Aikaisemmin on havaittu, että kuluttajan valinnat riippuvat hallussa olevasta rahamäärästä (m) ja hyödykkeiden hinnoista (P).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikaisemmin on havaittu, että kuluttajan valinnat riippuvat hallussa olevasta rahamäärästä (m) ja hyödykkeiden hinnoista (P)."

Transkriptio

1 2.5. Kysyntä Aikaisemmin on havaittu, että kuluttajan valinnat riippuvat hallussa olevasta rahamäärästä (m) ja hyödykkeiden hinnoista (P). Esim. X1(m, P) = X1(m, P) = P m + P 1 2 a m P 1 (Cobb-Douglas -hyötyfunktio) (täydellisten komplementtien hyötyfunktio) Seuraavaksi tarkastellaan miten kuluttajan valinnat muuttuvat, kun tulot ja hinnat muuttuvat.

2 1) Tulot muuttuvat - Normaalihyödyke (normal good) tulot kasvavat > kysyntä kasvaa tulot vähenevät > kysyntä vähenee dx dm 1 > 0 - Inferiorinen hyödyke tulot kasvavat > kysyntä vähenee tulot vähenevät > kysyntä kasvaa d X d m 1 < 0 - Tulo-kulutus-käyrä (income offer curve) - Engelin käyrä

3 2) Hyödykkeen hinta muuttuu - Tavanomainen hyödyke (ordinary good) hinta laskee > kysyntä kasvaa hinta nousee > kysyntä vähenee dx dp 1 1 < 0 - Giffenin hyödyke hinta laskee > kysyntä vähenee hinta nousee > kysyntä kasvaa dx dp - Hinta-kysyntä-käyrä (price offer curve) - Kysyntäkäyrä 1 1 > 0

4 3) Substituutti P2 laskee > X1:n kysyntä vähenee P2 nousee > X1:n kysyntä kasvaa dx dp 1 2 > 0 4) Komplementti P2 laskee > X1:n kysyntä kasvaa P2 nousee > X1:n kysyntä vähenee dx dp 1 2 < 0

5 2.6. Tulo- ja substituutiovaikutus * Aikaisemmin opittiin kuinka hyödykkeiden kysyntä muuttui, kun tulot tai hinnat muuttuivat. * Seuraavaksi tarkastellaan hintojen muutosta tarkemmin. Hyödykkeen hinnanmuutos voidaan jakaa kahteen komponenttiin: 1) substituutiovaikutus - hintamuutos sisältää suhteellisten hintojen muutoksen 2) tulovaikutus - kuluttajan tulojen ostovoima muuttuu 1) ja 2) tapahtuvat samanaikaisesti, mutta niitä tarkastellaan erikseen.

6 Tarkastellaan hyödykkeen 1 kysyntää, kun sen hinta laskee. Substituutiovaikutus (Slutsky): suhteelliset hinnat muuttuvat, mutta alkuperäinen hyödykekombinaatio on budjettisuoralla. Ostovoima pysyy entisellään. - Substituutiovaikutus on aina negatiivinen ts. kysyntä muuttuu aina erisuuntaan kuin hinta. Tulovaikutus: rahamäärällä on enemmän ostovoimaa. - Tulovaikutus voi olla: a) positiivinen: normaalihyödyke b) negatiivinen: inferiorinen hyödyke

7 Hinnanmuutoksen kysyntävaikutus = substituutiovaikutus + tulovaikutus Normaalihyödyke: substituutiovaikutus ja tulovaikutus voimistavat toisiaan. Hinnanlasku lisää kysyntää. Inferiorinen hyödyke: substituutiovaikutus lisää kysyntää, mutta tulovaikutus vähentää kysyntää > kumpi vaikutus on suurempi (dominoi) Tulovaikutus dominoi: Giffenin hyödyke Substituutiovaikutus dominoi: tavanomainen hyödyke

8 * Giffenin hyödyke on aina inferiorinen. * Inferiorinen hyödyke ei ole aina Giffenin hyödyke. * Normaalihyödyke on aina tavanomainen hyödyke. * Tavanomainen hyödyke ei ole aina normaalihyödyke (inferiorinen hyödyke voi olla tavanomainen hyödyke). Kysynnän laki: Jos hyödykkeen kysyntä kasvaa, kun tulot kasvavat, niin hyödykkeen kysyntä laskee (nousee), kun sen hinta nousee (laskee). (tulo- ja substituutiovaikutukset voimistavat toisiaan.)

9 Analysoi seuraavat ilmiöt graafisesti: Käytännön esimerkki 1 - Kolmannes Suomen kotitalouksista asuu vuokralla eli noin kotitaloutta. - Vuokralla asuvista asumisen tukea saa yli kotitaloutta. - Tutkimuksen mukaan asumistuen saajat maksavat 11,5 12,2 % korkeampaa vuokraa kuin omalla rahalla asuvat (Kangasharju 2003). Asumistuensaajat asuvat laadukkaammin ja tilavammin kuin itse vuokransa maksavat kotitaloudet. Jos tukijärjestelmä nostaisi asumistuen saajien tulotason itse vuokransa maksavien tasolle, niin silloin tuensaajat eivät asuisi laadukkaammin kuin omilla rahoillaan toimeen tulevat. - Erään tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa asumistuen saajat tyytyisivät 39 % pienempään asumistukeen, jos he saisivat tuen suoraan käteen.

10 Käytännön esimerkki 2 - Esim. polttoaineen hinnan noustessa tulonsiirtojen saajat vaativat täyttä kompensaatiota hinnan nousun johdosta, jotta heillä olisi varaa samaan määrään polttoainetta kuin ennen hintojen nousua. Annetaan täysi kompensaatio Tulonsiirtojensaajien elintaso nousee Hinnannousua ei tarvitse kompensoida täysimääräisesti!

11 Käytännön esimerkki 3. a) Ekonomistit eivät ole pitäneet kovin hyvänä uudistuksena ruuan arvonlisäveron laskemista (17 % 12 % (vuonna %)), kun taas lukuisat kansalaiset pitävät sitä oikeudenmukaisena toimenpiteenä. b) Kansalaisten mielestä yhteiskunnassa pitäisi verottaa ankarasti ylellisyyshyödykkeitä kuten purjeveneitä, timantteja ja matkailua ja välttämättömyyshyödykkeitä kuten ruokaa ja asumista kevyesti. Miksi kansalaiset ja ekonomistit ovat niin erimielisiä tästä asiasta?

12 Käytännön esimerkki 4. Suomessa ei enää muunneta maksamattomia sakkoja vankeudeksi. Mikä vaikutus on tällä uudistuksella rikollisuuden määrään teoriassa ja käytännössä?

13 HARJOITUS: Tulo- ja substituutiovaikutus Vuosia jatkuneen tutkimustyön tuloksena kansantaloustieteen laitoksella on saatu estimoitua opiskelijoiden oluen (X) kysyntäfunktio, joka on X = 10 + m 10 p jossa m on opiskelijan tulot ja p on oluttuopin hinta. a) Jos opiskelijan tulot ovat viikossa 120 euroa ja oluen hinta on 3 euroa/tuoppi, niin mikä on opiskelijan viikoittainen oluen kysyntä? b) Viron EU-jäsenyyden vuoksi oluen hinta laskee Suomessa 2 euroon/tuoppi, niin paljonko nyt on oluen kysyntä viikossa? c) Laske oluen hinnan laskun substituutio- ja tulovaikutus d) Millainen hyödyke olut on opiskelijalle?

14 2.7. Intertemporaalinen valinta Aikaisemmin tarkasteltiin intratemporaalista valintaa: kuinka paljon ja missä suhteessa kuluttaja haluaa hyödykeitä X1 ja X2 juuri nyt. Seuraavaksi tarkasteluun otetaan mukaan kuluttamisen ajankohta eli intertemporaalinen valinta: kuinka paljon kuluttaja kuluttaa hyödykettä (tai hyödykkeitä) X1 nyt ja myöhemmin * Aika tuo aivan uuden elementin valintoihin, kuluttamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen. * Kun kulutusta halutaan siirtää myöhempään tai aikaisempaan ajankohtaan kuin tulot, niin siihen tarvitaan pääomamarkkinoita. * Kansalaisten on lähes mahdotonta ymmärtää reaali- ja nimellissuureiden eroja esim. pääomaverotuksen yhteydessä. Kulutuksen siirtäminen ajankohdasta toiseen on tehty hyvin vaikeaksi.

15 PÖRSSINOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN VEROTUS 1) Vuonna 1988 kaikki nimelliset myyntivoitot verolle omistusajasta riippumatta. Reaalituottojen verotus Suomessa usein yli 100 % Esim. Inflaatio on 4 % ja myydään vuoden omistettu osake, joka on tuottanut 5 %. 0,28 * 5 % = 1,4 % tuotosta verottajalle ja 3,6 % sijoittajalle. Sijoittajan saama verojenjälkeinen reaalituotto 3,6%-4% = -0,4 %. Siis verottaja vie koko reaalituoton 1 % ja osan pääomasta. Edes varallisuuden säilyttäminen periodilta toisella on hyvin haastavaa Suomessa. den_rikkomisen_ html

16 * Kuluttaja tavallisesti arvostaa tämänhetkistä kulutusta enemmän kuin tulevaisuudessa tapahtuvaa kuluttamista. Hyötyfunktion aikapreferenssi β < 1. Tämän hetken kulutuksesta luopumisesta on maksettava korvaus 1+r. Hyötyfunktio usein esitetään muodossa U(C1)+βU(C2) Analyysikehikko: - Tarkastelussa kaksi periodia eli periodit 1 ja 2 - Kuluttajan tulot periodilla 1 on m1 ja periodilla 2 m2 (alkuvarantopiste) - Kuluttaja voi lainata ja tallettaa rahaa korolla r - Budjettisuoran kulmakerroin = - (1+r) - Budjettisuora kulkee aina alkuvarantopisteen kautta - Korko on analoginen käsite hinnan kanssa - Hyödykkeen X1 kulutus periodilla 1 on C1 ja periodilla 2 C2 - Budjettirajoite on C1 + C2/(1+r) = m1 + m2/(1+r) - Eulerin yhtälö: U (C1)+(1+r)βU (C2)

17 Linkit en-budjettivajeet-repesivaet&itemid= ttachment&version=1

18 Asuntojen reaalihinnat

19 Erikoistapauksia: 1) Lainauskorko (rl) ja talletuskorko (rt) poikkeavat toisistaan. rl > rt > budjettisuorassa polvi 2) Lainauksessa määrällinen rajoite budjettisuorassa katkoskohta Koronmuutosten vaikutus kuluttajan hyötyyn

20 1) kuluttaja lainaaja a) korko laskee -----> kuluttajan hyöty kasvaa (pysyy varmasti lainaajana) b) korko nousee > - jos pysyy lainaajana -----> hyöty laskee - jos siirtyy tallettajaksi ----> hyödyn kehityksestä ei voida olla varmoja (nyt sellaiset valinnat ovat mahdollisia, jotka eivät äsken olleet)

21 2) kuluttaja tallettajana a) korko nousee > kuluttajan hyöty kasvaa (pysyy varmasti tallettajana) b) korko laskee - jos pysyy tallettajana > hyöty laskee - jos vaihtaa lainaajaksi > hyödyn kehityksestä ei voida olla varmoja Tilastokeskus Tilastokeskus 2

22 Kulutuksen ajankohdan siirtäminen - Myydään ja ostetaan tämän päivän kulutusta. - Kuluttamisen ajankohdan siirtämiseen liittyvää kauppaa käydään sijoitushyödykkeillä kuten talletuksilla, osakkeilla, bondeilla, velkakirjoilla, kullalla, asunnoilla, koruilla jne. - Sijoitushyödykkeisiin sisältyy lupaus ja odotus tietystä tuottovirrasta. * Bondin myyjä: haluaa kuluttaa tulevan tuottovirran jo tänään (lainaaja.) * Bondin ostaja: valmis luopumaan tämän päivän kulutuksesta ja kuluttaa mieluummin huomenna. Bondin hintaan vaikuttaa: 1) tuotto 2) aika 3) korkotaso Esim. bondin arvo tänään kahden periodin mallissa (present value) (lainan ottaminen = bondin myyminen)

23 PV = Jos bondilla on äärettömyyteen ulottuva vakio tuottovirta, niin mikä on bondin arvo tänään? PV = m2 1+ r m2 m2 m2 m ( 1+ r) ( 1+ r) ( 1+ r) ( 1 + r) (Geometrinen sarja 2 3 a + aq + aq + aq aq suppenee, kun < 1 ja sen summa s = ) 1 q = ja a = 1 + r s = m 2 r q m2 1 + r a 1 q

24 Esim. Jos tuotto on 10 äärettömyyteen asti ja korkotaso 10%, mikä on bondin arvo? 10 0, 1 s = = 100

25 B) Jos sijoitushyödykkeellä on äärettömyyteen ulottuva nopeudella (1+g) kasvava tuottovirta, niin mikä on arvopaperin arvo tänään? PV = 2 m 2 m 2 (1 + g ) m 2 (1 + g ) m 2 (1 + g ) n (1 + r) (1 + r) (1 + r) (1 + r) n 1 1+ g m 1+ r 1+ r 2 q = ja a = S= a 1 q s = m2 r g

26 OMX-yleisindeksi

27 Ln OMX-yleisindeksi

28 Historialliset pörssilaskut ja niiden kestot ( kk -67,5 %)

29 OMX-kaikki indeksi Vuosina (24 vuotta) A) Nousee 0-20 % 7/24 29 % B) Laskee tai nousee yli 20 % 17/24 71 % laskee vai nousee yli 20 % Viimeiset 24 vuotta ( ) Laskuvuosia 8/24 eli 33,3 % Nousuvuosia 16/24 eli 66,6 % Vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen ( ) > 10 vuoden lasku -55,7 % Syklin Vuosi 2011 huippu Huippu ,33 pohja Pohja ,43 Romahdus 16 kk % Romahdus 6 kk 35,9 %

30 OSAKEMARKKINAT JA TALOUSKASVU SUOMESSA

31 2.8. Sijoitushyödykkeiden kauppa 1) Kuluttaja arvostaa tämän päivän kulutusta enemmän kuin tulevaisuuden kulutusta -----> Kulutuksesta luopumisesta pitää saada korvaus (tuotto). 2) Kuluttaja arvostaa varmaa tuottoa enemmän kuin epävarmaa > Epävarmasta tuotosta pitää saada korvaus (suurempi tuotto). - Jos sijoitushyödykkeiden välillä ei ole eroja riskin suhteen, niin sijoitushyödykkeiden tuotto on sama.

32 Esim. Tarjolla on kaksi riskitöntä sijoitusvaihtoehtoa a ja b: a) Sijoitetaan rahat pankkiin, josta saadaan tuotto (1+r). b) Ostetaan riskitön arvopaperi, jonka hinta alkuhetkellä on P0. Kaikki tietävät varmasti, että arvopaperin hinta seuraavalla periodilla on P1. Mitä tapahtuu, jos 1. Oletetaan, että ( + r) P P 1 1 ( 1 + r ) > P P 1 1 Sijoittajat myyvät arvopaperia b ja sijoittavat saadut rahat pankkiin -----> arvopaperin tarjonta kasvaa -----> arvopaperin hinta laskee -----> arvopaperin tuotto nousee, kunnes P1 ( 1+ r) = P 0 0 0

33 2. Oletetaan, että P1 ( 1+ r) < P 0 Sijoittajat tyhjentävät pankkitilinsä ja ostavat arvopaperia b -----> arvopaperin kysyntä kasvaa -----> arvopaperin hinta nousee P > arvopaperin tuotto laskee, kunnes ( 1+ r) = P 0

34 Markkinoilla sijoitushyödykkeet hinnoitellaan niiden sisältämän riskin ja muiden ominaisuuksien suhteen. - Riski on negatiivinen ominaisuus - Sijoitushyödykkeen käyttöarvo on positiivinen ominaisuus Esim. Taiteeseen, koruihin ja antiikkiin sisältyy tuottoodotuksia (A) ja niistä saadaan hyötyä niitä käytettäessä (K) (P1= A+K). Tällöin tuotto A + K P R = = 1+r, joten < 1+r 0 A P > korut eivät ole hyvä sijoituskohde, jos haluaa hyvän tuoton!

35 Öljy sijoitushyödykkeenä 1. Öljyn hinnan muutokset - Öljy maan sisällä on kuten raha pankissa (tai muissa sijoitushyödykkeissä) - Jos öljyn hinta nousee hitaammin kuin rahan arvo pankissa, öljylähteiden omistajien kannattaa pumpata lähteet heti tyhjiksi ja sijoittaa rahat pankkiin. ----> öljyn hinta laskee - Jos taas öljyn hinta nousee nopeammin kuin rahojen arvo pankissa, öljyä ei kannata pumpata lainkaan -----> öljyn hinta nousee

36 2. Öljyn hinnan taso - Öljyn kysyntä D vuodessa vakio ja öljyvarannot S -----> öljyä jäljellä T = S/D vuodeksi - Öljyä voidaan valmistaa hiilestä C euroa/l vakiokustannuksilla Talouselämä: Suossa on suunnaton aarre Talouselämä: Neste tahtoo maailman suurimmaksi - T vuoden kuluttua kaikki öljyvarannot on käytetty loppuun, jolloin öljyn hinta on C euroa/l > öljyn hinnan pitää kasvaa siten, että T vuoden kuluttua öljy maksaa C euroa/l eli Öljyn hinta tänään: T P ( + r) = C P C = ( 1 + ) r T

37 1) Teknologia kehittyy (C laskee) > öljyn hinta laskee 2) Löydetään uusia öljylähteitä eli S kasvaa (T kasvaa) (T = S/D)) > Öljyn hinta laskee 3) Öljyn kysyntä vähenee eli D vähenee (T kasvaa) > Öljyn hinta laskee 4) Korkotaso nousee (r kasvaa) > Öljyn hinta laskee

38 Raakaöljyn hinta

39 Metsä sijoitushyödykkeenä - Metsä kasvaa ajassa funktion F(t) mukaisesti. - Nuoren metsän kasvu on voimakkainta; kasvu hidastuu metsän ikääntyessä. 2 df ( t ) d F( t) > 0 < 2 0 dt dt ja - Milloin metsänomistajan kannattaa myydä puut ja sijoittaa rahat pankkiin. a) Rahat metsässä kasvaa F(t) mukaan b) Rahat pankissa kasvaa 1+r -----> optimissa df ( t ) = 1 + dt r Eli rahat kannattaa pitää sijoitettuna metsään, kunnes metsänkasvu hidastunut pankkikoron mukaiseksi. https://www.op.fi/op/yritysasiakkaat/metsapalvelut/metsatilakaupat-ja-rahoitus/metsasijoituskohteena?id=77320&srcpl=8

2.7. Intertemporaalinen valinta

2.7. Intertemporaalinen valinta 9.7. Interteporaalinen valinta Aikaisein tarkasteltiin intrateporaalista valintaa: kuinka paljon ja issä suhteessa kuluttaja haluaa hyödykkeitä X ja X juuri nyt. Seuraavaksi tarkasteluun otetaan ukaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon

Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Asuntojen hinnat: sovellus Suomen aineistoon Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Juha Koskinen Ohjaaja: Matti Tuomala Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

KTT Petri Kuosmanen Kansantaloustieteen laitos

KTT Petri Kuosmanen Kansantaloustieteen laitos SUOMEN KANSANTALOUS Suomen talous sijoittajan näkökulmasta KTT Petri Kuosmanen Kansantaloustieteen laitos Suomen BKT Valtion budjetti Eläkeläiset ja työikäiset Työn tuottavuuden kasvutrendi Suomessa ja

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta

Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Ohjaaja: Jukka Pirttilä 29.05.2009 Samuli Korhonen 77040 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS TAMPEREEN YLIOPISTO LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS Taloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Ohjaaja: Hannu Laurila 26.5.2015 Ville Heinonen VILLE

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 Antti Ilmanen Suomen Pankin markkinaoperaatioiden osasto 24.5.1989 18/89 DURAATIOANALYYSIN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJAN KORKORISKIN ARVIOINNISSA JA HALLINNASSA

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN?

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 26.11.2009 ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kandidaatintutkielma Marjo

Lisätiedot

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet Mat-2.3114 Investointiteoria Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet 24.2.2015 Luento 1: Sisältö Mitä on investointiteoria? Investoinnit ja pääomamarkkinat Kassavirtojen perusteet Tyypillisiä investointipäätöksiä

Lisätiedot

LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE

LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE 29 LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE 30 SISÄLLYS JOHDANTO... 31 1 SÄÄSTÄJÄTYYPIN MÄÄRITTELY... 32 1.1 Tuottohakuinen säästäjä... 33 1.2 Maltillinen säästäjä... 33 1.3 Varovainen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen VATT Muistiot 38 Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen Essi Eerola Teemu Lyytikäinen Tuukka Saarimaa VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 38 Asumisen verotus katsaus

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma 1.8.2013 Tekijä: Lauri Taskinen Ohjaajat: Kari Heimonen,

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Lapselle säästäminen lapsiperheissä

Lapselle säästäminen lapsiperheissä Lapselle säästäminen lapsiperheissä Laurell, Marika 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Lapselle säästäminen lapsiperheissä Marika Laurell Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Elokuu, 2011

Lisätiedot