PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: Postitoimipaikka: Jämsä Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Polikliininen palvelu X Tuettu asuminen Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta Päiväkeskus Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Jämsän seudun terveydenhuollon ky. Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: Postitoimipaikka: Jämsä Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: (taloustoimisto) Vastuuhenkilö Nimi: Kaisa Lahtinen Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: johtaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: sosionomi (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 22 v. Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 1 v. (vuosina): YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Tarjottavat palvelut Kohderyhmät (ikärajat) Tehtävänä on toimia päihdehuollon polikliinisena erityispalvelupisteenä päihteiden käyttöön liittyvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä päihdeongelmaisten ja heidän omaistensa toimintakyvyn ja turvallisuuden edistämiseksi. Sosiaalityön, terveydenhuollon ja terapiatyön menetelmin toteutettuina yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmähoitoja, juomakierteen katkaisuhoitoja, laboratorio- ym. tutkimusmenetelmin toteutettuja rattiseurantoja, hoidon tarpeen mukaisesti lähetteitä päihdehuollon rinnakkais- ja jatkohoitopaikkoihin. alkoholiongelmaiset, huumeongelmaiset, peliriippuvaiset, omaiset, hoitoon ohjatut, rattijuopot, kaksoisdiagnoosipotilaat (varsinaista ikärajaa ei ole, ohjeellisesti yli 18 vuotiaat)

2 Aukioloajat ma-to klo , torstaisin vain ajanvarauksella 16-18, pe klo iltaisin ja viikonloppuisin asiakkaat ohjataan ensiapuun Vuosittainen asiakas- ja käyntimäärä Toteutumattomat hoitokäynnit Palvelukielet Muut tukipalvelut keskimäärin 450 asiakasta ja 3900 käyntiä toteutumattomia varatuista ajoista noin 1 15:sta tarpeen ja tilanteen mukaan asiakkaaseen otetaan yhteyttä suomi X ruotsi X (välttävästi) muu(t) mi(t)kä: englanti välttävästi onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä X missä kielissä: venäjä ei Jämsänjokilaakson A-kilta ry kokoontuu A-klinikalla joka kk:n ens. torstai, tarkoitus on tutustuttaa uusia asiakkaita Killan toimintaan. Asiakkaita ohjataan A-kiltaan, AA-ryhmiin ja Päiväkeskustoimintaan (Meijjän Talo) PALVELUUN/HOITOON HAKEUTUMINEN Palveluun/hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Päihtyneiden palvelu henkilökohtaiset yhteydenotot, ei lähetepakkoa, päivystysaika klo 8-11 sairaanhoitajalle, muille periaatteessa ajanvaraus, ohjattuna esim. työnantaja, eri viranomaistahot, terveydenhuolto, eri sidosryhmät päivystykseen pääsee heti, keskusteluhoitoihin pääsee n. viikossa, kriisitilanteissa hoidon alkuun pääsee päivässä ei voida hoitaa päihtyneitä muuten kuin hoidon tarpeen arviointi tehdään, aika huomiseksi, ohjataan ensiapuun seurantaan PALVELUN/HOIDON SUUNNITTELU Palvelun/hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Palvelu-/hoitosuunnitelma tehdään tarkka päihdeanamneesi keskustellen, tarvittaessa tilataan paperit edellisistä hoitopaikoista, kuullaan omaisia tai lähettäviä tahoja jos mahdollista, huumeseuloja ja laboratoriokokeita otetaan tarvittaessa edelliseen liittyen ja jatkossa 2-4 käyntiä tätä varten, hoitotyöntekijät tekevät arvion, käytetään työryhmää apuna arvioinnissa, kartoituksessa huomioidaan asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne, kunnan lastensuojeluviranomaisiin yhteyttä tarvittaessa tehdään asiakkaan kanssa yhdessä (+lähettävä taho), asiakas itse asettaa hoidon tavoitteet, määrittelee asiat joihin haluaa muutosta. Seuranta ja väliarviot apuna. Hoitoaika ka. 3 kk-1 vuosi. Arvio hoidon onnistumiselle tehdään suhteessa asiakkaan asettamiin tavoitteisiin. PALVELUN/HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja Hoito-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito päihdeongelman polikliininen, kokonaisvaltainen hoito -asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne huomioiden -asiakkaan omaiset huomioiden hoito-ohjelma perustuu asiakkaan esiin tuomiin tarpeisiin ja niiden suhteen relevantteihin hoitomenetelmiin ja kuntoutussuunnitelmaan keskimääräinen vastaanottoaika päivystyksessä n. 30 min. keskusteluhoidossa 1 tunti asiakkaalla on oma työntekijä, kahdenkeskisiä keskusteluja n. kerta/vko, myöhemmin harventaen tarpeen mukaan -supportiivinen ja kognitiivinen käyttäytymisterapia ovat käytetyimmät muodot avo- ja suljettuja ryhmiä ongelmaisille (sekä miehille että naisille) sekä omaisille ei kuulu valikkoon peri- ja perheterapiakeskusteluja kerta/viikko myöhemmin harventaen, yksi tai kaksi työntekijää perhettä kohden, esim. kaksoisdiagnoosiasiakkaalla työpari voi olla mielenterveyskeskuksesta katkaisuhoitolääkitykset (rauhoittavat ja unilääkkeet) pitkäaikaislääkitykset (mm. mieliala- ja unilääkitykset), bentsoja vältetään yksikökkö ei ole opioidiriippuvaisten vieroituskorvaushoitopaikka

3 korvaushoidon tarpeen arviointi toteutetaan Jyväskylän Päihdepalvelusäätiöllä asiakkaiden muihin somaattisiin sairauksiin määrätyt lääkkeet otetaan hoidossa huomioon mikäli ne ovat tiedossa. Muu(t) menetelmä(t) Neuvonta- ja ohjauspalvelut Sosiaalinen verkosto ja tuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Yksikön säännöt päihdeongelmaisten työkyvyn arviointityöryhmä yhdessä mielenterveyskeskuksen, työvoimatoimiston ja työterveyshuollon kanssa annetaan tietoa työvoima-, sosiaalitoimen-, Kelan palveluista ohjataan terveysasioiden hoidossa, autetaan asumisasioissa verkostotapaamiset joissa mukana sidosryhmistä tarpeelliset sekä omaisia tarpeen mukaan asiakasjärjestö Jämsänjokilaakson A-kilta ry:n tukihenkilöt ja Killan vertaistukiryhmät, toiminta tarkoitettu myös omaisille AA:n yhdyshenkilöt psykiatriaan erikoistuneen lääkärin palvelut (4,5 h/vko) somaattisissa sairauksissa ollaan yhteydessä terveyskeskuksen/sairaalan lääkäripalveluihin (sairaala/tk samassa rakennuksessa kuin A-klinikka, helppo ohjata asiakas tarvittaessa ao palveluihin) erilaisia virtsanäytteistä otettavia huumeseuloja valvotusti, pikaseulassa näkyy myös buprenorfiini. Erityistapauksissa (juridinen tarve) hankitaan varmistus positiivisesta tuloksesta. Alkopromillet arvioidaan alkometriä hyväksi käyttäen toimintaohje laadittu väkivaltatilanteiden varalle, myös kaikki uhkatilanteet raportoidaan esimiehelle, työterveyshuoltoon ja työsuojeluun JATKOHOITO Hoidon päättäminen katkaisuhoidot päättyvät kun vieroitusoireet ovat siedettävällä tasolla, hoitoaika 2-5 vrk. keskusteluhoidoissa hoitoaika n. 3 kk- 1 vuosi, hoidon päättyminen sovitaan yhdessä hoidon toteuduttua väkisin ei lopeteta, mutta tietoisesti pyritään tiettyihin tavoitteisiin ja sitä kautta hoitosuhteen rauhalliseen päättämiseen Jatkohoitoon ohjaaminen laitoshoidon tarve arvioidaan A-klinikalla, maksusitoumus kunnan sos. toimelta, asiakasta parhaiten palveleva laitoshoitopaikka pyritään valitsemaan, laitoshoidossa ollessaan asiakas varaa jatkoajan A-klinikalle jos asiakkaalla esim. mielenterveysproblematiikkaa, kun päihdeongelma on saatu hallintaan asiakas palaa takaisin lähettävään hoitopaikkaan A-kilta toimii myös jatkohoitopaikkana ja aina on mahdollisuus palata hoitoon A- klinikalle jos asiat alkavat mennä huonoon suuntaan Hoidon yhteenveto tehdään yhdessä asiakkaan kanssa HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 2 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 1 muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin 1 hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 4 yksikön paikkaluku pitkäaikainen johtaja jäi eläkkeelle -06 alusta, uusi sosiaaliterapeutti aloitti -06 alusta sairaanhoitaja jäi elokuussa -06 virkavapaalle ja hänellä sijainen heinäkuun -07 loppuun

4 Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa tarve olisi yhteen uuteen sairaanhoitajaan (ainakin puolipäivätoimiseen) A-klinikka toimii tarvittaessa harjoittelupaikkana psykiatriaan erikoistuville sairaanhoitajille sairaanhoitajalle ja kanslistille sijainen tulosyksikön (Päihde- ja mielenterveyspalvelut) sisältä neljä työntekijää (tiimi) päivävuorossa, iltavastaanotto torstaisin klo vain sosiaaliterapeuteilla, kotikäynneillä asiakkaan luona sovitusti A-klinikan oma päivystysaika klo 8-11 (sairaanhoitajalla) päivystysaikoina (illat, yöt, viikonloput) päivystyspkl, ja psykososiaalinen kriisiapu auttavat HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu ei tällä hetkellä on kirjallinen koulutussuunnitelma, määräraha yhteensä Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tulosyksikön kanssa euroa, jonka käytön päättää johtoryhmä koulutussuunnitelman mukaan omalle vastuuyksikölle 1000 euroa, lyhyisiin koulutuksiin itse päätettäviksi mahdollisuus osallistua 3-4 pv v:ssa henkilökunnalle meneillään ryhmätyönohjaus n. kerran kk:ssa ohjaaja on ulkopuolinen maakunnallinen konsulttiverkosto käytössä, mielenterveyskeskuksen henkilöstö, päihdehuollon erityispalvelupisteiden henkilöstö käydään kerran vuodessa käytössä Jämsän seudun terveydenhuolto ky:n työterveyshuollon palvelut, työterveystarkastukset, sairasvastaanotto Jämsän seudun terveydenhuolto ky:n työsuojeluorganisaatio. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, työpaikkatarkastukset, tyky-kurssit päihdeongelmaisten hoitoonohjausjärjestelmä osana systeemiä ky:llä ohjeistus työpaikkahäirinnästä, A-klinikalla oma oheistus väkivaltatilanteiden varalle Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA toiminnan laatua arvioi terveydenhuollon ky. laatua arvioidaan työntekijöille suunnatussa ITE-laatuarvioinnissa ja myös asiakkaille ollaan toteuttamassa laatukyselyä toiminnasta mittareina suoritteet, laitoskuntoutuspäivät/vuosi, sidosryhmiltä saadut palautteet ja yleensä asiakkailta saatu palaute toiminta on koettu (mm. tehdyillä kyselyillä) laadukkaaksi, monipuoliseksi ja yhteistyöhakuiseksi asiakaskunta rakenteeltaan aktiiviväestöä, etupäässä vielä päihdeongelmassaan varhaisvaiheessa olevaa mikä antaa mahdollisuuksia tulokselliseen työhön hankitaan valmiuksia huumeongelman kohtaamiseen ja masennuksen tunnistamiseen toiminnan kehittämislinjat tulevina vuosina kartoitettu kirjallisesti eli pyritään kehittämään kaksoisdiagnostiikkaa asiakkaiden hoidossa, nuoret päihteiden käyttäjät ja lasten huomioiminen ongelmaperheissä Asiakaspalaute edellinen laaja asiakaskysely lomakkeella keväällä -03 parhaillaan on menossa asiakaskysely missä arvioidaan toiminnan laatua Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen palautteen mukaan kehitetään toimintaa toivottuun suuntaan

5 Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään ei systemaattista, virallista seurantaa Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei X Käynti- /palvelumaksu(t) ei ole TALOUS Muut maksut (jotka eivät sisälly käynti- /palvelumaksuun) Ulkopuolinen rahoitus asiakkaille kirjoitettavat b-lausunnot ei ole TOIMITILAT Asiakastilat Yksityisyyden suoja Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus A-klinikkaa varten suunnitellut ja rakennetut (200 neliömetriä) Jämsän pääterveysaseman ja Jokilaakson sairaalan yhteydessä. Tilaa riittävästi kokouksiin, perhe- ja ryhmätapaamisiin, inva-varustus. Työntekijöiden huoneet valoisat, tilavat. Käytössä asiakkaille myös lepohuone suihkuineen ja vessoineen. Huoneiden äänieritys hyvä. Odotustilassa keskusradio. Odotustila asiakkaille yhteinen mutta tarvittaessa saadaan piiloon. Ajanvarausasiakkaat pääsevät ajallaan vastaanotoille. Turhia odotustilassa istuskelijoita ei hyväksytä. Hyvät kulkuyhteydet linja-autolla oven eteen. A-klinikalle pääsee hissillä, ovet ja WC mahdollistavat myös pyörätuolilla liikkumisen. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä, tulkkipalveluakin löytyy. Kuntayhtymällä on hyväksytty katastrofi-, valmius- ja pelastussuunnitelma. A-klinikan tiloissa savu- ja lämpöhälyttimet, palosammutin. Ulospääsytiet merkattu ja valojen opastamat.

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot