35. Kahden aallon interferenssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "35. Kahden aallon interferenssi"

Transkriptio

1 35. Kahden aallon interferenssi 35.1 Interferenssi ja koherentit lähteet Superpositioperiaate: Aaltojen resultanttisiirtymä (missä tahansa pisteessä millä tahansa hetkellä) on yksittäisiin aaltoliikkeisiin (sellaisina kuin niistä kukin ilman muita aaltoja olisi) liittyvien (hetkellisten lokaalien) siirtymien vektorisumma. Interferenssi = kahden tai useamman aallon yhteisvaikutus. Monokromaattinen valo = valo jossa vain yksi taajuus. Koherentit lähteet = monokromaattiset saman taajuuden lähteet, joiden vaiheet ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa, esim. 2 lähdettä: E 1 (t) cos(ωt + φ) E 2 (t) cos(ωt) missä φ=vaihe-ero. Vaihe-eron voi tuottaa aikaero tai matkaero. Tarkkaan ottaen superpositioperiaate pätee vain lineaaristen aaltoyhtälöiden kuvaamille (oletuksena yleisesti pienet siirtymät) aaltoliikkeille. 137 Kahden samassa vaiheessa olevan koherentin lähteen S 1 ja S 2 r tuottamille aalloille pisteessäp: 1 KONSTR P Konstruktiivinen interferenssi kun S 1 S r 2 r 1 = mλ (m Z) 2 r 2 r 1 Destruktiivinen interferenssi kun P S DESTR r 1 2 r 1 =(m +1/2)λ (m Z) S 2 r Kumpikin voi olla osittainen tai täydellinen. 2 Nämä kaavat toimivat, kun λ on vakio eli kun väliaine on optisesti homogeeninen. Rajapinnoilla on otettava huomioon λ:n muutos. Kuvut (antinoodit) = pisteet, joissa E 1 (t)+ E 2 (t) maksimoituu. Solmut (noodit) = pisteet, joissa E 1 (t)+ E 2 (t) =0. Jatkossa (luvut 35 36) oletamme, että aalloilla on sama polarisaatiotaso eli E1 E 2, jolloin voimme jättää pois vektorimerkit! 138

2 35.2 Kaksoisrakokoe Kuvan mukaisessa koejärjestelyssä aaltojen vaihe pisteissä S 1 ja S 2 on sama. Matka-ero niistä pisteeseen P riippuu kulmasta θ. Olettaen θ mono krom. pieneksi ja R d saadaan pienestä kolmiosta S 1 S 2 Q matkaero r 2 r 1 d sin θ, mistä konstr. ja destr. interferenssin ehdot ovat S 1 d S 2 Q r 1 r θ 2 d sin θ = mλ (konstruktiivinen) (64) d sin θ =(m + 1/2)λ (destruktiivinen) (65) Merkitäänpä m. intensiteettimaksimin paikkaa varjostimella y m :llä ja sitä vastaavaa kulman arvoa θ m :llä y m R tan θ m, missä d sin θ m = mλ pienillä kulmilla maksimit paikoissa y m mrλ/d. R P 139 y 0 varjostin 35.3 Interferenssikuvion intensiteetit Tutkitaan kahden monokromaattisen lähteen resultanttiaaltoa pisteessä, jossa aalloilla on sama amplitudi mutta vaihe-ero φ: E(t) =E 1 (t)+e 2 (t) E 1 (t) =E cos(ωt + φ) E 2 (t) =E cos(ωt) Käyttäen trigonometristen funktioiden laskusääntöjä saadaan E(t) =E P cos(ωt + δ), E P =2E cos φ, (66) 2 missä kulman δ arvo on jatkon kannalta epäoleellinen. Oleellista tässä on, että resultanttiaaltokin on sinimuotoinen ja sillä on sama taajuus kuin alkuperäisillä aalloilla. Sen amplitudi on E P. Resultanttiaallon intensiteetti amplitudin neliö (vrt. luku 33.5): I = I 0 cos 2 φ 2. (fysp105: I 0 =2ɛcE 2 ) (67) Havaitsemme, että esim. I =I 0 kun φ=2π ja I =0 kun φ=π. 140

3 Johdetaanpa tulos (66) geometrisella kikalla. E E γ = π φ P φ cos γ = cos φ, γ ωt jolloin kosinilauseesta E ωt E=fysikaalinen EP 2 = E2 + E 2 +2E 2 cos φ Ecos(ωt) Ecos(ωt+φ) kentta =2E 2 (1 + cos φ) josta kaksinkertaisen kulman cos:n kaavalla E P =2E cos(φ/2). Kuvassa fysikaaliset kentät ovat vaakasuorassa. Huomaamme, että ajan t kuluessa kuvan vektorit kiertävät yhden jakson aikana täyden kierroksen ja resultanttikentän amplitudi on E P. Kätevää! imag.kentta Huom: Konstruktio yllä, vaihevektorikaavio, on monikäyttöinen. Sen avulla voi helposti summata useampiakin saman taajuuden aaltoja, joilla voisi eri vaiheiden lisäksi olla eri amplituditkin. Eli yleistetty Pythagoraan lause a 2 = b 2 +c 2 2bc cos α ja cos 2x=2 cos 2 x Koherenteille lähteille esim. vaihe-ero φ = 2π vastaa matkaeroa r 2 r 1 = λ ja φ = π matkaeroa r 2 r 1 = λ/2. Kun φ r 2 r 1 kaikille φ, voimme kirjoittaa φ = 2π λ (r 2 r 1 )=k(r 2 r 1 ) (k =2π/λ). (68) Esim: Palaamme luvun 35.2 kaksoisrakokokeeseen eli Youngin kokeeseen: r I=I 0 cos 2 [π(d/λ)sinθ] 2 r 1 = d sin θ. Nyt (67,68) I = I 0 cos 2 φ 2 = I 0 cos 2{ π d λ sin θ}. Siis I maksimoituu, kun {...} = mπ 1 (d/λ)sinθ eli kun d sin θ = mλ, mikä oli konstruktiivisen interferenssin ehto! Pienillä θ on θ y/r I I 0 cos 2 (πyd/λr) eli intensiteetin maksimit y m ovat varjostimella tasavälein. Kurssikirjan www-sivun animaatiot kannattaa käydä läpi. I 0 142

4 35.4 Interferenssi ohuissa kalvoissa Heijastukset rajapinnoista aallonpituusriippuva vaihe-ero konstr. tai destr. interferenssi eri värit näkyvät eri kulmissa. n a n b θ a h Kalvon paksuuden h ohella heijastuksissa syntyvään vaihe-eroon vaikuttavat myös väliaineiden taitekertoimet. Tarkastellaan yhtä heijastusta: Jos θ a =0jas on etäisyys rajapinnasta, havaitaan E r = n a n b n a + n b E a E a cos(ωt + ks) = tuleva aalto E r cos(ωt + ks) = heijastuva aalto (69) eli heijastumisessa voi tapahtua vaihesiirto: n a <n b : E r ja E a erimerkkisiä vaihesiirto = π. n a >n b : E r ja E a samanmerkkisiä vaihesiirto = 0 n a = n b : E r =0 ei heijastumista. Rajapinnan läpi menevä aalto ei koe vaihesiirtoa (mutta E b E a ). Johdettavissa Maxwellin yhtälöistä ja analogista mekaniikan aaltojen kanssa. 143 Kahden aallon välinen kokonaisvaihe-ero on siten matka-eroon liittyvän vaihe-eron ja heijastukseen liittyvän vaihesiirron summa. Interferenssin määrää kokonaisvaihe-ero. Esim: Newtonin renkaat linssillä, jonka sovellus on linssin muodon tarkastus: Pyörähdysymmetrisen (tavoite) linssin interferenssikuvio muodostuu samankeskisistä ympyrärenkaista. Esim: Silmälasin linssin pinta saadaan lähes heijastamattomaksi pinnoittamalla se ohuella kalvolla, jonka taitekerroin on pienempi kuin linssimateriaalin taitekerroin. Tälloin heijastuksissa kalvon ylä- ja alapinnoilta vaihesiirrot ovat samat. Kokonaisvaihe-ero muodostuu siten matka-eroista, jolloin valitsemalla kalvon paksuudeksi λ/4, missä λ on (ilmassa keltaisen) valon aallonpituus kalvomateriaalissa, saadaan φ = π ja destruktiivinen interferenssi. Esim: Michelsonin-Morleyn koe (kirjan luvuissa 32.1, 35.5, 37.1). 144

5 36. Diffraktio Diffraktio on interferenssi-ilmiö, jossa aalto interferoi itsensä kanssa, esim. osuttuaan (esim. läpinäkymättömään) esteeseen. Keskenään interferoivien aaltojen lähteitä on tällöin äärettömän monta (vrt. Huygensin periaate) tai lähde on jatkumo Fresnelin ja Fraunhoferin diffraktio Fresnel-alue: Lähde tai varjostin on lähellä estettä. Fraunhofer-alue: Lähde ja varjostin ovat kaukana esteestä. Diffraktiivisten perusilmiöiden havainnollistamiseksi keskitymme (matemaattisestikin yksinkertaiseen) Fraunhofer-alueeseen: - tulevan valon voidaan katsoa tulevan yhdestä suunnasta - varjostinta siirrettäessä interferenssikuvion muoto ei muutu -tässä alueessa oltava tyypillisesti Rλ > a 2 (a =lähteen koko) Yksi rako y monokrom Aluksi: Valitaanpa raon a θ 0 (leveys a) sisältä kaksi R pistettäetäisyydellä a/2 toisistaan (jaamme siis raon kahteen osaan). Sivujen tarkastelut destruktiivinen interferenssi varjostimella kohdissa a 2 sin θ = ±λ sin θ = ± λ 2 a Voimme jakaa raon jakaa pienempiinkin osiin siten, että niitä on parillinen määrä, jolloin ehdoksi tulee (a/2m) sin θ = ±λ/2. Päättelemme, että destruktiivinen interferenssi saadaan, kun varjostin sin θ = m λ a m = ±1, ±2, ±3,... (destruktiivinen) (70) Tämän mukainen interferenssi on täydellinen pienillä kulmilla; suuremmilla kulmilla varjostimella nähdään tummat kohdat. 146

6 Päättelemämme tulos (70) on helppo johtaa luvun 35.3 vaihevektorimenetelmällä, nyt summaamalla äärettömän monen lähdepisteen yli. Olkoon kokonaisvaihe-ero raon leveyden matkalla β. E P ωt β β/2 β/2 E 0 /β E P /2 E P /2 βe 0 /β = E 0 Kaarenpituus = kulma (rad) säde kolmioista saamme E P 2 = E 0 β sin β 2. Toisaalta intensiteetti amplitudi 2 eli I EP 2. Merkitsemällä nyt I 0 = max(i) =I(β 0) saamme I = I [ sin β/2] 2. 0 β/2 147 Vaihe-ero = (2π/λ) matka-ero, joten β =(2π/λ) a sin θ ja I 0 I [sin ( πa I = I λ sin θ) ] 2. 0 πa (71) λ sin θ θ 2 θ 1 0 θ θ 1 2 θ Intensiteetin keskusmaksimi: θ = 0 Muut maksimit: a sin θ ± ( m + 1 2) λ m =1, 2, 3,... Intensiteettiminimit: a sin θ m = ±mλ m =1, 2, 3,... Huom: Kun λ<a, antaa (71) minimejä välille π/2 <θ<π/2. Jos on λ a, keskusmaksimin leveys on θ 1 sin θ 1 = λ/a. Huom: Diffraktiomaksimien intensiteetit laskevat nopeasti m:n kasvaessa, koska tulos (71) on muotoa I x 2 sin 2 x. 148

7 Monta rakoa ja hila Kannattaa ottaa käyttöön merkinnät φ =2π d λ β =2π a λ sin θ d = rakojen valimatka (72) sin θ a = kunkin raon leveys (73) Kaksi rakoa: Yhdistämällä sivujen 142 ja 148 tulokset saamme I I 0 diffraktio (1 rako) yhdistetty (2 rakoa) I = I 0 [cos(φ/2)] 2[ sin(β/2) ] 2 (74) β/2 0 θ Kun a/λ < d/λ < 1, rakojen keskinäinen interferenssi (φ) oskilloi nopeammin kuin rakojen (sisäinen) diffraktio (β). Kuvassa yllä on d = 3a ja diffraktio (katkoviiva) moduloi intensiteettiä. 149 N kapeaa rakoa: Tässä pätevin oletuksin saadaan I = I [ sin(nφ/2) ] 2 [ sin(β/2) ] 2 0 (N>1) (75) sin(φ/2) β/2 I I 0 m= 1 m=0 m=+1 Siis kapeat korkeat päämaksimit, joiden välissä N 1 minimiä. Diffraktiohila N 1: (75) päämaksimit samoissa kohdissa kuin N =2:lle ja N:n kasvaessa sivumaksimit vaimenevat näkyvistä. Siten päämaksimeille (kunhan a d λ) pätee (64) sellaisenaan d sin θ = mλ m =0, ±1, ±2,... (76) Terminologiaa: m = ±1 1. kertaluvun viivat jne. θ 150

8 Hilan erotuskyky: Kapeiden piikkien ansiosta hilalla saadaan hajotettua ei-monokromaattinen valo aallonpituuskomponentteihin spektrianalyysi! Erotuskyky R = λ/δλ, missä Δλ on pienin esiin saatava aallonpitusero. Lasketaanpa R: Intensiteettimaksimit: sin θ = mλ/d cos θδθ = mδλ/d Vaihe-ero: φ = 2π(d/λ) sin θ Δφ = 2π(d/λ) cos θδθ Piikin leveys vaiheyksiköissä: Δφ = 2π/N Näistä saamme hilan erotuskyvylle arvion mikä odotetusti paranee N:n kasvaessa. R = λ/δλ = Nm, (77) Huom: Edellä olemme tarkastelleet valoa läpäisevää hilaa. Samat yhtälöt toimivat konstruktion perusteella heijastavallekin hilalle. Esimerkki jälkimmäisestä on heijastus cd-levyn pinnasta Röntgen-sironta kiteestä Tutkitaan sirontaa kidetasoista, joiden välimatka toisistaan on d. Interferenssi on konstruktiivinen, kun matkaero on λ:n monikerta. Pienet kolmiot Braggin ehto: d θ 2d sin θ = mλ (78) Kiinteä kide toimii tässä heijastavana (monikerroksisena) hilana. Sovelluksia: Sironnan intensiteettikuviosta voidaan tunnistaa materiaalin kiderakenteen avaruussymmetria ja määrittää d. Röntgensironnalla voidaan selvittää myös suurten molekyylien rakenne, kun ne on ensin kiteytetty. Huom: Tässä havaintaan makrotasolla (kuvio varjostimella) seuraus mikrotason rakenteesta (raot, kiderakenne). 152

9 36.7 Pyöreän aukon erotuskyky Diffraktio rajoittaa (säde)optisten laitteiden kulmaerotuskykyä. Pyöreälle aukolle (esim. mikroskoopin linssi) saadaan ympyrän muotoinen diffraktiokuvio: 1. intensiteettiminimi tulee kohtaan sin θ λ D, (79) missä D on aukon halkaisija. Tulos on työläs johtaa, mutta varsin lähellä kapean raon destruktiivisen interferenssin ehtoa (70). Resoluutio paranee λ:n pienetessä jad:n kasvaessa. Esim: (radio)teleskooppi ja (elektroni)mikroskooppi Hologrammi Holografiassa tallennetaan esineestä heijastuvan ja suoraan monokromaattisesta lähteestä tulevan aallon interferenssikuvio, oleellisesti siis sekä intensiteetti että vaihe-ero. Vaihe-ero antaa esineen pisteen sijainnin kuvaussuunnassa syvyysvaikutelma X Kurssikirjan ja muita esimerkkejä Example 35.2 (edellisen pääluvun esimerkki) Taajuudella 1500 khz toimiva AM-asema (amplitudimodulaatio) käyttää lähetyksessään kahta 400 m etäisyydellä toisistaan olevaa antennia. Kaukana lähettimestä, missä suunnassa havaitaan suurin ja pienin intensiteetti? Ratkaisu: Nyt λ = c/f = 200 m. Yhtälöstä (64) intensiteettimaksimit ovat siten suunnissa sin θ = m/2 eli θ =0, ±30, ±90 asteen kulmissa vastaten m:n arvoja m = 0, ±1, ±2. Intensiteettiminimit taasen ovat näiden välissä eli yhtälöstä (65) θ = ±14.5, ±48.6 asteen kulmissa vastaten siinä m:n arvoja m =0, ±1, 2. Huomaa (kirjassakin käytetty) hieman epäsymmetrinen notaatio kahden lähteen intensiteettiminimien m-indeksoinnille. Ulos tuleva fysiikka on toki symmetristä, kun lähtötilanne on symmetrinen. 154

10 Example 36.4 Sähkömagneettisen aallonpituusspektrin näkyvän osan rajat ovat suunnilleen 400 (violetti) ja 700 nm (punainen). Olkoon hilassa 600 rakoa millimetrillä ja tuleva valo kohtisuorassa sen tasoa vastaan. Määritä ensimmäisen kertaluvun maksimien alue kulmayksiköissä. Entä menevätkö ensimmäisen, toisen ja/tai kolmannen kertaluvun spektrit varjostimella päällekkäin? Ratkaisu: Nyt d = 5/3 μm ja yhtälöstä (76) saamme ensimmäisien kertaluvun maksimeille näkyvän spektrin ääripäissä m =1 sin θ vio 0.24 θ vio 14 o m =1 sin θ pun 0.42 θ pun 25 o. Spektrin leveys varjostimella on näiden kahden erotus eli 11 o. Kysyttäessä spektrien päällekkäin menemistä vertaamme sin θ:n arvoja eri kertaluvuissa (toki kulmatkin saa laskea): d sin θ viol =4(m=1), 8(m=2), 12 (m=3) 10 7 m d sin θ pun =7(m=1), 14 (m=2), 21 (m=3) 10 7 m joten 1. ja 2. eivät mene päällekkäin mutta 2. ja 3. menevät. 155 Esim: Kaksi oleellisesti pistemäistä kaiutinta on toisistaan 3.36 m etäisyydellä. Olkoon niistä lähtevän testiäänen taajuus 400 Hz ja niiden värähtelyjen välillä vaihe-ero siten, että toinen kaiutin on 1/6 jaksoa edellä toista kaiutinta. Äänen nopeus on 330 m/s. Kuulija on kaukana kaiuttimista. Sopivin oletuksin (ei kaikuja jne) ja mitattuna kaiutinten välisen keskiviivan suhteen, missä kulmissa kuulija ei kuulisi pihaustakaan? Ratkaisu: Lähteillä on 1/6 jakson vaihe-ero, joten saamme ehdot d sin θ ± =(m +1/2 ± 1/6)λ, missä d =3.36 m ja λ =0.825 m. Ratkaisuja ovat (m=0,1,...-4): θ + =9.4, 24.2,..., 54.9 astetta θ =4.7, 19.1,..., 64.2 astetta Arvolla m =+4jakun m > 4 ei ratkaisuja. THE END 156

35 VALON INTERFERENSSI (Interference)

35 VALON INTERFERENSSI (Interference) 13 35 VALON INTERFERENSSI (Interference) Edellisissä kappaleissa tutkimme valon heijastumista ja taittumista peileissä ja linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla. Approksimaatiossa aallonpituutta

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics)

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) 90 34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) Omat kasvot kylpyhuoneen peilissä, kuu kaukoputken läpi katsottuna, kaleidoskoopin kuviot. Kaikki nämä ovat esimerkkejä optisista kuvista (images). Kuva muodostuu,

Lisätiedot

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma 21.2.2011 mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi Pro gradu Janne Ropponen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Huhtikuu 2008 Tiivistelmä Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteissä syntyy röntgensäteilyä

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student Ratkaisut

Kenguru 2015 Student Ratkaisut sivu 1 / 16 3 pistettä 1. Mistä kuviosta on väritetty puolet? (A) (B) (C) (D) (E) 2. Mikä seuraavista luvuista on lähinnä lukua 20,15 51,02? (A) 10 (B) 100 (C) 1 000 (D) 10 000 (E) 100 000 Ratkaisu: 20,15

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Elektrodynamiikka Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Kevät 2002 2 Tämä luentomoniste on päivitetty versio Hannu Koskisen kevään 2001 luennoista. Joidenkin asioiden käsittelyjärjestystä on muutettu, joitain

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI II Periodi IV, 2009 Harry J. Lehto, Ph.D., Dos Pasi Nurmi, FT

TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI II Periodi IV, 2009 Harry J. Lehto, Ph.D., Dos Pasi Nurmi, FT TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI II Periodi IV, 2009 Harry J. Lehto, Ph.D., Dos Pasi Nurmi, FT hlehto@utu.fi, 3338290, http://www.astro.utu.fi/hlehto pasnurmi@utu.fi, 3338984 Demot: Samuli Kotiranta (jankot@utu.fi)

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 1 LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 3 LASERTEKNIIKAN PERUSTEET... 8 3.1 Laservalon muodostuminen... 8 3.1.1 Stimuloitu emissio... 8 3.1.2 Populaatioinversio...

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate kandidaatintyö Tarkastajat: Professori Keijo Ruohonen TkT Simo Ali-Löytty TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

Peltorobotin reititys siksak -täytöllä

Peltorobotin reititys siksak -täytöllä Peltorobotin reititys siksak -täytöllä Ville Räisänen(ville.raisanen@tut.fi) 27.6.2007-19.4.2008 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Määritelmiä ja notaatio..................... 3 1.2 Peltorobotin reititysongelma...................

Lisätiedot

KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA

KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA KUITUOPTISET ANTURIT SILTARAKENTEIDEN MITTAUKSISSA Marja Englund*, Asko Mitrunen*, Pasi Lehtiniemi*, Ari Ipatti** *, Contesta Oy** CMC-3929 Raportti 1 (36) CM / Marja Englund 27.2. CMC-3929 SISÄLTÖ KUITUOPTISET

Lisätiedot

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus 6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus Vapaaelektronimallin jokainen elektroni kokee taustavarauksen ja muiden elektronien Coulombin potentiaalin keskimääräistettynä

Lisätiedot