TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa

2

3 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät 9 3. Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio Tehtävät Toimielimet Hallituksen asettamat toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n sairaanhoitotoiminta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Palkkakustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi Tasa-arvo ja kieliohjelma Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Kehittämistoiminta Kuntayhtymätasoiset strategiset kehittämishankkeet Muut toiminnan kehittämishankkeet Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 104 I

4 Sisällysluettelo Sivu 13. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvoiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 121 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 196 Tulosalueet HUS-Tilaskeskus tulosalue Yhtymähallinto tulosalue HUS-Työterveyshuolto Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 284 Liikelaitokset HUS-Kuvantaminen liikelaitos HUSLAB HUS-Apteekki Ravioli liikelaitos HUS-Desiko liikelaitos HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Servis liikelaitos Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 435 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 476 II

5 Sisällysluettelo Sivu Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 asiakirjan liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n 100 % omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet 487 vuonna 2012 Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuonna Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuonna ilman ostopalvelukäyntejä Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas 494 vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-Kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 18 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoaluieiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 284

8 HUS-Kuvantaminen liikelaitos 18.1 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Liikelaitoksen toiminnan tunnusluvut 2012 Tukipalveluyksikön toiminnan tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012/ TA 2012 Muutos-% TP 2012/ TP 2011 Tuotanto (lkm, euroa) Radiologiset tutkimukset lkm ,4 % 1,3 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede lkm ,9 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia lkm ,3 % 0,0 % Lääkintätekniset palvelut lkm ,0 % -4,1 % Radiologiset tutkimukset eur ,1 % 1,8 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede eur ,1 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia eur ,3 % 0,0 % Lääkintätekniset palvelut eur ,8 % -5,2 % Palveluiden saatavuus/palvelutaso Magneettitutkimusten saatavuus, vk 3,4 3,0 3,4 13,3 % 0,0 % Ultraäänitutkimusten saatavuus, % 21 vrk:n 100 % 88 % 92 % 4,5 % -8,0 % sisällä EKG tutkimusten saatavuus, vrk ,6 % 0,0 % PET-tutkimusten saatavuus, vrk ,3 % 0,0 % EEG-tutkimusten saatavuus, % 14 vrk:n 90 % 65 % -27,8 % 0,0 % kuluessa ENMG2-tutkimusten saatavuus, % 70 vrk:n 90 % 95 % 5,6 % 0,0 % kuluessa LT:n huollon läpi-menoaika, vrk 9,2 8,7 8,3-4,5 % -9,3 % Tuottavuus Liikevaihto ennen tupa-varausta ja asiakashyvityksiä / henkilötyövuosi, sisältäen vuokratyövoiman käytön ,3 % -4,2 % Talous Toimintakulut/henkilötyövuosi ,2 % 0,4 % Toimintatuotot/henkilötyövuosi ,2 % -0,6 % Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos-% TP2012/ TP2011 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Päivitetty TA 2012 TP Liikevaihto 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % - Sisäinen myynti 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Ulkoinen myynti 21,9 21,4 23,9 25,0 4,7 % 14,2 % - Toimintatuotot yhteensä 100,4 99,0 107,3 113,0 5,3 % 12,6 % - Toimintakulut 92,4 90,7 98,8 105,1 6,4 % 13,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 3,5 0,0-0,4 0,5-239,1 % -85,9 % - Asiakashyvitykset netto -2,9-0,3 0,0 % -90,1 % - Tilikauden tulos 0,6 0,0-0,4 0,2-157,3 % -64,7 % 285

9 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos- % TP2012/ TP2011 Henkilöstö TP ) TA ) Päivitetty TA ) TP 2012 Henkilötyövuodet 741, ,6 838,4 3,9 % 13,1 % Henkilötyövuoden hinta (1 000 euroa) 72,7 72,8 71,9 74,0 2,9 % 1,8 % 1) Sisältää entisen HUS-Röntgenin sekä HUS-Lääkintätekniikan toiminnot 2) HUS-Kuvantaminen, sisältää sekä HUS-Röntgenin, HUS-Lääkintätekniikan että HUSLABista siirtyneet KFI- ja KNF toiminnot OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen sekä niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi liikelaitos huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä ja tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluja erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Liikelaitoksen toiminnan laajeneminen Tukipalveluiden järjestämistä HUS:ssa selvitettiin vuosina laajasti hallituksen kehotuksesta ja HUS:n toimivan johdon toimeksiannosta. Työryhmän valmistelun perusteella hallitus esitti joulukuussa 2011 valtuustolle, että HUS-Lääkintätekniikan liikelaitos lakkautetaan ja että HUS-Lääkintätekniikka yhdistetään HUS-Röntgen-liikelaitokseen alkaen. HUS Lääkintätekniikan yhdistäminen kasvatti liikelaitoksen liikevaihtoa 10,854 milj. euroa ja henkilöstömäärää 89. HUS-Röntgenin organisaation muuttuessa HUS-Lääkintätekniikan liitoksen yhteydessä, oli mielekästä toteuttaa jo aiemmin keskusteluissa esillä ollut mahdollisuus liittää HUSLAB:n kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja kliininen neurofysiologia sekä BioMag-laboratorio osaksi HUS-Röntgen liikelaitosta. Hallitus teki siirrosta periaatepäätöksen helmikuussa 2012 ja HUS:n valtuusto päätti kokouksessaan kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toimintojen siirtämisestä HUSLAB-liikelaitoksesta HUS- Kuvantaminen liikelaitokseen lukien. Liikelaitosten yhteistyönä kevään aikana toteutettiin laaja ja osallistava integraatioprosessi. Tässä yhteydessä HUS-Röntgen liikelaitoksen nimi päätettiin muuttaa HUS-Kuvantaminen liikelaitokseksi. Toimintojen siirron yhteydessä HUSLABista siirtyi 175 henkilöä HUS- Kuvantamisen palvelukseen. Siirtyneiden toimintojen liikevaihtoa arvioitiin talousarviomuutoksen yhteydessä siirtyvän puolen vuoden osalta 7,803 milj. euroa. Integraation yhteydessä asiakkuudet segmentointiin kokonaisasiakkuuden mukaan ja kullekin segmentille määriteltiin asiakkuuksien hoitomallit. Syksyn 2012 aikana kaikkien merkittävien asiakkaiden kanssa sopimukset uusittiin ja yhtenäistettiin vastaamaan HUS-Kuvantamisen tuottamia palveluja. Suurin osa uusista sopimuksista astui voimaan

10 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Muutokset asiakaskunnissa HUS-Kuvantamisen yhtenä strategisena päämääränä on liikelaitoksen laajeneminen julkisena palveluntuottajana koko HUS alueen perusterveydenhuoltoon taloudellisesti kestävin perustein. Liikelaitos teki toukokuussa 2011 Järvenpään terveyskeskukselle, kesäkuussa 2011 Hangon terveyskeskukselle ja maaliskuussa 2012 Mustijoen perusturvalle tarjouksen liittymisestä liikelaitokseen. Järvenpään liittyminen toteutettiin , Hangon liittyminen toteutettiin ja Mustijoen perusturvan Toiminnan kehittämishankkeet Potilaiden vapaa liikkuvuus Potilaiden valinnanvapautta ja tutkimusten saatavuutta on parannettu. Vuoden 2012 keväästä lähtien potilaat ovat voineet vapaasti valita natiivitutkimusten kuvauspaikan HUS- Kuvantamisen 23 eri toimipisteestä ilman ajanvarausta. Valinnanvapaus koskee sähköisen lähetteen saaneita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita. Potilaiden vapaa liikkuvuus on edellyttänyt natiivitutkimusten standardointia. Standardoinnilla varmistetaan, että tutkimus toteutetaan parhaiden, kliiniseen näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti ja tasalaatuisesti tutkimuspaikasta riippumatta. Standardoinnin tuloksena tutkimusvalikoima ja hinnoittelu ovat selkeytyneet. Myös tarpeettomasta ajanvarauksesta on luovuttu. Tutkimusten sisältö ja parhaat käytännöt on dokumentoitu ja vuoden 2013 aikana ne tulevat kaikkien saataville HUSin uusille internetsivuille. Toinen edellytys vapaalle liikkuvuudelle on, että sähköiset lähetteet välittyvät kaikkiin röntgentoimipisteisiin. Tämä on ollut mahdollista liikelaitoksen eri toimipisteissä lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaalaa ja Hangon terveyskeskusta. Kuluvan vuoden aikana tullaan yhtenäistämään liikelaitoksen lähete-lausunto järjestelmä, minkä jälkeen vapaa liikkuvuus kattaa myös Länsi-Uudenmaan potilaat ja natiiviröntgentoimipisteet. Erityislaitteiston tai aikaa vaativat erityistutkimukset kuten mammografiat, luustontiheysmittaukset, alaraajan mekaaniset akselit, skolioosikuvaukset ja pitkät luut tehdään edelleen ajanvarauksella. Natiivitutkimuspalveluiden ajallisen ja paikallisen saatavuuden paraneminen sekä tasalaatuiset tutkimukset ovat vähentäneet uusintakuvausten määrää, sujuvoittaneet hoitoprosessia ja parantaneet potilaan hoidon oikea-aikaisuutta. Kuvantamistutkimus tehdään hoitavan lääkärin antaman lähetteen perusteella ilman lähetettä tutkimusta ei voida suorittaa. Puuttuvat lähetteet ovat merkittävin tutkimukseen pääsyä hidastava tekijä. Vapaan liikkuvuuden myötä asianmukaisen lähetteen merkitys on entistä tärkeämpi. Haasteena on vähentää puuttuvien lähetteiden määrää ja mahdollisesti löytää yhdessä kliinikoiden kanssa lähetteiden tekoa helpottavia ratkaisuja. Pacs-hanke HUS:n nykyiset käytössä olevat PACS -järjestelmät (Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella Sectra PACS-järjestelmä, muualla HUS:ssa Agfa PACS-järjestelmä) päätettiin korvata yhdellä yhteisellä PACS-järjestelmällä. HUS:n hallitus päätti ( 65) solmia hankintasopimuksen Agfa Healthcare Finland Oy:n kanssa PACS-järjestelmän toimituksesta ja käyttöönotosta HUS:ssa. PACS-järjestelmän päivitys toteutettiin toukokuun lopulla, pois lukien Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueen PACS-järjestelmä, joka päivitetään keväällä

11 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Radiologityön kehittäminen puheentunnistuksen avulla Liikelaitos sai konsernin kehittämismäärärahaa yhteensä euroa radiologityön kehittämiseen puheentunnistuksen avulla. Puheentunnistuksen on osoitettu nopeuttavan lausuntojen vasteaikoja ja parantavan myös lausuntojen laatua. Lisäksi puheentunnistussanelut ovat tehokas tapa tuottaa lausuntoja. Tästä johtuen sanelutoiminnassa tulisi keskittyä puheentunnistuksen käyttöasteen lisäämiseen. HUS-Kuvantamisessa asetettiin keskeiseksi tulostavoitteeksi puheentunnistuksen käyttöasteen kasvattaminen siten, että se on vuoden 2012 loppuun mennessä yli 90 %. Projektissa puheentunnistuksen käyttöaste saatiin nousemaan tavoitellulle tasolle. Molekyyli- ja fuusiokuvantamisen kehittäminen PET-kuvantamisessa saatiin rutiinikäyttöön neljä eri merkkiainetta (radiolääke), joista etenkin omana synteesinä tuotettavan 68-Ga-Dotanocin käyttö neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikassa lisääntyi merkittävästi. Radiokemian osaamista vahvistettiin. Hanke oman radiolääketuotannon aloittamiseksi oman syklotronin avulla hyväksyttiin HUSin hankintaohjelmaan. Syklotronihanke sekä hanke Meilahden kahden vastuuyksikön (kliinisen fysiologian osasto ja isotooppiosasto) uusien tilojen saamiseksi laboratoriosiiven purkamisen jälkeen käynnistettiin. Yhteistyötä Syöpätautien klinikan kanssa tiivistettiin sopimalla yhden isotooppierikoislääkärin panoksen jakamisesta puoliksi molemmille osapuolille. Lean-kehitystyö Vuoden 2012 aikana keskeinen kehityskohde oli magneettitutkimusten saatavuuden parantaminen. Saatavuus pysyi 3,4 viikossa kysynnän kasvaessa 7 %. Omilla laitteilla tehtyjen magneettitutkimusten määrä kasvoi vuoden 2011 tutkimusmäärästä kpl vuoden 2012 tutkimusmäärään kpl. Prosessien kehittämisessä perehdytettiin henkilöstöä Lean menetelmien soveltamiseen. Tärkeimpinä muutoskohteina olivat hoitajaresursoinnin suunnittelun yhdenmukaistaminen, Syöpätautien klinikan TT-prosessin parantaminen ja ENMG tutkimusten saatavuuden kehittäminen. Kehityskohteena oli myös lääkintätekniikan tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, 5S menetelmiä sovellettiin Hyvinkään ja Peijaksen lääkintätekniikan tilojen osalta. Laatu Liikelaitoksessa on vuoden 2012 aikana ryhdytty rakentamaan ISO-9001-sertifiointivalmiutta. Toimintakäsikirja uudistettiin 2012 syksyllä tämä näkökulma huomioiden. KNF:n ja KFI:n vastuualueille haetaan v alussa tutkimustoiminnan uudelleenakkreditointia. Liikelaitostasoinen toimintajärjestelmän ja toimintojen harmonisointi oli vuoden 2012 kantavia laatuteemoja ja tulee jatkumaan keskeisenä kehityskohteena myös koko vuoden 2013 ajan. Tulevaisuuden näkymät Liikelaitoksen tutkimusten kysyntä jatkaa kasvuaan painopisteen siirtyessä vaativampiin tutkimuksiin. Erityisesti erikoislääkäreiden rajallinen saatavuus rajoittaa kuitenkin mahdollisuuksiamme vastata kasvavaan kysyntään. Diagnostiikan kehittäminen entistä tehokkaammaksi ja tutkimusten vaikuttavuuden varmistaminen ovatkin välttämättömiä vastataksemme kasvaneeseen tarpeeseen. Lääkintäteknisissä palveluissa suuntana on siirtyä laitteiden huoltojen tekemisestä tukemaan asiakkaita laitteiden koko elinkaaren ajaksi. 288

12 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantaminen liikelaitos Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan voimassa olevaa HUS:n hallintosääntöä, liikelaitoksen johtosääntöä sekä HUS-tasoisia ohjeita. Liikelaitoksen toimintakäsikirja uudistettiin kokonaisuudessaan syksyn 2012 aikana vastaamaan uutta organisaatiota. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Päätökset tehdään delegointipäätösten mukaisesti. Päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa HUS-Kuvantamisella on käytettävissään HUS:n konsernihallinnon laki-, talous- ja henkilöstöasiantuntijat. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta HUS-Kuvantamisen talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain johtoryhmässä ja johtokunnassa. Kuukausiraportointi sisältää taloustietojen ja päämittareiden toteumat sekä ennusteet konsernin ennustamisaikataulun mukaisesti. Päämittareilla raportoidaan strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimitusjohtajan delegointipäätöksessä on määritelty viranhaltijoiden euromääräiset hankintavaltuusrajat ja hankintojen sisältöä on myös rajattu. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntäkierros toteutetaan HUS:n taloushallinnon ohjeiden mukaisesti, jolloin asiatarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä. Hyväksyjistä ja asiatarkastajista on laadittu vastuuyksikkökohtainen luettelo laskujen kierrätyksen helpottamiseksi. HUS-kuntayhtymän sisäisten palveluiden laskut eivät kierrä hyväksyttävänä muistiotositteita lukuun ottamatta. Laskutuksen ja palveluiden käytön seuranta perustuu HUS-Total -raportointiin. Riskienhallinta Riskienhallinta on osa kunkin toiminnosta tai prosessista vastaavan esimiehen normaaleja tehtäviä. HUS-Riskit riskienhallintaohjelmisto on kattavasti käytössä HUS-Kuvantamisessa. Potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtuminen raportointi työkalu HaiPro on otettu liikelaitoksessa laajamittaiseen käyttöön. HaiPro-työkalusta on jo lyhyelläkin käyttöajalla saatu lupaavia tuloksia. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoitus tapahtuu delegoitujen valtuuksien puitteissa. Sopimusten seuranta on osa kunkin ao. vastuualueesta tai prosessista vastaavan esimiehen normaaleja tehtäviä. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2012 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyjen kohderyhminä vuonna 2012 olivat radiologian, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen potilaat ja palveluja tilaavat kliinikot sekä lääkintätekniikan palvelujen tilaajat. Asiakastyytyväisyys mitattiin kaikissa kohderyhmissä syksyllä Potilaiden asiakastyytyväisyys Potilaskyselyn tavoitteena oli selvittää kuinka tyytyväisiä potilaat ovat HUS-Kuvantamisen toimintaan. Yhteensä 6729 potilasta vastasi kyselyyn. Vastaukset jakaantuivat puoliksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. 289

13 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Radiologia Radiologian palveluiden arvioitiin olevan kokonaisuutena erinomaisella tasolla kuten edellisenä vuonnakin. Kokonaistyytyväisyys oli erittäin hyvää tasoa (4,64 asteikolla 1-5) sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osalta. 89 % kaikista Radiologian potilaista oli sitä mieltä, että HUS-Kuvantamisen palvelu on vähintäänkin täyttänyt odotukset, vuonna 2011 vastaava luku oli 85 %. Parhaita arvosanoja annettiin ystävälliselle palvelulle ja hyvälle kohtelulle tutkimuksen aikana. Tutkimukset olivat myös edenneet sujuvasti. Odotustilan viihtyisyys arvioitiin hyvälle tasolle odotustilaan liittyen tuli eniten kehittämistoiveita avoimessa palautteessa. Odotustiloihin toivottiin yleisesti lisää viihtyisyyttä, vesipisteitä ja lapsen kanssa asioineet toivoivat myös lapselle jotain tekemistä. Avoimen palautteen kiitokset liittyivät useimmin henkilöstön palveluun ja toimintaan. Kliininen neurofysiologia (KNF) Kokonaistyytyväisyys oli erinomaista tasoa (4,66) tarkasteltaessa sitä sekä kokonaisuutena että myös tutkimustyypeittäin. Paras kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli aikuisten EEGtutkimuksissa. 90 % kaikista KNF:n potilaista oli sitä mieltä, että HUS-Kuvantamisen palvelu on vähintäänkin täyttänyt ennakko-odotukset. Eri tutkimustyyppejä koskevat väittämät arvioitiin kaikki erinomaiselle tasolle. Parhaita arvosanoja annettiin ystävälliselle palvelulle ilmoittautumisen yhteydessä ja hyvälle kohtelulle tutkimuksen aikana. Tutkimukset olivat myös edenneet sujuvasti. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) KFI-tutkimuksien tyytyväisyys arvioitiin kokonaisuutena olevan erinomaista tasoa (4,66). Kokonaistyytyväisyys oli erittäin hyvää. 92 % kaikista KFI:n potilaista oli sitä mieltä, että HUS- Kuvantamisen palvelu oli vähintäänkin täyttänyt heidän ennakko-odotuksensa. Kliinikoiden asiakastyytyväisyys HUS-Kuvantamisen kliinikoille suunnattu tyytyväisyyskysely toteutettiin tänä vuonna radiologian, kliinisen neurofysiologian sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osalta yhdessä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä kliinikot ovat HUS-Kuvantamisen toimintaan. Kysely toteutettiin pääasiassa siten, että HUS-Kuvantamisen ylilääkärit lähettivät kliinikoille kutsun kyselyyn. Internet-kyselyyn vastasi syys- ja lokakuun aikana yhteensä 694 kliinikkoa. Kyselyyn vastanneista kliinikoista 60 % edusti erikoissairaanhoitoa ja 40 % perusterveydenhuoltoa. Radiologia HUS-Kuvantamisen toimintaperiaatteet (tieteelliseen näyttöön perustuvat laadukkaasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutetut huipputason tutkimukset) toteutuvat kliinikoiden mukaan pääsääntöisesti hyvin. Kokonaisuus on hyvällä tasolla (3,95 asteikolla 1-5) kuten vuotta aiemmin, myös tarkasteltaessa tuloksia ESH/PTH jaolla. Erinomaisesti kliinikoiden mielestä toteutuvat seuraavat asiat: erityyppiset tutkimukset tukevat potilaan hoitoketjua, lausunnot tukevat hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa, tutkimusten ja lausuntojen saatavuus on hyvä. Tutkimusten ohjeistus arvioidaan ainoana hyvälle tasolle. Kliinikot arvioivat myös radiologian järjestelmiä, ohjeita ja tutkimustuloksia. Konsultaatioita varten asiantuntija on yleensä helposti tavoitettavissa (hyvä taso). Lähetteen teon sujuvuus arvioidaan tyydyttävälle tasolle. Heikolla tasolla ovat kuvankatselin-sovellukset (Agfa web 1000 ja/tai Navitas) ja toimenpiteiden ohjeistuksen löytyminen. 290

14 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Kliininen neurofysiologia (KNF) KNF-tutkimuksia arvioi 274 kliinikkoa. Toiminnan arvioitiin olevan kokonaisuutena hyvällä tasolla (3,96). Eri tutkimusryhmien tuloksista erinomaiseen tasoon ylsivät väittämät: lausunto tukee hyvin potilaan hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa ja tutkimukset tukevat hyvin potilaan hoitoketjua. Tutkimusten ohjeistuksen selkeys ja kiireellisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuus arvioitiin hyvälle tasolle. Selkein kehityskohde oli elektiivisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuus, jonka tulos yltää vain tyydyttävälle tasolle. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI) KFI-tutkimuksia arvioi 279 kliinikkoa, kokonaistyytyväisyys oli hyvää tasoa (4,02) Eri tutkimusryhmiä koskevat väittämät arvioitiin vähintäänkin hyvälle tasolle: tutkimukset tukevat potilaan hoitoketjua, lausunto tukee potilaan hoitoa/hoitosuunnitelman tekoa ja tutkimusten ohjeistus saavat väittämistä parhaat arviot (erinomainen taso). Hyvälle tasolle arvioitiin tutkimusten ja lausuntojen saatavuus, joskin perusterveydenhuollon puolella työskentelevät kliinikot arvioivat elektiivisten tutkimusten ja lausuntojen saatavuuden erinomaiselle tasolle. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajien tyytyväisyys Lääkintätekniikan tyytyväisyyskysely toteutettiin internet-kyselynä marraskuussa Yhteensä 420 asiakasta vastasi kyselyyn. Tyytyväisyyttä selvitettiin mm. näihin asioihin liittyen: - Palvelupyyntöihin reagointi - Kiireellisten asioiden, kuten laiteongelmien, nopea ratkominen - Palvelun ystävällisyys, joustavuus ja asiallisuus - Tilattujen huoltotoimenpiteiden suorittaminen sovitussa ajassa - Työselosteiden selkeys Kokonaistyytyväisyys Lääkintätekniikan palveluihin oli erinomaisella tasolla (4,14 asteikolla 1-5). Lääkintätekniikan palveluun liittyvät väittämät arvioitiin erinomaiselle tasolle, palvelua pidettiin asiantuntevana ja laadukkaana. 291

15 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Tiivis yhteistyö sairaanhoitoalueiden kanssa ESH kliinikkotyytyväisyys ESH kliinikkotyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 tasolla. Radiologiassa: > 4,07 (N=312) > 3,94 (N=414) Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa PTH kliinikkotyytyväisyys PTH kliinikkotyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 mittauksen tasolla. Radiologiassa: > 4,06 (N=237) > 3,99 (N=280) Palveluiden saatavuus MK-tutkimusten saatavuus MK-tutkimusten saatavuus 3,0 vk:n sisällä Toteuma vuoden lopussa 3,4 vk Palveluiden saatavuus UÄ-tutkimus on saatavuus UÄ-tutkimus on saatavissa vähintään 88 %:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Toteuma vuoden lopussa 92 %. Palveluiden saatavuus LT:n huollon läpimenoaika LT:n huollon läpimenoaika lyhenee 5 % verrattuna v Keskimääräinen läpimenoaika vuonna 2012 oli 8,3 pv, 9,2 % lyhyempi kuin vuonna Palveluiden saatavuus KFI: EKG tutkimusten saatavuus EKG tutkimusten saatavuus 21 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa oli 27 vrk. Palveluiden saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus PET-TT tutkimusten saatavuus 28 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa oli 17 vrk. Palveluiden saatavuus EEG-tutkimusten saatavuus 90 % EEG-tutkimuksista on tehty 14 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa 65 % 14 vrk:ssa. Palveluiden saatavuus ENMG2-tutkimusten saatavuus 90 % ENMG2- tutkimuksista on tehty 70 vrk:n kuluessa lähetteen kirjoittamisesta Toteuma vuoden lopussa 95 % 70 vrk:ssa Potilaan kokema palveluiden laatu Potilastyytyväisyys Potilastyytyväisyys on vähintään vuoden 2011 mittauksen tasolla. Radiologiassa: > 4,62 (N=4569) > 4,64 (N=5121) Magneettitutkimuksia on pystytty lisäämään ottamalla käyttöön raaja-magneetti ja tehostamalla toimintaa Lean-menetelmällä. Laitteiston rikkoutumisia on ollut hieman aikaisempaa enemmän laitekannan ikääntymiseen liittyen. Vuonna 2011 tehtiin MK-tutkimusta ja vuonna 2012 MK-tutkimusten määrä oli Tutkimusjonot lyhenivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta loppuvuodesta kliinisten toimintojen tehostaessa omaa potilasjonojen hallintaansa tutkimusten kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin. Tilanteen korjaamiseksi otettiin ajoittaiseen käyttöön vuokrarekka, jolla voidaan reagoida ruuhkahuippuihin. Vuodelle 2013 on esitetty MK-laitekannan lisäystä. EKG:n pitkäaikaisrekisteröintien (Holter-tutkimus) saatavuus on ollut alle tavoitetason lähes koko vuoden ajan johtuen lääkäripulasta.. Tilannetta on saatu hieman korjattua konsulttityövoiman ja lisätyön käytöllä. PET-tutkimusten saatavuus on säilynyt tavoitetasolla. 292

16 Talous HUS-Kuvantaminen liikelaitos EEG-tutkimusten saatavuustavoite ei toteutunut, osittain siksi että vuonna 2012 käytetyssä mittarissa ei ole huomioitu yli 36 vrk päähän suunniteltuja kontrollitutkimuksia, mikä laskee mittarin toteumaprosenttia. ENMG-mittarin osalta on ylitetty tavoite eli ENMG-2 tutkimuksista 95 % tehtiin 70 vrk kuluessa lähetteen kirjoittamisesta. Tähän on vaikuttanut suotuisasti syksyllä käynnistetty LEANprojekti, jonka myötä tutkimusvolyymia on saatu nostettua. Vuokralääkäreitä joudutaan edelleen käyttämään, jotta tavoitteessa pysytään. Meilahden yksikössä vuokralääkärien tekemien tutkimusten lukumäärää saatiin kuitenkin vähennettyä vuonna 2012 alle puoleen edellisestä vuodesta. Jorvin, Hyvinkään ja LUS:n yksiköissä vuokralääkärien tekemien tutkimusten lukumäärää jouduttiin sen sijaan hieman lisäämään. STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Henkilötyön tuottavuuden lisäys Liikevaihto /HTV Liikevaihto / HTV on vähintään talousarvion mukainen TA /htv, toteuma /htv Henkilötyön tuottavuuden lisäys Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistäminen Kustannussäästö Tavoite Kustannussäästönä toteutui Henkilötyön tuottavuuden lisäys Radiologia: Tutkimusaika, t / htv 697 t / htv 673 t / htv Henkilötyön tuottavuuden lisäys Lääkintätekniikan tuotantotunnit, t / htv 893 t/htv 807 t / htv Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Tilikauden tulos Tilikauden tulos on vähintään 0. Tilikauden tulos tilinpäätöserien jälkeen vuodelta 2012 on euroa. Kuvantamispalveluiden hintatasoa alennettiin vuodelle 2012, minkä johdosta liikevaihto /henkilötyövuosi tavoite ja toteuma oli edellistä vuotta alhaisempia. Erityisesti kalliimpien magneettitutkimusten kysyntä oli kuitenkin edellistä vuotta korkeampi, minkä johdosta palveluiden keskihinta nousi. Työn tuottavuutta lisättiin vuoden aikana useilla hankkeilla, ja tutkimusmääriä voitiin lisätä ilman vastaavaa henkilötyöresurssin lisäystä. Ultraäänilaitteiden huoltotoiminnan ja kalibrointilaboratorion käynnistämisen kustannussäästönä toteutui Omana työnä tehtiin määräaikaishuoltoja 90 kpl kertakustannuksena 333 euroa, jolloin yhteishinta huolloille omana työnä on ollut euroa. Mikäli huollot olisi tehty ulkopuolisen yrityksen toimesta, olisi kustannus ollut euroa/kpl eli yhteensä euroa. Kokonaiskustannussäästö jäi alle budjetoidun työntekijävajauksesta johtuen. Radiologian vastuualueella sairaalapisteiden työn tuottavuus kehittyy volyymien kasvun myötä. Pienemmissä, vain natiivikuvauksia tekevissä toimipisteissä työn tuottavuutta on vaikea kehittää palveluiden kärsimättä. Toimipisteiden aukioloaikoja on pyritty sovittamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, eikä tutkimustuntimäärä per henkilötyövuosi tavoitteeseen päästy. Pacs-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ilmenneet järjestelmäongelmat ja puheentunnistuksen käyttöönotto heikensivät radiologityön tuottavuuden kehitystä. Lääkintätekniikan vastuualueella henkilökunnan tuottavuus (t/htv) jäi alle budjetoidun. Vuotta 2012 kuormitti henkilöstön vaihtuvuus. Uuden henkilöstön perehdytys ja kouluttaminen alensivat tuotantotuntien määrää. 293

17 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Taloudellisesti liikelaitoksen tavoitteet toteutuivat vuonna 2012 hyvin. Tilikauden tulos ennen tulospalkkiovarausta ja asiakashyvityksiä oli tuhatta euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten ja tulospalkkiovarauksen jälkeen tilikauden tulos tilinpäätöksessä oli 204 tuhatta euroa ylijäämäinen. Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Palveluiden saatavuus ja oikeaaikaisuus Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuus Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausunnoista 87 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä. Joulukuussa 87 % lausunnoista oli kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa. Prosessien ja työnjaon kehittäminen Puheentunnistuksen käyttöaste Puheentunnistuksen käyttöaste on vähintään 90 % vuoden loppuun mennessä. Puheentunnistuksen käyttöaste oli joulukuussa 92,3 %. Prosessien kehittäminen Lean-tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrä Vähintään 10 uutta henkilöä kuukaudessa osallistuu lean-tapahtumaan. Tavoite toteutui 50 % Elektiivisten radiologisten tutkimusten lausuntojen saatavuus on parantunut, sillä systemaattinen siirtyminen puheentunnistuksen käyttöön on nopeuttanut lausuntojen saatavuutta kliinikoiden käyttöön. Puheentunnistuksen käyttöastetta pystyttiin parantamaan PACS-päivityksellä, joka mahdollisti integroidun puheentunnistuksen. Lean-tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrässä ei päästy vuositavoitteeseen. Tärkeimpänä syynä oli käynnissä olevien projektien arvioitua pidempi kesto. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi TOB: Perehdyttäminen Perehdyttämisen toteutuminen säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla 3,73 (3, ) Perehdyttämisen yhdenmukaistamisen toimenpiteet (lomakkeet) Vuorovaikutteinen johtaminen TOB: Esimiesindeksi Esimiesindeksi säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla 3,77 (3, ) Esimieskoulutuksia tarjottu aktiivisesti Vuorovaikutteinen johtaminen TOB: Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyntiastetavoite 83 % koettu hyödyllisyys 83 % 81% käyntiaste (75% 2011) 74% koettu hyödyllisyys (77% 2011) Työhyvinvointi ja työsuojelu 1-3 ja 4-60 pv sairauspoissaolot, kpl/htv, 1-3 ja 4-60 pv sairauspoissaolot, kpl/htv, toteutuvat enintään edellisen vuoden tasolla 1-3 pv kpl/htv 2,04 (2,7 2011) 4-60pv kpl/htv 0,82 (0, ) Lyhyet sairauspoissaolot kappalemääräisesti suhteutettuna HTV:een laski edellisestä vuodesta. Keskipitkiä sairauslomia 4-60 pv on seurattu samoin kpl/htv tunnusluvulla. Tunnusluku on noussut vuodesta 2011 jonkin verran. Nämä ovat sairauspoissaoloja, joissa on lääkärintodistus taustalla. Tunnusluvun seurannalla pyritään hakemaan indikaatiota siihen, että voidaan varhaisella puuttumisella ja täsmätoimenpiteillä mahdollisesti ehkäistä sairauspoissaolojen 294

18 HUS-Kuvantaminen liikelaitos pitkittyminen. Varhainen puuttumisen malli on käytössä HUS ohjeiden mukaisesti organisaatiossa. Kehityskeskustelujen käyntiasteessa jäätiin tavoitteesta ja koettu hyödyllisyys laski vuoden 2011 TOBtulosten tasosta. Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2012 MITTARI TAVOITETASO 2012 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2012 Tutkimustyön edistäminen Tieteellisten julkaisujen määrä Laadukkaiden julkaisujen määrää pyritään nostamaan. Julkaisuja yhteensä 119, joista radiologian erikoisalalla 76 vuonna 2012 (75 vuonna 2011) Liikelaitoksen kokonaisjulkaisujen lukumäärä kasvoi merkittävästi organisaatiomuutoksen ansiosta. Tavoitteet oli asetettu radiologian erikoisalalle, jonka osalta tavoite myös ylitettiin. Vuonna 2012 valmisteltiin kaksi valtion tutkimusrahoitukseen perustuvaa hanke-esitystä, jotka saivat tutkimusrahoituksen vuodelle PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2012/ TA2012 Muutos-% TP2012/ TP2011 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Päivitetty TA 2012 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 21,9 21,4 23,7 24,1 1,4 % 9,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % Kuntayhtymän sisäinen myynnin poikkeama talousarviosta johtuu pääosin kasvaneesta myynnistä HYKS-sairaanhoitoalueelle. Prosentuaalisesti HYKS-alueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen palveluiden käyttö ylitti eniten talousarvion, kuten jo ennusteissa raportoitiin. Vuoteen 2011 verrattaessa pääasiallinen kasvu on tullut HYKS-sairaanhoitoalueen myynnistä. Toimintaa kasvattivat liikelaitokseen liittyneet KFI ja KNF vastuualueet. Uudet toiminnot selittävät myös pääosan jäsenkuntien ja muiden maksajien myynnin kasvusta. Tähän summaan sisältyy myös opetukseen ja tutkimukseen saatu erityisvaltionosuus, jonka määrä nousi uusien erikoisalojen johdosta. 295

19 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Palvelut ja tuotteet (lkm) TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012 / TA 2012 Muutos-% TP 2012 / TP 2011 Radiologiset tutkimukset Natiiviröntgentutkimukset ,8 % -0,6 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % -5,5 % Kartiokeilatutkimukset ,5 % 44,1 % Tietokonetomografiatutkimukset ,5 % 3,4 % Ultraäänitutkimukset ,3 % 2,1 % Magneettitutkimukset ,0 % 5,2 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,3 % 8,7 % Muut radiologiset toimenpiteet ,5 % 6,1 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut ,2 % 24,0 % Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,7 % 2,7 % Yhteensä ,4 % 1,3 % Lääkintätekniset palvelut Asiantuntijapalvelut (tuntiperusteiset) ,7 % -33,4 % Kunnossapitopalvelut (tuntiperusteiset) ,2 % -0,9 % Kliininen valokuvaus (tuntiperusteiset) ,0 % 38,5 % Muut palvelut ,0 % 0,5 % Yhteensä ,1 % -4,1 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Fysiologia ,5 % 0,0 % -josta digi-ekg-rekisteröinnit HUSLAB:lle Isotooppilääketiede ,2 % 0,0 % Yhteensä ,9 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia Neurofysiologia ,3 % 0,0 % Yhteensä ,3 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % 24,0 % 296

20 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Palvelut ja tuotteet (1 000 euroa) TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama-% TP 2012 / TA 2012 Muutos-% TP 2012 / TP 2011 Radiologiset tutkimukset Natiiviröntgentutkimukset ,1 % -3,4 % Perinteiset varjoainetutkimukset ,1 % -7,1 % Kartiokeilatutkimukset ,7 % 26,1 % Tietokonetomografiatutkimukset ,6 % -0,7 % Ultraäänitutkimukset ,6 % -0,6 % Magneettitutkimukset ,7 % 4,6 % Läpivalaisuohjatut toimenpiteet ,0 % 12,0 % Muut radiologiset toimenpiteet ,7 % 3,9 % Radiologisen tutkimuksen oheistoiminnot ja palvelut ,4 % 3,0 % Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikkeet ,8 % 22,5 % Yhteensä ,1 % 1,8 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) Asiantuntijapalvelut ,0 % -33,6 % Kunnossapitopalvelut ,1 % -3,2 % Kliininen valokuvaus ,2 % 38,0 % Muut palvelut ,0 % -2,5 % Yhteensä ,4 % -5,2 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Fysiologia ,1 % 0,0 % -josta digi-ekg-rekisteröinnit HUSLAB:lle Isotooppilääketiede ,3 % 0,0 % Yhteensä ,1 % 0,0 % Kliininen neurofysiologia Neurofysiologia ,3 % 0,0 % Yhteensä ,3 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 8,3 % Palveluiden ja tuotteiden vertailu on laadittu HUS-Total liikelaitoskuution kautta seurattavissa olevista palveluista. Näiden lisäksi liikelaitos tuottaa jonkin verran asiantuntijapalveluita. Vertailu on tehty ilman tilinpäätöksen yhteydessä maksettuja asiakashyvityksiä. Palvelutuotannon arvo näin tarkasteltaessa on noussut 8,3 % verrattuna vuoden 2011 toteumaan. Kirjanpidon mukainen liikevaihdon kasvu on samaan aikaan ollut 11,6 %. Liikevaihtoon sisältyy myös em. asiantuntijapalvelut sekä perusterveydenhuollon toimipisteistä perittävät toimipistemaksut, joiden hintaa korotettiin vuodelle Toimipistemaksuja korottaa myös vuonna 2012 liittyneet Järvenpään ja Hangon toimipisteet. Liikevaihdon kasvu perustuu erityisesti radiologisten tutkimusten lukumäärän kehitykseen. Radiologisten palveluiden kokonaismäärä on kasvanut verrattuna vuoteen 2011 ja ylittää merkittävästi vuodelle 2012 laaditut palvelusuunnitelmat. Laskutus on kasvanut vähemmän kuin palvelumäärät. Liikelaitoksen tavoitteena oli alentaa radiologisten tutkimusten hintatasoa 2,5 %:lla, mutta toteutunut hintatason alenema on 2,9 %. Lääkintätekniikan palvelumäärät ovat alentuneet verrattuna vuoteen 2011 työntekijävajauksesta johtuen. KFI:n ja KNF:n osalta talousarvio ja tilinpäätös sisältävät vain kuuden kuukauden luvut. Organisaatiomuutoksen yhteydessä KFI-vastuualueen aiemmin HUSLABin sisäisinä palveluina tuottamat digi-ekg rekisteröintipalvelut näkyvät nyt vastuualueen palvelumäärissä lukumääräisesti merkittävän suurena, mikä hankaloittaa talousarviovertailua. Tämän johdosta em. rivi on esitetty yo. taulukossa erillisenä tietona. 297

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Valtuusto 15.6.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Kannen kuva: Kimmo Räisänen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3 Tukipalveluyksiköt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Osavuosikatsaus 1-4/2012, osa 3 Tukipalveluyksiköt

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot