Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006

2 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEKÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Työtapaturmien torjunta Muut tavoitteet PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Esimiesvalmiuksien kehittyminen Henkilöstön työkykyisyys on parantunut RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit PIIRIN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA HANKKEET VALTAKUNNALLISET VALVONTATEHTÄVÄT VALVONTAHANKKEET Torninosturien valvontahanke SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke TUOTEVALVONTAHANKKEET Trukkien valtakunnallinen valvontahanke Hengityssuojainhanke Kemikaalien markkinavalvontahanke TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET TASA-ARVON TAVOITTEET VIESTINNÄN TAVOITTEET VOIMAVARAT VUODELLE TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TULOSPALKKIOT...21

3 1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset ja tavoitteet on esitetty vuonna 2006 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 2 TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEKÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI Työsuojelupiirien toiminta-ajatus, toimintaympäristön kuvaus ja oman toiminnan analyysi on esitetty vuonna 2006 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 3 TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Työaikalainsäädännön valvonta Viranomaisaloitteisen valvonnan kohteena olevilla työpaikoilla on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työaikakirjanpito. Vuosittain on toteutettu ministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaista suunnattua työaikavalvontaa Työaikakirjanpito täyttää vaatimukset Suunnattu valvonta toteutettu Työaikalakia valvotaan kaikissa niissä viranomaisaloitteisissa työsuojelutarkastuksissa, joissa se tarkastuksen luonne huomioonottaen on sisällytettävissä tarkastuksen asialistaan. Työaikavalvontaa suunnataan ministeriön ohjeen mukaisesti ja vuonna 2007 tehdään 140 tarkastusta, joista - vähintään 15% kuljetukseen - vähintään 5 % kunta-alan toimialueelle - vähintään 60 % kohdentuen eri alojen toimihenkilöihin ja ylempien toimihenkilöihin (teollisuus, kiinteistönhoito, rakentaminen ja kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeet) - muut 20 % suunnataan alueellisten näkökohtien perusteella ongelmalliseksi osoittautuville toimialoille tai työpaikoille. Resursseina työaikavalvonnan on arvioitu vievän aikaa muun tarkastustoiminnan yhteydessä tehtynä 6 htkk.

4 2 Asiakasväkivallan hallinta Asiakasväkivallan uhan tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimivat järjestelmät valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien hallintajärjestelmien olemassaolo Volyymitavoite saavutettu Vähittäiskauppa (5211) Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa Hotelli- ja ravintola-ala (551) Hotellit (553) Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit (554) Kahvi- olut ja drinkkibaarit Joukkoliikenne (601) Rautatieliikenne (60212) Säännöllinen linja-autoliikenne (60220) Taksiliikenne Kiinteistönhoito (70320,747) Kiinteistöjenhoito ja siivoustyö Julkishallinto ja turvallisuus (746) Etsivä- vartiointi- ja turvallisuuspalvelut (7523) Oikeustoimi ja vankeinhoito (7524) Poliisi (753) (751) Pakollinen sosiaalivakuutus Julkinen hallinto Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) (9131) Sosiaalipalvelut Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 205 työpaikkaa). Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta Haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo

5 3 Volyymitavoite saavutettu Julkinen hallinto (751) (753) (746) (7523) (7524) (75220) Julkishallinto Pakollinen sosiaalivakuutus Etsivä-, vartiointi ja turvallisuuspalvelut Oikeustoimi ja vankeinhoito Poliisi Maanpuolustus Koulutus (80) Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) Sosiaalipalvelut Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt (9131) Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt : Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 115 työpaikkaa). Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Haitallisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Volyymitavoite saavutettu Pankki-, rahoitus- ja vakuutustoiminta (651) Pankkitoiminta (652) Muu rahoituksen välitys (660) Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus Kiinteistönhoitotyö (70320,747)Kiinteistönhoito ja siivoustyö IT-ala (722) Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi (723) Tietojenkäsittely (64202) Muu teleliikenne (64204) Internet-yhteyksien tarjoaminen

6 Julkishallinto ja turvallisuus (746) Etsivä- vartiointi- ja turvallisuuspalvelut (7523) Oikeustoimi ja vankeinhoito (7524) Poliisi (75220) (753) (751) Maanpuolustus Pakollinen sosiaalivakuutus Julkinen hallinto Koulutus (80) Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) Sosiaalipalvelut Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt (9131) Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 4 Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 146 työpaikkaa). Henkiseen hyvinvointiin työssä liittyvä työpaikoille suunnattu tilaisuus on tarkoitus järjestää vuoden 2007 aikana. Yhteiskumppaniksi Kuopion työterveyslaitosta ja muita mahdollisia sidosryhmiä kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopiston psykologian laitosta. Samana päivänä edellä mainittua yleisötilaisuutta ennen järjestetään tarkastajille suunnattu työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallintaan kohdennettu koulutus. Piiri osallistuu Kuopion työterveyslaitoksen suunnittelemaan työterveyshuolloille kohdennettuun hankkeeseen Keski-Suomen ja Itä-Suomen työsuojelupiirien alueella. Hankkeessa on tarkoitus selvittää henkiseen ja fyysiseen kuormittumiseen ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyen työterveyshuoltojen mahdollisuuksiin vastata työpaikoilla esille tulleisiin kuormitusta koskeviin haasteisiin. Hankesuunnittelun on tehnyt Kuopion työterveyslaitos ja saanut rahoitusta hankkeelle TUKErahoista. Hanke on suunniteltu vuosille Piirin arvio henkisen hyvinvoinnin painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista: Piiri käyttää henkisen hyvinvoinnin painoalueelle noin 44 htkk + työaikavalvonta 6 htkk, yhteensä 50 htkk. (Kolmelle painoalueille käytetään yhteensä noin 120 henkilötyökuukautta, tästä noin 39 % henkisen hyvinvoinnin painoalueelle työaikavalvonta mukaan lukien.) Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat hallitaan ja tunnistetaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo

7 5 Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Pankki-, rahoitus- ja vakuutustoiminta(mukana toiminnassa, vaikka ei tarkastuksia 2005) (651) Pankkitoiminta (652) Muu rahoituksen välitys (660) Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus IT-ala (722) Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi (723) Tietojenkäsittely (64202) Muu teleliikenne (64204) Internet-yhteyksien tarjoaminen Metallin jalostus (27,28,29) Metallin jalostus, metallituotteiden valmistus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Prosessiteollisuus (21,23,24) Prosessiteollisuuden laitokset Julkinen hallinto (751) Julkinen hallinto Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 46 työpaikkaa). Käsin tehtävät nostot Käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Maa- ja metsätalous (011) Kasvinviljely (012) Kotieläintalous (013) Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (014) Maataloutta palveleva toiminta (020) Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut

8 Elintarviketeollisuus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Puutuotteiden valmistus (20) Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Metalliteollisuus (27,28,29) Metallin jalostus, metallituotteiden valmistus Rakentaminen (45) Rakentaminen Kaupan alan (51) Tukkukauppa (52) Vähittäiskauppa Kiinteistönhoito ja siivoustyö (70320) Kiinteistöjenhoito (747) Siivous Terveys- ja sosiaalipalvelut (851) Terveydenhuoltopalvelut (853) Sosiaalipalvelut Koulutus (80) Koulujen ruokapalvelut 6 Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 245 työpaikkaa). Toistotyö Toistotyöhön liittyvä haitallinen kuormitus tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu Elintarviketeollisuus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Tekstiili- ja vaateteollisuus (17) Tekstiilien valmistus (18) Vaatteiden valmistus Puutuotteiden valmistus (20) Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Metalliteollisuus (27,28,29) Metallin jalostus, metallituotteiden valmistus

9 7 Rakentaminen (45) Rakentaminen Kaupan ala (52) Vähittäiskauppa Koulutus (80) Koulujen ruokahuolto Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 116 työpaikkaa). Kuopion työterveyslaitoksen toteuttamassa hankkeessa arvioidaan myös fyysistä kuormitusta kuten käsin tehtäviä nostoja. kts. kohdat ja 4.3. Piiri osallistuu SLIC:n tarkastuskampajaan (käsin tehtävät taakkojen siirrot). Piirin arvio käytettävistä henkilötyökuukausista sekä esitys työolomittarien koulutuksesta ja käytöstä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueella: Piiri käyttää tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueelle noin 35 htkk. (Kolmelle painoalueille käytetään yhteensä noin 120 henkilötyökuukautta, tästä noin 31 % tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueelle.) Näppärä- ja toistotyökoulutuksen on saanut kaikki tarkastajat. Näppärää käytetään 10 kohteen arviointimenetelmänä ja toistotyö- menetelmää 10 kohteen arvioinnissa. Piirillä on ollut käytössään koko tulossopimuskauden ajan oma 3-portainen asteikko työolojen arviointiin tules-alueella. Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet. Ministeriö hyväksyy piirin esityksen työolomittareiden käytöstä. Ministeriö pitää tärkeänä sitä, että piiri varmistaa vuoden 2007 aikana valmiutensa käyttää eri työolomittareita valvonnassa sekä edistää sitä, että työpaikat omaksuisivat mittareita omaan käyttöönsä järjestelmällisen työolojen seurannan työkaluksi Työtapaturmien torjunta Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla Turvallisuuden hallintamenetelmiä ja työolojen seurantamenettelyjä käytetään valvonnan kohteeksi valituilla tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla. Hallintamenettelyjen olemassaolo Tapaturmataajuuden muutos Työolosuhteiden muutos Volyymitavoite saavutettu

10 Metsätalous (20) Metsätalous ja siihen liittyvä palvelu (10300) Turpeen nosto Elintarviketeollisuus (15) Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Puutuotteiden valmistus (20) Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (361) Huonekalujen valmistus Prosessiteollisuuden laitokset (21) Massan, paperin- ja paperituotteiden valmistus (24) Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ym. valmistus Lasi- ja keramiikkateollisuus (26) Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus Metalliteollisuus (27) Metallien jalostus (28) Metallituotteiden valmistus MET-haastamme kilpailun arvioinnit (29) Koneiden ja laitteiden valmistus (35) Muu kulkuneuvojen valmistus Rakentaminen (45) Rakentaminen Kuljetus, lastaus ja varastointi (60240) Tieliikenteen tavarankuljetus (631) Lastinkäsittely ja varastointi (63212) Tieliikenteen terminaalitoiminta Koulutus (80) Koulujen tekninen työ Tukkukauppojen ja suurten vähittäiskauppojen varastointi- ja lastauspaikat Ympäristönhuolto (90) Ympäristönhuolto (erityisesti jätehuolto, jätteiden keräily ja käsittely) Teollisuuslaitosten saneeraus ja kunnossapito : Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 171 työpaikkaa; turvallisuudenhallinta tapaturmavaarallisilla aloilla). Yhteiset työpaikat Yhteisten työpaikkojen asioita käsitellään seuraavilla toimialoilla Maa- ja metsätalouden ja turvetuotannon yhteiset työpaikat Yhteiset rakennustyömaat ja niihin liittyvien rakennushankkeiden valmistelu ja toteutus, joissa vaikutetaan -toimialan 45 työhön Prosessiteollisuuden laitokset, joissa valmistetaan - massaa, paperia ja paperituotteita (toimiala 21) - kemikaaleja, kemiallisia yms. tuotteita (toimiala 24) Telakat yms. työpaikat, joissa valmistetaan ja korjataan laivoja tai veneitä (toimiala 35) Tieliikenteen terminaalit sekä tukkukauppojen ja suurten vähittäiskauppojen varastointi- ja lastauspaikat, joissa tehdään mm. - lastinkäsittelyä ja varastointia (toimiala 631) - tieliikenteen terminaalitoimintaa (63212)

11 Jätteiden keräys- ja käsittelypaikat, jossa tehdään mm. - toimialalle (90) Ympäristönhuolto kuuluvia töitä Teollisuuslaitosten saneeraus ja kunnossapito : Toiminnan kohteena olevia työpaikkoja määrä määräytyy runkosopimuksen mukaisen kohteiden määrän saattamiseksi kuntoon (alustavan suunnittelun mukaan yhteensä 184 työpaikkaa; turvallisuudenhallinta yhteisillä työpaikoilla). Piirin arvio käytettävistä henkilötyökuukausista sekä esitys työolomittarien koulutuksesta ja käytöstä työtapaturmien torjunnan painoalueelle: Piiri käyttää työtapaturmien torjunnan painoalueelle noin 35 htkk. (Kolmelle painoalueille käytetään yhteensä noin 120 henkilötyökuukautta, tästä noin 31 % työtapaturmien torjunnan painoalueelle.) Piiri henkilöstö on koulutettu vuoden 2006 loppuun mennessä Elmeri+-, Valmeri-, TR- ja MVRtyöolosuhdemittareihin sekä Halmeri -turvallisuusjohtamisen valvontamenetelmään. Mittareita käytetään niissä kohteissa, joissa niiden käyttö on järkevää, turvallisuuden hallintamenettelyjen toimivuuden selvittämiseksi. Samalla haetaan tuntumaa, mille toimialoille työolosuhdemittarit soveltuvat laajemmin käytettäväksi normaalin tarkastustoiminnan osana. Elmeri+ -työolosuhdemittaria käytetään 30 kohteessa Valmeri -valvontamenetelmää käytetään 20 kohteessa. Halmeri -turvallisuusjohtamisen valvontamenetelmää käytetään 20 kohteessa. TR -työolosuhdemittaria käytetään piirissä toteutettavan kilpailuun osallistuvissa arviolta noin 20 kohteessa. MVR -työolosuhdemittaria käytetään 2 kohteessa. Työolosuhdemittareilla saadut tiedot viedään työolotietokantaan. Piirillä on ollut käytössään koko tulossopimuskauden ajan oma 3-portainen asteikko työolojen arviointiin tapaturmien torjunnan painoalueella. Piiri osallistuu arvioijana alueella vuonna 2007 toteuttavaan rakennusalan järjestöjen turvallisuuskilpailuun sekä telinetorstai- tapahtumaan ja torninostureiden tarkastushankkeeseen. Samoin piiri osallistuu arvioijana piirin alueella toteutettavaan MET- haastamme kilpailuun. Ministeriö hyväksyy tavoitteet. Ministeriö hyväksyy piirin esityksen työolomittareiden käytöstä. Ministeriö pitää tärkeänä sitä, että piiri varmistaa vuoden 2007 aikana valmiutensa käyttää eri työolosuhdemittareita valvonnassa. Tärkeää on myös edistää sitä, että työpaikat omaksuisivat työolomittareita omaan käyttöönsä järjestelmällisen työolojen seurannan työkaluksi Muut tavoitteet Valvonnan kohteina olevien työpaikkojen työolosuhteet vastaavat lainsäädännön vaatimuksia työsuojelupiirikohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta Arvio maantie- ja yritysvalvonnan kohteena olevista kuljettajatyöpäivistä

12 Piiri tekee ajopiirturilevyjen tarkastuksia 3850 kpl yritystarkastuksissa. Määrällisen tavoitteen toteutuma Ministeriö hyväksyy piirin esittämän tavoitteen yrityksissä tehtävistä tarkastuksista. Ulkomaisen työvoiman valvonta 10 Ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuutta valvotaan ministeriön antaman ohjeen mukaisilla toimialoilla. Samalla varmistutaan siitä, että valvonnan kohteena olevissa työpaikoissa ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteisiin sovelletaan vähimmäistyöehtoja. Piiri tekee ministeriön ohjeen mukaisesti 10 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä. Piiri raportoi työsuojeluosastolle ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta sekä työsuhteen vähimmäistyöehtoja koskeneista valvontatoimenpiteistä ja resurssien käytöstä. Raportoitavia asioita ovat; tehdyt tarkastukset ja työsuhdeasiain selvitykset sekä ilmoitukset poliisille. Ministeriö pyytää työsuojelupiiriä selventämään tavoitteitaan siten, että ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuutta valvotaan kaikissa niissä viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa, joissa se tarkastuksen luonne huomioon ottaen on mahdollista. Tämä valvonta tulee kohdistua ministeriön ohjeessa STM/27/2005 mainituille toimialoille sekä mahdollisesti työsuojelupiirin itse valitsemille toimialoille. Lisäksi valvonnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, onko lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4a :ssä säädetystä edustajan asettamisvelvollisuudesta huolehdittu. Edellä mainitun lisäksi työsuojelupiirin tulee tehdä vähintään 10 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen noudattamisen valvonnassa. Ministeriö toteaa, että piirin esittämät arviointikriteerit tulee poistaa tulossopimuksesta. Yhdenvertaisuuslain valvonta Piiri vastaa kaikkiin asiakasaloitteiseen kysyntään tältä osin ja pyrkii ehkäisemään ongelmia tiedotuksen ja viestinnän keinoin. Ministeriö hyväksyy työsuojelupiirin tavoitteen. Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta

13 11 Piiri ottaa tarkastuksilla esille radonin mittaustarpeen niillä alueilla, joissa piirin alueella radonia tiedetään olevan. Kyseisten alueiden työpaikkoja velvoitetaan mittaamaan tammi - helmikuu 2007 tai joulukuu helmikuu 2008 välisenä aikana työpaikan radonpitoisuus. Ministeriö hyväksyy tavoitteen. Ministeriö korostaa kuitenkin sitä, että valvonnan tehokkuuden kannalta on tärkeää tehdä yhteistyötä STUK:n kanssa. Lisäksi ministeriö pitää resurssien käytön kannalta tärkeänä sitä, että valvonta kytketään mahdollisuuksien mukaan painoalueiden työpaikkojen valvontaan. Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla Piiri suorittaa tupakkalain mukaista valvontaa muun ravintolavalvonnan yhteydessä. Ministeriö hyväksyy piirin esittämän tavoitteen siten täydennettynä, että tupakkalain (700/2006) muuttuessa tehdään tarvittaessa viranomaisyhteistyötä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Kemikaalivalvonta Piiri suorittaa kemikaalivalvontaa jätteiden käsittelyssä sekä metalliteollisuudessa. Tarkastuksilla varmistetaan sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn sekä metallituotteiden valmistuksen ja jalostuksen työpaikkojen riskinarviointien olemassaolo ja kemikaalien turvallinen käyttö. Piiri osallistuu valtakunnalliseen kemikaalivalvontahankkeeseen. Alusten valvonta Keski-Suomen työsuojelupiirille on siirretty sisävesialusten valvonta koko maan alueella lukuun ottamatta Pohjois-Suomen piirin aluetta. Valvonnassa noudatetaan STM/1808/2005 kirjeen liitteessä 5 sovittujen periaatteiden mukaisesti. Keski-Suomen työsuojelupiiri tekee tarkastuksia myös sisävesillä yli 500 rekisteritonnin suomalaisilla aluksilla, mikäli sellaista liikennettä suuntautuu sisävesille. Piirikohtaiset muut tavoitteet Piirin muita viranomaistoiminnan tavoitteita ovat teollisuudessa kemikaali- ja melualtistumiset, sekä työtiloina käytettävien kiinteistöjen sisäilmaongelmat.

14 12 Piiri osallistuu Euroopan työterveys ja -turvallisuusviikon toimintaan järjestäen aiheeseen liittyvän yleisötilaisuuden. Piiri osallistuu terveydenhuolto- hankkeeseen. Piiri osallistuu myös yksityiseen terveydenhuoltohankkeeseen. Piirin arvio piirin muihin tavoitteisiin käytettävistä henkilötyökuukausista: Piiri käyttää muihin tavoitteisiin vähintään 25 henkilötyökuukautta eli noin 17,2 % viranomaisaloitteisesta toiminnasta. Piirin kokonaisresurssi on 241,7 htkk ja siitä 60% on 145 htkk ja painoaluetyöhön käytetään noin 120 htkk eli 82,8 % viranomaisaloitteisesta toiminnasta. Muut tavoitteet pääsääntöisesti toteutetaan keskeisille painoalueille suunnattujen tarkastusten yhteydessä, paitsi ajo- ja lepoaikojen valvonta yrityksissä. Määrällisten tavoitteiden toteutuma Ministeriö esittää lisäksi tavoitteeksi, että tarkastuksissa joissa se tarkastuksen luonne huomioon ottaen on mahdollista, tulee valvoa koneiden, laitteiden, henkilösuojainten ja kemikaalien säädöstenmukaisuutta. 3.2 PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Valvonta on asiakkaiden kannalta yhtenäistä ja se perustuu yhdenmukaisesti määriteltyyn laatutasoon. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset Piirin laatujärjestelmää pidetään ajan tasalla ja toimintatapoja yhtenäistetään huomioiden ministeriöltä tulevat toimintatapa- ja menettelytapaohjeet. Piiri suorittaa itsearvioinnin vuoden 2007 lopulla. Ministeriö esittää lisäksi, että piiri osallistuu piirien tuottavuuden kehittämishankkeeseen Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa

15 Työsuojelupiiri on arvostettu yhteistyökumppani työolojen parantamiseen liittyvissä asioissa. 13 Sidosryhmäpalaute ja oma arviointi Työsuojelulautakunnan kautta pyritään saamaan mahdollisimman paljon palautetta eri sidosryhmien taholta. Piiri ottaa toiminnassaan huomioon sidosryhmäkyselyssä esille nousseita kehittämistoimenpiteitä. Piirin tavoitteena on tehdä aktiivisesti yhteistyötä työsuojelulautakunnan, työterveyslaitoksen, työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä luoda toimiva yhteistyösuhde poliisi- ja syyttäjälaitoksen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat TE-keskus, lääninhallitus, maakuntaliitto, Työturvallisuuskeskus ja TUKES sekä Säteilyturvakeskus, ympäristökeskus, kuntien ympäristöterveyshuollot, maatalouskeskus ja metsäkeskus sekä Jyväskylän yliopisto sekä paikalliset ulkomaalaisasioita hoitavat viranomaiset. Työsuojelupiiri toimii yhteistyössä lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston kanssa mikäli työterveyshuoltopalvelujen saatavuudessa esiintyy ongelmia Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Valvonnan suunnitteluun, kohdentamiseen ja vaikuttamiseen työelämän oleellisiin kysymyksiin on toimivat menetelmät ja niiden toimivuutta seurataan. Kohdentumisen toteutuminen ja vaikuttamisen laatu Piiri toimii ministeriön antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti, ja käyttää toiminnassaan hallinnon kehittämiä toimivien käytäntöjen ja hallintamallien olemassaolon toteamismalleja Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet Piirin toimintatapa vastaa tulosohjaamisen tarpeita ja vaatimuksia. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset

16 14 Piirin organisointia edelleen kehitetään ministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja olemassa olevat resurssit saatetaan vastaamaan tulosohjauksen tarpeita ja vaatimuksia. Osittain organisaatio muutetaan vuoden 2007 alusta. Lisäksi organisaatiota tarkastellaan henkilöstön kehittämishankkeen aikana ja syksyllä 2007 tehdään mahdolliset hankkeen aikana syntyneet uudet organisaatiomuutokset. 3.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Työn vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä on käytössä. Järjestelmän toimivuus Piiri tekee uuden palkkausjärjestelmän mukaiset pisteytykset vuoden 2007 alussa. Pisteytyksen jälkeen järjestelmän toimivuutta voidaan arvioida. Ministeriö toteaa, että palkkausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan erillisessä seurantaryhmässä Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Henkilöstön peruskoulutustaso on parantunut. Koulutustasoindeksi Uusrekrytoinnissa huomioidaan koulutustason nostamisen ja laajentamisen tarve ja samalla annetaan painoarvoa jo aiemmin hankitusta koulutuksesta ja saadusta työkokemuksesta muualla työelämässä, jos se palvelee tarkastajan työssä onnistumista. Rekrytoinnissa huomioidaan myös työsuojelupiirin tarvitsema monipuolinen ammattitaito ja -koulutus. Piirin henkilöstön oman ehtoista kouluttautumista on tuetta ja tuetaan jatkossakin. Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja sitä ylläpidetään ja kehitetään erilaisilla menetelmillä.

17 15 Osaamistasoindeksi Piiri osallistuu tarjolla olevaan valtakunnalliseen koulutukseen kunkin henkilön omassa tehtävässään suoriutumisen ja kehittymistarpeen perusteella. Rekrytoinnissa huomioidaan jo aiemmin muualla hankittu piirin osaamistasoa nostava työkokemus lisäarvona. Osaamiskartoitus uusitaan ministeriön ohjeen mukaisesti. Piiri huomioi ministeriön antamassa muistiossa mainitut asiat oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Lisäksi piiri järjestää teemakohtaista koulutusta esille tulevista ajankohtaisista uusista valvontaan liittyvistä asioista mm. ulkomaalais-, yhdenvertaisuusasioissa, tilaajavastuulaista ja uudesta käyttöpäätöksestä. Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet. Henkilöstön sukupuolirakenne on tasapainoisempi. Sukupuolirakenne-prosentti Piirin sukupuolirakenne on tasapainoinen. Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista. Suunnitelman seuranta ja raportointi Piiri toteuttaa henkilöstön kehittämissuunnitelmaa (liite2) lisäksi ottaen huomioon osaamisen kehittämisarvioinneissa selville saadut on kehittämistarpeet. Myös kehityskeskusteluissa otetaan esille kunkin henkilökohtaiset ammattitaidon kehittämisen tarpeet. Piiri on suunnitellut vuoden 2005 aikana henkilöstön kehittämishankkeen. Hanke alkoi syyskuussa 2006 ja sen toteutusta jatketaan vielä vuoden 2007 aikana. Piiri ottaa käyttöönsä ministeriön laatiman henkilöstön kehittämissuunnitelman ja tarkastuskertomusohjeistuksen.

18 16 Ministeriö hyväksyy piirin esittämät tavoitteet Esimiesvalmiuksien kehittyminen Esimiehet hallitsevat henkilöstöjohtamisen. Johtamisen onnistumista kuvaavat tunnusluvut Piiripäällikkö ja piiripäällikön 1. ja 2. sijainen osallistuvat hallinnon järjestämiin esimiesvalmennuksiin, mikäli tällaisia järjestetään. Ministeriö edellyttää kuitenkin, että piiri huolehtii esimiesvalmennuksesta hankkimalla tarvittavaa koulutusta Henkilöstön työkykyisyys on parantunut Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutettu työterveyshuoltoa hyödyntäen ja sen tuloksia seurataan. Henkilöstö on motivoitunutta ja haluaa antaa jatkuvasti panoksensa toiminnan laadun parantamiseen. Työyhteisön toimivuus Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Eläköitymisikä Henkilöstön kehittämishankkeen yhtenä osa-alueena on vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja työyhteisön toimivuuden parantaminen. Työtyytyväisyyttä yritetään parantaa myös työterveyshuollon asiantuntemusta apuna käyttäen. Kehittämistyössä huomioidaan työsuojelupiirien henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaraportin suositukset jatkotoimenpiteiksi. Piirin henkilöstön omaehtoista työkyvyn ylläpitoa tuetaan. 3.4 RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti

19 17 Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista, josta vähintään 80 % suunnataan toiminnan painoalueille. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista, josta suunnittelun mukaan yli 80 % suunnataan toiminnan painoalueille. Liite 1. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. Tuottavuusohjelman puitteissa piiri varautuu vähentämään yhden toimistosihteerin viran sitten, kun virka vapautuu yhden toimistosihteerin siirryttyä vanhuuseläkkeelle. Henkilön eläköitymisikä 63 vuotta täyttyy vuoden 2007 elokuussa, mutta henkilöllä on mahdollisuus jatkaa virassa aina 68 ikävuoteen saakka (v. 2012). Toiminnan kustannuksia (esim. henkilöstö-, toimitila-, tietotekniikkakustannukset) seurataan ja ne eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Kustannusseuranta Piiri seuraa kustannuksia ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Hanselin palveluita ja muiden piirien kanssa yhteiskilpailutusta käytetään aina silloin kun sen on järkevin ja edullisin vaihtoehto Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit Toimintojen tuottavuus on parantunut. Asiakaspalvelussa noudatetaan sovittuja toimitusaikatavoitteita. Asiakasaloitteiseen valvontaan käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Asiakasaloitteiseen toimintaan enintään 20% resursseista.

20 18 Piiri noudattaa ministeriön antamia ohjeita asiakasaloitteisen toiminnan ulottuvuudesta. Toiminnan osuutta työajasta seurataan neljä kertaa vuodessa toteutetuin otannoin, vaikka periaatteessa asiakasaloitteista toimintaa hoitaa päivittäin vain kaksi henkilöä. Toinen heistä hoitaa työolosuhdepäivystystä ja toinen työsuhdeasioita. Toiminta on jo suunniteltu niin, että vähintään 60 % toiminnasta menee viranomaisaloitteiseen toimintaan ja noin 20 % hallinto- ja tukitoimiin. Joten asiakasaloitteiseen toimintaan voidaan käyttää ainoastaan maksimissa 20 % resursseista. Asiakasaloitteisessa toiminnassa mietitään edelleen mahdollisia uusia toimintatapoja, joilla asiakas palvellaan, mutta minimi resurssein ja keskittyen vain oman toimivallan mukaisiin asioihin. 4 ERÄIDEN PIIRIEN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA MUUT HANKKEET 4.1 VALTAKUNNALLISET VALVONTATEHTÄVÄT Keski-Suomen työsuojelupiirillä on hoidettavana sisävesialusten valvonta Pohjois-Suomen piirin aluetta lukuun ottamatta. 4.2 VALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen vuoden 2007 valvontahankkeisiin: Torninosturien valvontahanke Piiri osallistuu torninosturien valvontahankkeeseen SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke Piiri osallistuu SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahakkeeseen. Ministeriö toteaa, että piiri osallistuu torninosturien valvontahankkeeseen sekä SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahankkeeseen. Terveydenhuollon työpaikkojen työsuojelun valvontahanke jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. 4.3 TUOTEVALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen vuoden 2007 tuotevalvontahankkeisiin:

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot