Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I"

Transkriptio

1 Geometrinen optiikka 3. Optiikka Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto

2 Geometrinen optiikka Geometrinen optiikka Geometrinen optiikka Ei huomioi, että valo on aaltoliikettä Ei selitä difraktiota ja interferenssiä Oletus: kaikki havaintolaitteen mitat >> λ Oletus: valo koostuu hiukkasista Hiukkaset etenevät säteinä Homogeeninen väliaine Säteet suoria Väliaineiden pinnalla Suunnan muutos Väliaineen taitekerroin n 1 v = c/n, c = nopeus tyhjiössä, jolle n = n 0 = 1 λ 1 > λ 2 n(λ 1 ) < n(λ 2 ) dispersio Pierre de Fermat (Ranska, ): Valo noudattaa aina reittiä, jota pitkin matkaan kuluva aika on lyhin mahdollinen. Heijastuslaki: Tulokulma = Heijastuskulma = Θ 1, Snellin laki: n 1 sin Θ 1 = n 2 sin Θ 2 n 1 > n 2 Kokonaisheijastuksen (Θ 2 = 90 o ) rajakulma Θ 1 = Θ r = asin (n 2 /n 1 ) Θ 1 >Θ r Täydellinen heijastus Pätee heijastuslaki (mm. optiset kuidut) www

3 Geometrinen optiikka Geometrinen optiikka Peilit Paraboloidi: www z/c = x 2 /a 2 + y 2 /b 2 Paraboloidinen peili: a = b z = Ax 2, missä A = vakio Paraabelin määritelmä: Etäisyys johtosuorasta ja polttopisteestä sama Polttopiste=F = (0, z=p) z = x 2 /(4p) Esimerkki 3.1: Kaikki optisen akselin suuntaiset säteet päätyvät polttopisteeseen. Kuvan geometrinen ratkaisu x = p = johtosuora x = y 2 /(4p) = paraabeli QD = (x + p) 2 = x 2 + 2xp + p 2 QF = (x p) 2 + y 2 = x 2 + 2px + p 2 y 2 = 4px 2yy = 4p y = 2p/y = m 1 DF m 2 = y/(2p) m 1 m 2 = 1 Tasakylkinen! Kolme kulmaa samat joka optisen akselin suuntaiselle säteelle

4 Geometrinen optiikka Geometrinen optiikka Linssit Valo taittuu kahdesti: ilma lasi ilma Kupera linssi 1 a + 1 b = 1 f a = kohteen etäisyys linssistä b = kuvan etäisyys linssistä f = linssin polttoväli Tähtitieteessä a b = f Väriaberraatio Kovera linssi: ei kuvaa

5 Aalto-optiikka Aalto-optiikka Valon esteiden koko lähellä λ Geometrinen optiikka ei päde Aalto-optiikka Sähkömagneettinen säteily: E = Sähkökenttä B = Magneettikenttä E B ja värähtelevät toisiaan vastaan kotisuorissa tasoissa Paikassa r sähkökenttä on E = E 0 exp[i(k r ωt)] k = etenemissuuntaan osoittava yksikkövektori ω = 2πf värähtelyn kulmanopeus f = frekvenssi Kaksi kuvaa liikkuvan aallon E ja B värähtelystä www

6 Aalto-optiikka Aalto-optiikka Aalto-optiikka Havaitseva tähtitiede) Yksinkertaistus: säteily kohti havaitsijaa pitkin z-akselia k z E z E z = 0 Sähkökentällä seuraavat komponentit xy-tasossa: E x = E 1 cos (ωt) E y = E 2 cos (ωt + δ) a) Elliptinen polarisaatio b) Ympyrä polarisaatio c) Lineaarinen polarisaatio Graafinen video esitys vaihtoehdoista a, b ja c www

7 Stokesin parametrit Stokesin parametrit Stokesin parametrit Havaitseva tähtitiede ) I = valon kokonaisintenstiteetti I(1 P E ) = polarisoitumaton valon komponentti IP E = täysin elliptisesti polarisoitunut komponentti 0 P E 1 = polarisaatioaste E kiertää taivaalla ellipsiä: a = iso- ja b = pikkuakseli θ = positiokulma = isoakselin ja pohjoisen välinen kulma Polarisoitunutta valoa kuvataan Stokesin parametreillä: I = intensiteetti Q = IP E cos 2β cos 2θ = IP cos 2θ U = IP E cos 2β sin 2θ = IP sin 2θ V = IP E sin 2β = IP V P=P E cos 2β =lineaarinen polarisaatioaste, P V =P E sin β =ympyräpolarisaatioaste P V > 0 = oikeakätinen ja P V < 0 = vasenkätinen ympyräpolarisaatio β = 45 Täysin ympyräpolarisoitunut: P = 0, Q = U = 0 (Video: 3 ja 4 tapaus) β = 0 Täysin lineaarisesti polarisoitunut: P V = 0, V = 0 (Video: 5 tapaus)

8 Stokesin parametrit Stokesin parametrit Stokesin parametrit Havaitseva tähtitiede ) Stokesin parametrit kuvaavat osittain polarisoituneen kohteen säteilyä Stokesin parametrien määritelmä IP E = (Q 2 + U 2 + V 2 ) 1/2 P = P E cos 2β = [(Q 2 + U 2 ) 1/2 ]/I = lineaarinen polarisaatioaste θ = [atan(u/q)]/2 = positiokulma P V = V/I = ympyräpolariasaatioaste Täysin lineaarisesti polarisoituneelle kohteelle käytetään P x = Q/I = P cos 2θ P y = U/I = P sin 2θ Stokesin vektori on S = [I, Q, U, V] Kahden kohteen S 1 ja S 2 voidaan summata (kaksoistähti) Stokesin vektorit eivät huomioi säteilyn vaihetta Säteilyn vaiheet satunnaisia Stokesin formalismi toimii Säteilyn vaiheet koherentteja Stokesin formalismi ei toimi Optisen elementin aiheuttama S muutos (Mullerin matriisit yms.)

9 Stokesin parametrit Fresnelin kaavat Fresnelin kaavat Havaitseva tähtitiede ) Aalto-optiikka Intensiteetin I jakautuminen väliaineen pinnalla Θ 1 ja Θ 2 = Saapuvan ja taittuvan säteilyn kulmat n 1 ja n 2 = Väliaineiden taitekertoimet E = [E, E ] = saapuvan säteilyn sähkökenttä E = sen pinnan suuntainen komponentti E = sen pintaa vastaan kohtisuora komponentti E = [E, E ] = heijastuvan säteilyn sähkökenttä E = sen pinnan suuntainen komponentti E = sen pintaa vastaan kohtisuora komponentti E = [E, E ] = taittuvan säteilyn sähkökenttä E = sen pinnan suuntainen komponentti E = sen pintaa vastaan kohtisuora komponentti Saapuvan säteilyn E tunnettu Ratkaisu E ja E arvoille Fresnelin kertoimilla

10 Stokesin parametrit Fresnelin kaavat Fresnelin kaavat Havaitseva tähtitiede ) Fresnelin heijastuskertoimet (Reflection: R ja R ) E =E R, missä R = n 2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 n 1 cos θ 2 +n 2 cos θ 1 ja E =E R, missä R = n 1 cos θ 1 n 2 cos θ 2 n 1 cos θ 1 +n 2 cos θ 2 Fresnelin transmissiokertoimet (Transmission: T ja T ) E =E T, missä T = 2n 1 cos θ 1 ja E n 1 cos θ 2 +n 2 cos θ =E T, missä T = 2n 1 cos θ 1 1 n 1 cos θ 1 +n 2 cos θ 2 Intensiteetit: I =(E ) 2 +(E ) 2 saapuu, I =(E )2 +(E )2 heijastuu, I =(E ) 2 +(E ) 2 taittuu Tapauksessa E = E saapuva säteily polarisoitumatonta I = 2(E ) 2 ja I = (E )2 +(E )2 = (E R ) 2 +(E R ) 2 = (E ) 2 (R 2 +R2 ) I /I = (R 2 +R2 )/2 Snellin lain: sin θ 1 = n sin θ 2, missä n = n 2 /n 1, avulla voidaan kaikissa tapauksissa eliminoida taittumissuunnan, termin cos(θ 2 ), vaikutus cos θ 2 = [1 (sin θ 2 ) 2 ] 1/2 = [1 (sin θ 1 /n) 2 ] 1/2 = (1/n)[n 2 (sin θ 1 ) 2 ] 1/2

11 Stokesin parametrit Fresnelin kaavat Fresnelin kaavat ) Brewsterin kulma (θ B ): heijastunut säteily täysin polarisoitunut eli R = 0 R :n osoittaja on nolla n 2 cos θ 1 = n 1 cos θ 2 cos 2 θ 2 = ( n 2 n 1 ) 2 cos 2 θ 1 Snellin lain toteuduttava n 1 sin θ 1 = n 2 sin θ 2 sin 2 θ 2 = ( n 1 n 2 ) 2 sin 2 θ 1 sin 2 θ 2 + cos 2 θ 2 = 1 = sin 2 θ 1 + cos 2 θ 1 = ( n 1 n 2 ) 2 sin 2 θ 1 + ( n 2 n 1 ) 2 cos 2 θ 1 sin 2 θ 1 [ n2 2 n2 1 n 2 ] = cos 2 θ 1 [ n2 2 n2 1 2 n 2 ] tan 2 θ 1 = ( n 2 ) n 2 θ B = θ 1 = atan n 1 1 Oppikirja: Heijastunut säteily on aina polarisoitunutta Edellinen sivu: Jos E = E Heijastuneen säteilyn intensiteetti on I /I = (R 2 + R2 )/2 Kuva: R 2 (katkoviiva) suurempi kuin R2 (jatkuva viiva) kaikilla θ 1. Brewsterin kulma θ B on merkitty pystysuoralla katkoviivalla Kuva: θ 1 90 o kaikki säteily heijastuu taittuva säteily I =0 Vastaavanlaisia tapauksia laskettavissa www

12 Interferenssi Interferenssi ) Sähkövektori E kuvaa valoa Kahden valosäteen vuorovaikutus E = E 1 + E 2 Vaihe-ero muuttuu hitaasti Interferenssi havaittavissa Useita atomeja Vaiheet satunnaisia Ei havaittavissa Saman kohteen valo jaetaan osiin Annetaan vuorovaikuttaa Vaihe-ero vakio Interferenssi havaitaan Interferenssi Animaatio www Interferometria: kurssin lopussa

13 Diffraktio Diffraktio Diffraktio Valo kaukoputken kautta detektoriin Ääretön määrä reittejä Valosäteillä eri vaiheet Vahvistavat tai heikentävät toisiaan Lopputulos missä tahansa detektorin pisteessä = Eri reittejä saapuneen säteilyn amplitudien summa Yleinen tapaus: Fresnelin diffraktio Ratkaisut monimutkaisia ja työläitä Erikoistapaus: Fraunhoferin diffraktio Kohde kaukana Eri reittien pituudet lähes samat Ratkaisut edelleen työläitä Fourier muunnoksia www kompleksi-avaruudessa Lisäksi tarvitaan numeerisia ratkaisuja Kuvat: Kapean raon ja pyöreän aukon diffraktio

14 Diffraktio Diffraktio Pyöreän aukon diffraktio Intensiteetti I(θ) [(π 2 R 4 )/m][j 1 (2m)] 2 = C [J 1 (2m)] 2 C = [(π 2 R 4 )/m] = Vakio aallonpituudella λ R = Pyöreän aukon säde m = (πr sin θ)/λ J 1 (x) = J 1 (2m) on Besselin funktio www Sarjakehitelmän numeerinen ratkaisu J 1 (x) = 0 Tulos on x 3.83, 7.02, www Ensimmäinen minimi x = 2m = (2πR sin θ)/λ 3.83 sin θ = (3.83 λ)/(2πr) 1.22λ/D Kulma θ on pieni θ sin θ 1.22λ/D Toinen minimi: x = 7.02 θ 2.23λ/D Kolmas minimi: x = θ 3.24λ/D

15 Kaukoputken optiikan perussuureet Kaukoputken optiikan perussuureet Käsitteitä tähtitiede) Objektiivi (Peili tai Linssi) kerää valon D = Halkaisija, f = Polttoväli Usean linssin/peilin yhdistelmä f = Koko yhdistelmän polttoväli f /D = Aukkosuhde Konventio f /n tarkoittaa n = f /D u = Kulma jossa kohde näkyy s = f tan u = Kohteen kuvan korkeus, Pieni kulma: tan u u, f kasvaa Kuva kasvaa Visuaalihavainnot: f = okularaarin polttoväli ω = u /u = f /f = Suurennos = Kohteen kulmaläpimitan suhteellinen kasvu L = (f /f )D = D/ω = Lähtöpupilli = Okulaarin muodostama kuva objektiivista = Kaikki koottu valo kulkee lähtöpupillin läpi Minimisuurennos: Lähtöpupilli L pienempi kuin silmän pupillin läpimitta d 6 mm ω min D/d Kaikki koottu valo silmään

16 Kaukoputken optiikan perussuureet Kaukoputken optiikan perussuureet Erotuskyky = Miten läheisiä kohteita voidaan erottaa erillisinä. Määritelmä: Toisen kohteen keskipiste on toisen kohteen ensimmäisen pimeän diffraktio vyöhykkeen kohdalla θ sin θ = 1.22λ/D Käytännössä θ λ/d, missä [θ] = rad Keltaiselle valolle λ = m saadaan metrin, D = 1m, teleskoopilla erotuskyky θ = λ/d = rad = 0.11 Suuremmilla putkilla θ pienempi Seeing parhaimmissakin observatorioissa määrää todellisen erotuskyvyn rajan Visuaalihavainnot: Silmän erotuskyky e = 2 = rad sopiva Maksimisuurennos = ω max = u /u = e/θ = ed/λ Keltaiselle valolle λ = m saadaan metrin, D = 1m, teleskoopilla saadaan ω max = ed/λ 1000

17 Kuvausvirheet Kuvausvirheet Ideaalimailma: pistemäisten kohteiden kuvat pisteitä kaikkialla polttotasossa Aaltoliikettä Diffraktio raja θ λ/d Aberraatio: Mainittu aiemmin: Linssin polttoväli riippuu aallonpituudesta Palloaberraatio: Peilin tai linssin polttoväli muuttuu eri etäisyyksillä optisesta akselista Ei ongelma paraboloidi peileissä. Ongelma kaikissa linsseissä Täydellistä linssiä etsimässä www

18 Kuvausvirheet Kuvausvirheet @www.umich.edu) Koma: Ei optisen akselin suuntaiset säteet heijastuvat (peilit) tai taittuvat (linssit) eri alueille K = 3/16(D/f ) 2 β (Ross 1935, ApJ 81,156) Koman voimakkuus (D/f ) 2 Vähentyy: f kasvaa tai D pienenee (ei järkevää) Koman voimakkuus β, Missä β etäisyys optiselta akselilta Paras kuva lähellä optista akselia Laaja kuvakenttä Käytetään korjauslinssejä

19 Kuvausvirheet Kuvausvirheet @en.wikipedia.org) Astigmaattisuus: Linssi tai peili epäsymmetrinen optisen akselin suhteen Pystysuoran ja vaakasuoran tason säteilyn komponenttien polttopisteet poikkeavat Kuvan muoto erilainen eri etäisyyksillä (Objektiivin huono tuenta, sylinterin muotoinen) Kuvakentän kaarevuus: Petzvalin pinta www Alla Kepler satelliitin sensorien pinta Muita kuvausvirheitä kuvattu oppikirjassa

20 Kuvausvirheet Optiikan suunnittelu Optiikan suunnittelu Linssit: eri materiaalien yhdistelmät Peilit: pallo, paraboloidi hyperpoloidi,... jokin muu valittu mielivaltainen muoto Valittu D/f : Kuvavirheiden minimointi Esimerkiksi: K (D/f ) 2 D/f pienenee K pienenee Optisten elementtien määrä ja yhdistelmät Kaukoputket: osa virhelähteistä redusoitavissa jälkikäteen & rajattu kaista (pieni värivirhe) Suuret peilit: hinta, paino, valmistettavuus, kestävyys, lämpölaajeneminen,... Tietokoneet: Ennen valmistuksen aloittamista Säteen jäljitys (engl. Ray-tracing) Esimerkiksi: Hunajakenno (engl. honeycomb) rakenteen optiikka? www Esimerkiksi: Mitä maassa (D suurempi)? Mitä satelliitissa (D pienempi)?

35 VALON INTERFERENSSI (Interference)

35 VALON INTERFERENSSI (Interference) 13 35 VALON INTERFERENSSI (Interference) Edellisissä kappaleissa tutkimme valon heijastumista ja taittumista peileissä ja linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla. Approksimaatiossa aallonpituutta

Lisätiedot

TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI II Periodi IV, 2009 Harry J. Lehto, Ph.D., Dos Pasi Nurmi, FT

TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI II Periodi IV, 2009 Harry J. Lehto, Ph.D., Dos Pasi Nurmi, FT TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI II Periodi IV, 2009 Harry J. Lehto, Ph.D., Dos Pasi Nurmi, FT hlehto@utu.fi, 3338290, http://www.astro.utu.fi/hlehto pasnurmi@utu.fi, 3338984 Demot: Samuli Kotiranta (jankot@utu.fi)

Lisätiedot

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics)

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) 90 34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) Omat kasvot kylpyhuoneen peilissä, kuu kaukoputken läpi katsottuna, kaleidoskoopin kuviot. Kaikki nämä ovat esimerkkejä optisista kuvista (images). Kuva muodostuu,

Lisätiedot

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto 5 INTERFEROMETRI 5.1 Johdanto Interferometrin toiminta perustuu valon interferenssiin. Interferenssillä tarkoitetaan kahden tai useamman aallon yhdistymistä yhdeksi resultanttiaalloksi. Kuvassa 1 tarkastellaan

Lisätiedot

35. Kahden aallon interferenssi

35. Kahden aallon interferenssi 35. Kahden aallon interferenssi 35.1 Interferenssi ja koherentit lähteet Superpositioperiaate: Aaltojen resultanttisiirtymä (missä tahansa pisteessä millä tahansa hetkellä) on yksittäisiin aaltoliikkeisiin

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi Pro gradu Janne Ropponen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Huhtikuu 2008 Tiivistelmä Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteissä syntyy röntgensäteilyä

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

Kaukoputkikurssin 2005 diat

Kaukoputkikurssin 2005 diat Kaukoputkikurssin 2005 diat Järjestäjänä: Warkauden Kassiopeia ry. Kurssin vetäjät: Harri Haukka Jari Juutilainen Kurssin sisältö Kaukoputkien esittelyä mikä on kaukoputki ja mitä sillä näkee? kasaamme

Lisätiedot

, k = jousivakio F F. ) x x / m. kx 2, työ: W = 1

, k = jousivakio F F. ) x x / m. kx 2, työ: W = 1 3. KURSSI: Aallot (FOTONI 3: PÄÄKOHDAT) VÄRÄHTELYT: harmoie voima ja värähdysliike - harmoie voima: F = -kx, taajuus eli frekvessi: f = T O T - T = jaksoaika = yhtee värähdyksee kuluut aika (s) - f = frekvessi

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

1. GRAVITAATIOVAKIO G JA ABERRAATIO

1. GRAVITAATIOVAKIO G JA ABERRAATIO 1. GRAVITAATIOVAKIO G JA ABERRAATIO Massa imee gravitaatiokenttää ja ϕ-kenttää itseensä, joita tässä yhteydessä kutsutaan yhteisesti gravitaatiokentäksi. Pienissä kappaleissa protonit suorittavat alkeisryhmäsieppauksen

Lisätiedot

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Elektrodynamiikka Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Kevät 2002 2 Tämä luentomoniste on päivitetty versio Hannu Koskisen kevään 2001 luennoista. Joidenkin asioiden käsittelyjärjestystä on muutettu, joitain

Lisätiedot

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 1 LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 3 LASERTEKNIIKAN PERUSTEET... 8 3.1 Laservalon muodostuminen... 8 3.1.1 Stimuloitu emissio... 8 3.1.2 Populaatioinversio...

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki 2 Keskeisvoimakenttä 2.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton oletti, että kappale, jolla on massa m 1, vaikuttaa etäisyydellä r 12 olevaan toiseen kappaleeseen, jonka massa on m 2, gravitaatiovoimalla, joka

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA

OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan osaston osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma 21.2.2011 mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten

Lisätiedot

Valovirta (tunnus Φ) kuvaa kuinka paljon valonlähde säteilee tiettyyn avaruuskulmaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen.

Valovirta (tunnus Φ) kuvaa kuinka paljon valonlähde säteilee tiettyyn avaruuskulmaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen. Valovirta Valovirta (tunnus Φ) kuvaa kuinka paljon valonlähde säteilee tiettyyn avaruuskulmaan. Valovirran SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö on luumen. Valovoima kuvaa valon lähteen intensiteettiä

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Q1: Mistä tietää varmasti että kappale on negatiivisesti varautunut?

Q1: Mistä tietää varmasti että kappale on negatiivisesti varautunut? 3 HKUKOKET Testataan hangattujen kappaleiden aikutusta toisiinsa. Kissannahka/muoi ilkki/lasi Edelliset keskenään attraktiiiset: Teflon Lasi Teflon Lisäksi nähdään että kissannahka hylkii lasia ja silkki

Lisätiedot