Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vaasan työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vaasan työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vaasan työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006

2 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEKÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä...1 Työaikalainsäädännön valvonta...1 Asiakasväkivallan hallinta...1 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta...2 Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy...2 Näyttöpäätetyö...2 Käsin tehtävät nostot...3 Toistotyö Työtapaturmien torjunta...3 Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla Muut tavoitteet...4 Ulkomaisen työvoiman valvonta...4 Yhdenvertaisuuslain valvonta...5 Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta...5 Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla...5 Kemikaalivalvonta...5 Alusten valvonta...5 Piirikohtaiset muut tavoitteet PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, Työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Esimiesvalmiuksien kehittyminen Henkilöstön työkykyisyys on parantunut RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit PIIRIN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA MUUT HANKKEET VALVONTAHANKKEET Torninosturien valvontahanke SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke TUOTEVALVONTAHANKKEET Trukkien valtakunnallinen valvontahanke Hengityssuojainhanke...12

3 Kemikaalien markkinavalvontahanke TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET TASA-ARVON TAVOITTEET VIESTINNÄN TAVOITTEET VOIMAVARAT VUODELLE TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TULOSPALKKIOT...13

4 1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset ja tavoitteet on esitetty vuonna 2006 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 2 TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEKÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI Työsuojelupiirien toiminta-ajatus, toimintaympäristön kuvaus ja oman toiminnan analyysi on esitetty vuonna 2006 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 3 TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Työaikalainsäädännön valvonta Viranomaisaloitteisen valvonnan kohteena olevilla työpaikoilla on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työaikakirjanpito. Vuosittain on toteutettu ministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaista suunnattua työaikavalvontaa. Työaikakirjanpito täyttää vaatimukset Suunnattu valvonta toteutettu Piiri valvoo työaikakirjanpitoa työpaikoilla, jotka ovat viranomaisaloitteisen valvonnan kohteena vuonna Piiri osallistuu ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti valtakunnalliseen työaikavalvontahankkeeseen tekemällä vähintään 230 suunnattua tarkastusta, jolloin valvotaan työaikalainsäädännön noudattamista työaikakirjanpidon, työvuoroluetteloiden ja ylitöiden osalta. Tarkastuksista vähintään 15 % suunnataan kuljetuksen toimialalle ja loput 85 % alueellisten näkökohtien ja aikaisemmista hankkeista saatujen kokemusten perusteella. Työaikavalvonnan yhteydessä piiri tiedottaa valvontakohteille työaikasäädöksistä. Asiakasväkivallan hallinta Asiakasväkivallan uhan tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimivat järjestelmät valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien hallintajärjestelmien olemassaolo Volyymitavoite saavutettu

5 2 Piiri kohdistaa valvontatoimenpiteet seuraaville toimialoille: vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolaala, kiinteistönhoito, julkishallinto ja turvallisuus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Vuonna 2007 tarkastetaan 150 valvontakohdetta. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta Haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Volyymitavoite saavutettu Piiri kohdistaa valvontatoimenpiteet seuraaville toimialoille: julkishallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt. Vuonna 2007 tarkastetaan 170 valvontakohdetta. Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Haitallisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Volyymitavoite saavutettu Piiri kohdistaa valvontatoimenpiteet seuraaville toimialoille: julkishallinto ja turvallisuus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt. Vuonna 2007 tarkastetaan 195 valvontakohdetta. Piirin arvio henkisen hyvinvoinnin painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista: Vuoden 2007 osalta arvio on 48 henkilötyökuukautta Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat hallitaan ja tunnistetaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu

6 3 Piiri kohdistaa valvontatoimenpiteet seuraaville toimialoille: IT-ala ja julkinen hallinto. Vuonna 2007 tarkastetaan 60 valvontakohdetta. Käsin tehtävät nostot Käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Piiri kohdistaa valvontatoimenpiteet seuraaville toimialoille: maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus, puutuotteiden valmistus, metalliteollisuus, rakentaminen, kaupan ala, kiinteistönhoito ja siivoustyö sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Vuonna 2007 tarkastetaan 375 valvontakohdetta. Toistotyö Toistotyöhön liittyvä haitallinen kuormitus tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Piiri kohdistaa valvontatoimenpiteet seuraaville toimialoille: elintarviketeollisuus, tekstiili- ja vaateteollisuus, puutuotteiden valmistus, metalliteollisuus, rakentaminen ja vähittäiskauppa. Vuonna 2007 tarkastetaan 290 valvontakohdetta. Piirin arvio käytettävistä henkilötyökuukausista sekä esitys työolomittareiden koulutuksesta ja käytöstä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueella: Vuoden 2007 osalta arvio on 57 henkilötyökuukautta. Piiri osallistuu työolomittareiden koulutukseen ja käyttöön tehdyn suunnitelman mukaisesti Työtapaturmien torjunta Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla Turvallisuuden hallintamenetelmiä ja työolojen seurantamenettelyjä käytetään valvonnan kohteeksi valituilla tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla.

7 4 Hallintamenettelyjen olemassaolo Tapaturmataajuuden muutos Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Piiri kohdistaa toimenpiteet seuraaville toimialoille: Tapaturmavaaralliset toimialat: maa- ja metsätalouteen sisältyvä turpeennosto ja muokkaus, elintarviketeollisuus, puutuotteiden valmistus, metalliteollisuus, muuhun kulkuneuvojen valmistukseen sisältyvä vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus, rakentaminen, betonituotteiden valmistus, maaliikenteeseen sisältyvä tieliikenteen tavarankuljetus, liikennettä palvelevaan toimintaan sisältyvä lastinkäsittely ja varastointi sekä tieliikenteen terminaalitoiminta. Vuonna 2007 tarkastetaan 240 valvontakohdetta. Yhteiset työpaikat: prosessiteollisuuden laitokset, rakentaminen, liikennettä palvelevaan toimintaan sisältyvä lastinkäsittely ja varastointi, tieliikenteen terminaalitoiminta, ympäristönhuolto sekä teollisuuslaitosten saneeraus ja kunnossapito. Vuonna 2007 tarkastetaan 60 valvontakohdetta. Muut työtapaturmien torjunnan painoalueen tavoitteet: Piiri on mukana yhdessä rakennusalan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa toteuttamassa Telinetorstai-tapahtumaa. Piiri osallistuu elintarvikealan turvallisuuskilpailuun erikseen sovittavan suunnitelman mukaisesti. Piirin arvio työtapaturmien torjunnan painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista sekä esitys työolomittareiden koulutuksesta ja käytöstä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueella: Vuoden 2007 osalta arvio on 62 henkilötyökuukautta. Piiri osallistuu työolomittareiden koulutukseen ja käyttöön tehdyn suunnitelman mukaisesti Muut tavoitteet Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta Piiri valvoo ajo- ja lepoaikojen noudattamista tarkastaen yrityksissä 8800 kuljettajatyöpäivää. Yritysvalvonta kohdistetaan vähintään 80 yritykseen. Määrällisten tavoitteiden toteutuma. Ulkomaisen työvoiman valvonta Piiri tarkastaa ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden (oikeus tehdä ansiotyötä ja työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuus) seuraavilla toimialoilla: rakentaminen, majoitus- ja ravitsemistoiminta, siivous, metallien ja metallituotteiden valmistus sekä turkistarhaus ja kasvinviljely.

8 5 Tapaukset, joissa on todennäköisiä perusteita epäillä lakia rikotun, piiri ilmoittaa poliisille. Lähetettyjen työntekijöiden valvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että edustajan asettamisvelvollisuudesta on huolehdittu. Piiri valvoo ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen noudattamista vähintään 10:ssä tarkastuksessa tai työsuhdeasiain selvittelyssä samoilla toimialoilla kuin työntekooikeuden tarkastuksissakin. Tällöin piiri antaa asianosaisille ohjeita ja neuvoja sekä viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa huomioi myös työpaikoilla olevat lähetetyt työntekijät. Tapaukset, joissa työsuhteen ehdot eivät vastaa vähimmäisehtoja, piiri ilmoittaa tarvittaessa poliisille ja työvoimaviranomaiselle. Piiri osallistuu keskusrikospoliisin pimeän ulkomaisen työvoiman yksikön tarkastusiskuihin ja muiden viranomaisten harmaan talouden torjuntahankkeisiin sekä antaa asiaan liittyvää virkaapua muille viranomaisille. Yhdenvertaisuuslain valvonta Piiri vastaa yhdenvertaisuuslain valvontaan liittyvään, pääsääntöisesti asiakasaloitteeseen kysyntään. Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta Piiri toimii tarvittaessa yhteistyössä STUK:n kanssa. Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla Piiri varmistaa ravintola-alan työpaikkojen valvonnan yhteydessä, että niillä noudatetaan työsuojeluviranomaisen valvottaviksi säädettyjä tupakkalain säännöksiä. Tupakkalain (700/2006) muuttuessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Kemikaalivalvonta Piiri varmistaa tarkastuksilla työpaikkojen riskinarviointien olemassaolon ja kemikaalien turvallisen käytön. Valvontatoimenpiteet kohdistetaan jätteiden käsittelyyn, erityisesti sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn sekä metallituotteiden valmistukseen ja jalostukseen. Lisäksi piiri valvoo muuhun kulkuneuvojen valmistukseen sisältyvää vapaa-ajan veneiden valmistusta ja korjausta. Alusten valvonta Piiri suorittaa alustarkastuksia ILO:n sopimuksen n:ro 178 mukaisesti vähintään kahdeksaan suomalaiseen alukseen. Piiri valvoo lisäksi turvallisuuden hallintamenettelyjä muun vesiliikennettä palvelevan toiminnan ja kalastuksen sekä meri- ja rannikkoliikenteen toimialalla. Merenkulun työpaikkoihin kohdistetaan valvontaa ministeriön esityksen Alusten säännölliset tarkastukset (ministeriön kirje , STM/1807/2005) periaatteiden mukaisesti. Valvonnassa otetaan huomioon merenkulun ja ahtausalan valvonnan hallinnon muutokset.

9 6 Piirikohtaiset muut tavoitteet Piiri valvoo, että turvallisuuden hallinta- ja työolojen seurantamenettelyjä käytetään muovituotteiden valmistuksen toimialalla. Vuonna 2007 tarkastetaan kolme valvontakohdetta. Piiri osallistuu sairaanhoitopiirien sairaaloihin ja terveyskeskuksiin (sekä julkiset että yksityiset) suuntautuvaan valtakunnalliseen terveydenhuollon työsuojelun valvontahankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke toteutetaan viranomaisvalvonnan (terveys- ja sosiaalipalvelut) yhteydessä. Piiri osallistuu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikon kampanjaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tarkastuksissa joissa se tarkastuksen luonne huomioon ottaen on mahdollista valvotaan koneiden, laitteiden, henkilösuojainten ja kemikaalien säädöstenmukaisuutta. 3.2 PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Valvonta on asiakkaiden kannalta yhtenäistä ja se perustuu yhdenmukaisesti määriteltyyn laatutasoon. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset Valvonta noudattaa ministeriön antamia painoalueiden hallintamenettelyjä tai toimintakäytäntöjä kuvaavia ohjeita. Piirin sisäisiä toimintatapoja kehitetään edelleen. Piirin keskeisistä prosesseista on käytössä kuvaukset ja sovittuja toimintatapoja noudatetaan. Tarkastuskertomusten yhdenmukaiseen laatutasoon kiinnitetään huomiota ja laatutasoa parannetaan edelleen. Toiminnan laadun turvaamiseksi piiri noudattaa sille asetettuja toimitusaikoja Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, Työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa Työsuojelupiiri on arvostettu yhteistyökumppani työolojen parantamiseen liittyvissä asioissa. Sidosryhmäpalaute ja oma arviointi Piiri vakiinnuttaa keskeisillä alueilla toimivien sidosryhmien kanssa säännöllisen yhteistoiminnan. Piiri pyrkii järjestämään yhdessä eri työmarkkinaosapuolten kanssa säännöllisiä, kahdenvälisiä tapaamisia. Piiri parantaa yhteistyötään työmarkkinaosapuolten kanssa ja kehittää määrätietoisesti omaa toimintaansa yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, että piirin arvot ja tulevaisuuskuva selkiytyvät ja aloitettua toimintatavan muutosta jatketaan hallitusti. Tavoitteena on pitää yllä piirin mainetta

10 työnantaja- ja vertaisorganisaatioiden parissa ja parantaa sitä työntekijäjärjestöjen ja oman henkilökunnan keskuudessa. Toimintaa työsuojelupiirien keskeisten painoalueiden yhteistyöryhmässä jatketaan. Piiri toimii yhteistyössä lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa, mikäli työterveyshuoltopalvelujen saatavuudessa esiintyy ongelmia. Työvoimaviranomaisten kanssa jatketaan neuvonpitoa ajankohtaisista ja yhteisistä kummankin toimintatapoihin liittyvistä asioista. Ravintoloiden valvonnassa kehitetään yhteistyötä STTV:n kanssa Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Valvonnan suunnitteluun, kohdentamiseen ja vaikuttamiseen työelämän oleellisiin kysymyksiin on toimivat menetelmät ja niiden toimivuutta seurataan. Kohdentumisen toteutuminen ja vaikuttamisen laatu. Piiri kehittää omaa ympäristöanalyysiään valvonnan suunnittelun ja kohdentamisen tarpeita vastaavaksi. Piiri osallistuu erikseen sovittavalla tavalla toimintamenetelmien kehittämiseen. Piirin toimintaa suunniteltaessa ja sen tuloksellisuutta arvioitaessa ollaan yhteistyössä työsuojelulautakunnan kanssa Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet Piirin toimintatapa vastaa tulosohjaamisen tarpeita ja vaatimuksia. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset Piiri kehittää tarvittaessa edelleen työnjakoaan ja organisaatiotaan vastaamaan tulosohjaamisen tarpeita ja vaatimuksia. 3.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Työn vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä on käytössä. Järjestelmän toimivuus

11 8 Piiri osallistuu palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen sovittavalla tavalla. Piiri soveltaa uutta palkkausjärjestelmää Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Henkilöstön peruskoulutustaso on parantunut. Koulutustasoindeksi Uuden henkilökunnan rekrytointi toteutetaan piirin henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön peruskoulutustason nostamista tuetaan. Koulutustasoa nostetaan rekrytoimalla korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita huolehtien kuitenkin siitä, että piirillä on henkilökunnassaan myös pitkän ammattityökokemuksen omaavia henkilöitä. Rekrytoinnin yhteydessä kiinnitetään huomiota koulutus- ja ammattityötaustan monipuolisuuteen, jotta pystytään vastaamaan yhä paremmin työsuojeluvalvonnan kolmen painopistealueen valvontaan. Kielitaitoon kiinnitetään huomiota rekrytoinnin yhteydessä ja säilytetään jatkossakin kaksikielisten (suomi-ruotsi) tarkastajien riittävä osuus. Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota sukupuolirakenteen korjaamiseen. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja sitä ylläpidetään ja kehitetään erilaisilla menetelmillä. Osaamistasoindeksi Tarkastajien valmiuksia kehitetään hallintamenettelyjen ja toimintakäytäntöjen valvonnassa. Kehitetään edelleen toimintatapoja piiriin asiakasaloitteisena tulevien selvityspyyntöjen hoitamiseksi, erityisesti koskien häirintää ja kuormitusta, yhteistyössä Uudenmaan ja Pohjois-Suomen työsuojelupiirien kanssa. Tapaturmantutkinnan toimintatapaa kehitetään. Toteutetun osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään. Piiri osallistuu osaamiskartoituksen seurantaan ja jatkokehittämiseen. Vuonna 2007 tehtävän osaamiskartoituksen tulosten ja kehityskeskusteluissa esille tulevien henkilökohtaisten kehittämisalueiden pohjalta tehdään työntekijälle oma henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Piirissä kannustetaan henkilöstöä osallistumaan hallinnon järjestämään sellaiseen koulutukseen, joka tukee henkilön kehittämistarpeita. Piiri järjestää myös omaa koulutusta koko henkilöstölle. Piirissä tullaan vuonna 2007 järjestämään omaa koulusta ainakin seuraavista aiheista: melu, työolosuhdemittareista Halmeri sekä valvontalaki. Piirin sisäiset ryhmät tulevat järjestämään ryhmien sisäistä

12 9 tai koko piirin yhteistä koulutusta tapaturmientorjunnasta, häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta, työsuhdeasioista sekä ulkomaalaisen työvoiman valvonnasta. Henkilöstön ikääntyessä ja lähestyessä eläkeikää pyritään kokeneiden tarkastajien osaaminen siirtämään uusille tarkastajille mm. perehdyttämisen tai tutor-toiminnan avulla, mikäli rinnakkaispalkkaus mahdollistaa rekrytoinnin. Työsuojelupiirin tavoitteena on rekrytointien yhteydessä pyrkiä kohottamaan henkilöstön peruskoulutustasoa ja ylläpitämään kaksikielisten tarkastajien osuutta henkilöstöstä sekä korjaamaan henkilöstön sukupuolirakennetta. Perehdyttämiseen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota ja se on entistä suunnitelmallisempaa työntekijöiden kehittämistarpeet huomioonottaen. Perehdytyksessä käytetään apuna piirien yhteistä perehdytysaineistoa. Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen koulutukseen ja piiri tukee sitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilöstön sukupuolirakenne on tasapainoisempi. Sukupuolirakenne-prosentti Työsuojelupiiri noudattaa rekrytoinnissa tasa-arvosuunnitelmaa. Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista. Suunnitelman seuranta ja raportointi. Henkilöstön kehittäminen perustuu piirin henkilöstöresurssien kehittämissuunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan ja kehitetään säännöllisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa ja sen onnistumista arvioidaan vuosittain Esimiesvalmiuksien kehittyminen Esimiehet hallitsevat henkilöstöjohtamisen. Johtamisen onnistumista kuvaavat tunnusluvut. Piirissä hyödynnetään tuloksia, joita saadaan yhdessä Uudenmaan ja Pohjois-Suomen työsuojelupiirin kanssa toteutetusta työsuojelupiirien esimiesvalmennuksesta. Piirin johtoa koulutetaan lisäksi koulutusorganisaatioita hyödyntäen. Esimiehet osallistuvat hallinnossa mahdollisesti järjestettävään esimieskoulutukseen ja kehittävät omaehtoisesti esimiestaitojaan.

13 3.3.4 Henkilöstön työkykyisyys on parantunut 10 Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutettu työterveyshuoltoa hyödyntäen ja sen tuloksia seurataan. Henkilöstö on motivoitunutta ja haluaa antaa jatkuvasti panoksensa toiminnan laadun parantamiseen. Työyhteisön toimivuus Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Eläköitymisikä Piiri kehittää työyhteisönsä hyvinvointia henkilöstöresurssien kehittämissuunnitelman mukaisesti. Piirissä tullaan järjestämään koko henkilökunnalle työterveyshuollon kanssa yhdessä suunniteltuja työhyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitä, joissa otetaan erityisesti huomioon työssä jaksaminen ja kuormittumisen ennalta ehkäisy muutostilanteissa ja henkilökunnan ikääntyessä. Henkilöstöbarometrin ja muun henkilöstöpalautteen tuloksia hyödynnetään toimenpiteitä suunniteltaessa. Myös erikseen niille tarkastajille, joita sivutoimipisteiden yhdistäminen koskee, tarjotaan työterveyshuollon kanssa yhdessä suunniteltuja ja toteutettavia palveluja. Piiri tulee tarjoamaan henkilökunnalle myös mahdollisuutta hakeutua Aslak-kuntoutukseen. Piirin avoimen sisäisen tiedottamisen ja muun vuorovaikutuksen avulla pyritään edelleen parantamaan henkilöstön työhyvinvointia. Esimiesten ja henkilökunnan välistä vuorovaikusta kehitetään edelleen. Henkilökunnan omaehtoisen liikunnan tukemista jatketaan piirissä. 3.4 RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista, josta vähintään 80 % suunnataan toiminnan painoalueille. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista ja siitä suunnataan toiminnan keskeisille painoalueille vähintään 80 % lisäämällä projektitoiminnan osuutta viranomaisaloitteisesta valvonnasta. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään resursseista enintään 20 %.

14 11 Piiri osallistuu tuottavuusohjelmahankkeeseen, jossa kehitetään tuottavuuden mittaamiskäytäntöjä ja tunnuslukuja. Piiri varautuu ministeriön asettamien työryhmien ja selvitysmiesten mahdollisiin ehdotuksiin. Toiminnan kustannuksia (esim. henkilöstö-, toimitila-, tietotekniikkakustannukset) seurataan ja ne eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Kustannusseuranta Piiri seuraa toimintansa kustannuksia. Piiri toimii työsuojeluosaston edellyttämällä tavalla sivutoimipisteiden määrän vähentämiseksi ja ottaa sen myös huomioon uusrekrytointien yhteydessä. Johto tekee tarvittavat päätökset kuultuaan henkilöstöä mahdollisimman monipuolisesti Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit Toimintojen tuottavuus on parantunut. Asiakaspalvelussa noudatetaan sovittuja toimitusaikatavoitteita. Asiakasaloitteiseen valvontaan käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Piiri kehittää asiakasaloitteisen toiminnan organisointia edelleen. Piiri käyttää asiakasaloitteeseen toimintaan enintään 20 % resursseistaan. Piiri noudattaa ministeriön päätöksessään STM/3257/2005 ( ) asettamia palvelujen toimitusaika- ja saatavuustavoitteita. 4 PIIRIN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA MUUT HANKKEET 4.1 VALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen vuoden 2007 valvontahankkeisiin: Torninosturien valvontahanke Piiri osallistuu torninosturien työmaatarkastusten ja ohjaamoiden kuntovalvonnan tehostamiseen erikseen sovittavan hankesuunnitelman mukaisesti.

15 SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke Piiri osallistuu SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahankkeeseen erikseen sovittavan hankesuunnitelman mukaisesti. 4.2 TUOTEVALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen vuoden 2007 tuotevalvontahankkeisiin: Trukkien valtakunnallinen valvontahanke Piiri osallistuu hankkeeseen erikseen sovittavalla tavalla Hengityssuojainhanke Piiri osallistuu hengityssuojainten turvallisuuteen liittyvään valtakunnalliseen tuotevalvontahankkeeseen erikseen sovittavalla tavalla Kemikaalien markkinavalvontahanke Piiri osallistuu valtakunnalliseen kemikaalien markkinavalvontahankkeeseen erikseen sovittavalla tavalla. 4.3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET Piirillä ei ole esityksiä tutkimus- ja kehittämishankkeiksi vuonna TASA-ARVON TAVOITTEET Työpaikkavalvonnassa ohjataan ja neuvotaan työnantajia tekemään tasa-arvosuunnitelma tasaarvovaltuutetun ohjeen mukaisesti. Työpaikkoja kannustetaan palkkakartoitusten laadintaan. Omassa toiminnassa pyritään edistämään tasa-arvon toteutumista. 6 VIESTINNÄN TAVOITTEET Piiri noudattaa STM:n ja piirihallinnon viestintästrategiaa ja toteuttaa vuosittain viestintää alueellisten tarpeiden mukaan piirin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelmaan sisällytetään piirikohtaisten häiriötilanteiden viestinnän ohjeiden laatiminen ja viestintäyhteistyöstä sopiminen. Piiri osallistuu myös Veto- ja Tykes-ohjelmiin liittyvän viestinnän toteuttamiseen. 7 VOIMAVARAT VUODELLE 2007 Työsuojelupiirin toimintaan osoitetaan euroa, mistä 1000 euroa yhteisten yhteistoimintaelinten jäsenten sekä pääluottamusmiesten kokousmatkamenoihin. 8 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Jokaista vuoden 2007 tulostavoitetta sekä tavoitetilaa kohden on määritelty joukko arviointikriteereitä. Arviointikriteerien tavoitteena on kuvata työsuojelupiirin onnistumista kunkin tavoitetilan suhteen ja tavoitellun muutoksen onnistumista piirin toimenpiteiden seurauksena.

16 13 Tulostavoitteiden toteutumisen ja voimavarojen käytön raportointi tehdään vuoden lopun tilanteen mukaisesti. Toimintakertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista määriteltyjen arviointikriteerien perusteella sekä esitetään muutkin uusimuotoisessa toimintakertomuksessa vaadittavat tiedot. Vaikka kausiraporttia ei piiriltä edellytetä, tulee työsuojelupiirillä kuitenkin olla selkeä käsitys tavoitteiden toteutumisesta ennen vuoden 2008 tulostavoitteita koskevia neuvotteluja. Työsuojelupiiri raportoi ns. toiminnalliset tiedot toimintotauluissa ja toimintakertomuksessa sekä esittää niistä myös sanallisen arvion. Työsuojelupiirin asiakaspalvelukysynnän määrän sekä työajan käytön seurannan osalta noudatetaan ministeriön antamia ohjeita. 9 TULOSPALKKIOT Tulospalkkioiden määrittelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin vuonna Piiri osallistuu tulospalkkiojärjestelmään vuonna Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 2006 Mikko Hurmalainen Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Hannu-Tuomas Kokko Piiripäällikkö Vaasan työsuojelupiiri Arto Teronen Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Nina Holm Ylitarkastaja Vaasan työsuojelupiiri

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOIT- TEET Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011;

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; tarkistusvuosi 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2014 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Tervettä työtä Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Pidempiä työuria työsuojelulla Työsuojeluhallinto Tampere 2015 Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristö- ja toiminta-analyysi

Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristö- ja toiminta-analyysi Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ympäristö- ja toiminta-analyysi Pohjois-Suomen työsuojelupiiri 2008 27.10.2008 Sisällysluettelo 2 1. Toimintakenttä... 3 1.1 Työpaikat ja työvoima...4 1.2 Työstä aiheutuvat

Lisätiedot

5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE

5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE 5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE VUOSISUUNNITELMA 2012 1 Työsuojelun vastuualueen perustehtävä ja valvontastrategia 2 Vastuualueen perustehtävänä on vastata alueellaan työolojen

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2003 Työsuojelu Suomessa 3 Uudistettu painos Hermes, Tampere 2003 4 Työsuojelu Suomessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 Kauniaisissa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tasa-arvoisten työyhteisöjen kulttuuri on kunnioittava, avoin ja osallistumiseen kannustava. Kauniaisten

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2008 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET...1

Lisätiedot

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat työsuojelupiirien toimintamenoista, terveysvalvonnan, tartuntatautien valvonnan, rokotteiden hankinnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot