YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: LOHJA Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: SANASKOTI OY Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: LOHJA Telefax: Sähköposti: Internet: / JUKKA PYYKÖNEN Vastuuhenkilö Nimi: KATJA TIAINEN Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): ESLH /So-17ml (viimeisin päätös ) (ENSIMMÄINEN / STU 1093 A) YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT VASTAAVA SAIRAANHOITAJA AMK SAIRAANHOITAJA NELJÄ VUOTTA Kuusi vuotta terveyskeskuksen vuodeosastolla ja neljä vuotta Sanaskoti Oy:n vastaavana Toiminta-ajatus Tarjota aktiivista kuntoutusta ja palveluasumista päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Kohderyhmät Pääasiallinen kohderyhmämme on aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Palvelumme sopivat erityisen hyvin moniongelmaisille asiakkaille, joiden kuntoutuksessa otamme huomioon alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan. Paikkaluku Tehostettu palveluasumisyksikkö 16 -asiakaspaikka (vaativa kuntoutus, ympärivuorokautinen). Sanaskodilla on lisäksi jatkokuntoutukseen soveltuva 6- paikkainen ryhmäkoti Rauhala (ei ymp. vuorokautinen, aktiivinen kuntoutus). Käyttöaste Vuonna 2008: 50%, Vuonna 2009: 84%

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Vuonna 2008: hieman alle 50% (kirjattu kaikki sääntörikkomusten tähden uloskirjatut tai itse kesken kuntoutuksen lopettaneet) eli kuntoutussuunnitelman mukaisesti kuntoutuneiden onnistumisprosentti yli 50% Vuonna 2009: keskeyttämisprosentti on merkittävästi pienentynyt Vuonna 2008: noin 3000 hoitovuorokautta ja 34 asiakasta Vuonna 2009: hoitovuorokausien määrä 4941 hoitovuorokautta ja 79 asiakasta Keskimääräinen hoitojakso Kolme kuukautta Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut Pyrimme tiiviiseen yhteistöhön paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (AA-ryhmät, A-kilta, seurakunnat yms. vapaaehtoisjärjestöt). Sanaskodilla pidetään säännöllisesti hartaustilaisuuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista sekä järjestetään aina tarvittaessa mahdollisuus sielunhoitokeskusteluun. Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt HOITOON HAKEUTUMINEN Paikkatiedustelun ja puhelimessa saatujen esitietojen jälkeen mielellään tutustumiskäynti, jossa molemmin puolin paremmin pystytyään tutustumaan ja selvittämään paikan sopivuutta. Lähettävältä taholta (sosiaalitoimet, päihdeklinikat, A-klinikat yms.) tulisi saada maksusitoumus ja mahdollisesti lääkärin lähete (ei pakollinen). Jos tutustumiskäyntiin ei ole mahdollisuutta, puhelimitse pitäisi saada kartoitettua riittävät esitiedot eri tahoilta. Mikäli aloituspaikat ovat täynnä on mahdollisuus ilmottautua jonoon, josta kuntoutukseen pääsee ilmottautumisjärjestyksessä. Hoitoon tulo Kuntoutukseen tullaan pääsääntöisesti sovitusti maanantain ja torstain klo 8-16 välisenä aikana, ei päihtyneenä. Sovitusti mahdollisuus myös noutaa asiakas lähialueelta. Hoitoyhteisön pyynnöstä pyrimme välttämään perjantain ja sunnuntain välistä aikaa uuden kuntoutujan saapumisessa. Kuntoutukseen tullessa järjestämme uudelle asiakkaalle perehdytyksen ja ensimmäinen viikko on hänen kohdaltaan joustava suhteessa viikko-ohjelmaan. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa jo ennen hoitoontuloa tai viimeistään heti hoidon alussa Sanaskodilla moniammatillisessä tiimissä. Tulohaastattelulla kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, päihdehistoria sekä mielenterveyspalveluiden ja -kuntoutuksen tarvetta mm. psykiatrian konsultaatio. Nämä tiedot vaikuttavat asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan (hoitosuunnitelma). Tehdään kokonaisvaltaisesti esitietojen pohjalta, tulohaastattelussa ja ensimmäisen viikon aikana (kartoitetaan alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset- ja taloudelliset asiat sekä terveydentilanne). Kartoituksen tekee moniammatillinen tiimi (psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdeohjaaja, palveluohjaaja/sosionomi sekä tarvittaessa lääkärimme). Apuna voidaan käyttää AUDIT- ja BDI- kyselymittareita sekä elämänjana, verkostokartta tehtävät sekä Käytössä Sanaskodilla on alkometri, huumeseulat, verenpaine- ja verensokerimittarit. Palvelunohjaajan (sosionomin) kanssa aloitetaan taloudellisten asioiden selvittäminen. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan tämän jälkeen säännöllisesti järjestettävissä hoitoneuvotteluissa sidosryhmien kanssa. Kuntoutuksen alkuvaiheessa tehdään jokaiselle kirjallinen kuntoutussuunnitelma tilannekartoituksen pohjalta. Tekemiseen osallistuu asiakkaan ja nimetyn omahoitajan lisäksi Sanaskodin moniammatillinen tiimi, lähettävän tahon edustajat sekä tarvittaessa asiakkaan sidosryhmät. Asiakkaan kanssa asetetaan realistisia kuntoutustavoitteita ja kuntoutuksen etenemisestä tehdään väliarviota, jotka raportoidaan automaattisesti ja säännöllisesti myös lähettävälle taholle. Väliarvioden avulla hoitopaikka, asiakas ja lähettävä taho voivat yhdessä arvioida asiakkaan kuntoutumisen tavoitteita, niiden saavuttamista, hoitomenetelmien toimivuutta ja niiden painotuksia sekä kuntoutusaikatauluja.

3 HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma - Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kuntoutus (päihde-, mielenterveys-, sosiaaliset ongelmat huomioidaan) - Moniammatillinen, ammattitaitoinen henkilökunta - Tuloksellinen sekä laadukas toimintamalli (portaittainen kuntoutumismalli) - Motivoiva, kodikas kuntoutusympäristö - Lähimmäisen rakkaus yhdistettynä ammattitaitoiseen hoitoon Asiakkaan päihde- ja muiden riippuvuuksien tason ja vaiheen arviointi (kokonaistilanteen arvionti, tiedon kerääminen ja jakaminen). Asiakkaan motivointi, neuvonta sekä läheisten tukeminen. Mielekäs ja motivoiva Sanaskodin oma päivä/työtoiminta sekä virkistystoiminta. Sanaskodilla on erityisesti mielenterveysosaamista päihdekuntoutuksen tueksi. Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Hoitomenetelminä ovat: kodinomaisuus, omahoitajuus, yksilö-, ryhmä-, ja yhteisöhoitomenetelmät sekä suunitelmallinen lääkehoito ja terapeuttinen päivä/työtoiminta. Perusrunko: klo 8 aamupala klo 8:30 aamukokous ja sen jälkeen vapaaehtoinen aamuhartaus klo 9-12 Sanaskodin kuntouttava päivä/työtoiminta klo 12 lounas klo virkistystoimintaa, keskusteluryhmiä, harrastustoimintaa klo 13 keskiviikkona asiakaskokous ja perjantaina "risut ja Ruusut"-kokous klo 14 kahvi klo 17 päivällinen klo 18 iltaohjelmana viikko-ohjelman mukaisesti saunomista, harrastusryhmiä, sekä vapaaehtoisia iltahartauksia klo 20 iltapala Tarkempi, viikkokohtaiseti tarkennettu viikko-ohjelma on aina esillä ilmoitustaululla. Omahoitajuus. Omahoitajakeskustelut asiakastarpeen mukaan 1-2 kertaa viikossa 1-2 tuntia ratkaisukeskeisesti (motivoiva, keskusteleva, tukeva). Myös palveluohjaajan (sosionomi) henkilökohtainen neuvonta, ohjaus ja tuki asiakkaan taloudellisten etuuksien hakemiseksi. Lisäksi tarvittaessa muiden Sanaskodin moniammatillisen tiimin henkilökohtainen tuki. Asiakkaan yksityisyyttä tukee oma kalustettu huone sekä hiljentymistilat. Sanaskoti pystyy tarjoamaan asiakkaalle myös sielunhoidollisia keskustelumahdollisuuksia. Yksilöhoidin pohjana on henkilökohtainen asiakkaan omasta tavoitteesta lähtevä kuntoutussuunnitelma, johon pyritään määritelemään yksilöllisesti mielekäs sisältö päivä/työtoiminnalle sekä harrastuksille, mahdollisuuksien mukaan. Arjen hallinnan edistämiseksi asiakasta velvoitetaan myös pienillä henkilökohtaisilla vastuutehtävillä (mm. keittiö,siivous,pesutupa) Viikko-ohjelman mukaisesti erilaisia terapeuttisia ryhmiä; riippuvuudenhoito-ohjelma, keskustelu-, taide- ja liikuntaryhmiä sekä palaute- ja asiakaskokouksia. Vapaaehtoisena aamu- ja iltahartauksia Sanaskodilla sekä paikkakunnalla muita ryhmiä (esim. AA, A-kilta, seurakuntien tilaisuudet). Asiakkaat yhdessä hoitajien kanssa työskentelevät kodinomaisessa tiiviissä hoitoyhteisössä. Päivittäin on aamukokous, jossa käydään läpi päivän ohjelma ja päivittäiset pienet arjen askareet (mm. siisteys, keittiö, pyykkitupa) toteutetaan yhteisöllisesti vastuutehtäväien muodossa. Kerran viikossa perjantaisin työntekijät ja asiakkaat yhdessä tekevät viikkosiivouksen. Yhteisön asioista keskustellaan yhdessä ja jokaisen mielipidettä kuunnellaan. Mahdollisuuksien mukaan eri näkökulmat huomioidaan päätöksiä tehdessä. Myös asiakkaiden vertaistuki ja elämänkokemuksien jakaminen on kuntouttava elementti. Tärkein yhteisökokous on perjantaisin Risut- ja Ruusut -palautekeskustelu, jossa mukana on henkilökunta ja asiakkaat. Yhteisten akuuttien asioiden lisäksi jokainen kertoo omat kuulumiset ja antaa palautetta yhteisölle ja sen jäsenille. Asiakkailla on lisäksi kerran viikossa oma asukaskokous (hoitajien raporttiaikaan), jossa he keskustelevat keskenään yhteisön ajankohtaisista asioista ja tarvittaessa niitä

4 tuodaan esille perjantain yhteisökokoukseen. Yhteisöhoidossa opetellaan sietämään erilaisuutta ja toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan ja harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Yhteisölle on laadittu kirjalliset säännöt ja käytännöt, joihin kaikki sitoutuvat hoitoon tullessa. Selkeät yhteiset säännöt luovat turvallisuutta yhteisön jäsenille ja sääntöjen rikkomisesta on eriasteisia seuraamuksia. Sääntöjen rikkomiset, retkahdukset tai hoidon keskeytykset käsitellään yhteisökokouksissa. Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Merkkipäivät, yhteiset virkistys retket ja -tapahtumat ovat osa yhteisöhoitoa. Sanaskodilla on käytössä perhehuone, jonne pariskunnat voivat tulla hoitoon ilman lapsia. Yhteistyötä tehdään lasten sijoitustahojen kanssa. Omahoitajan kanssa käydään ratkaisulähtöisesti pari-, perhe-, ja läheiskeskusteluja. Lääkkeellinen kuntoutus on mahdollista. Asiakkaiden hoitoon käytetään kontrolloidusti lääkärin määräämiä lääkkeitä (alkoholiriippuvuus, somaattiset ja psyykkiset). Teemme lääkkeiden mm. bentsojen alentamisohjelmaa lääkärin ohjeiden mukaan. Kuntoutuksen edetessä tavoitteena on vieroittautua riippuvuutta aiheuttavasta lääkityksestä. Lääkkeet säilytetään hoitajien kansliassa lukitussa lääkekaapissa ja hoitohenkilökunta huolehtii asiakkaiden lääkitykstä lääkärin määräysten mukaan. Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Ei opioidiriippuvaisten vieroitus, - korvaus, - tai ylläpitohoitoa. Sanaskodin kuntouttavaan päivätoimintaan sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity, kuntoutussuunnitelman mukaiseti tehtävä työtoiminta, josta maksetaan ahkeruusrahaa (työtoimintaraha) kolmen tunnin ajalta per työpäivä. Teemme myös työkokeiluja yhteistyössä lähettävän tahon ja työvoimatoimistojen kanssa. Tehdään asiakaskohtaisesti verkostokartta ja motivoidaan sosiaalisen verkoston kuntoon laittamiseen sekä järjestetään verkostotapaamisia. Pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaan perheen ja läheisten kanssa. Yhteydenpito hallitusti puhemitse tai sähköpostilla on myös mahdollista. Suunnitelluilla lomilla pyritään vahvistamaan asiakkaan sosiaalisia yhteyksiä läheisiin/perheeseen. Asiakkaan päihteettömyyttä tukevaa sosiaalisen verkoston muodostumista pyritään edistämään. Asiakkaiden keskinäinen vertaistuki on tärkeä osa hoitoa. Asiakkailla on keskenään kerran viikkossa asiakaskokous ja vertaistukea edistää myös ryhmä- ja yhteisöhoitomenetelmät sekä yhteisössä asuminen. Asiakkailla on mahdollisuus myös osallistua paikallisiin AA-ryhmien tai A-kilta - tapaamisiin. Sanaskodin moniammatilliseen tiimiin kuuluu osa-aikainen lääkäri, joka vastaanotto Sanaskodilla pidetään säännöllisesti kerran viikossa ja tarvittaessa puhelinkonsultointimahdollisuus. Lääkäri huolehtii asiakkaiden päihdekuntoutukseen liittyvät asiat ja hän esimerkiksi uusi asiakkaiden reseptejä sekä kirjoittaa A- ja B- lausuntoja. Asiakas sovitusti käyttää oman paikkakunnan erikoislääkäripalveluja ja tarvittaessa sieltä tulee myös asiakasta hoitavien lääkärien konsultaatio. Asiakkaalle voidaan myös maksusitoumukset tarvittaessa pyrkiä järjestämään paikalliseen terveyskeskukseen ja/tai apteekkiin. Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Akuutissa tapauksissa yö- ja viikonloppuaikoina päivystys on paikallisessa aluesairaalassa. Seuloja otetaan systemaattisesti ja satunnaisesti. Puhallukset alkometriin aina kun on liikuttu Sanaskodin alueen ulkopuolella. Käytössä alkometri (Alcotest 6510) sekä huumeseulat (Multi-drug test) pikaseula virtsasta, joka tarvittaessa lähetetään Yhtyneet Laboratoriot Oy:lle tarkempaa analyysiin. Päihteiden käyttö tai hallussapito johtaa kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutuspaikan uudelleen arviointiin. Sanaskodilla motivoidaan asiakkaita monenlaisiin harrastusmahdollisuuksiin mm. liikuntaryhmien kanssa (sauvakävely, lenkkeily, ja läheisessä Lohjan Neidonkeitaassa on mahdollisuus uintiin, kuntosalin käyttöön ja keilaluun). Lisäksi Sanaskodin oma kuntosalisali ja pingis-pöytä on asiakkaiden käytössä. Sanaskoti on Lohjan Virkkalassa, joten pienen kävelymatkan päässä (alle kilometri) on asiakkaiden käytässä myös hyvät kunnalliset palvelut mm. kirjastopalvelut.

5 Sanaskodilla pidetään myös säännöllisesti elokuva- ja karaoke -iltoja sekä erilaisia peli-iltoja. Sanaskodilla on asiakkaiden käytössä oma kirjasto, asiakastietokone, kaksi TV-huonetta sekä askartelu/ompelu -tila ja puutyöverstas. Musiikin soittamiseen on hyvät mahdollisuudet Sanaskodin tiloissa, jossa on valmiina rummut, kitarat + muita soittimia sekä mikrofonit ja vahvistimet. Yhdessä asiakkaiden kanssa teemme myös erilaisia virkistysmatkoja lähiseuduille luontoon tai muihin mielenkiintoisiin yhteisön valitsemiin paikkoihin. Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Yhteisön käyttöön ja avuksi on perustettu Sanaskodin virkistysyhdistys ry, jonka toiminnalla tuetaan henkilökunnan ja asiakkaiden harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Ensimmäisen kuntoutumiskuukauden aikana ovat yölomat kiellettyjä. Tämän jälkeen asiakas tekee lomasuunnitelman ja lomat sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä omahoitajan kanssa. Muut asioinnit pääsääntöisesti Sanaskodin henkilökunnan kanssa (erikoissairaanhoito, oikeudenkäynnit). Vierailut sovitaan etukäteen. Vierailuajat ovat arkisin klo ja viikonloppuisin sekä pyhinä erikseen sovitusti. Yleisen viihtyvyyden säilyttämiseksi tarvitaan ohjeita, yhteisiä sopimuksia ja järjestyssääntöjä. Sanaskodin yleisiä järjestyssääntöjä on noudatettava ja asiakas sitoutuu niihin allekirjoituksellaan kuntoutuksen Asukas ei saa poistua Sanaskodin alueelta ensimmäisen kuntoutumisviikon aikana Asukas tekee lomalle lomasuunnitelman. Lomat sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä hoitajan kanssa. Henkilökunnan tulee tietää, missä asukas on lomalla. Vierailuajat ovat arkisin ma pe klo sekä pyhäisin ja viikonloppuisin erikseen sovitusti hoitajan kanssa. Asukas on velvollinen korvaamaan vieraalle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Jokainen asukas huolehtii itse oman huoneensa ja sovitusti yhteisten tilojen siivoamisesta. Asukkaan lopetettuaan kuntoutuksen, tulee hänen siivota ennen lähtöä huoneensa. Ensimmäisen kuntoutumiskuukauden aikana on yölomat kiellettyjä. Alkoholin ja muiden päihteidenkäyttö ja hallussapito kuntoutumiskodissa on kielletty myös lomien aikana. Lisäksi nuuskan hallussapito ja käyttö Sanaskodissa on kiellettyä. Päihteiden käyttö, hallussapito, väkivaltainen käytös tai väkivallalla uhkaaminen kuntoutumiskodissa johtaa kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutuspaikan uudelleen arviointiin. Tilanteen niin vaatiessa, huoneet tarkistetaan. Huoneistotiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tupakointi tapahtuu ulkona erikseen sovitussa paikassa. Hiljaisuus klo välillä. Oma tietokone (ilman internet-yhteyttä) saa olla huoneessa arkisin klo ja viikonloppuisin klo Tietokoneet ovat muuna aikana säilytyksessä kansliassa. Muiden asukkaiden huoneisiin meneminen ilman asianomaisen lupaa on kielletty. Asukkaan kieltäytyessä noudattamasta yhteisiä järjestyssääntöjä ja sopimuksia, arvioidaan uudelleen hänen kuntoutusmahdollisuudet ja kuntoutuspaikka. Yhteisön päätöksellä asukkaan toimiessa järjestyssääntöjen vastaisesti, hänen kuntoutumisjaksonsa päättyy välittömästi (retkahtaminen tuodaan välittömästi koko yhteisön tietoon). Yhteisissä palavereissa esim. aamukokouksessa sovitut asiat ja säännöt ovat päteviä ja jokaisen tulee noudattaa niitä (huom.säännöt voivat päivittyä määrävälein).

6 Ateriapalvelut Sanaskodilla tarjotaan aamiainen, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala (josta voi ottaa leipää huoneeseen). Erityisruokavaliot toteutetaan. Arkisin talossa on keittöpuolen ohjaaja / emäntä, joka valmistaa lounaan ja päivällisen Sanaskodin omassa keittiössä. Viikonloppuna hoitajat valmistavat ruuat (tarvittavat ruokatarvikkeet on siihen varattu). Vastuutehtävien mukaisesti asiakkaat avustavat keittiötöissä (esille laitto, siivous yms. tukitehtävät). JATKOHOITO Jatkohoito Jatkohoito suunnitellaan kuntoutussuunnitelman pohjalta aina asiakaskohtaisesti ja yhteistyössä tiiviisti asiakkaan, lähettävän tahon ja sidosryhmien kesken, jotta paras mahdollinen asiakkaan tilanteeseen sopiva jatkohoitopaikka (tai kotiin kuntoutus) löytyy. Myös intervallityyppistä siirtymistä tuemme. Sanaskodilla on portaittainen kuntoutusmalli, jossa tehostetusta palveluasumisesta voi kuntoutuksen edetessä ja luottamuksen kasvun jälkeen siirtyä myös läheiseen Sanaskodin ryhmäkotiin. Tässä tilavassa omakotitalossa on asiakkaan käytössä edelleen oma huone sekä yhteiset tilat. Kuntoutumista jatketaan tutun yhteisön parissa ja päivittäin käydään Sanaskodin päivätoimintakeskuksessa ja lounaalla + kuntoutussuunitelman mukaisissa ryhmissä ja harrasteissa. Tuemme asiakkaan siirtymistä ryhmäasumisesta kohti itsenäistä asumista myös Sanaskodin tukiasumispalveluiden avulla. Tällöin asiakas asuu itsenäisesti Sanaskodin vuokra-asunnossa ja hänen hoitokontrolli säilyy entisellään. Mielekkyyttä arkeen asiakas saa osallistumalla Sanaskodin päivätoimintakeskuksen toimintaan (esim. työtoimintaan). Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Lähettävää tahoa raportoidaan automaattisesti ja säännöllisesti kuntoutuksen edetessä. Hoitojakson päätyttyä suullisen palautteen lisäksi lähetetään kirjallinen kuntoutuksen yhteenveto lähettävälle taholle sekä asiakkaalle. Yleensä jatkohoitopaikkaan asiakastiedot sekä Sanaskodin kuntoutuksen yhteenveto menevät lähettävän tahon tai asiakkaan kautta ja tarvittaessa teemme puhelinkonsultaatiota uuden paikan kanssa. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet oppisopimusopisk. muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 3 osa-aikaisesti henkilöstö yhteensä yksikön paikkaluku 17 (0,7 hoitajaa/asiakas) Henkilökunnan vahtuvuus on ollut tähän menessä vähäistä. Koko Sanaskodin toiminnan ajan sen käyttöasteella on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä Sanaskodilla ollut noin yksi työntekijä per asiakas. Paikkalukuun nähden lupaehtojen mukaisesti on ollut ammattihoitohenkilöstöä yli 0,5 työntekijää per asikaspaikka. Lisäksi Sanaskodilla on parhaillaan kolme oppisopimusopiskelijaa, joiden ammattiivalmistuminen tapahtuu lähivuosina. Käytännässä paikkalukuun nähden on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita työtekijöitä on 0,7 työntekijää per asiakaspaikka. Jos toiminnan henkilökuntavaatimukset tiukkenevat nykyisestä esimerkiksi siten, että jokaisessa työvuorossa pitää olla vähintään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

7 Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa ammattilaista (nykyisin Sanaskodilla on kaikissa muissa vuoroissa kaksi, paitsi yövuorossa on yksi henkilö), tulemme tällöin palkkaamaan yhden lisähenkilön yövuoroon ja siirtämään yhden muista vuoroista yövuoroon. Mahdollisuus oppisopimusopiskelijille (mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneisuus). Käytämme sijaisina sosiaali- ja terveyshuollon mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneita ammattihenkilöitä. Sanaskodilla on käytössä oma laaja sijaislista. Aamu- ja päivävuorossa kolme hoitajaa, palvelunohjaaja/sosionomi sekä kaksi päivä/työohjaajaa, illassa kaksi hoitajaa ja yössä yksi hoitaja. Jos toiminnan henkilökuntavaatimukset tiukkenevat nykyisestä esimerkiksi siten, että jokaisessa työvuorossa pitää olla vähintään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista (nykyisin Sanaskodilla on kaikissa muissa vuoroissa kaksi, paitsi yövuorossa on yksi henkilö), tulemme tällöin palkkaamaan yhden lisähenkilön yövuoroon ja siirtämään yhden muista vuoroista yövuoroon. Lääkäri Sanaskodilla säännöllisest viikoittain. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Laaditaan vuosittain kirjallinen koulutussuunnitelma, jota ylläpidetään tarvittaessa. Liitteenä Sanaskodin vuoden koulutusohjelma. Aktiivisesti pyrimme tarjoamaan henkilöstölle erityisesti päihde- ja mielenterveyden menetelmäkoulutusta. Tämä otetaan huomioon työtekijöiden vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Säännöllisesti koko henkilöstölle vähintään kerran kuukaudessa järjestetään ryhmätyönohjaus ulkopuolisen ammatti-ihmisen vetämänä sekä tarvittaessa sisäistä työnohjaus kokoontumisia. Henkilöstöllä on mahdollisuus henkilökohtaiseen ulkopuoliseen työnohjaukseen akuutin tilanteen/tarpeen mukaan, nämä hyväksytään erikseen määräaikaisena johtoryhmässä. Moniammatillisen tiimin keskinäinen konsultointi mm. lääkäri sekä asiakkaan sidosryhmien konsultointi sekä tarvittaessa ulkopuolinen tilanteen mukainen konsultointi. Kerran vuodessa säännöllisesti sekä tarvittaessa johtavan sairaanhoitajan ja henkilökunnan välillä. Lakisääteinen työterveydenhuolto on järjestetty Lohjan terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa. Sanaskodilla on lakisääteinen työsuojeluorganisaatio. Viimeisin työsuojelutarkastus on tehty Uudenmaan työsuojelupiirin toimesta. Koko henkilöstön EAkoulutus ja paloturvallisuuskoulutus on pidetty keväällä TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Lupakäytönnön mukaiset arvionnit (lääni, kaupunki, turvallisuus, terveys, työsuojelu) Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia. Kirjalliset arviot käydään säännöllisesti läpi henkilökunnan kesken ja tarvittaessa ovat ulkopuolisten nähtävillä. Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia. ITE-laadunvalvonnan tuloksista valitaan kehityskohteet ja asetetaan toteuttamisaikatalut (tehdään kirjallisesti ja seurataan). Aktiivisesti yhdessä olemme kehittäneet myös Sanaskodin palvelutoimintamalleja (laatukäsikirja, tuotteistetut palvelut, palvelukuvaukset yms.) Palautetta pyydetään kirjallisesti/suullisesti ja/tai nimettömästi sekä asiakkaista että myös lähettäviltä tahoilta ja sieltä on saatu hyvän palautteen lisäksi myös kehittämiskohteita. Erilliset asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kaksi kertaa vuodessa.

8 Muu asiakaspalaute/reklamaatio kirjataan. Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Asiakaspalautteesta yhteenveto kirjallisesti kehittämissuunnitelmaan. Reklamaatioon annetaan vastaus aina kirjallisesti viikon sisällä sen saamisesta. Laatuvastaavan toimesta seuranta kirjallisesti (ITE-laaduntavonta, asiakaspalaute,kehittämistoimenpiteet). Asiakaskuntoutusta hoitojakson jälkeen pyrimme mahdollisuuksien mukaan seuraamaan sekä motivoimaan asiakkaita vierailemaan Sanaskodilla Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Kuntoutuksen vuorokausihinnat ovat asiakaskohderyhmästä ja tuen tarpeesta riippuvaisia. Voimassa oleva hinnato on nähtävillä yrityksen nettisivulla. Lähettävätahokohtaisesti esim. kilpailutusten pohjalta hinnoittelu sovitaan erillisellä hankintasopimuksella. Asuminen omassa kalustetussa huoneessa (sis. lämpö, sähköt, vesi, wc, suihku) + yhteiset tilat. Ruokailut (aamiainen, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala) Ympärivuorokautinen seuranta ja hoitohenkilöstön paikallaolo Kuntoutussuunnitelmaan perustuva päihde- ja mielenterveyskuntoutus Päihdekuntoutuksen lääkäripalvelut Päihdehuollon laitoskuntoutukseen liittyvät ja päihdekuntotusta tukevat lääkkeet Lääkityksen antamiseen tarvittava hoitohenkilökunta Päihteettömyyden valvonta ja testaus Nimetty omahoitaja ja säännölliset omahoitajakeskustelut. Moniammatillisen henkilökunnan ohjaus ja arjen perustaitojen opetteleminen Palveluohjaajan/sosionomin neuvonta, ohjaus ja tuki taloudellisten etuuksien hakemiseksi Sanaskodin kuntouttava päivätoiminta/työtoiminta (sis. tilat, välineet, tarvikkeet). Laatuarviolomakkeen mukainen virkistystoiminta ja harrastusmahdollisuudet Hoitoyhteenveto tilaajakunnalle ja asiakkaalle Laitoksen ulkopuolella tapahtuva kuntoutus (esim. kaupunkiharjoittelut). Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset - Sanaskoti on valittu Vuosille Turun kaupungin päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi. Vuosille Salon kaupungin mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja kuntoutuksen palvelutuottajaksi. Vuosille Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien päihdehuollon

9 kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi. Vuosille Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelutuottajaksi. Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Sanaskoti Oy on hyväksytty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavaksi päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi. Ei ole, vain omistajien antama pitkäaikainen rahoitus Sanaskoti Oy:lle Tilintarkastuslausunto Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen tilintarkastus on tehty Veikko Salminen HTM. Vakuutukset TyEL -eläkevakuutus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus Pohjola Yritysvakuutus (vahinkovakuutus,keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus) Pohjola TOIMITILAT Huonetilat Tilavassa 1940-luvun 3-kerroksisessa kivitalossa, jossa on - asuinkerros (400 m2), jossa on nykyaikastettuja pääosin yhden hengen asiakashuoneita sekä keittiö- ja ruokailutila - alakerran (400 m2) tiloissa toimii Sanaskodin päivätoimintakeskus, oleskelutiloja, harrastehuoneita ja kuntosali - yläkerrassa (200m2) on neuvottelu/koulutustila sekä varastotilat Yhden hengen huoneet ovat 10-15m2: - 5 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on oma wc ja suihku - 7 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on oma wc ja yhteinen suihku - 3 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on yhteinen wc ja yhteinen suihku (tavoitteemme on remontoida kaikki huoneet siten, että niissä myöhemmin on vähintään oma WC) - 1 kpl on parikuntoutushuone, jossa on oma wc ja suihku Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Kaikilla asiakkailla on lukittavat omat huoneet (kivitalo, tiiliseinät). Keittiö (25m2), ruokailutilat (25m2), toimisto (20m2), oleskeluhuone (40m2), saunatilat (27m2), kokoontumistila (92m2), harrastehuoneita (42m2, 30m2, 22m2, 14m2), puusepänverstat (55m2), varastotilaa (250m2). Ulkona omalla tontilla on harrastustilaa, taukotilaa, grillaustilaa yms. Tilamme eivät sovellu pyörätuolipotilaille, mutta lievästi liikuntarajoitteiset pystyvät liikkumaan rollaattorilla tai kyynärsauvoilla. Kiinteistössä on portaita ja seinällä käsinojat. Sanaskodilla on voimassa oleva ja päivitetty turvallisuussuunnitelma. Palotarkastus on tehty ja terveystarkastus luvun täysikivitalo on peruskorjattu palveluasumiseen soveltuvaksi vuonna 2005 (vesi, viemärit, sähköt, ikkunat, ovet, wc:t, suihkut, sauna, keittiö, huoneet). Tilat ovat tarkastettu ja hyvässä kunnossa.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.3.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Olivia-Hovi Oy/ Karvoshovin päihdekuntoutuskeskus Palvelumuoto

Lisätiedot

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä 02.11.2007

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä 02.11.2007 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 02.11.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Päihdekatkaisuyksikkö TaiteKohta Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax: Puhelin: Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax: Puhelin: Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 11.3.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Päihdekatkaisuyksikkö TaiteKohta Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti. Puhelin: (06) 488 6127 tai 040 539 7001. Sähköposti: kortesjarvi.perhehoitokoti@kan.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti. Puhelin: (06) 488 6127 tai 040 539 7001. Sähköposti: kortesjarvi.perhehoitokoti@kan. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 11.1.2007 Yksikön tiedot Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti Katuosoite: Fräntiläntie 174

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Vanhaniementie 76 Postinumero: 48300 Postitoimipaikka: Puhelin: 05-267500 Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Vanhaniementie 76 Postinumero: 48300 Postitoimipaikka: Puhelin: 05-267500 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kymen A-klinikkatoimi, Kesärantakoti Palvelumuoto Katuosoite: Vanhaniementie

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Telakka Palvelumuoto Katuosoite: Peltolantie 12 Postinumero:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Puhelin: 09-6220 290 Telefax:

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Puhelin: 09-6220 290 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 2.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Tampereen A-klinikka Katuosoite: Sumeliuksenkatu 13 A 8 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (09) 8770 4223 Telefax: (09) 147 761. janne.gustafsson@suoja-pirtti.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (09) 8770 4223 Telefax: (09) 147 761. janne.gustafsson@suoja-pirtti.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 24.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kotkankadun huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Jussintie 13 Postinumero: 81280. Puhelin: 045-291 0009 Telefax: 013-774 447

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Jussintie 13 Postinumero: 81280. Puhelin: 045-291 0009 Telefax: 013-774 447 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 6.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: HELPPI-YHTEISÖ Palvelumuoto Katuosoite: Jussintie 13 Postinumero:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 5.2.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Porin kaupunki/perusturvakeskus/psykososiaalinen yksikkö/avopalvelut

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kolmirannantie 31. Postitoimipaikka: 02070 ESPOON KAUPUNKI. Puhelin: 09-8638412; 09-8811524; 09-8811524

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kolmirannantie 31. Postitoimipaikka: 02070 ESPOON KAUPUNKI. Puhelin: 09-8638412; 09-8811524; 09-8811524 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kolmirannan hoitokoti Katuosoite: Kolmirannantie 31 Postinumero:PL 82203

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Päkintie 32 Postinumero: 49220. Puhelin: 045-6579679 Telefax: etunimi.sukunimi@aklinikka.fi. www.a-klinikka.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Päkintie 32 Postinumero: 49220. Puhelin: 045-6579679 Telefax: etunimi.sukunimi@aklinikka.fi. www.a-klinikka. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kiviniemikoti Palvelumuoto Katuosoite: Päkintie 32 Postinumero: 49220

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 040-708 3939 Telefax: 013-739 550. raija.lindberg@hoitokotituhkimo.fi www.hoitokotituhkimo.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 040-708 3939 Telefax: 013-739 550. raija.lindberg@hoitokotituhkimo.fi www.hoitokotituhkimo.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 9.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: HOITOKOTI TUHKIMO OY Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.1.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KOIVULEHTOYHTEISÖ Palvelumuoto Katuosoite: Pitkälammentie 12

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka )

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka ) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 13.03.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Louhela-yhteisö Katuosoite Kaskistontie 228 Postinumero: 31490

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Päihdealan työkokemus: YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Päihdealan työkokemus: YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 17.2.2008 Yksikön tiedot Nimi: Sepänkylän tukiasuntola Katuosoite: Palomiehentie 1 A Postinumero:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 17.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: 02650 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (014) 2667010 Telefax: Faksi (014) 2667003

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (014) 2667010 Telefax: Faksi (014) 2667003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01.03.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Huumevieroitusosasto Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Säännöt ja hoitokäytännöt Toiminnan esittely Olet tullut tai olet tulossa hoitoon alkoholin, lääkkeiden ja/tai huumeiden käytön vuoksi. Tässä asiakasoppaassa esitellään

Lisätiedot

Arkisin klo 9-16,tarvittaessa sopimuksen mukaan. N. 400 asiakastapaamista vuodessa.

Arkisin klo 9-16,tarvittaessa sopimuksen mukaan. N. 400 asiakastapaamista vuodessa. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.10.2005 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Perhetyönkeskus Katuosoite: Mariankatu 13 A 2 Postinumero: 00170

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Kyminlinna. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Kyminlinna. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 15.2.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Karhulan A-klinikka Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: 48

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.a-klinikka.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.a-klinikka. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.12.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Huumeklinikka Katuosoite: Kirkkokatu 3 C Postinumero: 48100

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 19.2.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Asumisyhteisö Anjalansalo Katuosoite: Kalkkitie 5 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi:Vammalan päihdeklinikka. Postinumero:38200 VAMMALA

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi:Vammalan päihdeklinikka. Postinumero:38200 VAMMALA PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 31.1.2005 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Nimi:Vammalan päihdeklinikka

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Aseveljentie 22 Postinumero: 02650 Postitoimipaikka: Espoo Puhelin: 045 6365033, 09 5486600 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Aseveljentie 22 Postinumero: 02650 Postitoimipaikka: Espoo Puhelin: 045 6365033, 09 5486600 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.02.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Aseveljentie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 11.6.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Katkaisuhoitoasema ja selviämisasema Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut TOIMINTA-AJATUS Mäntän Palvelukoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja tuettua asumista eriikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä jatkokuntoutusta

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Norolantie 19 Postinumero: 50350 Postitoimipaikka: Puhelin: 015 321 280, 050 363 9855 Telefax: 015 337 0333

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Norolantie 19 Postinumero: 50350 Postitoimipaikka: Puhelin: 015 321 280, 050 363 9855 Telefax: 015 337 0333 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.3.11 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Mikkeli-yhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Norolantie 19 Postinumero:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 019 426 7700 Telefax: 019 462 091

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 019 426 7700 Telefax: 019 462 091 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 30.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Ridasjärven päihdehoitokeskus Katuosoite: Kylä-Katilantie

Lisätiedot

Tukea ja kuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Salmentöyryn asumisyksikkö

Tukea ja kuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Salmentöyryn asumisyksikkö Tukea ja kuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Salmentöyryn asumisyksikkö Tietoa yksiköstä Salmentöyryn asumisyksikkö on Kouvolan kaupungin ylläpitämä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 16.9.2010 Yksikön tiedot Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä Vastuuhenkilö Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia PETSAMO 3 Hoitajat 050 366 2039 Kanslia 044 775 8018 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto PETSAMO 3 on 19-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 28.10.2004 Nimi: Solhem hoitokoti ( naisille ) Katuosoite: Vexalavägen 166

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala Katuosoite:

Lisätiedot

AMURI 2 Hoitajat Kanslia

AMURI 2 Hoitajat Kanslia AMURI 2 Hoitajat 044 7758 020 Kanslia 044 7758 019 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto AMURI 2 on 28-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen huoneita.

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi)

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi) AlfaKuntoutus (palvelun nimi) AlfaKuntoutus tuottaa AlfaKuntoutus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tukiasumista tuettua asumista työpajatoimintaa kuntouttavaa korvaushoitoa avopalveluja Asiakkuus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Francan. Tervetuloa! www.alvi.fi FRANCAN PÄIVÄKESKUS LEINIKKITIE 20, 01350 VANTAA P. 040-455 6822

Francan. Tervetuloa! www.alvi.fi FRANCAN PÄIVÄKESKUS LEINIKKITIE 20, 01350 VANTAA P. 040-455 6822 pä i vä k e sk u s 1. FRANCAN PÄIVÄKESKUS 2. FRANCAN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTARAKENNE 3. TOIMISTOVASTUU 4. KEITTIÖRYHMÄ 5. KODINHOITORYHMÄ 6. VIRKISTYS / ERITYISRYHMÄT 7. PALVELUOHJAUS Tervetuloa! FRANCAN

Lisätiedot

Tervetuloa päihdekuntoutukseen

Tervetuloa päihdekuntoutukseen Tervetuloa päihdekuntoutukseen Opaslehtinen lääke/huume katkaisuhoidon tueksi Porin psykososiaaliset laitospalvelut Tervetuloa päihdekuntoutukseen Porin psykososiaalisiin laitospalveluihin. Olet tulossa

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Valtakunnalliset Päihde- ja. mielenterveyspäivät 11-12.10.2011

Valtakunnalliset Päihde- ja. mielenterveyspäivät 11-12.10.2011 Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11-12.10.2011 Päihdepalvelut kotiin Kokemuksia kotona tapahtuvasta alkoholikatkaisuhoidosta ja jälkikuntoutuksesta Råman Päivi, laitoshoidon koordinaattori,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka

Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka Kiipulan ammattiopisto Ammattiopisto Punaportti Tervetuloa asumaan Kiipulan ammattiopiston Punaportin toimipaikkaan

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Orikedon palvelukeskus: 71 paikkanen

Orikedon palvelukeskus: 71 paikkanen Orikedon palvelukeskus: 71 paikkanen Tarjoaa tehostettua ja palveluasumista kaikenikäisille päihdehuollon asiakkaille kuntouttavalla työotteella. 1 hengen asunto 518,00 / kk. 2 hengen asunto 696,00 / kk.

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio Helsingin Diakonissalaitos Heli Alkila Pohdittavaksi kuinka

Lisätiedot

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat 2015 SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat Tervetuloa kuntoutumaan ja virkistymään Ilolansaloon! Palvelukeskus Ilolansalo Ilolankatu 6 24240 SALO p. (02) 7213 300 www.salva.fi SALVA

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

Recovery orietation vastaus

Recovery orietation vastaus Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa Mikä muuttuu kun asenne muuttuu? Lilinkotisäätiö Recovery orietation vastaus Lilinkotisäätiön asumispalveluissa on pitkään kehitetty - asukkaiden

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015 Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1. Heinola Heinola - Palveluasuminen Attendo Oy Hoivakoti Tähtiniemi / Lauttaranta 5 18100 Heinola 044 494 4247 anne.vilkman@attendo.fi w w w.attendo.fi

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Sopimusvuoren kotikuntoutus

Sopimusvuoren kotikuntoutus Association & Foundation Sopimusvuoren kotikuntoutus Tietokoneavusteinen kotikuntoutus on ry:n ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke 15.8.2010-31.12.2011. Osa hankkeen rahoituksesta tulee välittäjä

Lisätiedot