YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Internet: Sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala Katuosoite: Kuusitie 36 Postinumero: Postitoimipaikka: Haarajoki Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: A-klinikkasäätiö Katuosoite: Fredrikinkatu 20 B 18 Postinumero: Postitoimipaikka: HELSINKI Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Antti Holopainen Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ylilääkäri Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: yleislääketieteen erikoislääkäri (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) päihdelääketieteen erityispätevyys Päihdealan työkokemus (vuosina) 24 vuotta Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 30 vuotta (vuosina): Etelä-Suomen lääninhallituksen lupa yksityisten terveyspalvelujen tuottamiseen / Sosiaalihuollon toimilupa YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Kohderyhmät Paikkaluku Järvenpään sosiaalisairaala tuottaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen hoitopalveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Monitieteellisellä tutkimus- ja kehittämistyöllä parannetaan päihdehoidon tuloksellisuutta ja koulutuksella päihdealalla tarvittavia hoidollisia taitoja. Kaikista riippuvuusongelmista kärsivät henkilöt. Alkoholi-, huume-, lääke-, peliriippuvaiset, miehet, naiset, perheet, 2 dg-potilaat 90 potilaspaikkaa, joista 21 perheille Käyttöaste 71 %

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä 25 % hoitovuorokautta/ 554 potilasta / 900 hoitojaksoa Keskimääräinen hoitojakso 23 vrk intervallit huomioiden, ilman intervalleja 29 vrk Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: ruotsi, englanti ja venäjä rajoitetusti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut - Avustaja tai tulkki on mahdollista ottaa mukaan hoitoon. - Sairaala-alueella kokoontuu AA-ryhmä 3 kertaa viikossa ja NA-ryhmä, jos potilaissa on toimintaan sitoutuneita henkilöitä. Viikottain järjestetään kuljetus Helsinkiin NA-ryhmään ja Nurmijärvelle naisten AA-ryhmään. - Sairaalassa on töissä 3 päivää viikossa sairaalateologi. Hoitoon hakeutumiskäytännöt HOITOON HAKEUTUMINEN - Hoitoon pääsemiseksi tarvitaan lähete (mieluiten lääkärin, päihdesairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän käy myös). - Ennen hoitojakson aloittamista potilaalla tulee olla maksusitoumus. - Vieroitushoitoihin ei edellytetä katkaisu/vieroitushoitoa ennen hoitojaksoa, kuntouttaviin vaaditaan. - Sosiaalisairaalalla ei ole tällä hetkellä ostopalvelusopimuksia - Vammaisten erityistarpeet pyritään ottamaan yksilöllisesti huomioon. Jonotuskäytännöt - Jokaisella osastolla osastonhoitaja koordinoi jonoa ja on yhteydessä potilaaseen tai lähettävään tahoon. Pääsääntöisesti jonosta otetaan hoitoon ilmoittautumisjärjestyksessä, tosin kiireellisen hoidon tarpeessa olevat pääsevät nopeammin hoitoon. - Alkoholi-, lääke- tai huumeriippuvuus ei vaikuta jonokäytäntöihin. Hoitoon tulo - Päihtyneenä hoitoon saapuminen ei ole suositeltavaa, tosin ei este hoidon aloittamiselle. (Vieroitushoitoihin tulijat ovat lähes poikkeuksetta päihtyneitä hoitoon tullessaan.) Kuntouttavaa hoitoa ei voida aloittaa, jos potilas on päihtynyt. Tällöin osa kuntoutusjaksosta menee hukkaan. - Hoitojaksot aloitetaan sopimuksen mukaisesti tiettynä päivänä. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi - Yleensä hoidon tarpeen arviointi on suoritettu jo lähetettä kirjoitettaessa. - Sosiaalisairaalassa toteutetaan erikseen opiaattiriippuvaisten hoidon tarpeen arviointia. Sekä vieroitushoidon että kuntouttavan jakson aikana arvioidaan jatkohoidon tarvetta kaikilla potilailla. - Sosiaalisairaalassa toteutettava hoidon tarpeen arvio perustuu potilaan, moniammatillisen tiimin ja lähettävän tahon yhteiseen arvioon. Tilannekartoitus - Päihdeanamneesi tulohaastattelun yhteydessä (sairaanhoitaja/lääkäri) - Laaja sosiaalinen kartoitus: Asuminen, toimeentulo, perhetilanne, muut sosiaaliset suhteet ja verkostot, rikosoikeudelliset kysymykset (sosiaalityöntekijä) - Kyselymittarit / testit: BDI, ADS, SDS, DAST, EuropAsi, Pompidou, vieroitusmittarit CIWA-Ar, CIWA-B, SOWS - Lastensuojelun kanssa erityisen tiivis yhteistyö sairaalan perhekuntoutusosastolla Hoitosuunnitelma - Hoito/ kuntoutussuunnitelma tehdään ensimmäisellä viikolla yhdessä potilaan ja moniammatillisen tiimin kanssa. Mukana aina potilas, lääkäri, sairaanhoitaja ja/tai sosiaalityöntekijä/sosiaaliterapeutti. Mahdollisuuksien mukaan psykologi ja osastonhoitaja. Tarvittaessa fysioterapeutti. - Hoito/ kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan uudestaan, jos siihen on erityiset perusteet ja yleensä n. 1 kk:n hoitojakson jälkeen.

3 Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma - Katso liitteet HOIDON TOTEUTTAMINEN - JSS:n ydinosaamisaluetta on päihdehoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen, soveltavan tutkimuksen tekeminen em. alalta ja em. toimintoja tukevan koulutuspalvelun tuottaminen - Kuvaus JSS:n hoito-ja kuntoutuspalveluista löytyy sairaalan www-sivuilta - Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia - Omahoitajakäytäntö - Tapaamisia viikottain, tarvittaessa useammin min - Kognitiivinen viitekehys, yleinen voimavarasuuntautunut viitekehys - Hoito-ohjelmat perustuvat ryhmähoitoihin. Ryhmät perustuvat kognitiivisiin työkirjoihin, harjoitustehtäviin ja alustuksiin - Keskusteluryhmiä on 1-2 per arkipäivä - Yhteisöhoitoa käytetään - Yhteisökokoukset, potilaiden vastuualueet yhteisön yhteisissä asioissa - Perheosastolla omat hoito-ohjelmat alkoholi- ja lääkeongelmaisille sekä huumeongelmaisille perheille - Hoidon perusrakenteet samat kuin muissa kuntouttavissa hoito-ohjelmissa - Perhe-, pari-, ja yksilökeskustelut - Tiivis verkostoyhteistyö ja videoneuvottelumahdollisuus Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki - Hoidon tukena laaja-alainen oireenmukainen lääkehoito (somaattiset ja psykiatriset oireet) - Vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa sekä buprenorfiinilla että metadonilla, lääkeaineen vaihdot buprenorfiini vs. metadoni. Ko. hoitoihin yksikössämme arviointioikeudet. - Alkoholiriippuvuuden lääkehoidot (disulfiraami, naltreksoni, akamprosaatti) - Toiminnallinen kuntoutus so. fysioterapiaryhmät mm. rentoutumisen ja kehon hahmottamisen tueksi, käden taitojen ryhmät tekstiili-, arkartelu-, puutyö- ja autoverstaalla toimintakyvyn kartoittamiseksi ja pitkäjänteisen toiminnan opettelemiseksi - Korva-akupunktio ja fysioakustinen tuoli vieroitusoireiden vähentämiseksi - Ohjatut liikuntaryhmät - Mahdollisuus psykologin tapaamiseen, myös neuropsykologi - Sosiaalityöntekijä /-terapeutti tekee hoitojakson alussa sosiaalisen kartoituksen, jossa hahmotetaan myös verkostoa - Verkostokartan laatiminen osana kuntouttavia hoito-ohjelmia - Verkostotapaaminen kuntoutus- ja pitkissä vieroitushoidoissa osa hoitoohjelmaa - Viranomaisverkostot ja potilaan halun mukaan luonnollisia verkostoja. Etenkin perhehoidossa usein potilaiden vanhempia mukana. Vertaistuki - Vertaistuki tulee keskusteluryhmissä. Useimmiten hoitoyhteisössä on jo pidemmälle kuntoutuneita potilaita intervallijaksolla, jolloin heidän kokemuksensa tukevat kuntoutumisen alkuvaiheessa olevia potilaita Lääkäripalvelut - Sairaalan johtajana toimii ylilääkäri - Jokaisella osastolla oma osastonlääkäri - Konsultoiva psykiatri Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen - Päihdelääketieteen professorin kierrot kuukausittain - Päihdeseulat otetaan valvotusti ja analysoidaan Sosiaalisairaalan omassa laboratoriossa - Positiiviset tulokset varmistetaan Yhtyneissä laboratorioissa - Positiivinen testitulos johtaa asian esille ottamiseen yhdessä potilaan kanssa. Tavallisesti seurauksena hoidon keskeytys ja siirtyminen avohoitoon tai johonkin toiseen hoitopaikkaan. Joissakin tapauksissa potilas siirtyy muutamaksi päiväksi sairaalan poliklinikkaosastolle katkaisuun ja on eristettynä muusta hoitoyhteisöstä - Buprenorfiinipitoisuus tehdään kokoverinäytteestä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella. U-bupre seulotaan sosiaalisairaalan

4 laboratoriossa. - Alkometripuhallutukset hoitoon tullessa, lomalta palatessa ja jos on syytä epäillä potilaan käyttäneen alkoholia Harrastus-mahdollisuudet - sairaalan kirjasto - monipuoliset liikuntamahdollisuudet: 6 km ja 10 km ulkoilureitit, liikuntahalli, kuntosali, ulkotenniskenttä, biljardi, erilaisia pelejä, kesällä soutuvene Keravanjoella - Osastoilla televisiohuoneet Loma-ajat ja vierailut - Kuntouttavista yhteisöistä mahdollisuus päästä viikonloppulomalle 2. viikonloppuna hoidon aloittamisesta lähtien. Huumevieroituksessa ei lomia. Lääkevierotuksessa pakollinen lomalla käynti vähintään kerran hoitojakson aikana. Tarvittaessa kuntoutushoidon asiakas voi saada asiointiloman jonain arkipäivänä välttämättömien asioiden hoitamiseksi. - Lomahakemukset ja -suunnitelmat käsitellään yhteisöryhmissä. Loma voidaan jättää myöntämättä, jos suunnitelma ei tue päihteettömyyttä. - Vierailuajat iltaisin ja viikonloppuisin - Huumevieroituksessa ei vierailuja Yksikön säännöt - Matkapuhelimet kielletty kaikilla osastoilla. - Huumehoito-osastoilla yhteydenpito vain hoitoa tukeviin, etukäteen nimettyihin henkilöihin. - Hoidon aikana saa liikkua n. kilometrin säteellä sairaalasta sekä erillisillä ulkoilureiteillä. Auton ja polkupyörän käyttö liikkumiseen kielletty. - Vakavat sääntörikkomukset käsitellään tiimissä, jossa on mukana potilas, yhteisön työntekijöitä, osastonhoitaja ja lääkäri. - Seuraamukset vaihtelevat huomautuksesta hoidon keskeyttämiseen - Uloskirjoitus dokumentoidaan sairaalan potilasasiatietojärjestelmään. Keskeytyneen hoidon osalta kirjataan uloskirjoituksen perusteet. - Riippumatta hoidon päättymisen syystä potilaan jatkohoito yritetään aina järjestää. Aina tässä ei onnistuta, jos hoito keskeytyy varhaisessa vaiheessa. Ateriapalvelut - Sairaalan keittiö valmistaa ruuan - Tarjolla on aina kasvisvaihtoehto ja laktoositon ruoka. - Muut erityisruokavaliot tarvittaessa. Hoitohenkilökunta välittää tiedon erityisruokavaliosta keittiölle uuden potilaan saapuessa. - Arkisin aamupala, lounas, välipala/päiväkahvi, päivällinen ja iltapala - Viikonloppuisin aamupala, myöhäinen lounas ja iltapala JATKOHOITO Jatkohoito - Jatkohoitosuunnitelma tehdään yhdessä potilaan kanssa verkostokokouksessa (huumevieroituksessa potilas ja yksikön työntekijät). Suunnitelmaa ei erikseen allekirjoita, oma hoitaja kirjaa suunnitelman sosiaalisairaalan potilashallinnon atk-ohjelmaan - Kuntouttavissa hoidoissa varmistetaan, että potilaalla on kontaksti jatkohoitopaikkaan ennen hoidon päättymistä. Useimmiten potilas ja yhteisön työntekijä käyvät tutustumassa jatkohoitopaikkaan hoitojakson aikana, jos se ei ole potilaalle ennestään tuttu. - Järvenpään sosiaalisairaalan moniammatillinen kuntoutustiimi ottaa kantaa jatkohoitoon laaja-alaisesti Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle - Epikriisi ja omahoitajan laatima hoitoyhteenveto lähetetään potilaalle ja pyydettäessä ja potilaan luvalla lähettävälle taholle/ maksajalle. - Yhteisöjen työntekijät ovat hoitojakson aikana yhteydessä lähettävään tahoon. Kaikissa kuntouttavissa hoidoissa on myös verkostopalaverit, joissa kerrotaan kuntoutumisen etenemisestä. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 18 (19 henkilöä) saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 54,5 (56 henkilöä) muu hoitohenkilökunta 9 (10 henkilöä)

5 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 25 (27 henkilöä) henkilöstö yhteensä 106,5 (112 henkilöä) yksikön paikkaluku 90 Henkilökunnan vaihtuvuus n. 7 % Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Erityistehtäviin ei suunnitteilla resurssilisäyksiä. Rekrytointia toteutetaan tarpeen mukaan luontaisen vaihtelun puitteissa. Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö - Sairaalassa on opiskelijoita harjoittelemassa: lääkäreitä tekemässä päihdelääketieteen erityispätevyyttä, sairaanhoitaja-, sosiaalityöntekijä-, sosionomi-, toimintaterapeutti-, fysioterapeutti-, lähihoitajaopiskelijoita - Sijaisia käytetään yleisesti - Useimmiten sijaisena toimii henkilö, joka on tutustunut taloon opiskelijana ja saanut silloin perehdytyksen. Uudet sijaiset tekevät yleensä 1-2 työvuoroa ylimääräisenä Resursointi työvuoroissa - Jokaisessa yhteisössä on arkisin omaa henkilökuntaa 1-4 henkeä/työvuoro. Iltaisin ja viikonloppuisin osastoilla päivystävät sairaanhoitajat. Yöllä kaksi yösairaanhoitajaa ja valvoja. - Yötyöntekijät vakiyökköjä - Lääkäripäivystys (puhelinpäivystys) 24 h/vrk - Vammaisen henkilön tulee olla omatoiminen tai mukana pitää olla henkilökohtainen avustaja. Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI - Muutoksen avaimet kognitiivisten menetelmien käyttö päihdetyössäkoulutuksessa (8 ov) tällä hetkellä 6 työntekijää. Tämä on sairaalan peruskoulutus kaikille hoitotyössä oleville työntekijöille. - Sekakäytön ja mielenterveysongelmien koulutuksessa (8 ov) 6 työntekijää. - Mielenterveys ja päihteet AMK-jatkotutkinnossa (40 ov) 1 opiskelija. - Koko sairaalalle laaditaan koulutustoiminnan strategia vuoden 2005 alusta lähtien - Osastojen toimintasuunnitelmat strategialähtöisiä, koulutussuunnitelma-osio tulossa Koulutukseen käytettävissä 1000 (tuhat) euroa / vuosi / työntekijä sekä 10 päivää työaikaa palkallisena. Täydennyskoulutus päivää, vaihtelee työtehtävien ja yksiköiden mukaan Työnohjaus - Hoitoyhteisöillä ryhmätyönohjaus 2 4 viikon välein, ulkopuoliset työnohjaajat. - Osastonhoitajilla hallinnon työnohjaus 4 viikon välein, ulkopuolinen työnohjaaja. - Johtoryhmällä prosessikonsultaatio 3/ /2004, ulkopuoliset konsultit. - Tukipalveluilla työnohjaus 4 6 viikon välein, ulkoiset ja sisäiset työnohjaajat - Yksilötyönohjauksia järjestetty tarpeen mukaan lähinnä itsenäisissä tehtävissä työskenteleville (esim. fysioterapeutti, vastaava sosiaalityöntekijä, tutkimussihteeri ym.) ulkoinen työnohjaus - Useita sisäisiä mentorointisuhteita yksilöohjauksena Konsultointi - Ylilääkärin konsultaatiot lääketieteellisissä kysymyksissä päivittäin - Psykiatrin konsultaatiot tarvittaessa - Päihdelääketieteen professorin kierrot sairaalassa kuukausittain - sairaalan psykologi ja neuropsykologi konsultoivat osastojen työntekijöitä tarpeen mukaan. - Vastaava sosiaalityöntekijä konsultoi osastojen työntekijöitä tarpeen mukaan Kehityskeskustelu - Käydään hierarkisesti 1 2 kertaa vuodessa Työterveyshuolto - Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen kanssa sopimus lakisääteisten minimivaatimusten mukaan. Sopimus sisältää mm. tulo- ja määräaikaistarkastukset sekä päivystysvastaanottotoiminnan. Lääkäri- ja terveydenhoitaja sekä laboratoriopalvelut. - Työntekijöiden hoitoonohjauksessa noudatetaan A-klinikkasäätiön ohjeistusta

6 Työsuojelu - Sairaalassa valittu vaaleilla työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. - Ylilääkäri toimii työsuojelupäällikkönä ja apulaisjohtaja varapäällikkönä. - Työsuojelutoimikunnan kokouksia tarpeen mukaan 4 8 kertaa vuodessa. - Työsuojelussa tehdään yhteistyötä Uudenmaan työsuojelupiirin ja työterveyshuollon kanssa - Vastaava sosiaalityöntekijä kuuluu A-klinikkasäätiön valtakunnalliseen työsuojelutoimikuntaan - Debriefing- palveluista sopimus Järvenpään kaupungin kriisiryhmän kanssa. - Defusing- palveluita antaa tarvittaessa 6 8 sairaalan työntekijää, jolla riittävä koulutus ja kokemus TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi - Toimintoja arvioitiin syksyllä 2004 ITE 2-itsearviointimenetelmällä (Suomen kuntaliitto) Arvioinnin tulokset - Arvioinnin tarkoituksena kartoittaa toimintojen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Analysointi käynnissä Toiminnan kehittäminen - Kehittäminen strategialähtöistä - Toimintaa kehitetään jatkuvasti työn sisällöstä ja arkikäytännöistä lähtien. - Sosiaalisairaalassa on toteutettu vuodesta 1995 laatuprojekteja, joilla on keskitytty yksittäisten toimintojen laadun arviointiin ja parantamiseen. - Vuonna 2002 käynnistyi koko sairaalaa koskeva laatuhanke. - Toimintoja kehitetään myös RAY-projektien avulla - Kehittämistyö on osana yksiköiden ja koko sairaalan kirjallisia toimintasuunnitelmia. Erillistä kehittämiseen keskittyvää toimintasuunnitelmaa ei ole. Asiakaspalaute - Potilaspalautetta on kerätty kuukausiotantana 4 kertaa vuodessa vuosina Potilas vastaa hoitojakson päättyessä arviointilomakkeeseen. - Kunta-asiakkailta (lähettävä taho, prosessin omistaja) palaute kerätty Prosessin omistajalle on lähetetty kysely tietyn potilaan hoitojaksosta. - Jatkossa palautetta tarkoitus kerätä vuorovuosina potilailta ja kuntaasiakkailta. Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta - Intervallijaksoilla 6 kk 10 v. - Sosiaalisairaalan tutkimusyksikkö kokoaa yhteenvedon palautteesta. Palautteen perusteella voidaan ohjata resursseja tiettyjen toimintojen kehittämiseen. Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) - Katkaisu- ja vieroitushoidot (hinnat 147 e 583 e) - Kuntouttavat yhteisöhoidot (hinnat 147 e 226 e). - Omavastuuosuuden perii sekä kunta ja tarvittaessa sairaala. - Intervallihoidon hinta on sama kuin toteutuneen perusjaksohoidon hinta. Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) - Ympärivuorokautinen hoito sairaalassa (hoito- ja kuntoutusyhteisöjen palvelut; moniammatillinen tiimi, laboratoriopalvelut, ruokailut, fysioterapia- ja lääkäripalvelut ja tarvittaessa psykologi- ja psykiatripalvelut. - - Poliklinikkapalvelut - B-todistukset. - Neuropsykologiset tutkimukset - Aivojen CT-kuvaukset Ostopalvelu- ja puitesopimukset - Ei ole ostopalvelusopimuksia.

7 Kelan korvaus - Kyllä - Järvenpään sosiaalisairaala on erikoissairaanhoidon yksikkö. Potilaalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa, kun lainsäädännön avustukselle asettamat edellytykset täyttyvät. Ulkopuolinen rahoitus - A-klinikkasäätiö ylläpitäjänä, joten mahdollisuus hakea RAY-avustusta rakennusinvestointeihin ja kehittämishankkeisiin. - Sosiaalisairaalan tutkimusyksikön kautta kanavoitunut myös STM:n ja Terveyden edistämisen keskuksen projektiavustuksia Tilintarkastuslausunto Vakuutukset - Lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja eläkelainmukaiset vakuutukset henkilökunnalle. - Kiinteistön täysarvovakuutus - Potilaiden osalta vakuutusturva perustuu vahingonkorvauslain ja potilasvahinkolain korvausvelvollisuuteen. TOIMITILAT Huonetilat - Sekä yhden että kahden hengen huoneita (11-15 m2). Perheillä omat huoneet. Yksityisyyden suoja - Perheillä huonekohtaiset wc- peseytymistilat. Yleiset tilat - Hyvät yleiset aula- ja oleskelutilat. Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset - Sairaalassa invalidihuone ja invalidi wc. - Päärakennuksen peruskorjauksen myötä määrä lisääntyy ja vammaisten tarpeisiin pyritään entistä paremmin vastaamaan. Sähköpyörätuoli mahtuu hissiin. - Sairaalalla on palo- pelastussuunnitelma ja viimeisin palotarkastus on tehty keväällä Terveystarkastus on tehty keväällä Kuntokartoitus - Kuntokartoitus on tehty kesällä 1999 ja sen pohjalta on aloitettu päärakennuksen peruskorjaus. Peruskorjauksen 4. vaihe pyritään toteuttamaan v

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 17.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: 02650 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka )

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka ) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 13.03.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Louhela-yhteisö Katuosoite Kaskistontie 228 Postinumero: 31490

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 A-klinikkasäätiö puh. 09 295 2 (28) Toiminta-ajatus tuottaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen hoitopalveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Monitieteellisellä tutkimus-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot