Millaisin keinoin kehitetään työhyvinvointia ja pidennetään työuria?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millaisin keinoin kehitetään työhyvinvointia ja pidennetään työuria?"

Transkriptio

1 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät Päivien teema: Kuntoutuksen tulokset näkyviksi Millaisin keinoin kehitetään työhyvinvointia ja pidennetään työuria? Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi

2 Työurien pidentäminen nyt työmarkkinakysymysten keskiössä taustatekijänä uhka vanhuuseläkeiän nostamisesta taustalla myös julkisen sektorin kestävyysvaje, joskin arviot sen suuruudesta vaihtelevat merkittävästi ( 4-10 miljardia) laaja-alaisesti ymmärretty työkykyä ylläpitävä toiminta ollut agendalla jo vuosia 2

3 Työmarkkinajärjestöt sitoutuneet työurien pidentämiseen keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostaminen 3 vuodella vuoteen 2025 mennessä muodollinen vanhuuseläkeikä on aivan eri asia palkansaajajärjestöt haluavat tarkastella työuria kokonaisuutena elämänkaaren eri vaiheissa olennaista kaikissa tilanteissa työurien pidentämiseksi on, että työtä ylipäänsä on tarjolla 3

4 Vanhuuseläkkeelle siirrytään yhä myöhemmin työkykynsä ja työpaikkansa säilyttäneet siirtyvät jo nyt vanhuuseläkkeelle yli 63-vuotiaana vuoden 2005 työeläkeuudistuksella eläkkeelle siirtymisikä tulee nousemaan vähintään 1,5 v (elinaikakerroin; superkarttuma 4,5 % ) ammatilliset alhaisemmat eläkeiät ovat pääosin poistumassa vapaaehtoinen ja joustava (nyt v.) vanhuuseläkkeelle siirtyminen tulee edelleen myöhentymään 4

5 Mitä yksilö hyötyy työurien pidentämisestä? työkyvyttömyyseläke keskimäärin 500 e pienempi kuin vanhuuseläke (tapauskohtaisesti erot paljon suurempia) mielekäs ja hyvin organisoitu työ tuo elämään sisältöä, voimavaroja ja yhteisön 5 kaikki osallistumme yhteisvastuullisesti sosiaalivakuutusmaksujen ja palvelujen rahoitukseen -> kestävyysvajeesta syntyvä maksujen ja verojen korotuspaine kuriin työelämällä tulee olla monimuotoiset ja inhimilliset kasvot, tilaa ja arvostusta erilaisille työntekijöille

6 Työkyvyttömyyttä vähennettävä, työkykyä edistettävä keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä kaikilla nyt 60 v, mutta työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään keskimäärin jo 52-vuotiaana 6 taloudelliset ja osaamispotentiaalin menetykset valtavat palkansaajajärjestöjen mielestä työurien pidentämisen tärkein tekijä nousee työkyvyttömyyden vähentämisestä samalla työhyvinvointia ja työelämän laatua tulee parantaa

7 Työurien pidentämiseen neuvotteluteitse työmarkkinajärjestöt ovat yksimielisesti raportoineet työurien pidentämisen keinoista ns. Ahtelan ryhmän sopimuksessa (helmikuu 2010) neuvottelutulosta piti hyvänä myös maan hallitus, toimeenpanoa jatkettu kolmikantatyöryhmissä STM:ssä ja TEM:ssä -> Kuuskosken, Rantahalvarin ja Kermisen ryhmien jatkovalmistelutyö 7

8 Kuuskosken ns. työhyvinvointiryhmä 8 valmisteltiin HE-ehdotus työterveyshuollon lausuntokäytännöstä sairauspäivärahan maksamisen ehtona 90 pvrahapäivän jälkeen (n. 4 kk sairastamisaikaa) tarkoituksena varmistaa työterveyshuollon moniammatillinen tuki henkilö- ja organisaatioasiakkaalle pitkittyvissä sairaustapauksissa arvioidaan jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen, tukitoimien tarve ja mahdollisuus jatkaa mukautetussa työssä

9 Työhyvinvointityöryhmä jatkoa päivärahan hakuajan lyhentäminen ( 2 kk) työnantajan ilmoitettava jo kuukauden sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon ehdotus TyEL-järjestelmän työhyvinvointityön säätelystä ei muutosta kuntoutustarpeen arviointiin 60 sairauspvrahapäivän jälkeen 9

10 Rantahalvarin ns. työterveysyhteistyöryhmä tth:n tavoitteiden ja sisällön uudelleensuuntaaminen työkyvyn edistämiseen ja työssä jatkamisen tukeen työterveysyhteistyössä selvilläolon, varautumisen ja osallistumisen periaatteet tth:n uudelleen suuntaamiseksi tavoitteena tth:n kattavuus ja saatavuus 100 %:iin, myös pientyöpaikoilla 10

11 Työterveysyhteistyöryhmä jatkoa 11 kansallista Kanta-terveysarkistoa kiirehdittävä, siinä myös tth:n kehittämistarpeet huomioitava tukea yksilön terveellisille elämäntavoille lisättävä, mutta se ei saa vaarantaa työympäristön ja työyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden kehittämistä tth:n moniammatillisten tiimien koulutustarpeet, sukupolvenvaihdos ja lisääntyvät osaamisvaatimukset tutkimushankkeita vaikuttavuudesta ja työkyvyttömyyden ennakoinnista

12 Työterveyshuollon rakenne ja rahoitus turvattava työurien pidentämiseksi työterveyshuoltoon ei käytetä verovaroja lainkaan 12 työurien pidentäminen onnistuu parhaiten nykymallilla, jossa sairaanhoitoa mukana koordinaatiota julkisiin palveluihin parannettava täsmennetyn hoitotakuun toimivuus toimihenkilöjärjestöjen näkemyksen mukaan työterveysyhteistyön perusta tarvitsee päivityksen työterveyshuoltolakiin

13 Kermisen Työttömien työkyky-ryhmä varsinkin pitkäaikaistyöttömillä runsaasti työkykyongelmia palvelujärjestelmä ei aina tunnista asiakkaan tilannetta ja palvelutarpeita tavoitteena myös työttömäksi joutuvan hyvä ennaltaehkäisyn ja hoidon tilanne (edellinen työpaikka, oppilaitos) 13 työvoimahallinnon ja Kelan tunnistettava, tuettava ja tarvittaessa ohjattava eteenpäin asiakkaat, joilla työkyky heikentynyt tai uhattuna riskinä resurssien rajallisuus

14 Vastuu prosessista TE-toimistolle TE-toimisto arvioi tarvetta työkyvyn selvittelyyn, ohjaa terveystarkastukseen Terveystarkastus yksi askel prosessissa, usein tarve erilaisiin hoitaviin ja kuntouttaviin toimiin Oikeus sairauslomaan on tärkeä myös työttömälle, joka työkyvytön 14

15 Julkiset palvelut keskeisiä Uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia tekemään terveystarkastuksia työttömille Sosiaalipalvelut, mahdollinen tarve päihdekuntoutukseen Kelan Kyky-projekti tukee myös työttömiä Paikallisten päättäjien rooli tärkeä 15

16 Osa ns. Ahtelan sopimuksen sisällöstä jo toteutettu 16 Sata-komitean ehdotuksen pohjalta 60 % korvaus ennaltaehkäisevästä tth:sta edellyttää työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen mallia työpaikoilla lähtien kuntoutuspsykoterapian korvattavuus harkinnanvaraisesta lakisääteiseksi Masto-hanke vähentänyt masennusperäistä työkyvyttömyyttä työhyvinvointia ja masennuksen hoitoa parantamalla, sekä joustavaa työhönpaluuta edistämällä Masto -hanke ansaitsee jatkohankkeen, jotta tehdyt uudistukset saadaan juurrutettua

17 Työhyvinvoinnin asiantuntijalaitokset pidentävät työuria Työterveyslaitoksen strategia on kolmikantaisesti uudistettu työkyvyn hallintaan fokusoiden Työturvallisuuskeskukseen tulossa työhyvinvoinnin palvelukeskus Työhyvinvointikortti tulossa koulutustarjontaan (vrt. työturvallisuuskortteja koulutettu jo kpl) 17

18 Työpaikkojen yhteistoiminnallinen työhyvinvointityö jatkuu turvallinen, terveellinen ja tuottava työ ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt, elinikäinen oppiminen hyvin johdetut organisaatiot työn mielekkyys ja palkitsevuus työ antaa tukea elämänhallinnalle 18

19 Nuorten työurat saatava hyvään vauhtiin peruskoulun päättäville koulutustakuu siirtymävaiheita nopeutettava, keskeyttämisiä vähennettävä moniammatilliseen opiskelijahuoltoon ja opiskelun ohjaukseen lisäresursseja nuoret tarvitsevat käytännönläheistä tietoa työelämästä ja työhyvinvoinnista 19

20 Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet saatava lasku-uralle 20 merkittävä osa nuorten mielenterveysperusteisista työkyvyttömyyseläkkeistä selittyy vaikeasti estettävissä olevilla syillä (mm. älyllinen kehitysvammaisuus ja skitsofrenia) silti nuorten mielialahäiriöt eläkkeen aiheuttajina ovat yhä vahvassa nousussa, kun aikuisten osalta on päästy laskevalle käyrälle nuorten (alle 30-v.) masennuseläkkeiden alkavuus noussut n. 50 % vuodesta 2004 kehitys saatava kääntymään laajapohjaisella, monitoimijaisella yhteistyöllä

21 Työn jakaminen ja työaikajärjestelyt työssä jaksamista tukemaan vuorotteluvapaalaki vakinaistettiin 2010 osa-aikalisä tukemaan seniorin jaksamista ja nuorten työllistymistä vuorotyön jaksotusta kehitettävä työssä jaksamista tukien lisää työntekijän tarpeista lähteviä joustomahdollisuuksia miehille ja naisille 21

22 Osatyökykyisyys käyttöön osatyökykyisyyttä ei tunnisteta, tunnusteta eikä arvosteta riittävästi irti kapeasta on-off -ajattelusta tietoa lisää, asenteet kohdalleen uusi hallitusohjelma tarvitsee hankkeen osatyökykyisyyden hyödyntämiseksi selvityshenkilö Lehdon esittämien linjausten pohjalta 22

23 Kuntoutuksen vastuutahojen selkiytys 23 periaatteessa nykyinen kuntoutuslainsäädäntö melko hyvä ja kattava terveydenhuoltolaki täsmentää lääkinnällisen kuntoutuksen palveluketjua ammatillisen kuntoutuksen vastuutahojen rajapinnoilla yhä viivettä ja jopa väliinputoamisia moniongelmaisen asiakkaan voimautuminen ja tuki oman vastuun ottamiselle mikäli prosessin lopullisena tavoitteena on työelämään palaaminen, pitäisikö kaikilla asiakkailla olla oikeus omaan henkilökohtaiseen valmentajaan alusta alkaen?

24 Linkkejä: FI/tyoelamanryhman_loppuraportti/ (ns. Ahtelan työelämäryhmän raportti) (mm. Kuuskosken, Rantahalvarin ja Lehdon raportit, Masto-hankkeen loppuraportti) (mm. Kermisen raportti) 24

25 Pitempää työuraa ja työhyvinvointia meille kaikille! 25

26 Kiitos!

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011

KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 KANSANELÄKELAITOS 31.1.2011 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2012 2014 Sisällys 1. Lähtökohdat... 1 2. Kuntoutuksen lähivuosien haasteet... 2 2.1. Kuntoutuksen

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla TEHYN JULKAISUSARJA 3 10 B S E LV I T Y K S I Ä Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla Jotenkin uskomatonta, että vaikka olen sairaalassa

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN

TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN Työ-ja elinkeinoministeriö 10.3.2008 Selvityshenkilö Mika Vuorelan selvitys : TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN Selvitys julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Me teemme työtä sydämellä sinua varten

Me teemme työtä sydämellä sinua varten Me teemme työtä sydämellä sinua varten Lappeenrannan Työterveys ry 40 v. LAPPEENRANNAN TYÖTERVEYS RY Työterveysasema, johon luotetaan Lappeenrannan Työterveys ry on vuonna 1975 perustettu, osaava, arvostettu

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Välityömarkkinoille talvisodan henkeä! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Emeritusprofessori Jorma Sipilä ja ajan Heli Poikela henki koordinoi järjestöjen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot