SEINÄMALLI ASYG09-14LL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄMALLI ASYG09-14LL"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN

2 KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet Sisäyksikön yleisktsus j toiminnot... Kukosäätimen yleisktsus j toiminnot Hoito j puhdistus.... Suomi Vinetsintä...6 Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohje mhdollist tulev käyttöä vrten. Vrotoimenpiteet Lue tämä osio huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä j noudt seurvss esitettyjä vrotoimenpiteitä välttääksesi käyttäjän ti muiden henkilöiden loukkntumiset ti omisuusvhingot. Ohjeiden liminlyönnin iheuttm virheellinen käyttö stt iheutt hitt ti vhinkoj, joiden vkvuus luokitelln seurvsti: Tämä merkki vroitt kuolemn ti vkvn loukkntumisen vrst. Tämä merkki vroitt loukkntumisen ti omisuusvhingon vrst. Tämä merkki trkoitt toiminto, jok on PAKOLLINEN. Tämä merkki trkoitt toiminto, jok on KIELLETTY. Litteess ei ole käyttäjän huollettviss olevi osi. Ot in yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön tuotteen korjust, sentmist j siirtämistä koskeviss sioiss. Virheellinen sennus ti käsittely voi iheutt vuoto, sähköiskun ti tuliplon. Toiminthäiriön yhteydessä, kuten plneen hju, ilmstointilitteen toimint täytyy välittömästi pysäyttää j kytkeä virt kokonn pois päältä kytkemällä sähköktkisin pois päältä ti irrottmll virtlähteen pistoke. Ot sitten yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Vro vurioittmst virtjohto. Jos se vurioituu, se täytyy viht vltuutetun huoltohenkilöstön toimest. Kylmäinevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulest j kikest syttyvästä j ot yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Mikäli näet slmointi ti kuulet ukkosen jyrinää, vrn on slmn iskeminen. Vältä sähköiskun iheuttmt vrt kytkemällä ilmstointilite pois päältä kukosäätimellä, äläkä koske litteeseen ti pistokkeeseen ukonilmn ikn. Tätä litett ei ole trkoitettu sellisten henkilöiden käytettäväksi (mukn lukien lpset), joiden fyysiset, istitoimintoihin liittyvät ti älylliset kyvyt ovt lentuneet ti joilt puuttuu kokemust ti tieto, ellei heitä vlvot ti ohjt heidän turvllisuudestn vstuuss olevn henkilön toimest. Lpsi pitäisi vlvo sen vrmistmiseksi, että he eivät leiki litteen knss. Älä senn litett lueelle, joll on pljon minerliöljyä, kuten tehdslue ti tiln, joss on pljon öljyroiskeit ti höyryjä, kuten keittiö. Älä käynnistä ti pysäytä ilmstointilitteen toimint sähköpistokkeen irrottmisell ti sähköktkisijst kääntämällä. Älä käytä herkästi syttyviä ksuj litteen lähellä. Älä ltist itseäsi suorn viileälle ilmvirrlle moniksi tunneiksi. Älä lit sormisi ti mitään esineitä lähtöukkoon, voimeen pneeliin ti tulosäleikköön. Älä käytä märin käsin. Älä puhkise ti polt. Järjestä tilpäinen tuuletus käytön ikn. Käytä in sennettujen ilmnsuodttimien knss. Vrmist, että kikki sähkölitteet ovt vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- ti ulkoyksiköstä. Irrot virrnsyöttökpeli, jos sisäyksikköä ei käytetä pitkään ikn. Trkist pitkän käyttöjn jälkeen sennusteline vurioiden vrlt estääksesi litteen putomisen ls. Ilmvirrn suunt j huonelämpötil on hrkittv huolellisesti, jos litett käytetään huoneess, joss on pieniä lpsi, vnhuksi ti sirit henkilöitä. Älä suunt ilmvirt tulisijoihin ti lämmityslitteisiin. Älä tuki ti peitä tulosäleikköä ti lähtöukko. Älä käytä voimkst pinett jäähdytysripoihin. Älä kiipeä äläkä set esineitä ilmstointilitteen päälle. Älä set kukkmljkko ti vesisti litteen päälle. Älä lit muit sähkölitteit ti kodin tvroit sisäyksikön ti ulkoyksikön lle. Litteest tippuv kondenstti stt kstell ne, mikä voi vhingoitt omisuuttsi ti iheutt sen väärintoimimisen. Älä ltist ilmstointilitett suorn vedelle. Älä käytä litett ruon, ksvien, eläinten, trkkuuslitteiden, tide-esineiden ti muiden kohteiden säilyttämiseen. Se stt iheutt näiden kohteiden vurioitumisen. Älä ltist eläimiä ti ksvej suorn ilmvirrlle. Älä juo ilmstointilitteest vlutettu vettä. Älä irrot pistokett virtjohdost vetämällä. Henkilövhingon välttämiseksi, älä kosket sisäyksikköön ti ulkoyksikköön sisäänrkennettuj lumiiniripoj ti lämmönvihtj yksikköä sentesssi ti ylläpitäessäsi. Fi-

3 Sisäyksikön yleisktsus j toiminnot Tulosäleikkö Vrmist ennen toiminnon loittmist, että tulosäleikkö on suljettu kunnoll. Epätäydellinen sulkeminen stt vikutt litteen oiken toimintn ti suoritustehoon. Mnul AUTO (Mnulinen AUTOMAATTINEN) -pinike Käytä, jos kukosäädin on hukss ti kukosäätimessä on toiminthäiriö. Til Toiminto Käyttötil ti käyttö Toiminnss Pin yli kolme sekunti. Pysäytys Pysäyttäminen Pin yli kolme sekunti mutt AUTO (AUTOMAATTINEN) lle 0 sekunti. Pin yli 0 sekunti. Pkotettu jäähdytys (vin huoltotrkoituksiin*) Puhdistuksen jälkeen Pin lle kolme sekunti. Suodttimen ilmisimen nollus *:Pin tätä pinikett ti kukosäätimen START/STOP (KÄYNNISTYS/ PYSÄYTYS) -pinikett pysäyttämään pkotettu jäähdytys. Etupneeli Pystysuuntisen ilmvirtuksen ilmnohjin Jok kert pinesssi kukosäätimen SET (ASETUS) -pinikett, pystysuuntisen ilmvirtuksen ilmnohjin liikkuu seurvsti: COOL (JÄÄHDYTYS) - ti DRY (KUIVAUS) -käyttötil HEAT (LÄMMITYS) -käyttötil * 6 7 * 6 *: Oletussetus kusskin käyttötilss. 7 Älä säädä käsin. AUTO (AUTOMAATTINEN) ti HEAT (LÄMMITYS) -käyttötiln luss, ne voivt jäädä sentoon hetkeksi säätämistä vrten. Jos sett kulmn sentoon 7 yli 0 minuutiksi COOL (JÄÄHDYTYS) ti DRY (KUIVAUS) -käyttötilss, ne plvt utomttisesti sentoon. Jos COOL (JÄÄHDYTYS) ti DRY (KUIVAUS) -käyttötilss kulmksi on setettu 7 monen tunnin jksi, voi iheutu kondenstiot, j pisrt voivt vurioitt omisuuttsi Ilmnsuodtin Kts. s. Helppohoitoiset ilmnsuodttimet ehkäisevät homeen ksvu. Sisäyksikön trvikkeet 6 7 Poistoletku 6 Kuko-ohjimen signlin vstnotin Sdksesi kunnollisen lähetyssignlin kukosäätimen j sisäyksikön välille, pidä signlin vstnottj etäällä seurvist sioist: - Suor uringonvlo ti muu voimks vlo - Tulutelevision kuvruutu Signli ei ehkä välity kunnoll huoneiss, joiss on nopesti syttyviä loistevlisimi, esimerkiksi invertterityyppisiä. Ot näissä tpuksiss yhteyttä liikkeeseen, jost ostit tuotteen. Kuko-ohjin Pristot Pidä huolt, että pienet lpset eivät pääse vhingoss nielisemn pristoj. Pristojen (AAA/R0/LR0 ) settminen 7 ECONOMY merkkivlo (vihreä) Pl ECONOMY-toiminnon olless käynnissä 8 TIMER (AJASTIN) merkkivlo (ornssi) Pl jstintoiminnon olless käytössä j vilkkuu hitsti, jos jstimen setuksess on hvittu virhe. Lisätieto jstimen setusvirheistä, ktso Automttinen uudelleenkäynnistys, s.. 9 OPERATION (KÄYTTÖ) merkkivlo (vihreä) Pl normlin käytön ikn, vilkkuu utomttisen huurteenpoiston ikn. 0 Vksuuntiset ilmnohjimet Ennen kuin säädät vksuuntisen ilmvirrn suunt, vrmist, että pystysuuntinen ilmnohjin on kokonn pysähtynyt.. Säädä khdest nupist käsin. Käytä vin yllä minittu pristotyyppiä. Älä käytä uusi j käytettyjä pristoj yhdessä. Pristot kestävät tvllisess käytössä noin vuoden. Jos kuko-ohjimen kntm on merkittävästi lyhentynyt, vihd pristot j pin RESET-pinikett. Fi-

4 Kukosäätimen yleisktsus j toiminnot Kukosäätimen toiminthäiriöiden ti vurioitumisen estäminen: - Aset kukosäädin pikkn, joss se ei ltistu suorlle uringonpisteelle ti liilliselle kuumuudelle. - Poist pristot, jos litett ei käytetä pitkään ikn. - Tyhjentyneet pristot on poistettv välittömästi j hävitettävä omn msi linsäädännön j pikllisten määräysten mukisesti. Jos vuotnutt pristonestettä joutuu iholle, silmiin ti suuhun, huuhdo välittömästi runsll puhtll vedellä j hkeudu lääkärin hoitoon. Esteet, kuten verhot ti seinä, kukosäätimen j sisäyksikön välissä sttvt vikutt signlilähetyksen ltuun. Älä ltist kukosäädintä koville iskuille. Älä kd vettä kukosäätimen päälle. Älä yritä ldt käytettyjä pristoj uudelleen. Voit käynnistää toiminnon nopesti kolmell skelell. START/STOP -pinike 6 MODE (KÄYTTÖTAPA) -pinike Viht käyttötp seurvss järjestyksessä: AUTO COOL DRY FAN HEAT jäähdytys kuivus puhllin lämmitys Huom lämmitystilss: Toiminnon luss lite toimii - minuutti pienellä puhllinnopeudell, minkä jälkeen se viht vlitulle nopeudelle Lämmitys pysähtyy tilpäisesti utomttisen huurteenpoistotoiminnon käynnistyessä. SET TEMP. (lämpötiln setus) -pinikkeet Aset hluttu lämpötil Lämpötiln setuslue AUTO 80 C COOL/DRY 80 C HEAT 60 C *:Lämpötiln hllint ei ole käytössä FAN (PUHALLIN) -tilss FAN (PUHALLIN) -pinike Ohj puhllinnopeutt AUTO HIGH MED LOW QUIET Kun AUTO on vlittun, puhltimen nopeus määräytyy utomttisesti vlitun käyttötvn mukn. SET-pinike Säätää ilmvirrn suunt pystysuunnss 6 SWING (utomttinen ilmn jkminen) Käynnistää j pysäyttää utomttisen pystysuuntisen ilmn jkmisen. Jokisell pinlluksell pystysuuntisen ilmvirtuksen ilmnohjin kääntyy seurvsti: 6 7 COOL ti DRY -til HEAT-til 6 7 SWING-toiminto stt keskeytyä tilpäisesti, jos puhllin pyörii hyvin lhisell nopeudell. 0 7 RESET-pinike Pin RESET-pinikett kevyesti kuulkärkikynän päällä ti muull pienellä esineellä oikess suunnss kuvn osoittmll tvll. RESET 8 TIMER CANCEL -pinike Poist jstimen setuksen. 9 ON TIMER -pinike Aktivoi ON (PÄÄLLE) timer-toiminnon. Aik muuttuu jokisell pinlluksell seurvsti: tunti Aset ik kun vilkkuu kuko-ohjimen näytöllä. 0 OFF TIMER -pinike Aktivoi ON (PÄÄLLE) timer-toiminnon. Aik muuttuu jokisell pinlluksell seurvsti: tunti Aset ik kun vilkkuu kuko-ohjimen näytöllä : Asetus on tehtävä sekunnin kuluess. : Pinike on käytettävissä vin kun ilmstointilite on päällä. (jtkuu) Fi-

5 Kukosäätimen yleisktsus j toiminnot Ohjelm-jstin (yhdistetty ON j OFF-jstin) Se jstin, jonk määritetty käynnistysik on lähempänä nykyistä ik käynnistyy ensimmäiseksi j jstintoiminnon järjestys näytetään seurvsti: Ajstin ONOFF-jstin OFFON-jstin Se jstin, jok on setettu myöhemmäksi, loitt jn lskemisen tkse päin, kun edellisen jstimen lskeminen on päättynyt. Jos muutt jstimen setusrvo sen jälkeen kun ohjelm-jstin on setettu, jstimen lskent nollutuu. SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -pinike Jokisell pinlluksell ik muuttuu seurvsti tunti CANCEL Aset ik kun vilkkuu kuko-ohjimen näytöllllä. Jos hlut toist jstuksen, pin SLEEP TIMER -pinikett, kun symoli ei vilku näytöllä. SLEEP (UNI) jstin säätää lämpötil-setuksen utomttisesti setetun jn mukisesti, jott voit nukht miellyttävästi, eikä unen ikn tule liin kylmä ti kuum. Ilmstointilite smmuu kokonn, kun setettu ik on kulunut. Lämmitystilss 0 min. hour. hour Set time Kukosäätimen näytön merkkivlo Lämpötilsetus Jäähdytys- ti kuivustilss hour Set time Mikäli virrnsyöttö ktke, litteen kello häiriintyy. Tällöin sisäyksikön TIMER-merkkivlo vilkkuu, j setuset täytyy tehdä uudestn. TEST RUN (TESTIAJO) -pinike Käytetään vin litteen testmiseen sennuksen ikn. Älä pin pinikett normlin käytön ikn, sillä se s litteen toimimn väärin. Testijon ikn OPERATION-merkkivlo j TIMER-merkkivlo vilkkuvt smnikisesti. Jos testijo käynnistyy vhingoss, kytke ilmstointilite pois päältä pinmll START/STOP-pinikett. ECONOMY -pinike Käynnistää ti pysäyttää ECONOMY (SÄÄSTÖ) -toiminnon, jok säästää enemmän sähköä kuin muut toiminnot, joiss käytetään tvnomist huonelämpötiln säätöä. Kun pint pinikett, sisäyksikön ECONOMY (SÄÄSTÖ) -merkkivlo syttyy. COOL (JÄÄHDYTYS) -käyttötilss huonelämpötil säädetään muutm stett korkemmksi kuinmääritetty lämpötil. HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilss huonelämpötil säädetään muutm stett lhisemmksi kuin määritetty lämpötil. Erityisesti COOL (JÄÄHDYTYS) -käyttötilss st premmn kosteudenpoiston lentmtt merkittävästi huonelämpötil. Jäähdytys- j lämmitystilss litteen teho on noin 70 % litteen normlist toiminttehost. Tämä toiminto ei ole käytössä lämpötiln trkkilun ikn AUTO-tilss. POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -pinike Lite toimii mksimiteholl, jok on kätevää, kun hlut jäähdyttää ti lämmittää huoneen nopesti. Kun pint pinikett käynnistääksesi POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -toiminnon, sisäyksiköstä kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä. POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -toiminto kytkeytyy utomttisesti pois päältä seurviss tpuksiss: Säädetty huonelämpötil on svuttnut setuksiss COOL (JÄÄHDYTYS), DRY (KUIVAUS) TAI HEAT (LÄMMITYS) määritetyn lämpötil-setuksen. 0 minuutti on kulunut POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -käyttötiln settmisest. Se ei kytkeydy pois päältä utomttisesti POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -setuksen ikn. Huomutukset: Ilmvirtuksen suunt j tuulettimen nopeus säätyvät utomttisesti. Tätä toiminto ei void suoritt yhtä ik ECONOMY (SÄÄSTÖ) -toiminnon knss. Pääset tkisin normliin toimintoon pinmll pinikett uudelleen. Sisäyksiköstä kuuluu kksi lyhyttä merkkiääntä. Kukosäätimen näyttö Tässä osioss näytetään kikki mhdolliset ilmisimet j niiden kuvukset. Todellisess käytössä näyttö on yhteydessä pinikkeisiin j näyttää vin kullekin setukselle välttämättömät ilmisimet. 6 Signlilähetin Kohdist sisäyksikön signlivstnotin oikein. Kukosäätimen näytön signlilähettimen merkkivlo näyttää, kun signli lähetetään kukosäätimestä. Toimintsäde on noin 7 m. Kuulet merkkiäänen, jos lähetetty signli on lähetetty kunnoll. Jos merkkiääntä ei kuulu, pin kukosäätimen pinikett uudelleen. Automttinen sultustoiminto Kun ulkolämpötil on lhinen j kosteus korke, ulkoyksikköön stt muodostu huurrett lämmityksen ikn, jost voi seurt litteen käyttötehon leneminen. Tässä ilmstointilitteess on mikrotietokoneell säädettävä utomttinen sultustoiminto, jok suoj huurtumiselt. Jos huurrett muodostuu, ilmstointilite pysähtyy tilpäisesti j sultuspiiri toimii hetken ik (korkeintn minuutti). Sisäyksikön OPERATION (KÄYTTÖ) merkkivlo vilkkuu tämän toiminnon ikn. Jos huurrett muodostuu ulkoyksikköön lämmitystoiminnon jälkeen, ulkoyksikkö pysähtyy utomttisesti käytyään muutmi minuuttej. Sen jälkeen käynnistyy utomttinen sultustoiminto. Automttinen uudelleenkäynnistys Virrnsyöttöhäiriön, kuten sähköktkoksen sttuess, ilmstointilite pysähtyy välittömästi. Kun virrnsyöttö on plutettu, lite käynnistyy utomttisesti uudelleen j suoritt edellisen toiminnon. Jos virrnsyöttöhäiriö tphtuu, kun jstin on setettu, jstimen lspäin lskeminen nollntuu. Kun virrnsyöttö on plutettu, sisäyksikön TIMER (AJASTIN) -merkkivlo vilkkuu ilmisten, että on tphtunut jstinvirhe. Tässä tpuksess noll jstin itsellesi sopivn ikn. Muiden sähkölitteiden iheuttmt toiminthäiriöt: Muiden sähkölitteiden, kuten prtkoneen ti lngttomn rdiolähettimen käyttäminen ilmstointilitteen lähellä stt iheutt litteen toiminthäiriön. Jos tällinen toiminthäiriö tphtuu, kytke suojuspiiri pois päältä. Käännä se sitten tkisin päälle j toist toiminto käyttäen kukosäädintä. Fi-

6 Hoito j puhdistus Vrmist ennen sisäyksikön puhdistmist, että se on smmutettu j irrotettu virtlähteestä. Vrmist ennen toiminnon loittmist, että tulosäleikkö on suljettu kunnoll. Tulosäleikön epätäydellinen sulkeminen stt vikutt litteen oiken toimintn ti suoritustehoon. Henkilövhingon välttämiseksi, älä kosket sisäyksikköön sisäänrkennetun lämmönvihtjn lumiiniripoj yksikköä kunnosspitäessäsi. Älä ltist sisäyksikön runko nestemäisille hyönteismyrkyille ti hiuslkoille. Älä seiso liukkill, epätsisill ti epävkill pinnoill, kun huollt yksikköä. Päivittäinen hoito Kun puhdistt sisäyksikön runko, pidä mielessä seurvt sit: Älä käytä vettä, jok on yli 0 C. Älä käytä hnkvi puhdistusineit ti hihtuvi liuottimi kuten entseeniä ti tinneriä. Pyyhi yksikkö vrovsti pehmeällä liinll. Tulosäleikön puhdistminen Av tulosäleikkö nuolen suuntn. Pin tulosäleikön vsent j oike kiinnityskseli ulospäin, poist tulosäleikkö nuolen suuntn c. Ilmnsuodttimien puhdistus Muist, että ilmnsuodttimet täytyy puhdist säännöllisesti, jott estetään litteen suoritustehon heikkeneminen. Pölystä tukkeutuneen ilmnsuodttimen käyttäminen heikentää tuotteen suoritusteho j stt iheutt ilmvirrn pienentymisen ti melun lisääntymisen. Normlikäytössä suodttimet tulee puhdist viikon välein. Pidä tulosäleikköä kädelläsi j vedä suodttimen khv nuolen suuntn, vput kksi kiinnikettä. Vedä sitten suodtin ulos liu uttmll sitä vrovsti lspäin c. c c c Poist pöly imurill ti pesemällä suodtin. Jos peset suodttimen, käytä neutrli kotikäyttöön trkoitettu puhdistusinett j lämmintä vettä. Huuhtele suodtin hyvin, nn sen kuivu kunnoll vrjoisss pikss ennen kuin sennt sen tkisin. Pese tulosäleikkö vrovsti vedellä ti pyyhi pehmeällä, lämpimään veteen kostutetull liinll. Pyyhi se sitten kuivll j pehmeällä liinll. Pidä säleikköä vksuorss, set vsen j oike kiinnityskseli pneelin yläosss oleviin tukilkereihin. Vrmist kummnkin kiinnityskselin kiinnittyminen työntämällä niitä, kunnes ne npshtvt. Sulje sitten tuloilmsäleikkö. Kiinnitä ilmnsuodtin kohdistmll suodttimen molemmt sivut etupneeliin j pinmll suodttimen kokonn sisälle. Huomutus: Vrmist, että kksi kiinnikettä npshtvt tiuksti kiinni pneelin ohjusreikiin. Pitkän käyttötuon jälkeen Jos lite on ollut käyttämättömänä yli kuukuden, nn sen käydä FAN-toiminnoll puolen päivän jn ennen normlikäytön loittmist. Näin litteen sisäost kuivuvt kunnoll. Ylimääräiset trkstukset Pitkän käyttöjkson ikn sisäyksikköön kerääntynyt pöly voi heikentää litteen teho, vikk lite olisi puhdistettu j huollettu ohjeiden mukn. Tässä tpukseess litteen trkstminen on suositeltv. Ot yhteyttä vltuutettuun huoltoliikkeeseen. Pin koht tuloilmsäleikössä sulkeksesi sen kunnoll.

7 Vinmääritys Seurviss tpuksiss ilmstointilitteen toimint täytyy välittömästi pysäyttää j kytkeä virt kokonn pois päältä kytkemällä sähköktkisin pois päältä ti irrottmll virtlähteen pistoke. Ot sen jälkeen yhteys jälleenmyyjääsi ti vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Niin kun kun lite on kytkettynä virtlähteeseen, se ei ole eristetty sähkövirrst vikk lite olisikin kytketty pois päältä. Seurvt oireet eivät merkitse tuotteen toiminthäiriötä, ne ovt normlej toimintoj ti ominisi tälle tuotteelle. Vik Toimint on viivästetty uudelleen käynnistyksen jälkeen. Kuuluu melu. Syy Sulkkeen plmisen estämiseksi kompressori ei toimi suojpiirin toimimisen ikn noin kolmeen minuuttiin virtlähteen äkillisen OFF ON (POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLE) -toiminnon jälkeen. Toiminnn ikn sekä välittömästi ilmstointilitteen pysäyttämisen jälkeen voi kuulu kylmäineen virtuksen ääni. Se on erityisesti kuultviss minuutti toiminnon loittmisen jälkeen Käytön ikn stt kuulu hienoinen kitinä, jok johtuu etupneelin pienestä kutistumisest j ljenemisest, joit lämpötiln muutokset iheuttvt. Lämmitystoiminnon ikn stt kuulu utomttisen sultustoiminnon iheuttm sihisevä ääni Ktso sivu Litteest tulee hju. Litteest tulee sumu ti höyryä. Imetyt huoneen hjut, kuten sisustustekstiilien, huoneklujen ti tupknsvun iheuttmt, voivt tull ilmnvihtolitteest. COOL (JÄÄHDYTYS) - ti DRY (KUIVAUS) -käyttötilss voi äkillinen jäähtymisprosessi iheutt kondenstion tuottm sumu. Lämmitystoiminnon ikn ulkoyksikköön sisäänrkennettu puhllin stt pysähtyä j utomttisen sultustoiminnon iheuttm höyryä voi esiintyä. Ilmvirt on heikko ti pysähtyy. Heti lämmitystoiminnon käynnistymisen jälkeen tuulettimen nopeus on tilpäisesti hids yksikön sisäisten osien lämmittämiseksi. HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilss ulkoyksikkö pysähtyy j sisäyksikkö toimii erittäin lhisell tuulettimen nopeudell, jos huonelämpötil nousee yli setetun rvon. HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilss sisäyksikkö pysähtyy tilpäisesti enintään minuutiksi suorittkseen utomttisen sultustoiminnon smll kun OPERATION (KÄYTTÖ) -merkkivlo vilkkuu. DRY (KUIVAUS) -käyttötilss sisäyksikkö toimii lhisell tuulettimen nopeudell huoneen kosteuden säätämiseksi j tuuletin voi silloin tällöin pysähtyä. Jos puhllinnopeudeksi on setettu QUIET, puhllin pyörii lhisell nopeudell. Kun trkkilutoiminto suoritetn AUTO-tilss, puhllin pyörii lhisell nopeudell. Ulkoyksiköstä tulee vettä. Lämmitystoiminnon ikn ulkoyksiköstä stt tull vettä, jonk iheutt utomttinen sultustoiminto Ennen kuin soitt huoltoon ti pyydät huolto, suorit vinmääritys trkstmll seurvt sit: Oire Dignoosi Ei toimi linkn. Onko suojktkisin käännetty pois päältä? Onko ollut sähköktkos? Onko sulke plnut ti suojuspiiri luennut? Onko tulosäleikkö suljettu kunnoll? Onko jstin päällä?, Heikko jäähdytys- ti lämmitysteho. Onko ilmnsuodtin likinen? Onko tulosäleikkö ti sisäyksikön lähtöukko tukoss? Onko huonelämpötil säädetty sinmukisesti? Lite toimii kukosäätimen setuksist poikkevll tvll Ktso sivu Onko ikkun ti ovi jätetty uki? Osuuko huoneeseen suor ti voimks uringonvlo jäähdytystoiminnon ikn? Onko huoneess muit lämmityslitteit ti toiminnss olevi tietokoneit ti liin mont henkilöä jäähdytystoiminnon ikn? Onko tuulettimen setus QUIET (HILJAINEN)? Ovtko kukosäätimen pristot tyhjentyneet? Onko kukosäätimen pristot sennettu pikoilleen oikein? Keskeytä toiminto välittömästi j käännä sähköktkisij pois päältä seurviss tpuksiss. Ot sitten yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Ongelm jtkuu vikk olet tehnyt ehdotetut trkstukset ti toimenpiteet. OPERATION (KÄYTTÖ) -merkkivlo j TIMER (AJASTIN) -merkkivlo vilkkuvt, smll kun ECONOMY (SÄÄSTÖ) vilkkuu nopesti. Fi-6

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Cal. VD53. Käyttöohje

Cal. VD53. Käyttöohje Cal. VD53 Käyttöohje OMINAISUUDET Kolme osoitinta ja kolme asteikkoa (minuutit, sekuntikello ja 24-tunnin ilmaisin) 1. Aika: Tunti-, minuutti- ja sekuntisoittimet. 2. Päiväys: Näyttö numeroilla 3. Sekuntikello:

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Lokerossa 1 1 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 3 Jos lisäät kirjepaperia, aseta se niin, että

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot