Henkilöstöraportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2013

2 Henkilöstöraportti 2013 Apetit-konserni lyhyesti 3 Henkilöstörakenne 4 Henkilöstömäärän kehitys 4 Henkilöstö liiketoiminnoittain 4 Henkilöstö toimipaikkakunnittain 4 Ikärakenne ja palvelusvuodet 6 Henkilöstöjohtaminen 8 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen 9 Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittäminen 9 Johtamisen kehittäminen 11 Vuoden 2014 painopisteet 12 APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 Apetit-konserni lyhyesti Apetit on suomalainen elintarvikekonserni, joka tunnetaan vihannes- ja ruokapakasteista, tuoreesta kalasta ja kalajalosteista, hedelmä- ja vihannestuoretuotteista sekä viljoista ja kasviöljyistä. Sen liiketoimintoja ovat Ruokaliiketoiminta, Vilja- ja öljykasviliiketoiminta sekä Muut toiminnot. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 387,3 milj. euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 782. Ruokaliiketoiminta Ruokaliiketoiminnassa Apetit on Suomen johtaviin kuuluva elintarvikealan toimija, jonka tuoteryhmiä ovat vihannes- ja ruokapakasteet, tuore kala ja kalajalosteet sekä esikäsitellyt hedelmä- ja vihannestuoretuotteet. Kalatuoteryhmässä toimintaa on Suomen lisäksi myös Norjassa ja Ruotsissa. Asiakaskuntaan kuuluvat kuluttajat, päivittäistavarakauppa, ammattikeittiöt sekä elintarviketeollisuus. Ruokaliiketoiminnan muodostavat Apetit Pakaste Oy, Apetit Kala Oy, Myrskylän Savustamo Oy, osakkuusyhtiö Taimen Oy, Maritim Food -konserni, Caternet Finland Oy ja Apetit Suomi Oy. Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa konserniin kuuluva Avena Nordic Grain on Suomen johtava vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppias sekä kasviöljyjen ja puristeiden valmistaja. Vilja- ja rehuraaka-ainekaupan asiakkaita ovat elintarviketeollisuus, rehuteollisuus ja muu viljaa käyttävä teollisuus. Omassa puristamossa valmistettuja kasviöljyjä myydään elintarviketeollisuudelle, ammattikeittiöille sekä vähittäismyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan muodostaa Avena Nordic Grain Oy tytäryhtiöineen. Muut toiminnot Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiö Sucros Oy:stä (omistusosuus 20 %). Emoyhtiö Apetit Oyj vastaa konsernihallinnosta, konsernirakenteen kehittämisestä sekä osake- ja kiinteistöomistusten hallinnoinnista. Osakkuusyhtiö Sucros Oy valmistaa, myy ja markkinoi sokerituotteita elintarviketeollisuudelle, vähittäiskaupalle ja vientiin. Apetit-konsernin liiketoimintarakenne Apetit-konsernin alkaen liiketoimintarakenne alkaen RUOKALIIKETOIMINTA VILJA- JA ÖLJYKASVILIIKETOIMINTA MUUT TOIMINNOT Apetit konserni Vihannes- ja ruokapakasteet Tuore kala ja kalajalosteet Tuorevihannekset ja -hedelmät Vilja- ja öljykasvikauppa Kasviöljyt Valkuaispuristeet Emoyhtiö ja konsernihallinto Sokeriliiketoiminta osakkuusyhtiö Sucroksen kautta Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa ei rakennemuutoksia Apetit-konsernin ruokaliiketoiminnan rakennemuutoshanke ei koskettanut Vilja- ja öljykasviliiketoimintaa. Avena Nordic Grainin toiminta laajeni sekä Suomessa että Baltiassa, ja sen henkilöstömäärä nousi pääosin tästä syystä 6 henkilöllä. Merkittävä päätös kaudella oli myös Kirkkonummen öljynpuristamon kunnossapidon sisäistäminen (7 henkeä), jotka aloittivat Mildola Oy:n palveluksessa vuoden 2014 alusta. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

4 Henkilöstörakenne Henkilöstömäärä nousi 7 prosenttia Apetit-konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 päättyessä 877 (2012: 892, 2011: 740) henkilöä. Vuoden lopussa työntekijöitä oli 877, joista enemmistö (770) työskenteli Suomessa. Muista maista merkittävin oli Norja (8 %). Keskimäärin vuonna 2013 palveluksessa oli 782 henkilöä (712, 596) henkilöä, kasvua 7 prosenttia edellisvuoteen. Ruokaliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä on riippuvainen satokausituotannon tuotantomääristä sekä satokausituotannon ajoittumisesta. Keskimääräistä henkilöstömäärää nostivat vuonna 2013 prosessoidun sadon edellisvuotta suurempi määrä sekä henkilöstömäärän nousu palvelumyynnissä. Lisäksi keskimääräistä henkilöstömäärän nousua selittää se, että vuonna 2012 konserniin liitetyn Caternet Finland Oy:n henkilöstö on mukana vertailuvuonna vain kyseisen vuoden huhtikuun alusta lukien. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa henkilöstön määrä lisääntyi toiminnan kasvaessa Suomessa maakuntapisteissä ja Baltiassa Viron ja Liettuan tytäryhtiöissä. Muut toiminnot -segmentissä henkilöstömäärä ei muuttunut. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 37,3 (28,3, 23,9) miljoonaa euroa. Henkilöstö paikkakunnittain vuoden lopussa (31.12.) Helsinki Kalatorit Säkylä Kuopio Turku Kirkkonummi Espoo Pudasjärvi Jyväskylä 9 10 Kustavi Muut, Suomi Myrskylä Ulkomaat Henkilöstö keskimäärin 2013, liiketoiminnoittain Henkilöstö liiketoiminnoittain , 8 keskimäärin 73 Yhteensä 782 henkeä Ruokaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot Ruokaliiketoiminta 0 Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Muut toiminnot APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

5 Ruokaliiketoiminnassa pakastetuoteryhmän satokauden pituus vaihtelee vuodesta toiseen ja vaikuttaa vuodenvaihteen henkilömäärien vertailtavuuteen eri vuosien välillä. Vuonna 2013 satokausituotanto jatkui vuodenvaihteen ylitse. Palvelumyynnissä puolestaan joulukuun sesonkihuippu nostaa työntekijämäärää vuoden vaihteessa keskimääräisestä. Palvelumyyntipisteet toimivat shop in shop-periaatteella suurimmissa päivittäistavaramyymälöissä eri puolilla Suomea. Henkilöstö vuoden lopussa -luvussa ovat mukana kaikki työsopimussuhteessa olleet osa-aikaiset ja kokoaikaiset työntekijät. Henkilöstöstä 50 % oli naisia ja 50 % miehiä. Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika koko konsernissa oli 8,55 vuotta, Suomessa 8,69 vuotta. Apetit-konsernin henkilöstö työskentelee pääosin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa työskentelevä henkilöstö työskentelee Ruokaliiketoimintaan kuuluvassa Maritim Food Groupissa. Venäjällä, Liettuassa, Kazakstanissa, Virossa ja Ukrainassa oleva henkilöstö työskentelee Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa. Henkilöstö vuoden lopussa (31.12.), maittain HENKILÖSTÖ MAITTAIN , % % 2 % 2 % Yhteensä 877 henkeä % 45 Suomi Norja Ruotsi Muut maat Suomi Ruotsi Henkilöstö vuoden lopussa (31.12), muut maat Norja Muut maat Norja Ruotsi Venäjä Liettua Kazakstan Viro Ukraina Miesten ja naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa (31.12.) Miehiä Naisia APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

6 Ikärakenne ja palvelusvuodet Suurin osa Apetitin henkilöstöstä työskentelee työntekijätason tuotanto-, logistiikka- tai asiakaspalvelutehtävissä, joissa perinteisesti vaihtuvuus on toimisto- ja asiantuntijatehtäviä suurempaa. Noin puolet Apetit-konsernin henkilöstöstä onkin ollut palvelussuhteessa konserniin alle viisi vuotta. Lyhyempien palvelussuhteiden suuri osuus aiheutuu osittain Ruokaliiketoiminnan palvelumyyntipisteiden myyntihenkilöstön ja tuoretuotepalveluiden henkilöstön ikärakenteesta sekä runsaasta vaihtuvuudesta. Henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 43,34 vuotta. Vuodenvaihteen ikärakennetta laskevat satokausituotannon työntekijät alhaisemmalla keski-iällään. Keskiiän aleneminen vuodella vuoden 2012 lopun tilanteesta (44,34 vuotta) selittyy sillä, että vuoden 2013 lopulla ovat kaikki satokausilaiset vielä olleet työsuhteessa, kun taas vuonna 2012 satokausi loppui ennen joulua. Vaihtuvuus on selkeästi vähäisempää pakaste- ja kalatuoteryhmissä tuotannon työntekijöiden keskuudessa sekä kaikissa liiketoiminnoissa asiantuntija- ja toimihenkilötehtävissä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa sekä Muut toiminnot segmentissä pääosa henkilöstöstä toimii toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Konsernin työntekijöistä noin kolmannes on työskennellyt talossa yli 10 vuotta, ja esimerkiksi yli 40 vuotta palveluksessa olleita työntekijöitä oli vuoden 2013 lopussa 6. Henkilöstön ikärakenne vuoden lopussa < APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

7 Palvelusvuodet, vuoden lopussa < > APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

8 Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtamisen eri osa-alueet tukevat henkilöstön hyvinvointia, työskentelyä strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi sekä hyvän työilmapiirin syntyä. Apetit-konsernin henkilöstöstrategian kulmakiviä ovat osaamisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Sisäisessä viestinnässä sähköisten infotaulujen, intranetin ja tiedotteiden rinnalla suoralla esimiesviestinnällä sekä yhteisillä säännöllisillä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla on tärkeä rooli. Sisäistä viestintää tukivat säännölliset ajankohtaistilaisuudet, esimerkiksi kalatuoteryhmässä pidettiin kuukausittain Kahvia ja kalakuulumisia tilaisuus. Lisäksi Apetit-konsernin talous- ja strategiakatsauksista sekä Ruokaliiketoiminnan rakennemuutokseen liittyvistä aiheista järjestettiin säännöllisesti tiedotustilaisuuksia niissä toimipaikoissa joita kukin aihe kosketti. Johtaminen Kehitämme johtamista esimiesvalmennuksilla, yhteisillä päällikköpäivillä sekä esimiesarvioinneilla, jotka perustuvat yksikön strategioista johdettuihin tulosyksikkökohtaisiin tavoitteisiin. Osaaminen Varmistamme tavoitteiden toteutumisen kehittämällä systemaattisesti henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista koulutuksella, rekrytoinneilla, varamiesjärjestelyillä sekä osaamisen siirrolla. Työhyvinvointi Arvostamme toisiamme ihmisinä ja korostamme esimies- ja alaistaitoja sekä kaikkien vastuuta hyvästä työilmapiiristä. Kehitämme työtehtäviä monipuolisemmiksi sekä parannamme työskentelyolosuhteita. Tunnistamme kehittämiskohteet kehityskeskusteluilla ja työilmapiiritutkimuksilla. Teemme toimenpiteitä sairauspoissaolojen sekä tapaturmien vähentämiseksi. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

9 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi tehdyt koulutussuunnitelmat pohjautuvat konsernin strategiasta nouseviin osaamistarpeisiin. Vähintään vuosittain henkilö- tai työryhmätasolla käytävissä kehityskeskusteluissa sovitaan koulutuksista tulevalla kaudella ja seurataan niiden toteutumista. Johtamista kehitetään säännöllisesti esimiesvalmennuksilla, päällikköpäivillä sekä esimiesarvioinneilla, mutta vuoden 2013 rakennemuutoksen aikana toimenpiteiden määrä oli edellisvuosia vähäisempi. Vuoden 2013 aikana konsernissa järjestettiin useita koulutuksia eri aihepiireistä. Ruokaliiketoiminnassa osaamisen kehittäminen painopisteet olivat erityisesti tuotanto-osaamisen ja tuoteturvallisuuden kehittämisessä edelleen sekä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisessa. Lisäksi uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa tuettiin kattavilla koulutuksilla. Laatukoulutusta tuotantolaitoksilla Omavalvontakoulutukset ovat keskeinen osa elintarvikkeiden tuotelaadun varmistamista. Kalatuoteryhmässä tuotannon koko henkilöstölle järjestettiin tuotantohygieniakoulutusta ja tuoretuoteryhmässä omavalvonta oli osa kymmenen koulutetun työnopastajan koulutuspakettia. Säkylän pakastetehtaalla jokaiselle osastolle järjestettiin edellisvuosien tapaan omavalvontakoulutukset tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja työn kokonaisuuksien ymmärtämiseksi. Elokuussa 2013 Pyhäjärvi-instituutti piti Säkylässä satokausihenkilöstölle osana perehdytystä omavalvontakoulutuksen. Aiheina olivat elintarviketurvallisuus ja tuotelaatu, työturvallisuus, ympäristöasiat ja tutustuminen Räpin koetilan toimintaan Pellolta pöytään -ketjun ymmärtämiseksi. Joulukuussa Säkylän työnjohto ja osa koneenkäyttäjistä osallistui myös nk. KNL-koulutukseen (Käytettävyys, Nopeus, Laatu). Koulutus jatkuu vuoden 2014 aikana, tarkoitus on että kaikki koneenkäyttäjät käyvät tämän läpi. Varjellen Viljelty koulutushanke kehitti suomalaista avomaankasvisten viljelyä Vuosina toteutetussa Varjellen viljelty -koulutushankkeessa päivitettiin kasvikohtaiset kestävän kehityksen mukaiset IP-viljelyohjeet vastaamaan EU:n uusimpia vaatimuksia. Hankkeen toteuttivat Pyhäjärvi-instituutti, Apetit Pakaste Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) sekä satakuntalaiset viljelijät. Hankkeessa kehitetyn IPM-viljelyn pääperiaate on se, että kasvinsuojelutoimenpiteet toteutetaan vain tarvittaessa, rajatusti ja ensisijaisesti biologisin tai mekaanisin keinoin. Tuholaisten torjunnassa voidaan esimerkiksi käyttää hyödyksi tietoa tuholaisten elinkaarista ja niiden luontaisista vihollisista. IPM-ohjeisto oli Apetitin sopimusviljelijöiden koekäytössä kasvukaudella 2013 ja uudet viljelyohjeet otetaan käyttöön vuonna ApetitInno-hanke vahvistaa uudistumista Pakastetuoteryhmässä jatkettiin vuosille ajoittuvaa Tekes-rahoitteista ApetitInno-hanketta. Sen tavoitteena on ollut kasvun edistäminen, Apetit-brändin vahvistaminen, asiakastyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin parantaminen uudistumisen ja innovatiivisuuden avulla. Ruokaliiketoiminnan tuotekehityksen, markkinoinnin ja laadun henkilöstö osallistui yhdessä aistinvaraisen arvioinnin koulutukseen. Ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin joulukuussa 2013 ja toinen alkuvuodesta Koulutuksessa käytiin käytännön esimerkkien kautta lävitse, kuinka aistit vaikuttavat ruokakokemuksen muodostumiseen. Lisäksi opittiin uutta erilaisista aistinvaraisista arviointimenetelmistä, ja siitä kuinka niitä voidaan soveltaa käytännön kehittämistyöhön. Loppuvuodesta 2013 tehtiin perehdytyskäyttöön innovointia tukeva makuvideo, minkä lisäksi Turun amk:n opiskelijat toteuttivat henkilöstökyselyn innovoinnista. ApetitInno-hankkeessa tunnistettiin myös Apetitin pakastetuoteryhmän vahvuus- ja erottautumistekijöiksi kotimaisuus sekä ruokapakasteissa selkeästi verrokkituotteita parempi maku. Innoryhmä ja Turun amk:n opiskelijat seurasivat aktiivisesti kuluttajatarpeiden muutoksia, erityisesti ajatellen ruokapakasteiden ennakkoluulotonta kehittämistä. ApetitInno-hankkeessa keskityttiin myös työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämiseen. Palautteen antamiseen ja saamiseen on aktivoitu koko henkilöstöä ja korostettu hyvän palautekulttuurin merkitystä yhteistyön sujuvuudessa. Eri tilaisuuksissa on tuotu esille yhteisiä onnistumisia, esimerkiksi gratiinisarjan myyntimenestys. Jokaisen työntekijän merkityksellisyyttä on korostettu makuvoittajuuden aikaansaamisessa. Kalatuoteryhmässä työnkierrolla ja ergonomialla monipuolisuutta työhön ja osaamiseen Työkiertoa tuotannon eri tehtävissä lisättiin kalatuoteryhmässä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa työntekijöiden osaamisen monipuolistamiseksi sekä toistotyön monipuolistamiseksi. Työnkierto on lisännyt myös työhyvinvointia tarjoamalla vaihtelua työtehtäviin. Asiantuntijuuden kehittämistä ja siirtämistä Vilja- ja kasviöljyliiketoiminnassa Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa osaamista siirretään aktiivisesti toimipaikkojen sisällä ja välillä henkilöstön yhteisten palaverien avulla sekä siten, että maakuntatoimistojen uudet henkilöt työskentelevät koulutusvaiheessa osan ajasta Espoon toimipisteessä. Yksikön ikärakenteen johdosta myös hiljaisen tiedon siirtämiseen on panostettu, ja tästä syystä rekrytoinnit on ajoitettu niin, että tiedon siirtämiseen seuraajalle jää riittävästi aikaa. Keskeisiä yhteisiä koulutusteemoja olivat tuoteturvallisuuteen ja laatuun liittyvät koulutukset, tietotekniset koulutukset sekä vilja- ja öljykasveja ja niiden jalostusta ja markkinoita koskevat koulutukset. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

10 Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen Apetit-konsernissa työhyvinvointi ja turvallisuus perustuvat monipuoliseen ennaltaehkäisevään toimintaan, tarpeenmukaisiin toimenpiteisiin sekä hyvään viestintään. Työsuojelutyön tavoitteena on pitää työpaikan työskentelyolosuhteet turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta mahdollisimman hyvinä. Lisäksi työviihtyvyyttä pyritään lisäämään työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan avulla, jotta henkilöstön työ- ja toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä iästä, tehtävästä tai asemasta riippumatta. Apetit-konsernissa työpaikan työturvallisuus on osa kokonaistoimintaa. Pitkällä aikavälillä siitä on hyötyä työntekijän lisäksi myös yritykselle. Investoinnit työturvallisuuteen tehdään tulosyksiköissä harkiten ja tärkeysjärjestyksessä. Vaaranpaikat ja terveysriskit poistetaan mahdollisimman pikaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Työsuojeluorganisaatio vastaa osaltaan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämisestä. Ruokaliiketoiminnassa toimialan keskiarvoa pienempi työtapaturmataajuus Ruokaliiketoiminnan tapaturmataajuus* Suomessa oli selkeästi toimialan keskiarvoa matalampi. Yhteensä tapahtumia oli 62 kpl. Vahingoista noin viidesosa oli työmatkatapaturmia. Ruokaliiketoiminnassa Norjassa ja Ruotsissa tapahtumia oli 2 kpl. *Tapaturmataajuus on työ-, työmatka-, ja työliikennetapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden. Sairauspoissaolot Apetit-konsernissa sairauspoissaoloja seurataan kaikissa toimipisteissä. Viime vuosien aikana sairauspoissaolojen määrä on ollut laskussa pitkäjänteisen työn ansiosta. Rakennemuutoksen seurauksena on tarkoitus seurata jatkossa sairauspoissaoloja entistä tarkemmin myös konsernitasolla. Läheltä piti ilmoitukset ennakoivaa työturvallisuutta Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminnan toimipaikoissa henkilöstöä kannustetaan tekemään Läheltä piti ilmoitus työturvallisuutta uhkaavista tilanteista. Tulleet ilmoitukset käsitellään ja niille määritellään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Tärkeä osa turvallisten työtapojen ylläpitoa ja vaarapaikkojen tunnistamista on myös läheltä piti tilanteista viestiminen toimipaikalla. Läheltä piti -ilmoituksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 92 kpl. Pakastetuotannon toimipisteissä 76 kpl, Kuopion kalatuotannossa 7, Helsingin Kivikon tuoretuotetuotannossa 3, Kirkkonummen kasviöljypuristamolla 3 ja muualla 3 kpl. Nämä käydään ennen työsuojelutoimikunnan palaveria aina läpi, ja työsuojelutoimikunnassa tarkastellaan haasteellisimpia tapauksia erikseen. Läheltä piti ilmoituksen uudelleen nimeämisestä tehtiin päätös vuoden lopulla: Jatkossa puhutaan työturvallisuuspalautteesta, jonka katsotaan olevan Läheltä piti sanamuotoa kuvaavampi. Varhaisen välittämisen malli Kaikissa konserniyksiköissä on käytössä varhaisen välittämisen malli. Sen perustarkoituksena on ottaa puheeksi työhön vaikuttavat haittatekijät sekä osoittaa aitoa välittämistä ja huolenpitoa henkilöstöstä. Varhaisen välittämisen keskusteluiden tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin mahdollisesti vaikuttavia riskejä ja ongelmia aikaisessa vaiheessa sekä ryhtyä ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin. Vireä Länsi-työhyvinvointihanke jatkui Työympäristö ja työturvallisuus olivat vuonna 2013 koko konsernin käsittävän kolmivuotisen Vireä Länsi -työhyvinvointihankkeen painopistealueet. Teemaan liittyviä koulutuksia ja tempauksia suunniteltiin työsuojelutoimikunnissa sekä esimiesten ja työsuojeluvastaavien voiminja niiden painopisteet vaihtelivat vuosineljänneksittäin. Vuoden aikana tiedottamisen ja koulutusten teemoja olivat työpaikan turvallisuus, ergonomia ja työympäristö, henkinen hyvinvointi ja työmatkaturvallisuus. Kuopion ja Säkylän työsuojeluorganisaatiolle ja esimiehille järjestettiin syyskuussa 2013 koulutus, jossa keskityttiin esimiehen rooliin työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtajana. Samalla kun käytiin läpi Vireä Länsi -hankkeen vuoden 2013 pääteemaa, työturvallisuutta, kerrattiin myös hankkeen tavoitteita. Pudasjärven tehtaan henkilökunnalle järjestettiin joulukuussa 2013 Erilaisina yhdessä - työyhteisötaidoilla hyvinvointia -koulutus, jossa käytiin läpi erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden hyväksymistä, viestintää, vuorovaikutusta, palautteen antamista ja saamista sekä työroolin merkitystä. Koulutusta jatketaan vuonna Yhteisissä tuotannon kuukausipalavereissa käydään läpi neljä teemaa, jotka ovat * Roolit, vastuut ja tavoitteet * Työn sujuvuus * Työn mielekkyys * Avoin viestintä Tasa-arvosuunnitelmat päivitettiin Apetit-konsernin tasa-arvopolitiikka on määritelty ensimmäisen kerran vuonna Sen mukaan sukupuoli, ikä, maailmankatsomus, etninen tausta tai muu vastaava henkilöön liittyvä syy ei saa johtaa eriarvoisuuteen tai syrjintään työssä tai rekrytoinnissa. Jokaisessa liiketoimintayksikössä on vahvistettu tasa-arvosuunnitelma, jossa konsernin linjausten pohjalta on määritelty toimenpiteet tasa-arvon parantamiseksi kussakin yksikössä. Suunnitelmien toteutumista seurataan yksikköjen johtoryhmissä ja työsuojelutoimikunnissa. Tasa-arvosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2013 kaikissa yksiköissä, minkä lisäksi tehtiin kolmen vuoden välein tehtävä palkkavertailu. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

11 Hyvinvointihanke Pro Touch päättyi Pudasjärven pizzatehtaalla päättyi kolmevuotinen hyvinvointihanke Pro Touch. Yritysmaailman, Oulun Yliopiston ja työterveyslaitoksen yhteinen kehittämishanke, jossa on kolme kehittämisaluetta: Tuottavuus, työn sujuvuus ja työturvallisuus. Työturvallisuus -osiossa on konkreettisin saavutus työturvallisuuskierros, joka tehdään tehtaalla joka kuukausi. Siitä saatu indeksiluku näyttää missä ollaan menossa ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet kehitykseen. Savuton työyhteisö Apetit-konserni on mukana kehityksessä, jossa suomalaiset elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset ovat hyvää vauhtia muuttumassa savuttomiksi. Tupakoimattomuudella saavutetaan parempi elintarviketurvallisuus ja hygienia. Tärkeitä syitä muutokseen ovat myös terveyden edistäminen ja sairauksien ennalta ehkäisy. Keskustelut tupakoimattomuudesta aloitettiin jo vuoden 2011 loppupuolella pakastetuoteryhmässä Säkylässä. Vuonna 2102 savuttomiksi muuttuivat pakastetuoteryhmän Säkylän ja Pudasjärven yksiköt sekä Apetit-konsernin Espoon toimipiste, jossa sijaitsevat tytäryhtiö Avena Nordic Grainin päätoimipiste sekä Apetit-konsernin hallintoa ja kaupallisia toimintoja. Vuoden 2013 aikana savuttomiksi toimipisteiksi liittyivät myös Avenan Mildolan kasviöljypuristamo Kirkkonummella sekä Kivikon tuoretuoteyksikkö Helsingissä. Tupakoinnin lopettamisen avuksi työntekijöille tarjottiin työterveyshuollon kautta tukiohjelmaa, joka koostuu Savuttomuus-ryhmätoiminnasta sekä tukilääkityksestä. Kaikki Apetitin toimipisteet Suomessa ovat nyt savuttomia. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

12 Vuoden 2014 painopisteet Apetit-konserni jatkaa uudistumistaan vuonna 2014, kun toteutetun rakennemuutoksen jälkeen painopiste siirtyy uusien yhteisten toimintamallien ja työskentelytapojen vakiinnuttamiseen osaksi päivittäistä työtä ja jatkuvaa parantamista. Työilmapiiritutkimus toteutetaan keväällä 2014 ja sen tuloksia hyödynnetään jatkokehittämistoimenpiteiden valinnassa ja suunnittelussa. Apetit-konsernin ja sen liiketoimintojen strategiat kaudelle vahvistettiin keväällä Uutta strategiaa esittelevän viestinnän ja strategiaa koskevan keskustelun merkitys korostuu erityisesti uudessa Ruokaliiketoiminnassa, sillä on tärkeätä että koko henkilöstö ymmärtää mitä strategisia valintoja on tehty ja miksi. Näin päivittäisessä työssä on mahdollista ja motivoivaa toimia uusien yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Ruokaliiketoiminnan uuden strategian toteutuksessa hyödynnetään vahvasti myös projektityöskentelyä. Strategiset projektit keskittyvät menestymisen kannalta tärkeimmiksi arvioituihin osa-alueisiin, joita ovat Apetitbrändin kehittäminen sekä markkinaosuuden kasvattaminen. Vuonna 2014 Ruokaliiketoiminnassa tärkeitä teemoja ovat myös uusien yhteisten prosessien määrittely sekä yhteisen, erinomaisuutta korostavan ajatusmaailman synnyttäminen ja vahvistaminen. Tärkeään asemaan uuden strategian viestinnässä ja toimeenpanossa nousevat esimiehet, joita tuetaan tässä työssä. Esimiestyön tukeminen nousee myös kokonaisuutena vuoden aikana selkeästi esiin. APETIT OYJ - HENKILÖSTÖRAPORTTI

Henkilöstöraportti. Apetit oyj - henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti. Apetit oyj - henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Luomme kasviksista hyvinvointia 3 Vastuuta henkilöstöstä 4 Henkilöstöjohtaminen 4 Vuoden 2015 pääkohdat 4 Osaamisen ja johtamisen kehittäminen 6 Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Uudistuva Apetit. Sijoitus Invest 2013 Wanha Satama, Helsinki. Matti Karppinen, toimitusjohtaja Apetit Oyj APETIT OYJ

Uudistuva Apetit. Sijoitus Invest 2013 Wanha Satama, Helsinki. Matti Karppinen, toimitusjohtaja Apetit Oyj APETIT OYJ Uudistuva Apetit Sijoitus Invest 2013 Wanha Satama, Helsinki Matti Karppinen, toimitusjohtaja Apetit Oyj Apetit-konserni lyhyesti Apetit Liiketoiminta-alueet Asiakkaat Kuluttajat, kauppa, ammattikeittiöt,

Lisätiedot

Apetit Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 25.2.2015 klo 10.00 Scandic Simonkenttä

Apetit Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 25.2.2015 klo 10.00 Scandic Simonkenttä Apetit Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 25.2.2015 klo 10.00 Scandic Simonkenttä Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja APETIT OYJ Kauden teemat Apetit-konsernissa Viljakaupan

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Apetit Oyj. Espoo-Kauniaisten Osakesäästäjät Ry, , Espoo. Matti Karppinen, toimitusjohtaja Apetit Oyj APETIT OYJ

Apetit Oyj. Espoo-Kauniaisten Osakesäästäjät Ry, , Espoo. Matti Karppinen, toimitusjohtaja Apetit Oyj APETIT OYJ Apetit Oyj Espoo-Kauniaisten Osakesäästäjät Ry, 24.10.2013, Espoo Matti Karppinen, toimitusjohtaja Apetit Oyj 24.10.2013 1 Apetit-konserni lyhyesti Apetit Liiketoiminta-alueet Asiakkaat Kuluttajat, kauppa,

Lisätiedot

APETIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle klo Matti Karppinen toimitusjohtaja

APETIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle klo Matti Karppinen toimitusjohtaja OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle klo 10.00 Matti Karppinen toimitusjohtaja 1 APETIT-konserni Pakasteliiketoiminta Kalaliiketoiminta Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA

AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA AJANKOHTAISTA ÖLJYKASVIMARKKINOILLA 8.12.2016 KATI LASSI Öljynpuristamomme Kirkkonummella Kotimainen rypsi ja rapsi tärkeimmät raaka-aineemme Öljy tuotetaan puristamalla, prosessi täysin kemikaaliton Puristuskapasiteetti

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2013 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 6.11.2013 klo 10.00 Scandic Simonkenttä, Helsinki Matti Karppinen toimitusjohtaja, Apetit Oyj Apetit-konserni lyhyesti

Lisätiedot

Työterveys kumppanina tarinoita johtamisesta ja hyvinvoinnista

Työterveys kumppanina tarinoita johtamisesta ja hyvinvoinnista Työterveys kumppanina tarinoita johtamisesta ja hyvinvoinnista Katriina Ahtee, työhyvinvointipalvelujen päällikkö, KM Uudista ja uudistu 28.9.2011 Terveystalon tutkimus 2011: Työurien pidentäminen Työnantajien

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Lännen Tehtaat Oyj TILINPÄÄTÖS 2010 2011-02-17 Scandic Simonkenttä Matti Karppinen toimitusjohtaja

Lännen Tehtaat Oyj TILINPÄÄTÖS 2010 2011-02-17 Scandic Simonkenttä Matti Karppinen toimitusjohtaja Oyj TILINPÄÄTÖS 2010 2011-02-17 Scandic Simonkenttä Matti Karppinen toimitusjohtaja Tilinpäätös 2010 17.2.2011 1 Tavoitteena konsernin liiketoiminnan määrätietoinen ja kannattava kasvattaminen. Tilinpäätös

Lisätiedot