YKSIKÖN PERUSTIEDOT Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: Postitoimipaikka: Outokumpu Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Selena ry Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Marjo Mäntykivi Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Yrittäjä/ Päihdetyönohjaaja -sosiaalialan perustutkinto,päivähoitaja - ammatillinen täydennyskoulutus, draamamenetelmät, luovat menetelmät - mielenterv.päihde -ja kriisityön erikoistumisopinnot - kriisityö, avoin AMK - päihdetyön ammattitutkinto - taideterapeuttiset menetelmät - 6 vuotta Päihdealan työkokemus (vuosina) Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus - 6 vuotta (vuosina): Itä-Suomen lääninhallitus/ylitarkastaja Matti Pelli, lääninsosiaalitarkastaja Kirsi Kaikko Lupa tuottaa yksityisiä sosiaalihuollon palveluja, tuettua asumispalvelua ja palveluasumista. Viimeisin lääninhallituksen tarkastuskäynti kevät 2006 YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Tarjoamme kokonaisvaltaista yksilöllisyyden huomioivaa yhteisöhoitoa, sekä tuettua asumispalvelua. Pyrimme tukemaan ja pitämään yllä asiakkaiden

2 Kohderyhmät Paikkaluku toimintakykyä päivittäisillä askareilla, piha -ja sisätöillä. Haluamme turvata jokaiselle taloon tulevalle päihteettömän toipumisympäristön. Hoitokodissa ja sen ympäristössä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, joihin asiakas sitoutuu hoidon alkaessa. Hoitoprosessi etenee omassa tahdissaan. Kaikki alkaa aina luottamuksen rakentamisella, yhdessä eläen, tehden ja opetellen. Siitä hyvä jatkaa askel kerrallaan, yksilöllisessä rytmissä. Päihdekuntoutusta ja tukea tarvitsevat täysi-ikäiset miehet ja naiset, sekä pidempia aikaista tuettua asumispalvelua tarvitsevat henkilöt. Käyttöaste 10 paikasta jatkuvassa käytössä on keskimääräisesti 9 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoitojakso Palvelukielet Muut tukipalvelut vuonna 2007 n. 40 asiakkaasta 1 keskeytti hoidon omasta tahdostaan. Uloskirjoituksia sääntörikkomusten vuoksi oli 40/ 3klp vuonna 2007 hoitovuorokausia kk, asumispalvelussa n. 6kk suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: viittomakieli ei Talon ulkopuoliset ryhmät AA/NA, SRK A-ryhmä, erikoishoidot, työtoiminta, vapaaajantoiminta, intervallijaksot, luovat toiminnat Hoitokodilla käytössä 1 kpl n. 40m2 tukiasunto HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Kuntien sosiaalitoimen, A-klinikoiden. Tk lääkäreiden ja Päihdesairaanhoitajien kautta. Asiakkaalla tulee olla maksusitoumus ennen hoitoon tuloa. paikat täyetään hakeutumisjärjestyksessä Hoitoon tullaan sovitusti, mieluiten maaanantai - torstai välisinä päivinä. Asiakas voidaan noutaa lähialueilta, Joensuun seutu, Kuopio ja näiden juna - ja linjaautoasemilta. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Pääsääntöisesti hoidontarpeen arvioi lähettävä taho ennen hoitoon tuloa. Hoidon tarvetta arvioidaan hoitosuhteen aikana. Arvion tekee silloin lääkäri yhteistyössä asiakkaan ja hoitokodin työntekijän kanssa. Asiakkaan perustiedot kirjataan, elämäntilannetta pyritään kartoittamaan mahdollisimman rehellisesti, lääkitys - ja reseotiasiat päivitetään. Asiakkaan kanssa käydään viikottain yksilökeskusteluja ja häntä tuetaan kaikenlaiseen yhteisön toimintaan niin yhteisön sisällä kuin ulkopuolellakin. Kullekin pyritään antamaan riittävästi aikaa laskeutua paikkaan ja tutustua taloon. Hoitosuunnitelma tehdään jokaisen kuntouttavassahoidossa olevan asiakkaan kanssa. Asiakas asettaa itselleen tavoitteet joita käydään yhdessä pohtien läpi työntekijän kanssa. Tavoitteissa pyritään rehellisyyteen ja etenemään realistisin mielin. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Ydinosaaminen: Ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen, kiireettömyys ja avoimuus kaikessa tekemisessä ja olemisessa. Yhteisön voiman hyödyntäminen ja eteenpäin

3 Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Ateriapalvelut elämässä ohjaaminen, sekä peräänantamaton elämäntarkoituksen ikuinen etsiminen. Hoito-ohjelma: Elämän perusrytmin tasapainoittaminen, arjessa selviytyminen, asteittainen vastuullisuuden kehittyminen, oman elämän näkeminen ylä- ja alamäkineen, muutostyöskentely- kohti eheämpää elämää. Erityishuomiona päihteidenkäyttö ja sen aiheuttamat voitot ja tappiot. liite Hoitosuunnitelma Yksilökeskustelut Itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävät täydentävät hoidot Vapaaehtoiset AA/ NA ryhmät ( talon ulkopuolella ) 2-3 krt kuukaudessa avoin A-ryhmä ( kodalla ) Yhteisöpalaverit eli komitea Kongikeskustelut Pienryhmätoiminnat Yhteisön arkeen ja juhlaan osallistuminen Lääkkeet säilytetään toimistossa lukollisessa kaapissa ja jaetaan valvotusti lääkärin ohjeiden mukaisesti. Hoitoon tullessa asiakkaalla on hyvä olla ajantasalla olevat reseptit ja lääkkeet mukana. Lääkeiden tarpeellisuutta voidaan arvioida hoitojakson aikana lääkärin opastuksella, myös lääkevieroitus on mahdollista. Vaihtoehtoisethoidot vapaaehtoisia Halutessaan asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä läheisiinsä. Myös henkilökunta on valmis keskustelemaan läheisten kanssa ja ohjaamaan heitä avunpiiriin. Verkostokokoukset ovat asiakkaan toiveesta mahdollisia järjestää. Muuten tuemme asiakkaita päihteettömään verkostoon ja harrastuksiin. Osallistumme vertaistukiryhmiin 2-3 kertaa kuukaudessa, halutessaan asiakas voi käydä myös AA/NA ryhmissä, henkilökunnassa on työntekijöitä joilla myös omakokemus toipumisesta. Pääsääntöisesti käytämme terveyskeskuslääkäriä, jonka palveluun ulkopaikkakuntalaiset tarvitsevat erillisen maksusitoumuksen. Tarvittaessa ostamme myös lääkäripalveluja yksityiseltä lääkäriasemalta. Talossa on käytössä tarvittaessa pika päihdeseulat ja alkometri. Tieto on aina luottamuksellista ja asiakkaan tulee suostua testaukseen. Positiivinen tulos varmennetaan tarvittaessa. Päihteidenkäyttö on kiellettyä ja johtaa uloskirjoitukseen. Hoitokodilla on mahdollista harrastaa; kuntosalia, pingistä, biljardia, puutöitä, tekstiilipainoa, maalausta ja piirtämistä, sekä puutarhan -ja pihojenhoitoa. Uinti ja kalastus mahdollisuudet ovat kesäaikaan omassa pihassa, talvisin käymme läheisessä avannossa ja keväällä pilkillä. Ympäristössä on mukavia lenkkeily -ja ulkoilu mahdollisuuksia, sekä marja, että sienimetsiä. Asiakkailla on käytössä oma tietokone ja nettiyhteys, johon saa opastusta tarvittaessa henkilökunnalta. Halutessaan asiakkailla on mahdollisuus myös osallistua erilaisiin autotalliprojekteihin. Talon ulkopuolisia harrastuksia ovat olleet uimahalli ja keilailu. Erä -ja luontokeskus palveluineen. Lomista sovitaan aina etukäteen, talon pelisääntöjä noudattaen. Vierailuista tulee ilmoittaa muille yhteisönjäsenille ja vierailijoiden on oltava ehdottomasti selvinpäin. Kaikkien vieraiden on tultava "henkilökunnan kautta", tarvittaessa henkilökunta voi kieltää veiraita tulemasta. Päihteidenkäyttäjä kuvioista pyritään eroon. liite Arkisin talossa on keittäjä, viikonloppuisin asiakkaat osallistuvat ruuanvalmistukseen. Aamu -ja iltapalan asiakkaat tekevät itse. Hoitokodilla on päivittäin kaksi lämmintä ateriaa + aamu -ja iltapala. Kahvia asiakkaat saavat keittää halutessaan ja sitähän menee. JATKOHOITO

4 Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Jatkohoitosuunnitelma lähettäväntahon ja asiakkaan kanssa yhteistyössä, joka paikan päällä tai puhelimitse. Intervallijaksot sovittaessa. Tuemme asiakasta myös hänen kotiuduttua, yhteys säilyy usein vielä!/2-1v. hoidosta lähdettyä. Ollaan yhteydessä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä tai käydään tapaamassa toisiamme puolin ja toisin. Tarvittaessa mahdollisuus kriisihoitoon. Hoidon päätyttyä postitetaan hoitokertomus, jossa yhteenveto hoitojaksosta ja mahdollinen jatkosuunnitelma, joko ehdotus tai sopimus. Hoitosuhteen aikana olemme yhteydessä puhelimitse ja pyrimme myös järjestämään tapaamisen hoitokodilla tai lähettäväntahon toimipisteessä. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1 / 12v saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 1 / 4 v. muu hoitohenkilökunta 2 / 1/2-6 v. tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 1 / 4 v. henkilöstö yhteensä 5 yksikön paikkaluku 10 Henkilökunnan vaihtuvuus toimintaa ollut 5 vuotta, sama henkilökunta yhtä lukuunottamatta ollut viimeiset 4 vuotta. Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Palvelukseen halutaan lääkäri joka ei kysy asiakkaalta mitä lääkettä hän haluaisi mahdollisesti ja millä annostuksella. Työaika olisi noin 2 h kerran kuukaudessa hoitokodilla, sekä tarvittaessa mahdollisuus puhelin konsultaatioon. Alan opiskelijat ovat aina tervetulleita ja heitä onkin ollut keskimäärin 2 opiskelijaa per lukukausi. Viikonlopputuuraajia ja sijaisia käytetään lähes joka kuukausi ja aina tarvittaessa esim. loma- aikoina Arkisin vuorossa on aina 2-3 henkilöä, viikonloppuisin 1-2henkilöä + mahd. vapaaehtoistyöntekijät ja opiskelijat HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Päihdetyön ammattitutkinto Taideterapeuttiset menetelmät Pyrimme osallistumaan alan kursseihin ja koulutuksiin siinä määrin kuin katsomme sen olevan mahdollista ja tarpeellista pysyäksemme ajantasalla asioista. Lisäksi vuosittain joku henkilökunnasta on suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai alan erityisopintoja, sekä hoitomenetelmiä. Keväällä 2008 alkaa Logoterapiakoulutus, loppuvuodesta suunnitteilla Psykiatrisentyön erityisammattitutkinto oppisopimuksella. Työnohjaus -ja terapiapalvelu Leena Hiltunen. Työnohjaus toteutetaan tällä hetkellä kerran kuukaudessa ja ryhmäohjauksena. Henkilökunnalla on mahdollisuus saada konsultaatioapua usealta eritaholta mm. työnohjaaja, päihdesairaanhoito ja yksityinen lääkäriasema. 1-2 kertaa vuodessa Erillistä sopimusta ei ole, tarvittaessa terveyskeskuksen lääkärit ja sairaanhoitaja. Pohjois- Karjalan työsuojelupiiri

5 TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Toimintaa arvioidaan sekä kirjallisella että suullisella asiakaspalautteella. Yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään yllä mahdollisimman avointa keskustelua toiveiden ja ideoiden suhteen. Henkilökunta arvioi omaa työtään päivittäin yhteisillä keskusteluilla. Palaute on ollut hyvinkin positiivista, ehkä yksi kymmenestä silloin tällöin osoittaa tyytymättömyyttään toimintaamme kohtaan. Yleisesti sekä lähettävätaho, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä toimintaamme. Poislähteneiden kirjavaan joukkoon mahtuu monenlaista, joku on elänyt jo vuosia ilman päihteitä, joku raitisteli muutaman kuukauden, joku aloitti opinnot ja muutti toiselle paikkakunnalle, joku palasi perheensä luokse ja jatkoi juomista ja joku ei. Vilpitön tavoitteemme on kuitenkin aina tehdä jokaisen kohdalla parhaamme ja edetä sen verran kuin se on mahdollista juuri siinä hetkessä. Toimintaa pyritään kehittämään yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi vuosi vuoden jälkeen. Tässä tärkeänä tekijänä on asiakkaiden antama palaute, sekä henkilökunnan kouluttautuminen muuttuvaa maailmaa ajatellen. Asiakkaat antavat hoitojakson aikana suullista palautetta ja hoidon lopussa kirjallisen palautteen nimettömänä. Tähän heitä myös kannustetaan. Parhaat ideat syntyvät juuri asiakkaiden mielessä. Palautteet huomioidaan ja niistä keskustellaan henkilökunnan kanssa, mutta myös tarvittaessa talon yhteisessä komiteassa. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) kuntouttavahoito tuettu asumispalvelu Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Sisältää hoidon ja tuen lisäksi päivittäiset ateriat, kuljetukset, puhelut, hygienian. Erikoissairaanhoidonpalvelut, reseptilääkkeet, tupakat ja vaatteet. 1 ostopalvelusopimuskunta Asiakkailla oikeus KELAn kuntoutusrahaan Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset vuosittain tilitoimisto Harri Henttunen Joensuu Lähivakuutus TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Tilavat 1 h huoneet ( 14m2-30m2 ), osassa huoneista parveke. Kaikki huoneet ovat 1h huoneita jotka ovat jakautuneet muutaman huoneen soluihin. Jokaisessa solussa yksi yhteinen lukittava wc -ja peseytymistila. Halutessaan asiakas voi saunoa yksin, saunan ovi lukollinen.jokaisen omaa aikaa ja rajaa kunnioitetaan.

6 Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Yhteiset isot oleskelu -ja ruokailutilat. Keittiö on kaikkien käytössä. Harrastustiloja on ympäri taloa. Hoitokodin pihassa vanha puukoulu jossa verstastilat ja tekstiilipaino. Sauna -ja peseytymistiloissa on neljä suihkua joissa kaikissa väliseinät. Rannassa kesäkäytössä oleva rantasauna ja grillikatos, sekä ympärivuoden käytössä oleva kota. Hoitokodilla useita rappusia. Asuminen ja toiminnat tapahtuvat usein monessa kerroksessa ja eri puolilla taloa. Rapuissa on kaiteet, muttei liuskoja. Talossa sähköinen palohälytysjärjestelmä, sekä tarvittava alkusammutuskalusto. Palo -ja terveystarkastukset tehty ohjeiden mukaisesti. Syksyllä 2007 uusittu palotikkaita ja lisätty sammutuskalustoa. Kunnossa on.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHKE

PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHKE PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 Yhteistyöllä tukea toipumisen tielle on päihdekuntoutujia tukemaan suunnattu hanke, jossa etsitään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0116577-1 Toimipaikka: Vammaistenpalvelut Ryhmäkoti Jatko

Lisätiedot