25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto"

Transkriptio

1 5 INTERFEROMETRI 5.1 Johdanto Interferometrin toiminta perustuu valon interferenssiin. Interferenssillä tarkoitetaan kahden tai useamman aallon yhdistymistä yhdeksi resultanttiaalloksi. Kuvassa 1 tarkastellaan kahden koherentin eli samantaajuisen ja samansuuntaisen siniaallon interferenssiä. Mikäli interferoivat aallot ovat samanvaiheisia, summa-aallolla on suurempi amplitudi (konstruktiivinen interferenssi) ja jos niiden vaihe-ero on aallonpituuden puolikas, jää summa-aalto pieneksi (destruktiivinen interferenssi). Jos aalloilla on lisäksi sama amplitudi, ne jälkimmäisessä tapauksessa sammuttavat toisensa täydellisesti. a) b) 1.. Summa Kuva 1: Kahden siniaallon a) konstruktiivinen, b) destruktiivinen interferenssi Valon interferenssin avulla voidaan suorittaa hyvin tarkkoja pituusmittauksia tai valon aallonpituuden mittauksia, ja sillä voidaan mitata myös aineiden taitekertoimia erittäin tarkasti. Taitekertoimesta voidaan edelleen laskea aineen permittiivisyys eli dielektrisyysvakio. 5. Michelsonin interferometri Michelsonin interferometrin periaate on esitetty kuvassa. Laitteisto koostuu laserista, kahdesta tasopeilistä, puoliläpäisevästä peilistä ja varjostimesta. Tuleva tasoaalto jaetaan puoliläpäisevällä peilillä kahteen aaltorintamaan A ja B. eijastuttuaan peileistä aallot palaavat puoliläpäisevälle peilille ja yhtyvät sen jälkeen tasoaalloksi, joka etenee varjostimelle. Varjostimella havaitaan valon interferenssi. Kirjoitetaan tuleva valoaalto harmonisena aaltona A = A 0 sin( ks! "t), (1) missä A o on amplitudi, k = π/λ on aaltoluku (λ on aallonpituus) ja ω = πf on kulmataajuus (f on taajuus). Aaltorintaman kulkema matka on s ja aika t, joten aallon vaihe on (ks ωt). Valon nopeus v riippuu väliaineesta ja sen taitekertoimesta n v = c / n. Voidaan näyttää, että valon etenemisnopeus on sama kuin sen vaihenopeus, joka saadaan aaltoluvun ja kulmataajuuden avulla muodossa v = ω / k, () (3)

2 A L 1 B Puoliläpäisevä peili L Kuva : Michelsonin interferometrin periaate Varjostin joten myös aaltoluku k on väliaineesta riippuva. Jos aaltolukua tyhjiössä merkitään k o :lla, on aaltoluku väliaineessa k = n k o. Jos interferometrissä valo kulkee reitillä A matkan, jossa taitekerroin on n 1, ja reitillä B matkan s, jossa taitekerroin n, on vaihe-ero aaltorintamien yhtyessä ( ) =!! = (k 1 " #t) " (k s " #t) = k 0 n 1 " n s (4) ( n 1 # n s ), (5) " 0 missä λ o on valon aallonpituus tyhjiössä. Yhtälö (5) kuvaa interferometrin toimintaa ja siinä esiintyvää tuloa ns kutsutaan optiseksi matkaksi. Jos optisten matkojen ero on aallonpituuden monikerta, vaihe-ero on π:n monikerta, ja kyseessä on konstruktiivinen interferenssi. Jos optisten matkojen ero on (N+½)λ o, on kyseessä destruktiivinen interferenssi. Jos Michelsonin interferometrissä matka L 1 kasvaa aallonpituuden puolikkaan verran, edestakainen matka kasvaa aallonpituuden verran, ja varjostimella havaitaan täysi jakso, esim. valoisasta pimeän kautta valoisaan. Peilin sijainti voidaan siis mitata tarkkuudella, joka on pienempi kuin käytetyn valon aallonpituus. Samoin, jos taitekerroin reitillä A muuttuu (esim. ilmanpaine muuttuu) mutta peilien etäisyydet ja taitekerroin reitillä B pysyy vakiona, aiheuttaa aallonpituuden suuruinen muutos optisessa matkassa varjostimella täyden jakson. Tämän avulla voi arvioida taitekertoimen mittauksen tarkkuudeksi Δn 1 = λ o / 5.3 Interferenssiviivat Kuvassa oletetaan, että peilit ovat tarkasti kohtisuorassa valonsäteitä vastaan ja että tuleva aalto on tasoaalto. Tässä ideaalisessa tapauksessa koko varjostimen valoisuus vaihtelee jaksollisesti, kun optisten matkojen ero muuttuu. Todellisessa Michelsonin interferometrissä nähdään sen sijaan varjostimella valoisia ja tummia raitoja, interferenssiviivoja, koska peilit voivat olla hiukan vinossa ja koska tuleva aalto ei ole tarkasti tasoaalto vaan laajeneva palloaalto.

3 ! A! Tasavaihepinnat " Ajatellaan ensin, että kuvan reitillä A peili on vinossa hyvin pienen kulman θ (kuva 3). Puoliläpäisevästä peilistä heijastunut tasoaalto etenee reittiä A ja heijastuu kulmaan θ. eijastunut tasoaalto läpäisee puoliläpäisevän peilin ja kohtaa varjostimen kulmassa θ. Kun tasoaallon vaihe muuttuu etenemissuunnassa täyden jakson aallonpituuden matkalla, vaihekulma muuttuu varjostimen suuntaan kuljettaessa täyden jakson matkalla d = d = "/sin(!) Kuva 3: eijastavan peilin vinous aiheuttaa interferenssikuvion.! sin " #! ". (6) Aaltorintaman B vaihe on puolestaan vakio koko varjostimen alueella, jos oletetaan, että reitillä B oleva peili on tarkasti kohtisuorassa valonsädettä vastaan. Varjostimella nähdään reiteiltä A ja B tulevien säteen muodostama interferenssikuvio, jossa on vuorotellen konstruktiivinen ja destruktiivinen interferenssi yhtälön (6) ilmoittamalla jaksolla. Kuvio on ajallisesti vakio, koska molempien aaltojen vaihekulman A L L 1 B L Kuva 4: itaasti laajenevan palloaallon kulku interferometrissä R

4 ajasta riippuva termi on sama. Jotta raidat erottuisivat selvästi toisistaan, on oltava d > 0, mm. Jos valon aallonpituus on λ 600 nm (e-ne-laser), peilin vinous saa kaavan (6) perusteella olla korkeintaan 0,09. Vaikka peilit saataisiin tarkoin kohtisuoriin asentoihin, varjostimella esiintyy edelleen raitoja, sillä tuleva aalto ei ole tarkasti tasoaalto, vaan linssillä aikaansaatu hitaasti laajeneva palloaalto. Jos heijastavat peilit ovat hieman eri etäisyyksillä puoliläpäisevästä peilistä, (L 1 > L kuvassa 4) nähdään, että hiukan eri kulmaan lähteneet säteet interferoivat varjostimella etäisyydellä R keskipisteestä ja näin varjostimelle muodostuu joukko tummia ja valaistuja ympyröitä. Säteiden vaihe-ero on yhtälön (5)! = " ( # s $ ). (7) Oikaistaan seuraavaksi pallorintamia vastaavat säteet (kuva 5) ja kirjoitetaan geometrian perusteella tan! = R y = X 1 L 1 " L ( ) # y = R X 1 L 1 " L Toisaalta Pythagoraan lauseen avulla voidaan kirjoittaa ( ). (8) (! s ) = "# ( L 1! L ) $ % + y R = "# ( L 1! L ) $ % + ( L 1! L ) X "# $ %, (9) 1 josta voidaan ratkaista optisten matkojen erotus! s = ( L 1! L ) 1+ R X. (10) 1 Jos peilien etäisyyksien ero L 1 L on pieni, voidaan arvioida X 1 X X, ja säde R on pieni matkaan X verrattuna, saadaan yhtälö (10) sievenemään muotoon X L L s α R L 1 L X 1 s - y Kuva 5: Oikaistut säteet hitaasti laajenevasta palloaallosta interferometrissä. Yläkuvassa on esitetty koko säteet, alakuvassa suurennus alkuosasta.

5 ! s = L 1! L " # $ ( ) 1 + R Yhtälön (11) avulla todetaan seuraavaa: % X ', (11) 1) Keskiakselilla (R=0) todellinen Michelsonin interferometri käyttäytyy kuten ideaalitapauksessa: kun L 1 tai L muuttuu matkan ½λ, varjostimella nähdään yksi valoisa tai tumma jakso. ) Keskiakselin ympärillä nähdään valoisia ja tummia renkaita, jotka tihenevät ulospäin mentäessä (R -riippuvuus). Mitä lähempänä L 1 on L :ta sitä harvempia renkaita näkyy varjostimella. Jos L 1 = L, koko varjostin on valoisa tai tumma. 3) Kun L 1 kasvaa tai L pienenee, akselilla syttyy uusia valoisia ja tummia renkaita, jotka laajenevat ulospäin. Jos L 1 pienenee tai L kasvaa, renkaat kutistuvat kohti akselia ja sammuvat siellä. Vastaavia muutoksia havaitaan taitekertoimien muuttuessa. Yleensä interferometrisovellutuksissa on saatava aikaan hidas ja jatkuva optisen matkan muutos, jolloin renkaita laskemalla tämä muutos saadaan mitattua hyvin tarkasti. Tämä todetaan myös laboratoriotyössä. 5.4 Mittaukset Kun peili 1 tai siirtyy hitaasti matkan L ilmassa, jonka taitekerroin n i 1, optisen matkan muutos on n i L. Interferenssiviivojen jaksojen siirtymisiä havaitaan N = n i L! 0. (1) Kun valon aallonpituus tunnetaan, peilin siirtymälle saadaan L = N! 0 n i " N! 0. (13) Lasin taitekertoimen mittaus Työssä mitataan lasin taitekerroin n. Työn onnistumisen kannalta on tärlkeää, että lasilevy on hiottu tasapaksuiseksi (paksuus ) ja että sen pinnan ovat yhdensuuntaisia. Kun lasilevyä käännetään hitaasti kohtisuorasta asennosta kulmaan θ, säteen kulkumatka lasissa pitenee ja ilmassa lyhenee, kuten kuvassa 6 on esitetty. Varjostimella lasketaan N syttyvää tai sammuvaa interferenssiviivaa. Optisen matkan muutos on lasissa edestakaisin kuljetun matkan lisäys vähennettynä ilmassa kuljetun matkan lyhenemällä # n $ % cos! " * ' ( " +, cos! cos ) "! ( ) " n cos# cos! + sin# sin! " n " + 1 = N$ cos! cos! Käyttäen hyväksi taittumislakia sinθ = nsinα saadaan 1! n! cos" + n! sin " / n cos# 1! n! cos" + n! sin " = N# n! sin $ " = N# ' % ( ) -. / = N0 (14) = 1! n! cos" + n 1! sin " / n 1! sin " / n = N$ (15) (16) (17) + 1+ n + cos "! N# + N# n + N# cos"! n! cos" + n cos" (18)

6 θ Lasissa kuljetun matkan lisäys cos! " α Ilmassa kuljetun matkan lyhenemä cos! cos (" #! ) # Kuva 6. Valon kulkeman matkna muutos, kun lasilevyä käännetään. Lasissa kuljettu matka kasvaa ja ilmassa kuljettu matka lyhenee. n! n cos"! N# N# n =! cos"! + N# $ N# ' cos" + % ( ) cos! + N" n = 1+ 4 $ N" ' # cos! # N" % ( ) (0) Lopulta saadaan käyttökelpoinen lauseke, jossa virhearviota tehtäessä voi perustellen edelleen yksinkertaistaa. n = 1 + cos! + N" 4 N" 1 # cos! ( ) # 1 (19) (1) Ilman taitekertoimen mittaus Aineen taitekerroin n saadaan aineen sähköisistä ja magneettisista ominaisuuksista, joita kuvaavat suhteellinen permittiivisyys ε r ja suhteellinen permiabiliteetti µ r. Taitekerroin voidaan kirjoittaa muotoon n =! r µ r. (3) Aineen suhteellinen permittiivisyys voidaan kirjoittaa atomin tai molekyylin sähköistä polarisoitumista kuvaavan vakion α ja aineen atomitiheyden N avulla 1! r = 1 + "N (4) Koska termi αn << 1, ja suhteellinen permiabiliteetti on yksi, voidaan kirjoitaa n = 1 +!N " 1 + 1!N (5) Ilmalle atomitiheys saadaan riittävän tarkasti ideaalikaasun tilanyhtälöstä ja havaitaan, että taitekerroin vakiolämpötilassa riippuu paineesta. Kirjoitetaan uuden verrannollisuuskertoimen C avulla n = 1+! p kt = 1+ Cp (6) 1 Esimerkiksi R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics II, Addison-Wesley, 1964, Luku 11.

7 Mittauksissa asetetaan toisen säteen kulkemalle reitille kaasukyvetti, jossa säde kulkee päätylasien välillä matkan kahteen kertaan. Imetään kyvettiin alipaine p 1 ja päästetään sinne hitaasti ilmaa. Paineen nousetessa arvoon p lasketaan N interferenssiviivaa. Tällöin muutos optisessa matkassa on ( ) = ( 1 + Cp ) " ( 1 + Cp 1 )! ns #$ % = N' (7) josta voidaan määrittää verrannollisuuskertoimen arvo N! C = p " p 1 ( ) ja sen avulla ilman taitekerroin normaalipaineessa. (8)

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

35 VALON INTERFERENSSI (Interference)

35 VALON INTERFERENSSI (Interference) 13 35 VALON INTERFERENSSI (Interference) Edellisissä kappaleissa tutkimme valon heijastumista ja taittumista peileissä ja linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla. Approksimaatiossa aallonpituutta

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics)

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) 90 34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) Omat kasvot kylpyhuoneen peilissä, kuu kaukoputken läpi katsottuna, kaleidoskoopin kuviot. Kaikki nämä ovat esimerkkejä optisista kuvista (images). Kuva muodostuu,

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma 21.2.2011 mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Elektrodynamiikka Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Kevät 2002 2 Tämä luentomoniste on päivitetty versio Hannu Koskisen kevään 2001 luennoista. Joidenkin asioiden käsittelyjärjestystä on muutettu, joitain

Lisätiedot

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi Pro gradu Janne Ropponen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Huhtikuu 2008 Tiivistelmä Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteissä syntyy röntgensäteilyä

Lisätiedot

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 1 LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 3 LASERTEKNIIKAN PERUSTEET... 8 3.1 Laservalon muodostuminen... 8 3.1.1 Stimuloitu emissio... 8 3.1.2 Populaatioinversio...

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa. Laura Tuomikoski

Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa. Laura Tuomikoski Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa Laura Tuomikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Kesäkuu 2008 i Kiitokset Ensimmäiseksi haluan kiittää Pro gradu

Lisätiedot

AURINKOENERGIA. Auringon kierto ja korkeus taivaalla

AURINKOENERGIA. Auringon kierto ja korkeus taivaalla AURINKOENERGIA Auringon kierto ja korkeus taivaalla Maapallo kiertää aurinkoa hieman ellipsin muotoista rataa pitkin, jonka toisessa polttopisteessä maapallo sijaitsee. Maapallo on lähinnä aurinkoa tammikuussa

Lisätiedot

Antenni ja säteilykuvio

Antenni ja säteilykuvio POHDIN projekti Antenni ja säteilykuvio Nykyaikana sekä tietoliikennekulttuuri että ylipäätään koko infrastruktuuri perustuvat hyvin voimallisesti sähkömagneettiseen säteilyyn ja antenneihin. Kun tarkastellaan

Lisätiedot

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus 6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus Vapaaelektronimallin jokainen elektroni kokee taustavarauksen ja muiden elektronien Coulombin potentiaalin keskimääräistettynä

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Terrestriaalisen laserkeilaimen tosiaikainen orientointi virtuaali-rtk (Real Time Kinematic) menetelmällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Essee Laserista. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE

Essee Laserista. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, IT-instituutti IIZF3010 Sovellettu fysiikka, Syksy 2005, 5 ECTS Opettaja Pasi Repo Essee Laserista Laatija - Pasi Vähämartti Vuosikurssi - IST4SE Sisällysluettelo: 1. Laser

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot