YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: LOHJA Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: SANASKOTI OY Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: LOHJA Telefax: Sähköposti: Internet: / JUKKA PYYKÖNEN Vastuuhenkilö Nimi: KATJA TIAINEN Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): ESLH /So-17ml (viimeisin päätös ) (ENSIMMÄINEN / STU 1093 A) YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT VASTAAVA SAIRAANHOITAJA AMK SAIRAANHOITAJA NELJÄ VUOTTA Kuusi vuotta terveyskeskuksen vuodeosastolla ja neljä vuotta Sanaskoti Oy:n vastaavana Toiminta-ajatus Tarjota aktiivista kuntoutusta ja palveluasumista päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Kohderyhmät Pääasiallinen kohderyhmämme on aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Palvelumme sopivat erityisen hyvin moniongelmaisille asiakkaille, joiden kuntoutuksessa otamme huomioon alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan. Paikkaluku Tehostettu palveluasumisyksikkö 16 -asiakaspaikka (vaativa kuntoutus, ympärivuorokautinen). Sanaskodilla on lisäksi jatkokuntoutukseen soveltuva 6- paikkainen ryhmäkoti Rauhala (ei ymp. vuorokautinen, aktiivinen kuntoutus). Käyttöaste Vuonna 2008: 50%, Vuonna 2009: 84%

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Vuonna 2008: hieman alle 50% (kirjattu kaikki sääntörikkomusten tähden uloskirjatut tai itse kesken kuntoutuksen lopettaneet) eli kuntoutussuunnitelman mukaisesti kuntoutuneiden onnistumisprosentti yli 50% Vuonna 2009: keskeyttämisprosentti on merkittävästi pienentynyt Vuonna 2008: noin 3000 hoitovuorokautta ja 34 asiakasta Vuonna 2009: hoitovuorokausien määrä 4941 hoitovuorokautta ja 79 asiakasta Keskimääräinen hoitojakso Kolme kuukautta Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut Pyrimme tiiviiseen yhteistöhön paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (AA-ryhmät, A-kilta, seurakunnat yms. vapaaehtoisjärjestöt). Sanaskodilla pidetään säännöllisesti hartaustilaisuuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista sekä järjestetään aina tarvittaessa mahdollisuus sielunhoitokeskusteluun. Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt HOITOON HAKEUTUMINEN Paikkatiedustelun ja puhelimessa saatujen esitietojen jälkeen mielellään tutustumiskäynti, jossa molemmin puolin paremmin pystytyään tutustumaan ja selvittämään paikan sopivuutta. Lähettävältä taholta (sosiaalitoimet, päihdeklinikat, A-klinikat yms.) tulisi saada maksusitoumus ja mahdollisesti lääkärin lähete (ei pakollinen). Jos tutustumiskäyntiin ei ole mahdollisuutta, puhelimitse pitäisi saada kartoitettua riittävät esitiedot eri tahoilta. Mikäli aloituspaikat ovat täynnä on mahdollisuus ilmottautua jonoon, josta kuntoutukseen pääsee ilmottautumisjärjestyksessä. Hoitoon tulo Kuntoutukseen tullaan pääsääntöisesti sovitusti maanantain ja torstain klo 8-16 välisenä aikana, ei päihtyneenä. Sovitusti mahdollisuus myös noutaa asiakas lähialueelta. Hoitoyhteisön pyynnöstä pyrimme välttämään perjantain ja sunnuntain välistä aikaa uuden kuntoutujan saapumisessa. Kuntoutukseen tullessa järjestämme uudelle asiakkaalle perehdytyksen ja ensimmäinen viikko on hänen kohdaltaan joustava suhteessa viikko-ohjelmaan. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa jo ennen hoitoontuloa tai viimeistään heti hoidon alussa Sanaskodilla moniammatillisessä tiimissä. Tulohaastattelulla kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, päihdehistoria sekä mielenterveyspalveluiden ja -kuntoutuksen tarvetta mm. psykiatrian konsultaatio. Nämä tiedot vaikuttavat asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan (hoitosuunnitelma). Tehdään kokonaisvaltaisesti esitietojen pohjalta, tulohaastattelussa ja ensimmäisen viikon aikana (kartoitetaan alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset- ja taloudelliset asiat sekä terveydentilanne). Kartoituksen tekee moniammatillinen tiimi (psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdeohjaaja, palveluohjaaja/sosionomi sekä tarvittaessa lääkärimme). Apuna voidaan käyttää AUDIT- ja BDI- kyselymittareita sekä elämänjana, verkostokartta tehtävät sekä Käytössä Sanaskodilla on alkometri, huumeseulat, verenpaine- ja verensokerimittarit. Palvelunohjaajan (sosionomin) kanssa aloitetaan taloudellisten asioiden selvittäminen. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan tämän jälkeen säännöllisesti järjestettävissä hoitoneuvotteluissa sidosryhmien kanssa. Kuntoutuksen alkuvaiheessa tehdään jokaiselle kirjallinen kuntoutussuunnitelma tilannekartoituksen pohjalta. Tekemiseen osallistuu asiakkaan ja nimetyn omahoitajan lisäksi Sanaskodin moniammatillinen tiimi, lähettävän tahon edustajat sekä tarvittaessa asiakkaan sidosryhmät. Asiakkaan kanssa asetetaan realistisia kuntoutustavoitteita ja kuntoutuksen etenemisestä tehdään väliarviota, jotka raportoidaan automaattisesti ja säännöllisesti myös lähettävälle taholle. Väliarvioden avulla hoitopaikka, asiakas ja lähettävä taho voivat yhdessä arvioida asiakkaan kuntoutumisen tavoitteita, niiden saavuttamista, hoitomenetelmien toimivuutta ja niiden painotuksia sekä kuntoutusaikatauluja.

3 HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma - Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kuntoutus (päihde-, mielenterveys-, sosiaaliset ongelmat huomioidaan) - Moniammatillinen, ammattitaitoinen henkilökunta - Tuloksellinen sekä laadukas toimintamalli (portaittainen kuntoutumismalli) - Motivoiva, kodikas kuntoutusympäristö - Lähimmäisen rakkaus yhdistettynä ammattitaitoiseen hoitoon Asiakkaan päihde- ja muiden riippuvuuksien tason ja vaiheen arviointi (kokonaistilanteen arvionti, tiedon kerääminen ja jakaminen). Asiakkaan motivointi, neuvonta sekä läheisten tukeminen. Mielekäs ja motivoiva Sanaskodin oma päivä/työtoiminta sekä virkistystoiminta. Sanaskodilla on erityisesti mielenterveysosaamista päihdekuntoutuksen tueksi. Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Hoitomenetelminä ovat: kodinomaisuus, omahoitajuus, yksilö-, ryhmä-, ja yhteisöhoitomenetelmät sekä suunitelmallinen lääkehoito ja terapeuttinen päivä/työtoiminta. Perusrunko: klo 8 aamupala klo 8:30 aamukokous ja sen jälkeen vapaaehtoinen aamuhartaus klo 9-12 Sanaskodin kuntouttava päivä/työtoiminta klo 12 lounas klo virkistystoimintaa, keskusteluryhmiä, harrastustoimintaa klo 13 keskiviikkona asiakaskokous ja perjantaina "risut ja Ruusut"-kokous klo 14 kahvi klo 17 päivällinen klo 18 iltaohjelmana viikko-ohjelman mukaisesti saunomista, harrastusryhmiä, sekä vapaaehtoisia iltahartauksia klo 20 iltapala Tarkempi, viikkokohtaiseti tarkennettu viikko-ohjelma on aina esillä ilmoitustaululla. Omahoitajuus. Omahoitajakeskustelut asiakastarpeen mukaan 1-2 kertaa viikossa 1-2 tuntia ratkaisukeskeisesti (motivoiva, keskusteleva, tukeva). Myös palveluohjaajan (sosionomi) henkilökohtainen neuvonta, ohjaus ja tuki asiakkaan taloudellisten etuuksien hakemiseksi. Lisäksi tarvittaessa muiden Sanaskodin moniammatillisen tiimin henkilökohtainen tuki. Asiakkaan yksityisyyttä tukee oma kalustettu huone sekä hiljentymistilat. Sanaskoti pystyy tarjoamaan asiakkaalle myös sielunhoidollisia keskustelumahdollisuuksia. Yksilöhoidin pohjana on henkilökohtainen asiakkaan omasta tavoitteesta lähtevä kuntoutussuunnitelma, johon pyritään määritelemään yksilöllisesti mielekäs sisältö päivä/työtoiminnalle sekä harrastuksille, mahdollisuuksien mukaan. Arjen hallinnan edistämiseksi asiakasta velvoitetaan myös pienillä henkilökohtaisilla vastuutehtävillä (mm. keittiö,siivous,pesutupa) Viikko-ohjelman mukaisesti erilaisia terapeuttisia ryhmiä; riippuvuudenhoito-ohjelma, keskustelu-, taide- ja liikuntaryhmiä sekä palaute- ja asiakaskokouksia. Vapaaehtoisena aamu- ja iltahartauksia Sanaskodilla sekä paikkakunnalla muita ryhmiä (esim. AA, A-kilta, seurakuntien tilaisuudet). Asiakkaat yhdessä hoitajien kanssa työskentelevät kodinomaisessa tiiviissä hoitoyhteisössä. Päivittäin on aamukokous, jossa käydään läpi päivän ohjelma ja päivittäiset pienet arjen askareet (mm. siisteys, keittiö, pyykkitupa) toteutetaan yhteisöllisesti vastuutehtäväien muodossa. Kerran viikossa perjantaisin työntekijät ja asiakkaat yhdessä tekevät viikkosiivouksen. Yhteisön asioista keskustellaan yhdessä ja jokaisen mielipidettä kuunnellaan. Mahdollisuuksien mukaan eri näkökulmat huomioidaan päätöksiä tehdessä. Myös asiakkaiden vertaistuki ja elämänkokemuksien jakaminen on kuntouttava elementti. Tärkein yhteisökokous on perjantaisin Risut- ja Ruusut -palautekeskustelu, jossa mukana on henkilökunta ja asiakkaat. Yhteisten akuuttien asioiden lisäksi jokainen kertoo omat kuulumiset ja antaa palautetta yhteisölle ja sen jäsenille. Asiakkailla on lisäksi kerran viikossa oma asukaskokous (hoitajien raporttiaikaan), jossa he keskustelevat keskenään yhteisön ajankohtaisista asioista ja tarvittaessa niitä

4 tuodaan esille perjantain yhteisökokoukseen. Yhteisöhoidossa opetellaan sietämään erilaisuutta ja toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan ja harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Yhteisölle on laadittu kirjalliset säännöt ja käytännöt, joihin kaikki sitoutuvat hoitoon tullessa. Selkeät yhteiset säännöt luovat turvallisuutta yhteisön jäsenille ja sääntöjen rikkomisesta on eriasteisia seuraamuksia. Sääntöjen rikkomiset, retkahdukset tai hoidon keskeytykset käsitellään yhteisökokouksissa. Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Merkkipäivät, yhteiset virkistys retket ja -tapahtumat ovat osa yhteisöhoitoa. Sanaskodilla on käytössä perhehuone, jonne pariskunnat voivat tulla hoitoon ilman lapsia. Yhteistyötä tehdään lasten sijoitustahojen kanssa. Omahoitajan kanssa käydään ratkaisulähtöisesti pari-, perhe-, ja läheiskeskusteluja. Lääkkeellinen kuntoutus on mahdollista. Asiakkaiden hoitoon käytetään kontrolloidusti lääkärin määräämiä lääkkeitä (alkoholiriippuvuus, somaattiset ja psyykkiset). Teemme lääkkeiden mm. bentsojen alentamisohjelmaa lääkärin ohjeiden mukaan. Kuntoutuksen edetessä tavoitteena on vieroittautua riippuvuutta aiheuttavasta lääkityksestä. Lääkkeet säilytetään hoitajien kansliassa lukitussa lääkekaapissa ja hoitohenkilökunta huolehtii asiakkaiden lääkitykstä lääkärin määräysten mukaan. Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Ei opioidiriippuvaisten vieroitus, - korvaus, - tai ylläpitohoitoa. Sanaskodin kuntouttavaan päivätoimintaan sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity, kuntoutussuunnitelman mukaiseti tehtävä työtoiminta, josta maksetaan ahkeruusrahaa (työtoimintaraha) kolmen tunnin ajalta per työpäivä. Teemme myös työkokeiluja yhteistyössä lähettävän tahon ja työvoimatoimistojen kanssa. Tehdään asiakaskohtaisesti verkostokartta ja motivoidaan sosiaalisen verkoston kuntoon laittamiseen sekä järjestetään verkostotapaamisia. Pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaan perheen ja läheisten kanssa. Yhteydenpito hallitusti puhemitse tai sähköpostilla on myös mahdollista. Suunnitelluilla lomilla pyritään vahvistamaan asiakkaan sosiaalisia yhteyksiä läheisiin/perheeseen. Asiakkaan päihteettömyyttä tukevaa sosiaalisen verkoston muodostumista pyritään edistämään. Asiakkaiden keskinäinen vertaistuki on tärkeä osa hoitoa. Asiakkailla on keskenään kerran viikkossa asiakaskokous ja vertaistukea edistää myös ryhmä- ja yhteisöhoitomenetelmät sekä yhteisössä asuminen. Asiakkailla on mahdollisuus myös osallistua paikallisiin AA-ryhmien tai A-kilta - tapaamisiin. Sanaskodin moniammatilliseen tiimiin kuuluu osa-aikainen lääkäri, joka vastaanotto Sanaskodilla pidetään säännöllisesti kerran viikossa ja tarvittaessa puhelinkonsultointimahdollisuus. Lääkäri huolehtii asiakkaiden päihdekuntoutukseen liittyvät asiat ja hän esimerkiksi uusi asiakkaiden reseptejä sekä kirjoittaa A- ja B- lausuntoja. Asiakas sovitusti käyttää oman paikkakunnan erikoislääkäripalveluja ja tarvittaessa sieltä tulee myös asiakasta hoitavien lääkärien konsultaatio. Asiakkaalle voidaan myös maksusitoumukset tarvittaessa pyrkiä järjestämään paikalliseen terveyskeskukseen ja/tai apteekkiin. Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Akuutissa tapauksissa yö- ja viikonloppuaikoina päivystys on paikallisessa aluesairaalassa. Seuloja otetaan systemaattisesti ja satunnaisesti. Puhallukset alkometriin aina kun on liikuttu Sanaskodin alueen ulkopuolella. Käytössä alkometri (Alcotest 6510) sekä huumeseulat (Multi-drug test) pikaseula virtsasta, joka tarvittaessa lähetetään Yhtyneet Laboratoriot Oy:lle tarkempaa analyysiin. Päihteiden käyttö tai hallussapito johtaa kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutuspaikan uudelleen arviointiin. Sanaskodilla motivoidaan asiakkaita monenlaisiin harrastusmahdollisuuksiin mm. liikuntaryhmien kanssa (sauvakävely, lenkkeily, ja läheisessä Lohjan Neidonkeitaassa on mahdollisuus uintiin, kuntosalin käyttöön ja keilaluun). Lisäksi Sanaskodin oma kuntosalisali ja pingis-pöytä on asiakkaiden käytössä. Sanaskoti on Lohjan Virkkalassa, joten pienen kävelymatkan päässä (alle kilometri) on asiakkaiden käytässä myös hyvät kunnalliset palvelut mm. kirjastopalvelut.

5 Sanaskodilla pidetään myös säännöllisesti elokuva- ja karaoke -iltoja sekä erilaisia peli-iltoja. Sanaskodilla on asiakkaiden käytössä oma kirjasto, asiakastietokone, kaksi TV-huonetta sekä askartelu/ompelu -tila ja puutyöverstas. Musiikin soittamiseen on hyvät mahdollisuudet Sanaskodin tiloissa, jossa on valmiina rummut, kitarat + muita soittimia sekä mikrofonit ja vahvistimet. Yhdessä asiakkaiden kanssa teemme myös erilaisia virkistysmatkoja lähiseuduille luontoon tai muihin mielenkiintoisiin yhteisön valitsemiin paikkoihin. Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Yhteisön käyttöön ja avuksi on perustettu Sanaskodin virkistysyhdistys ry, jonka toiminnalla tuetaan henkilökunnan ja asiakkaiden harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Ensimmäisen kuntoutumiskuukauden aikana ovat yölomat kiellettyjä. Tämän jälkeen asiakas tekee lomasuunnitelman ja lomat sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä omahoitajan kanssa. Muut asioinnit pääsääntöisesti Sanaskodin henkilökunnan kanssa (erikoissairaanhoito, oikeudenkäynnit). Vierailut sovitaan etukäteen. Vierailuajat ovat arkisin klo ja viikonloppuisin sekä pyhinä erikseen sovitusti. Yleisen viihtyvyyden säilyttämiseksi tarvitaan ohjeita, yhteisiä sopimuksia ja järjestyssääntöjä. Sanaskodin yleisiä järjestyssääntöjä on noudatettava ja asiakas sitoutuu niihin allekirjoituksellaan kuntoutuksen Asukas ei saa poistua Sanaskodin alueelta ensimmäisen kuntoutumisviikon aikana Asukas tekee lomalle lomasuunnitelman. Lomat sovitaan aina yksilöllisesti yhdessä hoitajan kanssa. Henkilökunnan tulee tietää, missä asukas on lomalla. Vierailuajat ovat arkisin ma pe klo sekä pyhäisin ja viikonloppuisin erikseen sovitusti hoitajan kanssa. Asukas on velvollinen korvaamaan vieraalle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Jokainen asukas huolehtii itse oman huoneensa ja sovitusti yhteisten tilojen siivoamisesta. Asukkaan lopetettuaan kuntoutuksen, tulee hänen siivota ennen lähtöä huoneensa. Ensimmäisen kuntoutumiskuukauden aikana on yölomat kiellettyjä. Alkoholin ja muiden päihteidenkäyttö ja hallussapito kuntoutumiskodissa on kielletty myös lomien aikana. Lisäksi nuuskan hallussapito ja käyttö Sanaskodissa on kiellettyä. Päihteiden käyttö, hallussapito, väkivaltainen käytös tai väkivallalla uhkaaminen kuntoutumiskodissa johtaa kuntoutusmahdollisuuksien ja kuntoutuspaikan uudelleen arviointiin. Tilanteen niin vaatiessa, huoneet tarkistetaan. Huoneistotiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tupakointi tapahtuu ulkona erikseen sovitussa paikassa. Hiljaisuus klo välillä. Oma tietokone (ilman internet-yhteyttä) saa olla huoneessa arkisin klo ja viikonloppuisin klo Tietokoneet ovat muuna aikana säilytyksessä kansliassa. Muiden asukkaiden huoneisiin meneminen ilman asianomaisen lupaa on kielletty. Asukkaan kieltäytyessä noudattamasta yhteisiä järjestyssääntöjä ja sopimuksia, arvioidaan uudelleen hänen kuntoutusmahdollisuudet ja kuntoutuspaikka. Yhteisön päätöksellä asukkaan toimiessa järjestyssääntöjen vastaisesti, hänen kuntoutumisjaksonsa päättyy välittömästi (retkahtaminen tuodaan välittömästi koko yhteisön tietoon). Yhteisissä palavereissa esim. aamukokouksessa sovitut asiat ja säännöt ovat päteviä ja jokaisen tulee noudattaa niitä (huom.säännöt voivat päivittyä määrävälein).

6 Ateriapalvelut Sanaskodilla tarjotaan aamiainen, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala (josta voi ottaa leipää huoneeseen). Erityisruokavaliot toteutetaan. Arkisin talossa on keittöpuolen ohjaaja / emäntä, joka valmistaa lounaan ja päivällisen Sanaskodin omassa keittiössä. Viikonloppuna hoitajat valmistavat ruuat (tarvittavat ruokatarvikkeet on siihen varattu). Vastuutehtävien mukaisesti asiakkaat avustavat keittiötöissä (esille laitto, siivous yms. tukitehtävät). JATKOHOITO Jatkohoito Jatkohoito suunnitellaan kuntoutussuunnitelman pohjalta aina asiakaskohtaisesti ja yhteistyössä tiiviisti asiakkaan, lähettävän tahon ja sidosryhmien kesken, jotta paras mahdollinen asiakkaan tilanteeseen sopiva jatkohoitopaikka (tai kotiin kuntoutus) löytyy. Myös intervallityyppistä siirtymistä tuemme. Sanaskodilla on portaittainen kuntoutusmalli, jossa tehostetusta palveluasumisesta voi kuntoutuksen edetessä ja luottamuksen kasvun jälkeen siirtyä myös läheiseen Sanaskodin ryhmäkotiin. Tässä tilavassa omakotitalossa on asiakkaan käytössä edelleen oma huone sekä yhteiset tilat. Kuntoutumista jatketaan tutun yhteisön parissa ja päivittäin käydään Sanaskodin päivätoimintakeskuksessa ja lounaalla + kuntoutussuunitelman mukaisissa ryhmissä ja harrasteissa. Tuemme asiakkaan siirtymistä ryhmäasumisesta kohti itsenäistä asumista myös Sanaskodin tukiasumispalveluiden avulla. Tällöin asiakas asuu itsenäisesti Sanaskodin vuokra-asunnossa ja hänen hoitokontrolli säilyy entisellään. Mielekkyyttä arkeen asiakas saa osallistumalla Sanaskodin päivätoimintakeskuksen toimintaan (esim. työtoimintaan). Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Lähettävää tahoa raportoidaan automaattisesti ja säännöllisesti kuntoutuksen edetessä. Hoitojakson päätyttyä suullisen palautteen lisäksi lähetetään kirjallinen kuntoutuksen yhteenveto lähettävälle taholle sekä asiakkaalle. Yleensä jatkohoitopaikkaan asiakastiedot sekä Sanaskodin kuntoutuksen yhteenveto menevät lähettävän tahon tai asiakkaan kautta ja tarvittaessa teemme puhelinkonsultaatiota uuden paikan kanssa. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet oppisopimusopisk. muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 3 osa-aikaisesti henkilöstö yhteensä yksikön paikkaluku 17 (0,7 hoitajaa/asiakas) Henkilökunnan vahtuvuus on ollut tähän menessä vähäistä. Koko Sanaskodin toiminnan ajan sen käyttöasteella on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä Sanaskodilla ollut noin yksi työntekijä per asiakas. Paikkalukuun nähden lupaehtojen mukaisesti on ollut ammattihoitohenkilöstöä yli 0,5 työntekijää per asikaspaikka. Lisäksi Sanaskodilla on parhaillaan kolme oppisopimusopiskelijaa, joiden ammattiivalmistuminen tapahtuu lähivuosina. Käytännässä paikkalukuun nähden on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita työtekijöitä on 0,7 työntekijää per asiakaspaikka. Jos toiminnan henkilökuntavaatimukset tiukkenevat nykyisestä esimerkiksi siten, että jokaisessa työvuorossa pitää olla vähintään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

7 Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa ammattilaista (nykyisin Sanaskodilla on kaikissa muissa vuoroissa kaksi, paitsi yövuorossa on yksi henkilö), tulemme tällöin palkkaamaan yhden lisähenkilön yövuoroon ja siirtämään yhden muista vuoroista yövuoroon. Mahdollisuus oppisopimusopiskelijille (mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneisuus). Käytämme sijaisina sosiaali- ja terveyshuollon mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneita ammattihenkilöitä. Sanaskodilla on käytössä oma laaja sijaislista. Aamu- ja päivävuorossa kolme hoitajaa, palvelunohjaaja/sosionomi sekä kaksi päivä/työohjaajaa, illassa kaksi hoitajaa ja yössä yksi hoitaja. Jos toiminnan henkilökuntavaatimukset tiukkenevat nykyisestä esimerkiksi siten, että jokaisessa työvuorossa pitää olla vähintään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista (nykyisin Sanaskodilla on kaikissa muissa vuoroissa kaksi, paitsi yövuorossa on yksi henkilö), tulemme tällöin palkkaamaan yhden lisähenkilön yövuoroon ja siirtämään yhden muista vuoroista yövuoroon. Lääkäri Sanaskodilla säännöllisest viikoittain. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Laaditaan vuosittain kirjallinen koulutussuunnitelma, jota ylläpidetään tarvittaessa. Liitteenä Sanaskodin vuoden koulutusohjelma. Aktiivisesti pyrimme tarjoamaan henkilöstölle erityisesti päihde- ja mielenterveyden menetelmäkoulutusta. Tämä otetaan huomioon työtekijöiden vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Säännöllisesti koko henkilöstölle vähintään kerran kuukaudessa järjestetään ryhmätyönohjaus ulkopuolisen ammatti-ihmisen vetämänä sekä tarvittaessa sisäistä työnohjaus kokoontumisia. Henkilöstöllä on mahdollisuus henkilökohtaiseen ulkopuoliseen työnohjaukseen akuutin tilanteen/tarpeen mukaan, nämä hyväksytään erikseen määräaikaisena johtoryhmässä. Moniammatillisen tiimin keskinäinen konsultointi mm. lääkäri sekä asiakkaan sidosryhmien konsultointi sekä tarvittaessa ulkopuolinen tilanteen mukainen konsultointi. Kerran vuodessa säännöllisesti sekä tarvittaessa johtavan sairaanhoitajan ja henkilökunnan välillä. Lakisääteinen työterveydenhuolto on järjestetty Lohjan terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa. Sanaskodilla on lakisääteinen työsuojeluorganisaatio. Viimeisin työsuojelutarkastus on tehty Uudenmaan työsuojelupiirin toimesta. Koko henkilöstön EAkoulutus ja paloturvallisuuskoulutus on pidetty keväällä TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Lupakäytönnön mukaiset arvionnit (lääni, kaupunki, turvallisuus, terveys, työsuojelu) Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia. Kirjalliset arviot käydään säännöllisesti läpi henkilökunnan kesken ja tarvittaessa ovat ulkopuolisten nähtävillä. Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia. ITE-laadunvalvonnan tuloksista valitaan kehityskohteet ja asetetaan toteuttamisaikatalut (tehdään kirjallisesti ja seurataan). Aktiivisesti yhdessä olemme kehittäneet myös Sanaskodin palvelutoimintamalleja (laatukäsikirja, tuotteistetut palvelut, palvelukuvaukset yms.) Palautetta pyydetään kirjallisesti/suullisesti ja/tai nimettömästi sekä asiakkaista että myös lähettäviltä tahoilta ja sieltä on saatu hyvän palautteen lisäksi myös kehittämiskohteita. Erilliset asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kaksi kertaa vuodessa.

8 Muu asiakaspalaute/reklamaatio kirjataan. Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Asiakaspalautteesta yhteenveto kirjallisesti kehittämissuunnitelmaan. Reklamaatioon annetaan vastaus aina kirjallisesti viikon sisällä sen saamisesta. Laatuvastaavan toimesta seuranta kirjallisesti (ITE-laaduntavonta, asiakaspalaute,kehittämistoimenpiteet). Asiakaskuntoutusta hoitojakson jälkeen pyrimme mahdollisuuksien mukaan seuraamaan sekä motivoimaan asiakkaita vierailemaan Sanaskodilla Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Kuntoutuksen vuorokausihinnat ovat asiakaskohderyhmästä ja tuen tarpeesta riippuvaisia. Voimassa oleva hinnato on nähtävillä yrityksen nettisivulla. Lähettävätahokohtaisesti esim. kilpailutusten pohjalta hinnoittelu sovitaan erillisellä hankintasopimuksella. Asuminen omassa kalustetussa huoneessa (sis. lämpö, sähköt, vesi, wc, suihku) + yhteiset tilat. Ruokailut (aamiainen, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala) Ympärivuorokautinen seuranta ja hoitohenkilöstön paikallaolo Kuntoutussuunnitelmaan perustuva päihde- ja mielenterveyskuntoutus Päihdekuntoutuksen lääkäripalvelut Päihdehuollon laitoskuntoutukseen liittyvät ja päihdekuntotusta tukevat lääkkeet Lääkityksen antamiseen tarvittava hoitohenkilökunta Päihteettömyyden valvonta ja testaus Nimetty omahoitaja ja säännölliset omahoitajakeskustelut. Moniammatillisen henkilökunnan ohjaus ja arjen perustaitojen opetteleminen Palveluohjaajan/sosionomin neuvonta, ohjaus ja tuki taloudellisten etuuksien hakemiseksi Sanaskodin kuntouttava päivätoiminta/työtoiminta (sis. tilat, välineet, tarvikkeet). Laatuarviolomakkeen mukainen virkistystoiminta ja harrastusmahdollisuudet Hoitoyhteenveto tilaajakunnalle ja asiakkaalle Laitoksen ulkopuolella tapahtuva kuntoutus (esim. kaupunkiharjoittelut). Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset - Sanaskoti on valittu Vuosille Turun kaupungin päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi. Vuosille Salon kaupungin mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja kuntoutuksen palvelutuottajaksi. Vuosille Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien päihdehuollon

9 kuntouttavan laitoshoidon palvelutuottajaksi. Vuosille Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelutuottajaksi. Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Sanaskoti Oy on hyväksytty Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavaksi päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi. Ei ole, vain omistajien antama pitkäaikainen rahoitus Sanaskoti Oy:lle Tilintarkastuslausunto Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen tilintarkastus on tehty Veikko Salminen HTM. Vakuutukset TyEL -eläkevakuutus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus Pohjola Yritysvakuutus (vahinkovakuutus,keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus) Pohjola TOIMITILAT Huonetilat Tilavassa 1940-luvun 3-kerroksisessa kivitalossa, jossa on - asuinkerros (400 m2), jossa on nykyaikastettuja pääosin yhden hengen asiakashuoneita sekä keittiö- ja ruokailutila - alakerran (400 m2) tiloissa toimii Sanaskodin päivätoimintakeskus, oleskelutiloja, harrastehuoneita ja kuntosali - yläkerrassa (200m2) on neuvottelu/koulutustila sekä varastotilat Yhden hengen huoneet ovat 10-15m2: - 5 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on oma wc ja suihku - 7 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on oma wc ja yhteinen suihku - 3 kpl on yhdenhengen huoneita, jossa on yhteinen wc ja yhteinen suihku (tavoitteemme on remontoida kaikki huoneet siten, että niissä myöhemmin on vähintään oma WC) - 1 kpl on parikuntoutushuone, jossa on oma wc ja suihku Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Kaikilla asiakkailla on lukittavat omat huoneet (kivitalo, tiiliseinät). Keittiö (25m2), ruokailutilat (25m2), toimisto (20m2), oleskeluhuone (40m2), saunatilat (27m2), kokoontumistila (92m2), harrastehuoneita (42m2, 30m2, 22m2, 14m2), puusepänverstat (55m2), varastotilaa (250m2). Ulkona omalla tontilla on harrastustilaa, taukotilaa, grillaustilaa yms. Tilamme eivät sovellu pyörätuolipotilaille, mutta lievästi liikuntarajoitteiset pystyvät liikkumaan rollaattorilla tai kyynärsauvoilla. Kiinteistössä on portaita ja seinällä käsinojat. Sanaskodilla on voimassa oleva ja päivitetty turvallisuussuunnitelma. Palotarkastus on tehty ja terveystarkastus luvun täysikivitalo on peruskorjattu palveluasumiseen soveltuvaksi vuonna 2005 (vesi, viemärit, sähköt, ikkunat, ovet, wc:t, suihkut, sauna, keittiö, huoneet). Tilat ovat tarkastettu ja hyvässä kunnossa.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot