PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: Telefax: ( Salon a-klinikka )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka )"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Louhela-yhteisö Katuosoite Kaskistontie 228 Postinumero: Postitoimipaikka: Terttilä Puhelin: Telefax: ( Salon a-klinikka ) Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Polikliininen palvelu Tuettu asuminen Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta Päiväkeskus Omistaja / ylläpitäjä Nimi: A-klinikkasäätiö / Salon A-klinikkatoimi Katuosoite: Mariankatu 19 Postinumero: Postitoimipaikka: Salo Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Virve Yrttiranta Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: x Yksikkövastaava Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: terveydenhoitaja (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 28 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT 6 Toiminta-ajatus Tarjottavat palvelut Louhela-yhteisön perustehtävänä on pysähdyttää ja havahduttaa sekä antaa päihderiippuvaiselle eväitä selviytyä omassa arjessaan. Kuntoutustoiminnan perustana on innostaminen ja voimaantuminen, yhteisöllisyys sekä erilaiset ryhmätoiminnat. Avomuotoinen päihdekuntoutus Kohderyhmät (ikärajat) Aikuiset päihdeongelmaiset. Aukioloajat Ympärivuorokautista hoitoa. Henkilökunta paikalla arkisin kello , lauantaisin Muina aikoina puhelinpäivystys Asumisyhteisö Anjalansalossa. Yöpäivystäjä käy kaksi kertaa viikossa etukäteen ilmoittamatta.

2 Vuosittainen asiakas- ja käyntimäärä Toteutumattomat hoitokäynnit Palvelukielet Muut tukipalvelut Vuonna 2008 eri asiakkaita 68 ja hoitovuorokausia 2650 suomi x ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä x ostopalveluna missä kielissä: ei Asiakkaita ohjataan vertaistukiryhmiin. Vertaistuki tulee yhteisöllisyyden kautta. PALVELUUN/HOITOON HAKEUTUMINEN Palveluun/hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Päihtyneiden palvelu Asiakkaat tulevat ajanvarauksella, ei lähetettä. Ajanvaraus 0- toleranssi, puhtaat seulat. PALVELUN/HOIDON SUUNNITTELU Palvelun/hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Palvelu-/hoitosuunnitelma Terveydenhoidollinen kartoitus. Asumispolkulaisilla hoidon motivaatiokartoitus. Kuntoutussuunnitelmat tehdään kuntoutumisjaksolla oleville sekä asumispolkuasiakkaille hoidon aikana. Lyhytaikaisille asiakkaille kuntoutussuunnitelma Louhela-jaksolle. Kuntoutussuunnitelmat tehdään asiakaslähtöisesti asiakkaan ja työntekijän kanssa ja tarvittaessa muu verkosto. Muuta kuntoutusta tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmat arvioidaan hoidon alussa ja lopussa. PALVELUN/HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja Hoito-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Neuvonta- ja ohjauspalvelut Sosiaalinen verkosto ja tuki Yhteisöllisyys ja sosiokulttuurinen innostaminen. Terapiaistunnon pituus 45min. Omahoitajajärjestelmä käytössä. Keskeisimmät psyko-sosiaaliset menetelmät yksilöhoidossa ovat kognitiivinen terapia, ratkaisukeskeinen ja supporttiivinen työote, motivoiva haastattelu ja informaatio. Ryhmähoitoa kerran viikossa, valitun teeman aiheuttama dialogi yksilön ja ryhmän välillä. Musiikin käyttö itsehoitona -ryhmä 2x kuukaudessa. Tarkoituksena on herättää asiakasta löytämään musiikin mahdollisuus itsehoidollisena menetelmänä ja voimaannuttavana tekijänä. Yhteisökuntoutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen oppiminen. Lääkehoito toteutetaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Pyrkimyksenä mahdollisimman pieni lääkitys, jopa lääkkeettömyys. Lääkkeet on jaettu viikoittain annostelijaan, jonka asiakas säilyttää lukollisessa kaapissa. Muuten lääkkeet säilytetään Salon A-klinikalla lukitussa lääkekaapissa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan jokapäiväisissä arki-elämän tilanteissa sekä tuentarpeen määrittelyn mukaisesti yksilöllisesti. Asiakkaiden sosiaalista verkostoa hyödynnetään kuntoutuksen tukena.

3 Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Yksikön säännöt Lääkäripalvelut ovat Salon A- klinikalla, tarvittaessa puhelinkonsultaationa,sekä ohjataan perusterveydenhuollon piiriin. Asiakkaan allekirjoittaman hoitosopimuksen mukaan epäilytilanteissa asiakas puhaltaa alkometriin ja otetaan virtsan huumeseulat. Sisäänkirjoituksen yhteydessä käydään läpi kuntoutusjaksolla noudatettavia sopimuksia, jotka asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa. JATKOHOITO Hoidon päättäminen Hoito päätetään yhdessä asiakkaan kanssa sovitusti. Hoidolle ei ole maksimikestoa, eli hoidon pituus määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jatkohoitoon ohjaaminen Hoidon yhteenveto Jatkohoito ja hoitoon ohjaaminen tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti ja paluu jatkohoitoon suunnitellaan hoidon aikana. Kuntoutusuunnitelma kulkee asiakkaan mukana. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1.7 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 1.4 muu hoitohenkilökunta 1.0 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin 0.3 hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 4.4 yksikön paikkaluku 11 Pientä Lomasijaiset palkataan tarpeen mukaan. 1/vuosi. Minimi 1 työntekijä paikalla. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Päihdetyön koulutus. Kirjallinen koulutussuunnitelma tehdään vuosittain. Koulutussuunnitelmassa määritellään pidempikestoiset koulutukset. Jokaisella työntekijällä mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Ryhmätyönohjaus sovitusti A-klinikkasäätiön sekä A-klinikan sisäinen konsultointi. Lisäksi eri yhteistyötahot. Yksilökehityskeskustelut käydään vuosittain keväällä. Työryhmän kehityskeskustelut vuosittain syksyllä ja koko työyhteisön yhteinen kehityskeskustelu vuosittain aina

4 vuoden alussa. Työterveyshuolto Työsuojelu Lääkäriasema Mehiläinen A-klinikan sisäinen Elämäniloa työryhmä, A-klinikkasäätiön työsuojelutoimikunta. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Käynti- /palvelumaksu(t) Muut maksut (jotka eivät sisälly käynti- /palvelumaksuun) Ulkopuolinen rahoitus Toimintaa arvioidaan laatuarvion kautta ja sitä tehdään kerran vuodessa. Työtä kehitetään palautteiden mukaan. Toimintaa tarkastellaan kriittisesti viikoittain henkilöstöpalavereissa sekä kaksi kertaa vuodessa kehittämispäivillä. Tavoitteena, että jokaisen kuntoutusjakson jälkeen asiakas antaa kirjallisen palautteen. Palautteet käydään yhteisöllisesti läpi. Asiakkaiden jatkohoidon seuranta tapahtuu A-klinikan eri toimintayksiköissä sovitusti asiakkaan yksilöllisen hoitosopimuksen mukaan. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei x TALOUS Salon ja Someron osalta Louhelan palvelut kuuluvat kokonaissopimusratkaisuun. Kuntaosuus sopimuskunnilta 100 /vrk, muilta 120 /vrk. Asiakasmaksu 7 /vrk. Lääkkeet asiakas kustantaa itse. TOIMITILAT Asiakastilat Yksityisyyden suoja Louhela-yhteisö käsittää tällä hetkellä neljä erillistä rakennusta. Päärakennus on 1½ kerroksinen rintamamiestalo, jossa kokonaan uudistettu keittiö ja ruokailutilat 16 hengelle. Alakerrassa asukashuone yhdelle, WC ja siivouskomero. Yläkerrassa yhteinen tila asiakastietokoneelle, kirjasto sekä tv- ja oleskelutila. Vinttitilat varastokäytössä. Piharakennuksessa on vaatehuoltotila, WC, suihku ja pyykinpesutilat, lisäksi samassa rakennuksessa pienimuotoinen verstas sekä suuli mm. puuvarastona. Rakennuksen toisessa osassa on saneeratut tilat henkilökunnalle eli toimisto, henkilökunnan WC/ suihku sekä terapeutin vastaanottotila ja yhteinen ryhmä-/ kokoustila. Uudisrakennus I:ssa kaksi yhdenhengen huonetta, joissa omat WC:t ja suihku sekä kummassakin oma minikeittiö. Lisäksi hoitohuone vesipisteineen ja WC / suihku, mikä yhteinen erillisen toimitilan kanssa. Toimitila n. 60 m2. Siinä varaava takka, vesipiste ja kaappitilaa eri harrastevälineille. Lisäksi rakennuksessa kaksi erillistä siivousvälinevarastoa. Ilmanvaihto rakennuksessa koneellinen ( myös lämmön talteenotto). Uudisrakennus II:ssa on neljä kahdenhengen asuinhuonetta sekä yhteinen sauna- ja pesutila. Asukashuoneissa kuten myös saunatilassa kussakin oma WC. Rakennuksessa koneellinen varaava ilmastointi. Yhdessä asukashuoneessa ei omaa WC:tä, mutta erilliset WC:t ja suihku sekä miehille että naisille ja ne lukittavia. Jokaisella lukittava laatikko lääkkeiden ja rahojen

5 ym. arvotavaran säilytystä varten. Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus Yksikössä ei ole fyysisten puitteiden vuoksi toimivaa tilaa liikuntarajoitteisille ( portaita, eikä esim. ovia ole mitoitettu pyörätuolipotilaille), myöskään näkövamman tarvitsemia apuvälineitä ei ole, kuulovammainen saa palveluita viittomakielellä. Turvallisuussuunnitelma tehty, palotarkastukset ja harjoitukset vuosittain. Palovaroitinjärjestelmä automaattinen osoitteellinen, EN -54 standardi.

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 17.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: 02650 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0116577-1 Toimipaikka: Vammaistenpalvelut Ryhmäkoti Jatko

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot