Henkilöstö- raportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö- raportti 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2014

2 Henkilöstöraportti 2014 Ilahduttavia maku- ja palveluelämyksia 3 Vastuuta henkilöstöstä 4 Henkilöstöjohtaminen 4 Uusi ruokaliiketoiminta 4 Muutoksia toimipaikkarakenteessa ja työsuhteissa 4 Ilmapiiritutkimus tarjosi kehityskohteita 4 Painopisteet Henkilöstöjohtaminen 8 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen 9 Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittäminen 9 Johtamisen kehittäminen 11 APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 Ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä ILAHDUTTAVIA MAKU- JA PALVELUELÄMYKSIÄ Apetit on ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava suomalainen elintarvikealan konserni. Tuotteemme ja palvelumme auttavat elämään terveellistä ja maukasta elämää kotona ja kodin ulkouolella. Juuremme juontavat 1950-luvulle, jolloin aloitimme sokerijuurikkaan jalostamisen Satakunnassa. Apetitin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Ruokaliiketoiminta Ruokaliiketoiminnassa Apetit on Suomen johtaviin kuuluva elintarvikekonserni, jonka tuoteryhmät ovat vihannes- ja ruokapakasteet, tuore kala ja kalajalosteet sekä esikäsitellyt hedelmä- ja vihannestuoretuotteet. Apetit toimii myös Norjassa ja Ruotsissa paikallisen tytärkonsernin, Maritim Food Groupin kautta. Ruokaliiketoiminnan asiakaskuntaan kuuluvat kuluttajat, päivittäistavarakauppa, ammattikeittiöt sekä elintarviketeollisuus. Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Apetit-konserniin kuuluva Avena Nordic Grain tytäryhtiöineen on Suomen johtava vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppias sekä kasviöljyjen ja rypsipuristeiden tuottaja ja uudistaja. Päämarkkina-alue on Suomi ja Baltian alue sekä Euroopan unioni, mutta kauppaa käydään aktiivisesti myös muilla markkinoilla. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan asiakaskunnan muodostavat viljaa myyvät viljelijät, elintarviketeollisuus, rehuteollisuus ja muu viljaa käyttävä teollisuus sekä kauppa. Muut toiminnot Konsernin emoyhtiö ja osakkuusyhtiö Sucros Oy muodostavat Muut toiminnot -segmentin. Sucros valmistaa, myy ja markkinoi suomalaisesta sokerijuurikkaasta valmistettua sokeria elintarviketeollisuudelle, vähittäiskaupalle ja vientiin. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

4 Vastuuta henkilöstöstä Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtamisen pääteemat Apetit-konsernissa ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen sekä johtamisen kehittäminen. Konsernin ja liiketoimintojen strategiset päämäärät määrittävät tietoja ja taitoja, joihin osaamisen kehittämisessä panostetaan. Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista kehitetään systemaattisesti koulutuksin, rekrytoinnein, varamiesjärjestelyin ja tehtäväkierroin. Yleinen muutosvauhdin kasvu edellyttää esimiehiltä uudenlaisia vuorovaikutus- ja muutosjohtamistaitoja, joita parannetaan muun muassa esimiesvalmennuksissa ja Ruokaliiketoimintapäivillä. Työhyvinvoinnin edistäminen perustuu apetitlaisten keskinäiseen arvostukseen kaikilla organisaatiotasoilla ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen yhdessä. Lisäksi keskitytään työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen sekä varmistetaan mahdollisimman aikainen puuttuminen mahdollisiin poikkeamiin työhyvinvoinnissa. Johtamisen kehi äminen Osaamisen kehi äminen Hyvää tiedonkulkua liiketoiminnassa tuetaan mahdollisimman tavoittavan sisäisen viestinnän avulla. Vuoden aikana aloitettiin sisäisen Ruokapostia-tiedotteen julkaiseminen, lisättiin hyvistä uutisista kertomista intranetissä sekä panostettiin päivittäisen tiedonkulun vahvistamiseen. Työhyvinvoinnin edistäminen Uusi Ruokaliiketoiminta uusi strategia, toimintatapa ja rakenteet Merkittävin, suurta osaa konsernin henkilöstöstä koskettanut asia oli Ruokaliiketoiminnan rakennemuutoksen jatkaminen sekä käynnistetyt kannattavuusohjelmat Suomessa kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä. Rakennemuutoksen lisäksi kyse on myös merkittävästä kulttuurinmuutoksesta, kun aiemmin erillisinä toimineet pakaste-, kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmät sekä kaupalliset toiminnot ovat yhdistyneet yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla on yhteinen strategia, prosessit, toimintatavat ja organisaatio. Yhdistymisen myötä muutoksia tuli moniin toimenkuviin, vastuisiin ja esimies-alaissuhteisiin. Uuden Ruokaliiketoiminnan muodostavat - pakastetuoteryhmä - kalatuoteryhmä - tuoretuotteet-tuoteryhmä - kaupallinen toiminta - tukitoiminnot Yhteisen Ruokaliiketoiminnan käynnistämisessä keskityttiin yhdessä tekemisen vahvistamiseen ja yhteistyön esteiden poistamiseen. Yhteisillä strategiapäivillä ja työpajoissa johto, keskijohto ja asiantuntijat keskittyivät strategian ja sen toimeenpanon, yhteisen tekemisen suunnitteluun ja prosessien määrittelemiseen ja yhteensovittamiseen. Lisäksi eri toiminnot järjestivät omia tilaisuuksiaan. Uudesta strategiasta viestittiin henkilöstölle eri paikkakunnilla järjestetyissä tilaisuuksissa. Ruokaliiketoiminnan johtamisjärjestelmän lähtökohdaksi otettiin tuoteryhmälähtöinen, mahdollisimman selkeärajaisiin vastuisiin perustuva organisaatio. Tuoteryhmien johtoryhmiin kuuluvat hankinnan, tilaus-toimitusketjun, kaupallisen toiminnon sekä henkilöstöhallinnon edustajat. Näin varmistetaan, että toiminnan kaikki näkökulmat huomioidaan kerralla ja kokonaisvaltaisesti. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

5 Ilmapiiritutkimus tarjosi kehityskohteita Ilmapiiritutkimus toteutettiin koko konsernissa toukokuussa ja sen vastausprosentti oli 83. Tulokset käsiteltiin toiminnoittain, joissa sovittiin myös toimintokohtaisista kehittämiskohteista. Parhaat arviot yritystasolla annettiin työn ja vapaa-ajan tasapainolle, fyysiselle hyvinvoinnille sekä työilmapiirille ja sosiaaliselle tuelle. Eniten kehitettävää löytyi viestinnästä, muutoksen hallinnasta sekä kehittämistä tukevasta työkulttuurista. Ruokaliiketoiminnan organisaatiorakennetta yksinkertaistettiin tuoteryhmälähtöiseksi, jolloin myös päivittäinen toiminta ja johtaminen tehostui. Yhteistä tekemistä vahvistettiin puolestaan pitämällä yhteisiä Ruokaliiketoimintapäiviä sekä strategiakoulutuksia. Lisäksi jatkettiin prosessien kuvaamista sekä yhteisten toimintatapojen määrittelyä Ruokaliiketoimintaan sekä aloitettiin toimenkuvien tarkentaminen ja tarvittaessa tekeminen toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille. Lisäksi päätettiin kehittää viestintää mm. käynnistämällä uusi Ruokapostia-henkilöstötiedote sekä viedä johtamisjärjestelmä ja tiedonhallintaa aiempaa keskitetymmin sisäiseen sähköiseen palveluun. Tulokset käytiin läpi myös työryhmä- ja tiimitasolla ja merkittävimmät kehityskohteet koostettiin suunnitelmaksi, jonka toteutumista seurataan vuoden 2015 aikana. Painopisteet vuonna 2015 Apetit-konsernin henkilöstöjohtamisessa keskitytään vuonna 2015 seuraaviin teemoihin. Koko konsernin yhteinen esimiesvalmennus suunnitteilla vuosille Ilmapiiritutkimus Työhyvinvoinnin kehittäminen HR-prosessien ja ohjeistusten yhtenäistäminen Muutoksia toimipaikkarakenteessa ja työsuhteissa Ruokaliiketoiminnassa Suomessa käynnistettiin pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat sekä kalatuoteryhmässä että tuoretuotteet-tuoteryhmässä. Ohjelmiin sisältyvät toimenpiteet toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden aikana Ruokaliiketoiminnassa tehtiin muutoksia toimipaikkarakenteeseen osana liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden parantamista. Kalatuoteryhmän Myrskylän Savustamon tuotantolaitos ja tuoretuotteet-tuoteryhmän Jyväskylän jakelukeskus suljettiin vuonna 2014, minkä lisäksi kalatuoteryhmässä päätettiin loppuvuodesta sulkea Kustavin ja Turun toimipaikat ja keskittää toimintaa suurempiin Kuopion ja Helsingin yksiköihin. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä YT-neuvotteluita jouduttiin käymään lisäksi kalatuoteryhmässä Kuopiossa, Tuoretuoteryhmässä Helsingissä sekä Kaupallisen toiminnon Palvelumyynnissä Keski-Pohjanmaan alueella. Osana Ruokaliiketoiminnan ja emoyhtiön yleiskustannusten säästöohjelmaa Osana Ruokaliiketoiminnan ja emoyhtiön säästöohjelmaa yrityksen johto, ylemmät toimihenkilöt sekä toimihenkilöt olivat lomautettuina yhteensä 3 viikon ajan. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

6 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen Henkilöstön koulutussuunnitelmat perustuvat konsernin strategiasta nouseviin pitkän aikavälin osaamistarpeisiin sekä päivittäisen työnteon edellytysten varmistamiseen ja vahvistamiseen. Tulevan kauden koulutustarpeista keskustellaan sekä yksilötason kehityskeskusteluissa että työryhmätasolla. Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan. Johtamista kehitetään säännöllisesti esimiesvalmennuksin ja Ruokaliiketoimintapäivillä. Ruokaliiketoiminnan rakennemuutos huomioiden erityisenä painopistealueena vuoden 2014 koulutuksissa on ollut sisäinen viestintä. Lisäksi organisaatiomuutosten yhteydessä henkilöitä on erityisesti kalatuoteryhmässä sijoittunut uusiin tehtäviin, minkä yhteydessä on vahvistettu työnkiertoa sekä osaamisen kehittämistä. Laatu ja johtaminen Jatkuvaa omavalvontakoulutusta Omavalvontakoulutukset ovat keskeinen osa elintarvikkeiden tuoteturvallisuuden ja tuotelaadun varmistamista ja siksi niitä toteutetaan toistuvasti ja säännöllisesti. Koulutusten painotukset vaihtelevat hieman eri aikoina. Säkylän pakaste- ja ruokapakastetehtaalla työnjohto, kunnossapito ja koneenkäyttäjät osallistuivat KNL-koulutukseen (Käytettävyys, nopeus ja laatu). Pyhäjärvi-instituutti piti totuttuun tapaan elokuussa 2014 omavalvontakoulutuksen osana satokausihenkilöstön perehdytystä. Aiheina olivat elintarviketurvallisuus ja tuotelaatu, työturvallisuus ja ympäristöasiat. Kaikissa tuoteryhmissä järjestetään säännöllisesti koulutuksia, joskus lyhyinä tietoiskuina, joskus laitteiden käyttökoulutuksia ja isompina suunniteltuina kokonaisuuksina. Ruokaliiketoiminnassa eri tuoteryhmien laadusta vastaavista henkilöstöstä muodostettiin laatutiimi, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri tuoteryhmissä ja luoda yhtenäisiä käytäntöjä toimintaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Työ vaati suunnittelua, sopimista ja koulutusta koko henkilöstölle ja jatkuu ensi vuonna. Ruokaliiketoiminnan tuoteryhmiin saatiin ISO 9001 laatu-, ISO ympäristö-, ja ISO tuoteturvallisuussertifikaatit vuoden 2014 lopulla. Apetit Kalan Kuopion laitoksen ISO sertifiointi tapahtuu vuonna APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

7 Varjellen viljelty Varjellen Viljelty koulutushankkeen tavoitteena oli kehittää suomalaista avomaankasvisten viljelyä ja Apetitin IP-viljelytapaa vastaamaan viimeisimpiä vaatimuksia. Kesällä 2014 päättyneessä hankkeessa päivitettiin kasvikohtaiset, kestävän kehityksen mukaiset viljelyohjeet, jotka koulutettiin viljelijöille ja omalle henkilöstölle. Hankkeen toteuttivat Pyhäjärvi-instituutti, Apetit Ruoka Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) sekä satakuntalaiset viljelijät. Apetit Inno Pakastetuoteryhmässä vuonna 2012 käynnistetty Apetit Inno-hanke päättyi alkuvuodesta Tämän Tekes-rahoitteisen hankkeen tavoitteena oli kasvun edistäminen, Apetit-brändin vahvistaminen sekä asiakastyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin parantaminen uudistumisen ja innovatiivisuuden avulla. Hankkeessa toteutettiin aistinvaraisen arvioinnin koulutus tuotekehityksen, markkinoinnin ja laadun henkilöstölle, Apetitin pakastetuoteryhmän vahvuusja erottautumistekijöiden analyysi sekä toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämiseksi muun muassa hyvän palautekulttuurin ja yhteistyön välityksellä. Keskeisessä roolissa hankkeessa toimi ryhmä Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka toteuttivat hankkeessa opinnäytetyönään sisäistä viestintää ja palautteenantoa koskevat työt yhdessä apetitlaisten kanssa. Ammattiosaamisen kehittämistä Ruokaliiketoiminnan kaupallisessa toiminnossa Apetitin tavoitteena on olla paras ruoka-, palvelu- ja myyntiosaamisessa. Vuoden aikana kaupallisessa toiminnissa pidettiin työpajoja Apetit Ammattilaisille, Palvelumyynnin väelle sekä Vähittäiskauppamyynnin edustajille. Työpajojen tarkoituksena oli omien toimintasuunnitelmien päivittäminen ja myyntitaitojen vahvistaminen. Palvelumyynnissä uudet, yhtenäiset toimintatavat myös dokumentoitiin toimintamallikäsikirjaksi ja otettiin käyttöön kaikissa palvelumyyntipisteissä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa siirretään osaamista Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa osaamista siirretään aktiivisesti toimipaikkojen sisällä ja välillä henkilöstön yhteisten palaverien avulla sekä siten, että maakuntatoimistojen uudet henkilöt työskentelevät koulutusvaiheessa osan ajasta Espoon toimipisteessä. Keskeisiä yhteisiä koulutusteemoja olivat tuoteturvallisuuteen ja laatuun liittyvät koulutukset, toimintajärjestelmään liittyvät koulutukset, tietotekniset koulutukset sekä vilja- ja öljykasveja ja niiden jalostusta ja markkinoita koskevat koulutukset. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

8 Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittäminen Apetit-konsernissa työturvallisuus perustuu monipuoliseen ennaltaehkäisevään toimintaan, tarpeenmukaisiin toimenpiteisiin sekä hyvään viestintään. Työsuojelutyön tavoitteena on pitää työpaikan työskentelyolosuhteet turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta mahdollisimman hyvinä. Lisäksi työviihtyvyyttä pyritään lisäämään työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan avulla, jotta henkilöstön työ- ja toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä iästä, tehtävästä tai asemasta riippumatta. Esimerkiksi Kirkkonummen kasviöljypuristamolla kolmivuorotyössä noudatetaan tuotannossa ns. lyhyttä, kahden päivän välein vaihtuvaa kiertoa, joka edesauttaa palautumista. Vuonna 2014 joka paikkakunnalla järjestettiin Terveystori-tapahtuma, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua eri alojen asiantuntijoiden kanssa omaan terveyteen liittyviin kysymyksiin. Apetit-konsernissa työpaikan työturvallisuus on osa kokonaistoimintaa. Vaaranpaikat ja terveysriskit poistetaan mahdollisimman pikaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Työnantaja ja työntekijä vastaavat yhdessä työturvallisuuden kehittämisestä. Henkilöstön ja työnantajan edustajista koostuvat työsuojelutoimikunnat kokoontuvat paikkakunnittain ja ohjaavat työturvallisuutta parantavia hankkeita sekä käsittelevät toimipaikan työturvallisuuspoikkeamat. Tapaturmien määrä Ruokaliiketoiminnassa Suomessa kasvoi edellisvuodesta. Yhteensä tapahtumia oli 64 (62) kpl. Vahingoista vajaa viidesosa oli työmatkatapaturmia. Ruokaliiketoiminnassa Norjassa ja Ruotsissa tapahtumia oli 3 (2) kpl. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa ei tapahtunut työtapaturmia. Apetit-konsernissa sairauspoissaoloja seurataan kaikissa toimipisteissä. Viime vuosien aikana sairauspoissaolojen määrä on ollut laskussa pitkäjänteisen työn ansiosta mutta kääntynyt nousuun vuonna 2014 Ruokaliiketoiminnassa kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa poissaoloprosentti on matala. Läheltä piti ilmoitukset ennakoivaa työturvallisuutta Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminnan toimipaikoissa henkilöstöä kannustetaan tekemään Läheltä piti ilmoitus työturvallisuutta uhkaavista tilanteista. Tulleet ilmoitukset käsitellään ja niille määritellään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Tärkeä osa turvallisten työtapojen ylläpitoa ja vaarapaikkojen tunnistamista on myös läheltä piti tilanteiden tunnistaminen ja korjaavista toimenpiteistä viestiminen. Työturvallisuuspalautteet käsitellään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen ja tarvittaessa haasteellisimpia tapauksia käsitellään työsuojelutoimikunnassa erikseen. Varhaisen välittämisen malli Kaikissa yksiköissä on käytössä varhaisen välittämisen malli. Sen perustarkoituksena on osoittaa välittämistä ja huolenpitoa henkilöstöstä ja ottaa puheeksi työhön vaikuttavat haittatekijät. Varhaisen välittämisen keskusteluiden tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin mahdollisesti vaikuttavia riskejä ja ongelmia aikaisessa vaiheessa sekä ryhtyä ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin. Varhaisen välittämisen keskustelut, kolmikantaneuvottelut ja työfysioterapeutin yksilökäynnit ovat käytössä. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

9 Henkilöstörakenne Koko konsernin henkilöstömäärä laski vuonna 2014 ja oli keskimäärin 723 (782) henkeä. Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä laski ja oli keskimäärin 630 (691) henkeä. Määrä pieneni vertailukaudesta heikon markkinatilanteen ja epätyydyttävän kannattavuuden johdosta tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta. Lisäksi keskimääräinen henkilöstömäärä on voimakkaasti riippuvainen satokausituotannon ajoittumisesta. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 83 (73) henkilöön kun Kirkkonummen kasviöljypuristamon kunnossapitotoiminto otettiin osaksi omaa toimintaa ja viljakaupan ostotoimintaa vahvistettiin. Vuoden lopussa työntekijöitä oli 807, joista enemmistö (695) työskenteli Suomessa. Muista maista merkittävin oli Norja (8 %). Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 30,0 (30,5) miljoonaa euroa. Henkilöstöstä 51 % oli naisia ja 49 % miehiä keski-iän ollessa 40,4 vuotta. Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika koko konsernissa oli 9,44 vuotta, Suomessa 8,85 vuotta. Apetit-konsernin henkilöstö työskentelee pääosin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa työskentelevä henkilöstö työskentelee Ruokaliiketoimintaan kuuluvassa Maritim Food Groupissa. Venäjällä, Liettuassa, Kazakstanissa, Virossa ja Ukrainassa oleva henkilöstö työskentelee Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa. Henkilöstö keskimäärin 2014, liiketoiminnoittain Kaavion otsikko 83 Henkilöstö vuoden 2014 lopussa, paikkakunnittain Helsinki Palvelumyynti Säkylä Kuopio Turku Kirkkonummi Espoo Pudasjärvi Jyväskylä 2 9 Kustavi Myrskylä Muut, Suomi Ulkomaat Henkilöstö vuoden 2014 lopussa, maittain Kaavion otsikko 8 % 2 % 2 % 88 % Ruokaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot Suomi SuomiNorja Ruotsi Ruotsi Muut maat Norja Muut Norja Ruotsi Venäjä Liettua Kazakstan Viro Ukraina APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

10 Ikärakenne ja palvelusvuodet Suurin osa Apetitin henkilöstöstä työskentelee tuotanto-, logistiikka- tai asiakaspalvelutehtävissä. Noin puolet Apetit-konsernin henkilöstöstä on ollut palvelussuhteessa konserniin alle viisi vuotta. Lyhyempien palvelussuhteiden suuri osuus aiheutuu osittain Ruokaliiketoiminnan palvelumyyntipisteiden myyntihenkilöstön henkilöstön ikärakenteesta sekä vaihtuvuudesta. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa sekä Muut toiminnot -segmentissä pääosa henkilöstöstä toimii toimihenkilöja asiantuntijatehtävissä. Konsernin työntekijöistä noin kolmannes on työskennellyt talossa yli 10 vuotta, ja esimerkiksi yli 30 vuotta palvelleita työntekijöitä on 31. Henkilöstön keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 40,4 vuotta. Vuodenvaihteen ikärakennetta laskevat satokausituotannon työntekijät alhaisemmalla keski-iällään. Henkilöstö keskimäärin 2014, liiketoiminnoittain Kaavion otsikko Ruokaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot Miesten 2014 ja naisten osuus henkilöstöstä vuoden 2014 lopussa 49 % 51 % Naisia Miehiä Naisia Miehiä Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa, Kaavion otsikko Naisia Miehiä APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

11 Henkilöstön ikärakenne vuoden lopussa Kaavion otsikko 0 < Palvelusvuodet, vuoden lopussa Kaavion otsikko < > APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI