AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu 50 C 4, 4. kerros Postinumero: Postitoimipaikka: Helsinki Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä Polikliininen palvelu Tuettu asuminen Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta Päiväkeskus Nimi: Kalliolan kannatusyhdistys ry Katuosoite: Sturenkatu 11 Postinumero: Postitoimipaikka: Helsinki Puhelin: Telefax: Sähköposti:

2 Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Kallio Liisa Virkanimike: Klinikan johtaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, työnohjaajatutkinto Päihdealan työkokemus (vuosina) 10 vuotta Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): 10 vuotta Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) 1997 YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Tarjottavat palvelut Hoitaa huumausaineiden käyttäjiä ja auttaa heitä tulemaan omavaraisiksi, täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Klinikka tuottaa myös koulutus- ja konsultaatiopalveluja yhteisöhoidon ja hoito-ohjelman osalta. Ryhmämuotoinen kuntouttava avohoito-ohjelma huumeongelmaisille asiakkaille. Kohderyhmät (ikärajat) 18-vuotta täyttäneet huumausaineiden käyttäjät. Aukioloajat Arkisin maanantai perjantai klo Vuosittainen asiakas- ja käyntimäärä Toteutumattomat hoitokäynnit Palvelukielet Muut tukipalvelut Asiakasmäärä 28 vuonna 2003 Avohoito-ohjelman aloittanut asiakas sitoutuu osallistumaan sovitusti hoitotapahtumiin. Toistuvat poisjäämiset aiheuttavat hoidon tarpeen uudelleen arvioinnin. suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei PALVELUUN/HOITOON HAKEUTUMINEN Palveluun/hoitoon hakeutumiskäytännöt Asiakas ottaa itse yhteyttä Avokiskoon ja varaa ajan arviointitapaamiseen. Arvioinnin perusteella (2-3 käyntiä) ja infokäynnin (nyt hoidossa olevan oppilaan antama info hoidosta) sovitaan hoidon aloittamisesta tai ohjataan asiakas vieroitushoitoon tai laitoshoitoon. Ei tarvita erillistä lähetettä. Maksusitoumus tarvitaan. Joillakin kunnilla on ostopalvelusopimus (Helsinki, Espoo). Ennen avohoito-ohjelman aloittamista vaaditaan riittävä vieroittautuminen päihteistä. Vammaisia henkilöitä voidaan ottaa hoitoon.

3 Jonotuskäytännöt Päihtyneiden palvelu Asiakkaita otetaan jonoon arvioinnin ja infokäynnin jälkeen. Jonotusaikana asiakas käy harvakseltaan ilmoittautumassa Avokiskossa (1-2 kk:n välein). Kun paikka vapautuu asiakas kutsutaan hoitoon. Jonotusaika vaihtelee. Suosittelemme että jonotusaikana asiakas hoitaa itseään muualla (AA/NA-ryhmät, A- klinikat, Nuorisoasemat, päihdehuollon laitokset) ja paikan vapautuessa arvioidaan hoidon tarve uudelleen yhdessä hoitavan tahon kanssa. Päihtyneet asiakkaat ohjataan katkaisu-/vieroitushoitoon. PALVELUN/HOIDON SUUNNITTELU Palvelun/hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Palvelu-/hoitosuunnitelma Ennen hoidon aloittamista edellytetään arviointi, joka sisältää 2-3 käyntiä Avokiskossa. Arviointi sisältää Avokiskon terapeuttien haastatteluja ja tarvittaessa hoidon suunnittelua asiakkaan verkoston kanssa. Hoito-ohjelman alussa asiakkaan elämäntilanne ja päihteidenkäyttö historia kartoitetaan haastatteluin ja asiakkaan itsensä tekemien kirjallisten tehtävien avulla. Asiakas lähetetään satunnaisiin valvottuihin päihdeseuloihin. Yhteenvedot aikaisemmista hoidoista kerätään. Arvioinnista vastaavat Avokiskon vastaava (YTM, psykoterapeutti et) ja päihdeterapeutti. Hoito-ohjelman alussa kukin asiakas käy Kiskon klinikan lääkärin (päihdepsykiatrian el) arvioinnissa. Alkukartoituksessa on käytössä Europasi-lomake. Lastensuojelun tukitoimia ja muita viranomaisverkostoja käytetään arvioinnin tukena tilanteen mukaan. Hoitosuunnitelman tekee em. moniammatillinen tiimi sekä asiakas yhdessä. Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti yksilöllisissä hoitoneuvotteluissa asiakkaan kanssa ja verkostopalavereissa, joihin kutsutaan tarpeen mukaan mm. lähettävän tahon edustajia, perheenjäseniä ja muita asiakkaan hoitoon osallistuvia viranomaisia. Hoito-ohjelma kestää keskimäärin 1,5 vuotta, mutta sen päättymisestä sovitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. PALVELUN/HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja Hoito-ohjelma Avokisko toteuttaa Kiskon yhteisöhoitoa avohoitoon soveltavaa huumeongelmaisille tarkoitettua, kuntouttavaa, psykososiaalista, ryhmämuotoista, lääkkeetöntä hoitoohjelmaa. Kiskon yhteisöhoito on Daytop-yhteisöhoitomalliin perustuva terapeuttinen yhteisö, joka on kaiken toiminnan peruselementti. Muut hoito-ohjelmaan sisältyvät peruselementit ovat AA/NA/ohjelmat, sosiaalikuntoutus sekä yksilö- ja ryhmäterapia transaktioanalyyttisen viitekehyksen mukaan. Kiskon klinikan vuonna 2005 julkaistu arviointitutkimusraportti (Katja Heikkilä: Arviointitutkimus yhteisöhoidosta huumeklinikalla, Turun yliopiston sosiologian laitos) sisältää kuvauksen Kiskon yhteisöhoidosta. Yksilöhoito Asiakkaalla on mahdollisuus käydä ryhmähoidon ohella tarpeen mukaan yksilökeskusteluja Avokiskon terapeuttien kanssa. Keskimääräinen päivystys/terapia-istunnon pituus on 1 1,5 tuntia. Avokisko hoito toteutetaan pääosin hoidollisissa ryhmissä, joita ovat terapiaryhmä transaktioanalyyttisen viitekehyksen mukaan ja sosiaalikuntoutusryhmä, jossa lähestymistapa on kognitiivinen. Hoitomalli on yksilöterapiaa ryhmässä, jossa ryhmän palaute ja ryhmäprosessi tehostavat kunkin jäsenen henkilökohtaista prosessia. E.m. lähestymistapojen ohella sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa käytetään myös toiminnallisia ja draamamenetelmiä, hahmoterapian menetelmiä, kuvataideterapiaa ja kehoterapiaa. Yksilöhoidon menetelminä lisäksi vihanpurut terapeutin johdolla sekä trauma- ja surutyöskentely. Mikäli asiakkaan elämäntilanne kriisiytyy ja avohoito ei ole riittävän turvallinen

4 Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Neuvonta- ja ohjauspalvelut hoitomuoto tilanteen läpikäymiseen, asiakas voi joustavasti siirtyä kriisihoitoon laitokseen Kiskon klinikalle. Tilanteen rauhoituttua hoidon tarve arvioidaan yhdessä uudelleen ja asiakas voi palata avohoitoon. Hoitoryhmä (8 asiakasta, 2 terapeuttia) kokoontuu kahtena päivänä viikossa a` 5 tuntia (klo ). Menetelmien osalta kts. edellinen kohta. Daytop-yhteisöhoitoa sovelletaan avohoidossa. Tarkempi kuvaus Kiskon klinikan arviointitutkimusraportissa. Läheiskurssit tarpeen mukaan. Läheisillä ja perheenjäsenillä on mahdollisuus osallistua Kiskon projektina kehitetyn Kehittyvä Vanhemmuus-koulutusohjelman kursseille ja ryhmään. Kiskon yhteisöhoidossa ei käytetä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä eikä päihdelääketieteessä käytettäviä lääkkeitä. Somaattiset sairaudet hoidetaan asianmukaisella lääkityksellä (kuten diabetes, epilepsia jne.). Klinikalla on päihdepsykiatrian erikoislääkäri, joka tarvittaessa tekee lähetteet myös em. sairauksien jatkotutkimuksia varten. Jos lääke ei sovellu käytettäväksi Kiskon klinikalla, siirretään asiakas muuhun asianmukaiseen hoitoon ainakin lääkekuurin ajaksi. Seksuaaliterapeutti, fysioterapeutti. Yhteisömenot: yhteiset retket, esim. laskettelu, teatteri, näyttelyt. Yhteinen ateriointi ryhmäpäivinä. Asiakkaita ohjataan käyttämään oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä löytämään päihteettömyyttä tukevia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Asiakasta tuetaan järjestämään itselleen päihteetön asuinympäristö. Sosiaalinen verkosto ja tuki Asiakas kartoittaa yhdessä terapeutin kanssa sosiaalisen verkostonsa ns. verkostokartan ja sukupuun avulla. Verkostotapaamisia järjestetään säännöllisesti hoitojakson aikana. Näihin voivat osallistua tarpeen mukaan asiakkaan läheiset ja tarvittavat viranomaiset. Tarvittaessa järjestetään perhe- ja paritapaamisia. Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Yksikön säännöt Kiskon klinikalla on oma tuntitoiminen lääkäri (päihdepsykiatrian erikoislääkäri), joka arvioi myös avohoidossa olevien hoidon tarpeen. Lisäksi käytetään oman asuinalueen yleisterveydenhuollon- ja erikoislääkäripalveluja. Hoito-ohjelmaan kuuluu koko hoidon ajan satunnaisesti otetut päihdeseulat, jotka toteutetaan valvotusti Kurvin Huumepoliklinikalla. Tulokset lähetetään Avokiskoon. Positiiviset huumetestitulokset varmistetaan lähettämällä Kurvin Huumepoliklinikalta uusintatutkimuksiin Yhtyneet Laboratoriot Oy:hyn. Buprenorfiini tutkitaan aina Yhtyneet Laboratoriot Oy:ssä. Mikäli testitulos on positiivinen myös uusintatutkimuksen jälkeen asiakas uloskirjoitetaan hoito-ohjelmasta. Uloskirjoituksen yhteydessä hänet ohjataan suoraan katkaisuhoitoon. Hänellä on mahdollisuus palata uudelleen hoitoon katkon ja arvioinnin jälkeen. Yksiköllä on omat Avokiskon pelisäännöt, joiden noudattamiseen asiakas sitoutuu hoitoon tullessaan. Sääntöjen rikkomiset käsitellään aina hoitoryhmässä. Uhkailu, fyysinen väkivalta ja ryhmän sisäiset seksisuhteet aiheuttavat välittömän uloskirjoituksen hoidosta. JATKOHOITO Hoidon päättäminen Jatkohoitoon ohjaaminen Hoidon yhteenveto Avokisko hoito-ohjelman kesto on n. 1,5 vuotta. Asiakkaan kanssa yhteisissä hoitoneuvotteluissa ja verkostotapaamisissa sovitaan hoidon päättämisestä. Hoidon loppuvaiheessa arvioidaan yhdessä myös hoidon tarve jatkossa ja asiakas käy tutustumassa jälkihoitoryhmään. Viimeisen 2-3 kk:n ajan hän voi käydä Avokiskon hoitoryhmässä harventaen käyntejään. Hoito päätetään Avokiskon hoitoryhmässä ns. siirtyjäis-juhlassa. Avokisko hoito-ohjelmaan kuuluu jälkihoito (1 vuosi), mikä toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan joko jälkihoitoryhmässä (2x/kk) tai yksilökäynnein. Tarvittaessa asiakasta autetaan järjestämään myös joku muu tarvittava jatkohoitopaikka. Tarvittaessa klinikan lääkäri voi kirjoittaa lähetteen ja lausunnon esim. Kela:lle. Hoidosta tehdään yhteenveto, joka voidaan lähettää asiakkaan luvalla mahdolliseen jatkohoitopaikkaan ja asiakkaalle itselleen.

5 HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) henkilökunnan lukumäärä sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 2 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet muu hoitohenkilökunta 1 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 3 yksikön paikkaluku 8 Yksi henkilö. henkilötyövuodet Yhteisöhoidolle tyypillisesti osalla henkilökunnasta on oma toipumiskokemus, rekrytoitaessa edellytämme vähintään viiden vuoden raittiutta, jatkossa kaikilta,yös vähintään päihdetyön ammattitutkintoa. Pyritään toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin ja siihen, että työtä voidaan tehdä työpareina. Yksikkö toimii opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Yksiköllä on mahdollisuus palkata sijaisia tarpeen vaatiessa. Oma perehdyttämiskoulutus. Avokiskossa tehdään päivätyötä virka-ajan puitteissa, 2-3 henkilöä paikalla. Ei päivystystä. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Työnohjaus Konsultointi Työterveyshuolto Työsuojelu Koko Kiskon klinikan henkilöstö on transaktioanalyyttisessä terapiakoulutuksessa. 20 opintoviikkoa vuodessa. 30 päivää vuodessa/henkilö euroa per henkilö per vuosi. Yksikössä tehdään vuosittain kirjallinen koulutussuunnitelma. Yksiköllä on kolme ulkopuolista työnohjaajaa. Yksi työryhmän työnohjaaja, yksi asiakastyönohjaaja ja yksi työnohjaaja esimiehille. Psykologi, transaktioanalyytikko Stefan Sandström ja psykologian tohtori, psykoterapeutti vet Irma Karila toimivat konsultteinamme asiakastyönohjauksen muodossa. Työterveydenhuolto on järjestetty Työterveyspalveluja tuottavien lääkäriasemien toimesta, joista palvelu ostetaan. Kalliolassa toimii työsuojelutoimikunta ja kriisiryhmä. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute EuropASI -seurantalomakkeen käyttö aloitettu vuoden 2005 alusta. Vuosittain järjestetään entisille asiakkaille seurantakokoontuminen. Seurantatapaamisten tuloksista kertyy oma sisäinen hoidon vaikuttavuuden seuranta. Omassa seurannassa ajalla 11/98 8/2004 on todettu, että Avokiskon hoito-ohjelman on aloittanut 45 asiakasta, joista n. puolet on käynyt koko hoito-ohjelman läpi. Hoidon loppuun käyneistä n. 90 % on pysynyt täysin raittiina vielä hoidon päätyttyä seurantaa tehty 6 vuoden ajan. Kiskossa on meneillään Ray:n rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Myös klinikan laatukäsikirjan tuottaminen on osaltaan toiminnan kehittämistä. Seurantakokoontumisessa entiset asiakkaat kertovat suullisesti ryhmässä kuulumisensa. Tästä tehdään työntekijöiden toimesta kooste joka jaetaan työryhmässä.

6 Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Käynti- /palvelumaksu(t) Muut maksut (jotka eivät sisälly käynti- /palvelumaksuun) Ulkopuolinen rahoitus Siirtyjäisissä (oppilas siirtyy jälkihoitovuodesta seuranta-aikaan), jotka tapahtuvat Avokiskon hoitoryhmässä, kuullaan mitä asiakkaalle on tapahtunut hoidon jälkeen. Asiakas palaute / kuulumiset käsitellään ja jaetaan koko työryhmälle, jonka pohjalta myös kehittämistyötä tehdään tarpeen mukaan. Seuranta tapahtuu seurantapäivillä, jolloin entiset asiakkaat kutsutaan kerran vuodessa Avokiskoon tapamaan toisiaan ja henkilökuntaa. Seuranta-aika on viisi vuotta. Seurannan välineenä aletaan käyttää myös Europasi-lomaketta vuoden 2005 alusta. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä TALOUS V / kuukausi. Hoitomaksu sisältää: - 2 ryhmäpäivää viikko (a`5 tuntia), ryhmässä 2 terapeuttia - yksilökäyntejä tarvittaessa ja yksilöllisen suunnitelman mukaan - verkostotapaamisia n. 3 kertaa hoidon aikana - perhetapaamisia tarpeen mukaan - päihdepsykiatrin arviointi Kiskon klinikalla + matkakulut - satunnaisesti otetut päihdeseulat Kurvin Huumepoliklinikalla - lounas + kahvit ryhmäpäivinä - muutaman kerran vuodessa toteutettavat yhteiset retket ja virkistyspäivät - Ei ole. Ei TOIMITILAT Asiakastilat Yksityisyyden suoja Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus Avokisko sijaitsee Helsingin Mäkelänkadulla Kalliolan Kiskon klinikan Helsingin yksikön yhteydessä. Sisäänkäynti on hiljaiselta sisäpihan puolelta. Avokiskolla on käytössään yksi tilava ryhmähuone ja kaksi huonetta työntekijöille sekä yhteiset tilat Helsingin yksikön muiden toimijoiden kanssa (odotus- ja seurustelutila, keittiö, neuvotteluhuone, koulutustila, saniteettitilat). Ks. ed. Tiloihin pääsee pyörätuolilla (talossa on hissi). Yksikössä on inva-wc. Sisustuksessa ja hoitomateriaaleissa on otettu huomioon näkövammaisten tarpeet. Esim opasteet ja hoitomateriaalit pistekirjoituksella.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot