YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: Postitoimipaikka: Espoo Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Alvi ry Katuosoite: Pohjoinen Rautatiekatu 19 C 26 Postinumero: Postitoimipaikka: Helsinki Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Jukka Suurmäki Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Johtaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Lh, Psykoterapeutti, JET (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 5 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 10 (vuosina): Lääninhallituksen tarkastus , lupa myönnetty Ylitarkastaja Ritva Nissinen. - Palotarkastus Terveydensuojeluviranomaisen tarkastus Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen lausunto YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Kohderyhmät Paikkaluku Tuottaa tehostettua päihdehuollon asumispalvelua yhteisöllisin menetelmin aikuisille ja nuorille aikuisille. Asiakkaina ovat moniongelmaiset ihmiset. Päällimmäisinä ongelmina ovat sekä päihde- että mielenterveysongelmat. Naiset ja miehet, joilla on sekä päihdeongelma että mielenterveysongelma. Ns. kaksoisdiagnoosi asiakkaat. 10 asiakaspaikaa ja 1 kriisipaikka. Käyttöaste Vuonna %

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoitojakso Palvelukielet Muut tukipalvelut Vuonna % Vuonna / 18 Vuonna vrk / n. 5 kk suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua AA, NA tai A-killan ryhmätoimintoihin Kartanossa on mahdollisuus järjestää hartaus- ja sielunhoitopalveluita. HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Asiakkaaksi tullaan katkaisuhoidon kautta. Yhteys vastaavaan ohjaajaan, jolloin hän kertoo paikkatilanteen. Vastaavan ohjaajan kanssa sovitaan tutustumiskäynti asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Vastaava ohjaaja tietää aina sen hetkisen jonotustilanteen ja antaa ohjeet jonoon asettumiselle, mikäli se on tarpeellista. Hoitoon ei voi tulla päihtyneenä. Infokäynnin jälkeen sovitaan mahdollisesti päiväkäynnit, päivä-yökäynnit ja tutustumisviikko. Tämän jälkeen lähettävän tahon kanssa tehdään asiakkuuspäätös ja siirrytään asiakkaaksi. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, lähettävän tahon ja Kartanoyhteisön henkilökunnan sekä lääkärin kanssa. Lähettävän tahon, asiakkaan ja asiakkaan verkoston kanssa yhdessä kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta. Vastaava ohjaaja tekee kartoituksesta yhteenvedon. Yhteenvetoa käytetään pohjana kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä. Kuntoutussuunnitelma tehdään hoidon aikana neljä kertaa. Aina kun ollaan siirtymässä seuraavaan uuteen vaiheeseen. Kuntoutuksen vaiheet ovat 1)sopeutumisvaihe, 2) yksilökuntoutus, 3) itsenäistymisvaihe ja 4) paluu tulevaisuuteen. Suunnitelman laatimiseen osallistuu asiakas, verkosto ja omahoitaja. Katso lisätietoja Kartanoyhteisön kuntoutuksen rakenne. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Kartanoyhteisön ydinosaaminen on kaksoisdiagnoosi- ja moniogelmaisten problematiikan ymmärtäminen ja sairauden oikeanlainen hoitaminen yhtenä sairautena. Ydinosaaminen perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan, joka saa jatkuvasti uusinta koulutusta kaksoisdiaganoosipotilaan hoidossa. Olemme mukana Polkuprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää kaksoisdiagnoosipotilaan toimivia kuntotutuspolkuja. Katso lisä tietoja Polku-projektista Kartanoyhteisössä on ennalta laadittu viikko-ohjelma, jota noudatetaan. Katso lisä tietoja yksikön viikko-ohjelmasta Kartanoyhteisössä on omahoitajajärjestelmä, sekä jokaisella omahoitajalla on varahenkilö. Asiakkaalla on mahdollisuus yksilökeskusteluun omahoitajan kanssa viikoittain, sekä mahdollisuus yksilökeskusteluihin tarvittaessa muun henkilökunnan kanssa ympäri vuorokauden. Lisäksi yksilöhoitoon lasketaan keskustelut ja tehtävät, henkilökohtaiset tavoitteet ja henkilökohtainen viikko-ohjelma. Katso lisä tietoja viikko-ohjelma Kartanoyhteisössä on aamukokous jokaisena arkipäivän aamuna, lisäksi on yhteisökokous ja ryhmäkeskustelut kerran viikossa, sekä toiminnallisia ryhmiä

3 jokaisena arkipäivänä. Katso viikko-ohjelma Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Ateriapalvelut Yhteisöhoito on Kartanoyhteisön vahvimpia hoitomuotoja. Siihen kuuluu päivittäiset vastuualueet, säännöllinen viikko-ohjelma, yhteisökokoukset, sekä sosiaalinen oppiminen, vastuullinen, turvallinen, rehellinen, rohkaiseva ja avoin ilmapiiri. Kartanoyhteisössä huomioidaan läheiset ja omaiset. He ovat mukana hoidon edetessä niin paljon kuin se on mahdollista. Kartanolla pidetään erilaisia tilaisuuksia, kuten pihatalkoot, kesäjuhlat ja joulujuhlat ym. Alvi ry pystyy tarjoamaan perheterapeutin palvelut Kartanoyhteisön asiakkaille Kartanoyhteisössä asiakkaiden lääkkeet (psyyke, somaattinen) annetaan valvotusti. Lääkkeet säilytetään lääninhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Asiakkaan lääkityksellä ei ole merkitystä asiakkuutta päätettäessä. Myös korvaus- ja ylläpitohoidon toteuttaminen on mahdollista ja henkilökunnalla on valmiudet tähän. Kartanoyhteisössä on epäsäännöllisesti toimintaterapiamahdollisuus, sekä korvaakupuntiohoitomahdollisuus viikoittain. Asiakkaiden kanssa liikutaan kaupungilla koserteissa, kirpputoreilla, taidenäyttelyissä, elokuvissa, sekä urheillaan ja liikutaan yhdessä. Lisäksi vieraillaan muissa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksiköissä, sekä kerran vuodessa tehdään yhdessä yhteinen lomamatka. Kartanoyhteisössä järjestetään myös tilaisuuksia joihin kutsutaan ulkopuolisia vieraita. Ollaan tekemisissä muiden päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoon ja kuontoutukseen liittyvien tahojen kanssa. Järjestetään yhteisä tilaisuuksia, missä asiakkat voivat tavata toisia kuntoutujia. Asiakkaille järjestetään myös tukihenkilötoimintaa. Kartanoyhteisössä toimii oma lääkäri. Lääkärin tehtäviä hoitaa psykiatrian erikoislääkäri Aulis Katajala. Hänellä on lisäksi erikoistuminen päihdelääketieteeseen sekä psykoterapeutin pätevyys. Aulis Katajalan vastaanottopäivä on tällä hetkellä kaksi kertaa kuukaudessa, konsultaatiomahdollisuus on myös päivittäin. Vastaanotopäiviä voidaan tarpeen mukaan lisätä. Päihdeseulat otetaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja aina kun epäillään, että asiakas on käyttänyt päihteitä. Puhalluksesta/seulasta kieltäytyminen tulkitaan aina positiiviseksi tulokseksi. Mikäli seula näyttää positiivista tulosta, lähetetään se aina laboratorioon vahvistettavaksi. Mikäli vahvistettu tulos näyttää positiivista tulosta päihteiden käyttöön puututaan aina yksilöllisin seuraamuksin (tehtävät, karanteeni, katko, päihdehoito, uloskirjoitus). Toimenpiteistä päätetään yhdessä lähettävän tahon kanssa. Kartanoyhteisössä kannustetaan asiakkaita harrastamaan erilaisia toimintoja. Yhteisössä on pieni kuntosali, sählyjoukkue sekä liikuntaryhmä joka myös lenkkeilee. Yhteisöstä liikutaan kaupungilla elokuvissa ja konserteissa, sekä kerätään rahaa kesän lomamatkaan. Pihan hoito kesällä ja lumityöt talvella kuuluvat pakollisiin harrastus toimintoihin. Käden taidot - ryhmässä tehdään pitkäkestosia harrastustöitä. Uuden asiakkaan aloittaessa ensimmäisen kuukauden aikana ei ole lomia. Lomat anotaan kirjallisesti yhteisökokouksessa, ne on perusteltava. Perjantaina jokainen tekee seuraavan viikon suunnitelman ja siihen mahdolliset vierailijat läheislistan mukaan, suunnitelma esitetään yhteisökokouksessa. Kartanohteisössä on yhteisön laatimat säännöt, sekä niiden käytännöt. Ne ovat kaikkien nähtävillä ja kaikki ovat ne allekirjoittaneet. Katso lisä tietoja Kartanoyhteisön säännöt ja käytännöt Kartanoyhteisössä kaikki ateriat valmistetaan itse. Asiakkaista on aika joku keittiövuorollaan mukana keittiössä valmistamassa aterioita. Yhteisössä tarjotaan aamupala, lounas, tukeva välipala ja iltapala. JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä Jatkohoito suunnitellan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan, verkoston ja omahoitajan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus palata intervallijaksoille Kartanoyhteisöön. Kartanoyhteisön henkilökunta säilyy asiakkaan verkostossa tarvittavan ajan. Tavoitteena pääkaupunkiseudun alueella on, että asiakas voisi siirtyä Alvi ry:n Tukipiste Laturin ympärivuorokautisen tuen piiriin. Säännöllisissä verkostokokouksissa lähettävän tahon edustaja saa palautteen asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä. Myös jatkohoidon toteuttajataho tulee olemaan verkostokokouksissa hyvissä ajoin ennen asiakkaan siirtymistä jatkohoitoon ja näin saa kuvan asiakkaan tilanteesta. Asiakas ja jatkohoitotaho saavat kirjallisen

4 asiakkaalle arvion asiakkaan tilanteesta. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 129 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 43 muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 172 yksikön paikkaluku Henkilökunnasta on irtisaunoutunut kahden viime vuoden aikana kaksi henkilöä ja yksi on jäänyt sairaseläkkeelle. Kartanoyhteisössä on tarkoitus säilyttää tavoitteiden mukainen tasapaino mies- ja naistyötekijöiden suhteessa, samoin pyritään säilyttämään moniammatillinen työryhmä laajana. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu lähihoitajia, sairaanhoitajia,sosionomeja, päihdetyötekijöitä ja toimintaterapeutti. Henkilöstö mitoitus pyritään pitämään tämän diagnoosiryhmän kuntouttamisen suosituksien mukaisena. Kartanoyhteisössä ohjataan alan opiskelijoita. Sijaistyöntekijöitä käytetään vakituisen henkilökunnan vuosilomien ja sairaslomien sijaisina. Sijaiset ovat alan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Kartanoyhteisössä työskentelee arkisin päivällä klo kolme työntekijää ja yöllä kaksi työntekijää. Työvuorot ovat kiertäviä. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Organisaatiolla on kirjallinen kolulutussuunnitelma. Määrärahaa on varattu n. 250 euro/vuosi per työntekijä. Vuonna 2006 on arvioitu n. 10 päivää per henkilö. Henkilökunnalla on säännöllinen ryhmätyönohjaus 1 x kuukaudessa. Työnohjaajana on ulkopuolinen henkilö, Matti Nokela. Lisäksi henkilökunnalla on tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjauksiin mikäli tilanne niin vaatii. Henkilökunnalla on mahdollisuus saada konsultaatiota työnohjaajalta sekä yksikön lääkäriltä. Yksikön vastaava ohjaaja käy kehityskeskustelut 2 x vuodessa henkilökunnan kanssa ja toiminnanjohtaja käy kehityskeskustelun vastaavan ohjaajan kanssa. Henkilöstölle on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto Helsingin kaupungin työterveysasemalla. Lakisääteisen tyterveyshuollon lisäksi Alvi ry on antanut mahdollisuuden yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon. Alvi ry:n organisaatiossa on työsuojeluorganisaatio, johon kuuluu työsuojelupäällikkö, sekä työsuojeluvaltuutettu. Yksikössä on tehty työsuojelun toimintaohjelma sekä pelastussunnitelma. Näissä molemmissa on huomioitu henkinen työsuojelu. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Kartanoyhteisössä otetaan käyttöön vuoden 2006 aikana laatujärjestelmä, minkä tuloksena toteutuu jatkuva laadun arviointi. Yksikön toiminnasta on tehty ulkopuolinen arviointi. Arvioinnin suoritti Evalue Praxis

5 Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Oy / Päivi Laine, nimenä on " Arjessa elämään oppimista" se valmistui syyskuussa vuonna Lisäksi RAY on tekemässä arviointia, jossa Kartanoyhteisö on mukana. Tutkimuksen tekee Kuopion yliopisto ja sen johtajana toimii sosiaalipolitiikan professori Pauli Niemelä. Palautetta otetaan asiakkailta sekä lähettävältä taholta kyselylomakkeiden avulla. Evalue Praxis Oy:n tekemää arviointia on saatavilla toiminnajohtajalta. Vastaava ohjaaja kertoo sisäisten arvioiden tuloksista. Olemme mukana projekteissa ja hankkeissa, kuten Polku-projektissa ja Sosiaalisen yrityksen kehittämishankkeessa, joiden kautta kehitämme toimintaamme asiakkaidemme hyväksi. Lisäksi opitun, koetun toiminnan ja koulutuksen myötä kehitämme toimintaa. Evalue Praxis Oy:n arvioinnin tuloksena on tietoa asiakastyytyväisyydestä ja kokemuksista. Keräämme myös asiakkailta palautetta kirjallisesti ja suullisesti. Yksikössä on asiakkaille palautelaatikko, johon asiakkaat voivat nimettomänä antaa palautetta. Vastaava ohjaaja käsittelee palautteen yksikössä ja raportoi toiminnajohtajalle. Mikäli on huomautettavaa, ryhdytää tarvittaviin toimenpiteisiin. Kartanoyhteisön henkilökunta on asiakkaan verkostossa mukana jonkin aikaa, jolloin seurataan jatkohoitoa. Usein asiakkaat ovat itse yhteydessä Kartanoon ja kertovat kuulumisiaan henkilökunnalle. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausimaksu /vrk Kuntaosuus /vrk Asiakasmaksu /vrk Alvi ry perii asiakkaan omavastuuosuuden. Päiväkäynti /vrk Intervallihoitoviikon maksu Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset Hoitovuorokausihintaan sisältyy: Hoito, kuntoutus, vuokra, asumisen peruskalusteet, ruoka, hygienia, sähkö, yksikön järjestämät harrastustoiminnat, erikoislääkärin palvelut. Ei ole ulkopuolista rahoitusta. Tilintarkastajana toimii HTM Veijo Hartonen. Tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Kaikki mahdollinen toiminta ja tilat on vakuutettu asianmukaisesti; vakuutukset Tapiola Yhtiöissä. TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yksikössä on yksi kolmen hengen huone, kolme kahden hengen huonetta, sekä kaksi yhden hengen huonetta. Asuinhuoneiden koot vaihtelevat neliöön. Yksikössä on yhteiset saniteettitilat.

6 Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Talon pinta-ala on 650 neliötä, tiloissa on paljon yhteisiä alueita, kuten olohuone, ruokailutilat, ryhmätilat, takkahuone, kuntosali, kodinhoitohuone, sauna ym. Tilat toimivat kaksikerroksisessa omakotitalossa, joten ne eivät sovellu vaikeasti vammaisille tai liikuntarajoitteisille. Yksikössä on tehty tuvallisuussuunnitelma. Palotarkastus on tehty Terveystarkastus on tehty

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 Palvelutalo Linda Palvelutalo Elsie Sipoon palvelutalosäätiö Laadittu 2/2015 Amiraalintie 6 01150 Söderkulla Päivitetty 2/2015 puh. (09) 278 6210 palvelutalolinda@palvelutalolinda.fi

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot