SEINÄMALLI ASYG09-14LL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄMALLI ASYG09-14LL"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN

2 KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet Sisäyksikön yleisktsus j toiminnot... Kukosäätimen yleisktsus j toiminnot Hoito j puhdistus.... Suomi Vinetsintä...6 Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohje mhdollist tulev käyttöä vrten. Vrotoimenpiteet Lue tämä osio huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä j noudt seurvss esitettyjä vrotoimenpiteitä välttääksesi käyttäjän ti muiden henkilöiden loukkntumiset ti omisuusvhingot. Ohjeiden liminlyönnin iheuttm virheellinen käyttö stt iheutt hitt ti vhinkoj, joiden vkvuus luokitelln seurvsti: Tämä merkki vroitt kuolemn ti vkvn loukkntumisen vrst. Tämä merkki vroitt loukkntumisen ti omisuusvhingon vrst. Tämä merkki trkoitt toiminto, jok on PAKOLLINEN. Tämä merkki trkoitt toiminto, jok on KIELLETTY. Litteess ei ole käyttäjän huollettviss olevi osi. Ot in yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön tuotteen korjust, sentmist j siirtämistä koskeviss sioiss. Virheellinen sennus ti käsittely voi iheutt vuoto, sähköiskun ti tuliplon. Toiminthäiriön yhteydessä, kuten plneen hju, ilmstointilitteen toimint täytyy välittömästi pysäyttää j kytkeä virt kokonn pois päältä kytkemällä sähköktkisin pois päältä ti irrottmll virtlähteen pistoke. Ot sitten yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Vro vurioittmst virtjohto. Jos se vurioituu, se täytyy viht vltuutetun huoltohenkilöstön toimest. Kylmäinevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulest j kikest syttyvästä j ot yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Mikäli näet slmointi ti kuulet ukkosen jyrinää, vrn on slmn iskeminen. Vältä sähköiskun iheuttmt vrt kytkemällä ilmstointilite pois päältä kukosäätimellä, äläkä koske litteeseen ti pistokkeeseen ukonilmn ikn. Tätä litett ei ole trkoitettu sellisten henkilöiden käytettäväksi (mukn lukien lpset), joiden fyysiset, istitoimintoihin liittyvät ti älylliset kyvyt ovt lentuneet ti joilt puuttuu kokemust ti tieto, ellei heitä vlvot ti ohjt heidän turvllisuudestn vstuuss olevn henkilön toimest. Lpsi pitäisi vlvo sen vrmistmiseksi, että he eivät leiki litteen knss. Älä senn litett lueelle, joll on pljon minerliöljyä, kuten tehdslue ti tiln, joss on pljon öljyroiskeit ti höyryjä, kuten keittiö. Älä käynnistä ti pysäytä ilmstointilitteen toimint sähköpistokkeen irrottmisell ti sähköktkisijst kääntämällä. Älä käytä herkästi syttyviä ksuj litteen lähellä. Älä ltist itseäsi suorn viileälle ilmvirrlle moniksi tunneiksi. Älä lit sormisi ti mitään esineitä lähtöukkoon, voimeen pneeliin ti tulosäleikköön. Älä käytä märin käsin. Älä puhkise ti polt. Järjestä tilpäinen tuuletus käytön ikn. Käytä in sennettujen ilmnsuodttimien knss. Vrmist, että kikki sähkölitteet ovt vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- ti ulkoyksiköstä. Irrot virrnsyöttökpeli, jos sisäyksikköä ei käytetä pitkään ikn. Trkist pitkän käyttöjn jälkeen sennusteline vurioiden vrlt estääksesi litteen putomisen ls. Ilmvirrn suunt j huonelämpötil on hrkittv huolellisesti, jos litett käytetään huoneess, joss on pieniä lpsi, vnhuksi ti sirit henkilöitä. Älä suunt ilmvirt tulisijoihin ti lämmityslitteisiin. Älä tuki ti peitä tulosäleikköä ti lähtöukko. Älä käytä voimkst pinett jäähdytysripoihin. Älä kiipeä äläkä set esineitä ilmstointilitteen päälle. Älä set kukkmljkko ti vesisti litteen päälle. Älä lit muit sähkölitteit ti kodin tvroit sisäyksikön ti ulkoyksikön lle. Litteest tippuv kondenstti stt kstell ne, mikä voi vhingoitt omisuuttsi ti iheutt sen väärintoimimisen. Älä ltist ilmstointilitett suorn vedelle. Älä käytä litett ruon, ksvien, eläinten, trkkuuslitteiden, tide-esineiden ti muiden kohteiden säilyttämiseen. Se stt iheutt näiden kohteiden vurioitumisen. Älä ltist eläimiä ti ksvej suorn ilmvirrlle. Älä juo ilmstointilitteest vlutettu vettä. Älä irrot pistokett virtjohdost vetämällä. Henkilövhingon välttämiseksi, älä kosket sisäyksikköön ti ulkoyksikköön sisäänrkennettuj lumiiniripoj ti lämmönvihtj yksikköä sentesssi ti ylläpitäessäsi. Fi-

3 Sisäyksikön yleisktsus j toiminnot Tulosäleikkö Vrmist ennen toiminnon loittmist, että tulosäleikkö on suljettu kunnoll. Epätäydellinen sulkeminen stt vikutt litteen oiken toimintn ti suoritustehoon. Mnul AUTO (Mnulinen AUTOMAATTINEN) -pinike Käytä, jos kukosäädin on hukss ti kukosäätimessä on toiminthäiriö. Til Toiminto Käyttötil ti käyttö Toiminnss Pin yli kolme sekunti. Pysäytys Pysäyttäminen Pin yli kolme sekunti mutt AUTO (AUTOMAATTINEN) lle 0 sekunti. Pin yli 0 sekunti. Pkotettu jäähdytys (vin huoltotrkoituksiin*) Puhdistuksen jälkeen Pin lle kolme sekunti. Suodttimen ilmisimen nollus *:Pin tätä pinikett ti kukosäätimen START/STOP (KÄYNNISTYS/ PYSÄYTYS) -pinikett pysäyttämään pkotettu jäähdytys. Etupneeli Pystysuuntisen ilmvirtuksen ilmnohjin Jok kert pinesssi kukosäätimen SET (ASETUS) -pinikett, pystysuuntisen ilmvirtuksen ilmnohjin liikkuu seurvsti: COOL (JÄÄHDYTYS) - ti DRY (KUIVAUS) -käyttötil HEAT (LÄMMITYS) -käyttötil * 6 7 * 6 *: Oletussetus kusskin käyttötilss. 7 Älä säädä käsin. AUTO (AUTOMAATTINEN) ti HEAT (LÄMMITYS) -käyttötiln luss, ne voivt jäädä sentoon hetkeksi säätämistä vrten. Jos sett kulmn sentoon 7 yli 0 minuutiksi COOL (JÄÄHDYTYS) ti DRY (KUIVAUS) -käyttötilss, ne plvt utomttisesti sentoon. Jos COOL (JÄÄHDYTYS) ti DRY (KUIVAUS) -käyttötilss kulmksi on setettu 7 monen tunnin jksi, voi iheutu kondenstiot, j pisrt voivt vurioitt omisuuttsi Ilmnsuodtin Kts. s. Helppohoitoiset ilmnsuodttimet ehkäisevät homeen ksvu. Sisäyksikön trvikkeet 6 7 Poistoletku 6 Kuko-ohjimen signlin vstnotin Sdksesi kunnollisen lähetyssignlin kukosäätimen j sisäyksikön välille, pidä signlin vstnottj etäällä seurvist sioist: - Suor uringonvlo ti muu voimks vlo - Tulutelevision kuvruutu Signli ei ehkä välity kunnoll huoneiss, joiss on nopesti syttyviä loistevlisimi, esimerkiksi invertterityyppisiä. Ot näissä tpuksiss yhteyttä liikkeeseen, jost ostit tuotteen. Kuko-ohjin Pristot Pidä huolt, että pienet lpset eivät pääse vhingoss nielisemn pristoj. Pristojen (AAA/R0/LR0 ) settminen 7 ECONOMY merkkivlo (vihreä) Pl ECONOMY-toiminnon olless käynnissä 8 TIMER (AJASTIN) merkkivlo (ornssi) Pl jstintoiminnon olless käytössä j vilkkuu hitsti, jos jstimen setuksess on hvittu virhe. Lisätieto jstimen setusvirheistä, ktso Automttinen uudelleenkäynnistys, s.. 9 OPERATION (KÄYTTÖ) merkkivlo (vihreä) Pl normlin käytön ikn, vilkkuu utomttisen huurteenpoiston ikn. 0 Vksuuntiset ilmnohjimet Ennen kuin säädät vksuuntisen ilmvirrn suunt, vrmist, että pystysuuntinen ilmnohjin on kokonn pysähtynyt.. Säädä khdest nupist käsin. Käytä vin yllä minittu pristotyyppiä. Älä käytä uusi j käytettyjä pristoj yhdessä. Pristot kestävät tvllisess käytössä noin vuoden. Jos kuko-ohjimen kntm on merkittävästi lyhentynyt, vihd pristot j pin RESET-pinikett. Fi-

4 Kukosäätimen yleisktsus j toiminnot Kukosäätimen toiminthäiriöiden ti vurioitumisen estäminen: - Aset kukosäädin pikkn, joss se ei ltistu suorlle uringonpisteelle ti liilliselle kuumuudelle. - Poist pristot, jos litett ei käytetä pitkään ikn. - Tyhjentyneet pristot on poistettv välittömästi j hävitettävä omn msi linsäädännön j pikllisten määräysten mukisesti. Jos vuotnutt pristonestettä joutuu iholle, silmiin ti suuhun, huuhdo välittömästi runsll puhtll vedellä j hkeudu lääkärin hoitoon. Esteet, kuten verhot ti seinä, kukosäätimen j sisäyksikön välissä sttvt vikutt signlilähetyksen ltuun. Älä ltist kukosäädintä koville iskuille. Älä kd vettä kukosäätimen päälle. Älä yritä ldt käytettyjä pristoj uudelleen. Voit käynnistää toiminnon nopesti kolmell skelell. START/STOP -pinike 6 MODE (KÄYTTÖTAPA) -pinike Viht käyttötp seurvss järjestyksessä: AUTO COOL DRY FAN HEAT jäähdytys kuivus puhllin lämmitys Huom lämmitystilss: Toiminnon luss lite toimii - minuutti pienellä puhllinnopeudell, minkä jälkeen se viht vlitulle nopeudelle Lämmitys pysähtyy tilpäisesti utomttisen huurteenpoistotoiminnon käynnistyessä. SET TEMP. (lämpötiln setus) -pinikkeet Aset hluttu lämpötil Lämpötiln setuslue AUTO 80 C COOL/DRY 80 C HEAT 60 C *:Lämpötiln hllint ei ole käytössä FAN (PUHALLIN) -tilss FAN (PUHALLIN) -pinike Ohj puhllinnopeutt AUTO HIGH MED LOW QUIET Kun AUTO on vlittun, puhltimen nopeus määräytyy utomttisesti vlitun käyttötvn mukn. SET-pinike Säätää ilmvirrn suunt pystysuunnss 6 SWING (utomttinen ilmn jkminen) Käynnistää j pysäyttää utomttisen pystysuuntisen ilmn jkmisen. Jokisell pinlluksell pystysuuntisen ilmvirtuksen ilmnohjin kääntyy seurvsti: 6 7 COOL ti DRY -til HEAT-til 6 7 SWING-toiminto stt keskeytyä tilpäisesti, jos puhllin pyörii hyvin lhisell nopeudell. 0 7 RESET-pinike Pin RESET-pinikett kevyesti kuulkärkikynän päällä ti muull pienellä esineellä oikess suunnss kuvn osoittmll tvll. RESET 8 TIMER CANCEL -pinike Poist jstimen setuksen. 9 ON TIMER -pinike Aktivoi ON (PÄÄLLE) timer-toiminnon. Aik muuttuu jokisell pinlluksell seurvsti: tunti Aset ik kun vilkkuu kuko-ohjimen näytöllä. 0 OFF TIMER -pinike Aktivoi ON (PÄÄLLE) timer-toiminnon. Aik muuttuu jokisell pinlluksell seurvsti: tunti Aset ik kun vilkkuu kuko-ohjimen näytöllä : Asetus on tehtävä sekunnin kuluess. : Pinike on käytettävissä vin kun ilmstointilite on päällä. (jtkuu) Fi-

5 Kukosäätimen yleisktsus j toiminnot Ohjelm-jstin (yhdistetty ON j OFF-jstin) Se jstin, jonk määritetty käynnistysik on lähempänä nykyistä ik käynnistyy ensimmäiseksi j jstintoiminnon järjestys näytetään seurvsti: Ajstin ONOFF-jstin OFFON-jstin Se jstin, jok on setettu myöhemmäksi, loitt jn lskemisen tkse päin, kun edellisen jstimen lskeminen on päättynyt. Jos muutt jstimen setusrvo sen jälkeen kun ohjelm-jstin on setettu, jstimen lskent nollutuu. SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -pinike Jokisell pinlluksell ik muuttuu seurvsti tunti CANCEL Aset ik kun vilkkuu kuko-ohjimen näytöllllä. Jos hlut toist jstuksen, pin SLEEP TIMER -pinikett, kun symoli ei vilku näytöllä. SLEEP (UNI) jstin säätää lämpötil-setuksen utomttisesti setetun jn mukisesti, jott voit nukht miellyttävästi, eikä unen ikn tule liin kylmä ti kuum. Ilmstointilite smmuu kokonn, kun setettu ik on kulunut. Lämmitystilss 0 min. hour. hour Set time Kukosäätimen näytön merkkivlo Lämpötilsetus Jäähdytys- ti kuivustilss hour Set time Mikäli virrnsyöttö ktke, litteen kello häiriintyy. Tällöin sisäyksikön TIMER-merkkivlo vilkkuu, j setuset täytyy tehdä uudestn. TEST RUN (TESTIAJO) -pinike Käytetään vin litteen testmiseen sennuksen ikn. Älä pin pinikett normlin käytön ikn, sillä se s litteen toimimn väärin. Testijon ikn OPERATION-merkkivlo j TIMER-merkkivlo vilkkuvt smnikisesti. Jos testijo käynnistyy vhingoss, kytke ilmstointilite pois päältä pinmll START/STOP-pinikett. ECONOMY -pinike Käynnistää ti pysäyttää ECONOMY (SÄÄSTÖ) -toiminnon, jok säästää enemmän sähköä kuin muut toiminnot, joiss käytetään tvnomist huonelämpötiln säätöä. Kun pint pinikett, sisäyksikön ECONOMY (SÄÄSTÖ) -merkkivlo syttyy. COOL (JÄÄHDYTYS) -käyttötilss huonelämpötil säädetään muutm stett korkemmksi kuinmääritetty lämpötil. HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilss huonelämpötil säädetään muutm stett lhisemmksi kuin määritetty lämpötil. Erityisesti COOL (JÄÄHDYTYS) -käyttötilss st premmn kosteudenpoiston lentmtt merkittävästi huonelämpötil. Jäähdytys- j lämmitystilss litteen teho on noin 70 % litteen normlist toiminttehost. Tämä toiminto ei ole käytössä lämpötiln trkkilun ikn AUTO-tilss. POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -pinike Lite toimii mksimiteholl, jok on kätevää, kun hlut jäähdyttää ti lämmittää huoneen nopesti. Kun pint pinikett käynnistääksesi POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -toiminnon, sisäyksiköstä kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä. POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -toiminto kytkeytyy utomttisesti pois päältä seurviss tpuksiss: Säädetty huonelämpötil on svuttnut setuksiss COOL (JÄÄHDYTYS), DRY (KUIVAUS) TAI HEAT (LÄMMITYS) määritetyn lämpötil-setuksen. 0 minuutti on kulunut POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -käyttötiln settmisest. Se ei kytkeydy pois päältä utomttisesti POWERFUL (TEHOTOIMINTO) -setuksen ikn. Huomutukset: Ilmvirtuksen suunt j tuulettimen nopeus säätyvät utomttisesti. Tätä toiminto ei void suoritt yhtä ik ECONOMY (SÄÄSTÖ) -toiminnon knss. Pääset tkisin normliin toimintoon pinmll pinikett uudelleen. Sisäyksiköstä kuuluu kksi lyhyttä merkkiääntä. Kukosäätimen näyttö Tässä osioss näytetään kikki mhdolliset ilmisimet j niiden kuvukset. Todellisess käytössä näyttö on yhteydessä pinikkeisiin j näyttää vin kullekin setukselle välttämättömät ilmisimet. 6 Signlilähetin Kohdist sisäyksikön signlivstnotin oikein. Kukosäätimen näytön signlilähettimen merkkivlo näyttää, kun signli lähetetään kukosäätimestä. Toimintsäde on noin 7 m. Kuulet merkkiäänen, jos lähetetty signli on lähetetty kunnoll. Jos merkkiääntä ei kuulu, pin kukosäätimen pinikett uudelleen. Automttinen sultustoiminto Kun ulkolämpötil on lhinen j kosteus korke, ulkoyksikköön stt muodostu huurrett lämmityksen ikn, jost voi seurt litteen käyttötehon leneminen. Tässä ilmstointilitteess on mikrotietokoneell säädettävä utomttinen sultustoiminto, jok suoj huurtumiselt. Jos huurrett muodostuu, ilmstointilite pysähtyy tilpäisesti j sultuspiiri toimii hetken ik (korkeintn minuutti). Sisäyksikön OPERATION (KÄYTTÖ) merkkivlo vilkkuu tämän toiminnon ikn. Jos huurrett muodostuu ulkoyksikköön lämmitystoiminnon jälkeen, ulkoyksikkö pysähtyy utomttisesti käytyään muutmi minuuttej. Sen jälkeen käynnistyy utomttinen sultustoiminto. Automttinen uudelleenkäynnistys Virrnsyöttöhäiriön, kuten sähköktkoksen sttuess, ilmstointilite pysähtyy välittömästi. Kun virrnsyöttö on plutettu, lite käynnistyy utomttisesti uudelleen j suoritt edellisen toiminnon. Jos virrnsyöttöhäiriö tphtuu, kun jstin on setettu, jstimen lspäin lskeminen nollntuu. Kun virrnsyöttö on plutettu, sisäyksikön TIMER (AJASTIN) -merkkivlo vilkkuu ilmisten, että on tphtunut jstinvirhe. Tässä tpuksess noll jstin itsellesi sopivn ikn. Muiden sähkölitteiden iheuttmt toiminthäiriöt: Muiden sähkölitteiden, kuten prtkoneen ti lngttomn rdiolähettimen käyttäminen ilmstointilitteen lähellä stt iheutt litteen toiminthäiriön. Jos tällinen toiminthäiriö tphtuu, kytke suojuspiiri pois päältä. Käännä se sitten tkisin päälle j toist toiminto käyttäen kukosäädintä. Fi-

6 Hoito j puhdistus Vrmist ennen sisäyksikön puhdistmist, että se on smmutettu j irrotettu virtlähteestä. Vrmist ennen toiminnon loittmist, että tulosäleikkö on suljettu kunnoll. Tulosäleikön epätäydellinen sulkeminen stt vikutt litteen oiken toimintn ti suoritustehoon. Henkilövhingon välttämiseksi, älä kosket sisäyksikköön sisäänrkennetun lämmönvihtjn lumiiniripoj yksikköä kunnosspitäessäsi. Älä ltist sisäyksikön runko nestemäisille hyönteismyrkyille ti hiuslkoille. Älä seiso liukkill, epätsisill ti epävkill pinnoill, kun huollt yksikköä. Päivittäinen hoito Kun puhdistt sisäyksikön runko, pidä mielessä seurvt sit: Älä käytä vettä, jok on yli 0 C. Älä käytä hnkvi puhdistusineit ti hihtuvi liuottimi kuten entseeniä ti tinneriä. Pyyhi yksikkö vrovsti pehmeällä liinll. Tulosäleikön puhdistminen Av tulosäleikkö nuolen suuntn. Pin tulosäleikön vsent j oike kiinnityskseli ulospäin, poist tulosäleikkö nuolen suuntn c. Ilmnsuodttimien puhdistus Muist, että ilmnsuodttimet täytyy puhdist säännöllisesti, jott estetään litteen suoritustehon heikkeneminen. Pölystä tukkeutuneen ilmnsuodttimen käyttäminen heikentää tuotteen suoritusteho j stt iheutt ilmvirrn pienentymisen ti melun lisääntymisen. Normlikäytössä suodttimet tulee puhdist viikon välein. Pidä tulosäleikköä kädelläsi j vedä suodttimen khv nuolen suuntn, vput kksi kiinnikettä. Vedä sitten suodtin ulos liu uttmll sitä vrovsti lspäin c. c c c Poist pöly imurill ti pesemällä suodtin. Jos peset suodttimen, käytä neutrli kotikäyttöön trkoitettu puhdistusinett j lämmintä vettä. Huuhtele suodtin hyvin, nn sen kuivu kunnoll vrjoisss pikss ennen kuin sennt sen tkisin. Pese tulosäleikkö vrovsti vedellä ti pyyhi pehmeällä, lämpimään veteen kostutetull liinll. Pyyhi se sitten kuivll j pehmeällä liinll. Pidä säleikköä vksuorss, set vsen j oike kiinnityskseli pneelin yläosss oleviin tukilkereihin. Vrmist kummnkin kiinnityskselin kiinnittyminen työntämällä niitä, kunnes ne npshtvt. Sulje sitten tuloilmsäleikkö. Kiinnitä ilmnsuodtin kohdistmll suodttimen molemmt sivut etupneeliin j pinmll suodttimen kokonn sisälle. Huomutus: Vrmist, että kksi kiinnikettä npshtvt tiuksti kiinni pneelin ohjusreikiin. Pitkän käyttötuon jälkeen Jos lite on ollut käyttämättömänä yli kuukuden, nn sen käydä FAN-toiminnoll puolen päivän jn ennen normlikäytön loittmist. Näin litteen sisäost kuivuvt kunnoll. Ylimääräiset trkstukset Pitkän käyttöjkson ikn sisäyksikköön kerääntynyt pöly voi heikentää litteen teho, vikk lite olisi puhdistettu j huollettu ohjeiden mukn. Tässä tpukseess litteen trkstminen on suositeltv. Ot yhteyttä vltuutettuun huoltoliikkeeseen. Pin koht tuloilmsäleikössä sulkeksesi sen kunnoll.

7 Vinmääritys Seurviss tpuksiss ilmstointilitteen toimint täytyy välittömästi pysäyttää j kytkeä virt kokonn pois päältä kytkemällä sähköktkisin pois päältä ti irrottmll virtlähteen pistoke. Ot sen jälkeen yhteys jälleenmyyjääsi ti vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Niin kun kun lite on kytkettynä virtlähteeseen, se ei ole eristetty sähkövirrst vikk lite olisikin kytketty pois päältä. Seurvt oireet eivät merkitse tuotteen toiminthäiriötä, ne ovt normlej toimintoj ti ominisi tälle tuotteelle. Vik Toimint on viivästetty uudelleen käynnistyksen jälkeen. Kuuluu melu. Syy Sulkkeen plmisen estämiseksi kompressori ei toimi suojpiirin toimimisen ikn noin kolmeen minuuttiin virtlähteen äkillisen OFF ON (POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLE) -toiminnon jälkeen. Toiminnn ikn sekä välittömästi ilmstointilitteen pysäyttämisen jälkeen voi kuulu kylmäineen virtuksen ääni. Se on erityisesti kuultviss minuutti toiminnon loittmisen jälkeen Käytön ikn stt kuulu hienoinen kitinä, jok johtuu etupneelin pienestä kutistumisest j ljenemisest, joit lämpötiln muutokset iheuttvt. Lämmitystoiminnon ikn stt kuulu utomttisen sultustoiminnon iheuttm sihisevä ääni Ktso sivu Litteest tulee hju. Litteest tulee sumu ti höyryä. Imetyt huoneen hjut, kuten sisustustekstiilien, huoneklujen ti tupknsvun iheuttmt, voivt tull ilmnvihtolitteest. COOL (JÄÄHDYTYS) - ti DRY (KUIVAUS) -käyttötilss voi äkillinen jäähtymisprosessi iheutt kondenstion tuottm sumu. Lämmitystoiminnon ikn ulkoyksikköön sisäänrkennettu puhllin stt pysähtyä j utomttisen sultustoiminnon iheuttm höyryä voi esiintyä. Ilmvirt on heikko ti pysähtyy. Heti lämmitystoiminnon käynnistymisen jälkeen tuulettimen nopeus on tilpäisesti hids yksikön sisäisten osien lämmittämiseksi. HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilss ulkoyksikkö pysähtyy j sisäyksikkö toimii erittäin lhisell tuulettimen nopeudell, jos huonelämpötil nousee yli setetun rvon. HEAT (LÄMMITYS) -käyttötilss sisäyksikkö pysähtyy tilpäisesti enintään minuutiksi suorittkseen utomttisen sultustoiminnon smll kun OPERATION (KÄYTTÖ) -merkkivlo vilkkuu. DRY (KUIVAUS) -käyttötilss sisäyksikkö toimii lhisell tuulettimen nopeudell huoneen kosteuden säätämiseksi j tuuletin voi silloin tällöin pysähtyä. Jos puhllinnopeudeksi on setettu QUIET, puhllin pyörii lhisell nopeudell. Kun trkkilutoiminto suoritetn AUTO-tilss, puhllin pyörii lhisell nopeudell. Ulkoyksiköstä tulee vettä. Lämmitystoiminnon ikn ulkoyksiköstä stt tull vettä, jonk iheutt utomttinen sultustoiminto Ennen kuin soitt huoltoon ti pyydät huolto, suorit vinmääritys trkstmll seurvt sit: Oire Dignoosi Ei toimi linkn. Onko suojktkisin käännetty pois päältä? Onko ollut sähköktkos? Onko sulke plnut ti suojuspiiri luennut? Onko tulosäleikkö suljettu kunnoll? Onko jstin päällä?, Heikko jäähdytys- ti lämmitysteho. Onko ilmnsuodtin likinen? Onko tulosäleikkö ti sisäyksikön lähtöukko tukoss? Onko huonelämpötil säädetty sinmukisesti? Lite toimii kukosäätimen setuksist poikkevll tvll Ktso sivu Onko ikkun ti ovi jätetty uki? Osuuko huoneeseen suor ti voimks uringonvlo jäähdytystoiminnon ikn? Onko huoneess muit lämmityslitteit ti toiminnss olevi tietokoneit ti liin mont henkilöä jäähdytystoiminnon ikn? Onko tuulettimen setus QUIET (HILJAINEN)? Ovtko kukosäätimen pristot tyhjentyneet? Onko kukosäätimen pristot sennettu pikoilleen oikein? Keskeytä toiminto välittömästi j käännä sähköktkisij pois päältä seurviss tpuksiss. Ot sitten yhteys vltuutettuun huoltohenkilöstöön. Ongelm jtkuu vikk olet tehnyt ehdotetut trkstukset ti toimenpiteet. OPERATION (KÄYTTÖ) -merkkivlo j TIMER (AJASTIN) -merkkivlo vilkkuvt, smll kun ECONOMY (SÄÄSTÖ) vilkkuu nopesti. Fi-6

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot