Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen"

Transkriptio

1 Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen 1

2 Työsuojelun vastuualue

3 Entisistä kahdeksasta työsuojelupiiristä on muodostettu aluehallintovirastojen viisi työsuojelun vastuualuetta. Työpaikkojen näkökulmasta työsuojeluvalvonta säilyy ennallaan. 1) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen myös Ahvenanmaalla. 2) Länsi- ja Sisä-Suomen vastuualueeseen kuuluu myös Tampereella sijaitseva Työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikkö (Tupa). 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen myös Lapin aluehallintoviraston alueella. Työsuojelun vastuualue

4 Vastuualueilta kerättävä valvontatieto Valvonta ja sen yhteydessä kerättävä valvontatieto kohdentuu STM:n tulosohjauksen mukaan Yhteiskunnallinen vaikuttavuus; valvontaa kohdennetaan työn ja työolojen aiheuttaman haitallisen kuormituksen sekä tapaturmaisuuden perusteella 4

5 Runkosopimuksen valvonnan tavoitteita Toimivat käytännöt turvallisuusjohtamisessa Haitallinen henkinen ja fyysinen kuormitus Työtapaturmat ja kemikaaliriskit Työelämän pelisääntöjen valvonta työaika ulkomaalaiset ja tilaajavastuu määräaikaiset työsuhteet (mm. vuokratyö) tuotteiden turvallisuus; hankintamenettelyt Valvonnan tukena sidosryhmäyhteistyö ja viestintä Suunniteltujen tarkastusten määrän nosto 50 %:lla ESAVI työsuojelun vastuualue 5

6 Valvontastrategian osatekijät Suuntaaminen/ valinnat Vastuualueen valvontastrategia Vaikuttamisen menetelmät Tuottavuus ESAVI-TYÖSUOJELUVASTUUALUEEN SUUNNITTELU

7 Työsuojelun vastuualueiden valvonnan kohteena olevat toimialat Asiakasväkivallan uhan hallinta (47) Vähittäiskauppa, ei (473) ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa (55-56) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (49) Maaliikenne (81100) Kiinteistönhoito (80) Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (8423) Oikeustoimi (8424) Poliisitoimi ja rajojen vartiointi (843) Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta (852) Alemman perusasteen koulutus (853) Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (86-88) Terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitos- ja avopalvelut Käsin tehtävät nostot ja siirrot (10-11) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (16) Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (24) Metallien jalostus (25) Metallituotteiden valmistus (28) Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (41-43) Rakentaminen (47) Vähittäiskauppa, ei (473) ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa (55-56) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (49) Maaliikenne (50) Vesiliikenne (52100) Varastointi (55240) Lastinkäsittely (812) Siivouspalvelut (86-88) Terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitos- ja avopalvelut Toistotyö (10-11) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (13) Tekstiilien valmistus (14) Vaatteiden valmistus (16) Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (24) Metallien jalostus (25) Metallituotteiden valmistus (28) Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (47) Vähittäiskauppa, ei (473) ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa 7

8 Valvonnan kohteena olevat toimialat, jatkuu Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla (10-11) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (13) Tekstiilien valmistus (16) Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (17) Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (20-21) Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (22) Kumi- ja muovituotteiden valmistus (23) Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (24) Metallien jalostus (25) Metallituotteiden valmistus (28) Muiden koneiden ja laitteiden valmistus (30) Muiden kulkuneuvojen valmistus (35) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (41-43) Rakentaminen (49) Maaliikenne (52212) Tieliikenteen terminaalitoiminta (812) Siivouspalvelut ( ) Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus 8

9 Työolomittarit valvonnan välineenä Työsuojeluhallinnon, asiantuntijalaitosten ja työpaikkojen kanssa yhteistyössä kehitettyjä menetelmiä työolosuhteiden lainmukaisuuden mittaamiseksi: Valvonnan vaikuttavuuden väline Työpaikan kannalta luotettava, motivoiva vertailutieto Hallinnon kannalta lisäarvona tieto työolojen nykytilasta ja kehityssuunnasta => valvonnan suuntaaminen Auttaa vaikuttavuuden selvittämisessä Yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä Lisää valvonnan läpinäkyvyyttä

10 Mittareiden ja olosuhdetietojärjestelmän historiaa TR/MVR-mittari Elmeri 1996 Elmeri Valmeri-kysely ja Näppärä 2002 Halmeri Työolosuhdetietojärjestelmä Tietojärjestelmän täydennyksiä TOL 2008 ja Aluehallintomuutokset

11 Työolotietojärjestelmän mittarit Halmeri TR-mittari MVR Elmeri + Valmeri Kysely Näppärä Turvallisuusjohtaminen Tapaturmaja sairaustiedot Fyysinen työympäristö Työt ja työtavat, käyttäytyminen Psykososiaalinen työympäristö Vakavat vahingot Lievät vahingot Vaaratilanteet 11

12 Työolosuhdemittarit TR-mittari Talonrakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmä Yritysten väliset turvallisuuskilpailut Yleisesti työmaiden omassa käytössä MVR-mittari TR-mittaria vastaava maa- ja vesirakennustyömaan havainnointimenetelmä Elmeri + Työolojen havainnointi Sopii parhaiten fyysisen ja etukäteen rajattavissa olevalla paikalla tehtävän työn turvallisuuden mittaamiseen Turvallisuuskilpailut 12

13 Työolosuhdemittarit Näppärä Havainnointi ja haastattelumenetelmä näyttöpäätetyöhön Valmeri-kysely Kysely työolosuhteiden nykytilasta Fyysinen työympäristö, tuki- ja liikuntaelinten kuormitus, psykososiaalinen kuormitus Halmeri-menetelmä Hallintajärjestelmien arviointi Kattaa pääpiirteet työturvallisuuslain sisältämistä seikoista Itsearviointi/valvontakysely tai tarkastus 13

14 kysely vastaus palaute valmistelut käynti tark.kert. Turvallisuusjohtamisen etävalvonta Työpaikkatarkastus mittareita käyttäen Tarkastaja Tarkastaja STM:n Työolotietokanta Työpaikka Raportit - toimialakohtaiset -aluekohtaiset -työpaikkakohtaiset Työpaikka Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Kirsi Häkkinen

15 [Asiakirjan tyyppi] 1 (1) [pvm] Esimerkki työpaikkaraportista XXX Pankki Oyj Raportti käsittää 11 vastausta kohdetyöpaikalta ja 36:n vertailutyöpaikan 37 tarkastusta KOHDETYÖPAIKKA Nimi XXX Pankki Oyj TK-numero Tarkastukset VERTAILUTYÖPAIKAT Toimialat Pankkitoiminta Aluehallintovirastot - Etelä-Suomen AVI Aikaväli

16 Esimerkki toimialaraportista Valmeri-toimialavertailu, Uusimaa / Osaindeksit C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H I Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 16

17 Tavoitteita v TR MVR Valmeri Elmeri + Halmeri Etelä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Yhteensä

18 Nykytilanne Valvonnasta kerättävää tietoa ja työolosuhdetietokantaa kehitetään: RESURSSITYÖRYHMÄ II EHDOTUSTEN täytäntöönpano työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmän VALTIMOprojektin yhteydessä Valtimo 1 ( ) tarkastajan työvälineet Valtimo 2 ( ) suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmät sekä sähköinen asiointi 18

19 Työolosuhdemittareiden esittely ja linkki lomakkeisiin 19

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE

5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE 5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE VUOSISUUNNITELMA 2012 1 Työsuojelun vastuualueen perustehtävä ja valvontastrategia 2 Vastuualueen perustehtävänä on vastata alueellaan työolojen

Lisätiedot

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Liite 3 A. Toimialaluokitus 2008. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Liite 3 A Toimialaluokitus 2008 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 011 Yksivuotisten kasvien viljely 012 Monivuotisten

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Yleistä Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Kirsi Kyrkkö 31.1.2013 Yleiset tavoitteet STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (SKS 2020) Hyvinvoinnille

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 16.9.2010. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä

Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä Täyttöohje Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien konserniyritysten ulkomailla olevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sijaintia,

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Tuottajahintaindeksit 2014, kesäkuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Arja Äyräväinen Hyvinvointia työstä Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. tapaturmat

Lisätiedot

Chemical AbstractService (CAS)- numero. Yleisnimi

Chemical AbstractService (CAS)- numero. Yleisnimi Liite 1 ja 2 PDF-tiedostona. (22.8.2011/965) Liite 2 (17.11.2011/1156) AINEEN NIMEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUS SEKÄ YLEISNIMEN MUODOSTAMINEN A OSA SEOKSEN SISÄLTÄMÄN AINEEN NIMEN PITÄMINEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUTENA

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

SISÄLLYS. N:o 553. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2008 N:o 553 SISÄLLYS N:o Sivu 553 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta... 1741 N:o

Lisätiedot