TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio HUS-kuntayhtymän tehtävä ja vastuualue Toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n strategia Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen vuonna HUS:n sairaanhoitotoiminta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi Tasa-arvo ja kieliohjelma Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit - potilasturvallisuus Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 105 I

4 Sivu 12. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 122 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 200 Tulosalueet HUS-Tilakeskus Yhtymähallinto HUS-Työterveys Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaosan liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 295 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Apteekki 358 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 483 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 531 II

5 Sivu Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2013 liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n tytäryhtioiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut 545 Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuosina Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna 2013 ilman ostopalveluja 547 Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuosina ilman ostopalveluja 548 Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) 550 Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 17 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoalueiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 295

8 HUS-Kuvantaminen liikelaitos 17.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Palveluiden lukumäärät Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset ,3 % 113,7 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset ,3 % 123,1 % Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,1 % Asiantuntijapalvelut ,6 % 34,1 % Toimipaikkamaksut ,8 % 12,6 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Elektiivisten magneettitutkimusten saatavuus (vrk) Elektiivisten UÄ-tutkimusten saatavuus (% / 21 vrk) ,6 % 29,2 % 92 % 90 % 85 % -6,0 % -8,3 % PET-tutkimusten saatavuus (vrk) ,1 % -47,1 % EKG-pitkäaikaisrek. lausuntojen saatavuus (% / 5 tp) ENMG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 50 vrk) 72 % 86 % 68 % -20,6 % -5,2 % 65 % 65 % 64 % -1,6 % -1,6 % EEG-tutkimukset ovat saatavuus (% / 14 vrk) 65 % 65 % 59 % -8,9 % -8,9 % Laitteiden huollon läpimenoaika (pv / 90%) 31,9 30, ,1 % 13,2 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (t/htv) ,9 % 2,5 % Talous (1 000 eur) - Tilikauden tulos ennen asiakashyvityksiä ,0 % 388,5 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät HUS- LAB -liikelaitoksesta , joten niiden toiminta- ja talousluvut ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä vain puolen vuoden toiminnan mukaisesti, vuonna 2013 koko vuoden. 296

9 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Sitovat tavoitteet 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Tilikauden tulos *) ,0 % 388,4 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,8 % 1,5 % 2,5 % 66,7 % -10,7 % Hintatason muutos-% (TP2013 vain Rad) -2,9 % -0,6 % -1,2 % 100,0 % -58,6 % Lainakannan muutos ,0 % 0,0 % Investointilainat kuntayhtymältä ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. Talouden tunnuslukuja 2013 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 Päivitetty TA 2013 TP Liikevaihto 112,0 121,8 126,4 122,7 0,7 % 9,5 % - Sisäinen myynti 87,9 93,8 99,3 95,1 1,4 % 8,2 % - Ulkoinen myynti 25,0 28,4 27,5 28,3-0,3 % 13,0 % - Toimintatuotot yhteensä 113,0 122,2 126,9 123,4 1,0 % 9,2 % - Toimintakulut 105,1 114,0 117,0 115,4 1,3 % 9,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,9 2,4 ############ 427,1 % - Asiakashyvitykset netto -0,3-2,4 0,0 % 839,8 % - Tilikauden tulos 0,2 0,0 1,9 0,0 ############ -88,2 % Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama- % TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilötyövuodet 838, ,2 3,4 % 10,0 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 ) 72,9 74,9 71,5-4,6 % -2,0 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Liikelaitos vastaa alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi HUS-Kuvantaminen huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä sekä tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluita erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille. Tärkeimmät yhteistyöhankkeet jäsenkuntien kanssa Mäntsälän terveyskeskuksen röntgen siirtyi osaksi HUS-Kuvantamista HUS-Kuvantaminen tarjosi liittymistä myös Tuusulan terveyskeskukselle, Porvoon terveyskeskukselle ja Nurmijärven terveyskeskukselle, liittymisneuvotteluja jatkettaneen vuonna

10 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Lean-kehitystyö Suurin osa liikelaitoksen prosessien kehittämishankkeista on tehty Lean-ajattelua hyväksi käyttäen. Meilahdessa toteutettiin UÄ-tutkimusten saatavuuden parantamisen projekti, PET-toimintaa tehostettiin menestyksellisesti ja EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin saatavuuden parantaminen aloitettiin kesällä. Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen tehostamiseksi laadittiin suunnitelmat ja kymmenessä huoltopisteessä tehtiin tilojen siisteyteen ja selkeyteen tähtääviä 5S-työpajoja. Jatkossa liikelaitoksen toimintaa kehitetään vielä merkittävästi enemmän Lean-filosofian kautta tavoitteena jatkuva parantaminen. Keskeiset tietojärjestelmähankkeet Eri sairaalayksiköiden radiologian toiminnanohjausjärjestelmät (RADU) yhtenäistettiin ja yhdistettiin yhdeksi HUS-RADUksi. HUS-RADU mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden koko HUS alueella, sillä potilaasta kirjoitettu lähete on nyt nähtävissä jokaisessa röntgenpisteessämme. Kaikki tutkimukset ovat nähtävissä Agfa Impax -järjestelmässä, jolloin myös tutkimusten lausuminen on mahdollista kaikista lausuntopisteistämme. Agfa Impax PACS -järjestelmään edellisenä vuonna tehty välttämätön päivitys ja siihen liittynyt puheentunnistuksen laajamittainen käyttöönotto teettivät vuonna 2013 paljon koulutuksellista ja järjestelmäteknistä kehitystyötä. Järjestelmän stabiilius sekä puheentunnistuksen tarkkuus ovat parantuneet ja Impax -järjestelmä on ollut päivityksestään lähtien jatkuvassa tuotantokäytössä. Puheentunnistuksen laajamittainen käyttö on parantanut lausuntojen saatavuutta verrattaessa vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin aikaisempi PACS -versio oli käytössä. Toimintaan vaikuttaneet lainsäädännölliset muutokset Lainsäädännön edellyttämä laadunhallinta ja siihen liittyvät itsearvioinnit käynnistyivät radiologian vastuualueella natiiviprosessissa ja loppuvuodesta myös TT-prosessissa. Itsearviointikäytäntöjen kehittäminen oli aloitettu jo edellisenä vuonna ja systemaattinen itsearviointi käynnistetään kaikissa prosesseissa vuonna Radiologia Meilahdessa käynnistettiin sydämen ja sepelvaltimoiden tutkimukset kahden putken TT-laitteella. Tutkimuksessa saadaan hyvin pienellä sädeannoksella nopeasti luotettavaa tietoa sekä sepelvaltimoista että sydämen toiminnasta. Aikaisemmin saman tiedon saaminen oli mahdollista ainoastaan invasiivisella katetritutkimuksella. Päivystysaikainen kuvanta on sairaaloissa lisääntynyt etenkin TT-tutkimusten osalta. Osin tähän liittyen Lohjan sairaalan röntgenissä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtyä röntgenhoitajien varallaolosta 24/7 hoitajapäivystykseen. Laakson sairaalan röntgenpisteen ilta-aukioloajat vakiinnutettiin. Mammografiatoimintaa keskitettiin toukokuussa 2013 siirtämällä Peijaksen mammografiapalvelut Jorviin, jolloin isommat kuvausmäärät turvaavat paremmin kuvannan laadun. Naistenklinikan remontin johdosta rintakirurgia siirtyi Kirurgiseen sairaalaan ja sinne avattiin mammografiapiste rintaleikkaukseen meneville potilaille. Syöpätautien klinikan remontti valmistui ja röntgen palasi pois väistötiloista. Vuoden lopussa valmistui Sipoon uusi terveysasema, jossa on myös uudet tilat röntgenyksiköllemme. Kahden magneettilaitehankinnan lykkääntyminen vuodella ja samanaikainen magneettitutkimusten merkittävä kysynnän kasvu johtivat loppuvuodesta magneettikuvausjonojen kasvuun yli tavoiterajojen, vaikka olemassa olevilla laitteilla tuotettujen tutkimusten määrä kehittyikin tavoitteiden mukaisesti. Agfa Impax -päivitykseen ja puheentunnistuksen laajamittaiseen käyttöönottoon liittyneet pulmat lisäsivät lausuntojen ostopalvelun tarvetta erityisesti natiivitutkimusten kohdalla. Radiologityön keskeisen 298

11 HUS-Kuvantaminen liikelaitos tietojärjestelmän uudistaminen/päivittäminen yhdessä useiden ulkopuolisten toimittajien kanssa ja samanaikainen tutkimusmäärien lisääntyminen oli sangen haasteellista. Toiminnan jatkuvuus pystyttiin kuitenkin hyvin turvaamaan. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Tutkimusmäärät lisääntyivät 1 %:lla. Selvää lisäystä tapahtui PET-tutkimuksissa, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinneissä ja sydämen ultraäänitutkimuksissa. Vähennystä oli eniten keuhkotutkimuksissa. Sydämen ultraäänitutkimukset aloitettiin Jorvin ja Hyvinkään lisäksi Meilahden kliinisen fysiologian yksikössä. Liikelaitoksen kaikki luuntiheysmittaukset siirrettiin hallinnollisesti KFI-vastuualueelle, jolloin tutkimusmenetelmät yhtenäistettiin ja tutkimusten määrä lisääntyi. PET-tutkimuksia tehtiin neljällä eri merkkiaineella ja erityisesti neuroendokriinisten kasvainten galliumkuvaukset ja eturauhassyövän koliinikuvaukset lisääntyivät. Henkilökuntatilanne oli kokonaisuutena hyvä, vain erikoistuvista lääkäreistä oli edelleen pulaa. Radiokemistien työpanosta lisättiin PET-toiminnan vaatimusten mukaisesti ja uusien merkkiaineiden kehitystyötä jatkettiin Kliininen neurofysiologia Epilepsiakirurgiaan tähtäävät sekä diagnostiset video-eeg-tutkimukset on HUS:ssa tehty aikaisemmin epilepsiakirurgiaan perehtyneiden lastenneurologien toimesta. Prekirurgisten EEG-rekisteröintien analysointi siirtyi suunnitellusti yhä enemmän KNF-osaston tehtäväksi; vuonna 2012 KNF hoiti noin 25 % näistä tutkimuksista, 2013 jo noin 50 %. Toiminnan laajentuminen on edellyttänyt toiminnasta vastaavien lääkäreiden kansainvälistä kouluttautumista. KNF velvoitettiin järjestämään jatkuva päivystysaikainen EEG-palvelu Meilahden sairaalassa. Päivystys-EEG:n kiireellisyysluokituksen ja sen ohjaaman toiminnan suunnittelu käynnistettiin yhdessä neurologian klinikan kanssa. KNF-yksikössä aloitettiin EEG-iltapäivystystoiminta ja kiireelliset päivystystutkimukset on pystytty turvaamaan hyvin. Lasten KNF:n unitutkimusjono on lyhentynyt merkittävästi. Meilahden yksikössä käynnistettiin lihasbiopsiat. BioMag laboratoriossa tehtävä liikeaivokuoren navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio (ntms) epilepsia- ja tuumorikirurgian suunnittelussa integroitiin KNF-osaston rutiinityöhön ja laskutukseen. MEG-tutkimusten määrä epilepsiakirurgian suunnittelussa lisääntyi merkittävästi. Laboratorio hyväksyttiin osana "Neuroimaging-infrastruktuuria" OPM:n kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Lääkintätekniikka Lääkintätekniikan vastuualueen toimintaan kuulunut apuvälinehuolto siirtyi vuoden 2013 alusta lukien Apuvälinekeskuksen toiminnaksi. Toiminnan siirtyessä myös toimintaan liittyvät 8 henkilöä siirtyivät Apuvälinekeskuksen työntekijöiksi. Ultraäänilaitteiden laadunvalvonta, kalibrointi ja huoltotoiminta saatiin siirrettyä Lääkintätekniikan itse hoidettavaksi lisäosaajia kouluttamalla. Toiminnanohjausjärjestelmä Mequsoft -ohjelmistoa kehitettiin tarjoamaan toiminnan kehittämiselle olennaista mittaustietoa huollon vaste- ja läpimenoajoista. Lääkintätekniikka otti aktiivisen roolin uusissa rakennushankkeissa sekä niihin liittyvissä uusien teknologioiden käyttöönoton valmisteluissa. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin Lääkintätekniikan muutos prosessiorganisaatioksi. Koko organisaation rakenne uudistettiin, kaikkien esimiesten roolit muutettiin uuden organisaation vaatimusten mukaisiksi, työaikamuoto, tehtävänimikkeet sekä tehtävät muuttuivat koko vastuualueen osalta. Täysin uusi Lääkintätekniikka alkoi työnsä vuoden 2014 alusta. Tavoitteena on muuttua korjauspajasta lääkintälaitteiden elinkaaresta huolehtivaksi kumppaniksi. 299

12 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Akkreditointi ja laatutyö Kuvantamiseen liitetyt KFI:n ja KNF:n vastuualueet ovat FINAS-akkreditoituja laboratorioita. Integraation myötä akkreditointi joutui uudelleenarviointiin. Tämä arviointi, joka suoritettiin vuoden 2013 alussa, oli tervetullut haaste ja itsearvioinnin paikka paitsi integroiduille laboratorioille, etenkin Kuvantamisen muulle organisaatiolle, mm. vuoden 2014 kliiniseen auditointiin valmistautuvalle radiologian vastuualueelle. Arviointi meni hyvin eivätkä arvioijaraportit olisi juuri voineet olla myönteisempiä. Kehityskohteitakin on, arvioijien havaitsemia ja itse tunnistettuja. Suurimpana ja haasteellisimpana kehityskohteena on tarve edelleen harmonisoida palveluntuotannon menettelytapoja. Asiakkuudet HUS-Kuvantamisen internet- ja intranetsivustot uudistettiin. Kokonaan uutena osiona internetsivuilla julkaistiin ammattilaissivusto, joka palvelee tutkimuksiin lähettäviä lääkäreitä ja yksiköitä myös perusterveydenhuollossa. Ammattilaissivustolla on ohjeita mm. tutkimuksiin lähettämisestä ja potilaiden ohjauksesta. Potilaspalauteprosessit uudistettiin ja otettiin käyttöön yhteinen potilaspalautejärjestelmä kaikilla vastuualueilla. Eri yksiköihin annettu potilaspalaute pystytään käsittelemään hallitusti uuden toimintamallin ansiosta. Potilaspalautteet pystytään myös raportoimaan säännöllisesti ja yhtenäisellä tavalla liikelaitoksen eri tasoille. Asiakassopimusten ja asiakkuuksien hallintaan otettiin käyttöön CRM-työkalu, jonka avulla pystytään jakamaan ajantasaista tietoa asiakkaista ja sopimuksista vastuualueiden eri yksiköihin ja toimintoihin. Sopimusasiakkaille tuotettiin väestömääriin suhteutettuja vertailuanalyysejä palvelujen ja tutkimusten ostojen määristä ja kustannuksista eri kunnissa ja sairaanhoitoalueilla. Tulevaisuuden näkymät Radiologia Vuoden 2014 merkittävimpiä tapahtumia tulee olemaan Malmin sairaalan valmistuminen ja Marian toimipisteen lakkautus syksyllä Marian sairaalan magneettilaitteen rikkoontuminen korjauskelvottomaksi tammikuussa 2014 tulee aiheuttamaan haasteita magneettitutkimusten saatavuudelle. Palvelutarjonta pyritään turvaamaan osin ostopalveluilla siihen saakka kunnes Malmin toimipiste avataan. Helsingin keskustan natiivikuvantapalvelut pyritään turvaamaan Kirurgisen sairaalan röntgenyksiköllä. Pitkällä aikavälillä Kirurgisen sairaalan toimipiste ei pysty vastaamaan keskusta-alueella kuvantamispalveluiden kysyntään. Kun Helsingin kaupungin suunnitelmat terveyspalveluista ja toimipisteverkostosta hahmottuvat, myös liikelaitoksen tulee tehdä suunnitelma Helsingin alueen kuvantamispalveluista ja -toimipisteistä. Hyvinkään terveysaseman toimipiste lakkautetaan keväällä Terveyskeskuksen potilaat kuvataan jatkossa Hyvinkään sairaalassa ja muissa liikelaitoksen toimipisteissä. Porvoo sairaalaan valmistuu vuonna 2014 magneettikuvaustilat ja sinne siirretään Jorvin 1,5T magneettilaite. Naistenklinikan kahden laitteen magneettikuvausyksikkö ja Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka TT-tiloineen valmistuvat vuonna Lastensairaala ja Trauma- ja Syöpäkeskus valmistuvat vuosikymmenen lopulla. Pienempiä röntgenin tilahankkeita ovat Ison Omenan, Kirkkonummen terveyskeskuksen ja Järvenpään terveyskeskuksen röntgenpisteet. Leikekuvannan, UÄ-tutkimusten ja vaativan toimenpideradiologian kysyntä tulee jatkossakin kasvamaan voimakkaasti. Laiteinvestoinneilla ja prosessien tehokkuuteen panostamalla pyritään vastaamaan kysynnän tarpeisiin, radiologitarve tulee olemaan haasteista keskeisin. Radiologikoulutusvirkoja on lisätty useaan otteeseen ja rekrytointiin panostetaan. On sangen ilmeistä, että vuokraradiologeja 300

13 HUS-Kuvantaminen liikelaitos tullaan vastaisuudessakin tarvitsemaan. Hoitajatilanne on parempi, mutta hoitajakoulutusmäärien kehitystä on seurattava, sillä rekrytointi etenkin etäisimpiin yksiköihin on ollut vaikeaa. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Isotooppilääketieteen merkittävä hanke on vuonna 2013 käynnistynyt syklotroniprojekti. Projektin tarkoituksena on käynnistää oma syklotronipohjainen radiolääkkeiden tuotanto HUS:ssa. Molekyylikuvantaminen PET-laitteilla on vahvassa kasvussa oleva tulevaisuuden tekniikka. Kuvantamiseen tarvittavien merkkiaineiden tuotanto omalla syklotronilla lisää toimintavarmuutta, on taloudellisesti kannattavaa ja auttaa HUS:a pysymään kuvantamisen kärjessä kliinisessä toiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Hanke ajoittuu usealle vuodelle käsittäen HUS:n investointiohjelmaan sisältyvän syklotronitilojen rakentamisen sekä HUS-Kuvantamisen investointiohjelmaan sisältyvän syklotronilaitteistojen hankinnan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelutarjonnan kohdentamista selvittävä projekti aloitettiin loppuvuodesta. Perusterveydenhuollolle suoraan tehtävät tutkimukset tulevat lisääntymään. Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen sekä sydämen, keuhkojen ja verenkierron tutkimukset eri menetelmillä tulevat olemaan lähivuosien painoalueita. Lääkintätekniikka Vuoden 2014 alusta Lääkintätekniikan organisaatio uudistui antaen valmiudet kehittää sekä prosesseja että resursseja vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Tärkeimmät prosessit on määritelty seurantamittareineen jatkuvaa kehitystä tukemaan. Lääkintätekniikan vastuu laajenee kattamaan myös kiinteästi asennettujen HUS-Kuvantamisen laitteiden elinkaaren hallinnan mukaan lukien radiologisten työasemien monitorien laadunvalvonta. Lähivuosien uudisrakennushankkeet tulevat vaatimaan lääkintätekniikan osalta merkittävää asiantuntija- ja koordinointipanostusta. Laboratoriolaitteiden testausta ja kalibrointia sekä leikkausaleja koskevat kansainväliset standardit ovat uudistumassa. Niiden seuraaminen on tärkeä osa tulevaisuuden toiminnan varmistamisessa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantamisessa noudatetaan HUS-konsernin riskienhallinnan ohjeistusta: toimintapolitiikkoja, riskienhallinnan periaatteita, toimintaohjeita ja oppaita. Liikelaitoksessa on nimetyt koordinaatiohenkilöt eri konsernin ohjeistuksen mukaisesti hallinnoitaville riskiluokille. Erityisiä kehityskohteita liikelaitoksen riskienhallinnassa on ollut seurannan ja valvonnan lisääminen organisaation operatiivisten riskien hallinnassa. HUS-Kuvantamisessa on kuluneen vuoden aikana otettu käyttöön systemaattiset menettelytavat konsernin riskien raportointijärjestelmien hallinnon tasolla tapahtuvaan seurantaan, systeemipohjaisten riskielementtien tunnistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden organisointiin. Seurantaa tehdään osin kuukausittain (potilasturvallisuusraportit, laitehaittailmoitukset) ja osin kaksi kertaa kuukaudessa (PACS-tietojärjestelmän vikailmoitukset). Systeemisiä kehitystarpeita on tunnistettu mm. radiologiatutkimusten lähetejärjestelmässä ja radiologisten lausuntojen puheentunnistuksessa. Riskienhallintaa ollaan liikelaitoksessa kehittämässä entistä systemaattisempaan suuntaan. Riskien hallinnan tilaa raportoidaan ja seurataan puolivuosittain tapahtuvissa johdon katselmuksissa. Toiminnan häiriöttömyyden varmistamisen ja toiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisien epävarmuuksien tunnistamisen ja niihin varautumisen menettelyihin tuodaan jatkossa lisäksi yhteneviä menettelytapoja ja siten parempaa läpinäkyvyyttä ja hallintaa kautta koko organisaation. 301

14 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tilat Vanhentuvien rakennusten kunto alkaa muodostua riskiksi toiminnan jatkuvuudelle ja palveluiden hyvälle saatavuudelle. Vuoden aikana tapahtui kaksi vesivahinkoa. Järvenpään röntgenpiste jouduttiin sulkemaan loppukesällä kahdeksi kuukaudeksi. Tutkimukset ohjattiin muihin röntgentoimipisteisiin. Toinen vesivahinko tapahtui loppuvuodesta Naistenklinikalla. Kosteusvaurioiden korjausremontti tulee sulkemaan röntgenpisteen puoleksi vuodeksi vuoden 2014 aikana, väistötilat sijaitsevat Kirurgisessa sairaalassa. KFI:n Jorvin yksikön toimintaa haittasi tilojen homevauriot ja sen aiheuttamat sairauspoissaolot. Meilahden alueen suuret rakennushankkeet tulevat viemään tiloja liikelaitoksen toiminnoilta, mutta korvaavia tiloja ei toistaiseksi ole pystytty osoittamaan. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen uusien tilojen suunnitteluprojekti käynnistettiin vuoden 2013 lopulla, vastaava selvitys tarvitaan myös kliinisen neurofysiologian toimintojen sekä radiologian opetustoiminnan osalta. PACS-kuvankatselujärjestelmä HUS:ssa on ollut käytössä PACS-kuvankatselujärjestelmä 1990-luvun lopusta lähtien. Kattavasti sähköinen kuvajärjestelmä on ollut HUS:ssa käytössä kymmenen vuotta. Järjestelmän vaatimukset ovat kasvaneet kokoajan ja tästä syystä järjestelmää on jouduttu päivittämään aika ajoin. Toukokuussa 2012 käyttöönotetussa Agfa IMPAX 6.5 -kuvankatselujärjestelmässä on ilmennyt käyttöönoton jälkeen ongelmia, joita ei saatu järjestelmätoimittajan eikä käyttöönottoprojektin aikana tehdyissä testeissä selville. Keskeiset ongelmat ovat liittyneet lähinnä järjestelmän suorituskykyyn ja vakauteen. HUS-Kuvantamisessa on puututtu ilmenneisiin ongelmiin aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa ja ongelmia on saatu ratkaistua. Tiedossa ei ole, että järjestelmään liittyvät ongelmat olisivat vaarantaneet potilaiden hoitoa. PACS-järjestelmän ongelmista annettiin selvitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) teki lain 629/2010 mukaisen tarkastuksen HUS:n käyttämään Agfa Impax-järjestelmään liittyen. Valviran laatiman tarkastuskertomuksen mukaan ei havaittu poikkeamia HUS:n toiminnassa terveydenhuollon laitteiden ammattimaisena käyttäjänä. Riita-asia HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja siitä annettiin tuomio syksyllä Käräjäoikeus vahvisti, että HUS:lla oli oikeus purkaa RISjärjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus. Samalla Commit; Oy velvoitettiin palauttamaan HUS:lle lisenssikokonaisuutta koskeva kauppahinta sekä sopimuksen purkamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. HUS velvoitettiin korvaamaan Commit; Oy:lle kuormitustestauslaitteiden kustannukset. Osapuolet hakivat muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen. Palvelusopimusta käsittelevä riita käsiteltiin hovioikeudessa syyskuussa 2013, asiasta ei ole annettu vielä tuomiota. 302

15 HUS-Kuvantaminen liikelaitos STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely ESH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: > 3,94 (N=414) > 3,99 (N=448) ei tilastollisesti merkitsevä ero Tiivis yhteistyö perusterveydenhoidon kanssa Asiakastyytyväisyyskysely PTH:n asiakkaiden palaute paranee verrattuna vuoden 2012 tasoon HUS-Kuvantamisessa: > 3,99 (N=280) > 4,00 (N=258) ei tilastollisesti merkitsevä ero Potilastyytyväisyys erinomaisella tasolla Potilastyytyväisyyskysely Potilastyytyväisyys vähintään vuoden 2012 tasolla HUS-Kuvantamisessa: > 4,66 (N=6729) > 4,66 (N=6049) tulokset samalla tasolla Potilasturvallisuus Potilastuvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa liikelaitoksen yksiköissä. HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu Radiologian 191 HaiPro-raportista on käsitelty 167 (87 %), 21 on käsittelyssä/odottaa käsittelyä. Ei haittaa -tapahtumia oli yli 50 %, lievä haitta 25 %, kohtalainen haitta 4 % ja vakavia haittatapahtumia 2 % (3 kaatumista ja 1 varjoainetapahtuma). Tapahtumat on käsitelty systemaattisesti. Ohjeistuksia on päivitetty ja ohjeiden saatavuutta on parannettu. Tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen on panostettu yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus Elektiiviset MKtutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n sisällä Joulukuun toteuma 31 vrk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus saatavuus Elektiiviset UÄtutkimukset ovat saatavissa vähintään 90 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Joulukuun toteuma 85 % Palveluiden saatavuus Huollon läpimenoaika Laitteiden huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v Joulukuun toteuma läpimenoaika on kasvanut 13 %. Palveluiden saatavuus EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien lausuntojen vasteaika 86 % lausunnoista on valmiina 5 vrk:n kuluttua tutkimuksesta Joulukuun toteuma 68 % 303

16 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimukset ovat saatavissa 21 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta Joulukuun toteuma 9 vrk Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus EEG-tutkimukset ovat saatavissa 14 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 59 % Palveluiden saatavuus ENMG2- tutkimusten saatavuus ENMG2- tutkimukset ovat saatavissa 50 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta (65%) Joulukuun toteuma 64 % Magneettitutkimusten toteutunut lukumäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, mutta silti tutkimusten saatavuus heikkeni. Investointiohjelman karsinnan johdosta laitekapasiteetti ei vastaa tällä hetkellä sairaaloiden tutkimustarvetta. Liikelaitos on kilpailuttanut ostopalvelusopimuksen turvaamaan tutkimusten saatavuutta siihen saakka kunnes omien laitteiden investoinnit on saatu toteutettua. Muiden palveluiden saatavuudessa oli myös haasteita erityisesti joulukuussa normaalia lyhyemmän työkuukauden johdosta. Saatavuutta pystytään vielä kehittämään prosesseja tehostamalla. Asiakastyytyväisyys Potilaiden, kliinikoiden ja lääkintätekniikan palvelujen tilaajien asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin syys-lokakuussa Potilaskyselyyn vastasi 6049, kliinikkokyselyyn 706 ja lääkintätekniikan kyselyyn 255 asiakasta. Potilaiden kokonaistyytyväisyys on erinomaisella tasolla (4,66 asteikolla 1-5). Tulos on sama kuin vuonna 2012 ja tavoitteena ollut vuoden 2012 tason säilyminen siten saavutettiin. Parhaita arvosanoja annettiin ammattitaitoisesta ja ystävällisestä palvelusta, kohtelusta tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen sujuvuudesta. Odotustilojen viihtyisyys oli ainoa asia, mikä sai hieman heikompia arvosanoja ja nousi avovastauksissakin yleisimmin kehittämiskohteeksi. Kliinikot sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa arvioivat HUS-Kuvantamisen toiminnan hyvälle tasolle (ESH 3,99 ja PTH 4,00 asteikolla 1-5). Tulos on vain vähän vuoden 2012 tasoa parempi, mutta tavoitteena ollut tuloksen paraneminen edellisvuoteen nähden saavutettiin niukasti. Hoitavien lääkärien mielestä kaikilla vastuualueilla tutkimukset ja lausunnot tukevat erinomaisesti potilaan hoitoa. Tutkimusten ja lausuntojen saatavuutta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä. Modaliteettien ja tutkimusryhmien välillä oli kuitenkin eroja, esim. radiologiassa magneettitutkimusten saatavuus oli muita modaliteetteja heikommalla tasolla. Ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö sai positiivista palautetta. Kaikilla vastuualueilla yhteisenä kehittämiskohteena korostuivat järjestelmien toimivuus ja tutkimusohjeiden löytäminen. Myös lähetteen teon sujuvuus ja asiantuntijoiden tavoitettavuus konsultaatiota varten nousivat kehityskohteiksi. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajista HUS:n sisäiset asiakkaat arvioivat palvelun erinomaiselle tasolle (4,12 asteikolla 1-5) ja Helsingin kaupungin asiakkaat hyvälle tasolle (3,80 asteikolla 1-5). Avoimessa palautteessa Lääkintätekniikan vahvuuksina pidettiin henkilöstön asiantuntemusta ja vahvaa osaamista sekä ystävällistä, nopeaa ja joustavaa palvelua. Kehityskohteiksi nousi viestinnän tehostaminen ja huollon nopeuttaminen. 304

17 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Talous STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Tehokas toiminta Leiketutkimuslaitteiden käyttöastevertailu HUS- Kuvantaminen on tehokkain yliopistosairaaloiden vertailussa HUS-Kuvantaminen toteutti yliopistollisten sairaanhoitopiirien TT- ja MKtutkimusten käyttöastevertailun. HUS:ssa tehtiin eniten TT- ja MKtutkimuksia yhtä tutkimuslaitetta kohden. HUS:n keskiarvo oli huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Tuottavuuden parantaminen Radiologian tutkimusaika t/htv KFI:n tutkimusaika t/htv KNF:n tutkimusaika t/htv Lääkintätekniikan tuotantotunnit t/htv Tunnusluku paranee 2 % verrattuna vuoteen 2012 Radiologia 1,5 % KFI 3,4 % KNF 15,9 % LT -7 % Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta Investointien kannattavuuslaskennan kehittäminen sekä systemaattinen käyttöönotto yli euron investoinneissa Kaikista uusista yli euron investoinneista on laadittu kattava kannattavuuslaskenta Kaikista uusista suurista laitehankintaesityksistä laadittiin investointi- ja kannattavuuslaskelmat. Vanhoista ja päivitetyistä investointiesityksistä jo tehdyt kannattavuuslaskelmat päivitettiin. Taloudellisesti kestävä toiminta Tilikauden tulos Vähintään nolla Tulos ennen sisäisiä asiakashyvityksiä oli ,73 euroa. Liikelaitostasolla laskettuna tuottavuus (tuntia / htv) parani 2,5 %. Vastuualueittain erot ovat varsin suuria. Tuottavuuden kehittämiseen ja mittaamiseen panostetaan edelleen vuoden 2014 aikana. Tilinpäätöksen yhteydessä HUS-Kuvantaminen antoi asiakashyvityksiä yhteensä ,37 euroa ja sai asiakashyvityksiä ja yhtymähallinnon palautusta yhteensä ,13 euroa. 305

18 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky Palveluiden hintataso Sairaanhoitopiirien kuvantamistutkimusten hinnat Deflatoitu hintataso laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden yliopistosairaanhoitopiirien vertailukelpoisiin hintoihin. Tarkastelussa käytettiin tuotekoria, joka sisälsi vastuualueiden tärkeimmät tuotteet HUS sisäisille asiakkaille. Tuotekorin arvo on delfatoitu julkisten menojen terveydenhuollon hintaindeksillä. Hintataso vuoteen 2012 verrattuna on laskenut 1,5 %. Kuvantamistutkimusten hinnat sijoittuvat sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa hieman alle mediaanihintojen. PACS-järjestelmän kliinikoiden kuvankatselun parantaminen Käytön kattavuus ja kliinikoiden tyytyväisyys järjestelmän käytettävyyteen Käyttö on mahdollista koko erikoissairaanhoidossa. Tyytyväisyys mitataan kliinikkokyselyssä, tavoite parantaa verrattuna ed. vuoteen. Kliinikoiden käyttämän PACSkuvankatselimien käyttöönotot aloitettiin suunnitelman mukaisesti vuonna Viimeisten yksiköiden kliinikkolevityksen tehdään ja koulutukset pidetään alkuvuoden 2014 aikana. Tyytyväisyys on parantunut hieman, mutta ei merkitsevästi; tulos vuonna 2013 oli 3,23 (vuonna ,20.) Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuutta parannetaan Lausuntojen vasteaika Elektiivisten tutkimusten lausunnoista 90 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä Joulukuun toteuma 83 % EKG pitkäaikaistutkimusten saatavuus EKGpitkäaikaisrekisteröinti -tutkimusten saatavuus (työpäivää) Tutkimukset ovat saatavissa 30 työpäivän kuluessa Joulukuun toteuma 21 vrk PolAmbtutkimuksen lausunnon saatavuutta parannetaan PolAmbtutkimuksen lausuntoviive Tutkimusten lausunnoista 95 % on kliinikon käytettävissä 21 vrk:ssa Joulukuun toteuma 93 % Prosessien kehittäminen Leanmetodilla Uusien osallistujien määrä Lean parannusprojekteihin Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu Lean-tapahtumaan Lean-kehitystyöhön osallistui vuoden aikana 103 uutta henkilöä. Neljänä kuukautena osallistui yli 10 uutta henkilöä. ISO 9001 mukaisen toimintajärjestelmän käyttöönotto koko liikelaitoksessa Järjestelmän auditointi Järjestelmä on sertifioitavissa vuoden loppuun mennessä Toimintajärjestelmän sisäisien auditointien ohjelma on käynnistetty, johdon katselmukset on pidetty. Hallinnon (ISO 9001 ja EN ISO 15189) vaatimusten mukaisuutta arvioidaan maaliskuussa 2014 Finasin suorittaman akkreditointiarvioinnin yhteydessä. 306

19 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Tuotekorin perusteella laskettu vuoden 2013 rahanarvoon deflatoitu hintataso aleni 1,5 %. Talousarviossa asetettiin vastuualueittain tavoitteet kaikkien käytettyjen palveluiden hintatasolle. Radiologian ja lääkintätekniikan hintatason oli tavoite alentua 0,6 %, toteutunut alenema oli 1,2 %. KFI-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 3 %, mutta toteuma oli 2,2 %. Vastaavasti KNF-vastuualueen hintatasoa oli tavoite korottaa 6 % toteuman ollessa 5,6 %. Poikkeamat johtuvat siitä, että hintamuutokset kohdennettiin eri palveluille kustannusperusteisesti eri tavalla ja samaan aikaan myös eri palveluiden käyttö on muuttunut. Kasvaneiden palvelumäärien ansiosta liikelaitos pystyi kuitenkin saavuttamaan ylijäämäisen tilikauden tuloksen ennen asiakashyvityksiä. Lausuntojen saatavuus ei joulukuussa ollut aivan tavoitteen mukainen, vaikka useina kuukausina tavoitteeseen päästiinkin. Saatavuutta pyritään edelleen parantamaan vuoden 2014 aikana. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Erikoistuvien lääkäreiden määrä Hoitajaopiskelijoiden sisäänottomäärien turvaaminen Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa uudistetaan opetussuunnitelmaa. Olemme mukana uudistustyössä Metropoliassa. Aktiivinen vaikuttaminen opiskelijavalinnoissa Metropolian aloittamassa röntgenhoitajien muuntokoulutuksessa syksyllä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat käytössä Erikoistuvien lääkäreiden vakanssit ovat täynnä KFI-vastuualuetta lukuunottamatta. Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty Kehittämissuunnitelma on tehty vastuualuetasolla Radiologien osaamiskartoitus toteutettiin KNF hoitajien osaamiskartoitussuunnitelma valmistelussa. Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,6) 3,8 Toteuma 3,7 jäi tavoitteesta. Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti esimiehille. JET-koulutuksesta valmistuvia 9 kpl. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseja on yhteensä 64 jakautuen erikoisaloille seuraavasti; radiologia 50, KNF 8, ja KFI 6. Vain KFI-vastuualueella oli kaksi vakanssia avoinna vuoden vaihteessa. Lisäksi erikoistuvia fyysikoita on

20 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPI- TEET 2013 Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen lukumäärä referoiduissa julkaisuissa 110 julkaisua vuonna referoitua julkaisua. Väitöskirjatekijöiden ohjausta lisättiin ja rahoitusta kohdennettiin heille. Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan Julkaisujen laatupisteet Julkaisujen laatupisteiden seurantaa kehitetään Liikelaitoksen julkaisut saivat vuonna 2013 Julkaisufoorumin pisteytyksen mukaan 198 pistettä. Ko. luokitusta käytetään tieteenalojen sisällä seuraamaan organisaation omaa kehitystä. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 87,9 93,8 95,1 1,4 % 8,2 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 24,1 28,0 27,5-1,7 % 14,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 112,0 121,8 122,7 0,7 % 9,5 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto (lkm, euroa) Palveluiden lukumäärät Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,7 % 2,6 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ,3 % 113,7 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,9 % 122,6 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,2 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,1 % 4,5 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ,3 % 123,1 % tutkimukset Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ,4 % 143,1 % Lääkintätekniset tuntilaskutettavat palvelut *) ,1 % *) Ei ole määritelty talousarviossa Radiologisten tutkimusten määrä ilman oheistoimintoja on kasvanut 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet erityisesti magneetti- (7 %), ultraääni- (5 %) sekä tietokonetomografiatutkimuksissa (5 %). Määrällisesti suurin tutkimusryhmä on natiivitutkimukset, joiden osuus tehdyistä tutkimuksista on 65 % ja kasvua oli 2 % edelliseen vuoteen Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot siirtyivät 308

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Valtuusto 15.6.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Kannen kuva: Kimmo Räisänen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet

Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet TASAPAINOTETTU OHJAUSKORTTI 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Näkökulmat Katsaus talouden kehitykseen viime vuosina Toiminnan ja talouden kehys ja kehykseen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

VALTUUSTO

VALTUUSTO VALTUUSTO 42 16.12.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2015 Sairaanhoitopiirin 25. toimintavuosi sairaalan 120. vuosi Sote-uudistus uudistui

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus HUS röntgen sopimus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus HUS röntgen sopimus Yhtymähallitus 91 21.09.2010 Yhtymähallitus 115 23.11.2010 Yhtymähallitus 131 14.12.2010 Yhtymähallitus 37 22.03.2011 HUS röntgen sopimus 46/05.13.00/2010 Kyh 91 HUS-Röntgen liikelaitos kävi perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot