YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: Puhelin: Telefax:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KOIVULEHTOYHTEISÖ Palvelumuoto Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: Postitoimipaikka: Käsämä Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Koivulehto ry Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: Postitoimipaikka: Käsämä Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Aila Tuovinen-Hirvonen Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: johtaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 15 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 3 (vuosina): 1. lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluita lupa tuottaa yksityisä sosiaalihuollon palveluita YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Kohderyhmät Koivulehtoyhteisö on 10-paikkainen, 4-vaiheinen nuorten intensiivinen, yhteisöllinen jatkohoito. Se on suunnattu nuorille ja aikuisille päihteiden käytöstä toipuville miehille ja naisille koko Suomen alueelta. Koivulehto on 4 vaiheinen: 1. Vieroitusvaihe (1-4vk); 2. peruskuntoutusjakso 3 kk; 3. Työharjoitteluvaihe 2-6 kk; 4. Tuetun asumisen vaihe 1-12kk Nuoret ja aikuiset alkoholi-, huume-, lääke- ja sekakäyttäjät Paikkaluku 10 Käyttöaste 70%

2 Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoitojakso Palvelukielet Muut tukipalvelut 30-40% n vrk n. 5 kk suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: saksa ei Ostopalveluina erilaisia palveluita, kuten erikoislääkäripalvelut, fysioterapia, jne HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Koivulehtoyhteisöön voi tulla ilman lähetettä, kun maksusiotumus on sovittu. Hoitoon hakeudutaan oman tai työntekijän yhteydenoton kautta. Jonoon otetaan hakeutumisjärjestyksessä Hoitoon tulosta sovitaan etukäteen puhelimitse tai sähköpostin kautta HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa jo ennen hoitoontuloa tai viimeistään heti hoidon alussa Koivulehdossa Hoitoneuvotteuissa asiakkaan, työntekijöiden, omaisten, terapeutin, muun verkoston kanssa säännöllisesti ja tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa Hoitosuunnitelma laaditaan asiakaslähtöisesti asiakkaan ja oman työntekijän kanssa ja sitä tarkistetaan hoitoneuvotteluissa säännöllisin väliajoin HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Elämänmuutostyöskentely alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käytön lopettamiseksi ja uudenlaisen elämänhallinnan omaksumiseksi Hoito-ohjelma: Yhteisöllisyyteen perustuva vastuuttaminen, joka sisältää normaalin arkielämän rytmin omaksumista ja oman elämän intensiivistä pohtimista ja arvioimista ryhmäkeskustelujen, yksilötyön ja luovien menetelmie keinoin. Työharjoitteluvaiheessa edelleen yhteisöllisyyttä, mutta enevässä määrin suuntautumista normaaliin työ- ja opiskeluelämään oman tai ulkopuolisen työharjoittelupaikan kautta Tuetun asumisen vaiheessa toipuva asiakas asuu jo omassa asunnossa tai itsenäistymisyhteisössä, jonne on järjestetty säännöllinen tuki Viikko-ohjelma Säännöllinen viikko-ohjelma 8-16 periaatteella. Päivät sisältävät 1-2 ryhmää, työtoimintoja ja ilta-aikana vapaa-ajan toimintoja. Viikonloput on pääasiassa vapaita, mutta silloinkin osallistutaan NA/AA-ryhmiin Yksilöhoito Säännölliset keskustelut työntekijän kanssa (sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä) Yksilöllinen tarpeen mukainen työskentely ja asiakkaan asioihin paneutuminen

3 Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt - 12 askeleeseen perustuvat säännölliset talon omat ryhmät - 12 askeleeseen perustuvat talon ulkopuoliset NA- ja AA-ryhmät - yhteisöryhmät - terapiaryhmät - luovan toiminnan ryhmät - toiminnalliset ryhmät (liikunta) Koivulehtoyhteisö perustuu yhteisöllisyyteen ja sitä toteutetaan poikkihoidollisesti kaikessa. Päätökset ovat pitkälti yhteisöllisiä (Työntekijöillä kuitenkin auktoritettiasema rajojen ja sääntöjen suhteen). Arki pyörii yhteisöllisesti; kaikilla on omat vastuualueet, niin asiakkailla kuin työntekijöilläkin. Yksilöterapia säännöllisesti (tarvittaessa), perheiden kanssa verkostokokoontumisia. Jos asiakkaalla lapsia, terapia toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa Hoidon tulena käytetään tarvittaessa yhteisön lääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka lähinnä mieliala- tai antipsykoottilääkitystä. Myös neurologisiin pulmiin saa tarvittaessa lääkitystä. Koivulehdossa ei käytetä bentsodiatsepiinipohjaisia lääkkeitä muulloin kuin alus vieroitusvaihessa yksilöllisen pudotusssuunnitelman mukaisesti. Ei korvaushoitoa. Harjoittelut hoidon aikana yhteisön ulkopuolelle. Määrä ja luottamus lisääntyy hoidon edetessä(päihdeseulat toteutetaan kuitenkin koko ajan Sosiaalinen verkosto kartoitetaan asiakaslähtöisesti eli asiakkaan toiveiden mukaan. Hoidon edetessä verkostoa pyritään laajentamaan ja muuttamaan "normaalimpaan" suuntaan. Läheiset huomioidaan hoidossa siten,että asiakas voi pitää yhteyttä läheisiinsä, jotka eivät käytä päihteitä ja he voivat vierailla yhteisössä. Läheisten toivotaan osallistuvan hoitoneuvotteluihin. Työntekijöissä ammattihenkilöiden lisäksi entisiä päihdeaddikteja, jotka saaneet päihdetyön koulutuksen. Myös ulkopuolisten NA- ja AA-tyhmien kautta vertaistuki toimii. Yhteisöllä osa-aikainen lääkäri Äkillisissä tapauksissa paikallinen terveyskeskus Päihdeseuloja otetaan säännöllisesti ja valvotusti Näyte otetaan virtsasta Laboratoriossa varmennetaan positiiviset testitulokset, jos asiakas kiistää käytön Laboratorioon lähetetään myös satunnaisnäytteitä tai jos on epäily käytöstä, mutta omissa testeissä ei näy Positiivisista testituloksista seuraa uloskirjoitus. Alkoholin vaikutus todetaan alkometrillä Yhteisön omissa tiloissa seuraavasti: - kuntosali, palloiluhalli, kiipeilyseinä - käsitöitä, maalausta, erilaisia pienten tarve-esineiden valmistusta - pelikonsolit löytyy - bändisoittomahdollisuus, kitarat ja rummut löytyy - ulkopuolella käydään uimassa, ratsastamassa, elokuvissa, retkillä, keilaamassa, ajamassa karting-autoilla jne. Yksikkö on auki läpi vuoden. Nuoren lomat (harjoittelut) toteutetaan suunnitellusti ja sovitusti ja toimitaan yhteistyössä sosiaaliviranomaisten ja asiakkaan läheisten kanssa Asiakkaan läheisiä voi vierailla yksikössä sovitusti ja valvotusti (ehtona päihtettömyys) - Yhteydenpidon rajoituksia on puhelimen käytön ja vapaan liikkumisen suhteen. Puhelujen kohteita kontrolloidaan ja ollaan läsnä puhelujen aikana. Yksin Koivulehdosta saa liikkua yhteisön ulkopuolelle sovittujen harjoittelujen puitteissa, joka mahdollistuu 2 kuukauden hoidon jälkeen - sääntörikkomuksia käsitellään yhteisöryhmässä ja työntekijätiimissä - sääntörikkomusseuraamukset vaihtelevat rikkeen vakavuuden mukaan: vakavasta rikkomuksesta (päihteiden käyttö tai väkivalta) seuraa välitön uloskirjoitus; muista lievemmistä rikkeistä seuraa esim. kirjallista työskentelyä, jossa asiakas pohtii mm. hoitomotivaatiotaan - uloskirjoitus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Jos tarve vaatii, virka-apua pyydetään joko sosiaaliviranomaislta (lastensuojelu) tai poliisilta

4 - uloskirjoitus kirjataan asiakkaan papereihin ja ilmoitetaan lähettävälle taholle ja sosiaalitoimistolle. Täysi-ikäinen asiakas ilmoittaa asiast itse läheisilleen, alaikäisistä ilmoitamme sosiaalivirastoon ja sovitusti vanhemmille - uloskirjoituksen yhteydessä tehdään jatkosuunnitelma, jos asiakas haluaa. Asiakas voi palata Koivulehtoyhteisöön vieroitusjakson jälkeen, jolloin hoito alkaa alusta - jos uloskirjoituksen syynä on muu kuin päihderikkomus, paluumahdollisuudesta ja - ajankohdasta neuvotetellaan erikseen Ateriapalvelut Ruuat valmistetaan yhteisöllisyyden periaatteen mukaisesti yhdessä, erityisruokavaliot huomioidaan Aterioita on seuraavasti: aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle - itsenäistymisyhteisö ja tukiasuminen yhteisöhoitojakson jäleen suunnitellusti ja sovitust - intervallijaksot sovitusti - yhteistyöpalavereita järjestetään tarvittaessa jatkohoitopaikan kanssa - hoitoyhteenvetojen muodossa - asiakas saa halutessaan saman hoitoyhteenvedon HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 3 muu hoitohenkilökunta 3 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 2 henkilöstö yhteensä 5½ yksikön paikkaluku 10 Eipä ole vaihtunut viimeaikoina Vieroitushoidon aloittamisen myötä sairaanhoitajan palkkaaminen Koivulehto toimii sosiaali- ja terveydenhoidon oppilaitosten harjoittelupaikkana Sijaisia käytetään vuosilomien aikana Aamuvuorossa 2 työntekijää, iltavuorossa 1 ja yössä 1 työntekijä HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Oppisopimuskoutus päihdetyöntekijäksi, 1 henkilö Yksikkö kouluttaa työntekijöitään työntekijöiden oman kiinostuksen mukaan Meneillään päihdetyönammattitutkintokoulutus yhdellä työntekijällä Oma sisäinen työnohjaus tällä hetkellä Konsultoidaan tarpeen mukaan erikoislääkäreitä ja muita tahoja

5 Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Viikottain oman työryhmän kesken Joensuun työterveyshuolto Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Toimintaa arvioidaan yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa. Arviointi on elävää, erityisiä indikaattoreita ei ole määritelty. Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan edelleen asiakkan elämänlaadun paranemisen kautta ja sitä kysytään sekä pois lähteneiltä asiakkailta itseltään että yhteistyötä tekeviltä viranomaisilta ja läheisiltä Sisäistä arviointia tehdään yksikössä jatkuvasti sekä asiakkaiden että työntekijöiden kesken (yhteisöllisyyden peruskivijalka) Arvioinnin tulokset vaihtelevat asiakkaiden ja yhteistyötahojen kokemusten mukaan erinomaisen hoidon ja huonon hoidon välillä. Huonoksi hoidon ovat kokeneet sellaiset asiakkaat, joita on jouduttu rajoittamaan keskimääräistä enemmän. Arvioinnin tuloksia tulee yksiköllemme spontaanisti asiakkailta, läheisiltä ja yhteistyötahoilta. Koivulehtoyhteisö kehittää tällä hetkellä toimintaansa sekä vieroituksen suuntaan että erityisesti itsenäistymisyhteisön suuntaan Asiakaspalautetta käsitellään työryhmässä ja sen perusteella tehdään tarvittavia muutoksia yhteisössä Yksikkö elää yhteisönsä mukana ja käytännöt myös muuttuvat paikallisesti kulloisenkin ryhmän mukaan. Perusperiaatteista ei kuitenkaan tingitä. Kirjallisten kyselyjen kautta n. 3 vuoden välein Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus 120 euroa/vrk, josta kuntaosuus 94 euroa ja asiakasosuus 26 euroa Itsenäistymisyhteisössä koko vuorokausihinta on 60 euroa/vrk Kaikki muu, paitsi asiakkaan jatkohoidossa tarvitsema erityinen lääkitys ja vaatteet, tupakat ja matkaliput kotikuntiin Hammaslääkäri ja muut erikoislääkärin palvelut, erikoisemmat laboratoriotutkimukset - Koivulehtoyhteisö kuuluu kuntoutusraha- ja sairausvakuutuslain ja asetuksen piiriin Ulkopuolinen rahoitus - Tilintarkastuslausunto Vakuutukset Vuosittainen. Tilintarkistus M.Haapalainen Oy, Joensuu Pohjolassa kaikki vakuutukset. Asiakkailla on tapaturmavakuutus ja yksiköllä pakolliset työntekijävakuutukset ja vapaaehtoisia kiinteistövakuutuksia

6 TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Asiakkailla on n. 20 neliön omat huoneet - peseytymistiloja on riittävästi ja ne on lukittavia - lukollisia kaappeja ei ole, mutta arvotavarat ja rahat jätetään säilytykseen yksikön toimistoon, jossa lukitut ovet. - yksityisyyden suoja toteutuu henkilökunnan vaitiolovelvollisuuden kautta Iso tupa ja keittiö, alakerran aula-takkahuone, biljardihuone, rantasauna, liikuntahalli, Yksikössä ei ole fyysisten puitteiden puolesta oikein toimivat tilat liikuntarajoitteisille Turvallisuussuunnitelma tehty ja tarkistettu Tehty

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka )

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka ) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 13.03.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Louhela-yhteisö Katuosoite Kaskistontie 228 Postinumero: 31490

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 17.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: 02650 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0116577-1 Toimipaikka: Vammaistenpalvelut Ryhmäkoti Jatko

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pajatupa Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot