Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1

2 Talouden paineet ja vaikutukset työhyvinvointiin Taloudellisten ja muiden resurssien supistuminen Työyhteisöjen ulkoisten toimintaehtojen muutokset ja vaatimusten kasvu => YLITEHOKKUUS Monenlaisten epävarmuustekijöiden lisääntyminen => UHKA IHMISTEN TURVALLISUUDEN TUNTEELLE Jatkuva muutos KOHDENTUU TYÖYHTEIS YHTEISÖSSÄ Johtamiseen Sisäiseen elämän- tapaan ja vuorovaikutukseen ihmisten kesken Työn sisältöihin Työn hallintaan ja työkäyttäytymiseen => Ylikuormitus lisääntyy sekä työntekijöillä että esimiehillä Mistä löydetään yhteinen sävel ja selviytymistavat? Kielteiset työyhteisövaikutukset Negatiivinen kilpailu Konfliktit Henkinen pahoinvointi Klikkiytyminen Syntipukki-ilmiöt Näköalattomuus Huono ilmapiiri => Alentavat työhyvinvointia ja työn tuottavuuden heikkenemisen välityksellä toiminnan tuloksellisuutta 2

3 Palvelut/työt 1 annetuilla voimavaroilla Palvelu 1 Työn ja toiminnan tehokkuus/tuloksellisuusalueet Paras eli optimituloksellisuus 100 % Annetuilla voimavaroilla mahdollinen Monenlaisia työhyvinvoinnin ja toiminnan ongelmia 11P Eri ongelmien vuoksi alentunut tuloksellisuus esim. 80 % Työpaikkojen arjessa usein todellinen tilanne Ylituloksellisuusvaatimus esim. 110 % Annetuilla voimavaroilla mahdoton saavuttaa paineita ja kuormaa 0 80% HT Sirpa Syvänen, TaY % Palvelut/työt 2, annetuilla voimavaroilla

4 Miten työyhteisökulttuuri syntyy? Työpaikoilla ja tiimeissä paljon erilaisia ihmisiä, joilla monenlaista työkäyttäytymistä, taustalla itsenäinen päätösvalta omasta työstä Erilaisuus synnyttää monia ja monenlaisia ristiriitoja Syntyy erityisesti haasteita ristiriitojen hallinnalle ja johtamiselle Ihmisten kokemat SISÄISET JA ULKOISET PAINEET keskeisessä roolissa! 4 Dosentti Sirpa Syvänen 2008

5 ULKOISET TYÖN PAINEET KEHITTÄ- MINEN MUUTOS JOHTAMINEN, ESIMIHET PÄÄTTÄJÄT VOIMAVARAT, KOHDENTAMINEN RIITTÄVYYS RYH- MÄT tiimit JÄRKI TUNNE ASIAKKAAT YHTEIS- TYÖ TYÖNTEKIJÄT, ALAISET Dosentti Sirpa Syvänen 2008

6 6

7 Työpaikkaan kohdistuvat 1. Ulkoiset paineet Poliittisen johdon ja ylemmän johdon palaute ulkoisena paineena toiminnan vaikutuksista * myönteinen palaute => paineet ennallaan tai vähenevät * kielteinen palaute => lisääntyvät ulkoiset paineet 2. Työpaikan sisäiset paineet. Esimies ulkoisten paineiden suodattajana eli portinvartijana Painereaktio: Parantaa tai heikentää työhyvinvointia Yksilöiden 3. Työn sisäiset paineet järki ja tunne päätöksenteossa = rationaalisuus ja rajoitettu rationaalisuus VAIKUTUKSET palvelujen tuotantoprosessiin * Asiakastarpeiden tyydyttymiseen * Tuotoksiin, palvelujen laatuun ja määrään * Kustannuksiin Työn yksilölliset piirteet työn sisällöt, osat työmäärä, työtahti työn laatu työn aikataulutus TYÖN HALLINTA TYÖ- JA JOHTAMISKÄYTTÄYTYMISEN PIIRTEET

8 Työhyvinvointi Tunne ja järki tasapainossa Työn hallinnan tilat työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteys Alipaine ja kuorma BOREOUT Sopiva Paine ja kuorma TYÖN HALLINTA Ylipaine ja kuorma BURNOUT Alentunut Paras työn Alentunut työn tuottavuus työn tuottavuus työn tuottavuus/ Työhön kohdentuvat paineet Hyvinvointi Korkea hyvinvointi + tai - Alentunut hyvinvointi 8

9 Puuttumattomuuden eli sisäisen isen tehottomuuden 11P-OIREYHTYM OIREYHTYMÄ 1. Palautteettomuus 2. Panettelu 3. Paneutumattomuus 4. Pehmoilu 5. Peittely 6. Piilottelu 7. Piittaamattomuus 8. Pomottelu 9. Puhumattomuus 10. Puuttumattomuus 11. Päättämättömyys Dosentti Sirpa Syvänen

10 Lisää oireita 23P 12. Poukkoilu 17. Pelottelu 13. Peemäisyys 18. Puolueellisuus 14. Pompottelu 19. Paapominen 15. Pimittäminen 20. Päämäärättömyys 16. Pelaaminen 21. Piiskaaminen 22. Panttaaminen 23. Pakoilu 24.? -> aiheuttaa työhyvinvoinnin alenemista, vie henkistä energiaa, tuottaa sairauslomia ja vaihtuvuutta, lisää kustannuksia Dosentti Sirpa Syvänen

11 Miten murretaan puuttumattomuuden työpaikkakulttuuri? Puututaan kielteisiin asioihin aina välittömästi, aktiivisesti, kun tarvetta on ja epäkohtia itse havaitsee / saa selville Puuttuminen yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti Laaditaan puuttumisen polku yhdessä Sovitaan myös seuraamuksista, joita sovelletaan tarvittaessa ja tasapuolisesti kaikkiin työyhteisön jäseniin. Dosentti Sirpa Syvänen

12 YHTEISÖTASO Työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia tekijöitä 1. Työyhteisön perustehtävät, arvot, strategiat, periaatteet ja ideologiat 2. Työnantajapolitiikka, työsuhteen edut ja ehdot 3. Työpaikkojen ja erilaisten ryhmien jäsenten keskinäiset odotukset 4. Psykologiset sopimukset ja pelisäännöt 5. Johtamisrakenne ja esimiestyö 6. Organisatorinen ryhmä, johon kuuluu (mm. tiimit, osastot jne.) 7. Oman ammattiryhmän toiminta- ja työtavat 8. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa (työtoverit, esimiehet, asiakkaat ja yhteistyötahot) 9. Työ- ja johtamiskäyttäytyminen 10. Työn hallinnan alueet 11. Työn sisäiset paineet 12. Työn yksilölliset piirteet YKSILÖTASO 12

13 13

14 14

15 15

16 Yhteistoiminnallisen työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämisen käsikirja Tykes julkaisu 06/

17 Yksilö muuntaa B. Työyhteisön sisäiset paineet organisaation C. Yksilöiden sisäiset työn sisäiset paineet Rationaalisuus 1. Horisontaaliset työyhteisöpaineet paineet omiksi, työn - Tunne ja järki Organisaatio, portinvartijana sisäisiksi * Työn paineet paineikseen sopivat * Täyttä ja aitoa yhteistoimintaa sovittu yhteiset esimiehet, muuntaa ulkoiset (päätöksenteolla, * Työ mielekästä jossa ja sisäisesti motivoivaa tasapainossatyöyhteisön/tiimin pelisäännöt * Hyvät vuorovaikutustaidot paineet yhteistoiminta-suhteissaan vaikuttaa * Osaaminen tunne riittävää ja järki) ja sopivaa * Ryhmäpaineet kurissa organisaation sisäisiksi paineiksi. Sisäiset => Työn paineet hallinta - työn ali- ja ylikuorma pois, 2. Vertikaalisen ohjauksen eli johtamisen paineet määräävät tavoitteena jokaiselle sopiva kuorma * Keskinäiset odotukset tiedetään, alaistaidot ok työponnistuksen eli => psykologisten sopimusten päivittäminen työn * Toivotut tekemisen ja odotetut tason työ- ja johtamiskäyttäytymisen ja sisällöt, piirteet * Välittävä ihmisjohtaminen keskinäiset pelisäännöt yksilölliset työn piirteet - työtehtävät työtahti, => työn Keskinäiset laatu, odotukset esille - Saa hyväksyntää - On itsenäisyyttä Sopiva työn aikataulutus => Sovitaan - työ- ja johtamiskäyttäytymisen pelisäännöistä Ylikuorma => Alikuorma Selvät valta- ja vastuumäärittelyt kuorma vaikuttavat. => BOREOT Riittävät/hyvät vaikuttamis- TYÖN ja osallistumismahdollisuudet PANOKSET ja BURNOUT Työponnistus NÄILLÄ => Avoin EVÄILLÄ ja esteetön tiedonkulku HALLINTA PROSESSIT => Aktiivinen, varhainen ristiriitojen hallinta D. Vaikutukset TYÖHYVINVOINTI Alipaine Optimi Ylipaine => puuttumisen polut paine Paineet Työponnistus * Selvät päämäärät / työn tulokset vaikuttavat kustannuksiin, SAADAAN * Yhteinen käsitys perustehtävästä määrittäen kustannustason. * Työnantajapolitiikka tukee tuloksellista A. Ulkoiset paineet SYTTYMÄÄN ja JA Työponnistuksen työhyvinvoivaa taso yhteisöä vaikuttaa * Päättäjien ja ylimmän johdon palautteet myös => Yhteistoiminnallisuus, tuotoksiin eli palveluihin, avoin ja hyvä ilmapiiri ROIHUAMAAN! toiminnasta joita asiakkaille tarjotaan. TUOTOKSET => Työn kokeminen arvokkaana ja merkittävänä * Talouden paineet => Työn hallinta Työn iloa - kaikille! Säästöt => painereaktio Sisäinen motivaatio - Toiminnan sopeutus = => organisaation Sitoutuminen ulkoisten työhön, asiakkaisiin, esimiehiin - Luonnollinen Korkeat poistuma, kustannukset eläköityminen ja päätöksentekijöiden ja työnantajaan- poliittiset Kiitokset! * Asiakaspaineetriittämättömät ja huonolaatuiset päättäjät => Korkea ja ylin työhyvinvointi johto - tuotokset lisäävät painetta ja tyytyväisyys tuotoksiin ja * Yhteistyön paineet sopivat/alhaiset kustannukset ja kustannustasoon => Korkea työn vaikuttavat tuottavuus ulkoisiin => Kustannukset paineisiin (pysyy kurissa, kokemus laadukkaat ja riittävät palvelut ennallaan, alenee, lisääntyy). vähentävät painetta. voimavarojen riittävyydestä Kustannukset VAIKUTUKSET

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLI YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ

TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLI YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLI YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSYKSIKÖSSÄ Työhyvinvointi on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen tasapainotila, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena, se on työn hallinnan

Lisätiedot