YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti."

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: Postitoimipaikka: HELSINKI Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Suoja-Pirtti ry Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Kotkankatu B HELSINKI Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Ossi Koukkari Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Toiminta-ajatus Kohderyhmät Paikkaluku 65 Virkanimike: hoitokodin johtaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: diakoni, sosiaalityöntekijä, (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) perheterapeutti Päihdealan työkokemus (vuosina) 34 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): Dnro: (päihdeongelmaisten asumispalvelut, ympärivuorokautiset). Viimeisin lääninhallituksen tarkastus vuonna YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Hoitokoti Sillanpirtin toiminta-ajatus on kuntouttavan asumispalvelun tarjoaminen päihdeongelmaisille asiakkaille. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan mielekäs, päihteetön elämä sekä auttaa ja tukea asiakasta palaamaan työelämään ja itsenäiseen asumiseen. Hoitokodissa toimii myös seitsemänpaikkainen Minnesotamallin huumehoitoyhteisö narkomaaneille: Sillanpirtin pienyhteisö Työikäiset ja työelämään kuntoutuvat päihdeongelmaiset (alkoholistit, sekakäyttäjät ja narkomaanit) miehet ja naiset ja pariskunnat. Käyttöaste Vuonna ,3 % käyttökapasiteetista.

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Vuonna ,3 %. Vuonna hoitovuorokautta. Vuonna 2008 hoidossa oli 178 asiakasta. Keskimääräinen hoitojakso Vuonna vrk. Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut Asiakkaille on mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmiin (AA, NA, GA OG, A-kilta,). Hoitokoti tarjoaa ryhmätiloja AA- ja NA-ryhmille. Hoitokodin tiloissa kokoontuu viikottain kolme AA-ryhmää sekä yksi NA-ryhmä. Lähialueella (Malmi) kokoontuu myös ryhmiä. Yhteisyötä tehdään myös Helsingin A-killan kanssa. Malmin seurakunnan ryhmä kokoontuu joka toinen viikko hoitokodin tiloissa. HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Hoitoon hakeudutaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Asunnottomien sosiaalipalvelun tai päihdehuollon toimipaikkojen kautta, jolloin yhteydenoton tekee lähettävän tahon työntekijä. Asiakas voi myös itse tiedustella hoitopaikkaa. Tarvittaessa hoitoon tullaan katkaisu- tai vieroitushoidon kautta. Hoitoon tullessa asiakkaalla on oltava päihdehuollon sijoituspäätös. Asiakkaat otetaan jonoon ilmoittautumisjärjestyksessä. Hoitokodin johtaja hoitaa jonotuslistan. Pääsääntöisesti hoitoon tullaan arkipäivinä virka-aikaan. Hoitoon ei voi tulla päihtyneenä. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Pääsääntöisesti hoidon tarpeen arvioinnin tekee hoitoon lähettävä taho: katkaisuhoitoyksikkö, kuntouttava laitoshoitoyksikkö tai sosiaaliaseman työntekijä Tarvittaessa hoidon tarpeen arviointi tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja haastattelevat ja kirjaavat tiedot tietojenkeruulomakkeelle. TIlannekartoitus sisältää asiakkaan perustiedot, perhehistorian, opiskelu- ja työhistorian, päihteiden käyttöhistorian, hoitohistorian, asumishistorian, psykkisen ja somaatisen terveydentilanteen kartoituksen (myös lääkitystiedot), taloudellisen tilanteen kartoituksen.päihteiden käytön kartoituksessa hyödynnetään tarvittaessa MAST-, DSM3, BDI-testejä. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa tulohaastattelun ja tilannearvion pohjalta. Hoitosuunnitelma ja hoidon tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä avohoidon tai muiden päihdehuollon yksiköiden kanssa. Hoitosuunnitelman totetumista tarkastellaan säännölliseesti yhdessä asiakkaan kanssa. Puolen vuoden hoidon jälkeen toteumista arvioidaan ja tarkastellaan yhdessä Helsingin sosiaaliviraston lähettävän sosiaalityöntekijän kanssa. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Hoitokodin ydinosaaminen on työikäisten, asunnottomien päihdeongelmaisten kuntoutus. Hoito-ohjelma ja palvelukuvaus: Katso liite. Ks. liite. Asiakkaalla oma työntekijä, jonka kanssa keskustelut vähintään kerran kahdessa viikossa (45-60 min). Menetelminä mm. kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen terapia, realiteettiterapia sekä muut terapiakeskustelut ja supportio.

3 Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Ateriapalvelut Seitsemän työntekijöiden ohjaamat ryhmää viikossa (katso viikko-ohjelma). Lisäksi vertaisryhmät viisi kertaa viikossa. Viitekehyksenä käytetään mm. kognitiivista- ja ratkaisukeskeistä terapiaa. Ei varsinaista yhteisöhoitomenetelmää. Yhteisöllisinä elementteinä ovat Talokokous (asiakkaiden ja henkilökunnan yhteinen kokous) kerran kuukaudessa sekä Kerrospalaverit (yhteisöllinen viikko-palaveri) kerran viikossa. Ei perhehoitoa. Perheterapeuttiset keskustelut pariskuntien hoidossa ovat mahdollisia. Somaattisten ja psyykkisten sairauksien hoitoon A-klinikoiden ja psykiatristen poliklinikoiden läääkärien määräämä lääkitys. Hoitokodin sairaanhoitaja vastaa lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkevieroituksen toteutus on lääkärin määräämänä mahdollinen. Ei korvaus- eikä ylläpitohoito / -lääkitystä. Työkirjatyöskentely sekä muiden kirjallisten tehtävien ja materiaalin hyödyntäminen. Sosiaalisen verkoston kartoitus tehdään tulohaastattelun ja henkilökohtaisten keskustelujen yhteydessä. Verkostotapaamiset ovat olennainen osa hoitoa. Läheistapaamiset ovat mahdollisia. Lasten tapaaminen hoitokodissa on sopimusten (yhteishuoltajuus / lastensuojelun työntekijöiden hyväksymänä) mukaisesti mahdollista. Hoitokodissa kokoontuu asiakkaiden omia vertaistukiryhmiä. Kauemmin hoidossa ollut asiakas voi toimia hoitoon tulleen asiakkaan isona veljenä tai isona siskona. Hoitokodissa ei ole lääkäriä. Lääkäripalvelut ovat Suutarilan terveysasemalla ja / tai A-klinikoiden toimipisteissä sekä psykiatrisilla poliklinikoilla. Päihdeseulat otetaan valvotusti. Pikatestit otetaan virtsanäytteestä, joiden tulos varmistetaan tarvittaessa laboratoriossa. Positiivinen testitulos johtaa hoitosuhteen päättämiseen. Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen todennetaan alkometrillä. Selkeässä ja vahvassa humalatilassa riittää kliininen havainto. Asiakkaiden käytössä ovat kuntosali, biljardisali, ATK-huone, kirjasto, puutyöverstas ja urheilukenttä. Käytössä on erilaisia urheiluvarusteita. Vapaa-ajan toiminnasta vastaa hoitokdin asiakasyhteisö. Harjoittelut / lomaajat ovat keskitetty viikonloppuihin. Asiakkaan läheisten vierailuaika on klo Asiakas allekirjoittaa hoitosopimuksen, jossa sitoutuu päihteettömyyteen ja hoitokodin sääntöjen noudattamiseen. Uloskirjoituksesta laaditaan yhteenveto, joka lähetetään lähettävälle taholle (sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijälle). Katso liite. Aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen. Erityisruokavaliot huomoidaan (allergiat ja sairauksien hoitoa koskevat ruokavaliot, myös kasvisruokavaliot). JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Jatkohoitosuuunnitelma sisältyy asiakkaan hoitosuunnitelmaan. Tarvittaessa jatkohoitosuunnitelman laadinnassa järjestetään verkosto- ja siirtopalaverit. Hoidon päätyttyä hoitokertomus annetaan lähettävälle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle itselleen. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 6 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 5 muu hoitohenkilökunta 2 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 4 henkilöstö yhteensä 17

4 Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa yksikön paikkaluku 65 Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut noin neljä työntekijää viimeisen kahden vuoden aikana. Henkilökunnan määrä pyritään pitämään ennallaan. Hoitokoti toimii sosiaalialan oppilaitosten opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Opiskelijat suorittavat hoitokodissa myös työelämän näyttökokeita. Tarvittaessa (sairaus- ja vuosilomat) palkataan sijaisia, jotka vanhempi työntekijä perehdyttää. Perehdytyksessä käytetään myös kirjallista perehdytyssuunnitelmaa. Yksi työntekijä / yö-työvuoro. Virka-aikana työntekijää. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Vuonna 2009 on käynnissä Realiteettiterapia-koulutus sekä ratkaisukeskeinen koulutus. Kirjallinen koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain kehityskeskusteluiden pohjalta. Mahdollisuus koulutukseen 250 euroa / työntekijä / vuosi. Työntekijöillä on mahdollisuus täydennyskoulutukseen keskimäärin kerran vuodessa: 1-2 koulutuspäivää. Jokaisella työntekijäryhmällä (ohjaajat, sosiaalityöntekijät + sairaanhoitaja sekä Pienyhteisön päihdeterapeutit) on oma työnohjaus 1 kerta / 3 viikkoa (ulkopuoliset työnohjaajat). Tarvittaessa käytetään konsultaatiota: A-klinikoiden ja psykiatristen poliklinikoiden lääkärit. Kehityskeskustelut käydään vuosittain hyödyntämällä kirjallista kehityskeskustelumallia. Keskustelujen tulokset ja sopimukset kirjataan. Kehityskeskustelujen tuloksia hyödynnetään kolutussuunnitelman laatimisessa. Suoja-Pirtti ty:llä on sopimus Helsingin kaupungin yritystyöterveyshuollon kanssa. Sopimus sisältää laajennetun työterveydenhuollon. Yhdistyksen toimipisteiden työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille (lakisääteiset terveystarkastukset, terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä, muut terveystarkastukset, tyky-toiminta sekä vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta). Yhdistyksen toimipisteillä on työsuojelun toimintasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Suoja-Pirtti ry:n toiminnanjohtaja toimii työsuojelupäällikkönä. Hoitokodissa on työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelu toteutetaan myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilökunnalla on jälkipuintimahdollisuus. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Toiminnan arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina, välineenä ITE 2 menetelmä. Laatuindikaattoreina käytetään myös päihdepalvelujen laatusuosituksia. Hoidon tuloksia ja vaikuttavuutta mittaavat esim. kunnossa hoidon päättäneiden asiakkaiden lukumäärä / vuosi. Arvioinnin tulokset Sisäisen arvioinnin tuloksena on hoitokodissa vuosittain tehtävät kehittämissuunnitelmat, jotka ovat toteutuneet hyvin. Samalla on arviointien pohjalta kehitetty hoitokodin hoito-ohjelmaa. Toiminnan kehittäminen Hoitokodissa sovelletaan laatutyön ja laadunhallinnan välineenä ITE 2 menetelmää. Itsearviointikierrokset tehdään kerran vuodessa. Arvioinnin pohjata laaditaan vuosittain kirjallinen kehittämissuunnitelma, jonka toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa. Hoitokodilla on oma kehityspäivä kerran vuodessa. Toiminnan kehittäminen toteutetaan myös osana Suoja-Pirtti ry:n kehittämistyötä / osana yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Asiakaspalaute Asiakaspalautekysely (käytetään asiakaspalautelomaketta) toteutetaan säännöllisesti. Asiakaspalautekyselyistä laaditaan yhteenveto ja kyselyn tulokset Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen raportoidaan vuosittain Suoja-Pirtti ry:n toimintakertomuksessa. Kyselyn tulokset ja yhteenveto käydään läpi työryhmässä ja tuloksia hyödynnetään hoitokodin toiminnan kehittämisessä.

5 Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Ei järjestelmällistä seurantaa. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset Asiakkaan omavastuu on enintään 22,60 euroa / vrk. Asiakasmaksut perii Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Asumispalvelut, täysihoito, päihdehoito ja sosiaalityö. Ei muita maksuja. Ostopalvelusopimus Helsingin kaupungin kanssa, toteuttamisohjelma neuvotellaan vuosittain. Sopimuksesta on jäljellä optiovuosi (vuosi 2009), minkä jälkeen Helsingin kaupunki kilpailuttaa päihdehuollon asumispalvelut. Ei ole. Ei ole. Tilintarkatuslausunto ja tositetarkastajan lausunto ovat Suoja-Pirtti ry:n toimintakertomuksessa. Hoitokodilla on asiakas / talkoovakuutus, henkilökunta / vastuuvakuutus, lakisääteiset vakuutukset ja yritystoimintavakuutus. TOIMITILAT Huonetilat Yhden hengen huoneet m2, pariskuntahuoneet 14 m2. Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Asiakkailla on oma huone, jossa lukolliset kaapit. Yhteiset WC-tilat ja suihkuhuoneet sekä erilliset saunaosastot miehille ja naisille. Oleskelu- ja harrastetilat: punttisali, biljardihuone, asiakasyhteisön kahvila ja ATKhuone. Hoitokodin aula toimii myös oleskelutilana, jossa on mahdollisuus lukea sanomalehtiä. Asiakkailla on käytettävissä myös internet-yhteydellä varustettu tietokone. Ei inva-wc:tä, Luiskat pyörätuolille. Ei erityistä kartoistusta esteettömyydestä. Viranomaisen hyväksymä turvallisuussuunnitelma on tehty. Palotarkastus tehdään 1 krt / vuosi. Terveystarkastus tehty vimmeksi toukokuussa Kiinteistön kuntokartoitus on tehty vuonna Peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010. Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010 Jarmo Palomäki

Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010. Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010 Jarmo Palomäki Osallisuusryhmän verkostotapaaminen 26.11.1010 Esityksen näkökulmia - Osallisuus ja osallistuminen ovat monitahoisia käsitteitä. Päihdehuollossa niihin linkittyvät käsitteinä usein yhteisöllisyys, yhteisöhoito

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 12.3.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot...

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot