TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio HUS-kuntayhtymän tehtävä ja vastuualue Toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n strategia Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen vuonna HUS:n sairaanhoitotoiminta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi Tasa-arvo ja kieliohjelma Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit - potilasturvallisuus Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 105 I

4 Sivu 12. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 122 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 200 Tulosalueet HUS-Tilakeskus Yhtymähallinto HUS-Työterveys Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaosan liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 295 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Apteekki 358 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 483 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 531 II

5 Sivu Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2013 liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n tytäryhtioiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut 545 Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuosina Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna 2013 ilman ostopalveluja 547 Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuosina ilman ostopalveluja 548 Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) 550 Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 17 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoalueiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 295

8 HUS-Kuvantaminen liikelaitos 17.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Palveluiden lukumäärät Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset ,3 % 113,7 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset ,3 % 123,1 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,1 % Asiantuntijapalvelut ,6 % 34,1 % Toimipaikkamaksut ,8 % 12,6 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Elektiivisten magneettitutkimusten saatavuus (vrk) Elektiivisten UÄ-tutkimusten saatavuus (% / 21 vrk) ,6 % 29,2 % 92 % 90 % 85 % -6,0 % -8,3 % PET-tutkimusten saatavuus (vrk) ,1 % -47,1 % EKG-pitkäaikaisrek. lausuntojen saatavuus (% / 5 tp) ENMG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 50 vrk) 72 % 86 % 68 % -20,6 % -5,2 % 65 % 65 % 64 % -1,6 % -1,6 % EEG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 14 vrk) 65 % 65 % 59 % -8,9 % -8,9 % Laitteiden huollon läpimenoaika (pv / 90%) 31,9 30, ,1 % 13,2 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (t/htv) ,9 % 2,5 % Talous (1 000 eur) - Tilikauden tulos ennen asiakashyvityksiä ,0 % 388,5 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät HUS- LAB -liikelaitoksesta , joten niiden toiminta- ja talousluvut ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä vain puolen vuoden toiminnan mukaisesti, vuonna 2013 koko vuoden. 296

9 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Sitovat tavoitteet 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Tilikauden tulos *) ,0 % 388,4 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,8 % 1,5 % 2,5 % 66,7 % -10,7 % Hintatason muutos-% (TP2013 vain Rad) -2,9 % -0,6 % -1,2 % 100,0 % -58,6 % Lainakannan muutos ,0 % 0,0 % Investointilainat kuntayhtymältä ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. Talouden tunnuslukuja 2013 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Päivitetty TA 2013 TP Liikevaihto 112,0 121,8 126,4 122,7 0,7 % 9,5 % - Sisäinen myynti 87,9 93,8 99,3 95,1 1,4 % 8,2 % - Ulkoinen myynti 25,0 28,4 27,5 28,3-0,3 % 13,0 % - Toimintatuotot yhteensä 113,0 122,2 126,9 123,4 1,0 % 9,2 % - Toimintakulut 105,1 114,0 117,0 115,4 1,3 % 9,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,9 2,4 ############ 427,1 % - Asiakashyvitykset netto -0,3-2,4 0,0 % 839,8 % - Tilikauden tulos 0,2 0,0 1,9 0,0 ############ -88,2 % Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama- % TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilötyövuodet 838, ,2 3,4 % 10,0 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 ) 72,9 74,9 71,5-4,6 % -2,0 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Liikelaitos vastaa alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi HUS-Kuvantaminen huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä sekä tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluita erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille. Tärkeimmät yhteistyöhankkeet jäsenkuntien kanssa Mäntsälän terveyskeskuksen röntgen siirtyi osaksi HUS-Kuvantamista HUS-Kuvantaminen tarjosi liittymistä myös Tuusulan terveyskeskukselle, Porvoon terveyskeskukselle ja Nurmijärven terveyskeskukselle, liittymisneuvotteluja jatkettaneen vuonna

10 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Lean-kehitystyö Suurin osa liikelaitoksen prosessien kehittämishankkeista on tehty Lean-ajattelua hyväksi käyttäen. Meilahdessa toteutettiin UÄ-tutkimusten saatavuuden parantamisen projekti, PET-toimintaa tehostettiin menestyksellisesti ja EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin saatavuuden parantaminen aloitettiin kesällä. Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen tehostamiseksi laadittiin suunnitelmat ja kymmenessä huoltopisteessä tehtiin tilojen siisteyteen ja selkeyteen tähtääviä 5S-työpajoja. Jatkossa liikelaitoksen toimintaa kehitetään vielä merkittävästi enemmän Lean-filosofian kautta tavoitteena jatkuva parantaminen. Keskeiset tietojärjestelmähankkeet Eri sairaalayksiköiden radiologian toiminnanohjausjärjestelmät (RADU) yhtenäistettiin ja yhdistettiin yhdeksi HUS-RADUksi. HUS-RADU mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden koko HUS alueella, sillä potilaasta kirjoitettu lähete on nyt nähtävissä jokaisessa röntgenpisteessämme. Kaikki tutkimukset ovat nähtävissä Agfa Impax -järjestelmässä, jolloin myös tutkimusten lausuminen on mahdollista kaikista lausuntopisteistämme. Agfa Impax PACS -järjestelmään edellisenä vuonna tehty välttämätön päivitys ja siihen liittynyt puheentunnistuksen laajamittainen käyttöönotto teettivät vuonna 2013 paljon koulutuksellista ja järjestelmäteknistä kehitystyötä. Järjestelmän stabiilius sekä puheentunnistuksen tarkkuus ovat parantuneet ja Impax -järjestelmä on ollut päivityksestään lähtien jatkuvassa tuotantokäytössä. Puheentunnistuksen laajamittainen käyttö on parantanut lausuntojen saatavuutta verrattaessa vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin aikaisempi PACS -versio oli käytössä. Toimintaan vaikuttaneet lainsäädännölliset muutokset Lainsäädännön edellyttämä laadunhallinta ja siihen liittyvät itsearvioinnit käynnistyivät radiologian vastuualueella natiiviprosessissa ja loppuvuodesta myös TT-prosessissa. Itsearviointikäytäntöjen kehittäminen oli aloitettu jo edellisenä vuonna ja systemaattinen itsearviointi käynnistetään kaikissa prosesseissa vuonna Radiologia Meilahdessa käynnistettiin sydämen ja sepelvaltimoiden tutkimukset kahden putken TT-laitteella. Tutkimuksessa saadaan hyvin pienellä sädeannoksella nopeasti luotettavaa tietoa sekä sepelvaltimoista että sydämen toiminnasta. Aikaisemmin saman tiedon saaminen oli mahdollista ainoastaan invasiivisella katetritutkimuksella. Päivystysaikainen kuvanta on sairaaloissa lisääntynyt etenkin TT-tutkimusten osalta. Osin tähän liittyen Lohjan sairaalan röntgenissä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtyä röntgenhoitajien varallaolosta 24/7 hoitajapäivystykseen. Laakson sairaalan röntgenpisteen ilta-aukioloajat vakiinnutettiin. Mammografiatoimintaa keskitettiin toukokuussa 2013 siirtämällä Peijaksen mammografiapalvelut Jorviin, jolloin isommat kuvausmäärät turvaavat paremmin kuvannan laadun. Naistenklinikan remontin johdosta rintakirurgia siirtyi Kirurgiseen sairaalaan ja sinne avattiin mammografiapiste rintaleikkaukseen meneville potilaille. Syöpätautien klinikan remontti valmistui ja röntgen palasi pois väistötiloista. Vuoden lopussa valmistui Sipoon uusi terveysasema, jossa on myös uudet tilat röntgenyksiköllemme. Kahden magneettilaitehankinnan lykkääntyminen vuodella ja samanaikainen magneettitutkimusten merkittävä kysynnän kasvu johtivat loppuvuodesta magneettikuvausjonojen kasvuun yli tavoiterajojen, vaikka olemassa olevilla laitteilla tuotettujen tutkimusten määrä kehittyikin tavoitteiden mukaisesti. Agfa Impax -päivitykseen ja puheentunnistuksen laajamittaiseen käyttöönottoon liittyneet pulmat lisäsivät lausuntojen ostopalvelun tarvetta erityisesti natiivitutkimusten kohdalla. Radiologityön keskeisen 298

11 HUS-Kuvantaminen liikelaitos tietojärjestelmän uudistaminen/päivittäminen yhdessä useiden ulkopuolisten toimittajien kanssa ja samanaikainen tutkimusmäärien lisääntyminen oli sangen haasteellista. Toiminnan jatkuvuus pystyttiin kuitenkin hyvin turvaamaan. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Tutkimusmäärät lisääntyivät 1 %:lla. Selvää lisäystä tapahtui PET-tutkimuksissa, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinneissä ja sydämen ultraäänitutkimuksissa. Vähennystä oli eniten keuhkotutkimuksissa. Sydämen ultraäänitutkimukset aloitettiin Jorvin ja Hyvinkään lisäksi Meilahden kliinisen fysiologian yksikössä. Liikelaitoksen kaikki luuntiheysmittaukset siirrettiin hallinnollisesti KFI-vastuualueelle, jolloin tutkimusmenetelmät yhtenäistettiin ja tutkimusten määrä lisääntyi. PET-tutkimuksia tehtiin neljällä eri merkkiaineella ja erityisesti neuroendokriinisten kasvainten galliumkuvaukset ja eturauhassyövän koliinikuvaukset lisääntyivät. Henkilökuntatilanne oli kokonaisuutena hyvä, vain erikoistuvista lääkäreistä oli edelleen pulaa. Radiokemistien työpanosta lisättiin PET-toiminnan vaatimusten mukaisesti ja uusien merkkiaineiden kehitystyötä jatkettiin Kliininen neurofysiologia Epilepsiakirurgiaan tähtäävät sekä diagnostiset video-eeg-tutkimukset on HUS:ssa tehty aikaisemmin epilepsiakirurgiaan perehtyneiden lastenneurologien toimesta. Prekirurgisten EEG-rekisteröintien analysointi siirtyi suunnitellusti yhä enemmän KNF-osaston tehtäväksi; vuonna 2012 KNF hoiti noin 25 % näistä tutkimuksista, 2013 jo noin 50 %. Toiminnan laajentuminen on edellyttänyt toiminnasta vastaavien lääkäreiden kansainvälistä kouluttautumista. KNF velvoitettiin järjestämään jatkuva päivystysaikainen EEG-palvelu Meilahden sairaalassa. Päivystys-EEG:n kiireellisyysluokituksen ja sen ohjaaman toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhdessä neurologian klinikan kanssa. KNF-yksikössä aloitettiin EEG-iltapäivystystoiminta ja kiireelliset päivystystutkimukset on pystytty turvaamaan hyvin. Lasten KNF:n unitutkimusjono on lyhentynyt merkittävästi. Meilahden yksikössä käynnistettiin lihasbiopsiat. BioMag laboratoriossa tehtävä liikeaivokuoren navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio (ntms) epilepsia- ja tuumorikirurgian suunnittelussa integroitiin KNF-osaston rutiinityöhön ja laskutukseen. MEG-tutkimusten määrä epilepsiakirurgian suunnittelussa lisääntyi merkittävästi. Laboratorio hyväksyttiin osana "Neuroimaging-infrastruktuuria" OPM:n kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Lääkintätekniikka Lääkintätekniikan vastuualueen toimintaan kuulunut apuvälinehuolto siirtyi vuoden 2013 alusta lukien Apuvälinekeskuksen toiminnaksi. Toiminnan siirtyessä myös toimintaan liittyvät 8 henkilöä siirtyivät Apuvälinekeskuksen työntekijöiksi. Ultraäänilaitteiden laadunvalvonta, kalibrointi ja huoltotoiminta saatiin siirrettyä Lääkintätekniikan itse hoidettavaksi lisäosaajia kouluttamalla. Toiminnanohjausjärjestelmä Mequsoft -ohjelmistoa kehitettiin tarjoamaan toiminnan kehittämiselle olennaista mittaustietoa huollon vaste- ja läpimenoajoista. Lääkintätekniikka otti aktiivisen roolin uusissa rakennushankkeissa sekä niihin liittyvissä uusien teknologioiden käyttöönoton valmisteluissa. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin Lääkintätekniikan muutos prosessiorganisaatioksi. Koko organisaation rakenne uudistettiin, kaikkien esimiesten roolit muutettiin uuden organisaation vaatimusten mukaisiksi, työaikamuoto, tehtävänimikkeet sekä tehtävät muuttuivat koko vastuualueen osalta. Täysin uusi Lääkintätekniikka alkoi työnsä vuoden 2014 alusta. Tavoitteena on muuttua korjauspajasta lääkintälaitteiden elinkaaresta huolehtivaksi kumppaniksi. 299

12 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Akkreditointi ja laatutyö Kuvantamiseen liitetyt KFI:n ja KNF:n vastuualueet ovat FINAS-akkreditoituja laboratorioita. Integraation myötä akkreditointi joutui uudelleenarviointiin. Tämä arviointi, joka suoritettiin vuoden 2013 alussa, oli tervetullut haaste ja itsearvioinnin paikka paitsi integroiduille laboratorioille, etenkin Kuvantamisen muulle organisaatiolle, mm. vuoden 2014 kliiniseen auditointiin valmistautuvalle radiologian vastuualueelle. Arviointi meni hyvin eivätkä arvioijaraportit olisi juuri voineet olla myönteisempiä. Kehityskohteitakin on, arvioijien havaitsemia ja itse tunnistettuja. Suurimpana ja haasteellisimpana kehityskohteena on tarve edelleen harmonisoida palveluntuotannon menettelytapoja. Asiakkuudet HUS-Kuvantamisen internet- ja intranetsivustot uudistettiin. Kokonaan uutena osiona internetsivuilla julkaistiin ammattilaissivusto, joka palvelee tutkimuksiin lähettäviä lääkäreitä ja yksiköitä myös perusterveydenhuollossa. Ammattilaissivustolla on ohjeita mm. tutkimuksiin lähettämisestä ja potilaiden ohjauksesta. Potilaspalauteprosessit uudistettiin ja otettiin käyttöön yhteinen potilaspalautejärjestelmä kaikilla vastuualueilla. Eri yksiköihin annettu potilaspalaute pystytään käsittelemään hallitusti uuden toimintamallin ansiosta. Potilaspalautteet pystytään myös raportoimaan säännöllisesti ja yhtenäisellä tavalla liikelaitoksen eri tasoille. Asiakassopimusten ja asiakkuuksien hallintaan otettiin käyttöön CRM-työkalu, jonka avulla pystytään jakamaan ajantasaista tietoa asiakkaista ja sopimuksista vastuualueiden eri yksiköihin ja toimintoihin. Sopimusasiakkaille tuotettiin väestömääriin suhteutettuja vertailuanalyysejä palvelujen ja tutkimusten ostojen määristä ja kustannuksista eri kunnissa ja sairaanhoitoalueilla. Tulevaisuuden näkymät Radiologia Vuoden 2014 merkittävimpiä tapahtumia tulee olemaan Malmin sairaalan valmistuminen ja Marian toimipisteen lakkautus syksyllä Marian sairaalan magneettilaitteen rikkoontuminen korjauskelvottomaksi tammikuussa 2014 tulee aiheuttamaan haasteita magneettitutkimusten saatavuudelle. Palvelutarjonta pyritään turvaamaan osin ostopalveluilla siihen saakka kunnes Malmin toimipiste avataan. Helsingin keskustan natiivikuvantapalvelut pyritään turvaamaan Kirurgisen sairaalan röntgenyksiköllä. Pitkällä aikavälillä Kirurgisen sairaalan toimipiste ei pysty vastaamaan keskusta-alueella kuvantamispalveluiden kysyntään. Kun Helsingin kaupungin suunnitelmat terveyspalveluista ja toimipisteverkostosta hahmottuvat, myös liikelaitoksen tulee tehdä suunnitelma Helsingin alueen kuvantamispalveluista ja -toimipisteistä. Hyvinkään terveysaseman toimipiste lakkautetaan keväällä Terveyskeskuksen potilaat kuvataan jatkossa Hyvinkään sairaalassa ja muissa liikelaitoksen toimipisteissä. Porvoo sairaalaan valmistuu vuonna 2014 magneettikuvaustilat ja sinne siirretään Jorvin 1,5T magneettilaite. Naistenklinikan kahden laitteen magneettikuvausyksikkö ja Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka TT-tiloineen valmistuvat vuonna Lastensairaala ja Trauma- ja Syöpäkeskus valmistuvat vuosikymmenen lopulla. Pienempiä röntgenin tilahankkeita ovat Ison Omenan, Kirkkonummen terveyskeskuksen ja Järvenpään terveyskeskuksen röntgenpisteet. Leikekuvannan, UÄ-tutkimusten ja vaativan toimenpideradiologian kysyntä tulee jatkossakin kasvamaan voimakkaasti. Laiteinvestoinneilla ja prosessien tehokkuuteen panostamalla pyritään vastaamaan kysynnän tarpeisiin, radiologitarve tulee olemaan haasteista keskeisin. Radiologikoulutusvirkoja on lisätty useaan otteeseen ja rekrytointiin panostetaan. On sangen ilmeistä, että vuokraradiologeja 300

13 HUS-Kuvantaminen liikelaitos tullaan vastaisuudessakin tarvitsemaan. Hoitajatilanne on parempi, mutta hoitajakoulutusmäärien kehitystä on seurattava, sillä rekrytointi etenkin etäisimpiin yksiköihin on ollut vaikeaa. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Isotooppilääketieteen merkittävä hanke on vuonna 2013 käynnistynyt syklotroniprojekti. Projektin tarkoituksena on käynnistää oma syklotronipohjainen radiolääkkeiden tuotanto HUS:ssa. Molekyylikuvantaminen PET-laitteilla on vahvassa kasvussa oleva tulevaisuuden tekniikka. Kuvantamiseen tarvittavien merkkiaineiden tuotanto omalla syklotronilla lisää toimintavarmuutta, on taloudellisesti kannattavaa ja auttaa HUS:a pysymään kuvantamisen kärjessä kliinisessä toiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Hanke ajoittuu usealle vuodelle käsittäen HUS:n investointiohjelmaan sisältyvän syklotronitilojen rakentamisen sekä HUS-Kuvantamisen investointiohjelmaan sisältyvän syklotronilaitteistojen hankinnan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelutarjonnan kohdentamista selvittävä projekti aloitettiin loppuvuodesta. Perusterveydenhuollolle suoraan tehtävät tutkimukset tulevat lisääntymään. Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen sekä sydämen, keuhkojen ja verenkierron tutkimukset eri menetelmillä tulevat olemaan lähivuosien painoalueita. Lääkintätekniikka Vuoden 2014 alusta Lääkintätekniikan organisaatio uudistui antaen valmiudet kehittää sekä prosesseja että resursseja vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Tärkeimmät prosessit on määritelty seurantamittareineen jatkuvaa kehitystä tukemaan. Lääkintätekniikan vastuu laajenee kattamaan myös kiinteästi asennettujen HUS-Kuvantamisen laitteiden elinkaaren hallinnan mukaan lukien radiologisten työasemien monitorien laadunvalvonta. Lähivuosien uudisrakennushankkeet tulevat vaatimaan lääkintätekniikan osalta merkittävää asiantuntija- ja koordinointipanostusta. Laboratoriolaitteiden testausta ja kalibrointia sekä leikkausaleja koskevat kansainväliset standardit ovat uudistumassa. Niiden seuraaminen on tärkeä osa tulevaisuuden toiminnan varmistamisessa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantamisessa noudatetaan HUS-konsernin riskienhallinnan ohjeistusta: toimintapolitiikkoja, riskienhallinnan periaatteita, toimintaohjeita ja oppaita. Liikelaitoksessa on nimetyt koordinaatiohenkilöt eri konsernin ohjeistuksen mukaisesti hallinnoitaville riskiluokille. Erityisiä kehityskohteita liikelaitoksen riskienhallinnassa on ollut seurannan ja valvonnan lisääminen organisaation operatiivisten riskien hallinnassa. HUS-Kuvantamisessa on kuluneen vuoden aikana otettu käyttöön systemaattiset menettelytavat konsernin riskien raportointijärjestelmien hallinnon tasolla tapahtuvaan seurantaan, systeemipohjaisten riskielementtien tunnistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden organisointiin. Seurantaa tehdään osin kuukausittain (potilasturvallisuusraportit, laitehaittailmoitukset) ja osin kaksi kertaa kuukaudessa (PACS-tietojärjestelmän vikailmoitukset). Systeemisiä kehitystarpeita on tunnistettu mm. radiologiatutkimusten lähetejärjestelmässä ja radiologisten lausuntojen puheentunnistuksessa. Riskienhallintaa ollaan liikelaitoksessa kehittämässä entistä systemaattisempaan suuntaan. Riskien hallinnan tilaa raportoidaan ja seurataan puolivuosittain tapahtuvissa johdon katselmuksissa. Toiminnan häiriöttömyyden varmistamisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisien epävarmuuksien tunnistamisen ja niihin varautumisen menettelyihin tuodaan jatkossa lisäksi yhteneviä menettelytapoja ja siten parempaa läpinäkyvyyttä ja hallintaa kautta koko organisaation. 301

14 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tilat Vanhentuvien rakennusten kunto alkaa muodostua riskiksi toiminnan jatkuvuudelle ja palveluiden hyvälle saatavuudelle. Vuoden aikana tapahtui kaksi vesivahinkoa. Järvenpään röntgenpiste jouduttiin sulkemaan loppukesällä kahdeksi kuukaudeksi. Tutkimukset ohjattiin muihin röntgentoimipisteisiin. Toinen vesivahinko tapahtui loppuvuodesta Naistenklinikalla. Kosteusvaurioiden korjausremontti tulee sulkemaan röntgenpisteen puoleksi vuodeksi vuoden 2014 aikana, väistötilat sijaitsevat Kirurgisessa sairaalassa. KFI:n Jorvin yksikön toimintaa haittasi tilojen homevauriot ja sen aiheuttamat sairauspoissaolot. Meilahden alueen suuret rakennushankkeet tulevat viemään tiloja liikelaitoksen toiminnoilta, mutta korvaavia tiloja ei toistaiseksi ole pystytty osoittamaan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen uusien tilojen suunnitteluprojekti käynnistettiin vuoden 2013 lopulla, vastaava selvitys tarvitaan myös kliinisen neurofysiologian toimintojen sekä radiologian opetustoiminnan osalta. PACS-kuvankatselujärjestelmä HUS:ssa on ollut käytössä PACS-kuvankatselujärjestelmä 1990-luvun lopusta lähtien. Kattavasti sähköinen kuvajärjestelmä on ollut HUS:ssa käytössä kymmenen vuotta. Järjestelmän vaatimukset ovat kasvaneet kokoajan ja tästä syystä järjestelmää on jouduttu päivittämään aika ajoin. Toukokuussa 2012 käyttöönotetussa Agfa IMPAX 6.5 -kuvankatselujärjestelmässä on ilmennyt käyttöönoton jälkeen ongelmia, joita ei saatu järjestelmätoimittajan eikä käyttöönottoprojektin aikana tehdyissä testeissä selville. Keskeiset ongelmat ovat liittyneet lähinnä järjestelmän suorituskykyyn ja vakauteen. HUS-Kuvantamisessa on puututtu ilmenneisiin ongelmiin aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa ja ongelmia on saatu ratkaistua. Tiedossa ei ole, että järjestelmään liittyvät ongelmat olisivat vaarantaneet potilaiden hoitoa. PACS-järjestelmän ongelmista annettiin selvitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) teki lain 629/2010 mukaisen tarkastuksen HUS:n käyttämään Agfa Impax-järjestelmään liittyen. Valviran laatiman tarkastuskertomuksen mukaan ei havaittu poikkeamia HUS:n toiminnassa terveydenhuollon laitteiden ammattimaisena käyttäjänä. Riita-asia HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja siitä annettiin tuomio syksyllä Käräjäoikeus vahvisti, että HUS:lla oli oikeus purkaa RISjärjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus. Samalla Commit; Oy velvoitettiin palauttamaan HUS:lle lisenssikokonaisuutta koskeva kauppahinta sekä sopimuksen purkamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. HUS velvoitettiin korvaamaan Commit; Oy:lle kuormitustestauslaitteiden kustannukset. Osapuolet hakivat muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen. Palvelusopimusta käsittelevä riita käsiteltiin hovioikeudessa syyskuussa 2013, asiasta ei ole annettu vielä tuomiota. 302

15 HUS-Kuvantaminen liikelaitos STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely ESH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: > 3,94 (N=414) > 3,99 (N=448) ei tilastollisesti merkitsevä ero Tiivis yhteistyö perusterveydenhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely PTH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: > 3,99 (N=280) > 4,00 (N=258) ei tilastollisesti merkitsevä ero Potilastyytyväisyys erinomaisella tasolla Potilastyytyväisyyskysely Potilastyytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla HUS-Kuvantamisessa: > 4,66 (N=6729) > 4,66 (N=6049) tulokset samalla tasolla Potilasturvallisuus Potilastuvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa liikelaitoksen yksiköissä. HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu Radiologian 191 HaiPro-raportista on käsitelty 167 (87 %), 21 on käsittelyssä/odottaa käsittelyä. Ei haittaa -tapahtumia oli yli 50 %, lievä haitta 25 %, kohtalainen haitta 4 % ja vakavia haittatapahtumia 2 % (3 kaatumista ja 1 varjoainetapahtuma). Tapahtumat on käsitelty systemaattisesti. Ohjeistuksia on päivitetty ja ohjeiden saatavuutta on parannettu. Tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen on panostettu yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus Elektiiviset MKtutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n sisällä Joulukuun toteuma 31 vrk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus saatavuus Elektiiviset UÄtutkimukset ovat saatavissa vähintään 90 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Joulukuun toteuma 85 % Palveluiden saatavuus Huollon läpimenoaika Laitteiden huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v Joulukuun toteuma läpimenoaika on kasvanut 13 %. Palveluiden saatavuus EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien lausuntojen vasteaika 86 % lausunnoista on valmiina 5 vrk:n kuluttua tutkimuksesta Joulukuun toteuma 68 % 303

16 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta Joulukuun toteuma 9 vrk Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus EEG-tutkimukset ovat saatavissa 14 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 59 % Palveluiden saatavuus ENMG2- tutkimusten saatavuus ENMG2- tutkimukset ovat saatavissa 50 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 64 % Magneettitutkimusten toteutunut lukumäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, mutta silti tutkimusten saatavuus heikkeni. Investointiohjelman karsinnan johdosta laitekapasiteetti ei vastaa tällä hetkellä sairaaloiden tutkimustarvetta. Liikelaitos on kilpailuttanut ostopalvelusopimuksen turvaamaan tutkimusten saatavuutta siihen saakka kunnes omien laitteiden investoinnit on saatu toteutettua. Muiden palveluiden saatavuudessa oli myös haasteita erityisesti joulukuussa normaalia lyhyemmän työkuukauden johdosta. Saatavuutta pystytään vielä kehittämään prosesseja tehostamalla. Asiakastyytyväisyys Potilaiden, kliinikoiden ja lääkintätekniikan palvelujen tilaajien asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin syys-lokakuussa Potilaskyselyyn vastasi 6049, kliinikkokyselyyn 706 ja lääkintätekniikan kyselyyn 255 asiakasta. Potilaiden kokonaistyytyväisyys on erinomaisella tasolla (4,66 asteikolla 1-5). Tulos on sama kuin vuonna 2012 ja tavoitteena ollut vuoden 2012 tason säilyminen siten saavutettiin. Parhaita arvosanoja annettiin ammattitaitoisesta ja ystävällisestä palvelusta, kohtelusta tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen sujuvuudesta. Odotustilojen viihtyisyys oli ainoa asia, mikä sai hieman heikompia arvosanoja ja nousi avovastauksissakin yleisimmin kehittämiskohteeksi. Kliinikot sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa arvioivat HUS-Kuvantamisen toiminnan hyvälle tasolle (ESH 3,99 ja PTH 4,00 asteikolla 1-5). Tulos on vain vähän vuoden 2012 tasoa parempi, mutta tavoitteena ollut tuloksen paraneminen edellisvuoteen nähden saavutettiin niukasti. Hoitavien lääkärien mielestä kaikilla vastuualueilla tutkimukset ja lausunnot tukevat erinomaisesti potilaan hoitoa. Tutkimusten ja lausuntojen saatavuutta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä. Modaliteettien ja tutkimusryhmien välillä oli kuitenkin eroja, esim. radiologiassa magneettitutkimusten saatavuus oli muita modaliteetteja heikommalla tasolla. Ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö sai positiivista palautetta. Kaikilla vastuualueilla yhteisenä kehittämiskohteena korostuivat järjestelmien toimivuus ja tutkimusohjeiden löytäminen. Myös lähetteen teon sujuvuus ja asiantuntijoiden tavoitettavuus konsultaatiota varten nousivat kehityskohteiksi. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajista HUS:n sisäiset asiakkaat arvioivat palvelun erinomaiselle tasolle (4,12 asteikolla 1-5) ja Helsingin kaupungin asiakkaat hyvälle tasolle (3,80 asteikolla 1-5). Avoimessa palautteessa Lääkintätekniikan vahvuuksina pidettiin henkilöstön asiantuntemusta ja vahvaa osaamista sekä ystävällistä, nopeaa ja joustavaa palvelua. Kehityskohteiksi nousi viestinnän tehostaminen ja huollon nopeuttaminen. 304

17 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tehokas toiminta Leiketutkimuslaitteiden käyttöastevertailu HUS- Kuvantaminen on tehokkain yliopistosairaaloiden vertailussa HUS-Kuvantaminen toteutti yliopistollisten sairaanhoitopiirien TT- ja MKtutkimusten käyttöastevertailun. HUS:ssa tehtiin eniten TT- ja MKtutkimuksia yhtä tutkimuslaitetta kohden. HUS:n keskiarvo oli huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Tuottavuuden parantaminen Radiologian tutkimusaika t/htv KFI:n tutkimusaika t/htv KNF:n tutkimusaika t/htv Lääkintätekniikan tuotantotunnit t/htv Tunnusluku paranee 2 % verrattuna vuoteen 2012 Radiologia 1,5 % KFI 3,4 % KNF 15,9 % LT -7 % Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta Investointien kannattavuuslaskennan kehittäminen sekä systemaattinen käyttöönotto yli euron investoinneissa Kaikista uusista yli euron investoinneista on laadittu kattava kannattavuuslaskenta Kaikista uusista suurista laitehankintaesityksistä laadittiin investointi- ja kannattavuuslaskelmat. Vanhoista ja päivitetyistä investointiesityksistä jo tehdyt kannattavuuslaskelmat päivitettiin. Taloudellisesti kestävä toiminta Tilikauden tulos Vähintään nolla Tulos ennen sisäisiä asiakashyvityksiä oli ,73 euroa. Liikelaitostasolla laskettuna tuottavuus (tuntia / htv) parani 2,5 %. Vastuualueittain erot ovat varsin suuria. Tuottavuuden kehittämiseen ja mittaamiseen panostetaan edelleen vuoden 2014 aikana. Tilinpäätöksen yhteydessä HUS-Kuvantaminen antoi asiakashyvityksiä yhteensä ,37 euroa ja sai asiakashyvityksiä ja yhtymähallinnon palautusta yhteensä ,13 euroa. 305

18 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky Palveluiden hintataso Sairaanhoitopiirien kuvantamistutkimusten hinnat Deflatoitu hintataso laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden yliopistosairaanhoitopiirien vertailukelpoisiin hintoihin. Tarkastelussa käytettiin tuotekoria, joka sisälsi vastuualueiden tärkeimmät tuotteet HUS sisäisille asiakkaille. Tuotekorin arvo on delfatoitu julkisten menojen terveydenhuollon hintaindeksillä. Hintataso vuoteen 2012 verrattuna on laskenut 1,5 %. Kuvantamistutkimusten hinnat sijoittuvat sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa hieman alle mediaanihintojen. PACS-järjestelmän kliinikoiden kuvankatselun parantaminen Käytön kattavuus ja kliinikoiden tyytyväisyys järjestelmän käytettävyyteen Käyttö on mahdollista koko erikoissairaanhoidossa. Tyytyväisyys mitataan kliinikkokyselyssä, tavoite parantaa verrattuna ed. vuoteen. Kliinikoiden käyttämän PACSkuvankatselimien käyttöönotot aloitettiin suunnitelman mukaisesti vuonna Viimeisten yksiköiden kliinikkolevityksen tehdään ja koulutukset pidetään alkuvuoden 2014 aikana. Tyytyväisyys on parantunut hieman, mutta ei merkitsevästi; tulos vuonna 2013 oli 3,23 (vuonna ,20.) Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuutta parannetaan Lausuntojen vasteaika Elektiivisten tutkimusten lausunnoista 90 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä Joulukuun toteuma 83 % EKG pitkäaikaistutkimusten saatavuus EKGpitkäaikaisrekisteröinti -tutkimusten saatavuus (työpäivää) Tutkimukset ovat saatavissa 30 työpäivän kuluessa Joulukuun toteuma 21 vrk PolAmbtutkimuksen lausunnon saatavuutta parannetaan PolAmbtutkimuksen lausuntoviive Tutkimusten lausunnoista 95 % on kliinikon käytettävissä 21 vrk:ssa Joulukuun toteuma 93 % Prosessien kehittäminen Leanmetodilla Uusien osallistujien määrä Lean parannusprojekteihin Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu Lean-tapahtumaan Lean-kehitystyöhön osallistui vuoden aikana 103 uutta henkilöä. Neljänä kuukautena osallistui yli 10 uutta henkilöä. ISO 9001 mukaisen toimintajärjestelmän käyttöönotto koko liikelaitoksessa Järjestelmän auditointi Järjestelmä on sertifioitavissa vuoden loppuun mennessä Toimintajärjestelmän sisäisien auditointien ohjelma on käynnistetty, johdon katselmukset on pidetty. Hallinnon (ISO 9001 ja EN ISO 15189) vaatimusten mukaisuutta arvioidaan maaliskuussa 2014 Finasin suorittaman akkreditointiarvioinnin yhteydessä. 306

19 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tuotekorin perusteella laskettu vuoden 2013 rahanarvoon deflatoitu hintataso aleni 1,5 %. Talousarviossa asetettiin vastuualueittain tavoitteet kaikkien käytettyjen palveluiden hintatasolle. Radiologian ja lääkintätekniikan hintatason oli tavoite alentua 0,6 %, toteutunut alenema oli 1,2 %. KFI-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 3 %, mutta toteuma oli 2,2 %. Vastaavasti KNF-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 6 % toteuman ollessa 5,6 %. Poikkeamat johtuvat siitä, että hintamuutokset kohdennettiin eri palveluille kustannusperusteisesti eri tavalla ja samaan aikaan myös eri palveluiden käyttö on muuttunut. Kasvaneiden palvelumäärien ansiosta liikelaitos pystyi kuitenkin saavuttamaan ylijäämäisen tilikauden tuloksen ennen asiakashyvityksiä. Lausuntojen saatavuus ei joulukuussa ollut aivan tavoitteen mukainen, vaikka useina kuukausina tavoitteeseen päästiinkin. Saatavuutta pyritään edelleen parantamaan vuoden 2014 aikana. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Erikoistuvien lääkäreiden määrä Hoitajaopiskelijoiden sisäänottomäärien turvaaminen Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa uudistetaan opetussuunnitelmaa. Olemme mukana uudistustyössä Metropoliassa. Aktiivinen vaikuttaminen opiskelijavalinnoissa Metropolian aloittamassa röntgenhoitajien muuntokoulutuksessa syksyllä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat käytössä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat täynnä KFI-vastuualuetta lukuunottamatta. Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty Kehittämissuunnitelma on tehty vastuualuetasolla Radiologien osaamiskartoitus toteutettiin KNF hoitajien osaamiskartoitussuunnitelma valmistelussa. Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,6) 3,8 Toteuma 3,7 jäi tavoitteesta. Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti esimiehille. JET-koulutuksesta valmistuvia 9 kpl. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseja on yhteensä 64 jakautuen erikoisaloille seuraavasti; radiologia 50, KNF 8, ja KFI 6. Vain KFI-vastuualueella oli kaksi vakanssia avoinna vuoden vaihteessa. Lisäksi erikoistuvia fyysikoita on

20 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen lukumäärä referoiduissa julkaisuissa 110 julkaisua vuonna referoitua julkaisua. Väitöskirjatekijöiden ohjausta lisättiin ja rahoitusta kohdennettiin heille. Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen laatupisteet Julkaisujen laatupisteiden seurantaa kehitetään Liikelaitoksen julkaisut saivat vuonna 2013 Julkaisufoorumin pisteytyksen mukaan 198 pistettä. Ko. luokitusta käytetään tieteenalojen sisällä seuraamaan organisaation omaa kehitystä. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 87,9 93,8 95,1 1,4 % 8,2 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 24,1 28,0 27,5-1,7 % 14,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 112,0 121,8 122,7 0,7 % 9,5 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Palveluiden lukumäärät Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ,3 % 113,7 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ,3 % 123,1 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,1 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Radiologisten tutkimusten määrä ilman oheistoimintoja on kasvanut 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet erityisesti magneetti- (7 %), ultraääni- (5 %) sekä tietokonetomografiatutkimuksissa (5 %). Määrällisesti suurin tutkimusryhmä on natiivitutkimukset, joiden osuus tehdyistä tutkimuksista on 65 % ja kasvua oli 2 % edelliseen vuoteen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät 308

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT

HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT Palvelut ja kuntayhteistyö HUS Tukipalveluyksiköt TA2013 Länsi-Uusimaa 44,5 milj. 444 henk. Lohja 73,9 milj. 645 henk. HYKS 1 304,8 milj. 11 742 henk. Hyvinkää 156,0 milj. 1693 henk.

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot