YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero: Postitoimipaikka: Nukari Puhelin: (09) Telefax: (09) Sähköposti: tai Internet: Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Nimi: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Katuosoite: Sturenkatu 11 Postinumero: Postitoimipaikka: Helsinki Puhelin: (09) Telefax: (09) Sähköposti: Internet: x Vastuuhenkilö Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Nimi: Jorma Virtanen Virkanimike: klinikan johtaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: nuorisonohjaaja, teol.yo, JET-tutkinto (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 7 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): Dnro YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Klinikan toiminnan tarkoituksena on tuottaa myllyhoidollisia palveluja päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen, sekä toteuttaa hoitomalliin liittyvää koulutusta ja konsultointia.

2 Kohderyhmät Paikkaluku Käyttöaste 67.4 % (v 2003) 18 vuotta täyttäneet päihderiippuvaiset (ensisijaisesti alkoholistit, myös huume- ja lääkeriippuvaiset) ja heidän läheisensä. Päihdealan opiskelijat. Asiakaskunnat, hoitoon ohjaajat ja muut klinikan palvelujen käyttäjät. Perushoitopaikat; 34, Pidennetty mylly; (kriisi- ja intervallipaikkaa) 10 jatko- ja kriisihoitopaikkaa. Läheiskurssit paikkaa. Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä V. 2003: 367 potilasta perushoidossa: keskeytyksiä 17 = 4.6% hoitovuorokautta / 433 asiakasta (v 2003) (yhteensä kaikissa hoidoissa) Keskimääräinen hoitojakso 25.6 vrk Palvelukielet Muut tukipalvelut suomi X ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä X rajoitetusti missä kielissä: englanti, ruotsi, saksa ei Tarvittaessa mahdollisuus käyttää henkilökohtaista avustajaa HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo A-klinikan, sosiaalitoimen, työterveyshuollon tms. hoitoon ohjauksella. Potilas voi myös itse hakeutua hoitoon. Paikanvarauksen voi tehdä puhelimitse, jonka jälkeen potilaalle lähetetään ohjeet ennen hoitoon tuloa huomioitavista ja suoritettavista toimista ym. ohjeita. Hoidon aloittamispäivä ilmoitetaan välittömästi paikanvarauksen yhteydessä (keskimääräinen odotusaika n. 2 viikkoa) Hoidon aloittamista edeltävän viikon ajan potilaan tulee olla päihteittä. Lääkkeistä vieroittautuminen tulee olla tehty ennen hoidon aloittamista. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Perushoitoon sisältyy arviointijakso (3-5 vrk) hoidon alussa. Lähettävän tahon arviointi tavallista myllyhoitoon valikoituvat esim. työstä hoitoon ohjatut tai työkyvyn palauttamiseksi hoitoa tarvitsevat henkilöt Jokaisen potilaan hoitosuunnitelman etenemistä seuraa henkilökohtainen päihdeterapeutti päivittäin/viikoittain. Perushoidon hoitosuunnitelmaan kuuluu yleiset tehtävät, pienryhmätyöskentely, osallistuminen yhteisön toimintaan sekä tarvittaessa henkilökohtaiset toiminnot ja tehtävät. Ks. liite. Hoitosuunnitelman laatii päihdeterapeutti yhdessä potilaan kanssa ja moniammatillista työryhmää konsultoiden. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ydinosaamisena Minnesota-mallin mukainen päihdekuntoutus, sen tavoitteet ja menetelmät Keskeiset tavoitteet: 1) Auttaa päihdeongelmaista havaitsemaan ja tiedostamaan ongelmansa ja avun tarpeensa 2) Muuttaa tämä tietoisuus toiminnaksi Hoito-ohjelmia ovat: 1) PERUSHOITO (4-6 vkoa) 2) LÄHEISHOITO (kurssit 5 vrk) 3) PIDENNETTY MYLLYHOITO (6 kk) Ks. Liite; Kalliolan Päihdepalvelut Liitteenä PERUSHOIDON ja PIDENNETYN MYLLYHOIDON viikko-ohjelmat (Liite 1 ja Liite 2) Potilaalla on henkilökohtainen terapeutti, jonka kanssa hän käy hoidon seurantakeskusteluja viikoittain ja joka koordinoi moniammatillisen työryhmän arvioiden sekä potilaan omien toiveiden mukaisesti yksilökeskusteluja

3 Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) (päihdeterapeutti, teologi, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja). Seurantakeskustelut min. Yksilökeskustelut n. 45 min. Henkilökohtaisia tehtäviä päihderiippuvuuden tarkastelussa tehtävien purku yhteisössä/pienryhmässä/työntekijän kanssa. Keskeisimmät menetelmät kognitiivisen ja oppimisterapeuttisen tradition mukaisia. Pienryhmäistuntoja 14 tuntia viikossa (8 h työntekijän ohjaamia, 6 h vertaisperiaatteella toimivia tehtäväohjattuja ryhmiä) Keskeisimmät menetelmät kognitiivisen ja oppimisterapeuttisen tradition mukaisia. Yhteisö vastaa rakenteen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti yhteisön toimivuudesta; vastuutehtävät jaetaan viikoittain. Potilasvanhin toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä henkilökunnan ja potilasyhteisön välillä. Päihderiippuvaisen läheisille järjestetään läheiskursseja 10 krt vuodessa. (5 vrk internaattikurssi). Nämä kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia; niihin voi hakeutua riippumatta siitä, onko läheinen hoidossa tai hoidon käynyt, vai ei. Lisäksi jokaisen potilaan läheiseen otetaan yhteyttä (potilaan suostumuksella) hoidon aikana (läheiskirje, läheispuhelu). Myllyhoito on lääkkeetön hoito, mikä tarkoittaa sitä, että rauhoittavien lääkkeiden käyttö (benzodiatsepiinit, unilääkkeet jne.) ei ole hoidon aikana mahdollista. Kuntoutusta tukevan lääkehoidon arvion tekee klinikan lääkäri yhdessä sairaanhoidollisen tiimin kanssa. Muuhun kuin päihdeongelmaan liittyvä lääkitys jatkuu kuntoutuksen ajan (astma-, verenpaine, epilepsia jne.) Vieroitus-, korvaus- tai ylläpitohoitoa ei ole. Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät, yhteisöhoidon menetelmät, 12 askeleen ohjelmien käyttö osana hoitoa. Sosiaalinen verkosto ja tuki Potilaan sosiaalisen verkoston rakenne ja tila arvioidaan hoidon alussa. Kartoitetaan verkostokokousten, hoitokokousten ja muun tuen tarve. Kokoukset järjestetään tarvittaessa hoidon aikana. Tarvittaessa järjestetään pari- ja perhekeskusteluja hoidon aikana ja joskus sen jälkeenkin. Vertaistuki Yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti potilasta ohjataan aktiivisesti tukeutumaan potilastovereihin ja/tai hyödyntämään kahdenkeskisiä ja ryhmäkontakteja hoidossaan. Potilas saa tehtäviä, joita hän purkaa vertaisryhmissä. Lääkäripalvelut Klinikan moniammatilliseen työryhmään kuuluu lääkäri ( alkaen kokopäivätoiminen). Akuuteissa tilanteissa Nurmijärven terveyskeskuksen lääkäripalvelut käytettävissä sopimuksen mukaan. Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Potilas puhallutetaan hänen tullessaan klinikalle. Satunnaisia puhallutuksia hoidon aikana tehdään, samoin silloin, kun potilas on poistunut luvanvaraisesti klinikan alueelta, hänet puhallutetaan hänen palatessaan klinikalle. Päihdeseuloja otetaan valvotusti hoidon alussa kaikilta ja hoidon aikana satunnaistaen (ensisijaisesti huumeja lääkeriippuvaiset). Virtsanäytteistä omalla seulalaitteella, jolla voidaan tehdä pikatestit; benzodiazepiinit, kannabis, amfetamiini, opiaatit, kokaiini. Positiiviset tulokset varmistetaan yhtyneiden laboratorioiden kautta Positiivinen, varmistettu näyttö johtaa hoidon keskeytykseen (asianmukaisin konsultaatioin). Bubrenorfiinit seulotaan Yhtyneissä laboratorioissa tarpeen ja tilanteen mukaan. Alkoholin vaikutuksen alaisuus todennetaan puhallustestillä. Ohjattu toiminta-/liikuntaryhmä kerran viikossa. Vapaa-aikana mahdollisuus kuntokävelyyn ja lenkkeilyyn lähimaastoissa ja kuntoradalla. Hoidon alussa (7 vrk) mahdollista ulkoilla toisen potilaan seurassa klinikka-alueen ulkopuolella. Kesällä ulkopelit; lentopallo, sulkapallo vapaa-ajalla mahdollisia. Loma-ajat ja vierailut Perushoidossa ei lomia. Pidennetyssä myllyhoidossa ei lomia; harjottelujaksoja max 6 kertaa puolen vuoden aikana 1-3 vrk. Vierailuaika sunnuntaisin Yksikön säännöt Katso toimintaperiaatteet Liite 3 ja Liite 4 Ateriapalvelut Klinikalla oma keittiö. Aamiainen, lounas ja päivällinen tarjotaan ruokailutilassa. Iltapalalle potilaat saavat eväät päivittäin päivällisen jälkeen ja he valmistavat ja nauttivat sen kanttiineissa ja oleskelutiloissa. Erityisruokavaliot huomioidaan niin, että vaihtoehtoiset ateriat ovat tarjolla. JATKOHOITO Jatkohoito Jatkohoitosuunnitelman potilas laatii itse päihdeterapeuttinsa ja pienryhmänsä kanssa työskennellen. Tarvittavat sopimukset tehdään esim. verkosto- tai hoitoneuvotteluissa. Potilasta ohjataan itsenäisesti hakeutumaan jatkohoitoihin. (AA/NA-ryhmät, A-klinikat, yksilöterapia jne.) Ulkopuolisiin vertaistukiryhmiin tutustuminen on oleellinen osa

4 Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle hoitoa ; AA/NA-ryhiin tutustuminen 8 kertaa hoidon aikana. Jokaiselle potilaalle järjestetään AA/NA-tukihenkilökontakti. Jatkohoitokurssille (5 vrk:n internaattikurssi) voi perushoidon käynyt potilas osallistua niin monta kertaa kuin haluaa/tuntee tarpeelliseksi. Intervallihoitoja (esim 3 x 1 vko) järjestetään tarpeen mukaan. Jatkohoitoryhmä pääkaupunkiseutulaisille kokoontuu 1 krt/2 vko; 10 kertaa/potilas. Epikriisi lähetetään potilaalle ja vain hänen lupaamilleen tahoille (esim. työterveyshuolto, sosiaalitoimi, lastensuojelu, jatkohoitotahot) viimeistään 1 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä. (tavoiteaika). HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 5 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 9 muu hoitohenkilökunta 7 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 8.5 henkilöstö yhteensä 29.5 yksikön paikkaluku (läheisyksikkö) 2 päihdeterapeuttia + 1 sairaanhoitaja muuhun työhön, 3 päihdeohjaajaa poistunut (kuollut, eläkkeelle, irtisanoutunut) = 6 hlöä = 20.3 % Oppisopimuskoulutuksia järjestetään. Päihdetyön ammattitutkintoa suorittaa keskimäärin 1 henkilö/ vuosi. Toimet täytetään tarpeen mukaan. Kehittämistyön tuloksena syntyviin uusiin toimintamuotoihin rekrytoidaan arvioinnin ja suunnitelmien mukaan uutta väkeä. Mm. lähihoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin ja päihdetyön koulutuksiin kuuluvia harjoittelu- sekä näyttöjaksoja voi suorittaa klinikalla. Suunnitelmat ja sopimukset näytön vastaanottamisista tehdään oppilaitosten kanssa Iltaisin, öisin ja viikonlopun päivisin vahvuus 1 työntekijä (=päihdeohjaaja). Jatkuva lääkärin takapäivystys. Arkipäivisin 8 16 pääosin koko työryhmä. Resurssit on mitoitettu vastaamaan potilaaksi tulon kriteerejä; edellytys hoitoon tulolle on riittävä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI 1 opintoviikko/vuosi/hoitotyöntekijä Myllyhoidollisen lähestymistavan ja menetelmien osaamista ylläpitävää koulutusta. Suunnitelma tehdään vuosittain osana toimintasuunnitelmaa. Tiimit tekevät kirjalliset aloitteet/suunnitelmat jäsentensä koulutustoiveista ja tarpeista vuosittain. Budjetoidun määrärahan käytöstä tiimit päättävät itsenäisesti. Suuremmista, pidemmistä koulutuksista päättää johtaja. Määräraha noin 500 /v/työntekijä. 1 päihdeterapeutti päihdetyön ammattitutkinnon jatkolinjalla (Ruotsi) valmistuu keväällä 2005; 1 työntekijä perheterapiakoulutuksessa (ET), valmistuu 12/2006; 2 työntekijää tekevät päihdetyön ammattitutkintoa, valmistuvat kevät Työnohjaus Tiimiorganisaatiossa jokaisella tiimillä on oma työnohjaaja. Ryhmätyönohjausta n. 10 krt/vuosi. Moniammatillisen työryhmän jäsenillä (niillä, jotka ainoana edustavat omaa ammattiaan) on mahdollisuus yksilötyönohjaukseen oman halun ja tarpeen mukaan. Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Ulkopuolista konsultaatiota ei ole. Sisäinen konsultaatio moniammatillisen työryhmän toimintaperiaatteiden mukaista; päihdeterapeutti konsultoi ammattiryhmien edustajia oman työnsä tukena. Johtaja käy kehityskeskusteluja tiimien kanssa 2 krt/vuosi/tiimi. Lisäksi työntekijällä on mahdollisuus varata kehityskeskusteluaikaa niin halutessaan. Yleislääkäritasoinen: Diacor, Helsinki ja Hyvinkään Ensiapu / asuinpaikkakunnasta riippuen käytettävissä. Kalliolalla oma päihdeohjelma. Klinikalla työsuojeluasiamies. Kalliolassa yhteinen kriisityöryhmä. Jokaisessa yksikössä kriisikansio (toiminta kriisitilanteissa ja niiden jälkeen, paikallinen

5 mahdollisuus debriefingiin) TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Hoidon laadun arviointia tehdään välittömän palautekyselyn avulla. (ks. Liite 5) Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan seurantatutkimuksella (postikysely, 6kk ja 12 kk hoidosta lähdön jälkeen) (ks. Liite 6). Hoito on avoinna ulkopuoliselle tutkimukselle. Tähän mennessä mm. 3 väitöskirjaa, opinnäytetöitä; seminaari pro gradu. Arvioinnin tulokset Klinikan seurantakyselyn tuloksia; ks. Liite 7 Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Kehittämistarpeet ja linjat kartoitetaan osana toimintasuunnitelmaa vuosittain. Kehittäminen resurssoidaan osana talousarviota. Kehittämisprojekteja (laajemmat, pitkäaikaiset) toteutetaan RAY:n avustuksella. Asiakkailta kerätään palaute kyselylomakkeella hoidon päättymisen yhteydessä: ks. Liite 5 Asiakaspalautetta käsitellään ajoittain henkilökunnan kehittämis- ja koulutuspäivillä Seuranta 6 kk ja 12 kk hoidon päättymisen jälkeen postikysely ks. liite 6 Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä X Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset /vrk (josta asiakasmaksu 26, kuntaosuus 122 ). Sama kaikissa hoitoohjelmissa, paitsi: 2. Arviointiohjelmassa 158 /vrk. Yksikkö perii omavastuuosuuden itse. (Hinnat v. 2004) 1. Kuntoutuspalvelut, majoitus, ruoka 2. Arviointi- ja kuntoutuspalvelut, majoitus, ruoka --- Ostopalvelusopimukset Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa (v.2004) Hoito oikeuttaa sairaspäivä- tai kuntoutusrahaan RAY tukee toiminnan kehittämistä projektien kautta sekä tarveharkinnan perusteella investointitukina. Kiinteistö(t), potilaat; tapaturmavakuutus TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Potilashuoneet: 2 hengen huone = n. 18 m2 Kaikissa huoneissa wc ja suihku. Lukollisia kaappeja ei ole. Arvoesinesäilytys klinikan toimiston kassakapissa. Kaikissa rakennuksissa yhteiset oleskelutilat m2, joissa yleisö- WC ja kanttiini (n. 10 m2) Toimitiloissa ja asumistiloissa esteettömyyttä parannettu jatkuvasti. Yhdessä yksikössä invahissi. Induktiosilmukka tulossa (v.2005). Klinikka sijaitsee

6 Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus liikuntavammaiselle vaikeassa maastossa, mikä rajoittaa vapaata kulkua silloin jos vamman aste on vaikea. Valaistus kaikissa tiloissa näkövammaisen tarpeita ajatellen parannettu. Inva- WC ja invahuone kaikissa asumisyksiköissä. Kuntoutukseen käytettävää lukumateriaalia rajoitetusti pistekirjoituksena ja kasetteina. Perusparannuksia tehdään yhdessä Kalliolan vammaisprojektin kanssa. Ohjeistus tulipalon sattuessa käydään läpi viikoittain potilaskokouksissa. Työntekijöillä ohjeet. Palotarkastus vuosittain. Viimeksi 09/2003. Suoritettu/suoritetaan osana toiminnan arviointia säädetyin välein; korjaukset mahdollisimman viiveettä ja/tai kiireellisyysjärjestyksessä.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot