VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC"

Transkriptio

1 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä. Säilytä ohjeet tulevisuuden vrlt. Jott tllennukset onnistuisivt mhdollisimmn hyvin, suosittelemme tllennustoiminnon j äänenvoimkkuuden testust ennen käyttöä. Rekisteröi tuotteesi osoitteess j st lisäetuj Olympukselt! OLYMPUS IMAGING CORP. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo , Jpn. Tel. +81 (0) OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH (Premises/Goods delivery) Wendenstrsse 14-18, Hmburg, Germny. Tel. +49 (0) (Letters) Postfch Hmburg, Germny. OLYMPUS FINLAND OY Vänrikinkuj 3, FIN ESPOO, Puh. (09) Tiedoksi sikkille Euroopss CE-merkki osoitt, että tämä tuote täyttää eurooppliset turvllisuus-, terveys-, ympäristö- j kuluttjnsuojvtimukset. Tämä symboli [WEEE-direktiivin liitteen IV mukinen rosk-stisymboli] trkoitt sähkö- j elektroniikkromun erilliskeräystä EU-miss. Älä heitä tätä litett tvllisen tlousjätteen joukkoon. Hyödynnä tuotett hävitettäessä msssi käytössä olevi plutus- j keräysjärjestelmiä. Soveltuv tuote: VN-8700PC/VN-8600PC/VN-8500PC Tämä symboli [direktiivin 2006/66/EY liitteen II mukinen rosk-stisymboli] trkoitt jätepristojen erilliskeräystä EU-miss. Älä heitä pristoj tvllisen tlousjätteen joukkoon. Hyödynnä jätepristoj hävitettäessä msssi käytössä olevi plutusj keräysjärjestelmiä. Johdnto Tämän sikirjn sisältöä voidn muutt ilmn ennkkoilmoitust. Ot yhteys sikstukeen, jos hlut lisätietoj tuotteiden nimistä ti mllien numeroist. Tässä oppss näkyvät näyttö- j tllenninkuvt on tuotettu kehitysviheiden ikn, j ne voivt poiket vrsinisest tuotteest. Tämän sikirjn sisällön pikkns pitävyyden trkistmiseksi on tehty kikki mhdollinen. Jos sikirjst löytyy jokin epäilyttävä koht ti virhe ti jos siitä puuttuu joitkin tietoj, ot yhteys sikstukeen. Olympus ei ole vstuuss pssiivisist vhingoist ti mistään vhingost, jok iheutuu tietojen menetyksestä, johon on syynä tuotteen vik, muun kuin Olympuksen ti sen vltuuttmn huoltoliikkeen suorittm korjus ti jokin muu syy. Tvrmerkit j rekisteröidyt tvrmerkit IBM j PC/AT ovt Interntionl Business Mchines Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Microsoft, Windows j Windows Medi ovt Microsoft Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mcintosh on Apple Inc:n tvrmerkki. MPEG Lyer-3 -äänenpkkustekniikk on Frunhofer IIS:n j Thomsonin lisensoim. Muut tässä minitut tuotteiden nimet j merkit voivt oll omistjiens tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä. h Vrotoimet Lue tämä ops huolellisesti ennen uuden tllentimen käytön loittmist, jott vrmsti ost käyttää sitä turvllisesti j oikein. Pidä ops helposti stvill tulev käyttöä vrten. Vroitussymbolit viittvt tärkeisiin turvllisuutt koskeviin tietoihin. Suojtksesi itsesi j muut vmmoilt ti omisuusvhingoilt on in tärkeää luke nnetut vroitukset j tiedot FI-BD AP1006

2 Käytön loittminen h Osluettelo 1 2 % 3 $ ( * ^ & 1 EAR (Kuuloke) -liitin 2 MIC (Mikrofoni) -liitin 3 Sisäänrkennettu mikrofoni 4 Tllennuksen merkkivlo 5 Sisäänrkennettu kiutin 6 +-pinike 7 REC (s) (tllennus) -pinike 8 9-pinike 9 FOLDER/INDEX/ SCENE-pinike 0 -pinike! `OK/MENU-pinike # 0-pinike $ STOP (4)-pinike % Näyttö (nestekidepneeli) ^ POWER/HOLD-kytkin & USB-liitin * Pristotiln knsi ( Hihnn reikä Näyttö (nestekidepneeli): Näytössä näkyvää merkkikoko voidn muutt. (ktso Font Size s. 13) Kun [Font Size] -setukseksi on vlittu [Lrge] Kun [Font Size] -setukseksi on vlittu [Smll].! # 0 1 Nykyisen tiedoston numero/knsion tllennettujen tiedostojen yhteismäärä 2 Knsion ilmisin 3 Tllentimen tiln ilmisin 4 Tllennustilss: Kulunut äänitysik Toistotilss: Kulunut toistoik 5? Mikrofonin herkkyyden ilmisin! VCVA -ilmisin 0 Low Cut Filter -ilmisin $ Voice Filter -ilmisin*1 6 Tiedoston lukituksen ilmisin 7 Pristoilmisin 8 Äänitystiln ilmisin 9 Tllennustilss: Jäljellä olev kuvusik Toisto- ti pysäytystilss: Tiedoston pituus 0 Toistotiln ilmisin! Tiedoston Tllennustilss: Jäljellä olevn muistin ilmisinplkki*2 Toisto- ti pysäytystilss: Toistokohdn ilmisinplkki*2 # Tllennuspäivämäärä j -ik*2 *1 Vin VN-8700PC/VN-8600PC *2 Tämä kohde näytetään, kun [Font Size] -setukseksi on vlittu vin [Smll]. h Pristojen sentminen 1 Pin kevyesti nuolt j työnnä pristotiln knsi uki. Tässä tllentimess ei s käyttää mngnipristoj. Pysäytä tllennin ennen pristojen vihtmist. Pristojen poistminen tllentimen käytön ikn voi iheutt toiminthäiriön, kuten tiedoston vioittumisen tms

3 2 Aset AAA-kokoiset lklipristot j vrmist, että niiden npisuudet (= j -) ovt oikein. 3 Sulje pristotiln knsi huolellisesti pinmll sitä suuntn A j työntämällä suuntn B. Pristoilmisin: Kun kuvke [ ] tulee näyttöön, vihd pristot mhdollisimmn pin. Kun pristojen vrus on vähissä, ilmoitukset [s] j [Bttery Low] tulevt näyttöön j tllennin lkk toimimst. Poist pristot, jos et io käyttää tllennint pitkään ikn. Pristoj vihdettess on suositeltv käyttää AAA-lklipristoj ti Olympuksen ldttvi Ni-MH-kkuj. h Virrn kytkeminen/ktkiseminen Virrn kytkeminen: Kun tllentimen virt on ktkistun, siirrä POWER/HOLD-kytkintä nuolen osoittmn suuntn. Näyttö ktivoituu, j virt kytkeytyy päälle. Virrn ktkiseminen: Työnnä POWER/HOLD-kytkintä nuolen osoittmn suuntn vähintään 1 sekunnin jn. Näyttö smmuu, j virt ktke. Plutustoiminto muist kohdn, johon tllennin pysähtyi ennen virrn ktkisu. Virrnsäästötil Jos tllennin on ollut pysäytettynä ti käyttämättä yli 5 minuutin jn käynnistyksen jälkeen, näyttö smmuu j lite siirtyy vlmiustiln (virrnsäästötiln). Voit poistu vlmiustilst j käynnistää näytön pinmll mitä thns pinikett. h HOLD C A B Tllentimen settminen HOLD-tiln (A): Siirrä POWER/HOLD-kytkin HOLD-sentoon. Kun sn [Hold] tulee näyttöön, tllennin on setettun HOLD-tiln. HOLD-tilst poistuminen (B): Siirrä POWER/HOLD-kytkin C-sentoon. Jos pint mitä thns näppäintä HOLD-tilss, kellonäyttö välkkyy khden sekunin jn, mutt tllennin ei muutoin regoi näppäimenpinllukseen. Jos HOLD-til on käytössä kuuntelun (tllennuksen) ikn, litteen toimintoj ei voi käyttää kuuntelutilss (tllennustilss). (Kun kuuntelu ti tllennus on päättynyt käytettävissä olevn muistitiln täyttyessä, lite pysähtyy.) h Ajn j päivämäärän settminen [Time & Dte] Jos sett jn j päivämäärän etukäteen, jokisen tiedoston tllennusik tllentuu utomttisesti. Ajn j päivämäärän settminen etukäteen helpott tiedostojen hllint. Kun pristot sennetn ensimmäistä kert ti in, kun pristot vihdetn, Tunti-ilmisin vilkkuu

4 1 Vlitse setettv setus pinmll pinikett 9 ti 0. Vlitse vihtoehto hour, minute, yer, month ti dy vilkkuvll osoittimell. 2 Tee setus pinmll pinikett + ti. Vlitse seurv kohde smll tvll pinmll pinikett 9 ti 0 j tee setus pinmll pinikett + ti. Voit vlit 12 ti 24 tunnin näytön pinmll pinikett FOLDER/INDEX/SCENE, kun sett tunti j minuutti. Voit vlit month -, dy - j yer -setusten esitysjärjestyksen pinmll pinikett FOLDER/INDEX/ SCENE, kun sett näitä tietoj. 3 Määritä setus pinmll ` OK/MENUpinikett. Kello käynnistyy setetust päivämäärästä j jst. Pin ` OK/MENU-pinikett ikmerkin mukn. Kun hlut näyttöön [Time & Dte]- j [Remin]- setuksen, pin STOP (4)-pinikett j pidä sitä pinettun tllentimen olless pysäytettynä. Ajn j päivämäärän vihtminen Vlitse [Time & Dte] [Device Menu] -vlikost. (ktso Vlikkosetus s. 9, Time & Dte s. 14) h Knsioit koskevi huomutuksi Tllentimess on viisi knsiot: [F], [G], [H], [I] j [W]. Voit viht knsiovlint pinmll FOLDER/INDEX/SCENE-pinikett, kun tllennin on pysäytettynä. Knsion ilmisin Jokiseen knsioon voidn tllent enintään 200 tiedosto. Äänitysohjeet h Äänitys Vlitse ennen äänityksen loittmist jokin knsioist [&] [*]. Näitä viittä knsiot voi käyttää äänitystyyppien erittelyyn, esimerkiksi knsiot [&] voidn käyttää yksityisten tietojen tllennukseen j knsiot ['] yritystietojen säilytykseen. 1 Vlitse hlumsi knsio pinmll FOLDER/ INDEX/SCENE-pinikett. Knsion ilmisin Tuorein äänite tllentuu vlitun knsion viimeiseksi tiedostoksi. 2 Voit loitt tllennuksen pinmll pinikett REC (s). Käännä mikrofoni tllennettvn äänilähteen suuntn. b Äänitystil/ c Kulunut äänitysik/ d Jäljellä olev äänitysik [Rec Mode] -til ei voi muutt litteen olless äänitysvlmiustilss eikä sen äänittäessä. Tee tämä setus tllentimen olless pysäytettynä. 3 Voit lopett äänityksen pinmll STOP (4)- pinikett. e Tiedoston pituus b c d e Vin VN-8700PC/VN-8600PC Jos stereotiloiss ([192 kbps] ti [128 kbps]) tllennettess käytetään tllentimen sisäänrkennettu mikrofoni, tuloksen on monotllenne, joss sm ääni tllennetn sekä vsemmlle (Lch) että oikelle knvlle (Rch)

5 h Tuko Pin REC (s)-pinikett litteen olless äänitystilss. Tllennin pysähtyy 60 minuutin kuluttu, kun se on setettu Rec Puse -tiln. Äänityksen jtkminen: Pin REC (s)-pinikett uudelleen. Äänitys jtkuu siitä, mihin se keskeytettiin. h Äänityksen sisällön nope trkistminen Pin ` OK/MENU-pinikett litteen olless äänitystilss. Kun lopett äänittämisen, lite soitt juuri äänitetyn tiedoston. h Mikrofonin herkkyys Mikrofonin herkkyys on säädettävissä äänitystrpeiden mukn. Vlitse [Mic Sense] [Rec Menu] -vlikost. (ktso Vlikkosetus s. 9, Mic Sense s. 11) h Äänittäminen ulkoisest mikrofonist ti muist litteist Tllentimeen voi äänittämistä vrten kytkeä ulkoisen mikrofonin j muit litteit. Ne kytketään seurvll tvll. Älä kytke litteit tllentimen liittimeen äläkä irrot niitä äänityksen ikn. MIC-liittimeen Äänittäminen ulkoisen mikrofonin vull: Ulkoinen mikrofoni kytketään tllentimen MIC-liittimeen. Sisäänrkennettu mikrofoni kytkeytyy pois toiminnst, kun ulkoinen mikrofoni kytketään tllentimen MIC-liittimeen. Plug-in power -toiminnon tukemi mikrofonej voi myös käyttää. Kun ulkoist stereomikrofoni käytetään [Rec Mode] -setuksen olless monotllennustilss, vin vsemmn knvn ääni tllennetn*. Kun ulkoist monomikrofoni käytetään [Rec Mode] -setuksen olless stereotllennustilss, tllennus on mhdollist vin vsemmn knvn mikrofonill*. * Vin VN-8700PC/VN-8600PC. Vrmist, että tllennus lk lust, j loit tllennus heti, kun näet näytön j tllennuksen merkkivlon syttyvän. Kun tllennusik on jäljellä lle 60 sekunti, tllennuksen merkkivlo lk vilkku. Kun tllennusik on jäljellä 30 ti 10 sekunti, merkkivlon vilkkuminen nopeutuu. [Folder Full] -merkkivlo syttyy, kun tllennust ei void enää jtk. Vlitse toinen knsio ti poist kikki trpeettomt tiedostot ennen tllentmist. [Memory Full] -merkkivlo syttyy, kun muisti on täynnä. Poist kikki trpeettomt tiedostot, ennen kuin tllennt knsioon mitään muut. Kun ulkoisi litteit on kytkettyinä, tee äänityskoe j säädä ulkoisten litteiden lähtötsot. Kun muutt äänentoistoon liittyviä setuksi, myös EAR-liittimelle lähetettävä signli muuttuu

6 Kuunteluohjeet h Toisto 1 Vlitse hlumsi knsio pinmll FOLDER/ INDEX/SCENE-pinikett. Knsion ilmisin 2 Vlitse toistettv tiedosto pinmll pinikett 9 ti 0. 3 Voit loitt kuuntelun pinmll pinikett `OK/MENU. b Kulunut toistoik/ c Tiedoston pituus b c 4 Voit säätää pinikkeill + ti äänenvoimkkuuden miellyttävälle tsolle. Äänenvoimkkuutt voidn säätää välillä [00] [30]. 5 Pysäytä toisto hlumsssi kohdss pinmll STOP (4)-pinikett. Tämä keskeyttää tiedoston toiston. Kun toisto hlutn loitt uudelleen, lite muist pysäytyskohdn, vikk virt olisi ktkistu. Kun virt kytketään uudelleen päälle, toisto voi jtk pysäytyskohdst. h Siirtyminen nopesti eteen- j tksepäin Kun lite on pysäytettynä, pidä pinike 9 ti 0 pinettun. Jos vputt pinikkeen, piksiirto pysähtyy. Voit jtk toisto pysäytyskohdst pinmll `OK/MENU-pinikett. Kun lite on toistotilss, pidä pinike 9 ti 0 pinettun. Kun vputt pinikkeen, tllennin jtk toisto normlisti. Jos tiedostoss on hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä, tllennin pysähtyy kyseisessä kohdss. 9: Tllennin pysähtyy tiedoston lopuss. Kun pint jtkuvsti pinikett 9, lite siirtyy seurvn tiedoston lkuun. 0: Tllennin pysähtyy tiedoston luss. Kun pint jtkuvsti pinikett 0, lite siirtyy edellisen tiedoston loppuun. h Tiedoston lun etsiminen Kun tllennin on pysäytys- ti toistotilss, pin pinikett 9. Tllennin siirtyy seurvn tiedoston lkuun. Kun tllennin on toistotilss, pin pinikett 0. Tllennin siirtyy nykyisen tiedoston lkuun. Pin 0-pinikett litteen olless pysäytystilss. Tllennin siirtyy edellisen tiedoston lkuun. Jos se pysähtyy keskelle tiedosto, pl tiedoston lkuun. Kun tllennin on toistotilss, pin pinikett 0 kksi kert. Tllennin siirtyy edellisen tiedoston lkuun. Kun siirryt tiedoston lkuun toiston ikn, tllennin loitt toiston hkemistomerkinnän j väliikisen merkinnän kohdlt. Hkemistomerkintä j väliikinen merkintä ohitetn, kun suoritt toiminnon pysäytystilss. Kun [Skip Spce] -setuksen on muu kuin [File Skip], tllennin siirtyy määrätyn jn eteen- ti tksepäin j käynnistää toiston sen jälkeen

7 h Toistonopeuden muuttminen Tiedoston toistonopeutt voidn muutt 0,5-kertisen j kksinkertisen nopeuden välillä. Muut nopeutt trpeen mukn esimerkiksi silloin, kun kuuntelet kokouksen sisällön suurell nopeudell ti kertt kieliopetuksen kohti pienellä nopeudell. 1 Voit loitt kuuntelun pinmll pinikett `OK/MENU. 2 Av toistonopeuden säätönäyttö pinmll `OK/MENU-pinikett tllentimen olless pysäytettynä. 3 3 Voit säätää toistonopeutt pinikkeill + ti. [x1.0 Ply] (normli toisto) Toist normlill nopeudell. [x0.5 Ply] [x0.9 Ply] (hids toisto) Toistonopeus pienenee. [x1.1 Ply] [x2.0 Ply] (nope toisto) Toistonopeus ksv. 4 Määritä setus pinmll `OK/MENUpinikett. Jos et käytä tllennint 3 sekuntiin, setus otetn käyttöön j tllennin pl päänäyttöön. Vikk toisto lopetetn, muutettu toistonopeus säilyy ennlln. Seurv toisto tphtuu sillä nopeudell. Hitn j nopen toiston tiloiss voidn normlin toiston tpn pysäyttää toisto, kelt tiedosto j lisätä hkemistomerkkejä. h Kuuntelu kuulokkeill EAR-liittimeen Kuulokkeen voi liittää tllentimen EAR-liittimeen kuuntelu vrten. Kuulokett käytettäessä tllentimen kiutin on pois käytöstä. Korvien ärtymisen välttämiseksi pne kuulokkeet korviin vst säädettyäsi äänenvoimkkuuden sopivksi. Kun kuuntelet äänitteitä kuulokkeill, älä nost äänenvoimkkuutt liin suureksi. Siitä voi seurt kuulovmm. h Hkemistomerkinnän ti väliikisen merkinnän settminen Jos hkemistomerkintöjä ti väliikisi merkintöjä setetn, voit helposti löytää kuunneltvn kohdn, kun siirryt nopesti eteen- ti tksepäin ti kelt tiedosto. Hkemistomerkintöjä ei voi sett muill kuin tällä tllentimell tehtyihin tllenteisiin, mutt niiden sijn voidn käyttää väliikisi merkintöjä, joiden vull tllennin muist hlutut pikt tilpäisesti. Väliikiset merkinnät ovt tilpäisiä. Ne poistetn utomttisesti, jos siirrytään toiseen tiedostoon ti tllennin kytketään tietokoneeseen. 1 Kun tllennin on pysäytys- ti toistotilss, voit siirtyä tiedoston lkuun pinmll FOLDER/ INDEX/SCENE-pinikett. Vikk hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä setetn, tllennus ti toisto jtkuu, joten voit sett hkemistomerkintöjä ti väliikisi merkintöjä myös muulle smn tpn. Hkemistomerkinnän ti väliikisen merkinnän poistminen: 1 Etsi poistettv hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä

8 2 Vlitse poistettv hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä pinmll pinikett 9 ti 0. 3 Pin ERASE-pinikett, kun hkemistomerkinnän ti väliikisen merkinnän numero ilmestyy näyttöön noin khden sekunnin jksi. Hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä poistetn. Poistetun hkemistomerkinnän ti väliikisen merkinnän numeron jälkeisiä numeroit siirretään utomttisesti ylöspäin. Tiedostoon voidn sett enintään 16 hkemistomerkintää j väliikist merkintää. Jos yrität sett enemmän kuin 16 hkemistomerkintää ti väliikist merkintää, näyttöön tulee hkemistojen tpuksess ilmoitus [Index Full] j väliikisten merkintöjen tpuksess ilmoitus [Temp Mrk Full]. Hkemistomerkintöjä ti väliikisi merkintöjä ei voi sett lukittuihin tiedostoihin. h Segmentin toistuvn kuuntelun loittminen Tämä toiminto mhdollist kuunnellun tiedoston osn kuuntelemisen toistuvsti. 1 Voit loitt kuuntelun pinmll pinikett `OK/MENU. 2 Pin REC (s)-pinikett kohdss, jost hlut loitt segmentin toistuvn kuuntelun. Mhdollisuutt siirtyä nopesti eteenpäin j tksepäin voi käyttää, kun kuvke [w] vilkkuu smll tvll kuin normlisti kuunneltess. Voit siirtyä nopesti mihin thns tiedoston myöhempään kohtn ti sen loppuun. Kun kuvkkeen [w] vilkkuess tulln tiedoston loppuun, siitä tulee segmentin päättymiskoht j toistuv kuuntelu lk. 3 Pin REC (s)-pinikett uudelleen kohdss, johon hlut päättää segmentin toistuvn kuuntelun. Tllennin soitt segmenttiä toistuvsti, kunnes sen toistuv kuuntelu lopetetn. Toistonopeutt voidn muutt segmentin toistuvn kuuntelun ikn tvllisen toistotiln tpn. Jos toistuvn kuuntelun ikn lisätään hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä, segmentin toistuv kuuntelu peruutetn j tllennin pl normliin toistotiln. Segmentin toistuvn kuuntelun lopettminen: Segmentin toistuv kuuntelu päättyy, kun pint mitä thns seurvist pinikkeist. Pin STOP (4)-pinikett b Pin REC (s )-pinikett c Pin pinikett 9. d Pin pinikett 0. h Poistminen Vlittu tiedosto voidn poist knsiost. Myös kikki knsion tiedostot voidn poist kerrll. 1 Vlitse knsio ti tiedosto, jonk hlut poist

9 2 Pin ERASE-pinikett tllentimen olless pysäytettynä. 3 3 Vlitse pinikett + ti pinmll [Erse in Folder] ti [File Erse]. 4 Pin ` OK/MENU -pinikett. 5 Vlitse [Strt] pinmll +. 6 Pin ` OK/MENU-pinikett. Näyttöön tulee teksti [Erse!] j poistminen loitetn. [Erse Done] tulee näyttöön, kun tiedosto on poistettu. Tiedostojen numerointi korjtn utomttisesti. Lukittuj tiedostoj sekä vin luku -tiedostoj (red-only) ei voi poist. Jos mitään toiminto ei vlit 8 sekunnin kuluess, tllennin siirtyy pysäytystiln. Käsittelyn suorittminen voi kestää yli 10 sekunti. Älä koskn irrot pristoj tänä ikn, sillä tiedot voivt vioittu. Korv pristot uusill, jott ne eivät pääse tyhjenemään tietojen käsittelyn ikn. Knsioit ei voi poist tllentimen kutt. Vlikkosetus h Vlikkosetusmenetelmä Vlikkokohteet on luokiteltu niin, että voit nopesti vlit hlumsi kohteen. Vlikkokohdt setetn seurvsti. 1 Kun tllennin on pysäytys-, toisto- ti tllennustilss, pin ` OK/MENU-pinikett yli 1 sekunti. 2 Siirry määritettävän setuksen kohdlle pinmll pinikett + ti. 3 Siirry määritettävän setuksen kohdlle pinmll ` OK/MENU ti 9. 4 Siirry setukseen pinmll + ti

10 5 Pin pinikett `OK/MENU ti 9. Siirrytään vlitun setuksen määritykseen. 6 Muut setust pinmll pinikett + ti. 7 Määritä setus pinmll `OK/MENUpinikett. Näyttöön tulee ilmoitus, jok kertoo, että setukset on määritetty. Pinikkeen 0 pinminen ilmn `OK/MENU -pinikkeen pinmist peruutt setukset j plutt litteen edelliseen näyttöön. 8 Sulje vlikkosivu pinmll STOP (4)- pinikett. Jos käytät vlikko tllennuksen ti toiston ikn j pint 0-pinikett, voit plt edelliseen näyttöön keskeyttämättä tllennust ti toisto. Tllennin pysähtyy, jos et käytä sitä 3 minuuttiin vlikkomääritystoiminnon ikn, eikä vlittu koht setet. Kun setuksi määritetään äänityksen ti toiston ikn, määritys peruutetn, jos pinikkeit ei pinet 8 sekunnin kuluess. h File Menu Erse Lock Tiedostolukituksell voit estää tietojen thttomn poistmisen. Lukittuj tiedostoj ei poistet, kun vlitset toiminnon, jok poist kikki tiedostot knsiost. 1 Vlitse [Erse Lock] [File Menu] -vlikost. [On]: Lukitsee tiedoston j estää sen poiston. [Off]: Poist tiedoston lukituksen j sllii sen poiston. Tiedoston lukituksen ilmisin Tiedoston jkminen (vin VN-8700PC/VN-8600PC) Suuri tiedostoj, joill on pitkät äänitysjt, voidn jk hllinnn j muokkmisen helpottmiseksi. 1 Vlitse jettv tiedosto. 2 Aloit toisto ti siirry nopesti eteenpäin tiedostoss j pysäytä toisto kohtn, jost hlut jk tiedoston. 3 Vlitse [File Divide] [File Menu] -vlikost. 4 Vlitse +-pinikkeell [Strt] j pin sitten `OK/MENU. [Dividing!] tulee näkyviin j tiedoston jkminen lk. [File divide completed] tulee näkyviin, kun jkminen on suoritettu. Vin tällä tllentimell tllennettuj MP3-tiedostoj voidn jk. Tllennin ei voi jk tiedostoj, kun knsioss on yli 198 tiedosto. Lukittuj tiedostoj ei void jk. Tiedoston jkmisen jälkeen tiedoston ensimmäinen os on nimeltään [File nme_1.mp3] j jälkimmäinen [File nme_2.mp3]. Jos tiedoston äänitysik on erittäin lyhyt, sitä ei ehkä void jk, vikk se olisi MP3-tiedosto. Älä poist pristoj tiedoston jkmisen ikn. Tämä stt vioitt tietoj. Property Vlitse etukäteen tiedostot, joiden tiedot hlut vrmist. 1 Vlitse [Property] [File Menu] -vlikost. [Nme] (tiedoston nimi), [Dte] (ikleim), [Size] (tiedostokoko), [Bit Rte] (bittinopeus) tulevt näyttöön

11 h Rec Menu Mic Sense Mikrofonin (sisäisen ti ulkoisen mikrofonin) herkkyys on säädettävissä äänitystrpeiden mukn. 1 Vlitse [Mic Sense] [Rec Menu] -vlikost. [High]: Suuri tllennusherkkyys, jok soveltuu konferensseihin, joiss on pljon ihmisiä, sekä kukn olevn ti hiljisen äänilähteen tllentmiseen. [Low]: Vkiotllennusherkkyys, jok soveltuu sneluun. Mikrofonin herkkyyden ilmisin Kun hlut sd puhujn äänen tllentumn selkeänä, vlitse [Mic Sense] -setukseksi [Low] j vie tllentimen sisäänrkennettu mikrofoni lähelle puhujn suut (5 10 cm). Jos [Rec Scene] -setukseksi on vlittu muu kuin [Off], [Mic Sense] -toiminto ei ole käytettävissä. Jos hlut käyttää tätä toiminto, vlitse [Rec Scene] -setukseksi [Off]. Rec Mode Stereo*- j monoäänityksen lisäksi voit vlit myös äänityksen, joss ensisijisuus on äänenldull, j äänityksen, joss ensisijisuus on äänitysjll. Vlitse trkoitukseesi sopiv tllennustil. * Vin VN-8700PC/VN-8600PC. 1 Vlitse [Rec Mode] [Rec Menu] -vlikost. Kun [MP3]* (stereo/mono) on vlittu: [192 kbps] (stereo), [128 kbps] (stereo), [48 kbps] (mono) Kun [WMA] (mono) on vlittu: [HQ] (lduks äänitllenne), [SP] (vkioäänitllenne), [LP] (pitkätoistotllenne) * Vin VN-8700PC/VN-8600PC. Äänitystiln ilmisin Vrmist, että tllennus lk lust, j loit tllennus heti, kun näet näytön j tllennuksen merkkivlon syttyvän. Jos hlut tllent kokoukset j luennot selkeästi, vlitse [Rec Mode] -setukseksi muu kuin [LP]. Kun ulkoist monomikrofoni käytetään [Rec Mode] -setuksen olless stereotllennustilss, tllennus on mhdollist vin vsemmn knvn mikrofonill (vin VN-8700PC/VN-8600PC). Jos [Rec Scene] -setukseksi on vlittu muu kuin [Off], [Rec Mode] -toiminto ei ole käytettävissä. Jos hlut käyttää tätä toiminto, vlitse [Rec Scene] -setukseksi [Off]. Low Cut Filter Tllentimen Low Cut Filter -toiminto minimoi mtltjuuksiset äänet j tekee äänitteistä entistä selkeämpiä. Tämä toiminto voi vähentää ilmstointilitteiden, projektorien j muiden vstvnlisten äänilähteiden iheuttm kohin. 1 Vlitse [Low Cut Filter] [Rec Menu] -vlikost. [On]: Low Cut Filter -toiminto käynnistyy. [Off]: Poist toiminnon käytöstä. Low Cut Filter -ilmisin Jos [Rec Scene] -setukseksi on vlittu muu kuin [Off], [Low Cut Filter] -toiminto ei ole käytettävissä. Jos hlut käyttää tätä toiminto, vlitse [Rec Scene] -setukseksi [Off]. VCVA Kun mikrofoni hvitsee, että äänenvoimkkuus on svuttnut ennlt määrätyn kynnystson, sisäänrkennettu ääniktivointitoiminto (VCVA) käynnistää tllennuksen utomttisesti, j pysäyttää sen, kun äänenvoimkkuus jää kynnystson lle. VCVA-toiminto pidentää tllennusik j säästää muisti pysäyttämällä tllennuksen hiljisten jnjksojen ikn, mikä tehost myös toisto. 1 Vlitse [VCVA] [Rec Menu] -vlikost. [On]: Ott VCVA-toiminnon käyttöön. [Off]: Poist toiminnon käytöstä. Jtk tllennust normlitilss. VCVA-ilmisin Käynnistyksen j pysäytyksen ktivointitson säätäminen: Jos ympäristössä on voimkst melu, VCVA-toiminnon käynnistysherkkyyttä voidn säätää tllennustilnteen mukn. 1 Voit loitt tllennuksen pinmll pinikett REC (s). Kun äänenvoimkkuus on ennlt määrättyä kynnystso pienempi, tllennus pysähtyy utomttisesti noin yhden sekunnin kuluttu, j [Stndby] vilkkuu näytössä. Tllennuksen merkkivlo pl, kun tllennus käynnistyy, j vilkkuu, kun tllennus keskeytyy

12 2 Säädä käynnistyksen j pysäytyksen ktivointitso pinmll pinikett 9 ti 0. VCVA-tsolle voidn määrittää 15 eri rvo. Mitä suurempi rvo on, sitä herkemmin tllennin regoi äänille. Suurint rvo käytettäessä tllennus käynnistyy kikkein hiljisimmllkin äänellä. Käynnistys- j pysäytystso vihtelee myös vlitun mikrofonin herkkyystiln mukn. Jos loitustso ei ole setettu 2 sekunnin kuluess, näyttö plutuu edelliseen. Tllenteiden onnistumisen vrmistmiseksi suosittelemme käynnistys- j pysäytystson testmist j säätämistä ennen tllentmist. Jos [Rec Scene] -setukseksi on vlittu muu kuin [Off], [VCVA]-toiminto ei ole käytettävissä. Jos hlut käyttää tätä toiminto, vlitse [Rec Scene] -setukseksi [Off]. Rec Scene Äänityssetus voidn vlit [Memo]-, [Meeting]- j [Conference]- mlleist äänitysolosuhteiden ti tilnteen mukn. Voit myös tllent hlumsi äänityssetuksen. 1 Vlitse [Rec Scene] [Rec Menu] -vlikost. 2 Siirry määritettävän setuksen kohdlle pinmll + ti j pin sitten pinikett `OK/MENU ti 9. Kun [Scene Select] on vlittun: Vlitse hlumsi äänitysolosuhde pinmll + ti j pin sitten pinikett `OK/MENU. [Off]: Poist toiminnon käytöstä. [Memo]: Soveltuu sneluun. [Meeting]: Soveltuu tllentmiseen kokouksiss. [Conference]: Soveltuu tllentmiseen seminreiss, joihin osllistuu vähän ihmisiä. [User Setting]: Tllennus vlikkosetuksill, jotk on tllennettu käyttämällä [Scene Sve] -toiminto. Rec Scene -ilmisin Kun [Scene Sve] on vlittun: Pin pinikett `OK/MENU. Voit tllent nykyiset [Rec Menu] -vlikkosetukset kohdss [User Setting]. Jos hlut muutt [Rec Scene] -setuksi, pl [Scene Select] -näyttöön pitämällä FOLDER/INDEX/SCENE-pinike pinettun yli 1 sekunti, kun tllennin on pysäytystilss. Jos [Rec Scene] -setukseksi on vlittu muu kuin [Off], tllennustoimintojen vlikkosetukset eivät ole käytettävissä. Jos hlut käyttää näitä toimintoj, vlitse [Rec Scene] -setukseksi [Off]. h Ply Menu Voice Filter (vin VN-8700PC/VN-8600PC) Tllentimess on äänensuodtustoiminto, jok prnt äänenltu leikkmll mtli j korkeit ääniä normlin, nopen j hitn toiston ikn. 1 Vlitse [Voice Filter] [Ply Menu] -vlikost. [On]: Ott Voice Filter -toiminnon käyttöön. [Off]: Poist toiminnon käytöstä. Voice Filter -toiminnon ilmisin Ply Mode Voit vlit mieltymystesi mukisen toistotiln. 1 Vlitse [Ply Mode] [Ply Menu] -vlikost. Kun [Ply Are] on vlittun: [File]: Pysäyttää toiston, kun vlittu tiedosto on toistettu. [Folder]: Toist vlitun knsion tiedostot j pysäyttää toiston viimeisen kppleen jälkeen. Kun [Repet] on vlittun: [Repet]: Määrittää toistuvn kuuntelun tiln. [Off]: Poist toiminnon käytöstä. Toistotiln ilmisin - 12-

13 Kun tllennin [File]-tilss toist knsion viimeisen tiedoston loppuun, ilmoitus [End] vilkkuu ruudull kksi sekunti j tllennin pysäyttää toiston viimeisen tiedoston lkuun. Kun tllennin [Folder]-tilss toist knsion viimeisen tiedoston loppuun, ilmoitus [End] vilkkuu ruudull kksi sekunti j tllennin pysäyttää toiston knsion ensimmäisen tiedoston lkuun. Skip Spce Tämän toiminnon vull voit hypätä toistettvss tiedostoss määrätyn jn eteen- ti tksepäin. Toiminnon vull voit siirtyä kätevästi toiseen toistokohtn ti toist lyhyitä kohti toistuvsti. 1 Vlitse [Skip Spce] [Ply Menu] -vlikost. Kun [Forwrd Skip] on vlittun: [File Skip], [10sec. Skip], [30sec. Skip], [1min. Skip], [5min. Skip], [10min. Skip] Kun [Reverse Skip] on vlittun: [File Skip], [1sec. Skip] [5sec. Skip], [10sec. Skip], [30sec. Skip], [1min. Skip], [5min. Skip], [10min. Skip] Hyppääminen toistoss eteen- ti tksepäin: 1 Voit loitt kuuntelun pinmll pinikett `OK/MENU. 2 Pin pinikett 9 ti 0. Tllennin hyppää määrätyn jn eteen- ti tksepäin j loitt toiston. Jos tiedostoss on hkemistomerkintä ti väliikinen merkintä hyppäyskoht lähempänä, tllennin siirtyy kyseiseen kohtn eteen- ti tksepäin. h LCD/Sound Menu Font Size Näytössä näkyvän merkkikoon muuttminen. 1 Vlitse [Font Size] [LCD/Sound Menu] -vlikost. [Lrge]: Teksti näytetään suurikokoisen. [Smll]: Teksti näytetään pienikokoisen. Jos [Font Size] -setukseksi on vlittu [Smll], näytön settelu muuttuu niin, että näkyvissä on enemmän tietoj (ktso Näyttö (nestekidepneeli) s. 2). Contrst Näytön kontrstin säädölle on 12 tso. Voit määrittää LCD-näytön kontrstitson välillä [01] [12]. 1 Vlitse [Contrst] [LCD/Sound Menu] -vlikost. LED Voit määrittää LED-merkkivlon sytytykseneston. 1 Vlitse [LED] [LCD/Sound Menu] -vlikost. [On]: LED-vlo syttyy. [Off]: LED-vlo ei syty. Beep Tllennin nt äänimerkin pinikkeit käytettäessä ti virheiden ilmentyessä. Järjestelmän äänet voidn poist käytöstä. 1 Vlitse [Beep] [LCD/Sound Menu] -vlikost. [On]: [Off]: Ott Beep-toiminnon käyttöön. Poist toiminnon käytöstä

14 Lnguge(Lng) Voit vlit tämän snelulitteen näytön kielen. 1 Vlitse [Lnguge(Lng)] [LCD/Sound Menu] -vlikost. [English], [Deutsch], [Frnçis], [Espñol], [Itlino], [Polski], [Русский], [ 中 ] Vlittviss olev kieli vihtelee lueen mukn. h Device Menu Time & Dte Jos nykyinen ik j päivämäärä eivät ole oikein, set ne. 1 Vlitse [Time & Dte] [Device Menu] -vlikost. (Ktso Ajn j päivämäärän settminen [Time & Dte] s. 3) Reset Settings Plutt toiminnot oletussetuksiins (tehdssetukset). 1 Vlitse [Reset Settings] [Device Menu] -vlikost. Vlikkosetukset setusplutuksen jälkeen: Rec Menu: [Mic Sense] [Rec Mode] [Low Cut Filter] [VCVA] [Rec Scene] Ply Menu: [Voice Filter]*1 [Ply Mode] [Ply Are] [Repet] Formt [High] [192 kbps]*1 [HQ]*2 [Off] [Off] [Off] [Off] [File] [Off] [Skip Spce] [Forwrd Skip] [File Skip] [Reverse Skip] [File Skip] LCD/Sound Menu: [Font Size] [Lrge] [Contrst] [Level 06] [LED] [On] [Beep] [On] [Lnguge(Lng)] [English] *1 Vin VN-8700PC/VN-8600PC *2 Vin VN-8500PC Kun setukset plutetn lähtötiln, ik-setuksi j tiedostonumeroit ei plutet, vn ne säilytetään ennlln. Kun lustt tllentimen, kikki tiedostot poistetn j kikki toimintosetukset plutetn oletusrvoihins päiväys- j ik-setuksi lukuun ottmtt. Siirrä kikki tärkeät tiedostot tietokoneelle ennen tllentimen lustmist. 1 Vlitse [Formt] [Device Menu] -vlikost. 2 Vlitse +-pinikkeell [Strt] j pin sitten `OK/MENU. Poistoilmoituksen [Dt will be clered] oltu näytössä kksi sekunti näytetään vlint [Strt] j [Cncel]. 3 Vlitse +-pinikkeell uudelleen [Strt] j pin sitten `OK/MENU. Alustus käynnistyy j ilmoitus [Formt!] vilkkuu näytössä. [Formt Done] näkyy, kun lustus on vlmis. Käsittelyn suorittminen voi kestää yli 10 sekunti. Älä koskn irrot pristoj tänä ikn, sillä tiedot voivt vioittu. Korv pristot uusill, jott ne eivät pääse tyhjenemään tietojen käsittelyn ikn. Älä koskn lust tllennint tietokoneelt. Alustuksen yhteydessä kikki tllennetut tiedot (myös lukitut tiedostot j vin luku -tiedostot) poistetn. Alustuksen jälkeen tllennettujen äänitiedostojen nimet voivt lk luvust [0001]. Jos hlut plutt toimintosetukset oletusrvoihins, käytä [Reset Settings] -toiminto. -14-

15 System info. Voit trkist tllentimen tiedot vlikkoruudust. 1 Vlitse [System info.] [Device Menu] -vlikost. [Model] (mllin nimi), [Version] (järjestelmän versio) j [Seril No.] (srjnumero) tulevt näkyviin. Tllentimen käyttö tietokoneen knss Tllentimen käytön lisäksi tätä litett voidn käyttää myös tllennuslitteen tietokoneen ulkoisen muistin. Tällä tllentimell tllennettuj tiedostoj voidn toist tietokoneess käyttämällä Windows Medi Plyeriä. Windows Medi Plyerillä ldttuj WMA-tiedostoj voidn myös siirtää tllentimeen j kuunnell niitä (pitsi kopiosuojtut tiedostot)-. Tiedonsiirron ikn näytetään ilmoitus [Busy] j tllennuksen merkkivlo vilkkuu. ÄLÄ KOSKAAN irrot USB-kpeli, kun tllennuksen merkkivlo vilkkuu. Jos teet niin, siirrettävät tiedot tuhoutuvt. Mc OS -ympäristössä ei void toist WMA-tiedostoj. h Käyttöympäristö Windows: Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows XP/Vist/7 (vkiosennus) Yhteensopivt PC:t: Windows PC:t, joiss on usempi kuin yksi vp USB-portti Mcintosh: Käyttöjärjestelmä: Mc OS X (vkiosennus) Yhteensopivt PC:t: Apple Mcintosh -tietokoneet, joiss on usempi kuin yksi vp USB-portti Vikk käyttöympäristö olisi oike, lite ei tue päivitettyjä käyttöjärjestelmäversioit, monikäynnistysympäristöä eikä itse sennettuj tietokoneit. h Yhdistäminen tietokoneeseen 1 Kytke tllentimen virt PÄÄLLE. 2 Kytke USB-johto tietokoneen USB-porttiin. 3 Vrmist, että tllennin on pysäytetty, j liitä sitten USBkpeli tllentimen liitäntäporttiin. Windows: Kun vt [My Computer] -knsion, tllennin tunnistetn tuotteen mukn nimetyn semn nimen perusteell. Mcintosh: Kun tllennin yhdistetään, se tunnistetn työpöydällä olevn, tuotteen mukn nimetyn semn nimen perusteell. [Remote] ilmestyy näyttöön, kun tllennin on yhdistetty USB-kpelill. Älä käytä muut kuin litteen mukn toimitettu USB-kpeli. Muiden vlmistjien kpeleiden käyttäminen voi vhingoitt tllennint. Älä käytä litteen mukn toimitettu USB-jtkokpeli muiden vlmistjien litteiden knss. Ktso tietokoneen käyttöoppst tietoj sen USB-portist. Muist pin kpelin liitin täysin sisään. Muuten tllennin ei välttämättä toimi oikein. Jos yhdistät tllentimen USB-keskittimen kutt, lite voi toimi epävksti. Jos näin on, vältä USB-keskittimen käyttöä. Kytkeminen irti tietokoneest: Windows: 1 Npsut kuvkett [ ] näytön oikess lkulmss olevss tehtäväplkiss. Npsut [Sfely remove USB Mss Storge Device]. Asemn kirjin vihtelee käytettävän tietokoneen mukn. 2 Kun ikkun, joss litteet voidn poist turvllisesti, vutuu, npsut [OK]-pinikett. 3 Irrot tllennin tietokoneest. -15-

16 Mcintosh: 1 Rh tllentimen semkuvke työpöydältä roskkoriin. 2 Irrot tllennin tietokoneest. ÄLÄ KOSKAAN irrot USB-kpeli, kun tllennuksen merkkivlo vilkkuu. Jos teet niin, siirrettävät tiedot tuhoutuvt. Turvllinen j sinmukinen käyttö Yleisiä huomutuksi Älä jätä snelulitett kuumiin j kosteisiin pikkoihin, kuten uringonpisteeseen pysäköityyn utoon ti rnnlle urinkoisen kesäpäivänä. Älä säilytä snelulitett kosteiss ti pölyisissä pikoiss. Älä käytä tuotteen puhdistmiseen orgnisi liuottimi, kuten lkoholi ti mliohenteit. Älä set snelulitett sähkölitteiden, kuten TV:n ti jääkpin, päälle ti lähelle. Vältä äänittämistä ti kuuntelu mtkpuhelinten ti lngttomien puhelinlitteiden läheisyydessä, kosk ne voivt iheutt häiriöitä j melu. Jos ympäristössä on melu, siirry toiseen pikkn ti siirrä tllennin kuemms minituist litteist. Estä hiekn ti lin joutuminen tllentimeen. Ne voivt iheutt korjmttomi vhinkoj. Vältä litteeseen kohdistuv voimkst tärähtämistä ti isku. Älä pur, korj ti muut litett itse. Älä käytä litett jesssi joneuvo (esimerkiksi polku- ti moottoripyörää ti uto). Pidä lite poiss lsten ulottuvilt. <Tietojen ktomist koskev vroitus> Muistiin tllennettu sisältö voi tuhoutu ti pyyhkiytyä käyttövirheiden ti litteen toiminthäiriön vuoksi ti korjuksen ikn. On suositeltv vrmuuskopioid j tllent tärkeät sisällöt muille tietovälineille, esimerkiksi tietokoneen kiintolevylle. Olympus ei ole vstuuss pssiivisist vhingoist ti mistään vhingost, jok iheutuu tietojen menetyksestä, johon on syynä tuotteen vik, muun kuin Olympuksen ti sen vltuuttmn huoltoliikkeen suorittm korjus ti jokin muu syy. Pristot f Vr: Pristoj ei s koskn ltist tulelle, kuument, oikosulke ti purk. Älä säilytä pristoj korkess lämpötilss, kuten suorss uringonpisteess, urinkoon pysäköidyssä utoss ti lämmityslitteen lähellä. f Vroitus: Älä juot johtoj ti npoj kiinni pristoon äläkä muunn sitä. Älä kytke npoj = j - yhteen. Tästä voi iheutu tuliplo, ylikuumentuminen ti sähköisku. Kun knnt pristoj ti vrstoit ne, set ne mukn toimitettvn koteloon npojen suojmiseksi. Älä knn äläkä vrstoi pristoj minkäänlisten metllisten esineiden knss (kuten vimenperien). Tämän ohjeen noudttmtt jättämisestä seur tuliplo-, ylikuumentumisj sähköiskuvr. Älä kytke pristoj suorn virtlähteeseen ti uton tupknsytyttimeen. Älä set pristojen npoj = j - väärinpäin. Jos kkunestettä joutuu silmiisi, huuhtele neste nopesti pois puhtll vedellä j ot yhteyttä lääkäriin. Älä yritä ldt lkli-, litium- ti muit kertkäyttöisiksi trkoitettuj pristoj uudelleen. Älä koskn käytä pristoj, joiden kuori on repeytynyt ti murtunut. Pidä pristot poiss lsten ulottuvilt. Jos huomt litteest tulevn käytön ikn epätvllisi ääniä, liillist lämpöä, svu ti plneen hju: 1 poist pristot välittömästi vroen polttmst itseäsi j 2 ot yhteys Olympus-huoltoon. Älä ltist pristoj vedelle. Älä päästä vettä npoihin. Älä poist äläkä vioit pristojen eristeklvo. Älä käytä pristoj, jos huomt niissä jotin vik, kuten vuotoj, värinmuutoksi ti epämuodostumi. Irrot lturi, jos ltus on vielä kesken nnetun ltusjn kuluttu umpeen. Jos kkunestettä joutuu iholle ti vtteille, huuhtele se nopesti pois puhtll vedellä. Pidä pristot poiss tulen lähettyviltä

17 f Huomio: Älä ltist pristoj voimkkille iskuille. Jos ldttvi pristoj ei ole käytetty vähään ikn, muist ldt ne uudelleen ennen käyttöä. Ldttvill pristoill on rjoitettu käyttöikä. Vihd ldttv pristo uuteen, jos sen toimint-ik lyhenee, vikk se on ldttu täyteen ohjeiss määritetyllä tvll. Vinmääritys K1: Mitään ei tphdu, kun pinikett pinetn. V1: POWER/HOLD-kytkin stt oll [HOLD]-sennoss. Pristot voivt oll tyhjät. Pristot on ehkä setettu väärin. K2: Ei ääntä ti hiljinen ääni kiuttimist toiston ikn. V2: Kuulokeliitin on ehkä kytketty tllentimeen. Äänenvoimkkuus on ehkä setettu minimitsolle. K3: Tllennus ei onnistu. V3: Pinele STOP (4)-pinikett, kun tllennin on pysäytetty, j trkist, näkyykö näytössä: Vlituss knsioss jäljellä olev tllennusik voi oll [00:00]. Trkist, näkyykö näytössä [Memory Full], pinmll REC (s )-pinikett. Trkist, näkyykö näytössä [Folder Full], pinmll REC (s )-pinikett. K4: Toistonopeus on liin suuri (pieni). V4: Tllennin on voitu sett nopelle (hitlle) toistolle. Lisävrusteet (vlinniset) s Stereomikrofoni: ME51SW s Kompkti suuntmikrofoni (suuntv): ME32 s Erittäin herkkä yksiknvinen monomikrofoni melunvimennuksell (yksisuuntinen): ME52W s Solmiomikrofoni (pllokuvioinen): ME15 s Puhelinmikrofoni: TP7 s Ldttv Ni-MH-kku- j lturisrj: BC400 (Euroopp) s Ldttv Ni-MH-kku: BR401 s Liitäntäjohto: KA333 Tekniset tiedot Yleistä 4 Tllennusväline: Sisäinen muisti VN-8700PC: 4 Gt VN-8600PC: 2 Gt VN-8500PC: 1 Gt 4 Äänitysmuoto: MP3* (MPEG-1 Audio Lyer3), WMA (Windows Medi Audio) 4 Tulotso: -70 dbv 4 Mksimityölähtö: 250 mw (8 Ω:n kiutin) 4 Mksimikuulokelähtö: _ 150 mv (stndrdin EN mukn) 4 Ljkistn tyypillinen kuulokelähtö: 75 mv _ (stndrdin EN mukn) 4 Kiutin: Sisäänrkennettu ø 28 mm:n pyöreä dynminen kiutin 4 MIC-liitin: ø 3,5 mm:n mini-liitin, impednssi 2 kω 4 EAR-liitin: ø 3,5 mm:n mini-liitin, impednssi 8 Ω ti suurempi 4 Virrnsyöttö: AAA-koon pristo (LR03) ti ldttv Olympus Ni-MH-pristo 4 Ulkomitt: 108 mm 39 mm 16,8 mm (ilmn ulokkeit) 4 Pino: 66 g (sisältää priston) 4 Käyttölämpötil: 0 42 C Kokonistjuusvste 4 Tllennus- ti toistotiln ikn: MP3-tiedostomuoto (Vin VN-8700PC/VN-8600PC) Äänitystil Kokonistjuusvste 192 kbps 70 Hz 19 khz 128 kbps 70 Hz 17 khz 48 kbps 70 Hz 10 khz WMA-muoto Äänitystil HQ SP LP Kokonistjuusvste 70 Hz 13 khz 70 Hz 8 khz 70 Hz 3 khz 4 Sisäänrkennettu mikrofoni (äänityksen ikn): 40 Hz 14 khz Vsteen ylärj riippuu kuitenkin äänitystilst (ks. yllä olev tulukko) * Vin VN-8700PC/VN-8600PC -17-

18 Musiikkitiedosto Jos tllennin ei pysty toistmn siihen siirrettyjä musiikkitiedostoj, trkist, että näytteenottotjuus j bittinopeus ovt sellisi, että kuunteleminen on mhdollist. Näytteenottotjuuksien j bittinopeuksien yhdistelmät musiikkitiedostoiss, joit tllentimell voi kuunnell, selviävät ll olevst tulukost. Tiedostomuoto Näytteenottotjuus Bittinopeus MP3*-tiedostomuoto WMA-muoto MPEG1 Lyer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Lyer3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz kbps kbps * Vin VN-8700PC/VN-8600PC. Muuttuvn bittinopeuden MP3-tiedostojen (joiss muunnon bittinopeudet voivt vihdell) kuuntelemisess voi ilmetä ongelmi. Tämä tllennin on yhteensopiv Microsoftin Corportionin DRM9-muodon knss, mutt ei tue DRM10-muoto. Vikk tiedosto olisikin yhteensopiv toistettvksi tllentimess, tllennin ei tue kikki koodusmenetelmiä. Äänitysiktulukko 4 MP3-muoto: (vin VN-8700PC/VN-8600PC) Äänitystil VN-8600PC (2 Gt) VN-8700PC (4 Gt) 192 kbps Noin 22 t 30 min Noin 45 t 128 kbps Noin 34 t Noin 68 t 30 min 48 kbps Noin 91 t 30 min Noin 183 t 4 WMA-muoto: Äänitystil VN-8500PC (1 Gt) VN-8600PC (2 Gt) VN-8700PC (4 Gt) HQ Noin 67 t Noin 134 t Noin 268 t SP Noin 131 t Noin 264 t Noin 529 t LP Noin 421 t Noin 843 t Noin t Yllä esitetyt rvot ovt suunt-ntvi. On syytä oll huolellinen, sillä erot käytettävissä oleviss äänitysjoiss ksvvt bittinopeuden olless lhinen. Käytettävissä olev tllennusik voi oll lyhyempi, jos tehdään useit lyhyitä tllennuksi. (Näytössä näkyvä käytettävissä olev tllennusik j tllennettu ik ovt likimääräisiä.) Enimmäistllennusik tiedosto kohden 4 MP3-tiedostomuoto: (Vin VN-8700PC/VN-8600PC) 192 kbps noin 49 t 40 min 128 kbps noin 74 t 30 min 48 kbps noin 198 t 40 min 4 WMA-muoto: HQ SP LP noin 26 t 40 min noin 53 t 40 min noin 148 t 40 min Yhden tiedoston mksimikoko on noin 4 Gt WMA- j MP3-tiedostoille. Vpn muistin määrästä riippumst pisin tiedostokohtinen äänitysik on yllä olevn rjoituksen mukinen. Pristokestotulukko 4 Alklipristo: Äänitystil Sisäiset mikrofoni (Äänitystiln ikn) Sisäiset kiuttimet (Toistotiln ikn) Toisto kuulokkeiden kutt MP3 192 kbps* noin 32 t noin 17 t noin 37 t WMA LP noin 51 t noin 20 t noin 44 t 4 Ldttv Ni-MH-kku: Äänitystil Sisäiset mikrofoni (Äänitystiln ikn) Sisäiset kiuttimet (Toistotiln ikn) Toisto kuulokkeiden kutt MP3 192 kbps* noin 25 t noin 14 t noin 30 t WMA LP noin 40 t noin 16 t noin 34 t * Vin VN-8700PC/VN-8600PC. Yllä esitetyt rvot ovt suunt-ntvi. Pristokestot ovt Olympuksen mittmi. Kestot voivt vihdell suuresti pristotyypin j käyttöolosuhteiden tki. Teknisiä tietoj j litteen rkennett voidn muutt ilmn erillistä ilmoitust. -18-

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-20 KÄYTTÖOHJE

ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-20 KÄYTTÖOHJE ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-20 KÄYTTÖOHJE FI Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register. FI Johdanto Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-211 KÄYTTÖOHJE. Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register.

ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-211 KÄYTTÖOHJE. Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register. ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-211 KÄYTTÖOHJE FI Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register. FI Johdanto Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-20M Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotteiden nimistä tai mallien numeroista. Tämän asiakirjan sisällön paikkansa

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN KÄYTTÖOPAS. Käytön aloittaminen. Tallennus. Toisto. FM-radio. Valikko. Käyttö tietokoneen kanssa

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN KÄYTTÖOPAS. Käytön aloittaminen. Tallennus. Toisto. FM-radio. Valikko. Käyttö tietokoneen kanssa DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN WS-833 WS-832 WS-831 Käytön aloittaminen Tallennus Toisto FM-radio Valikko Käyttö tietokoneen kanssa Lisätietoja 1 2 3 4 5 6 7 KÄYTTÖOPAS Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot