Kuntoutuksen kohteen siirtyily työn ja yksilön välillä. Työkykyjohtaja Jyri Juusti Ammatillisen kuntoutuksen päivät, Oulu 17.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuksen kohteen siirtyily työn ja yksilön välillä. Työkykyjohtaja Jyri Juusti Ammatillisen kuntoutuksen päivät, Oulu 17.9."

Transkriptio

1 Kuntoutuksen kohteen siirtyily työn ja yksilön välillä Työkykyjohtaja Jyri Juusti Ammatillisen kuntoutuksen päivät, Oulu

2 Mitä asiakasyrityksissäni mietitään? Investointeja tehtävä ja niihin tarvitaan rahaa Pitää kehittää uusia palveluja ja löytää uusia asiakkaita Väkeä eläköityy, samaa määrää ei palkata tilalle Täytyy löytää fiksumpia tapoja tehdä työtä. Prosessien kehittäminen, merkityksellisyys, mukanaoleminen Kova kasvu, nuorta väkeä, mitä rakenteita tarvitsemme vai tarvitsemmeko niitä? Miten olla houkutteleva työpaikka hyville tyypeille? Miten puutumme ongelmien kasautumiseen, sairastamiseen, päihteisiin ja puuttumattomuuden kulttuuriin? Miten hoidamme YT:t ja irtisanomiset kunnialla? Mitä on arkisen hyvä esimiestyö? 2

3 Esitys Polut S Onko mikään siirtyillyt? Kamera Roolit 3

4 Polut 4

5 Suppilo Nivelrikkoa, selkävaivaa, olkapäävaivaa, lonkkavaivaa, ylipainoa, kipuja, unettomuutta, väsymystä, ahdistuneisuutta, masennusta "Muutokset työssä aiheuttavat muutoksia koetussa terveydentilassa" Muutokset elämäntilanteessa Osaamisen varmistaminen Jonottaminen, tutkimuksiin pääsyn odottelu sairauslomalla Matala koulutustaso, kansakoulu tai peruskoulu Työnteko hitaampaa ja vaikeampaa, työkaverit auttavat Esimies ei ole tietoinen työntekijän selviytymisongelmista Kipujen hoito puutteellista Vaikea palautua töiden jälkeen, harrastukset jääneet kipujen vuoksi, kapeutunut elämänpiiri Työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon vastuut epäselvät Varhainen tuki käytännöksi Epäonnistuneet työhönpaluuyritykset Osasairauspäivärahaa ei osata hyödyntää Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet eivät käynnisty tai käynnistyvät vasta vuoden poissaolon jälkeen Erikoissairaanhoitoon katoaminen ja poliklinikoilla pyöriminen Pitkä työhistoria saman työnantajan palveluksessa Ei halua vaihtaa työpaikkaa Vähän huomiota itsestä huolehtimiseen Itsestä huolehtiminen ja vaivojen ehkäiseminen Sinnittelyä, "Itse järjestellyt työtä/vapaata lomien turvin" Yksilöllinen esimiestyö Oman työkyvyn kokeminen huonoksi Elämä keskittyy kipuun ja sen hallintaan Vaivat pahentuneet pikkuhiljaa, hakeutuminen työterveyshuoltoon Työnantajan tahto työssä jatkamisesta ei ohjaa prosessia Katkeruus, pelko työpaikan menettämisestä Tukala taloudellinen tilanne Puutteellinen ohjaus, kuntoutus ja seuranta leikkauksen ja työhönpaluun jälkeen: "4 kk töissä kivuliaana, vaikka ei luutumista". Palveluketjut kuntoon Sairauden ja seuraavan lääkinnällisen toimenpiteen toteaminen ja toimeentulon varmistaminen, erikoissairaanhoidon prosessin seuraaminen "Tavoitteena palata työhön, kunhan vointi paranee." Pitkillä sairauslomilla tai kuntoutustuella olevia ei seurata 5 Osatyökyvyttömyyseläkeratkaisuja ei osata hyödyntää Työkyvyttömyyseläke Työn järjestelymahdollisuudet vähäiset Sopivan työn etsintä ei ulotu konsernitasolle Kapeat toimenkuvat

6 Työkyvyttömyyden polut Raija Gould ym. selvittivät asiakirjojen pohjalta sitä, mitä 300:lle vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneelle oli tapahtunut viiden vuoden aikana ennen eläkepäätöksen myöntämistä Hoitoja ja tutkimuksia paljon, mutta kuntoutustoimenpiteitä vähemmän Hoitosuunnitelmia ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmia oli tehty, mutta ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmia oli niukasti Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmat aika yleisellä tasolla Työhön ja työoloihin tehty vähän muutoksia ennen eläkkeen hakemista 6

7 Monisairaus ja monikuormittavuus Noin kolmanneksella oli sekä tuki- ja liikuntaelinsairaus että mielenterveyden häiriö Useita sairauspoissaolojaksoja ja diagnoosien vaihtelua jaksosta toiseen Fyysinen rasitus, kiire ja kireät aikataulut Fyysisten rasitustekijöiden ja työn hallinnan puuttumisen yhteisesiintyminen Työn hallinnan lisääminen on keino vähentää eläkehakemuksia (Baumberg 2014) 7

8 S 8

9 Ihmiset eivät niinkään uuvu työn runsauteen, vaan päämäärän epäselvyyteen ja sen seurauksena tapahtuvaan priorisointikyvyttömyyteen. (Theorell & Kasarek 1996, Martela ja jarenko 2014) 9

10 HR-Barometri 2013 Jos jaksaminen huolettaa, niin mitä jos Työhyvinvointi, jaksaminen Henkilöstön uudistuminen Työtavat Osaaminen Johtaminen Vuorovaikutus Etsitään uusia ratkaisuja Kehitetään työtapoja Luotetaan vähän enemmän Puututaan vähän napakammin. Henry ry. Varma, Vaasan yliopisto, Fountain Park 10

11 S Sparraus 11

12 Hyvä kehä Toimintavapauksien lisääminen Yhteisö antaa lisää resursseja ja vapauksia Uusien haasteiden ja kokemusten etsiminen 12 Mahdollisuus olla tuottava osa yhteisöä Oman osaamisen laajentuminen

13 Tolu 13

14 Mitä tulevaisuudessa Työ muuttuu: Robotit viemässä kolmasosan suomalaisista työpaikoista Polarisaatio: Luovaa työtä tekevä kapea eliitti ja Valtaosa kansalaisista kilpailee vähenevistä matalapalkkatöistä Elanto murusina maailmalta Kansainvälistyminen, lupa innostua, yksilöllisyys, avuksi oleminen, työn omistajuus Ikäännymme Osaaminen, uskon luominen, urapolkujen rakentaminen, työn etsiminen Uusi tapa suhtautua työhön?? Rakenteiden uudistaminen?? Perustulo? 14

15 Asiat tiedetään kyse on toimeenpanosta Kauppias-lehti v

16 Onko mikään siirtyillyt? 16

17 Kiinnostaako yksilö? B to B "Ei paperikonetta pienempää yksikköä." Organisaatiot, järjestelmien työnjako, rakenteet Jähmeys 17

18 Aiemmin näkökulma organisaatioissa, jotka koostuvat ihmisistä. Nyt näkökulmana ihmisten tarkastelu organisaatiossa (Uotila ja Viitala 2014) 18

19 Nyssykät ja tavarakontin rooli Asiakkaat tulivat "hylky niskassaan" "Vähän koulutettuja, raskaassa fyysisessä työssä olevia ihmisiä, joilta oma työ on häipynyt" Työntekemisen ja toimeentulon edellytykset pala palalta hävinneet Sinnittelyä, avun hakemista myöhään Monenlaisissa prosesseissa pyöritelty: "jos alun perin oli niska kipee, niin sitten on luultavasti kehittynyt masennusikin jo siihen mennessä." Odottelua, luovuttamisen tunnelmaa, passiivisen tavarakontin rooli omassa prosessissaan 19

20 Muistelua Mitä tapahtuu tiistaina klo 13? Moniammatillisuus Verkostot Kaksio Hämeenkadulta 20

21 Ihmiskuva Ihminen on toiminnallinen olento, joka aktiivisesti hakeutuu tekemään itseään kiinnostavia ja itselleen merkittäviä asioita (Martela ja Jarenko 2014) 21

22 Haluttu vaikutus 22

23 Kaksi asiaa Säilytän työmarkkinakelpoisuuteni ja työsuhteeni Opiskelen ja työllistyn terveydentilalleni paremmin sopivaan ammattiin 23

24 Kukoistus Työntekijän kokema elinvoimaisuus Missä määrin koen työssäni olevani täynnä energiaa ja tarmoa? Oppiminen ja kehittyminen Missä määrin koen oppivani uutta työssäni ja työni kautta 24

25 Kuntoutuksen tulevaisuudennäkymistä Asko Suikkanen ja Jari Lindh kirjoittivat kuntoutuksen tulevaisuudennäkymistä Kuntoutus-lehdessä vuonna 2012 (Kuntoutuksen tulevaisuudennäkymiä/kuntoutus 2/2012) Alan tutkimuksen yksi keskeinen kohde on ollut kuntoutuksen eri osajärjestelmien välinen yhteistyö Miksi se on edelleen vaikeaa. Lisäksi kuntoutuksessa on pyritty kehittämään asiakaslähtöisyyttä, mutta miksi se kuitenkin on edelleen järjestelmälähtöistä. Uusia palvelutuotteitakin on pyritty kehittämään, mutta ovatko samat entiset palvelutuotteet edelleen käytössä? 25

26 Pakotettu kaveri Kuntoutus on kuin pakotettu kaveri, joka tulee viiveellä mukaan ongelmaa ratkaisemaan siinä vaiheessa kun muut ovat jo siihen väsyneet. Kuntoutuksen keinovalikoimaa ei ole riittävästi rakennetttu ja hyödynnetty ajatellen palkkatyöstä poisjoutumisen ja palkkatyöhön takaisinpaluun tilanteita Hyvät tulokset ovat mahdollisia, jos työsuhde ei ole katkennut, vamma tai sairaus ei ole liian vaikea, panostus työhön paluuseen on riittävä ja toimiva, yksilöllä itsellään on motivaatiota ja realistinen mahdollisuus nähdä uuden työllistymisen toteutuminen 26

27 Ei puhuta kuntoutuksesta Työelämäkuntoutuksessa kuntoutusluotsit, työvoimaneuvojat ja työhön valmentajat eturiviin Motivaation nostamiseen, oppimisen esteisiin ja työllistämisen kynnysten ylittämiseen liittyvät toimenpidekokonaisuudet Tarvitaan paradigman muutos, Pois järjestelmäkeskeisyydestä Ei puhuta lainkaan kuntoutuksesta, Puhutaan kuntoutumisesta ja kuntoutujista Näin päästään paremmin kiinni siihen mistä kuntoutuksessa on kyse kuka ratkaisee kuntoutuksen onnistumisen kuka on siitä vastuussa kenen asiaa siinä ajetaan 27

28 Kompleksisuus on mahdollisuus Kaaos ja kompleksisuus ovat luonnollinen osa minkä tahansa systeemin myös kuntoutusjärjestelmän toimintaa Työ muuttuu Työelämässä uusia riskejä ja vaatimuksia Kuntoutujan palveluiden kiinnittäminen yksilöön ja hänen verkostoonsa muuttuvassa työelämässä Dynaaminen ajattelu verkostoista Tehokas työelämäkuntoutus ja työpaikkayhteistyö 28

29 Työn tuunaaminen Työnkuvan muotoilu, jossa tavoitteena on lisätä työntekijän kokemaa merkityksellisyyttä omasta työstään Työntekijä ottaa muotoilijan penkillä itse vastuuta oman työnsä sisällön suunnittelusta Tehdään mikromuutoksia Tuunataan Tarvittavien taitojen määrää ja laatua Tehtävien eheyttä Tehtävien merkityksellisyyttä päämäärän kannalta Tehtävän suorittajan autonomiaa koskien suorittamisen tapaa ja aikataulua Välittömän palautteen saamista Yksilön halukkuutta ottaa vastaan haasteita ja kehittää itseään Yksilön tietoja ja taitoja 29

30 Työn tuunaaminen Työtehtävien muokkaaminen (task crafting) Muutetaan konkreettisia työnkuvaan liittyviä tehtäviä paremmin vastaamaan taitoja, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita Työn sosiaalisen ulottuvuuden muokkaaminen (relational crafting) Muutetaan sitä, miten, milloin ja kenen kanssa työntekijä on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Oman ajattelutavan muokkaaminen Muokataan omaa ajattelutapaa mieltää oma työ 30

31 Kamera 31

32 Lyhytelokuva Niklas Modigin ja Pär Ahlström; "This is Lean - Resolving the Efficiency Paradox" 1. Kannattaa kulkea läpi joku keskeinen asiakasprosessi "kamera otsalla". 2. Kun prosessi on dokumentoitu, siitä voi tavallaan leikata lyhytelokuvan siten, että poimii mukaan vain ne vaiheet, joilla oikeasti on asiakkaan kannalta merkitystä. 3. Tätä lyhytelokuvaa kannattaa sitten katsoa ajatuksella. 32

33 Rooleja 33

34 Rooleja Verhojenavaaja Oivalluttaja Merkityksenhakija Tulkki Kiteyttäjä Vahvistaja Rytmittäjä Työn tuunaaja Työnetsijä 34

Miten töissä voidaan? Työkykyjohtaja Jyri Juusti 27.9.2013

Miten töissä voidaan? Työkykyjohtaja Jyri Juusti 27.9.2013 Miten töissä voidaan? Työkykyjohtaja Jyri Juusti 27.9.2013 Turhaa Irrallinen, irti strategiasta oleva kehittäminen, "Miljoonat työryhmät" Hankkeet, joiden lopputuloksia ei näe. Aikaa ja rahaa menee istumiseen,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki. Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki. Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari Jyri Juusti Pikkukaupunki vuodessa Suppilo Matala koulutustaso,

Lisätiedot

Yksilön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Työkykyjohtaja Jyri Juusti Tampere 14.5.2014

Yksilön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Työkykyjohtaja Jyri Juusti Tampere 14.5.2014 Yksilön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Työkykyjohtaja Jyri Juusti Tampere 14.5.2014 Aiheita Työ ja hyvinvointi Kyläasiamiehen työn herkut ja myrkyt Fiksummin tekeminen Hyvä arki Aikaansaamisen johtaminen

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Mistä intohimoa työhön - työhyvinvoinnin nykyhaasteita Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen

Mistä intohimoa työhön - työhyvinvoinnin nykyhaasteita Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen Mistä intohimoa työhön - työhyvinvoinnin nykyhaasteita Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen Kirsi Koistinen Konsultointitoiminnan johtaja, FT Verve Consulting KUNTOUTUS TUTKIMUS KONSULTOINTI Verve

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli Hyvä asiakkaamme 3 Työssä jatkaminen kannattaa 4 Onnistumisen edellytyksiä 6 Hyvä työkyky -malli 9

Lisätiedot

Sujuvampi arki, parempi työkyky

Sujuvampi arki, parempi työkyky Sujuvampi arki, parempi työkyky 1 Hallinnan maailmasta ketteryyden maailmaan Olemme eläneet pitkään hallinnan maailmassa, jossa asiat ovat järjestyksessä ja jonka ihanteena on ahkera, osaava ja tottelevainen

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

RATKAISUKESKEISYYS, TYÖN ILO JA IMU

RATKAISUKESKEISYYS, TYÖN ILO JA IMU RATKAISUKESKEISYYS, TYÖN ILO JA IMU Katja Kokko Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op Helsingin Psykoterapiainstituutti Syyskuu 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Työn ilo 2.1. Miksi (työn ilosta

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

A N U J Ä R V E N S I V U H E I D I K E R V I N E N S A N N U S Y R J Ä. Esimiehen TYÖHYVINVOINTI. Työelämän tutkimuskeskus

A N U J Ä R V E N S I V U H E I D I K E R V I N E N S A N N U S Y R J Ä. Esimiehen TYÖHYVINVOINTI. Työelämän tutkimuskeskus A N U J Ä R V E N S I V U H E I D I K E R V I N E N S A N N U S Y R J Ä Esimiehen TYÖHYVINVOINTI Työelämän tutkimuskeskus Julkaisija: Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, Tampere 2011 Taitto

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Työ ja työttömyys työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksissa

Työ ja työttömyys työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksissa Työ ja työttömyys työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksissa Mervi Tepsa 0194288 Pro gradu -tutkielma Kevät 2012 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää mtepsa@ulapland.fi

Lisätiedot

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Työllistämisinvestointi Kannattavat SOSIAALISET INVESTOINNIT Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Osittainen työkyky käyttöön yksilöllisin mukautuksin Työhönvalmennus ja klubitalo kustannussäästöjä

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot