TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa

2

3 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio Tehtävät Toimielimet Hallituksen asettamat toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n sairaanhoitotoiminta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi Tasa-arvo ja kieliohjelma Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Kehittämistoiminta Kuntayhtymätasoiset strategiset kehittämishankkeet Muut toiminnan kehittämishankkeet Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 104 I

4 Sisällysluettelo Sivu 13. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvoiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 121 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 196 Tulosalueet HUS-Tilaskeskus tulosalue Yhtymähallinto tulosalue HUS-Työterveyshuolto Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 284 Liikelaitokset HUS-Kuvantaminen liikelaitos HUSLAB HUS-Apteekki Ravioli liikelaitos HUS-Desiko liikelaitos HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Servis liikelaitos Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 435 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 476 II

5 Sisällysluettelo Sivu Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 asiakirjan liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet 487 vuonna 2012 Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuonna Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuonna ilman ostopalvelukäyntejä Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas 494 vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-Kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 18 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoaluieiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 284

8 HUS-Kuvantaminen liikelaitos 18.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Liikelaitoksen toiminnan tunnusluvut 2012 Tukipalveluyksikön toiminnan tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012/ TA 2012 Muutos-% TP 2012/ TP 2011 Tuotanto (lkm, euroa) Radiologiset tutkimukset lkm ,4 % 1,3 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede lkm ,9 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia lkm ,3 % 0,0 % Lääkintätekniset palvelut lkm ,0 % -4,1 % Radiologiset tutkimukset eur ,1 % 1,8 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede eur ,1 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia eur ,3 % 0,0 % Lääkintätekniset palvelut eur ,8 % -5,2 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Magneettitutkimusten saatavuus, vk 3,4 3,0 3,4 13,3 % 0,0 % Ultraäänitutkimusten saatavuus, % 21 vrk:n 100 % 88 % 92 % 4,5 % -8,0 % sisällä EKG tutkimusten saatavuus, vrk ,6 % 0,0 % PET-tutkimusten saatavuus, vrk ,3 % 0,0 % EEG-tutkimusten saatavuus, % 14 vrk:n 90 % 65 % -27,8 % 0,0 % kuluessa ENMG2-tutkimusten saatavuus, % 70 vrk:n 90 % 95 % 5,6 % 0,0 % kuluessa LT:n huollon läpi-menoaika, vrk 9,2 8,7 8,3-4,5 % -9,3 % Tuottavuus Liikevaihto ennen tupa-varausta ja asiakashyvityksiä / henkilötyövuosi, sisältäen vuokratyövoiman käytön ,3 % -4,2 % Talous Toimintakulut/henkilötyövuosi ,2 % 0,4 % Toimintatuotot/henkilötyövuosi ,2 % -0,6 % Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos-% TP2012/ TP2011 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Päivitetty TA 2012 TP Liikevaihto 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % - Sisäinen myynti 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Ulkoinen myynti 21,9 21,4 23,9 25,0 4,7 % 14,2 % - Toimintatuotot yhteensä 100,4 99,0 107,3 113,0 5,3 % 12,6 % - Toimintakulut 92,4 90,7 98,8 105,1 6,4 % 13,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 3,5 0,0-0,4 0,5-239,1 % -85,9 % - Asiakashyvitykset netto -2,9-0,3 0,0 % -90,1 % - Tilikauden tulos 0,6 0,0-0,4 0,2-157,3 % -64,7 % 285

9 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos- % TP2012/ TP2011 Henkilöstö TP ) TA ) Päivitetty TA ) TP 2012 Henkilötyövuodet 741, ,6 838,4 3,9 % 13,1 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 euroa) 72,7 72,8 71,9 74,0 2,9 % 1,8 % 1) Sisältää entisen HUS-Röntgenin sekä HUS-Lääkintätekniikan toiminnot 2) HUS-Kuvantaminen, sisältää sekä HUS-Röntgenin, HUS-Lääkintätekniikan että HUSLABista siirtyneet KFI- ja KNF toiminnot OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen sekä niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi liikelaitos huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä ja tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluja erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Liikelaitoksen toiminnan laajeneminen Tukipalveluiden järjestämistä HUS:ssa selvitettiin vuosina laajasti hallituksen kehotuksesta ja HUS:n toimivan johdon toimeksiannosta. Työryhmän valmistelun perusteella hallitus esitti joulukuussa 2011 valtuustolle, että HUS-Lääkintätekniikan liikelaitos lakkautetaan ja että HUS-Lääkintätekniikka yhdistetään HUS-Röntgen-liikelaitokseen alkaen. HUS Lääkintätekniikan yhdistäminen kasvatti liikelaitoksen liikevaihtoa 10,854 milj. euroa ja henkilöstömäärää 89. HUS-Röntgenin organisaation muuttuessa HUS-Lääkintätekniikan liitoksen yhteydessä, oli mielekästä toteuttaa jo aiemmin keskusteluissa esillä ollut mahdollisuus liittää HUSLAB:n kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja kliininen neurofysiologia sekä BioMag-laboratorio osaksi HUS-Röntgen liikelaitosta. Hallitus teki siirrosta periaatepäätöksen helmikuussa 2012 ja HUS:n valtuusto päätti kokouksessaan kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toimintojen siirtämisestä HUSLAB-liikelaitoksesta HUS- Kuvantaminen liikelaitokseen lukien. Liikelaitosten yhteistyönä kevään aikana toteutettiin laaja ja osallistava integraatioprosessi. Tässä yhteydessä HUS-Röntgen liikelaitoksen nimi päätettiin muuttaa HUS-Kuvantaminen liikelaitokseksi. Toimintojen siirron yhteydessä HUSLABista siirtyi 175 henkilöä HUS- Kuvantamisen palvelukseen. Siirtyneiden toimintojen liikevaihtoa arvioitiin talousarviomuutoksen yhteydessä siirtyvän puolen vuoden osalta 7,803 milj. euroa. Integraation yhteydessä asiakkuudet segmentointiin kokonaisasiakkuuden mukaan ja kullekin segmentille määriteltiin asiakkuuksien hoitomallit. Syksyn 2012 aikana kaikkien merkittävien asiakkaiden kanssa sopimukset uusittiin ja yhtenäistettiin vastaamaan HUS-Kuvantamisen tuottamia palveluja. Suurin osa uusista sopimuksista astui voimaan

10 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Muutokset asiakaskunnissa HUS-Kuvantamisen yhtenä strategisena päämääränä on liikelaitoksen laajeneminen julkisena palveluntuottajana koko HUS alueen perusterveydenhuoltoon taloudellisesti kestävin perustein. Liikelaitos teki toukokuussa 2011 Järvenpään terveyskeskukselle, kesäkuussa 2011 Hangon terveyskeskukselle ja maaliskuussa 2012 Mustijoen perusturvalle tarjouksen liittymisestä liikelaitokseen. Järvenpään liittyminen toteutettiin , Hangon liittyminen toteutettiin ja Mustijoen perusturvan Toiminnan kehittämishankkeet Potilaiden vapaa liikkuvuus Potilaiden valinnanvapautta ja tutkimusten saatavuutta on parannettu. Vuoden 2012 keväästä lähtien potilaat ovat voineet vapaasti valita natiivitutkimusten kuvauspaikan HUS- Kuvantamisen 23 eri toimipisteestä ilman ajanvarausta. Valinnanvapaus koskee sähköisen lähetteen saaneita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita. Potilaiden vapaa liikkuvuus on edellyttänyt natiivitutkimusten standardointia. Standardoinnilla varmistetaan, että tutkimus toteutetaan parhaiden, kliiniseen näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti ja tasalaatuisesti tutkimuspaikasta riippumatta. Standardoinnin tuloksena tutkimusvalikoima ja hinnoittelu ovat selkeytyneet. Myös tarpeettomasta ajanvarauksesta on luovuttu. Tutkimusten sisältö ja parhaat käytännöt on dokumentoitu ja vuoden 2013 aikana ne tulevat kaikkien saataville HUSin uusille internetsivuille. Toinen edellytys vapaalle liikkuvuudelle on, että sähköiset lähetteet välittyvät kaikkiin röntgentoimipisteisiin. Tämä on ollut mahdollista liikelaitoksen eri toimipisteissä lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaalaa ja Hangon terveyskeskusta. Kuluvan vuoden aikana tullaan yhtenäistämään liikelaitoksen lähete-lausunto järjestelmä, minkä jälkeen vapaa liikkuvuus kattaa myös Länsi-Uudenmaan potilaat ja natiiviröntgentoimipisteet. Erityislaitteiston tai aikaa vaativat erityistutkimukset kuten mammografiat, luustontiheysmittaukset, alaraajan mekaaniset akselit, skolioosikuvaukset ja pitkät luut tehdään edelleen ajanvarauksella. Natiivitutkimuspalveluiden ajallisen ja paikallisen saatavuuden paraneminen sekä tasalaatuiset tutkimukset ovat vähentäneet uusintakuvausten määrää, sujuvoittaneet hoitoprosessia ja parantaneet potilaan hoidon oikea-aikaisuutta. Kuvantamistutkimus tehdään hoitavan lääkärin antaman lähetteen perusteella ilman lähetettä tutkimusta ei voida suorittaa. Puuttuvat lähetteet ovat merkittävin tutkimukseen pääsyä hidastava tekijä. Vapaan liikkuvuuden myötä asianmukaisen lähetteen merkitys on entistä tärkeämpi. Haasteena on vähentää puuttuvien lähetteiden määrää ja mahdollisesti löytää yhdessä kliinikoiden kanssa lähetteiden tekoa helpottavia ratkaisuja. Pacs-hanke HUS:n nykyiset käytössä olevat PACS -järjestelmät (Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella Sectra PACS-järjestelmä, muualla HUS:ssa Agfa PACS-järjestelmä) päätettiin korvata yhdellä yhteisellä PACS-järjestelmällä. HUS:n hallitus päätti ( 65) solmia hankintasopimuksen Agfa Healthcare Finland Oy:n kanssa PACS-järjestelmän toimituksesta ja käyttöönotosta HUS:ssa. PACS-järjestelmän päivitys toteutettiin toukokuun lopulla, pois lukien Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueen PACS-järjestelmä, joka päivitetään keväällä

11 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Radiologityön kehittäminen puheentunnistuksen avulla Liikelaitos sai konsernin kehittämismäärärahaa yhteensä euroa radiologityön kehittämiseen puheentunnistuksen avulla. Puheentunnistuksen on osoitettu nopeuttavan lausuntojen vasteaikoja ja parantavan myös lausuntojen laatua. Lisäksi puheentunnistussanelut ovat tehokas tapa tuottaa lausuntoja. Tästä johtuen sanelutoiminnassa tulisi keskittyä puheentunnistuksen käyttöasteen lisäämiseen. HUS-Kuvantamisessa asetettiin keskeiseksi tulostavoitteeksi puheentunnistuksen käyttöasteen kasvattaminen siten, että se on vuoden 2012 loppuun mennessä yli 90 %. Projektissa puheentunnistuksen käyttöaste saatiin nousemaan tavoitellulle tasolle. Molekyyli- ja fuusiokuvantamisen kehittäminen PET-kuvantamisessa saatiin rutiinikäyttöön neljä eri merkkiainetta (radiolääke), joista etenkin omana synteesinä tuotettavan 68-Ga-Dotanocin käyttö neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikassa lisääntyi merkittävästi. Radiokemian osaamista vahvistettiin. Hanke oman radiolääketuotannon aloittamiseksi oman syklotronin avulla hyväksyttiin HUSin hankintaohjelmaan. Syklotronihanke sekä hanke Meilahden kahden vastuuyksikön (kliinisen fysiologian osasto ja isotooppiosasto) uusien tilojen saamiseksi laboratoriosiiven purkamisen jälkeen käynnistettiin. Yhteistyötä Syöpätautien klinikan kanssa tiivistettiin sopimalla yhden isotooppierikoislääkärin panoksen jakamisesta puoliksi molemmille osapuolille. Lean-kehitystyö Vuoden 2012 aikana keskeinen kehityskohde oli magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen. Saatavuus pysyi 3,4 viikossa kysynnän kasvaessa 7 %. Omilla laitteilla tehtyjen magneettitutkimusten määrä kasvoi vuoden 2011 tutkimusmäärästä kpl vuoden 2012 tutkimusmäärään kpl. Prosessien kehittämisessä perehdytettiin henkilöstöä Lean menetelmien soveltamiseen. Tärkeimpinä muutoskohteina olivat hoitajaresursoinnin suunnittelun yhdenmukaistaminen, Syöpätautien klinikan TT-prosessin parantaminen ja ENMG tutkimusten saatavuuden kehittäminen. Kehityskohteena oli myös lääkintätekniikan tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, 5S menetelmiä sovellettiin Hyvinkään ja Peijaksen lääkintätekniikan tilojen osalta. Laatu Liikelaitoksessa on vuoden 2012 aikana ryhdytty rakentamaan ISO-9001-sertifiointivalmiutta. Toimintakäsikirja uudistettiin 2012 syksyllä tämä näkökulma huomioiden. KNF:n ja KFI:n vastuualueille haetaan v alussa tutkimustoiminnan uudelleenakkreditointia. Liikelaitostasoinen toimintajärjestelmän ja toimintojen harmonisointi oli vuoden 2012 kantavia laatuteemoja ja tulee jatkumaan keskeisenä kehityskohteena myös koko vuoden 2013 ajan. Tulevaisuuden näkymät Liikelaitoksen tutkimusten kysyntä jatkaa kasvuaan painopisteen siirtyessä vaativampiin tutkimuksiin. Erityisesti erikoislääkäreiden rajallinen saatavuus rajoittaa kuitenkin mahdollisuuksiamme vastata kasvavaan kysyntään. Diagnostiikan kehittäminen entistä tehokkaammaksi ja tutkimusten vaikuttavuuden varmistaminen ovatkin välttämättömiä vastataksemme kasvaneeseen tarpeeseen. Lääkintäteknisissä palveluissa suuntana on siirtyä laitteiden huoltojen tekemisestä tukemaan asiakkaita laitteiden koko elinkaaren ajaksi. 288

12 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantaminen liikelaitos Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan voimassa olevaa HUS:n hallintosääntöä, liikelaitoksen johtosääntöä sekä HUS-tasoisia ohjeita. Liikelaitoksen toimintakäsikirja uudistettiin kokonaisuudessaan syksyn 2012 aikana vastaamaan uutta organisaatiota. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Päätökset tehdään delegointipäätösten mukaisesti. Päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa HUS-Kuvantamisella on käytettävissään HUS:n konsernihallinnon laki-, talous- ja henkilöstöasiantuntijat. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta HUS-Kuvantamisen talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja johtokunnassa. Kuukausiraportointi sisältää taloustietojen ja päämittareiden toteumat sekä ennusteet konsernin ennustamisaikataulun mukaisesti. Päämittareilla raportoidaan strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimitusjohtajan delegointipäätöksessä on määritelty viranhaltijoiden euromääräiset hankintavaltuusrajat ja hankintojen sisältöä on myös rajattu. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntäkierros toteutetaan HUS:n taloushallinnon ohjeiden mukaisesti, jolloin asiatarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä. Hyväksyjistä ja asiatarkastajista on laadittu vastuuyksikkökohtainen luettelo laskujen kierrätyksen helpottamiseksi. HUS-kuntayhtymän sisäisten palveluiden laskut eivät kierrä hyväksyttävänä muistiotositteita lukuun ottamatta. Laskutuksen ja palveluiden käytön seuranta perustuu HUS-Total -raportointiin. Riskienhallinta Riskienhallinta on osa kunkin toiminnosta tai prosessista vastaavan esimiehen normaaleja tehtäviä. HUS-Riskit riskienhallintaohjelmisto on kattavasti käytössä HUS-Kuvantamisessa. Potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtuminen raportointi työkalu HaiPro on otettu liikelaitoksessa laajamittaiseen käyttöön. HaiPro-työkalusta on jo lyhyelläkin käyttöajalla saatu lupaavia tuloksia. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoitus tapahtuu delegoitujen valtuuksien puitteissa. Sopimusten seuranta on osa kunkin ao. vastuualueesta tai prosessista vastaavan esimiehen normaaleja tehtäviä. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2012 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyjen kohderyhminä vuonna 2012 olivat radiologian, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen potilaat ja palveluja tilaavat kliinikot sekä lääkintätekniikan palvelujen tilaajat. Asiakastyytyväisyys mitattiin kaikissa kohderyhmissä syksyllä Potilaiden asiakastyytyväisyys Potilaskyselyn tavoitteena oli selvittää kuinka tyytyväisiä potilaat ovat HUS-Kuvantamisen toimintaan. Yhteensä 6729 potilasta vastasi kyselyyn. Vastaukset jakaantuivat puoliksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. 289

13 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Radiologia Radiologian palveluiden arvioitiin olevan kokonaisuutena erinomaisella tasolla kuten edellisenä vuonnakin. Kokonaistyytyväisyys oli erittäin hyvää tasoa (4,64 asteikolla 1-5) sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osalta. 89 % kaikista Radiologian potilaista oli sitä mieltä, että HUS-Kuvantamisen palvelu on vähintäänkin täyttänyt odotukset, vuonna 2011 vastaava luku oli 85 %. Parhaita arvosanoja annettiin ystävälliselle palvelulle ja hyvälle kohtelulle tutkimuksen aikana. Tutkimukset olivat myös edenneet sujuvasti. Odotustilan viihtyisyys arvioitiin hyvälle tasolle odotustilaan liittyen tuli eniten kehittämistoiveita avoimessa palautteessa. Odotustiloihin toivottiin yleisesti lisää viihtyisyyttä, vesipisteitä ja lapsen kanssa asioineet toivoivat myös lapselle jotain tekemistä. Avoimen palautteen kiitokset liittyivät useimmin henkilöstön palveluun ja toimintaan. Kliininen neurofysiologia (KNF) Kokonaistyytyväisyys oli erinomaista tasoa (4,66) tarkasteltaessa sitä sekä kokonaisuutena että myös tutkimustyypeittäin. Paras kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli aikuisten EEGtutkimuksissa. 90 % kaikista KNF:n potilaista oli sitä mieltä, että HUS-Kuvantamisen palvelu on vähintäänkin täyttänyt ennakko-odotukset. Eri tutkimustyyppejä koskevat väittämät arvioitiin kaikki erinomaiselle tasolle. Parhaita arvosanoja annettiin ystävälliselle palvelulle ilmoittautumisen yhteydessä ja hyvälle kohtelulle tutkimuksen aikana. Tutkimukset olivat myös edenneet sujuvasti. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) KFI-tutkimuksien tyytyväisyys arvioitiin kokonaisuutena olevan erinomaista tasoa (4,66). Kokonaistyytyväisyys oli erittäin hyvää. 92 % kaikista KFI:n potilaista oli sitä mieltä, että HUS- Kuvantamisen palvelu oli vähintäänkin täyttänyt heidän ennakko-odotuksensa. Kliinikoiden asiakastyytyväisyys HUS-Kuvantamisen kliinikoille suunnattu tyytyväisyyskysely toteutettiin tänä vuonna radiologian, kliinisen neurofysiologian sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osalta yhdessä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä kliinikot ovat HUS-Kuvantamisen toimintaan. Kysely toteutettiin pääasiassa siten, että HUS-Kuvantamisen ylilääkärit lähettivät kliinikoille kutsun kyselyyn. Internet-kyselyyn vastasi syys- ja lokakuun aikana yhteensä 694 kliinikkoa. Kyselyyn vastanneista kliinikoista 60 % edusti erikoissairaanhoitoa ja 40 % perusterveydenhuoltoa. Radiologia HUS-Kuvantamisen toimintaperiaatteet (tieteelliseen näyttöön perustuvat laadukkaasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutetut huipputason tutkimukset) toteutuvat kliinikoiden mukaan pääsääntöisesti hyvin. Kokonaisuus on hyvällä tasolla (3,95 asteikolla 1-5) kuten vuotta aiemmin, myös tarkasteltaessa tuloksia ESH/PTH jaolla. Erinomaisesti kliinikoiden mielestä toteutuvat seuraavat asiat: erityyppiset tutkimukset tukevat potilaan hoitoketjua, lausunnot tukevat hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa, tutkimusten ja lausuntojen saatavuus on hyvä. Tutkimusten ohjeistus arvioidaan ainoana hyvälle tasolle. Kliinikot arvioivat myös radiologian järjestelmiä, ohjeita ja tutkimustuloksia. Konsultaatioita varten asiantuntija on yleensä helposti tavoitettavissa (hyvä taso). Lähetteen teon sujuvuus arvioidaan tyydyttävälle tasolle. Heikolla tasolla ovat kuvankatselin-sovellukset (Agfa web 1000 ja/tai Navitas) ja toimenpiteiden ohjeistuksen löytyminen. 290

14 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Kliininen neurofysiologia (KNF) KNF-tutkimuksia arvioi 274 kliinikkoa. Toiminnan arvioitiin olevan kokonaisuutena hyvällä tasolla (3,96). Eri tutkimusryhmien tuloksista erinomaiseen tasoon ylsivät väittämät: lausunto tukee hyvin potilaan hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa ja tutkimukset tukevat hyvin potilaan hoitoketjua. Tutkimusten ohjeistuksen selkeys ja kiireellisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuus arvioitiin hyvälle tasolle. Selkein kehityskohde oli elektiivisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuus, jonka tulos yltää vain tyydyttävälle tasolle. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) KFI-tutkimuksia arvioi 279 kliinikkoa, kokonaistyytyväisyys oli hyvää tasoa (4,02) Eri tutkimusryhmiä koskevat väittämät arvioitiin vähintäänkin hyvälle tasolle: tutkimukset tukevat potilaan hoitoketjua, lausunto tukee potilaan hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa ja tutkimusten ohjeistus saavat väittämistä parhaat arviot (erinomainen taso). Hyvälle tasolle arvioitiin tutkimusten ja lausuntojen saatavuus, joskin perusterveydenhuollon puolella työskentelevät kliinikot arvioivat elektiivisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuuden erinomaiselle tasolle. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajien tyytyväisyys Lääkintätekniikan tyytyväisyyskysely toteutettiin internet-kyselynä marraskuussa Yhteensä 420 asiakasta vastasi kyselyyn. Tyytyväisyyttä selvitettiin mm. näihin asioihin liittyen: - Palvelupyyntöihin reagointi - Kiireellisten asioiden, kuten laiteongelmien, nopea ratkominen - Palvelun ystävällisyys, joustavuus ja asiallisuus - Tilattujen huoltotoimenpiteiden suorittaminen sovitussa ajassa - Työselosteiden selkeys Kokonaistyytyväisyys Lääkintätekniikan palveluihin oli erinomaisella tasolla (4,14 asteikolla 1-5). Lääkintätekniikan palveluun liittyvät väittämät arvioitiin erinomaiselle tasolle, palvelua pidettiin asiantuntevana ja laadukkaana. 291

15 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Tiivis yhteistyö sairaanhoitoalueiden kanssa ESH kliinikkotyytyväisyys ESH kliinikkotyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 tasolla. Radiologiassa: > 4,07 (N=312) > 3,94 (N=414) Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa PTH kliinikkotyytyväisyys PTH kliinikkotyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 mittauksen tasolla. Radiologiassa: > 4,06 (N=237) > 3,99 (N=280) Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus MK-tutkimusten saatavuus 3,0 vk:n sisällä Toteuma vuoden lopussa 3,4 vk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus on saatavuus UÄ-tutkimus on saatavissa vähintään 88 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Toteuma vuoden lopussa 92 %. Palveluiden saatavuus LT:n huollon läpimenoaika LT:n huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v Keskimääräinen läpimenoaika vuonna 2012 oli 8,3 pv, 9,2 % lyhyempi kuin vuonna Palveluiden saatavuus KFI: EKG tutkimusten saatavuus EKG tutkimusten saatavuus 21 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa oli 27 vrk. Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus 28 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa oli 17 vrk. Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus 90 % EEG-tutkimuksista on tehty 14 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa 65 % 14 vrk:ssa. Palveluiden saatavuus ENMG2-tutkimusten saatavuus 90 % ENMG2- tutkimuksista on tehty 70 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa 95 % 70 vrk:ssa Potilaan kokema palveluiden laatu Potilastyytyväisyys Potilastyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 mittauksen tasolla. Radiologiassa: > 4,62 (N=4569) > 4,64 (N=5121) Magneettitutkimuksia on pystytty lisäämään ottamalla käyttöön raaja-magneetti ja tehostamalla toimintaa Lean-menetelmällä. Laitteiston rikkoutumisia on ollut hieman aikaisempaa enemmän laitekannan ikääntymiseen liittyen. Vuonna 2011 tehtiin MK-tutkimusta ja vuonna 2012 MK-tutkimusten määrä oli Tutkimusjonot lyhenivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta loppuvuodesta kliinisten toimintojen tehostaessa omaa potilasjonojen hallintaansa tutkimusten kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin. Tilanteen korjaamiseksi otettiin ajoittaiseen käyttöön vuokrarekka, jolla voidaan reagoida ruuhkahuippuihin. Vuodelle 2013 on esitetty MK-laitekannan lisäystä. EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien (Holter-tutkimus) saatavuus on ollut alle tavoitetason lähes koko vuoden ajan johtuen lääkäripulasta.. Tilannetta on saatu hieman korjattua konsulttityövoiman ja lisätyön käytöllä. PET-tutkimusten saatavuus on säilynyt tavoitetasolla. 292

16 Talous HUS-Kuvantaminen liikelaitos EEG-tutkimusten saatavuustavoite ei toteutunut, osittain siksi että vuonna 2012 käytetyssä mittarissa ei ole huomioitu yli 36 vrk päähän suunniteltuja kontrollitutkimuksia, mikä laskee mittarin toteumaprosenttia. ENMG-mittarin osalta on ylitetty tavoite eli ENMG-2 tutkimuksista 95 % tehtiin 70 vrk kuluessa lähetteen kirjoittamisesta. Tähän on vaikuttanut suotuisasti syksyllä käynnistetty LEANprojekti, jonka myötä tutkimusvolyymia on saatu nostettua. Vuokralääkäreitä joudutaan edelleen käyttämään, jotta tavoitteessa pysytään. Meilahden yksikössä vuokralääkärien tekemien tutkimusten lukumäärää saatiin kuitenkin vähennettyä vuonna 2012 alle puoleen edellisestä vuodesta. Jorvin, Hyvinkään ja LUS:n yksiköissä vuokralääkärien tekemien tutkimusten lukumäärää jouduttiin sen sijaan hieman lisäämään. STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Henkilötyön tuottavuuden lisäys Liikevaihto /HTV Liikevaihto / HTV on vähintään talousarvion mukainen TA /htv, toteuma /htv Henkilötyön tuottavuuden lisäys Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistäminen Kustannussäästö Tavoite Kustannussäästönä toteutui Henkilötyön tuottavuuden lisäys Radiologia: Tutkimusaika, t / htv 697 t / htv 673 t / htv Henkilötyön tuottavuuden lisäys Lääkintätekniikan tuotantotunnit, t / htv 893 t/htv 807 t / htv Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Tilikauden tulos Tilikauden tulos on vähintään 0. Tilikauden tulos tilinpäätöserien jälkeen vuodelta 2012 on euroa. Kuvantamispalveluiden hintatasoa alennettiin vuodelle 2012, minkä johdosta liikevaihto /henkilötyövuosi tavoite ja toteuma oli edellistä vuotta alhaisempia. Erityisesti kalliimpien magneettitutkimusten kysyntä oli kuitenkin edellistä vuotta korkeampi, minkä johdosta palveluiden keskihinta nousi. Työn tuottavuutta lisättiin vuoden aikana useilla hankkeilla, ja tutkimusmääriä voitiin lisätä ilman vastaavaa henkilötyöresurssin lisäystä. Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistämisen kustannussäästönä toteutui Omana työnä tehtiin määräaikaishuoltoja 90 kpl kertakustannuksena 333 euroa, jolloin yhteishinta huolloille omana työnä on ollut euroa. Mikäli huollot olisi tehty ulkopuolisen yrityksen toimesta, olisi kustannus ollut euroa/kpl eli yhteensä euroa. Kokonaiskustannussäästö jäi alle budjetoidun työntekijävajauksesta johtuen. Radiologian vastuualueella sairaalapisteiden työn tuottavuus kehittyy volyymien kasvun myötä. Pienemmissä, vain natiivikuvauksia tekevissä toimipisteissä työn tuottavuutta on vaikea kehittää palveluiden kärsimättä. Toimipisteiden aukioloaikoja on pyritty sovittamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, eikä tutkimustuntimäärä per henkilötyövuosi tavoitteeseen päästy. Pacs-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ilmenneet järjestelmäongelmat ja puheentunnistuksen käyttöönotto heikensivät radiologityön tuottavuuden kehitystä. Lääkintätekniikan vastuualueella henkilökunnan tuottavuus (t/htv) jäi alle budjetoidun. Vuotta 2012 kuormitti henkilöstön vaihtuvuus. Uuden henkilöstön perehdytys ja kouluttaminen alensivat tuotantotuntien määrää. 293

17 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Taloudellisesti liikelaitoksen tavoitteet toteutuivat vuonna 2012 hyvin. Tilikauden tulos ennen tulospalkkiovarausta ja asiakashyvityksiä oli tuhatta euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten ja tulospalkkiovarauksen jälkeen tilikauden tulos tilinpäätöksessä oli 204 tuhatta euroa ylijäämäinen. Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Palveluiden saatavuus ja oikeaaikaisuus Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuus Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausunnoista 87 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä. Joulukuussa 87 % lausunnoista oli kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa. Prosessien ja työnjaon kehittäminen Puheentunnistuksen käyttöaste Puheentunnistuksen käyttöaste on vähintään 90 % vuoden loppuun mennessä. Puheentunnistuksen käyttöaste oli joulukuussa 92,3 %. Prosessien kehittäminen Lean-tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrä Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu lean-tapahtumaan. Tavoite toteutui 50 % Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuus on parantunut, sillä systemaattinen siirtyminen puheentunnistuksen käyttöön on nopeuttanut lausuntojen saatavuutta kliinikoiden käyttöön. Puheentunnistuksen käyttöastetta pystyttiin parantamaan PACS-päivityksellä, joka mahdollisti integroidun puheentunnistuksen. Lean-tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrässä ei päästy vuositavoitteeseen. Tärkeimpänä syynä oli käynnissä olevien projektien arvioitua pidempi kesto. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi TOB: Perehdyttäminen Perehdyttämisen toteutuminen säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla 3,73 (3, ) Perehdyttämisen yhdenmukaistamisen toimenpiteet (lomakkeet) Vuorovaikutteinen johtaminen TOB: Esimiesindeksi Esimiesindeksi säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla 3,77 (3, ) Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti Vuorovaikutteinen johtaminen TOB: Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyntiastetavoite 83 % koettu hyödyllisyys 83 % 81% käyntiaste (75% 2011) 74% koettu hyödyllisyys (77% 2011) Työhyvinvointi ja työsuojelu 1-3 ja 4-60 pv sairauspoissaolot, kpl/htv, 1-3 ja 4-60 pv sairauspoissaolot, kpl/htv, toteutuvat enintään edellisen vuoden tasolla 1-3 pv kpl/htv 2,04 (2,7 2011) 4-60pv kpl/htv 0,82 (0, ) Lyhyet sairauspoissaolot kappalemääräisesti suhteutettuna HTV:een laski edellisestä vuodesta. Keskipitkiä sairauslomia 4-60 pv on seurattu samoin kpl/htv tunnusluvulla. Tunnusluku on noussut vuodesta 2011 jonkin verran. Nämä ovat sairauspoissaoloja, joissa on lääkärintodistus taustalla. Tunnusluvun seurannalla pyritään hakemaan indikaatiota siihen, että voidaan varhaisella puuttumisella ja täsmätoimenpiteillä mahdollisesti ehkäistä sairauspoissaolojen 294

18 HUS-Kuvantaminen liikelaitos pitkittyminen. Varhainen puuttumisen malli on käytössä HUS ohjeiden mukaisesti organisaatiossa. Kehityskeskustelujen käyntiasteessa jäätiin tavoitteesta ja koettu hyödyllisyys laski vuoden 2011 TOBtulosten tasosta. Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Tutkimustyön edistäminen Tieteellisten julkaisujen määrä Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan. Julkaisuja yhteensä 119, joista radiologian erikoisalalla 76 vuonna 2012 (75 vuonna 2011) Liikelaitoksen kokonaisjulkaisujen lukumäärä kasvoi merkittävästi organisaatiomuutoksen ansiosta. Tavoitteet oli asetettu radiologian erikoisalalle, jonka osalta tavoite myös ylitettiin. Vuonna 2012 valmisteltiin kaksi valtion tutkimusrahoitukseen perustuvaa hanke-esitystä, jotka saivat tutkimusrahoituksen vuodelle PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos-% TP2012/ TP2011 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Päivitetty TA 2012 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 21,9 21,4 23,7 24,1 1,4 % 9,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % Kuntayhtymän sisäinen myynnin poikkeama talousarviosta johtuu pääosin kasvaneesta myynnistä HYKS-sairaanhoitoalueelle. Prosentuaalisesti HYKS-alueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen palveluiden käyttö ylitti eniten talousarvion, kuten jo ennusteissa raportoitiin. Vuoteen 2011 verrattaessa pääasiallinen kasvu on tullut HYKS-sairaanhoitoalueen myynnistä. Toimintaa kasvattivat liikelaitokseen liittyneet KFI ja KNF vastuualueet. Uudet toiminnot selittävät myös pääosan jäsenkuntien ja muiden maksajien myynnin kasvusta. Tähän summaan sisältyy myös opetukseen ja tutkimukseen saatu erityisvaltionosuus, jonka määrä nousi uusien erikoisalojen johdosta. 295

19 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Palvelut ja tuotteet (lkm) TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012 / TA 2012 Muutos-% TP 2012 / TP 2011 Radiologiset tutkimukset Natiiviröntgentutkimukset ,8 % -0,6 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % -5,5 % Kartiokeilatutkimukset ,5 % 44,1 % Tietokonetomografiatutkimukset ,5 % 3,4 % Ultraäänitutkimukset ,3 % 2,1 % Magneettitutkimukset ,0 % 5,2 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,3 % 8,7 % Muut radiologiset toimenpiteet ,5 % 6,1 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut ,2 % 24,0 % Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,7 % 2,7 % Yhteensä ,4 % 1,3 % Lääkintätekniset palvelut Asiantuntijapalvelut (tuntiperusteiset) ,7 % -33,4 % Kunnossapitopalvelut (tuntiperusteiset) ,2 % -0,9 % Kliininen valokuvaus (tuntiperusteiset) ,0 % 38,5 % Muut palvelut ,0 % 0,5 % Yhteensä ,1 % -4,1 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Fysiologia ,5 % 0,0 % -josta digi-ekg-rekisteröinnit HUSLAB:lle Isotooppilääketiede ,2 % 0,0 % Yhteensä ,9 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia Neurofysiologia ,3 % 0,0 % Yhteensä ,3 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % 24,0 % 296

20 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palvelut ja tuotteet (1 000 euroa) TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012 / TA 2012 Muutos-% TP 2012 / TP 2011 Radiologiset tutkimukset Natiiviröntgentutkimukset ,1 % -3,4 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % -7,1 % Kartiokeilatutkimukset ,7 % 26,1 % Tietokonetomografiatutkimukset ,6 % -0,7 % Ultraäänitutkimukset ,6 % -0,6 % Magneettitutkimukset ,7 % 4,6 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,0 % 12,0 % Muut radiologiset toimenpiteet ,7 % 3,9 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut ,4 % 3,0 % Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,8 % 22,5 % Yhteensä ,1 % 1,8 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) Asiantuntijapalvelut ,0 % -33,6 % Kunnossapitopalvelut ,1 % -3,2 % Kliininen valokuvaus ,2 % 38,0 % Muut palvelut ,0 % -2,5 % Yhteensä ,4 % -5,2 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Fysiologia ,1 % 0,0 % -josta digi-ekg-rekisteröinnit HUSLAB:lle Isotooppilääketiede ,3 % 0,0 % Yhteensä ,1 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia Neurofysiologia ,3 % 0,0 % Yhteensä ,3 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 8,3 % Palveluiden ja tuotteiden vertailu on laadittu HUS-Total liikelaitoskuution kautta seurattavissa olevista palveluista. Näiden lisäksi liikelaitos tuottaa jonkin verran asiantuntijapalveluita. Vertailu on tehty ilman tilinpäätöksen yhteydessä maksettuja asiakashyvityksiä. Palvelutuotannon arvo näin tarkasteltaessa on noussut 8,3 % verrattuna vuoden 2011 toteumaan. Kirjanpidon mukainen liikevaihdon kasvu on samaan aikaan ollut 11,6 %. Liikevaihtoon sisältyy myös em. asiantuntijapalvelut sekä perusterveydenhuollon toimipisteistä perittävät toimipistemaksut, joiden hintaa korotettiin vuodelle Toimipistemaksuja korottaa myös vuonna 2012 liittyneet Järvenpään ja Hangon toimipisteet. Liikevaihdon kasvu perustuu erityisesti radiologisten tutkimusten lukumäärän kehitykseen. Radiologisten palveluiden kokonaismäärä on kasvanut verrattuna vuoteen 2011 ja ylittää merkittävästi vuodelle 2012 laaditut palvelusuunnitelmat. Laskutus on kasvanut vähemmän kuin palvelumäärät. Liikelaitoksen tavoitteena oli alentaa radiologisten tutkimusten hintatasoa 2,5 %:lla, mutta toteutunut hintatason alenema on 2,9 %. Lääkintätekniikan palvelumäärät ovat alentuneet verrattuna vuoteen 2011 työntekijävajauksesta johtuen. KFI:n ja KNF:n osalta talousarvio ja tilinpäätös sisältävät vain kuuden kuukauden luvut. Organisaatiomuutoksen yhteydessä KFI-vastuualueen aiemmin HUSLABin sisäisinä palveluina tuottamat digi-ekg rekisteröintipalvelut näkyvät nyt vastuualueen palvelumäärissä lukumääräisesti merkittävän suurena, mikä hankaloittaa talousarviovertailua. Tämän johdosta em. rivi on esitetty yo. taulukossa erillisenä tietona. 297

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Valtuusto 15.6.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Kannen kuva: Kimmo Räisänen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3 Tukipalveluyksiköt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Osavuosikatsaus 1-4/2012, osa 3 Tukipalveluyksiköt

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot