YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: Postitoimipaikka: Värtsilä Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Tea Vänskä ja Pia Vänskä Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: Postitoimipaikka: Värtsilä Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: ja Vastuuhenkilö Nimi: Pia vänskä Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) vastaava ohjaaja Sosionomi AMK Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 1v (vuosina): Toimimme Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämillä sosiaalihuollon ISLH /So17 ja terveydenhuollon ISLH /So-35ml laitosluvilla. YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT 5v Toiminta-ajatus Kohderyhmät Ympärivuorokautista kokonaisvaltaista psykososiaalista huumekuntoutusta huumeja sekakäyttäjille sekä ensikoti toiminta raskaana oleville päihteidenkäyttäjille ja vauvaperheille. 18 vuotta täyttäneet huume- ja sekakäyttäjät. Paikkaluku 10, joista 2 ensikotipaikkaa raskaana oleville päihteiden käyttäjille. Käyttöaste Vuonna Vuonna Vuonna

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuonna % Vuonna % Vuonna % Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoitojakso Vuonna vrk / 37 asiakasta. Vuonna vrk / 37 asiakasta. Vuonna vrk / 39 asiakasta. Vuonna vrk. Vuonna vrk. Vuonna vrk. Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut NA- ja AA-ryhmiin osallistuminen mahdollista. Seurakunnan työntekijät tarvittaessa. Vapaaehtoistyöntekijöitä ei ole käytössä. HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Kotikunnan lähettämänä, lähettävä taho määrittää katkaisuhoidon tarpeen. Varausjärjestyksessä. Sovitusti arkena, tuloaika sovitaan yksilöllisesti. Päihtyneenä ei hoitoon. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Tilannekartoitus Omaohjaaja (terv. huollon tai sosiaalialan tutkinto) kartoittaa laaja-alaisessa tulohaastattelussa (lomake), kartoitus kirjallisessa muodossa. Lääkäri tekee terveydentilaan liityvän kartoituksen. Yhteydenpito asiakkaan omaan lastensuojelun työntekijään puhelimitse ja/tai verkostotapaamisissa. Lastensuojeluilmoitus puhelimitse ja/tai kirjallisesti lastensuojelun työntekijälle. Hoitosuunnitelma Kuntoutussuunnitelman laadintaan osallistuu asiakas, omaohjaaja sekä asiakkaan nimeämä työryhmän jäsen. Suunnitelman tekoon voi myös osallistua lähettävä taho. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään asiakkaan toimintakyky ja kuntoutustarve elämän eri osa-alueilla. Asiakas asettaa kuntoutusjaksolleen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkastetaan 1-1,5 kk:n välein ja kuntoutussuunnitelmat toimitetaan yhteistyötahoille.

3 HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Kokonaisvaltainen psykososiaalinen päihdekuntoutus ja päihdeäitien/perheiden ensikotitoiminta kognitiivisen psykoterapian työmenetelmillä. Lääkeavusteinen psykososiaalinen kuntoutus korvaushoitolääkkeillä. Katso viikko-ohjelma. Terapeuttinen omaohjaajatyöskentely. Keskustelut kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Verkosto- ja perhetyö kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Arkielämän taitojen opettelu ja vertaistuki. - päivittäin yhteinen aamu- ja iltahetki - maanantaisin tavoiteryhmä ja perjantaisin palauteryhmä - keskiviikkoisin keskusteluryhmä - teemaryhmät 1x/vko (aiheina mm. vanhemmuus, parisuhde, itsetunto) - viikonloppuisin yhdessä tekemistä ja kokemista KostamoKodissa sovelletaan yhteisöhoidon menetelmiä;viikko-ohjelman tarkennus viikoittain. Arjen askareet toteutetaan yhteisöllisesti, samoin harrastetoiminta. Vastuista, velvollisuuksista, oikeuksista ja vapauksista viimekädessä vastuu henkilökunnalla. Perheterapia asiakkaan perheille asiakaslähtöisesti toteutetaan menemällä perheen luo tai perhe tulee KostamoKodille. Prosessissa mukana asiakas, omaohjaaja ja tarvittaessa perheterapeutti. Kuntoutuksen alkuvaiheessa vieroituksessa voidaan käyttää bentsodiatsepiinipohjaisia lääkkeitä. Kuntoutuksen edetessä tavoitteena vieroittautua bentsodiatsepiinipohjaisesta lääkityksestä. Perussairauksien lääkitys lääkärin määräysten mukaisesti. Korvaushoitolääkkeinä Suboxone, Subutex tai Metadon. Korva-akupunktio, seksuaalineuvonta, terveyskasvatus, seikkailupedagogia, verkostotyö ja luovien toimintojen ryhmät. Verkostotyö niin läheisten kuin viranomaisten kanssa on oleellinen osa kuntoutusta. Verkostotapaamiset toteutetaan 1-1,5kk välein lähettävän tahon luona. Asiakkaan läheiset voivat vierailla KostamoKodilla sovitusti, yöpyminen järjestetty. Asiakastovereiden päivittäinen tuki ja mentorointi. Ostopalveluna psykiatrian erikoislääkäri KostamoKodilla joka toinen viikko, lisäksi puhelinkonsultaatio mahdollisuus. Äkillisiä tapauksia varten sopimus paikallisen terveyskeskuksen kanssa. Virtsatesti otetaan valvotusti. Positiivinen tulos huumeseulassa varmennetaan tarvittaessa lähettämällä näyte Yhtyneet Laboratoriot Oy:lle tarkemman tiedon saamiseksi. Positiivisesta tuloksesta seuraa suunnitelmallinen kuntoutusjakson keskeytys. Alkoholin vaikutus todetaan alkometrillä.

4 Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Ateriapalvelut - artesaanien ohjaus kättentaidoissa - monipuolinen harrastepaja - säännölliset urheiluhallivuorot - retket - musiikki. Ohjatut ryhmät 1x/vk. - maaseudun luonto moninaisin mahdollisuuksin (luonto on iso osa kuntoutusta, esim. ryhmiä toteutetaan luonnossa) - ohjattu kunto-ohjelma yhteisön omalla kuntosalilla - yksilöllisiä harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan Harjoitteluvapaata asiakas voi anoa oltuaan kuukauden KostamoKodissa. Asiakas laatii kirjallisen harjoitteluvapaa-anomuksen, työryhmä tekee päätöksen harjoittelusta, joka myönnetään yksilöllisesti. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen sopimus ja suunnitelma. Harjoittelusta ollaan yhteydessä lähettävään tahoon. Asiakkaan läheiset voivat vierailla KostamoKodilla sovitusti, majoitus järjestyy omien tilojen puitteissa. Jos asiakas poikkeaa KostamoKodin tavasta elää, asiakas ja paikalla oleva henkilökunta käsittelevät rikkomuksen välittömästi. Hetkessä pyritään löytämään muutosta ylläpitävä ratkaisu. Väkivaltainen käytös ja päihteiden käyttö johtavat suunnitelmalliseen kuntoutusjakson keskeytykseen. Keskeytys suunnitellaan yksilöllisesti ja kirjataan. Kuntoutusjakson keskeytymisestä ollaan yhteydessä lähettävään tahoon. Kaksi-kolme asiakasta on kerrallaan keittiövastuussa, tarvittaessa ohjaajat tukena. Yhteisössä viisi yhteistä ruokailuhetkeä;aamupala, lounas, päiväkahvit, päivällinen ja iltapala. Tarvittavat välipalat asiakkaat ottavat itse. Erityisruokavaliot huomioitu. (omavalvontasuunnitelma). JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Avokuntoutus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jatkohoidon kanssa tehdään yhteistyötä verkostopalaverein. Suunnitelmalliset intervallijaksot KostamoKotiin. Verkostopalavereissa, puhelimitse, kirjallisesti. Kirjallinen kuntoutusyhteenveto asiakkaalle, lähettävälle taholle ja jatkohoitoon. Tietojen antamisesta asiakkaalta pyydetään kirjallinen lupa. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen henkilökuntaa 6, saaneet henkilötyövuodet 62,5 terveydenhuollon koulutuksen saaneet henkilökuntaa 3, henkilötyövuodet 56 muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 9 yksikön paikkaluku 10 Vuonna 2009 yhteisössämme vaihtunut sairaanhoitaja.

5 Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Haemme yhtä sairaanhoitajaa. Työssäoppimispaikkana sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Sijaisia käytämme tarpeen mukaan. Perehdytys laatujärjestelmän kautta opiskelijoille ja uusille työntekijöille. Aamuvuorossa 2 työntekijää, välivuorossa 1 työntekijä, iltavuorossa 1-2 työntekijää ja yövuorossa 1 työntekijä. Lisäksi omistajat 2 vahvuudessa mukana. Lääkärin puhelinkonsultaatiomahdollisuus 24h/vrk, lisäksi paikallisen terv.keskuksen päivystys. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Tällä hetkellä ei menossa menetelmäkoulutuksia. Vuodelle 2010 laadittu kirjallinen henkilöstön koulutussuunnitelma. Täydennyskoulutus koulutussuunnitelman mukaisesti. Ryhmätyönohjaus 1x/kk. Työnohjaajana Minna Proskin-Karvinen. Mahdollisuus myös yksilötyönohjaukseen. Yrittäjä osallistuu yrittäjätyönohjaukseen 1x/kk. KostamoKoti on toiminut päihdealan kouluttajana mm. valtakunnallisilla huumetyölaisten neuvottelupäivillä vuonna Verkostotyö muiden sosiaali- ja terveysalan yritysten kanssa. Toiminnan kehittäminen Sunprofile Oy, laatujärjestelmä. TietoKate Oy, taloushallinto. Työtyytyväisyyskysely ja kehityskeskustelut 1x/vuosi, keskustelut kirjataan. Sopimus Helli liikelaitoksen kanssa työterveyshuoltoon. Työsuojelu ohjeistettu. Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset - Laatujärjestelmä. Sisäiset auditoinnit, johdonkatselmus ja ulkoiset auditoinnit vuosittain, sekä mittarit ja tavoitteet. - Keittiössä omavalvontasuunnitelma. Terveystarkastajan tarkastukset. - Lääkehuollossa lääkehuollon suunnitelma. - Lääninhallitus. Vuosittain toimintakertomus ja tarkastukset. - Paloviranomaisten tarkastukset ja päivityskoulutukset. - Kyselykaavake lähettävälle taholle toiminnastamme, sekä asiakastarvekysely. - Kuntoutuksessa olevien asiakkaiden kirjallinen- ja suullinenpalaute. - Sosiaalipsykologian opinnäytetyö v Toiminnan arvioinnin tulosten arviointi tehdään arvioitavan asian luonteen mukaisesti joko välittömästi, kuukausittain tai vuosittain.

6 Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Toiminnan kehittäminen pohjautuu edell. mainittuihin arviointeihin ja asettettuihin tavoitteisiin. Kehittämisen laadusta riippuen laaditaan eritasoisia projektisuunnitelmia. Laatujärjestelmä. KostamoKodin laatujärjestelmä on saanut DNV:n myöntämän sertifikaatin ISO 9001:2000 pvm:llä Kts. kohta toiminnan arviointi. Välitön palaute yhteisön yhteisissä hetkissä käsitellään heti. Palauteryhmä joka perjantai, jossa mukana asiakkaat ja henkilökunta. Asiakkailta kerätään palautetta myös yhteisön retkistä ja teemaryhmistä. Palaute myös kuntoutussuunnitelmapalavereissa ja verkostoissa lähettävältä taholta. Kuntotussuhteen loputtua pyydämme kirjallista palautetta palvelun ostajalta. Kirjallinen palaute asiakkaalta kuntoutuksen puolivälissä ja lopussa. Palautteet käsitellään työryhmässä ja huomioidaan kehittämisessä. Toiminnan seurantaa tehdään kuukausipalavereissa, johdonkatselmuksessa ja hallituksen kokouksissa.seuranta pohjautuu mm. edell. mainittuihin mittareihin ja tavoitteisiin ja toteutumaan. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Kuntaosuus; - Ei korvaushoitoasiaakkaalta ja Metadon korvaushoitoasiakkaalta 155,70. - Suboxone, Subutex korvaushoitoasiakkaalta ja ADHD lääkitysasiakkaalta 170,70 - Lapsi ensikotipaikalla 84 Asiakasosuus kaikilta 30,30 Alv 0%. Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Kuntaosuus; Päihdekuntoutus, yksilö- ja perheterapia, moniammatillinen henkilökunta ja ohjaaja paikalla ympärivuorokauden. Psykiatrian erikoislääkärin palvelut. Lääkkeet ja lääkehoidon toteuttaminen. Huumeiden todentaminen virtsasta ja tuloksen varmentaminen tarvittaessa laboratoriossa. Alkoholipitoisuuden varmentaminen alkometrillä. Kuntoutukselliset ryhmät, vertaistukiryhmät. Korva-akupunktio. Virike- ja harrastetoiminta. Arjen taitojen opettelu. Syntymäpäiväjuhlst js muistamiset. Kuljetukset ja harjoittelujaksojen matkakulut sekä ruokaraha. Laadun varmistaminen. Omaohjaajan tuki; keskustelut kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelman laadinta ja sen tarkentaminen kuukauden välein. Verkostopalaverit. Tuki virastoasioissa ja käytännön asioiden hoidossa. Kotiutumisen suunnittelu ja dokumentointi sekä lausunnot. Lapsi ensikotipaikalla: Ohjaaja äidin tukena synnytyksessä. Äidin käyttäminen sairaalassa vauvan luona.yhteistyö äitiys- ja lasten poliklinikan, lastenneuvolan ja lastensuojelun kanssa. Ristiäis-/nimiäisjuhlien järjestäminen. Vanhemmuuden tukeminen ja tuki lapsen hoidossa. Lapsen tarvitsemat tarvikkeet. Asiakasosuus; Asuminen, sähkö, lämpö ja vesi. Jätehuolto, puhelimen ja internetin käyttö. Lehdet ja tv. Hygienia, siivous ja vaatehuolto. Piha-alueiden kunnossapito. Vakuutukset. Ateriat johon kuuluu aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Kahvit ja välipalat kodinomaisesti.

7 Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset Perusterveydenhuoltoon Tohmajärven terveyskeskukseen ja tarvittaessa erikoissairaanhoitoon. Maksusitoumuskäytäntö. KELA:n kuntoutusrahakelpoisuus myönnetty Lupanumero 65/323/2005. Ei ole ulkopuolista rahoitusta. KostamoKoti Oy on saanut Soliditet Finlandin myöntämän luottoluokitus AAA Sertifikaatin. Tuloskontrolli Oy/KHT Heikki Hartikainen. Vakuutusyhtiö Pohjola: potilasvakuutus, henkilökunnan tapaturma- ja henkivakuutus, toiminnan vastuuvakuutus, yrityksen oikeusturva, myrsky-, vuoto-, murto-, ryöstö- ja palovakuutus, yritysvakuutus, toiminnan keskeytysvakuutus, henkilökeskeytysturva, liikennevakuutukset. TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus 1 hengen huoneita 6 kpl 2 hengen huoneita 2 kpl 2 hengen huone intervallikäyttöön Naisille ja miehille on erilliset wc:t ( 5 kpl) ja suihkutilat ( 3kpl ). Osa huoneista lukollisia. Kodikkaat ja toimivat: - ruoanvalmistuskeittiö - olohuone/ruokailutila - pienryhmätila - aulatilat - pyykkitupa - terapiatila (musiikki- ja pelihuone) - punttisali - askartelutilat - pihasauna - toimistohuoneet 3 kpl (2 henkilökunnan toimistoa ja lääketoimisto) Toimitilamme eivät sovellu vaikeasti liikuntavammaiselle. Palotarkastus tehty Päivitetty palo- ja pelastussuunnitelma. Terveystarkastus Itä-Suomen lääninhallituksen tarkastus Helli liikelaitoksen tarkastus Työterveyshuollon tarkastus Työäsuojelipiirin tarkastus Kuntokartoitus tehty , Kaprakka ja Tohmajärven kunta.

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 12.3.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015

PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 17.3.2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot... 3 2.1.2

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot