Henkilöstöraportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2013

2 Henkilöstöraportti 2013 Apetit-konserni lyhyesti 3 Henkilöstörakenne 4 Henkilöstömäärän kehitys 4 Henkilöstö liiketoiminnoittain 4 Henkilöstö toimipaikkakunnittain 4 Ikärakenne ja palvelusvuodet 6 Henkilöstöjohtaminen 8 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen 9 Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittäminen 9 Johtamisen kehittäminen 11 Vuoden 2014 painopisteet 12 APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 Apetit-konserni lyhyesti Apetit on suomalainen elintarvikekonserni, joka tunnetaan vihannes- ja ruokapakasteista, tuoreesta kalasta ja kalajalosteista, hedelmä- ja vihannestuoretuotteista sekä viljoista ja kasviöljyistä. Sen liiketoimintoja ovat Ruokaliiketoiminta, Vilja- ja öljykasviliiketoiminta sekä Muut toiminnot. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 387,3 milj. euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 782. Ruokaliiketoiminta Ruokaliiketoiminnassa Apetit on Suomen johtaviin kuuluva elintarvikealan toimija, jonka tuoteryhmiä ovat vihannes- ja ruokapakasteet, tuore kala ja kalajalosteet sekä esikäsitellyt hedelmä- ja vihannestuoretuotteet. Kalatuoteryhmässä toimintaa on Suomen lisäksi myös Norjassa ja Ruotsissa. Asiakaskuntaan kuuluvat kuluttajat, päivittäistavarakauppa, ammattikeittiöt sekä elintarviketeollisuus. Ruokaliiketoiminnan muodostavat Apetit Pakaste Oy, Apetit Kala Oy, Myrskylän Savustamo Oy, osakkuusyhtiö Taimen Oy, Maritim Food -konserni, Caternet Finland Oy ja Apetit Suomi Oy. Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa konserniin kuuluva Avena Nordic Grain on Suomen johtava vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppias sekä kasviöljyjen ja puristeiden valmistaja. Vilja- ja rehuraaka-ainekaupan asiakkaita ovat elintarviketeollisuus, rehuteollisuus ja muu viljaa käyttävä teollisuus. Omassa puristamossa valmistettuja kasviöljyjä myydään elintarviketeollisuudelle, ammattikeittiöille sekä vähittäismyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan muodostaa Avena Nordic Grain Oy tytäryhtiöineen. Muut toiminnot Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiö Sucros Oy:stä (omistusosuus 20 %). Emoyhtiö Apetit Oyj vastaa konsernihallinnosta, konsernirakenteen kehittämisestä sekä osake- ja kiinteistöomistusten hallinnoinnista. Osakkuusyhtiö Sucros Oy valmistaa, myy ja markkinoi sokerituotteita elintarviketeollisuudelle, vähittäiskaupalle ja vientiin. Apetit-konsernin liiketoimintarakenne Apetit-konsernin alkaen liiketoimintarakenne alkaen RUOKALIIKETOIMINTA VILJA- JA ÖLJYKASVILIIKETOIMINTA MUUT TOIMINNOT Apetit konserni Vihannes- ja ruokapakasteet Tuore kala ja kalajalosteet Tuorevihannekset ja -hedelmät Vilja- ja öljykasvikauppa Kasviöljyt Valkuaispuristeet Emoyhtiö ja konsernihallinto Sokeriliiketoiminta osakkuusyhtiö Sucroksen kautta Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa ei rakennemuutoksia Apetit-konsernin ruokaliiketoiminnan rakennemuutoshanke ei koskettanut Vilja- ja öljykasviliiketoimintaa. Avena Nordic Grainin toiminta laajeni sekä Suomessa että Baltiassa, ja sen henkilöstömäärä nousi pääosin tästä syystä 6 henkilöllä. Merkittävä päätös kaudella oli myös Kirkkonummen öljynpuristamon kunnossapidon sisäistäminen (7 henkeä), jotka aloittivat Mildola Oy:n palveluksessa vuoden 2014 alusta. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

4 Henkilöstörakenne Henkilöstömäärä nousi 7 prosenttia Apetit-konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 päättyessä 877 (2012: 892, 2011: 740) henkilöä. Vuoden lopussa työntekijöitä oli 877, joista enemmistö (770) työskenteli Suomessa. Muista maista merkittävin oli Norja (8 %). Keskimäärin vuonna 2013 palveluksessa oli 782 henkilöä (712, 596) henkilöä, kasvua 7 prosenttia edellisvuoteen. Ruokaliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä on riippuvainen satokausituotannon tuotantomääristä sekä satokausituotannon ajoittumisesta. Keskimääräistä henkilöstömäärää nostivat vuonna 2013 prosessoidun sadon edellisvuotta suurempi määrä sekä henkilöstömäärän nousu palvelumyynnissä. Lisäksi keskimääräistä henkilöstömäärän nousua selittää se, että vuonna 2012 konserniin liitetyn Caternet Finland Oy:n henkilöstö on mukana vertailuvuonna vain kyseisen vuoden huhtikuun alusta lukien. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa henkilöstön määrä lisääntyi toiminnan kasvaessa Suomessa maakuntapisteissä ja Baltiassa Viron ja Liettuan tytäryhtiöissä. Muut toiminnot -segmentissä henkilöstömäärä ei muuttunut. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 37,3 (28,3, 23,9) miljoonaa euroa. Henkilöstö paikkakunnittain vuoden lopussa (31.12.) Helsinki Kalatorit Säkylä Kuopio Turku Kirkkonummi Espoo Pudasjärvi Jyväskylä 9 10 Kustavi Muut, Suomi Myrskylä Ulkomaat Henkilöstö keskimäärin 2013, liiketoiminnoittain Henkilöstö liiketoiminnoittain , 8 keskimäärin 73 Yhteensä 782 henkeä Ruokaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot Ruokaliiketoiminta 0 Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

5 Ruokaliiketoiminnassa pakastetuoteryhmän satokauden pituus vaihtelee vuodesta toiseen ja vaikuttaa vuodenvaihteen henkilömäärien vertailtavuuteen eri vuosien välillä. Vuonna 2013 satokausituotanto jatkui vuodenvaihteen ylitse. Palvelumyynnissä puolestaan joulukuun sesonkihuippu nostaa työntekijämäärää vuoden vaihteessa keskimääräisestä. Palvelumyyntipisteet toimivat shop in shop-periaatteella suurimmissa päivittäistavaramyymälöissä eri puolilla Suomea. Henkilöstö vuoden lopussa -luvussa ovat mukana kaikki työsopimussuhteessa olleet osa-aikaiset ja kokoaikaiset työntekijät. Henkilöstöstä 50 % oli naisia ja 50 % miehiä. Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika koko konsernissa oli 8,55 vuotta, Suomessa 8,69 vuotta. Apetit-konsernin henkilöstö työskentelee pääosin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa työskentelevä henkilöstö työskentelee Ruokaliiketoimintaan kuuluvassa Maritim Food Groupissa. Venäjällä, Liettuassa, Kazakstanissa, Virossa ja Ukrainassa oleva henkilöstö työskentelee Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa. Henkilöstö vuoden lopussa (31.12.), maittain HENKILÖSTÖ MAITTAIN , % % 2 % 2 % Yhteensä 877 henkeä % 45 Suomi Norja Ruotsi Muut maat Suomi Ruotsi Henkilöstö vuoden lopussa (31.12), muut maat Norja Muut maat Norja Ruotsi Venäjä Liettua Kazakstan Viro Ukraina Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa (31.12.) Miehiä Naisia APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

6 Ikärakenne ja palvelusvuodet Suurin osa Apetitin henkilöstöstä työskentelee työntekijätason tuotanto-, logistiikka- tai asiakaspalvelutehtävissä, joissa perinteisesti vaihtuvuus on toimisto- ja asiantuntijatehtäviä suurempaa. Noin puolet Apetit-konsernin henkilöstöstä onkin ollut palvelussuhteessa konserniin alle viisi vuotta. Lyhyempien palvelussuhteiden suuri osuus aiheutuu osittain Ruokaliiketoiminnan palvelumyyntipisteiden myyntihenkilöstön ja tuoretuotepalveluiden henkilöstön ikärakenteesta sekä runsaasta vaihtuvuudesta. Henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 43,34 vuotta. Vuodenvaihteen ikärakennetta laskevat satokausituotannon työntekijät alhaisemmalla keski-iällään. Keskiiän aleneminen vuodella vuoden 2012 lopun tilanteesta (44,34 vuotta) selittyy sillä, että vuoden 2013 lopulla ovat kaikki satokausilaiset vielä olleet työsuhteessa, kun taas vuonna 2012 satokausi loppui ennen joulua. Vaihtuvuus on selkeästi vähäisempää pakaste- ja kalatuoteryhmissä tuotannon työntekijöiden keskuudessa sekä kaikissa liiketoiminnoissa asiantuntija- ja toimihenkilötehtävissä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa sekä Muut toiminnot segmentissä pääosa henkilöstöstä toimii toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Konsernin työntekijöistä noin kolmannes on työskennellyt talossa yli 10 vuotta, ja esimerkiksi yli 40 vuotta palveluksessa olleita työntekijöitä oli vuoden 2013 lopussa 6. Henkilöstön ikärakenne vuoden lopussa < APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

7 Palvelusvuodet, vuoden lopussa < > APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

8 Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtamisen eri osa-alueet tukevat henkilöstön hyvinvointia, työskentelyä strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi sekä hyvän työilmapiirin syntyä. Apetit-konsernin henkilöstöstrategian kulmakiviä ovat osaamisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Sisäisessä viestinnässä sähköisten infotaulujen, intranetin ja tiedotteiden rinnalla suoralla esimiesviestinnällä sekä yhteisillä säännöllisillä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla on tärkeä rooli. Sisäistä viestintää tukivat säännölliset ajankohtaistilaisuudet, esimerkiksi kalatuoteryhmässä pidettiin kuukausittain Kahvia ja kalakuulumisia tilaisuus. Lisäksi Apetit-konsernin talous- ja strategiakatsauksista sekä Ruokaliiketoiminnan rakennemuutokseen liittyvistä aiheista järjestettiin säännöllisesti tiedotustilaisuuksia niissä toimipaikoissa joita kukin aihe kosketti. Johtaminen Kehitämme johtamista esimiesvalmennuksilla, yhteisillä päällikköpäivillä sekä esimiesarvioinneilla, jotka perustuvat yksikön strategioista johdettuihin tulosyksikkökohtaisiin tavoitteisiin. Osaaminen Varmistamme tavoitteiden toteutumisen kehittämällä systemaattisesti henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista koulutuksella, rekrytoinneilla, varamiesjärjestelyillä sekä osaamisen siirrolla. Työhyvinvointi Arvostamme toisiamme ihmisinä ja korostamme esimies- ja alaistaitoja sekä kaikkien vastuuta hyvästä työilmapiiristä. Kehitämme työtehtäviä monipuolisemmiksi sekä parannamme työskentelyolosuhteita. Tunnistamme kehittämiskohteet kehityskeskusteluilla ja työilmapiiritutkimuksilla. Teemme toimenpiteitä sairauspoissaolojen sekä tapaturmien vähentämiseksi. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

9 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi tehdyt koulutussuunnitelmat pohjautuvat konsernin strategiasta nouseviin osaamistarpeisiin. Vähintään vuosittain henkilö- tai työryhmätasolla käytävissä kehityskeskusteluissa sovitaan koulutuksista tulevalla kaudella ja seurataan niiden toteutumista. Johtamista kehitetään säännöllisesti esimiesvalmennuksilla, päällikköpäivillä sekä esimiesarvioinneilla, mutta vuoden 2013 rakennemuutoksen aikana toimenpiteiden määrä oli edellisvuosia vähäisempi. Vuoden 2013 aikana konsernissa järjestettiin useita koulutuksia eri aihepiireistä. Ruokaliiketoiminnassa osaamisen kehittäminen painopisteet olivat erityisesti tuotanto-osaamisen ja tuoteturvallisuuden kehittämisessä edelleen sekä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisessa. Lisäksi uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa tuettiin kattavilla koulutuksilla. Laatukoulutusta tuotantolaitoksilla Omavalvontakoulutukset ovat keskeinen osa elintarvikkeiden tuotelaadun varmistamista. Kalatuoteryhmässä tuotannon koko henkilöstölle järjestettiin tuotantohygieniakoulutusta ja tuoretuoteryhmässä omavalvonta oli osa kymmenen koulutetun työnopastajan koulutuspakettia. Säkylän pakastetehtaalla jokaiselle osastolle järjestettiin edellisvuosien tapaan omavalvontakoulutukset tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja työn kokonaisuuksien ymmärtämiseksi. Elokuussa 2013 Pyhäjärvi-instituutti piti Säkylässä satokausihenkilöstölle osana perehdytystä omavalvontakoulutuksen. Aiheina olivat elintarviketurvallisuus ja tuotelaatu, työturvallisuus, ympäristöasiat ja tutustuminen Räpin koetilan toimintaan Pellolta pöytään -ketjun ymmärtämiseksi. Joulukuussa Säkylän työnjohto ja osa koneenkäyttäjistä osallistui myös nk. KNL-koulutukseen (Käytettävyys, Nopeus, Laatu). Koulutus jatkuu vuoden 2014 aikana, tarkoitus on että kaikki koneenkäyttäjät käyvät tämän läpi. Varjellen Viljelty koulutushanke kehitti suomalaista avomaankasvisten viljelyä Vuosina toteutetussa Varjellen viljelty -koulutushankkeessa päivitettiin kasvikohtaiset kestävän kehityksen mukaiset IP-viljelyohjeet vastaamaan EU:n uusimpia vaatimuksia. Hankkeen toteuttivat Pyhäjärvi-instituutti, Apetit Pakaste Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) sekä satakuntalaiset viljelijät. Hankkeessa kehitetyn IPM-viljelyn pääperiaate on se, että kasvinsuojelutoimenpiteet toteutetaan vain tarvittaessa, rajatusti ja ensisijaisesti biologisin tai mekaanisin keinoin. Tuholaisten torjunnassa voidaan esimerkiksi käyttää hyödyksi tietoa tuholaisten elinkaarista ja niiden luontaisista vihollisista. IPM-ohjeisto oli Apetitin sopimusviljelijöiden koekäytössä kasvukaudella 2013 ja uudet viljelyohjeet otetaan käyttöön vuonna ApetitInno-hanke vahvistaa uudistumista Pakastetuoteryhmässä jatkettiin vuosille ajoittuvaa Tekes-rahoitteista ApetitInno-hanketta. Sen tavoitteena on ollut kasvun edistäminen, Apetit-brändin vahvistaminen, asiakastyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin parantaminen uudistumisen ja innovatiivisuuden avulla. Ruokaliiketoiminnan tuotekehityksen, markkinoinnin ja laadun henkilöstö osallistui yhdessä aistinvaraisen arvioinnin koulutukseen. Ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin joulukuussa 2013 ja toinen alkuvuodesta Koulutuksessa käytiin käytännön esimerkkien kautta lävitse, kuinka aistit vaikuttavat ruokakokemuksen muodostumiseen. Lisäksi opittiin uutta erilaisista aistinvaraisista arviointimenetelmistä, ja siitä kuinka niitä voidaan soveltaa käytännön kehittämistyöhön. Loppuvuodesta 2013 tehtiin perehdytyskäyttöön innovointia tukeva makuvideo, minkä lisäksi Turun amk:n opiskelijat toteuttivat henkilöstökyselyn innovoinnista. ApetitInno-hankkeessa tunnistettiin myös Apetitin pakastetuoteryhmän vahvuus- ja erottautumistekijöiksi kotimaisuus sekä ruokapakasteissa selkeästi verrokkituotteita parempi maku. Innoryhmä ja Turun amk:n opiskelijat seurasivat aktiivisesti kuluttajatarpeiden muutoksia, erityisesti ajatellen ruokapakasteiden ennakkoluulotonta kehittämistä. ApetitInno-hankkeessa keskityttiin myös työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämiseen. Palautteen antamiseen ja saamiseen on aktivoitu koko henkilöstöä ja korostettu hyvän palautekulttuurin merkitystä yhteistyön sujuvuudessa. Eri tilaisuuksissa on tuotu esille yhteisiä onnistumisia, esimerkiksi gratiinisarjan myyntimenestys. Jokaisen työntekijän merkityksellisyyttä on korostettu makuvoittajuuden aikaansaamisessa. Kalatuoteryhmässä työnkierrolla ja ergonomialla monipuolisuutta työhön ja osaamiseen Työkiertoa tuotannon eri tehtävissä lisättiin kalatuoteryhmässä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa työntekijöiden osaamisen monipuolistamiseksi sekä toistotyön monipuolistamiseksi. Työnkierto on lisännyt myös työhyvinvointia tarjoamalla vaihtelua työtehtäviin. Asiantuntijuuden kehittämistä ja siirtämistä Vilja- ja kasviöljyliiketoiminnassa Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa osaamista siirretään aktiivisesti toimipaikkojen sisällä ja välillä henkilöstön yhteisten palaverien avulla sekä siten, että maakuntatoimistojen uudet henkilöt työskentelevät koulutusvaiheessa osan ajasta Espoon toimipisteessä. Yksikön ikärakenteen johdosta myös hiljaisen tiedon siirtämiseen on panostettu, ja tästä syystä rekrytoinnit on ajoitettu niin, että tiedon siirtämiseen seuraajalle jää riittävästi aikaa. Keskeisiä yhteisiä koulutusteemoja olivat tuoteturvallisuuteen ja laatuun liittyvät koulutukset, tietotekniset koulutukset sekä vilja- ja öljykasveja ja niiden jalostusta ja markkinoita koskevat koulutukset. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

10 Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen Apetit-konsernissa työhyvinvointi ja turvallisuus perustuvat monipuoliseen ennaltaehkäisevään toimintaan, tarpeenmukaisiin toimenpiteisiin sekä hyvään viestintään. Työsuojelutyön tavoitteena on pitää työpaikan työskentelyolosuhteet turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta mahdollisimman hyvinä. Lisäksi työviihtyvyyttä pyritään lisäämään työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan avulla, jotta henkilöstön työ- ja toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä iästä, tehtävästä tai asemasta riippumatta. Apetit-konsernissa työpaikan työturvallisuus on osa kokonaistoimintaa. Pitkällä aikavälillä siitä on hyötyä työntekijän lisäksi myös yritykselle. Investoinnit työturvallisuuteen tehdään tulosyksiköissä harkiten ja tärkeysjärjestyksessä. Vaaranpaikat ja terveysriskit poistetaan mahdollisimman pikaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Työsuojeluorganisaatio vastaa osaltaan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämisestä. Ruokaliiketoiminnassa toimialan keskiarvoa pienempi työtapaturmataajuus Ruokaliiketoiminnan tapaturmataajuus* Suomessa oli selkeästi toimialan keskiarvoa matalampi. Yhteensä tapahtumia oli 62 kpl. Vahingoista noin viidesosa oli työmatkatapaturmia. Ruokaliiketoiminnassa Norjassa ja Ruotsissa tapahtumia oli 2 kpl. *Tapaturmataajuus on työ-, työmatka-, ja työliikennetapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden. Sairauspoissaolot Apetit-konsernissa sairauspoissaoloja seurataan kaikissa toimipisteissä. Viime vuosien aikana sairauspoissaolojen määrä on ollut laskussa pitkäjänteisen työn ansiosta. Rakennemuutoksen seurauksena on tarkoitus seurata jatkossa sairauspoissaoloja entistä tarkemmin myös konsernitasolla. Läheltä piti ilmoitukset ennakoivaa työturvallisuutta Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminnan toimipaikoissa henkilöstöä kannustetaan tekemään Läheltä piti ilmoitus työturvallisuutta uhkaavista tilanteista. Tulleet ilmoitukset käsitellään ja niille määritellään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Tärkeä osa turvallisten työtapojen ylläpitoa ja vaarapaikkojen tunnistamista on myös läheltä piti tilanteista viestiminen toimipaikalla. Läheltä piti -ilmoituksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 92 kpl. Pakastetuotannon toimipisteissä 76 kpl, Kuopion kalatuotannossa 7, Helsingin Kivikon tuoretuotetuotannossa 3, Kirkkonummen kasviöljypuristamolla 3 ja muualla 3 kpl. Nämä käydään ennen työsuojelutoimikunnan palaveria aina läpi, ja työsuojelutoimikunnassa tarkastellaan haasteellisimpia tapauksia erikseen. Läheltä piti ilmoituksen uudelleen nimeämisestä tehtiin päätös vuoden lopulla: Jatkossa puhutaan työturvallisuuspalautteesta, jonka katsotaan olevan Läheltä piti sanamuotoa kuvaavampi. Varhaisen välittämisen malli Kaikissa konserniyksiköissä on käytössä varhaisen välittämisen malli. Sen perustarkoituksena on ottaa puheeksi työhön vaikuttavat haittatekijät sekä osoittaa aitoa välittämistä ja huolenpitoa henkilöstöstä. Varhaisen välittämisen keskusteluiden tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin mahdollisesti vaikuttavia riskejä ja ongelmia aikaisessa vaiheessa sekä ryhtyä ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin. Vireä Länsi-työhyvinvointihanke jatkui Työympäristö ja työturvallisuus olivat vuonna 2013 koko konsernin käsittävän kolmivuotisen Vireä Länsi -työhyvinvointihankkeen painopistealueet. Teemaan liittyviä koulutuksia ja tempauksia suunniteltiin työsuojelutoimikunnissa sekä esimiesten ja työsuojeluvastaavien voiminja niiden painopisteet vaihtelivat vuosineljänneksittäin. Vuoden aikana tiedottamisen ja koulutusten teemoja olivat työpaikan turvallisuus, ergonomia ja työympäristö, henkinen hyvinvointi ja työmatkaturvallisuus. Kuopion ja Säkylän työsuojeluorganisaatiolle ja esimiehille järjestettiin syyskuussa 2013 koulutus, jossa keskityttiin esimiehen rooliin työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtajana. Samalla kun käytiin läpi Vireä Länsi -hankkeen vuoden 2013 pääteemaa, työturvallisuutta, kerrattiin myös hankkeen tavoitteita. Pudasjärven tehtaan henkilökunnalle järjestettiin joulukuussa 2013 Erilaisina yhdessä - työyhteisötaidoilla hyvinvointia -koulutus, jossa käytiin läpi erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden hyväksymistä, viestintää, vuorovaikutusta, palautteen antamista ja saamista sekä työroolin merkitystä. Koulutusta jatketaan vuonna Yhteisissä tuotannon kuukausipalavereissa käydään läpi neljä teemaa, jotka ovat * Roolit, vastuut ja tavoitteet * Työn sujuvuus * Työn mielekkyys * Avoin viestintä Tasa-arvosuunnitelmat päivitettiin Apetit-konsernin tasa-arvopolitiikka on määritelty ensimmäisen kerran vuonna Sen mukaan sukupuoli, ikä, maailmankatsomus, etninen tausta tai muu vastaava henkilöön liittyvä syy ei saa johtaa eriarvoisuuteen tai syrjintään työssä tai rekrytoinnissa. Jokaisessa liiketoimintayksikössä on vahvistettu tasa-arvosuunnitelma, jossa konsernin linjausten pohjalta on määritelty toimenpiteet tasa-arvon parantamiseksi kussakin yksikössä. Suunnitelmien toteutumista seurataan yksikköjen johtoryhmissä ja työsuojelutoimikunnissa. Tasa-arvosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2013 kaikissa yksiköissä, minkä lisäksi tehtiin kolmen vuoden välein tehtävä palkkavertailu. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

11 Hyvinvointihanke Pro Touch päättyi Pudasjärven pizzatehtaalla päättyi kolmevuotinen hyvinvointihanke Pro Touch. Yritysmaailman, Oulun Yliopiston ja työterveyslaitoksen yhteinen kehittämishanke, jossa on kolme kehittämisaluetta: Tuottavuus, työn sujuvuus ja työturvallisuus. Työturvallisuus -osiossa on konkreettisin saavutus työturvallisuuskierros, joka tehdään tehtaalla joka kuukausi. Siitä saatu indeksiluku näyttää missä ollaan menossa ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet kehitykseen. Savuton työyhteisö Apetit-konserni on mukana kehityksessä, jossa suomalaiset elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset ovat hyvää vauhtia muuttumassa savuttomiksi. Tupakoimattomuudella saavutetaan parempi elintarviketurvallisuus ja hygienia. Tärkeitä syitä muutokseen ovat myös terveyden edistäminen ja sairauksien ennalta ehkäisy. Keskustelut tupakoimattomuudesta aloitettiin jo vuoden 2011 loppupuolella pakastetuoteryhmässä Säkylässä. Vuonna 2102 savuttomiksi muuttuivat pakastetuoteryhmän Säkylän ja Pudasjärven yksiköt sekä Apetit-konsernin Espoon toimipiste, jossa sijaitsevat tytäryhtiö Avena Nordic Grainin päätoimipiste sekä Apetit-konsernin hallintoa ja kaupallisia toimintoja. Vuoden 2013 aikana savuttomiksi toimipisteiksi liittyivät myös Avenan Mildolan kasviöljypuristamo Kirkkonummella sekä Kivikon tuoretuoteyksikkö Helsingissä. Tupakoinnin lopettamisen avuksi työntekijöille tarjottiin työterveyshuollon kautta tukiohjelmaa, joka koostuu Savuttomuus-ryhmätoiminnasta sekä tukilääkityksestä. Kaikki Apetitin toimipisteet Suomessa ovat nyt savuttomia. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

12 Vuoden 2014 painopisteet Apetit-konserni jatkaa uudistumistaan vuonna 2014, kun toteutetun rakennemuutoksen jälkeen painopiste siirtyy uusien yhteisten toimintamallien ja työskentelytapojen vakiinnuttamiseen osaksi päivittäistä työtä ja jatkuvaa parantamista. Työilmapiiritutkimus toteutetaan keväällä 2014 ja sen tuloksia hyödynnetään jatkokehittämistoimenpiteiden valinnassa ja suunnittelussa. Apetit-konsernin ja sen liiketoimintojen strategiat kaudelle vahvistettiin keväällä Uutta strategiaa esittelevän viestinnän ja strategiaa koskevan keskustelun merkitys korostuu erityisesti uudessa Ruokaliiketoiminnassa, sillä on tärkeätä että koko henkilöstö ymmärtää mitä strategisia valintoja on tehty ja miksi. Näin päivittäisessä työssä on mahdollista ja motivoivaa toimia uusien yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Ruokaliiketoiminnan uuden strategian toteutuksessa hyödynnetään vahvasti myös projektityöskentelyä. Strategiset projektit keskittyvät menestymisen kannalta tärkeimmiksi arvioituihin osa-alueisiin, joita ovat Apetitbrändin kehittäminen sekä markkinaosuuden kasvattaminen. Vuonna 2014 Ruokaliiketoiminnassa tärkeitä teemoja ovat myös uusien yhteisten prosessien määrittely sekä yhteisen, erinomaisuutta korostavan ajatusmaailman synnyttäminen ja vahvistaminen. Tärkeään asemaan uuden strategian viestinnässä ja toimeenpanossa nousevat esimiehet, joita tuetaan tässä työssä. Esimiestyön tukeminen nousee myös kokonaisuutena vuoden aikana selkeästi esiin. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

vuosikertomus 2013 ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä

vuosikertomus 2013 ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä vuosikertomus 2013 ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä Apetit-konserni lyhyesti Apetit on suomalainen elintarvikekonserni, joka tunnetaan vihannes- ja ruokapakasteista, tuoreesta kalasta ja kalajalosteista,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT 2012 VUOSIKERTOMUS Lännen Tehtaat lyhyesti Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta, vilja- ja öljykasviliiketoiminta sekä muut toiminnot. Yhtiön osakkeet

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus. Liiketoimintakatsaukset

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus. Liiketoimintakatsaukset 08 Vuosikertomus 32 s. Hallituksen toimintakertomus Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...2 Konsernin avainluvut...3 Lännen Tehtaat lyhyesti...4 Missio, visio, tavoitteet ja arvot...5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lännen Tehtaat vuosikertomus 06

Lännen Tehtaat vuosikertomus 06 Lännen Tehtaat vuosikertomus 06 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 1 Avainluvut... 2 Lännen Tehtaat lyhyesti... 3 Visio, tavoitteet ja arvot... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimintapolitiikka...

Lisätiedot

Sisällysluettelo www.oivalluksia.fi / Eura Print Oy 2006

Sisällysluettelo www.oivalluksia.fi / Eura Print Oy 2006 Lännen Tehtaat vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...1 Avainluvut...2 Lännen Tehtaat lyhyesti...3 Visio, tavoitteet ja arvot...4 Toimitusjohtajan katsaus...5 Toimintapolitiikka...8

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Tilinpäätös 2014 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 14.00 Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä Säkylässä. Oikeus

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP 2 SISÄLLYSLUETTELO PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011... 1 TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen 2011... 4 1.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI

LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI 2 LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI Lännen Tehtaat Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu elintarviketeollisuusyhtiö. Konserniin kuuluvat Elintarvikeryhmän lisäksi Maatalousryhmä ja Machinium-ryhmä. Elintarvikeryhmässä

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Työelämä ja perheyritykset

Työelämä ja perheyritykset 1 Työelämä ja perheyritykset > L UKIJALLE 2 Suomi ikääntyy kiihtyvää vauhtia. Työssä jaksamisesta ja työurien pidentämisestä käydään jatkuvaa keskustelua poliittisten päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009 in henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstöpalvelut 5.3.2010 DM 627103 2010 2 (40) Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4 2.1 Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 1

Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 1 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 1 Puolustusvoimat Henkilöstötilinpäätös 2013 2013 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 3 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 Copyright Kansi Kansikuvat

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Vuosikertomus 2004 2004 Tietoja sijoittajille V-osakkeen perustiedot: Lukumäärä 31.12.2004 130 584 788 Pörssilistaus Helsingin Pörssin päälista Kaupankäyntitunnus RAIVV Pörssierä 500 K-osakkeen perustiedot:

Lisätiedot

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010 Kansalainen Sinebrychoff Vastuullisuuskatsaus 2010 SINEBRYCHOFF LYHYESTI MENESTYKSEMME KULMAKIVET Visio Halutuin elintarvikealan kehittäjä. Missio Teemme juomillamme päivittäin miljoonista hetkistä nautittavia,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2014 Eviran henkilöstökertomus 2014 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus...3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...5 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...5

Lisätiedot