Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi."

Transkriptio

1 Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS ilmisee mhollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vkvn ti kuolemn johtvn tpturmn. HUOMAUTUS ilmisee mhollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vähäisiä ti kohtlisi tpturmi. TÄRKEÄÄ osoitt mhollisen vrtilnteen, jok voi iheutt ineellisi vhinkoj ti estää tuotteen sinmukisen toiminnn, jos tilnnett ei vältetä. Vinkit kertovt, miten eri tilnteiss on toimittv ti miten kutkin toiminto voi käyttää muien ominisuuksien knss. 1 Pur lite pkkuksest j trkist pkkuksen sisältö Pkkuksen sisällys voi oll erilinen eri miss. Ylempi ksetti Alempi ksetti 2 1 Aloitusväriksetit Must Keltinen Syni Mgent (Noin 65 % trvikeväriksetin riittoisuuest (vkioksetti)) uukäyttöops: Trvikkeet Pik-sennusops Käyttöops Tuotteen turvohjeet CD-ROM* Virtjohto Puhelinjohto * Jos tietokoneesssi ei ole CD-ROM-sem, jos CD-ROM-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjimi ti jos hlut lt oppit ti puohjelmi, siirry litemllisi kotisivulle osoitteess VAROITUS Lite on pkttu muovipusseihin. Piä nämä pussit vuvojen j pienten lsten ulottumttomiss tukehtumisvrn välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluj. FIN Versio 0 1

2 HUOMAUTUS Litteen siirtämiseen j nostmiseen trvitn vähintään kksi henkilöä tpturmien välttämiseksi. Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun lite lsketn tkisin ls. Kytke sähköjohto. 2 Sähkö- Poist litteen j kosketusnäytön suojteippi j -klvo. Vrmist, että pkkuksess on kikki trvittv. Säilytä kikki pkkusmterilit j ltikko litteen mhollist kuljetust vrten. Hnki sopiv liitäntäkpeli, jok vst hluttu liitäntää (USB- ti verkkoyhteys). USB-kpeli Suosittelemme, että litteess käytetään USB 2.0 -kpeli (tyyppiä A/B), jonk pituus on enintään viisi metriä. Verkkokpeli Käytä 10BASE-T- ti 100BASE-TX Fst Ethernet -verkoss luokn 5 (ti uuemp) suor prikpeli. j puhelinjohon kytkeminen VAROITUS Jos et io käyttää litteen fksiominisuutt, siirry viheeseen 3, sivu 4. Emme suosittele litteen toistuv irrottmist sähkö- j puhelinverkost j/ti jättämistä kytkemättä pitkäksi ik. Näin piennetään tulostuspään käyttöikää, käytetään väriksettej mhollisimmn tlouellisesti j säilytetään korke tulostusltu. Lite puhist tulostuspäät utomttisesti, kun se kytketään sähköverkkoon. Tähän kuluu hiemn mustett. Suosittelemme, että lite smmutetn - pinikkeest. Kun -pinikett käytetään, lite s eelleen minimimäärän virt, jolloin tulostuspäät on puhistettv säännöllisesti mutt hrvemmin. Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Vrmist, että toimitettu moitettu pistoke sopii vihtovirtpistorsin. Tämä lite on moitettv. Jos et ole vrm sist, ot yhteys pätevän sähkösentjn. Kosk lite on moitettu sähköpistorsin kutt, voit suojutu puhelinverkon mhollisesti vrllisilt ylijännitteiltä pitämällä litteen sähköjohon kytkettynä puhelinjohon kytkemisen jn. Kun litett on siirrettävä, suoj itsesi smll tvll irrottmll ensin puhelinjohto j sitten sähköjohto. ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli (jos USB-kpeli on käytössä). 2

3 Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohon toinen pää litteen liitäntään, joss on merkintä LINE. Ohj puhelinjohto vrovsti kpelikouruun j vie se ulos litteen tkosst. Kytke toinen pää seinäpistorsin. Jos linjn on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se ll osoitetull tvll. 1 2 Rinnkkispuhelin Ulkoinen puhelin Vrmist, että käytät ulkoist puhelint, jonk johon pituus on enintään kolme metriä. Jos ulkoinen puhelinvstj käyttää sm linj, kytke se ll osoitetull tvll. TÄRKEÄÄ Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ litteen liitäntään, joss on merkintä LINE. Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. Aset vstnottotilksi Ulk.puh/Puh.vs., jos käytössä on ulkoinen puhelinvstj. Ktso Vstnottotiln vlitseminen sivull 10. Lisätietoj uukäyttöops: Ulkoisen puhelinvstjn kytkeminen HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 3

4 3 Mn vlitseminen 4 Väriksettien sentminen M on setettv, jott lite toimisi oikein pikllisess puhelinverkoss. Kun lite on kytketty sähköverkkoon, nestekienäytössä näkyy ll olev teksti: HUOMAUTUS Jos väriinett joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi veellä j ot trvittess yhteys lääkäriin. Pin mtsi. Pin OK. Pin Yes (Kyllä) ti No (Ei). Kun nestekienäytössä näkyy Aepte (Hyväksytty) muutmn sekunnin jn, lite käynnistyy uuelleen utomttisesti. Vrmist, että sennt ensin litteen toimitukseen kuuluvt loitusväriksetit. Vrmist, että virt on kytketty. Kosketusnäytössä näkyy Ei väriksetti. Voit säätää ohjuspneelin kulm nostmll sitä. Ohjuspneeli lsketn pinmll ohjuspneelin tkn sijitsev vputuspinikett kuvn mukisesti. Jos hlut viht kielen, siirry viheeseen 10. Av väriksettitiln knsi. 1 4

5 Poist ornssi suojos. e Säilytä ornssi suojos litteen sisällä piikkeessä kuvn mukisesti. Vrmist, että ornssin suojosn pohjss olevt kksi ulokett osuvt piikkeen khteen reikään. 1 Älä heitä ornssi suojos pois. Sitä trvitn, kun litett kuljetetn. Nost sknnerin knsi yläsentoon. f Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 5

6 g Poist väriksetti pketist. Käännä ornssin suojuksen vihreää vputusvipu vstpäivään, kunnes se nksht, jolloin tyhjötiiviste vutuu. Poist sitten ornssi suojus kuvn mukisesti. TÄRKEÄÄ ÄLÄ rvist väriksettej. Jos iholle ti vtteille joutuu väriinett, pese se välittömästi pois sippull ti muull puhistusineell. ÄLÄ kosket väriksetti lueell, jok on osoitettu merkinnällä, kosk seuruksen voi oll, että lite ei toimi kyseisellä väriksetill. h Vrmist, että trrn väri täsmää väriksetin värin knss ll olevn kvion mukn. Asenn väriksetti etiketissä olevn nuolen suuntisesti i Pin väriksetin tkos, joss on merkintä PUSH (Työnnä), kunnes ksetin vipu nousee. Kun väriksetit on sennettu, sulje väriksettitiln knsi. 2 1 Lite vlmistelee musteputkijärjestelmän tulostust vrten. Tähän kuluu noin neljä minuutti. Älä smmut litett. Suosittelemme seurvn viheen suorittmist oottess. 6

7 5 Tvllisen A4-pperin settminen litteeseen Veä pperiksetti 1, ylempi ksetti kokonn ulos litteest. Sovit pperikoko pinmll j siirtämällä kevyesti pperin pituusohjint. Vrmist, että kolmiomerkit pperin pituusohjimess ovt käyttämäsi pperikoon merkin kohll Sovit pperikoko pinmll j siirtämällä kevyesti pperin sivuohjimi. Vrmist, että kolmiomerkki pperin sivuohjimess on käyttämäsi pperikoon merkin kohll. e f Sulje luovutuslustn knsi. Vältä pperin juuttuminen j syöttövirheet leyhyttelemällä pperit. 2 1 Vrmist in, että pperi ei ole käpristynyt ti ryppyinen. g Aset pperi vrovsti pperiksettiin 1. Av luovutuslustn knsi. 1 7

8 h Säää pperin sivuohjimi pperikoon mukn vrovsti molemmin käsin. Vrmist, että pperin sivuohjimet koskettvt pperin reunoj. k Piä pperiksetti piklln j veä smll pperituest, kunnes se nksht, j v pperituen läppä. 2 1 i Trkist, että pperi on ksetiss tsisesti j pperin ylärjmerkin lpuolell. 1 Kun tulostukseen j kopiointiin käytetään erikoistulostusmterili, v litteen tkn sijitsev käsinsyöttörko. Aset vin yksi rkki kerrlln käsinsyöttörkoon. Lisätietoj: uukäyttöops: Pperin lisääminen käsinsyöttörkoon 1 j Työnnä pperiksetti hitsti tkisin kokonisuuessn litteeseen. Lisätietoj ksetist 2: uukäyttöops: Pperin lisääminen pperiksettiin #2 8

9 6 Tulostuslun trkistminen 7 Päivämäärän j kellonjn settminen Jos litteess on kksi pperiksetti, vrmist, että ksetiss 1 (ylempi ksetti) on pperi, kun trkistt tulostuslun. Kun vlmistelut on tehty, kosketusnäytössä näkyy Lisää pperi j pin [OK]. Pin OK. Trkist rkille tulostetun neljän väriplkin ltu (must/keltinen/syni/mgent). Jos kikki viivt ovt selkeitä j näkyviä, lopet luntrkistus pinmll Kyllä j siirry seurvn viheeseen. OK Jos kuviost puuttuu viivoj, pin Ei j nout kosketusnäytön ohjeit. Huono Päivämäärä j kellonik näkyvät kosketusnäytössä. Kikkiin lähetettäviin fkseihin voin lisätä myös lähetyshetken päivämäärä j kellonik, jos litteen nimitunnus määritetään (ktso vihe 12). 8 Pperisetusten Näppäile vuoen kksi viimeistä numero kosketusnäytölle j pin sitten OK. (Syötä esim. 1 3 vuoelle 2013.) Toist sm kuukuelle j päivälle. Syötä kosketusnäytöllä kellonik 24 tunnin muooss. Pin OK. Päivämäärän j kellonjn voi muutt milloin thns. Lisätietoj: uukäyttöops: Päivämäärän j kellonjn setus määrittäminen Jott voin vrmist litteen prs tulostusltu j oike pperikoko, litteen pperikoko j - tyyppivlinnt on vlittv ksettiin setetun pperin mukn. Lisätietoj tuetuist pperityypeistä j -kooist: uukäyttöops: Pperikoko j -tyyppi Voit viht oletusksetti, jot lite käyttää kopioien ti spuneien fksien tulostukseen. (uupperiksetin käyttö kopiointitilss ti Pperiksetin käyttö fksustilss) 9

10 Kun kosketusnäytössä näkyy Ksettisetukset, set pperikoko j pperityyppi pinmll Ksettisetukset. Aset ksetin 1 pperikoko j pperityyppi pinmll Ksetti 1 ti set ksetin 2 pperikoko pinmll Ksetti 2. Pin käyttämääsi pperikoko j -tyyppiä. Pin OK. 11 Vstnottotiln vlitseminen Vstnottotiloj on neljä: Vin fksi, Fksi/Puhelin, Mnulinen j Ulk.puh/Puh.vs. uukäyttöops: Vstnottotilojen käyttö Jos litteell ei lähetetä fksej, siirry seurvn viheeseen. 9 Kosketusnäytön trkstelu Kosketusnäytössä näkyy tietoj näytön toiminnst j käsinsyöttöron käytöstä. Tutustu tietoihin j pin OK. Lisätietoj: Käyttöops. 10 Kielen vlitseminen Voit viht nestekienäytön kielen. Vihtoehot ovt suomi, englnti, norj, ruotsi j tnsk. Pin. e Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Tuo esiin Kielivlint pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Kielivlint. Vlitse kielesi pinmll sitä. f Pin. Hlutko käyttää litteesi puhelinominisuuksi (jos käytettävissä) ti ulkoist puhelint ti ulkoist puhelinvstj, jok on liitetty smn linjn kuin lite? Kyllä Käytätkö ulkoisen puhelinvstjn ääniviestitoiminto? Pin. e f Ei Hlutko litteen vstvn fkseihin j puheluihin utomttisesti? Pin Kikki set. Pin Fksus. Pin Vstnottos. Pin Vstustil. Pin hlumsi vstnottotil. g Pin. Kyllä Ei Kyllä Ei Vin fksi Lite ott kikki puhelut vstn fksein. Fksi/Puhelin Lite ohj puhelinlinj j vst puhelimeen utomttisesti. Jos puhelu ei ole fksi, lite ilmoitt soittoäänell puhelust, jott voit vstt siihen. Mnulinen Ohjt puhelinlinj itse, j sinun on vstttv jokiseen puheluun. Ulk.puh/Puh.vs. Ulkoinen puhelinvstj vst utomttisesti kikkiin soittoihin. Viestit tllennetn ulkoiseen puhelinvstjn. Fksiviestit tulostetn. 10

11 12 Henkilökohtisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen Jos litteen nimitunnus määritetään, päivämäärä j kellonik lisätään kikkiin lähetettäviin fkseihin. Jos litteell ei lähetetä fksej, siirry seurvn viheeseen. Pin. e f g h Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Pin Nimitunnus. Pin Fksus. Syötä fksinumerosi (korkeintn 20 numero) kosketusnäytölle j pin sitten OK. Pin Nimi. Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäytölle j pin sitten OK. Voit viht isojen j pienten kirjinten välillä pinmll. -pinikett pinmll voit viht kirjinten, numeroien j erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevt kirjimet sttvt vihell mittin.) Jos syötit numeron ti merkin väärin j hlut muutt sen, siirrä kohistin väärän merkin kohlle pinmll ti. Pin j syötä sitten oike merkki. Lisää välilyönti pinmll Til. Voit myös siirtää kohistint pinmll. i Pin. 13 Lähetyksen vhvistusrportti 14 Puhelinlinjtyypin vlitseminen Jos lite kytketään keskuksen lnumeroon ti puhelinlinjss on myös ISDN-liittymä, j hlut lähettää ti vstnott fksej, puhelinlinjtyyppi on vihettv sopivksi. Pin. e Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Tuo esiin Linjvlint pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Linjvlint. Pin Normli, Keskus ti ISDN. Pin hlumsi puhelinlinjtyyppiä. Jos vlitset Keskus, lite pyytää määrittämään numeron etuliitteen. uukäyttöops: Puhelinlinjtyypin settminen f Pin. KESKUS j SOITONSIIRTO Litteen linjvlinnn lkusetuksen on Normli-til, joss se voin kytkeä tvlliseen puhelinverkkoon (PSTN). Useiss toimistoiss käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää ti keskusvihett (PBX). Tämä lite voin kytkeä useimpiin keskusvihteisiin. Litteen R-näppäin eli moitusnäppäin on ktkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien keskusvihteien knss. St sen vull yhteyen ulkolinjn ti voit siirtää puhelun toiseen lnumeroon. Tämä ominisuus on käytössä, kun kosketusnäytössä on pinettu R-näppäintä. Tämä Brother-lite voi tulost lähetyksen vhvistusrportin, jost nähään, että fksi on lähetetty. Tämä rportti sisältää vstnottjn nimen ti fksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonjn j keston, lähetettyjen sivujen määrän j tieon siitä, onnistuiko lähetys. Ohjeit tämän ominisuuen käyttämisestä: uukäyttöops: Lähetyksen vhvistusrportti 11

12 15 Puhelinlinjn yhteensopivuuen settminen (VoIP) Jos kytket litteen VoIP-yhteyttä käyttävään puhelinlinjn (puhelu kulkee internetin kutt), yhteensopivuussetust on muutettv. Jos käytät nlogist puhelinlinj, voit ohitt tämän viheen. Pin. e Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Tuo esiin Yhteensopivuus pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Yhteensopivuus. Pin Perus (VoIP). 17 Aikvyöhykkeen settminen Voit sett litteess sijintisi ikvyöhykkeen. Pin. Pin 00: (Päivämäärä j kellonik). Pin Aikvyöhyke. Syötä ikvyöhyke. Pin OK. e Pin. f Pin. 16 Automttinen kesäik Voit sett litteen siirtymään utomttisesti kesäikn. Toiminto siirtää ik utomttisesti yhen tunnin eteenpäin keväällä j yhen tunnin tksepäin syksyllä. Pin. Pin 00: (Päivämäärä j kellonik). Pin Automtt. kesäik. siirtyminen. Pin Kyllä (ti Ei). e Pin. 12

13 18 Käytettävän yhteystyypin vlint Nämä sennusohjeet koskevt käyttöjärjestelmiä Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 j M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Jos tietokoneesssi ei ole CD-ROM-sem, jos CD-ROM-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjimi ti jos hlut lt oppit ti puohjelmi, siirry litemllisi kotisivulle osoitteess Jotkin CD-ROM-levyllä olevt ohjelmistosovellukset eivät ehkä ole stvn lttvin versioin. USB-liitäntäkpeli Winows : siirry sivu 14 Mintosh: siirry sivu 17 Kiinteä verkko Winows : siirry sivu 20 Mintosh: siirry sivu 24 USB Lngllinen verkko Winows Mintosh Winows Mintosh Lngton verkko Winows j Mintosh: siirry sivu 27 Lngton verkko 13

14 USB Winows Winows USB -liitännän käyttäjät (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 19 Ennen sennust Npsut Asenn MFL-Pro Suite j Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Nout näytön ohjeit. Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli. Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. CD-ROM sisältää Nune PperPort 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Winows XP Home (SP3 ti uuempi), XP Professionl (SP3 ti uuempi), XP Professionl x64 Eition (SP2 ti uuempi), Winows Vist (SP2 ti uuempi), Winows 7 j Winows 8. Päivitä viimeisimpään Winows Servie Pk - versioon ennen MFL-Pro Suiten sentmist. Jos Winowsin suojus -näyttö vutuu, vlitse vlintruutu j suorit sennus loppuun npsuttmll Asenn. Vlitse Pikllinen liitäntä (USB) j npsut sitten Seurv. Nout näytön ohjeit, kunnes Kytke USBkpeli -näyttö vutuu. 20 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. Jos näyttöön vutuu kielivlintikkun, vlitse suomi. Jos Brother-näyttö ei vuu utomttisesti, siirry kohtn Tietokone (Om tietokone). (Winows 8: npsut tehtäväplkiss (Resurssienhllint) -kuvkett j siirry sitten kohtn Tietokone.) Kksoisnpsut ensin CD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe. Jos Käyttäjätilien vlvont -näyttö vutuu, npsut Slli ti Kyllä. 14

15 USB 21 USB-kpelin kytkeminen Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Winows Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. Liitä USB-kpeli USB-porttiin, joss on - symoli. USB-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Aset USB-kpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Kytke kpeli tietokoneeseen. 1 e HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. Asennus jtkuu utomttisesti. Asennusikkunt vutuvt näyttöön peräkkäin. ÄLÄ sulje näitä näyttöjä sennuksen ikn. Näyttöjen vutumiseen stt kulu muutm sekunti. f g h i Jos Ympäristöön liittyviä neuvoj kuvnmuoostuslitteille -näyttö vutuu, npsut Seurv. Kun Internet-rekisteröinti-näyttö vutuu, nout näytön ohjeit. Npsut Seurv. Jos et hlu sett litettsi oletustulostimeksi, poist vlint Aset oletuskirjoittimeksi -vlintruuust j npsut sitten Seurv. Kun Asennus on vlmis -ikkun vutuu, vhvist setukset j npsut sitten Seurv. USB Winows Mintosh TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. 15

16 22 USB Lopettminen j käynnistäminen uuelleen Käynnistä tietokone uuelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uuelleen, sinun on kirjuuttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos ohjelmiston sennuksen ikn vutuu virheviesti, tee jokin seurvist: - Winows XP-, Winows Vist - j Winows 7 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk, jok sijitsee kohss (Käynnistä) > Kikki ohjelmt > Brother > MFC-XXXX (joss XXXX on mllisi nimi). - Winows 8 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk kksoisnpsuttmll työpöyän (Brother Utilities) -kuvkett j vlitse sitten mllisi nimi npsuttmll puotusvlikko (jos nimeä ei ole vielä vlittu). Npsut vsemmss siirtymisplkiss Työklut. Tietokoneen suojussetukset sttvt iheutt sen, että Winows -järjestelmän suojuksen ti virustorjuntohjelmn ikkun vutuu litett ti sen ohjelmisto käytettäessä. Vlitse ikkunst vihtoehto Slli. Winows Seurvt näytöt vutuvt. Kun Ohjelmiston päivityssetus -näyttö vutuu, vlitse hlumsi ohjelmistopäivityssetus j npsut OK. Kun Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelmn näyttö vutuu, tee hlumsi vlint j nout näytön ohjeit. Internet-yhteys trvitn, jott ohjelmiston päivitys j Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelm voin lt. Kun MFL-Pro Suite -ohjelmisto sennetn, Brother Help (Ohje) sennetn smll utomttisesti. Brother Help (Ohje) - toiminnon kutt pääsee Brother Solutions Centeriin npsuttmll tehtäväplkin - kuvkett. Vlmis Lisäohjelmien sennus: Siirry seurvn viheeseen Sivu 41 Asennus on nyt vlmis. Winows 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevt Brother-oppt ovt PDF-muooss, v ne Aoe Reer -ohjelmll. Jos tietokoneeseen on sennettu Aoe Reer, mutt tieostoj ei voi vt Aoe Reer - ohjelmss, vih PDF-tieostojen liitäntä (ktso koht PDF-tieoston vminen Aoe Reer -ohjelmss (Winows 8) sivull 43). 16

17 USB Mintosh Mintosh USB -liitännän käyttäjät (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 19 Ennen sennust Liitä USB-kpeli USB-porttiin, joss on - symoli. USB-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuuttv sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin. 1 Jos käytät M OS X v versiot, päivitä versioon M OS X v x. 20 USB-kpelin liittäminen Litett EI SAA liittää näppäimistön USBporttiin ti virrttomn USB-keskittimeen. Liitä lite suorn Mintosh-tietokoneeseen. Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Aset USB-kpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Liitä kpeli Mintosh-tietokoneeseen. USB Winows Mintosh TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. 17

18 USB Mintosh Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. e Vlitse lite luettelost j osoit sitten Seurv. f g Kun Lisää tulostin -näyttö vutuu, osoit Lisää tulostin. Vlitse käyttämäsi lite luettelost. Osoit Lisää j osoit sitten Seurv. HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 21 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Aloit sennus kksoisosoittmll Strt Here OSX -kuvkett. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. h Kun tuen näyttö vutuu, nout näytön ohjeit, jos hlut lt Presto! PgeMnger -ohjelmn. Voit myös lt Presto! PgeMnger -ohjelmn myöhemmin Brotherin tekninen tuki -näytössä. Osoit Seurv. Kun ll olev näyttö vutuu, osoit Sulje. Vlitse Pikllinen liitäntä (USB) j osoit sitten Seurv. Nout näytön ohjeit. MFL-Pro Suite -ohjelmn sennus on nyt vlmis. Siirry viheeseen Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett. Tämä kestää hetken.

19 USB Mintosh 22 Presto! PgeMnger - ohjelmn ltminen j sentminen Presto! PgeMnger -ohjelmn sentminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmn tekstintunnistustoiminnon. Vlokuvi j sikirjoj on helppo sknnt, jk j järjestää Presto! PgeMnger -ohjelmll. Siirry Presto! PgeMnger -ohjelmn ltussivulle osoittmll Brotherin tekninen tuki -näytössä Presto! PgeMnger - kuvkett j nout näytön ohjeit. Vlmis Asennus on nyt vlmis. USB Winows Mintosh 19

20 Lngllinen verkko Winows Kiinteän Winows -verkkoyhteyen käyttäjät (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 19 Ennen sennust Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. 20 Verkkokpelin kytkeminen Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. CD-ROM sisältää Nune PperPort 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Winows XP Home (SP3 ti uuempi), XP Professionl (SP3 ti uuempi), XP Professionl x64 Eition (SP2 ti uuempi), Winows Vist (SP2 ti uuempi), Winows 7 j Winows 8. Päivitä viimeisimpään Winows Servie Pk - versioon ennen MFL-Pro Suiten sentmist. Jos olet iemmin liittänyt litteen lngttomn verkkoon j hlut nyt liittää sen kiinteään verkkoon, vrmist, että litteen Verkkoliitäntä-setuksen on Kiinteä verkko. Tämä setus poist lngttomn verkkoliitännän käytöstä. Pin litteess. Pin Kikki set. Pin Verkko. Tuo esiin Verkkoliitäntä pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Verkkoliitäntä. Pin Kiinteä verkko. Pin. Kytke verkkokpeli Ethernet-porttiin, joss on -symoli. Ethernet-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Poist ornssi suojus ennen kpelin kytkemistä

21 Lngllinen verkko Winows Aset verkkokpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Kytke sitten kpeli verkkoon. 21 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. Jos näyttöön vutuu kielivlintikkun, vlitse suomi. TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. Jos käytät sekä USB- että verkkokpeli, set kpelit päällekkäin niille vrttuun kpelikouruun. Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. Jos Brother-näyttö ei vuu utomttisesti, siirry kohtn Tietokone (Om tietokone). (Winows 8: npsut tehtäväplkiss (Resurssienhllint) -kuvkett j siirry sitten kohtn Tietokone.) Kksoisnpsut ensin CD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe. Jos Käyttäjätilien vlvont -näyttö vutuu, npsut Slli ti Kyllä. Npsut Asenn MFL-Pro Suite j Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Nout näytön ohjeit. Vlitse Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet) j npsut sitten Seurv. Lngllinen verkko Winows Mintosh HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 21

22 Lngllinen verkko Winows Kun Plomuuri-/virustorjuntohjelm hvittu -näyttö vutuu, vlitse Muut plomuurin porttisetuksi siten, että verkkoyhteys on mhollinen j jtk sennust. (Suositeltu vihtoehto) j npsut sitten Seurv. f g h Jos Ympäristöön liittyviä neuvoj kuvnmuoostuslitteille -näyttö vutuu, npsut Seurv. Kun Internet-rekisteröinti-näyttö vutuu, nout näytön ohjeit. Npsut Seurv. Jos et hlu sett litettsi oletustulostimeksi, poist vlint Aset oletuskirjoittimeksi -vlintruuust j npsut sitten Seurv. i Kun Asennus on vlmis -ikkun vutuu, vhvist setukset j npsut sitten Seurv. Jos Winows -plomuuri ei ole käytössä, ktso lisätietoj seurvien verkkoporttien lisäämisestä plomuuriohjelmn mukn toimitetuist ohjeist. Lisää UDP-portti verkkosknnust vrten. Lisää UDP-portti verkko-pc-fxvstnotto vrten. Jos verkkoyhteysongelmt jtkuvt eelleen, lisää UDP-portit 137 j Lopettminen j käynnistäminen uuelleen Käynnistä tietokone uuelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uuelleen, sinun on kirjuuttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos verkkoon on kytketty useit litteit, vlitse litteesi luettelost j npsut sitten Seurv. Tämä ikkun ei vuu, jos verkkoon on kytketty vin yksi lite. Vlint tphtuu silloin utomttisesti. Jos ohjelmiston sennuksen ikn vutuu virheviesti, tee jokin seurvist: - Winows XP-, Winows Vist - j Winows 7 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk, jok sijitsee e Jos litett ei löyy verkost, vhvist setukset nouttmll näytön ohjeit. Brother-ohjinten sennus lk utomttisesti. Asennusikkunt vutuvt näyttöön peräkkäin. ÄLÄ sulje näitä näyttöjä sennuksen ikn. Näyttöjen vutumiseen stt kulu muutm sekunti. Jos Winowsin suojus -näyttö vutuu, vlitse vlintruutu j suorit sennus loppuun npsuttmll Asenn. kohss (Käynnistä) > Kikki ohjelmt > Brother > MFC-XXXX LAN (joss XXXX on mllisi nimi). - Winows 8 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk kksoisnpsuttmll työpöyän (Brother Utilities) -kuvkett j vlitse sitten mllisi nimi npsuttmll puotusvlikko (jos nimeä ei ole vielä vlittu). Npsut vsemmss siirtymisplkiss Työklut. Tietokoneen suojussetukset sttvt iheutt sen, että Winows -järjestelmän suojuksen ti virustorjuntohjelmn ikkun vutuu litett ti sen ohjelmisto käytettäessä. Vlitse ikkunst vihtoehto Slli. 22

23 Lngllinen verkko Winows Seurvt näytöt vutuvt. Kun Ohjelmiston päivityssetus -näyttö vutuu, vlitse hlumsi ohjelmistopäivityssetus j npsut OK. Kun Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelmn näyttö vutuu, tee hlumsi vlint j nout näytön ohjeit. Internet-yhteys trvitn, jott ohjelmiston päivitys j Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelm voin lt. Kun MFL-Pro Suite -ohjelmisto sennetn, Brother Help (Ohje) sennetn smll utomttisesti. Brother Help (Ohje) - toiminnon kutt pääsee Brother Solutions Centeriin npsuttmll tehtäväplkin - kuvkett. Tietoj moiililitteen käyttämisestä Brotherlitteen knss on käyttöoppss, jonk voi lt Brother Solutions Centeristä osoitteess vlitsemll litemllin sivull Käyttöohjeet. Winows 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevt Brother-oppt ovt PDF-muooss, v ne Aoe Reer -ohjelmll. Jos tietokoneeseen on sennettu Aoe Reer, mutt tieostoj ei voi vt Aoe Reer -ohjelmss, vih PDF-tieostojen liitäntä (ktso koht PDF-tieoston vminen Aoe Reer -ohjelmss (Winows 8) sivull 43). 23 MFL-Pro Suiten sentminen muihin tietokoneisiin (trvittess) Jos hlut käyttää Brother-litett usess verkon tietokoneess, senn MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry viheeseen 21 sivu 21. Ktso ennen sennust myös vihe 19 sivu 20. Verkkokäyttöoikeus (Winows ) Litteeseen sisältyy enintään khen käyttäjän käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeuen mukn MFL-Pro Suite j Nune PperPort 12SE voin sent enintään khteen verkoss olevn tietokoneeseen. Jos hlut käyttää Nune PperPort 12SE -ohjelm usemmss kuin khess tietokoneess, hnki Brother NL-5 pk, jok on enintään viien lisäkäyttäjän käyttöoikeussopimus. Voit hnkki NL-5 pkin ottmll yhteyen Brotherin siksplveluun ti piklliseen Brotherjälleenmyyjään. Lngllinen verkko Winows Mintosh Vlmis Asennus on nyt vlmis. Lisäohjelmien sennus: Siirry seurvn viheeseen Sivu 41 23

24 Lngllinen verkko Mintosh Kiinteän Mintosh-verkkoyhteyen käyttäjät (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 19 Ennen sennust Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuuttv sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin. Jos käytät M OS X v versiot, päivitä versioon M OS X v x. Jos olet iemmin liittänyt litteen lngttomn verkkoon j hlut nyt liittää sen kiinteään verkkoon, vrmist, että litteen Verkkoliitäntä-setuksen on Kiinteä verkko. Tämä setus poist lngttomn verkkoliitännän käytöstä. Pin litteess. Pin Kikki set. Pin Verkko. Tuo esiin Verkkoliitäntä pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Verkkoliitäntä. Pin Kiinteä verkko. Pin. Liitä verkkokpeli Ethernet-porttiin, joss on -symoli. Ethernet-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Poist ornssi suojus ennen kpelin kytkemistä. 1 2 Aset verkkokpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Liitä sitten kpeli verkkoon. 20 Verkkokpelin liittäminen Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. Jos käytät sekä USB- että verkkokpeli, set kpelit päällekkäin niille vrttuun kpelikouruun. 24

25 Lngllinen verkko Mintosh Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. e Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett. Tämä kestää hetken. Vlitse lite luettelost j osoit sitten Seurv. HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. Jos litett ei löyy verkost, vhvist verkkosetukset. Löyät litteesi MAC-osoitteen (Ethernetosoitteen) j IP-osoitteen tulostmll verkkosetusrportin. uuohjelmisto- j Verkkokäyttäjän ops Jos näyttöön tulee Aset verkon Sn to - nimi., nout seurvi ohjeit. 21 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Aloit sennus kksoisosoittmll Strt Here OSX -kuvkett. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. 1) Ann Mintosh-tietokoneellesi nimi (pituus on enintään 15 merkkiä). 2) Osoit Seurv. Siirry viheeseen f. Annettu nimi näkyy litteen kosketusnäytössä, kun pint Sknnus-pinikett j vlitset sknnustoiminnon. uuohjelmisto- j Verkkokäyttäjän ops Lngllinen verkko Winows Mintosh Vlitse Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet) j osoit sitten Seurv. Nout näytön ohjeit. 25

26 Lngllinen verkko Mintosh f g Kun Lisää tulostin -näyttö vutuu, osoit Lisää tulostin. Vlitse käyttämäsi lite luettelost. Osoit Lisää j osoit sitten Seurv. 22 Presto! PgeMnger - ohjelmn ltminen j sentminen Presto! PgeMnger -ohjelmn sentminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmn tekstintunnistustoiminnon. Vlokuvi j sikirjoj on helppo sknnt, jk j järjestää Presto! PgeMnger -ohjelmll. Siirry Presto! PgeMnger -ohjelmn ltussivulle osoittmll Brotherin tekninen tuki -näytössä Presto! PgeMnger - kuvkett j nout näytön ohjeit. (OS X v10.8.x) Vlitse Brother MFC-XXXX CUPS (joss XXXX on mllisi nimi) -ohjin Käyttö-ponnhusvlikost. h Kun tuen näyttö vutuu, nout näytön ohjeit, jos hlut lt Presto! PgeMnger -ohjelmn. Voit myös lt Presto! PgeMnger -ohjelmn myöhemmin Brotherin tekninen tuki -näytössä. Osoit Seurv. Kun ll olev näyttö vutuu, osoit Sulje. 23 MFL-Pro Suiten sentminen muihin tietokoneisiin (trvittess) Jos hlut käyttää Brother-litett usess verkon tietokoneess, senn MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry viheeseen 21 sivu 25. Ktso ennen sennust myös vihe 19 sivu 24. MFL-Pro Suite -ohjelmn sennus on nyt vlmis. Siirry viheeseen 22. Vlmis Asennus on nyt vlmis. Tietoj moiililitteen käyttämisestä Brotherlitteen knss on käyttöoppss, jonk voi lt Brother Solutions Centeristä osoitteess vlitsemll litemllin sivull Käyttöohjeet. 26

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW KÄYTTÖOPAS MFC-820CW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-820CW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

WD TV Mediasoitin. Play. Käyttöopas

WD TV Mediasoitin. Play. Käyttöopas WD TV Mediasoitin Play Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle..................... 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita................................ 1 WD:n toimittama palvelu ja tuki............................

Lisätiedot

Nokia E7-00 -käyttöohje

Nokia E7-00 -käyttöohje Nokia E7-00 -käyttöohje 3.1. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 5 Alkuvalmistelut 6 Näppäimet ja osat 6 Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta 10 Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

Nokia 300 -käyttöohje

Nokia 300 -käyttöohje Nokia 300 -käyttöohje 1.2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen 5 Aseta muistikortti paikalleen 7 Lataa akku 8 Akun lataaminen

Lisätiedot

Nokia E7-00 -käyttöohje

Nokia E7-00 -käyttöohje Nokia E7-00 -käyttöohje 3.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 5 Alkuvalmistelut 6 Näppäimet ja osat 6 Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta 10 Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

INSPIRON ASENNUSOPAS

INSPIRON ASENNUSOPAS INSPIRON ASENNUSOPAS INSPIRON ASENNUSOPAS Malli PP42L Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS:

Lisätiedot

Nokia C6-00 -käyttöopas

Nokia C6-00 -käyttöopas Nokia C6-00 -käyttöopas 4.1. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 5 Tietoja laitteestasi 5 Toimistosovellukset 6 Verkkopalvelut 6 Jaettu muisti 6 Magneetit ja magneettiset kentät 7 Ohjeiden etsiminen

Lisätiedot