Interferenssi. Luku 35. PowerPoint Lectures for University Physics, Twelfth Edition Hugh D. Young and Roger A. Freedman. Lectures by James Pazun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Interferenssi. Luku 35. PowerPoint Lectures for University Physics, Twelfth Edition Hugh D. Young and Roger A. Freedman. Lectures by James Pazun"

Transkriptio

1 Luku 35 Interferenssi PowerPoint Lectures for University Physics, Twelfth Edition Hugh D. Young and Roger A. Freedman Lectures by James Pazun

2 Johdanto Interferenssi-ilmiö tapahtuu, kun kaksi aaltoa yhdistyy Esimerkkejä: moniväriset heijastukset veden pinnalla olevasta öljykerroksesta, saippuakuplista, dvd-levyistä, perhosen siivistä ja värikkäiden lintujen sulista Johtuu valon aaltoluonteesta, kuuluu siten fysikaaliseen optiikkaan Aaltojen yhteisvaikutuksen määrää superpositioperiaate (resultanttipoikkeama saadaan osapoikkeamien summana) Valon tapauksessa poikkeamalla tarkoitetaan joko sähkö- tai magneettikentän komponenttia

3 Sinimuotoiset aallot Interferenssi-ilmiö havaitaan selvimmin sinimuotoisten aaltojen yhdistyessä Vieressä yksittäisen lähteen tuottama kaksiulotteinen siniaalto homogeenisessa väliaineessa Optiikassa sinimuotoiset aallot ovat monokromaattisen (yksivärisen) valon ominaisuus Tavallisten valolähteiden valo ei ole monokromaattista Lähes monokromaattista valoa voidaan tuottaa filttereillä, kaasupurkauslampulla (elohopealamppu = nm ja kaistanleveys ±0.001 nm) laserilla (HeNe-laser = nm ja kaistanleveys ± nm)

4 Konstruktiivinen ja destruktiivinen interferenssi Tutkitaan kahden identtisen, monokromaattisen lähteen S 1 ja S 2 aaltojen yhdistymistä Lähteet ovat koherentteja: niillä on sama taajuus ja vakio vaihe-ero Poikittaisen aallon tapauksessa emittoituvilla aalloilla on sama polarisaatio Kun matkaero lähteistä S 1 ja S 2 pisteeseen P on aallonpituuden monikerta, aallot ovat samassa vaiheessa ja havaitaan konstruktiivinen interferenssi Jos aalloilla on puolen aallon vaiheero, havaitaan destruktiivinen interferenssi

5 Konstruktiivinen ja destruktiivinen interferenssi Viereisessä kuvassa pisteet, jotka toteuttavat konstruktiivisen interferenssin ehdot, on yhdistetty käyriksi Alla simulaatio kahden pistemäisen lähteen tuottamasta interferenssikuviosta Pohdintatehtävä: Onko interferenssi konstruktiivista vai destruktiivista (vai jotain muuta) y-akselilla S 1 :n yläpuolella. Vinkki: S 1 :n ja S 2 :n välimatka on 4.

6 Esim Radioaseman taajuus on 1500 khz ja sen lähetin koostuu kahdesta, toisistaan 400 m:n päässä olevasta identtisestä antennista, jotka lähettävät aaltoja samassa vaiheessa. Mihin suuntiin lähettimen intensiteetti keskittyy kaukana asemasta?

7 Kahden valolähteen interferenssi Interferenssin havaitseminen vaatii koherentteja lähteitä Tavallisen valonlahteen vaihe vaihtelee hyvin nopeasti kahta valonlähdettä vaikea saada koherentiksi Ongelma ratkaistaan jakamalla yhden valonlähteen valo kahdeksi sekundääriseksi lähteeksi Thomas Youngin kahden raon koe oli ensimmäinen kvantitatiivinen valon interferenssikoe (v. 1802) Raosta S 0 tuleva valo peräisin valon lähteen pienestä osasta ei vaiheeroja Raoista S 1 ja S 2 tulee koherenttia valoa

8 Kahden valolähteen interferenssi Konstruktiivinen interferenssi tuottaa kirkkaat raidat varjostimelle, destruktiivinen tummat Säteiden matkaero: Konstruktiivisen interferenssin ehto: Destruktiivisen interferenssin ehto: Kirkkaiden juovien etäisyys varjostimen keskipisteestä: Pienillä kulmilla tan(x) sin(x), joten

9 Kahden valolähteen interferenssi Konstruktiivinen interferenssi tuottaa kirkkaat raidat varjostimelle, destruktiivinen tummat Säteiden matkaero: Konstruktiivisen interferenssin ehto: Destruktiivisen interferenssin ehto: Kirkkaiden juovien etäisyys varjostimen keskipisteestä: Pienillä kulmilla tan(x) sin(x), joten

10 Esim Kahden raon interferenssikokeessa rakojen välimatka on 0.20 mm ja varjostin on 1.0 m:n etäisyydellä. Kolmas kirkas juova (keskimmäistä ei lasketa) nähdään etäisyydellä 9.49 mm keskijuovasta. Laske valon aallonpituus.

11 Interferenssikuvion intensiteetti Lähteistä S 1 ja S 2 tulevilla siniaalloilla sama amplitudi ja polarisaatio pisteessä P Aaltojen sähkökentät pisteessä P: Tässä on matkaerosta r 2 -r 1 johtuva vaihe-ero Kokonaisaalto pisteessä P: Summakaavan avulla saadaan missä summa-aallon amplitudi on

12 Interferenssikuvion intensiteetti Summa-aallon intensiteetti (yhtälö 32.29): Maksimi-intensiteetti: I 0 on nelinkertainen verrattuna yhden lähteen intensiteettiin Intensiteetti: Intensiteetin keskiarvo on I 0 /2 (=osa-aaltojen intensiteettien summa)

13 Interferenssikuvion intensiteetti Yhden aallonpituuden matkaero vastaa yhden syklin vaihe-eroa ( = 2 ) Matkaero kaksoisrakokokeessa Maksimi-intensiteeteille Jos R >> d, niin sin y/r, ja

14 Esim Koherentit radiolähettimet (vrt. esim. 35.2) siirretään 10 m:n päähän toisistaan. Lähteiden taajuus on nyt 60 MHz. Intensiteetti 700 m:n etäisyydellä antennien keskikohdasta (suunnassa θ = 0) on I 0 = 0,020 W/m 2. (a) Laske intensiteetti suunnassa θ = 4,0. (b) Missä suunnassa, lähellä θ 0, intensiteetti on I 0 / 2? (c) Missä suunnissa intensiteetti on nolla?

15 Interferenssi ohuessa kalvossa Valoaallot heijastuvat ohuen kalvon vastakkaisista pinnoista ja yhdistyneet aallot interferoivat Interferenssi voi olla konstruktiivista tai destruktiivista riippuen kalvon paksuudesta ja valon aallonpituudesta Seuraus: värit saippuakuplassa tai öljyisen veden pinnalla

16 Interferenssi ohuessa kalvossa Tarkastellaan heijastumista ilmakalvossa (paksuus t) kahden lähes samansuuntaisen lasilevyn välissä Säteiden matkaero on 2t Kun t = 0, havaitaan yllättäen tumma juova (destruktiivinen interferenssi), samoin kohdissa, joissa 2t on aallonpituuden monikerta toisen aallon vaiheen täytyy muuttua :n verran!

17 Interferenssi ohuessa kalvossa Heijastuneen valon amplitudi: Jos n b > n a (heijastuminen optisesti tiheämmästä väliaineesta), niin heijastuneen valon amplitudi on eri merkkinen tulevaan nähden on tapahtunut puolen aallon vaihesiirto

18 Interferenssi ohuessa kalvossa Kun kummankaan säteen vaihe ei muutu (tai molempien muuttuu): Konstruktiivinen interferenssi: t Destruktiivinen interferenssi Kun toisen säteen vaihe muuttuu: Konstruktiivinen interferenssi: Destruktiivinen interferenssi

19 Interferenssi paksussa kalvossa Aurinko ja lamput tuottavat koherenttia valoa lyhyinä purskeina Koherentin valopurskeen pituus muutamia mikrometrejä Jos kalvo on liian paksu, eri pinnoista heijastuneet aallot ovat eri purskeista ei koherentteja ei interferenssikuviota

20 Esim. Kuinka suuri osa kohtisuorasti lasilevyn (n =1,52) pintaan saapuvasta valosta heijastuu? (Vihje: Intensiteetti on verrannollinen sähkökentän amplitudin neliöön)

21 Esim ja 35.5 Kaksi 10.0 cm:n pituista mikroskoopin preparaattilevyä on asetettu päällekkäin siten, että levyt toisessa päässä koskettavat toisiaan ja toisessa päässä niiden välissä on 0,0200 mm:n paksuinen paperin pala. Levyjä valaistaan suoraan ylhäältäpäin monokromaattisella valolla, jonka aallonpituus ilmassa on 500 nm. Mikä on heijastuneessa valossa havaittavien interferenssijuovien välimatka? Onko levyjen kontaktikohdassa oleva juova tumma vai kirkas? Miten tulokset muuttuvat, kun lasilevyjen välinen tila täytetään vedellä? Oletetaan, että lasin taitekerroin on 1,52 ja veden 1,33.

22 Newtonin renkaat Tasokupera linssi kupera puoli alaspäin lasilevyllä Ilmaraon paksuus t kasvaa kontaktikohdasta ulospäin Valaistaan ylhäältä monokromaattisella valolla havaitaan ympyränmuotoisia interferenssirenkaita (Newtonin renkaita) Seuraava rengas syntyy, kun t kasvaa puolen aallon pituuden verran

23 Newtonin renkaat Newtonin renkaita voidaan käyttää optisten pintojen laaduntarkkailuun Viereisessä kuvassa alla oikein muotoiltu verrokkikappale ja päällä hiottavana oleva kaukoputken linssi testattavana Renkaat muodostavat korkeuskäyrästön, joka kertoo, paljonko linssi poikkeaa mallista (1 rengas = puolen aallonpituuden poikkeama)

24 Heijastamattomat ja heijastavat pinnoitteet Heijastamaton pinnoite: Lasi pinnoitetaan pienemmän taitekertoimen materiaalilla :n vaihesiirto heijastuksista pinnoitteen molemmilta pinnoilta Jos pinnoitteen paksuus on /4, heijastuksista seuraa destruktiivinen interferenssi Optimaalinen vain yhdelle aallonpituudelle Paljas lasipinta heijastaa noin 4% valosta, pinnoitettu alle 1%

25 Heijastamattomat ja heijastavat pinnoitteet Heijastava pinnoite: /4-pinnoiteella lasia suurempi n vaihesiirto vain yläpinnasta konstruktiivinen interferenssi Jos n = 2.5, heijastuneen valon osuus 38% Monikerrospäällystyksellä lähes 100%

26 Taivaansiivet Eläinten kirkkaimmat värit eivät johdu pigmenteistä vaan interferenssistä Taivaansiivet-perhosten siipien väri johtuu sinisen valon konstruktiivisesta interferenssistä siiven mikroskooppisten ulokkeiden monikerrosrakenteesta

27 Esim Paljon käytetty linssien pinnoitemateriaali on magnesium fluoridi (MgF 2 ), jonka taitekerroin on 1,38. Laske lasilevylle (n =1,52) muodostetun heijastamattoman kerroksen paksuus aallonpituudelle (ilmassa) 550 nm.

28 Michelsonin interferometri Monokromaattisen valolähteen A säde jaetaan kahtia säteenjakajalla C, toinen säde jatkaa peiliin M 1, toinen peiliin M 2 M 1 :ltä tuleva säde heijastuu säteenjakajasta, M 2 :lta tuleva säde läpäisee sen molemmat jatkaa alaspäin kohti havaitsijaa interferenssi

29 Michelsonin interferometri Peilin M 2 etäisyyttä L 2 voidaan säätää, interferenssimaksimit: 2 L 2 -L 1 = m Jos toinen peili hiukan vinossa, nähdään interferenssijuovia kuten kiilamaisessa ilmaraossa Kun peiliä siirretään /2:n verran, kuvio siirtyy viivojen välimatkan verran; jos kuvio on liikkunut m:n juovan verran, peili on liikkunut matkan

30 Michelsonin interferometri Laitteella voidaan mitata hyvin pieniä etäisyyksiä, esim. hermosolun viejähaarakkeen paksuuden muutos hermoimpulssin edetessä Vuonna 1887 Michelsson ja Morley yrittivät havaita laitteella maan suhteellista liikettä eetteriin nollatulos 1905 Einsteinin suppea suhteellisuusteoria (valonnopeus tyhjiössä on sama kaikissa koordinaatistoissa) selitti tuloksen

31 Esim. Michelsonin interferometrissä käytetään aallonpituutta 605,78 nm. Interferenssikuviota seurataan hiusristikon avulla. Kuinka monta interferenssijuovaa ohittaa ristikon, kun toista peiliä siirretään 1 cm.

32 Esim. Michelsonin interferometrin molempia peilejä pidetään paikoillaan, mutta toisen säteen tielle asetetaan ohut ylimääräinen kalvo, jonka taitekerroin on 1,51. Kalvoa asetettaessa havaitaan, että hiusristikon ohi vaeltaa 10,5 interferenssijuovaa. Laske kalvon paksuus. Laitetta käytetään aallonpituudella 487 nm.

$$() * * ) ) + + +, ) - ),,, ) ). /, ) ) ). /01(). /,,. / ) ), ) ), + + ) ), ) ) ) ) ), $ ( ) $ $ $ ( ) * $ $ * * (, -. -/01/. (, -. * $ ) ( + $ $ ( ) $ ** $ $ $ $ ** ** + $ ), $ $ ( )) * ( * + $ $ (

Lisätiedot

梵 文, 公 元 638 年 回 到 西 藏, 公 元 639 年 松 赞 干 布 迎 请 尼 泊 尔 的 赤 尊 公 主, 公 元 641 迎 请 大 唐 的 文 成 公 主, 公 元 649 年 松 赞 干 布 圆 寂 公 元 638 就 是 我 们 拥 有 藏 族 自 己 文 字 的 年 份,

梵 文, 公 元 638 年 回 到 西 藏, 公 元 639 年 松 赞 干 布 迎 请 尼 泊 尔 的 赤 尊 公 主, 公 元 641 迎 请 大 唐 的 文 成 公 主, 公 元 649 年 松 赞 干 布 圆 寂 公 元 638 就 是 我 们 拥 有 藏 族 自 己 文 字 的 年 份, 音 频 名 称 : 夏 坝 活 佛 讲 授 宗 喀 巴 大 师 的 生 平 及 其 对 后 世 的 影 响 20141121 宗 喀 巴 大 师 的 生 平 及 其 对 后 世 的 影 响 青 海 民 族 大 学 尊 敬 的 各 位 领 导 各 位 高 僧 大 德 各 位 教 授 同 学 们, 大 家 下 午 好! 今 天 来 到 青 海, 为 宗 喀 巴 大 师 研 究 院 的 最 新 成 立 的

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4D5A46CA1D0A740A4E5A5FEB6B02E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4D5A46CA1D0A740A4E5A5FEB6B02E646F63> 我 讀 孔 子 ( 第 六 屆 ) 征 文 比 賽 獲 獎 作 文 選 集 澳 門 人 文 科 學 學 會 主 辦 澳 門 基 金 會 教 育 暨 青 年 局 贊 助 2008 11 1 一 等 獎 ( 以 下 以 下 按 照 學 校 筆 劃 順 序 排 列 ) 將 心 比 心, 推 己 及 人 王 錦 江 ( 培 正 中 學 ) 己 所 不 欲, 勿 施 於 人 聖 人 孔 子 這 句 只 有 八

Lisätiedot

Microsoft Word - d.doc

Microsoft Word - d.doc 我 看 > 之 感 想 7B 蔡 進 軍 電 視 連 續 劇 在 校 園 出 現 了 一 股 熱 潮 現 象 同 學 們 無 論 在 小 息 或 午 膳 時 間 爭 相 討 論 項 羽 劉 邦 的 英 雄 氣 概 這 現 象 形 成 了 一 種 風 氣, 一 種 誘 惑, 什 至 是 壓 力 不 看 似 乎 是 一 大 憾 事, 到 底 該 劇 有

Lisätiedot

   

    篇 名 : 飛 將 軍 史 記 之 李 將 軍 列 傳 作 者 : 瑞 祥 高 中 二 年 八 班 蘇 伯 承 中 華 民 國 九 十 七 年 十 月 1 壹 前 言 飛 將 軍 李 廣, 可 以 說 是 我 國 史 上 最 富 盛 名 的 武 將 之 ㄧ, 匈 奴 懼 之 如 鬼 神 與 其 子 弟 共 同 捍 衛 漢 朝 不 受 外 族 欺 凌 內 部 動 亂 成 可 謂 一 代 名 將 世 家

Lisätiedot

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 200526 200529 0 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 () 52 53 54 55 56 57 58 59 ³ ³ ³ 60 61 62

Lisätiedot

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 () 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ³ 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Lisätiedot

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ³ ³ ³ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ³ 42 43 44 ³ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Lisätiedot

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ³ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ³ ³ ³ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Lisätiedot

王 晓 焰 社 会 性 别 理 论 与 世 纪 英 国 妇 女 的 社 会 地 位 代 对 终 身 产 生 影 响 二 是 称 为 结 构 性 别 的 社 会 性 别 它 用 以 表 示 两 性 关 系 分 野 下 的 社 会 结 构 即 作 为 社 会 的 组 织 和 结 构 中 体 现 出 的

王 晓 焰 社 会 性 别 理 论 与 世 纪 英 国 妇 女 的 社 会 地 位 代 对 终 身 产 生 影 响 二 是 称 为 结 构 性 别 的 社 会 性 别 它 用 以 表 示 两 性 关 系 分 野 下 的 社 会 结 构 即 作 为 社 会 的 组 织 和 结 构 中 体 现 出 的 第 卷 第 期 四 川 师 范 大 学 学 报 社 会 科 学 版 年 月 社 会 性 别 理 论 与 世 纪 英 国 妇 女 的 社 会 地 位 四 川 大 学 历 史 文 化 学 院 四 川 成 都 依 据 女 性 主 义 关 于 社 会 性 别 的 理 论 西 方 学 者 突 破 超 越 旧 有 的 研 究 范 式 围 绕 着 英 国 工 业 化 进 程 的 多 样 性 和 劳 动 按 性 别

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

中共贺州市委员会

中共贺州市委员会 贺 州 市 加 强 宣 传 思 想 文 化 人 才 队 伍 建 设 签 约 制 暂 行 办 法 为 了 逐 步 解 决 当 前 贺 州 新 闻 写 作 播 音 主 持 记 者 编 辑 媒 体 运 营 文 艺 创 作 文 化 创 意 产 业 等 方 面 人 才 紧 缺 制 约 我 市 宣 传 思 想 文 化 工 作 和 文 化 产 业 发 展 滞 后 等 问 题, 根 据 自 治 区 党 委 自 治

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D203031B2C431A9A1B2C438A6B8A977B4C1A46AB77CB2C43233B4C1ABCAADB12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203031B2C431A9A1B2C438A6B8A977B4C1A46AB77CB2C43233B4C1ABCAADB12E646F63> 高 雄 市 議 會 公 報 初 稿 第 1 屆 第 8 次 定 期 大 會 第 23 期 中 華 民 國 103 年 10 月 13 日 出 版 目 錄 市 政 總 質 詢 及 答 覆 鍾 議 員 盛 有... 1 黃 議 員 天 煌...10 許 議 員 慧 玉...22 林 議 員 瑩 蓉...41 蔡 議 員 金 晏...55 中 華 民 國 103 年 10 月 2 3 日 本 稿 僅 供

Lisätiedot

國立台灣師範大學

國立台灣師範大學 誰 來 救 救 我?-- 權 利 救 濟 壹 研 究 摘 要 : 本 研 究 主 要 是 想 了 解 透 過 創 新 教 學 活 動 的 設 計, 能 否 有 效 的 在 三 節 課 內 將 權 利 救 濟 的 基 本 律 概 念, 解 釋 清 楚 並 且 讓 學 生 能 在 生 活 中 印 證 因 此, 教 學 過 程 除 了 概 念 的 教 學 外, 必 須 準 備 社 會 時 事 案 例, 讓

Lisätiedot

(Microsoft Word - \244H\305\351\244Q\244j\250t\262\316.doc)

(Microsoft Word - \244H\305\351\244Q\244j\250t\262\316.doc) 人 體 十 大 系 統 神 經 系 統 生 活 活 動 告 訴 我 們, 夏 天, 在 炎 熱 的 日 光 下, 水 溝 裏 水 的 溫 度 可 升 高 到 攝 氏 40 至 50 度, 而 我 們 在 運 動 時, 身 體 溫 度 還 是 在 攝 氏 37 度 左 右, 可 是 時 候 會 大 量 出 汗 冬 天, 北 方 的 嚴 寒 可 達 到 攝 氏 零 下 30 度 左 右, 但 是 人 的

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63> 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 世 纪 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 (C 款 ) 条 款 太 平 洋 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 062 号 阅 读 指 引 本... 阅 读 指 引 有 助 于 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 合 同 提 供 的 保 障 在 保 险 责

Lisätiedot

02

02 2 2-1 2 2-1 1. 1 2-2 2 100 2-3 2-2 2-3 17 2. 2-4 3. 2-5 2-4 2-5 4. 2-6 2-6 18 2 2-7 2-7 1. 2-8 2-8 19 F Z 2. 2-9 3. 5 2-10 1 2 3 4 5 1 10.94 10.94 1 2 3 4 5 1 2 3 45 1 11.95 11.95 20 2-9 2-10 4. 2-11 5.

Lisätiedot

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc)

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 1 積 鬱 電 車 這 時 間 的 電 車 內 總 是 這 幅 光 景, 日 復 一 日 剛 過 晚 上 八 點, 這 輛 從 都 心 駛 往 郊 外 的 私 鐵 ( 日 本 民 營 鐵 路 局 ) 快 車 內 頗 擁 擠, 雖 不 至 於 擠 到 無 法 動 彈, 要 攤 開 報 紙 來 看 是 不 太 可 能 的 這 天 是 非 假 日, 乘 客 自 然 多 是 上

Lisätiedot

一 耀 州 青 瓷 的 裝 飾 手 法 與 紋 飾 種 類 耀 州 窯 的 裝 飾 紋 樣, 豐 富 多 變, 而 且 題 材 內 容 廣 泛, 組 合 形 式 多 樣, 圖 案 形 象 優 美, 令 人 賞 心 悅 目, 並 且 反 映 了 當 時 社 會 的 審 美 趣 味 和 理 想 裝 飾

一 耀 州 青 瓷 的 裝 飾 手 法 與 紋 飾 種 類 耀 州 窯 的 裝 飾 紋 樣, 豐 富 多 變, 而 且 題 材 內 容 廣 泛, 組 合 形 式 多 樣, 圖 案 形 象 優 美, 令 人 賞 心 悅 目, 並 且 反 映 了 當 時 社 會 的 審 美 趣 味 和 理 想 裝 飾 宋 代 耀 州 青 瓷 的 紋 飾 風 格 與 意 義 曾 肅 良 英 國 萊 斯 特 大 學 博 物 館 學 博 士 國 立 台 灣 師 範 大 學 美 術 研 究 所 助 理 教 授 摘 要 中 國 的 飲 茶 之 風, 興 於 唐 而 盛 於 宋, 特 別 是 宋 代 宮 廷 禁 苑 和 地 方 官 吏 文 人 學 士 的 尚 茶 崇 茶, 以 品 茶 為 雅 尚 的 觀 念 與 作 法, 使

Lisätiedot

得 到 了 補 償. 對 於 武 姜 而 言, 莊 公 與 自 己 的 關 係 並 不 親 密, 而 共 叔 段 又 是 自 己 向 來 疼 愛 有 加 的 兒 子, 所 以, 對 莊 公 提 出 再 怎 麼 無 理 的 要 求, 武 姜 也 不 會 覺 得 有 什 麼 不 妥 之 處, 而 對 共

得 到 了 補 償. 對 於 武 姜 而 言, 莊 公 與 自 己 的 關 係 並 不 親 密, 而 共 叔 段 又 是 自 己 向 來 疼 愛 有 加 的 兒 子, 所 以, 對 莊 公 提 出 再 怎 麼 無 理 的 要 求, 武 姜 也 不 會 覺 得 有 什 麼 不 妥 之 處, 而 對 共 左 傳 - 鄭 伯 克 段 於 鄢 人 物 心 理 1021141 林 詩 倩 一. 緒 論 鄭 伯 克 段 於 鄢, 及 共 叔 段 之 亂, 是 魯 隱 公 元 年, 即 公 元 前 722 年, 春 秋 初 年 在 鄭 國 國 內 發 生 的 一 場 內 亂. 武 姜 成 為 武 公 夫 人 並 先 後 為 武 公 生 下 了 兩 個 兒 子, 長 子 莊 公 由 於 腳 先 出 來 造 成

Lisätiedot

1911 年 武 汉 起 义, 广 东 独 立 胡 汉 民 任 总 督, 陈 任 广 东 军 政 府 外 交 部 副 部 长 陈 不 愿 做 官, 几 个 月 后 即 辞 职 1915 年 与 李 煜 堂 设 立 上 海 保 险 公 司, 陈 任 主 席 1921 年 孙 中 山 就 任 非 常 大

1911 年 武 汉 起 义, 广 东 独 立 胡 汉 民 任 总 督, 陈 任 广 东 军 政 府 外 交 部 副 部 长 陈 不 愿 做 官, 几 个 月 后 即 辞 职 1915 年 与 李 煜 堂 设 立 上 海 保 险 公 司, 陈 任 主 席 1921 年 孙 中 山 就 任 非 常 大 近 代 新 会 名 人 事 迹 张 云 田 : 新 会 县 双 水 区 人, 中 国 同 盟 会 员 华 侨 镇 南 关 起 义 烈 士 张 云 田 少 年 受 其 父 教 育, 精 通 文 翰, 其 时 深 受 外 国 嘲 笑 中 华 民 族 为 东 亚 病 夫 之 辱, 因 而 弃 文 就 武, 中 武 秀 才 中 年 时 结 交 三 合 会 兄 弟, 立 志 革 清 兴 华, 参 加 孙 中

Lisätiedot

马 为 名 的 教 会, 而 且 还 可 找 到 他 不 少 遗 迹 多 马 的 英 文 是 Thomas, 也 翻 译 成 托 马 斯, 许 多 西 方 人 给 子 女 取 名 叫 托 马 斯, 来 纪 念 这 位 伟 大 的 宣 教 士 接 下 来 我 们 思 想 另 一 个 人, 就 是 雅

马 为 名 的 教 会, 而 且 还 可 找 到 他 不 少 遗 迹 多 马 的 英 文 是 Thomas, 也 翻 译 成 托 马 斯, 许 多 西 方 人 给 子 女 取 名 叫 托 马 斯, 来 纪 念 这 位 伟 大 的 宣 教 士 接 下 来 我 们 思 想 另 一 个 人, 就 是 雅 我 的 主, 我 的 神! 其 实 是 圣 经 上 的 话, 耶 稣 复 活 以 后 所 有 的 门 徒 都 看 见 了, 但 是 只 有 多 马 不 在 场 耶 稣 来 的 时 候, 他 没 有 和 门 徒 在 一 起 其 他 的 门 徒 对 他 说 : 我 们 已 经 见 过 主 了 多 马 对 他 们 说 : 除 非 我 亲 眼 看 见 他 手 上 的 钉 痕, 用 我 的 指 头 探 入 那

Lisätiedot

Microsoft Word - 2006-7newsletter.doc

Microsoft Word - 2006-7newsletter.doc 不 見 不 散 的 約 會 李 碧 深 傳 媒 鄰 董 天 鄰 基 金 會 通 訊 2006/7 一 行 十 九 人 的 骨 科 手 術 隊, 兵 分 四 路, 浩 浩 蕩 蕩 的 由 香 港 出 發, 匯 聚 於 深 圳 機 場, 輾 轉 來 到 河 南 安 陽 市, 一 間 大 家 都 非 常 熟 悉 的 醫 院 安 陽 市 第 二 人 民 醫 院, 展 開 第 七 個 年 頭 的 服 務 迎

Lisätiedot

泰康附加意外住院津贴收入保障保险条款

泰康附加意外住院津贴收入保障保险条款 泰 康 养 老 [2011] 医 疗 保 险 058 号 泰 康 附 加 新 生 活 少 儿 意 外 津 贴 医 疗 保 险 条 款 阅 读 指 引 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 本 阅 读 指 引 有 助 于 您 理 解 条 款, 对 本 附 加 合 同 内 容 的 解 释... 凡 条 款 已 有 约 定 的, 以 条 款 约 定 为 准... 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 附

Lisätiedot

(4) 持 学 习 驾 驶 证 学 习 驾 车 时, 无 教 练 员 随 车 指 导, 或 者 不 按 指 定 时 间 路 线 学 习 驾 车 7.6 无 有 效 行 驶 证 指 下 列 情 形 之 一 : (1) 机 动 车 被 依 法 注 销 登 记 的 ; (2) 未 依 法 按 时 进 行

(4) 持 学 习 驾 驶 证 学 习 驾 车 时, 无 教 练 员 随 车 指 导, 或 者 不 按 指 定 时 间 路 线 学 习 驾 车 7.6 无 有 效 行 驶 证 指 下 列 情 形 之 一 : (1) 机 动 车 被 依 法 注 销 登 记 的 ; (2) 未 依 法 按 时 进 行 泰 康 新 生 活 意 外 伤 害 保 险 条 款 责 任 免 除 因 下 列 情 形 之 一 导 致 被 保 险 人 身 故 或 者 残 疾 的, 我 们 不 承 担 给 付 保 险 金 的 责 任 : (1) 投 保 人 对 被 保 险 人 的 故 意 杀 害 故 意 伤 害 ; (2) 被 保 险 人 故 意 自 伤 故 意 犯 罪 抗 拒 依 法 采 取 的 刑 事 强 制 措 施 或 者

Lisätiedot

附 件

附 件 邮 政 行 业 统 计 报 表 制 度 ( 快 递 业 务 部 分 ) 2014 年 中 华 人 民 共 和 国 国 家 邮 政 局 制 定 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 批 准 2013 年 9 月 本 报 表 制 度 根 据 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 中 华 人 民 共 和 国 邮 政 法 和 邮 政 行 业 统 计 管 理 办 法 的 有 关 规 定 制 定 中

Lisätiedot

C 佟 某 委 托 中 介 为 其 征 婚 D 海 盈 房 地 产 公 司 委 托 律 师 事 务 所 代 其 办 理 登 记 事 项 8 根 据 民 法 通 则, 施 工 单 位 的 项 目 经 理 属 于 施 工 单 位 的 ( ) A 委 托 代 理 人 B 法 定 代 理 人 C 指 定 代

C 佟 某 委 托 中 介 为 其 征 婚 D 海 盈 房 地 产 公 司 委 托 律 师 事 务 所 代 其 办 理 登 记 事 项 8 根 据 民 法 通 则, 施 工 单 位 的 项 目 经 理 属 于 施 工 单 位 的 ( ) A 委 托 代 理 人 B 法 定 代 理 人 C 指 定 代 2014 年 一 级 建 造 师 法 律 法 规 考 前 演 练 题 温 馨 提 示 : 下 列 选 择 题 有 可 能 为 单 项 或 者 多 项 选 择 题. ( 参 考 答 案 讲 解 时 提 供 ) 1 建 筑 业 企 业 资 质 管 理 规 定 属 于 ( ) A 行 政 法 规 B 一 般 法 律 C 司 法 解 释 D 部 门 规 章 2 法 律 之 间 对 同 一 事 项 新 的 一

Lisätiedot

Microsoft Word - prac_exp13.doc

Microsoft Word - prac_exp13.doc 示 例 十 三 審 題 和 立 意 四 年 級 學 習 單 元 審 題 和 立 意 ( 東 華 三 院 王 余 家 潔 紀 念 小 學 ) 一 學 習 目 標 透 過 閱 讀 不 同 類 型 的 文 章, 掌 握 審 題 和 立 意 的 方 法, 增 強 寫 作 及 說 話 的 能 力 ; 培 養 虛 心 謙 遜 關 懷 他 人 的 態 度, 以 及 肯 定 自 我 價 值 二 學 習 重 點 聆

Lisätiedot

5 1 文 书 原 件 优 先 的 原 则 和 例 外 兼 评 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 69 条 / 纪 格 非 论 点 与 思 考 5 3 优 先 受 偿 权 是 什 么 权? 浅 谈 建 筑 工 程 优 先 受 偿 权 的 性 质 及 价

5 1 文 书 原 件 优 先 的 原 则 和 例 外 兼 评 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 69 条 / 纪 格 非 论 点 与 思 考 5 3 优 先 受 偿 权 是 什 么 权? 浅 谈 建 筑 工 程 优 先 受 偿 权 的 性 质 及 价 每 月 吹 风 4 律 师 的 社 会 理 想 是 什 么? / 顾 培 东 焦 点 与 视 线 5 没 有 反 对 的 声 音, 合 唱 怎 能 和 谐 访 陕 西 省 高 级 人 民 法 院 副 院 长 王 松 敏 / 千 古 洲 文 心 7 现 代 法 官 不 能 是 简 单 的 法 律 人 北 京 市 西 城 区 人 民 法 院 赵 庆 丽 法 官 的 便 民 情 怀 / 高 凌 燕 1 3

Lisätiedot

早 期 療 育 教 保 人 員 應 具 備 下 列 資 格 之 一 : 一 專 科 以 上 學 校 醫 護 職 能 治 療 物 理 治 療 教 育 特 殊 教 育 早 期 療 育 幼 兒 教 育 幼 兒 保 育 社 會 社 會 福 利 社 會 工 作 心 理 輔 導 兒 童 及 少 年 福 利 或

早 期 療 育 教 保 人 員 應 具 備 下 列 資 格 之 一 : 一 專 科 以 上 學 校 醫 護 職 能 治 療 物 理 治 療 教 育 特 殊 教 育 早 期 療 育 幼 兒 教 育 幼 兒 保 育 社 會 社 會 福 利 社 會 工 作 心 理 輔 導 兒 童 及 少 年 福 利 或 名 稱 : 兒 童 及 少 年 福 利 機 構 專 業 人 員 資 格 及 訓 練 辦 法 修 正 日 期 : 民 國 103 年 01 月 17 日 法 規 類 別 : 行 政 > 衛 生 福 利 部 > 社 會 及 家 庭 目 第 1 條 本 辦 法 依 兒 童 及 少 年 福 利 與 權 益 保 障 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 七 十 八 條 規 定 訂 定 之 第 2 條 本 法

Lisätiedot

陕 西 省 城 市 社 区 社 会 管 理 创 新 现 状 困 境 及 建 议 一 陕 西 省 城 市 社 区 管 理 现 状 分 析 ( 一 ) 社 区 社 会 管 理 创 新 的 重 要 举 措 1. 高 度 重 视 社 区 的 社 会 管 理, 积 极 探 索 总 结 经 验 自 2000 年

陕 西 省 城 市 社 区 社 会 管 理 创 新 现 状 困 境 及 建 议 一 陕 西 省 城 市 社 区 管 理 现 状 分 析 ( 一 ) 社 区 社 会 管 理 创 新 的 重 要 举 措 1. 高 度 重 视 社 区 的 社 会 管 理, 积 极 探 索 总 结 经 验 自 2000 年 . 21 田 丽 丽 摘 要 : 社 区 是 社 会 管 理 的 基 石, 加 强 和 创 新 社 区 社 会 管 理 已 成 为 当 前 社 区 建 设 的 重 要 任 务 之 一 陕 西 省 在 推 进 社 会 管 理 创 新 强 化 社 区 建 设 的 过 程 中, 通 过 多 项 举 措, 在 社 区 管 理 模 式 创 新 方 面 取 得 了 初 步 成 效, 但 是 城 市 社 区 形

Lisätiedot

1-8章.indd

1-8章.indd 第一章 帽 子 问 题 帽子问题又称帽子颜色问题 是比较经典又非常有趣的逻辑问题之一 一个经典的问题原文如下 有 3 顶红帽子和 2 顶白帽子 现在将其中 3 顶给排成一列纵队的 3 个人 每人戴上 1 顶 每个人都只能看到自己前面的人的帽子 而看不到自己和自己后面的人的帽子 同时 3 个人也不知道剩下的 2 顶帽子的颜色 但他们都知道他们 3 个人的帽子是从 3 顶红帽子 2 顶白帽子中取出的 先问站在最后边的人

Lisätiedot

目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳

目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳 目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳 攻 略 台 灣 自 行 車 公 里 台 灣 路 跑 公 里 台 灣 補 給 站 台 東 游 泳 公 里

Lisätiedot

事 業 單 位 改 組 或 轉 讓, 舊 勞 工 不 願 意 續 任 者, 可 否 請 求 資 遣 費? 工 或 與 勞 工 協 商 同 意 後 簽 訂 新 約, 以 穩 固 勞 雇 關 係 至 於 改 組 或 轉 讓 過 程 中, 被 商 定 留 用 之 勞 工, 如 因 其 勞 動 條 件 有

事 業 單 位 改 組 或 轉 讓, 舊 勞 工 不 願 意 續 任 者, 可 否 請 求 資 遣 費? 工 或 與 勞 工 協 商 同 意 後 簽 訂 新 約, 以 穩 固 勞 雇 關 係 至 於 改 組 或 轉 讓 過 程 中, 被 商 定 留 用 之 勞 工, 如 因 其 勞 動 條 件 有 勞 動 基 準 法 常 見 壹 勞 動 契 約 何 謂 雇 主 違 反 勞 動 契 約 或 勞 工 法 令, 致 有 損 害 勞 工 權 益 之 虞 勞 工 可 否 終 止 契 約, 請 求 資 遣 費? 勞 工 法 令 有 強 制 性 質, 勞 動 契 約 不 得 違 反 勞 工 法 令, 團 體 協 約 或 工 作 規 則, 雇 主 是 否 違 反 勞 動 契 約 或 勞 工 法 令, 應 以

Lisätiedot

Microsoft Word - 江湖行帮趣话

Microsoft Word - 江湖行帮趣话 1 2 小 引 江 湖 百 态, 五 行 八 作, 七 十 二 行, 是 我 国 自 古 以 来 小 生 产 经 济 的 产 物 工 匠 作 坊 商 贾 服 务 行 业 艺 人 江 湖 术 士 帮 会 匪 盗 娼 妓 形 形 色 色, 五 花 八 门 这 种 带 有 宗 法 式 的 行 业, 是 一 个 个 神 秘 的 王 国, 它 们 分 别 有 着 自 己 的 信 奉, 有 着 不 同 的 规

Lisätiedot

人 員 分 配 完 畢 後, 分 配 訓 練 之 需 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 分 發 機 關, 指 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 定 期 依 序, 指 分 發 機 關 或 申 請 舉 辦 考 試 機 關 於 下 次 該 項

人 員 分 配 完 畢 後, 分 配 訓 練 之 需 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 分 發 機 關, 指 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 定 期 依 序, 指 分 發 機 關 或 申 請 舉 辦 考 試 機 關 於 下 次 該 項 名 稱 : 公 務 人 員 考 試 法 施 行 細 則 修 正 日 期 : 民 國 103 年 08 月 25 日 法 規 類 別 : 考 試 > 考 選 部 > 公 務 人 員 考 試 目 第 1 條 本 細 則 依 公 務 人 員 考 試 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 二 十 七 條 規 定 訂 定 之 第 2 條 本 法 第 一 條 所 稱 以 考 試 定 其 資 格 之 人 員,

Lisätiedot

Microsoft Word - report.doc

Microsoft Word - report.doc 作 品 來 源 : 仁 濟 醫 院 王 華 湘 中 學 學 生 指 導 老 師 : 傅 潤 偉 老 師 報 告 目 錄 第 一 章 : 引 言 1.1. 研 究 背 景 及 目 的 ----------------------------------------------------------------P.3-4 1.2. 研 究 對 象 及 原 因 ----------------------------------------------------------------P.5

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F333B4E5AA61B1D0BEC7BFC4A44AA655BBE2B0ECA544C3445FB5A3B8D6B3D0A740B1D0BEC72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F333B4E5AA61B1D0BEC7BFC4A44AA655BBE2B0ECA544C3445FB5A3B8D6B3D0A740B1D0BEC72E646F63> 壹 基 礎 篇 ( 修 辭 學 教 學 ) 教 學 設 計 : 廖 文 毅 老 師 一 譬 喻 法 ( 明 喻 法 暗 喻 法 借 喻 法 ) ( 一 ) 明 喻 法 : 在 詩 裡 面 運 用 -- 甲 像 乙 -- 這 樣 的 比 喻, 就 是 明 喻 法 例 如 : 一 鞭 炮 像 個 留 著 長 髮 的 小 妹 妹 二 風 真 像 位 舞 蹈 家 三 白 雲 像 一 位 魔 術 師 作 品

Lisätiedot

105年公務員申領或侵占小額款項

105年公務員申領或侵占小額款項 公 務 員 詐 領 或 侵 占 小 額 款 項 宣 導 教 材 中 華 民 國 中 華 民 國 105 年 4 月 壹 前 言... 1 貳 案 例 類 型 分 析... 2 一 詐 領 差 旅 費... 2 二 詐 領 加 班 費... 4 三 詐 領 油 料 費... 8 四 詐 領 國 民 旅 遊 卡 休 假 補 助 費... 10 五 詐 領 鐘 點 費... 13 六 侵 占 公 用 財

Lisätiedot

德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考

德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考 核 制 度 薪 资 及 福 利 制 度 活 动 管 理 制 度 客 户 经 理 行 为 守 则 附 则

Lisätiedot

( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 葵 ) 和 杭 州 金 锋 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 锋 )( 以 下 合 称 交 易 对 方 ) 购 买 其 持 有 的 卓 诚 兆 业 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次

( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 葵 ) 和 杭 州 金 锋 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 锋 )( 以 下 合 称 交 易 对 方 ) 购 买 其 持 有 的 卓 诚 兆 业 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次 证 券 代 码 :600237 证 券 简 称 : 铜 峰 电 子 编 号 : 临 2016-003 安 徽 铜 峰 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准

Lisätiedot

海大学字[2004]3号

海大学字[2004]3号 中 国 海 洋 大 学 文 件 海 大 人 字 2007 117 号 中 国 海 洋 大 学 岗 位 设 置 管 理 暂 行 办 法 ( 二 七 年 十 二 月 二 十 七 日 ) 为 全 面 落 实 国 家 关 于 事 业 单 位 聘 用 制 改 革 和 收 入 分 配 制 度 改 革 的 要 求, 切 实 做 好 学 校 岗 位 设 置 管 理 工 作, 根 据 人 事 部 事 业 单 位 岗

Lisätiedot

第 1期 楼彩霞 价值链视角下北京光线传媒股份有限公司商业模式创新研究 101 竞争优势 二 商业模式理论与价值链理论的关系 什么是商业模式 国外学者 Dub n 2002 等 认 为 商 业 模 式 是 企 业 为 了 进 行 价 值 创 造 价 值 营销和价值提供所形成的企业结构及其合作伙伴网络

第 1期 楼彩霞 价值链视角下北京光线传媒股份有限公司商业模式创新研究 101 竞争优势 二 商业模式理论与价值链理论的关系 什么是商业模式 国外学者 Dub n 2002 等 认 为 商 业 模 式 是 企 业 为 了 进 行 价 值 创 造 价 值 营销和价值提供所形成的企业结构及其合作伙伴网络 浙 第 21卷 第 1期 2014年 2月 江 传 媒 学 院 学 报 J u n l fzhe j ngun v e y fme d ndc mmun c n V l 21 N 1 Fe b u y 2014 价值链视角下北京光线传媒股份有限公司 商业模式创新研究 楼彩霞 摘 要 现在传媒企业的竞争已经不再依赖于一个产品或几个产品 建立强大的商业模式以应付未来 竞争显得尤为迫切 文章以价值链理论分析方法为基础

Lisätiedot

BSAP_ConsultChi05_1.indd

BSAP_ConsultChi05_1.indd 2016 1 A B 1 3 4 7 13 33 51 C D 1 2 1 2 3 4 6 5 3 4 5 1 2 3 4 6 1 7 1 1.1 1 8 2 1.2 9 1 1.3 10 1.4 1.5 2011-2030 11 1 1.6 12 2 13 2 2.1 14 3 15 16 2 4 17 2 5 18 19 2 1 2 3 4 1 2 3 20 6 21 2 7 22 23 24

Lisätiedot

关于印发《实验室骨干教师评聘及管理办法》的通知

关于印发《实验室骨干教师评聘及管理办法》的通知 关 于 印 发 实 验 室 骨 干 教 师 评 聘 及 管 理 办 法 的 通 知 院 教 发 [2001]051 号 各 系 ( 部 ): 为 了 更 好 地 加 强 实 验 室 建 设, 保 证 实 验 设 备 的 完 好 运 行, 提 高 实 验 室 设 备 的 使 用 效 益, 为 突 出 学 科 特 色 和 教 学 科 研 工 作 的 发 展 提 供 良 好 的 服 务, 并 做 好 实

Lisätiedot

2 2. ( 4 ) =? 在 電 子 計 算 器 之 最 適 當 操 作 過 程 為 1 256 2256 23 2 5 6 4 2 5 6 2 3. ( 3 ) 乘 除 算 名 數 題 目 應 求 小 數 幾 位 以 下 四 捨 五 入 11 位 23 位 32 位 40 位 2 4. ( 3

2 2. ( 4 ) =? 在 電 子 計 算 器 之 最 適 當 操 作 過 程 為 1 256 2256 23 2 5 6 4 2 5 6 2 3. ( 3 ) 乘 除 算 名 數 題 目 應 求 小 數 幾 位 以 下 四 捨 五 入 11 位 23 位 32 位 40 位 2 4. ( 3 104 年 度 11400 商 業 計 算 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 禁 止 攜 帶 任 何 計 算 工 具 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題 單 選 選 擇 題 60 題, 每 題 1 分 ; 複 選 選 擇 題 20 題, 每 題 2 分, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不

Lisätiedot

利用得实平台进行网络课程建设

利用得实平台进行网络课程建设 利用得实平台进行网络课程建设 详细说明手册 编制 二零一一年九月二十七日 目录 第一章 教师登录... 1 第二章 新建内部课程... 2 2.1. 安装插件... 2 2.2. 新建内部课程... 3 2.3. 建设课程内容... 3 2.3.1 编辑知识点结构... 4 2.3.2 word 类型资源上传... 5 2.3.3 PPT 文件的上传... 8 2.3.4 图片 动画 视频等本地上传方式...

Lisätiedot

三、育明考博总结中共中央党校考博复习策略(育明教育考博课程中心)

三、育明考博总结中共中央党校考博复习策略(育明教育考博课程中心) 中 央 财 经 经 济 学 院 西 方 经 济 学 考 博 初 试 复 试 考 试 指 导 - 育 明 考 博 一 中 央 财 经 大 学 西 方 经 济 学 专 业 博 士 招 生 考 试 内 容 ( 育 明 课 程 中 心 ) 招 生 专 业 招 生 人 数 初 试 考 试 科 目 复 试 考 试 科 目 020104 西 方 经 济 学 3 人 11001 英 语 22001 经 济 学 基

Lisätiedot

中国人民大学公共管理大专业考研必读信息(公共管理学院部分)

中国人民大学公共管理大专业考研必读信息(公共管理学院部分) 北 京 科 技 大 学 文 法 学 院 行 政 管 理 专 业 考 研 大 纲 - 考 研 经 验 分 享 - 考 研 真 题 北 科 文 法 学 院 行 政 管 理 考 研 841 行 政 管 理 学 张 国 庆 公 共 行 政 学 笔 记 第 八 章 行 政 执 行 第 一 节 行 政 执 行 概 述 一 行 政 执 行 的 概 念 缘 起 和 定 义 行 政 执 行 : 是 指 国 家 行 政

Lisätiedot

untitled

untitled V1.1-1 - ...4...4...4...5...5 2.1.1...5 2.1.2...5 2.1.2.1...6 2.1.2.2...6 2.1.2.3...6 2.1.2.4...6 2.1.3...7 2.1.3.1...7 2.1.3.2...7 2.1.3.3...8 2.1.3.4...9 2.1.3.5...9 2.1.3.6...10 2.1.3.7...11 2.1.3.8...13

Lisätiedot

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪 青 之 驱 魔 师 / 作 者 : 龙 汨 铭 作 品 相 关 序 言 ( 可 不 看 ) 很 高 兴, 又 和 大 家 见 面 了 你 们 还 记 得 那 个 写 完 等 千 年 之 后 的 龙 汨 铭 吗? 还 记 得 那 个 千 莲 吗? 牵 连! 首 先, 很 对 不 起 大 家, 至 于 为 什 么 会 离 开 蔷 薇, 也 只 是 我 一 时 的 冲 动 关 于 问 题 社 团 的 问

Lisätiedot

?岸蜜蜂生物?研??交流?文

?岸蜜蜂生物?研??交流?文 5 7 酶 41.10 47.14 E 5 12.77 9.42 30.30 7.91 24.18 20.40 60.14 酶 産 産 爲 酶 41 爲 産 産 1.5KOe 1.2 2cm 10cm 2 BWC-4 2 10 100 5 産 10.5 27.8 産 15.0 36.4 爲 産 8 3 爲 爲 3 産 10.5 産 爲 42 ⒈ 6 9 3 ⒉ 6 9 9 12 17 9 ⒊ 爲 0.5

Lisätiedot

數學第一冊

數學第一冊 整 數 統 整 複 習 整 數 計 算 是 所 有 計 算 的 基 礎, 利 用 分 配 律 和 交 換 律 等 規 則, 可 以 有 效 地 簡 化 計 算 程 序 想 要 學 習 一 些 整 數 計 算 的 技 巧 嗎? 關 於 正 整 數 和 整 數 的 專 門 課 題, 也 就 是 稱 為 整 數 論 或 簡 稱 為 數 論 的 一 支 數 學, 已 經 完 全 從 高 中 課 程 移 去

Lisätiedot

Slide 1

Slide 1 ( 一 ) 方 剂 的 概 念 及 方 剂 与 治 法 的 关 系 方 剂 的 概 念 方 剂 是 在 中 医 理 论 的 指 导 下, 在 辨 识 临 床 病 证 的 基 础 上, 依 据 相 应 治 法 和 组 方 原 则, 确 定 适 当 的 药 物 剂 量 用 法, 以 防 治 疾 病 的 一 种 用 药 形 式 ( 二 ) 方 剂 学 的 发 展 简 史 先 秦 两 汉 时 期 (~ 220

Lisätiedot

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Lisätiedot

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 戶 外 活 動 ( 自 行 車 ) 二 適 用 對 象 : 高 一 三 教 學 節 數 : 二 節 (100 分 鐘 ) 四 教 學 目 標 設 計 者 : 田 珮 甄 / 景 美 女 中 能 瞭 解 自 行 車 的 歷 史 背 景 裝 備 服 裝 及 競 賽 種 類, 透

Lisätiedot

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填 一 是 非 題 :( 每 題 2 分, 共 20 分 ) ( )1. 發 生 交 通 事 故 時, 為 了 使 失 去 知 覺 的 傷 者 儘 快 恢 復 意 識, 應 向 傷 者 拍 打 搖 動 ( )2. 腳 踏 自 行 車 煞 車 壞 掉 不 修 沒 關 係, 因 為 用 腳 也 可 以 煞 車 ( )3. 雖 然 腳 踏 自 行 車 速 度 比 機 車 慢, 但 是 為 了 安 全 起 見,

Lisätiedot

硕士论文正文

硕士论文正文 大连文史资料第四辑 - 1 - ...5...13...17...30...32...34...37...43...48...54...56...60...62 ...64...68...72...79...81 16 24cm, 3 12cm 5 12 8 1884 13 24-35cm 3 12-25cm 6 8cm 4 8 24cm 2 15-35cm 2 8cm 4 6 15cm

Lisätiedot

cm 50.5cm

cm 50.5cm 101 45.5cm 38.0cm 2007 19222007 19121996 1894 1943 48 49 50 51 72.5cm 50.5cm 2006 60 1980 1958 30 53.0cm 45.5cm 2008 21 19 101 33.0cm 24.0cm 2007 33.0cm 24.0cm 2008 41.0cm 31.5cm 2008 52 53 53.0cm 33.0cm

Lisätiedot

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Lisätiedot

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Lisätiedot

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Lisätiedot

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Lisätiedot

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章  角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Lisätiedot

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便 中 医 护 理 学 习 题 集 一 填 空 题 1 医 疗 体 育 的 奠 基 人 是 (1 华 佗 ) 2 伤 寒 杂 病 论 开 创 了 (1 辨 证 施 护 ) 先 河 3 头 有 疮 则 (1 沐 ), 身 有 疡 则 (2 浴 ) 4 首 创 麻 沸 散 的 是 (1 华 佗 ) 5 我 国 第 一 部 医 学 典 籍 是 (1 黄 帝 内 经 ), 成 书 于 战 国 至 秦 汉 时 期,

Lisätiedot

???p???????????i?h?h?D???N_?s_

???p???????????i?h?h?D???N_?s_ 緊 張 蜥 蜥 求 生 術 -- 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 摘 要 本 研 究 透 過 飼 養 戶 外 觀 察 與 實 驗, 瞭 解 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 的 外 觀 及 生 態 習 性, 並 以 不 同 的 環 境 因 子 結 合 松 果 腺 的 反 應 探 討 體 色 的 變 化 研 究 發 現 : 一 情 緒 會 影 響 攀 蜥 的 體 色, 當 驚 慌 逃 竄 暴 躁 攻 擊

Lisätiedot

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章 國 立 和 美 實 驗 學 校 105 學 年 度 第 1 次 教 師 甄 選 簡 章 壹 依 據 : 教 師 法 教 育 人 員 任 用 條 例 暨 其 施 行 細 則 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 公 立 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 及 本 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 等 有 關 規 定 辦 理 貳 甄 選

Lisätiedot

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 計 畫 桃 園 市 田 心 國 民 小 學 中 心 學 校 成 果 報 告 書 104 年 11 月 10 日 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目

Lisätiedot

学做一体手册,餐饮.doc

学做一体手册,餐饮.doc 流 程 化 用 流 程 优 化 制 度 化 用 制 度 规 范 工 具 化 用 工 具 执 行 范 例 化 用 范 例 演 示 黑 龙 江 职 业 学 院 酒 店 管 理 团 队 编 制 自 助 餐 工 作 流 程 及 注 意 事 项 一 餐 前 工 作 流 程 1 摆 放 餐 具 上 午 10:30 分 以 前, 将 消 毒 好 的 餐 具 摆 放 在 餐 厅 内 的 消 毒 柜 中 按 照 字

Lisätiedot

人体解剖实习指导.doc

人体解剖实习指导.doc 解 剖 操 作 须 知 一 解 剖 操 作 目 的 l 深 刻 了 解 人 体 各 部 位 的 层 次 结 构, 人 体 各 器 官 的 结 构 特 点 和 在 自 然 状 态 下 各 器 官 的 位 置 和 相 互 关 系 2 通 过 解 剖 实 习 操 作, 加 深 解 剖 学 理 论 的 学 习 和 知 识 的 掌 握 3 培 养 学 生 独 立 思 考 自 学 和 独 立 工 作 的 能 力

Lisätiedot

() 甲 > 丙 > 乙 () 甲 > 乙 > 丙 () 乙 > 丙 > 甲 () 乙 > 甲 > 丙 13.( ) 有 一 個 物 體 放 在 击 透 鏡 前, 並 在 鏡 後 的 紙 屏 得 到 一 個 清 晰 的 像, 若 將 透 鏡 的 上 半 部 用 不 透 光 的 物 體 遮 住, 則

() 甲 > 丙 > 乙 () 甲 > 乙 > 丙 () 乙 > 丙 > 甲 () 乙 > 甲 > 丙 13.( ) 有 一 個 物 體 放 在 击 透 鏡 前, 並 在 鏡 後 的 紙 屏 得 到 一 個 清 晰 的 像, 若 將 透 鏡 的 上 半 部 用 不 透 光 的 物 體 遮 住, 則 台 南 巿 立 崇 明 國 中 一 百 零 一 學 年 度 第 一 學 期 第 二 次 定 期 考 二 年 級 自 然 科 試 卷 範 圍 : 3-1~5-1 命 題 教 師 : 鄭 淑 雲 * 本 試 卷 共 2 張 4 頁 請 用 藍. 黑 原 子 筆 作 答, 將 答 案 寫 在 答 案 欄 內, 並 將 答 案 欄 交 回, 否 則 不 計 分 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分 )50

Lisätiedot

温 州 医 科 大 学 研 究 生 综 合 素 质 测 评 办 法 ( 修 订 版 ) 温 州 医 科 大 学 研 究 生 优 秀 毕 业 生 评 选 办 法 温 州 医 科 大 学 研 究 生 证 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学 生 社 区 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学

温 州 医 科 大 学 研 究 生 综 合 素 质 测 评 办 法 ( 修 订 版 ) 温 州 医 科 大 学 研 究 生 优 秀 毕 业 生 评 选 办 法 温 州 医 科 大 学 研 究 生 证 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学 生 社 区 管 理 规 定 温 州 医 科 大 学 学 目 录 温 州 医 科 大 学 研 究 生 学 籍 管 理 实 施 细 则 1 温 州 医 学 院 硕 士 专 业 学 位 研 究 生 住 院 医 师 规 范 化 培 训 管 理 办 法 ( 试 行 ) 温 州 医 科 大 学 研 究 生 课 程 教 学 管 理 条 例 温 州 医 科 大 学 关 于 硕 士 研 究 生 英 语 课 程 免 修 免 考 的 规 定 温 州 医 科 大 学 研 究 生

Lisätiedot

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Lisätiedot

Microsoft Word - 《学位与研究生教育工作简明手册》(2016年版)(非终稿).docx

Microsoft Word - 《学位与研究生教育工作简明手册》(2016年版)(非终稿).docx 上 海 外 国 语 大 学 学 位 与 研 究 生 教 育 工 作 简 明 手 册 2016 年 版 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 二 一 六 年 九 月 前 言 为 加 强 研 究 生 教 育 与 学 位 管 理 工 作, 保 证 培 养 质 量, 我 部 根 据 国 务 院 学 位 委 员 会 国 家 教 育 部 和 上 海 市 教 委 有

Lisätiedot

( )

( ) (),, - ( ) ( ),-. 0 ( ) 0 2 0 3 4 567 8 567 0 ( 0 ) 8 0 8 3 79-2 79-8 8 2 ( ) :,- 8 56 3 8 ( 0 ) 0 0 0 8 : 567 4 ; 567 8 4 : 4 < ( 4 567 8 ) ) ) 8 0 3 = 567 4 ;? 79-4 3 ; ) ) ) 8 2 2 8 3 4 4 8,-. 4,- 3

Lisätiedot

第二十四期內文檔.indd

第二十四期內文檔.indd 慈 濟 醫 療 日 誌 心 的 軌 跡 生 命 的 美, 在 病 苦 中 淬 鍊 在 淚 水 中 淘 洗 在 笑 容 中 感 受 ; 這 是 一 個 拔 苦 予 樂 的 地 方, 一 個 感 恩 知 足 的 天 地 第 81 頁 >> 心 的 軌 跡 關 山 寧 回 關 山 找 良 醫 十 二 月 二 十 八 日 院, 到 了 急 診 室, 醫 護 同 仁 馬 上 給 予 相 關 檢 查, 並 照

Lisätiedot

第 一 部 分 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 委 区 政 府 主 管 人 事 人 才 劳 动 社 会 保 障 的

第 一 部 分 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 委 区 政 府 主 管 人 事 人 才 劳 动 社 会 保 障 的 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报

Lisätiedot

吴 燕 / 国 民 政 府 时 期 四 川 县 级 司 法 人 事 制 度 改 革 研 究 司 法 公 署, 或 称 法 院 司 法 处 ; 在 人 事 任 命 上, 司 法 厅 省 政 府 地 方 军 事 当 局 高 等 法 院 均 可 委 派 县 级 司 法 人 员 ; 审 判 权 的 大 小

吴 燕 / 国 民 政 府 时 期 四 川 县 级 司 法 人 事 制 度 改 革 研 究 司 法 公 署, 或 称 法 院 司 法 处 ; 在 人 事 任 命 上, 司 法 厅 省 政 府 地 方 军 事 当 局 高 等 法 院 均 可 委 派 县 级 司 法 人 员 ; 审 判 权 的 大 小 专 题 论 文 国 民 政 府 时 期 四 川 县 级 司 法 人 事 制 度 改 革 研 究 * 吴 燕 内 容 提 要 国 民 政 府 时 期, 最 高 司 法 行 政 当 局 力 图 对 县 级 司 法 人 事 制 度 进 行 改 革, 并 在 此 基 础 上 推 动 县 法 院 的 普 及 四 川 各 县 司 法 机 构 在 省 高 院 的 部 署 下 实 施 了 改 革 在 人 事 任 命

Lisätiedot

紫禁城 金銮殿 皇帝的宫殿 红墙金瓦 历史感与时空 御花园很小 深邃 气势磅礴 时空的流逝 中国的骄傲 宝物众多 沧桑蕴含深邃 帝王气魄

紫禁城 金銮殿 皇帝的宫殿 红墙金瓦 历史感与时空  御花园很小 深邃 气势磅礴 时空的流逝 中国的骄傲  宝物众多 沧桑蕴含深邃 帝王气魄 1 精华抢先看 太和殿 目录 俗称 金銮殿 长宽比为 9 5 P2 故宫那些事 寓意为九五之尊 是中国古代最 高规格 最富丽堂皇的建筑 殿 内的金漆雕龙 金銮宝座 更 P5 解读故宫 是皇帝威仪的象征 P6 故宫线路推荐 御花园 P9 到达故宫 最近流行宫廷剧 宫 步步 P10 景点介绍 惊心 甄嬛传 等剧目让很多 人想象着古代人的生活 其中 每一部都会出现御花园情景 实际上御花园很小 P14 住宿

Lisätiedot

关于我校做好2013年专业技术职务评聘工作的通知

关于我校做好2013年专业技术职务评聘工作的通知 关 于 做 好 2014 年 专 业 技 术 职 务 评 聘 工 作 的 通 知 各 学 院, 各 有 关 单 位 : 根 据 省 教 育 厅 关 于 做 好 2014 年 全 省 高 校 教 师 专 业 技 术 职 务 评 聘 工 作 的 通 知 ( 苏 教 师 [2014]11 号 ) 文 件 精 神, 结 合 我 校 实 际, 现 就 我 校 2014 年 专 业 技 术 职 务 评 聘 工

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

Microsoft Word - ok2013湖南招生简章2.doc

Microsoft Word - ok2013湖南招生简章2.doc 云 南 艺 术 学 院 二 〇 一 三 年 省 外 招 生 简 章 ( 仅 适 用 于 湖 南 省 考 生 ) 一 云 南 艺 术 学 院 招 收 学 制 及 收 费 情 况 系 别 招 收 学 制 学 费 万 元 / 学 年 录 取 原 则 音 乐 表 演 ( 演 唱 歌 剧 演 唱 中 国 乐 器 演 奏 键 4 1 按 排 名 择 优 录 取 盘 演 奏 管 弦 打 击 乐 演 奏 ) 本 科

Lisätiedot

中華民國第51屆中小學科學展覽會

中華民國第51屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 53 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 化 學 科 030217 精 油 如 解 液, 飛 蚊 莫 摧 殘 - 真 薰 傳 學 校 名 稱 : 臺 中 市 立 居 仁 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 二 許 哲 睿 國 二 黃 冠 綸 王 翠 妃 陳 惠 如 國 二 黃 靖 惟 關 鍵 詞 : 精 油 白 線 斑 蚊 壹 摘

Lisätiedot

1

1 糕 深 莫 測 蘿 蔔 糕 製 作 與 探 究 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 小 組 關 鍵 詞 : 在 來 米 蘿 蔔 糕 抑 菌 中 藥 1 摘 要 本 實 驗 主 要 探 討 蘿 蔔 糕 的 製 作 方 法 並 改 善 蘿 蔔 糕 口 感 及 延 長 保 存 期 限 在 研 究 一 我 們 找 出 蘿 蔔 絲 水 和 在 來 米 的 最 佳 比 例 是 2:2.5:1

Lisätiedot

湖北省高等教育自学考试新生注册管理办法

湖北省高等教育自学考试新生注册管理办法 湖 北 省 高 等 教 育 自 学 考 试 新 生 注 册 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 征 求 意 见 稿 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 和 完 善 我 省 高 等 教 育 自 学 考 试 ( 以 下 简 称 自 学 考 试 ) 新 生 注 册 管 理 工 作, 促 进 自 学 考 试 的 健 康 有 序 发 展, 鼓 励 社 会 助 学 机 构 依 法 依 规 开 展 自

Lisätiedot

noAD_9807._NC..28..pdf

noAD_9807._NC..28..pdf 09:00 透 視 紫 禁 城 ( 上 ) 10:00 猩 猩 三 兄 弟 11:00 海 豚 大 軍 12:00 火 山 噴 發 13:00 溯 溪 人 與 狗 ( 中 ) 14:00 突 出 部 之 役 15:00 猛 獸 出 擊 - 北 極 熊 16:00 守 護 人 間 樂 土 17:00 神 秘 鯊 魚 穴 18:00 海 豚 大 軍 19:00 C-5 運 輸 機 20:00 堪 察 加

Lisätiedot

《清史图鉴(乾隆卷上)》(紫禁城出版社),有佚吊绘《平定安南战图册》之《阮光显入觐赐宴图》(藏故宫博物院)

《清史图鉴(乾隆卷上)》(紫禁城出版社),有佚吊绘《平定安南战图册》之《阮光显入觐赐宴图》(藏故宫博物院) 朝 贡 礼 仪 与 衣 冠 * 从 乾 隆 五 十 五 年 安 南 国 王 热 河 祝 寿 及 请 改 易 服 色 说 起 葛 兆 光 内 容 提 要 乾 隆 五 十 五 年 (1790), 乾 隆 皇 帝 庆 祝 八 十 大 寿, 除 了 满 汉 文 武 百 官 蒙 古 王 公 之 外, 安 南 朝 鲜 琉 球 南 掌 缅 甸 以 及 四 川 甘 肃 土 司 台 湾 生 番 以 及 哈 萨 克 等

Lisätiedot

筆 已 知 的 資 料? 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 1 5. ( 1 ) T C P ( T r a n s m i s s i o n C o n t r o l P r o t o c o l ) 不 提 供 下 列 那 一 項 服 務? 1 最 小 頻 寬 保 證 ( M

筆 已 知 的 資 料? 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 1 5. ( 1 ) T C P ( T r a n s m i s s i o n C o n t r o l P r o t o c o l ) 不 提 供 下 列 那 一 項 服 務? 1 最 小 頻 寬 保 證 ( M 103 年 度 11902 電 腦 軟 體 設 計 ( C + + ) 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1. 2 5 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 單 選

Lisätiedot

1 6. ( 3 ) 軟 體 測 試 用 以 評 估 系 統 在 短 時 間 內 可 承 受 的 限 度, 此 種 測 試 常 被 稱 為 下 列 何 者? 1 黑 箱 測 試 ( B l a c k B o x T e s t i n g ) 2 迴 歸 測 試 ( R e g r e s s i

1 6. ( 3 ) 軟 體 測 試 用 以 評 估 系 統 在 短 時 間 內 可 承 受 的 限 度, 此 種 測 試 常 被 稱 為 下 列 何 者? 1 黑 箱 測 試 ( B l a c k B o x T e s t i n g ) 2 迴 歸 測 試 ( R e g r e s s i 103 年 度 11901 電 腦 軟 體 設 計 ( J A V A ) 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1. 2 5 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 單

Lisätiedot