Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)"

Transkriptio

1 Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio HUS-kuntayhtymän tehtävä ja vastuualue Toimielimet Sisäinen organisaatio Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Strategiset päämäärät HUS:n strategia Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen vuonna HUS:n sairaanhoitotoiminta Sairastavuus Uudellamaalla Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Hoitopalvelut ja hoidetut eri henkilöt Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Kalliin hoidon tasaus Siirtoviiveet Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstövoimavarat Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstö osaaminen Työhyvinvointi ja työsuojelu Opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus, yleistä Opetus Tieteellinen tutkimus Kehittämistoiminta Kuntayhtymätasoiset strategiset kehittämishankkeet Muut toiminnan kehittämishankkeet Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yleistä Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit - potilasturvallisuus Rahoitustoiminnan riskit Omaisuusriskit ja investoinnit Toiminnan keskeytymisen riskit Tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit Henkilöstöriskit Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset Kokonaistulot ja menot 102 I

4 Sivu 13. Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Seurantaa koskeva sääntely Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 118 Sairaanhoitoalueet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue 188 Tulosalueet HUS-Tilakeskus Yhtymähallinto HUS-Työterveys Ulkoinen tarkastus Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaosan liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 277 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Apteekki 330 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitokset Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Servis Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen 437 Taseyksiköt Tietohallinto Apuvälinekeskus Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 479 II

5 Sivu Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2014 liitteet Liite 1A: Valtuuston jäsenet vaalikaudella Liite 1B: Hallituksen jäsenet vuonna Liite 1C: Lautakuntien jäsenet vuonna Liite 1D: Tarkastuslautakunta vuonna Liite 1E: Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat vuonna Liite 1F: HUS:n tytäryhtioiden hallitusten jäsenet vuonna Liite 2A: Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen vuonna Liite 2B: Jäsenkuntien maksuosuudet vuosina deflatoimattomat luvut 488 Liite 2C: NordDRG-tuotteiden lukumäärä vuosina Liite 2D: Hoitopäivien lukumäärä vuonna 2014 ilman ostopalveluja 490 Liite 2E: Käyntityyppituotteiden lukumäärä vuosina ilman ostopalveluja 491 Liite 3: HUS:n jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina Liite 4: Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnittain (tuhansina euroina) 493 Liite 5A: Henkilöstön lukumäärä vuonna Liite 5B: Henkilötyövuodet vuonna Liite 6: HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 7: Erillinen liite: Jäsenkuntakohtaiset taulukot III

6

7 Eriytetyt tilinpäätökset 18 Eriytetyt tilinpäätökset HUS:n seitsemän kunnallista liikelaitosta ovat vuoden 2004 alussa toimintansa aloittaneet HUSLAB ja Ravioli, perustetut HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka, aloittanut HUS-Servis sekä HUS-Kuvantaminen, joka vuoden 2004 alussa aloitti nimellä HUS-Röntgen, ja johon yhdistettiin lakkautettu HUS- Lääkintätekniikan liikelaitos. Liikelaitosten toimialoja ovat: - apteekkipalvelut - kuvantamispalvelut - laboratoriopalvelut - ravitsemispalvelut - laitos- ja välinehuoltopalvelut - logistiikkapalvelut - lääkintätekniikkapalvelut - asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut HUS:n kaksi taseyksikköä ovat Tietohallinnon taseyksikkö, joka perustettiin HUS- Tietotekniikka liikelaitoksesta ja HUS-kuntayhtymän tietohallinnosta ja Apuvälinekeskus, joka on perustettu omaksi taseyksikökseen alkaen. Taseyksikköjen toimialoja ovat: - tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut - apuvälinepalvelut Valtuuston joulukuussa hyväksymiä talousarviomuutoksia ei ole viety sairaanhoitoalueiden eikä liikelaitosten talousarviovertailuihin. 277

8 HUS-Kuvantaminen HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) Palveluiden lukumäärät Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot % -2 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede % 2 % Kliininen neurofysiologia % 2 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) % 3 % Palvelulaskutus (1 000 eur) ennen asiakashyvityksiä Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot % 1 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede % 8 % Kliininen neurofysiologia % 7 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) % 5 % Toimipaikkamaksut % -5 % Tuottavuus Radiologia (tunnit / htv) ,3 % -2,4 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede ,4 % 3,3 % (tunnit / htv) Kliininen neurofysiologia (tunnit / htv) ,4 % 4,5 % Lääkintätekniikka (tunnit / htv) ,7 % -0,7 % Palveluiden saatavuus Elekt. MK-tutkimusten saatavuus, vrk ,8 % -6,5 % PET-tutkimusten saatavuus, vrk ,1 % 7,1 % ENMG-tutkimusten saatavuus, vrk ,0 % 3,3 % Viankorjauksen läpimenoaika, vrk ,7 % -31,0 % Talous (1 000 eur) Tilikauden tulos ennen asiakashyvityksiä ,0 % 8,3 % Tuotantoluvut on esitetty ilman liikelaitoksen itselleen tuottamia palveluita sekä radiologian osalta ilman lisäpalveluita ja toimenpideradiologian tarvikkeita. TP2013 asiakirjassa esitetyt tuotantoluvut sisältävät myös itselle tuotetut palvelut sekä em. radiologian tarvikkeet. Tuottavuus-tunnusluvun laskennassa on käytetty kaikkien vuosien osalta kustannuslaskennan tietojen perusteella päivitettyjä tutkimuskohtaisia aikoja. Palveluiden saatavuusmittareita on kehitetty vuonna 2013 käytössä olleisiin verrattuna. PETtutkimusten saatavuusmittari on vuonna 2014 tarkennettu koskemaan Pt-FDG-PET tutkimusta. ENMG-tutkimusten saatavuuden mittaustapaa on kehitetty vuodesta 2013 vastaamaan muita läpimenoaikamittareita. Lääkintätekniikassa viankorjauksen läpimenoaika on uusi, syksyllä 2013 käyttöönotettu mittari. Vertailutietona esitetty vuoden 2013 toteuma on loka-joulukuulta. 278

9 HUS-Kuvantaminen Sitovat tavoitteet 2014 Liikelaitoksen taloudellinen tulos oli erinomainen. Vaativampien palveluiden lisääntynyt kysyntä ja hyvä kuluhallinta mahdollistivat ylijäämäisen tuloksen ennen asiakashyvityksiä. Hintatason muutos on laskettu vertaamalla vuoden 2014 tuotannon arvoa vuosien 2013 ja 2014 hinnastoilla. Hintatason muutos toteutui hieman tavoitetta korkeampana, koska palveluiden kysyntä siirtyi kalliimpiin tutkimusryhmiin. Tuottavuustavoite oli asetettu tuotantotunnit / htv mittarilla. Radiologian, KFI:n ja KNF:n osalta tuotanto-tunnit lasketaan kertomalla tehtyjen tutkimusten lukumäärät tutkimuksittain määritellyillä standardityöajoilla, lääkintätekniikan osalta tunteina käytetään oman tuotannon tuntimääriä. HTV-määrät sisältävät myös vuokratyön. Mittari ei ota huomioon erityisesti radiologian toiminnassa tapahtuneita muutoksia, mm. tutkimusten painottumista leiketutkimuksiin ja sairaaloiden päivystysaikaisten palveluiden turvaamisen edellyttämiä henkilöstölisäyksiä. Myös laiterikot ja tiloista johtuvat investointien viivästymiset heikensivät radiologian tuottavuuskehitystä. Lääkintätekniikassa tuottavuus parani koko vuoden ajan paranemisen ollessa viimeisellä vuosineljänneksellä 14 %. Vuoden alun heikomman kehityksen johdosta vuositasolla ei kuitenkaan päästy tavoitteeseen. Näkymät tuottavuuden kehittymisestä ovat tulevana vuonna hyvät ja vakaat. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) % 8 % - Tuottavuustavoite-% (tunnit/htv) 2,5 % 2,0 % -0,6 % -130 % -124 % - Hintatason muutos-% -1,2 % 0,5 % 0,6 % 20 % -150 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys % 0 % - Peruspääoman korko % 0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP Liikevaihto 122,7 125,8 126,5 0,5 % 3,1 % - Sisäinen myynti 95,1 97,0 98,9 1,9 % 4,0 % - Ulkoinen myynti 28,3 29,3 28,4-2,8 % 0,5 % - Toimintatuotot yhteensä 123,4 126,3 127,3 0,8 % 3,2 % - Toimintakulut 115,4 118,5 119,8 1,1 % 3,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 2,4 0,0 2,6 ############ 8,2 % - Asiakashyvitykset netto -2,4-2,6 0,0 % 8,5 % - Tilikauden tulos ,7 % -22,7 % Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilötyövuodet ,0 % 1,7 % HTV-hinta ilman tupa-varausta ,4 % 0,9 % HTV hinta, sisältäen tupa-varaus ,2 % 1,0 % 279

10 HUS-Kuvantaminen OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HUS-Kuvantaminen liikelaitos huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Liikelaitos vastaa alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi HUS-Kuvantaminen huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä sekä tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluita erikoissairaanhoidon lisäksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille. Tärkeimmät yhteistyöhankkeet jäsenkuntien kanssa HUS-Kuvantamisen yhtenä strategisena päämääränä on liikelaitoksen laajeneminen julkisena palveluntuottajana koko HUS-alueen perusterveydenhuoltoon taloudellisesti kestävin perustein. Tuusulan ja Porvoon terveyskeskusten röntgentoiminnat liitettiin HUS-Kuvantamisen toiminnaksi Palvelujen tuottaminen aloitettiin myös Askolan kunnalle. Erva-alueiden yhteistyötä kehitettiin. Eksoten kanssa sovittiin Digi-EKG palvelujen tuottamisesta ja laadittiin palvelusopimus. Lean-kehitystyö Suurin osa liikelaitoksen prosessien kehittämishankkeista on tehty Lean-ajattelua hyväksi käyttäen. Radiologiassa toteutettiin angiografiatoimenpiteiden saatavuuden parantamisen projekti, KFI:ssa Holter-toimintaa tehostettiin ja yhdenmukaistettiin koko vastuualueen yhteistyönä. Lääkintätekniikassa lean-kehitystoiminta vakiintui ja vastuualueella saavutettiin erittäin hyviä tuloksia, esimerkiksi huoltojen läpimenoajat lyhenivät ja vakiintuivat noin 40 vuorokaudesta kymmeneen vuorokauteen. Hyviä tuloksia saavutettiin myös lean-ajatteluun perustuvassa tilahankkeiden suunnittelussa. Suunnittelemalla tilat hoitoketjun tarpeista lähtien on tiloista saatu entistä paremmin laadukasta ja sujuvaa hoitoa tukevia. Jatkossa liikelaitoksen toimintaa kehitetään edelleen lean-filosofian kautta tavoitteena päivittäisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentaminen. Keskeiset tietojärjestelmähankkeet HUS-Kuvantaminen oli mukana Uudellemaalle hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun, Apotin, suunnittelussa ja valmisteluissa. Hankkeessa kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja myös sosiaalihuollon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi ja Apotissa ollaan hankkimassa yhteistä potilastietojärjestelmää, jota myös HUS-Kuvantaminen tulisi käyttämään omassa toiminnassaan. Radiologia Radiologian vastuualueella keskityttiin vuonna 2014 prosessikohtaiseen toiminnan kehittämiseen. Tietokonetomografiaprosessissa tehtiin mittava ohjeistojen päivitys, joka turvaa yhtenäiset toimintamallit ja sädeturvallisuuden kehityksen. Magneettikuvauksissa painopiste on saatu siirtymään kohti nopeampia, kohdistetumpia ja kustannustehokkaampia tutkimuksia. Marian sairaalassa sijainneet toiminnot siirrettiin loppu vuodesta uuteen Malmin sairaalaan. Marian sairaalan magneettikuvauslaite rikkoutui heti alkuvuodesta niin pahoin, että sen korjaaminen ei tullut enää kyseeseen. Malmille hankittu uusi magneettikuvauslaite saatiin käyttöön noin puoli vuotta suunniteltua myöhemmin rakennushankkeen viivästymisen johdosta. Porvoon sairaalan magneettitilojen val- 280

11 HUS-Kuvantaminen mistuminen siirtyi vuodelle Magneettitutkimusten saatavuus pystyttiin kuitenkin turvaamaan työaikajärjestelyillä ja ostopalveluita käyttämällä. Päivystysaikaisia palveluita lisättiin Lohjan sairaalassa, Lasten ja nuorten sairaalassa ja Malmin sairaalassa, lisäksi syksyllä valmistauduttiin myös Porvoon sairaalan röntgenin siirtymiseen kolmivuorotyöhön vuoden 2015 alussa. Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä aleni 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Natiivitutkimusten kysyntä aleni 5 %. Osin väheneminen on luonteeltaan pysyvämpää ja säderasitusta ajatellen oikean suuntaista kehitystä, mutta osin taustalla on leudon talven ansiosta vähentyneet pientapaturmat. Samaan aikaan TT-tutkimusten määrä kasvoi 6 % ja MK-tutkimusten määrä 5 %. Tutkimusrakenteen muutos heijastuu hintatasoa nostavasti (kalliimpien tutkimusryhmien paino kasvanut) samalla heikentäen työn tuottavuuden kehittymistä. Vastuualueen hintataso nousi 0,2 % ja tulos ennen asiakashyvityksiä oli ylijäämäinen. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Molekyyli- ja fuusiokuvantamisen voimakas kehitys jatkui. PET-TT tutkimukset lisääntyivät yli 22 % ja lisäystä oli erityisen paljon uudemmissa eturauhassyövän ja neuroendokriinisten kasvainten kuvauksissa. PET-TT kameran käyttö tehostui edelleen merkittävästi, minkä ansiosta tutkimusten saatavuus oli hyvä. Digi-EKG-järjestelmä laajeni edelleen sisältäen yli 2.2 miljoonaa lepo-ekg- ja yli pitkäaikaisrekisteröintiä. Merkittävä osa vanhoista Digi-EKG -laitteista uusittiin. Eksoten liittymistä HUS- Kuvantamisen digi-ekg järjestelmään valmisteltiin vuoden aikana, palvelu saataneen toimimaan vuoden 2015 alkupuolella. Pitkäaikaisrekisteröintien (Holter) määrä jatkoi kasvuaan, toimintaa tehostettiin Lean-menetelmän avulla sekä hyödyntämällä tietoverkon kautta tapahtuvaa etätyötä analyysi- ja lausuntovaiheessa. Tutkimusten lukumäärä kasvoi maltillisesti ja tutkimusten lukumäärä/työpäivä lisääntyi sekä kliinisessä fysiologiassa että isotooppilääketieteessä. Hintataso nousi 2,5 % tavoitteen oltua 1,9 %. Poikkeama selittyy kasvaneella PET-tutkimusten määrällä, mikä on muuttanut tutkimusvalikoiman painopisteen kalliimpiin tutkimuksiin. Vastuualueen tulos ennen asiakashyvityksiä oli ylijäämäinen. Kliininen neurofysiologia Navigoitu sarja-tms (transkraniaalinen magneettistimulaatio)-toiminta käynnistettiin. Navigoidulla sarja-tms:lla voidaan tarkasti stimuloida aivojen eri osia ja näin aikaansaada esim. tietyn aivoalueen aktivoitumista tai inhiboitumista. Magneettistimulaatiolla voidaan hoitaa esim. vaikea-asteista kroonista neuropaattista kipua. Sarja-TMS-stimulaatiot tehdään BioMag-laboratoriossa. Puheeseen liittyvien aivoalueiden preoperatiivinen paikannus navigoidun TMS:n avulla integroitiin osaksi KNF-osaston rutiinitoimintaa. Iltapäivystys-EEG-toiminta aloitettiin vuoden alussa. Toimintaa on onnistuneesti toteutettu hälytystyönä koko vuoden. Neurologit ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun ja saaneet EEG:n aina toivotusti. Kliinikkopalautteessa kliinikot olivat tänä vuonna kaikkiaan entistä tyytyväisempiä EEG-toimintaan. Kliinisen neurofysiologian tutkimusten lukumäärä kasvoi 2 %, eniten (17 %) kalliit intraoperatiiviset neuromonitoroinnit. Tutkimusten saatavuus oli hyvä. Tutkimusten painopisteen muutoksesta johtuen hintataso nousi 3,9 % tavoitteen oltua 3,5 %. Vastuualueen tulos ennen asiakashyvityksiä oli ylijäämäinen. Lääkintätekniikka Lääkintätekniikan toimintaa kehitettiin noin kymmenellä Lean-työpajalla. Lääkintälaitteiden viankorjauksen ja määräaikaishuoltojen läpimenoaikoja ryhdyttiin mittaamaan kuukausitason lisäksi viikkotasolla. 281

12 HUS-Kuvantaminen Läpimenoajoissa saavutettiin tavoitteet vuoden loppuun mennessä. Meilahdessa avattiin HelpDesk - puhelinpalvelu vuoden alussa sekä koko HUS-alueella valmistuneisiin asiakastilauksiin perustuva asiakastyytyväisyyskysely käynnistyi lokakuussa Tavoitteen mukaiset 90 % Lääkintätekniikan sopimushallinnan piiriin siirtyneestä huoltosopimusvolyymista saatiin päivitettyä. Lääkintätekniikan omien palveluiden hintataso aleni 0,4 %, kun tavoitteena oli 1,1 %:n korotus. Tästä huolimatta vastuualueen tulos ennen asiakashyvityksiä oli ylijäämäinen. Akkreditointi ja laatutyö Kuvantamisen akkreditoiduilla vastuualueilla, KNF ja KFI, FINAS on v suorittanut määräaikaisarviointinsa ja näissä arvioinneissa akkreditoitua pätevyysaluetta on hieman aikaisemmasta laajennettu. Tämä tukee käynnissä olevaa diagnostisen työn harmonisointia liikelaitostasolla. Kaikilla diagnostisilla vastuualueilla on tehty sisäisiä auditointeja. Samoin hallinnon kaikki toiminnot on menneen vuoden aikana sisäisesti auditoitu. Sisäisien auditointien lisäksi myös muita omatoimisia arviointeja on diagnostisilla vastuualueilla toteutettu suunnitellusti. Ionisoivaa säteilyä käyttäviin prosesseihin kohdistuvat kliiniset auditoinnit ovat käynnistyneet v.2014 lopussa. Auditoinnin suorittaa LabQuality ja se tapahtuu Kuvantamisen aloitteesta prosessiin kohdistuvana ei toimipisteeseen ensimmäistä kertaa Suomessa. Tässä saavutetaan toisaalta se etu, että myös liikelaitoksen hallinnon ja prosessin johtamisen menettelyt tulevat auditoiduiksi ja toisaalta yksikköjen toimintaa tarkastellaan liikelaitokselle oleellisen toiminnan harmonisuuden näkökulmasta. Toiminnan harmonisointi liikelaitoksessa on jatkunut. Erityisesti voidaan mainita TT-prosessin yhteisien tutkimusprotokollien luominen ja meneillään oleva käyttöönotto. Asiakkuudet Sopimusasiakkaiden raportointia kehitettiin tuottamalla väestömääriin suhteutettuja vertailuanalyysejä palvelujen ja tutkimusten ostojen määristä ja kustannuksista eri kunnissa ja sairaanhoitoalueilla. HUS-Kuvantamisen 2013 uusittujen internet- ja intranetsivustojen kehittämistä jatkettiin. Erityisesti lähettävien lääkäreiden tiedonsaantia parannettiin linkittämällä ohjesivustoja eri lähetejärjestelmiin, lisäksi uusittiin ajanvarauskirjepohjia ym. opastemateriaaleja ja opastettiin lähettäviä yksiköitä tiedon löytämisessä. Asiakassopimusten ja asiakkuuksien hallinnan CRM-työkalun käyttöä laajennettiin vastuualueille ja hallinnossa. Sen avulla pystytään jakamaan ajantasaista tietoa asiakkaista ja sopimuksista vastuualueiden eri yksiköihin ja toimintoihin. Palveluja kehitettiin lisäämällä sähköisiä kuvaliikenneyhteyksiä. Lisäksi selvitettiin sähköisen asioinnin kehittämiseksi nettiajanvarauskäytäntöjä, kuvien välityspalveluja sekä itseilmoittautumista. Lääkintätekniikan palauteprosessit uudistettiin ja otettiin käyttöön palveluprosesseihin integroitu palautejärjestelmä. Palvelusta annettu palaute pystytään käsittelemään nopeasti ja kohdentamaan kyseiseen palveluun uuden toimintamallin ansiosta. Palautteet pystytään myös raportoimaan säännöllisesti liikelaitoksen eri tasoille. Tulevaisuuden näkymät Radiologia Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen päivystysasetuksen johdosta myös kuvantamisen päivystystoimintaa on arvioitu uudelleen. Meilahden sairaalan röntgenin päivystystä on vahvistettu ja arki-iltoihin lisättiin kolmas etupäivystäjä. Lisäys parantaa lausuntojen vasteaikaa ja lisäksi turvaa Lastenklinikan 282

13 HUS-Kuvantaminen traumapäivystyksen FAST-ultraäänitutkimusten saatavuuden myös kiireisimpinä aikoina. Hyvinkään sairaalan röntgeniin on perustettu uusi päivystyspiste, joka osaltaan vähentää Meilahden päivystykseen kuvaverkon kautta kohdistunutta lausuntopainetta. Muutokset parantavat radiologisten palveluiden saatavuutta sekä sairaalan hoitoprosessin tuottavuutta, mutta aiheuttavat haasteita röntgenin tuottavuuden kehittymiselle. Loppuvuodesta 2014 käyttöönotetun Malmin sairaalan toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna Magneettitutkimusten saatavuus paranee, sillä uusi laitteisto tulee toimimaan arkisin kahdessa vuorossa ja tutkimuksia tehdään myös viikonloppuisin. Meilahden röntgenin neljäs angiolaboratorio valmistui loppuvuodesta. Uudella laitteistolla pystytään tekemään kuvauksia ja ohjaaman toimenpiteitä pienemmillä sädemäärillä, mikä on erityisen merkittävää angiohenkilökunnan säderasituksen kannalta. Tutkimusten / toimenpiteiden saatavuus on parantunut ja kapasiteetin lisäys mahdollistaa jonojen hallinnan. Porvoon sairaalan magneettikuvantamistilojen valmistuminen siirtyi vuodelle Kiinteän magneettikuvauslaitteen käyttöönotto tulee turvaamaan paikallisesti MK-tutkimusten saatavuuden ja osa kapasiteetista tullaan käyttämään muualla jonossa olevien potilaiden tutkimiseen. Kiinteä laite vapauttaa myös magneettirekan kapasiteettia pisteisiin, joissa kysyntä ylittää sairaalan yhden kiinteän laitteen tuotantokyvyn (esim. Töölö, Peijas ja Jorvi). Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede PET-TT-tutkimusten kysynnän kasvun jatkuessa on välttämätöntä lisätä PET-TT-kuvauskapasiteettia. Käytössä oleva laite on jo vanha ja vikaantumisherkkä. Vuoden 2015 investointiohjelmaan sisältyy uuden PET-TT-laitteen hankinta, selvityksen alla on vielä sille soveltuvien tilojen löytyminen. Meilahden sairaalan kliiniselle fysiologialle ja isotooppitoiminnalle on kokonaisuudessaan löydettävä uudet tilat ennen kuin HUS:ssa suunnitteilla olevan traumakeskuksen rakentaminen voi jatkua. Sekä PET-TTettä gammakuvaustoiminta asettaa painon, ilmastoinnin sekä säteilevien tutkimusaineiden käytön johdosta huomattavia vaatimuksia tiloille. Isotooppilääketieteen merkittävä investointi on syklotronin hankinta ja oman radiolääketuotannon käynnistäminen. Laite sekä radiolääketuotanto saavat erityistilat, joiden suunnittelu on jo käynnissä. Monivuotinen hanke korvaa kalliin ja riskialttiin yhden tuottajan varassa toimivan ostopalvelun. Digi-EKG-verkkoa laajennetaan edelleen Erva-alueelle ja muiden klf-tutkimusten laitekantaa parannetaan ja yhteiskäyttöä tehostetaan verkotuksen avulla. Kliininen neurofysiologia Kliinisen neurofysiologian toiminnan jatkuminen Meilahdessa edellyttää, että toiminnalle löydetään uudet korvaavat tilat. Nykyiset tilat tullaan purkamaan HUS:ssa suunnitteilla olevan traumakeskuksen alta. Samassa yhteydessä on löydettävä myös ratkaisu BioMag-tutkimuslaboratorion sijoitukselle. Bio- Mag-tutkimuslaboratorion laitteisto päivitetään vuoden 2015 aikana. Päivittäisen työn organisoimisen ja päivittäisen johtamisen kehittämistyötä jatketaan Lean-menetelmän avulla. Lasten KNF-tutkimukset lisääntyvät ja niihin tulee varata riittävä osaava lääkäriresurssi. Tämä edellyttää pitkäjänteistä, riittävän suuren erikoistuvien lääkärien määrän kouluttamista. Nyös leikkauksenaikaiset neuromonitoroinnit lisääntyvät vuonna Jorvin KNF-osastolle pystytetään alkuvuodesta kansainväliset standardit täyttävä unilaboratorio. Tämän myötä myös Laakson KNF-osaston toimintoja organisoidaan uudella tavalla. Tieteellisen tutkimustyön ja menetelmäkehitystyön laatu ja jatkuvuus on varmistettava. Yksi tätä tukeva seikka olisi KNF-professuurin saaminen, minkä eteen on ponnisteltava tänäkin vuonna. 283

14 HUS-Kuvantaminen Lääkintätekniikka Lääkintätekniikka valmistautuu palvelemaan kliinisiä yksiköitä kehittämällä kokonaisvaltaisia lääkintälaitteiden yhteiskäytön ja ylläpidon sisältäviä palvelumalleja. Tyypillisiä yhteiskäyttöön soveltuvia lääkintälaitteita olisivat esimerkiksi infuusioautomaatit ja ruiskupumput tai defibrilaattorit. Laitepaikannusjärjestelmä mahdollistaisi myös muiden liikuteltavien lääkintälaitteiden yhteiskäytön. Toiminnan kehittämistä tullaan jatkamaan Lean-filosofian avulla. Tuottavuuden kehittyminen pääsi vauhtiin vuoden 2014 aikana siten että viimeisen vuosineljänneksen tulokset olivat hyvällä tasolla ja kehitys tulee jatkumaan vuoden 2015 aikana uuden organisaation ja johtamisjärjestelmän vakiinnuttua. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Kuvantamisessa noudatetaan HUS-konsernin riskienhallinnan ohjeistusta: toimintapolitiikkoja, riskienhallinnan periaatteita, toimintaohjeita ja oppaita. Liikelaitoksessa on nimetyt koordinaatiohenkilöt eri konsernin ohjeistuksen mukaisesti hallinnoitaville riskiluokille. Kuvantaminen on organisoinut operatiivisen riskienhallinnan yksikkötasoisena, vastuualuetasoisena ja liikelaitostasoisena. Vastuualuejohtajien vastuulla on tuottaa vastuualuetasoista riskienhallintatietoa liikelaitoksen toimitusjohtajan ja johtoryhmän käyttöön. Vastuualuejohtajat käyttävät riskianalyysinsa pohjana sekä yksikkötasoista riskienhallintatietoa että soveltuvin osin tukifunktioiden ja erityisten riskienhallintaorganisaatioiden tuottamaa riskienhallintatietoa. Tällaisia erityisiä riskienhallintaorganisaatioita ovat mm. valmiustyöryhmät sekä työturvallisuus- ja potilasturvallisuusorganisaatiot. Riskien hallinnassa toteutetaan prosessia, jossa riskien hallinnan tavoitteiden asettamisen, riskien tunnistamisen ja luokittelun kautta edetään riskien hallinnanmenettelyihin ja toteuman seurantaan. Kuvantamisessa riskienhallinnan seuranta ja tavoitteiden asettaminen toteutetaan vuosittain johdonkatselmuksissa. Suunnittelun, riskianalyysin ja toimenpiteiden toteuttamisen vastuualueet aikatauluttavat itsenäisesti. Tämä vastuualueiden tuottama riskienhallintatieto käsitellään vähintään vuosittain johdon katselmuksessa ja käsittelyn pohjalta tuotetaan vuosittainen kooste liikelaitoksen merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Tilat ja laitteet Vanhentuvien rakennusten ja laitteiden kunto on muodostunut riskiksi toiminnan jatkuvuudelle ja palveluiden hyvälle saatavuudelle. Tutkinnan alla on useita sisäilmaongelmia. Riskinä on, että toimintaa joudutaan joissakin toimipisteissä sulkemaan tai rajoittamaan tilaongelmien johdosta. Naistenklinikalla remontin yhteydessä tapahtuneen vesivahingon johdosta sairaalan röntgen jouduttiin sulkemaan ja toiminnot siirtämään muihin kiinteistöihin. Porvoon sairaalan remontin viivästyttyä sinne suunniteltua magneettikuvauslaitetta ei saatu käyttöön. Laitteiden rikkoutumisten johdosta on jouduttu hankkimaan sekä magneettitutkimuksia että PET-TT-tutkimuksia ostopalveluina sairaanhoidon turvaamiseksi. Riita-asia HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja Helsingin hovioikeudessa syksyllä Oikeudet ovat vahvistaneet, että HUS:lla oli oikeus purkaa RIS-järjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus. Commit; Oy on hakenut valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen, joten asian käsittely on vielä kesken. 284

15 HUS-Kuvantaminen STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEI- DEN SEURANTA Asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma Diagnostiset palvelumme ovat laadukkaita, oikea-aikaisia ja perustuvat tieteelliseen näyttöön sekä hyviin käytäntöihin. Palveluiden valikoima sekä niiden ajallinen ja paikallinen saatavuus tukevat potilaan hoitoketjua. Palvelemme potilaita yhdenvertaisesti, sujuvasti ja hyvässä vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Lääkintätekniset palvelumme ovat laadukkaita ja oikea-aikaisia tukien potilaan turvallista hoitoa ja käyttäjäturvallisuutta. Palveluverkoston ja palveluiden optimointi ja oikea resursointi Leanmenetelmää hyödyntäen. Palveluprosessien luominen, organisointi ja tarjottavien palveluiden tuotteistus Lääkintätekniikan uuden prosessiorganisaation mukaisesti. Tutkimusten saatavuus MK: tavoite 24 vrk saavutettiin yhtenä kuukautena. Laiterikot ja rakennushankkeiden viivästykset ovat heikentäneet saatavuutta. ENMG: tavoite 28 vrk saavutettiin kahtena kuukautena PET: tavoite 16 vrk saavutettiin useimpina kuukausina. Laiterikot heikensivät saatavuutta keväällä ja joulukuussa. Tavoitteena oli, että potilastyytyväisyys on vähintään vuoden 2013 tasolla. Vuonna 2014 tehdyn potilastyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyys oli molempina vuosina erittäin korkea 4,7 (max 5). N=6361 vuonna Tavoitteena oli, että asiakastyytyväisyys on vähintään vuoden 2013 tasolla. Lääkintätekniikan asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyys oli molempina vuosina 4,0. (max 5). N= 507 vuonna Viankorjauksen läpimenoaikaa oli tavoite lyhentää 20 %. Toimintaa on kehitetty vuoden aikana. Joulukuussa läpimenoaika oli tavoitteen mukainen. Potilaiden asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin lomakekyselynä kaikissa HUS-Kuvantamisen toimipisteissä touko-kesäkuussa Kyselyyn vastasi 6361 (vuonna 2013 N=6049) potilasta. Erikoissairaanhoidon toimipisteitä arvioi 2371 potilasasiakasta, 53 % vastauksista ja perusterveydenhuollon toimipisteitä 2138 potilasta, eli 47 % vastauksista. Potilaiden kokonaistyytyväisyys on erinomaisella tasolla (4,7 asteikolla 1-5). Tulos on sama kuin vuonna 2013 (4,7) ja tavoitteena ollut tason säilyminen siten saavutettiin. Parhaita arvosanoja annettiin ystävällisestä palvelusta, kohtelusta tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen sujuvuudesta. Odotustilojen viihtyisyys oli ainoa asia, mikä sai hieman heikompia arvosanoja. Avovastauksissa lähes puolet kaikista vastaajista antoi kiitosta. Lääkintätekniikan kysely toteutettiin internet-kyselynä syyskuussa Kyselyyn vastasi 507 asiakasta. HUS:sta vastaajia oli 449 ja Helsingin kaupungilta 58. Vuonna 2013 yhteensä 255 asiakasta vastasi kyselyyn. Lääkintätekniikan palvelujen tilaajat arvioivat palvelujen tason hyväksi (4,0 asteikolla 1-5), mikä on sama kuin vuonna Avoimessa palautteessa Lääkintätekniikan vahvuuksia olivat asiantunteva, ammattitaitoinen ja ystävällinen palvelu. 285

16 HUS-Kuvantaminen Tiivis yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma Tarjoamme monipuolisen ja kattavan palvelukokonaisuuden ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon asiakkaille. Olemme osa potilaan hoitoketjua. Kehitämme toimintaamme ja ennakoimme palvelutarpeiden muutoksia tiiviissä yhteistyössä kliinikoiden ja sopimusasiakkaidemme kanssa. Tuotamme palveluita rajallisessa määrin myös yksityissektorille silloin, kun tutkimuksia ei ole saatavilla muilta palveluntuottajilta. Lisäämme sähköisiä palveluita ja potilaiden valinnanvapautta. Osallistuminen hoitoketjun kehittämiseen (Lean, toimintatapa-muutokset osaamiskeskuksissa) Syklotronihanke Ajanvarauksen uudistus, selvitys sähköisistä palvelumahdollisuuksista Lean-toimintatapaa on sovellettu potilaan hoitoketjujen kehittämisessä. Yhteistyötä on tehty verisuonikirurgian toiminnan ohjauksessa sekä uuden lastensairaalan ja traumasairaalan hoitoketjujen ja rakennusten suunnittelussa. Syklotronihanke sisältyy v investointiohjelmaan sekä tilojen rakentamisen että laitteen hankinnan osalta. Keskitetyn asiakaspalvelun ja sähköisten ajanvarauspalvelun suunnittelu on käynnistetty ja tekniset rajapinnat ovat selvityksessä. Kuvien ja lausuntojen välityspalvelujen selvitys on tehty. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja opetus Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma Tutkimus- ja tuotekehitystyömme auttaa pitämään palvelumme lääketieteellisesti korkeatasoisina. Suuntaamme tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme diagnostisten tarpeiden ja uusien hoitokäytäntöjen mukaisesti. Parannamme tutkimusedellytyksiä tavoitteellisella johtamisella ja varaamalla laite- ja muita resursseja potilastyötä vaarantamatta. Kannustamme tutkijoita hakemaan kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta ja tuemme osallistumista rahoituskonsortioihin. Turvaamme koulutettavien riittävän määrän erikoisaloillamme huomioiden alan kliiniset tarpeet. Tutkimussalkkuun hyväksyttäviltä tutkimushankkeilta edellytetään laadukas tutkimussuunnitelma, jossa määritelty tutkimuksen painopistealueet, tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Verkostoituminen (erityisesti tutkimuksesta vastaavat esimiehet) Henkilöstötarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Tutkimussalkku sisältää eri erikoisalojen tutkimusluvalliset tutkimushankkeet. Tiedeprojekteja, joilla on HUS:n tai HUS- Kuvantamisen tutkimuslupa/tiedeprojektiilmoitus, on yhteensä 83 kpl. Vastuualueiden yhteisiä hankkeista on 8 kpl. Tutkimuksen ja opetuksen strategia valmistui Tutkimuksen ja opetuksen koordinaatioryhmä hyväksyi sen kokouksessaan HUS-Kuvantamisen johtoryhmä käsittelee strategiaa pidettävässä kokouksessa. HUS-Kuvantamisessa oli vuoden aikana käynnissä kolme EU/Tekes/Akatemian rahoitusta saanut tutkimushanketta. Erikoistuvien lääkäreiden virkojen täyttöaste oli 97 %. Erikoisaloittain erot ovat merkittäviä; radiologian, lääketieteellisen fysiikan ja KNF:n erikoistuvien virat olivat lähes sataprosenttisesti täytettyjä, sen sijaan KFI:n erikoisalalla oli kuudesta virasta täytettynä keskimäärin kolme 286

17 Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta HUS-Kuvantaminen Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma Varmistamme tutkimusten optimaalisen laadun ja diagnostisen osuvuuden koko palvelutuotannon kattavan laadunhallinnan avulla. Arvioimme tutkimusten diagnostista osuvuutta ja kehitämme uusia menetelmiä diagnostiikan parantamiseksi. Parannamme tutkimusten ja muiden palveluiden ajallista saatavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä prosessejamme. Kehitämme palveluita ja tuotteistusta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Mittaamme säännöllisesti toimintamme laatua sekä palvelutuotannon suorituskykyä ja parannamme systemaattisesti toimintatapojamme. Palveluhintamme ovat kilpailukykyisiä. Hinnoittelu on kustannusperusteista ja läpinäkyvää. Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta. Taloudellisesti kestävä toiminta Kliininen auditointi Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto Lean-mallia hyödynnetään kaikilla vastuualueilla Sisällytämme liikelaitoksen talousarvioon rahoituksen menetelmä- ja tuotekehitystä varten. Henkilötyön tuottavuuden kehittäminen Vuosittainen kustannuslaskenta Investointien kannattavuus-laskennan kehittäminen sekä systemaattinen seuranta yli euron investoinneissa LT:n toimittajasopimusten tarkistaminen Toiminnan ja talouden aktiivinen johtaminen Kliinisten auditointien toteutuminen on auditoijien vaikean saatavuuden vuoksi siirtynyt vuoden 2015 tammi-maaliskuulle. Dokumenttienhallintaohjelmaan on vuoden vaihteeseen mennessä viety suurin osa radiologian vastuualueen ohjeista. Järjestelmän ominaisuuksia testataan näillä ennen täysimittaista käyttöönottoa. Täysi toiminnallisuus järjestelmään saadaan loppukeväästä 2015, kun Tietohallinto toteuttaa järjestelmän integraation henkilöstöhallinnon uuteen ERP-järjestelmään. Vuoden 2014 aikana HUS-Kuvantamisen vastuualueilla toteutettiin kahdeksan (8) Leanviikkoa joista neljä radiologiassa, kaksi lääkintätekniikassa ja yhdet KFI- ja KNF-vastuualueilla. Lisäksi HUS-Kuvantamisessa toteutettiin lukuisia pienempiä lean-hankkeita tutkimusten saatavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Liikelaitoksen rahoitusta ohjattiin seitsemälle tuotekehityshankkeelle yhteensä euroa. Hankkeet toteutuivat, niistä kaksi jatkuu vuonna Tuottavuutta mitattiin vuoden aikana henkilöstömittarilla tuotantotunnit/henkilötyövuosi. Liikelaitostasolla tuottavuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Tuottavuusindeksillä, joka ottaa huomioon myös muut resurssit kuin henkilöstö, laskettuna tuottavuus parani lähes tavoitteen mukaiset 2 %. Hintatason muutostavoite oli 0,5 %, minkä mukaisesti tutkimusten hinnat määriteltiin. Vuoden aikana hintataso nousi 0,6 %. Poikkeama johtuu muuttuneesta tutkimusten käytöstä; halvempia natiivitutkimuksia on tilattu aiempaa vähemmän ja kalliimpia MK- ja PET-tutkimuksia merkittävästi enemmän. Kannattavuuslaskelmat ja seurantalaskelmat on tehty kahden vuonna 2013 toteutetun ison (yli 500 t ) hankkeen osalta. Saatuja kokemuksia hyödynnetään tulevan investointiohjelman valmistelussa ja tulevissa investointilaskelmissa. Tavoitteen mukaisesti 90 % HUS:n lääkintälaitteiden huolto- ja ylläpitosopimusvolyymista on saatu sopimushallinnan piiriin, arvioitu ja tarvittaessa neuvoteltu uudestaan. Tilikauden operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä oli t, mikä on selkeästi budjetoitua parempi. Liikelaitos antoi t ja sai 308 t asiakashyvityksiä. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden toteuma Tuottavuuden parantamiseksi toteutettiin vuoden aikana lukuisia toimenpiteitä. Talousarviossa asetettu 2 %:n tuottavuustavoite edellytti tuhatta euroa tuottavuuskehitystä, toimenpiteitä oli talousarvioon valmisteltu tuhannen euron arvosta eli hieman enemmän. Toimenpiteillä saavutettu arvioitu toteuma oli noin 800 tuhatta euroa. Pääosa toimenpiteistä kohdistui oman työn tuottavuuden parantamiseen. Radiologian toiminnassa tapahtuneet muutokset vaikuttivat merkittävästi tuottavuuden kehittymiseen. Natiivitutkimusten voimakas aleneminen kohdistui kaikkiin toimipisteisiin eikä mahdollistanut toi- 287

18 HUS-Kuvantaminen mipisteiden vähentämistä tai henkilöstön vähentämistä ao. toiminnoissa. Malmin sairaalan valmistumisen viivästyminen ja Marian MK-laitteen rikkoutuminen aiheuttivat ylimääräisiä henkilöstöjärjestelyjä. Useissa toimipisteissä laajennettiin hoitohenkilöstön varallaoloa tai valmistauduttiin siirtymään 3- vuorotyöhön sairaalan päivystystarpeiden johdosta. Päivystysaikana tutkimusmäärät ovat kuitenkin varsin alhaiset. Useiden Lean-hankkeiden avulla oli mahdollista parantaa laitteiden käyttöasteita kaikissa kalliissa laiteryhmissä ja parantaa tutkimusten saatavuutta. Vastaavasti magneettitutkimuksia saatiin ohjattua aiempaa suppeampiin ja edullisempiin tutkimuksiin. PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 95,1 97,0 98,9 1,9 % 4,0 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 27,5 28,8 27,6-4,3 % 0,1 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 122,7 125,8 126,5 0,5 % 3,1 % Liikevaihto on toteutunut sisäisten kumppaneiden osalta sekä edellisvuotta että arvioitua korkeampina. Jäsenkuntien ostot ovat toteutuneet edellisvuoden tasolla. Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,2 % -1,7 % Radiologiset lisäpalvelut ja tarvikkeet ,1 % -4,0 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede ,7 % 2,5 % Kliininen neurofysiologia ,4 % 2,4 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) ,6 % 2,7 % YHTEENSÄ (lkm) ,0 % -0,3 % Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,8 % 1,3 % Radiologiset lisäpalvelut ja tarvikkeet ,6 % -2,5 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede ,0 % 8,0 % Kliininen neurofysiologia ,9 % 6,6 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) ,8 % 4,8 % Lääkintätekniset palvelut (välitetyt) ,3 % 6,7 % Toimipaikkamaksut ,9 % -5,1 % YHTEENSÄ (1 000 euroa) ,8 % 2,3 % Radiologisten tutkimusten lukumäärä on selkeästi sekä suunniteltua että aikaisempia vuosia alhaisempi. Natiivitutkimusten määrä aleni merkittävästi (5 %) osin hyvien sääolosuhteiden vähentyneiden kaatumistapaturmien ansiosta, osin pidemmän aikavälin kehityksen mukaisesti. Sen sijaan kalliimpien leiketutkimusten määrä kasvoi merkittävästi; TT-tutkimusten 6 % ja MK-tutkimusten 5 %. Kalliita tarvik- 288

19 HUS-Kuvantaminen keita käytetään lähinnä vaativissa toimenpiteissä, jotka siirtyivät suunnitellusti yhä enemmän röntgenistä toimenpideyksiköiden vastuulle. Tämä vähensi tarvikkeiden myyntiä. Kliinisen fysiologian tutkimusmäärä kasvoi 3,4 %. Erityisesti lisääntyi pitkäaikais-ekg-tutkimusten (13,8 %) ja lepo-ekg tutkimusten (6,2 %) kysyntä. Isotooppitutkimusten määrän kasvu oli myös merkittävä varsinkin PET-TT tutkimusten (22 %) osalta. Kysynnän kasvusta ja laiteongelmista huolimatta PET-tutkimusten saatavuus oli hyvä ja tavoitteen mukainen. Kliinisen neurofysiologian tutkimuksista lisääntyivät etenkin unitutkimukset sekä EEG-tutkimukset. ENMG-tutkimusten määrä hieman aleni. Lääkintätekniikan tuntiperusteiset palvelut kasvoivat erityisesti valokuvauksen ja videoinnin sekä asiantuntijapalveluiden osalta. Palvelulaskutuksessa on nähtävissä painopisteen siirtyminen vaativampiin ja kalliimpiin palveluihin. Hinta-määräeroanalyysin mukaisesti on palvelulaskutuksen kokonaismäärä noussut, vaikka palveluiden kokonaislukumäärä on hieman alentunut. Hinta-määräeroanalyysi TP 2014 vs TA 2014 Määräero % Hintaero % Poikkeama % Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,8 % ,1 % ,3 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede -73-0,1 % 519 0,4 % 446 0,4 % Kliininen neurofysiologia 27 0,0 % 98 0,1 % 125 0,1 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) 66 0,1 % 125 0,1 % 191 0,2 % YHTEENSÄ ,8 % ,7 % ,9 % Hinta-määräeroanalyysi TP 2014 vs TP 2013 Määräero % Hintaero 1000 % Poikkeama % Radiologiset tutkimukset ja oheistoiminnot ,2 % ,2 % ,9 % Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 266 0,2 % 595 0,5 % 861 0,7 % Kliininen neurofysiologia 154 0,1 % 273 0,2 % 427 0,3 % Lääkintätekniset palvelut (tuntiperusteiset) 107 0,1 % 87 0,1 % 194 0,2 % YHTEENSÄ 4 0,0 % ,7 % ,7 % Asiakaskohtaiset muutokset tutkimusten ja palveluiden myynnissä 2014 HYKS Kokonaismyynti HYKS:lle vuonna 2014 kasvoi ja ylitti palvelusuunnitelman. Radiologiassa natiivi- ja ultraäänitutkimusten määrät laskivat, mutta tietokonetomografia- ja magneettitutkimusten määrät kasvoivat. Kasvua oli myös KFI-tutkimusten isotooppitutkimuksissa (PET-TT) ja KNF:n EEGtutkimuksissa. Lääkintätekniikan palvelujen määrä puolestaan laski. Muut sairaanhoitoalueet Hyvinkään sairaanhoitoalueen myynti kasvoi ja vuoden 2014 palvelusuunnitelman kokonaistaso ylitettiin etenkin KFI:n ja radiologian osalta. Eniten kasvoivat TT- ja magneettitutkimukset. Lohjan sairaanhoitoalueen toteuma jäi alle palvelusuunnitelman kaikilla vastuualueilla. Eniten laskivat radiologian natiivi-, ultraääni- ja magneettitutkimusten määrät, KFI:n isotooppitutkimusten ja KNF:n EEG- ja ENMG tutkimusten määrät. Porvoon sairaanhoitoalueen myynti kasvoi kaikilla vastuualueilla ja euromääräisesti eniten radiologiassa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen myynti kasvoi hieman ja ylitti palvelusuunnitelman lääkintäteknisten palvelujen osalta. 289

20 HUS:n muut sisäiset asiakkaat ja ERVA HUS-Kuvantaminen HUS:n sisäisistä asiakkaista suurimmat ovat HUSLAB ja HUS-Työterveys. HUSLABissa Digi-EKG määrä laski, samoin lääkintätekniset asiantuntijapalvelut. HUS-Työterveydessä laskivat erityisesti natiivi- ja ultraäänitutkimusten määrät. ERVA asiakkaiden myynti jatkoi kasvua vuonna Kymenlaakson sairaanhoitopiirille tuotetaan palveluna mm. radiologin lausuntoja, joiden määrä jatkoi kasvuaan. KFI-tutkimuksista merkittävin on isotooppitutkimukset (PET-TT). Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin myynnissä tapahtui pientä kasvua radiologisten tutkimusten osalta. Kunta-asiakkaat Helsingissä ja Vantaalla kokonaismyynti pysyi aikaisemmalla tasolla. Espoossa kaikkien radiologisten tutkimusten määrät laskivat (erityisesti natiivitutkimukset), mutta EKG:t ja luuntiheysmittausten määrät kasvoivat. ENMG palvelujen tuottaminen Espoolle aloitettiin vuonna Kokonaisuutena tarkastellen radiologiset tutkimusmäärät kunnissa joko laskivat tai pysyivät ennallaan. Eniten tutkimusmäärät laskivat natiivitutkimuksissa. Tutkimusmäärien kasvua tapahtui lähinnä vain ultraäänitutkimuksissa. KLF-tutkimuksissa keskeisimmät muutokset olivat pitkäaikais-ekg-tutkimusten, spirometrioiden ja rasituskokeiden määrän kasvussa. OPETUS JA TUTKIMUS HUS-Kuvantaminen osallistuu Helsingin yliopiston lääketieteen kandidaattien sekä erikoistuvien lääkärien koulutukseen kaikilla erikoisaloillaan. Opetusta annetaan sairaalafyysikoiksi erikoistuville fyysikoille sekä röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijoille. HUS-Kuvantaminen sai vuonna 2014 lääketieteen perus- ja erikoistumiskoulutukseen euroa ja tutkimukseen euroa. Tutkimukseen saatu rahoitus käytettiin HUS-Kuvantamisen tutkimushankkeiden ja tutkijoiden tutkijakuukausien rahoittamiseen. HUS-Kuvantaminen myönsi euroa tuote- ja menetelmänkehityshankkeille, perusti yhden tutkijavakanssin ja antoi kuvausaikaa tutkijoiden käyttöön. Referoituja artikkeleita syntyi 115, joiden julkaisufoorumin mukainen pisteytys tuotti 181 pistettä. Väitöskirjoja valmistui neljä ja BioMagtutkimuslaboratoriossa tuotettua tutkimustietoa käytettiin kuudessa väitöskirjassa. Radiologia HUS-Kuvantamisessa koulutusvirkoja oli radiologiassa 53 ja suuradiologiassa yksi, ne kaikki olivat käytössä. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluu monipuolinen kliininen koulutuskierto, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus, säännölliset meetingohjelmat ja seminaariesitelmät. Radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää erikoisalakohtaisen osaamisen lisäksi säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyyttä (STUK-ohje ST 1.7). Koulutuksen sisältö on valtakunnallisesti yhtenevä ja se täyttää EUsuositukset. Kaikilla erikoisaloilla erikoistumiskoulutukseen sisältyy hallinnollista koulutusta tai lähijohtajakoulutus. Radiologian erikoislääkäreitä valmistui kuusi. Lääketieteen kandidaattiopetuksessa radiologia on integroitu muiden aineiden opetukseen ja sitä annetaan pääasiallisesti interaktiivisena ryhmä- ja seminaarityyppisenä opetuksena. Integroidussa opetuksessa opetetaan elinjärjestelmäkohtaisesti radiologisen diagnostiikan perusteet perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Koulutus sisältää EU-direktiivin mukaisen säteilysuojelukoulutuksen. Helsingistä valmistuu vuosittain 130 lääkäriä. Fyysikoiden tekemän tutkimuksen painopistealueita radiologiassa olivat lääketieteellinen kuvankäsittely, kuvausten optimointi, säteilyannosten määritys ja turvallisuus sekä laadunvarmistus. Magneettiku- 290

21 HUS-Kuvantaminen vauksessa tutkimuksen keskiössä oli tahdistinpotilaiden kuvanlaadun parantaminen, kardiologiset virtausmittaukset sekä tutkimukset epilepsiapotilaiden samanaikaisesta EEG-fMRI -mittauksesta ja navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio liikeaivokuoren paikantamisessa. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Kliinisessä fysiologiassa ja isotooppilääketieteessä on kuusi erikoistumisvirkaa, joista kolme on ollut täytettynä. Erikoistuvien lääkärien koulutukseen kuului kliinisen tutkimusten ja lausuntojen ohjauksen lisäksi teoreettista koulutusta, joka on sisältänyt kliinisen fysiologian jatkokoulutusseminaareja kerran kuukaudessa, viikoittaiset potilasmeetingit eri yksiköissä sekä soveltuvin osin konservatiivisten alojen ja radiologian tieteelliset jatkokoulutusmeetingit. Erikoislääkäreitä valmistui yksi. Lääketieteen kandidaateille on annettu opetusta tiedekunnan opetusohjelman mukaisesti integroidussa hengitys ja rintakipu-blokissa sekä vertikaalisen opetuksen hajauttamisen perusteella prekliinisesti hengityksen, verenkiertoelimistön ja säteilyn käytön opetuksen yhteydessä. Kandidaateille on annettu kliinisen fysiologian ryhmäopetusta. Tutkimus- ja kehitystyö on liittynyt mm. sydämen SPECT-TT-tutkimuksiin ja epilepsiapotilaiden SPECT-TT-tutkimuksiin. Kliininen neurofysiologia Kliinisessä neurofysiologiassa on kahdeksan erikoistuvan lääkärin virkaa, jotka olivat täytettynä. Kaikkiaan 16 erikoistuvaa lääkäriä työskenteli KNF:lla vuonna KNF-erikoislääkärikoulutukseen kuuluu monipuolinen kliininen koulutuskierto, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus sekä viikoittainen meetingohjelma. Säännöllisten koulutusten lisäksi järjestettiin eri aihepiirien syventäviä koulutuksia. Erikoislääkäreiksi valmistui kaksi. Lääketieteen opiskelijat saivat kliinisen neurofysiologian opetusta prekliinisessä vaiheessa neurobiologiaan sekä tuki- ja liikuntaelimistön opetukseen integroituna ja kliinisessä vaiheessa neurologiaan integroituna sekä lisäksi vapaavalintaisella aivokuvantamiskurssilla. KNF-opetus sisälsi sekä luentoja että ryhmäopetusta. KNF:lla oli yksi amanuenssi. KNF:n tutkimustoiminnan päälinjat ovat toiminnallinen aivokuvantaminen sekä unen neurofysiologia ja patofysiologia. Lääketieteellinen fysiikka Lääketieteellisen fysiikan opetus kattaa kaikki kuvantamismodaliteetit ja niihin liittyvät teknologiat sekä konsernin lakisääteisen säteilyn käyttöön liittyvän koulutuksen. Opetusta annettiin koulutuksessa oleville sairaalafyysikoille ja radiologeille sekä valmistuneille radiologeille, lääkäreille ja hoitajille. Sairaalafyysikoita valmistui viisi (2 HUS-Kuvantamisesta). Röntgenhoitaja- ja bioanalyytikkokoulutus HUS-Kuvantamisessa ohjattua harjoittelua suorittavat röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijat. Valtaosa heistä tulee Metropolia ammattikorkeakoulusta, mutta myös muualta Suomesta. Vuoden 2014 aikana 250 röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijaa suoritti käytännönharjoittelua yhteensä 910 opintoviikkoa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä käytännönharjoitteluun. He antoivat käytännön harjoittelun arvosanaksi 8,65 (asteikko 0-10). Suurin osa vastaajista suosittelisi HUS-Kuvantamista harjoittelupaikaksi opiskelutoverilleen. 291

22 HUS-Kuvantaminen TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,8 % 3,2 % Myyntituotot ,5 % 3,1 % Maksutuotot ,2 % 8,0 % Tuet ja avustukset ,0 % -23,9 % Muut toimintatuotot ,9 % 34,1 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 3,8 % Henkilöstökulut ,8 % 2,8 % Palvelujen ostot ,3 % 9,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % -2,4 % Muut toimintakulut ,8 % 6,2 % Toimintakate ,1 % -5,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % -2,2 % Vuosikate ,4 % -5,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % -5,2 % Tilikauden tulos ,4 % -22,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,8 % 3,2 % Sisäiset toimintatuotot 78,0 % 78,2 % 77,8 % 77,1 % 76,8 % 77,7 % Ulkoiset toimintatuotot 22,0 % 21,8 % 22,2 % 22,9 % 23,2 % 22,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätöksen yhteydessä HUS-Kuvantaminen antoi asiakashyvityksiä yhteensä tuhatta euroa ja sai asiakashyvityksiä yhteensä 308 tuhatta euroa. Vuonna 2013 vastaavat annetut hyvitykset olivat tuhatta euroa ja saadut hyvitykset olivat 477 tuhatta euroa. Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,6 Sisäisten tuottojen muutos ilman asiakashyvityksiä 4 780,4 3,8 % 3 818,6 3,1 % Asiakashyvitykset ,6-2,3 % -34,6 0,0 % Ulkoisten myyntituottojen muutos ,6-1,1 % -108,4-0,1 % Erityisvaltionosuuden muutos -11,1 0,0 % 13,4 0,0 % Muiden ulkoisten tuottojen muutos 576,7 0,5 % 234,4 0,2 % TP ,8 0,8 % ,8 3,2 % Palveluiden kysyntä oli suurempi kuin mitä talousarviossa varauduttu, erityisesti sisäisten asiakkaiden osalta. Sisäisille asiakkaille annetut asiakashyvitykset olivat merkittävät. Myynti ulkoisille asiakkaille oli lähes samalla tasolla kuin aiemmin, mutta tavoiteltua kasvua ei saavutettu. Muissa ulkoisissa tuotoissa on mm. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston BioMag-laboratorion rahoitusosuus, hankintasopimuksiin liittyviä toimittajien sakkomaksuja sekä käyttöomaisuuden myyntituottoja. 292

23 HUS-Kuvantaminen TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) Poikkeama % (1 000 euroa) Muutos % TA / Edellinen vuosi , ,5 Henkilöstökulujen muutos ilman tupa-vaikutusta ,9-1,1 % 1 751,9 1,4 % Tulospalkkiot 191,3 0,2 % 125,6 0,1 % Tietohallinnon veloitukset 426,6 0,3 % 942,8 0,8 % Aineet tarvikkeet ja tavarat 1 575,1 1,3 % -367,5-0,3 % Tilakeskuksen vuokrat -88,5-0,1 % 682,5 0,6 % Muut toimintakulut 619,4 0,5 % 1 200,5 1,0 % Poistot -272,9-0,2 % -399,5-0,3 % TP ,7 0,8 % ,7 3,2 % Henkilöstökulut toteutuivat suunniteltua alhaisempina mm. koska vuoden alussa toteutunutta PACStukihenkilöstön siirtymistä Tietohallintoon ei ollut otettu huomioon talousarviossa. Tietohallinto tuottaa jatkossa vastaavat palvelut, minkä johdosta palveluiden veloitukset kasvoivat. Tietohallinnon kustannukset nousivat myös mm. Windows-päivityksen johdosta. Marian sairaalassa olleen magneettilaitteen rikkouduttua ja uuden Malmin sairaalan valmistumisen viivästyttyä jouduttiin sairaanhoidon palveluiden turvaamiseksi ostamaan magneettitutkimuksia yksityissektorilta. Apteekkitarvikkeiden ostot kasvoivat tutkimusmäärien mukaisesti. Lääkintätekniikan edelleen välitettävät huoltopalvelut lisääntyivät. Tilakeskuksen veloittamien sisäisten vuokrien kasvu oli huomattava. Korotus perustui HUS:n vahvistettuun kiinteistö- ja toimitilapolitiikkaan ja sen mukaisiin uusiin sisäisen vuokran määräytymisperiaatteisiin. Käytössä olevaa tilamäärää on pyritty karsimaan vuokrien nousun hillitsemiseksi. Leasingvuokrat nousivat kahden investointiohjelman mukaisen leasinglaitteen hankinnan johdosta. Näiden maksut kuitenkin käynnistyvät talousarvioon varattua myöhemmin. Rahoitustilanne Liikelaitos on lyhentänyt investointilainaa lainasopimuksen mukaisesti ,42 eurolla, uutta lainaa ei nostettu. Rahoitustilanne on vuoden aikana ollut hyvä. Kone- ja laiteinvestoinnit Meilahden sairaalan röntgenin TT-laitteiston hankinta vietiin loppuun helmikuussa Kyseinen investointi oli jaettu vuosille 2013 ja Sekä laitehankinta että tilaremontti vietiin läpi aikataulussa, mutta laitteen täysipainoinen käyttöönotto viivästyi hieman. Tämän vuoksi laitetoimittaja maksoi HUS- Kuvantamiselle viivästyssakkoa. Kokonaisuutena hanke ylitti määrärahavarauksen ennakoitua suuremmista tilaremonttikustannuksista johtuen. Myös Meilahden sairaalan isotooppiyksikön SPET-TT-laitteiston hankinta oli jaettu vuosille 2013 ja Sekä laitehankinta että tilaremontti etenivät aikataulussa ja laite otettiin käyttöön helmikuussa Kokonaisuutena hanke alitti määrärahavarauksen. Jorvin sairaalan 3.0 T magneettikuvauslaitteiston hankinta toteutettiin keväällä Laitetilojen remontti ja laiteasennus toteutettiin kesällä ja syksyllä 2014 ja laitteisto vastaanotettiin lokakuussa Hanke eteni aikataulussa, mutta ylitti hieman määrärahavarauksen. Jorvin sairaalan vanha 1.5 T magneettikuvauslaitteisto siirrettiin Porvoon sairaalaan. Meilahden sairaalan röntgeniin hankittiin uusi angiografialaitteisto. Laitteistolle remontoitiin uudet tilat angio-osastolle. Tilaremontti viivästyi tavoiteaikataulusta ja laite otettiin käyttöön joulukuussa Kokonaisuutena hanke alitti määrärahavarauksen. 293

24 HUS-Kuvantaminen Malmin sairaalan uudistus valmistui vuonna 2014 ja itse kiinteistö otettiin käyttöön loppuvuonna. Malmin sairaalaan hankittiin uusi magneettikuvauslaitteisto sekä TT-laitteisto. MK-laitteisto hankittiin leasing-rahoituksella ja TT-laitteisto investointihankintana. Malmin sairaalan avaaminen viivästyi suunnitellusta, joten myös laitteistojen vastaanotto siirtyi suunnitellusta. Laitteistot otettiin rajoitetusti käyttöön syyskuussa 2014 ja niiden täysipainoinen käyttö alkoi marraskuussa 2014, kun röntgenosasto pääsi muuttamaan Malmille. TT-laitteiston hinta alitti budjettivarauksen selvästi ja MK-laitteistokin jonkin verran. Vuoden 2014 aikana hankittiin myös rekkaan sijoitettu liikuteltava MK-laitteisto. Hankinnassa käytettiin leasingrahoitusta. Hankintahinta alitti merkittävästi budjettivarauksen. Vuoden 2014 pieninvestointien hankeohjelmassa toteutettiin 33 investointia, jotka saatiin yhtä lukuun ottamatta vietyä läpi vuoden 2014 aikana. Jorvin magneettikuvauslaitteen siirto Porvoon sairaalaan jäi kesken, koska Porvoon sairaalan röntgenin MK-tilojen remontti viivästyi suunnitellusta toteutusajasta. Tilojen piti alun perin valmistua toukokuussa Tällä hetkellä näyttää siltä, että magneettikuvaustoiminta pääsisi alkamaan Porvoon sairaalassa maaliskuussa Varsinainen MK-laitteiston siirto ja asennus tehtiin joulukuussa Investoinnit TA 2014 TP 2014 Poikk. (1 000 euroina) TOT -TA Vähintään 500 te hankkeet yhteensä Pienet, alle 500 te hankkeet yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Leasingrahoitettavat laitehankinnat Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus 87 % 85 % 86 % 1,2 % -1,1 % henkilöstömäärästä - Työssäolo-% 74 % 76 % 0,0 % 2,7 % - Henkilötyövuoden hinta 71,5 75,4 72,2-4,2 % 1,0 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 88 % 85 % 88 % 3,5 % 0,0 % - Perehdyttämisen toteutuminen 3,8 4 3,8-5,0 % 0,0 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 8,7 % 12 % 10,7 % -10,8 % 23,0 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 78 % 85 % 79 % -7,1 % 1,3 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 68 % 85 % 71 % -16,5 % 4,4 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,23 4,3 4,22-1,9 % -0,2 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus 97 % 80 % 91 % 13,8 % -6,2 % henkilöstöstä Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,1 4,1 4,1 0,0 % 0,0 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 12, ,2-5,7 % 5,6 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,4 2,5 3,6 44,0 % 5,9 % 294

25 HUS-Kuvantaminen Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Rekrytointi on jonkin verran helpottunut kaikissa ammattiryhmissä, mutta erityisesti hoitohenkilöstön saatavuus on parantunut. Henkilöstösuunnitelmassa tavoiteltu kuuden radiologin rekrytointitavoite ylittyi yhdellä. Tämä oli erittäin positiivinen tilanne, koska rekrytointi saatiin kohdennettua aiemmin hankalasta rekrytointitilanteesta kärsineeseen Porvoon sairaalaan ja vuokratyövoiman käytöstä voitiin luopua Porvoon yksikössä. Radiologiaan erikoistuvien lääkäreiden lisävakanssien perustaminen siirrettiin toteutettavaksi vuoden 2015 talousarvion puitteissa. Erikoistuvien määrän lisäämiselle kohdentunut tarve vaati suuremman työn yliopiston puolelta, jotta koulutuksen jakautuminen saatiin muutettua siten, että suurempi osuus erikoistumisesta voidaan tehdä reuna-alueilla. Tämä lisää mahdollisuuksia erikoistuvien määrän kasvattamiseen. Hoitohenkilöstön rekrytointitilanne on parantunut selkeästi ja osaavan työvoiman saatavuus on hyvä. Resursointitilanne parantui ilahduttavasti Tammisaaren yksikönkin osalta, jonne saatiin rekrytoitua ennakoitua paremmin hoitohenkilöstöä. Magneettirekkatoiminnan ylläpitäminen on vaatinut suunniteltua enemmän resursointia lisääntyneen kysynnän vuoksi samoin kuin magneettijononpurun lisääminen. Loppuvuodesta alkanut lasten traumapäivystys lisäsi resursointitarvetta yövuoroon hoitohenkilöstön osalta. Kliinisen neurofysiologian osa-aikainen professuuri ei toteutunut vuoden 2014 aikana. Henkilöstörakenteen muutostarve Radiologien rekrytointi työn määrän kasvaessa Radiologiaan erikoistuvien lääkäreiden lisätarve Tutkimuksen vahvistaminen Hoitohenkilöstön tarpeen kasvu tutkimusvolyymin kasvaessa KNF professuurin sivuvirka Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteutuminen Radiologien rekrytointi (+6) Radiologeja rekrytoitiin 7. Erikoistuvien virkojen perustaminen (+4) Siirrettiin 2015 alkuun Tutkijalääkärikäytännön luominen Siirrettiin tarkasteltavaksi vuodelle 2015 Hoitohenkilökunnan rekrytointi (radiologia + 3) Rekrytoitu uusia 8 toiminnan muutosten vuoksi Osa-aikainen professuuri Ei toteutunut 295

26 HUS-Kuvantaminen TP 2014/TA 2014 Henkilötyövuodet HTV Poikk. % Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,4 499,0 199,4 200,0 21,0 PACS henkilöstön siirtyminen Tietohallintoon -5,6-0,6 % -5,6 Avoimien vakanssien täyttäminen 17,3 1,9 % 5,5 2,4 9,4 Hoitovapaat, tutkimusvapaat 2,3 0,3 % 3,1-0,8 Magneettien jononpurun lisääminen 4,2 0,5 % 4,2 TP ,6 2,0 % 511,8 201,8 203,8 20,2 TP 2014/TP 2013 Henkilötyövuodet HTV Poikk. % Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,2 497,5 195,5 209,5 19,6 PACS henkilöstön siirtyminen -5,6-0,6 % -5,6 Tietohallintoon Avoimien vakanssien täyttäminen 14,7 1,6 % 7,8 5,5 0,2 1,2 Erilaisten vapaiden ja poissaolojen muutos 1,5 0,2 % 1,6 0,8-0,3 Magneettien jononpurun lisääminen 4,9 0,5 % 4,9 TP ,7 1,7 % 511,8 201,8 203,8 20,2 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstökustannukset alenivat kaikilla vastuualueilla talousarvioon verrattuna, vaikka toimintaa jouduttiin resursoimaan joiltain osin enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Kuitenkin liikelaitoksen henkilöstöä koskeva kokonaiskustannus on pienentynyt talousarvioon verrattuna -1,8 %. Radiologian vuokratyövoiman käyttöä on jatkettu vuonna 2014 natiivisaneluiden jononpurkutyössä sekä yleisradiologian päivätyössä. Päivätyösopimus kilpailutettiin uudelleen ja toimittajan vaihtuminen aiheutti huomattavia resursointiongelmia, mikä näkyi yksiköiden sanelukuormien kasvamisena. Syksyn 2014 aikana tilanne saatiin parantumaan, mutta edelleen vuokratyövoiman käytössä on saatavuusongelmia yleisesti kasvaneen kysynnän vuoksi. KNF ja KFI joutuvat myös ostamaan vuokralääkäripalvelua palvelutuotannon turvaamiseksi, mutta vähäisemmässä määrin kuin radiologiassa. Henkilöstön osaaminen Vuonna 2014 HUS-Kuvantamisessa suoritti ohjattua harjoittelua noin 250 röntgenhoitaja-, bioanalyytikko- ja sairaanhoitajaopiskelijaa. Sonografer-koulutus HUS-Kuvantamisen täydennyskoulutuksena käynnistyi tammikuussa Koulutuksessa on neljä röntgenhoitajaa radiologian vastuualueelta ja yksi laboratoriohoitaja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueelta. Radiologien osaamiskartoituksen avulla on määritelty tarkemmin suppeiden erikoisosaamisalueiden osaajat ja tähän erikoisaamisen kouluttautumisen ohjaamiseen on saatu tukea aineiston avulla tunnistamalla osaamisalueiden tarpeita. 296

27 HUS-Kuvantaminen KNF:n hoitohenkilöstön osaamiskartoitus toteutettiin vastuualueen henkilöstöön kuuluvana opinnäytetyönä. Osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään vastuualueella perehdytyksen ja täydennysopiskelun kohdentamisessa ja yhdenmukaistamisessa. HUS-Kuvantamisessa panostetaan opiskelijaohjaustoimintaan järjestämällä koulutusta ohjaajille. Olimme järjestämässä HUS:n kolmipäiväistä opiskelijaohjaajakoulutusta sekä Opiskelijavastaava tapaamisen. Lisäksi HUS-Kuvantamisella on oma yhden päivän pituinen opiskelijaohjaajakoulutus Lääkintätekniikassa toteutettiin uuden asiakaspalvelumallin (help desk-toiminto) tueksi asiakaspalvelukoulutus, johon osallistui lähes kaksikymmentä henkilöä. Liikelaitoksen esimiehille järjestettiin esimieskoulutusta Journey-koulutuskonseptin avulla. Koulutus oli kaikille vastuualueille yhteinen ja se koettiin hyvin esimiestyötä tukevana. Koulutus käsitti kahden päivän intensiivisen koulutusjakson keväällä, palautetilaisuuden syksyllä sekä Johda ihmistä kirjan koulutuksen aiheeseen liittyen. Lisäksi vastuualueiden esimiehiä osallistui JOKO-koulutukseen, joka päättyi vuonna Tärkeimmät osaamisalueet Radiologian suppeiden erikoisosaamisalueiden kartoitus Bioanalyytikkojen osaamiskartoitus Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Kartoitus toteutettu, ohjausta on kyetty kehittämään; toimenpide toteutunut 100 %. KNF:n bioanalyytikkojen osaamiskartoitus on toteutettu 100 %, perehdytysohjeet yhtenäistetty Työhyvinvointi ja työsuojelu Jatkuvalla ja tiiviillä yhteistyöllä esimiesten kanssa on kyetty alentamaan liikelaitoksen varhe-maksuja jo useana vuonna peräkkäin. Esimiehet ovat kiinnittäneet huomiota edelleen työaikasuunnitteluun ja hyvin laajasti työvuorot kyetään suunnittelemaan henkilöstön toiveita ja tarpeita huomioiden. Työkyvyntukiprosessien keinot ovat tuttuja ja niitä hyödynnetään aktiivisesti. Vuoden 2014 työolobarometrin tulokset eivät ole merkittävästi muuttuneet verrattuna edelliseen vuoteen. Tulokset olivat edelleen parempia kuin HUS-tasolla keskimäärin. Johtamis-, esimies-, vuorovaikutus-ja ergonomiaindeksi ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Työn haasteellisuus-, työkyky-, ylikuormitus- ja ammatillinen itsetunto indeksi laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Häiriötekijäindeksi pysyi samalla hyvällä tasolla. Indeksien osa-alueista; Työilmapiiri, esimiehen palautteen antaminen ja samoin esimiestyön laatua kuvaava indeksi kehittyivät positiiviseen suuntaan. HUS-Kuvantamisen työhyvinvoinnin teemana oli Lepo ja palautuminen. Yhteensä työsuojelu-ja työhyvinvointikoulutuksia pidettiin 5 kpl. Lisäksi saatiin HUS:n potilassiirtokoulutus räätälöityä HUS- Kuvantamisen työntekijöille. Työsuojelu-ja työhyvinvointiasiat käsiteltiin työsuojelujaostossa, yhteistyötoimikunnassa sekä johtoryhmässä. Säännöllisillä riskien arvioinneilla, työturvallisuuskierroksilla ja turvallisuustuokioilla kehitettiin työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Riskien arvioinnin psyykkisen ja sosiaalisen kuormittumisen kysely tehtiin ennen työpaikkaselvityskäyntejä. Kemikaaliasiat olivat esillä koulutuksissa ja työpaikat saivat opastusta uuden kemikaalilain mukaiseen kemikaaliluettelon käyttöön. Työturvallisuuskierroksia pidettiin säännöllisesti työyksiköissä. Johdon, työterveyshuollon ja työsuojelun tapaamisessa tarkasteltiin työn riskejä ja kuormitustekijöitä sekä niihin liittyviä toimintasuunnitelmia terveellisten ja turvallisten työolojen kehittämiseksi. 297

28 HUS-Kuvantaminen TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Diagnostisten tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,27 euroa siirretään HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. HUS-Kuvantamisen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN JOHTOKUNTA HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen johtokunnan nimi oli vuonna 2014 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta. Liikelaitoksen johtosääntöä muutettiin lukien siten, että johtokunnan nimi on jatkossa Diagnostisten palveluiden johtokunta. Johtosääntö pysyi muutoin ennallaan. Johtokunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa. Johtokunnan esittelijänä HUS-Kuvantamisen asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jyrki Putkonen. 298

29 HUS-Kuvantaminen TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-KUVANTAMINEN, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,71 Palvelujen ostot , , , ,60 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,58 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , , , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,11 Muut kulut , ,44 Muut toimintakulut , ,55 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä , ,36 Muut rahoitustuotot 1 836,27 649,27 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut , ,79 Korvaus peruspääomasta , ,12 Muut rahoituskulut -44,24-53,50 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,78 Tilikauden +yli/-alijäämä , ,18 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,08 2,05 3,08 5,09 4,05 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 1,95 1,89 2,74 4,55 3,53 Voitto, % 0,01 0,02 0,18 0,58 0,40 299

30 HUS-Kuvantaminen Tase HUS-KUVANTAMINEN, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,19 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,19 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,19 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,69 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,61 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,67 Muut saamiset , ,91 Siirtosaamiset , ,56 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,08 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,46 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,18 Oma pääoma yhteensä , ,72 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 Pakolliset varaukset yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kuntayhtymältä , ,61 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,61 Lyhytaikainen Lainat kuntayhtymältä , ,42 Ostovelat , ,26 Muut velat , ,06 Siirtovelat , ,75 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,49 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 40,60 39,50 37,51 40,02 41,75 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,05 18,39 21,83 21,78 22,96 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,3 Lainakanta , , , , , ,7 300

31 HUS-Kuvantaminen Rahoituslaskelma HUS-KUVANTAMINEN, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,96 Poistot ja arvonalentumiset , ,60 Rahoitustuotot- ja kulut , ,78 Tulorahoituksen korjauserät 0, ,00 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,78 Investointien rahavirta Investointimenot , ,64 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,58 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,72 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle , ,42 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,53 Saamisten muutos muilta , ,58 Korottomien velkojen muutos muilta , ,35 Rahoituksen rahavirta 9 073, ,72 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 99,87 145,27 75,57 106,42 141,55 Lainanhoitokate 763,54 800,30 756,73 743, ,21 Kassan riittävyys (pv) 23,25 29,29 27,97 31,61 30,03 Quick ratio 0,60 0,65 0,60 0,70 0,72 Current ratio 0,60 0,65 0,60 0,70 0,72 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 2 738, , ,4 301

32 HUS-Kuvantaminen TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta , ,49 josta sisäinen myynti , ,29 ulkoinen myynti , ,20 jäsenkunnille , ,42 muille , ,78 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,34 Erityisvaltionosuus , ,93 Muut myyntituotot , ,13 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,89 MAKSUTUOTOT , ,20 TUET JA AVUSTUKSET , ,42 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,66 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,17 302

33 HUS-Kuvantaminen Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset LIITE 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset , ,00 Muut varaukset , ,00 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut toimintatuotot Muut myyntivoitot 0, ,00 Myyntivoitot yhteensä 0, ,00 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , ,07 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , ,60 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,78 0, ,78 Siirrot erien välillä , , ,36 0,00 Hankintamenosiirrot 0, ,80 0, ,80 Tilikauden poisto , ,05 0, ,91 Kirjanpitoarvo , , , ,78 Investointimenojen lisäykset eivät sisällä HUS-kuntayhtymän sisällä tapahtuvia sisäisiä investointihankintoja. HUS-Kuvantamisella sisäisiä investointihankintoja 5 786,80 euroa. LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ,64 55,00 Saamiset yhteensä ,64 55,00 303

34 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät HUS-Kuvantaminen Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Vuosi 2014 Vuosi 2013 EU-tuet ja avustukset , ,69 Muut tulojäämät ,12 421,87 Tulojäämät yhteensä , ,56 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,56 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,08 Peruspääoma , ,08 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,46 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,46 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,18 Oma pääoma , ,72 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus , ,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä , ,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,32 Yhteensä , ,32 Vieras pääoma yhteensä , ,32 304

35 HUS-Kuvantaminen LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät LIITE 44 Leasingvastuiden yhteismäärä (KPA 2:7.2 2-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,33 Korkojaksotukset 9 061, ,85 Muut menojäämät , ,57 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,75 Siirtovelat yhteensä , ,75 Sopimusvastuut LIITE 47 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (KPA 2:7.2 5-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut , ,33 Myöhemmin maksettavat leasingvastuut , ,08 Yhteensä , ,41 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Sopimusvastuut Vuokravastuut , ,63 Sopimusvastuut yhteensä , ,63 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain LIITE 49 Henkilöstökulut Lukumäärä Lukumäärä Lääkärit Hoitohenkilökunta Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,46 Henkilöstökulut yhteensä , ,46 305

36 HUSLAB liikelaitos HUSLAB liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) -HUSLABin palvelut yhteensä (lkm) ,3 % 2,0 % -HUSLABin palvelut yhteensä (euroa) ,5 % 2,9 % Hinnanmuutos-% (tilaajittain) -kaikki palvelut/suoritteet (HUS org.) 8,89 8,91 8,96 0,52 % 0,79 % tavoite: max +0,27% > TP2013 -laboratoriosuoritteet (HUS org.); ei verituottei- 7,68 7,70 7,74 0,49 % 0,76 % ta, ei perinnöllisyyslääketieteen vastaanottoa tavoite: max +0,27% > TP2013 -kaikki palvelut/suoritteet (tilaajat yht); 7,60 ei tav. 7,67-0,88 % -laboratoriosuoritteet (tilaajat yht); ei verituottei- 6,83 ei tav. 6,89-0,82 % ta, ei perinnöllisyyslääketieteen vastaanottoa Hoitotakuu -Jonotusaika perinnöllisyyslääketieteen vastaan- 100 % 100 % 97,5 % -2,5 % -2,5 % otolle. Tavoite: 100 % hoitotakuun (alle 6kk.) mukaisessa jonotusajassa -Lähetteiden käsittelyaika (ulk. / elektiiviset) 5,0 % 5,0 % 1,0 % -80,0 % -80,0 % (yli 21 vrk. käsittelyajan vievien lähetteiden osuus -%). Tavoite: alle kum 1-12/2013 tason Palveluiden saatavuus/palvelutaso -Odotusaika perusterveydenhuollon näytteen- 80,2 80,0 85,1 6,3 % 6,0 % ottopisteisiin (alle 30 min.odottaneiden osuus) -Odotusaika sairaalalaboratorioiden näytteen- 85,9 80,0 87,7 9,6 % 2,1 % ottopisteisiin (alle 30 min.odottaneiden osuus) tavoite molemmissa: väh. 80% < 30 minuutissa -Keskeisten laboratoriotutkimusten vastausaika; tavoite: vastattu tavoite-ajassa (väh %) kemia ja hematologia (tavoite 85%) 83,4 85,0 87,4 2,8 % 4,8 % patologia (tavoite 80%) 80,1 80,0 80,4 0,4 % 0,4 % genetiikka (tavoite 90%) 96,9 90,0 97,3 8,1 % 0,4 % Tuottavuus -kaikki suoritteet (lkm)/htv , , ,0-0,9 % 1,5 % tavoite (TA2014): väh. 1,4% suurempi kuin TA2013 -HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot 2,47 2,40 2,49 3,7 % 0,9 % tavoite (TA2014): väh. 1,4% suurempi kuin TA2013 -Yhden suoritteen toimintakulut 6,80 7,00 6,92-1,1 % 1,7 % tavoite (TA2014): max. 0,9% suurempi kuin TA2013 Talous / Henkilöstö -Henkilötyövuoden hinta (euroa) ,6 % 1,8 % tavoite: max. 1,4% suurempi kuin TP

37 HUSLAB liikelaitos Sitovat tavoitteet 2014 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP Tilikauden tulos *) ,5 % -23,1 % - Tuottavuustavoite-% ; vertailuarvo TA ,0 % 2,0 % 5,2 % (HUSLAB:n tuotannon arvo / palkat ja palkkiot) - Hintatason muutos-% (tav. max +0,27 % 8,89 8,91 8,96 0,5 % 0,8 % korkeampi kuin TP 2013 (ka./, HUS org. tilaajat) - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia Tuotannon arvo / palkat ja palkkiot -mittari kuvaa parhaiten HUSLABin tuotannon kehitystä, koska se huomio sekä tuotannon volyymin että suoritteiden vaativuuden muutoksen ja selvästi merkittävimmän toimintakuluerän (henkilöstökulut) kehityksen. Vuoden 2014 korkea tuottavuusprosentti on osin seurausta jo vuoden 2013 korkeasta tuottavuusluvusta, sillä TA 2014 tavoitearvot on laskettu ohjeiden mukaisesti vuoden 2013 talousarviolukuihin pohjautuen. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 153,6 158,5 159,7 0,8 % 4,0 % - Sisäinen myynti 86,3 91,3 90,5-0,8 % 4,9 % - Ulkoinen myynti 67,4 67,4 69,4 3,0 % 3,0 % - Toimintatuotot yhteensä 153,7 158,7 160,0 0,8 % 4,1 % - Toimintakulut 152,0 156,6 158,4 1,2 % 4,2 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 5,1 0,4 3,9 879,4 % -23,2 % - Asiakashyvitykset netto -5,1-3,9 0,0 % -23,2 % - Tilikauden tulos 0,0 0,4 0,0-92,4 % -26,0 % Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet 1 233, , ,5 2,6 % 0,5 % Henkilötyövuoden hinta , , ,95-2,6 % 1,8 % 307

38 HUSLAB liikelaitos OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta Laboratorioliikelaitos HUSLAB on Suomen suurin kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaja. HUSLABin pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUS:in kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto. HUSLAB tuottaa laboratoriopalveluita viidellä laboratoriolääketieteen erikoisalalla: kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, patologia, genetiikka ja kliininen farmakologia. Lisäksi HUSLAB tarjoaa näytteenottopalvelua yli 70 toimipisteessä. Laboratorioiden lisäksi HUSLABiin kuuluivat vuoden 2014 loppuun saakka myös genetiikan vastaanottotoiminta ja valtakunnallista neuvontapalvelua tarjoavat Myrkytystietokeskus ja Teratologinen tietopalvelu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Helsingin yliopisto rakennuttaa Meilahden sairaala-alueelle uuden laboratoriorakennuksen, jonka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vuokraa HUSLABin käyttöön. Rakennus valmistuu vuonna Uuden toimitalon suunnittelu- ja rakennustyö jatkuivat vuonna 2014 yhteistyössä talon rakennuttavan Helsingin yliopiston kanssa. Uudisrakennukseen siirtymisen valmistelu ja sitä tukevat lean-prosessienkehittämishankkeet jatkuivat. Uudisrakennuksen ympärivuorokautisesti toimivan automaatiolaboratorion ja HUSLABin 10 alueellisen sairaalalaboratorion kliinisen kemian analytiikan laitteiston uusimiseksi ja toiminnan parantamiseksi toteutettiin mittava hankinta, johon liittyvät laiteasennukset ja käyttöönottoprojektit toteutetaan vuosina HUSLAB valmisteli myös vuonna 2015 käynnistyvää uuden laboratoriotietojärjestelmän käyttöönottoa. Uuden toimitalon suunnittelun ohella toiminnan kehittämistä suunnattiin nykyisissä tiloissa tapahtuvan toiminnan parantamiseen useassa perusterveydenhuollon toimipisteessä, Meilahden patologian laboratoriossa, kliinisen kemian laboratorioissa ja mikrobiologian laboratoriossa. HUSLABin omien hankkeiden lisäksi lean-prosessin kehittämistä toteutettiin myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa. HUSLABin palveluiden kysyntä kasvoi edelleen huolimatta HUS:n sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien kanssa toteutetusta palveluiden käytön seurannasta ja ohjaamisesta. Vaikka palveluiden kysyntä kasvoi, palveluiden saatavuutta kuvaavat mittarit kehittyivät suotuisasti ja toteutuivat tavoitteiden mukaisina. Potilastyytyväisyys säilyi erinomaisella tasolla. Suoritemäärien kasvusta huolimatta toimintakulujen kasvu oli maltillista. Erityisesti henkilöstökulujen hallinta onnistui mm. tiiviin henkilöstökulujen seurannan ja sijaisten käytön ohjaamisen kautta. Tutkimustyö, opetus ja tuotekehitys jatkuivat aktiivisina. Lisäksi HUS, Helsingin yliopisto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri päättivät perustaa yhteisen biopankin, joka tulee toimimaan vuodesta 2015 alkaen HUSLABissa. Tulevaisuuden näkymät Porvoon terveyskeskuksen laboratoriotoiminta liittyi osaksi HUSLABia alkaen. Tämän myötä HUSLAB tuottaa laboratoriopalvelut HUS:n sairaaloiden lisäksi kaikille HUS:n jäsenkunnille. Kuntalain muutos rajoittaa HUSLABin toimintaa kilpailluilla markkinoilla vuoden 2015 alusta alkaen. Vuonna 2014 myynti HUS:n ja HUS:n jäsenkuntien ulkopuolelle muodosti noin 9,5 % HUSLABin myyntituotoista (sisältää Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun sekä genetiikan vastaanottotoiminnan ulkoiset tuotot). Tästä myynnistä merkittävä osa suuntautui HYKS-ervan sairaanhoitopiireille ja muille sairaanhoitopiireille. HUSLABin yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien laboratorioorganisaatioiden kanssa jatkuu Terveydenhuoltolain mukaisin sairaanhoitopiirien välisin sopimuksin. 308

39 HUSLAB liikelaitos HUSLABin uusi toimitalo Meilahdessa valmistuu vuonna 2015 ja toiminta uudisrakennuksessa käynnistyy vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudisrakennus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää aiemmin useaan eri Meilahden alueen kiinteistöön pirstoutuneen laboratorioanalytiikan yhteen kiinteistöön. Hankkeella tavoitellaan toiminnallista hyötyä päällekkäisten toimintojen karsimisen ja laboratoriotoimintaa tukevien tilojen kautta sekä taloudellista säästöä automaatioasteen kasvun, synergiaetujen ja eri työpisteiden henkilöstön yhteistyön kautta. Uudisrakennuksen odotetaan parantavan myös henkilöstön tyytyväisyyttä nykyaikaisten tilojen, toimivien prosessien ja parantuneen ergonomian myötä. Laboratorion siirtyminen aiempaa etäämmälle sairaalakiinteistöistä asettaa kuitenkin haasteen palvelunopeuden ja asiakastyytyväisyyden säilyttämiselle. Tämä pyritään varmistamaan toimivien prosessien myötä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUSLAB on kuntayhtymän laboratorioliikelaitos, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan HUS:n hallintosääntöä ja muuta HUS-tason ohjeistusta sekä Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtosääntöä ja HUSLABin pysyvää toimintaohjetta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty liikelaitoksessa asianmukaisesti. Toimitusjohtajan hankintavaltuuksia ja henkilöstöhallinnollisia päätöksentekovaltuuksia on delegoitu toimitusjohtajan alaiselle henkilöstölle pysyvässä toimintaohjeessa ja toimitusjohtajan erillisillä viranhaltijapäätöksillä. Hallinnon ja talouden sisäinen valvonta kattaa päätöksentekomenettelyn, sopimukset, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja hankintatoimen. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä sisäisen valvonnan hoitamisesta ohjeiden ja säädösten mukaisesti. HUS:n hallitus, Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta ja sisäinen tarkastus valvovat ja arvioivat HUSLABin riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessin riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Liiketoimintaa seurataan koko liikelaitosta kattavalla toiminnan ja talouden raportoinnilla. Raportit ja ennusteet laaditaan soveltuvin osin kuukausittain tai neljännesvuosittain ja käsitellään Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokouksissa ja HUSLABin johtoryhmän kokouksissa. Kuukausiraportit kattavat talous-, tutkimusmäärä- ja henkilöstölukujen toteumat sekä myös näistä johdettuja mittareita. Vastuualueet raportoivat toiminnastaan säännöllisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Johtoryhmä käsittelee kunkin vastuualueen toimintaa erillisessä seuranta- ja suunnittelukokous kaksi kertaa vuodessa. Seurantaa suoritetaan organisaation eri tasoilla. Havaituista poikkeamista tavoitteisiin raportoidaan johtoryhmälle ja johtokunnalle. Toiminnan ja talouden seurannassa käytettävien tietojärjestelmien luotettavuutta arvioidaan säännöllisesti. HUSLABissa on kattava laadunhallintajärjestelmä. HUSLABia perustettaessa asetettu tavoite yhtenäisestä toiminta- ja laatujärjestelmästä on toteutettu. HUSLAB on Euroopan suurin kaikki laboratoriolääketieteen erikoisalat ja näytteenoton kattava kansainvälisten akkreditointistandardien vaatimukset täyttävä laboratorio. HUSLAB toteuttaa toiminnassaan HUS-yhtymän riskienhallintapolitiikkaa konsernin varautumis- ja riskienhallintatoimen ohjauksessa. HUSLABin operatiivisten riskien hallinnasta vastaa HUSLABin johtoryhmä HUSLABin Poikkeustilanteisiin varautumisen johtoryhmän tukemana. Vuonna 2014 jatkettiin toimintaa ja toimintaympäristöä uhkaaviin riskeihin varautumista ja ennaltaehkäisyä. HUSLABin suurimmat operatiiviset riskit liittyvät laboratoriopyyntöjen ja tulosten välityksessä käytettävien tietojärjestelmien toimivuuteen, keskeisten analysaattoreiden käyttövarmuuteen, laboratoriotoimipisteiden kiinteistöjen turvallisuuteen ja henkilöstön saatavuuteen. Riskienhallinnan ja varautumisen tavoitteiden toteutumista arvioitiin vuonna 2014 sisäisissä auditoinneissa sekä vastuualuetason ja liikelaitoksen johdon suorittamissa johdon katselmoinneissa. Lisäksi vuonna 2014 poikkeustilanteisiin varautumisen johtoryhmä jatkoi poikkeustilanteisiin varautumisen koordinointia ja valmisteli uusia poikkeustilanneharjoituksia. 309

40 HUSLAB liikelaitos VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Tuottavuustavoitteen euromääräinen toteutuminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoite (1000 euroa) Toteuma Tavoite (1 000 euroa) Toteuma Tavoite (htv) 1 Henkilöstökulut Työaikajärjestelyt, työvuorojen suunnittelu, täyttölupa tav. -8 htv, menettely -> lisätöiden vähentäminen, keikkalaisten vähentäminen, lomapalkkavelan vähentäminen / Toteuma ennen tulospalkkiovarauksia euroa huolimatta voimakkaasta tuotannon kasvusta, / Tavoite toteutui ei tot. 2 Ulk. palv. ostot Käyttökorvaus-/ tutkimuskapasiteettikulut, sairaanhoi dolliset palvelujen ostot, ATK-palvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut / tuotantovolyymin kasvaessa myös säästömahdollisuudet vähenevät /Tavoite ei euromääräisesti toteutunut (Palveluiden kysyntä ja siten myyntituotot ennen asiaskahyvityksiä ylittivät budjetin euroa) 3 Ulk. ainekulut Lääkkeet ja hoitoravikkeet (veri- ja verivalmisteet, labora toriotarvikkeet), kalusto- ja muut kestokulutushyödykkeet / tuotantovolyymin kasvaessa myös säästömahdollisuudet vähenevät /Tavoite toteutui 4 Ulk. muut toimintakulut Vuokrat / Tavoite ei toteutunut TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Yllä kuvatut euromääräiset tuottavuustavoitteet täyttyivät neljästä tavoitteesta kahden osalta. Syy siihen, että ulkoisia palveluiden ostoja koskevaa tavoitetta ei saavutettu, oli tuotannon volyymin (ja siten myyntituottojen) toteutuminen merkittävästi talousarviota korkeampana. Tuotannon kasvu heijastui erityisesti volyymisidonnaisiin toimintakuluihin. 310

41 HUSLAB liikelaitos Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet (1-7) Tavoitteet ja toimenpiteet /1 Tavoite 2014 Toimenpide Mittari euroa 1 Tuottavuuden parantuminen 1. HUSLABin tuotannon arvo/henkilöstön palkat ja palkkiot 2. suoritteet/htkk (vastuualueittain: PTH, kemia, mikrobiologia, patologia, genetiikan laboratoriotutkimukset) 3. yhden suoritteen toimintakulut (vastuualueittain: PTH, näytteenotto, kemia, mikrobiologia, patologia, genetiikan laboratoriotutkimukset) 1. tavoite: väh. 1,4 % suurempi kuin TA tavoite: väh. 1,4 % suurempi kuin TA tavoite: korkeintaan 0,9 % suurempi kuin TA %: n tuottavuustavoite saavutettiin henkilöstövaikutus (htv) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö: Tuottavuuden parantaminen prosesseja kehittämällä, henkilöstön oikealla mitoittamisella ja kohdentamisella ja kulukehityksen hallitsemisella 311

42 HUSLAB liikelaitos Tavoitteet ja toimenpiteet / 2-4 Tavoite 2014 Toimenpide Mittari euroa 2 Henkilöstökulujen Tavoite toteutui hallinta 3 Sujuvat toimintaprosessit 4 Hoidon oikeaaikaisuus Täyttölupamenettely, 3 kertaa vuodessa tehtävä henkilöstökuluennuste, kokonaisista työntasauspäivistä luopuminen, henkilöstön liikkuvuuden lisääminen, alle 13 pv sijaisten käytön vähentäminen, lisätöiden vähentäminen 1. Laboratoriotutkimusten tulokset ovat oikeaaikaisesti potilasta hoitavan lääkärin käytettävissä 2. Perinnöllisyyslääketiete en vastaanoton jonon hallinta hoitotakuun mukaisesti 3. Jonotusaika perusterveydenhuollon näytteenottopisteissä ja sairaalalaboratorioiden polikliinisissa näytteenottopisteissä Toteutuneet htv:t ja henkilöstökulut talousarvion mukaiset Toteutuneiden hankkeiden lkm 1. Keskeistä toimintaa kuvaavien indeksitutkimus-ten vastausaika: tavoiteaika, jossa 80% vastattu määritellään erikoisaloittain 2. Lähetteiden käsittelyaika ja vastaanoton jonon pituus 3. Arkipäivisin klo 7-11 vähintään 80% potilaista pääsee näytteenottoon 30 minuutissa Tavoite toteutui (toteutuneita hankkeita yht. 7 kpl) 1. tavoite toteutui 2. tavoite ei toteutunut (toteuma 97,5 %; tavoite 100 %) 3. tavoite toteutui henkilöstövaikutus (htv) Yht: -8 htv (laskennallinen TA 2013-TA 2014 (1225 htv-1217 htv), virallinen TA 2013 virheellinen htv:n osalta Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat, henkilöstöpäällikkö Kullakin vastuualueella toteutetaan vähintään yksi uusi leankehittämishanke Vastuualuejohtajat, kehittämispäällikkö Vastuualuejohtajat, vastuuyksiköiden päälliköt 312

43 HUSLAB liikelaitos Tavoitteet ja toimenpiteet / Hoidon vaikuttavuus 7 Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus 8 Korkeatasoinen tutkimus, tuotekehitys ja opetus HaiPro on otettu käyttöön kattavasti kaikissa HUSLABin yksiköissä ja se toimii jatkuvan parantamisen työkaluna. Laboratoriotutkimusten oikean käytön ohjaaminen ja seuranta. Erva-tasoinen lääkäreiden ja akateemisten erityistyöntekijöiden vuoteen 2025 ulottuvan tarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin HUSLABin ja Helsingin yliopiston välisten lääkäreiden yhteisvirkojen kehittäminen tutkimuksen, tuotekehityksen ja opetuksen edellytysten parantamiseksi. HaiPro aktiivisessa käytössä kaikissa vastuuyksiköissä. Säännölliset Tavoite toteutui yhteistyökokoukset HUS:n sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien kanssa. Raportoinnin kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toteutettu vuonna 2014 Suunnitelma kunkin erikoisalan osalta laadittu ja ensimmäiset muutokset virkarakanteeseen toteutettu. Tavoite ei toteutunut Tavoite toteutui Tavoite 2014 Toimenpide Mittari euroa 5 Potilasturvallisuus Tavoite toteutui henkilöstövaikutus (htv) Vastuuhenkilö Vastuualuejohtajat, vastuuyksiköiden päälliköt, kehittämispäällikkö, hallinnollinen oyl, laatuvastaavat, HaiPro-työparit Toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat, vastuuyksiköiden päälliköt, talouspäällikkö Toimitusjohtaja, vastuualuejohtajat, henkilöstöpäällikkö Toimitusjohtaja, vastuualuejohtaj at, henkilöstöpäällikkö 313

44 HUSLAB liikelaitos PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 86,3 91,3 90,5-0,8 % 4,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 67,3 67,2 69,2 2,9 % 2,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 153,6 158,5 159,7 0,8 % 4,0 % Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätösten kuntayhtymän sisäisen myynnin lukuihin vaikuttavat tilinpäätösten yhteydessä HUSLABin sisäisiin myyntituottoihin kohdistetut asiakashyvitykset (TP 2013 asiakashyvitykset sisäisille asiakkaille olivat yhteensä 5,7 milj. euroa ja TP 2014 osalta 4,3 milj. euroa). Kuntayhtymän sisäisessä myynnissä ennen asiakashyvitysten kirjaamista oli vuonna 2014 selvää kasvua palveluiden käytön ohjauksesta huolimatta. HUS:n potilasmäärien kasvu ja lääketieteen kehitys lisäävät laboratoriopalveluiden kysyntää. Ulkoisen myynnin kasvu kohdistui pääosin jäsenkuntamyyntiin näiden kanssa toteutetusta tiiviistä palveluiden käytön seurannasta ja ohjauksesta huolimatta. Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP Fysiologia ,8 % 0,7 % - Genetiikka ,4 % 0,8 % - Kemia ja hematologia ,6 % 1,3 % - Mikrobiologia ,2 % 5,2 % - Molekyylipatologia ,1 % 2,5 % - Muut tutkimukset ,0 % 11,5 % - Näytteenotto ,4 % 3,7 % - Patologia ,8 % 10,9 % - Verituotteet ,3 % -3,2 % KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,3 % 2,0 % Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP Fysiologia ,9 % -2,3 % - Genetiikka ,8 % 4,7 % - Kemia ja hematologia ,8 % 2,0 % - Mikrobiologia ,8 % 2,5 % - Molekyylipatologia ,8 % -1,7 % - Muut tutkimukset ,3 % 6,5 % - Näytteenotto ,2 % 5,0 % - Patologia ,6 % 5,1 % - Verituotteet ,2 % 1,5 % KAIKKI YHTEENSÄ (1 000 euroa) ,5 % 2,9 % 314

45 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014) HUSLAB liikelaitos Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % - Fysiologia , , ,9 - Genetiikka , , ,8 - Kemia ja hematologia , , ,8 - Mikrobiologia , , ,8 - Molekyylipatologia , , ,7 - Muut tutkimukset , , ,1 - Näytteenotto , , ,2 - Patologia , , ,7 - Verituotteet , , ,2 YHTEENSÄ , , ,5 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % - Fysiologia , , ,3 - Genetiikka , , ,5 - Kemia ja hematologia , , ,0 - Mikrobiologia , , ,5 - Molekyylipatologia , , ,7 - Muut tutkimukset , , ,9 - Näytteenotto , , ,0 - Patologia , , ,1 - Verituotteet , , ,5 YHTEENSÄ , , ,9 Palveluiden kysyntä kasvoi edelleen vuonna Palveluiden kysyntää ja tutkimusten käyttöä on seurattu vuonna 2014 yhteistyössä sekä sisäisten asiakkaiden että HUS:n jäsenkuntien perusterveydenhuollon edustajien kanssa. Tavoitteena on ollut varmistaa, että laboratoriotutkimusten käyttö olisi lääketieteellisesti tarkoituksenmukaista. Genetiikan palveluiden kasvun taustalla on genetiikan laboratoriotutkimusten merkityksen kasvu ja toisaalta genetiikan vastaanottopalveluiden parantunut saatavuus. Näytteenoton ja patologian palveluiden kasvun taustalla on mm. vuoden 2014 alusta alkaen HUSLABin toteuttamaksi siirtynyt Helsingin kohdunkaulan syövän seulonta. OPETUS JA TUTKIMUS HUS ja Helsingin yliopisto muodostavat yhdessä Academic Medical Centre Helsingin ytimen. Siten HUSLAB osallistuu yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Haartman-instituutin kanssa aktiivisesti lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoiskoulutukseen. HUSLABin opetus- ja tutkimustoiminnan piiriin kuuluu viisi lääketieteen erikoisalan koulutusohjelmaa, joista 2014 valmistui viisi erikoislääkäriä. Näiden lisäksi HUSLABissa koulutetaan sairaalakemistejä, sairaalamikrobiologeja, sairaalageneetikkoja ja sairaalasolubiologeja. Lisäksi HUSLAB on merkittävä rooli bioanalyytikkoopiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen suorituspaikkana. 315

46 HUSLAB liikelaitos Academic Medical Centre Helsinki tuotti noin 2000 tieteellistä julkaisua vuonna 2014, joista 185:ssa on mukana keskeisellä osalla myös HUSLABin tutkijat. Väitöskirjojen tekeminen on siirtynyt kampuksella pääsääntöisesti Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmiin. Korkeatasoista tutkimustoimintaa heijastaa myös erinomainen menestyksemme kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisessa niin HUS:n jakamassa valtion tutkimusrahassa (ent. EVO-raha) kuin kansallisessa (Suomen Akatemia yms.) ja kansainvälisessä rahoituksessa (EU ja ERC yms.). Vuoden 2014 aikana HUSLAB valmisteli HUS:n, Helsingin yliopiston, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhteistä biopankkia, joka tulee toimimaan vuodesta 2015 alkaen HUSLABin EVO, opetus ja tutkimus -vastuualueella. Biopankin toiminta käynnistyy, kun viranomaiskäsittelyssä parhaillaan käsittelyssä olevat lupahakemukset hyväksytään. Yliopistosairaalan tarvitseman laboratoriopalveluvalikoiman ajan tasalla pitäminen vaatii jatkuvaa tutkimusja kehittämistoimintaa. Siksi tutkimustoiminnan lisäksi HUSLABissa investoidaan kehittämishankkeisiin. Näiden hankkeiden valintaprosessissa painotetaan syntyvien palvelututkimusten lääketieteellisen merkityksen lisäksi niiden taloudellista merkitystä. Vuonna 2014 HUSLABissa oli käynnissä kuusi tuotekehityshanketta, joille toteutunut rahoitus vuonna 2014 oli yhteensä euroa. Lisäksi päätettiin aloittaa uuden sukupolven sekvenointiin ja massaspektrometriatekniikoihin perustuvat, systemaattiset ja pitkäaikaiset tuotekehitysportfoliot. HUSLABilla on merkittävä rooli bioanalyytikko-opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen suorituspaikkana. Lähihoitajaopiskelijoita käy HUSLABissa näytteenoton ja asiakaspalvelu -opintojaksoon liittyvässä käytännön harjoittelussa. Opiskelijaohjauksen painopisteet HUSLABissa olivat opiskelijaohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin osallistuneiden määrän lisääminen, opiskelijaohjausprosessin täsmentäminen ja hyvän vuorovaikutuksen saavuttaminen ohjaussuhteessa. Vuonna 2014 HUSLABissa ohjattiin 25 ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyötä. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,8 % 4,1 % Myyntituotot ,8 % 4,0 % Maksutuotot ,5 % 16,9 % Tuet ja avustukset ,8 % 83,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 52,9 % Toimintakulut yhteensä ,2 % 4,2 % Henkilöstökulut ,3 % 2,7 % Palvelujen ostot ,3 % 12,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % -1,6 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,6 % 6,6 % Toimintakate ,1 % -9,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % 1,2 % Vuosikate ,8 % -10,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % -10,4 % Tilikauden tulos ,4 % -26,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,0 % 4,1 % Sisäiset toimintatuotot 60,6 % 59,6 % 58,9 % 56,1 % 57,5 % 56,6 % Ulkoiset toimintatuotot 39,4 % 40,4 % 41,1 % 43,9 % 42,5 % 43,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 316

47 HUSLAB liikelaitos Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,0 Asiakashyvitysten muutokset ,0-2,7 % 1 491,0 1,0 % Sisäisen myynnin muutos (ennen sisäisiä asiakashyvityksiä) 3 494,0 2,2 % 2 738,0 1,8 % Ulkoisen myynnin muutos 2 165,0 1,4 % 1 680,0 1,1 % Valtion tutkimus- ja koulutusmäärärahan muutos -185,0-0,1 % 230,0 0,1 % Maksutuotot -1,0 0,0 % 9,0 0,0 % Tukien ja avustusten muutos 48,0 0,0 % 90,0 0,1 % Muiden toimintatuottojen muutokset 22,0 0,0 % 7,0 0,0 % TP ,0 0,8 % ,0 4,1 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,0 Asiakaspalautusten muutokset - palveluiden ostot -298,5-0,2 % 322,5 0,2 % Asiakaspal. muutokset - ainekulut -12,5 0,0 % -12,5 0,0 % Asiakaspal. muutokset - muut toimintakulut -56,0 0,0 % 9,0 0,0 % Henkilöstökulusäästöt ennen tulospalkkiovarauksia -16,0 0,0 % 1 637,0 1,1 % Tulospalkkiovaraukset 254,0 0,2 % 254,0 0,2 % Sairaanhoidollisten palveluiden ostot, ulkoiset 432,0 0,3 % 309,0 0,2 % Tutkimuskapasiteetti (käyttökorv.) ulk. palv. ostot 1 244,0 0,8 % 979,0 0,6 % ATK-palvelut, ulkoiset 548,0 0,3 % 350,0 0,2 % Muut ulkoiset palveluiden ostot yht. 50,0 0,0 % 174,0 0,1 % Sisäiset palveluiden ostot yht. ennen asiakaspalautuksia (sis. HUS Logistiikan ja Apteekin palveluihin kirjatut kateosuudet (yht. n. 1,0 milj. euroa) 636,5 0,4 % 2 152,5 1,4 % Veri-ja verivalmisteiden ostot (ulk.) -172,0-0,1 % 204,0 0,1 % Kalusto- ja muut kestokulutushyödykkeet (ulk.) -283,0-0,2 % 49,0 0,0 % Muut ulkoiset ainekulut -124,0-0,1 % -223,0-0,1 % Sisäiset ainekulut yht. ennen asiakaspalautuksia (HUS Logistiikan ja Apteekin ainekuluja siirtynyt palv. ostoihin (kateosuudet yht. n. 1,0 milj. euroa) Muut toimintakulut (kasvua eniten Tilakeskuksen veloituksissa ja Tietohallinnon vuokrissa) -759,5-0,5 % -589,5-0,4 % 383,0 0,2 % 790,0 0,5 % Poistot -177,0-0,1 % -153,0-0,1 % TP ,0 1,0 % ,0 4,1 % Toimintatuotot: HUSLABin palveluiden merkittävästi talousarviota suurempana toteutunut kysyntä johti myyntituottojen selvään talousarvioylitykseen. Kysynnän kasvu kohdistui sekä sisäisiin että ulkoisiin asiakkaisiin. Toimintakulujen selvästi myyntituottoja maltillisempi kasvu mahdollisti huomattavat asiakashyvitykset sisäisille asiakkaille. 317

48 HUSLAB liikelaitos Toimintakulut ja poistot: Voimakkaasti kasvanut kysyntä ei heijastunut suoraan samassa suhteessa toimintakuluihin. Erityisesti henkilöstökulujen hallitsemiseksi toteutetut useat toimenpiteet (tarkennettu sijaisten käytön ohjaaminen, aiempaa parempi työvuorosuunnittelu, täyttölupamenettely, lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen ja tiivis henkilöstökulujen seuranta) auttoivat pitämään henkilöstökulut talousarvion mukaisina kasvaneesta tuotannosta huolimatta. Palveluiden ostojen toteuma on vahvasti riippuvainen tuotannon volyymista. Siten kasvanut laboratoriotutkimusten kysyntä johti palveluiden ostojen kokonaisbudjetin selvään ylitykseen. HUSLABin merkittävimmät ulkoiset palveluiden ostot ovat käyttökorvausperusteiset tutkimuskapasiteettikulut, laboratoriotietojärjestelmän kulut ja sairaanhoidollisten palveluiden ostot, joiden yhteenlaskettu budjettiylitys oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Palveluiden ostojen kokonaisbudjettiylitystä korostaa lisäksi HUS- Logistiikalta ja HUS-Apteekilta hankittujen aineostojen kateosuuksien kirjautuminen palveluiden ostoihin edellisvuodesta ja budjetista poiketen. Palveluiden ostojen osalta HUSLAB sai kokonaisuudessaan lähes euroa sisäisiä asiakaspalautuksia. Vaikka ainekulut ovat myös vahvasti riippuvaisia tuotannon volyymista, ainekulujen kohdalla talousarvion taso alitettiin selvästi. Talousarvion alituksen merkittävin yksittäinen syy oli HUS-Logistiikan ja HUS Apteekin kateosuuksien kirjaustapamuutokset, joissa lähes 1 miljoonaa euroa aiemmin ainekuluiksi kirjattuja kuluja kirjattiin nyt palveluiden ostojen tileille. Asiakaspalautuksia saatiin ainekulujen osalta yhteensä euroa. Verivalmisteiden käytön vähentyminen laski myös ulkoisia ainekuluja. Muut toimintakulut ylittivät budjetin, johtuen pääosin HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Tietohallinnon veloitusten kasvusta. Lisäksi budjetoimattomia pakollisia varauksia tehtiin tähän tiliryhmään noin euroa. Muihin toimintakuluihin kohdentui euron sisäinen asiakaspalautus. Poistot jäivät selvästi alle talousarvion tason seurauksena investointihankkeiden keskittymisellä loppuvuoteen sekä yhden merkittävän laiteinvestoinnin siirtymisestä vuoteen Rahoitus Rahoitustilanne pysyi hyvänä koko vuoden. Liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUSkuntayhtymässä. clearing-tilien kautta, joiden saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Saamisten muutos kuntayhtymältä -erässä. Tilinpäätöksessä ko. erä oli lähes 1,9 milj. euroa negatiivinen, mikä merkitsi, että liikelaitoksen käytettävissä oleva rahamäärä kasvoi. Clearing-tilin korkotuotot alittivat kuitenkin hieman niille budjetoidun summan. Rahoituskulut muodostuvat peruspääomasta maksettavasta korosta. Investointien tulorahoitus oli 107,65 % (173,47 % / TP 2013). Kassan riittävyyttä päivissä kuvaava tunnusluku parani hieman edellisvuodesta ja oli 48,46 pv (46,18 pv / TP 2013). Kone- ja laiteinvestoinnit INVESTOINNIT (1 000 euroa) Pienet investoinnit HUSLAB TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP TA 2014 Tot-% Muut laitehankinnat ,6 % Uusien toimitilojen kalustus ,1 % Rakennushankkeet vuokratiloissa Tietojärjestelmät ,0 % Yhteensä ,4 % 318

49 HUSLAB liikelaitos HUSLABin vuoden 2014 investoinnit oli suunniteltu laitteiden uusimiseen, uuden teknologian hankkimiseen ja uusien toimitilojen kalustamiseen. Investointien taso jäi euroa alle suunnitellun tason. Tärkeimmät syyt tähän olivat yhden merkittävän laiteinvestoinnin kilpailutuksen siirtyminen HUSLABista riippumattomasta syystä vuodelle 2015 ja suunniteltua edullisemmat kalustehankinnat Vastuusitoumukset HUSLAB hankkii suuren osan laitteistaan käyttökorvausmenettelyllä. Käyttökorvausmenettelyssä laitetoimittaja saattaa HUSLABin käyttöön asianomaisen analytiikan edellyttämät laitteistot, reagenssit ja muut kemikaalit, aineet ja tarvikkeet, laitteiden huollon ja ylläpidon sekä henkilöstön käyttökoulutuksen. HUSLAB maksaa toimittajalle korvauksena em. palvelusta käyttökorvausmaksun jokaista vastattua potilastulosta kohti. Maksettava veloitus jakautuu tutkimuskohtaisesti reagenssi-, laitehuolto- ja laitekuoletusveloitukseen. Kulut kirjataan tutkimuskapasiteetti-tilille, jonka vuoden 2014 toteuma oli euroa. Käyttökorvaussopimukset solmitaan pääsääntöisesti laitteiden kuoletusajan pituisiksi, yleensä viisivuotisiksi. Vuoden 2014 lopussa HUSLABilla oli eri käyttökorvaussopimusten laitteisiin liittyvää kuoletusarvoa jäljellä yhteensä noin euroa. HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 87,8 90,0 87,6-2,7 % -0,2 % - Työssäolo-% 75,8 - Henkilötyövuoden hinta ,1 % 0,3 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,2 % 3,7 % - Perehdyttämisen toteutuminen 4,0 4,0 3,9-2,8 % -2,3 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 11,2 9,0 13,1 45,6 % 17,0 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,8 % -1,4 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,3 % -1,5 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,4 4,2 4,3 3,1 % -0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,8 % 6,3 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,1 4,2 4,0-3,8 % -0,5 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 13,4 13,5 13,3-1,5 % -0,7 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,5 2,0 3,5 75,0 % 0,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vuonna 2014 henkilöstöjohtamisen painopistealueina olivat kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan mahdollistavat henkilöstöresurssit ja -rakenne. Henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi HUSLABissa oli koko vuoden käytössä täyttölupamenettely ja esimiehiä opastettiin kustannustehokkaaseen sekä rationaaliseen työvuoro- ja vuosilomasuunnitteluun. Lisäksi lyhytaikaisten sijaisten käyttöä vähennettiin. Kliinisen lisätyön vähentäminen ei toteutunut. 319

50 HUSLAB liikelaitos Henkilöstökulujen hallintaan kehitettiin sisäistä työ- ja urakiertojärjestelmää, jonka tavoitteena on vähentää rekrytointihakuja ja -kuluja. Järjestelmän avulla voidaan myöhemmin etsiä sopivia tehtäviä myös vajaatyökykyisille. Henkilöstön kuormituksen mukaista kohdentamista edistävä resurssitaulukon käyttöä laajennettiin Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelut vastuualueen lisäksi osalle muita vastuualueita. Uudisrakennuksen henkilöstötarve arvioitiin prosesseittain sekä laadittiin uudisrakennuksen myötä muuttuva Meilahden alueen näytteenottoresurssien suunnitelma. Henkilöstörakenteen muutostarve Uudisrakennuksen henkilöstötarpeen arviointi Rekrytoinnin kriittinen arviointi toimintaprosesseittain Työn suunnittelun kehittäminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Uudisrakennuksen henkilöstötarve arvioitiin prosesseittain 100% uudisrakennukseen siirtyvästä HUSLABin henkilöstöstä Täyttölupamenettely oli käytössä koko vuoden, lyhytaikaisten sijaisten käyttö vähentyi 100 % vastuualueista, vuosilomien rationaalinen suunnittelu toteutui 50 % vastuuyksiköistä, henkilöstön liikkuvuuden lisääminen toteutui 50 % vastuualueista Kliinisen lisätyön vähentäminen ei onnistunut, kustannustietoinen työvuorosuunnittelu toteutui 100 % HUSLABin alueella. Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 893,0 82,0 182,0 51,0 Tuotannon kasvun vaikutus 28,0 2,3 % 25,0 3,0 Tarpeenmukaisen htvmäärän aliarviointi 7,0 0,6 % 3,0 4,0 Lyhytaikaisen (alle 13 pv) sijaiskäytön vähentäminen -12,0-1,0 % -12,0 Evo:lle budjetoitujen htv:n poistaminen TA14:sta 9,0 0,7 % 9,0 TP ,0 2,6 % 918,0 85,0 170,0 67,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,0 902,0 85,0 182,0 64,0 Tuotannon kasvusta johtuva lisäresurssien 19,0 1,5 % 16,0 3,0 tarve Lyhytaikaisen (alle 13 pv) sijaiskäytön vähentäminen -12,0-1,0 % -12,0 TP ,0 0,6 % 918,0 85,0 170,0 67,0 Henkilötyövuosien kokonaismäärän kasvu vuodesta 2013 on ollut maltillista suhteutettuna tuotannon kasvuun. Hoitohenkilökunnan työvuosissa tapahtunut lisäys korreloi parhaiten HUSLABin tuotannossa tapahtuneisiin muutoksiin. Muiden henkilöstöryhmien osalta poikkeamat toteutuneiden ja erityisesti talousarviossa esitettyjen htv-lukujen välillä selittyvät budjetointivaiheen täsmäytyksillä (evoeritystyöntekijät) sekä tavoitteellisella sisäisen myynnin talousarviolla. 320

51 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima HUSLAB liikelaitos Tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksia tehtiin 26 kappaletta, toiminnanmuutoksesta lähteviä nimikemuutoksia 11 kappaletta, tehtävälisiä myönnettiin 34 henkilölle, henkilökohtaisia lisiä yhdeksälle henkilölle ja kielenkäyttölisiä 16 henkilölle. Näiden palkantarkastusten kustannusvaikutus oli vuonna 2014 yhteensä noin euroa. HUSLABissa ei käytetty vuokratyövoimaa vuonna 2014 Henkilöstön osaaminen HUSLABissa henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteinä vuonna 2014 olivat ammatillisen osaamisen turvaaminen, esimiesten johtamistyön ja talousosaamisen kehittäminen, leanin mukaisen toiminnan kehittäminen, hyvä asiakaspalvelu, potilas- ja tietoturvallisuuden varmistaminen ja opiskelijaohjauksen laadun parantaminen. HUSLABin vastuualueet ja vastuuyksiköt varmistivat ammatillisen osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen osaamiskartoitusten avulla. Vastuualueet järjestivät ammatillista täydennyskoulutusta itse tai osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi hyödynnettiin ulkopuolisten tahojen järjestämiä koulutuksia. Välineinä esimiestaitojen kehittämisessä käytettiin uusien esimiesten perehdytysohjelmaa, HUS:n ja HUSLABin omia esimieskoulutuksia ja HUS:n mentorointiohjelmaa. HUSLABissa asiakaspalvelukoulutukset on suunnattu pääasiassa suoraa asiakaspalvelutyötä tekevälle henkilöstölle. Asiakaspalvelukoulutukset ovat jatkuvaa toimintaa ja tukevat asiakaspalvelutyötä tekevien henkilöiden työskentelyä hyvän ja vaikuttavan asiakaspalvelun ylläpitämisessä. Henkilöstön leanosaamista kehitettiin infoilla ja koulutuksilla sekä vastuuyksiköissä suoritettujen prosessien kehittämishankkeiden kautta. Potilas- ja tietoturvallisuusasioihin kiinnitettiin erityistä huomiota ja tavoitteena oli, että terveydenhuollon ammattihenkilöistä 75 % on suorittanut potilasturvallisuuskoulutuksen ja potilastietoja käsittelevästä henkilökunnasta 75 % on suorittanut tietoturvallisuuskoulutuksen. Nämä tavoitteet eivät vielä täysin toteutunut vuoden 2014 aikana. Tärkeimmät osaamisalueet Esimies- ja johtamisosaaminen, esimiesten talousosaaminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Jet-koulutuksen suorittaneita 11 henkilöä, uusien esimiesten HUSLABin hallinnon perehdytys ja HUS:n esimiesvalmennuksiin osallistuminen 100 %. Yksittäisiin koulutuksiin ja infoihin osallistui 65 % esimiehistä. HUS:n esimiesten HUSLABista osallistui ohjelmaan kolme mentoria ja kolme mentorointiohjelma actoria. Asiakaspalveluosaaminen Asiakaspalvelukoulutuksen käyneitä suoraa asiakaspalvelutyötä tekevistä 85 %. (tavoite 80 %). Lean-osaaminen Lean-perusteisiin perehdytetty yli 50 % henkilökunnasta, tavoite toteutunut Opiskelijaohjaus Terveydenhuollon opiskelijoiden opiskelijaohjauksen laatua parannettu opiskelijaohjauskoulutuksilla ja - verkostotoiminnalla, tavoite on toteutunut Osaamiskartoitukset Vastuuyksiköiden osaamiskartoitukset 100 % Työsuojelu, ensiapu Jatkuvaa koulutussuunnitelmien mukaista toimintaa 100 % Potilasturvallisuus, tietoturvallisuus Potilasturvallisuuskoulutuksen käyneitä 57 % (tavoite 75 % terveydenhuollon ammattihenkilöistä), tietoturvakoulutuksien käyneitä 40 % (tavoite 75% potilastietoja käsittelevistä); tavoite ei ole vielä toteutunut 321

52 HUSLAB liikelaitos Työhyvinvointi ja työsuojelu HUSLABin työolobarometritulokset kehittyivät positiiviseen suuntaan vuonna 2014 johtamis-, esimies -, vuorovaikutus- ja ylikuormitus- sekä häirintäindeksin osilta. Työyksiköissä kiinnitettiin edelleen huomiota perehdytykseen, tiedonkulkuun sekä esimiestyöhön. Työkyvyntukiprosessien toteuttamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota työkykyprosessien läpivientiaikaan sekä osatyökykyisten siirtämiseen joustavasti uusiin tarkoituksenmukaisempiin tehtäviin. Työhyvinvoinnin ohjausryhmä jatkoi toimintaa vuonna 2014 ja keskeinen tehtävä oli työhyvinvointihankeen tarjouskilpailuprosessin läpivieminen. Tasa-arvo ja kieliohjelma HUSLABilla on ollut edustaja HUS:n kieliohjelmassa. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta hyväksyy HUSLAB liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. HUSLAB liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen toimitusjohtaja. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,04 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille. SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN JOHTOKUNTA Liikelaitoksella on johtokunta, jonka HUS:n hallitus nimittää valtuuston toimikaudeksi. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtosääntö astui voimaan ja sitä sovelletaan valittaessa johtokuntaa valtuustokaudelle Johtosäännön mukaisesti Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta toimii HUSLAB, HUS-Kuvantaminen ja HUS-Apteekki liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokunta käsittelee edellä mainittujen liikelaitosten toimialaan kuuluvat johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnassa on viisi (5) seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee johtokunnan valtuuston toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenistä yksi (1) ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Helsingin yliopiston johtokuntaan valittavaksi esittämä. Liikelaitosten henkilöstön edustajalla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Esittelijänä johtokunnan kokouksissa HUSLABia koskevien asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Piia Aarnisalo. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta kokoontui vuonna 2014 yhteensä 9 kertaa. 322

53 HUSLAB liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUSLAB, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,48 Liiketoiminnan muut tuotot , ,37 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Palvelujen ostot , , , ,77 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,65 Muut kulut , ,76 Muut toimintakulut , ,89 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä , ,16 Muut rahoitustuotot 11, ,17 Korvaus peruspääomasta , ,36 Muut rahoituskulut -118,52-416,72 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,75 Tilikauden +yli/-alijäämä , ,12 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,11 2,22 6,44-2,77 0,53 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 2,11 2,22 6,44-2,77 0,53 Voitto, % 0,02 0,03 0,30-0,30-0,09 323

54 HUSLAB liikelaitos Tase HUSLAB, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,10 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,10 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,50 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,25 Muut saamiset , ,64 Siirtosaamiset , ,26 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,61 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,40 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,12 Oma pääoma yhteensä , ,13 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,51 Muut velat , ,52 Siirtovelat , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,11 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,28 36,72 36,95 33,01 38,91 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,46 12,21 11,42 12,80 11,02 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,5 324

55 HUSLAB liikelaitos Rahoituslaskelma HUSLAB, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,87 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 Rahoitustuotot- ja kulut , ,75 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,96 Investointien rahavirta Investointimenot , ,10 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,86 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,47 Saamisten muutos muilta , ,59 Korottomien velkojen muutos muilta , ,20 Rahoituksen rahavirta , ,86 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 107,65 173,47 150,12 93,38 100,28 Kassan riittävyys (pv) 48,46 46,18 42,56 34,66 32,96 Quick ratio 1,39 1,40 1,37 1,16 1,21 Current ratio 1,39 1,40 1,37 1,16 1,21 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 4 318,2 81, ,4 325

56 HUSLAB liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta , ,80 josta sisäinen myynti , ,20 ulkoinen myynti , ,60 jäsenkunnille , ,86 muille , ,74 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,51 Erityisvaltionosuus , ,85 Muut myyntituotot , ,11 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,27 MAKSUTUOTOT , ,21 TUET JA AVUSTUKSET , ,47 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,90 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,85 326

57 HUSLAB liikelaitos Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset LIITE 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset , ,00 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0, ,00 Muut varaukset ,00 0,00 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut toimintatuotot Muut myyntivoitot 3 371,68 0,00 Myyntivoitot yhteensä 3 371,68 0,00 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , ,60 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , ,99 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,32 0, ,32 Siirrot erien välillä , , ,43 0,00 Tilikauden poisto , ,09 0, ,29 Kirjanpitoarvo , ,08 0, ,98 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 907,43 344,92 Saamiset yhteensä 1 907,43 344,92 327

58 HUSLAB liikelaitos LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Vuosi 2014 Vuosi 2013 EU-tuet ja avustukset ,12 0,00 Muut tulojäämät , ,26 Tulojäämät yhteensä , ,26 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,26 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,61 Peruspääoma , ,61 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,40 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,12 Oma pääoma , ,13 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus ,00 0,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,23 Yhteensä , ,23 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 0, ,40 Yhteensä 0, ,40 Vieras pääoma yhteensä , ,63 328

59 HUSLAB liikelaitos LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät LIITE 44 Leasingvastuiden yhteismäärä (KPA 2:7.2 2-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,76 Muut menojäämät 0, ,19 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,95 Siirtovelat yhteensä , ,95 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,37 Myöhemmin maksettavat , ,75 Yhteensä , ,12 LIITE 47 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (KPA 2:7.2 5-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Sopimusvastuut Muut vastuut ,24 Sopimusvastuut yhteensä ,24 0,00 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain LIITE 49 Henkilöstökulut Lukumäärä Lukumäärä Lääkärit Hoitohenkilökunta Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,48 Henkilöstökulut yhteensä , ,48 329

60 HUS-Apteekki liikelaitos HUS-Apteekki liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto Toimitusrivit (kpl) ,0 % -1,5 % Lääkevalmistusmäärä (kpl) ,9 % -1,0 % Solunsalpaaja-annos (kpl) ,1 % 6,8 % Annosjakelupalvelu (annospussi lkm) ,3 % -4,2 % Osastofarmasiapalvelut (htv) 39,5 40,8 40,9 0,3 % 3,7 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (toimitusrivit / htv) 3,4 % 2 % 0,9 % Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 123,5 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,4 % 2,0 % 0,9 % - Hintatason muutos-% -1,4 % -3,6 % -2,4 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 127,7 121,8 132,5 8,8 % 3,8 % - Sisäinen myynti 120,5 114,9 125,8 9,5 % 4,4 % - Ulkoinen myynti 7,6 7,3 7,5 2,3 % -1,1 % - Toimintatuotot yhteensä 128,1 122,3 133,3 9,1 % 4,1 % - Toimintakulut 127,4 121,6 132,7 9,1 % 4,2 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,2 ############ 123,2 % - Asiakashyvitykset netto -0,5-1,2 0,0 % 124,5 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,0 % -44,4 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet 146,8 146,6 146,8 0,1 % 0,0 % Henkilötyövuoden hinta ,7 % -0,2 % 330

61 HUS-Apteekki liikelaitos OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaidemme parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin palvelut kattavat lääkkeiden hankinnan, varastoinnin ja toimittamisen, lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen, kliinisen farmasian (mm. osastofarmasia ja potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu) ja kliinisen tutkimuksen palvelut. Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus vaativat erityistilat, osa valmisteista tuotetaan steriileissä tiloissa. Avaintavoitteitamme ovat lääkitysturvallisuus ja toiminnan taloudellisuus. HUS-Apteekin erityisroolit HUS-kuntayhtymässä ovat: Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta (lakisääteinen velvoitevarasto) Kilpailutamme HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvaamme vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tiivistynyt kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Neuvottelut Helsingin kaupungin lääkehuollon integroimiseksi HUS-Apteekin toiminnaksi ovat käynnistyneet ohjausryhmän ja projektiryhmän asettamispäätöksen myötä 2014 (Johtajaylilääkärin päätös 48). Projekti eteni vuoden 2014 aikana siten, että päätöksentekoprosessi Helsingin kaupungin ja HUS:n luottamuselimissä saataneen päätökseen alkuvuonna Rakenteellisena muutoksena toteutettiin HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan toimipisteen toiminnan siirto HUS-Apteekki Lohjan sairaalan toimipisteeseen ja samalla vahvistettiin osastofarmasiaa Länsi- Uudenmaan sairaalassa. Toimintoja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä ja vähentämällä päällekkäisiä toimintoja edesautetaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Uusien solunsalpaajavalmistustilojen käyttöönotto mahdollisti solunsalpaajavalmistuksen keskittämisen HUS-Apteekin Helsingin solunsalpaajayksikköön. Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen on toteutettu HUS-Apteekin Hyvinkään ja Porvoon toimipisteitä lukuun ottamatta (keskittäminen saadaan loppuun vuoden 2015 aikana). Lisäksi kokonaisprosessia on sujuvoitettu yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa. Yhteistyö on tiivistynyt Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa. HUS-Apteekin ja Farmasian tiedekunnan yhteinen kliininen opettaja on aloittanut työskentelyn huhtikuussa Tämän avulla edesautetaan Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Näin voidaan kehittää kliinisen farmasian palveluita tukemaan moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi. Yhteistyösopimus Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa on allekirjoitettu Tulevaisuuden näkymät Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistäminen HUS-Apteekkiin on tarkoitus toteuttaa liikkeenluovutuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa siirtyy lääkevalmistus ja koneellinen annosjakelupalvelu sekä siihen liittyvä lääkehuolto (12 henkilöä) ja toisessa vaiheessa 331

62 HUS-Apteekki liikelaitos siirtyy loput toiminnot sekä henkilökunta (36 henkilöä). Helsingin kaupungin sairaala-apteekin vakituinen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti nykyisin palvelussuhde-ehdoin HUS-Apteekkiin. Päällekkäisiä toimintoja purkamalla, toimintoja tarkoituksen mukaisesti keskittämällä, mittakaavaetuja hyödyntämällä ja laitteiden ja tilojen käytön tehostamisella on arvioitu, että HUS-Apteekki kykenee tuottamaan lääkehuoltopalvelut kokonaisuudessaan n. 1 milj. euroa edullisemmin kuin Helsingin kaupunki. Integraation vaikutusta HUS-Apteekin talousarvioon 2015 ei ole huomioitu. Muutos kasvattaa HUS- Apteekin tulo- ja menobudjettia 1,8 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,1 milj. euroa vuonna Talousarvioon 2015 tehdään integraation edellyttämät muutosblokkiesitykset. Strategisesti tärkeän keräily- ja varastointiautomaation hankintaprojekti on käynnissä. Tavoiteaikataulun mukaan hankintapäätös on tarkoitus tehdä helmikuussa Hanke edesauttaa tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet myös jatkossa. Lisäksi automatisoinnin myötä HUS-Apteekilla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa sekä solmia uusia yhteistyösopimuksia perusterveydenhuollon (mm. Helsinki) ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Uusien maanalaisten tilojen valmistuminen mahdollistaa keräily- ja varastointiautomaation hankinnan. Tavoiteaikataulun mukaan automaatio on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön syyskuussa Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Kustannustehokkaiden teknologiaratkaisujen ja automaation myötä HUS-Apteekki voi tarjota parempaa ja laadukkaampaa palvelua asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on osastojen lääkevarastojen hallinta HUS-Apteekin toimesta esim. sähköisten lääkekaappien avulla. Tällöin voidaan osastoilla olevia lääkevarastoja hyödyntää lakisääteisessä velvoitevarastointilaskennassa. Osastoille sijoitettavat sähköiset lääkekaapit vähentävät väärinkäytösten ja lääkehävikin mahdollisuutta sekä lisäävät lääkitysturvallisuutta. Sähköisten lääkekaappien pilottihankintaprojekti aloitetaan vuonna Toimitusrivien ja annosjakelun volyymin vähentyminen johtuu pääasiassa jäsenkuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi, joiden asukkaat hankkivat lääkkeet yksityisapteekista ja kustantavat ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaille. Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluja lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS-alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tiivistyvä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. HUS-Apteekilla on vuoden 2015 aikana valmisteilla HUS-Apteekin Porvoon toimipisteen uusien tilojen suunnittelu ja käyttöönotto sekä HUS-Apteekin Helsingin toimipisteen maanalaisten tilojen kalustaminen ja käyttöönotto. HUS:n investointiohjelmasta jouduttiin jättämään ulkopuolelle HUS-Apteekin tilahankkeet Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa. Jorvin sairaalan toimipisteen tilat ovat ahtaat, epäyhtenäiset ja epäkäytännölliset nykyiseen toimintaan nähden. Toiminta tulee edelleen lisääntymään Helsingin kaupungin annosjakelun siirryttyä HUS-Apteekin Jorvin toimipisteeseen ja Espoon uuden sairaalan sekä Jorvin päivystyksen lisärakennuksen valmistuttua

63 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Apteekki liikelaitos Lakien, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. HUS-Apteekissa riskienhallinnan vastuut on määritelty pysyvissä toimintaohjeissa. HUS-Apteekin vaihto-omaisuus on taloudellisten riskien minimoimiseksi vakuutettu. Lääkevaraston tilinpäätösarvo on 12,3 milj. euroa, josta lakisääteisen velvoitevaraston osuus on 8,6 milj. euroa. Tilantarpeen puutteesta johtuen lakisääteinen velvoitevarasto on osittain ulkoistettu lääketukkuliikkeille. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on käytössä HUS:ssa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS- Apteekki on tehnyt määrällisen analyysin koko HUS:n vuonna 2013 tekemistä lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä HaiPro-ilmoituksista. Yleisimmin ilmoitetut virhetyypit olivat antovirhe, jakovirhe, kirjaamisvirhe ja määräysvirhe. Verrattuna vuoteen 2012, jakovirheet nousivat toiseksi yleisimmin raportoiduksi virhetyypiksi kirjaamisvirheiden sijaan. Tarkemmin tarkasteltiin vielä ilmoituksia, joissa myötävaikuttavaksi tekijäksi oli mainittu lääkkeet. Niissä oli usein mukana riskilääke, LASA-lääke (look alike/sound alike) tai tilanne liittyi rinnakkaislääkkeisiin/lääkevaihdoksiin. Käynnissä on myös laajempi tutkimus vuosilta Haipro- ilmoitusten riskilääkkeisiin liittyen. Tutkimus valmistuu keväällä 2015 ja siitä kirjoitetaan kansainvälinen julkaisu. Lääkitysturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi HUS-Apteekki panostaa omalta osaltaan lääkeinformaatioon sekä prosessien toimivuuteen. Osastofarmasian ja koulutuksen tavoitteena on lisätä lääkitysturvallisuutta ja vähentää lääkitysvirheitä. Lääkkeiden toimitus- ja tilausketjun hallinnan kannalta HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmä WebMarela ja tilausjärjestelmä OSTi ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmien tekniseen käytettävyyteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. kahdentamalla tietojärjestelmäpalvelimet. Järjestelmien toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät lähinnä tietoliikenneverkon toimivuuteen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa sairaala-apteekkien toimintaa vähintään kolmen vuoden välein ja lääkekeskusten toimintaa tarpeen mukaan. Fimea tarkastaa, että sairaalaapteekki ja lääkekeskukset noudattavat lääkelakia ja asetuksia sekä Fimean määräyksiä. Lisäksi tarkastetaan, että tilat täyttävät ne vaatimukset, joita viranomainen edellyttää huomioon ottaen lääkevalmistuksen laajuuden. Fimea on tarkastanut HUS-Apteekin Peijaksen toimipisteen syyskuussa 2014 ja Helsingin toimipisteen lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen osalta marraskuussa Tarkastuksissa ei havaittu kriittisiä puutteita. Muiden havaittujen puutteiden osalta HUS-Apteekki on laatinut Fimealle aikataulusuunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti Fimealle. Fimea myönsi lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevan luvan HUS-Apteekin Jorvin toimipisteelle luvan soveltamisalan mukaisesti ( ). HUS-Apteekissa on tehty yhteensä 4 sisäistä auditointia, jotka ovat kohdistuneet HUS-Apteekin ydinprosesseihin. Ostolaskujen käsittelyyn liittyvien henkilöstöriskien vähentämiseksi on HUS-Apteekki siirtänyt ostolaskujen käsittelyn suunnitelmien mukaan vuoden 2015 alusta HUS-Servisiin. Siirron yhteydessä HUS- Apteekista siirtyi yksi henkilö HUS-Servisiin. 333

64 HUS-Apteekki liikelaitos VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Talousarvion tuottavuustavoitteen henkilötyövuosien sopeutustarve oli 2,2 htv ( euroa). Tuottavuus kasvoi 0,9 % kun tavoite oli 2 %:n tuottavuuden kasvu. Henkilötyövuosia ilman osastofarmasiaa onnistuttiin vähentämään 1,4 htv, kun tavoitteena oli 2,2 henkilötyövuoden vähennys. Suurimpana yksittäisenä tekijänä henkilötyövuosien vähentymiseen ja tuottavuuden kasvuun oli toteutettu rakennemuutos, HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan toiminnan siirto Lohjan sairaalan toimipisteeseen. Kämmenmikrojen hyödyntäminen on sujuvoittanut lääkkeiden vastaanottoprosessia ja vähentänyt virheitä. Myös sähköisten lähetysluetteloiden hyväksikäyttö lääkkeiden saapumiskirjauksissa on sujuvoittanut kirjaamisprosessia. Lääkepalautusten kirjaamista lääketilausjärjestelmän kautta pilotoidaan alkuvuodesta Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen HUS-Apteekin Hyvinkään ja Porvoon toimipisteiden osalta toteutetaan vuonna

65 HUS-Apteekki liikelaitos PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 120,5 114,9 125,8 9,5 % 4,4 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 7,2 6,9 6,7-2,5 % -6,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 127,7 121,8 132,5 8,8 % 3,8 % Talousarvion myynnin ylitys johtuu lääkkeiden sisäisen myynnin ja jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ylityksestä. Osastofarmasiapalvelut ja velvoitevarastointipalvelut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Myynnin vähentyminen jäsenkunnille ja muille maksajille verrattuna vuoteen 2013 johtuu ensisijaisesti lääkkeiden kilpailutuksen tuomasta hinnan alennuksista lääkkeiden kustannuksiin. Jäsenkuntien hintojen alennus on n. 0,4 milj. euroa, josta vaikuttavan aineen memantiinin osuus on noin 0,3 milj. euroa. Kilpailutuksessa onnistuminen on johtanut ostohintojen alentumiseen vuosille 2014 ja HUS- Apteekille lääkehuoltopalvelunsa siirtäneiden jäsenkuntien estimoitu kokonaislääkeostojen alennus vuodelle 2014 on 7,3 % ( euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Hinnanalennus kohdistuu lähinnä vaikuttavaan aineeseen memantiiniin, jonka hinnanalennus on keskimäärin 83 % ( euroa). Lisäksi myynnin vähentymiseen on vaikuttanut se, että jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä palvelutaloiksi. Tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaille. Tartuntatautilääkemyynti jäsenkunnille on kasvanut 2,9 milj. euroa (13 %) verrattuna viime vuoteen. Kasvu aiheutuu pääasiassa uusien lääkkeiden käytöstä C- hepatiitin hoitoon (+1,8 milj. euroa), vaikuttavat aineet sofosbuviiri ja simepreviiri. HUS:n sisäinen lääkemyynti on kasvanut 3 milj. euroa (3 %) verrattuna vuoteen Suurin euromääräinen kasvu +2,2 milj. euroa (5 %) kohdistuu ATC- ryhmään syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito. Uuden lääkkeen (vaikuttava aine dabrafenibi) kulutuksen kasvu on 0,5 milj. euroa. Vaikuttavan aineen ekulitsumabin kustannukset ovat kasvaneet 0,6 milj. euroa (hinnan nousu 0,4 milj. euroa ja volyymin kasvu 0,2 milj. euroa). Vaikuttavan aineen bortetsomibin kustannukset ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa (hinnan nousu 0,1 milj. euroa ja volyymin kasvu 0,4 milj. euroa). Kasvu johtuu lähinnä solunsalpaaja-annosten valmistusmäärän kasvusta (6,8 %). Suurin prosentuaalinen (101 %) + 2 milj. euroa kohdistuu ATC- ryhmään S, silmä- ja korvatautien lääkkeet. Kasvu aiheutuu vaikuttavan aineen afliberseptin kulutuksen kasvusta ja kohdistuu pääasiassa HYKS- sairaanhoitoalueen operatiivisen tulosyksikön Lauttasaaren silmätautien poliklinikkaan. Euromääräisesti eniten ovat vähentyneet ATC-ryhmän M tuki ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet - 1 milj. euroa (-27 %). Kustannuksien vähentyminen aiheutuu lähinnä vaikuttavien aineiden tsoledronihapon hinnan alentumisesta ja denosumabin käytön volyymin vähentymisestä. Myös ATC ryhmän A ruuansulatuselintensairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeiden kustannukset ovat vähentyneet -0,5 milj. euroa (-15 %). Vähennys johtuu lähinnä vaikuttavien aineiden idursulfaasin, velagluseraasialfan sekä agalsidaasialfa kulutuksen vähentymisestä. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on vuonna 2014 alentanut sisäisten asiakkaiden lääkekustannuksia n. 6 milj. euroa. Lisäksi HUS-Apteekki on vuonna 2014 veloittanut sopimustoimittajilta lääkkeiden saatavuusongelmista johtuvia sanktiomaksuja 0,3 milj. euroa. 335

66 HUS-Apteekki liikelaitos Alla HUS:n sisäiset lääkekustannukset ATC- ryhmittäin eriteltyinä. (1000 ) ATC NIMITYS Muutos Muutos % A RUUANSULATUSELINTEN SAIR. JA AINEENVAIHDUNTASAIR. LÄÄKKEET % B VERITAUTIEN LÄÄKKEET % C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET % D IHOTAUTILÄÄKKEET % G SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIR. LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT % H SYST. KÄYT. HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORM % J SYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET % L SYÖPÄLÄÄKKEET JA SYÖVÄN BIOLOGINEN HOITO % M TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET % N HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET % P LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET % R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET % S SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET % V MUUT % Yhteensä (1000 ) ,0 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (milj. euroa) Lääketoimitus 99,5 92,8 100,8 8,6 % 1,3 % Lääkevalmistus 2,3 2,1 2,3 11,2 % 0,8 % Solunsalpaajavalmistus 22,6 23,5 26,6 13,2 % 17,7 % Annosjakelupalvelu 0,9 0,9 0,7-26,8 % -21,8 % Osastofarmasiapalvelut 2,2 2,3 2,3 0,7 % 3,5 % Velvoitevarastointipalvelut 0,3 0,3 0,3-0,2 % -0,2 % E-Resepti 0,4 0,4 0,4 7,5 % 7,5 % Sanktiomaksut (sopimus) 0,3 YHTEENSÄ 128,1 122,3 133,3 9,1 % 4,1 % Toimitusrivien määrän ja annosjakelun määrän vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi. Toimitusten vähentyminen heijastuu myös jäsenkuntien annosjakelupalvelun ja lääkemyynnin vähentymiseen. Koneellista lääkkeiden annosjakelua on saatu laajennettua Espoon kaupungin terveyskeskusvuodeosastoille Jorvissa, jossa palvelu on yhdistetty osastofarmasiaan. Lääkevalmistusmäärien vähentyminen johtuu siitä, että asiakkaat ovat lopettaneet gastrografiinilääkkeen käytön, minkä seurauksena kyseisen lääkkeen valmistus on loppunut. Solunsalpaaja-annosten valmistusmäärä on kasvanut 6,8 %. Osastofarmasiapalvelun kysyntä jatkaa kasvuaan edellisten vuosien tapaan. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan kaikille sairaanhoitoalueille sekä kahdelle perusterveydenhuollon jäsenkunnalle. Osastofarmasian on todettu edistävän osastojen ja yksiköiden lääkitysturvallisuutta: vaaratapahtumien raportointikäytännöt ovat parantuneet, lääkityspoikkeamat ovat vähentyneet ja hoitajat ovat kokeneet, että heidän lääkkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvä osaaminen on parantunut. Sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä maksuja peritään jäsenkunnilta. E- reseptin maksuperuste on asukaslukuperusteinen (0,254 /asukas). Maksujen määrääminen ja periminen kuuluu Kansaneläkelai- 336

67 HUS-Apteekki liikelaitos tokselle (KELA). HUS-Apteekki edelleen laskuttaa jäsenkuntia E-reseptimaksusta (0,4 milj. euroa / vuosi). OPETUS JA TUTKIMUS Yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkitoimintaan kuuluu myös tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa ja HUS-Apteekissa on vuositasolla yli kymmenen farmasian alan harjoittelijaa. Lisäksi yhteistyötä on eri työryhmissä sekä opetustoiminnassa. Yhteistyön lisäämiseksi on yhdessä Farmasian tiedekunnan kanssa rekrytoitu yhteinen kliininen opettaja, joka on aloittanut työskentelyn huhtikuussa Tämän avulla edesautetaan Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Kliininen opettaja toimii HUS-Apteekissa asiantuntijatehtävissä sekä pystyy myös toimimaan tieteellisen tutkimuksen ohjaajana ja mentorina. Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa kliininen opettaja on tiiviisti mukana sekä opetustyön suunnittelussa että sen toteuttamisessa. HUS-Apteekki on julkaissut vuoden 2014 aikana kaksi posteria. HUS-Apteekissa on käynnissä kolme väitöskirjatyötä, joista osaan on saatu EVO-rahoitusta. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,1 % 4,1 % Myyntituotot ,8 % 3,8 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % -74,1 % Muut toimintatuotot ,3 % 94,3 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 4,2 % Henkilöstökulut ,5 % -0,2 % Palvelujen ostot ,7 % 11,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 4,0 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,9 % 38,3 % Toimintakate ,0 % -15,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % -0,1 % Vuosikate ,8 % -31,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % -31,6 % Tilikauden tulos $ ,64-44,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 4,1 % Sisäiset toimintatuotot 96,4 % 95,0 % 94,4 % 94,1 % 94,0 % 94,4 % Ulkoiset toimintatuotot 3,6 % 5,0 % 5,6 % 5,9 % 6,0 % 5,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 337

68 HUS-Apteekki liikelaitos Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Sisäinen lääkemyynti ,2 % ,3 % Asiakashyvitys ,0 % ,5 % Jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynti ,7 % ,3 % Ulkoinen lääkemyynti ,2 % ,4 % Kelan perimä E-Resepti (läpilaskutus) 28 0,0 % 30 0,0 % Osastofarmasiapalvelu -2 0,0 % 78 Sopimustoimittaja (sanktiomaksu) 335 0,3 % 335 Muut 45 0,0 % -33 0,0 % TP ,1 % ,1 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Välitettävät lääkkeet ,9 % ,4 % Henkilöstökulut ,2 % -11 0,0 % Palveluiden ostot 147 0,1 % 340 0,3 % Kelan perimä E-resepti (läpilaskutus) 28 0,0 % 30 0,0 % Aine - ja tarvikeostot 265 0,2 % 185 0,1 % Muut toimintakulut ( vuokrat) Poistot -40 0,0 % ,1 % TP ,1 % ,1 % Toimintakulujen ylitys aiheutuu lähinnä välitettävien lääkkeiden ylityksestä. HUS-Apteekin toimintakuluista 90 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Henkilöstökulujen alitus johtuu henkilötyövuoden hinnan alituksesta, johon vaikutti ennakoitu suurempi henkilöstökulujen aktivointi keräily- ja varastointiautomaation investoinnille. Henkilötyövuodet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (ylitys 0,1 %). Palvelujen ostojen talousarvion ylitys johtuu pääasiassa kuljetuspalveluiden sekä huolto- ja kunnossapitopalveluiden talousarvion ylityksestä. Aine- ja tarvikeostojen talousarvion ylitys johtuu ensisijaisesti lääkehävikin ja laboratoriotarvikkeiden ylityksestä. Poistojen alitus johtuu investointien talousarvion alituksesta ja painottumisesta loppuvuoteen Suurin yksittäinen tekijä kustannusten kasvuun vuoteen 2013 verrattuna on solunsalpaajavalmistustoiminnan siirtäminen uusiin suurempiin tiloihin. Toiminnan siirrosta johtuvat kustannukset kasvoivat 0,5 milj. euroa, josta palveluiden sekä aine- ja tarvikeostojen osuus on 0,1 milj. euroa ja vuokrien osuus 0,4 milj. euroa. Kokonaisuudessaan HUS-Apteekin omat toimintakulut (ilman välitettäviä lääkkeitä ja E-reseptin läpilaskutusta) ylittivät talousarvion euroa (1,5 %). Suurin euromääräinen ylitys kohdistuu solunsalpaajavalmistuksen volyymin kasvusta aiheutuneeseen lääkehävikin kasvuun ( euroa). 338

69 HUS-Apteekki liikelaitos Kun huomioidaan toimintatuottojen lisäys ( euroa), joka aiheutui lääkkeiden saatavuusongelmista johtuvista sopimustoimittajiin kohdistuvista sanktiomaksuista, ovat nettokulut alittaneet talousarvion euroa. HUS-Apteekin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä oli 1,2 miljoonaa euroa positiivinen. Omavaraisuusaste on 49,6 %. Investointien rahoitusta varten ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Lisäksi HUS-Apteekki maksaa HUS-kuntayhtymälle 3 % korkoa liikelaitokselle siirretystä käyttöomaisuudesta. Korvaus peruspääomasta on vuositasolla euroa. Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2014 investointiohjelmaan oli varattu euroa, josta IT- hankkeiden osuus on euroa ja keräily- ja varastointiautomaation osuus euroa. Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää ensisijaisesti HUS-Apteekin tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden sairaala-apteekkien kanssa. Investointien toteuma kokonaisuudessaan oli euroa (75 % talousarviosta), josta tietojärjestelmähankkeisiin meni euroa ja keräily- ja varastointiautomaatioinvestointiin euroa. Tietojärjestelmähankkeiden alitus johtui hankkeiden siirtymisestä vuodelle Keräily- ja varastointiautomaation investointiprojekti jatkuu vuonna Hankkeeseen on kokonaisuudessa budjetoitu 2 milj. euroa ( ). 339

70 HUS-Apteekki liikelaitos HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 87 % 81 % 86 % 6,2 % -1,1 % - Työssäolo-% 70,60 % 79 % 72 % -8,7 % 2,1 % Henkilötyövuode n hinta ei nouse vuodesta 2013 vuoteen 2014 yli 1,36 % - Henkilötyövuoden hinta ,7 % -0,1 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 79 % 85 % 72 % -15,3 % -8,9 % - Perehdyttämisen toteutuminen 3,74 4,00 3,78-5,5 % 1,1 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 9,5 % 11,0 % 9,6 % -12,7 % 1,1 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 88,0 % 80,0 % 85,0 % 6,3 % -3,4 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 76,0 % 80,0 % 70,0 % -12,5 % -7,9 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,22 4,20 4,24 1,0 % 0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 38,1 % 85,0 % 44,9 % -47,2 % 17,8 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,12 4,10 4,05-1,2 % -1,7 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 12,70 12,50 11,60-7,2 % -8,7 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 4,00 2,00 3,60 80,0 % -10,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vuoden 2014 HUS-Apteekin henkilötyövuosien toteuma on 146,8 htv, josta osastofarmasiapalvelun osuus on 40,9 htv (28 %). Viime vuoden toteumaan nähden henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan pysyneet samana. Henkilötyövuosia (ilman osastofarmasiaa) onnistuttiin vähentämään 1,4 htv, kun tavoitteena oli 2,2 henkilötyövuoden vähennys. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu kriittisesti erityisesti kesän lomakauden aikana ja toiminnallisten muutosten yhteydessä (esim. HUS-Apteekin Länsi- Uudenmaan toimipisteen toimintojen siirtyminen). 340

71 HUS-Apteekki liikelaitos Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,6 0,0 0,0 53,0 93,6 Osastofarmasian muutos 0,1 0,1 % -0,7 0,8 Toimintojen yhdistäminen(lusa/lohja) -0,6-0,4 % -0,4-0,2 Farmasian alan opiskelijat -1,0-0,7 % -1,0 Muu muutos 1,6 1,1 % -0,1 1,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % TP ,8 0,1 % 0,0 0,0 50,9 95,9 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,8 0,0 0,0 50,2 96,6 Osastofarmasian muutos 1,5 1,0 % -0,7 2,1 Toimintojen yhdistäminen(lusa/lohja) -1,7-1,2 % -0,8-1,0 Farmasian alan opiskelijat -1,0-0,7 % -1,0 Muu muutos 1,3 0,9 % 3,1-1,8 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % TP ,8 0,0 % 0,0 0,0 50,9 95,9 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinta on pienentynyt vuoden 2013 toteumasta 0,2 % ja vuoden 2014 toteuma jäi 2,7 % alle talousarvion. Hyvän työvoiman saatavuuden ja onnistuneen rekrytoinnin kautta HUS-Apteekissa ei ole ollut toistaiseksi tarvetta vuokratyövoiman käytölle. Henkilöstön osaaminen Tärkeimmät osaamisalueet Lääkitysosaaminen Lääkeautomaatio ja varastonhallintaosaaminen Lääkevalmistuksen osaaminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Useita sisäisiä koulutuksia, kliinisen farmasian opintokokonaisuus aloitettu, lääkehoidon arvioinnin koulutukseen osallistuttu Sisäinen koulutuskokonaisuus toteutettu, sisäisiä koulutuksia Hyvä perehdytys ja täydennyskoulutus varmistettu HUS-Apteekin henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on innostava ja motivoiva työilmapiiri, jonka kulmakivinä ovat kehityskeskustelut, yhteinen strateginen päämäärä ja HUS arvojen kunnioittaminen. Kehityskeskusteluilla ja koulutussuunnitelmilla on varmistettu ammatillisen osaamisen kehittäminen ja 341

72 HUS-Apteekki liikelaitos henkilöstön pysyvyys. Erityishuomiota kiinnitetään kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan ja hyödyllisyyden todentamiseen. HUS-Apteekin kehityskeskusteluiden onnistumisen ja hyödyllisyyden tulokset on saatu työolobarometrimittauksesta. Hyödyllisyyden kokemus on laskenut vuodesta 2013 ja tavoitteeksi vuodelle 2015 nostetaan kehityskeskustelujen sisällön kehittäminen. Kehityskeskustelujen käyntiasteeseen ja hyödyllisyyden kokemukseen voidaan vaikuttaa HUS:n uuden kehityskeskustelumateriaalin hyödyntämisellä ja esimiesten koulutukseen panostamisella. HUS-Apteekin henkilöstön osaamista kehitetään myös huomioimalla tulevat prosessimuutokset. Toimintojen automatisointi edellyttää erilaista osaamista ja kehittämistyön myötä henkilöstön työnkuvat monipuolistuvat. Henkilöstön jaksaminen varmistetaan automatisoimalla rutiinitehtäviä ja siirtämällä asiantuntemusta potilaalle lisäarvoa tuottavaan työhön. Osaavan ja innostavan esimiestyöskentelyn turvaamiseksi HUS-Apteekki on hyödyntänyt HUSkonsernin järjestämiä esimies- ja johtamistaitojen koulutusohjelmia sekä järjestänyt omia esimiestyön haasteisiin keskittyviä koulutuksia HUS-Apteekin esimiehille (4 kpl vuonna 2014). Esimiesten osaamista on tuettu erityisesti muutosjohtamisen osa-alueella. Henkilöstön laadukas perehdyttäminen toteutuu käyttämällä HUS-Apteekin yhteistä perehdyttämisohjelmarunkoa sekä perehdyttämispäivien avulla. HUS-Apteekin omia perehdyttämispäiviä on jatkettu vuonna 2014 ja perehdyttämisohjelmia on päivitetty eri ammattiryhmille soveltuviksi. HUS-Apteekissa on vuoden 2014 aikana toteutettu useita henkilöstön, johtamisen ja esimiestyön kehittämistoimenpiteitä: Osaamisen kehittämissuunnitelmat laadittu 2015 talousarviota varten: tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen HUS-Apteekki-tasoisen perehdyttämisohjelman hyödyntäminen eri ammattiryhmillä Uusien henkilöiden yhteinen, yleinen perehdytyspäivä Esimiesaamupäiviä 4 kpl HUS-Apteekin omia sisäisiä koulutuksia (perehdyttäviä & yleiskoulutuksia) 17 kpl Kehittämistyöryhmän kokouksia 3 kpl Sisäisten auditoijien tapaamisia 2 kpl 342

73 HUS-Apteekki liikelaitos Työhyvinvointi ja työsuojelu Työhyvinvoinnin ja johtamisen tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä kehittää johtamista HUS-strategian mukaisesti. Työyhteisön tilan arviointimittareiden, työilmapiirin ja esimiestyön laadun tulokset saadaan vuosittain työolobarometrimittauksilla. Vuoden 2014 työolobarometrin tulosten perusteella esimiestyö on kehittynyt positiiviseen suuntaan (esimiesindeksi v.2012: 3,63, v ,87 ja v ,89). Tähän on vaikuttanut HUS-Apteekin voimakas panostaminen esimiesten keskinäiseen yhteistyöhön ja tukemiseen sekä koulutuksiin. Prosessien kehittämisen ansiosta työnteko on sujuvampaa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Yleisellä tasolla työolobarometrin tulokset ovat pysyneet vuoden 2013 tasolla. HUS-Apteekin jo ennestään erinomaiset tulokset henkilöstön sairauspoissaolojen osalta ovat entisestään parantuneet vuonna Sairauspäivien määrä henkilöä kohti on vähentynyt lähes 9 %, 12,7:stä 11,6:een. Työhyvinvoinnin parantamiseksi on järjestetty kaksi koko HUS-Apteekkia koskevaa yhteistä tilaisuutta, yksi keväällä ja yksi syksyllä. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Apteekki liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden positiivinen tulos 2 272,63 euroa siirretään tilikauden ylijäämätilille. HUS-Apteekin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN JOHTOKUNTA Liikelaitoksen johtosääntöä muutettiin lukien siten, että Sairaanhoidollisten tukipalvelujen johtokunnan nimi on jatkossa Diagnostisten palveluiden johtokunta. Johtokunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa. Johtokunnan esittelijänä HUS-Apteekin asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Kerstin Carlsson. 343

74 HUS-Apteekki liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-APTEEKKI, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,80 Liiketoiminnan muut tuotot , ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,66 Palvelujen ostot , , , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , , , ,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,73 Muut kulut , ,02 Muut toimintakulut , ,71 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 5 486, ,58 Muut rahoitustuotot 2,48 3,72 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -152,13-25,30 Korvaus peruspääomasta , ,04 Muut rahoituskulut -37,34-10,91 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,95 Tilikauden +yli/-alijäämä 2 272, ,79 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,92 2,93 2,93 2,94 3,23 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 2,91 2,93 2,93 2,94 3,22 Voitto, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 344

75 HUS-Apteekki liikelaitos Tase HUS-APTEEKKI, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,15 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,15 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0, ,50 Koneet ja kalusto , ,39 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,96 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,98 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,98 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,66 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,69 Muut saamiset , ,67 Siirtosaamiset 2 635,47 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 272, ,79 Oma pääoma yhteensä , ,23 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,97 Muut velat , ,89 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 49,56 50,42 51,49 58,65 52,10 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 9,39 9,44 9,47 7,18 10,57 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), ,2 423,9 419,9 415,30 697,6 345

76 HUS-Apteekki liikelaitos Rahoituslaskelma HUS-APTEEKKI, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,74 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot- ja kulut , ,95 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,15 Investointien rahavirta Investointimenot , ,61 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,54 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,24 Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,89 Saamisten muutos muilta , ,93 Korottomien velkojen muutos muilta , ,74 Rahoituksen rahavirta , ,54 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 124,19 136,38 220,91 15,19 129,66 Kassan riittävyys (pv) 27,36 24,66 26,63 12,73 27,01 Quick ratio 0,95 0,87 0,92 0,66 0,83 Current ratio 1,94 1,97 2,00 2,32 2,01 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 161,0 528, ,7 346

77 HUS-Apteekki liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. 347

78 HUS-Apteekki liikelaitos Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta , ,94 josta sisäinen myynti , ,69 ulkoinen myynti , ,25 tytäryhtiöt 785, ,05 jäsenkunnille , ,52 muille , ,73 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,86 Erityisvaltionosuus 0,00 970,00 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,80 TUET JA AVUSTUKSET 3 048, ,97 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,75 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,52 Taseen liitetiedot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , ,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0, , , ,71 Siirrot erien välillä ,85 0, , ,96 0,00 Tilikauden poisto , , ,18 0, ,76 Kirjanpitoarvo ,92 0, , , ,95 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 16,64 8,33 Saamiset yhteensä 16,64 8,33 348

79 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät HUS-Apteekki liikelaitos Lyhytaikaiset siirtosaamiset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut tulojäämät 2 635,47 0,00 Tulojäämät yhteensä 2 635,47 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 635,47 0,00 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,20 Peruspääoma , ,20 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,24 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,24 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 272, ,79 Oma pääoma , ,23 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,72 Yhteensä , ,72 Vieras pääoma yhteensä , ,72 LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,91 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,91 Siirtovelat yhteensä , ,91 349

80 HUS-Apteekki liikelaitos Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Lukumäärä Lukumäärä Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,82 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,29 Henkilöstökulut yhteensä , ,11 350

81 Ravioli Ravioli liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) Asiantuntijapalvelut, lkm ,9 % 1,2 % Potilasateriat,lkm ,1 % -2,9 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,4 % -3,8 % Opiskelija-ateriat,lkm ,5 % 4,5 % Henkilöstöateriat, lkm ,3 % 1,8 % Henkilöstöateriat, euroa ,6 % 3,3 % Kahviomyynti, euroa ,3 % -0,3 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,0 % 66,2 % Tilaustarjoilut, euroa ,6 % 8,2 % - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos HUS:n sisäinen laskutus Asiantuntijapalvelut -0,1 % 0,1 % Potilasateriat -3,1 % -3,5 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % -0,1 % Henkilöstöateriat 0,2 % -0,1 % Tilaustarjoilut 0,4 % 0,5 % YHTEENSÄ -2,6 % -3,1 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero -3,7 % -2,6 % hintaero -4,8 % 2,6 % Hinnanmuutos-% Tuottavuus annosta/tehty työtunti 14,61 15,30 14,77-3,5 % 1,1 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12.) ,1 % 3,1 % Henkilötyövuodet ,3 % -1,5 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,4 % Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 34,4 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) -1,4 % 2,0 % 1,1 % - Hintatason muutos-% -0,5 % 3,1 % 3,1 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia 351

82 Ravioli Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 36,7 38,4 37,8-1,6 % 2,9 % - Sisäinen myynti 24,2 25,8 24,4-5,6 % 0,9 % - Ulkoinen myynti 12,9 12,9 13,8 6,5 % 6,7 % - Toimintatuotot yhteensä 37,1 38,8 38,2-1,6 % 2,9 % - Toimintakulut 36,4 37,9 37,3-1,5 % 2,6 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,0 0,0 1,3 ############ 34,3 % - Asiakashyvitykset netto -1,0-1,3 0,0 % 34,8 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,5 % -35,8 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,6-1,3 % -1,5 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,4 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Liikelaitos tarjoaa palveluja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hyvinkään kaupungin ja HUS- kuntayhtymän yhteisomisteinen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tarjoaa palveluita helmikuusta 2015 päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Siihen saakka Hyvinkään sairaanhoitoalueen ateriapalvelut tuottaa Raviolin toimipiste. Ravioli toimittaa ateriat myös Hyvinkään kaupungin vuodeosastoille. Keittiön peruskorjaus valmistuu tammikuussa 2015 ja Ravioli toimi osittain väistötiloissa. Cook & chill tuotantotavan pilotointi aloitettiin Hyvinkäällä maaliskuussa. Potilasaterioiden tuotanto-toimitusprosessia on kehitetty yhteistyössä osastojen kanssa. Tuotteistus ja hinnoittelu saatiin valmiiksi alkukesästä. Henkilökunnan rekrytointi aloittavaan yhtiöön on tehty. Toiminnallisesti on viety eteenpäin suunnittelua Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Hankesuunnitelma valmistui kesäkuussa. 352

83 Ravioli Ravioli on lisännyt yhteistyötään Raaseporin kaupungin kanssa ja uutena konseptina on tarjottu kotiateriapalveluita sekä vanhainkodin aterioita. Huomattavaa taloudellisesti tappiota tehnyt Raviolin Länsi- Uudenmaan sairaalan toimipiste on tällä volyymilisäyksellä ja toiminnan tehostamisella parantanut tulostaan huomattavasti. Kliinisen ravitsemusterapiayksikön toiminta on laajentunut. Naisten- ja lastentautien toimialalla toimivat ravitsemusterapeutit (pois lukien lasten syöpäosasto) niin Lastenklinikalla, Lastenlinnassa kuin Jorvissakin työskentelevät nyt Raviolin kliinisen ravitsemusterapian yksikössä. Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö oli aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa pidettyä vajaaravitsemusriskin seulontapäivää, jolloin oli tavoitteena seuloa kaikkien HUS-alueen sairaaloiden vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriski. Kuntayhtymänkin painopisteenä ollut osastopotilaiden vajaaravitsemusriskin seulonta on lisääntynyt ja ongelma on tiedostettu, vaikka tavoitteeseen seulonnan laajuudessa ei päästykään. Seulontapäivän tulokset valmistuvat alkuvuodesta Seulontapäivän ja siihen liittyvien koulutuksien sekä Raviolin tuottaman havaintomateriaalin (mm. julisteet) avulla on pyritty lisäämään tietoisuutta sairaalapotilaiden vajaaravitsemusriskistä ja jalkauttamaan NRS-2002-seulontaa käytännön hoitotyöhön. Lasten vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmää on kehitetty Lastenklinikalla, ja se saadaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Ravitsemushoidon prosessia on kehitetty mm. Töölön sairaalassa lonkkamurtuma- ja haavapotilaiden osalta sekä Kirurgisessa sairaalassa yläruoansulatuskanavan leikkaukseen tulevien potilaiden osalta. Lastensairaalan rakentamisen tieltä siirtyi äidinmaitokeskus väliaikaisesti Iho- ja Allergiasairaalan keittiötiloihin. Tiloihin jouduttiin tekemään jonkin verran muutostöitä. HUS-kuntayhtymän sisäisten ostojen osuus Raviolin liikevaihdosta on laskenut 2,8 % edelliseen vuoteen nähden. Sisäisten tuottojen osuus on nyt 63,9 %. Vuonna 2010 sisäiset tuotot olivat 70 % koko toiminnan tuotoista. Yhtenä syynä tähän on vähentyvä potilasateriamyynti, jota pyritään korvaamaan tarjoamalla henkilökunnalle lisää itse maksettavia palveluita mm. salaattibuffet ja valitse itse konsepti. Jäsenkuntayhteistyö on myös kompensoinut HUS-konsernin sisäisten palveluiden ostojen vähenemistä. Raviolin tehokkuus on noussut 1,1 % edellisvuoteen nähden. Toimintaan haetaan lisää tehokkuutta myös uudella perinteisen tuotantotavan rinnalla toteutettavalla mm. cook & chill- tuotantotavalla. Tuotantotavan muutos vaatii kuitenkin paljon opettelua henkilökunnalta, reseptien kehittelyä jne. Uusi cook & chill tuotantomenetelmä on otettu asteittainen käyttöön Raviolin Hyvinkään yksikössä sekä Ravioli Meilahti viipalesairaalassa. Ravioli Meilahden tuotantotiloissa on ollut merkittävä investointi liittyen cook & chill- tuotantoon laajenemiseen Meilahden alueella. Meilahden alueen ruoankuljetusjärjestelmästä tehtiin päätös tilikauden aikana sekä hankittiin ensimmäiset aterioiden kuljettamiseen käytettävät vaunut. Raviolin toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on pysähtynyt, hintaindeksi on ainoastaan 0,2 % korkeampi kuin vuonna Raviolin HUS:lta perittävät hinnat nousivat 3,14 %. Raviolin toteutunut elintarvikekustannus/ annos on noussut 4,4 % edelliseen vuoteen nähden. Kasvu aiheutuu mm. muutoksesta, jossa potilasaterioiden osuus on laskenut ja henkilökunnalle myytävien palveluiden osuus on noussut. Hävikin hallinta on Raviolille todella suuri haaste ja nousee voimakkaasti esille koko toiminnassa. Keväällä 2014 tehtiin kilpailuneutraliteetti selvitys, jonka pohjalta johtokunta päätti, että Ravioli jatkaa toimintaansa liikelaitoksena. Tulevaisuuden näkymät Raviolin suurin liiketoiminta-alue on potilasruokailu, vuonna 2014 sen osuus oli n. 60 % koko Raviolin tuotoista. Potilasruokailun osuus on viime vuosien aikana pienentynyt ja sama trendi näyttää edelleen jatkuvan. Muutoksen keskeisenä syynä on sairaanhoidon muuttuminen edelleen yhä avohoitopainotteisemmaksi. Myöskään kaikkiin poliklinikkakäynteihin ei sisälly lainkaan ateriapalveluita. HUS:n keskitetysti ohjatut ruoka- ja ravitsemispalvelut ovat toimineet koko olemassa olonsa ajan hyvin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Ravioli on pystynyt parantamaan tuottavuutta aivan viime vuosiin asti. Pon- 353

84 Ravioli nistelut tuottavuuden lisäämiseksi tulee edelleen jatkua. Ilman korvaavia asiakkaita Ravioli ei pysty toimimaan kannattavasti olemassa olevilla resursseilla. Mikäli Ravioli ei pysty hankkimaan lisämyyntiä, on pakko ryhtyä supistamaan nykytoimintaa. Raviolin on luovuttava osasta nykyisiä tiloja. Jos samanaikaisesti rajoitetaan ulkoista myyntiä, jää kuntayhtymän Raviolille vuokraamia tiloja käyttämättä. Raviolin peruskuntayhteistyö on laajentunut vuosittain ja kunta-asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Raviolille kohdistuvien tilakustannusten noususta johtuvat hinnan korotukset HUS:ssa tulevat vaikeuttamaan palvelujen myyntiä omistajakuntiin tulevaisuudessa. Ravioli Jorvin sairaala toimii ruokapalveluiden tuottajana keväällä 2016 valmistuvalle Espoon kaupungin sairaalalle. Ruokatuotannon laajentamisen edellytyksenä Jorvissa on nykyisten, huonossa kunnossa olevien tuotantotilojen peruskorjaus. Peruskorjaus käynnistyy toukokuussa Yhteistyömahdollisuuksia Helsingin kaupungin kanssa selvitetään. Henkilöstöruokailu tulee saada nykyistä houkuttelevammaksi ja tarjonnan tulee siirtyä enemmän asiakkaiden itse maksamaan suuntaan. Työnantajan tuki lounasruokailuun tulee vähenemään. Toisaalta terveyttä edistävä työpaikkaruokailu lisää henkilöstön jaksamista ja sitä kautta tuottavuutta. Ravioli on ottanut käyttöön cook & chill tuotantomenetelmän, jonka avulla kalliit ammattikeittiöiden tuotantotilat saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Menetelmää on pilotoitu Viipalesairaalassa ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä. Tuotantomenetelmän muutos vaatii paljon myös tuotekehitystä, kehitystyö jatkuu edelleen. Raviolin potilasruokapalvelut muuttuvat yhä suuremmassa määrin ns. keskitetyn ruoanjakotavan mukaisiksi, mikä merkitsee käytännössä Raviolissa tehtävän työn lisääntymistä ja osastoilla tehtävän työn vähenemistä. Suurin muutos koskee Meilahden aluetta ja se alkaa Tornisairaalan muuton yhteydessä keväällä 2015 ja jatkuu vuoteen 2017 saakka. Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto tehosta ruoantuotantoa, mutta toisaalta työmäärän siirtyminen osastoilta Raviolin tehtäväksi lisää henkilöstötarvetta palvelu-, jakelu- ja astianpesutehtävissä. Raviolin imago nykyaikaiset tuotantotavat omaavana ammattikeittiönä on kohonnut ja työntekijöiden saatavuus on ollut hyvä. Kustannussyistä Ravioli tulee lisäämään vuokratyövoiman käyttöä ruuhkahuippujen tasoittamiseksi ja yhteistyö henkilöstöpalveluja tuottavan Seuren kanssa on alkanut. Kliinisen ravitsemusterapiayksikön panostus vajaaravitsemusriskissä olevien potilaiden tunnistamiseen jatkuu edelleen. Työ tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja pyritään vähitellen kattamaan kaikki potilaat. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Raviolin jokaisella toimipisteellä on elintarvikeviranomaisten tarkastama ja hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Päivittäisessä toiminnassa sekä ruoka- että hygienianäytteillä on keskeinen asema. Järjestelmän avulla varmistetaan tuotteiden turvallisuus. Vuonna 2014 pintahygieniamittauksia oli 245 kpl, joista A-luokkaan kuului 89 %. Potilasateriatilaukset saadaan Ravioliin sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Järjestelmä ja palvelinongelmien aikana joudutaan turvautumaan aiempiin tilauksiin, sekä tilausten täsmentämiseen faxilla tai puhelimella osastojen kanssa. Vuonna 2014 ongelmia on ollut edellisen vuoden tapaan muutamia kertoja. Tilanne on kuitenkin saatu hoidettua. Toiminnan häiriöttömyyden turvaamiseksi Ravioli on siirtänyt palvelimien valvonnan ja käytön tuen ulkopuolisen asiantuntijayrityksen tehtäväksi. Potilas- ja henkilöstöruokapalveluita tuottavissa yksiköissä on selkeät sijaistusjärjestelmät, sen sijaan hallinnollisissa tehtävissä osaamista tulee laajentaa. Raviolin tuotannonohjausjärjestelmän asiantuntijuutta vahvistettiin joulukuussa tehdyllä rekrytoinnilla. Ravioli on HUS:n liikelaitos, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan HUS:n hallintosääntöä ja liikelaitoksen johtosääntöä. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. 354

85 Ravioli Liikelaitoksen talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmässä ja ei sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunnassa. Raviolin kaikkien toimipisteiden tuloslaskelmaa seurataan HUS-Totalista kuukausittain ja poikkeavuuksiin pyritään reagoimaan välittömästi. Raviolin kassat täsmäytetään päivittäin ja aterialiput raportoidaan kuukausittain sekä tarkastetaan säännöllisesti. Poikkeamat selvitetään välittömästi ja tarvittaessa pyydetään selvitysapua ulkopuolelta. Vuonna 2014 maksupäätetoimittajan ohjelmavirheen takia oli viivettä tapahtumien veloituksessa asiakkailta. Raviolille ei syntynyt tästä kuitenkaan tappiota. Syntyneiden tilanteiden pohjalta tarkennetaan taloushallinnon ohjeeseen pohjautuvia toimintaohjeita Raviolin kassoilla. Henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi kassapisteisiin on asennettu peruskorjausten yhteydessä turvapainikkeita. Raviolin yksiköissä on otettu käyttöön sähköinen riskienarviointi, jossa käsitellään yhdessä työsuojelun kanssa psyykkisiä ja sosiaalisia, ergonomisia, fysikaalisia sekä kemiallisia riskitekijöitä. Kartoituksissa esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja riskienkartoituksia päivitetään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. Yksikkökohtaista työturvallisuuden kehittymistä seurataan työturvallisuuskierroksilla. 355

86 Ravioli VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Tavoite (1 000 euroa) 1 Elintarvikekustannusten hillitseminen laatua heikentämättä 2 Työn tehokkuuden kasvun varmistaminen Hävikin pienentäminen A ) Kirurgisen sairaalan toimintojen uudelleen organisointi elintarvikekust/ annos annosta / tehty työtunti 3 B) Uusien toimitatapojen hyödyntäminen annosta / tehty työtunti 4 Kuljetus-kustannusten alentaminen Kuljetusten kilpailutus Tavoite:395 tuhatta euroa, ei toteutunut Tavoite :225 tuhatta euroa, toteutusta siirrettiin 100 tuhatta euroai tehokkuus nousi euromääräiseti 190 tuhatta Tavoite: 30 tuhatta euroa, Länsi-Uudenmaan kuljetukset kilpailutettiin, ei euromääräistä säästöä Toteuma Tavoite (htv) Tavoite:4,4, tot 0 Tavoite 2, saavutettiin TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ Uuden kuntalain mukainen organisaatiomalli Mahdollisten toimenpiteiden valmistelu ja täytäntöönpano Selvityksen perusteella Ravioli jatkaa likelaitoksena 6 Uusi toimintamalli Lastensairaalassa 7 Äidinmaito-keskuksen väistö lastensairaalan tieltä 8 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminnan käynnistäminen 9 Vajaaravitsemusriskissä olevien potilaiden löytäminen ja heidän ravitsemuksen turvaaminen 10 Saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä Uuden toimintamallin kehittäminen palvelemaan Lastensairaalaan Äidinmaitokeskuksen väistön aiheuttamat toimenpiteet Keittiön peruskorjauksen valmistuminen ja toimintojen kehittäminen NRS.2002 vajaaravitsemusseulan hyödyntäminen Tilaus- toimitus prosessin kuvaaminen cook and chill tuotannossa 10 % potilaista seulottu Kehitystyötä on tehty yhdessä Lastensairaalan henkilökunnan kanssa Äidinmaitokeskus on siirtynyt Iho- ja Allergiasairaalan väistötiloihin Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet tehty NRS seulan käyttö lisääntynyt, vaikka tavoitteeseen ei täysin päästy Kuvaus tehty MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ

87 Ravioli PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 24,2 25,8 24,4-5,6 % 0,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 12,5 12,5 13,3 6,5 % 6,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 36,7 38,4 37,8-1,6 % 2,9 % Sisäisten palveluiden myynnin lasku on ollut suurinta HYKS Psykiatrian tulosyksikössä, jossa lasku oli n. 6 %:a edellisvuoteen nähden. Yhteisissä tapaamisissa on asiakkaille painotettu omaa vaikutusmahdollisuutta kustannusten kurissa pitämiseksi. Raviolin laskutus pohjautuu toimitettuihin määriin, eli jokaisen ylimääräisen annoksen tilaamatta jättäminen vähentää asiakkaan kustannuksia laatutason silti heikkenemättä. Raviolin myi palveluitaan jäsenkunnille yli 3 miljoonalla eurolla. Myynti jäsenkunnille kasvoi yli 14 % edellisvuoteen nähden. Suurinta kasvu oli Raaseporissa, jossa Ravioli myy kunnalle lisääntyvässä määrin päiväkoti ja kotiateriapalveluita. Kasvava jäsenkuntayhteistyö on elinehto kannattavien toimipisteiden aikaansaamiseksi. Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Asiantuntijapalvelut ,9 % 1,2 % Potilasateriat ,1 % -2,9 % Vauvojen maitovalmisteet ,4 % -3,8 % Henkilöstöateriat ,7 % 0,2 % Opiskelija-ateriat ,5 % 4,5 % Kahviomyynti 0,0 % 0,0 % Tilaustarjoilut KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,0 % -2,1 % Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Asiantuntijapalvelut ,9 % 33,9 % Potilasateriat ,8 % 1,9 % Vauvojen maitovalmisteet ,5 % 2,8 % Henkilöstöateriat ,5 % 4,2 % Opiskelija-ateriat ,8 % 4,2 % Kahviomyynti ,3 % -0,4 % Tilaustarjoilu ,6 % 8,2 % Päiväkotiateriat ,95 % 66,63 % Asiakashyvitys ,00 % 31,98 % KAIKKI YHTEENSÄ (euro) ,6 % 2,9 % 357

88 Ravioli Asiantuntijapalveluiden osalta lukumääräinen toiminnan arviointi antaa väärää kuvaa, sillä uutena palveluna on vuonna 2014 ollut ravitsemusterapeutin työpanos. Koko kuukauden yhden henkilön työpanos ja yksi terapiakäynti eivät vastaa toisiaan. Euromääräinen vertailu kertoo oikean kuvan näiden palveluiden noususta. Potilasaterioiden määrässä on huomattavaa laskua, jota on pyritty kompensoimaan muun myynnin kasvulla olemassa olevalle asiakaskunnalle. Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013) Määräerolla tarkoitetaan sitä osuutta laskutuksen kasvusta, mikä selittyy volyymin muutoksella suunnitellusta tasosta. Hintaero tarkoittaa sitä osuutta laskutuksesta, mikä johtuu tuotteiden poikkeavasta hinnasta suunnitelmaan nähden. Määrä- ja hintaero yhteenlaskettuna summaavat laskutuksen muutosprosenttiin. Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama yhteensä % % % Asiantuntijapalvelut 11 1 % % % Potilasateriat % % % Vauvojen maitovalmisteet % 35 7 % 15 3 % Henkilöstöateriat % % % Opiskelija-ateriat 37 4 % 0 0 % 37 4 % Kahviomyynti % % % Tilaustarjoilut % 54 3 % % Muu myynti 0 17 % 0 27 % 0 44 % YHTEENSÄ 37 0 % % % Määräerosta on nähtävillä, että potilasaterioita lukuun ottamatta kysynnässä on pientä nousua. Asiantuntijapalveluiden hintaero on syntynyt uudesta tuotteesta eli asiantuntijapalvelun koko työpanoksesta. Potilasateriat jaetaan joko keskitetysti, jolloin palvelu sisältää Raviolin yksiköstä kootun valmiin tarjottimen tai hajautetusti, jolloin ruoka toimitetaan osastolle osastokohtaisesti ja ruoan annostelu ja astiahuolto tapahtuu. Näissä aterioissa työpanos on Raviolissa pienempi ja hinta myös edullisempi kuin aterioissa, joissa tarjotin kootaan valmiiksi keittiöllä (keskitetty ruoanjako). Potilasaterioiden hintaero on syntynyt pääasiallisesti siitä, että potilasateriamyynti on vähentynyt eniten psykiatrian toimialalla, jossa ruoan jakaminen on tapahtunut hajautetusti. Keskitetyn ruoanjaon osuus on kasvanut myös osastojen toiveesta. Tämä on vastaavasti vähentänyt HUS- Desikon työpanosta näissä tehtävissä. Lisäksi hintaeroon on vaikuttanut se, että aterioina tilattavista aamupaloista on joidenkin osastojen osalta siirrytty tilaamaan aamupalatarvikkeet tuotetilauksena. Tuotetilauslaskutuksessa määränä on laskutuskerta. Erityisruokavalioiden osuus tilatuista annoksista on myös noussut. Henkilökunnan aterioiden hintaero johtuu uusien lounaskonseptien alhaisemmasta yksikköhinnasta lounaspakettiin verrattuna. OPETUS JA TUTKIMUS Ravioli kliinisen ravitsemusterapian yksikössä on valmisteilla aliravitsemukseen liittyvä väitöskirja. 358

89 Ravioli TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,6 % 2,9 % Myyntituotot ,6 % 2,9 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,4 % 0,2 % Muut toimintatuotot ,6 % 12,2 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 2,6 % Henkilöstökulut ,1 % -1,1 % Palvelujen ostot ,4 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 7,0 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 8,1 % Toimintakate ,6 % 17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % 1,1 % Vuosikate ,2 % 18,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % 18,6 % Tilikauden tulos ,0 % -35,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,6 % 2,9 % Sisäiset toimintatuotot 70,0 % 66,9 % 66,7 % 65,2 % 66,7 % 63,9 % Ulkoiset toimintatuotot 30,0 % 33,1 % 33,3 % 34,8 % 33,3 % 36,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 359

90 Ravioli Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,0 Jäsenkuntamyynnin kasvu (pääosin Raasepori) 401,1 1,0 % 401,1 1,1 % Henkilökunnan lounaan hinnannousu (verohallituksen päätöksen mukainen 0,2 /ateria) 235,0 0,6 % 236,0 0,6 % Uudet lounaskonseptit, lisätuotto 156,0 0,4 % 158,0 0,4 % HUS:n sisäisten potilasaterioiden väheneminen -503,5-1,3 % 94,5 0,3 % Kahviomyynnin ennakoitua pienempi kasvu -176,0-0,5 % 6,0 0,0 % Asiantuntijapalveluiden kasvu 351,0 0,9 % 312,0 0,8 % Muut muutokset 283,4 0,7 % 257,4 0,7 % Asiakaspalautus ,0-3,5 % -387,0-1,0 % TP ,0-1,6 % ,0 2,9 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,0 Tulospalkkiot 52,1 0,1 % 52,1 0,1 % Varhe-maksut -481,0-1,2 % -222,2-0,6 % Ravitsemispalveluiden tehostuminen 1,1 % 62,5 0,2 % -191,2-0,5 % Koneiden ja laitteiden kunnossapito -17,7 0,0 % -188,4-0,5 % Elintarvikkeet -569,4-1,5 % 460,8 1,2 % Kalustohankinnat 159,8 0,4 % 198,8 0,5 % Vuokrien nousu 48,5 0,1 % 400,1 1,1 % Investoinneista aiheutuneet poistojen muutokset -40,0-0,1 % 126,0 0,3 % Muut erät mm poistojen muutokset 174,1 0,4 % 444,0 1,2 % TP ,0-1,6 % ,0 2,9 % Ulkoiset tuotot kasvoivat verohallituksen mukaisen lounaan ateriahinnan nousun myötä euroa ja uudet lounaskonseptit tuottivat lisätuloja n Jäsenkuntamyynnin ohella nämä kompensoivat sisäisten palveluiden kysynnän laskua. HUS:n sisäinen euromääräinen potilasaterialaskutus nousi ainoastaan 0,3 %, kun samanaikaisesti hinnat nousivat 3,1 %. Volyymilasku HUS:n potilasaterioiden osalta oli 4,5 %. Näin suureen laskuun ei talousarviossa oltu varauduttu. Asiantuntijapalvelut lisääntyivät, koska kolme ravitsemusterapeuttia siirrettiin Raviolin organisaation sekä sen takia, että Ravioli myi asiantuntijapalveluita myös Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:lle. Tulospalkkioita ei talousarviota valmisteltaessa huomioitu. Hyvinkään ja Jorvin hankkeiden osalta tulospalkkiokriteerit saavutettiin. Koska palveluiden tarve laski toimintavuoden aikana tavoitteesta, ei talousarvion suoritetavoitteisiin päästy. Palveluiden saatavuuden tavoitteet olivat sidoksissa asiakastyytyväisyyteen. Asiakkaiden tyytyväisyys pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta ei noussut toivotulla tavalla, eikä näin ollen antanut perusteita tulospalkkiolle. Varhaiseläkemaksujen alenemiseen ovat vaikuttaneet mm yksikölliset osa-aikaeläke järjestelyt sekä varhaisen puuttumisen mallin hyödyntäminen jo useamman vuoden ajan. Varhaiseläkemaksut oli talousarviossa arvioitu liian suuriksi. Ravitsemispalveluiden tehokkuus on nousu 1,1 %, mikä euroiksi laskettuna on euroa. Tavoitteesta jäätiin 0,8 % eli n euroa. Elintarvikkeiden hinnan kehitys on ollut vaikea ennustaa. Monien elintarvikkeiden hinnat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, mutta esimerkiksi kalojen osalta on ollut huomattavia hinnannousuja. Raviolin tuotannosta yhä suurempi osuus on henkilökunnan lounasaterioissa. Näissä aterioissa raaka-aineen kulutus annosta kohden on suurempi kuin potilasaterioissa. Tämä nostaa keskimääräisen annoksen raaka-ainehintaa. Kalustohankintojen nousu johtuu osaltaan Hyvinkään ja Meilahden toiminnan muutoksiin liittyvien laskujen virheellisistä tiliöinneistä arvosta laskuja, jotka olisivat kuuluneet investoinneiksi, on kirjattu käyttömenoihin. Osaltaan nousu johtuu työasemien 360

91 Ravioli Win7- päivityksistä. Suurin osa Raviolin työasemista on leasing- sopimuksilla, mutta kassoina toimivat työasemat uusittiin kaikki ja ne ovat Raviolin puitesopimusten perusteella ostamia erikoiskokoonpanoja. Lainatarpeessa tai rahoitusasemassa ei ole tapahtunut muutoksia. Raviolin rahoitustilanne on hyvä. Kone- ja laiteinvestoinnit Investoinnit Investointi (1 000 euroina) menot TP 2013 yhteensä TA2014 TP 2014 TP2014 / TA2014 RAVIOLI Suuret laitehankkeet Keskitetyn ruoanjakelun hankinnat, Meilahti Pienet investoinnit Laitehankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tilakeskuksen rakennushankkeessa Hyvinkää keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus Jorvin keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus Ravioli hoiti Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n kaikki laitehankinta kilpailutukset ja hankinnat. Hankintojen kokonaisarvo vuosina oli 1,45 milj. euroa. Investointimuutoksena Raviolin alkuperäiseen talousarvioon lisättiin näitä varten 1,0 milj. euroa. Laitteet hankittiin HUS- kuntayhtymän varoista ja myydään alkuvuonna 2015 poistamattomalla arvolla Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:lle tämän aloittaessa tuotannon. Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa ja valmistuu Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssa on käytössä uudenlaista kone- ja laitetekniikkaa mm. hotfill- pumppu ruoan annosteluun ja pakkaamiseen sekä monitoimikypsennyslaitteita. Vuoden 2014 aikana tehtiin päätös Meilahden alueen ruoankuljetusjärjestelmästä sekä siihen soveltuvista kuljetus ja kuumennus vaunuista. Järjestelmän käyttöönotto Meilahden alueella toteutetaan vuosina Ravioli Meilahdessa hankittiin cook & chill tuotannon mahdollistavat ruoankypsennys ja jäähdytysjärjestelmät, otettiin käyttöön ns. jääpankki. Ravioli Meilahdessa alkoi potilasastianpesuosaston peruskorjaus ja astianpesukoneiden uusinta. Jotta hanke voidaan toteuttaa tornisairaalan paluumuuttoon, kevääseen 2015 mennessä edellytetään päätöstä astianpesu- ja vaununpesuikoneiden malleista vuoden 2014 puolella. Jorvin sairaalan peruskorjauksen hankesuunnitelma valmistui kesällä 2014 ja suunnitelma sisältää keittiötilojen rakentamisen HUS- Logistiikalta vapautuisiin tiloihin. Keittiö tulee palvelemaan nykyisen Jorvin sairaalan potilaiden lisäksi vuonna 2016 valmistuvan Espoon sairaalan potilaita ja henkilökuntaa. Tuotanto perustuu cook & chill menetelmään. 361

92 Ravioli HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä ,0 % -1,2 % - Työssäolo-% 79,4 79,9 0,0 % 0,6 % - Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,4 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,5 % 2,3 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,8 % 2,3 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,5 % 27,0 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,8 % 1,5 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,5 % -1,4 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,8 % 1,6 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,5 % -46,3 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,2 % -1,2 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 15,6 13,5 19,1 41,5 % 22,4 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 2 2,6 30,0 % 0,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Ravioli Jorvin sairaalan toiminnan muutoksen tukemiseksi toimipisteen organisaatiota on vahvistettu rekrytoimalla tuotantopäällikkö. Ravitsemispäällikön toimenkuvan laajentuessa nimike muutettiin vuoden 2015 alusta palvelupäälliköksi. Taloussihteerin siirtyessä osa-aikaiseksi, vahvistettiin Raviolin tuotannonohjausjärjestelmän osaamista asiakastukihenkilöllä. Uuden henkilön työpanosta myydään myös Hyvinkään Ravitsemispalveluille. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n henkilökunnasta 27 siirtyy Raviolista. Henkilöt hakivat tointa Hyvinkään kaupungin ja HUS:n henkilökunnalle kohdistetulla haulla. Valitsematta jääneille tarjottiin työtä Raviolin muista toimipisteistä. Henkilöstörakenteen muutostarve Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminnan käynnistäminen. Ravioli Cateringin toiminnan lisääntyminen Ravioli Kirurgisen sairaalan väistö 2014 Ravitsemusterapian lisääntyminen Ravioli Meilahden keskitetyn ruoanjaon hanke Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Toiminan siirtymiseen alkaen suunnitellut toimenpiteet on toteutettu suunnitellusti ja aikataulussa. Kasvua 6 % eli euroa Väistö siirrettiin vuodelle 2016 Ravioli Meilahden muutosten vuoksi. 0% Naisten- ja lastentautien organisaatiosta siirrettiin kolme lasten hoitoon erikoistunut ravitsemusterapeuttia Ravioliin talousarvion laadinnan jälkeen Hanke etenee aikataulussa 362

93 Ravioli Kolmen ravitsemusterapeutin lisääminen talousarvion laadinnan jälkeen Raviolin organisaatioon lisäsi erityistyöntekijöiden osuutta. Ravitsemispalveluiden henkilökunta kuuluu ns. muu henkilökunta ryhmään. Tältä osin henkilötyövuosia kertyi aiempaa vähemmän. TP 2014/TA 2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 0,0 0,0 334,0 14,0 3 ravitsemisterapuetin lisäys 1,0 0,3 % 1,0 Sopeuttaminen vähentyneeseen volyymiin -5,4-1,6 % -5,4 TP ,6-1,3 % 0,0 0,0 328,6 15,0 TP 2014/TP 2013 Henkilötyövuodet htv muutos % Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,0 0,0 0,0 336,6 12,4 3 ravitsemisterapuetin lisäys 2,6 0,7 % 2,6 Sopeuttaminen vähentyneeseen volyymiin -8,0-2,3 % -8,0 TP ,6-1,5 % 0,0 0,0 328,6 15,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinta on onnistuttu pitämään vuoden 2013 tasossa. Henkilöstössä ei ole tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia erityistyöntekijöiden määrän lisääntymistä lukuun ottamatta. Aikaisemmasta poikkeavia palkantarkistuksia ei myöskään ole tehty. Raviolissa on käytetty vuokratyövoimaa ainoastaan Ravioli Cateringissä suurimpiin ruuhkahuippuihin. Vuonna 2014 käytiin neuvotteluja HUS:n osittain omistaman henkilöstönvuokrausyrityksen Seuren käytöstä ja toimintaa kokeiltiin vuoden lopussa hyvin kokemuksin. Työvoimaa on jatkossa tarkoitus vuokrata korvaamaan oman henkilökunnan lisä- ja ylitöitä sekä ns. lyhyt aikaisten sijaisten käyttöä. Kustannusvaikutuksia tullaan seuraamaan tiiviisti tulevana vuonna. Varhaiseläkemaksut oli talousarviossa arvioitu liian korkeiksi. Näissä maksuissa on huomattavaa laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Tehty työ työkyvyn ylläpitämiseksi ja varhaisen puuttumisen mallin mukaiset toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Henkilöstön osaaminen Vuoden aikana on panostettu uusien toimintamenetelmien kehittämiseen ja tiedon jakamiseen eri organisaatiotasoilla. Osaamisen suunnitteluun ovat vaikuttaneet meneillään olevat hankkeet, kuten Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy ja Jorvin sairaala. Raviolin henkilöstön osaamisen kehittäminen ja jakaminen on toteutunut suunnitellusti. Ammattikeittiön henkilöstöä on valmennettu lounasravintoloiden teemoihin liittyen Etelä-Amerikan ja Italian ruokakulttuureihin sekä cook & chill tuotantomenetelmään. Palveluesimiehet kehittivät osaamistaan edellisten lisäksi työturvallisuudessa sekä käytännön ruoanvalmistuksessa ja ammattikeittiölaitteiden hallinnassa. Raviolin päällikköpäivillä paneuduttiin Raviolin hankintatoimintaan sekä ruokalistojen, reseptien, tuotekehityksen ja konseptien kehittämiseen sekä 363

94 Ravioli työturvallisuuteen ja palvelukulttuuriin. Aikaisempien vuosien tapaan Raviolin esimiehiä ohjattiin oikeisiin perehdytyskäytäntöihin ja kehityskeskusteluiden pitämiseen Työsuojeluparikoulutuksissa koulutettiin henkilöstöä mm. riskien hallintaan, turvallisiin työtapoihin ja oikeaan ergonomiaan. Ravioli pyrkii vähentämään työtapaturmia erilaisten hankkeiden avulla. Henkilöstöä on osallistettu toiminnan, tuotteiden ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Koulutusten ja tapaamisten lisäksi kaikille raviolilaisille on otettu käyttöön Intran palaute- ja keskustelualusta. Kliininen ravitsemusterapian yksikkö on panostanut NRS-seulonnan käyttöönottoon koko HUS alueella. Ravitsemusterapeutit kokoontuivat säännöllisesti ja kehittivät osaamistaan oman vastuualueensa mukaisesti. Tärkeimmät osaamisalueet Taloudellinen ja tehokas toiminta Materiaalien hankinta Uudet tuotantomenetelmät Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Prosesseja ja toimenkuvia on kehitetty. Tavoite henkilötyövuosien vähentämisestä saavutettiin Hävikin hallinta - Aromi seurantajärjestelmän käyttäänotto osassa Raviolin ruokaa valmistavissa yksiköissä, ei toteutunut Uusia tuotantomenetelmiä on kehitetty joakaisella organisaatiotasolla. Käyttöönoton, kehitys- ja suunnittelutyön lisäksi henkilökunnalle on järjestetty erilaisia täsmäkoulutuksia. Työhyvinvointi ja työsuojelu Ravioli osallistui yhdessä HUS-Desikon kanssa valtakunnalliseen Kunnossa kaiken ikää hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kannustaa henkilöstöä huolehtimaan omasta terveydestä ravitsemuksen ja liikunnan avulla. Kaikissa Raviolin yksikössä on tehty sähköinen riskien arviointi ja työturvallisuuskierrokset ovat osa työsuojelutoimintaa. Varhaisen puuttumisen toimintamallin on käytössä kaikissa Raviolin yksiköissä. Raviolissa on paljon työtapaturmia. Tämän takia panostettiin ennakoivaan työturvallisuuden kehittämiseen mm suunnittelemalla turvallisuushavaintokäytäntöä, jonka avulla kehitetään työpaikan turvallisuutta ja työhyvinvointia sekä turvallisuuden johtamista. Tavoitteena on tunnistaa vaarat ja poistaa tapaturmat jo ennalta. Ravioli on mukana työterveyslaitoksen Sopuisa- hankkeessa (Kohti sopuisaa työyhteisöä). Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2014 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa rakennetaan työpaikoille epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia. Nollatoleranssilla tarkoitetaan työyhteisökulttuuria, jossa huonoa ja epäasiallista kohtelua ei suvaita, ja jossa epäasiallinen kohtelu nähdään koko yhteisöä koskettavana ongelmana ja asiana, johon voidaan ja johon tulee puuttua kaikilla tasoilla. Tavoitteena on myös edistää vastuullista, työn suuntaista ja hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta hyväksyy Ravioli liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ravioli liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen toimitusjohtaja. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden tulos 4 795,07 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille. 364

95 Ravioli EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. 365

96 Ravioli TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma RAVIOLI, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,32 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,21 Palvelujen ostot , , , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,22 Muut henkilösivukulut , , , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,47 Muut kulut , ,67 Muut toimintakulut , ,14 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 7 512, ,04 Muut rahoitustuotot 9,05 68,06 Korvaus peruspääomasta , ,56 Muut rahoituskulut -243,78-149,76 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,22 Tilikauden +yli/-alijäämä 4 795, ,40 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,71 0,76 7,10 5,73 7,40 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 0,71 0,76 7,10 5,73 7,40 Voitto, % 0,01 0,02 1,10 0,86 1,08 366

97 Ravioli Tase RAVIOLI, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,28 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,86 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,65 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,04 Muut saamiset , ,89 Siirtosaamiset 6 965, ,51 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,09 Rahat ja pankkisaamiset 5 320, ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,98 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 795, ,40 Oma pääoma yhteensä , ,38 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,13 Muut velat , ,51 Siirtovelat , ,21 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,23 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 56,80 57,41 60,30 60,57 58,44 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,98 13,13 11,50 11,22 11,82 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,8 Lainakanta , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367

98 Ravioli Rahoituslaskelma RAVIOLI, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,62 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 Rahoitustuotot- ja kulut , ,22 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0,00 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,92 Investointien rahavirta Investointimenot , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,94 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,31 Saamisten muutos muilta , ,54 Korottomien velkojen muutos muilta , ,79 Rahoituksen rahavirta , ,94 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,00 Rahavarat , ,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 41,36 95,69 540,17 251,36 227,94 Kassan riittävyys (pv) 63,50 79,36 77,62 65,67 64,82 Quick ratio 1,60 1,84 1,95 1,81 1,65 Current ratio 1,60 1,84 1,95 1,81 1,65 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 863, , ,0 368

99 Ravioli TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,29 josta sisäinen myynti , ,00 ulkoinen myynti , ,29 jäsenkunnille , ,26 muille , ,03 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 0,00 0,00 Muut myyntituotot , ,03 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,32 TUET JA AVUSTUKSET , ,28 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,98 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,58 Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset ,00 0,00 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Muut varaukset ,00 0,00 369

100 Ravioli LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,14 Lisäykset tilikauden aikana , , ,60 Vähennykset tilikauden aikana ,65 0, ,65 Siirrot erien välillä , ,33 0,00 Vähennysten kertyneet poistot ,65 0, ,65 Tilikauden poisto ,36 0, ,36 Kirjanpitoarvo , , ,73 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset osakkuus- ja omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,93 Saamiset yhteensä , ,92 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut tulojäämät 6 965, ,51 Tulojäämät yhteensä 6 965, ,51 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 6 965, ,51 370

101 Ravioli LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,98 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 795, ,40 Oma pääoma , ,38 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus ,00 0,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,78 Yhteensä , ,78 Vieras pääoma yhteensä , ,78 LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,21 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,21 Siirtovelat yhteensä , ,21 371

102 Ravioli Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Lukumäärä Lukumäärä Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,97 Henkilöstökulut yhteensä , ,97 372

103 HUS-Desiko liikelaitos HUS-Desiko liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto - HUS-Desikon palvelut yhteensä, lkm ,0 % 8,2 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,4 % -8,7 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 47,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,1 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,4 % 0,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,1 % 7,3 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,2 % 70,7 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -10,9 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä, euroa ,9 % 2,3 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,9 % -8,3 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,4 % 11,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,7 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,7 % -1,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,5 % 7,7 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,9 % 7,5 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -17,4 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko % 3,2 2,0 0,5-1,5 %-yks. 0,5 % -työn tuottavuus HUS-Desiko % 2,4 2,0 1,5-0,5 %-yks. 1,5 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus % 4,0 1,6 0,6-1,0 %-yks. 0,6 % Välinehuollon kokonaistuottavuus % 1,2 3,0 0,2-2,8 %-yks. 0,2 % Laitoshuollon työn tuottavuus % 3,1 1,6 1,7 0,1 %-yks. 1,7 % Välinehuollon työn tuottavuus % 0,9 3,0 0,5-2,5 %-yks. 0,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,5 % 0,9 % Henkilötyövuodet ,8 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta (sisältää tulospalkkiot) ,9 % 1,2 % Sairauspoissaolot / hlö 19,7 19,6 21,3 8,7 % 8,1 % 373

104 HUS-Desiko liikelaitos Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 9,6 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,2 % 2,0 % 0,5 % -75,0 % -84,4 % - Hintatason muutos-% 2,7 % -0,6 % -0,3 % -50,0 % -111,1 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia HUS-Desikon kokonaistuottavuus kasvoi 0,5 %, joten tavoitetta ei täysimääräisesti saavutettu. Kokonaistuottavuus saavutettiin välinehuoltokeskuksissa, joissa palvelutuotanto kasvoi enemmän kuin käytetyt resurssit. Tavoitteista jäätiin kuitenkin välinehuollon osalta asiakasyksiköissä tapahtuvan palveluiden osalta, sillä palvelutuotanto suhteessa käytettyihin resursseihin ei kasvanut. Laitoshuollossa tuottavuustavoitteesta jäätiin vastuuyksikkö Lännen osalta merkittävästi. Syynä kyseisen vastuuyksikön tuottavuuden laskuun oli henkilötyövuoden kallistuminen 4,2 %, kun muissa laitoshuollon vastuuyksiköissä henkilötyövuosi kallistui vain 0,7 % ja vastaavasti välinehuollossa 0,5 %. Tuottavuusnäkökulmasta katsoen laitoshuolto ei päässyt tavoitteeseen henkilötyöpanoksen kallistumisesta johtuen. Syynä tähän oli muun muassa sairauspoissaolojen kasvu. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 67,6 69,4 69,4-0,1 % 2,6 % - Sisäinen myynti 64,9 65,8 66,2 0,6 % 1,9 % - Ulkoinen myynti 2,7 3,6 3,3-8,8 % 21,5 % - Toimintatuotot yhteensä 67,6 69,4 69,5 0,1 % 2,7 % - Toimintakulut 67,2 68,9 69,1 0,3 % 2,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,3 0,0 1,4 ############ 9,5 % - Asiakashyvitykset netto -1,3-1,4 0,0 % 9,7 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ -11,5 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,8 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioita) ,0 % 1,1 % 374

105 HUS-Desiko liikelaitos OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta HUS-Desiko liikelaitos tuottaa asiakaslähtöisiä korkean hygieniatason tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittaa valmiita desinfioituja tai steriloituja välinepakkauksia siten, että ne tuottavat arvoa asiakkaille ja tukee HUS:n perustehtävää. Palvelutuotannon tavoitteena on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia ja potilasturvallisuutta. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta. HUS-Desiko liikelaitos vastaa sterilointipalvelujen tuottamiseen ja sterilointiprosessiin liittyvästä turvallisuudesta. Liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien terveystoimen ja suun terveydenhuollon yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa ja prosessien kehittämistä etenkin henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena henkilöstökulujen toteuma alitti euroa (1,7 %). HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden ostot HUS-Desikolta ylittivät palvelusuunnitelman 2,8 %. Välinehuoltokeskusten ja ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta ylitys johtui ennakoitua suuremmasta toimintavolyymista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ylittyivät vastaavasti hoitotakuuluonteisen työn vuoksi, jota välinehuollossa tehtiin euron edestä. Kokonaisuutena hoitotakuuluonteista työtä laskutettiin sisäisiltä asiakkailta euroa. Sen sijaan laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä alittivat talousarvion asiakkaiden tekemien palveluvähennysten vuoksi. HUS-Desiko jatkoi liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista etäkohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. HUS-Desiko sai uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Kokonaisuutena HUS-Desikon jäsenkuntamyynti kasvoi 20,6 % ja välinehuoltokeskuksissa 28,2 %. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuotantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Välinehuollon selvitystyötä tehtiin erva välinehuollon edustajien kanssa. Selvityksen tuloksena todettiin, että ensisijaisesti kuntien pienet välinehuollot on tarkoituksenmukaista yhdistää jo olemassa oleviin suurempiin välinehuoltoyksiköihin ja seuraavassa vaiheessa arvioida yhteisen keskusvälinehuollon perustamisen tarvetta. Laitos- ja välinehuoltopalvelut tuotettiin palvelulupausten mukaisesti. Asiakkaiden tyytyväisyys parani edellisen vuoden vastaavaan kuukausikyselyyn verrattuna. Laitoshuollossa tavoite 3,9 saavutettiin ja välinehuollossa tavoite 4,0 ylitettiin keskiarvon ollessa 4,3. Verkkoanalyysimenetelmään perustuvassa asiakaskyselyssä 60,9 % (N= 229) oli tyytyväisiä saamiinsa laitos- ja välinehuoltopalveluihin. Yhteisenä tavoitteena asiakkailla ja desikolaisilla koettiin olevan potilasturvallisuuden varmistaminen. HUS- Desikon palvelut osastoille koettiin ensiarvoisen tärkeiksi. Vuorovaikutuksen, viestinnän lisääminen ja jatkuvan laadun ja saatavuuden varmistaminen ovat osa turvallisen hoitoympäristön ylläpitämistä. Kehittämishankkeista hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu, Meilahden tornisairaalaan ja Lasten sairaalan uudisrakennuksen suunnittelu etenivät vuoden aikana suunnitellusti. Hoitologistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla, siirrettiin väline- ja tarvikelogistisia tehtäviä välinehuoltajille ja näin vapautettiin terveydenhuollon ammattihenkilöstö tukitehtävistä hoitotyöhön. Toimintamalli pilotointiin Operatiivisen tulosyksikön Meilahden leikkausosastolla. Hankkeelle asetetut 375

106 HUS-Desiko liikelaitos kaikki tavoitteet saavutettiin; hoitohenkilökunnan tukipalveluihin käytetty aika väheni, varastojen kustannukset alenivat ja tavaravirtojen ja varastotilojen hallinta sekä asiakastyytyväisyys paranivat. Tornisairaalaa palvelevaa sairaalasänkyjen huoltoyksikköön hankittiin ensimmäiset sähkökäyttöiset sairaalasängyt. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. HUS-Desiko osallistui Tornisairaalan ja Jorvin päivystysrakennuksen toiminnan suunnitteluun ja muuttoaikataulujen valmisteluun ja toteutukseen. Jorvin sairaalan uuteen päivystysrakennukseen sijoittuvan välinehuoltokeskuksen laitehankinnat ja asennukset, toimintatapakuvaukset ja asiakaspalvelusuunnittelu etenivät aikataulun mukaisesti. Meilahden välinehuoltokeskuksen pesukonejärjestelmän uusimisen valmistuminen erilaisten toimitusviipeiden takia siirtyi vuodelle Kuluvana vuonna laitos- ja välinehuollon asiantuntijapalveluja annettiin Espoon sairaalan ja HUSLABin uudisrakennuksen tilojen ja pintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuluvan vuoden aikana päätettiin tuottaa laitoshuoltopalvelut Espoon sairaalalle vuonna HUS-Desiko varautui kansallisesti sairaalainfektioiden torjuntatyöhön erilaisin varotoimin, kuten valmistautumalla infektiopotilaiden kuljetukseen ja eristykseen tarkoitettujen eristysyksiköiden desinfektioon. Yhteiskunnallista vastuuta kannettiin nuorisotakuuna työllistämällä ja solmimalla oppisopimuksia vuotiaille sekä työtilauksin PosiVire Oy:n kanssa yht. 27 henkilötyövuotta. Tilikauden ylijäämä annettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan asiakkaille ( euroa). Asiakashyvitysten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui ,79 euroa. Tulevaisuuden näkymät HUS-Desiko on pitkäjänteisesti rakentanut yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun ja erva-alueen kuntiin ja vastaanottanut merkittäviä liikkeenluovutuksia. Liikelaitos on alan suurimpia osaajia ja se on kyennyt tuottamaan lisäarvoa jäsenkunnilleen vapauttamalla hoitohenkilöstöä hoitotyöhön välinehuoltopalveluissa sekä järjestämään laitoshuoltopalvelut kilpailukykyisesti yhdenmukaisen toiminnan, mitoitusten ja kilpailutettujen hankintojen ansiosta. Tätä yhteis- ja kehittämistyötä jatketaan pääkaupunkiseudun ja jäsenkuntien alan toimijoiden kanssa. Laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön. Laitoshuoltopalveluiden toiminnallistaminen aloitetaan Torni- ja Espoon sairaalaan. HUS-Desiko osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien suurten rakennushankkeiden (HUSLAB, Lastensairaala, Jorvin sairaalan päivystysrakennus, Espoon sairaala ja Hyvinkään yhteissairaala) suunnitteluun. HUS-Desikon Jorvin päivystysrakennuksessa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen kapasiteettia tullaan hyödyntämään laajasti muiden välinehuoltokeskusten määrää tarkoituksenmukaisesti vähentäen. HUS-Desikon Meilahden välinehuoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill -palvelua ja Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua. HUS-Kuvantamisen kanssa suunnitellaan sairaalasänkyjen teknistä huoltokiertoa ja paikannusta. Hoitologistiikkahankkeen tulosten rohkaisemana käynnistetään toimintamallin jatkohankkeita ja kehitetään työnjakoa asiakasyksiköiden kanssa yhdistämällä kehittämishankkeisiin Lean -periaatteita. Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus, työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. 376

107 HUS-Desiko liikelaitos Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. HUS-Desikon laitosja välinehuollon toiminnan kehittäminen ja synergiaetujen hyödyntäminen näkyy kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvuna. Liikelaitoksen toiminnan kannalta tätä kehitystyötä tukevia toimenpiteitä tulee tulevaisuudessakin edistää osana potilasturvallisuuden ylläpitämistä. HUS-Desikon merkittävä rooli infektioiden torjuntatyössä tulee säilyä tulevaisuudessakin yhtenä potilasturvallisuutta varmistavana tekijänä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Strateginen riskienhallinta on osa johtamistyötä, toiminnan suunnittelua, ohjausta, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Riskienhallinnan menetelmin turvataan toiminnalliset perusedellytykset, joita tarvitaan HUS-Desikon toteuttaessa perustehtäväänsä häiriöttä ja keskeytyksittä sekä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. HUS-Desikossa on riskienhallintasuunnitelma ja -matriisi, valmius- ja jatkuvuussuunnitelma sekä ohjeet laitteiden toimintahäiriötilanteita varten. Riskien todennäköisyyksiä ja niiden seurauksien vakavuutta arvioidaan säännöllisesti. HUS-riskit on tehostanut tapaturmien tutkintaa ja poikkeamiin reagointia. Kaikista turvallisuus- ja tietoturvallisuuspoikkeamista sekä läheltä piti - tilanteista raportoidaan ja kerätään tietoa keskitetysti. HUS-Desikossa riskit priorisoidaan ja sovitaan niiden hallinnan tavoitteista ja aikatauluista. Kullekin riskille nimetään vastuuhenkilö. Jokaisella esimiehellä on vastuu oman toimintansa ja yksikkönsä sisäisen valvonnan tarkkailusta ja toteuttamisesta asianmukaisesti siten, että yksiköiden tavoitteet tukevat ylemmän tason tavoitteita. Henkilökunta tunnistaa päivittäistoiminnan riskit ja tuo ne tiedoksi. Riskienhallinnan tehokkuutta lisää jatkuva tiedonvaihto ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. HUS-Desikossa käytetään tietojen tallennuksessa ja raportoinnissa sähköisiä tietojärjestelmiä. Talouden tietojärjestelmät ovat julkisia sisäisille toimijoille. Henkilöstöhallinnon järjestelmissä tietoa siirretään yksi yli yhden periaatteella. Päätökset ja niiden perustelut ovat julkisia salassa pidettäviä lukuun ottamatta. Asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa noudatetaan HUS:n ohjeita. Työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden osalta käytössä ovat sähköiset järjestelmät HUS-Riskit ja HaiPro. Välinehuollon Geminivälinehallintajärjestelmä ohjaa välineistön huoltotoimintaa ja tuotteiden jäljitettävyyttä. Potilasturvallisuuteen liittyvien sairaalainfektioiden leviämisen ehkäisemisen riskienhallintaan on panostettu laatimalla sterilointimenetelmien ja -laitteiden toimivuuden seurantaohjeet henkilöille, jotka käyttävät sterilointilaitteita HUS:ssa ja muualla erityisvastuualueen yksiköissä. Ammattimaisille käyttäjille tarjottiin säännöllistä höyryautoklaavin käyttökoulutusta. Höyryautoklaavien käyttäjäkoulutusta tarjottiin myös erityisvastuualueelle, jäsenkunnille ja muille ulkoisille toimijoille. Potilaan hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatyö edellyttää, että HUS-Desikossa panostetaan entistä enemmän asiantuntevaan ja sairaalan puhtaustasovaatimukset täyttävään puhtaanapitoon ja välineistön sterilointipalveluun sekä asianmukaisten työvälineiden ja -koneiden hankkimiseen sekä riittävän osaavan henkilöstön ylläpitämiseen. Lisäksi edellytetään osaamista vaativan ja tartuntavaarallisen tilojen ja välineiden puhtaanapitoon. Infektiotiimin toiminta on suunnitelmallista ja ennakoivaa. Omavalvonnan kehittäminen on osa riskienhallintaa. Monikulttuurisuus edellyttää ymmärrettävää ja selkeää perehdyttämisjärjestelmää sekä suomen kielen taidon harjaannuttamista. Henkilöstöriskejä hallittiin vuosittaisella ennakoivalla henkilöstön ja osaamisen kehittämis- ja työhyvinvointisuunnitelmalla. Talousarviossa ennakoidaan laitos- ja välinehuoltopalvelujen kysynnän muutoksia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palvelujen kustannustehokkuutta ja laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Palvelujen kilpailukykyä ja parhaita käytäntöjä verrataan muihin alan toimijoihin. Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on jatkuvaa. 377

108 HUS-Desiko liikelaitos VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Tavoite Toimenpide Mittari 1 Laitoshuollon Laitoshuollon suoritemäärä/ht palvelutuotannon palvelumäärä kasvaa v +1,6 % tehostuminen enemmän kuin henkilöstömäärä 2 Välinehuoltokesku sten kapasiteetin käyttöaste kasvaa Lisääntyneen jäsenkuntamyynnin ansiosta välinehuollon kapasiteetin käyttöaste kasvaa 5 % Suoritemäärä/h tv +3 % Toteuma Tavoite (1 000 euroa) Toteuma Tavoite (htv) Toteuma Tavoite Tavoite toteutunut, työn tuottavuus +1,7 % Tavoite toteutunut, tuotanto suhteessa resursseihin parani välinehuoltokeskuksissa n. 3,7 % 3 Henkilöstökulujen vähennys 4 Sairauspoissaoloj en vähentyminen Nuorisotakuun hyödyntäminen ja henkilöstön palkattomat lomat Sairauspoissaolojen seuranta Htv:n hinta Tavoite toteutunut, nuorisotakuun piirissä oli vuoden aikana 23 työntekijää ( ca.16,7htv) ja palkattomia vapaita pidettiin 1482 pv, Sairauspoissao lopäivien määrä/henkilö TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ Ei toteutunut sairauspoissaolot lisääntyivät 1,6 pv/hlö PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 64,9 65,8 66,2 0,6 % 1,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 2,7 3,6 3,2-11,8 % 18,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 67,6 69,4 69,4-0,1 % 2,6 % 378

109 HUS-Desiko liikelaitos Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,4 % -8,7 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 47,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,1 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,4 % 0,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,1 % 7,3 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,2 % 70,7 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -10,9 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä ,0 % 8,2 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,9 % -8,3 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,4 % 11,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,7 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,7 % -1,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,5 % 7,7 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,9 % 7,5 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -17,4 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä ,9 % 2,3 % Laitoshuolto Asiakasyksiköissä tapahtuvien laitoshuoltopalveluiden ja erikseen tilattavien palveluiden myynti alitti kokonaisuutena talousarvion euroa. Alitus muodostui HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden tekemistä palveluvähennyksistä. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien myynti ylitti talousarvion 4,7 % johtuen toiminnan volyymin ennakoitua suuremmasta toteumasta. Välinehuolto Välinehuollon myynti ylittyi kokonaisuutena euroa. Ylitys muodostui HUS:n sisäisten asiakkaiden osalta asiakkaiden yksiköissä tapahtuvaan hoitotakuuluonteisesta työstä, jota tehtiin välinehuollossa euron edestä. Välinehuoltokeskusten myynti sisäisille asiakkaille ylittyi euroa (13,3 %). Sisäisten asiakkaiden välinehuoltokeskusten tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5 %. Budjetoitu määrä oli kuitenkin selvästi vuoden 2013 toteumaa pienempi. Ulkoinen myynti kasvoi välinehuoltokeskuksissa, joissa uusien asiakkaiden myötä myynti lisääntyi 28,2 %. 379

110 HUS-Desiko liikelaitos Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014), euroa Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,5 % ,6 % -46-0,1 % Laitoshuollon ruokahuoltopalvelut 216 4,7 % 0 0,0 % 216 4,7 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksessa 285 3,0 % 622 6,5 % 907 9,5 % Välinehuoltopalvelut yksiköissä ,6 % ,0 % 242 2,6 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 0 /0 38 /0 38 /0 YHTEENSÄ ,5 % ,6 % ,0 % Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013), euroa Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,0 % ,6 % ,6 % Laitoshuollon ruokahuoltopalvelut /0 0 / /0 Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksessa 711 7,3 % 42 0,4 % 753 7,7 % Välinehuoltopalvelut yksiköissä ,6 % ,8 % ,2 % HUS-Desikon koulutuspalvelut -5-10,9 % -3-5,5 % -8-16,4 % YHTEENSÄ ,2 % ,9 % ,3 % Laitoshuoltopalvelut asiakkaiden yksiköissä vähenivät selvästi viime vuodesta johtuen ruokahuoltoa avustavien palveluiden eriyttämisestä omaksi tuoteryhmäksi. Välinehuoltokeskusten volyymi kasvoi merkittävästi (+7,3 %) johtuen pääosin uusista jäsenkuntaasiakkaista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä -laskutuksen väheneminen johtui HUS-Desikon tekemistä hinnanalennuksista. Kokonaisuutena HUS-Desikon myynti kasvoi 2,3 % vuodesta HUS:n sisäinen asiakasmyynti kasvoi 1,8 % ja ulkoisille asiakkaille myynti lisääntyi 19,1 %. Myyntituotot kokonaisuutena ylittivät talousarvion ennen asiakaspalautuksia 2,1 %. 380

111 HUS-Desiko liikelaitos OPETUS JA TUTKIMUS HUS-Desiko on erikoissairaanhoidon tapaan huolehtinut erva -alueen koulutustehtävästä väline- ja laitoshuollon osalta. Vuosittaiset jäsenkuntien ja erva -alueen yhteiset koulutukset pidettiin toimintakaudella. Laajempaa, Suomen sairaalaverkostoa auttavaa opetustehtävää HUS-Desiko toteuttaa osallistumalla välinehuoltoalan koulutukseen. Vuosittain valmistuu lähes 200 välinehuollon opiskelijaa koko maan tarpeisiin. Oppilaitosyhteistyö on tiivistä myös laitoshuollon osalta niin perustutkinto- kuin ammattitutkinto-opiskelijoiden koulutuksessa. Koulutettu henkilöstö turvaa yliopistosairaalassa vaadittavan korkean hygieniatason palvelut. Yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa erityisesti työnjakokysymyksissä on kehitetty hyvällä menestyksellä mm. Meilahden hoitologistiikkahankkeessa. HUS-Desiko on osallistunut Opetusministeriön käynnistämään välinehuoltoalan perustutkintokokeiluun tarjoamalla työssäoppimispaikkoja ja tutkintotilaisuuksien työympäristöjä. Lisäksi liikelaitos on osallistunut laitoshuollon näyttötutkintojen perusteiden kehittämistyöhön. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,1 % 2,7 % Myyntituotot ,1 % 2,6 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 433,1 % Muut toimintatuotot ,0 % -100,0 % Toimintakulut yhteensä ,3 % 2,8 % Henkilöstökulut ,7 % 2,1 % Palvelujen ostot ,3 % 8,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 3,4 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,9 % 3,6 % Toimintakate ,3 % -13,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % 1,2 % Vuosikate ,1 % -15,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % -16,1 % Tilikauden tulos ,9 % -11,5 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,0 % 2,7 % Sisäiset toimintatuotot 97,5 % 97,9 % 96,3 % 96,0 % 94,8 % 95,2 % Ulkoiset toimintatuotot 2,5 % 2,1 % 3,7 % 4,0 % 5,2 % 4,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen ja asiakaspalautuksia HUS-Desiko sai euroa. Tilikauden tulos parani hieman vuoden 2013 tasosta ( euroa), ja lisääntyneen palvelutuotannon seurauksena tuloskehitys oli ennakoitua parempi. Tilikauden ylijäämä luovutettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan. Asiakashyvitysten jälkeen HUS-Desikon tilikauden tulokseksi muodostui ,79 euroa. HUS-Desikon toimintatuotot ennen asiakashyvityksiä kasvoivat 2,9 % vuodesta 2013 ja toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 %. Tästä kasvusta sisäinen asiakasmyynti kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 % ja talousarvio ylittyi 2,8 %. Ylitys johtui pääosin kertaluontoisista hoitotakuuseen liittyvistä tukipalvelutehtävistä, jota HUS-Desikossa tuotettiin euron edestä. Satunnaisia ja kertaluontoisia palveluja tuotettiin euron arvosta. 381

112 HUS-Desiko liikelaitos Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot toteutuivat asiakashyvitysten jälkeen lähes talousarvion mukaisesti (+0,1 %) ja kasvua vuodesta 2013 oli 2,7 %. Sisäinen asiakasmyynti (ilman tytäryhtiöitä) kasvoi asiakashyvitysten jälkeen 1,9 % vuodesta 2013 ja talousarvio ylittyi 0,4 %. Myynti tytäryhtiöille vastaavasti ylittyi 19,9 % ja kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 %. Asiakashyvitysten jälkeen sairaanhoitoalueista Hyksin (+0,7 %) ja Lohjan sairaanhoitoalueen (+3,3 %) ostot ylittivät talousarvion sekä vastaavasti Länsi-Uudenmaan (-2,5 %) % sekä Porvoon sairaanhoitoalueen (-0,7 %) ostot alittivat talousarvion. Hyvinkään sairaanhoitoalueen (+0,0 %) ostot toteutuivat talousarvion mukaisesti. HUS:n liikelaitosten ostot HUS-Desikolta alittuivat asiakashyvitysten jälkeen 2,2 %. Tukia ja avustuksia HUS-Desiko sai euron edestä vuonna 2014 ja kasvua edellisestä vuodesta oli euroa. Suurin osa tuista oli työllistämistukia ( euroa). HUS-Desikon toimintakulut ylittyivät eurolla (0,3 %), mutta HUS-Desikon poistotaso jäi vuonna 2014 selvästi suunniteltua alhaisemmaksi (-35,4 %) johtuen investointihankkeiden toteutusaikatauluista. Kokonaisuutena toimintakulut ja poistot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+0,0 %). Toimintakulut ja poistot kasvoivat 2,7 % vuodesta HUS-Desikon suurimmat säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa, sillä henkilöstökulujen toteuma alitti budjetin euroa (1,7 %). Palkat alittuivat euroa ja henkilöstösivukulut euroa. Henkilötyövuoden hinta nousi palkankorotuksista ja johtuen 1,2 % vuoteen 2013 verrattuna ja ilman tulospalkkioita henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Palveluostojen ylitys (16,3 %) koostui pääosin laitoshuollon lisääntyneestä alihankinnasta, välinehuoltokeskusten koneiden kunnossapito- ja korjauskustannusten kasvusta sekä välinehuollon välineistön kuljetusten lisääntymisestä. Palvelutuotannon volyymi kasvoi etenkin välinehuoltokeskuksissa (+7,2 %), mikä kasvatti osaltaan koneiden huoltokustannuksia ja tarvikehankintoja. Ulkoiset palveluostot ylittyivät kokonaisuutena euroa (36,8 %). HUS-Desikon palveluostot HUS:n vastuuyksiköiltä ylittyivät eurolla (1,9 %) ja HUS:n tytäryhtiöiltä tehdyt ostot ylittyivät euroa (+32,2 %). Tarvikeostot sisäisiltä asiakkailta ylittyivät 23,8 %, tytäryhtiöiltä ostot ylittyivät 31,4 % ja ulkoisilta kumppaneilta tehdyt tarvikeostot vastaavasti alittuivat 23,9 %. Kokonaisuutena tarvikeostot ylittyivät niin laitoskuin välinehuollossa lisääntyneen volyymin vuoksi (+15,1 %). 382

113 HUS-Desiko liikelaitos Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä, palveluiden vähennykset -46-0,1 % ,4 % Laitoshuollon ruokahuoltopalveluiden toteuma 216 0,3 % ,1 % Välinehuoltokeskusten palvelumäärän kasvu 908 1,3 % 773 1,1 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä, hoitotakuuluonteiset työt 342 0,5 % ,2 % Koulutuspalvelut 38 0,1 % -8 0,0 % Tuet ja avustukset 110 0,2 % 89 0,1 % Tilinpäätöksen tasauserät ja muut tuotot ,2 % 3 0,0 % TP ,1 % ,7 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Maksetut tulospalkkiot sivukuluineen 40 0,1 % 40 0,1 % Palvelujen ostot: lisääntynyt alihankinta laitoshuollossa, välinehuollon koneiden huoltoja korjauskulut sekä kuljetuskustannukset 944 1,4 % 547 0,8 % Aineet tarvikkeet ja tavarat, palvelutuotannon volyymikasvu 207 0,3 % 51 0,1 % Muut toimintakulut 51 0,1 % 93 0,1 % Poistot, investointien myöhentyminen ,2 % -58-0,1 % TP ,0 % ,7 % HUS-Desikon toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten ollessa lähes täysimääräisiä, ei HUS-Desikon rahoitusasemassa ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna suuria muutoksia. HUS-Desiko liikelaitoksella ei ollut lainatarvetta ja lainakanta oli 0 euroa Liikelaitoksen clearing-tilin saldo oli ,20 euroa ja saldo oli ,16 euroa. Kassan riittävyys oli 41,24 päivää vuonna 2014 ja 44,20 päivää vuonna Maksuvalmiutta mittaava tunnusluku Quick ratio pysyi edelleen tyydyttävänä eli se oli 0,75. HUS- Desikon oma pääoma painui vuonna 2012 tehdyn alijäämän vuoksi 0,9 milj. euroa negatiiviseksi. HUS:n liikelaitosten tuli luovuttaa tilikauden ylijäämä kokonaisuudessaan asiakkaille. HUS-Desikon oma pääoma on edelleen ,37 euroa negatiivinen. Kone- ja laiteinvestoinnit HUS-Desikon talousarviossa investointien kokonaismäärä vuodelle 2014 oli euroa, josta suuriin, yli euron investointeihin, on kohdennettu euroa, pieniin laitehankintoihin euroa sekä tietojärjestelmähankkeeseen euroa. Jäsenkuntien välinehuollon laitteiden lunastukseen tarkoitettua euron investointivarausta ei käytetty, vaan varauksesta kohdistettiin euroa Meilahden tornisairaalan potilassänkyjen hankintaan ja euroa sairaalavälineiden pesukoneiden hankintaan. 383

114 HUS-Desiko liikelaitos Meilahden vaunupesukoneen hankinta ei edennyt aikataulussa, jonka vuoksi Meilahden pesukonejärjestelmän investoinnin varausta pienennettiin eurosta euroon. Meilahden pesujärjestelmän uusimiseen käytettiin vuonna 2014 yhteensä euroa ja hanke alitti euroa (38,4 %) muutetun talousarvion. Kokonaisuutena HUS-Desikon investointien euron määrärahavaruksesta käytettiin euroa (71,3 %). HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 76, ,6-0,5 % 4,4 % - Työssäolo-% 78, ,1 0,1 % 1,2 % - Henkilötyövuoden hinta ,9 % 1,2 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,4 % -1,2 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,3 % -1,7 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,9 % -6,5 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,9 % -6,9 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,7 % 0,0 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,3 % 0,2 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,6 % 5,2 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,2 % -0,7 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 19, ,3 6,5 % 8,1 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,4 2,9 3,7 27,6 % 8,8 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi HUS-Desikon tarvitsemaa koulutettua henkilöstöä oli saatavilla välinehuoltoon. Sen sijaan laitoshuollossa koulutettua henkilöstöä oli käytettävissä vähemmän. Vuodelle 2014 asetetut suunnitellut toimenpiteet toteutuivat talousarvion puitteissa. Vakituisen henkilöstön määrää lisättiin varautuen asiakkaan toiminnan laajentumiseen Tornisairaalan avautuessa ja muihin kysynnän muutoksiin. HUS-Desikolla oli käytössä HUS:n rekrytointijärjestelmä ja täyttölupamenettely. Oppilaitosyhteistyö on helpottanut eläköitymisen vaikutuksia ja rekrytointia. Henkilöstön vakinaistaminen sitoutti henkilöstöä ja toi alan osaamista organisaatioon. Alla olevassa taulukossa esitetään henkilöstörakenteen muutostarpeen toteutuminen. 384

115 HUS-Desiko liikelaitos Henkilöstörakenteen muutostarve Tuotantovolyymin muutokset ja liikkeenluovutukset Rekrytointi ja saatavuuden varmistaminen. Yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen työllistäminen yht. 40 henkilöä. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Otettiin vastaan uusia jäsenkunta-asiakkaita ja sopeuduttiin asiakkaan palvelulisäyksiin. HTV kasvoi ennakoitua vähemmän ja alittui 1%. Tavoite toteutui 100%. Oppilaitosyhteistyötä lisättiin ja oppisopimuksen piirissä oli 187 henkilöä. Henkilöstön saatavuus ja riittävyys turvattiin. Työkyvyn tukiohjelma käytössä. Toteutettiin TA:n puitteissa, kulut alittui 2,4%. Toteutui 100%. Posivire Oy:n kautta työllistyi 10 henkilöä. Nuorisotakuun piiirissä oli yhteensä 23 henkilöä.toteutettiin Ta:n puitteissa, kulut alittui 2,4%. Toteutui 82,5%. Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 0,0 0, ,0 0,0 Prosessien kehitys ja tuottavuuden kasvu -5,8-0,4 % -5,8 Laitoshuollon palveluiden alihankinta -5,9-0,4 % -5,9 TP ,3-0,8 % 0,0 0, ,3 0,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,2 0,0 0, ,2 0,0 Tuotannon volyymin kasvu laitoshuolto 3,0 0,2 % 3,0 Tuotannon volyymin kasvu välinehuolto 12,1 0,8 % 12,1 Hallinto -1,0-0,1 % -1,0 TP ,3 0,9 % 0,0 0, ,3 0,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinnan nousu oli maltillinen 1,2 %. Henkilötyötunnin hinta oli edellisvuoden tasolla 17,7 euroa ollen HUS:n edullisin. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,7 %. Alitukseen päästiin hyvällä työvuorosuunnittelulla, resurssien optimoinnilla, prosesseja kehittämällä ja toimintaa asiakkaan muutoksiin sopeuttamalla yhteistyötä tiivistäen. Vuokratyövoimaa ei käytetty. PosiVire Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Henkilöstön osaaminen Vuoden 2014 tärkeimmät osaamisen kehittämisalueet ja tavoitteiden toteutuminen esitetään alla olevassa taulukossa. 385

116 HUS-Desiko liikelaitos Tärkeimmät osaamisalueet Laitoshygienia. Infektioiden ennaltaehkäisy. Hoitovälineiden puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen, sterilointi. Kannustava ja vuorovaikutteinen esimiestyö. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Tutkintotilaisuuksien järjestäminen toteutettiin muuttuneiden vaatimusten mukaisina. Jäsenkuntien ja ervan laitoshuollon koulutuspäiväon toteutettu suunnitellusti. Toteutunut 100% Laitoshuollon infektiotiimin koulutukset toteutettiin yhteistyössä shg:n yksikön kanssa. Laitoshuollon sisäisissä koulutuksissa kävi 1898 henkilöä. Tavoite toteutui 100% Suun terveydenhuollon välineistön teroituskoulutusta ja jäsenkuntien ja ervan alueellisia koulutuspäivä on järjestetty. Tavoite toteutui 100% Sitouttamisessa onnistuttiin. Koulutettiin uusia esimiehiä työhyvinvointidialogi-mentelmän käyttöön. Ikäohjelmaa ei laadittu. Toteutunut 50%. Erityisesti laitoshuollossa kelpoisen henkilöstön saatavuus ja riittävyys oli kehittynyt hyvään suuntaan oppisopimuskoulutuksella, jonka piirissä oli 187 henkilöä, ja joista nuorisotakuun piirissä oli 23. Välinehuollossa opiskelijaharjoittelijoita oli 186 henkilöä. Ohjauspäiviä oli yhteensä ja tutkintotilaisuuksia pidettiin 129. Laitoshuollossa pidettiin 23 tutkintotilaisuutta ja ohjauspäiviä kertyi 403. Uutena toimintana aloitettiin PosiVire Oy:n kanssa oppisopimuskoulutusyhteistyö. HUS- Desikossa on systemaattinen perehdytysjärjestelmä perehdytysoppaineen ja -suunnitelmineen. Tehdyn verkkoanalyysin perusteella perehdytyksen seurantajärjestelmän kehittämisessä on vielä parannettavaa. Johtamis- ja esimiestyötä tuettiin kehittämällä esimiesten kannustavaa ja vuorovaikutteista johtamista ja asiakaspalvelua. Jaksamisen tukea esimiestyössä tehostettiin vertaistuella. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman työn ja työolosuhteiden kehittämiseen lisättiin ottamalla käyttöön osallistava TOB:n menetelmä. Yhteistyötä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa lisättiin säännöllisillä tapaamisilla. Työhyvinvointi ja työsuojelu Työturvallisuuden edistämiseksi palvelualueiden työsuojeluparit tekivät työturvallisuuskierroksia 86 kpl tavoitteen ollessa 90 kpl. Kierrosten työturvallisuusindeksi 92 % oli edelleen hyvällä tasolla ja lähes sama kuin edellisenä vuonna. HUS-riskeihin tehtiin 291 kpl työssä sattunutta tapaturmailmoitusta (361 kpl v. 2013) ja 72 kpl työmatkalla sattunutta tapaturmailmoitusta (v kpl). Kaatuminen ja liukastuminen olivat selkeästi yleisin syy työmatkatapaturmissa. Sähköinen riskien arviointi tehtiin kahdeksassa kohteessa ja työpaikkakäyntejä tehtiin työterveyshuollon kanssa yhteensä seitsemän kappaletta. Toimiva työyhteisö -koulutuksen ja Työergonomia -koulutuksen lisäksi työsuojelupareille järjestettiin syksyllä koulutustilaisuus. HUS-Desikon alueelliset työsuojelun intranetsivut päivitettiin alkuvuodesta. Varhaiseläkeperusteisten maksujen trendi on aleneva, sillä tilinpäätösvuoden kulut olivat euroa (vuonna 2013 kulut olivat euroa, vuonna 2012 kulut olivat euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat 8,1 % aktiivisesta työkyvyntukiohjelman käytöstä huolimatta. KVTES:n mahdollistama oikeus siirtää vuosilomaa sairastuttaessa ja omavastuuajan poistuminen lienevät vaikuttaneet sairauspäiväkirjausten kasvuun. Toisaalta henkilöstön lyhyet poissaolot ovat niin ikään kasvaneet. Työtapaturmista aiheutuneet sairauslomapäivät sen sijaan ovat merkittävästi laskeneet, 1183 sairauslomapäivää verrattuna edelliseen vuoteen (2 295 kpl). Kausi-influenssarokotekattavuus kohosi 68 prosenttiin (2013 vastaava 44 %). Työhyvinvoinnin merkitystä kannustavassa esimiestyössä on varmennettu kouluttamalla esimiehiä (50 % osallistunut) työhyvinvointidialogin käyttöön. 386

117 HUS-Desiko liikelaitos HUS-Desiko liikelaitoksen työolobarometrikyselyyn vastasi 872 desikolaista, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla tai parantuneet joissakin mitattavissa osioissa. Työolobarometrin työkykyisyys-, esimies- ja oman yksikön toimintaindeksit olivat edellisen vuoden tasolla. Ergonomiaindeksi parani merkitsevästi johtuen mm. siitä, että ergonomia otettiin osaksi perehdytystä. Kokonaisuudessaan indeksit olivat lähellä HUS:n keskiarvoa ja joiltakin osin yli HUS:n keskiarvon. Esimiesten suurehkon alaismäärän ja henkilöstövaihtuvuuden on havaittu vaikuttavan lähiesimiesten mahdollisuuksiin pitää vuosittain yksilölliset kehityskeskustelut, mikä näkyi henkilöstön työolobarometrikyselyn tuloksissa. Kehityskeskustelujen koetussa hyödyssä ja käyntimäärissä on vielä parannettavaa. Tasa-arvo ja kieliohjelma Tasa-arvo-ohjelmaa toteutettiin HUS:n ohjeiden mukaisesti. HUS-Desiko noudattaa myös HUS:n kieliohjelmaa. HUS-Desikon kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä on ruotsinkieliset sivut. 387

118 HUS-Desiko liikelaitos TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Desikon vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos asiakashyvitysten jälkeen ,79 euroa kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi. EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. 388

119 HUS-Desiko liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-DESIKO, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,44 Liiketoiminnan muut tuotot , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,66 Palvelujen ostot , , , ,88 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,82 Muut henkilösivukulut , , , ,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,73 Muut kulut , ,95 Muut toimintakulut , ,68 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 6 195, ,27 Korvaus peruspääomasta , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,41 Tilikauden +yli/-alijäämä , ,33 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,86-9,89 N/A -97,99-30,78 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -9,86-9,89 N/A -97,99-30,78 Voitto, % 0,02 0,02-2,48-2,37-1,44 389

120 HUS-Desiko liikelaitos Tase HUS-DESIKO, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,35 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,27 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,16 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,88 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,65 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,33 Oma pääoma yhteensä , ,16 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,14 Muut velat , ,66 Siirtovelat , ,24 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,88 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % -8,37-8,34-9,50 7,28 19,94 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,35 17,13 15,99 14,18 14,23 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , ,4-310,0 Lainakanta , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390

121 HUS-Desiko liikelaitos Rahoituslaskelma HUS-DESIKO, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,74 Poistot ja arvonalentumiset , ,41 Rahoitustuotot- ja kulut , ,41 Tulorahoituksen korjauserät , ,20 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,94 Investointien rahavirta Investointimenot , ,34 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,40 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,99 Saamisten muutos muilta , ,71 Korottomien velkojen muutos muilta , ,10 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,57 52,09-315, ,65-130,48 Kassan riittävyys (pv) 41,24 44,20 41,51 45,28 52,10 Quick ratio 0,75 0,77 0,77 0,92 1,05 Current ratio 0,75 0,77 0,77 0,92 1,05 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) , , ,4 391

122 HUS-Desiko liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,87 josta sisäinen myynti , ,42 ulkoinen myynti , ,45 jäsenkunnille , ,47 muille , ,98 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 0, ,00 Muut myyntituotot , ,57 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,44 TUET JA AVUSTUKSET , ,46 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 266,60 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,50 392

123 HUS-Desiko liikelaitos Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset LIITE 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset ,00 0,00 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Muut varaukset ,00 0,00 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut toimintatuotot Muut myyntivoitot 0,00 266,60 Myyntivoitot yhteensä 0,00 266,60 Muut toimintakulut Muut myyntitappiot 0,00 0,00 Myyntitappiot yhteensä 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , ,08 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , ,06 Siirrot erien välillä , , ,60 0,00 Tilikauden poisto , ,15 0, ,33 Kirjanpitoarvo , , , ,81 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Saamiset yhteensä , ,24 393

124 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät HUS-Desiko liikelaitos Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Vuosi 2014 Vuosi 2013 EU-tuet ja avustukset 0, ,46 Muut tulojäämät , ,29 Tulojäämät yhteensä , ,75 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,75 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,65 Peruspääoma , ,65 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,14 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,14 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,33 Oma pääoma , ,16 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus ,00 0,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,08 Yhteensä , ,08 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat , ,09 Yhteensä , ,09 Vieras pääoma yhteensä , ,17 394

125 HUS-Desiko liikelaitos LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,24 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,24 Siirtovelat yhteensä , ,24 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain LIITE 49 Henkilöstökulut Lukumäärä Lukumäärä Muu henkilökunta Yhteensä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,79 Henkilöstökulut yhteensä , ,79 395

126 HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Logistiikka liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Tukipalveluyksikön tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palvelutuotanto 1000 eur Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,0 % 6,0 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,9 % 8,9 % Tavarankuljetukset ,8 % 2,0 % Sairaankuljetukset ,0 % 8,0 % Palvelut yhteensä ,1 % 6,0 % Tuottavuustavoite +2,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,3 % 2,3 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,0 % 2,9 % Varastojen palveluaste % 97,20 % 98,00 % 97,50 % Varastojen palautusrivi % 0,63 % 0,64 % 0,59 % Varastojen kiertonopeus 6,20 7,50 7,70 2,7 % 24,2 % Varastojen arvo 1000 eur ,2 % 113,8 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 32,10 % 32,10 % 29,19 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12.) ,7 % 2,7 % Henkilötyövuodet ,1 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta ,7 % 4,5 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kun kaikki vanhat varastot lakkautetaan vuonna 2015, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otetavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen on tehty tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (3-5 viikon tarve minimissään varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle. Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % -95,5 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 5,7 % 2,0 % 2,6 % - Hintatason muutos-% -1,0 % -1,9 % -1,9 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia 396

127 HUS-Logistiikka liikelaitos Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 154,3 147,2 163,5 11,1 % 6,0 % - Sisäinen myynti 143,3 135,9 151,0 11,1 % 5,4 % - Ulkoinen myynti 11,0 11,3 12,5 10,3 % 14,2 % - Toimintatuotot yhteensä 154,3 147,2 163,5 11,1 % 6,0 % - Toimintakulut 153,9 146,9 162,0 10,3 % 5,3 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,9 0,0 0,0 ############ -95,9 % - Asiakashyvitykset netto -0,8 0,0 0,0 % -96,2 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,6 % -49,4 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,1 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta ,5 % 3,6 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuntayhteistyö Liikelaitoksen yhteistyö HUS:n jäsenkuntien perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa on kehittynyt edelleen myönteisesti. Tällä hetkellä HUS-Logistiikalla on yhteensä 20 jäsenkunta-asiakasta. Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostivat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Jäsenkuntamyynti kasvoi 1,4 milj. euroa (14,8 %) edellisvuoteen verrattuna. HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupunginhallitus teki päätöksen liittyä HUS- Logistiikan kumppaniksi sosiaali- ja terveystoimen tarvikehankinnoissa niin, että yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko hoitotarvikelogistiikka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS-Logistiikalle. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molempien sairaanhoitopiirien hallitukset tekivät toukokuussa 2014 päätöksen käyttää HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikka yhteistyöstä sovitaan erikseen vuonna Raaseporin ja Hangon kanssa tehtiin sopimukset kiireettömien sairaankuljetusten hoitamisesta. Logistiikkakeskus HUS-Logistiikan kärkihankkeena on ollut logistiikkakeskuksen rakentaminen. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2009 lähtien ja HUS:n hallitus päätti logistiikkakeskuksen rakentamisesta Logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimintansa , jolloin Meilahden sairaalan varasto lakkautettiin. HUS:n kaikkien sairaaloiden tarvikevarastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun 2015 mennessä. Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt kuntayhtymälle ovat merkittävät. 397

128 HUS-Logistiikka liikelaitos Kiireetön sairaankuljetus Välityskeskuksen siirtäminen kokonaan omaksi toiminnaksi paransi palvelujen saatavuutta ja lisäsi yksikön tehokkuutta ja tuottavuutta. Välityskeskuksen toiminta laajeni edelleen vuonna Välitettyjä tehtäviä oli vuonna 2014 kaikkiaan kpl (+ 9,9 % vuoteen 2013 verrattuna). Välityskeskus siirtyi uusiin tiloihin Mannerheimintie 160, lähelle Tilkan sairaalaa, jossa sairaankuljetusyksikön ambulanssit päivystävät. Oma kuljetustoiminta oli samalla tasolla kuin vuonna Ebolan uhkaan varauduttiin yhdessä Sosiaali- ja Terveysministeriön kanssa kouluttamalla henkilökuntaa sekä hankkimalla kuljetuskapselit ja suojapuvut. Hankintapalvelut Vuonna 2014 kilpailutettiin 37 milj. euron vuosiarvosta tarvikkeiden ja laitteiden puitesopimuksia. Saatu säästö aikaisempiin sopimuksiin verrattuna oli 10 %, 3,7 milj. euroa/vuodessa. Hallinnon ERP -hankkeeseen (HARPPI) on vuoden 2014 aikana resursoitu merkittävästi henkilötyötä ja määritetty uuden ERP version toiminta- ja järjestelmäprosesseja. Järjestelmän avulla pystytään laajentamaan HUS-Logistiikan palveluja kunta-asiakkaille mm. viivakooditilausten ja parempien tuotetietojen osalta. Uuden version myötä HUS:n sisäisellä tilausjärjestelmällä saadaan tilattua hoidollisiin yksiköihin sijoitettuihin toimittajan kaupintavarastoihin täydennykset. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa suoratoimitusten tilaamisen. Tulevaisuuden näkymät Neuvotteluja laajenevasta kuntayhteistyöstä on käynnissä. Tulevaisuudessa HUS-alueen ja Hyks-erityisvastuualueen kunnat tekevät nykyistä enemmän yhteistyötä sairaankuljetus-, hankinta- ja logistiikkapalveluissa. Keskitettyjen palveluiden järjestämisessä HUS-Logistiikalla tulee yhteishankintayksikkönä olemaan keskeinen rooli. Myös logistiikkakeskus investointihanke palvelee lainsäädännön edellyttämää alueellisen yhteistyön velvoitetta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta HUS-Logistiikka on HUS:n liikelaitos, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan HUS:n hallintosääntöä ja ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtosääntöä. Liikelaitoksen sisäistä tarkastusta hoitaa kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen ryhmä. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Liikelaitoksen talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmässä, yhdessä yhtymähallinnon kanssa seurantapalavereissa ja johtokunnassa. HUS-Logistiikan toiminnan sisäinen valvonta on järjestetty niin, että vältetään vaarallisia työyhdistelmiä; Sopimuksien laadinta ja hintavalvonta, tarvikkeiden tilaaminen, tarvikkeiden vastaanotto ja ostolaskujen käsittely ovat HUS-Logistiikassa eritettyjä toimintoja. Hankintayksikkö suorittaa kilpailutuksen ja sopimusasiat, HUS-Logistiikan asiakaspalvelu tuotteiden tilaamisen, varasto tavaran vastaanoton ja taloushallinto laskujen oikeellisuuden tarkastamisen. Sisäisin auditoinnein varmistetaan prosessien oikeellisuutta. Riskien hallinta HUS:n laajat toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden mahdollinen toimimattomuus on liikelaitoksen esteettömän tavaran toimittamisen kannalta suurin toiminnallinen riski, joka toteutuessaan vaikeuttaisi myös sairaalan ydintoiminnan hoitamista. Varsinaisia varajärjestelmiä on vaikea luoda. Vuonna 2012 materiaalihallinnon tietojärjestelmässä oli muutaman päivän odottamaton osittainen toimintakatkos, josta huolimatta toiminta pystyttiin hoitamaan hyvin tilapäisjärjestelyin. Kuitenkin todellisen riskitilan- 398

129 HUS-Logistiikka liikelaitos teen tunnusmerkit olivat varsin lähellä. Maailman tilanteesta ja terveydenhuollon kaupan keskittymisestä kansainvälisesti ja kansallisesti voi syntyä esimerkiksi lakkotilanteissa toimitusvaikeuksia. Toimitusketjun ja hankintalähteiden hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Hintakehitys on pysynyt vakaana pitkäkestoisten sopimuksien ja hyvien sopimusehtojen ansiosta. Keskitetyllä kilpailuttamisella ja sopimuksien hallinnalla on päästy taloudellisesti edullisiin tuloksiin. Hankinta- ja muissa sopimuksissa tulee ottaa huomioon toimitusvarmuus lakko yms. tilanteissa. Kansainvälisten konfliktien syntyessä terveydenhuollon tuotteista on suuri kysyntä ja Suomen ja suomalaisten yritysten prioriteetti ei siinä tilanteessa ole kovin korkea markkinoiden pienuudesta johtuen. Tästä on esimerkkejä mm. sotatilanteet, jolloin tietyt terveydenhuoltotuotteet loppuivat markkinoilta, koska suurvaltojen sopimukset (NATO) ajoivat ohi muiden tarpeiden. Tähän tulee varautua entistä paremmin sopimuksin ja sopimuslausekkein. Terveydenhuollon valmiudesta vastaavat viranomaiset ovat kehittäneet asiaa ns. SOPIVA (Sopimuksiin perustuva varautuminen) yhteistyössä. Terveydenhuollon toimintaympäristö ja riskien hallinta Terveydenhuollon ydintoiminta potilaan hoito- on riippuvaista kaikista tukipalveluista ja kaupallisista yrityksistä erityisesti kriisitilanteissa tai muuten yhteiskunnan poikkeuksellisissa lyhyen tai pidemmän ajan toimintahäiriöissä. Sairaanhoidollisten tukifunktioiden laboratorio ja röntgen sekä muiden tukipalveluiden; lääkehuolto, verihuolto, välinehuolto, hoitotarvike ja muut materiaalit, laitoshuolto, pesulapalvelut, ruokahuolto, lääkintälaitehuolto, kiinteistöhuolto, IT-palvelut, kuljetukset, apuvälinehuolto ja hallinnon tukipalvelut, toiminnan riskit tulee olla arvioidut ja valmiudet toimintaan myös poikkeuksellisissa oloissa. Terveydenhuolto on lisäksi riippuvainen kaupallisista yrityksistä; tavaran ja palveluiden toimittajista. Yritysten valmius ja palvelukyky tulee olla varmistettu. Terveydenhuoltopooli (huoltovarmuuden viranomaisorganisaatio) on kartoittanut terveydenhuollon kannalta kriittiset yritykset ja niiden kanssa tehdään yhteistyötä varautumisen kehittämiseksi. Vuoden 2014 toiminnallisten muutosten vuoksi kaikilla liikelaitoksen vastuualueilla on käynnistetty riskienhallintasuunnitelmien päivittäminen. 399

130 HUS-Logistiikka liikelaitos VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toimenpide Mittari (1 000 euroa) (htv) 1 Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntein kanssa Palvelujen lisääntynyt myynti Myynti (euroa) ,6 milj. euroa (13,5 %) 2 Tuottavuuden parantaminen Tuotetaan kasvavat volyymit ilman henkilöstölisäyksiä Henkilöstömäärä 100 Tuottavuus parantunut tarvikelogistiikass a 2,3 % ja potilaskuljetuksiss a 2,9 %. 3 Tulopohjan Erva -yhteistyön lisääminen Myynti (euroa) laajentaminen TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ Erva -tasoinen hankintayhteistyö vakiintunut Erva -alueet mukana yhdessä sovituissa kilpailutuksissa Kilpailutuskohtain en mittaus ja raportointi tehty hankintaryhmittäin. 5 Sairaankuljetusten Yhdistettyjen kuljetusten Yhdistely % 29,2 % tehostaminen määrä 6 Logistiikkakeskus Henkilökunnan vähentäminen nostaa tehokkuutta v ja tuottavuutta. Henkilöstömäärä ,4 Etenee aikataulussa. Kolme henkilöä /- 2,4 htv) vähennetty Hyvinkään varaston lakkauttamisen yhteydessä. MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET ,4 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ ,

131 HUS-Logistiikka liikelaitos PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 143,3 135,9 151,0 11,1 % 5,4 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 10,9 11,3 12,5 10,2 % 14,2 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 154,3 147,2 163,5 11,1 % 6,0 % Kasvanut myynti jäsenkunnille ja muille maksajille nosti liikelaitoksen ulkoisia myyntituottoja merkittävästi ja vastaavasti hoitotarvikeostoja. Myös HUS:n kasvanut palvelutuotanto johti sisäisten myyntituottojen voimakkaaseen kasvuun. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit nousivat 3,1 % edellisvuoteen nähden. HUS-Logistiikan tarjoama tarvikkeiden täyttöpalvelu toimii yli 120 osastolla. Täyttöpalvelu tehostaa prosesseja optimoiden tilauserät ja vähentää toimitusrivejä. Uusista jäsenkunta-asiakkuuksista johtuen, ostopalveluina hankitut sairaankuljetukset lisääntyivät 0,3 milj. eurolla, +8,5 %. Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama -% Muutos -% Asiakas (eur) TP 2014/TA 2014 TP 2014/TP2013 Hyks-sairaanhoitoalue ,5 % 5,4 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,3 % 31,8 % Lohjan sairaanhoitoalue ,0 % 18,1 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,3 % 1,4 % Porvoon sairaanhoitoalue ,4 % 16,8 % HUS-Tilakeskus ,3 % 1,9 % Yhtymähallinto ,4 % 60,9 % Tietohallinto ,6 % 105,7 % Apuvälinekeskus ,2 % 14,3 % Ulkoinen tarkastus ,1 % -57,7 % HUS-Työterveys ,2 % -14,9 % HUS-Apteekki liikelaitos ,4 % 6,7 % HUS-Kuvantaminen liikelaitos ,6 % -3,7 % HUSLAB liikelaitos ,1 % 2,6 % Ravioli liikelaitos ,0 % -3,4 % HUS-Desiko liikelaitos ,5 % 15,2 % HUS-Servis liikelaitos ,7 % -1,4 % Jäsenkunnat ,1 % 14,8 % Muu ulkoinen myynti ,9 % 6,8 % Yhteensä ,1 % 6,0 % 401

132 HUS-Logistiikka liikelaitos TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,1 % 6,0 % Myyntituotot ,1 % 6,0 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % -70,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 33,5 % Toimintakulut yhteensä ,3 % 5,3 % Henkilöstökulut ,3 % 6,9 % Palvelujen ostot ,1 % 6,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 5,5 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,6 % -12,1 % Toimintakate ,1 % 243,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % -1,0 % Vuosikate ,5 % 380,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % 389,9 % Tilikauden tulos ,1 % -49,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 6,0 % Sisäiset toimintatuotot 96,7 % 94,7 % 94,2 % 92,9 % 92,3 % 92,4 % Ulkoiset toimintatuotot 3,3 % 5,3 % 5,8 % 7,1 % 7,7 % 7,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 402

133 HUS-Logistiikka liikelaitos Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Ulkoinen myynti ,8 % ,0 % Sisäisten palvelujen kysynnän kasvun myötä kasvanut sisäinen myynti ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset 2 0,0 % -4 0,0 % Muut toimintatuotot 8 0,0 % 2 0,0 % TP ,1 % ,0 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Välitettävät hoitotarvikkeet, toiminnan volyymimuutos ,7 % ,8 % Välitettyjen sairaankuljetusten ostot 292 0,2 % 434 0,3 % Muut toimintakulut 508 0,3 % ,2 % Poistot ,8 % ,7 % Henkilöstökulut 37 0,0 % 735 0,5 % TP ,1 % ,0 % Helsingin varasto lakkautettiin joulukuussa ja rakennus puretaan uuden lastensairaalan tieltä. Tilojen kertapoisto 1,1 milj. euroa kohdennettiin HUS-Logistiikalle. Lisäksi pakollisten varausten kasvu on rasittanut tulosta 0,4 miljoonaa euroa. Kone- ja laiteinvestoinnit HUS-Logistiikan investointeihin oli varattu 0,85 milj. euroa, joka alittui ,68 euroa. Sairaankuljetusyksikössä uusittiin kaksi sairaankuljetusautoa ja uuteen logistiikkakeskukseen hankittiin keräilytrukit ja varastohyllyt. 403

134 HUS-Logistiikka liikelaitos HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 83, ,6-4,1 % -6,1 % - Työssäolo-% 81, ,1 0,1 % 0,4 % - Henkilötyövuoden hinta ,5 % 3,6 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,1 % 11,0 % - Perehdyttämisen toteutuminen 3,4 4,0 3,6-11,3 % 6,0 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 20,2 12,0 17,7 47,5 % -12,4 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,7 % 6,6 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,3 % 20,3 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,4 4,2 4,4 4,0 % -0,7 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,8 % -7,5 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,1 4,1 4,2 2,2 % 2,2 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö ,2-4,4 % 14,7 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,1 2 3,7 85,0 % 19,4 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstörakenteen muutostarve Logistiikkatyöntekijä -14 (v ) Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Etenee aikataulussa (-3) 404

135 HUS-Logistiikka liikelaitos Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 33,0 0,0 226,0 0,0 Sairaankuljetustoiminnan laajentuminen 0,8 0,3 % 0,8 Osastojen täyttöpalvelun lisääntyminen 1,9 0,7 % 1,9 Tarvikelogistiikan laajentuminen 0,5 0,2 % 0,5 Hankintatoimen resursointi 0,3 0,1 % 0,3 Välityskeskus 24/7 toiminnaksi 4,4 1,7 % 4,4 TP ,0 3,1 % 33,8 0,0 233,1 0,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,2 32,6 0,0 228,6 0,0 Sairaankuljetustoiminnan tehostuminen -1,3-0,5 % -1,3 Osastojen täyttöpalvelun lisääntyminen 1,9 0,7 % 1,9 Tarvikelogistiikan laajentuminen 0,5 0,2 % 0,5 Hankintatoimen resursointi 0,3 0,1 % 0,3 Välityskeskus 24/7 toiminnaksi 4,4 1,7 % 4,4 TP ,0 2,2 % 31,3 0,0 235,7 0,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Huolimatta voimakkaasti lisääntyneestä toiminnasta HUS-Logistiikan varsinaiset henkilöstömenot pysyivät talousarviossa. Henkilöstön osaaminen Liikelaitos järjesti hankintatoimen- ja logistiikan täydennyskoulutusta, sairaankuljetusyksikössä järjestettiin potilashoitoon ja liikenneturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Lisäksi kehitettiin edelleen liikelaitoksen perehdytystä. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja Tärkeimmät osaamisalueet niiden toteutuminen % Hankintalainsäädäntö Järjestettiin suunnitellusti hankintalainsäädännön koulutusta 100 % Työturvallisuus Järjestettiin suunnitellusti trukkien ajokoulutusta 100 % Johtaminen ja esimiestyö Esimiesten muutosvalmennus 50% Työhyvinvointi ja työsuojelu HUS:n vuosittain teettämän työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla. 405

136 HUS-Logistiikka liikelaitos Tasa-arvo ja kieliohjelma Liikelaitos noudattaa HUS-kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelman periaatteita. HUS:n tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma sitoo koko HUS-konsernia. HUS:n kielistrategia eikä myöskään kielilaki edellytä, että henkilökunta on täysin kaksikielinen, mutta liikelaitoksen tavoitteena on, että asiakas saa palveluita omalla äidinkielellään, joka on suomi tai ruotsi. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Ylijäämäiseen tilikauden tulokseen yltävät tukipalveluyksiköt (liikelaitokset, taseyksiköt ja tulosalueet) suorittivat tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä HUS-kuntayhtymän sisäisen asiakaspalautuksen, joka vastasi yksikön positiivista tilikauden tulosta. Kuntayhtymän sisäinen asiakashyvitys kohdistettiin palveluiden toteutuneen käytön mukaisessa suhteessa tukipalveluyksikön sisäisille asiakkaille. Annettavassa asiakaspalautuksessa huomioitiin myös saadut asiakaspalautukset toisilta tukipalveluyksiköltä. Yhtymähallinnon tulosalueen toteutunut ylijäämä hyvitettiin kokonaisuudessaan kuntayhtymän sisällä yhtymähallinnon toteutuneiden veloitusten suhteessa. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos 2 974,21 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. HUS-Logistiikka liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen johtokunnan jäsenet Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, Ravioli ja HUS-Servis liikelaitoksien yhteisenä johtokuntana. Johtokunta käsittelee liikelaitosten toimialaan kuuluvat johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat. Tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnassa on viisi (5) - seitsemän (7) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Päätöksenteosta sekä läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokunnan kokouksissa määrätään hallintosäännössä. Myös liikelaitosten henkilöstön edustajalla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Liikelaitosten toimitusjohtajat esittelevät johtokunnassa johtamaansa liikelaitosta koskevat asiat johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. Varsinainen jäsen Varajäsen Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara Harry Yltävä, varapuheenjohtaja Marjut Lumijärvi Jari Oksanen Tuomas Tuure Leena Laine Jukka Pihko Seppo Olli Ilkka Kauppinen Mari Frostell Anne Priha Asko Saari Sune Lang Henkilöstön edustajana toimi Kalevi Kannisto sekä varajäsenenä Anja Lehtosaari. Johtokunnan esittelijänä toimi HUS-Logistiikka liikelaitosta koskevien asioiden osalta toimitusjohtaja Markku Laakso. Johtokunnan sihteerinä toimi Kati Sipinen. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen johtokunta kokoontui 10 kertaa vuonna

137 HUS-Logistiikka liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-LOGISTIIKKA, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,54 Liiketoiminnan muut tuotot 9 841, ,82 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,15 Palvelujen ostot , , , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,13 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,58 Muut kulut , ,94 Muut toimintakulut , ,52 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä , ,57 Muut rahoitustuotot 0,00 2,88 Korvaus peruspääomasta , ,32 Muut rahoituskulut -601,94-892,06 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,93 Tilikauden +yli/-alijäämä 2 974, ,90 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,93 1,97 2,62 5,40 8,17 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 1,93 1,97 2,62 5,40 8,17 Voitto, % 0,00 0,00 0,04 0,21 0,40 407

138 HUS-Logistiikka liikelaitos Tase HUS-LOGISTIIKKA, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,35 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,14 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,14 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,87 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,34 Muut saamiset , ,38 Siirtosaamiset ,83 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,59 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,43 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 974, ,90 Oma pääoma yhteensä , ,38 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 Pakolliset varaukset yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,46 Muut velat , ,11 Siirtovelat , ,13 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,70 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 26,09 37,60 38,78 38,12 39,75 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,09 9,49 9,54 10,18 10,07 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,79 Lainakanta , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408

139 HUS-Logistiikka liikelaitos Rahoituslaskelma HUS-LOGISTIIKKA, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Rahoitustuotot- ja kulut , ,93 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0,00 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,03 Investointien rahavirta Investointimenot , ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,03 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,16 Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,60 Saamisten muutos muilta , ,07 Korottomien velkojen muutos muilta , ,48 Rahoituksen rahavirta , ,03 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 69,12 142,76 226,16 266,19 294,63 Kassan riittävyys (pv) 35,64 33,34 32,69 32,12 31,92 Quick ratio 0,91 1,25 1,22 1,19 1,17 Current ratio 1,34 1,59 1,62 1,59 1,63 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 910, , ,8 409

140 HUS-Logistiikka liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,54 josta sisäinen myynti , ,29 ulkoinen myynti , ,25 jäsenkunnille , ,37 muille , ,88 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta , ,00 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,54 TUET JA AVUSTUKSET 1 851, ,10 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 990, ,72 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,36 410

141 HUS-Logistiikka liikelaitos Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset , ,00 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Muut varaukset , ,00 LIITE 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut myyntivoitot 0,00 0,00 Myyntivoitot yhteensä 0,00 0,00 LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno ,35 0, ,35 Lisäykset tilikauden aikana , , ,32 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 Tilikauden poisto ,94 0, ,94 Kirjanpitoarvo ,73 0, ,73 Investointimenojen lisäykset eivät sisällä HUS-kuntayhtymän sisällä tapahtuvia sisäisiä investointihankintoja. HUS-Logistiikalla sisäisiä investointihankintoja ,31 euroa. Purettavaan kiinteistöön kohdistuva kustannus on kirjattu tuloslaskelman suunnitelman mukaisiin poistoihin. LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,45 Saamiset yhteensä , ,45 411

142 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät HUS-Logistiikka liikelaitos Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut tulojäämät ,83 0,00 Tulojäämät yhteensä ,83 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä ,83 0,00 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,05 Peruspääoma , ,05 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,43 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,43 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 974, ,90 Oma pääoma , ,38 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus , ,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä , ,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat 7 734, ,89 Yhteensä 7 734, ,89 Vieras pääoma yhteensä 7 734, ,89 412

143 HUS-Logistiikka liikelaitos LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,29 Muut menojäämät , ,84 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,13 Siirtovelat yhteensä , ,13 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Lukumäärä Lukumäärä Hoitohenkilökunta Muu henkilökunta Yhteensä LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,39 Henkilöstökulut yhteensä , ,39 413

144 HUS-Servis liikelaitos HUS-Servis liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -2,2 % -3,1 % Tekstinkäsittelypalvelut ,0 % 0,7 % Asiointipalvelut ,3 % -12,9 % Henkilöstöpalvelut ,5 % 0,8 % Talouspalvelut ,5 % -0,3 % Hinnanmuutos-%*** 1,6 % 0,34 % 0,51 % Tuottavuus - Henkilötyövuosilla painotettu suoritemäärä 1,4 % 2,0 % 2,1 % 4,3 % - Tuotannon arvon kehitys suhteessa kuluihin**** 2,8 % 2,0 % 2,5 % 25,6 % Tekstinkäsittelypalvelut 1,6 % 4,4 % Asiointipalvelut 3,1 % -1,1 % Henkilöstöpalvelut 2,8 % 2,3 % Talouspalvelut 4,9 % 7,4 % Tekstinkäsittelyn vasteajat: Vasteaika, ei kiireelliset (24-96 t) ,6 Vasteaika, kiireelliset (<24 t) ,4 Vasteaika, pika (<2 t) 1,1 2 0,5 Palveluiden saatavuus Ajallaan maksetut palkat 99,9 % 99,00 % 99,90 % 0,9 % Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,5 % -0,3 % Henkilötyövuodet ,2 % -2,6 % Henkilötyövuoden hinta (sisältää tulospalkkioerät) ,5 % 4,0 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioeriä) ,7 % 1,7 % *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2013 ja 2014 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2013 ja 2014 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014 laskettuna 2013 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2014] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2013/oikaistut tuotannon kulut 2013] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2013 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla (1,80 %). 414

145 HUS-Servis liikelaitos Sitovat tavoitteet 2014 *Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia ja yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Vuoden 2013 tilinpäätös ei sisältänyt henkilöstön tulospalkkiojaksotuksia, mutta vuoden 2014 tilinpäätöksessä tulospalkkiojaksotusten suuruus oli sivukuluineen noin 0,8 milj. euroa. **Hintatason muutoksen ylitys johtuu tekstinkäsittelypalveluiden talousarviota suuremmasta volyymista ja kysyntärakenteen muutoksista. Asiakkaiden ennustama tekstinkäsittelypalveluiden suoritemäärät toteutuivat kaikkiaan 7 % talousarviota suurempina. Lisäksi kalleimpien pikasaneluiden kysyntä kasvoi 2 % oletettua suuremmaksi ja vastaavasti edullisempien pikasaneluiden kysyntä laski vastaavalla osuudella. Ilman näitä asiakkaiden kysyntämuutoksia hintatason muutos vastaisi talousarvion mukaista +0,3 %. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 51,5 53,5 51,9-3,0 % 0,9 % - Sisäinen myynti 51,0 52,8 51,4-2,7 % 0,8 % - Ulkoinen myynti 0,8 0,8 0,9 21,0 % 18,1 % - Toimintatuotot yhteensä 51,8 53,6 52,3-2,4 % 1,0 % - Toimintakulut 51,7 53,6 52,3-2,4 % 1,1 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,2 0,0 1,3 ############ 6,5 % - Asiakashyvitykset netto -1,2-1,3 0,0 % 6,5 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ 16,1 % Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama- % TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilötyövuodet ,3 % -2,7 % Henkilötyövuoden hinta (sis. tulospalkkiot) ,5 % 4,0 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioita) ,7 % 1,7 % 415

146 HUS-Servis liikelaitos OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta HUS-Servis tukee HUS:n potilashoitoa tuottamalla laadukkaita asiointi-, henkilöstö-, tekstinkäsittely- ja talouspalveluita kustannustehokkaasti. Kuudetta vuotta palvelukeskusmallilla toimiva liikelaitos tuottaa asiakkaille keskitetysti: Asiointipalvelut monialapalveluna sisältäen aula-, potilaskuljetus-, lähetti-, potilasasiakirja- ja arkistopalvelut hyödyntäen henkilöstön moniosaamista ja laaja-alaista käytettävyyttä Henkilöstö- ja palkkapalvelut sekä henkilöstöasioiden hoidon ja henkilöstöjärjestelmien tarvitseman tukipalvelun Osto-, matka- ja kululaskujen käsittelyn, sairaanhoidon ja muiden palveluiden ja tuotteiden laskutuksen ja perinnän sekä kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon Hoitoyksiköiden tarvitsemat tekstinkäsittelypalvelut Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhteenveto HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti palvelulupauksen mukaisesti lukuun ottamatta Uranus-päivityksen aiheuttamia yksittäisiä käyttökatkoja digisanelupalvelussa syys-lokakuun aikana. Taloustutkimuksella teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,9/5 (tavoite 4), mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Palvelujen laadun kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan edelleen yhteistyössä asiakkaiden kanssa saatujen tulosten perusteella. Palvelulaskutus ennen asiakaspalautuksia oli 0,4 % talousarviota ja 0,7 % edellisvuotta suurempi. HUS-Servisin maksamien noin 1,3 milj. euron asiakaspalautusten jälkeen lopullinen palvelulaskutus oli yhteensä noin 52,3 milj. euroa, mikä on -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,0 % edellisvuotta enemmän. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti suurinta kysynnän lisääntyminen oli tekstinkäsittelypalveluissa. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat euroa, HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot euroa, Hyvinkään SHA:n ostot noin euroa ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin euroa. Talouspalveluissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhdepalveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Asiointipalveluiden palvelulaskutus alitti talousarvion -3,0 % ja edellisen vuoden -1,9 %. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen huomattava pudotus oli seurausta odotettua nopeammin edenneestä potilasasiakirjojen sähköistämisestä ja arkistotoimitusten vähenemisestä. Tällä muutoksella oli välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Toimintakulut olivat saatujen asiakashyvitysten jälkeen 52,3 milj. euroa, mikä oli -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,1 % edellisvuotta enemmän. Talousarvioon nähden henkilöstökustannukset laskivat lähes jokaisella palvelualueella, mutta suhteessa volyymin muutokseen reaalinen henkilöstökulujen lasku oli voimakkainta tekstinkäsittelypalveissa. Tekstinkäsittelyn kappalemääräinen kysyntä nousi, mutta tuotannonohjauksen kehittymisen myötä henkilöstökuluja pystyttiin laskemaan lähes euroa. Tekstinkäsittelyn etätyön lisäämisen myötä vuokrakustannukset pystyttiin puolittamaan ja tämän muutoksen vaikutus oli noin euroa. Tekstinkäsittelyn ohella henkilöstökustannuksissa saavutettiin merkittäviä talousarvioalituksia henkilöstöpalveluissa, jossa henkilöstökustannukset alittivat ta- 416

147 HUS-Servis liikelaitos lousarvion noin euroa erityisesti palvelussuhde- ja palkkaprosessin tehostumisen myötä. Asiointipalveluiden arkistopalveluiden palvelumyynti putosi noin euroa edellisestä vuodesta ja sopeutustoimenpiteenä henkilöstökustannuksia pystyttiin laskemaan noin euroa edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä putosi arkiston sopeutustoimenpiteiden seurauksena noin 13 henkilöä, mutta näiden kokonaisvaikutus realisoituu vasta vuoden 2015 puolella. Lisäksi arkistojen henkilöstökulujen laskua hidasti arkistojen keskittämisestä ja muutoista aiheutuneet henkilöstökustannukset. Osaaikaiset työsopimuksen huomioiden sopeutustoimenpiteiden kokonaisvaikutus tulee olemaan noin euroa. Lisäksi talouspalveluissa varauduttiin perintäkustannusten nousuun, mutta nämä kulut jäivät myös odotettua matalammalle tasolle. HUS-Servisin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä oli 2,0 milj. euroa positiivinen, mikä oli noin 0,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tulospalkkiojaksotusten jälkeen operatiivinen tulos oli 1,3 milj. euroa, mutta tämä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa, koska vuodelta 2013 puuttuivat vastaavat tulospalkkioerät. Tuloksen parantumisesta selittyy valtaosin henkilöstökustannusten laskusta. Palvelualueittain tarkasteltuna eniten ylijäämää syntyi henkilöstöpalveluissa (+1,1 milj. euroa). Talouspalveluiden ylijäämä oli 0,5 milj. euroa ja asiointipalveluiden 0,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden suurin tulosparannus oli kuitenkin tekstinkäsittelypalveluissa, jossa tuotannonohjauksen kehittymisen myötä tappio pienentyi -0,1 milj. euroon edellisen vuoden -0,6 milj. eurosta. Tuottavuusmittareina käytettiin vuonna 2014 liikelaitoksen kokonaistuottavuutta ja henkilötyöntuottavuutta. Kokonaistuottavuus oli +2,5 %, mikä on noin +0,5 % prosenttiyksikköä asetettua tavoitetta (+2,0 %) suurempi. Vastaavasti henkilötyön tuottavuus kasvoi noin +2,1 %. Kokonaistuottavuuden ja henkilötyöntuottavuuden välistä eroa selittää useiden tehostamistoimenpiteiden kohdistuminen muihin kuin henkilöstökulueriin. Kokonaistuottavuus kehittyi voimakkaasti erityisesti alkuvuoden aikana, mutta viimeisen neljän kuukauden aikana tuottavuuden kehitys oli kuitenkin alkuvuotta heikompaa. Erityisen suurta tuottavuuden kasvu oli alkuvuonna tekstinkäsittelypalveluissa toiminnanohjauksen kehittymisen myötä, mutta loppuvuodesta positiivinen kehitys kuitenkin hieman tasaantui Uranus-päivityksen ja Kanta-arkiston vaatimien lisäresursointien myötä. Lisäksi tuottavuutta pudotti edellisen vuoden suuri lomapalkkajaksotus, jonka vuoksi lomapalkkajaksotusten erotus vuosien välillä oli noin euroa, mikä pudotti myös tuottavuutta joulukuussa. Talous-, henkilöstö- ja tekstinkäsittelypalveluissa tuottavuus on kehittynyt positiivisesti läpi koko vuoden. Sen sijaan asiointipalveluissa siirtyminen sähköiseen potilasarkistoon on näkynyt suoritemäärien laskuna ja erityisesti henkilötyön tuottavuuden voimakkaana putoamisena. Asiointipalveluiden henkilöstöresursseja on sopeutettu laskevaan kysyntään kesästä alkaen ja sopeuttamistoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna. HUS-Servisin toiminnallisista muutoksista merkittävin oli syksyllä 2013 aloitettu Harppi toiminnanohjaushanke, jonka toiminta kasvoi täyteen laajuuteen vuoden 2014 aikana. HUS-Servisistä hankkeeseen osallistuivat talous- ja henkilöstöpalvelut. Tämän hankkeen kustannusvaikutus oli noin euroa ja tämä oli euromääräisesti suurin yksittäinen muutos HUS-Servisin toiminnassa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tekstinkäsittelypalveluissa merkittävänä muutoksena oli toiminnanohjauskehitystyön ohella etätyöntekijöiden määrän moninkertaistaminen, joka johti vuokrakustannusten puolittumiseen sekä sairauspoissaolojen merkittävään putoamiseen. Asiointipalveluissa merkittävimpänä muutoksena oli sähköisen potilasasiakirjapalvelun aloittaminen uusissa toimipaikoissa sekä toiminnan sopeuttaminen, mikä vähensi sairaanhoitoalueiden laskutusta noin euroa. Henkilöstöpalveluissa toteutettiin HUS-Servisin ensimmäinen lean-kehittämishanke, jonka seurauksena palvelussuhde- ja palkkaprosessin laatu- sekä kustannustehokkuus kehittyi merkittävästi. Ympäristötavoitteeksi on asetettu kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 7 % vuosittain, kun vastaava tavoite koko HUS:ssa on pääsääntöisesti 5 %. Vuoden 2014 aikana kulutus on ollut euromääräisesti 1,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Sähköisen asioinnin lisääminen vähentää jatkossa myös tulostamisen tarvetta ja tämä vaikutus näkyy koko HUS:ssa, ei pelkästään Servisin kulutuksen vähenemisenä. 417

148 HUS-Servis liikelaitos Asiointipalvelut Asiointipalveluiden tavoitteena on tuottaa aula-, postitus-, potilaskuljetus-, potilasasiakirja-, puhelin-, hallintoasiakirjapalvelut asiakkaiden kanssa hyvällä yhteistyöllä ja laadukkaasti. Palvelutaso on parantunut vuosittain. Asiakastyytyväisyyden tavoitteeseen (4/5) päästiin lähes jokaisessa palvelussa. Asiointipalvelun suurimmat muutokset vuonna 2014 tapahtuivat arkistopalveluissa. Arkiston lainaukset vähenivät sähköisen asioinnin myötä 21 % edellisestä vuodesta. Arkiston tilojen keskittämistä jatkettiin, kahdesta pienestä arkistosta luovuttiin. Arkistossa aloitettiin sähköisen arkistoinnin pilotti Töölön sairaalassa. Pilotin tavoitteena on paperisten arkistoitavien potilasasiadokumenttien sähköistäminen. Pilotin päättyessä on luotu HUS-tasoinen malli siitä, miten ennen vain paperisena ollut tieto on sähköisesti käytettävissä HUS-alueella. Uutena palveluna aloitettiin HUSLABin ajanvarauspalvelu. Toiminta oli odotettua vilkkaampaa, puheluita yksikköön tuli keskimäärin 610 kpl/päivä. Puhelinvaihteen 4711 osalta välitysteknistä alustaa on uudistettu yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Potilaskuljetuksen toiminta oli hiukan edellistä vuotta vilkkaampaa. Kuljetuksia oli 7 % edellistä vuotta enemmän. Neuvottelut aula-, posti-, ja potilaskuljetuspalveluista uuden Espoon sairaalan osalta jatkuivat. Tekstinkäsittely Tekstinkäsittelyssä vuosi 2014 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin koko HUS:ssa oli mahdollisuus käyttää digisanelua. Saneluja purettiin ennätysmäärä yhteensä kpl. Digisanelujen osuus oli 96 % (1,75 milj. kpl) ja kasettisaneluja 4 % ( kpl). Asiakastyytyväisyys säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna (3,81/5). Saneluiden palvelulupaus pystyttiin pitämään läpi vuoden Uranus-päivityksen aiheuttamia hetkellisiä käyttökatkoja lukuun ottamatta. Pikasanelut toimitettiin keskimäärin alla kahdessa tunnissa (mediaani 30 min), kiiresanelut toimitettiin alle 24 tunnissa (mediaani 13 t) ja normaalisanelut alle viidessä arkivuorokaudessa (mediaani 4 vrk; 89 t). Sanelujen valmistumisen vaihteluvälit olivat ajoittain merkittäviä. Erityisesti heinäkuussa palvelutasot olivat heikot ja ylityksiä tapahtui runsaasti ja ne aiheuttivat asiakasreklamaatioita. Variaatioiden tasaaminen priorisoitiin ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tekstinkäsittelyssä haittatapahtuma ilmoituksia (HaiPro) tuli 60, joista suurin osa koski viiveitä saneluissa. Merkittäviä (luokan 4-5) tapahtumia oli 1 kappale, jossa potilaan hoito todettiin viivästyneen, mutta ei aiheuttaneen haittaa. Merkittävin muutos oli HUS:n potilastietojärjestelmäpäivitys (Uranus 8.4) syyskuussa ja sen korjauspäivitys marraskuussa. Päivitys heikensi tuottavuuden kehitystä, koska tietojärjestelmät eivät olleet käytössä normaalisti ja käyttökatkoja oli loppuvuonna yli 40. Versiopäivityksestä johtuvat uudet toimintamallit vaativat harjoittelua kaikilla ammattiryhmillä. Marraskuun korjauspäivityksessä korjattiin kaikkiaan 150 järjestelmässä havaittua virhettä ja korjauspäivitystä voidaan pitää kokonaisuudessaan onnistuneena projektina. Kanta-potilastietoarkistoon siirtymistä jouduttiin kuitenkin siirtämään vuodelle 2015 Uranuksen vaatimien korjauspäivitysten vuoksi. Tekstinkäsittelyn merkittävin kehitysprojekti oli puheentunnistuksen pilotointi. Projektissa tutkittiin puheentunnistuksen hyödyntämistä osana lääkärin saneluprosessia ja tekstinkäsittelijän sanelunpurkuprosessia. Lääkärit käyttivät edustapuheentunnistusta, jossa lääkäri itse saneli ja korjasi sanelutekstinsä. Taustapuheentunnistuksessa 10 tekstinkäsittelijää korjasivat puheentunnistuksen kautta tullutta valmista tekstiä. Saneluminuutin purkamiseen käytetty aika pieneni korvatautien pilotissa tuotantoon verrattuna jopa 41 %, vaikka integraation puuttuessa käytettiin manuaalista kopioi-liitä -toimintoa. Sanelujen valmistumisen nopeutumisen lisäksi tekstinkäsittelijöiden käyttämien kielityökalujen avulla saatiin laadukkaampia tekstejä perinteiseen digisaneluun verrattuna. Lupaavien havaintojen perusteella puheentunnistuksen ja kielityökalujen kehittämiseen tullaan myös tulevaisuudessa varaamaan kehitysresursseja. Myös asiakkaiden näkökulmasta halukkuus edusta puheentunnistuksen käyttöönottoon on olemassa, mutta käytetty teknologia vaatii edelleen jatkokehittämistä. 418

149 HUS-Servis liikelaitos Muita tärkeitä kehittämisasioita olivat tekstien jatkuva laadunarviointi, laatukäsikirjan suunnittelu, osaamiskartoitus, tuotannonohjauksen projektin suunnittelu ja eteneminen, potilasasiakirjojen englannin kielisen käännöspalvelun aloittaminen, etätyöprojektin aloittaminen sekä osallistuminen kumoushankkeen suunnitteluun yhdessä työterveyslaitoksen kanssa. Henkilöstöpalvelut Koulutuspalveluiden järjestämiin koulutuksiin osallistui vuoden aikana lähes työntekijää sekä HUS:sta että kuntien ja terveydenhuoltoalalla toimivien organisaatioiden henkilöstöstä. Koulutukset ovat olleet onnistuneita palautekeskiarvon ollessa 4,1 asteikolla 1-5. Mittavimpia koulutushankkeita olivat Itä-Uudenmaan terveydenhuoltopäivä yhdessä Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa, haavahoitokoulutukset, sihteeripäivä sekä alueelliset koulutukset yhteistyössä HYKSin kanssa. Lisäksi koulutuspalvelut osallistui Uranus U8.4 käyttöönoton verkkokoulutuksen tuottamiseen runsaalle käyttäjälle. Rekrytointipalvelujen toiminnassa painottui työpaikkailmoitustoiminta sekä esimiesten neuvonta ja koulutus rekrytointiprosessiin. Työpaikkailmoitukset käännetään ruotsiksi, ja kielenkääntäjät saivat käyttöönsä Trados-käännösohjelman palvelinversion, joka nopeuttaa toimintaa ja parantaa tuottavuutta. HUS-Rekrytointi osallistui HUSPlus rekrytointi- ja palvelussuhteen aloitusosioiden kehittämiseen osana Harppi-hanketta. Henkilöstöjärjestelmien tukitiimit olivat vahvasti mukana Harppi-hankkeen määrittelyvaiheissa ja HUSPlussan toiminnallisuuksien kehittämisessä. Harppi-hankkeen edetessä käyttöönottoon vuonna 2015 järjestelmätukitiimeillä on testaus- ja käyttöönoton tukivaiheissa edelleen keskeinen rooli. Väestörekisterikeskuksen varmennekorttien korttijakelu HUS:n Helsingin sairaaloiden terveydenhuollon ammattilaisille saatiin valmiiksi. Yhteensä korttijakelu tavoitti noin henkilöä. Palkkapalvelujen Lean projekti käynnistyi keväällä Projektin lopputuloksena saatiin rakennettua joustavampi ja tehokkaampi palveluorganisaatio, koostuen viidestä palvelulinjasta. Samalla parannettiin tapoja käsitellä palkka-aineistoa sähköisesti Rondon ja sähköpostin avulla. Vuoden aikana uudistettiin intran Palvelussuhdeasiat osio yhdessä Yhtymähallinnon kanssa. Uudistuksessa sivustosta tuli asiakaslähtöisempi ja rakenteelta selkeämpi. Palvelussuhdepalvelujen pääkaupunkiseudun palvelutiimeissä tehtiin palvelutiimien asiakkuuksien ja keskinäisen resursoinnin muutoksia, joilla tavoiteltiin entistäkin parempaa joustavuutta asiakaspalvelussa. Muutokset osoittautuivat tehokkaiksi ja palvelussuhdepalvelujen tuottavuus tehtyjen palvelujaksojen suoritemäärällä mitattuna parani edellisvuodesta runsaat 20 %. Talouspalvelut Talouspalvelujen jatkuvana tavoitteena on hoitaa taloushallinnon prosessit yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelutaso on ollut korkea jo useita vuosia, kiitosta asiakkailta on tullut mm. henkilöstön ammattitaidosta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen määrä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 ja on noin 70 % sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Sekä osto- että myyntilaskutuksessa näkyi vuonna 2014 potilaan vapaan liikkuvuuden lisääntyminen hoitopaikan valinnassa. Vuonna 2014 saatiin ratkaisu markkinaoikeudesta perintätoimiston kilpailutukseen. Markkinaoikeus hylkäsi Intrum Justitian valituksen ja syksyllä 2014 käynnistyi käyttöönottoprojekti Lindorff Oyj:n kanssa. Tavoitteena on ottaa Lindorffin palvelut käyttöön pääosin vuoden 2015 aikana. Kesäkuussa 2014 talouspalvelut järjesti yhdessä HUS- Tietohallinnon kanssa yhteistyötilaisuuden jäsenkuntien kanssa asiakas- ja laskutustietojen hallinnasta. Talouspalvelut on aktiivisesti mukana HUS:n toiminnankehittämishankkeessa, Harppi-projektissa. Harppi-projektissa uusitaan HUS:n toiminnanohjausjärjestelmä, johon myös talous kuuluu. Talouspalvelut osallistuu myös HUS:ssa käynnissä olevaan ostopalvelulaskutuksen uudistamis- ja kehittämishankkeeseen. Kesästä 2014 lähtien talouspalvelut on myös tuottanut HYKSin Oy:lle laskutuspalveluita. 419

150 HUS-Servis liikelaitos Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana asiointipalveluiden kehittämistoimenpiteet tulevat kohdistumaan paperittoman potilashoidon tukemiseen, josta saatiin lupaavia tuloksia jo vuonna Asiointipalveluiden sopeuttamisen onnistuminen tulee olemaan yksi keskeisimmistä tekijöistä HUS-Servisin vuoden 2015 tuloksessa. Potilasasiakirjojen sähköistäminen loi välittömiä kustannussäästöjä jokaiselle palvelua käyttävällä kliiniselle yksikölle. Tätä kehitystyötä tullaan jatkamaan myös vuonna 2015 asiakaslähtöisen palvelumallin kehittämiseksi ja kustannussäästöjen lisäämiseksi. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Alkusyksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan seuraavan seitsemän kuukauden aikana. Kaikkiaan henkilöstölukumäärä on pudonnut vuodessa 94 henkilöstä 81 henkilöön. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osaalueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Tekstinkäsittelyn palvelulupausta pyritään nostamaan vuoden 2015 aikana ja erityisesti pikasaneluiden toimintamallia kehitetään entistä asiakaslähtöisemmäksi. Digisanelun tulevaisuuden kehitysnäkyvät liittyvät valintoihin, jossa dokumentaatioratkaisut, tiedonsiirto ja viestinvälitys asiantuntijoiden ja asiakkaan kesken ratkaistaan. Todennäköisemmät dokumentaatiotavat ovat itsekirjoittaminen tai tietojen lisääminen valmiisiin pohjatietoihin ja rakenteisiin tietomassoihin. Puheentunnistuspilotin tulosten perusteella kehitystyötä jatketaan ja puheentunnistuksesta odotetaan merkittävää teknistä läpimurtoa tulevien vuosien aikana. Tekstinkäsittelyn toiminnanohjausta kehitetään edelleen. Kuntayhtymän henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinnon toiminnanohjauksen kehittämishankkeella (Harppi hanke) tehostetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti logistiikan, talouden ja henkilöstöjohtamisen sekä käyttövaltuuksien hallinnan prosesseja ja toimintoja. Työntekijöille näkyvimpiä muutoksia tulevat olemaan henkilöstöhallinnon sähköisen asioinnin lisääntyminen sekä HUS Plussan käytettävyyden parantaminen muun muassa palvelussuhdeasioiden ja matkalaskujen hoitamisessa. Hanke mahdollistaa ostotilausten ja laskujen käsittelyn uudistamisen. Hanke aiheuttaa HUS-Servisille huomattavaa lisätyötä mm. suunnittelun, määrittelyn, testauksen ja koulutuksen osalta myös vuonna Samanaikaisesti haasteena on häiriöttömän palvelutuotannon varmistaminen. Hus-Servis rahoitti syntyneet lisäkustannukset omaa tuottavuuttaan kehittämällä vuonna 2014 ja lisäkustannusten vaikutus oli arviolta noin 0,5 miljoonaa euroa. Harppi-hankkeen lisäkustannusvaikutus tulee pysymään vastaavalla tasolla myös vuonna 2015 ja tämän vuoksi hanke tulee olemaan keskeisin muuttuja ja riskitekijä myös vuonna Hankkeella tulee kuitenkin pitkällä aikavälillä olemaan merkittävä vaikutus HUS-Servisin kykyyn tehostaa toimintaansa henkilöstö- ja talouspalveluiden osalta. Harppi toiminnanohjausjärjestelmä tuo myös mahdollisuuksia skaalata investoinnin hyötyjä laajemminkin sote-alueen palvelutuotannossa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta on osa johtamista ja siihen sisältyvät kaikki ne toiminnot, joilla tavoitellaan liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista säädösten ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan yhtymähallinnon sisäisen tarkastusyksikön ja ulkoisen tarkastuksen suosituksia. Sisäisen valvonnan kannalta keskeisiä toimintoja ovat strategisia tavoitteita toteuttava toiminnan suunnittelu ja toteutus, päätöksentekomenettely, sopimukset ja hankintatoimi sekä taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja toiminnan tuloksellisuus. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Päätökset tehdään delegointipäätösten mukaisesti ja niitä valvotaan. Palvelukuvauksissa on kuvattu tehtävät ja vastuut asiakkaiden ja HUS-Servisin välillä. 420

151 HUS-Servis liikelaitos Riskien tunnistaminen ja arvioiminen on osa johtamista ja projektinhallintaa. Kaikilla palvelualueilla on nimetty riskit, arvioitu niiden todennäköisyys ja vaikutus sekä yksilöity kunkin riskin hallintakeinot. Arviointi päivitetään vuosittain. HUS:n valmius- ja jatkuvuussuunnitelma tukee liikelaitoksen omaa jatkuvuuden hallintaa sekä toiminnan yhteensovittamista operatiivisella tasolla. HUS-Servisin vuosittaisen riskianalyysin perusteella merkittävimpinä strategisina riskeinä on tunnistettavissa positiivisen tuottavuuskehityksen ylläpitäminen tulevaisuudessa sekä muutokset toimintaympäristössä. Keskeisimpiä muutoksia toimintaympäristössä ovat julkisen palvelutuotannon lakimuutokset sekä eduskunnassa valmistelussa oleva sote-uudistus. Toimintaympäristön varaudutaan seuraamalla aktiivisesti lakimuutoksia ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan niiden toimeenpanoon sekä palvelutuotannon osalta valmistautumalla tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin ennakoivasti. Tuottavuuskehityksen ja talouden hallinnassa ovat avainasemassa toiminnan sopeuttaminen kysynnän muutoksiin sekä resurssien dynaaminen tasapainottaminen eri palvelualueiden välillä. Kuluneen vuoden aikana sopeutustoimia on kohdistettu erityisesti potilasasiakirjapalveluihin, joissa sähköinen potilasasiakirjaratkaisu on edellyttänyt nopeaa toiminnan uudelleen organisointia ja resurssien sopeutusta. Lisäksi eri palvelualueiden toimintojen tehokkuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön systemaattinen lean-kehittämisen malli. Merkittävimmät operatiiviset riskit ovat sidoksissa käytettävissä olevien resurssien riittävyyteen, avainhenkilöiden osaamiseen ja kuormittumiseen, tietoturvallisuuteen ja kehitysprojektien etenemiseen. Vuoden 2014 aikana kehittämisprojektien pääpaino on ollut järjestelmäprojekteissa, joista Uranuspäivitys ja Harppi-toiminnanohjausjärjestelmä ovat olleet merkittävimmät kehitysprojektit. Kehitysprojektien hallinnassa avainasemassa on projektien hyvä kokonaisohjaus, jatkuva seuranta sekä tarvittavien resurssien ja tuen varaaminen projektien läpiviennille. Erityisesti Harppi-projektissa yksittäisten avainosaajien sitouttaminen ja työntekijöiden osaamisen ja työtehtävien yhteensovittaminen kuormituksen hallitsemiseksi on ollut keskeinen lähtökohta projektin onnistuneen läpiviennin takaamiseksi. Riippuvuus tietojärjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä tuo haasteita useiden toimintojen häiriöttömälle jatkuvuudelle. Tietoteknisiä riskejä hallitaan järjestelmiä testaamalla, toimittajayhteistyöllä, riskit minimoivilla työjärjestelyillä, koulutuksella, ohjeistuksella ja esimiesvalvonnalla sekä määrittämällä sopimuksiin palvelutasoehtoja. Tietojärjestelmäriskeihin on varauduttu myös kattavilla varahenkilöjärjestelyillä, joilla varmistetaan osavan henkilökunnan riittävyys myös mahdollisissa käyttökatkoissa ja poikkeustilanteissa. Asiointipalvelut ja tekstinkäsittely osallistuvat potilasturvallisuustoimintaan ja haittailmoitus (HaiPro) raportointiin. HUS-Riskit portaali on käytössä. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelemiseksi ja palvelun kehittämiseksi on luotu toimintamalli. Kokonaisuudessaan riskien hallinnassa onnistuttiin hyvin vuonna

152 HUS-Servis liikelaitos VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA 422

153 HUS-Servis liikelaitos PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 50,7 52,7 51,0-3,2 % 0,7 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 0,8 0,8 0,9 11,9 % 11,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 51,5 53,5 51,9-3,0 % 0,9 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kirjoitetut sanelut ,4 % -0,1 % Kirjoitetut saneluminuutit ,4 % 0,8 % Asiakirjan haut ,6 % -21,4 % Välitetyt puhelut ,5 % -7,1 % Potilaskuljetukset ,3 % 0,0 % Ansioerittelyt ,1 % -1,7 % Ostolaskut ,5 % 0,4 % Tiliöintirivit ,9 % -15,5 % Potilaslaskut ,9 % 0,8 % KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,6 % 0,2 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikelaitoksen johto ,0 % 77,8 % -Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ,1 % 5,3 % -Tekstinkäsittelypalvelut ,3 % 3,9 % -Asiointipalvelut ,4 % -2,0 % -Henkilöstöpalvelut ,1 % 0,4 % -Talouspalvelut KAIKKI YHTEENSÄ (1 000 euroa) ,4 % 0,8 % Tilinpäätösluvut ennen asiakkaille annettuja hyvityksiä Palvelulaskutus vuonna 2014 oli ennen tilinpäätöshyvityksiä +0,4 % yli talousarvion ja +0,8 % yli edellisen vuoden toteuman. Tiinpäätöshyvityksiä annettiin noin 1,3 milj. euroa, ja sen jälkeen laskutus oli noin -2,4 % talousarviota pienempi, mutta noin +1,0 % prosenttia edellisvuotta suurempi. Kokonaismyynnin kasvu edellisvuoteen nähden selittyy valtaosin tekstinkäsittelyn palveluveloitusten kasvusta. Muilla palvelualueilla palvelulaskutus jäi hieman talousarviota matalammalle tasolle. Palvelulaskutuksen kasvu edelliseen vuoteen nähden oli seurausta tekstinkäsittelyn kasvaneesta kysynnästä, kysyntärakenteen muutoksista sekä hinnanmuutoksista. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat euroa, HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot euroa, Hy- 423

154 HUS-Servis liikelaitos vinkään SHA:n ostot noin euroa ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin euroa. Tekstinkäsittelyn loppuvuoden palvelutuotantoa rasitti Uranus-päivitys, joka aiheutti kaikkiaan yli 40 tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttökatkoa. Uranus-päivityksen aiheuttamat käyttökatkot selittävät myös hetkelliset poikkeamat palvelulupauksen pidossa syys-lokakuun aikana. Uranus-päivityksen jälkeen tilanne on tasaantunut myös tekstinkäsittelyssä ja palvelulupaus on pystytty pitämään jokaisella palvelualueella marraskuun aikana. Palvelualueittain tarkasteltuna muiden palvelualueiden palvelulaskutus jäi budjetoitua matalammaksi. Erityisesti palvelulaskutus on laskenut asiointipalveluiden potilasasiakirja-arkiston veloituksissa arkistojen sähköistämisen myötä. Potilasasiakirja-arkistojen sähköistäminen on edennyt odotettua nopeammin ja tällä muutoksella on välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Asiointipalveluiden laskutus oli noin 0,5 milj. euroa alle budjetoidun tason. Potilasasiakirjapalveluiden aiheuttamaa palvelulaskutuksen pudotusta on kuitenkin hieman tasannut HUSLABin ajanvarauspalvelu, jonka suoritevolyymi on ollut odotettua suurempaa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhde-palveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Lisäksi talousarvion alittumisesta selittyy noin kolmannes talousarvioon sisällytetystä Uudenmaan sairaalapesulaa koskevasta toiminnallisesta muutoksesta, mikä jäi kuitenkin toteutumatta vuonna Talouspalveluissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Talouspalveluiden asiakkuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, lukuun ottamatta HYKSin Oy:n laskutuspalveluita. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen määrä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 ja on noin 70 % sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Talouspalveluiden resursseja on sitoutunut vuoden aikana hyvin paljon ERP-hankkeeseen sekä perintätoimintojen käyttöönottoprojektiin Lindorffin kanssa. Huomattavia resursseja sitovista kehitysprojekteista huolimatta palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisessa prosessissa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,4 % 1,0 % Myyntituotot ,0 % 0,9 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 640,7 % Muut toimintatuotot ,1 % 14,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 1,1 % Henkilöstökulut ,8 % 1,3 % Palvelujen ostot ,9 % 3,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 23,1 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,3 % -10,9 % Toimintakate ,1 % -21,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % -168,9 % Vuosikate ,8 % -5,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % -7,0 % Tilikauden tulos ############ 16,1 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % 1,1 % Sisäiset toimintatuotot 98,6 % 98,3 % 98,5 % 98,4 % 98,5 % 98,2 % Ulkoiset toimintatuotot 1,4 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 424

155 HUS-Servis liikelaitos Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi ,2 Tekstinkäsittelypalveluiden volyymin kasvu ,2 % 562,5 1,1 % Asiointipalveluiden puhelinvaihteen ajanvarauspalveluiden laajentuminen Asiointipalveluiden potilasasiakirjojen sähköistäminen Henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisältyneet toteutumattomat toiminnalliset muutokset Pasu- ja palkkaprosessin tehostaminen ja HTV-perusteisen laskutuksen vähentäminen Talouspalveluiden suoritteiden kasvu ja HYKSin Oy:n palvelut 284 0,5 % 340 0,7 % ,5 % ,4 % ,2 % 0,0 0,0 % ,5 % 40,0 0,1 % -15 0,0 % 52,6 0,1 % Muut muutokset ,4 % 394,8 0,8 % Asiakaspalautukset ,4 % -126,9-0,2 % TP ,4 % ,0 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,4 Tekstinkäsittelypalveluiden toiminnanohjauksen tehostaminen ja etätyön lisääminen -361,0-0,7 % -83,8-0,2 % Asiointipalveluiden kustannusten sopeuttaminen kysyntävolyymien laskuun -251,4-0,5 % -156,1-0,3 % Henkilöstöpalveluiden toiminnan tehostaminen -830,1-1,5 % -350,0-0,7 % Talouspalveluiden toiminnan tehostaminen -608,9-1,1 % -193,1-0,4 % ERP-projekti (Harppi) -12,0 0,0 % 388,0 0,7 % Muut muutokset 89,2 0,2 % 255,6 0,5 % Tulospalkkiojaksotukset 693,5 1,3 % 693,5 1,3 % TP ,4 % ,1 % Toimintakulujen ja tuottojen poikkeamat on laskettu asiakashyvitysten jälkeisellä tuloksella. Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2014 syyskuussa päivitetyssä talousarviossa oli suunniteltu euroa käytettäväksi pieninvestointeihin. Vuoden 2014 aikana investointeja ei kuitenkaan toteutunut lainkaan. Talousarviovaiheessa suunnitellut investoinnit koostuivat pääosin tietojärjestelmäinvestoinneista. Suunniteltuja tieto- 425

156 HUS-Servis liikelaitos järjestelmäinvestointeja olivat tekstinkäsittelyn tuotannonohjausjärjestelmä, tekstinkäsittelyn asiakasraportointiosio Cognos-raportointijärjestelmään, lääkehoidon verkkokoulutuksen lisäosiot ja Tradoskäännösohjelmisto. Lisäksi investointirahaa varattiin lean-hankkeiden visuaalisen toiminnanohjauksen välineisiin. Tekstinkäsittelyn tuotannonohjausjärjestelmäinvestointi toteutui vuoden 2013 puolella. Vastaavasti tekstinkäsittelyn asiakasraportointiosio Cognos-raportointijärjestelmässä siirtyi vuoden 2015 puolelle Tietotuotannon riittämättömän resurssin aiheuttaman priorisointitarpeen seurauksena. Henkilöstöpalveluiden investointisuunnitelman Trados-ohjelmisto siirtyi Tietohallinnon investoinniksi ja lääkehoidon verkkokoulutuksen lisäosiot siirtyivät toistaiseksi vuodelle Lean-hankkeiden visuaalisen toiminnanohjauksen välineet hankittiin, mutta toteumasumma jäi huomattavasti euron investointirajan alle. HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 78, ,0 % 1,2 % - Työssäolo-% 79, ,7 0,9 % -0,1 % - Henkilötyövuoden hinta 43,7 44,8 45,5 1,6 % 4,1 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,2 % 25,8 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,0 % -2,7 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,7 % 31,1 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,5 % -17,5 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,5 % 8,8 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,8 % -0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,3 % 0,0 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,0 % 1,0 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 16,4 16,2 14,3-11,7 % -12,8 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,9 2,3 4 73,9 % 2,6 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstörakenteen muutostarve Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Potilasasiakirjapalvelut HTV 60 % Tekstinkäsittelypalvelut HTV 100 % ERP -projekti HTV 100 % Henkilöstörakennesuunnitelman tavoitteena oli vastata asiakkaiden toiminnan muutoksiin ja palvelutarpeisiin sekä tukea HUS-Servisin sisäisiä muutostarpeita. Näiden lisäksi rakennesuunnitelmassa pyrittiin henkilötyön tuottavuuden paranemiseen. Henkilöstön määrän väheni arvioitua enemmän 3,5 % (32 henkilöä). Henkilöstötyövuodet noudattivat samaa linjaa ja vähenivät arvioitua enemmän 3,2 % (32 henkilötyövuotta). 426

157 HUS-Servis liikelaitos HUS-Servisin potilasasiakirjapalveluissa lainaukset vähentyivät 21 % vuoden 2014 aikana. Keskittämällä ja kehittämällä potilasasiakirjapalveluja saatiin aikaan 8,4 HTV:n säästö, joka jäi asetettua tavoitetta (14 HTV) pienemmäksi. Syynä alitukseen olivat osin asiakkaiden tarpeet ja keskittämisen ongelmat pienten yksikköjen kohdalta. HUS-Servisin tekstinkäsittelyssä uusi tuotannon- ja johtamisen rakennemuutos tuotti 8,4 HTV:n säästön, joka ylittyi asetetusta tavoitteesta (7,5 HTV). Toteutetun puheentunnistuksen pilotoinnin perusteella voi arvioida henkilötyön tuottavuuden kasvavan olennaisesti jatkossa, kunhan tekniset haasteet ratkaistaan. ERP hankkeeseen käytettiin ,4 henkilötyövuotta, joka lisäsi johdon vastuualueen henkilöstökuluja Henkilöstön toisen kotimaisen kielen käytön edistämiseksi ohjataan henkilöstöä HUS:n järjestämiin kielikoulutuksiin. Osaamiskartan avulla esimiehet pystyvät varmistamaan sekä tiimi- että yksilötasolla riittävän toisen kotimaisen kielen osaamisen. Häirintäindeksi oli vuoden 2014 työolobarometrissa 4,75. HUS-Servisissä noudatetaan HUS:n nollatoleranssia häirinnän suhteen ja esimiesten osaamista varmistetaan koulutuksen avulla. Henkilötyövuosien muutokset TA 2014/TP 2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % Muu henkilökunta Kumulatiivinen TA ,7 Tekstinkäsittelyn toiminnanohjauksen tehostaminen -3,2-0,4 % -3,2 Asiointipalveluiden sopeuttaminen potilasarkiston sähköistämiseen -3,6-0,5 % -3,6 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen -11,2-1,7 % -11,2 Henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisältyneet toteutumattomat toiminnalliset -2,0-1,7 % -2,0 muutokset Talouspalveluiden tehostaminen -3,1-0,4 % -3,1 Muut muutokset -1,1-0,1 % -1,1 Toteuma 1-12/ ,2 % 733 TP 2014/TP 2013 Henkilötyövuodet htv muutos % Muu henkilökunta Kumulatiivinen TP Tekstinkäsittelyn toiminnanohjauksen tehostaminen -6,6-0,9 % -6,6 Asiointipalveluiden sopeuttaminen potilasarkiston sähköistämiseen -3,3-0,4 % -3,3 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen -10,7-1,4 % -10,7 Talouspalveluiden tehostaminen 0,9 0,1 % 0,9 Muut muutokset 0,1 0,0 % 0,1 Toteuma 1-12/ ,6 %

158 HUS-Servis liikelaitos HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat koko vuoden selvästi sekä budjetoitua että edellisen vuoden tasoa matalammalla. Koko vuoden henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset jäivät noin 3,2 % budjetoitua matalammalle tasolle. Henkilötyövuodet alittivat myös budjetoidun tason noin -2,6 %. Talous- ja henkilöstöpalveluiden budjetoitua matalammat henkilötyövuodet selittyvät ERP-projektin resursoinnilla, koska projektia varten suunniteltuja rekrytointeja ei ole toteutettu suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi henkilöstöpalveluissa henkilötyövuosia on pystytty vähentämään myös eri palveluprosesseista merkittävästi. Erityisesti palkka- ja palvelussuhdepalveluissa henkilötyöresurssien käyttö on tehostunut voimakkaasti. Palvelussuhde- ja palkkaprosessien lean-projektin odotetaan tuottavan lisää tehostumista myös vuonna Tekstinkäsittelyssä henkilötyövuodet ovat olleet alkuvuoden aikana sekä edellisvuotta että budjetoitua matalammalla tasolla. Henkilötyövuosien lasku edelliseen vuoteen selittyy toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisellä sekä henkilöstöresursoinnin keskitetyllä ohjaamisella ja tiukentamisella. Uranuspotilastietojärjestelmäpäivityksen aiheuttamat järjestelmien käyttökatkot näkyivät kasvaneina henkilöstökustannuksina loppuvuoden aikana. Lisäksi loppuvuoden aikana rekrytointiin lisää henkilöstöä palvelulupauksen turvaamiseksi. Vuokratyövoiman käyttö kasvoi viime vuoden noin 0,4 milj. eurosta 0,6 milj. euroon. Vuokratyövoiman käyttöä on tietoisesti lisätty, koska vuokratyövoimalla on pystytty mukautumaan tekstinkäsittelyn volyymien voimakkaaseen vaihteluun eri kuukausien välillä. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja vuokratyövoiman käytön lisääminen samanaikaisesti on ollut oleellinen osa tekstinkäsittelyn toiminnan tehostamista. Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstösuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli hillitä henkilöstökulujen kasvua ja lisätä sitä kautta kustannustehokkuutta. Henkilöstökulujen kasvun hillintään käytettiin toimenpiteinä henkilöstöresurssointisuunnittelua. Suunnittelun avulla pyrittiin löytämään taloudellisesti optimaalisin tasapaino vakituisen, määräaikaisen ja vuokratyövoiman välille. HUS-Servisissä käytettiin täyttölupamenetelmää ja vuosilomien taloudellista suunnittelua ohjattiin. Lisäksi tavoitteena oli sairauspoissaolojen vähentäminen, jossa onnistuttiin hyvin. HUS-Servisissä henkilöstötyön tuottavuus kasvoi vuoden 2014 aikana 2,1 %, joka ylitti asetetun tavoitteen (2,0 %). HUS-Servisissä henkilöstötyön tuottavuus on voimakkaasti sitoutunut järjestelmien käytettävyyteen ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi henkilöstötyön tuottavuutta lisäsivät prosessien kehitys ja voimakkaasti vähentyneet sairauspoissaolot. Henkilöstökulut kasvoivat 1,3 % ( euroa). Kulujen kasvu kohdistui kokonaan HUS- Servisin johdon vastuualueelle. Muiden vastuualueiden henkilöstökulut pienenivät. Syynä johdon vastuualueen henkilöstökulujen kasvamiseen on ERP-hankkeeseen osallistuneen henkilöstön kulujen kohdentaminen johdon vastuualueelle. Henkilötyövuoden hinta kasvoi 4,1 % verrattuna vuoteen Keskeisimmät syyt hinnan nousuun ovat eläkkeelle jäävien määrän kasvaminen sekä lisä- ja ylityöt tekstinkäsittely- ja asiointipalveluissa. Vuokratyövoimaa käytetään ainoastaan tekstinkäsittelypalveluissa ruuhkahuippujen tasauksiin. Kokonaisuudessaan vuokratyövoiman käyttö on vähäistä. Vuonna 2014 käytettiin tekstinkäsittelypalveluissa vuokratyövoimaa 13,0 henkilötyövuoden verran. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 henkilötyövuotta ja talousarvioon verrattuna 6,5 henkilötyövuotta. Vuokratyövoiman kustannukset olivat euroa. Tarkoituksena on jatkossakin tasata ruuhkahuippuja vuokratyövoimalla. Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli 14,3, joka on 2,1 päivää vähemmän kuin vuonna Prosentuaalisesta sairauspoissaolojen määrä väheni 10,1 %, joka henkilötyövuosina on 5,0 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen kustannukset vähenivät euroa verrattuna edelliseen vuoteen. 428

159 HUS-Servis liikelaitos Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteena olivat toiminnan onnistumista kuvaavien mittareiden kautta saatu palaute ja osaamiskartoituksessa havaitut osaamisvajeet. Työolobarometrin lisäksi HUS- Servisissä tehtiin keväällä 2014 Työterveyslaitoksen kehittämä Tiimien toimivuus mittarointi. Vuodelle 2014 johdetut kehittämiskohteet olivat johtamisosaaminen, tuotannon hallinnan johtaminen ja jatkuvan asiakas- ja työntekijälähtöisen kehittämismallin luominen. Kriittisin osaaminen liittyi tietojärjestelmäosaamiseen. Aikaisemmin tehtyihin osaamiskartoituksiin tehtiin tekstinkäsittely- ja potilasasiakirjapalveluissa yksilöidympiä osaamiskarttoja. Potilasasiakirjapalveluissa kartoitettiin omaan työhön liittyvän osaamisen lisäksi muita osaamisia arkistoiminnan rakennemuutoksen takia. Tekstinkäsittelypalveluissa toteutettiin esimiestyöskentelyn rakennemuutos, jossa osa esimiehistä siirtyi muihin tehtäviin. JET koulutukseen osallistuneet valmistuivat ja esimiehet kävivät HUS:n järjestämissä esimieskoulutuksissa. Esimiespäivillä keskityttiin Lean osaamisen lisäämiseen ja vuorovaikutteiseen johtamiseen. Kaikilta vastuualueilta osallistui esimiehiä 360 arviointiin, joihin on tarkoitus kaikkien esimiesten osallistua kahden seuraavan vuoden aikana Lean osaamista vahvistettiin henkilöstöpalvelujen palkkapalveluissa, joissa toteutettiin HUS- Servisin ensimmäinen Kaizen -viikko. Jatkossa on tarkoitus kaikilla vastuualueille toteuttaa Kaizen viikkoja, joihin osallistuu johdon, esimiehien, henkilöstön ja asiakkaiden edustajia. Tavoitteena on luoda HUS-Servisiin jatkuva asiakas- ja henkilöstölähtöinen kehittämismalli. Tekstinkäsittelypalveluissa vahvistettiin tuotannon johtamisen osaamista rekrytoimalla tuotantopäällikkö, joka aloitti vuoden 2014 alussa. Järjestelmäosaamista on vahvistettu rekrytoimalla uusia osaajia ja oman henkilökunnan siirtymisillä muista tehtävistä järjestelmätehtäviin. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ERP hankkeeseen henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi HUS-Servisistä on kaksi henkilöä kokopäiväisesti ERP hankkeessa koko päiväisesti. Tärkeimmät osaamisalueet Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Johtamisosaaminen Esimiespäivät 100 %, osaamiskartat 100 %, 360 -arviointi 50 % Tuotannon hallinta Tuotantopäällikön rekrytointi 100 % Kehittämisosaaminen Kehittämismallin luominen 30 % Järjestelmäosaaminen Järjestelmäosaamisen varmistaminen 100 % ERP osaaminen ERP -osaaminen 100 % Työhyvinvointi ja työsuojelu HUS-Servisin tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisintä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen lisää henkilöstön tyytyväisyyttä, parantaa työilmapiiriä ja auttaa henkilöstöä jaksamaan muutoksissa. HUS-Servisissä strategista hyvinvointia johdetaan erillisellä ohjauskortilla. Ohjauskorttiin tavoitteet luodaan vastuualuetasoisesti työolobarometritutkimuksesta ja Työterveyslaitoksen Tiimin toimivuus mittarista. Strategisen hyvinvoinnin keskeisin tavoite on hyvinvoinnin kautta lisätä tuottavuutta. Lisäksi HUS-Servisin tekstinkäsittelypalveluissa on noin kolmasosa henkilöstöstä kokopäiväisesti etätyössä. Henkilöstö on kokenut etätyön erittäin positiivisena. Strategisen hyvinvoinnin ohjauskortti päivitettiin vuosille Ikäkausitarkastuksia tehostettiin etenkin vuotta täyttävien henkilöjen osalta Työkyvyn tuki mallin tehokasta käyttöä jatkettiin Keväällä järjestettiin henkilöstölle uimakoulu ja syksyllä tekstinkäsittelypalveluissa kehonhuolto kurssi. 429

160 HUS-Servis liikelaitos Istumatyön kuormittavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota koko vuoden aikana etenkin niissä yksiköissä, joissa tehdään staattista istumatyötä. Työsuojelussa tehtiin työpaikkakäyntejä ja riskien arviointia jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Työpaikkakäyntejä toteutettiin yhteistyössä HUS:n työterveyshuollon kanssa. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tukipalveluiden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Servisin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos asiakashyvitysten jälkeen 5952,84 euroa kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi. EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. 430

161 HUS-Servis liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-SERVIS, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,39 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,56 Palvelujen ostot , , , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,96 Muut kulut , ,11 Muut toimintakulut , ,07 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 354, ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 8 299, ,15 Muut rahoitustuotot 1 436,63 3,65 Korvaus peruspääomasta , ,24 Muut rahoituskulut , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4 598, ,46 Tilikauden +yli/-alijäämä 5 952, ,51 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,37 0,34 0,32 1,79 47,12 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 0,37 0,34 0,32 1,79 47,12 Voitto, % 0,01 0,01 0,01 0,08 1,77 431

162 HUS-Servis liikelaitos Tase HUS-SERVIS, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,36 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,36 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 910, ,67 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,50 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 910, ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,63 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,09 Muut saamiset , ,72 Siirtosaamiset , ,64 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,36 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 952, ,51 Oma pääoma yhteensä , ,68 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,80 Muut velat , ,32 Siirtovelat , ,56 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,36 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 21,47 22,90 23,77 25,19 25,72 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,66 14,53 14,38 13,67 13,40 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,8 Lainakanta , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 432

163 HUS-Servis liikelaitos Rahoituslaskelma HUS-SERVIS, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 1 354, ,97 Poistot ja arvonalentumiset , ,01 Rahoitustuotot- ja kulut 4 598, ,46 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot 0, ,50 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,02 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,76 Saamisten muutos muilta , ,82 Korottomien velkojen muutos muilta , ,36 Rahoituksen rahavirta , ,22 Rahavarojen muutos , ,20 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,75 Rahavarat , , , ,20 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % N/A 106,13 273,33 104, ,13 Kassan riittävyys (pv) 64,82 60,98 61,70 59,56 60,62 Quick ratio 1,27 1,28 1,30 1,31 1,33 Current ratio 1,27 1,28 1,30 1,31 1,33 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 963, , ,8 433

164 HUS-Servis liikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,84 josta sisäinen myynti , ,41 ulkoinen myynti , ,43 jäsenkunnille , ,26 muille , ,17 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 2 605, ,00 Muut myyntituotot , ,55 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,39 TUET JA AVUSTUKSET , ,66 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,64 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,69 434

165 HUS-Servis liikelaitos Taseen liitetiedot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , ,53 Siirrot erien välillä ,50 0, ,50 0,00 Tilikauden poisto , ,66 0, ,14 Kirjanpitoarvo , ,01 0, ,39 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,46 Saamiset yhteensä , ,46 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut tulojäämät , ,64 Tulojäämät yhteensä , ,64 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,64 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,05 Peruspääoma , ,05 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,12 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 5 952, ,51 Oma pääoma , ,68 435

166 HUS-Servis liikelaitos LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,32 Yhteensä , ,32 Vieras pääoma yhteensä , ,32 LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Vuosi 2014 Vuosi 2013 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,04 Muut menojäämät 0, ,52 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,56 Siirtovelat yhteensä , ,56 LIITE 44 Leasingvastuiden yhteismäärä (KPA 2:7.2 2-kohta) Vuosi 2014 Sopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasingvastuut ,09 Myöhemmin maksettavat leasingvastuut ,09 Yhteensä ,18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Lukumäärä Lukumäärä Hoitohenkilökunta 5 5 Muu henkilökunta Yhteensä LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,21 Henkilöstökulut yhteensä , ,21 436

167 Eriytetyt tilinpäätökset 18.8 Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostumiseen TA:n toteutumisvertailu Ulkoinen tilinpäätös Kuntayhtymä Liikelaitokset yht. Kuntayhtymä Toimintatuotot, sisäiset Toimintatuotot, ulkoiset Toimintamenot, sisäiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate Korkotulot, sisäiset Muut rahoitustulot, sisäiset Korkomenot, sisäiset Muut rahoituskulut, sisäiset Rahoitustuotot ja -kulut, ulkoiset Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän toiminnan rahoitukseen TA:n toteutumisvertailu Liikelaitokset Kuntayhtymä yht. Liikelaitokset yht. Ulkoinen rahoituslaskelma Kuntayhtymä Kuntayhtymä Tulosrahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 2 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 0 Antolainasaamisten vähennys ) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ) Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset ) ) Vaikutus maksuvalmiuteen ) Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle 2) Saamisten muutos kuntayhtymältä Eliminoinnit 437

168 Tietohallinnon taseyksikkö HUS-Tietohallinnon taseyksikkö Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,2 % 6,2 % Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut ,4 % 0,6 % Viestintätekniikkapalvelut (ilman Videoneuvottelupalveluita) ,5 % 3,5 % Laitevuokrat ,0 % 34,0 % Tuottavuus Toimintatuotot ennen asiakashyvitystä/htv ,6 % -10,9 % Investoinnit Euroa ,0 % 28,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä ,2 % 22,2 % Henkilötyövuodet ,2 % 29,4 % Henkilötyövuoden hinta, euroa (sis. aktivoidut hlöstökulut) ,2 % -1,9 % Sitovat tavoitteet 2014 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,9 % 1,5 % 1,5 % - Hintatason muutos-% **) -0,2 % n.a. - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia **) Tuotettujen palveluiden sisältö vaihtelee vuosittain, joten hintatason muutoksen laskenta ei sovellu Tietohallinnon palveluille Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Sisäinen myynti 72,8 83,6 83,2-0,5 % 14,3 % - Ulkoinen myynti 3,2 2,9 6,5 126,0 % 104,3 % - Toimintatuotot yhteensä 76,0 86,5 89,7 3,6 % 18,0 % - Toimintakulut 59,9 69,1 72,6 5,0 % 21,2 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 3,4 0,0 1,9 ############ -44,8 % - Asiakashyvitykset netto -3,4-1,9 0,0 % -44,8 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ -23,6 % 438

169 Tietohallinnon taseyksikkö Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet 161, ,3 5,2 % 29,4 % Henkilötyövuoden hinta ,8 % -0,8 % Henkilötyövuoden hinta ilman tulospalkkiota Htv hinta ilman aktivointeja ,8 % -1,6 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta Tietohallinto toimi vuoden 2014 loppuun saakka HUS-kuntayhtymään kuuluvana taseyksikkönä (HUS- Tietohallinto). Joulukuussa valtuusto päätti taseyksikön muuttamisesta HUS-Tietohallinto nimiseksi tulosalueeksi. Muutoksella ei ollut vaikutusta hallintoon eikä asiakkaille tuotettaviin palveluihin. HUS- Tietohallinto toimittaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille, tytäryhtiöille sekä osakkuus- ja yhteisyrityksille. Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Tietohallinnon toimintavuoden 2014 taloudellinen tulos oli budjetoitua parempi. Tulos oli 1,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se maksettiin asiakaspalautuksina HUS-kuntayhtymän sisäisille asiakkaille. HUS-Tietohallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys aleni edellisvuosista (2014: 3,69, 2013: 3,95, 2012: 3,87). Selkeitä vahvuusalueita ovat edelleen työasematukipalvelut ja Service Desk -palvelut (Atk-apu). HUS-Tietohallinto menestyi organisaatiovertailussa keskiarvoa hieman heikommin. Kriittinen asiakaspalaute tuli pääosin lääkärikunnalta Uranuksen versionvaihdon jälkeen esiintyneiden käytettävyyshäiriöiden ja sovellushidastumisten vuoksi. Vuoden 2014 työolobarometrin tulosten mukaan kaikki indeksit esimiesindeksiä lukuun ottamatta parantuivat vuoteen 2013 verrattuna (ammatillinen itsetuntoindeksi pysyi samana). Työntekijöiden jaksaminen sekä työkyky työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin nähden ovat hyvällä tasolla (4,24) sekä häiriötekijät vähäisiä häiriötekijäindeksin ollessa erinomaisella tasolla (4,84). Ammatillista itsetunto- ja työyksikön toimintakykyindeksiä lukuun ottamatta kaikki indeksit olivat HUS:n keskiarvon yläpuolella tai vähintään samalla tasolla. Uranus-versionvaihto Uranus-potilastietojärjestelmän versionvaihto earkistoon liittymisen mahdollistavaan 8.4.-versioon toteutettiin Käyttöönoton jälkeen täydellä käyttäjämäärällä palvelu osoittautui kuitenkin epävakaaksi ja käyttäjille aiheutui syksyn 2014 aikana lukuisia eri laajuisia, mutta lyhyitä käyttökatkoja. Uuden version muut uudet ominaisuudet otettiin käyttöön, mutta epävakauden vuoksi täydellistä liittymistä earkistoon jouduttiin siirtämään ohjelmistokorjausten ja -konfigurointien vuoksi yritettiin liittyä earkistoon Länsi-Uudenmaan osalta, mutta earkisto-merkintöjen käyttöönoton jälkeen järjestelmä muuttui epävakaaksi. Näin ollen käyttöönotto keskeytettiin potilastietojärjestelmän käytön jatkuvuuden turvaamiseksi ja siirrettiin helmikuulle Häiriöiden haittaa potilasturvallisuudelle pienensi kliinisten yksiköiden suunnitelmanmukainen varautuminen päivitykseen. Versionvaihtoon varauduttiin yli vuoden kestäneellä ennakkotestauksella sekä uusien ominaisuuksien käyttöönottoon koko Uranusta käyttävän henkilöstön kattaneella koulutuksella. Koulutuksessa käytettiin koulutusmuotoina verkkooppimisympäristöä, luentosali- ja luokkakoulutuksia, lääkärimeetingejä sekä henkilökohtaista opastusta. Versionvaihdon onnistumisen turvaamiseksi käytettiin testaukseen sekä koulutukseen merkittävästi budjetoitua enemmän henkilöresursseja. 439

170 Tietohallinnon taseyksikkö Apotti-hanke Apotti-hankkeen vaatimusmäärittelyjä, tuotearviointeja, sopimusneuvotteluja, integraatio-, migraatio- ja liiketoimintasuunnitelmia on edistetty yhdessä Apotti-hanketoimiston kanssa. Windows 7 -hanke Microsoftin tuki työasemien Windows XP-käyttöjärjestelmälle päättyi Tästä johtuen HUStyöasemien käyttöjärjestelmät päivitettiin Windows 7-versioon vuoden 2014 aikana. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön Office 2013-toimistosovellus ja Internet Explorer 9-selain. Valtionhallinnon tietoturvaohjeiden (VAHTI) mukaisesti otettiin käyttöön kiintolevynsalaus. Päivitysprosessin suuren volyymin verrattain lyhyessä ajanjaksossa mahdollistanut työasemien keskitetyn hallinnan ja ylläpidon järjestelmä päivitettiin myös ajantasaiseen versioon osana päivityskokonaisuutta. Käyttöjärjestelmäasennuksien yhteydessä vaihdettiin noin kolmannes vanhemmista, jo takuun ulkopuolelle jääneistä työasemista uusiin Windows 7-työasemiin. Työasemia päivitettiin ja vaihdettiin vuoden 2014 aikana noin Päivityksen jatkuessa vielä vuoden loppuun hankittiin Microsoftilta jatkettu retroaktiivinen tuki Windows XP-käyttöjärjestelmälle. Jatkettu tuki päättyi tammikuussa Osaa työasemista ei voitu aikataulun mukaisesti päivittää sovellus- tai laiteyhteensopivuussyistä. Näiden noin 400 työaseman käytön mahdollistava tietoturvaprojekti on jatkunut vielä alkuvuonna Päivityksen tuloksena HUS:lla on käytössään ajantasainen, dokumentoitu, hallittu ja tietoturvallinen työasemaympäristö. Valtionavustushankkeet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta HUS:lle neljään eri hankkeeseen. THL:n tukemia hankkeita ovat Mielenterveystalo (www.mielenterveystalo.fi), HUS:n vanhojen sähköisten potilaskertomusten arkistointi Kelan Kanta-palveluun, Kansalaisen asiointitili ja earkiston käyttöönotto Uranuksessa. Kansalaisille suunnattu avoin Mielenterveystalo-hanke on Valtionvarainministeriön koordinoiman SADE-ohjelman (sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) kautta leviämässä muihin sairaanhoitopiireihin. THL tukee myös tiedotushanketta, jossa tehdään tutuksi erilaisia kansalaisille ja mielenterveyspotilaille kohdennettuja sähköisiä verkkopalveluja. Jäsenkuntayhteistyö HUS on tarjonnut kunnille mahdollisuutta osana kansallisten e-palvelujen käyttöönottoa siirtää earkistoon tallennettavaa tietoa (muun muassa sähköiset reseptit) alueellista liittymäpalvelua (Alli) käyttäen. Liittyminen earkistoon on kuitenkin viivästynyt toimittajista johtuen ja osa liittymisistä siirtyy vuodelle Uudet kansalliset palvelut edellyttävät tieto- ja luokitusrekisterien yhtenäistämistä, joka hoidetaan alueellista koodistopalvelua käyttäen. Koodistopalvelu on käytössä kaikissa jäsenkunnissa. HUS- Tietohallinto on edelleen jatkanut liittymisprojektien koordinointia. HUS-Tietohallinto on mukana HUS:n ja Hyvinkään kaupungin sekä HUS:n ja Espoon kaupungin yhteisrakentamishankkeissa. Muu kuntayhteistyö HYKS-sairaanhoitoalueella on ensihoidossa käytössä Merlot Medi -tietojärjestelmä, jonka käyttöä laajennettiin selvitysten jälkeen muille HUS:n sairaanhoitoalueille. Lisäksi HYKS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ensihoidon tietojärjestelmän osalta on sovittu, että sopijapuolet selvittävät Merlot Medin käytön laajentamismahdollisuuksia koko HYKS-ervaan. Ervan ICT- ryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana ja valmistellut omalta osaltaan SoTe-muutokseen liittyviä ICTasioita. 440

171 Muut toimintaan vaikuttaneet tekijät HUS-Tietohallinnon rooli rakennushankkeissa Tietohallinnon taseyksikkö HUS-Tietohallinto vastaa HUS:n rakennushankkeiden tietoliikenteen ja tietotekniikan perusinfrastruktuurista. HUS-Tietohallinto toimittaa rakennuskohteisiin langallisen ja langattoman lähiverkon, lankapuhelimet, langattomat puhelimet, hoitajakutsujärjestelmät ja elvytyshälytysjärjestelmän sekä kamerajärjestelmän, joka välittää osaston kansliaan reaaliaikaisen kuvan eristyshuoneista. HUS-Tietohallinto on nimennyt jokaiselle merkittävälle rakennushankkeelle oman projektipäällikön, joka vastaa HUS-Tietohallinnon osalta rakennusprojektin etenemisestä. HUS:n rakennushankkeita ohjaava Suurten rakennushankkeiden ohjausryhmä koordinoi HUS:n suurten rakennushankkeiden IThankinnat. Sen tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennushankkeet ja niihin liittyvät palvelutuotannon järjestelyt tukevat konsernin strategiaa huomioiden mm. potilaslähtöisen ja oikea-aikaisen hoidon sekä tiivistyvän kumppanuuden perusterveydenhuollon kanssa. HUS-Tietohallintoa edustaa ohjausryhmässä HUS-Tietohallinnon tulosalueen johtaja. Käyttäjien edustajista ja rakennushankkeista HUS- Tietohallinnossa vastaavista koostuva ICT-asiantuntijaryhmä valmistelee esitykset Suurten rakennushankkeiden ohjausryhmään. Merkittävä vuoden 2014 rakennushanke oli Meilahden tornisairaalan saneeraus, jonka osalta muutot alkavat 2015 vuoden keväällä. Meilahden tornin laaja tietoliikenneverkkohanke saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Operaattorikilpailutus HUS on julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailuttanut teleoperaattoripalveluiden hankinnan kolmen vuoden määräaikaiselle sopimuskaudelle, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Valintaperusteena tarjouskilpailussa oli alhaisin hinta. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta. HUS:n hallitus valitsi tekemällään hankintapäätöksellä teleoperaattoripalveluiden toimittajaksi vertailuhinnaltaan alhaisimman tarjouksen tehneen TeliaSonera Finland Oyj:n. Elisa Oyj vaati HUS:lta hankintaoikaisun tekemistä päivätyllä hankintaoikaisuvaatimuksella. Tämän vaatimuksen HUS:n hallitus kuitenkin hylkäsi joulukuussa Edelleen Elisa valitti hallituksen tekemästä hankintapäätöksestä Markkinaoikeuteen, jonka ratkaisu odotetaan saatavan kesällä Palvelujen turvaamiseksi tehtiin väliaikainen sopimus Elisan kanssa puhelinpalvelujen toimittamisesta. Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin Elisan valitus on vireillä markkinaoikeudessa. Valmiusharjoitus HUS-Tietohallinto järjesti yhdessä Puolustusvoimien ja Viestintäviraston kanssa valmiusharjoituksen Harjoituksen tarkoituksena oli kehittää ICT-palvelujen toimintaa poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tarkastella vaikutusta HUS:n kliiniseen toimintaan. Tilaisuuteen osallistui lähes 70 HUS- Tietohallinnon ihmistä, tietotekniikka-alan kumppania ja viranomaista. Harjoituksessa tarkasteltiin muun muassa kuvitteellisen palvelunestohyökkäyksen vaikutusta HUS:n toimintaan. Harjoituksen tapahtumista ja palautteesta kirjoitettiin loppuraportti. Palautteen perusteella harjoitus oli hyödyllinen ja vastaavanlaisia harjoituksia tullaan järjestämään myös jatkossa. Havainnointi- ja raportointipalvelu HAVARO Viestintäviraston tarjoama liikenteen havainnointi- ja raportointipalvelu (HAVARO) päätettiin tilata elokuussa Joulukuun 2014 aikana järjestelmä saatiin asennetuksi, vaikkakin varsinainen järjestelmän käyttöönotto siirtyy 2015 vuoden puolelle. HAVARO-palvelu tuottaa Viestintäviraston tietoturvaasiantuntijoiden analysoimana jatkojalostetun raportin HUS:n internet-liikenteen kriittisistä poikkeamis- 441

172 Tietohallinnon taseyksikkö ta ja uhkista. Viestintävirasto toimittaa raportin HUS-Tietohallinnon Tuotantopalveluiden nimetyille henkilöille. HAVARO-järjestelmän tuottamalla tiedolla on tarkoitus havaita HUS:n tietoturvaan vaikuttavat ilmiöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin myös tarvittavat suojaustoimenpiteet voidaan hyvissä ajoin suunnata oikein. Järjestelmän avulla on mahdollista tunnistaa tietokoneelle pyrkiviä haittaohjelmia. HAVARO-järjestelmän käyttöönottoon ja raportointiin liittyviä toimenpiteitä jatketaan vuoden 2015 kuluessa. Kehittämishankkeiden valtionavustusten takaisinperintä Sosiaali- ja terveysministeriö päätti määrätä HUS:n maksamaan takaisin 0,26 milj. euroa HUS:n kehittämishankkeisiin myönnettyjä valtionavustuksia. HUS-Tietohallinto teki oikaisuvaatimuksen takaisinperinnästä. Sosiaali- ja terveysministeriö teki tämän johdosta uuden päätöksen, jossa takaisin perittävä summa aleni 0,15 milj. euroon. HUS-Tietohallinto valitti viimeisestä päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Päätöstä asiassa ei saatu vuoden 2014 aikana. Suojatun sähköpostin hankinta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä HUS:n tekemän valituksen suojatun sähköpostin hankintaa koskevasta Markkinaoikeuden päätöksestä. Markkinaoikeus oli päätöksellään kumonnut HUS:n tekemän hankintapäätöksen ja velvoittanut HUS:n tekemään asiassa uuden tarjousvertailun, jos HUS edelleen haluaa toteuttaa hankinnan kyseessä olleen tarjouskilpailun perusteella. HUS-Tietohallinto teki päätöksen hankinnan keskeyttämisestä. Tarjouskilpailuun osallistunut yritys valitti hankinnan keskeyttämispäätöksestä Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain mukainen perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Tarjouskilpailuun osallistunut yritys valitti myös tästä päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka osalta päätöstä ei vuoden 2014 aikana saatu. Tulevaisuuden näkymät Lainsäädännön ja lakisääteisten velvoitteiden muutokset HUS-Tietohallinto valmistautuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistukseen ja Eteläisen sotealueen syntymiseen osallistumalla laajasti sekä alueelliseen että tulevien tuotantoalueiden väliseen tietohallintoyhteistyöhön. Vuonna 2011 voimaan tullut tietohallintolaki edellytti julkisen sektorin toimijoita aloittamaan kokonaisarkkitehtuurikuvauksien laatimisen vuoden 2012 loppuun mennessä ja tuottamaan kuvaukset valmiiksi vuoteen 2016 mennessä. Kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään erityisesti alueellisessa yhteistyössä sekä alueen terveyskeskusten että erva-sairaanhoitopiirien kanssa. HUS-Tietohallinto osallistuu myös Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kansalliseen kokonaisarkkitehtuurityöhön, alkuvuodesta päättyneeseen Vakava-projektiin, Akusti-toimintaan ohjaus- ja valmisteluryhmissä sekä myös STM:n SOTE-tieto hankkeeseen. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että sairaanhoitopiiri vastaa myös yhteisen potilastietorekisterin edellyttämistä koordinointitehtävistä ja huolehtii oman alueensa erityisistä tietosuojavelvoitteista. Kansallisten tiedonhallintapalvelujen (Kanta-palvelujen) käyttöönotto jatkuu julkisessa terveydenhuollossa vuonna Lainsäädännön määräämä takaraja sähköisen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotolle oli , mutta sovellusvirheistä johtuen käyttöönottoja jouduttiin siirtämään alkuvuoteen Kuntien kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti HUS jatkoi Kanta-palvelujen käyttöönottojen koordinointitehtäviä vuonna Kuluneen vuoden aikana HUS-Tietohallinto suunnitteli ja toteutti earkiston käyttöönoton yhdessä alueen terveyskeskusten kanssa. Aluetietojärjestelmään toteutettu alueellisen potilasrekisterin (Navitas) valtuutustenhallinnan palvelu liitettiin vuoden 2014 alussa Kanta-palveluihin, jolloin alueen terveyskeskukset ja HUS liittyivät muodollisesti e-arkistopalveluun. Organisaatioiden varsinaisten omien potilastietojärjestelmien Kanta-liittymien toteutusaikataulut toteu- 442

173 Tietohallinnon taseyksikkö tettiin yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. Kanta-palveluja hyödyntäessään ja earkistoon liittyessään suurin osalta alueen terveyskeskuksista käyttää HUS-Tietohallinnon tuottamaa alueellista liittymäpalvelua (tietoliikenne- ja sanomaliikennepalvelu). Palveluun on tehty syksyn 2014 aikana earkiston käyttöönoton ja käytön varmistamisen takaavia teknisiä muutoksia. HUS:n erityisvastuualueiden kanssa valmisteltu terveyspalvelujen järjestämissopimus sisältää myös osapuolten tietohallintoyhteistyön. Sopimuksessa sovittuja pienimuotoisia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja toteutettiin vuoden 2014 aikana. Niiden tavoitteena on välittää potilaskertomustietoja sähköisesti organisaatiorajojen yli. Väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset Kansallinen tavoite on lisätä sähköistä asiointia julkisen sektorin palveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisten palveluiden toteutuksia potilaiden käyttöön. Näitä ovat mm. sähköiset ennakkotietolomakkeet, uudet tekstiviestipalvelut sekä erilaisten itsepalvelulaitteiden käyttö HUS:ssa. HUS:n toteuttaman Mielenterveystalo-verkkopalvelun käytön laajentamista jatketaan muihin sairaanhoitopiireihin. Psykiatrian verkkoterapiapalveluita laajennetaan puolestaan uusilla terapiaohjelmilla. Kuntatalouden ja -rakenteen muutokset Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteinen Apotti-hanke jatkuu. Sen tavoitteena on hankkia yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä julkisen sektorin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen käyttöön. HUS-Tietohallinnon asiantuntijat osallistuvat hankinnan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä Apotti-hanketoimiston kanssa sovituissa tehtävissä. Tavoitteena on saada uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän valintapäätös tehtyä vuoden 2015 syksyyn mennessä sekä käynnistää pilotointiin ja käyttöönottoon liittyvät valmistelut. Muut keskeisimmät toiminnalliset muutokset Hallinnon toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen toteutettavat toimintaprosessit suunnitellaan siten, että ne sopivat uusien HYKS-tulosyksiköiden väliseen työnjakoon ja myös siten, että prosessit ovat joustavia ja taloudellisia. Toiminnan kehittämisessä pyritään irti paperisista prosesseista mahdollisuuksien mukaan. Käyttöönotto on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2015 aikana ja se kattaa kaikki keskeiset toiminnallisuudet henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinnossa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Tietohallinto on kuntayhtymän taseyksikkö ( alusta HUS-Tietohallinnon tulosalue), jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan HUS:n hallintosääntöä ja yhtymähallinnon ohjeistusta. Tulosalueen hallinnon ja sisäisen valvonnan kannalta keskeisiä toimintoja ovat päätöksentekomenettely, sisäiset ja ulkoiset sopimukset, myyntilaskutus ja hankintatoimen menettelyt sekä niihin liittyvät järjestelmät. Näiden toimintojen osalta vastuu toiminnan oikeellisuudesta on tulosalueen johtajalla ja sen lisäksi tulosyksiköiden johtajilla, vastuualueiden esimiehillä sekä muilla viran- ja toimenhaltijoilla omien vastuidensa mukaisesti. Tulosalueen johtaja vastaa siitä, että HUS-Tietohallinnon tulosalue toimii valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti ja saavuttaa ne. Tilivelvollinen viranhaltija on tulosalueen johtaja ja hänen poissa ollessaan sijaisuutta hoitava viranhaltija. HUS-Tietohallinto raportoi kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä johdon kuukausiraportilla merkittävimmistä tapahtumista sekä taloudellisella että toiminnallisella puolella. Toimintavuonna järjestettiin lisäksi kolme talouden seurantakatsausta konsernijohdon kanssa. Kuntayhtymän toimitusjohtajan nimittämä, asiakkaiden edustajista koostuva Tietohallinnon johtoryhmä (THJR) kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi käsittelemään tietohallintoon liittyviä linjauksia, hankkeita ja investointisuunnitelmia. Käsiteltävien asioiden lisäksi esitetään Tietohallinnon johtoryhmälle tulosalueen johtajan ajankohtainen katsaus tulosalueen toimintaan liittyvistä merkittävimmistä tapahtumista, taloudesta ja palvelutuotannosta. Tulosalueen johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja seuraa talouden toteutumaa suhtees- 443

174 Tietohallinnon taseyksikkö sa budjettiin sekä merkittävimpien hankkeiden edistymistä. Kuukausittain kokoontuvassa tulosalueen hankeryhmässä seurataan investointihankkeiden taloudellista ja toiminnallista toteutumista. Tietojärjestelmien riskit liittyvät etenkin järjestelmien toimintavarmuuteen, toiminnanohjauksessa ja tilastovertailuissa käytettävien tietojen laatuun, käytettävyyteen, tietoturvaan ja tietojen saatavuuteen. Tietoriskien hallintaa edistettiin kesäkuussa toteutetulla valmiusharjoituksella, tietoturvapolitiikan päivityksellä ja ohjeistuksella, koulutuksella sekä järjestelmäteknisin toimenpitein mm. lokitietojen seurannan kehittämisellä ja HAVARO-järjestelmän käyttöönoton valmistelulla. Keskeisten tietojärjestelmien käytettävyys on ollut yksittäistä kotihakemistoihin liittyvää laajaa häiriötä ja Uranuksen versionvaihtoon liittyviä häiriöitä lukuun ottamatta erinomaisella tasolla. Sovellusvirheiden vuoksi Uranuksen earkisto-liitynnän käyttöönottoa jouduttiin siirtämään potilastietojen merkintöjen arkistoinnin osalta. Kustannusten alentamiseksi ja käyttövarmuuden parantamiseksi kotihakemistot siirrettiin omassa konesalissa sijaitsevaan levyjärjestelmään. Vuonna 2011 arvioitiin Apotin olevan käytössä vuoden 2016 aikana ja sopimus nykyisistä potilastietojärjestelmäpalveluista tehtiin vuoden 2015 loppuun, minkä jälkeen voidaan käyttää yhtä optiovuotta. Tämän hetkinen arvio on, että Apotin laajamittainen käyttöönotto ajoittuu HUS-alueella vuoteen HUS:n tarkastuslautakunta on vuoden 2013 tarkastuskertomuksessaan edellyttänyt toimia sen varmistamiseksi, että HUS:lla on käytössään lainsäädännön edellyttämä potilastietojärjestelmä myös nykyisen potilastietojärjestelmäpalvelua koskevan sopimuskauden päätyttyä. Potilastietojärjestelmäpalvelun turvaamiseksi on nykyiselle palvelulle neuvoteltu jatkosopimus vuoden 2018 loppuun, minkä jälkeen sopimus jatkuu määräaikaisena. Uusi sopimus tulee HUS:n hallituskäsittelyyn vuoden 2015 helmikuussa. Talousarviossa 2014 varauduttiin tietoturvaan keskittyvän kehittämispäällikön rekrytointiin. Ulkoisen haun kautta ei saatu soveltuvaa henkilöä kyseiseen vakanssiin, jonka jälkeen päädyttiin sisäiseen tehtävämuutokseen tietoturvaresurssien lisäämiseksi. 444

175 Tietohallinnon taseyksikkö VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Tavoite (1 000 euroa) 1 Tuottavuuden Ulkoisten asiantuntija- ja ostopalveluiden määrän parantaminen/ vähentäminen 821 kustannussäästöt Tuottavuuden parantaminen/ kustannussäästöt 3 Tuottavuuden parantaminen/ kustannussäästöt TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ Tehostamalla käytöstä poistettujen laitteiden poistoa laiterekisteristä lisenssikustannukset vähenevät Muut toimenpiteet; joidenkin avointen vakanssien täyttämättä jättäminen toistaiseksi ja vuokratyövoiman käytön vähentäminen Toteuma Tavoite (htv) MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Verrattaessa talousarvioon ovat ulkoiset toimintatuotot kasvaneet huomattavasti. Syitä tähän kasvuun ovat valtionavustushankkeiden lisääntyminen talousarvioon verrattuna (1,9 milj. euroa) sekä kunnilta laskutettava Kelan earkiston käyttömaksu, joka ei sisältynyt talousarvioon (0,9 milj. euroa). Lisäksi myös kuntien Navitas-laskutus kasvoi talousarvioon verrattuna (0,2 milj. euroa). Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuottojen analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 72,8 83,6 83,2-0,5 % 14,3 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 3,2 2,9 6,5 126,0 % 104,3 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 76,0 86,5 89,7 3,6 % 18,0 % HUS-Tietohallinnon palveluista on osa luonteeltaan sellaisia, että niitä ei raportoida lukumäärän perusteella. Alla olevassa taulukossa raportoidaan ne poikkeamat ja muutokset palveluiden lukumäärissä, joita on mahdollista seurata. Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut ,4 % 0,6 % Viestintätekniikkapalvelut (ilman Videoneuvottelupalveluita) ,5 % 3,5 % Laitevuokrat ,0 % 34,0 % KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,9 % 9,8 % 445

176 Palveluiden toteutuminen ennen asiakashyvitystä Tietohallinnon taseyksikkö Palveluiden toteutuminen asiakashyvityksen jälkeen Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Asiantuntija-, koulutus ja muut palvelut ,5 % 48,4 % Ohjelmistopalvelut ,2 % 13,7 % Työasema- ja perustietotekniikkapalv ,0 % 10,8 % Viestintätekniikkapalvelut ,9 % -4,1 % Laitevuokrat (muut myyntituotot) ,4 % 17,4 % KAIKKI YHTEENSÄ ,6 % 13,1 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Asiantuntija-, koulutus ja muut palvelut ,5 % 48,5 % Ohjelmistopalvelut ,1 % 16,5 % Työasema- ja perustietotekniikkapalv ,3 % 13,4 % Viestintätekniikkapalvelut ,7 % -1,9 % Laitevuokrat (muut myyntituotot) ,9 % 20,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,4 % 15,7 % HUS-Tietohallinnon palvelutuotanto ylitti talousarvion sekä lukumäärien että eurojen osalta. Suurin ylitys oli asiantuntija-, koulutus ja muissa palveluissa. Merkittävin syy tähän poikkeamaan oli Kelalle maksettavan ja kunnilta edelleen laskutettavan earkiston käyttömaksu (0,9 milj. euroa), joka ei sisältynyt talousarvioon. Laitevuokrat ylittivät talousarvion 0,6 milj. eurolla ja syynä tähän oli ennakoitua suurempi työasemien vaihtotarve Windows 7-päivitysten yhteydessä. Ohjelmistopalveluiden budjettiylityksen merkittävin syy oli se, että vuoden 2014 alussa HUS-Kuvantamisesta siirtyi Tietohallintoon seitsemän henkilöä liittyen PACS-järjestelmän tukeen ja asiakaspalveluun (0,4 milj. euroa). Tämä työnjaollinen muutos ei ollut mukana 2014 talousarviossa ja sen aiheuttama kustannuslisäys lisäsi vastaavasti HUS-Tietohallinnon laskutusta. HUS-Tietohallinnon toiminnan kasvu edellisestä vuodesta perustuu paljolti toiminnallisiin muutoksiin tietojärjestelmissä sekä investointien myötä poistojen nousuun. Nämä vaikuttivat tarkastelukausien asiakaslaskutuksen nousuun. Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut ,4 % ,4 % ,0 % Viestintätekniikkapalvelut (ilman Videoneuvottelupalveluita) ,5 % ,5 % ,0 % Laitevuokrat ,0 % ,6 % ,4 % YHTEENSÄ ,9 % ,4 % ,5 % Laitevuokrien määrä on ollut budjetoitua korkeampi johtuen ennakoitua suuremmasta työasemien vaihtotarpeesta Windows 7 -päivitysten yhteydessä. 446

177 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs.tp 2013) Tietohallinnon taseyksikkö Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut ,6 % ,2 % ,8 % Viestintätekniikkapalvelut (ilman Videoneuvottelupalveluita) ,5 % ,5 % ,0 % Laitevuokrat ,0 % ,6 % ,4 % YHTEENSÄ ,8 % ,8 % ,6 % Laitevuokrien kasvu vuosien 2013 ja 2014 välillä johtuu siitä, että edelleen on asiakkaiden itsensä aikanaan hankkimia laitteita siirtynyt laiteuusintojen yhteydessä HUS-Tietohallinnon kautta laskutettaviksi laitteiksi. Lisäksi vuoden 2014 aikana laiteuusintoja on tehty poikkeuksellisen paljon johtuen Windows 7 -hankkeesta. Laitevuokrien hintaerossa puolestaan näkyy vuoden 2013 syksyllä toteutettu työasemavuokrien hinnanalennus. Työasema- ja perustietotekniikkapalveluiden hintaeron taustalla on useita syitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa työasemapalvelun hinnan korotustarpeeseen. Näistä tärkeimpiä ovat Windows 7 -hankkeen kustannukset sekä tietoliikenneverkon laajentuminen ja verkon vanhan laitekannan uusiminen, mikä on aiheuttanut kustannusten kasvua. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 447

178 Tietohallinnon taseyksikkö Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Annettu asiakashyvitys / sen erotus TP ,2 % ,0 % Ohjelmistopalveluiden toiminnalliset muutokset vuosien 2013 ja 2014 välillä 216 0,2 % ,3 % Työasema, tietoliikenne- ja viestintäpalveluiden muutokset 656 0,8 % ,1 % Laitevuokrien volyymin muutos 550 0,6 % 830 1,1 % Valtionavustushankkeet, SADe, Terttu, Husvankan ja HUSKanta ,2 % ,5 % Navitas laskutuksen muutos HUS:in ulkopuolella 174 0,2 % 171 0,2 % Pacs-henkilösiirrot HUS-Kuvantamisesa 374 0,4 % 374 0,5 % Kelan earkisto käyttömaksu 899 1,0 % 899 1,2 % Muut sekalaiset muutokset 273 0,3 % 101 0,1 % TP ,6 % ,0 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Uranus ja Win7 ennakoitua suurempi ja Apotti pienempi henkilöstötarve (TA), palkkojen nousu (EDV) sekä uudet 55 0,1 % ,3 % (EDV) /täyttämättömät vakanssit (TA) PACS-henkilöt HUS-Kuvantamisesta 365 0,4 % 365 0,5 % Tulospalkkiot 138 0,2 % 119 0,2 % Kelan earkisto käyttömaksu 899 1,0 % 899 1,2 % Apotti-toimiston laskutus 505 0,6 % 353 0,5 % Windows 7 -hanke ,0 % ,0 % Työasemalisenssien lisääntyminen 789 0,9 % 789 1,0 % Navitas laskutuksen muutos HUS:in ulkopuolelta 174 0,2 % 171 0,2 % Edelleen vuokrattavien laitteiden volyymin muutos ,5 % 808 1,1 % Toimitilojen vuokrat ,2 % 153 0,2 % Poistotason muutos (sis. HR nopeutetut poistot EUR) ,4 % 985 1,3 % Muut toiminnalliset muutokset sekä kustannussäästöt tulosalueen ulk. ostoissa (merkittävimmät poikkeamat TA2014 nähden Sähköiset potilaspalvelut, Uranus potilasjärjestelmät, Viestinnän järjestelmä, Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan järjestelmä, Husnet) ,5 % ,7 % Muut ,2 % -33 0,0 % TP ,6 % ,0 % 448

179 Tietohallinnon taseyksikkö Investoinnit HUS-Tietohallinnon investointiohjelma oli 18,0 milj. euroa. HUS:n hallitus käsitteli HUS-Tietohallinnon investointeja joulukuussa 2014 ja alkuperäinen talousarvio aleni 1,2 milj. euroa, 16,8 milj. euroon. Muutoksen syynä oli, että osa investoinneista siirtyi myöhäisempään ajankohtaan tai hanke toteutui arvioitua pienemmin kustannuksin. Ensihoidon tietojärjestelmien laajennus, kuntoutuksen ja apuvälineiden hallinta, videoneuvottelujärjestelmät, Citrix-käytönlaajennus sekä rakennushankkeiden tietoteknisistä investoinneista Konesalin, Meilahden, Jorvin ja NKL saneerauksen talousarvio aleni. Erillisjärjestelmien kehityksen, anestesia- ja tehohoidon tietojärjestelmän laajennuksen, hallinnon ERP-päivityksen, Windows-korvausinvestointien, puhelinjärjestelmän ja Meilahden leikkausosaston kuvansiirtojärjestelmän alkuperäistä talousarviota puolestaan korotettiin. Investointitoteuma oli 15,9 milj. euroa, joka on 95,0 % muutetusta talousarviosta. Hankkeita oli vuonna 2014 lähes 90 ja ne pääosin toteutuivat tavoitteen mukaisesti. HUS-Tietohallinnon taseen loppusumma oli 57,8 milj. euroa ja kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 1,3 milj. euroa. HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 86,7 79,4 0,0 % -8,4 % - Työssäolo-% 79,4 80,8 0,0 % 1,8 % - Henkilötyövuoden hinta ,8 % -0,8 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 82,0 85,0 86,0 1,2 % 4,9 % - Perehdyttämisen toteutuminen 3,3 4,0 3,4-14,0 % 3,6 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 3,9 10,0 13,7 37,0 % 251,3 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 89,0 90,0 77,0-14,4 % -13,5 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 74,0 75,0 66,0-12,0 % -10,8 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,0 4,2 4,1-1,9 % 2,0 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 92,1 90,0 100,0 11,1 % 8,6 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,1 4,1 4,2 3,4 % 3,4 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 10,8 9,0 10,0 11,1 % -7,4 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 2,8 2,0 3,1 55,0 % 10,7 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Toimintavuonna HUS-Tietohallinnossa oli useita projekteja, joihin rekrytoitiin henkilöstöä määräaikaisiin tehtäviin sekä HUS:n sisältä että ulkoa. Näihin tehtäviin henkilöstön saatavuus oli hyvä toteutettuihin rekrytointeihin saatiin runsaasti päteviä hakijoita. Määräaikaisen henkilökunnan määrä on vaihdellut kuukausittain 21 henkilöstä 112 henkilöön. Eniten henkilöstöä palkattiin Windows 7 -projektiin ja Uranus 8.4 versionvaihdon koulutus- ja testaustehtäviin. Molempiin projekteihin palkattiin työvoimaa enemmän, mitä talousarviossa arvioitiin. HUS-Tietohallinnosta on puolestaan osallistunut henkilöitä Apotti-hankkeeseen sekä koko- että osa-aikaisesti. 449

180 Tietohallinnon taseyksikkö Talousarviossa varauduttiin vakituisen henkilöstön palkkaamiseen vuoden alusta alkaen. Osa rekrytoinneista käynnistettiin vasta myöhemmin. Tietoturvaan erikoistuneen henkilön palkkaaminen osoittautui haasteelliseksi, joten hakuprosessin jälkeen päädyttiin sisäiseen tehtävämuutokseen tietoturvaresurssien lisäämiseksi. Eläkkeelle siirtymisten ja muutoin poistuneiden tilalle ei ole hankittu korvaavia resursseja, vaan tehtäviä on priorisoitu ja rekrytoitu henkilöitä sellaisiin tehtäviin, missä tarve on ollut suurin. Tasa-arvo- ja kieliohjelmaa toteutettiin HUS:n ohjeiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen muutostarve Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaan liittyvät arvioinnit ja testaukset Uranus 8.4. Kanta-version testaus, ohjeistus, koulutus ja käyttöönotto Projektityöskentelyn kehittäminen ja laajennus alkuun Uranus 8.4. Kantaversio- projektit Potilaiden sähköisten asiointiratkaisujen vakiinnuttaminen Kliinisen ja hallinnollisen potilastiedon analytiikan laajennus Mielenterveystalo, Sade ja Kaste - järjestelmien edellyttämä kehittäminen Anestesia-teho - päivystystietojärjestelmäprojekti Taloustiedon analyytikan kehittäminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Uusien määräaikaisten vakanssien perustaminen 70 kpl. Hankintaan liittyvät arvioinnit ja testaukset siirtyivät ja määräaikaisia henkilöitä oli 5 kpl. Määräaikaisen henkilöstön pääpaino siirtyi Uranuksen version vaihtoon. Tietohallinnon omaa henkilöstöä oli talousarvion mukaisesti mukana Apotissa. Uusien määräaikaisten vakanssien perustaminen 60 kpl, vakanssit perustettiin ja määräaikaisia henkilöitä oli työtehtävissä 78 kpl eri pituisin ajanjaksoin. Projektiin saatiin myös valtionavustusta. Uusien vakanssien perustaminen 2 kpl, 100 % Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl, 100 % Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl, 25 % (työssäolokuukaudet vuodesta) Uusien määräaikaisten vakanssien perustaminen 2 kpl, 100 %. THL on myöntänyt Mielenterveystalo-hankkeelle valtionavustusta SADe-ohjelmasta (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma), nettovaikutus 0 Uuden määräaikaisen vakanssin perustaminen 1 kpl Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl, 13v% (työssäolokuukaudet vuodesta) Hoitoprosessien mittaus-projekti Uuden määräaikaisen vakanssin perustaminen 1 kpl (67 % työssäolokuukaudet vuodesta) Tietoturvaturvallisuuden Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl, 0 % systemaattinen kehittäminen Muuttoprosessien organisoiminen Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl 6 % (työssäolokuukaudet vuodesta) Puhelinjärjestelmä kehittäminen Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl 33 % (työssäolokuukaudet vuodesta) Käytöntuki, lisääntynyt tukitarve uusien toiminnallisuuksien vuoksi (U 8.4, Apotti ja ERP) Uuden vakanssin perustaminen 1 kpl, 33 % (työssäolokuukaudet vuodesta) 450

181 Tietohallinnon taseyksikkö Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 0,0 0,0 199,0 0,0 Uranus käyttöönoton (vs. TA2014 ja TOT 2013) ja Apotin projektihenkilöt (TA2014) ja 4,1 2,0 % 4,1 kesä- ja muut määräaikaiset työntekijät Win7 määräaikaiset henkilöt 4,3 2,2 % 4,3 Uudet vakanssit ,6-1,8 % -3,6 PACS-hlöt HUS- Kuvantamisesta 5,6 2,8 % 5,6 TP ,3 5,2 % 0,0 0,0 209,3 0,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,7 0,0 0,0 161,7 0,0 Uranus käyttöönoton (vs. TA2014 ja TOT 2013) ja Apotin projektihenkilöt (TA2014) ja 35,8 22,1 % 35,8 kesä- ja muut määräaikaiset työntekijät Win7 määräaikaiset henkilöt 4,3 2,7 % 4,3 Uudet vakanssit ,9 1,2 % 1,9 PACS-hlöt HUS- Kuvantamisesta 5,6 3,5 % 5,6 TP ,3 29,4 % 0,0 0,0 209,3 0,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Tehtävien vaativuustason muutokset on myös kompensoitu tehtäväkohtaisilla lisillä, tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksilla tai erillisten lisien poistamisella. Henkilöstömenoja on aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,9 milj. euroa, joten kokonaishenkilöstökulut olivat 14,4 milj. euroa. Vuokratyövoiman käyttö muodostuu ainoastaan Posivire Oy:ltä ostetuista palveluista, joita on käytetty suunnitelman mukaisesti ennakoitua vähemmän. Posivire Oy:n henkilöstö on työskennellyt mm. käyttäjätunnusten hallinnoinnissa ja asiakaspalvelussa. Henkilöstön osaaminen Vuoden 2014 aikana HUS-Tietohallinnossa koulutettiin 39 henkilöä ITIL Foundation -perusteisiin valmistautumisena sisäiseen toiminnan kehittämishankkeeseen. Lisäksi järjestettiin yksi ITIL-Overview tilaisuus, johon osallistui 33 henkilöä. Henkilökunnalle järjestettiin 12 tiedotustilaisuutta ja valmiusharjoitus, johon osallistui lähes 70 HUS-Tietohallinnon ihmistä, tietotekniikka-alan kumppania ja viranomaista. Henkilöstö osallistui ulkoisiin kurssi- ja koulutustilaisuuksiin kehityskeskusteluissa käsiteltyjen ja sovittujen suunnitelmien mukaisesti. Esimiehiä on edelleen ohjattu osallistumaan HUS:n järjestämään esimies- ja johtamiskoulutukseen. HUS:ssa aloitettiin Lean-valmentajakoulutus, johon valittiin koko HUS:sta 28 koulutettavaa. HUS- Tietohallinnosta valittiin yksi henkilö koulutukseen. 451

182 Tietohallinnon taseyksikkö Tärkeimmät osaamisalueet Kansallisten epalvelujen käyttöönotto ja laajennus sekä palveluväyläratkaisujen hyödyntäminen. Alueelliset palvelut. Johtaminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Earkistoon kytkeytymisen koordinointi: 100% Potilastiedon arkistoon tiedonhallintapalveluun liittyvien informointien, suostumusten ja kieltojen kirjaaminen aluetietojärjestelmän kautta: 100% Kvarkki-palvelun määrittely: 100% Kanta-arkiston alueellisen liittymäpalvelun eli Allin palveluväylän Kanta-arkiston käyttöönottoa varten arkkitehtuurin ja kapasiteetin osalta: 100% HUS toteutti alueellisesti HUSin Alli-palvelun kautta kuntien ja oman earkistopalvelun käyttöönoton: 75% Kansallisen palveluväylän palvelut ja kehittäminen: 50%, koska palveluväylän Versio 6 tulee käyttöön H1/2015 muutaman palvelun osalta ja käyttö laajenee vaiheittain myös SOTE:n toimialalle. Tulosyksikön sisäisten ja tulosyksiköiden välisten synergioiden tunnistus 50 % ITIL-tavoitesta on saavutettu noin puolet. 101 päivän ohjelma käynnistettiin joulukuussa tukipyyntöjen vähentämiseksi ja ratkaisujen nopeuttamiseksi. Yhteistyötaidot Teknologiaosaaminen Johtamisosaamisen parantaminen 50 %. Ylimmän johdon osalta 360- arviointia ei toteutettu. Projektityöskentelyn hallinta, yhteistyö oman organisaation sisällä 75 %. Projektityöskentelyyn ja hankekokouksiin on panostettu, yli organisaatio-rajojen toteutetuissa projekteissa sisäinen yhteistyö on toiminut hyvin. Teknologiaosaamisen lisääminen ja syventäminen 100 %. Kehityskeskusteluissa sovitut koulutukset toteutettu, kehittämis- ja tuotantopalveluiden tulosyksiköiden johtajat tutustuneet laajasti nykyaikaiseen sairaalateknologiaan Yhdysvalloissa ja tuoneet oppeja henkilöstölle sekä Uuden Lastensairaalan tietotekniseen visiointiin. Prosessien hallinta ja laatutyö ITIL-laatutyö, servicedesk toiminta, tuotteistaminen 75 % Muutoshallinta Työhyvinvointi ja työsuojelu Muutoksenhallinnassa on kuvattu prosessi, tunnistettu roolit ja laadittu roolikohtaiset työohjeet. Muutoksenhallinnan uusia työkaluja on arvioitu ja testattu. Pääosa muutoksista on viety tuotantoon muutoksenhallinta-prosessin kautta. Tavoitteet prosessin kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi vuodelle 2015 on kirjattu. Muutoshallinnan koordinointi 85 % Vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi uusissa vuokratoimitiloissa. Vuoden aikana pyrittiin vakauttamaan talon tekniikka vastaamaan hyviä työskentelyolosuhteita työ jatkuu vielä vuonna Henkilöstön alle 3 päivän sairauspoissaolot kasvoivat, mutta sairauspoissaolojen määrä päivää/henkilö väheni 10 päivään. Vuonna 2014 ei kukaan jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle. HUS-riskeihin tehtiin 12 kpl työssä sattunutta tapaturmailmoitusta (13 kpl v. 2013) ja 8 kpl työmatkalla sattunutta tapaturmailmoitusta (v kpl). Kaatuminen ja liukastuminen olivat selkeästi yleisin syy työmatkatapaturmissa. HUS-Tietohallinnossa hyödynnettiin erilaisia osa- ja kokoaikaisia työaikajärjestelyjä yhteensä päivää. HUS-Tietohallinnossa toimii työhyvinvoinnin kehittämisryhmä, joka on käsitellyt työhyvinvointiin liittyviä asioita ja tehnyt niistä ehdotuksia, joita taseyksikön johto on toteuttanut. Työhyvinvointipäivä järjestettiin kesäkuussa Laaja työterveyshuollon työpaikkaselvitys toteutettiin HUS-Tietohallinnon Lohjan yksikköön lokakuussa 2014 yhteistyössä johdon ja työsuojelun kanssa. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY HUS-Tietohallinto taseyksikön tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään osana HUS-kuntayhtymän tilinpäätöstä. 452

183 Tietohallinnon taseyksikkö TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma TIETOHALLINTO, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,16 Palvelujen ostot , , , ,03 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,37 Muut henkilösivukulut , , , ,28 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,69 Muut kulut , ,53 Muut toimintakulut , ,22 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 107,28 406,11 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut , ,57 Muut rahoituskulut -927,31-593,29 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,75 Tilikauden +yli/-alijäämä 2 619, ,92 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,05 0,07 2,18 6,46-4,61 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 0,01 0,01 2,08 6,14-4,67 Voitto, % 0,00 0,00 0,22 0,66-2,34 453

184 Tietohallinnon taseyksikkö Tase 454

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Valtuusto 15.6.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Osa 2 (2) Kannen kuva: Kimmo Räisänen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.3.2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SATU 26.2.2014 LIITE 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HUS-Kuvantaminen liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Tuotanto

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET

PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET HALLITUS 76 28.05.2012 1.1.2012 PERUSTETTUJEN TASEYKSIKÖIDEN JA HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOKSEN AVAAVAT TASEET SEKÄ TA 2012 MUUTOKSET 352/02/02/2012 HALL 76 Tietohallinnon taseyksikön avaava tase HUS-Tietotekniikka

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HUS VALTUUSTON SEMINAARI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON INTEGRAATIO CASE: HUS-KUVANTAMINEN ANNE MYKKÄNEN

HUS VALTUUSTON SEMINAARI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON INTEGRAATIO CASE: HUS-KUVANTAMINEN ANNE MYKKÄNEN HUS VALTUUSTON SEMINAARI 26.10.2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON INTEGRAATIO CASE: HUS-KUVANTAMINEN ANNE MYKKÄNEN 27.10.2017 HUS-Kuvantaminen 1 HUS-KUVANTAMINEN 2004 Perustettiin HUS-Röntgen

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut syksy 2014

Kuntaneuvottelut syksy 2014 Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2009 Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja Painopistealueiden toteutuminen 2009 1. Palveluiden saatavuuden turvaaminen Palveluprosessien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot