Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006

2 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEKÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Työtapaturmien torjunta Muut tavoitteet PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Esimiesvalmiuksien kehittyminen Henkilöstön työkykyisyys on parantunut RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit PIIRIN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA HANKKEET VALTAKUNNALLISET VALVONTATEHTÄVÄT VALVONTAHANKKEET Torninosturien valvontahanke SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke TUOTEVALVONTAHANKKEET Trukkien valtakunnallinen valvontahanke Hengityssuojainhanke Kemikaalien markkinavalvontahanke TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET TASA-ARVON TAVOITTEET VIESTINNÄN TAVOITTEET VOIMAVARAT VUODELLE TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TULOSPALKKIOT...21

3 1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset ja tavoitteet on esitetty vuonna 2006 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 2 TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEKÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI Työsuojelupiirien toiminta-ajatus, toimintaympäristön kuvaus ja oman toiminnan analyysi on esitetty vuonna 2006 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 3 TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Työaikalainsäädännön valvonta Viranomaisaloitteisen valvonnan kohteena olevilla työpaikoilla on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työaikakirjanpito. Vuosittain on toteutettu ministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaista suunnattua työaikavalvontaa Työaikakirjanpito täyttää vaatimukset Suunnattu valvonta toteutettu Työaikalakia valvotaan kaikissa niissä viranomaisaloitteisissa työsuojelutarkastuksissa, joissa se tarkastuksen luonne huomioonottaen on sisällytettävissä tarkastuksen asialistaan. Työaikavalvontaa suunnataan ministeriön ohjeen mukaisesti ja vuonna 2007 tehdään 140 tarkastusta, joista - vähintään 15% kuljetukseen - vähintään 5 % kunta-alan toimialueelle - vähintään 60 % kohdentuen eri alojen toimihenkilöihin ja ylempien toimihenkilöihin (teollisuus, kiinteistönhoito, rakentaminen ja kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeet) - muut 20 % suunnataan alueellisten näkökohtien perusteella ongelmalliseksi osoittautuville toimialoille tai työpaikoille. Resursseina työaikavalvonnan on arvioitu vievän aikaa muun tarkastustoiminnan yhteydessä tehtynä 6 htkk.

4 2 Asiakasväkivallan hallinta Asiakasväkivallan uhan tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimivat järjestelmät valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien hallintajärjestelmien olemassaolo Volyymitavoite saavutettu Vähittäiskauppa (5211) Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa Hotelli- ja ravintola-ala (551) Hotellit (553) Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit (554) Kahvi- olut ja drinkkibaarit Joukkoliikenne (601) Rautatieliikenne (60212) Säännöllinen linja-autoliikenne (60220) Taksiliikenne Kiinteistönhoito (70320,747) Kiinteistöjenhoito ja siivoustyö Julkishallinto ja turvallisuus (746) Etsivä- vartiointi- ja turvallisuuspalvelut (7523) Oikeustoimi ja vankeinhoito (7524) Poliisi (753) (751) Pakollinen sosiaalivakuutus Julkinen hallinto Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) (9131) Sosiaalipalvelut Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 205 työpaikkaa). Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta Haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo

5 3 Volyymitavoite saavutettu Julkinen hallinto (751) (753) (746) (7523) (7524) (75220) Julkishallinto Pakollinen sosiaalivakuutus Etsivä-, vartiointi ja turvallisuuspalvelut Oikeustoimi ja vankeinhoito Poliisi Maanpuolustus Koulutus (80) Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) Sosiaalipalvelut Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt (9131) Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt : Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 115 työpaikkaa). Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Haitallisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Volyymitavoite saavutettu Pankki-, rahoitus- ja vakuutustoiminta (651) Pankkitoiminta (652) Muu rahoituksen välitys (660) Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus Kiinteistönhoitotyö (70320,747)Kiinteistönhoito ja siivoustyö IT-ala (722) Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi (723) Tietojenkäsittely (64202) Muu teleliikenne (64204) Internet-yhteyksien tarjoaminen

6 Julkishallinto ja turvallisuus (746) Etsivä- vartiointi- ja turvallisuuspalvelut (7523) Oikeustoimi ja vankeinhoito (7524) Poliisi (75220) (753) (751) Maanpuolustus Pakollinen sosiaalivakuutus Julkinen hallinto Koulutus (80) Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) Sosiaalipalvelut Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt (9131) Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 4 Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 146 työpaikkaa). Henkiseen hyvinvointiin työssä liittyvä työpaikoille suunnattu tilaisuus on tarkoitus järjestää vuoden 2007 aikana. Yhteiskumppaniksi Kuopion työterveyslaitosta ja muita mahdollisia sidosryhmiä kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopiston psykologian laitosta. Samana päivänä edellä mainittua yleisötilaisuutta ennen järjestetään tarkastajille suunnattu työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallintaan kohdennettu koulutus. Piiri osallistuu Kuopion työterveyslaitoksen suunnittelemaan työterveyshuolloille kohdennettuun hankkeeseen Keski-Suomen ja Itä-Suomen työsuojelupiirien alueella. Hankkeessa on tarkoitus selvittää henkiseen ja fyysiseen kuormittumiseen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyen työterveyshuoltojen mahdollisuuksiin vastata työpaikoilla esille tulleisiin kuormitusta koskeviin haasteisiin. Hankesuunnittelun on tehnyt Kuopion työterveyslaitos ja saanut rahoitusta hankkeelle TUKErahoista. Hanke on suunniteltu vuosille Piirin arvio henkisen hyvinvoinnin painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista: Piiri käyttää henkisen hyvinvoinnin painoalueelle noin 44 htkk + työaikavalvonta 6 htkk, yhteensä 50 htkk. (Kolmelle painoalueille käytetään yhteensä noin 120 henkilötyökuukautta, tästä noin 39 % henkisen hyvinvoinnin painoalueelle työaikavalvonta mukaan lukien.) Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat hallitaan ja tunnistetaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo

7 5 Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Pankki-, rahoitus- ja vakuutustoiminta(mukana toiminnassa, vaikka ei tarkastuksia 2005) (651) Pankkitoiminta (652) Muu rahoituksen välitys (660) Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus IT-ala (722) Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi (723) Tietojenkäsittely (64202) Muu teleliikenne (64204) Internet-yhteyksien tarjoaminen Metallin jalostus (27,28,29) Metallin jalostus, metallituotteiden valmistus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Prosessiteollisuus (21,23,24) Prosessiteollisuuden laitokset Julkinen hallinto (751) Julkinen hallinto Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 46 työpaikkaa). Käsin tehtävät nostot Käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Maa- ja metsätalous (011) Kasvinviljely (012) Kotieläintalous (013) Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (014) Maataloutta palveleva toiminta (020) Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut

8 Elintarviketeollisuus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Puutuotteiden valmistus (20) Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Metalliteollisuus (27,28,29) Metallin jalostus, metallituotteiden valmistus Rakentaminen (45) Rakentaminen Kaupan alan (51) Tukkukauppa (52) Vähittäiskauppa Kiinteistönhoito ja siivoustyö (70320) Kiinteistöjenhoito (747) Siivous Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) Sosiaalipalvelut Koulutus (80) Koulujen ruokapalvelut 6 Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 245 työpaikkaa). Toistotyö Toistotyöhön liittyvä haitallinen kuormitus tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Elintarviketeollisuus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Tekstiili- ja vaateteollisuus (17) Tekstiilien valmistus (18) Vaatteiden valmistus Puutuotteiden valmistus (20) Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Metalliteollisuus (27,28,29) Metallin jalostus, metallituotteiden valmistus

9 7 Rakentaminen (45) Rakentaminen Kaupan ala (52) Vähittäiskauppa Koulutus (80) Koulujen ruokahuolto Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 116 työpaikkaa). Kuopion työterveyslaitoksen toteuttamassa hankkeessa arvioidaan myös fyysistä kuormitusta kuten käsin tehtäviä nostoja. kts. kohdat ja 4.3. Piiri osallistuu SLIC:n tarkastuskampajaan (käsin tehtävät taakkojen siirrot). Piirin arvio käytettävistä henkilötyökuukausista sekä esitys työolomittarien koulutuksesta ja käytöstä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueella: Piiri käyttää tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueelle noin 35 htkk. (Kolmelle painoalueille käytetään yhteensä noin 120 henkilötyökuukautta, tästä noin 31 % tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueelle.) Näppärä- ja toistotyökoulutuksen on saanut kaikki tarkastajat. Näppärää käytetään 10 kohteen arviointimenetelmänä ja toistotyö- menetelmää 10 kohteen arvioinnissa. Piirillä on ollut käytössään koko tulossopimuskauden ajan oma 3-portainen asteikko työolojen arviointiin tules-alueella. Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet. Ministeriö hyväksyy piirin esityksen työolomittareiden käytöstä. Ministeriö pitää tärkeänä sitä, että piiri varmistaa vuoden 2007 aikana valmiutensa käyttää eri työolomittareita valvonnassa sekä edistää sitä, että työpaikat omaksuisivat mittareita omaan käyttöönsä järjestelmällisen työolojen seurannan työkaluksi Työtapaturmien torjunta Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla Turvallisuuden hallintamenetelmiä ja työolojen seurantamenettelyjä käytetään valvonnan kohteeksi valituilla tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla. Hallintamenettelyjen olemassaolo Tapaturmataajuuden muutos Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu

10 Metsätalous (20) Metsätalous ja siihen liittyvä palvelu (10300) Turpeen nosto Elintarviketeollisuus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Puutuotteiden valmistus (20) Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (361) Huonekalujen valmistus Prosessiteollisuuden laitokset (21) Massan, paperin- ja paperituotteiden valmistus (24) Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ym. valmistus Lasi- ja keramiikkateollisuus (26) Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus Metalliteollisuus (27) Metallien jalostus (28) Metallituotteiden valmistus MET-haastamme kilpailun arvioinnit (29) Koneiden ja laitteiden valmistus (35) Muu kulkuneuvojen valmistus Rakentaminen (45) Rakentaminen Kuljetus, lastaus ja varastointi (60240) Tieliikenteen tavarankuljetus (631) Lastinkäsittely ja varastointi (63212) Tieliikenteen terminaalitoiminta Koulutus (80) Koulujen tekninen työ Tukkukauppojen ja suurten vähittäiskauppojen varastointi- ja lastauspaikat Ympäristönhuolto (90) Ympäristönhuolto (erityisesti jätehuolto, jätteiden keräily ja käsittely) Teollisuuslaitosten saneeraus ja kunnossapito : Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 171 työpaikkaa; turvallisuudenhallinta tapaturmavaarallisilla aloilla). Yhteiset työpaikat Yhteisten työpaikkojen asioita käsitellään seuraavilla toimialoilla Maa- ja metsätalouden ja turvetuotannon yhteiset työpaikat Yhteiset rakennustyömaat ja niihin liittyvien rakennushankkeiden valmistelu ja toteutus, joissa vaikutetaan -toimialan 45 työhön Prosessiteollisuuden laitokset, joissa valmistetaan - massaa, paperia ja paperituotteita (toimiala 21) - kemikaaleja, kemiallisia yms. tuotteita (toimiala 24) Telakat yms. työpaikat, joissa valmistetaan ja korjataan laivoja tai veneitä (toimiala 35) Tieliikenteen terminaalit sekä tukkukauppojen ja suurten vähittäiskauppojen varastointi- ja lastauspaikat, joissa tehdään mm. - lastinkäsittelyä ja varastointia (toimiala 631) - tieliikenteen terminaalitoimintaa (63212)

11 Jätteiden keräys- ja käsittelypaikat, jossa tehdään mm. - toimialalle (90) Ympäristönhuolto kuuluvia töitä Teollisuuslaitosten saneeraus ja kunnossapito : Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 184 työpaikkaa; turvallisuudenhallinta yhteisillä työpaikoilla). Piirin arvio käytettävistä henkilötyökuukausista sekä esitys työolomittarien koulutuksesta ja käytöstä työtapaturmien torjunnan painoalueelle: Piiri käyttää työtapaturmien torjunnan painoalueelle noin 35 htkk. (Kolmelle painoalueille käytetään yhteensä noin 120 henkilötyökuukautta, tästä noin 31 % työtapaturmien torjunnan painoalueelle.) Piiri henkilöstö on koulutettu vuoden 2006 loppuun mennessä Elmeri+-, Valmeri-, TR- ja MVRtyöolosuhdemittareihin sekä Halmeri -turvallisuusjohtamisen valvontamenetelmään. Mittareita käytetään niissä kohteissa, joissa niiden käyttö on järkevää, turvallisuuden hallintamenettelyjen toimivuuden selvittämiseksi. Samalla haetaan tuntumaa, mille toimialoille työolosuhdemittarit soveltuvat laajemmin käytettäväksi normaalin tarkastustoiminnan osana. Elmeri+ -työolosuhdemittaria käytetään 30 kohteessa Valmeri -valvontamenetelmää käytetään 20 kohteessa. Halmeri -turvallisuusjohtamisen valvontamenetelmää käytetään 20 kohteessa. TR -työolosuhdemittaria käytetään piirissä toteutettavan kilpailuun osallistuvissa arviolta noin 20 kohteessa. MVR -työolosuhdemittaria käytetään 2 kohteessa. Työolosuhdemittareilla saadut tiedot viedään työolotietokantaan. Piirillä on ollut käytössään koko tulossopimuskauden ajan oma 3-portainen asteikko työolojen arviointiin tapaturmien torjunnan painoalueella. Piiri osallistuu arvioijana alueella vuonna 2007 toteuttavaan rakennusalan järjestöjen turvallisuuskilpailuun sekä telinetorstai- tapahtumaan ja torninostureiden tarkastushankkeeseen. Samoin piiri osallistuu arvioijana piirin alueella toteutettavaan MET- haastamme kilpailuun. Ministeriö hyväksyy tavoitteet. Ministeriö hyväksyy piirin esityksen työolomittareiden käytöstä. Ministeriö pitää tärkeänä sitä, että piiri varmistaa vuoden 2007 aikana valmiutensa käyttää eri työolosuhdemittareita valvonnassa. Tärkeää on myös edistää sitä, että työpaikat omaksuisivat työolomittareita omaan käyttöönsä järjestelmällisen työolojen seurannan työkaluksi Muut tavoitteet Valvonnan kohteina olevien työpaikkojen työolosuhteet vastaavat lainsäädännön vaatimuksia työsuojelupiirikohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta Arvio maantie- ja yritysvalvonnan kohteena olevista kuljettajatyöpäivistä

12 Piiri tekee ajopiirturilevyjen tarkastuksia 3850 kpl yritystarkastuksissa. Määrällisen tavoitteen toteutuma Ministeriö hyväksyy piirin esittämän tavoitteen yrityksissä tehtävistä tarkastuksista. Ulkomaisen työvoiman valvonta 10 Ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuutta valvotaan ministeriön antaman ohjeen mukaisilla toimialoilla. Samalla varmistutaan siitä, että valvonnan kohteena olevissa työpaikoissa ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteisiin sovelletaan vähimmäistyöehtoja. Piiri tekee ministeriön ohjeen mukaisesti 10 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä. Piiri raportoi työsuojeluosastolle ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta sekä työsuhteen vähimmäistyöehtoja koskeneista valvontatoimenpiteistä ja resurssien käytöstä. Raportoitavia asioita ovat; tehdyt tarkastukset ja työsuhdeasiain selvitykset sekä ilmoitukset poliisille. Ministeriö pyytää työsuojelupiiriä selventämään tavoitteitaan siten, että ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuutta valvotaan kaikissa niissä viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa, joissa se tarkastuksen luonne huomioon ottaen on mahdollista. Tämä valvonta tulee kohdistua ministeriön ohjeessa STM/27/2005 mainituille toimialoille sekä mahdollisesti työsuojelupiirin itse valitsemille toimialoille. Lisäksi valvonnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, onko lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4a :ssä säädetystä edustajan asettamisvelvollisuudesta huolehdittu. Edellä mainitun lisäksi työsuojelupiirin tulee tehdä vähintään 10 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen noudattamisen valvonnassa. Ministeriö toteaa, että piirin esittämät arviointikriteerit tulee poistaa tulossopimuksesta. Yhdenvertaisuuslain valvonta Piiri vastaa kaikkiin asiakasaloitteiseen kysyntään tältä osin ja pyrkii ehkäisemään ongelmia tiedotuksen ja viestinnän keinoin. Ministeriö hyväksyy työsuojelupiirin tavoitteen. Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta

13 11 Piiri ottaa tarkastuksilla esille radonin mittaustarpeen niillä alueilla, joissa piirin alueella radonia tiedetään olevan. Kyseisten alueiden työpaikkoja velvoitetaan mittaamaan tammi - helmikuu 2007 tai joulukuu helmikuu 2008 välisenä aikana työpaikan radonpitoisuus. Ministeriö hyväksyy tavoitteen. Ministeriö korostaa kuitenkin sitä, että valvonnan tehokkuuden kannalta on tärkeää tehdä yhteistyötä STUK:n kanssa. Lisäksi ministeriö pitää resurssien käytön kannalta tärkeänä sitä, että valvonta kytketään mahdollisuuksien mukaan painoalueiden työpaikkojen valvontaan. Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla Piiri suorittaa tupakkalain mukaista valvontaa muun ravintolavalvonnan yhteydessä. Ministeriö hyväksyy piirin esittämän tavoitteen siten täydennettynä, että tupakkalain (700/2006) muuttuessa tehdään tarvittaessa viranomaisyhteistyötä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Kemikaalivalvonta Piiri suorittaa kemikaalivalvontaa jätteiden käsittelyssä sekä metalliteollisuudessa. Tarkastuksilla varmistetaan sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn sekä metallituotteiden valmistuksen ja jalostuksen työpaikkojen riskinarviointien olemassaolo ja kemikaalien turvallinen käyttö. Piiri osallistuu valtakunnalliseen kemikaalivalvontahankkeeseen. Alusten valvonta Keski-Suomen työsuojelupiirille on siirretty sisävesialusten valvonta koko maan alueella lukuun ottamatta Pohjois-Suomen piirin aluetta. Valvonnassa noudatetaan STM/1808/2005 kirjeen liitteessä 5 sovittujen periaatteiden mukaisesti. Keski-Suomen työsuojelupiiri tekee tarkastuksia myös sisävesillä yli 500 rekisteritonnin suomalaisilla aluksilla, mikäli sellaista liikennettä suuntautuu sisävesille. Piirikohtaiset muut tavoitteet Piirin muita viranomaistoiminnan tavoitteita ovat teollisuudessa kemikaali- ja melualtistumiset, sekä työtiloina käytettävien kiinteistöjen sisäilmaongelmat.

14 12 Piiri osallistuu Euroopan työterveys ja -turvallisuusviikon toimintaan järjestäen aiheeseen liittyvän yleisötilaisuuden. Piiri osallistuu terveydenhuolto- hankkeeseen. Piiri osallistuu myös yksityiseen terveydenhuoltohankkeeseen. Piirin arvio piirin muihin tavoitteisiin käytettävistä henkilötyökuukausista: Piiri käyttää muihin tavoitteisiin vähintään 25 henkilötyökuukautta eli noin 17,2 % viranomaisaloitteisesta toiminnasta. Piirin kokonaisresurssi on 241,7 htkk ja siitä 60% on 145 htkk ja painoaluetyöhön käytetään noin 120 htkk eli 82,8 % viranomaisaloitteisesta toiminnasta. Muut tavoitteet pääsääntöisesti toteutetaan keskeisille painoalueille suunnattujen tarkastusten yhteydessä, paitsi ajo- ja lepoaikojen valvonta yrityksissä. Määrällisten tavoitteiden toteutuma Ministeriö esittää lisäksi tavoitteeksi, että tarkastuksissa joissa se tarkastuksen luonne huomioon ottaen on mahdollista, tulee valvoa koneiden, laitteiden, henkilösuojainten ja kemikaalien säädöstenmukaisuutta. 3.2 PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Valvonta on asiakkaiden kannalta yhtenäistä ja se perustuu yhdenmukaisesti määriteltyyn laatutasoon. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset Piirin laatujärjestelmää pidetään ajan tasalla ja toimintatapoja yhtenäistetään huomioiden ministeriöltä tulevat toimintatapa- ja menettelytapaohjeet. Piiri suorittaa itsearvioinnin vuoden 2007 lopulla. Ministeriö esittää lisäksi, että piiri osallistuu piirien tuottavuuden kehittämishankkeeseen Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa

15 Työsuojelupiiri on arvostettu yhteistyökumppani työolojen parantamiseen liittyvissä asioissa. 13 Sidosryhmäpalaute ja oma arviointi Työsuojelulautakunnan kautta pyritään saamaan mahdollisimman paljon palautetta eri sidosryhmien taholta. Piiri ottaa toiminnassaan huomioon sidosryhmäkyselyssä esille nousseita kehittämistoimenpiteitä. Piirin tavoitteena on tehdä aktiivisesti yhteistyötä työsuojelulautakunnan, työterveyslaitoksen, työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä luoda toimiva yhteistyösuhde poliisi- ja syyttäjälaitoksen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat TE-keskus, lääninhallitus, maakuntaliitto, Työturvallisuuskeskus ja TUKES sekä Säteilyturvakeskus, ympäristökeskus, kuntien ympäristöterveyshuollot, maatalouskeskus ja metsäkeskus sekä Jyväskylän yliopisto sekä paikalliset ulkomaalaisasioita hoitavat viranomaiset. Työsuojelupiiri toimii yhteistyössä lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa mikäli työterveyshuoltopalvelujen saatavuudessa esiintyy ongelmia Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Valvonnan suunnitteluun, kohdentamiseen ja vaikuttamiseen työelämän oleellisiin kysymyksiin on toimivat menetelmät ja niiden toimivuutta seurataan. Kohdentumisen toteutuminen ja vaikuttamisen laatu Piiri toimii ministeriön antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti, ja käyttää toiminnassaan hallinnon kehittämiä toimivien käytäntöjen ja hallintamallien olemassaolon toteamismalleja Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet Piirin toimintatapa vastaa tulosohjaamisen tarpeita ja vaatimuksia. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset

16 14 Piirin organisointia edelleen kehitetään ministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja olemassa olevat resurssit saatetaan vastaamaan tulosohjauksen tarpeita ja vaatimuksia. Osittain organisaatio muutetaan vuoden 2007 alusta. Lisäksi organisaatiota tarkastellaan henkilöstön kehittämishankkeen aikana ja syksyllä 2007 tehdään mahdolliset hankkeen aikana syntyneet uudet organisaatiomuutokset. 3.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Työn vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä on käytössä. Järjestelmän toimivuus Piiri tekee uuden palkkausjärjestelmän mukaiset pisteytykset vuoden 2007 alussa. Pisteytyksen jälkeen järjestelmän toimivuutta voidaan arvioida. Ministeriö toteaa, että palkkausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan erillisessä seurantaryhmässä Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Henkilöstön peruskoulutustaso on parantunut. Koulutustasoindeksi Uusrekrytoinnissa huomioidaan koulutustason nostamisen ja laajentamisen tarve ja samalla annetaan painoarvoa jo aiemmin hankitusta koulutuksesta ja saadusta työkokemuksesta muualla työelämässä, jos se palvelee tarkastajan työssä onnistumista. Rekrytoinnissa huomioidaan myös työsuojelupiirin tarvitsema monipuolinen ammattitaito ja -koulutus. Piirin henkilöstön oman ehtoista kouluttautumista on tuetta ja tuetaan jatkossakin. Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja sitä ylläpidetään ja kehitetään erilaisilla menetelmillä.

17 15 Osaamistasoindeksi Piiri osallistuu tarjolla olevaan valtakunnalliseen koulutukseen kunkin henkilön omassa tehtävässään suoriutumisen ja kehittymistarpeen perusteella. Rekrytoinnissa huomioidaan jo aiemmin muualla hankittu piirin osaamistasoa nostava työkokemus lisäarvona. Osaamiskartoitus uusitaan ministeriön ohjeen mukaisesti. Piiri huomioi ministeriön antamassa muistiossa mainitut asiat oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Lisäksi piiri järjestää teemakohtaista koulutusta esille tulevista ajankohtaisista uusista valvontaan liittyvistä asioista mm. ulkomaalais-, yhdenvertaisuusasioissa, tilaajavastuulaista ja uudesta käyttöpäätöksestä. Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet. Henkilöstön sukupuolirakenne on tasapainoisempi. Sukupuolirakenne-prosentti Piirin sukupuolirakenne on tasapainoinen. Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista. Suunnitelman seuranta ja raportointi Piiri toteuttaa henkilöstön kehittämissuunnitelmaa (liite2) lisäksi ottaen huomioon osaamisen kehittämisarvioinneissa selville saadut on kehittämistarpeet. Myös kehityskeskusteluissa otetaan esille kunkin henkilökohtaiset ammattitaidon kehittämisen tarpeet. Piiri on suunnitellut vuoden 2005 aikana henkilöstön kehittämishankkeen. Hanke alkoi syyskuussa 2006 ja sen toteutusta jatketaan vielä vuoden 2007 aikana. Piiri ottaa käyttöönsä ministeriön laatiman henkilöstön kehittämissuunnitelman ja tarkastuskertomusohjeistuksen.

18 16 Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet Esimiesvalmiuksien kehittyminen Esimiehet hallitsevat henkilöstöjohtamisen. Johtamisen onnistumista kuvaavat tunnusluvut Piiripäällikkö ja piiripäällikön 1. ja 2. sijainen osallistuvat hallinnon järjestämiin esimiesvalmennuksiin, mikäli tällaisia järjestetään. Ministeriö edellyttää kuitenkin, että piiri huolehtii esimiesvalmennuksesta hankkimalla tarvittavaa koulutusta Henkilöstön työkykyisyys on parantunut Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutettu työterveyshuoltoa hyödyntäen ja sen tuloksia seurataan. Henkilöstö on motivoitunutta ja haluaa antaa jatkuvasti panoksensa toiminnan laadun parantamiseen. Työyhteisön toimivuus Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Eläköitymisikä Henkilöstön kehittämishankkeen yhtenä osa-alueena on vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja työyhteisön toimivuuden parantaminen. Työtyytyväisyyttä yritetään parantaa myös työterveyshuollon asiantuntemusta apuna käyttäen. Kehittämistyössä huomioidaan työsuojelupiirien henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaraportin suositukset jatkotoimenpiteiksi. Piirin henkilöstön omaehtoista työkyvyn ylläpitoa tuetaan. 3.4 RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti

19 17 Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista, josta vähintään 80 % suunnataan toiminnan painoalueille. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista, josta suunnittelun mukaan yli 80 % suunnataan toiminnan painoalueille. Liite 1. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. Tuottavuusohjelman puitteissa piiri varautuu vähentämään yhden toimistosihteerin viran sitten, kun virka vapautuu yhden toimistosihteerin siirryttyä vanhuuseläkkeelle. Henkilön eläköitymisikä 63 vuotta täyttyy vuoden 2007 elokuussa, mutta henkilöllä on mahdollisuus jatkaa virassa aina 68 ikävuoteen saakka (v. 2012). Toiminnan kustannuksia (esim. henkilöstö-, toimitila-, tietotekniikkakustannukset) seurataan ja ne eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Kustannusseuranta Piiri seuraa kustannuksia ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Hanselin palveluita ja muiden piirien kanssa yhteiskilpailutusta käytetään aina silloin kun sen on järkevin ja edullisin vaihtoehto Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit Toimintojen tuottavuus on parantunut. Asiakaspalvelussa noudatetaan sovittuja toimitusaikatavoitteita. Asiakasaloitteiseen valvontaan käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Asiakasaloitteiseen toimintaan enintään 20% resursseista.

20 18 Piiri noudattaa ministeriön antamia ohjeita asiakasaloitteisen toiminnan ulottuvuudesta. Toiminnan osuutta työajasta seurataan neljä kertaa vuodessa toteutetuin otannoin, vaikka periaatteessa asiakasaloitteista toimintaa hoitaa päivittäin vain kaksi henkilöä. Toinen heistä hoitaa työolosuhdepäivystystä ja toinen työsuhdeasioita. Toiminta on jo suunniteltu niin, että vähintään 60 % toiminnasta menee viranomaisaloitteiseen toimintaan ja noin 20 % hallinto- ja tukitoimiin. Joten asiakasaloitteiseen toimintaan voidaan käyttää ainoastaan maksimissa 20 % resursseista. Asiakasaloitteisessa toiminnassa mietitään edelleen mahdollisia uusia toimintatapoja, joilla asiakas palvellaan, mutta minimi resurssein ja keskittyen vain oman toimivallan mukaisiin asioihin. 4 ERÄIDEN PIIRIEN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA MUUT HANKKEET 4.1 VALTAKUNNALLISET VALVONTATEHTÄVÄT Keski-Suomen työsuojelupiirillä on hoidettavana sisävesialusten valvonta Pohjois-Suomen piirin aluetta lukuun ottamatta. 4.2 VALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen vuoden 2007 valvontahankkeisiin: Torninosturien valvontahanke Piiri osallistuu torninosturien valvontahankkeeseen SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke Piiri osallistuu SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahakkeeseen. Ministeriö toteaa, että piiri osallistuu torninosturien valvontahankkeeseen sekä SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahankkeeseen. Terveydenhuollon työpaikkojen työsuojelun valvontahanke jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. 4.3 TUOTEVALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen vuoden 2007 tuotevalvontahankkeisiin:

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön ja

Sosiaali ja terveysministeriön ja Sosiaali ja terveysministeriön ja Itä Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010 2011, tarkistusvuosi 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta Työsuojeluvalvonta

LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta Työsuojeluvalvonta LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta 2.1.19 Työsuojeluvalvonta TYÖSUOJELUN VASTUUALUEEN VUOSIRAPORTISTA 2010 liitteeksi kohdat 1. johdon katsaus toimintaan sekä 2.5.

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta 7.2.2013 Päivi Suorsa Ydinviestit 2012-2015 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot