YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: LOHJA Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: SANASKOTI OY Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: LOHJA Telefax: Sähköposti: Internet: / JUKKA PYYKÖNEN Vastuuhenkilö Nimi: KATJA TIAINEN Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): ESLH /So-17ml (viimeisin päätös ) (ENSIMMÄINEN / STU 1093 A) YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT VASTAAVA SAIRAANHOITAJA AMK SAIRAANHOITAJA NELJÄ VUOTTA Kuusi vuotta terveyskeskuksen vuodeosastolla ja neljä vuotta Sanaskoti Oy:n vastaavana Toiminta-ajatus Tarjota aktiivista kuntoutusta ja palveluasumista päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Kohderyhmät Pääasiallinen kohderyhmämme on aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Palvelumme sopivat erityisen hyvin moniongelmaisille asiakkaille, joiden kuntoutuksessa otamme huomioon alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan. Paikkaluku Tehostettu palveluasumisyksikkö 16 -asiakaspaikka (vaativa kuntoutus, ympärivuorokautinen). Sanaskodilla on lisäksi jatkokuntoutukseen soveltuva 6- paikkainen ryhmäkoti Rauhala (ei ymp. vuorokautinen, aktiivinen kuntoutus). Käyttöaste Vuonna 2008: 50%, Vuonna 2009: 84%

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Vuonna 2008: hieman alle 50% (kirjattu kaikki sääntörikkomusten tähden uloskirjatut tai itse kesken kuntoutuksen lopettaneet) eli kuntoutussuunnitelman mukaisesti kuntoutuneiden onnistumisprosentti yli 50% Vuonna 2009: keskeyttämisprosentti on merkittävästi pienentynyt Vuonna 2008: noin 3000 hoitovuorokautta ja 34 asiakasta Vuonna 2009: hoitovuorokausien määrä 4941 hoitovuorokautta ja 79 asiakasta Keskimääräinen hoitojakso Kolme kuukautta Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut Pyrimme tiiviiseen yhteistöhön paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (AA-ryhmät, A-kilta, seurakunnat yms. vapaaehtoisjärjestöt). Sanaskodilla pidetään säännöllisesti hartaustilaisuuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista sekä järjestetään aina tarvittaessa mahdollisuus sielunhoitokeskusteluun. Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt HOITOON HAKEUTUMINEN Paikkatiedustelun ja puhelimessa saatujen esitietojen jälkeen mielellään tutustumiskäynti, jossa molemmin puolin paremmin pystytyään tutustumaan ja selvittämään paikan sopivuutta. Lähettävältä taholta (sosiaalitoimet, päihdeklinikat, A-klinikat yms.) tulisi saada maksusitoumus ja mahdollisesti lääkärin lähete (ei pakollinen). Jos tutustumiskäyntiin ei ole mahdollisuutta, puhelimitse pitäisi saada kartoitettua riittävät esitiedot eri tahoilta. Mikäli aloituspaikat ovat täynnä on mahdollisuus ilmottautua jonoon, josta kuntoutukseen pääsee ilmottautumisjärjestyksessä. Hoitoon tulo Kuntoutukseen tullaan pääsääntöisesti sovitusti maanantain ja torstain klo 8-16 välisenä aikana, ei päihtyneenä. Sovitusti mahdollisuus myös noutaa asiakas lähialueelta. Hoitoyhteisön pyynnöstä pyrimme välttämään perjantain ja sunnuntain välistä aikaa uuden kuntoutujan saapumisessa. Kuntoutukseen tullessa järjestämme uudelle asiakkaalle perehdytyksen ja ensimmäinen viikko on hänen kohdaltaan joustava suhteessa viikko-ohjelmaan. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa jo ennen hoitoontuloa tai viimeistään heti hoidon alussa Sanaskodilla moniammatillisessä tiimissä. Tulohaastattelulla kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, päihdehistoria sekä mielenterveyspalveluiden ja -kuntoutuksen tarvetta mm. psykiatrian konsultaatio. Nämä tiedot vaikuttavat asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan (hoitosuunnitelma). Tehdään kokonaisvaltaisesti esitietojen pohjalta, tulohaastattelussa ja ensimmäisen viikon aikana (kartoitetaan alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset- ja taloudelliset asiat sekä terveydentilanne). Kartoituksen tekee moniammatillinen tiimi (psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdeohjaaja, palveluohjaaja/sosionomi sekä tarvittaessa lääkärimme). Apuna voidaan käyttää AUDIT- ja BDI- kyselymittareita sekä elämänjana, verkostokartta tehtävät sekä Käytössä Sanaskodilla on alkometri, huumeseulat, verenpaine- ja verensokerimittarit. Palvelunohjaajan (sosionomin) kanssa aloitetaan taloudellisten asioiden selvittäminen. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan tämän jälkeen säännöllisesti järjestettävissä hoitoneuvotteluissa sidosryhmien kanssa. Kuntoutuksen alkuvaiheessa tehdään jokaiselle kirjallinen kuntoutussuunnitelma tilannekartoituksen pohjalta. Tekemiseen osallistuu asiakkaan ja nimetyn omahoitajan lisäksi Sanaskodin moniammatillinen tiimi, lähettävän tahon edustajat sekä tarvittaessa asiakkaan sidosryhmät. Asiakkaan kanssa asetetaan realistisia kuntoutustavoitteita ja kuntoutuksen etenemisestä tehdään väliarviota, jotka raportoidaan automaattisesti ja säännöllisesti myös lähettävälle taholle. Väliarvioden avulla hoitopaikka, asiakas ja lähettävä taho voivat yhdessä arvioida asiakkaan kuntoutumisen tavoitteita, niiden saavuttamista, hoitomenetelmien toimivuutta ja niiden painotuksia sekä kuntoutusaikatauluja.

3 HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma - Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kuntoutus (päihde-, mielenterveys-, sosiaaliset ongelmat huomioidaan) - Moniammatillinen, ammattitaitoinen henkilökunta - Tuloksellinen sekä laadukas toimintamalli (portaittainen kuntoutumismalli) - Motivoiva, kodikas kuntoutusympäristö - Lähimmäisen rakkaus yhdistettynä ammattitaitoiseen hoitoon Asiakkaan päihde- ja muiden riippuvuuksien tason ja vaiheen arviointi (kokonaistilanteen arvionti, tiedon kerääminen ja jakaminen). Asiakkaan motivointi, neuvonta sekä läheisten tukeminen. Mielekäs ja motivoiva Sanaskodin oma päivä/työtoiminta sekä virkistystoiminta. Sanaskodilla on erityisesti mielenterveysosaamista päihdekuntoutuksen tueksi. Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Hoitomenetelminä ovat: kodinomaisuus, omahoitajuus, yksilö-, ryhmä-, ja yhteisöhoitomenetelmät sekä suunitelmallinen lääkehoito ja terapeuttinen päivä/työtoiminta. Perusrunko: klo 8 aamupala klo 8:30 aamukokous ja sen jälkeen vapaaehtoinen aamuhartaus klo 9-12 Sanaskodin kuntouttava päivä/työtoiminta klo 12 lounas klo virkistystoimintaa, keskusteluryhmiä, harrastustoimintaa klo 13 keskiviikkona asiakaskokous ja perjantaina "risut ja Ruusut"-kokous klo 14 kahvi klo 17 päivällinen klo 18 iltaohjelmana viikko-ohjelman mukaisesti saunomista, harrastusryhmiä, sekä vapaaehtoisia iltahartauksia klo 20 iltapala Tarkempi, viikkokohtaiseti tarkennettu viikko-ohjelma on aina esillä ilmoitustaululla. Omahoitajuus. Omahoitajakeskustelut asiakastarpeen mukaan 1-2 kertaa viikossa 1-2 tuntia ratkaisukeskeisesti (motivoiva, keskusteleva, tukeva). Myös palveluohjaajan (sosionomi) henkilökohtainen neuvonta, ohjaus ja tuki asiakkaan taloudellisten etuuksien hakemiseksi. Lisäksi tarvittaessa muiden Sanaskodin moniammatillisen tiimin henkilökohtainen tuki. Asiakkaan yksityisyyttä tukee oma kalustettu huone sekä hiljentymistilat. Sanaskoti pystyy tarjoamaan asiakkaalle myös sielunhoidollisia keskustelumahdollisuuksia. Yksilöhoidin pohjana on henkilökohtainen asiakkaan omasta tavoitteesta lähtevä kuntoutussuunnitelma, johon pyritään määritelemään yksilöllisesti mielekäs sisältö päivä/työtoiminnalle sekä harrastuksille, mahdollisuuksien mukaan. Arjen hallinnan edistämiseksi asiakasta velvoitetaan myös pienillä henkilökohtaisilla vastuutehtävillä (mm. keittiö,siivous,pesutupa) Viikko-ohjelman mukaisesti erilaisia terapeuttisia ryhmiä; riippuvuudenhoito-ohjelma, keskustelu-, taide- ja liikuntaryhmiä sekä palaute- ja asiakaskokouksia. Vapaaehtoisena aamu- ja iltahartauksia Sanaskodilla sekä paikkakunnalla muita ryhmiä (esim. AA, A-kilta, seurakuntien tilaisuudet). Asiakkaat yhdessä hoitajien kanssa työskentelevät kodinomaisessa tiiviissä hoitoyhteisössä. Päivittäin on aamukokous, jossa käydään läpi päivän ohjelma ja päivittäiset pienet arjen askareet (mm. siisteys, keittiö, pyykkitupa) toteutetaan yhteisöllisesti vastuutehtäväien muodossa. Kerran viikossa perjantaisin työntekijät ja asiakkaat yhdessä tekevät viikkosiivouksen. Yhteisön asioista keskustellaan yhdessä ja jokaisen mielipidettä kuunnellaan. Mahdollisuuksien mukaan eri näkökulmat huomioidaan päätöksiä tehdessä. Myös asiakkaiden vertaistuki ja elämänkokemuksien jakaminen on kuntouttava elementti. Tärkein yhteisökokous on perjantaisin Risut- ja Ruusut -palautekeskustelu, jossa mukana on henkilökunta ja asiakkaat. Yhteisten akuuttien asioiden lisäksi jokainen kertoo omat kuulumiset ja antaa palautetta yhteisölle ja sen jäsenille. Asiakkailla on lisäksi kerran viikossa oma asukaskokous (hoitajien raporttiaikaan), jossa he keskustelevat keskenään yhteisön ajankohtaisista asioista ja tarvittaessa niitä

4 tuodaan esille perjantain yhteisökokoukseen. Yhteisöhoidossa opetellaan sietämään erilaisuutta ja toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan ja harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Yhteisölle on laadittu kirjalliset säännöt ja käytännöt, joihin kaikki sitoutuvat hoitoon tullessa. Selkeät yhteiset säännöt luovat turvallisuutta yhteisön jäsenille ja sääntöjen rikkomisesta on eriasteisia seuraamuksia. Sääntöjen rikkomiset, retkahdukset tai hoidon keskeytykset käsitellään yhteisökokouksissa. Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Merkkipäivät, yhteiset virkistys retket ja -tapahtumat ovat osa yhteisöhoitoa. Sanaskodilla on käytössä perhehuone, jonne pariskunnat voivat tulla hoitoon ilman lapsia. Yhteistyötä tehdään lasten sijoitustahojen kanssa. Omahoitajan kanssa käydään ratkaisulähtöisesti pari-, perhe-, ja läheiskeskusteluja. Lääkkeellinen kuntoutus on mahdollista. Asiakkaiden hoitoon käytetään kontrolloidusti lääkärin määräämiä lääkkeitä (alkoholiriippuvuus, somaattiset ja psyykkiset). Teemme lääkkeiden mm. bentsojen alentamisohjelmaa lääkärin ohjeiden mukaan. Kuntoutuksen edetessä tavoitteena on vieroittautua riippuvuutta aiheuttavasta lääkityksestä. Lääkkeet säilytetään hoitajien kansliassa lukitussa lääkekaapissa ja hoitohenkilökunta huolehtii asiakkaiden lääkitykstä lääkärin määräysten mukaan. Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Ei opioidiriippuvaisten vieroitus, - korvaus, - tai ylläpitohoitoa. Sanaskodin kuntouttavaan päivätoimintaan sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity, kuntoutussuunnitelman mukaiseti tehtävä työtoiminta, josta maksetaan ahkeruusrahaa (työtoimintaraha) kolmen tunnin ajalta per työpäivä. Teemme myös työkokeiluja yhteistyössä lähettävän tahon ja työvoimatoimistojen kanssa. Tehdään asiakaskohtaisesti verkostokartta ja motivoidaan sosiaalisen verkoston kuntoon laittamiseen sekä järjestetään verkostotapaamisia. Pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaan perheen ja läheisten kanssa. Yhteydenpito hallitusti puhemitse tai sähköpostilla on myös mahdollista. Suunnitelluilla lomilla pyritään vahvistamaan asiakkaan sosiaalisia yhteyksiä läheisiin/perheeseen. Asiakkaan päihteettömyyttä tukevaa sosiaalisen verkoston muodostumista pyritään edistämään. Asiakkaiden keskinäinen vertaistuki on tärkeä osa hoitoa. Asiakkailla on keskenään kerran viikkossa asiakaskokous ja vertaistukea edistää myös ryhmä- ja yhteisöhoitomenetelmät sekä yhteisössä asuminen. Asiakkailla on mahdollisuus myös osallistua paikallisiin AA-ryhmien tai A-kilta - tapaamisiin. Sanaskodin moniammatilliseen tiimiin kuuluu osa-aikainen lääkäri, joka vastaanotto Sanaskodilla pidetään säännöllisesti kerran viikossa ja tarvittaessa puhelinkonsultointimahdollisuus. Lääkäri huolehtii asiakkaiden päihdekuntoutukseen liittyvät asiat ja hän esimerkiksi uusi asiakkaiden reseptejä sekä kirjoittaa A- ja B- lausuntoja. Asiakas sovitusti käyttää oman paikkakunnan erikoislääkäripalveluja ja tarvittaessa sieltä tulee myös asiakasta hoitavien lääkärien konsultaatio. Asiakkaalle voidaan myös maksusitoumukset tarvittaessa pyrkiä järjestämään paikalliseen terveyskeskukseen ja/tai apteekkiin. Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Akuutissa tapauksissa yö- ja viikonloppuaikoina päivystys on paikallisessa aluesairaalassa. Seuloja otetaan systemaattisesti ja satunnaisesti. Puhallukset alkometriin aina kun on liikuttu Sanaskodin alueen ulkopuolella. Käytössä alkometri (Alcotest 6510) sekä huumeseulat (Multi-drug test) pikaseula virtsasta, joka tarvittaessa lähetetään Yhtyneet Laboratoriot Oy:lle tarkempaa analyysiin. Päihteiden käyttö tai hallussapito johtaa kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutuspaikan uudelleen arviointiin. Sanaskodilla motivoidaan asiakkaita monenlaisiin harrastusmahdollisuuksiin mm. liikuntaryhmien kanssa (sauvakävely, lenkkeily, ja läheisessä Lohjan Neidonkeitaassa on mahdollisuus uintiin, kuntosalin käyttöön ja keilaluun). Lisäksi Sanaskodin oma kuntosalisali ja pingis-pöytä on asiakkaiden käytössä. Sanaskoti on Lohjan Virkkalassa, joten pienen kävelymatkan päässä (alle kilometri) on asiakkaiden käytässä myös hyvät kunnalliset palvelut mm. kirjastopalvelut.

5 Sanaskodilla pidetään myös säännöllisesti elokuva- ja karaoke -iltoja sekä erilaisia peli-iltoja. Sanaskodilla on asiakkaiden käytössä oma kirjasto, asiakastietokone, kaksi TV-huonetta sekä askartelu/ompelu -tila ja puutyöverstas. Musiikin soittamiseen on hyvät mahdollisuudet Sanaskodin tiloissa, jossa on valmiina rummut, kitarat + muita soittimia sekä mikrofonit ja vahvistimet. Yhdessä asiakkaiden kanssa teemme myös erilaisia virkistysmatkoja lähiseuduille luontoon tai muihin mielenkiintoisiin yhteisön valitsemiin paikkoihin. Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Yhteisön käyttöön ja avuksi on perustettu Sanaskodin virkistysyhdistys ry, jonka toiminnalla tuetaan henkilökunnan ja asiakkaiden harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Ensimmäisen kuntoutumiskuukauden aikana ovat yölomat kiellettyjä. Tämän jälkeen asiakas tekee lomasuunnitelman ja lomat sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä omahoitajan kanssa. Muut asioinnit pääsääntöisesti Sanaskodin henkilökunnan kanssa (erikoissairaanhoito, oikeudenkäynnit). Vierailut sovitaan etukäteen. Vierailuajat ovat arkisin klo ja viikonloppuisin sekä pyhinä erikseen sovitusti. Yleisen viihtyvyyden säilyttämiseksi tarvitaan ohjeita, yhteisiä sopimuksia ja järjestyssääntöjä. Sanaskodin yleisiä järjestyssääntöjä on noudatettava ja asiakas sitoutuu niihin allekirjoituksellaan kuntoutuksen Asukas ei saa poistua Sanaskodin alueelta ensimmäisen kuntoutumisviikon aikana Asukas tekee lomalle lomasuunnitelman. Lomat sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä hoitajan kanssa. Henkilökunnan tulee tietää, missä asukas on lomalla. Vierailuajat ovat arkisin ma pe klo sekä pyhäisin ja viikonloppuisin erikseen sovitusti hoitajan kanssa. Asukas on velvollinen korvaamaan vieraalle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Jokainen asukas huolehtii itse oman huoneensa ja sovitusti yhteisten tilojen siivoamisesta. Asukkaan lopetettuaan kuntoutuksen, tulee hänen siivota ennen lähtöä huoneensa. Ensimmäisen kuntoutumiskuukauden aikana on yölomat kiellettyjä. Alkoholin ja muiden päihteidenkäyttö ja hallussapito kuntoutumiskodissa on kielletty myös lomien aikana. Lisäksi nuuskan hallussapito ja käyttö Sanaskodissa on kiellettyä. Päihteiden käyttö, hallussapito, väkivaltainen käytös tai väkivallalla uhkaaminen kuntoutumiskodissa johtaa kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutuspaikan uudelleen arviointiin. Tilanteen niin vaatiessa, huoneet tarkistetaan. Huoneistotiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tupakointi tapahtuu ulkona erikseen sovitussa paikassa. Hiljaisuus klo välillä. Oma tietokone (ilman internet-yhteyttä) saa olla huoneessa arkisin klo ja viikonloppuisin klo Tietokoneet ovat muuna aikana säilytyksessä kansliassa. Muiden asukkaiden huoneisiin meneminen ilman asianomaisen lupaa on kielletty. Asukkaan kieltäytyessä noudattamasta yhteisiä järjestyssääntöjä ja sopimuksia, arvioidaan uudelleen hänen kuntoutusmahdollisuudet ja kuntoutuspaikka. Yhteisön päätöksellä asukkaan toimiessa järjestyssääntöjen vastaisesti, hänen kuntoutumisjaksonsa päättyy välittömästi (retkahtaminen tuodaan välittömästi koko yhteisön tietoon). Yhteisissä palavereissa esim. aamukokouksessa sovitut asiat ja säännöt ovat päteviä ja jokaisen tulee noudattaa niitä (huom.säännöt voivat päivittyä määrävälein).

6 Ateriapalvelut Sanaskodilla tarjotaan aamiainen, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala (josta voi ottaa leipää huoneeseen). Erityisruokavaliot toteutetaan. Arkisin talossa on keittöpuolen ohjaaja / emäntä, joka valmistaa lounaan ja päivällisen Sanaskodin omassa keittiössä. Viikonloppuna hoitajat valmistavat ruuat (tarvittavat ruokatarvikkeet on siihen varattu). Vastuutehtävien mukaisesti asiakkaat avustavat keittiötöissä (esille laitto, siivous yms. tukitehtävät). JATKOHOITO Jatkohoito Jatkohoito suunnitellaan kuntoutussuunnitelman pohjalta aina asiakaskohtaisesti ja yhteistyössä tiiviisti asiakkaan, lähettävän tahon ja sidosryhmien kesken, jotta paras mahdollinen asiakkaan tilanteeseen sopiva jatkohoitopaikka (tai kotiin kuntoutus) löytyy. Myös intervallityyppistä siirtymistä tuemme. Sanaskodilla on portaittainen kuntoutusmalli, jossa tehostetusta palveluasumisesta voi kuntoutuksen edetessä ja luottamuksen kasvun jälkeen siirtyä myös läheiseen Sanaskodin ryhmäkotiin. Tässä tilavassa omakotitalossa on asiakkaan käytössä edelleen oma huone sekä yhteiset tilat. Kuntoutumista jatketaan tutun yhteisön parissa ja päivittäin käydään Sanaskodin päivätoimintakeskuksessa ja lounaalla + kuntoutussuunitelman mukaisissa ryhmissä ja harrasteissa. Tuemme asiakkaan siirtymistä ryhmäasumisesta kohti itsenäistä asumista myös Sanaskodin tukiasumispalveluiden avulla. Tällöin asiakas asuu itsenäisesti Sanaskodin vuokra-asunnossa ja hänen hoitokontrolli säilyy entisellään. Mielekkyyttä arkeen asiakas saa osallistumalla Sanaskodin päivätoimintakeskuksen toimintaan (esim. työtoimintaan). Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Lähettävää tahoa raportoidaan automaattisesti ja säännöllisesti kuntoutuksen edetessä. Hoitojakson päätyttyä suullisen palautteen lisäksi lähetetään kirjallinen kuntoutuksen yhteenveto lähettävälle taholle sekä asiakkaalle. Yleensä jatkohoitopaikkaan asiakastiedot sekä Sanaskodin kuntoutuksen yhteenveto menevät lähettävän tahon tai asiakkaan kautta ja tarvittaessa teemme puhelinkonsultaatiota uuden paikan kanssa. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet oppisopimusopisk. muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 3 osa-aikaisesti henkilöstö yhteensä yksikön paikkaluku 17 (0,7 hoitajaa/asiakas) Henkilökunnan vahtuvuus on ollut tähän menessä vähäistä. Koko Sanaskodin toiminnan ajan sen käyttöasteella on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä Sanaskodilla ollut noin yksi työntekijä per asiakas. Paikkalukuun nähden lupaehtojen mukaisesti on ollut ammattihoitohenkilöstöä yli 0,5 työntekijää per asikaspaikka. Lisäksi Sanaskodilla on parhaillaan kolme oppisopimusopiskelijaa, joiden ammattiivalmistuminen tapahtuu lähivuosina. Käytännässä paikkalukuun nähden on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita työtekijöitä on 0,7 työntekijää per asiakaspaikka. Jos toiminnan henkilökuntavaatimukset tiukkenevat nykyisestä esimerkiksi siten, että jokaisessa työvuorossa pitää olla vähintään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

7 Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa ammattilaista (nykyisin Sanaskodilla on kaikissa muissa vuoroissa kaksi, paitsi yövuorossa on yksi henkilö), tulemme tällöin palkkaamaan yhden lisähenkilön yövuoroon ja siirtämään yhden muista vuoroista yövuoroon. Mahdollisuus oppisopimusopiskelijille (mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneisuus). Käytämme sijaisina sosiaali- ja terveyshuollon mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneita ammattihenkilöitä. Sanaskodilla on käytössä oma laaja sijaislista. Aamu- ja päivävuorossa kolme hoitajaa, palvelunohjaaja/sosionomi sekä kaksi päivä/työohjaajaa, illassa kaksi hoitajaa ja yössä yksi hoitaja. Jos toiminnan henkilökuntavaatimukset tiukkenevat nykyisestä esimerkiksi siten, että jokaisessa työvuorossa pitää olla vähintään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista (nykyisin Sanaskodilla on kaikissa muissa vuoroissa kaksi, paitsi yövuorossa on yksi henkilö), tulemme tällöin palkkaamaan yhden lisähenkilön yövuoroon ja siirtämään yhden muista vuoroista yövuoroon. Lääkäri Sanaskodilla säännöllisest viikoittain. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Laaditaan vuosittain kirjallinen koulutussuunnitelma, jota ylläpidetään tarvittaessa. Liitteenä Sanaskodin vuoden koulutusohjelma. Aktiivisesti pyrimme tarjoamaan henkilöstölle erityisesti päihde- ja mielenterveyden menetelmäkoulutusta. Tämä otetaan huomioon työtekijöiden vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Säännöllisesti koko henkilöstölle vähintään kerran kuukaudessa järjestetään ryhmätyönohjaus ulkopuolisen ammatti-ihmisen vetämänä sekä tarvittaessa sisäistä työnohjaus kokoontumisia. Henkilöstöllä on mahdollisuus henkilökohtaiseen ulkopuoliseen työnohjaukseen akuutin tilanteen/tarpeen mukaan, nämä hyväksytään erikseen määräaikaisena johtoryhmässä. Moniammatillisen tiimin keskinäinen konsultointi mm. lääkäri sekä asiakkaan sidosryhmien konsultointi sekä tarvittaessa ulkopuolinen tilanteen mukainen konsultointi. Kerran vuodessa säännöllisesti sekä tarvittaessa johtavan sairaanhoitajan ja henkilökunnan välillä. Lakisääteinen työterveydenhuolto on järjestetty Lohjan terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa. Sanaskodilla on lakisääteinen työsuojeluorganisaatio. Viimeisin työsuojelutarkastus on tehty Uudenmaan työsuojelupiirin toimesta. Koko henkilöstön EAkoulutus ja paloturvallisuuskoulutus on pidetty keväällä TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Lupakäytönnön mukaiset arvionnit (lääni, kaupunki, turvallisuus, terveys, työsuojelu) Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia. Kirjalliset arviot käydään säännöllisesti läpi henkilökunnan kesken ja tarvittaessa ovat ulkopuolisten nähtävillä. Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia. ITE-laadunvalvonnan tuloksista valitaan kehityskohteet ja asetetaan toteuttamisaikatalut (tehdään kirjallisesti ja seurataan). Aktiivisesti yhdessä olemme kehittäneet myös Sanaskodin palvelutoimintamalleja (laatukäsikirja, tuotteistetut palvelut, palvelukuvaukset yms.) Palautetta pyydetään kirjallisesti/suullisesti ja/tai nimettömästi sekä asiakkaista että myös lähettäviltä tahoilta ja sieltä on saatu hyvän palautteen lisäksi myös kehittämiskohteita. Erilliset asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kaksi kertaa vuodessa.

8 Muu asiakaspalaute/reklamaatio kirjataan. Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Asiakaspalautteesta yhteenveto kirjallisesti kehittämissuunnitelmaan. Reklamaatioon annetaan vastaus aina kirjallisesti viikon sisällä sen saamisesta. Laatuvastaavan toimesta seuranta kirjallisesti (ITE-laaduntavonta, asiakaspalaute,kehittämistoimenpiteet). Asiakaskuntoutusta hoitojakson jälkeen pyrimme mahdollisuuksien mukaan seuraamaan sekä motivoimaan asiakkaita vierailemaan Sanaskodilla Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Kuntoutuksen vuorokausihinnat ovat asiakaskohderyhmästä ja tuen tarpeesta riippuvaisia. Voimassa oleva hinnato on nähtävillä yrityksen nettisivulla. Lähettävätahokohtaisesti esim. kilpailutusten pohjalta hinnoittelu sovitaan erillisellä hankintasopimuksella. Asuminen omassa kalustetussa huoneessa (sis. lämpö, sähköt, vesi, wc, suihku) + yhteiset tilat. Ruokailut (aamiainen, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala) Ympärivuorokautinen seuranta ja hoitohenkilöstön paikallaolo Kuntoutussuunnitelmaan perustuva päihde- ja mielenterveyskuntoutus Päihdekuntoutuksen lääkäripalvelut Päihdehuollon laitoskuntoutukseen liittyvät ja päihdekuntotusta tukevat lääkkeet Lääkityksen antamiseen tarvittava hoitohenkilökunta Päihteettömyyden valvonta ja testaus Nimetty omahoitaja ja säännölliset omahoitajakeskustelut. Moniammatillisen henkilökunnan ohjaus ja arjen perustaitojen opetteleminen Palveluohjaajan/sosionomin neuvonta, ohjaus ja tuki taloudellisten etuuksien hakemiseksi Sanaskodin kuntouttava päivätoiminta/työtoiminta (sis. tilat, välineet, tarvikkeet). Laatuarviolomakkeen mukainen virkistystoiminta ja harrastusmahdollisuudet Hoitoyhteenveto tilaajakunnalle ja asiakkaalle Laitoksen ulkopuolella tapahtuva kuntoutus (esim. kaupunkiharjoittelut). Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset - Sanaskoti on valittu Vuosille Turun kaupungin päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi. Vuosille Salon kaupungin mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja kuntoutuksen palvelutuottajaksi. Vuosille Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien päihdehuollon

9 kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi. Vuosille Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelutuottajaksi. Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Sanaskoti Oy on hyväksytty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavaksi päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi. Ei ole, vain omistajien antama pitkäaikainen rahoitus Sanaskoti Oy:lle Tilintarkastuslausunto Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen tilintarkastus on tehty Veikko Salminen HTM. Vakuutukset TyEL -eläkevakuutus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus Pohjola Yritysvakuutus (vahinkovakuutus,keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus) Pohjola TOIMITILAT Huonetilat Tilavassa 1940-luvun 3-kerroksisessa kivitalossa, jossa on - asuinkerros (400 m2), jossa on nykyaikastettuja pääosin yhden hengen asiakashuoneita sekä keittiö- ja ruokailutila - alakerran (400 m2) tiloissa toimii Sanaskodin päivätoimintakeskus, oleskelutiloja, harrastehuoneita ja kuntosali - yläkerrassa (200m2) on neuvottelu/koulutustila sekä varastotilat Yhden hengen huoneet ovat 10-15m2: - 5 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on oma wc ja suihku - 7 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on oma wc ja yhteinen suihku - 3 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on yhteinen wc ja yhteinen suihku (tavoitteemme on remontoida kaikki huoneet siten, että niissä myöhemmin on vähintään oma WC) - 1 kpl on parikuntoutushuone, jossa on oma wc ja suihku Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Kaikilla asiakkailla on lukittavat omat huoneet (kivitalo, tiiliseinät). Keittiö (25m2), ruokailutilat (25m2), toimisto (20m2), oleskeluhuone (40m2), saunatilat (27m2), kokoontumistila (92m2), harrastehuoneita (42m2, 30m2, 22m2, 14m2), puusepänverstat (55m2), varastotilaa (250m2). Ulkona omalla tontilla on harrastustilaa, taukotilaa, grillaustilaa yms. Tilamme eivät sovellu pyörätuolipotilaille, mutta lievästi liikuntarajoitteiset pystyvät liikkumaan rollaattorilla tai kyynärsauvoilla. Kiinteistössä on portaita ja seinällä käsinojat. Sanaskodilla on voimassa oleva ja päivitetty turvallisuussuunnitelma. Palotarkastus on tehty ja terveystarkastus luvun täysikivitalo on peruskorjattu palveluasumiseen soveltuvaksi vuonna 2005 (vesi, viemärit, sähköt, ikkunat, ovet, wc:t, suihkut, sauna, keittiö, huoneet). Tilat ovat tarkastettu ja hyvässä kunnossa.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.3.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Olivia-Hovi Oy/ Karvoshovin päihdekuntoutuskeskus Palvelumuoto

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax: Puhelin: Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax: Puhelin: Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 11.3.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Päihdekatkaisuyksikkö TaiteKohta Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Vanhaniementie 76 Postinumero: 48300 Postitoimipaikka: Puhelin: 05-267500 Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Vanhaniementie 76 Postinumero: 48300 Postitoimipaikka: Puhelin: 05-267500 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kymen A-klinikkatoimi, Kesärantakoti Palvelumuoto Katuosoite: Vanhaniementie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 040-708 3939 Telefax: 013-739 550. raija.lindberg@hoitokotituhkimo.fi www.hoitokotituhkimo.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 040-708 3939 Telefax: 013-739 550. raija.lindberg@hoitokotituhkimo.fi www.hoitokotituhkimo.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 9.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: HOITOKOTI TUHKIMO OY Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Päihdealan työkokemus: YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Päihdealan työkokemus: YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 17.2.2008 Yksikön tiedot Nimi: Sepänkylän tukiasuntola Katuosoite: Palomiehentie 1 A Postinumero:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 19.2.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Asumisyhteisö Anjalansalo Katuosoite: Kalkkitie 5 Postinumero:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 11.6.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Katkaisuhoitoasema ja selviämisasema Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Tervetuloa päihdekuntoutukseen

Tervetuloa päihdekuntoutukseen Tervetuloa päihdekuntoutukseen Opaslehtinen lääke/huume katkaisuhoidon tueksi Porin psykososiaaliset laitospalvelut Tervetuloa päihdekuntoutukseen Porin psykososiaalisiin laitospalveluihin. Olet tulossa

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 16.9.2010 Yksikön tiedot Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä Vastuuhenkilö Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset

Lisätiedot

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 28.10.2004 Nimi: Solhem hoitokoti ( naisille ) Katuosoite: Vexalavägen 166

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista ja arjessa selviämistä, järjestäen erimuotoista päivätoimintaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT Työskentelen Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen 1 Perhehoitaja(t) Nimi Ammatti Työpaikka,

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan.

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan. liite IKÄIHMISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LISÄPISTEET Palveluntuottaja: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja)

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS SÄÄTIÖN TARKOITUS Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT Sivu 1/8 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT 2016 Sivu 2/8 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HINNAT ITSEMAKSAVILLE V. 2016

HINNAT ITSEMAKSAVILLE V. 2016 HINNAT ITSEMAKSAVILLE V. 2016 KUNTOUTTAVA VIRKISTYSLOMA TÄYSIHOIDOLLA Hintaan sisältyy: - Majoitus 1-2 hengen huoneessa, jossa oma wc, suihku ja TV - Hoitajan apu, hoitajakutsu 24 h/vrk - Fysioterapeutin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Helapuisto Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Kaikki irti Kelan palveluista

Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla työtön järjestöseminaari 23.9.2015 Tuula Sahiluoto suunnittelija, Kela, Terveysosasto Palvelua monin eri tavoin Mikä

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

PALVELUNKUVAUS / OSAKOKONAISUUS B: LAITOSKUNTOUTUS

PALVELUNKUVAUS / OSAKOKONAISUUS B: LAITOSKUNTOUTUS PALVELUNKUVAUS / OSAKOKONAISUUS B: Palvelu toteutetaan päihdepalvelujen hankinnan yleiskuvauksen (Tarjouspyynnön liite 1) mukaisesti noudattaen lisäksi tätä palvelunkuvausta. 1. HANKITTAVAN PAVELUN KUVAUS

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot