Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi."

Transkriptio

1 Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS ilmisee mhollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vkvn ti kuolemn johtvn tpturmn. HUOMAUTUS ilmisee mhollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vähäisiä ti kohtlisi tpturmi. TÄRKEÄÄ osoitt mhollisen vrtilnteen, jok voi iheutt ineellisi vhinkoj ti estää tuotteen sinmukisen toiminnn, jos tilnnett ei vältetä. Vinkit kertovt, miten eri tilnteiss on toimittv ti miten kutkin toiminto voi käyttää muien ominisuuksien knss. 1 Pur lite pkkuksest j trkist pkkuksen sisältö Pkkuksen sisällys voi oll erilinen eri miss. Ylempi ksetti Alempi ksetti 2 1 Aloitusväriksetit Must Keltinen Syni Mgent (Noin 65 % trvikeväriksetin riittoisuuest (vkioksetti)) uukäyttöops: Trvikkeet Pik-sennusops Käyttöops Tuotteen turvohjeet CD-ROM* Virtjohto Puhelinjohto * Jos tietokoneesssi ei ole CD-ROM-sem, jos CD-ROM-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjimi ti jos hlut lt oppit ti puohjelmi, siirry litemllisi kotisivulle osoitteess VAROITUS Lite on pkttu muovipusseihin. Piä nämä pussit vuvojen j pienten lsten ulottumttomiss tukehtumisvrn välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluj. FIN Versio 0 1

2 HUOMAUTUS Litteen siirtämiseen j nostmiseen trvitn vähintään kksi henkilöä tpturmien välttämiseksi. Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun lite lsketn tkisin ls. Kytke sähköjohto. 2 Sähkö- Poist litteen j kosketusnäytön suojteippi j -klvo. Vrmist, että pkkuksess on kikki trvittv. Säilytä kikki pkkusmterilit j ltikko litteen mhollist kuljetust vrten. Hnki sopiv liitäntäkpeli, jok vst hluttu liitäntää (USB- ti verkkoyhteys). USB-kpeli Suosittelemme, että litteess käytetään USB 2.0 -kpeli (tyyppiä A/B), jonk pituus on enintään viisi metriä. Verkkokpeli Käytä 10BASE-T- ti 100BASE-TX Fst Ethernet -verkoss luokn 5 (ti uuemp) suor prikpeli. j puhelinjohon kytkeminen VAROITUS Jos et io käyttää litteen fksiominisuutt, siirry viheeseen 3, sivu 4. Emme suosittele litteen toistuv irrottmist sähkö- j puhelinverkost j/ti jättämistä kytkemättä pitkäksi ik. Näin piennetään tulostuspään käyttöikää, käytetään väriksettej mhollisimmn tlouellisesti j säilytetään korke tulostusltu. Lite puhist tulostuspäät utomttisesti, kun se kytketään sähköverkkoon. Tähän kuluu hiemn mustett. Suosittelemme, että lite smmutetn - pinikkeest. Kun -pinikett käytetään, lite s eelleen minimimäärän virt, jolloin tulostuspäät on puhistettv säännöllisesti mutt hrvemmin. Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Vrmist, että toimitettu moitettu pistoke sopii vihtovirtpistorsin. Tämä lite on moitettv. Jos et ole vrm sist, ot yhteys pätevän sähkösentjn. Kosk lite on moitettu sähköpistorsin kutt, voit suojutu puhelinverkon mhollisesti vrllisilt ylijännitteiltä pitämällä litteen sähköjohon kytkettynä puhelinjohon kytkemisen jn. Kun litett on siirrettävä, suoj itsesi smll tvll irrottmll ensin puhelinjohto j sitten sähköjohto. ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli (jos USB-kpeli on käytössä). 2

3 Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohon toinen pää litteen liitäntään, joss on merkintä LINE. Ohj puhelinjohto vrovsti kpelikouruun j vie se ulos litteen tkosst. Kytke toinen pää seinäpistorsin. Jos linjn on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se ll osoitetull tvll. 1 2 Rinnkkispuhelin Ulkoinen puhelin Vrmist, että käytät ulkoist puhelint, jonk johon pituus on enintään kolme metriä. Jos ulkoinen puhelinvstj käyttää sm linj, kytke se ll osoitetull tvll. TÄRKEÄÄ Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ litteen liitäntään, joss on merkintä LINE. Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. Aset vstnottotilksi Ulk.puh/Puh.vs., jos käytössä on ulkoinen puhelinvstj. Ktso Vstnottotiln vlitseminen sivull 10. Lisätietoj uukäyttöops: Ulkoisen puhelinvstjn kytkeminen HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 3

4 3 Mn vlitseminen 4 Väriksettien sentminen M on setettv, jott lite toimisi oikein pikllisess puhelinverkoss. Kun lite on kytketty sähköverkkoon, nestekienäytössä näkyy ll olev teksti: HUOMAUTUS Jos väriinett joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi veellä j ot trvittess yhteys lääkäriin. Pin mtsi. Pin OK. Pin Yes (Kyllä) ti No (Ei). Kun nestekienäytössä näkyy Aepte (Hyväksytty) muutmn sekunnin jn, lite käynnistyy uuelleen utomttisesti. Vrmist, että sennt ensin litteen toimitukseen kuuluvt loitusväriksetit. Vrmist, että virt on kytketty. Kosketusnäytössä näkyy Ei väriksetti. Voit säätää ohjuspneelin kulm nostmll sitä. Ohjuspneeli lsketn pinmll ohjuspneelin tkn sijitsev vputuspinikett kuvn mukisesti. Jos hlut viht kielen, siirry viheeseen 10. Av väriksettitiln knsi. 1 4

5 Poist ornssi suojos. e Säilytä ornssi suojos litteen sisällä piikkeessä kuvn mukisesti. Vrmist, että ornssin suojosn pohjss olevt kksi ulokett osuvt piikkeen khteen reikään. 1 Älä heitä ornssi suojos pois. Sitä trvitn, kun litett kuljetetn. Nost sknnerin knsi yläsentoon. f Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 5

6 g Poist väriksetti pketist. Käännä ornssin suojuksen vihreää vputusvipu vstpäivään, kunnes se nksht, jolloin tyhjötiiviste vutuu. Poist sitten ornssi suojus kuvn mukisesti. TÄRKEÄÄ ÄLÄ rvist väriksettej. Jos iholle ti vtteille joutuu väriinett, pese se välittömästi pois sippull ti muull puhistusineell. ÄLÄ kosket väriksetti lueell, jok on osoitettu merkinnällä, kosk seuruksen voi oll, että lite ei toimi kyseisellä väriksetill. h Vrmist, että trrn väri täsmää väriksetin värin knss ll olevn kvion mukn. Asenn väriksetti etiketissä olevn nuolen suuntisesti i Pin väriksetin tkos, joss on merkintä PUSH (Työnnä), kunnes ksetin vipu nousee. Kun väriksetit on sennettu, sulje väriksettitiln knsi. 2 1 Lite vlmistelee musteputkijärjestelmän tulostust vrten. Tähän kuluu noin neljä minuutti. Älä smmut litett. Suosittelemme seurvn viheen suorittmist oottess. 6

7 5 Tvllisen A4-pperin settminen litteeseen Veä pperiksetti 1, ylempi ksetti kokonn ulos litteest. Sovit pperikoko pinmll j siirtämällä kevyesti pperin pituusohjint. Vrmist, että kolmiomerkit pperin pituusohjimess ovt käyttämäsi pperikoon merkin kohll Sovit pperikoko pinmll j siirtämällä kevyesti pperin sivuohjimi. Vrmist, että kolmiomerkki pperin sivuohjimess on käyttämäsi pperikoon merkin kohll. e f Sulje luovutuslustn knsi. Vältä pperin juuttuminen j syöttövirheet leyhyttelemällä pperit. 2 1 Vrmist in, että pperi ei ole käpristynyt ti ryppyinen. g Aset pperi vrovsti pperiksettiin 1. Av luovutuslustn knsi. 1 7

8 h Säää pperin sivuohjimi pperikoon mukn vrovsti molemmin käsin. Vrmist, että pperin sivuohjimet koskettvt pperin reunoj. k Piä pperiksetti piklln j veä smll pperituest, kunnes se nksht, j v pperituen läppä. 2 1 i Trkist, että pperi on ksetiss tsisesti j pperin ylärjmerkin lpuolell. 1 Kun tulostukseen j kopiointiin käytetään erikoistulostusmterili, v litteen tkn sijitsev käsinsyöttörko. Aset vin yksi rkki kerrlln käsinsyöttörkoon. Lisätietoj: uukäyttöops: Pperin lisääminen käsinsyöttörkoon 1 j Työnnä pperiksetti hitsti tkisin kokonisuuessn litteeseen. Lisätietoj ksetist 2: uukäyttöops: Pperin lisääminen pperiksettiin #2 8

9 6 Tulostuslun trkistminen 7 Päivämäärän j kellonjn settminen Jos litteess on kksi pperiksetti, vrmist, että ksetiss 1 (ylempi ksetti) on pperi, kun trkistt tulostuslun. Kun vlmistelut on tehty, kosketusnäytössä näkyy Lisää pperi j pin [OK]. Pin OK. Trkist rkille tulostetun neljän väriplkin ltu (must/keltinen/syni/mgent). Jos kikki viivt ovt selkeitä j näkyviä, lopet luntrkistus pinmll Kyllä j siirry seurvn viheeseen. OK Jos kuviost puuttuu viivoj, pin Ei j nout kosketusnäytön ohjeit. Huono Päivämäärä j kellonik näkyvät kosketusnäytössä. Kikkiin lähetettäviin fkseihin voin lisätä myös lähetyshetken päivämäärä j kellonik, jos litteen nimitunnus määritetään (ktso vihe 12). 8 Pperisetusten Näppäile vuoen kksi viimeistä numero kosketusnäytölle j pin sitten OK. (Syötä esim. 1 3 vuoelle 2013.) Toist sm kuukuelle j päivälle. Syötä kosketusnäytöllä kellonik 24 tunnin muooss. Pin OK. Päivämäärän j kellonjn voi muutt milloin thns. Lisätietoj: uukäyttöops: Päivämäärän j kellonjn setus määrittäminen Jott voin vrmist litteen prs tulostusltu j oike pperikoko, litteen pperikoko j - tyyppivlinnt on vlittv ksettiin setetun pperin mukn. Lisätietoj tuetuist pperityypeistä j -kooist: uukäyttöops: Pperikoko j -tyyppi Voit viht oletusksetti, jot lite käyttää kopioien ti spuneien fksien tulostukseen. (uupperiksetin käyttö kopiointitilss ti Pperiksetin käyttö fksustilss) 9

10 Kun kosketusnäytössä näkyy Ksettisetukset, set pperikoko j pperityyppi pinmll Ksettisetukset. Aset ksetin 1 pperikoko j pperityyppi pinmll Ksetti 1 ti set ksetin 2 pperikoko pinmll Ksetti 2. Pin käyttämääsi pperikoko j -tyyppiä. Pin OK. 11 Vstnottotiln vlitseminen Vstnottotiloj on neljä: Vin fksi, Fksi/Puhelin, Mnulinen j Ulk.puh/Puh.vs. uukäyttöops: Vstnottotilojen käyttö Jos litteell ei lähetetä fksej, siirry seurvn viheeseen. 9 Kosketusnäytön trkstelu Kosketusnäytössä näkyy tietoj näytön toiminnst j käsinsyöttöron käytöstä. Tutustu tietoihin j pin OK. Lisätietoj: Käyttöops. 10 Kielen vlitseminen Voit viht nestekienäytön kielen. Vihtoehot ovt suomi, englnti, norj, ruotsi j tnsk. Pin. e Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Tuo esiin Kielivlint pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Kielivlint. Vlitse kielesi pinmll sitä. f Pin. Hlutko käyttää litteesi puhelinominisuuksi (jos käytettävissä) ti ulkoist puhelint ti ulkoist puhelinvstj, jok on liitetty smn linjn kuin lite? Kyllä Käytätkö ulkoisen puhelinvstjn ääniviestitoiminto? Pin. e f Ei Hlutko litteen vstvn fkseihin j puheluihin utomttisesti? Pin Kikki set. Pin Fksus. Pin Vstnottos. Pin Vstustil. Pin hlumsi vstnottotil. g Pin. Kyllä Ei Kyllä Ei Vin fksi Lite ott kikki puhelut vstn fksein. Fksi/Puhelin Lite ohj puhelinlinj j vst puhelimeen utomttisesti. Jos puhelu ei ole fksi, lite ilmoitt soittoäänell puhelust, jott voit vstt siihen. Mnulinen Ohjt puhelinlinj itse, j sinun on vstttv jokiseen puheluun. Ulk.puh/Puh.vs. Ulkoinen puhelinvstj vst utomttisesti kikkiin soittoihin. Viestit tllennetn ulkoiseen puhelinvstjn. Fksiviestit tulostetn. 10

11 12 Henkilökohtisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen Jos litteen nimitunnus määritetään, päivämäärä j kellonik lisätään kikkiin lähetettäviin fkseihin. Jos litteell ei lähetetä fksej, siirry seurvn viheeseen. Pin. e f g h Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Pin Nimitunnus. Pin Fksus. Syötä fksinumerosi (korkeintn 20 numero) kosketusnäytölle j pin sitten OK. Pin Nimi. Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäytölle j pin sitten OK. Voit viht isojen j pienten kirjinten välillä pinmll. -pinikett pinmll voit viht kirjinten, numeroien j erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevt kirjimet sttvt vihell mittin.) Jos syötit numeron ti merkin väärin j hlut muutt sen, siirrä kohistin väärän merkin kohlle pinmll ti. Pin j syötä sitten oike merkki. Lisää välilyönti pinmll Til. Voit myös siirtää kohistint pinmll. i Pin. 13 Lähetyksen vhvistusrportti 14 Puhelinlinjtyypin vlitseminen Jos lite kytketään keskuksen lnumeroon ti puhelinlinjss on myös ISDN-liittymä, j hlut lähettää ti vstnott fksej, puhelinlinjtyyppi on vihettv sopivksi. Pin. e Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Tuo esiin Linjvlint pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Linjvlint. Pin Normli, Keskus ti ISDN. Pin hlumsi puhelinlinjtyyppiä. Jos vlitset Keskus, lite pyytää määrittämään numeron etuliitteen. uukäyttöops: Puhelinlinjtyypin settminen f Pin. KESKUS j SOITONSIIRTO Litteen linjvlinnn lkusetuksen on Normli-til, joss se voin kytkeä tvlliseen puhelinverkkoon (PSTN). Useiss toimistoiss käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää ti keskusvihett (PBX). Tämä lite voin kytkeä useimpiin keskusvihteisiin. Litteen R-näppäin eli moitusnäppäin on ktkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien keskusvihteien knss. St sen vull yhteyen ulkolinjn ti voit siirtää puhelun toiseen lnumeroon. Tämä ominisuus on käytössä, kun kosketusnäytössä on pinettu R-näppäintä. Tämä Brother-lite voi tulost lähetyksen vhvistusrportin, jost nähään, että fksi on lähetetty. Tämä rportti sisältää vstnottjn nimen ti fksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonjn j keston, lähetettyjen sivujen määrän j tieon siitä, onnistuiko lähetys. Ohjeit tämän ominisuuen käyttämisestä: uukäyttöops: Lähetyksen vhvistusrportti 11

12 15 Puhelinlinjn yhteensopivuuen settminen (VoIP) Jos kytket litteen VoIP-yhteyttä käyttävään puhelinlinjn (puhelu kulkee internetin kutt), yhteensopivuussetust on muutettv. Jos käytät nlogist puhelinlinj, voit ohitt tämän viheen. Pin. e Pin Kikki set. Tuo esiin Perussetukset pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Perussetukset. Tuo esiin Yhteensopivuus pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Yhteensopivuus. Pin Perus (VoIP). 17 Aikvyöhykkeen settminen Voit sett litteess sijintisi ikvyöhykkeen. Pin. Pin 00: (Päivämäärä j kellonik). Pin Aikvyöhyke. Syötä ikvyöhyke. Pin OK. e Pin. f Pin. 16 Automttinen kesäik Voit sett litteen siirtymään utomttisesti kesäikn. Toiminto siirtää ik utomttisesti yhen tunnin eteenpäin keväällä j yhen tunnin tksepäin syksyllä. Pin. Pin 00: (Päivämäärä j kellonik). Pin Automtt. kesäik. siirtyminen. Pin Kyllä (ti Ei). e Pin. 12

13 18 Käytettävän yhteystyypin vlint Nämä sennusohjeet koskevt käyttöjärjestelmiä Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 j M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Jos tietokoneesssi ei ole CD-ROM-sem, jos CD-ROM-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjimi ti jos hlut lt oppit ti puohjelmi, siirry litemllisi kotisivulle osoitteess Jotkin CD-ROM-levyllä olevt ohjelmistosovellukset eivät ehkä ole stvn lttvin versioin. USB-liitäntäkpeli Winows : siirry sivu 14 Mintosh: siirry sivu 17 Kiinteä verkko Winows : siirry sivu 20 Mintosh: siirry sivu 24 USB Lngllinen verkko Winows Mintosh Winows Mintosh Lngton verkko Winows j Mintosh: siirry sivu 27 Lngton verkko 13

14 USB Winows Winows USB -liitännän käyttäjät (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 19 Ennen sennust Npsut Asenn MFL-Pro Suite j Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Nout näytön ohjeit. Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. ÄLÄ kytke vielä USB-kpeli. Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. CD-ROM sisältää Nune PperPort 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Winows XP Home (SP3 ti uuempi), XP Professionl (SP3 ti uuempi), XP Professionl x64 Eition (SP2 ti uuempi), Winows Vist (SP2 ti uuempi), Winows 7 j Winows 8. Päivitä viimeisimpään Winows Servie Pk - versioon ennen MFL-Pro Suiten sentmist. Jos Winowsin suojus -näyttö vutuu, vlitse vlintruutu j suorit sennus loppuun npsuttmll Asenn. Vlitse Pikllinen liitäntä (USB) j npsut sitten Seurv. Nout näytön ohjeit, kunnes Kytke USBkpeli -näyttö vutuu. 20 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. Jos näyttöön vutuu kielivlintikkun, vlitse suomi. Jos Brother-näyttö ei vuu utomttisesti, siirry kohtn Tietokone (Om tietokone). (Winows 8: npsut tehtäväplkiss (Resurssienhllint) -kuvkett j siirry sitten kohtn Tietokone.) Kksoisnpsut ensin CD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe. Jos Käyttäjätilien vlvont -näyttö vutuu, npsut Slli ti Kyllä. 14

15 USB 21 USB-kpelin kytkeminen Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Winows Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. Liitä USB-kpeli USB-porttiin, joss on - symoli. USB-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Aset USB-kpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Kytke kpeli tietokoneeseen. 1 e HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. Asennus jtkuu utomttisesti. Asennusikkunt vutuvt näyttöön peräkkäin. ÄLÄ sulje näitä näyttöjä sennuksen ikn. Näyttöjen vutumiseen stt kulu muutm sekunti. f g h i Jos Ympäristöön liittyviä neuvoj kuvnmuoostuslitteille -näyttö vutuu, npsut Seurv. Kun Internet-rekisteröinti-näyttö vutuu, nout näytön ohjeit. Npsut Seurv. Jos et hlu sett litettsi oletustulostimeksi, poist vlint Aset oletuskirjoittimeksi -vlintruuust j npsut sitten Seurv. Kun Asennus on vlmis -ikkun vutuu, vhvist setukset j npsut sitten Seurv. USB Winows Mintosh TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. 15

16 22 USB Lopettminen j käynnistäminen uuelleen Käynnistä tietokone uuelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uuelleen, sinun on kirjuuttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos ohjelmiston sennuksen ikn vutuu virheviesti, tee jokin seurvist: - Winows XP-, Winows Vist - j Winows 7 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk, jok sijitsee kohss (Käynnistä) > Kikki ohjelmt > Brother > MFC-XXXX (joss XXXX on mllisi nimi). - Winows 8 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk kksoisnpsuttmll työpöyän (Brother Utilities) -kuvkett j vlitse sitten mllisi nimi npsuttmll puotusvlikko (jos nimeä ei ole vielä vlittu). Npsut vsemmss siirtymisplkiss Työklut. Tietokoneen suojussetukset sttvt iheutt sen, että Winows -järjestelmän suojuksen ti virustorjuntohjelmn ikkun vutuu litett ti sen ohjelmisto käytettäessä. Vlitse ikkunst vihtoehto Slli. Winows Seurvt näytöt vutuvt. Kun Ohjelmiston päivityssetus -näyttö vutuu, vlitse hlumsi ohjelmistopäivityssetus j npsut OK. Kun Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelmn näyttö vutuu, tee hlumsi vlint j nout näytön ohjeit. Internet-yhteys trvitn, jott ohjelmiston päivitys j Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelm voin lt. Kun MFL-Pro Suite -ohjelmisto sennetn, Brother Help (Ohje) sennetn smll utomttisesti. Brother Help (Ohje) - toiminnon kutt pääsee Brother Solutions Centeriin npsuttmll tehtäväplkin - kuvkett. Vlmis Lisäohjelmien sennus: Siirry seurvn viheeseen Sivu 41 Asennus on nyt vlmis. Winows 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevt Brother-oppt ovt PDF-muooss, v ne Aoe Reer -ohjelmll. Jos tietokoneeseen on sennettu Aoe Reer, mutt tieostoj ei voi vt Aoe Reer - ohjelmss, vih PDF-tieostojen liitäntä (ktso koht PDF-tieoston vminen Aoe Reer -ohjelmss (Winows 8) sivull 43). 16

17 USB Mintosh Mintosh USB -liitännän käyttäjät (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 19 Ennen sennust Liitä USB-kpeli USB-porttiin, joss on - symoli. USB-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuuttv sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin. 1 Jos käytät M OS X v versiot, päivitä versioon M OS X v x. 20 USB-kpelin liittäminen Litett EI SAA liittää näppäimistön USBporttiin ti virrttomn USB-keskittimeen. Liitä lite suorn Mintosh-tietokoneeseen. Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Aset USB-kpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Liitä kpeli Mintosh-tietokoneeseen. USB Winows Mintosh TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. 17

18 USB Mintosh Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. e Vlitse lite luettelost j osoit sitten Seurv. f g Kun Lisää tulostin -näyttö vutuu, osoit Lisää tulostin. Vlitse käyttämäsi lite luettelost. Osoit Lisää j osoit sitten Seurv. HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 21 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Aloit sennus kksoisosoittmll Strt Here OSX -kuvkett. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. h Kun tuen näyttö vutuu, nout näytön ohjeit, jos hlut lt Presto! PgeMnger -ohjelmn. Voit myös lt Presto! PgeMnger -ohjelmn myöhemmin Brotherin tekninen tuki -näytössä. Osoit Seurv. Kun ll olev näyttö vutuu, osoit Sulje. Vlitse Pikllinen liitäntä (USB) j osoit sitten Seurv. Nout näytön ohjeit. MFL-Pro Suite -ohjelmn sennus on nyt vlmis. Siirry viheeseen Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett. Tämä kestää hetken.

19 USB Mintosh 22 Presto! PgeMnger - ohjelmn ltminen j sentminen Presto! PgeMnger -ohjelmn sentminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmn tekstintunnistustoiminnon. Vlokuvi j sikirjoj on helppo sknnt, jk j järjestää Presto! PgeMnger -ohjelmll. Siirry Presto! PgeMnger -ohjelmn ltussivulle osoittmll Brotherin tekninen tuki -näytössä Presto! PgeMnger - kuvkett j nout näytön ohjeit. Vlmis Asennus on nyt vlmis. USB Winows Mintosh 19

20 Lngllinen verkko Winows Kiinteän Winows -verkkoyhteyen käyttäjät (Winows XP Home / XP Professionl / Winows Vist / Winows 7 / Winows 8) 19 Ennen sennust Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. 20 Verkkokpelin kytkeminen Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. Jos tietokoneess on käynnissä ohjelmi, sulje ne. Näytöt sttvt oll erilisi eri käyttöjärjestelmissä. CD-ROM sisältää Nune PperPort 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Winows XP Home (SP3 ti uuempi), XP Professionl (SP3 ti uuempi), XP Professionl x64 Eition (SP2 ti uuempi), Winows Vist (SP2 ti uuempi), Winows 7 j Winows 8. Päivitä viimeisimpään Winows Servie Pk - versioon ennen MFL-Pro Suiten sentmist. Jos olet iemmin liittänyt litteen lngttomn verkkoon j hlut nyt liittää sen kiinteään verkkoon, vrmist, että litteen Verkkoliitäntä-setuksen on Kiinteä verkko. Tämä setus poist lngttomn verkkoliitännän käytöstä. Pin litteess. Pin Kikki set. Pin Verkko. Tuo esiin Verkkoliitäntä pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Verkkoliitäntä. Pin Kiinteä verkko. Pin. Kytke verkkokpeli Ethernet-porttiin, joss on -symoli. Ethernet-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Poist ornssi suojus ennen kpelin kytkemistä

21 Lngllinen verkko Winows Aset verkkokpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Kytke sitten kpeli verkkoon. 21 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. Jos näyttöön vutuu kielivlintikkun, vlitse suomi. TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. Jos käytät sekä USB- että verkkokpeli, set kpelit päällekkäin niille vrttuun kpelikouruun. Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. Jos Brother-näyttö ei vuu utomttisesti, siirry kohtn Tietokone (Om tietokone). (Winows 8: npsut tehtäväplkiss (Resurssienhllint) -kuvkett j siirry sitten kohtn Tietokone.) Kksoisnpsut ensin CD-ROM-kuvkett j sitten strt.exe. Jos Käyttäjätilien vlvont -näyttö vutuu, npsut Slli ti Kyllä. Npsut Asenn MFL-Pro Suite j Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Nout näytön ohjeit. Vlitse Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet) j npsut sitten Seurv. Lngllinen verkko Winows Mintosh HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. 21

22 Lngllinen verkko Winows Kun Plomuuri-/virustorjuntohjelm hvittu -näyttö vutuu, vlitse Muut plomuurin porttisetuksi siten, että verkkoyhteys on mhollinen j jtk sennust. (Suositeltu vihtoehto) j npsut sitten Seurv. f g h Jos Ympäristöön liittyviä neuvoj kuvnmuoostuslitteille -näyttö vutuu, npsut Seurv. Kun Internet-rekisteröinti-näyttö vutuu, nout näytön ohjeit. Npsut Seurv. Jos et hlu sett litettsi oletustulostimeksi, poist vlint Aset oletuskirjoittimeksi -vlintruuust j npsut sitten Seurv. i Kun Asennus on vlmis -ikkun vutuu, vhvist setukset j npsut sitten Seurv. Jos Winows -plomuuri ei ole käytössä, ktso lisätietoj seurvien verkkoporttien lisäämisestä plomuuriohjelmn mukn toimitetuist ohjeist. Lisää UDP-portti verkkosknnust vrten. Lisää UDP-portti verkko-pc-fxvstnotto vrten. Jos verkkoyhteysongelmt jtkuvt eelleen, lisää UDP-portit 137 j Lopettminen j käynnistäminen uuelleen Käynnistä tietokone uuelleen npsuttmll Vlmis. Kun käynnistät tietokoneen uuelleen, sinun on kirjuuttv sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos verkkoon on kytketty useit litteit, vlitse litteesi luettelost j npsut sitten Seurv. Tämä ikkun ei vuu, jos verkkoon on kytketty vin yksi lite. Vlint tphtuu silloin utomttisesti. Jos ohjelmiston sennuksen ikn vutuu virheviesti, tee jokin seurvist: - Winows XP-, Winows Vist - j Winows 7 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk, jok sijitsee e Jos litett ei löyy verkost, vhvist setukset nouttmll näytön ohjeit. Brother-ohjinten sennus lk utomttisesti. Asennusikkunt vutuvt näyttöön peräkkäin. ÄLÄ sulje näitä näyttöjä sennuksen ikn. Näyttöjen vutumiseen stt kulu muutm sekunti. Jos Winowsin suojus -näyttö vutuu, vlitse vlintruutu j suorit sennus loppuun npsuttmll Asenn. kohss (Käynnistä) > Kikki ohjelmt > Brother > MFC-XXXX LAN (joss XXXX on mllisi nimi). - Winows 8 -käyttäjät: suorit Asennusignostiikk kksoisnpsuttmll työpöyän (Brother Utilities) -kuvkett j vlitse sitten mllisi nimi npsuttmll puotusvlikko (jos nimeä ei ole vielä vlittu). Npsut vsemmss siirtymisplkiss Työklut. Tietokoneen suojussetukset sttvt iheutt sen, että Winows -järjestelmän suojuksen ti virustorjuntohjelmn ikkun vutuu litett ti sen ohjelmisto käytettäessä. Vlitse ikkunst vihtoehto Slli. 22

23 Lngllinen verkko Winows Seurvt näytöt vutuvt. Kun Ohjelmiston päivityssetus -näyttö vutuu, vlitse hlumsi ohjelmistopäivityssetus j npsut OK. Kun Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelmn näyttö vutuu, tee hlumsi vlint j nout näytön ohjeit. Internet-yhteys trvitn, jott ohjelmiston päivitys j Brotherin tuotetutkimus- j tukiohjelm voin lt. Kun MFL-Pro Suite -ohjelmisto sennetn, Brother Help (Ohje) sennetn smll utomttisesti. Brother Help (Ohje) - toiminnon kutt pääsee Brother Solutions Centeriin npsuttmll tehtäväplkin - kuvkett. Tietoj moiililitteen käyttämisestä Brotherlitteen knss on käyttöoppss, jonk voi lt Brother Solutions Centeristä osoitteess vlitsemll litemllin sivull Käyttöohjeet. Winows 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevt Brother-oppt ovt PDF-muooss, v ne Aoe Reer -ohjelmll. Jos tietokoneeseen on sennettu Aoe Reer, mutt tieostoj ei voi vt Aoe Reer -ohjelmss, vih PDF-tieostojen liitäntä (ktso koht PDF-tieoston vminen Aoe Reer -ohjelmss (Winows 8) sivull 43). 23 MFL-Pro Suiten sentminen muihin tietokoneisiin (trvittess) Jos hlut käyttää Brother-litett usess verkon tietokoneess, senn MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry viheeseen 21 sivu 21. Ktso ennen sennust myös vihe 19 sivu 20. Verkkokäyttöoikeus (Winows ) Litteeseen sisältyy enintään khen käyttäjän käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeuen mukn MFL-Pro Suite j Nune PperPort 12SE voin sent enintään khteen verkoss olevn tietokoneeseen. Jos hlut käyttää Nune PperPort 12SE -ohjelm usemmss kuin khess tietokoneess, hnki Brother NL-5 pk, jok on enintään viien lisäkäyttäjän käyttöoikeussopimus. Voit hnkki NL-5 pkin ottmll yhteyen Brotherin siksplveluun ti piklliseen Brotherjälleenmyyjään. Lngllinen verkko Winows Mintosh Vlmis Asennus on nyt vlmis. Lisäohjelmien sennus: Siirry seurvn viheeseen Sivu 41 23

24 Lngllinen verkko Mintosh Kiinteän Mintosh-verkkoyhteyen käyttäjät (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 19 Ennen sennust Vrmist, että litteeseen j Mintoshtietokoneeseen on kytketty virt. Sinun on kirjuuttv sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin. Jos käytät M OS X v versiot, päivitä versioon M OS X v x. Jos olet iemmin liittänyt litteen lngttomn verkkoon j hlut nyt liittää sen kiinteään verkkoon, vrmist, että litteen Verkkoliitäntä-setuksen on Kiinteä verkko. Tämä setus poist lngttomn verkkoliitännän käytöstä. Pin litteess. Pin Kikki set. Pin Verkko. Tuo esiin Verkkoliitäntä pyyhkäisemällä ylös ti ls ti pinmll ti. Pin Verkkoliitäntä. Pin Kiinteä verkko. Pin. Liitä verkkokpeli Ethernet-porttiin, joss on -symoli. Ethernet-portti sijitsee litteen sisällä kuvn mukisess pikss. Poist ornssi suojus ennen kpelin kytkemistä. 1 2 Aset verkkokpeli vrovsti kpelikouruun j vie kpeli ulos litteen tkosst. Liitä sitten kpeli verkkoon. 20 Verkkokpelin liittäminen Nost sknnerin kntt, kunnes se lukkiutuu tiuksti yläsentoon. TÄRKEÄÄ Vrmist, ettei kpeli estä kntt sulkeutumst kunnoll, kosk se voi häiritä litteen toimint. Jos käytät sekä USB- että verkkokpeli, set kpelit päällekkäin niille vrttuun kpelikouruun. 24

25 Lngllinen verkko Mintosh Sulje sknnerin knsi vrovsti käyttämällä molemmill puolell olevi trtuntkohti. e Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-litett. Tämä kestää hetken. Vlitse lite luettelost j osoit sitten Seurv. HUOMAUTUS Vro, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet sknnerin knnen. Käytä in molemmill puolill olevi trtuntkohti kntt vttess ti suljettess. Jos litett ei löyy verkost, vhvist verkkosetukset. Löyät litteesi MAC-osoitteen (Ethernetosoitteen) j IP-osoitteen tulostmll verkkosetusrportin. uuohjelmisto- j Verkkokäyttäjän ops Jos näyttöön tulee Aset verkon Sn to - nimi., nout seurvi ohjeit. 21 MFL-Pro Suiten sentminen Aset CD-ROM-levy CD-ROM-semn. Aloit sennus kksoisosoittmll Strt Here OSX -kuvkett. Jos näyttöön vutuu ikkun, joss kysytään mllin nimeä, vlitse om mllisi. 1) Ann Mintosh-tietokoneellesi nimi (pituus on enintään 15 merkkiä). 2) Osoit Seurv. Siirry viheeseen f. Annettu nimi näkyy litteen kosketusnäytössä, kun pint Sknnus-pinikett j vlitset sknnustoiminnon. uuohjelmisto- j Verkkokäyttäjän ops Lngllinen verkko Winows Mintosh Vlitse Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet) j osoit sitten Seurv. Nout näytön ohjeit. 25

26 Lngllinen verkko Mintosh f g Kun Lisää tulostin -näyttö vutuu, osoit Lisää tulostin. Vlitse käyttämäsi lite luettelost. Osoit Lisää j osoit sitten Seurv. 22 Presto! PgeMnger - ohjelmn ltminen j sentminen Presto! PgeMnger -ohjelmn sentminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmn tekstintunnistustoiminnon. Vlokuvi j sikirjoj on helppo sknnt, jk j järjestää Presto! PgeMnger -ohjelmll. Siirry Presto! PgeMnger -ohjelmn ltussivulle osoittmll Brotherin tekninen tuki -näytössä Presto! PgeMnger - kuvkett j nout näytön ohjeit. (OS X v10.8.x) Vlitse Brother MFC-XXXX CUPS (joss XXXX on mllisi nimi) -ohjin Käyttö-ponnhusvlikost. h Kun tuen näyttö vutuu, nout näytön ohjeit, jos hlut lt Presto! PgeMnger -ohjelmn. Voit myös lt Presto! PgeMnger -ohjelmn myöhemmin Brotherin tekninen tuki -näytössä. Osoit Seurv. Kun ll olev näyttö vutuu, osoit Sulje. 23 MFL-Pro Suiten sentminen muihin tietokoneisiin (trvittess) Jos hlut käyttää Brother-litett usess verkon tietokoneess, senn MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry viheeseen 21 sivu 25. Ktso ennen sennust myös vihe 19 sivu 24. MFL-Pro Suite -ohjelmn sennus on nyt vlmis. Siirry viheeseen 22. Vlmis Asennus on nyt vlmis. Tietoj moiililitteen käyttämisestä Brotherlitteen knss on käyttöoppss, jonk voi lt Brother Solutions Centeristä osoitteess vlitsemll litemllin sivull Käyttöohjeet. 26

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J552DW DCP-J752DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6925DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J40DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J925DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J55W DCP-J75W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5890CN Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J440DW MFC-J460DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-790CW MFC-990CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Nout näitä vroituksi mhollisten henkilövhinkojen

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö (esiasennettu) Hukkavärisäiliö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö (esiasennettu) Hukkavärisäiliö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9055CDN Ennen kuin käytät tätä litett ensimmäisen kerrn, lue tämä Pik-sennusops, jok utt litteen sennuksess j setusten määrityksessä. Pik-sennusops on stvn muill kielillä

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Toimitukseen kuuluvat värikasetit CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-opaslevy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Toimitukseen kuuluvat värikasetit CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-opaslevy Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6910DW Lue Turvllisuutt j rjoituksi käsittelevä kirjnen ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Piksennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-585CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Hukkavärisäiliö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Hukkavärisäiliö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ennen kuin käytät tätä litett ensimmäisen kerrn, lue tämä Pik-sennusops, jok utt litteen sennuksess j setusten määrityksessä. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö-ja värikasettikokoonpano (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö-ja värikasettikokoonpano (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8110DN Lue Tuotteen turvohjeet ensin j lue sitten tämä Pik-sennusops, jost st oiket sennus- j määritysohjeet. Pik-sennusops on stvn muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J4510DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Sähköjohto Asennusohjelman sisältävä CD-ROM Pika-asennusopas

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Sähköjohto Asennusohjelman sisältävä CD-ROM Pika-asennusopas Pik-sennusops Aloit tästä MFC-8950DW(T) Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell eri kielisiä Pik-sennusoppit, käy osoitteess

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9320CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Aloita tästä. Pika-asennusopas. purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Aloita tästä. Pika-asennusopas. purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus DCP-9015CDW DCP-9020CDW Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9015CDW DCP-9020CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett eri kielillä,

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö ja värikasettikokoonpano (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö ja värikasettikokoonpano (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8250DN Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell eri kielisiä Pik-sennusoppit, käy osoitteess

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J52W Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Aloitusvärikasetit Käyttöopas Tuotteen turvaohjeet CD-ROM Virtajohto

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Aloitusvärikasetit Käyttöopas Tuotteen turvaohjeet CD-ROM Virtajohto Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J140W Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen vrmistmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Sähköjohto Asennus-CD-ROM-levy Pika-asennusopas Puhelinjohto Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Sähköjohto Asennus-CD-ROM-levy Pika-asennusopas Puhelinjohto Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Pik-sennusops Aloit tästä MFC-8510DN MFC-8520DN Lue Tuotteen turvohjeet ensin j lue sitten tämä Pik-sennusops, jost st oiket sennus- j määritysohjeet. Pik-sennusops on stvn muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Puhelinjohto Käyttöopas Pika-asennusopas

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Puhelinjohto Käyttöopas Pika-asennusopas Pik-sennusops Aloit tästä MFC-8880DN Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusops on stvn muillkin kielillä osoitteest http://solutions.rother.com/. ÄLÄ

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8085DN Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusops on stvn muillkin kielillä osoitteest http://solutions.rother.com/. ÄLÄ

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5490CN Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio 0 FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio 0 FIN Wi-Fi Direct -opas Versio 0 FIN Mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Hihnayksikkö (esiasennettu) CD-ROM-levy Virtajohto Tuotteen turvaohjeet

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Hihnayksikkö (esiasennettu) CD-ROM-levy Virtajohto Tuotteen turvaohjeet Pik-sennusops Aloit tästä HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Kiitos, että vlitsit Brother-litteen. Tukesi on meille tärkeää j rvostmme sikkuuttsi. Brother-tuotteesi on vlmistettu j suunniteltu

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-6690CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä on laite on asetettava käyttövalmiiksi. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmisteluohjeet huolellisesti. Asennus on valmis!

Ennen laitteen käyttöä on laite on asetettava käyttövalmiiksi. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmisteluohjeet huolellisesti. Asennus on valmis! FAX-355 FAX-360 FAX-460 Pika-asennusopas Ennen laitteen käyttöä on laite on asetettava käyttövalmiiksi. Lue tämän Pika-asennusoppaan valmisteluohjeet huolellisesti. Laitteen asettaminen käyttökuntoon Asennus

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkot

Modeemi ja lähiverkot ja lähiverkot Asiakirjan osanumero: 383057-352 Lokakuu 2005 Sisällysluettelo 1 Modeemi Modeemikaapelin käyttäminen..................... 2 Maakohtaisen modeemikaapelisovittimen käyttäminen.. 3 Modeemin

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot