TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio HUS-kuntayhtymän tehtävä ja vastuualue Toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n strategia Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen vuonna HUS:n sairaanhoitotoiminta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi Tasa-arvo ja kieliohjelma Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit - potilasturvallisuus Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 105 I

4 Sivu 12. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 122 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 200 Tulosalueet HUS-Tilakeskus Yhtymähallinto HUS-Työterveys Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaosan liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 295 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Apteekki 358 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 483 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 531 II

5 Sivu Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2013 liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n tytäryhtioiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut 545 Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuosina Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna 2013 ilman ostopalveluja 547 Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuosina ilman ostopalveluja 548 Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) 550 Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 17 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoalueiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 295

8 HUS-Kuvantaminen liikelaitos 17.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Palveluiden lukumäärät Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset ,3 % 113,7 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset ,3 % 123,1 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,1 % Asiantuntijapalvelut ,6 % 34,1 % Toimipaikkamaksut ,8 % 12,6 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Elektiivisten magneettitutkimusten saatavuus (vrk) Elektiivisten UÄ-tutkimusten saatavuus (% / 21 vrk) ,6 % 29,2 % 92 % 90 % 85 % -6,0 % -8,3 % PET-tutkimusten saatavuus (vrk) ,1 % -47,1 % EKG-pitkäaikaisrek. lausuntojen saatavuus (% / 5 tp) ENMG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 50 vrk) 72 % 86 % 68 % -20,6 % -5,2 % 65 % 65 % 64 % -1,6 % -1,6 % EEG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 14 vrk) 65 % 65 % 59 % -8,9 % -8,9 % Laitteiden huollon läpimenoaika (pv / 90%) 31,9 30, ,1 % 13,2 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (t/htv) ,9 % 2,5 % Talous (1 000 eur) - Tilikauden tulos ennen asiakashyvityksiä ,0 % 388,5 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät HUS- LAB -liikelaitoksesta , joten niiden toiminta- ja talousluvut ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä vain puolen vuoden toiminnan mukaisesti, vuonna 2013 koko vuoden. 296

9 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Sitovat tavoitteet 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Tilikauden tulos *) ,0 % 388,4 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,8 % 1,5 % 2,5 % 66,7 % -10,7 % Hintatason muutos-% (TP2013 vain Rad) -2,9 % -0,6 % -1,2 % 100,0 % -58,6 % Lainakannan muutos ,0 % 0,0 % Investointilainat kuntayhtymältä ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. Talouden tunnuslukuja 2013 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Päivitetty TA 2013 TP Liikevaihto 112,0 121,8 126,4 122,7 0,7 % 9,5 % - Sisäinen myynti 87,9 93,8 99,3 95,1 1,4 % 8,2 % - Ulkoinen myynti 25,0 28,4 27,5 28,3-0,3 % 13,0 % - Toimintatuotot yhteensä 113,0 122,2 126,9 123,4 1,0 % 9,2 % - Toimintakulut 105,1 114,0 117,0 115,4 1,3 % 9,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,9 2,4 ############ 427,1 % - Asiakashyvitykset netto -0,3-2,4 0,0 % 839,8 % - Tilikauden tulos 0,2 0,0 1,9 0,0 ############ -88,2 % Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama- % TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilötyövuodet 838, ,2 3,4 % 10,0 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 ) 72,9 74,9 71,5-4,6 % -2,0 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Liikelaitos vastaa alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi HUS-Kuvantaminen huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä sekä tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluita erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille. Tärkeimmät yhteistyöhankkeet jäsenkuntien kanssa Mäntsälän terveyskeskuksen röntgen siirtyi osaksi HUS-Kuvantamista HUS-Kuvantaminen tarjosi liittymistä myös Tuusulan terveyskeskukselle, Porvoon terveyskeskukselle ja Nurmijärven terveyskeskukselle, liittymisneuvotteluja jatkettaneen vuonna

10 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Lean-kehitystyö Suurin osa liikelaitoksen prosessien kehittämishankkeista on tehty Lean-ajattelua hyväksi käyttäen. Meilahdessa toteutettiin UÄ-tutkimusten saatavuuden parantamisen projekti, PET-toimintaa tehostettiin menestyksellisesti ja EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin saatavuuden parantaminen aloitettiin kesällä. Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen tehostamiseksi laadittiin suunnitelmat ja kymmenessä huoltopisteessä tehtiin tilojen siisteyteen ja selkeyteen tähtääviä 5S-työpajoja. Jatkossa liikelaitoksen toimintaa kehitetään vielä merkittävästi enemmän Lean-filosofian kautta tavoitteena jatkuva parantaminen. Keskeiset tietojärjestelmähankkeet Eri sairaalayksiköiden radiologian toiminnanohjausjärjestelmät (RADU) yhtenäistettiin ja yhdistettiin yhdeksi HUS-RADUksi. HUS-RADU mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden koko HUS alueella, sillä potilaasta kirjoitettu lähete on nyt nähtävissä jokaisessa röntgenpisteessämme. Kaikki tutkimukset ovat nähtävissä Agfa Impax -järjestelmässä, jolloin myös tutkimusten lausuminen on mahdollista kaikista lausuntopisteistämme. Agfa Impax PACS -järjestelmään edellisenä vuonna tehty välttämätön päivitys ja siihen liittynyt puheentunnistuksen laajamittainen käyttöönotto teettivät vuonna 2013 paljon koulutuksellista ja järjestelmäteknistä kehitystyötä. Järjestelmän stabiilius sekä puheentunnistuksen tarkkuus ovat parantuneet ja Impax -järjestelmä on ollut päivityksestään lähtien jatkuvassa tuotantokäytössä. Puheentunnistuksen laajamittainen käyttö on parantanut lausuntojen saatavuutta verrattaessa vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin aikaisempi PACS -versio oli käytössä. Toimintaan vaikuttaneet lainsäädännölliset muutokset Lainsäädännön edellyttämä laadunhallinta ja siihen liittyvät itsearvioinnit käynnistyivät radiologian vastuualueella natiiviprosessissa ja loppuvuodesta myös TT-prosessissa. Itsearviointikäytäntöjen kehittäminen oli aloitettu jo edellisenä vuonna ja systemaattinen itsearviointi käynnistetään kaikissa prosesseissa vuonna Radiologia Meilahdessa käynnistettiin sydämen ja sepelvaltimoiden tutkimukset kahden putken TT-laitteella. Tutkimuksessa saadaan hyvin pienellä sädeannoksella nopeasti luotettavaa tietoa sekä sepelvaltimoista että sydämen toiminnasta. Aikaisemmin saman tiedon saaminen oli mahdollista ainoastaan invasiivisella katetritutkimuksella. Päivystysaikainen kuvanta on sairaaloissa lisääntynyt etenkin TT-tutkimusten osalta. Osin tähän liittyen Lohjan sairaalan röntgenissä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtyä röntgenhoitajien varallaolosta 24/7 hoitajapäivystykseen. Laakson sairaalan röntgenpisteen ilta-aukioloajat vakiinnutettiin. Mammografiatoimintaa keskitettiin toukokuussa 2013 siirtämällä Peijaksen mammografiapalvelut Jorviin, jolloin isommat kuvausmäärät turvaavat paremmin kuvannan laadun. Naistenklinikan remontin johdosta rintakirurgia siirtyi Kirurgiseen sairaalaan ja sinne avattiin mammografiapiste rintaleikkaukseen meneville potilaille. Syöpätautien klinikan remontti valmistui ja röntgen palasi pois väistötiloista. Vuoden lopussa valmistui Sipoon uusi terveysasema, jossa on myös uudet tilat röntgenyksiköllemme. Kahden magneettilaitehankinnan lykkääntyminen vuodella ja samanaikainen magneettitutkimusten merkittävä kysynnän kasvu johtivat loppuvuodesta magneettikuvausjonojen kasvuun yli tavoiterajojen, vaikka olemassa olevilla laitteilla tuotettujen tutkimusten määrä kehittyikin tavoitteiden mukaisesti. Agfa Impax -päivitykseen ja puheentunnistuksen laajamittaiseen käyttöönottoon liittyneet pulmat lisäsivät lausuntojen ostopalvelun tarvetta erityisesti natiivitutkimusten kohdalla. Radiologityön keskeisen 298

11 HUS-Kuvantaminen liikelaitos tietojärjestelmän uudistaminen/päivittäminen yhdessä useiden ulkopuolisten toimittajien kanssa ja samanaikainen tutkimusmäärien lisääntyminen oli sangen haasteellista. Toiminnan jatkuvuus pystyttiin kuitenkin hyvin turvaamaan. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Tutkimusmäärät lisääntyivät 1 %:lla. Selvää lisäystä tapahtui PET-tutkimuksissa, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinneissä ja sydämen ultraäänitutkimuksissa. Vähennystä oli eniten keuhkotutkimuksissa. Sydämen ultraäänitutkimukset aloitettiin Jorvin ja Hyvinkään lisäksi Meilahden kliinisen fysiologian yksikössä. Liikelaitoksen kaikki luuntiheysmittaukset siirrettiin hallinnollisesti KFI-vastuualueelle, jolloin tutkimusmenetelmät yhtenäistettiin ja tutkimusten määrä lisääntyi. PET-tutkimuksia tehtiin neljällä eri merkkiaineella ja erityisesti neuroendokriinisten kasvainten galliumkuvaukset ja eturauhassyövän koliinikuvaukset lisääntyivät. Henkilökuntatilanne oli kokonaisuutena hyvä, vain erikoistuvista lääkäreistä oli edelleen pulaa. Radiokemistien työpanosta lisättiin PET-toiminnan vaatimusten mukaisesti ja uusien merkkiaineiden kehitystyötä jatkettiin Kliininen neurofysiologia Epilepsiakirurgiaan tähtäävät sekä diagnostiset video-eeg-tutkimukset on HUS:ssa tehty aikaisemmin epilepsiakirurgiaan perehtyneiden lastenneurologien toimesta. Prekirurgisten EEG-rekisteröintien analysointi siirtyi suunnitellusti yhä enemmän KNF-osaston tehtäväksi; vuonna 2012 KNF hoiti noin 25 % näistä tutkimuksista, 2013 jo noin 50 %. Toiminnan laajentuminen on edellyttänyt toiminnasta vastaavien lääkäreiden kansainvälistä kouluttautumista. KNF velvoitettiin järjestämään jatkuva päivystysaikainen EEG-palvelu Meilahden sairaalassa. Päivystys-EEG:n kiireellisyysluokituksen ja sen ohjaaman toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhdessä neurologian klinikan kanssa. KNF-yksikössä aloitettiin EEG-iltapäivystystoiminta ja kiireelliset päivystystutkimukset on pystytty turvaamaan hyvin. Lasten KNF:n unitutkimusjono on lyhentynyt merkittävästi. Meilahden yksikössä käynnistettiin lihasbiopsiat. BioMag laboratoriossa tehtävä liikeaivokuoren navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio (ntms) epilepsia- ja tuumorikirurgian suunnittelussa integroitiin KNF-osaston rutiinityöhön ja laskutukseen. MEG-tutkimusten määrä epilepsiakirurgian suunnittelussa lisääntyi merkittävästi. Laboratorio hyväksyttiin osana "Neuroimaging-infrastruktuuria" OPM:n kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Lääkintätekniikka Lääkintätekniikan vastuualueen toimintaan kuulunut apuvälinehuolto siirtyi vuoden 2013 alusta lukien Apuvälinekeskuksen toiminnaksi. Toiminnan siirtyessä myös toimintaan liittyvät 8 henkilöä siirtyivät Apuvälinekeskuksen työntekijöiksi. Ultraäänilaitteiden laadunvalvonta, kalibrointi ja huoltotoiminta saatiin siirrettyä Lääkintätekniikan itse hoidettavaksi lisäosaajia kouluttamalla. Toiminnanohjausjärjestelmä Mequsoft -ohjelmistoa kehitettiin tarjoamaan toiminnan kehittämiselle olennaista mittaustietoa huollon vaste- ja läpimenoajoista. Lääkintätekniikka otti aktiivisen roolin uusissa rakennushankkeissa sekä niihin liittyvissä uusien teknologioiden käyttöönoton valmisteluissa. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin Lääkintätekniikan muutos prosessiorganisaatioksi. Koko organisaation rakenne uudistettiin, kaikkien esimiesten roolit muutettiin uuden organisaation vaatimusten mukaisiksi, työaikamuoto, tehtävänimikkeet sekä tehtävät muuttuivat koko vastuualueen osalta. Täysin uusi Lääkintätekniikka alkoi työnsä vuoden 2014 alusta. Tavoitteena on muuttua korjauspajasta lääkintälaitteiden elinkaaresta huolehtivaksi kumppaniksi. 299

12 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Akkreditointi ja laatutyö Kuvantamiseen liitetyt KFI:n ja KNF:n vastuualueet ovat FINAS-akkreditoituja laboratorioita. Integraation myötä akkreditointi joutui uudelleenarviointiin. Tämä arviointi, joka suoritettiin vuoden 2013 alussa, oli tervetullut haaste ja itsearvioinnin paikka paitsi integroiduille laboratorioille, etenkin Kuvantamisen muulle organisaatiolle, mm. vuoden 2014 kliiniseen auditointiin valmistautuvalle radiologian vastuualueelle. Arviointi meni hyvin eivätkä arvioijaraportit olisi juuri voineet olla myönteisempiä. Kehityskohteitakin on, arvioijien havaitsemia ja itse tunnistettuja. Suurimpana ja haasteellisimpana kehityskohteena on tarve edelleen harmonisoida palveluntuotannon menettelytapoja. Asiakkuudet HUS-Kuvantamisen internet- ja intranetsivustot uudistettiin. Kokonaan uutena osiona internetsivuilla julkaistiin ammattilaissivusto, joka palvelee tutkimuksiin lähettäviä lääkäreitä ja yksiköitä myös perusterveydenhuollossa. Ammattilaissivustolla on ohjeita mm. tutkimuksiin lähettämisestä ja potilaiden ohjauksesta. Potilaspalauteprosessit uudistettiin ja otettiin käyttöön yhteinen potilaspalautejärjestelmä kaikilla vastuualueilla. Eri yksiköihin annettu potilaspalaute pystytään käsittelemään hallitusti uuden toimintamallin ansiosta. Potilaspalautteet pystytään myös raportoimaan säännöllisesti ja yhtenäisellä tavalla liikelaitoksen eri tasoille. Asiakassopimusten ja asiakkuuksien hallintaan otettiin käyttöön CRM-työkalu, jonka avulla pystytään jakamaan ajantasaista tietoa asiakkaista ja sopimuksista vastuualueiden eri yksiköihin ja toimintoihin. Sopimusasiakkaille tuotettiin väestömääriin suhteutettuja vertailuanalyysejä palvelujen ja tutkimusten ostojen määristä ja kustannuksista eri kunnissa ja sairaanhoitoalueilla. Tulevaisuuden näkymät Radiologia Vuoden 2014 merkittävimpiä tapahtumia tulee olemaan Malmin sairaalan valmistuminen ja Marian toimipisteen lakkautus syksyllä Marian sairaalan magneettilaitteen rikkoontuminen korjauskelvottomaksi tammikuussa 2014 tulee aiheuttamaan haasteita magneettitutkimusten saatavuudelle. Palvelutarjonta pyritään turvaamaan osin ostopalveluilla siihen saakka kunnes Malmin toimipiste avataan. Helsingin keskustan natiivikuvantapalvelut pyritään turvaamaan Kirurgisen sairaalan röntgenyksiköllä. Pitkällä aikavälillä Kirurgisen sairaalan toimipiste ei pysty vastaamaan keskusta-alueella kuvantamispalveluiden kysyntään. Kun Helsingin kaupungin suunnitelmat terveyspalveluista ja toimipisteverkostosta hahmottuvat, myös liikelaitoksen tulee tehdä suunnitelma Helsingin alueen kuvantamispalveluista ja -toimipisteistä. Hyvinkään terveysaseman toimipiste lakkautetaan keväällä Terveyskeskuksen potilaat kuvataan jatkossa Hyvinkään sairaalassa ja muissa liikelaitoksen toimipisteissä. Porvoo sairaalaan valmistuu vuonna 2014 magneettikuvaustilat ja sinne siirretään Jorvin 1,5T magneettilaite. Naistenklinikan kahden laitteen magneettikuvausyksikkö ja Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka TT-tiloineen valmistuvat vuonna Lastensairaala ja Trauma- ja Syöpäkeskus valmistuvat vuosikymmenen lopulla. Pienempiä röntgenin tilahankkeita ovat Ison Omenan, Kirkkonummen terveyskeskuksen ja Järvenpään terveyskeskuksen röntgenpisteet. Leikekuvannan, UÄ-tutkimusten ja vaativan toimenpideradiologian kysyntä tulee jatkossakin kasvamaan voimakkaasti. Laiteinvestoinneilla ja prosessien tehokkuuteen panostamalla pyritään vastaamaan kysynnän tarpeisiin, radiologitarve tulee olemaan haasteista keskeisin. Radiologikoulutusvirkoja on lisätty useaan otteeseen ja rekrytointiin panostetaan. On sangen ilmeistä, että vuokraradiologeja 300

13 HUS-Kuvantaminen liikelaitos tullaan vastaisuudessakin tarvitsemaan. Hoitajatilanne on parempi, mutta hoitajakoulutusmäärien kehitystä on seurattava, sillä rekrytointi etenkin etäisimpiin yksiköihin on ollut vaikeaa. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Isotooppilääketieteen merkittävä hanke on vuonna 2013 käynnistynyt syklotroniprojekti. Projektin tarkoituksena on käynnistää oma syklotronipohjainen radiolääkkeiden tuotanto HUS:ssa. Molekyylikuvantaminen PET-laitteilla on vahvassa kasvussa oleva tulevaisuuden tekniikka. Kuvantamiseen tarvittavien merkkiaineiden tuotanto omalla syklotronilla lisää toimintavarmuutta, on taloudellisesti kannattavaa ja auttaa HUS:a pysymään kuvantamisen kärjessä kliinisessä toiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Hanke ajoittuu usealle vuodelle käsittäen HUS:n investointiohjelmaan sisältyvän syklotronitilojen rakentamisen sekä HUS-Kuvantamisen investointiohjelmaan sisältyvän syklotronilaitteistojen hankinnan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelutarjonnan kohdentamista selvittävä projekti aloitettiin loppuvuodesta. Perusterveydenhuollolle suoraan tehtävät tutkimukset tulevat lisääntymään. Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen sekä sydämen, keuhkojen ja verenkierron tutkimukset eri menetelmillä tulevat olemaan lähivuosien painoalueita. Lääkintätekniikka Vuoden 2014 alusta Lääkintätekniikan organisaatio uudistui antaen valmiudet kehittää sekä prosesseja että resursseja vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Tärkeimmät prosessit on määritelty seurantamittareineen jatkuvaa kehitystä tukemaan. Lääkintätekniikan vastuu laajenee kattamaan myös kiinteästi asennettujen HUS-Kuvantamisen laitteiden elinkaaren hallinnan mukaan lukien radiologisten työasemien monitorien laadunvalvonta. Lähivuosien uudisrakennushankkeet tulevat vaatimaan lääkintätekniikan osalta merkittävää asiantuntija- ja koordinointipanostusta. Laboratoriolaitteiden testausta ja kalibrointia sekä leikkausaleja koskevat kansainväliset standardit ovat uudistumassa. Niiden seuraaminen on tärkeä osa tulevaisuuden toiminnan varmistamisessa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantamisessa noudatetaan HUS-konsernin riskienhallinnan ohjeistusta: toimintapolitiikkoja, riskienhallinnan periaatteita, toimintaohjeita ja oppaita. Liikelaitoksessa on nimetyt koordinaatiohenkilöt eri konsernin ohjeistuksen mukaisesti hallinnoitaville riskiluokille. Erityisiä kehityskohteita liikelaitoksen riskienhallinnassa on ollut seurannan ja valvonnan lisääminen organisaation operatiivisten riskien hallinnassa. HUS-Kuvantamisessa on kuluneen vuoden aikana otettu käyttöön systemaattiset menettelytavat konsernin riskien raportointijärjestelmien hallinnon tasolla tapahtuvaan seurantaan, systeemipohjaisten riskielementtien tunnistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden organisointiin. Seurantaa tehdään osin kuukausittain (potilasturvallisuusraportit, laitehaittailmoitukset) ja osin kaksi kertaa kuukaudessa (PACS-tietojärjestelmän vikailmoitukset). Systeemisiä kehitystarpeita on tunnistettu mm. radiologiatutkimusten lähetejärjestelmässä ja radiologisten lausuntojen puheentunnistuksessa. Riskienhallintaa ollaan liikelaitoksessa kehittämässä entistä systemaattisempaan suuntaan. Riskien hallinnan tilaa raportoidaan ja seurataan puolivuosittain tapahtuvissa johdon katselmuksissa. Toiminnan häiriöttömyyden varmistamisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisien epävarmuuksien tunnistamisen ja niihin varautumisen menettelyihin tuodaan jatkossa lisäksi yhteneviä menettelytapoja ja siten parempaa läpinäkyvyyttä ja hallintaa kautta koko organisaation. 301

14 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tilat Vanhentuvien rakennusten kunto alkaa muodostua riskiksi toiminnan jatkuvuudelle ja palveluiden hyvälle saatavuudelle. Vuoden aikana tapahtui kaksi vesivahinkoa. Järvenpään röntgenpiste jouduttiin sulkemaan loppukesällä kahdeksi kuukaudeksi. Tutkimukset ohjattiin muihin röntgentoimipisteisiin. Toinen vesivahinko tapahtui loppuvuodesta Naistenklinikalla. Kosteusvaurioiden korjausremontti tulee sulkemaan röntgenpisteen puoleksi vuodeksi vuoden 2014 aikana, väistötilat sijaitsevat Kirurgisessa sairaalassa. KFI:n Jorvin yksikön toimintaa haittasi tilojen homevauriot ja sen aiheuttamat sairauspoissaolot. Meilahden alueen suuret rakennushankkeet tulevat viemään tiloja liikelaitoksen toiminnoilta, mutta korvaavia tiloja ei toistaiseksi ole pystytty osoittamaan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen uusien tilojen suunnitteluprojekti käynnistettiin vuoden 2013 lopulla, vastaava selvitys tarvitaan myös kliinisen neurofysiologian toimintojen sekä radiologian opetustoiminnan osalta. PACS-kuvankatselujärjestelmä HUS:ssa on ollut käytössä PACS-kuvankatselujärjestelmä 1990-luvun lopusta lähtien. Kattavasti sähköinen kuvajärjestelmä on ollut HUS:ssa käytössä kymmenen vuotta. Järjestelmän vaatimukset ovat kasvaneet kokoajan ja tästä syystä järjestelmää on jouduttu päivittämään aika ajoin. Toukokuussa 2012 käyttöönotetussa Agfa IMPAX 6.5 -kuvankatselujärjestelmässä on ilmennyt käyttöönoton jälkeen ongelmia, joita ei saatu järjestelmätoimittajan eikä käyttöönottoprojektin aikana tehdyissä testeissä selville. Keskeiset ongelmat ovat liittyneet lähinnä järjestelmän suorituskykyyn ja vakauteen. HUS-Kuvantamisessa on puututtu ilmenneisiin ongelmiin aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa ja ongelmia on saatu ratkaistua. Tiedossa ei ole, että järjestelmään liittyvät ongelmat olisivat vaarantaneet potilaiden hoitoa. PACS-järjestelmän ongelmista annettiin selvitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) teki lain 629/2010 mukaisen tarkastuksen HUS:n käyttämään Agfa Impax-järjestelmään liittyen. Valviran laatiman tarkastuskertomuksen mukaan ei havaittu poikkeamia HUS:n toiminnassa terveydenhuollon laitteiden ammattimaisena käyttäjänä. Riita-asia HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja siitä annettiin tuomio syksyllä Käräjäoikeus vahvisti, että HUS:lla oli oikeus purkaa RISjärjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus. Samalla Commit; Oy velvoitettiin palauttamaan HUS:lle lisenssikokonaisuutta koskeva kauppahinta sekä sopimuksen purkamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. HUS velvoitettiin korvaamaan Commit; Oy:lle kuormitustestauslaitteiden kustannukset. Osapuolet hakivat muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen. Palvelusopimusta käsittelevä riita käsiteltiin hovioikeudessa syyskuussa 2013, asiasta ei ole annettu vielä tuomiota. 302

15 HUS-Kuvantaminen liikelaitos STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely ESH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: > 3,94 (N=414) > 3,99 (N=448) ei tilastollisesti merkitsevä ero Tiivis yhteistyö perusterveydenhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely PTH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: > 3,99 (N=280) > 4,00 (N=258) ei tilastollisesti merkitsevä ero Potilastyytyväisyys erinomaisella tasolla Potilastyytyväisyyskysely Potilastyytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla HUS-Kuvantamisessa: > 4,66 (N=6729) > 4,66 (N=6049) tulokset samalla tasolla Potilasturvallisuus Potilastuvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa liikelaitoksen yksiköissä. HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu Radiologian 191 HaiPro-raportista on käsitelty 167 (87 %), 21 on käsittelyssä/odottaa käsittelyä. Ei haittaa -tapahtumia oli yli 50 %, lievä haitta 25 %, kohtalainen haitta 4 % ja vakavia haittatapahtumia 2 % (3 kaatumista ja 1 varjoainetapahtuma). Tapahtumat on käsitelty systemaattisesti. Ohjeistuksia on päivitetty ja ohjeiden saatavuutta on parannettu. Tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen on panostettu yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus Elektiiviset MKtutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n sisällä Joulukuun toteuma 31 vrk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus saatavuus Elektiiviset UÄtutkimukset ovat saatavissa vähintään 90 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Joulukuun toteuma 85 % Palveluiden saatavuus Huollon läpimenoaika Laitteiden huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v Joulukuun toteuma läpimenoaika on kasvanut 13 %. Palveluiden saatavuus EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien lausuntojen vasteaika 86 % lausunnoista on valmiina 5 vrk:n kuluttua tutkimuksesta Joulukuun toteuma 68 % 303

16 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta Joulukuun toteuma 9 vrk Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus EEG-tutkimukset ovat saatavissa 14 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 59 % Palveluiden saatavuus ENMG2- tutkimusten saatavuus ENMG2- tutkimukset ovat saatavissa 50 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 64 % Magneettitutkimusten toteutunut lukumäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, mutta silti tutkimusten saatavuus heikkeni. Investointiohjelman karsinnan johdosta laitekapasiteetti ei vastaa tällä hetkellä sairaaloiden tutkimustarvetta. Liikelaitos on kilpailuttanut ostopalvelusopimuksen turvaamaan tutkimusten saatavuutta siihen saakka kunnes omien laitteiden investoinnit on saatu toteutettua. Muiden palveluiden saatavuudessa oli myös haasteita erityisesti joulukuussa normaalia lyhyemmän työkuukauden johdosta. Saatavuutta pystytään vielä kehittämään prosesseja tehostamalla. Asiakastyytyväisyys Potilaiden, kliinikoiden ja lääkintätekniikan palvelujen tilaajien asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin syys-lokakuussa Potilaskyselyyn vastasi 6049, kliinikkokyselyyn 706 ja lääkintätekniikan kyselyyn 255 asiakasta. Potilaiden kokonaistyytyväisyys on erinomaisella tasolla (4,66 asteikolla 1-5). Tulos on sama kuin vuonna 2012 ja tavoitteena ollut vuoden 2012 tason säilyminen siten saavutettiin. Parhaita arvosanoja annettiin ammattitaitoisesta ja ystävällisestä palvelusta, kohtelusta tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen sujuvuudesta. Odotustilojen viihtyisyys oli ainoa asia, mikä sai hieman heikompia arvosanoja ja nousi avovastauksissakin yleisimmin kehittämiskohteeksi. Kliinikot sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa arvioivat HUS-Kuvantamisen toiminnan hyvälle tasolle (ESH 3,99 ja PTH 4,00 asteikolla 1-5). Tulos on vain vähän vuoden 2012 tasoa parempi, mutta tavoitteena ollut tuloksen paraneminen edellisvuoteen nähden saavutettiin niukasti. Hoitavien lääkärien mielestä kaikilla vastuualueilla tutkimukset ja lausunnot tukevat erinomaisesti potilaan hoitoa. Tutkimusten ja lausuntojen saatavuutta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä. Modaliteettien ja tutkimusryhmien välillä oli kuitenkin eroja, esim. radiologiassa magneettitutkimusten saatavuus oli muita modaliteetteja heikommalla tasolla. Ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö sai positiivista palautetta. Kaikilla vastuualueilla yhteisenä kehittämiskohteena korostuivat järjestelmien toimivuus ja tutkimusohjeiden löytäminen. Myös lähetteen teon sujuvuus ja asiantuntijoiden tavoitettavuus konsultaatiota varten nousivat kehityskohteiksi. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajista HUS:n sisäiset asiakkaat arvioivat palvelun erinomaiselle tasolle (4,12 asteikolla 1-5) ja Helsingin kaupungin asiakkaat hyvälle tasolle (3,80 asteikolla 1-5). Avoimessa palautteessa Lääkintätekniikan vahvuuksina pidettiin henkilöstön asiantuntemusta ja vahvaa osaamista sekä ystävällistä, nopeaa ja joustavaa palvelua. Kehityskohteiksi nousi viestinnän tehostaminen ja huollon nopeuttaminen. 304

17 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tehokas toiminta Leiketutkimuslaitteiden käyttöastevertailu HUS- Kuvantaminen on tehokkain yliopistosairaaloiden vertailussa HUS-Kuvantaminen toteutti yliopistollisten sairaanhoitopiirien TT- ja MKtutkimusten käyttöastevertailun. HUS:ssa tehtiin eniten TT- ja MKtutkimuksia yhtä tutkimuslaitetta kohden. HUS:n keskiarvo oli huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Tuottavuuden parantaminen Radiologian tutkimusaika t/htv KFI:n tutkimusaika t/htv KNF:n tutkimusaika t/htv Lääkintätekniikan tuotantotunnit t/htv Tunnusluku paranee 2 % verrattuna vuoteen 2012 Radiologia 1,5 % KFI 3,4 % KNF 15,9 % LT -7 % Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta Investointien kannattavuuslaskennan kehittäminen sekä systemaattinen käyttöönotto yli euron investoinneissa Kaikista uusista yli euron investoinneista on laadittu kattava kannattavuuslaskenta Kaikista uusista suurista laitehankintaesityksistä laadittiin investointi- ja kannattavuuslaskelmat. Vanhoista ja päivitetyistä investointiesityksistä jo tehdyt kannattavuuslaskelmat päivitettiin. Taloudellisesti kestävä toiminta Tilikauden tulos Vähintään nolla Tulos ennen sisäisiä asiakashyvityksiä oli ,73 euroa. Liikelaitostasolla laskettuna tuottavuus (tuntia / htv) parani 2,5 %. Vastuualueittain erot ovat varsin suuria. Tuottavuuden kehittämiseen ja mittaamiseen panostetaan edelleen vuoden 2014 aikana. Tilinpäätöksen yhteydessä HUS-Kuvantaminen antoi asiakashyvityksiä yhteensä ,37 euroa ja sai asiakashyvityksiä ja yhtymähallinnon palautusta yhteensä ,13 euroa. 305

18 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky Palveluiden hintataso Sairaanhoitopiirien kuvantamistutkimusten hinnat Deflatoitu hintataso laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden yliopistosairaanhoitopiirien vertailukelpoisiin hintoihin. Tarkastelussa käytettiin tuotekoria, joka sisälsi vastuualueiden tärkeimmät tuotteet HUS sisäisille asiakkaille. Tuotekorin arvo on delfatoitu julkisten menojen terveydenhuollon hintaindeksillä. Hintataso vuoteen 2012 verrattuna on laskenut 1,5 %. Kuvantamistutkimusten hinnat sijoittuvat sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa hieman alle mediaanihintojen. PACS-järjestelmän kliinikoiden kuvankatselun parantaminen Käytön kattavuus ja kliinikoiden tyytyväisyys järjestelmän käytettävyyteen Käyttö on mahdollista koko erikoissairaanhoidossa. Tyytyväisyys mitataan kliinikkokyselyssä, tavoite parantaa verrattuna ed. vuoteen. Kliinikoiden käyttämän PACSkuvankatselimien käyttöönotot aloitettiin suunnitelman mukaisesti vuonna Viimeisten yksiköiden kliinikkolevityksen tehdään ja koulutukset pidetään alkuvuoden 2014 aikana. Tyytyväisyys on parantunut hieman, mutta ei merkitsevästi; tulos vuonna 2013 oli 3,23 (vuonna ,20.) Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuutta parannetaan Lausuntojen vasteaika Elektiivisten tutkimusten lausunnoista 90 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä Joulukuun toteuma 83 % EKG pitkäaikaistutkimusten saatavuus EKGpitkäaikaisrekisteröinti -tutkimusten saatavuus (työpäivää) Tutkimukset ovat saatavissa 30 työpäivän kuluessa Joulukuun toteuma 21 vrk PolAmbtutkimuksen lausunnon saatavuutta parannetaan PolAmbtutkimuksen lausuntoviive Tutkimusten lausunnoista 95 % on kliinikon käytettävissä 21 vrk:ssa Joulukuun toteuma 93 % Prosessien kehittäminen Leanmetodilla Uusien osallistujien määrä Lean parannusprojekteihin Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu Lean-tapahtumaan Lean-kehitystyöhön osallistui vuoden aikana 103 uutta henkilöä. Neljänä kuukautena osallistui yli 10 uutta henkilöä. ISO 9001 mukaisen toimintajärjestelmän käyttöönotto koko liikelaitoksessa Järjestelmän auditointi Järjestelmä on sertifioitavissa vuoden loppuun mennessä Toimintajärjestelmän sisäisien auditointien ohjelma on käynnistetty, johdon katselmukset on pidetty. Hallinnon (ISO 9001 ja EN ISO 15189) vaatimusten mukaisuutta arvioidaan maaliskuussa 2014 Finasin suorittaman akkreditointiarvioinnin yhteydessä. 306

19 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tuotekorin perusteella laskettu vuoden 2013 rahanarvoon deflatoitu hintataso aleni 1,5 %. Talousarviossa asetettiin vastuualueittain tavoitteet kaikkien käytettyjen palveluiden hintatasolle. Radiologian ja lääkintätekniikan hintatason oli tavoite alentua 0,6 %, toteutunut alenema oli 1,2 %. KFI-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 3 %, mutta toteuma oli 2,2 %. Vastaavasti KNF-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 6 % toteuman ollessa 5,6 %. Poikkeamat johtuvat siitä, että hintamuutokset kohdennettiin eri palveluille kustannusperusteisesti eri tavalla ja samaan aikaan myös eri palveluiden käyttö on muuttunut. Kasvaneiden palvelumäärien ansiosta liikelaitos pystyi kuitenkin saavuttamaan ylijäämäisen tilikauden tuloksen ennen asiakashyvityksiä. Lausuntojen saatavuus ei joulukuussa ollut aivan tavoitteen mukainen, vaikka useina kuukausina tavoitteeseen päästiinkin. Saatavuutta pyritään edelleen parantamaan vuoden 2014 aikana. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Erikoistuvien lääkäreiden määrä Hoitajaopiskelijoiden sisäänottomäärien turvaaminen Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa uudistetaan opetussuunnitelmaa. Olemme mukana uudistustyössä Metropoliassa. Aktiivinen vaikuttaminen opiskelijavalinnoissa Metropolian aloittamassa röntgenhoitajien muuntokoulutuksessa syksyllä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat käytössä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat täynnä KFI-vastuualuetta lukuunottamatta. Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty Kehittämissuunnitelma on tehty vastuualuetasolla Radiologien osaamiskartoitus toteutettiin KNF hoitajien osaamiskartoitussuunnitelma valmistelussa. Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,6) 3,8 Toteuma 3,7 jäi tavoitteesta. Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti esimiehille. JET-koulutuksesta valmistuvia 9 kpl. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseja on yhteensä 64 jakautuen erikoisaloille seuraavasti; radiologia 50, KNF 8, ja KFI 6. Vain KFI-vastuualueella oli kaksi vakanssia avoinna vuoden vaihteessa. Lisäksi erikoistuvia fyysikoita on

20 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen lukumäärä referoiduissa julkaisuissa 110 julkaisua vuonna referoitua julkaisua. Väitöskirjatekijöiden ohjausta lisättiin ja rahoitusta kohdennettiin heille. Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen laatupisteet Julkaisujen laatupisteiden seurantaa kehitetään Liikelaitoksen julkaisut saivat vuonna 2013 Julkaisufoorumin pisteytyksen mukaan 198 pistettä. Ko. luokitusta käytetään tieteenalojen sisällä seuraamaan organisaation omaa kehitystä. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 87,9 93,8 95,1 1,4 % 8,2 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 24,1 28,0 27,5-1,7 % 14,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 112,0 121,8 122,7 0,7 % 9,5 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Palveluiden lukumäärät Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ,3 % 113,7 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ,3 % 123,1 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,1 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Radiologisten tutkimusten määrä ilman oheistoimintoja on kasvanut 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet erityisesti magneetti- (7 %), ultraääni- (5 %) sekä tietokonetomografiatutkimuksissa (5 %). Määrällisesti suurin tutkimusryhmä on natiivitutkimukset, joiden osuus tehdyistä tutkimuksista on 65 % ja kasvua oli 2 % edelliseen vuoteen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät 308

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Valtuusto 15.6.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Kannen kuva: Kimmo Räisänen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen 14.9.2012

HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen 14.9.2012 1 HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen Avaintavoitteet, mittarit ja tavoitearvot 14.9.2012 2 Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava laatu Toiminnan osuus,

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN

HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) PALVELUSOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOKSEN TUOTTAMISTA KUVANTAMISPALVELUISTA PERUS TURVAKUNTA- YHTYMÄ KARVIAISELLE 1. SOPIJAPUOLET Kyh 21.9.2010

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012 13.6.2012 Hallitus Sisältö Yhteenveto Liitteet 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 2 Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori STM:n asiantuntijaryhmän suositukset Seppo Soimakallio Professori Tampereen yliopisto, Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS STM:n asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmän jäsenet Professori Seppo Soimakallio

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3 Tukipalveluyksiköt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Osavuosikatsaus 1-4/2012, osa 3 Tukipalveluyksiköt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

LABORATORIOLIIKELAITOS HUSLAB TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

LABORATORIOLIIKELAITOS HUSLAB TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SATU 26.2.2014 LIITE 2 LABORATORIOLIIKELAITOS HUSLAB TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 1 HUSLAB liikelaitos Toiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HUS 24.4.2014 Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot