiss, jott se toimii oikein. Jäähdytys Ulkoilmn lämpötil: C Huoneen lämpötil: C HUOMIO Huoneen suhteellinen kosteus lle 80 %. Jos ilmstointilitett käytetään tämän lueen ulkopuolell, sen pintn voi kertyä kosteutt. Lämmitys Ulkoilmn lämpötil: C Huoneen lämpötil: Alle 28 C Kuivus Ulkoilmn lämpötil: C Huoneen lämpötil: C 8 C :n lämmitys Asetuslämpötil: 5 13 C Jos ilmstointilitett käytetään muiss kuin edellä minituiss olosuhteiss, sen suojtoiminnot voivt kytkeytyä päälle. 23 FI

26 VIANMÄÄRITYS HUOMIO Jos tphtuu jokin seurvist ongelmist, pysäytä ilmstointilite välittömästi, ktkise virt päävirtkytkimestä j ot yhteys jälleenmyyjään. Merkkivlot vilkkuvt lyhyin välijoin (5 Hz). Viritä virrnktkisin 2 3 minuutti sen jälkeen kun päävirtkytkin on setettu pois päältä. Merkkivlot jtkvt vilkkumist nollmisest huolimtt. Päävirtsulke pl usein ti virrnktkisin täytyy ktivoid usein. Ilmstointilitteen sisään on päässyt rosk ti vettä. Hvitn jotkin muut epätvllist. Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. Ei toimi Päävirtkytkin on pois päältä. Virrnktkisin on ktkissut virrn. Päävirtsulke on plnut. Sähkövirt on poikki. Kukosäätimen pristot ovt tyhjät. PÄÄLLÄ-jstin on setettu. Ilmstointilitteess on suojmeknismi, jonk vuoksi lite ei toimi 3 minuuttiin heti uudelleenkäynnistyksen ti päävirrn päälle kytkemisen jälkeen. Trkst uudelleen Heikko jäähdytys- ti lämmitysteho Ulkoyksikön ilmnotto- ti ilmnpoistoukko on tukoss. Ovet ti ikkunt ovt uki. Ilmnsuodtin on pölyn tukkim. Ilmsäleikkö ei ole oikess sennoss. Puhllusnopeus on liin hids. Ilmstointilite on setettu KUIVAUS ti NUKKUMISTILA. Lämpötil-setus on liin suuri (jäähdytyksen ikn). Lämpötil-setus on liin pieni (lämmityksen ikn). Käytetäänkö ilmstointilitett sen käyttöolosuhteiden ulkopuolell? ( ktso sivu 23.) Suojlite stt ktivoitu, jos jännite muuttuu, ilmn tulo on tukoss ti jokin muu olosuhde ylikuormitt litett. Poist ongelmn syy j kytke virtktkisin uudelleen päälle noin 30 sekunnin kuluttu. FI 24

27 Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. Sisäyksikön tkosn tiivistyy vettä. Sisäyksikön tkosn tiivistyvä vesi kerätään j tyhjennetään utomttisesti. Sisä- ti ulkoyksikkö pitää outo ääntä. Kun lämpötil muuttuu nopesti, sisä- ti ulkoyksikkö stt pitää outo ääntä (tikittävä ti virtv ääni) osien ljenemisen ti supistumisen ti kylmäineen virtuksen muutosten vuoksi. Huoneen ilm hisee. Ilmstointilitteest tulee ph hju. Seiniin, mttoihin, huonekluihin, vtteisiin ti turkkeihin imeytyneet hjut tulevt esiin. ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. OPERATION-merkkivlo syttyy j smmuu. Merkkivlo syttyy j smmuu (1 Hz), kun virt plutuu virtktkon jälkeen ti kun päävirtkytkin setetn päälle. Nämä eivät ole vikoj. Ulkoyksikköön muodostuu huurrett lämmityksen ikn. Vesi poistetn ulkoyksiköstä. Ulkoyksikköön muodostuu joskus huurrett lämmityksen ikn. Tässä tpuksess lite suoritt utomttisesti huurteenpoiston (2 10 minuutti) lämmitystehon prntmiseksi. Sekä sisä- että ulkoyksikön ilmnvirtus pysähtyy huurteenpoiston ikn. Kuuluu sihisevä ääni, kun kylmäineen virtus muuttuu huurteenpoisto vrten. Lämmityksen ikn tphtuvn utomttisen huurteenpoiston yhteydessä muodostuv vesi vluu pois ulkoyksiköstä. Ilmnvirtus muuttuu, vikk FAN-pinikett ei ole setettu utomttitiln. Kun lämmityksen ikn puhlletun ilmn lämpötil lskee, ilmstointilite muutt sisäyksikön ilmnvirtust ti pysäyttää ilmnvirtuksen, jott huoneess ei tunnu liin kylmältä. Ulkoyksiköstä tulee jäähdytetyn ilmn ti veden muodostm vlkoist sumu. Höyryä tulee joskus sisäyksiköstä jäähdytyksen ikn ti ulkoyksiköstä huurteenpoiston ikn. Pystysuorn ilmnvirtussäleikön utomttinen toimint Kun huoneen ti ulkoilmn lämpötil on korke lämmityksen ikn, pystysuort ilmnvirtussäleiköt sulkeutuvt kerrn j settuvt sitten utomttisesti uudelleen lkuperäiseen sentoon. 25 FI

28 Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. PURE-merkkivlo (ornssi) syttyy. Merkkivlo voi syttyä, jos liikkuv pneeli ei ole kunnoll kiinni. Sisäyksiköstä kuuluvt äänet Ionivrjyksiköstä voi kuulu mumisev, nksuttv ti surisev ääntä sähköisen ilmnpuhdistuksen ti puhdistuksen ikn. Kun virt kytketään päälle ti ilmstointilite pysähtyy, pystysuorn ilmvirrn säleiköt sttvt klist ti helistä. Jotkin ost sttvt ljentu ti supistu lämpötilvihteluiden vuoksi, j tästä voi iheutu läiskähdykseltä kuulostvi ääniä. Kylmäineen virrtess voi kuulu sihisevää ti pulputtv ääntä. Sihisevää ääntä voi kuulu, kun ilmstointilite siirtyy huurteenpoistoon lämmityksen ikn. Käyttöääni kuuluu, kun liikkuv pneeli vtn j suljetn. Ulkoyksiköstä kuuluvt äänet Khisev ääntä voi kuulu, kun ilmstointilite siirtyy huurteenpoistoon lämmityksen ikn. Nämä eivät ole vikoj. FI 26

29 VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) Trkst seurvt seikt ennen kuin pyydät huolto ti korjust. Toiminttil vihtuu. Puhllusnopeutt ei voi muutt. Kukosäädin ei toimi oikein. Vik Syyt Mhdollinen rtkisu Trkst näytöstä, onko toiminttiln AUTOMAATTI. AUTO Trkst näytöstä, onko toiminttiln : KUIVAUS : KUIVAUS Puhllusnopeutt j säleikön suunt ei voi muutt AUTOMAATTI-tilss. Kun AUTOMAATTI-tilss pinetn SWING-, FIX- ti FAN-pinikett, toiminttilksi muuttuu A-til. Kun vlittun on kuivus, ilmstointilite vlitsee puhllusnopeuden utomttisesti. Puhllusnopeus voidn vlit JÄÄHDYTYS- j LÄMMITYS - tilojen ikn. Näyttö smmuu Vik Syyt Kuvus Näytön osoittimet ktovt näkyvistä lyhyen jn kuluttu. Ajstinnäyttö smmuu tietyn jn kuluttu. Trkst, onko jstintoiminto päättynyt, kun näytössä näkyy POISjstin (OFF). Trkst, onko jstintoiminto käynnistynyt, kun näytössä näkyy PÄÄLLÄ-jstin (ON). : ON Ilmstointilite on pysähtynyt, kosk setettu ik on kulunut umpeen. Kun PÄÄLLÄ-jstimen setusik svutetn, ilmstointilitteen utomttinen toimint käynnistyy j ON-jstinnäyttö smmuu. Signlin vstnottoääntä ei kuulu Vik Syyt Kuvus Sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, vikk - pinikett pinetn. Trkst, osoittko kukosäätimen infrpunsignlin lähetin kohti sisäyksikön vstnotint, kun - pinikett pinetn. Suunt kukosäätimen infrpunsignlin lähetin kohti sisäyksikön vstnotint j pin sitten -pinikett usen kertn. 27 FI

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot