HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2012

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstörakenne 3 Henkilöstö liiketoiminnoittain 3 Henkilöstö toimipaikkakunnittain 3 Ikärakenne ja palvelusvuodet 5 Rakenne- ja muut muutokset 6 Henkilöstöjohtaminen 7 Osaamisen kehittäminen 7 Pakasteliiketoiminta 7 Kalaliiketoiminta 7 Vilja- ja kasviöljyliiketoiminta 7 Muut liiketoiminnot 7 Johtamisen kehittäminen 8 Pakasteliiketoiminta 8 Kalaliiketoiminta 8 Vilja- ja kasviöljyliiketoiminta 8 Muut liiketoiminnot 8 Työhyvinvoinnin edistäminen 9 Pakasteliiketoiminta 9 Kalaliiketoiminta 9 Vilja- ja kasviöljyliiketoiminta 9 Muut liiketoiminnot 9 Työterveys 10 Vuoden 2013 haasteita 11

3 Henkilöstörakenne Lännen Tehtaat -konsernin palveluksessa oli vuoden 2012 päättyessä 882 henkeä. (2011: 740, 2010: 821) henkilöä. keskimäärin vuonna 2012 palveluksessa oli 712 henkilöä (596, 621) henkilöä. Henkilöstömäärä pieneni pakasteliiketoiminnassa ja kasvoi kalaliiketoiminnassa sekä erityisesti Muissa liiketoiminnoissa. Henkilöstö määrää vertailuvuodesta nosti maaliskuussa 2012 konserniin liitetyn Caternet Finland Oy:n henkilöstö sekä Apetit Kalan Kuopion tehtaan henkilöstömäärän kasvu. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 28,3 (23,9, 24,9) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINNOITTAIN Pakasteliiketoiminta Kalaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot HENKILÖSTÖ PAIKKAKUNNITTAIN SUOMESSA Helsinki 140 Palvelumyynti Säkylä Kuopio Turku Kirkkonummi Espoo Pudasjärvi Jyväskylä 10 muualla Kustavi Myrskylä Ulkomaat Apetit Pakasteella satokauden pituus vaihtelee vuodesta toiseen ja vaikuttaa vuodenvaihteen henkilömäärien vertailtavuuteen eri vuosien välillä. Joulukuun sesonkihuippu nostaa Apetit Kalan palvelumyyntipisteiden työntekijämäärää vuoden vaihteessa keskimääräisestä. Palvelumyyntipisteet toimivat shop in shop-periaatteella suurimmissa päivittäistavaramyymälöissä eri puolilla Suomea. Vuoden 2012 luvussa ovat mukana kaikki työsopimussuhteessa olleet osa-aikaiset ja kokoaikaiset työntekijät. Henkilöstöstä 424 oli naisia ja 458 miehiä. Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika koko konsernissa on 8,35 vuotta, Suomessa 8,55 vuotta.

4 HENKILÖSTÖ ULKOMAILLA Norja Ruotsi Venäjä Liettua Kazakstan Viro Ukraina Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstö työskentelee pääosin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa työskentelevä henkilöstö kuuluu kalaliiketoimintaan. Venäjällä, Liettuassa, Kazakstanissa, Virossa ja Ukrainassa oleva henkilöstö työskentelee viljaja öljykasviliiketoiminnassa.

5 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE JA PALVELUSVUODET HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA Henkilöstön ikärakenne hlöä < Palvelusvuodet HENKILÖSTÖ hlö LIIKETOIMINNOITTAIN hlöä < > Noin puolet henkilöstöstä on ollut palvelussuhteessa konserniin alle viisi vuotta. Alle viisi vuotta kestäneiden palvelussuhteiden 100 suuri osuus on seurausta Apetit Kala Oy:n palvelumyyntipisteiden myyntihenkilöstön ja Caternet Finland Oy:n nuoresta ikärakenteesta ja runsaasta vaihtuvuudesta. Vastapainona on työntekijöitä, joiden työsuhteet ovat kestäneet useita kymmeniä vuosia. Muun muassa yli 40 vuotta palveluksessa olleita työntekijöitä oli vuoden lopussa 0 8. Pakasteliiketoiminta Kalaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot 8 5 7

6 RAKENNE- JA MUUT MUUTOKSET Pakasteliiketoiminan henkilöstön määrä oli 22 henkilöllä pienempi kuin edellisenä vuonna. Pakasteliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstön määrä on voimakkaasti riippuvainen satokausituotannon määrästä. Vuonna 2012 prosessoidun sadon määrä oli selvästi pienempi kuin ennätysvuonna Kalaliiketoiminnassa henkilömäärä on Suomessa lisääntynyt tuotannon, tuotekehityksen ja myynnin osaamisen vahvistamisen myötä. Norjassa ja Ruotsissa henkilöstömäärä säilyi ennallaan. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa henkilöstön määrä lisääntyi oman pakkaamon käynnistymisen ja Avena-Ukrainan toiminnan aloittamisen vuoksi. Muissa liiketoiminnoissa henkilöstön lisäys on seurausta maaliskuun lopussa ostetusta ja konserniin liitetystä Caternet Finland Oy:stä. Yhtiön henkilöstön määrä sopeutettiin syksyllä käydyissä YT-neuvotteluissa vastaamaan toiminnan nykyisiä tarpeita. Henkilöstö väheni yli kymmenellä hengellä. Merkittävin muutos oli Oulun aluekonttorin toimintojen siirtäminen Jyväskylän aluekonttoriin ja Kivikon tuotantolaitokselle Helsinkiin. Apetit Ammattilaiset Loppuvuonna Caternet Finlandiin muodostettiin 15 hengen myynti- ja markkinointiorganisaatio Apetit Ammattilaiset. Yksikköön siirtyi Caternetin myyntihenkilöstö, jota täydennettiin kolmella Ateriamestarit Oy:stä myynti- ja asiantuntijatehtäviin siirtyneellä lisähenkilöllä. Apetit Ammattilaiset vastaa Caternet Finlandin tuotteiston sekä Apetit Pakaste Oy:n ja Apetit Kala Oy:n HoReCa-tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Apetit Ammattilaiset organisaatiossa on koko maan kattava alueorganisaatio sijaintipaikkoinaan Helsinki, Jyväskylä ja Oulu sekä Helsingissä ja Jyväskylässä sijaitseva myyntipalvelu. Lisäksi sillä on oma myös asiakkuusvastuussa oleva tuotekehitysorganisaatio.

7 Henkilöstöjohtaminen OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Varjellen viljelty Apetit Pakaste osallistuu Pyhäjärvi-instituutin koordinoimaan Varjellen viljelty -kehitysprojektiin, jonka tavoitteena on turvata satakuntalaisen vihannesketjun kannattavuus ja kilpailukyky. Avomaan vihannesviljelijöiden ohella kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat vihannesten viljelytys-, logistiikka-, jalostus-, tuotekehitys- ja markkinointiprosessissa mukana olevat henkilöt. Tehtaan kaikille esimiehille ja auditoijille järjestettiin ISO standardiin perustuvaa elintarviketurvallisuuskoulutusta. Tuotannon pihviosastolla toteutettiin sammutuskoulutus. Hiilidioksidisammutinkoulutus järjestettiin pihviosaston lisäksi kunnossapidossa ja alihankkijoilla. Omavalvontakoulutuksessa korostettiin elintarviketurvallisuuden merkitystä koko Pellolta pöytään -ketjunssa. Apetit Pakaste siirsi toiminnanhallintajärjestelmän, poikkeamien käsittelyn ja auditoinnit uuteen ohjelmaan (Sharepoint) ja niiden käytön koulutus käynnistettiin loppuvuodesta henkilöstölle. Apetit Pakasteen Pudasjärven tehtaalla jatkui vuoden 2013 keväällä päättyvä Pro Touch-kehittämishanke. Sen tavoitteena on työn sujuvuuden, työturvallisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Eniten on kiinnitetty huomiota työn sujuvuuteen Palveleva asiakaskohtaaminen Apetit Kalassa jatkui palvelumyynnin esimieskoulutus ja myyjien tuotekoulutus. Koulutusten tavoitteena on laajentaa palvelumyyjien tuotetietoutta ja mahdollisuuksia entistä palvelevampaan asiakaskohtaamiseen. Tuotannossa on tehostettu työnkiertoa ja laajennettu koneenkäyttäjien osaamista. Toimet ovat parantaneet myös varahenkilöjärjestelmän toimivuutta. Ajankohtaiskoulutusta omalta työalueelta Avena Nordic Grainissa henkilöstöä koulutettiin mm. uuden laatujärjestelmäohjelmiston käyttöön, tietoturvasta huolehtimiseen ja sähköisten ostolaskujen käsittelyyn. Mildolassa järjestettiin koko henkilöstön kattanut ensiapukoulutus. Eri tehtävissä toimivat henkilöt ovat osallistuneet oman alueensa ajankohtaiskoulutukseen sekä työnsä kehittämiseen eri tavoin. Koulutusta uusiin tietojärjestelmiin Caternet Finland Oy siirtyi Lännen Tehtaiden omistukseen maaliskuussa Muutoksen seurauksena tietojärjestelmiä on uusittu ja korvattu konsernin yhteisillä tietojärjestelmillä. Henkilöstöpolitiikkaa on yhdenmukaistettu konsernin henkilöstöpolitiikan mukaiseksi ja yhteisten henkilöstötietojärjestelmien käyttöönotto on aloitettu. Henkilöstö on koulutettu järjestelmien käyttöön. Tilaus-toimitusprosessia kehitettiin yhteistyössä henkilöstön kanssa ja tarvittavat muutokset tehtiin henkilöstön esitysten mukaisesti. Toimenpiteiden tavoitteena on ollut asiakaskeskeisyyden lisääminen, tuottavuuden parantaminen ja henkilöstön parempi työilmapiiri.

8 JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Esimiestyölle tukea Apetit Kalalla ja Apetit Pakasteella aloitettiin henkilöstöhallinnon ja tuotannon esimiesten yhteiset palaverit, joissa käydään läpi arkipäivän johtamiseen liittyviä asioita. Tarkoituksena on työnjohdon esimiestyön tukeminen. Strategian sisäistäminen ja kasvun johtaminen olivat tärkeässä osassa läpi vuoden. Näihin aiheisiin kytkeytyivät myös sekä Apetit Kalalla Kuopiossa että Apetit Pakasteella Säkylässä pidetyt Päällikköpäivät. Pääpaino oli strategian suunnittelussa. Lisäksi painotettiin kasvua, uudistumista, kotimaisuutta ja makua. Muita aiheina olivat mm. erilaisten ihmisten johtaminen ja nykypäivän kuluttajan tunteminen. Innovaatiohanke Apetit Pakasteella käynnistyi Innovaatio hanke tammikuussa Innovatiivisuudella tarkoitetaan organisaation kykyä jatkuvasti aikaansaada kilpailukykyä parantavia uudistuksia. Apetit Strategian mukaisiin erottautumistekijät - uudistuminen, kotimaisuus ja maku ovat ohjanneet innovaatiohanketta. Kohderyhmänä on Apetit Pakasteen henkilöstö, johtoryhmä, esimiehet, asiantuntijat ja toimihenkilöt. Markkinoinnin, tuotekehityksen ja tuotannon edustajat sekä kaksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa muodostivat keväällä innovaatioryhmän. Ryhmä organisoi ideakilpailun tuotteistoon liittyen: Muistatko tarinan vuosien takaa. Kilpailun tulokset - tuotteiston kehittämiseen liittyvät muistot - julkistettiin Apetit Facebook-aikajanalla ja kilpailun kolme voittajaa kukitettiin ja palkittiin Apetit-palkinnoilla Innocafessa. Koko henkilöstölle suunnattu ideakilpailu työn sujuvuudesta toteutettiin loka-joulukuussa Apelaari-idearyhmän toimesta. Loppusyksystä ilmestyi Apetit Pakasteen henkilöstölehden pilottinumero. Koko henkilöstö sai kertoa mielipiteensä lehden sisällöstä ja ideoida sen jatkokehittämistä. Syksyn aikana koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua tuotekehitystyöhön tuotetestinäytteiden kotitestauksissa. Testitulokset on kerrottu infotauluilla. Koulutusta esimiehille ja työnohjaajille Caternetissa vuoroesimiehille järjestettiin vuosina esimieskoulutus. Lisäksi henkilöstöä koulutettiin syksyn aikana käyttämään yhtiössä käyttöön otettuja Lännen Tehtaiden tietojärjestelmiä. Yhtiön työnopastajat on valittu ja heidän koulutuksensa aloitettu.

9 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN Vireä Länsi -työhyvinvointihanke Vuonna 2011 alkaneen kolmivuotisen Vireä Länsi työhyvinvointihankkeen teemana vuonna 2012 oli ME työyhteisön hyvinvointi ja hyvä ilmapiiri. Kuukausiteemana oli joka kuukausi joku työilmapiiriin vaikuttava aihe esillä: muun muassa kuuntelu, palautteenanto, huumori, erilaisuus työyhteisön voimavarana, arvostus, osaaminen. Yhteistyöpeli Osana Vireä Länsi -hanketta Apetit Pakasteella ja Apetit Kalalla on pelattu yhteistyöpeliä. Peli on toiminnallinen korttija lautapeli, jolla parannetaan henkilöstön valmiuksia työskennellä ryhmänä. Yhteistyöpeli lisää yhteenkuuluvuutta ja tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa. Pelin tarkoituksena on parantaa tiimityön tuloksia, laatua ja viihtyvyyttä työpaikalla. Tavoitteena on saada ryhmän jäsenet näkemään tiimityön eri puolet, pohtimaan vallitsevia käytäntöjä ja luomaan yhteiset toimintaperiaatteet. Pelin ohessa pelaajat keskustelevat yhdessä ryhmätyön teemoista, ongelmatilanteista ja toistensa tuntemiseen liittyvistä kysymyksistä koulutetun vetäjän tukemana. Yhteistyöpeli on kehitetty Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa. Peli on käytössä yli sadassa teollisuuden, korkean teknologian ja julkisen hallinnon organisaatiossa. Yhteistyöpelit jatkuvat myös vuoden 2013 puolella. Savuton työyhteisö Lännen Tehtaat konserni on mukana kehityksessä, jossa suomalaiset elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset ovat hyvää vauhtia muuttumassa savuttomiksi. Tupakoimattomuudella saavutetaan parempi elintarviketurvallisuus, -hygienia sekä imago. Tärkeitä syitä muutokseen ovat myös terveyden edistäminen ja sairauksien ennalta ehkäisy. Keskustelut tupakoimattomuudesta aloitettiin jo vuoden 2011 loppupuolella Apetit Pakasteella Säkylässä ja toukokuussa 2012 Apetit Pakasteen Säkylän ja Pudasjärven yksiköt muuttuivat ensimmäisinä konsernissamme savuttomiksi työyhteisöiksi. Seuraavina siirtyivät tupakoimattomiksi Avenan yksikkö ja Espoon toimisto syksyllä. Muissa yksiköissä tupakoimattomuuteen ollaan siirtymässä vuonna Tupakoinnin lopettamisen avuksi Lännen Tehtaat on tarjonnut työterveyshuollon kautta tukiohjelmaa, joka koostuu Savuttomuus-ryhmätoiminnasta ja tukilääkityksestä. Työhyvinvointikysely Jatkona keväällä 2011 toteutettuun työhyvinvointikyselyyn toteutettiin henkilöstökysely kaikissa yksiköissä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa terveys- ja työkykyriskien ja elämäntapojen välistä yhteyttä. Sen avulla kerättiin tietoja henkilöstön hyvinvoinnista ja suunniteltiin käytännön toimenpiteitä jokaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyselyn toteutti Pohjola Terveys Oy. Maalis-kesäkuussa toteutettiin isoilla paikkakunnilla kuntokorttikampanja. Lisäksi avustettiin erilaisiin liikuntatapahtumiin osallistuvia ryhmiä. Sisäinen viestintä Apetit Pakasteella aloitettiin neljännesvuosittaiset johdon ja henkilöstön yhteiset tapaamiset. Tilaisuuksia järjestetään noin kolmen kuukauden välein, 6-9 tilaisuutta tuotanto-osasto - ja vuorokohtaisesti sekä erikseen toimihenkilöille. Tilaisuuksissa käydään läpi yrityksen tilanne ja keskustellaan yrityksen ajankohtaisista aiheista. Sähköiset infotaulut otettiin käyttöön elokuussa sisäisen viestinnän välineeksi Apetit Pakaste Oy:ssä. Syksyn aikana infotaulut otettiin käyttöön myös useissa muissa konsernin yksiköissä. Loppusyksystä ilmestyi Apetit Pakasteen henkilöstölehden pilottinumero. Koko henkilöstö sai kertoa mielipiteensä lehden sisällöstä ja ideoida sen jatkokehittämistä.

10 Työterveys Varhainen välittäminen Osana Vireä Länsi -hanketta esimiehiä on koulutettu Varhaisen välittämisen -mallin käyttöön. Mallilla pyritään sairauslomien aktiivisen seurannan kautta ehkäisemään sairauspoissaoloja. Sen avulla pystytään myös reagoimaan nopeammin henkilöiden uudelleen sijoittumiseen ja tarvittaessa uudelleen koulutukseen työkykyä vastaaviin tehtäviin. Ergonomiaa parannettiin Apetit Kalan Kuopion tehtaalla työfysioterautti teki arviokäynnin jokaisella osastolla ja teki ehdotuksia ongelmallisten työpisteiden kehittämiseksi. Ehdotusten perusteella työpisteissä tehtiin ergonomiaa parantavia uudistuksia, joilla on pyritty helpottamaan mm yläraajoja rasittavia toistoja korkeussäädöillä, uusimalla tasoja ja järjestämällä työtiloja uudelleen. Työkykyneuvotteluissa muutamia henkilöitä on ohjattu ammatilliseen kuntoutukseen tai uudelleenkoulutukseen. Kolmivuorotyöhön lyhyempi kierto Avena Nordic Grainissa järjestettiin työhyvinvointikartoituksen pohjalta työfysioterapeutin luento ja käytännön harjoitteet niska-, hartia- ja selkävaivojen ehkäisyyn. Mildolan öljynpuristamossamme kehitettiin yhdessä vuorohenkilöstön kanssa kolmivuorotyöhön uusi lyhyemmän kierron vuorojärjestelmä, jonka tavoitteena on helpottaa vuorokausirytmiongelmaa. Työsuojeluun liittyen otettiin käyttöön turvallisuushavainnointi-ilmoitukset.

11 Vuoden 2013 painopistealueita Konsernissa panostetaan edelleen tupakoimattomuuden toteutumiseen kaikissa yksiköissä. Tupakointi loppuu kaikilla konsernin toimipaikoilla Suomessa elokuun alussa Vuoden 2013 teemana Vireä Länsi -työhyvinvointihankkeessa on Työympäristö ja työturvallisuus. Konsernitasolla on lanseerattu pääteemat neljännesvuosittain: Q1 Työpaikan turvallisuus Q2 Ergonomia ja työympäristö Q3 Henkinen hyvinvointi Q4 Työmatkaturvallisuus Neljännesvuositeemoihin liittyvää tietoa jaetaan mm. syksyllä 2012 käyttöönotetuilla infotauluilla. Jokaisessa yhtiössä työsuojelutoimikunta tai pienemmissä yksiköissä työsuojeluhenkilö päättää mihin asioihin kunkin kvartaalien aikana panostetaan. Toimijoille on annettu avuksi työkalupakki ja koulutusehdotuksia käsiteltäväksi. Liiketoiminnoissa jatkuvat kasvuun ja uudistumiseen liittyvät kehittämishankkeet. Lisäksi on suunniteltu, että työilmapiiritutkimus toteutettaisiin vuoden 2013 aikana.

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Apetit-konserni lyhyesti 3 Henkilöstörakenne 4 Henkilöstömäärän kehitys 4 Henkilöstö liiketoiminnoittain 4 Henkilöstö toimipaikkakunnittain 4 Ikärakenne

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT 2012 VUOSIKERTOMUS Lännen Tehtaat lyhyesti Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta, vilja- ja öljykasviliiketoiminta sekä muut toiminnot. Yhtiön osakkeet

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä

vuosikertomus 2013 ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä vuosikertomus 2013 ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä Apetit-konserni lyhyesti Apetit on suomalainen elintarvikekonserni, joka tunnetaan vihannes- ja ruokapakasteista, tuoreesta kalasta ja kalajalosteista,

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Työelämä ja perheyritykset

Työelämä ja perheyritykset 1 Työelämä ja perheyritykset > L UKIJALLE 2 Suomi ikääntyy kiihtyvää vauhtia. Työssä jaksamisesta ja työurien pidentämisestä käydään jatkuvaa keskustelua poliittisten päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Elintarvikeryhmä...12 Maatalousryhmä...18. Tilinpäätös 2004...25

Elintarvikeryhmä...12 Maatalousryhmä...18. Tilinpäätös 2004...25 12 18 25 55 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...3 Lännen Tehtaat lyhyesti...4 Visio, tavoitteet ja arvot...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Toimintapolitiikka...8 Henkilöstö...9 Ympäristö ja laatu...10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus. Liiketoimintakatsaukset

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus. Liiketoimintakatsaukset 08 Vuosikertomus 32 s. Hallituksen toimintakertomus Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...2 Konsernin avainluvut...3 Lännen Tehtaat lyhyesti...4 Missio, visio, tavoitteet ja arvot...5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo www.oivalluksia.fi / Eura Print Oy 2006

Sisällysluettelo www.oivalluksia.fi / Eura Print Oy 2006 Lännen Tehtaat vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...1 Avainluvut...2 Lännen Tehtaat lyhyesti...3 Visio, tavoitteet ja arvot...4 Toimitusjohtajan katsaus...5 Toimintapolitiikka...8

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 YT-toimikunta 30.3.2015 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 23.3.2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Lännen Tehtaat vuosikertomus 06

Lännen Tehtaat vuosikertomus 06 Lännen Tehtaat vuosikertomus 06 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 1 Avainluvut... 2 Lännen Tehtaat lyhyesti... 3 Visio, tavoitteet ja arvot... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimintapolitiikka...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa terveyden- ja sairaudenhoitopalveluita. Palveluihimme kuuluvat myös valtakunnalliset työterveyspalvelut yhdessä

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 STOCKMANN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 2 Toimintamme on eettisesti kestävää, oikeudenmukaista ja ympäristöarvoja kunnioittavaa. SISÄLTÖ 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki 2011 VUOSIKERTOMUS Yliopiston Apteekki lyhyesti Sisällysluettelo Avainlukuja 2007 2011 Asiantuntevaa huolehtimista ja lääkeneuvontaa auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistämään terveyttään.

Lisätiedot

V UOS IKE RTOM U S 2006

V UOS IKE RTOM U S 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Martela lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Martela Design 6 Katsaus liiketoimintaan 10 Hallinnointi 15 Laatu ja ympäristö 17 Henkilöstö 18 Martela-konsernin

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot