Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

2 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä työhyvinvointia työpaikoilla Johtoryhmässä liittojen edustus Pj. Ari Sipilä Teknologiateollisuus ry Vpj. Juha Pesola, Metallityöväen Liitto ry Hankkeen projektipäällikkö Tiina Hartikainen

3 Hyvä työ Pidempi työura -hankkeen tavoitteet Yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen Työkyvyn ylläpitäminen Työelämän ja yhdessä tekemisen kehittäminen Hyvien työkalujen ja toimintamallien kehittäminen sekä levittäminen

4 Toimintamalli yrityksissä Johdon ja henkilöstön sitoutuminen, projektiryhmän muodostaminen Henkilöstökysely Yksilö-tutkalla (maksuton) Tärkeimmät kehitystoimenpiteet keskustellen Työpaikka-tutkalla (maksuton), myös asiantuntijatukea tarvittaessa Kehitystoimintaa, hankkeen seminaarit tukena Uusintamittaus Yksilö-tutkalla n. vuoden kuluttua

5 Asiantuntijaryhmä Neliapila käytettävissä Pj. Juhani Ilmarinen, professori emeritus Pekka Huuhtanen tutkimusprofessori emeritus, FT, dosentti (psykologia), VTL (sosiologia) Veikko Louhevaara, FT, professori Ove Näsman, työterveyshuollon erikoislääkäri

6 Työhyvinvointi ja toimintaympäristö: - Yrityksessä sovitaan 1-3 kehitystoimenpidettä / työkykytalon kerros

7 Pilottivaihe 2011, laajennusvaihe AGCO Sisu Power Oy Pääluottamusmies Mika Ovaskainen: AGCO Sisu Powerilla merkittävimmäksi työhyvinvointia lisääväksi asiaksi tunnistimme me-hengen luomisen Foster Wheeler Energia Oy Henkilöstöpäällikkö Päivi Jäntti Hankkeen kautta olemme oppineet ymmärtämään työhyvinvoinnin systemaattisen johtamisen tärkeyden

8 Hankkeessa mukana 50 + Teknologia-alan yritystä Mukaan voi liittyä vuoden 2013 aikana

9 Laajennusvaihe Mukaan työhyvinvointia lähteneet kehittämään esim: ATA Gears Oy, Rocla Oyj, Finn-Power Oy, Nortal Oy, Uponor Oy, Abloy Oy, Franke Oy, Kesla Oyj, Wallac Oy Perkinelmer, Helkama Bica Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Cytec Oy

10 Oikealla tekemisellä on saatu aikaan tuloksia! Erityisesti alle 35-vuotiaiden työntekijöiden työhyvinvointi lisääntynyt merkittävästi Suurimmat parannukset: koulutuksen riittävyys, työhön sitoutuminen, työmotivaatio, oikeudenmukainen kohtelu, esimiehen palaute ja työaikajoustot Hankkeen kautta yhteistoiminta työpaikoilla parantunut

11 Seurantatuloksia

12 Aineisto ja menetelmät 7 yritystä, joilta työhyvinvointimittaus vuosilta 2011 ja 2012 = 1157, = 1212 Muutosten merkitsevyys testattu monitasomalleilla yritysten kokoerojen huomioon ottamiseksi

13 Työhyvinvoinnin osa-alueet 2011 vs. 2012, kaikki 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 * * * 2011 (N = 1157) 6, (N = 1212) 5,50 * Muutos tilastollisesti merkitsevä, p <.05

14 Työhyvinvoinnin osa-alueet 2011 vs. 2012, alle 35-vuotiaat työntekijät 9,00 8,50 8,00 * 7,50 7,00 6,50 * * * * * 2011 (N = 225) 6, (N = 251) 5,50 * Muutos tilastollisesti merkitsevä, p <.05

15 Työhyvinvoinnin osa-alueet 2011 vs. 2012, alle 35 -vuotiaat toimihenkilöt 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6, (N = 51) 2012 (N = 59) 5,50

16 Työhyvinvoinnin osa-alueet 2011 vs. 2012, vuotiaat toimihenkilöt 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 * * * * * * 6,50 6, (N = 62) 2012 (N = 61) 5,50 * Muutos tilastollisesti merkitsevä, p <.05

17 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Työhyvinvoinnin osa-alueet 2011 vs. 2012, yli 54-vuotiaat ylemmät toimihenkilöt ja ylin johto * 6,50 6, (N = 70) 2012 (N = 57) 5,50 * Muutos tilastollisesti merkitsevä, p <.05

18 Yhteenvetoa muutoksista Työhyvinvoinnin osa-alueista paranivat kaikilla asenteet ja motivaatio sekä työ, joiden seurauksena työhyvinvointi-indeksi parani Työhyvinvoinnin kehitykseen vaikutti erityisesti nuorten ja työntekijöiden tulosten paraneminen Vanhuuseläkeikään jaksaminen parani sekä nuorimmalla että vanhimmalla ikäryhmällä

19 Toimenpiteet yrityksissä Nakkila Group Oy

20 Nakkila Group Oy Nakkila Group Oy on vuonna 1948 perustettu perheyhtiö Liikevaihto n. 20M Henkilöstön määrä n. 70 Operatiivinen toiminta on keskittynyt Nakkilaan Viennin osuus n. 30%

21 Nakkila Group Oy - Tulokset 2010 Toimenpiteid en määrä 2012 muutos (%) Terveys ja toimintakyky % Osaaminen % Arvot, asenteet ja motivaatio % Työ, työn organisointi, työyhteisö, johtaminen % Työ ja perhe-elämä % Työkyky % Vertailukelpoinen Työhyvinvointiindeksi %

22 Nakkila Group Oy - Toimenpiteet TYÖ, TYÖOLOT, JOHTAMINEN - Henkilökohtaisten työaikajärjestelyjen mahdollistaminen - Työympäristön siisteyden ja järjestyksen parantaminen * Työympäristön suursiivous * Kierrätysjärjestelmän käyttöönotto * Osien ja puolivalmisteiden välivarastointijärjestelmä * Ohjeistus ja säännöt myös alihankkijoille - Ikäjohtamisen kehittäminen - Vuorotyön minimimointi projektikohtaisin työjärjestelyin ARVOT, ASENTEET, MOTIVAATIO - Sairauspoissaolokäytäntöjen uudistaminen - Tiedottamisen ja yhteistoiminnan lisääminen * Tiedotuksen avoimuus - "Puuttumattomuuden" kulttuurin kitkeminen OSAAMINEN - Ammatillisen koulutuksen järjestäminen (OSTU -hanke) - EA1 -koulutus, turvallisuuskorttikoulutus - Esimiehille järjestetty esimieskoulutusta - Mentorointi järjestelmälliseksi tavaksi toimia TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - Motivire -palvelun tarjoaminen - Ikäjohtamisen kehittäminen PERHE JA LÄHIYHTEISÖ - Henkilökohtaisten työaikajärjestelyjen mahdollistaminen - Motivire -palvelun tarjoaminen

23 Toimenpiteet yrityksissä Boliden Harjavalta Oy

24 Boliden Harjavalta Oy (tiedot ) Boliden-konserni johtava eurooppalainen metallialan yritys Boliden Harjavalta kuparisulatto, nikkelisulatto ja rikkihappotehtaat Harjavallassa ja kuparielektrolyysi Porissa Henkilöstön lukumäärä 408 Miehiä 87 % ja naisia 13 % Kolme henkilöstöryhmää: työntekijät 66 % toimihenkilöt 18 % ylemmät toimihenkilöt 16 %

25 Hyvä työ Pidempi työura Boliden Harjavalta mukana pilottiryhmässä Yksilötutkaan vastasi 277 henkilöä vuonna 2011 ja tänä vuonna 240 henkilöä Hankkeen ohjausryhmässä on mukana 12 jäsentä luottamusmiehet työsuojeluvaltuutetut eri osastojen päälliköitä tiedottaja työterveyshoitaja henkilöstöjohtaja Avaimia työhyvinvointiin

26 Eniten muuttuneet Yksilö-tutkan kohdat yli 55-vuotiailla ( ) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6

27 Toimenpiteet Työ, työolot ja johtaminen Kehityskeskustelukoulutus koko henkilöstölle (TTL) Työhyvinvointikoulutus esimiehille (Excenta) Esimiesvalmennus (Satakunta Business Campus) Viestinnän lisääminen tuotantoluvuista Tiiivistelmät johtoryhmän kokouksista intraan Arvot, asenteet ja motivaatio Työnantajan ja henkilöstön yhteistyön parantaminen Luottamusmiesten keskustelutilaisuudet Tasa-arvosuunnittelun aktivoiminen Työryhmän koonti ja koulutus

28 Toimenpiteet Osaaminen Koulutussuunnitelman kehittäminen yhteistyössä osastojen kanssa Esimiesfoorumi kaikille esimiehille Terveys ja toimintakyky Varhaisen tuen mallin käyttöönotto Työkykykeskustelut, soviteltu työ Kuntokampanjat Sisukkaasti kuntoon 2011 Taukoliikuntakampanja 2012 Työhyvinvointikalenteri 2011 ja 2012

29 Vaikuttavuuden seuranta: Seuranta aloitettu pilottiyrityksissä keväällä 2012 Täydennetty yritysten projektiryhmien jäsenten haastatteluilla 09/2012 Projektiryhmän jäsenet (5 kpl / yritys) arvioivat kuinka toiminta on toteutunut Mitkä ovat olleet vaikuttavimmat toimenpiteet työhyvinvoinnin lisäämiseksi Mittarit? Hyvien toimintamallien selvittäminen ja kokoaminen

30 Esimerkki onnistuneesta toimintamallista: Linkki

31 Varhaisen välittämisen mallin aktiivinen toteutus ja korvaavan työn parempi mahdollistaminen Yrityksessä otettiin käyttöön lisäresurssi joka aloitti uudentyyppisessä toimenkuvassa koordinoiden ja aktivoiden varhaisen välittämisen mallin toteutumista ja korvaavan työn parempaa mahdollistumista. Koordinaattorilla taustaa organisaatiossa eri toimenkuvassa jo useita vuosia, hyvä tuntemus liiketoiminnasta. Yhtenä tavoitteena aktivoida Varhaisen välittämisen / Varhaisen puuttumisen mallia ja luoda linkki työntekijöiden, esimiesten, työterveyshuollon ja korvaavan työn välille Koordinaattori aloittanut työssä kesällä yhteydenottoa / 4 kk.

32 Varhaisen välittämisen mallin aktiivinen toteutus ja korvaavan työn parempi mahdollistaminen Varhaisen välittämisen malli on laaja - > onnistunut aktivointi lähtee kokemuksen mukaan esimiesten ja tth -verkoston toimivuudesta Puheeksiottamisen valmennuksia, yksilöllisyys huomioitava > kahdenkeskiset keskustelut koordinaattorin ja esimiesten välillä Käytännössä lisätty paljon keskusteluja, esimerkiksi useita lyhyitä sairauspoissaoloja on käyty läpi onko työstä johtuvaa vai jotain muuta. Jos ilmoittamatta poissa töistä, puhelu kotiin -> ollut joissakin tapauksissa erittäin ratkaisevaa että oltu heti yhteydessä. Koordinaattorin kokemus että tykätään että välitetään.

33 Varhaisen välittämisen mallin aktiivinen toteutus ja korvaavan työn parempi mahdollistaminen Haasteena korvaavassa työssä saada myös työntekijät ymmärtämään mitä sisältö merkitsee. Koordinaattorin toimenkuvana hakea myös osittain työkyvyttömälle työtä yrityksen sisältä, joka sopisi ja olisi mielekästä. Edellyttää kentälle jalkautumista, havainnointia ja saatavilla olemista Käytännössä toteutunut joko sairauslomalta paluun jälkeen kevennetyllä työllä tai sairauslomalta aiemmin palattuna työhön tai koulutukseen

34 Korvaavassa työssä huomioitava soveltamisohjeet Huomioitava soveltamisohjeet Työntekijä ei välttämättä aina täysin työkyvytön. Korvaavan työn oltava tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan normaaleja työtehtäviä vastaavaa. Perustuu lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon

35 Esimerkkejä korvaavasta työstä yrityksen sisällä - Kokenut hitsaaja 49 v. Vammoja polvissa, olkapäissä, hartioissa - Ensi kokeiltu tasamaahitsausta, jossa ei kiipeämistä. TTH:n selvityksen mukaan ei vielä näillä sopeuttamistoimilla työkykyinen - Uusi kokeilu: työajasta puolet (4 h/päivä) nuorempien hitsaajien koulutusta ja työajasta puolet tasamaahitsaamista - > pystynyt jatkamaan työelämässä.

36 Lisätietoa Hankkeen kotisivut projektipäällikkö Tiina Hartikainen p

37 Kiitos!

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Työhyvinvoinnin muutos 18 yrityksessä Juhani ja Ville Ilmarinen Talviseminaari 14.1.2014 Työhyvinvoinnin muutos: 18 Teknologiateollisuuden yritystä

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016

NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016 NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016 Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian painopisteitä vuosille 2012 2016 ovat Uudistumme rohkeasti ja avoimesti keskustellen (muutosten ja uudistusten johtaminen)

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijatuki ja konsultointi. Kartoitukset. Koulutukset / valmennukset

Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijatuki ja konsultointi. Kartoitukset. Koulutukset / valmennukset Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut Työhyvinvoinnin kehittäminen Asiantuntijatuki ja konsultointi työhyvinvointihankkeiden suunnittelu yhteistyökumppanien suosittelu hankkeiden toteutus, seuranta ja

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot