YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: Puhelin: Telefax: Sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: Postitoimipaikka: Kuru Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Tampereen kaupunki Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Markku Ahovainio Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 22 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 7 (vuosina): - YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Johtaja Sosionomi, Tampereen yliopisto. Johtamiseen liittyvät koulutukset on järjestänyt Tampereen kaupunki. Toiminta-ajatus Kohderyhmät Paikkaluku Laitos tarjoaa päihdehuoltopalveluja vaikeasti päihdeongelmaisille, päihteitä pitkään väärin käyttäneille iäkkäille Tamperelaisille. Laitos on toimintamalliltaan täyden ylläpidon sisältävää laitoshoitoa. Iäkkäät päihteitä pitkään väärinkäyttäneet Tamperelaiset. 53 paikkaa, joista 6 paikkaa naisille. Lisäksi tukiasunto Tyrkkölä, jossa 3 huoneistoa. Käyttöaste 83%

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Karkea arvio 5-10%. n hoitopäivää.asiakkaita eri henkilöinä Keskimääräinen hoitojakso Palvelukielet Muut tukipalvelut Muutamasta viikosta useisiin vuosiin. suomi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä ei Katso kohta verkostot. t ruotsi missä kielissä: viittomakielii HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Pitkäaikaishoitoon hakeudutaan joko lääkärin/ sosiaalityöntekijän lähetteellä ja/tai keskitetyn asiakasohjauksen kautta. Lyhytaikaishoitoon pääsee 1-7 päivässä, hoitoon ottamisesta päättää laitoksen johtaja. Jonoperiaatteena käytetään pitkäaikaishoidossa kiireellisyysjärjestystä. Liikuntarajoitteisille varatuile paikoille on keskim. jonotusaika n. 1kk. Asiakkaat otetaan hoitoon ensisijaisesti alueen sairaaloista ( ,18 %:a). Muut tulee kotoa, katkaisuhoidosta tai asumispalveluista, jotka syystä toisesta eivät enää pysty asiakkaitaan hoitamaan. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Arvionti tehdään ennen asiakkaan tuloa laitokseen johtajan, osastonhoitajan, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja lääkärin toimesta, lähetteiden tai Asiakasohjaukseen tulleiden palvelupyyntojen perusteella. Tilannekartoituksen tekevät johtaja, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja sekä lähettävä taho (asiakasohjaus) yhteistyössä. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Laitos on erikoistunut iäkkäiden vaikeasti päihdeongelmaisten hoitoon, josta yksiköllä on 55 vuoden kokemus. Laaditaan erikseen jokaiselle viikolle. Sisältää yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä viriketoimintaa. Toteutuu yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Kts. edellinen. Laitoksessa ei pidetä mitään omia (terapeuttisia)hoitoryhmiä mutta asiakkaat on verkotettu mielenterveystoimiston, A-killan tms..palveluihin. Yhteisöhoidollinen menetelmä, mm. yhteisökokous, säännöllisin väliajoin. Asiakkaden hoitosuunnitelmiin keskeisesti kuuluu asiakkaan sosiaalisen verkoston elvyttäminen ja ylläpito, sekä yhteistyö omaisten kanssa. Lääkinnällinen hoito. Asiakkaiden nykytilanteen ja päihde-ja sairaushistorian kartoitus. Katkaisu yms. määrätyn lääkinnällisen jatkohoidon toteutus. Sosiaalisten asioiden hoito, joka sisältää monenlaisten asioiden selvittelyä mm. asunto-olosuhteiden järjestämistä ym. sekä toiminnallinenhoito, jossa keskeistä on asiakkaiden osallistuminen päivärytmiä jäsentäviin toimintoihin kuntoisuutensa mukaisesti. Lisäksi yksilöhoito, joka on pääasiallisesti yksilöohjausta ja neuvontaa.

3 Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Ateriapalvelut Yhteydet A-klinikka säätiöön, A-kiltaan, omaisiin, kotipalveluun yms. A-kilta Laitoksen lääkärillä on lääketieteellinen vastuu huoltokodissa toteutettavasta hoidosta. Vastaanotot säännöllisesti kerran viikossa, puhelinkonsultaatio päivittäin. Puhallutus alkometrerillä tehdään tarvittaessa. Säännöllistä päihdeseulontaa ei laitoksessa ole. Viriketoimiitila Johtola, jossa mm.kirjasto, pelejä, tv..lisäksi ohjaajien järjestämää viriketoimintaa päivittäin sekä laitoksen ulkopuolelle suuntautuvat retket. Laitoksessa on lisäksi kuntosali sekä ympäristössä hyvät lenkkeily mahdollisuudet. Lomista sovitaan yksilöllisesti johtajan, osastonhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Laitoksen vierailuaika klo Yksikössä on järjestyssäännöt jotka käsitellään asiakkaan tulotilanteessa sekä yhteiset pelisäännöt joita käsitellään koko hoitoyhteisön kanssa puolivuosittain. Yksikössä on oma ruokahuolto (keittiö ja henkilöstö). JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Kotiutusvaiheessa asiakkaat pyritään kytkemään tarvittessa kotipalvelun tai kotisairaanhoidon palveluihin, A-killan tms. toimintaan. Hoitotiedote. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 2 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 11 muu hoitohenkilökunta - tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 7 henkilöstö yhteensä 20 yksikön paikkaluku 53 + tukiasunnot 6 Perushenkilöstö on kokolailla pitkäaikaisissa työsuhteissa, ohjaajissa ja hoitajissa on viime vuosina ollut vaihtuvuutta, vuositasolla 2-3 henkilön kohdalla. Sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilöstön saatavuus selkeästi vaikeutunut. Opiskelijoiden käyttö vähäistä, vuositasallo 1-2. Sijaisten saatavuus kohtuullinen. Resursointi työvuoroissa Päivävuorossa n. 7-8 työntekijää, ilta- ja yövuoroissa 2. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Päihdekoulutus on ollut pääsääntöisesti A-klinikka säätiön järjestämänä, sekä kaupungin omana koulutuksena. Sairaanhoitaja osallistuu systemaattisen pitkäkestoiseen työhyvinvointi valmentaja koulutukseen. Vuoden 2009 aikana on suunitelmissa koko hoitohenkilöstön pitkäkestoinen päihdetyön täydennyskoulutus.

4 Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Laaditaan vuosittain. Järjestetään tarvittaessa. Ei ole. Yksilötason työnohjaukseen ei ole mahdollisuuksia; ryhmätyönohjaus haussa. Tarvittaessa muut asiantuntija organisaatiot. Käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa. Järjestetty tampereen kaupungin toimesta Tullinkulman työterveydessä. Tampereen kaupungin työsuojelu organisaatio. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arviodaan vuosittain palveluiden tilaajan kanssa, sekä asiakaskyselyillä. Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Palvelu toteutetaan tuotantosopimuksen, palvelukuvauksen ja yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisestii ja sovitulla tavalla ja laatutasolla. Toiminta on ollut tarpeeseen nähden oikea aikaista ja oikein mitoitettua. Ainoana tehokkuuden mittarina on ollut suoritteiden mittaaminen. Vaikuttavuutta ei ole mitattu. Painopiste alueena lyhytaikaishoidon, viriketoiminnan ja laatumittareiden kehittäminen. Asiakaspalaute Asiakaskyselyt, tehty viimeksi helmikuussa Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Käsitellään hoitoyhteisössä ja huomioidaan hoidon kehittämisessä. Seuranta tehdään vuosittain. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Asiakasmaksulain mukaisesti. Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus - Toiminta on täyden hoidon- ja ylläpidon sisältävää laitoshoitoa. Ei ole. - Ulkopuolinen rahoitus - Tilintarkastuslausunto Kaupungin oma tilintarkastus.

5 Vakuutukset Rahastot ja Turva. TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Huoltokoti toiminnassa 2-4 hengen huoneita sekä itsenäiset tukiasunnot. Huoltokoti toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan salassapito säädökset suojaavat yksityisyyttä. Asumisviihtyvyyttä rajoittaa yksittäisten asiakashuoneiden puuttuminen. Kohtuullisen laajat ja tilavat. Kaikkineen kiinteistö ei ole käyttötarkoitukseen paras mahdollinen. Kulkeminen tiloissa esteetöntä, ja rampit helpoittavat myös liikuntarajoitteisten elämistä. Paloturvallisuus erittäin hyvä, laitos on sprinklattu ja läpi vuorokauden henkilöstöä paikalla. Terveystarkastukset tehdään säännön mukaisesti. Tilakeskus tekee vuosittain kuntokartoitukset, sekä tekee tarvittavat korjaukset.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot