TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa

2

3 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio Tehtävät Toimielimet Hallituksen asettamat toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n sairaanhoitotoiminta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi Tasa-arvo ja kieliohjelma Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Kehittämistoiminta Kuntayhtymätasoiset strategiset kehittämishankkeet Muut toiminnan kehittämishankkeet Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 104 I

4 Sisällysluettelo Sivu 13. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvoiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 121 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 196 Tulosalueet HUS-Tilaskeskus tulosalue Yhtymähallinto tulosalue HUS-Työterveyshuolto Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 284 Liikelaitokset HUS-Kuvantaminen liikelaitos HUSLAB HUS-Apteekki Ravioli liikelaitos HUS-Desiko liikelaitos HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Servis liikelaitos Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 435 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 476 II

5 Sisällysluettelo Sivu Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 asiakirjan liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet 487 vuonna 2012 Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuonna Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuonna ilman ostopalvelukäyntejä Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas 494 vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-Kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 18 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoaluieiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 284

8 HUS-Kuvantaminen liikelaitos 18.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Liikelaitoksen toiminnan tunnusluvut 2012 Tukipalveluyksikön toiminnan tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012/ TA 2012 Muutos-% TP 2012/ TP 2011 Tuotanto (lkm, euroa) Radiologiset tutkimukset lkm ,4 % 1,3 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede lkm ,9 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia lkm ,3 % 0,0 % Lääkintätekniset palvelut lkm ,0 % -4,1 % Radiologiset tutkimukset eur ,1 % 1,8 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede eur ,1 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia eur ,3 % 0,0 % Lääkintätekniset palvelut eur ,8 % -5,2 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Magneettitutkimusten saatavuus, vk 3,4 3,0 3,4 13,3 % 0,0 % Ultraäänitutkimusten saatavuus, % 21 vrk:n 100 % 88 % 92 % 4,5 % -8,0 % sisällä EKG tutkimusten saatavuus, vrk ,6 % 0,0 % PET-tutkimusten saatavuus, vrk ,3 % 0,0 % EEG-tutkimusten saatavuus, % 14 vrk:n 90 % 65 % -27,8 % 0,0 % kuluessa ENMG2-tutkimusten saatavuus, % 70 vrk:n 90 % 95 % 5,6 % 0,0 % kuluessa LT:n huollon läpi-menoaika, vrk 9,2 8,7 8,3-4,5 % -9,3 % Tuottavuus Liikevaihto ennen tupa-varausta ja asiakashyvityksiä / henkilötyövuosi, sisältäen vuokratyövoiman käytön ,3 % -4,2 % Talous Toimintakulut/henkilötyövuosi ,2 % 0,4 % Toimintatuotot/henkilötyövuosi ,2 % -0,6 % Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos-% TP2012/ TP2011 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Päivitetty TA 2012 TP Liikevaihto 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % - Sisäinen myynti 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Ulkoinen myynti 21,9 21,4 23,9 25,0 4,7 % 14,2 % - Toimintatuotot yhteensä 100,4 99,0 107,3 113,0 5,3 % 12,6 % - Toimintakulut 92,4 90,7 98,8 105,1 6,4 % 13,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 3,5 0,0-0,4 0,5-239,1 % -85,9 % - Asiakashyvitykset netto -2,9-0,3 0,0 % -90,1 % - Tilikauden tulos 0,6 0,0-0,4 0,2-157,3 % -64,7 % 285

9 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos- % TP2012/ TP2011 Henkilöstö TP ) TA ) Päivitetty TA ) TP 2012 Henkilötyövuodet 741, ,6 838,4 3,9 % 13,1 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 euroa) 72,7 72,8 71,9 74,0 2,9 % 1,8 % 1) Sisältää entisen HUS-Röntgenin sekä HUS-Lääkintätekniikan toiminnot 2) HUS-Kuvantaminen, sisältää sekä HUS-Röntgenin, HUS-Lääkintätekniikan että HUSLABista siirtyneet KFI- ja KNF toiminnot OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen sekä niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi liikelaitos huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä ja tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluja erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Liikelaitoksen toiminnan laajeneminen Tukipalveluiden järjestämistä HUS:ssa selvitettiin vuosina laajasti hallituksen kehotuksesta ja HUS:n toimivan johdon toimeksiannosta. Työryhmän valmistelun perusteella hallitus esitti joulukuussa 2011 valtuustolle, että HUS-Lääkintätekniikan liikelaitos lakkautetaan ja että HUS-Lääkintätekniikka yhdistetään HUS-Röntgen-liikelaitokseen alkaen. HUS Lääkintätekniikan yhdistäminen kasvatti liikelaitoksen liikevaihtoa 10,854 milj. euroa ja henkilöstömäärää 89. HUS-Röntgenin organisaation muuttuessa HUS-Lääkintätekniikan liitoksen yhteydessä, oli mielekästä toteuttaa jo aiemmin keskusteluissa esillä ollut mahdollisuus liittää HUSLAB:n kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja kliininen neurofysiologia sekä BioMag-laboratorio osaksi HUS-Röntgen liikelaitosta. Hallitus teki siirrosta periaatepäätöksen helmikuussa 2012 ja HUS:n valtuusto päätti kokouksessaan kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toimintojen siirtämisestä HUSLAB-liikelaitoksesta HUS- Kuvantaminen liikelaitokseen lukien. Liikelaitosten yhteistyönä kevään aikana toteutettiin laaja ja osallistava integraatioprosessi. Tässä yhteydessä HUS-Röntgen liikelaitoksen nimi päätettiin muuttaa HUS-Kuvantaminen liikelaitokseksi. Toimintojen siirron yhteydessä HUSLABista siirtyi 175 henkilöä HUS- Kuvantamisen palvelukseen. Siirtyneiden toimintojen liikevaihtoa arvioitiin talousarviomuutoksen yhteydessä siirtyvän puolen vuoden osalta 7,803 milj. euroa. Integraation yhteydessä asiakkuudet segmentointiin kokonaisasiakkuuden mukaan ja kullekin segmentille määriteltiin asiakkuuksien hoitomallit. Syksyn 2012 aikana kaikkien merkittävien asiakkaiden kanssa sopimukset uusittiin ja yhtenäistettiin vastaamaan HUS-Kuvantamisen tuottamia palveluja. Suurin osa uusista sopimuksista astui voimaan

10 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Muutokset asiakaskunnissa HUS-Kuvantamisen yhtenä strategisena päämääränä on liikelaitoksen laajeneminen julkisena palveluntuottajana koko HUS alueen perusterveydenhuoltoon taloudellisesti kestävin perustein. Liikelaitos teki toukokuussa 2011 Järvenpään terveyskeskukselle, kesäkuussa 2011 Hangon terveyskeskukselle ja maaliskuussa 2012 Mustijoen perusturvalle tarjouksen liittymisestä liikelaitokseen. Järvenpään liittyminen toteutettiin , Hangon liittyminen toteutettiin ja Mustijoen perusturvan Toiminnan kehittämishankkeet Potilaiden vapaa liikkuvuus Potilaiden valinnanvapautta ja tutkimusten saatavuutta on parannettu. Vuoden 2012 keväästä lähtien potilaat ovat voineet vapaasti valita natiivitutkimusten kuvauspaikan HUS- Kuvantamisen 23 eri toimipisteestä ilman ajanvarausta. Valinnanvapaus koskee sähköisen lähetteen saaneita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita. Potilaiden vapaa liikkuvuus on edellyttänyt natiivitutkimusten standardointia. Standardoinnilla varmistetaan, että tutkimus toteutetaan parhaiden, kliiniseen näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti ja tasalaatuisesti tutkimuspaikasta riippumatta. Standardoinnin tuloksena tutkimusvalikoima ja hinnoittelu ovat selkeytyneet. Myös tarpeettomasta ajanvarauksesta on luovuttu. Tutkimusten sisältö ja parhaat käytännöt on dokumentoitu ja vuoden 2013 aikana ne tulevat kaikkien saataville HUSin uusille internetsivuille. Toinen edellytys vapaalle liikkuvuudelle on, että sähköiset lähetteet välittyvät kaikkiin röntgentoimipisteisiin. Tämä on ollut mahdollista liikelaitoksen eri toimipisteissä lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaalaa ja Hangon terveyskeskusta. Kuluvan vuoden aikana tullaan yhtenäistämään liikelaitoksen lähete-lausunto järjestelmä, minkä jälkeen vapaa liikkuvuus kattaa myös Länsi-Uudenmaan potilaat ja natiiviröntgentoimipisteet. Erityislaitteiston tai aikaa vaativat erityistutkimukset kuten mammografiat, luustontiheysmittaukset, alaraajan mekaaniset akselit, skolioosikuvaukset ja pitkät luut tehdään edelleen ajanvarauksella. Natiivitutkimuspalveluiden ajallisen ja paikallisen saatavuuden paraneminen sekä tasalaatuiset tutkimukset ovat vähentäneet uusintakuvausten määrää, sujuvoittaneet hoitoprosessia ja parantaneet potilaan hoidon oikea-aikaisuutta. Kuvantamistutkimus tehdään hoitavan lääkärin antaman lähetteen perusteella ilman lähetettä tutkimusta ei voida suorittaa. Puuttuvat lähetteet ovat merkittävin tutkimukseen pääsyä hidastava tekijä. Vapaan liikkuvuuden myötä asianmukaisen lähetteen merkitys on entistä tärkeämpi. Haasteena on vähentää puuttuvien lähetteiden määrää ja mahdollisesti löytää yhdessä kliinikoiden kanssa lähetteiden tekoa helpottavia ratkaisuja. Pacs-hanke HUS:n nykyiset käytössä olevat PACS -järjestelmät (Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella Sectra PACS-järjestelmä, muualla HUS:ssa Agfa PACS-järjestelmä) päätettiin korvata yhdellä yhteisellä PACS-järjestelmällä. HUS:n hallitus päätti ( 65) solmia hankintasopimuksen Agfa Healthcare Finland Oy:n kanssa PACS-järjestelmän toimituksesta ja käyttöönotosta HUS:ssa. PACS-järjestelmän päivitys toteutettiin toukokuun lopulla, pois lukien Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueen PACS-järjestelmä, joka päivitetään keväällä

11 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Radiologityön kehittäminen puheentunnistuksen avulla Liikelaitos sai konsernin kehittämismäärärahaa yhteensä euroa radiologityön kehittämiseen puheentunnistuksen avulla. Puheentunnistuksen on osoitettu nopeuttavan lausuntojen vasteaikoja ja parantavan myös lausuntojen laatua. Lisäksi puheentunnistussanelut ovat tehokas tapa tuottaa lausuntoja. Tästä johtuen sanelutoiminnassa tulisi keskittyä puheentunnistuksen käyttöasteen lisäämiseen. HUS-Kuvantamisessa asetettiin keskeiseksi tulostavoitteeksi puheentunnistuksen käyttöasteen kasvattaminen siten, että se on vuoden 2012 loppuun mennessä yli 90 %. Projektissa puheentunnistuksen käyttöaste saatiin nousemaan tavoitellulle tasolle. Molekyyli- ja fuusiokuvantamisen kehittäminen PET-kuvantamisessa saatiin rutiinikäyttöön neljä eri merkkiainetta (radiolääke), joista etenkin omana synteesinä tuotettavan 68-Ga-Dotanocin käyttö neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikassa lisääntyi merkittävästi. Radiokemian osaamista vahvistettiin. Hanke oman radiolääketuotannon aloittamiseksi oman syklotronin avulla hyväksyttiin HUSin hankintaohjelmaan. Syklotronihanke sekä hanke Meilahden kahden vastuuyksikön (kliinisen fysiologian osasto ja isotooppiosasto) uusien tilojen saamiseksi laboratoriosiiven purkamisen jälkeen käynnistettiin. Yhteistyötä Syöpätautien klinikan kanssa tiivistettiin sopimalla yhden isotooppierikoislääkärin panoksen jakamisesta puoliksi molemmille osapuolille. Lean-kehitystyö Vuoden 2012 aikana keskeinen kehityskohde oli magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen. Saatavuus pysyi 3,4 viikossa kysynnän kasvaessa 7 %. Omilla laitteilla tehtyjen magneettitutkimusten määrä kasvoi vuoden 2011 tutkimusmäärästä kpl vuoden 2012 tutkimusmäärään kpl. Prosessien kehittämisessä perehdytettiin henkilöstöä Lean menetelmien soveltamiseen. Tärkeimpinä muutoskohteina olivat hoitajaresursoinnin suunnittelun yhdenmukaistaminen, Syöpätautien klinikan TT-prosessin parantaminen ja ENMG tutkimusten saatavuuden kehittäminen. Kehityskohteena oli myös lääkintätekniikan tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, 5S menetelmiä sovellettiin Hyvinkään ja Peijaksen lääkintätekniikan tilojen osalta. Laatu Liikelaitoksessa on vuoden 2012 aikana ryhdytty rakentamaan ISO-9001-sertifiointivalmiutta. Toimintakäsikirja uudistettiin 2012 syksyllä tämä näkökulma huomioiden. KNF:n ja KFI:n vastuualueille haetaan v alussa tutkimustoiminnan uudelleenakkreditointia. Liikelaitostasoinen toimintajärjestelmän ja toimintojen harmonisointi oli vuoden 2012 kantavia laatuteemoja ja tulee jatkumaan keskeisenä kehityskohteena myös koko vuoden 2013 ajan. Tulevaisuuden näkymät Liikelaitoksen tutkimusten kysyntä jatkaa kasvuaan painopisteen siirtyessä vaativampiin tutkimuksiin. Erityisesti erikoislääkäreiden rajallinen saatavuus rajoittaa kuitenkin mahdollisuuksiamme vastata kasvavaan kysyntään. Diagnostiikan kehittäminen entistä tehokkaammaksi ja tutkimusten vaikuttavuuden varmistaminen ovatkin välttämättömiä vastataksemme kasvaneeseen tarpeeseen. Lääkintäteknisissä palveluissa suuntana on siirtyä laitteiden huoltojen tekemisestä tukemaan asiakkaita laitteiden koko elinkaaren ajaksi. 288

12 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantaminen liikelaitos Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan voimassa olevaa HUS:n hallintosääntöä, liikelaitoksen johtosääntöä sekä HUS-tasoisia ohjeita. Liikelaitoksen toimintakäsikirja uudistettiin kokonaisuudessaan syksyn 2012 aikana vastaamaan uutta organisaatiota. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Päätökset tehdään delegointipäätösten mukaisesti. Päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa HUS-Kuvantamisella on käytettävissään HUS:n konsernihallinnon laki-, talous- ja henkilöstöasiantuntijat. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta HUS-Kuvantamisen talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja johtokunnassa. Kuukausiraportointi sisältää taloustietojen ja päämittareiden toteumat sekä ennusteet konsernin ennustamisaikataulun mukaisesti. Päämittareilla raportoidaan strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimitusjohtajan delegointipäätöksessä on määritelty viranhaltijoiden euromääräiset hankintavaltuusrajat ja hankintojen sisältöä on myös rajattu. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntäkierros toteutetaan HUS:n taloushallinnon ohjeiden mukaisesti, jolloin asiatarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä. Hyväksyjistä ja asiatarkastajista on laadittu vastuuyksikkökohtainen luettelo laskujen kierrätyksen helpottamiseksi. HUS-kuntayhtymän sisäisten palveluiden laskut eivät kierrä hyväksyttävänä muistiotositteita lukuun ottamatta. Laskutuksen ja palveluiden käytön seuranta perustuu HUS-Total -raportointiin. Riskienhallinta Riskienhallinta on osa kunkin toiminnosta tai prosessista vastaavan esimiehen normaaleja tehtäviä. HUS-Riskit riskienhallintaohjelmisto on kattavasti käytössä HUS-Kuvantamisessa. Potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtuminen raportointi työkalu HaiPro on otettu liikelaitoksessa laajamittaiseen käyttöön. HaiPro-työkalusta on jo lyhyelläkin käyttöajalla saatu lupaavia tuloksia. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoitus tapahtuu delegoitujen valtuuksien puitteissa. Sopimusten seuranta on osa kunkin ao. vastuualueesta tai prosessista vastaavan esimiehen normaaleja tehtäviä. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2012 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyjen kohderyhminä vuonna 2012 olivat radiologian, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen potilaat ja palveluja tilaavat kliinikot sekä lääkintätekniikan palvelujen tilaajat. Asiakastyytyväisyys mitattiin kaikissa kohderyhmissä syksyllä Potilaiden asiakastyytyväisyys Potilaskyselyn tavoitteena oli selvittää kuinka tyytyväisiä potilaat ovat HUS-Kuvantamisen toimintaan. Yhteensä 6729 potilasta vastasi kyselyyn. Vastaukset jakaantuivat puoliksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. 289

13 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Radiologia Radiologian palveluiden arvioitiin olevan kokonaisuutena erinomaisella tasolla kuten edellisenä vuonnakin. Kokonaistyytyväisyys oli erittäin hyvää tasoa (4,64 asteikolla 1-5) sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osalta. 89 % kaikista Radiologian potilaista oli sitä mieltä, että HUS-Kuvantamisen palvelu on vähintäänkin täyttänyt odotukset, vuonna 2011 vastaava luku oli 85 %. Parhaita arvosanoja annettiin ystävälliselle palvelulle ja hyvälle kohtelulle tutkimuksen aikana. Tutkimukset olivat myös edenneet sujuvasti. Odotustilan viihtyisyys arvioitiin hyvälle tasolle odotustilaan liittyen tuli eniten kehittämistoiveita avoimessa palautteessa. Odotustiloihin toivottiin yleisesti lisää viihtyisyyttä, vesipisteitä ja lapsen kanssa asioineet toivoivat myös lapselle jotain tekemistä. Avoimen palautteen kiitokset liittyivät useimmin henkilöstön palveluun ja toimintaan. Kliininen neurofysiologia (KNF) Kokonaistyytyväisyys oli erinomaista tasoa (4,66) tarkasteltaessa sitä sekä kokonaisuutena että myös tutkimustyypeittäin. Paras kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli aikuisten EEGtutkimuksissa. 90 % kaikista KNF:n potilaista oli sitä mieltä, että HUS-Kuvantamisen palvelu on vähintäänkin täyttänyt ennakko-odotukset. Eri tutkimustyyppejä koskevat väittämät arvioitiin kaikki erinomaiselle tasolle. Parhaita arvosanoja annettiin ystävälliselle palvelulle ilmoittautumisen yhteydessä ja hyvälle kohtelulle tutkimuksen aikana. Tutkimukset olivat myös edenneet sujuvasti. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) KFI-tutkimuksien tyytyväisyys arvioitiin kokonaisuutena olevan erinomaista tasoa (4,66). Kokonaistyytyväisyys oli erittäin hyvää. 92 % kaikista KFI:n potilaista oli sitä mieltä, että HUS- Kuvantamisen palvelu oli vähintäänkin täyttänyt heidän ennakko-odotuksensa. Kliinikoiden asiakastyytyväisyys HUS-Kuvantamisen kliinikoille suunnattu tyytyväisyyskysely toteutettiin tänä vuonna radiologian, kliinisen neurofysiologian sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osalta yhdessä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä kliinikot ovat HUS-Kuvantamisen toimintaan. Kysely toteutettiin pääasiassa siten, että HUS-Kuvantamisen ylilääkärit lähettivät kliinikoille kutsun kyselyyn. Internet-kyselyyn vastasi syys- ja lokakuun aikana yhteensä 694 kliinikkoa. Kyselyyn vastanneista kliinikoista 60 % edusti erikoissairaanhoitoa ja 40 % perusterveydenhuoltoa. Radiologia HUS-Kuvantamisen toimintaperiaatteet (tieteelliseen näyttöön perustuvat laadukkaasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutetut huipputason tutkimukset) toteutuvat kliinikoiden mukaan pääsääntöisesti hyvin. Kokonaisuus on hyvällä tasolla (3,95 asteikolla 1-5) kuten vuotta aiemmin, myös tarkasteltaessa tuloksia ESH/PTH jaolla. Erinomaisesti kliinikoiden mielestä toteutuvat seuraavat asiat: erityyppiset tutkimukset tukevat potilaan hoitoketjua, lausunnot tukevat hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa, tutkimusten ja lausuntojen saatavuus on hyvä. Tutkimusten ohjeistus arvioidaan ainoana hyvälle tasolle. Kliinikot arvioivat myös radiologian järjestelmiä, ohjeita ja tutkimustuloksia. Konsultaatioita varten asiantuntija on yleensä helposti tavoitettavissa (hyvä taso). Lähetteen teon sujuvuus arvioidaan tyydyttävälle tasolle. Heikolla tasolla ovat kuvankatselin-sovellukset (Agfa web 1000 ja/tai Navitas) ja toimenpiteiden ohjeistuksen löytyminen. 290

14 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Kliininen neurofysiologia (KNF) KNF-tutkimuksia arvioi 274 kliinikkoa. Toiminnan arvioitiin olevan kokonaisuutena hyvällä tasolla (3,96). Eri tutkimusryhmien tuloksista erinomaiseen tasoon ylsivät väittämät: lausunto tukee hyvin potilaan hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa ja tutkimukset tukevat hyvin potilaan hoitoketjua. Tutkimusten ohjeistuksen selkeys ja kiireellisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuus arvioitiin hyvälle tasolle. Selkein kehityskohde oli elektiivisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuus, jonka tulos yltää vain tyydyttävälle tasolle. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) KFI-tutkimuksia arvioi 279 kliinikkoa, kokonaistyytyväisyys oli hyvää tasoa (4,02) Eri tutkimusryhmiä koskevat väittämät arvioitiin vähintäänkin hyvälle tasolle: tutkimukset tukevat potilaan hoitoketjua, lausunto tukee potilaan hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa ja tutkimusten ohjeistus saavat väittämistä parhaat arviot (erinomainen taso). Hyvälle tasolle arvioitiin tutkimusten ja lausuntojen saatavuus, joskin perusterveydenhuollon puolella työskentelevät kliinikot arvioivat elektiivisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuuden erinomaiselle tasolle. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajien tyytyväisyys Lääkintätekniikan tyytyväisyyskysely toteutettiin internet-kyselynä marraskuussa Yhteensä 420 asiakasta vastasi kyselyyn. Tyytyväisyyttä selvitettiin mm. näihin asioihin liittyen: - Palvelupyyntöihin reagointi - Kiireellisten asioiden, kuten laiteongelmien, nopea ratkominen - Palvelun ystävällisyys, joustavuus ja asiallisuus - Tilattujen huoltotoimenpiteiden suorittaminen sovitussa ajassa - Työselosteiden selkeys Kokonaistyytyväisyys Lääkintätekniikan palveluihin oli erinomaisella tasolla (4,14 asteikolla 1-5). Lääkintätekniikan palveluun liittyvät väittämät arvioitiin erinomaiselle tasolle, palvelua pidettiin asiantuntevana ja laadukkaana. 291

15 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Tiivis yhteistyö sairaanhoitoalueiden kanssa ESH kliinikkotyytyväisyys ESH kliinikkotyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 tasolla. Radiologiassa: > 4,07 (N=312) > 3,94 (N=414) Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa PTH kliinikkotyytyväisyys PTH kliinikkotyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 mittauksen tasolla. Radiologiassa: > 4,06 (N=237) > 3,99 (N=280) Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus MK-tutkimusten saatavuus 3,0 vk:n sisällä Toteuma vuoden lopussa 3,4 vk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus on saatavuus UÄ-tutkimus on saatavissa vähintään 88 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Toteuma vuoden lopussa 92 %. Palveluiden saatavuus LT:n huollon läpimenoaika LT:n huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v Keskimääräinen läpimenoaika vuonna 2012 oli 8,3 pv, 9,2 % lyhyempi kuin vuonna Palveluiden saatavuus KFI: EKG tutkimusten saatavuus EKG tutkimusten saatavuus 21 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa oli 27 vrk. Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus 28 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa oli 17 vrk. Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus 90 % EEG-tutkimuksista on tehty 14 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa 65 % 14 vrk:ssa. Palveluiden saatavuus ENMG2-tutkimusten saatavuus 90 % ENMG2- tutkimuksista on tehty 70 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa 95 % 70 vrk:ssa Potilaan kokema palveluiden laatu Potilastyytyväisyys Potilastyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 mittauksen tasolla. Radiologiassa: > 4,62 (N=4569) > 4,64 (N=5121) Magneettitutkimuksia on pystytty lisäämään ottamalla käyttöön raaja-magneetti ja tehostamalla toimintaa Lean-menetelmällä. Laitteiston rikkoutumisia on ollut hieman aikaisempaa enemmän laitekannan ikääntymiseen liittyen. Vuonna 2011 tehtiin MK-tutkimusta ja vuonna 2012 MK-tutkimusten määrä oli Tutkimusjonot lyhenivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta loppuvuodesta kliinisten toimintojen tehostaessa omaa potilasjonojen hallintaansa tutkimusten kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin. Tilanteen korjaamiseksi otettiin ajoittaiseen käyttöön vuokrarekka, jolla voidaan reagoida ruuhkahuippuihin. Vuodelle 2013 on esitetty MK-laitekannan lisäystä. EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien (Holter-tutkimus) saatavuus on ollut alle tavoitetason lähes koko vuoden ajan johtuen lääkäripulasta.. Tilannetta on saatu hieman korjattua konsulttityövoiman ja lisätyön käytöllä. PET-tutkimusten saatavuus on säilynyt tavoitetasolla. 292

16 Talous HUS-Kuvantaminen liikelaitos EEG-tutkimusten saatavuustavoite ei toteutunut, osittain siksi että vuonna 2012 käytetyssä mittarissa ei ole huomioitu yli 36 vrk päähän suunniteltuja kontrollitutkimuksia, mikä laskee mittarin toteumaprosenttia. ENMG-mittarin osalta on ylitetty tavoite eli ENMG-2 tutkimuksista 95 % tehtiin 70 vrk kuluessa lähetteen kirjoittamisesta. Tähän on vaikuttanut suotuisasti syksyllä käynnistetty LEANprojekti, jonka myötä tutkimusvolyymia on saatu nostettua. Vuokralääkäreitä joudutaan edelleen käyttämään, jotta tavoitteessa pysytään. Meilahden yksikössä vuokralääkärien tekemien tutkimusten lukumäärää saatiin kuitenkin vähennettyä vuonna 2012 alle puoleen edellisestä vuodesta. Jorvin, Hyvinkään ja LUS:n yksiköissä vuokralääkärien tekemien tutkimusten lukumäärää jouduttiin sen sijaan hieman lisäämään. STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Henkilötyön tuottavuuden lisäys Liikevaihto /HTV Liikevaihto / HTV on vähintään talousarvion mukainen TA /htv, toteuma /htv Henkilötyön tuottavuuden lisäys Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistäminen Kustannussäästö Tavoite Kustannussäästönä toteutui Henkilötyön tuottavuuden lisäys Radiologia: Tutkimusaika, t / htv 697 t / htv 673 t / htv Henkilötyön tuottavuuden lisäys Lääkintätekniikan tuotantotunnit, t / htv 893 t/htv 807 t / htv Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Tilikauden tulos Tilikauden tulos on vähintään 0. Tilikauden tulos tilinpäätöserien jälkeen vuodelta 2012 on euroa. Kuvantamispalveluiden hintatasoa alennettiin vuodelle 2012, minkä johdosta liikevaihto /henkilötyövuosi tavoite ja toteuma oli edellistä vuotta alhaisempia. Erityisesti kalliimpien magneettitutkimusten kysyntä oli kuitenkin edellistä vuotta korkeampi, minkä johdosta palveluiden keskihinta nousi. Työn tuottavuutta lisättiin vuoden aikana useilla hankkeilla, ja tutkimusmääriä voitiin lisätä ilman vastaavaa henkilötyöresurssin lisäystä. Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistämisen kustannussäästönä toteutui Omana työnä tehtiin määräaikaishuoltoja 90 kpl kertakustannuksena 333 euroa, jolloin yhteishinta huolloille omana työnä on ollut euroa. Mikäli huollot olisi tehty ulkopuolisen yrityksen toimesta, olisi kustannus ollut euroa/kpl eli yhteensä euroa. Kokonaiskustannussäästö jäi alle budjetoidun työntekijävajauksesta johtuen. Radiologian vastuualueella sairaalapisteiden työn tuottavuus kehittyy volyymien kasvun myötä. Pienemmissä, vain natiivikuvauksia tekevissä toimipisteissä työn tuottavuutta on vaikea kehittää palveluiden kärsimättä. Toimipisteiden aukioloaikoja on pyritty sovittamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, eikä tutkimustuntimäärä per henkilötyövuosi tavoitteeseen päästy. Pacs-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ilmenneet järjestelmäongelmat ja puheentunnistuksen käyttöönotto heikensivät radiologityön tuottavuuden kehitystä. Lääkintätekniikan vastuualueella henkilökunnan tuottavuus (t/htv) jäi alle budjetoidun. Vuotta 2012 kuormitti henkilöstön vaihtuvuus. Uuden henkilöstön perehdytys ja kouluttaminen alensivat tuotantotuntien määrää. 293

17 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Taloudellisesti liikelaitoksen tavoitteet toteutuivat vuonna 2012 hyvin. Tilikauden tulos ennen tulospalkkiovarausta ja asiakashyvityksiä oli tuhatta euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten ja tulospalkkiovarauksen jälkeen tilikauden tulos tilinpäätöksessä oli 204 tuhatta euroa ylijäämäinen. Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Palveluiden saatavuus ja oikeaaikaisuus Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuus Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausunnoista 87 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä. Joulukuussa 87 % lausunnoista oli kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa. Prosessien ja työnjaon kehittäminen Puheentunnistuksen käyttöaste Puheentunnistuksen käyttöaste on vähintään 90 % vuoden loppuun mennessä. Puheentunnistuksen käyttöaste oli joulukuussa 92,3 %. Prosessien kehittäminen Lean-tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrä Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu lean-tapahtumaan. Tavoite toteutui 50 % Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuus on parantunut, sillä systemaattinen siirtyminen puheentunnistuksen käyttöön on nopeuttanut lausuntojen saatavuutta kliinikoiden käyttöön. Puheentunnistuksen käyttöastetta pystyttiin parantamaan PACS-päivityksellä, joka mahdollisti integroidun puheentunnistuksen. Lean-tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrässä ei päästy vuositavoitteeseen. Tärkeimpänä syynä oli käynnissä olevien projektien arvioitua pidempi kesto. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi TOB: Perehdyttäminen Perehdyttämisen toteutuminen säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla 3,73 (3, ) Perehdyttämisen yhdenmukaistamisen toimenpiteet (lomakkeet) Vuorovaikutteinen johtaminen TOB: Esimiesindeksi Esimiesindeksi säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla 3,77 (3, ) Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti Vuorovaikutteinen johtaminen TOB: Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyntiastetavoite 83 % koettu hyödyllisyys 83 % 81% käyntiaste (75% 2011) 74% koettu hyödyllisyys (77% 2011) Työhyvinvointi ja työsuojelu 1-3 ja 4-60 pv sairauspoissaolot, kpl/htv, 1-3 ja 4-60 pv sairauspoissaolot, kpl/htv, toteutuvat enintään edellisen vuoden tasolla 1-3 pv kpl/htv 2,04 (2,7 2011) 4-60pv kpl/htv 0,82 (0, ) Lyhyet sairauspoissaolot kappalemääräisesti suhteutettuna HTV:een laski edellisestä vuodesta. Keskipitkiä sairauslomia 4-60 pv on seurattu samoin kpl/htv tunnusluvulla. Tunnusluku on noussut vuodesta 2011 jonkin verran. Nämä ovat sairauspoissaoloja, joissa on lääkärintodistus taustalla. Tunnusluvun seurannalla pyritään hakemaan indikaatiota siihen, että voidaan varhaisella puuttumisella ja täsmätoimenpiteillä mahdollisesti ehkäistä sairauspoissaolojen 294

18 HUS-Kuvantaminen liikelaitos pitkittyminen. Varhainen puuttumisen malli on käytössä HUS ohjeiden mukaisesti organisaatiossa. Kehityskeskustelujen käyntiasteessa jäätiin tavoitteesta ja koettu hyödyllisyys laski vuoden 2011 TOBtulosten tasosta. Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Tutkimustyön edistäminen Tieteellisten julkaisujen määrä Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan. Julkaisuja yhteensä 119, joista radiologian erikoisalalla 76 vuonna 2012 (75 vuonna 2011) Liikelaitoksen kokonaisjulkaisujen lukumäärä kasvoi merkittävästi organisaatiomuutoksen ansiosta. Tavoitteet oli asetettu radiologian erikoisalalle, jonka osalta tavoite myös ylitettiin. Vuonna 2012 valmisteltiin kaksi valtion tutkimusrahoitukseen perustuvaa hanke-esitystä, jotka saivat tutkimusrahoituksen vuodelle PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos-% TP2012/ TP2011 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Päivitetty TA 2012 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 21,9 21,4 23,7 24,1 1,4 % 9,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % Kuntayhtymän sisäinen myynnin poikkeama talousarviosta johtuu pääosin kasvaneesta myynnistä HYKS-sairaanhoitoalueelle. Prosentuaalisesti HYKS-alueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen palveluiden käyttö ylitti eniten talousarvion, kuten jo ennusteissa raportoitiin. Vuoteen 2011 verrattaessa pääasiallinen kasvu on tullut HYKS-sairaanhoitoalueen myynnistä. Toimintaa kasvattivat liikelaitokseen liittyneet KFI ja KNF vastuualueet. Uudet toiminnot selittävät myös pääosan jäsenkuntien ja muiden maksajien myynnin kasvusta. Tähän summaan sisältyy myös opetukseen ja tutkimukseen saatu erityisvaltionosuus, jonka määrä nousi uusien erikoisalojen johdosta. 295

19 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Palvelut ja tuotteet (lkm) TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012 / TA 2012 Muutos-% TP 2012 / TP 2011 Radiologiset tutkimukset Natiiviröntgentutkimukset ,8 % -0,6 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % -5,5 % Kartiokeilatutkimukset ,5 % 44,1 % Tietokonetomografiatutkimukset ,5 % 3,4 % Ultraäänitutkimukset ,3 % 2,1 % Magneettitutkimukset ,0 % 5,2 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,3 % 8,7 % Muut radiologiset toimenpiteet ,5 % 6,1 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut ,2 % 24,0 % Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,7 % 2,7 % Yhteensä ,4 % 1,3 % Lääkintätekniset palvelut Asiantuntijapalvelut (tuntiperusteiset) ,7 % -33,4 % Kunnossapitopalvelut (tuntiperusteiset) ,2 % -0,9 % Kliininen valokuvaus (tuntiperusteiset) ,0 % 38,5 % Muut palvelut ,0 % 0,5 % Yhteensä ,1 % -4,1 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Fysiologia ,5 % 0,0 % -josta digi-ekg-rekisteröinnit HUSLAB:lle Isotooppilääketiede ,2 % 0,0 % Yhteensä ,9 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia Neurofysiologia ,3 % 0,0 % Yhteensä ,3 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % 24,0 % 296

20 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palvelut ja tuotteet (1 000 euroa) TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012 / TA 2012 Muutos-% TP 2012 / TP 2011 Radiologiset tutkimukset Natiiviröntgentutkimukset ,1 % -3,4 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % -7,1 % Kartiokeilatutkimukset ,7 % 26,1 % Tietokonetomografiatutkimukset ,6 % -0,7 % Ultraäänitutkimukset ,6 % -0,6 % Magneettitutkimukset ,7 % 4,6 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,0 % 12,0 % Muut radiologiset toimenpiteet ,7 % 3,9 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut ,4 % 3,0 % Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,8 % 22,5 % Yhteensä ,1 % 1,8 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) Asiantuntijapalvelut ,0 % -33,6 % Kunnossapitopalvelut ,1 % -3,2 % Kliininen valokuvaus ,2 % 38,0 % Muut palvelut ,0 % -2,5 % Yhteensä ,4 % -5,2 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Fysiologia ,1 % 0,0 % -josta digi-ekg-rekisteröinnit HUSLAB:lle Isotooppilääketiede ,3 % 0,0 % Yhteensä ,1 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia Neurofysiologia ,3 % 0,0 % Yhteensä ,3 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 8,3 % Palveluiden ja tuotteiden vertailu on laadittu HUS-Total liikelaitoskuution kautta seurattavissa olevista palveluista. Näiden lisäksi liikelaitos tuottaa jonkin verran asiantuntijapalveluita. Vertailu on tehty ilman tilinpäätöksen yhteydessä maksettuja asiakashyvityksiä. Palvelutuotannon arvo näin tarkasteltaessa on noussut 8,3 % verrattuna vuoden 2011 toteumaan. Kirjanpidon mukainen liikevaihdon kasvu on samaan aikaan ollut 11,6 %. Liikevaihtoon sisältyy myös em. asiantuntijapalvelut sekä perusterveydenhuollon toimipisteistä perittävät toimipistemaksut, joiden hintaa korotettiin vuodelle Toimipistemaksuja korottaa myös vuonna 2012 liittyneet Järvenpään ja Hangon toimipisteet. Liikevaihdon kasvu perustuu erityisesti radiologisten tutkimusten lukumäärän kehitykseen. Radiologisten palveluiden kokonaismäärä on kasvanut verrattuna vuoteen 2011 ja ylittää merkittävästi vuodelle 2012 laaditut palvelusuunnitelmat. Laskutus on kasvanut vähemmän kuin palvelumäärät. Liikelaitoksen tavoitteena oli alentaa radiologisten tutkimusten hintatasoa 2,5 %:lla, mutta toteutunut hintatason alenema on 2,9 %. Lääkintätekniikan palvelumäärät ovat alentuneet verrattuna vuoteen 2011 työntekijävajauksesta johtuen. KFI:n ja KNF:n osalta talousarvio ja tilinpäätös sisältävät vain kuuden kuukauden luvut. Organisaatiomuutoksen yhteydessä KFI-vastuualueen aiemmin HUSLABin sisäisinä palveluina tuottamat digi-ekg rekisteröintipalvelut näkyvät nyt vastuualueen palvelumäärissä lukumääräisesti merkittävän suurena, mikä hankaloittaa talousarviovertailua. Tämän johdosta em. rivi on esitetty yo. taulukossa erillisenä tietona. 297

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot