MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Jokioinen 1995 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus Länsi-Suomen tutkimusyksikkö Alapääntie YLISTARO Puh. (96) Jokioinen 1995 ISSN

3 SISÄLLYS 1 VIRALLINEN LAJIKETOIMIKUNTA 5 2 KOETULOSTEN TULKINTA 5 SYYSRUIS Voima 8 SYYSVENÄ Aura 12 KEVÄTVENÄ Satu 16 Tjalve OBRA 20 Arra 2 Kustaa 28 Pohto KAURA 32 Veli 36 Puhti 0 ERNE Pika Solara 8 KEVÄTRYP SI Kulta 52 KEVÄTRAPSI Kunto 56 VARAISPERUNA ankkijan Timo 60 RUOKAPERUNA Bintje 6 Sabina 68 TIMOTEI jan Tiiti 72 Iki 78 NURMINATA -Kalevi ja Boris KOIRANEINÄ 8 aka 90 ITALIAN- JA ESTEROLDIN RAIEINÄ Mitos ja Avance PUNA-APILA 93 jan Venla ja Bjursele 96 PUNANATA Center 102 Ensylva 108 NIIMNURMIKKA Baron 11 Conni 120 RÖLLI Rasti 126

4 5 JÄRVI, A., KANGAS, A., MUSTONEN, L., SALO, Y., TALVITIE,., VUORINEN, M. ja MÄKELÄ, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus, Tiedote 2/ p. 1 VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita on tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata, vähintään kahden vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Maatalouden tutkimuskeskuksen Länsi-Suomen tutkimusyksikkö. Viralliset lajikekokeet ovat perusta peltokasvien lajikkeista annettavalle tiedolle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvaimuus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutkimuksin. Nykyisin virallinen lajikekoetoiminta on maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitos tai lajikkeen omistaja ilmoittaa lajikkeen kokeisiin ja vastaa kokeiden kustannuksista. Lajike on virallisissa kokeissa vähintään kaksi vuotta tai kunnes se hyväksytään maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on vielä kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä -6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään tärkeimmillä viljelykasveilla. Lajikekokeet tehdään kunkin lajikkeen viljelyyn soveltuvalla alueella. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeita on vain Etelä-Suomessa. Ohran lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Lajikekokeet ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Virallisia lajikekokeita on ollut kaikkiaan 18 koepaikalla (Kuva 1). Virallisia lajikekokeita ovat suorittaneet MTT:n toimeksiannosta ja valvonnassa myös BOREAL Suomen kasvinjalostus Oy, K-ryhmän opetus- ja koetila, Mildola Oy, Kemira Agro Oy ja Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus. Koepaikkojen osalta on meneillään siirtymä- vaihe, jolloin monivuotiset kokeet saatetaan päätökseen nykyisillä koepaikoilla. Sen jälkeen jalostajat ja lajildceiden maahantuojat eivät voi osallistua virallisten lajikekokeiden järjestämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon otettavat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Kasvilajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunta. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain. Nykyisin se on luettelo lajikkeista, joiden markkinointi on sallittua maassamme. Lajikkeiden vyöhyke- ja viljelysuositukset julkaistaan erikseen joko valtakunnallisina yhteenvetoina tai alueellisina tiedotteina. 2 KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Lajikkeiden vertailun perustana on aina mittarilajike, johon muita lajikkeita verrataan. Tulokset osoittavat lajikkeen menestymisen narivertailuna mittarilajikkeeseen verrattuna. Mittarilajikkeiksi on valittu tärkeimpiä yleislajildceita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvo kaikista kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa lajike on ollut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukon lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Yhteenvedoissa on mukana satotulokset viljelyvyöhykkeen, maalajin ja koevuoden mukaan ryhmiteltynä. Nurmikasvien satotulokset on lisäksi laskettu nurmen iän mukaan eriteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (Taulukko 1). Lajildceiden

5 6 viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä voi tarkastella maalajin mukaan ryhmitellyistä tuloksista. Ohran liejusaven kokeet ovat happamuudensietokokeita, joissa maan p ja viljavuus on erityisen alhainen. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke-sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (S1) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 100 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kpl/10 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: 100 = täysin ruton saastuttama 100= myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9= pienin tummuminen 9= pienin rikkildehuminen Tilastollinen merkitsevyys: parivertailu: mittarilajike verrannelajike *** = erittäin merkitsevä ero ** = hyvin merkitsevä ero * = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden viljavuustulokset maalajin mukaan. Maalaji p Ca mg/1 Mg Karkeat kivennäismaat 6, ,1 129 Savimaat 6, ,0 358 Liejusavi 5, ,2 150 Multamaat 5, ,2 236 Turvemaat 5, ,7 238

6 7 Kasvinviljelyn tutkimusala Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema Mietoinen Satakunnan tutkimusasema Kokemäki ämeen tutkimusasema Pälkäne Etelä-Savon tutkimusasema Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema Maaninka Laukaan tutkimus- ja valiotaimiasema Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema Ylistaro Karjalan tutkimusasema Tohmajärvi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema Ruukki Kainuun tutkimusasema Sotkamo Lapin tutkimusasema Rovaniemi Boreal Suomen kasvinjalostus Oy Jokioinen Ruukki I V Sotkamo Mildola Oy yrylä K-Ryhmän opetus- ja koetila auho Perunan tutkimuslaitos Lammi V Ylista7o 111 Laukaa Maaninka Tohmajär vi Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus Salo Kemira Agro Oy Vihti Kokemäki Mietoinen Jokioin Salo_ o; )c> _ o - a 'Viki yr ylä Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat.

7 AJOPVM15-DEC-9 I : -K C) 01 Ul r- ie.) r- cs cv r-1 LI-) r-i sy r-1 :.i I:D oo en I I I r-1 I I I k 0') r_d I C) D iz 1,) D Ol C-- CV 1---I i m i I ( -K -K : : -K 9(< << CO U1 CD cp CD 1 CV 1---I I 8 CV 0/ M I I -K -I< N r-.1, Lo m LSD C) r r- en oo 'il r: I I 1 I 1 I 1 I 0 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA ( 9(< -K -K -K -I( -K PLI r- r- 00 s:p 0) -K U1 r--1 CV ( cp LO U1 cd N i 1 I I M I I r- -3<< 9<< < ( (9< -K 9( -K -K C5) co r- ks) cy) P cv I I I IM I III 03-3,-i I I r2l I-) -K ( -K -K < -K -K m in CV 0/ I'' 0.1 r- U1 111 co I 1,0 0/ 'zr s:p CV CV -K -K -K 1 -K -K D. co,---1 (CD CV I CV 0 CV > CI) st, 01 9< -K -K -K : -K -K -K -K -K l0 co Le-) cv c) co c) r- 0 Lr) CV Nl I I r---1 I ' I I 0\0 i i i 1 i i fz - : -3.: I dp < I sp C--- CV CD U1 0 (\I sp kid > C) Cl I E- E- ( < : -K -x 9 -x 9 -)c 9< 9( cd LO 0 0/ CV C---- l0 kjo CCD l0 le) (i) cp CD 0 0) 0 CD 0) i,-1,--1 r-i,--1,--1,-i,-1 r-i i<c Ir) m cs,--1 r-i r-i oo r-1 sv N m r- Ln C),--( CN U1 00 sr l9 r- c) m EI "---- oo r-i Nl cp Lo cs) ri Lo ("N cn (N (D f< CD M sr sy sy cn m sr LI) m sy sy sr sy en ce) 1-1- U1 U1 LD 0 U st. r- sy sr r- Lo m Le) r- sy,y sr CV CV I-D 0/ 01 0/ (N cn N N m m m m (r) 1-:C) I III I I I ill III.i, i-1 > r > > C51 E-I 01 I (-P9 Z oo II cs-) en C) D 0/ In C/) 01 ON D 0 0) (CD CO 0 i--1 I-D '71 lo sr 11-.) c) c) C) < w C) 00 m r - r- cr) 3-1.-' cn 1- Z E-I Or) (21 PII r- co co Z 12 Z (2 Z gg -1 -( gg C) Z 1-D ri< 0 gc C) C) C) 1-D (J) D' 1--- > rc r( f:: I cr) I-D h)) I I

8 9 AJOPVM1 6-DEC- 9 L cp kso 61 0/ 0 CO P00000 w co 6) CO cp cr) C) mm MM r-1 61 lsd c;) c) c> c:) c) CO no t--1 C:1 0 CD 000 < ( ( ( ( ( ( ( < <9< ( M CD l0 LI/ C 1 1- r- ko,, r m r- r CD CD 1- r-i r-i r-i i I-1 01 II-) 1- '=(r C1' 0/ C-- LO ljd r- co r- cv M CD 0/ 0 0/ C-- 0/ k0 0) g:[ cp co r-1 ro co ui m,zr l0 r- c..) c.i r\] m M co,zr,zr.cr) co.r..zroo,zr,sr.iacr) I- cr, r-i CD ẹ11 "11 r-i 00 lo.i l Cy uo.ṭ, m ui ui ui t--1 E- : 1- : m co r- 0'-/ CV r-i 01 l.rd r CD CD,I, c5-' CD 000 G: r-!-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r< Ol r- co c\i r-1 op CD 61 LI/ C\1 r- co C) EI '-, co y k.o co oo r- r- -zri Lo,---i,-9 cp Lo,Z 0 lid Cn r- r- m l0 m r , CD 1- m szr m ro oi no s31 Lo oo.r.,zr, t,.1, Ei kjd r-,-.1 lid. C\I 00 C\I 1.0 0/ Ln 01 1, (11 C\I 1- C\1 i- i-- Z gc i-i E--1 I CP N1 cs 1--i Z II C51, I [--- co o),--1 i-1 0/ en rx1 (1) 61 E- 0 0/ ro oo c) E i I-D ' P sv ui co CD P i5g Ei C) w C) oo oo r- (-- ( '--: V) 1- Zi GO P1. r- oo oo 1-0 Z F: C Z Z < > 0 C) X Z 1-D i.g. C) pl< rz C) 00 frp C/)i-1 > i< Ol 1[1.1 U) I'D I-D I-D

9 AJOPVM1 6-DEC < 3: (r) 0 1-r) N CO r--) cs) 0 0 C> CO C) 01 C O C> 0 fz t-1 cr' 61 h (*()sz). C C, 01 0 CO Ct. h CD Le) C 1 CV CO h CD 61 ir) C cr) r- 10 ct, Lr> 0 r- r--lon C cr h r - Cn - 0 CO 0 CO k.53 cssi cr) r- c> co C> C> r C> CD r,z r r -1 O Cf) r--ocdcd r L.c) co CD C Co t-1 LO 0 O C fr) Ln r0 (0r N '1'1 10 cr) N CD N Ln r- o r0 c:) r-- r-- r : " -)< (r) C) r- co0 cs) 9 co r-- 10 CD 00 C) ) cs) 9r-1 r-1 C (V C> Cf) CD cr) L.r> L.r> co c> r CO 10 C5110 r- C51 r-1 00 CO rr) (1') r-> r-> r- o -> > 0 o c) r-- (3-1 c> < -1< < Cn CD 'ZP ('l C51 er) h ,0 0 CDCD CD 10O10MO 10 C5.1 P r- cr> cf) cr) sr r-> r-> > 0. 9 CD CD CD C> CO CV )< << CI) 0 CO 61 o-) r- Nl.t. (-\] r c> c) o c)-, c>,-i 1- C> C. --,... Ln ks) c> r-- r-) co N c) co,--1 o c> c) cs) C..7 o,..c. o co,-1 cr, szr u-> Ei -1,r, r--- oo o r-- (3-,.zr. 't. cr cp ct. r, C.r) > 1- ( o (l c) c> c) o c> c>,-1 Z EI El C5) E-r II C51 r U) I0 c) C51 61 I-- Cn Cr) r Cn CS) E-i 0 C5) Cr) CO 0 Ei I-) Z (2 v`, 1000 (21-I.-P<E-I0 rl-irxioco (0N r- cf) Z Cr) i- Z C) r21. r- co co > ) Z rz Z P Z > Z I-D b cr) i- 1- >l'': U) 1 D h) h)

10 11, AJOPVM1 6 -DEC- 9 -K -K Le) 10 N r1 LO LO r-1 CO ct' u) Cr U) 11-1 C51 r-i r--i LO in a(n Lo 1 (010L0 r0 0) cr cr) in 0) 0) c.9 r- c CO C N LD r CO 'zzt' (f) Cr) cr en <zr en en Lo 1-q r-1 Ln eni co Le) r- cs.] C (-Y) CD st. 1- r-1 er) 111 a r--i CO LO Cr) 0 0 CD0.) co cs) D r «CO I C\I es.1 OD CD cr r- cr cn] cr 0 (-I cp r- Lø 10 r- CO 10 co UD r- (-Y1 co c(-) (- l0 cr Cr) r--1 N Z 01 Cr) CY) Cr) r1 en CY) le) Le) CO 10 1 C C C CV C\] i: -I( 3 E: I- CD OD C\I (0(0 61 OD 0) r- r- (v 00 r- E-I C) cr) c) c),--1 CD 01 0) 0,--1 CF) CD (---1 CD CD ptl r- r U) i=. 1 1 cp cy) cr 0 0) 0) (-0 c, (Y (010 C) :1 ' r- cr N (-1 u") cp 0) 11 (-I C)(0 01 i_q 0 cs, c.] sr,---1 r- cs) u-) CD CD CD LO 00 0i sr sr sr 00 rr) cr u-) cr cr cr cr 01 E E-,_ r- 01 cr ko. ( - vo 00 cp Nl ud co cr 00 en CLI C\J C 1 C\I C\J C\I a '7, a 'El > sr : 0) >»-i r-1 1:0 Z il 00 0-) (-i i- Cn U) Cn 01 E 0 cs, ol oo co E--1 w I-D z c, r. in o o (2 i-i i, 0 co en r- r- u) rni Z cn r) na N, oo oo >-1 C) hp D Z (r: r Z r pz >J C) Z Z I-) l''g C) rig 0 C) C) I-D CO i- I- C U) I-D 1-3 I-)

11 AJOPVM1 5 -NOV cr) 0 N N cy cr ' 1 Ol cp Pl CS),;:1' CS) Ui Ui Ui tz CO I I rn r- c!, (N I CO kr, r- u) 1- -i 1 I I 1 (N C' I I I -}:.: 0 < -K ( -K co r- co oo ell cs. J, k.0 r-i LI) o ko cy,:y cy.r, r) r- tr) cy on cy K -I< ->c ->< c ->c N 0\0 -K -K -K -K -3< -K CO CD 00 cri co cy OD Vi Ui ri C\1 1 1 r-1 1 -)C c -K (< -K -K << N lo cr) cp e\i.. co cy 1 1 t-1 r- 1 Cr) C -) 1 1 -K 9< c -K -K ->c..k -K -Ic 9<< < -K -K f' O C.9 oo kid CD 0 ri oo cy in Lo r- cy h).. (/) CD Ui ri C-0 C\1 i en,:r, 1 1 C/) N 1 -)<-K i< ( -x -x -)c _)< -3c c ( c ->c -K -)< i- R c -K c 9< -lc -K -k -K (1) C> tr) CN Ln in en en K szp Oi z fil C -I< -K c -3( M 0 -K << -K C C -K N 0)P cy co cy c) k...o Ii) c) UD r-.1, cf. I-D tz d'1 1 CN1 C\I Oi C 1 1 ON1 K I I 1 1 I \0 li 1 EI EI F- -1 F= -K CS) CV (f) Css1 1 CN (f) r.3 t-i t-1 r -K N -K -K -K.0 en co Lfi N C' 0 C) FA U") C C31 EI 0 rl r-1 N1 a N1 rz k.$) cy Ln o 1-- CV cla CN N CN 0 N Ln o ev o.r, cs, o.) o ko Li-) o 0 El di CO CN CO k.13 ln ct. in cs in,z 0,/,,:r,zt, Ln en en r. Le-) szl,,zr zt. s:r. ca EI CD CD CO CD OD kzr co U) (1 Ui cp Ui r 01 ONI C' C\1 r-1 CV I I. t-1 r-1 rl r-1 > > ct. EI C31 EI CS) I-1 1 (1) II r-- co cs) (e) cn :t,,--i Z Cf) N. T1 I-1 Ell c: I0 c I r--- r ril N g u) N1 C.) C)'r u) 1 gcg Z C) 0 N N N Ii) VD -i:c) I-D P (j) (/) E-A N.1 N rc >9>9 i<1 D EI P C) C) 1'D x C) 0D &), rz 1 C) N N O E-I > I-D I-D 1

12 AJOPVM15-NOV- 9 EI Cr) 13 Nl C3 (11 rx) ( 3 CD CI) 010 St. (-V 00 N C \ 1 () N k..0 CO LO r - 10 CV r- \ LT.] Cr) Cr) (T) sz/1 0') Cr) T : -K K -1C U) \ Cr) CN L.0 Cr) N Cr) LC) 0 C:) 0 C71 C3") 0.0 0) r1 k.$) r3 LI) CO LC) 0 CO L C> (r) in 010 LI) CO r- co c\1 co c\i O LO (J) 10 cn sil s 10 sil 10 ct, CY) CO N Cr) N CO r- r:t zr. cn zr CN N 1- (i) c) sr, '-.0 (r) 6) LC) CY) (N Cr) fr) Cr) 0 C51 CS) C.T r-i r-1 r-i r 0 k..0 r- Lo o r- c>.zf' lr) N 0 00 (N LØ CO OLO szr. co :3) cn o (D r- cn C5') c' L0 LI) kj:" Ln,-I k..o Ei > r..r.,zr Ln Cr) St' szr 10 53' 'r' f.r. Cr)!-i i- N LØ r- --1 cn c I r- N LC) fli 1- L.- Z ez > El Ei '1' C5') r.z1 Z CS) b II I i- r- (r) Zr Ell >1-9 cn -I0 Cr) i- N1 1-3 L-- w 1--1 C.7 P/1 15g Z 0 0 x, f::1 (n -i a I-) P0 0 E-i =. r- i 0 sx s) 0 0 > a L.c) (n w 0bK 0 O- N r- NO ksp rz 0 17

13 AJOPVM1 5 -NOV- 9 1 Cf -) 0 C:5 co Le) 5.10 OD N 0 CO 0 6) 0 CO 61 C5) CO 0 CO r-i C5) \ CY) C LC) C5) C:) (Y) C`s CO r-- C5) CD (Y) en r- 0 co cy 0 N CY) cts C 1 (Y) 1" 1:11 Cr' L) st. > 1:1 sr en en1 N r O Nsr C C5) C5) (Y) FZ r-i (Y) \ CO r- o o CO 61 e3 Ln o co Qcs)c, tf) cr. I r1co cs) Ln k..c> Ln Ncs) sr (01 tr) Lf) cr ct, cr > P. Ln en Ln LO e\i Ln -5( Cn 0 CO C11 (\1 Cs2 0 0 O 6) 0 0 C11 St1 r-i r- CN \ CO coo C:) (Y) C) 0") 00 6) CD CO 010 N a) cs) cs)0 0co cp en sr 00 0 ( r (f) r CO C5) \ 6) cr cf LC) C51 CD tr) 0 CO N D Le) r-i t cyn Ln Le) In Ln > 0. co co CO CD CD CO OD CD E-I 1-i 0) CD CNI CO ( CD 0.,1., CN rn 61 C) g: ,--i N CD Ol LO CD LO CD 0 CD CN CD LO CD CD CD Ei cs'n CD cv tr) r- (.0 Ol r- r- Ln (.0 u") r- ("1 (0 ev (i) Le) IX) 1.1"),zr u") r- ul r- r- r- CD CD r- r-i r- 0 CD CD Z i--1 J-. F:z cs'n Ei cn E-E I I,-1 :fr= I- D Z r PT.1 > en >-30 (0 _:1 N1 i---1 hd a (1) i-1 N1 CD Fo' Z0 12 cn >I a hp E-I P C) r= x C) r1 r-i C i0 'D C.) 0 r en Nl C) 1---i 1-D t< C) S (11 EI > 1'D Nl r-- N O' sr; N ' K 0')

14 AJOPVM1 5 -NOV k U) QN 1 r 00 l0 LI") N r.") ) 0) Ii rr2 0) CO 01 N 0 N Ln 01 (r) c0 0 c0 u") c0 cr. ") >1 (5 NCJ N r C> Cr N N rzr,zr Li").czt. L. 1 u") NNNNLO LONCrN r- (' 1:1 r-i P N1 PT1 M 0 m I-Z M oks)nc),:r. 1.0L---NN NCr 0 In 0 ON CS1 ( CS1 r-i r-i r-i MNNO NCPCf' ON '''.. CI"Ok.0000,z CDM kolo -IC.9 sloodln k0 Ln,sr,,zr, (X) (',=31.c m mcrinsil.:r1 cricr :0 >- i-1 colomm,---1 omr-im-zr olko MMM,---i, ImN(',-1 -k I P,I, N1 cs) E'l 0) II >1 IZ SX) 0'1 U) :f:: 1-- Nl Z S ril El N1 r: k.0 s 01 0 fll (JO>gze'll Ci) kc, >-I Q h c'5?) KIL0 )( f) E-I < l'-d Dg0 01-D MI- i--1 r0e-ir.t.1 Ma>b I-D

15 AJOP VM1 6 -NOV rn -x 00 -x : -x -I( -x x (\i.1, Le) o Lo CV c0 l0 l0 co Le) c i Le) Ln.r. Le) Nl co a) en r() 1-q r- Le) i-i r-- c\i Le) i-i 1 N en c\> I Cr) Cr) ev") ' K ( K9( c -K * 0.3< -1C - : -)C c * * * * c < ( D rs Ln Le> r-- N r- Le) r-,:r l0 0.r. k.0 Cr) CO N NI k0 ct, ct, U5 en 0) (r) -1 o c5),i,, I, en [-- r- sr 1 r-i r-i cts en,zr, I Ln r--1 ko,--1 ko en,-i CV i- I 0\0 -I< c c -I.1, -.: 1 Cn Ln.t.i I r--1 * * -I< -K -I< -I< en Le) 0), I< -1< -I< Lo en c-,1 Le> c -K ( Lo Le) ::r r- C CV Le>.,:r 1 1 IC -1C -IC -1( -I< -K < c * * < -I< -I< c -/C -K -Ic c * O 0 00 C Nl CO k.0 l0 CO CV r- Ni.r. 00 (Y) (Y) h } I CV (Y) 1.-I.--I CV C-.1 (V I CV I szli -I CV --I..--1 I Cr) CV r- i i i i i -1( ril f:1 01 CO CO N0 r-i co Ln o Le) en r- ('.3 (" en e) L ie.>,,:r. zr. 010 C O 0 0 TI cr. Cssl 0 II) CO C `,1 0 L.C) Cr) t cr k.0 r-i zr. (N k0 LO r- -...,-1 en Ln co e a.3) co r- a'.0 co.i.:t. -i Lo c> r- Le) en. 1.r. en, r, -zr, en,zr..1., cn en r, en u->.,:r.r. t Ln.zr,.1.,.r zt. Pi ei) r (e) LO Cy)0 LO cs r- co co 01 cr' Cr) 01 szt. N1 NI NI I1 k.0 CY1 LO 0 i2l r- t Le) en Ln Lo.1. c\i Le) Le) Le) Ln Ln CV ( 1 NI C 1 --I CV 1- i- 17 C\1 ("V C\1 N1 C\1 N1 Nl N/ N1 N1 N/ N/ N1 Nl N1 Nl N/ N1 N1 N1 N1 N1 NI _3: I III >-1 i-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 ::t. 01 (51 -i i-i I Z ('-(1) II CO CS) E-I r-i ce),j, :iz 0 c> Z r-1 '.0 r-1 Nl '1' k0 (V Cn 0 C C-- CV st. C51 CV CO ril ril Z 01 NI CV,t,, ti C CO Ln r gc r Z ;t.,zr..1,.r,.zr. CV CV :I= :0 0E- t: c,\ir. (' CV CV CV CV CV 0-1 0E- t: c,\i r. (' CV CV CV CV CV Ei E-I rzl rzl r= M x ) oo i- rn en I-) P-i er) Fi Z Z ixg czi 1-) 1- Z (0 i< x ic = 0 0 en P:1 z; 12 E-i C-1 i:1 P P 1-3 Z P:i (1) 0') en P:1 z; 12 E-i C--1 i:1 P P 1-3 Z P:i (1)0')

16 AJOPVM1 6-NOV (r) 0 01 Cl 0 Cn sr k.c. (\ 0) ko cs) N rz: 0 r- r- 0) c0 c0 od CO r- 0) r- 00, r- 000 r Ln CD CD CD 0 CD CD ', CD CD r- cr N r- cn od LI-) co r- CD CD N k cs) rli,zr si, 01 szr, t, m,zr en ol (r) ol ni C).zil r-i m r-1 (') SP 0..) sr Cr) Sr C) CD 0 0 CD CD 0 cd cd 0 G.1 (Ii >- : () C> Cr) L.0 0 r- L-- Lo r- C51 Ln NON c5) en 0 c0 r-i 0) C) 0) 01 CO r--1 Sr 0 01 co t- (/) Cr) Cr) r- co c0 N szt, N c0 0 in cp Ln CD Ln 0 0 CD 0 0 c0 c LI) C V) Crl L() sr 0 0 C\1 Cr) C \-1 CO ( \ C 1-3 LC) (D C ( N CO 01 (5'1 sr C-- lt) LO0 CX) 0 Cr 0 01 CO r- Cr) en N en (-) en en en en zr en en en r--1 C' r r I-1 l-1 L,C) cr L.0 srlo LC) le) Ln Ln N r-9 C \I < -k -k -1( : -K -1< -1( ( - : i- -K -1( -1< (f) C:, N 11-) Sri (Y) LO 01 0 Cr) N LO LC) CO LC) 1.0 C \I N en C> p C51 CO r--1 C5) CO 0 01 CO 0 C> CD r-1 S-1 T-1 r-1 rii N (\1 LC) t-1 CO C 1 (Y1 CO 0 LC) r- r- N c0 N r- Ln L.0 en 0'1 N Cc) Ln 0 C' 0) 0 CO 01 LO CO sr Cr) (Y) Ln r- Lo NCD co zr, In in 1 (- r) CY),z1" 01 en Ln 1szr C51 C) 0) C) CO LO C 1 Lr) C 0 LO Ln Ln Ln CD L0 (N - (" N rr) er) : : X -k rn CD CS) N c0 k.o Ln,zr 0 r- co,!.. LO Le) 01 0 C \ 1 LC) ": ) CO 0 01 CO 0 0) 0) C) Crt CO 0) 0) CO Cn 0 r-1 C't1 0) r- c'. EI T---I r-1 r-.3 r-1,--1 l F: In k.0,--i LO cr r, cn in co en en zr. r- co LI-) Ln cd co c0, r, 0 en 0 01 N k.0 cn N N 0,-i ct. r- en r- N Ln r- r-- EI 0 cv ir) r---,--1 r, C,- cv r- c0 0 01,:n ki) r-1('1 CO in (I) cs cr. c5l kr) ril >,zr cti 01 u1. 1 cl, 11 cr ctl 01 Pi LI-) LI-) cli,zil 11") ct. cr CV CJ). 0 c0 01 LO c0 01 r-1 LO 01 CO u1 01 u1 01 szt., t. CV cti,:t, cl, C' CD Le) N,--1 F: El P., Ei cn cn r I-1 r-i 17 I F r cr :D C) Z i-,--i Lo r-i cv.1.. Lo cv rx1 CD r- r- r- N cr CY) CV op Z cn N N. g:ri r- r- 03 r- LI-) Cg SP SM,z1' 'I' 0 EI 1: sr C \I(NCVC 1(\.1CN Or--1 :t gg E-I 0 Nl gg gg 0 CO 1- cn rn C) h") Ei cn ZZt=1 1-3 i- Z (I) F- t3 K g: Nl 5g 1-D 11, gg D 0 ) D C) 1-3 i'd 1-3 I-) h) 0 i- i-1 E-I1- (II C 1-3 III (f) cf)

17 AJOPVM1 6 -NOV K -K -K ( 0 r-- (r) Nj CO C5) 0) CV L.C.) r \I 01 Cr) C11 0 C-- 01 r-- CV CV 0 CV C) (5) 00 C) 01 0) ) 0") C5) 0) C) C) C51 0) r-i r-i T I 61 Cr) N 01 L0 Cr' 0 0 c- LO CO LO CO CO cr Ln Ln co cn cg Ln cv cr cl, Ln c) i-i,-i cn oi co cn oi r- co c) oi r- cr> (N k-c) cr Lo 59 C--- C11 Ui r-i r- Ln (N co r- c> r- Lo (X) C--- Cr) C-- CO cr' Cr' Cr) Cr' cr cr II) C11 Cr) Cr) cr cr, c*-) cr Ln cr cr cr ui cr cr, cr C11 > lo i Cr ,0 L..0 kg) 5,0 5, L9-3.: -K 1-- -K -K ( 0/ CD C5) 01 0/ 0 CV Cr CO V) 0) Ui cr 00 Ui 5,0 0 <0 CV OD CD C51 (0 CD r-9 0 CO 01 0 OD OD CD CO 1--1 r--i 1-9 Cr) 61 -",, Lf) '1" / CV C-- CP L.--. CO 0 Ui Ui r- cn v3 cr v3 cr cp cp Lo ui o'l 0 (\1 P") 00 r- VD CV VD 01 CO C11 r- Cr CD Ui P1 N cf' (--- N <0 01 LA-) ol oo c..],zr (...] C51 5.) 00 cr, 1--1 <0 C1.1 r-,-9 co r- r- 01 0/ VD Ul Cr cr Cr) LO cr' cr' cr' cr' Cr) cr' Ln en oi cr Ln cr cr cr cr cr cr m 1- pg CO OD CO CO CO 0/ cp P1 CV CV 00 CO CO CO 0 CO CO CV -K ( ( -K -K << 1- < -K -K -K ( -K -K - : -K -K -K -K 0/ CD CO CD 0) Ui Ui Ui CO OD 00 CD 0/ 0) OD 01 Ui 0/ cp CV CD C sz: r--i r r-1 C11 1 r-i Ui OD ON) VD Ui 00 r--- 0/ OD C--- r- cn cp cp 59 P/ CO cn eg r- ui oi op oi r- cn r- co oi ui cv r-i cp r- k.o c.1 cn (11 V) (...o cs, (' (V) '1' 00 C) Ui CV r- oi cp C5) (1) C--- CO <0 0) 01 0/ CM cr cp 0/ 0/ Cr 0/ 0/ cr' 0/ cp cp 01 0/ 0/ > CO CO CO CO 00 CO CO VD 5.0 r- Ui cti OD OD 0 0 CO CV CV ( ->: -K -K < <9< 9(9< -K -K 1- -K -K -K 9(< ( -K -K (r) 0 01 r- cn oi oi cr r-i ui u-) r- oz) cr cv c) c) o-.1 co c) oi cn,--1 c) co co oi co co iz r ) -,..., CO II) CD r-i C) 61 cr' rl r-i r C) C) ) 0 CO Cr) cr, 5.0 C'9 0 C51 U)LI) ui Ln r- v3 cr r-i cr 01 V) 01 0) LD 5.0 U1 C:) (11 C11 CO Cr) C` C)' (' \I cr,,zp cp Lf),rzt, cr, Lf) Lf) I-, cr.1" cl, r, Cv) cl, 1- cn oi 01 CO CO r-,-i c) c) c) c) c) c),-1 c) c> +: -3< -x -x 9<< gri i- 9 9< 9( 9( -K Cn 0 CO (' (Y) Cr' Is-- fr) ) 0 61 r CO CO r-i 0 E-i crn ---..,-1 r i CO ' rl C) (Y) CO CD r"- ess] CO Ln LO CD CD Q C) C) C) C) C) C) (=> PT1 0) 0 0 0/ 0),l, cr,zi, N r-1 r- cv oi cr),-- Ln cr) Lr) Lii cv (' (0 cs o,--1 cr c) k.c> i cr cr cr) cr cl, cp cr Ii) zt, ct,, t, '1, cr) 1-- i-- C> Csl C> C> 0 0 0,-- 0 C> C> C> r-1 f --1 > cr, 61 E- 1- CD Cn PA I I Ct' : g 0 59 CV cr <0 CV F-1.1 c) r- r- r- cv cr cn CV OD r.1 Ei Z 0) c..) CV '1' cp C--- r- 00 r- ui > E-i gg Z Ei 12 (;), (.?-, 1 cr cr CP 'cr Cr C11 CV E-i 1-1 > C) Ei cv cv cv c.] cv CD :: Ei gg Ei D C) gg gg C) OD >0 I-D u) Ei Ol Z Z gg gg 0 I-D 1- Z cf) gg gg gg gg gg p gg gg gg gg I-D gg 0 0 I-D I-D I-D b I-D 0 > u) M 1 [2 E-.30 i- f21.1 P P I-D 1 Ol Ol M (0 (1)

18 AJOPVM1 6-NOV K ( -)( 1- -k << << 9<< Cn 0. r- zr r-9 C' N r---,---1 r-1 Ln cs).r. cr) cs (0 N LO N 't. Cr. 0-1 Cr) CO t CO CO 01 C) 0 0 C> P 0 C 1 t FT-1 l-f) N I' 0 T---1 CO N 0 CO h Ln 0 r- cv o cn cv co rn cv 0 co Lo,--1 LD :n N co r- cv o 0) Lo 00 cp r- en cs) oi o) I-I 0) co Ln k..o r--,-, t,,-1,--1 o,-1 r-- k.o i-i k0 szti ("v") LO CO CO en 0 10 N CV st. rn Ln r, r, 10 10,:zr, rn. ti 't1 cc). t+ Ln,zri cr,, r, 10 10,:zi, :0, i-, r- en,-1 r- cn vp (5) co 1--1 co co (3-1 Ln co oo co Ln cv.:3) Ln N cv,-1 N 1.-1 N t---1 CV N r--1 9(< ( 9<9< -k El i- -K 9<9< ( r.1 Cn C> CO LI) kr> r - k.0k.0 LI') CN 01 r--i 01 (X> Lr) r- Ln co cv r- Ln cn o rx1 0 cri co r--1 C) cyl 0N co 0,--1 o 0 0,--1 (YN cs) 0 0,--1, r-i r-1 F: r ("N Le) c I Li) Ln r(,---1 r- en.zr, cv r- 0 La o.) Le) N 0 0 L.r) l.0 lo ',. C s1 1 N (Y) CO LO cr N cl, (Y) N N (.9 0-) C'") ct" 0 cr. CO , Le) o,-1 en co r- u-) k.0 k.o oo ø (0 0. r. co -zr, (0 10 c7) N ril en -zti!, en.r., t, en en ef) en en.r. Ln r..r.,zr. sr,. r. (0 v tr) :0 > i-..0 N cn <' (0 cn en co (0 r- co ' r, cs).r.,:r, -zr, 01,:r szi,, i c0 cri cf) cr N er) c/1 er) Cr. Cr) (Y) Cf) Cr) r--1 p-- Z Pi d-. EI z II 1-1 N (0 :0 61 > > 0 Z i-,-1 Le),-1 cf. l0 C 1 C C> N N N N l'. 01 N C.T.1 EI CO Z 01 N N z 1 d" h N (0N in E-I it Nl Z E-i.zr,.r1 cr c r, t, N N 0 r c (.; NNNNN :1 C:) iz Ei 0 < i< 0 co ci) Z Z r= r< 0 1-D }- Z cn 0 0 b b I-) I-) I Cf) I:121 Z 1-"D 0 () i- Q (2 tz 1-3 (3=1 (1)(I).,5

19 AJOPVM1 6-NOV-9 20 Cr) 0 ( 0/ 0/ U1 r l0 --r- ct r-- LO CN u1 00 CD 0/ 01 C\1 0/ ev 01 r-- r-1.71 r- 0/ 1 ri cr r-1 0/ C\1 C\ / C r-11 I I 1 III r-1 ( * 9( * ( < * 0 * * * ( * ( < ( * * < * ( * 9( * * * * * * * * * ( * g D C\1 0 r-- r-- OD 01 U1 0) r r9 ev r-1 C\1 r- co k.0, t1 u.-, r- cr rn N cri 1- r- in,---1 I Nl () Cr, r, 01 Nl ra r C\1 C\1 C\1 C\1 1 ' C.11 ill I I I I I I I I * ( * * * < ( * * ( < < ( 3( * ( ( ( cni: CO C\I CS) Cs..) l0 er r- Lo rn rn r-i cv CD r-1 CD 0 C\1 U1 r-, N I-- e e il gl 01 C\/ 1 I I I I I > r-1 * -3< ( ( * * * ( ( < < ( < ( < 9<< < ( * * PLI CD OD N oo r- m r-1 C\1 et' OD C\1 111 cr r-i r-i en co r- N Lo N cs) r-1 r C\1 1 r-1 Cs1 1 1 r-1 1 r < ( ( 9< ( ( * * * ( < < * * ( 0.1 CD * * * ( * I< < < I< L.c.) cr u.-.) r- vp en (D, cp 11) 0.1 (1) CD LO 0/ r-1 N C\1 r-1 C\ i szvl I I I cr) (1) -x -x < * * < * ( < Z 1< * ( * ( * ( * F-1 (3 < X I< ( * -I< < * ( E N in N co'n Le) P1 CD CD k1d CN r- 1 r-1 r-1 r-1 r-1 1- r Q.I Z Prl I < 1< * < D ( ( ( < << -3< * ( * ( < * * 111 CsNI,z11 r 01 r-1 (\1(N C\1 eri I D 1, I I I tz r-1 1- P ( * ( * * 9<< ( 9<1< ( ( ( ( * * ( * * * * * * < ( < ( cn r-1 r- r-1 0/ 0/ 11/ 6l r-- CO 0/ 0 0/ 01 eti (\1 1 C\1 er C\1 r-1 0/ I I 1 I I I 1 < ( * ( ( 9< * ( * * ( * * * l< ( I< < * ( * < * 9< ( * * < 9< ( * * * ( ( CN 0/ OD U1 Lo cr Lo Lo k CD CN r-1 r-i r-1 r-1 ( ( ( * < -x -I< * * * < * * < * ( * * ( ( * ( N (\I C\1 r r-1 (0(0 0\1 01 U1 11/ 0 CD I * * * * < < * (.. : C) * ( * ( (< < ( ( < ( 9< ( E dp c0 cs, l0 en cr 111 co vo 00 ep V) Lo r- Lo,:r en cn r-i (' Le) cr on rn Fl f: 1 r-1 r-1 I Z )-- E, 5 * ( ( ( ( * * 9< * < ( Pil <9< * <1< ( < * ( ( ( * I< * ( ( * * * ( ( ( * ( i- (1) 0 r- Li') oo,..0 CD OD r" CO LO Cr) V) cl, (N1 OD CO 61 CO 03 r-1 r\1 OD er T-1 01 OD t"-- 01 CD LI-) l5d 00 CN CO,71 CD CDCS r-1 E-I 1=1 Nl C9 P*1 Pg cr, r r-1 (--- (---- OD OD r-1 r-1 C(' 01 r-1 U1 11/ cri et' C) 0 CO CO 01 N r- cr r- oo cr rn '.0 (0 CO LO r 0 CD 0 ep C LO LO r- N Ei -... oo N Lo oo r-1 C\1 0/ l0 0 CN u1 CD l0 u1 U1 k1d 0 r-- r-1 11/ 01 0 cr cr cn cr.7, 't, ' 1 't1.71 (1.) ',7, '7, (r) Cr LI-) Cr, 1 cr, Le) cr cr, cr cy E cn M Nl cn J- CD 0-1 r- cr CD LO 61 k0 CO OD CO Cr (0 (-0 cr (N C' C\1 cr, LO 0/ LO CD 1: cr cr c/1 cr N (0 (0 (0 (0 rn N C\1 C\1 ('1- C\ r D N N N N N Nl N N N N N N N N N N Nl Nl N N N Nl N I 1 > r-1 r r--1 r r-1 r-1 r r-1 r-1-1 r > > Cr 01 E 0-) E r I Z ( (.1) II CO is m cr :Ez 0 CD Z r-1 LO N ' 1 k.0 N m CD r- r- r- N cr cs-, (-Nl co Pil Z CN r.,1 C\1 cr,71 r- r- OD C"- 11 r N1 f': Z cr cr cr cr cr N N E-'>-1 0 E- P.. (1 (. Cs.] C\1 C\I C',I es.1 Ol CD,- :g E iz EA D 0 D C.9 Nl f: C) oo >:C) hp g: m E 1 Z Z EI o< P:1 I-D 1- Z (J) i= g g g i= P Nl A tz hp ril w i< P rog D C) D D I-D I-D I-D I-D 0 > i-- Ei PQ fx cn r: a a C P 1-D 1 Z P:

20 AJOPVM1 6-NOV EI 0) 0 cn1 cr cr r- r- o cr en r- o O O o cocy CD OD CD CD CD CD \ C) r- cr ui ui ol r-ö CD cp o cv (.D CD V) <0 01 Pu cr sr cr cr cr cr ui (0p cr (0 (0 C) 1.-1 rl CD r-1 CD CD CD CD CD 000 Pu -K -K C1 CD CD U1 V1 ri Lo on o cv r- cr 01 OD <0 w cy) ui op Lo cv 0) CD 01 N CO CO CO 00 N 01 N od r- 0) r-i ui r- ui cp 1->1 r-i r-i gc f C 01 Ol et. 01 et. CO 00 k.0 CO r- 00 cr. 10 CD CD U1 CD 11 0 U1 0 CD 000 D " N ev ei' CO U / 01 U1 ui cr o CD N,01 N CO N N I-) cd. 0) 0) co (\I r- <0 cr 01 <0 <0 ev ev CD r- Lo G.1 (0 (0 N on en on en en on en (0 (0 c.i on cr en en on en r-i (.1 r- I-. I-- 1.ri cr ui cr ui ui ui on ui ui cr cr c, c,i r-i cv Nl cv r-1 N Pu -K -K 9<9< <9< -K -K ' 9(< 9<9< -k -K -K 9<< -K -K -K -K -K C -K -K (f) 0 <0 Ln c) Lr) ui N N 01 N 01 <0 01 r-- 0-i '1" r-i 0 CO r- o co co 0) o co co ci) co N C51 01 CO r-1 r-1, Cr) r-- c) Ln csj 0) CO N 01 Le) 0) aro cs) co Ln r"'-- r--- cn,-i Cr > `... 0/ r- 0) on Lo o),--1 L0 '..O. r r / r-1 01 U1 0/ 01 F..9 0 (0 N 0 N N eti CO N 01 <C) 0 N 01 en ui r- Lo c\i ui e\i o en en Lri gt' (0 10 cr cr cr cr cr en cr cr cn cil Lri cr cr cr sr i-. CO OD OD OD CO U1 CD 01 N 0 CO <0 CD 10 U1 U1 CD ev 10 N r- 0 N ('9 ('9 N NNI---INN ('1 ('9 r-1 r-1 r-1 - -K -K -k 9<9< 9( -K -K <9< -1< EI -k -K 9( -K ( -K f71 CO 0 N 10 CO 1.11 h- CO CO N CO 0 N N 01 CO i---1 CV CV r-- r" r- 0) co co co co co C CO N (30 <0, (N 01 ui e i ui N 0 V1 en N en en cri co in ui o co <0 h Cr C \ 1 et' r- en r- c \I Lri N r- 0,-ILO co 01 U1' 1.11 r- N 0 CO (-V 0.1 N CO if) 0 01 er 01 k.0..1 Lf) '1" (0 10 cr cp sr cr cr ep ei'. er en Lri ui cr cr in cr cr c.] cn I.. cr cp cs,) CP1 cp ri 0") 00 r-1 CO CD OD CD er N cr cr cr cv o ui cv r r-1 r-1 r--1 Z gr : gc 0 Z r-1 <0 r-1 N ev <0 N 0 N N 0,1 g N CX) r Z 01 0,1 N,r,,:m r-- r-- cx) r-- Li) >EI exl ril F= z E-i s N C) f= cr c9 cv Nl cv cv -cv n1 0 :g i-- i C)N1 c= KC C) CO Cr) 01 cn Ei Z Z Z E gg (21 I-) Z cn CI1 gc ID.,. po: ri r.. P gg D C) D D C) I-) 1--) I-) I-D I-D0 ' ' a a P en 1:D i- Pu P P frd Dl 1 1 Dl PD ui en

21 AJOPVM1 6-NOV K ->: -K -K -K cr) cj C5 Le) cr L.0 0 N 0 cs) cn T--1 cr, 0 CO r- 0) co 0) 0) r- C5) c ) 01 0) 0) co 0) 0) 0) co c5) C51 r- 0) LO cr 0) 0 C) N 1/.0 c CO cr, 1-0 co cs,c r Nj L.r) CD Lfl r c i O 0) en r- co 0 en r- roc.i 1/0 cr, 1 /0 e,1 LO 01 CO LO N r- r L0Cr-CD r- LO CO C.'") N 00 Lr) cr, 0') cr, cr, cri es\i en cr er) cr Cl..1 L.0 LO LO L.0 LO 1/0 r-i r-1 ec)rd DQ : -K : ( < -K ( U) CD r- 00 CD ui oi r- e\] e\1 oi ui 1/0 oi co 1/.0 CD c0 Oi e\i CDCCNCDcY r- c CDCCCOCD ccccd 00 0) r- (f) 01 Cr) 0 C.'") cr, r- 00 C) N ON 1/0 cr 1/0 cri 0 0 (.0 Li-) Lo en oc) r- 1 /0 en c0 CD in r- r- r- kr, Cr) CO CV (.\ LC) L.0 CO '71 1 /.0 e I r- oc) r- r- rr) LC) cr 1 /.sd cre crl 1 en cr Le) en cr Le") sr `71 cp cp oi (21 00 CO c0 c0 CO CO CO cr en c I c0 00 c0 c0 00 c0 C> CO CO e\1 ( -K -K -K -K -K -K ( i- : ( -K -3(< < < ( U) 0 r- r- ui ui 0 C\I ui r- r- 0) e\1 00 r- (1(0 oi 00 cr 0 0) c ) 0) 0) 00 0) 00 CN 0) 0) 0 0 0) cd CD F:Z 9 CV 1 01 \ t--1 In CO CV 1/0 cr Le) 00 r- en CO N r- 0) 0 0 k.c> 01 OD Cl C.9 01 LI') 01 CO 01 r- r- N 00 C'''') 1.11 CV C:) r - LO (V 1-9 C) 01 (V Cr) 7, CO Lr) cs) en N r- en c) cs,--, CV N CO kr, cp 01 0'1 CP 01 (0(0 cp (0(0 cp (0 (0 sr (0 (31,.:1, en (,'-) rn i-- oo co co co co oo co co Lo La r- Lr) i, co c) 00 CO CO 0 C) CO CV (V ( -K -K ( -K -K ( ( -K 9<9<9<9<< ( -1( -K -K -K -K -1( -K -K ( ( ( CD CD Lc) Le, co (3) en 1/.$) 10 Lo Le) r- Ls) CD oo r- C5) co co c0 co r- r- CO r- r- r- r- 01 0) -., cp 1 /0 r- en 00 r- cd 0) e.1 c0 CD CD CDCDCDCDCD CD CD CD 0) 0 cs) oo k.o cv CD LO cd cr ui c\] cp cr 10 cv (OLO 1.0 0) 0) C\1 r- cv e\] 0) ui cr ui cr cp cp cr cr cr cr cp cr oi CP 1:1 CO CO 00 CO CO CO CO CO CO CO CO OD r-i C> C) C) 0 0 C) -K -K -k N1 -K -K ( ( -1C -1< ( -K -1< rzl 1- -K -K ( -K -K < -K -K () 0 cr, en Le) r- c0 en c5) cp Ln cs,i rn 1 /o 0 o co r- 0) co co 0) c0 co co 0) c0 r- C) PI CS1',.. l0 01 CD Ul l0 01 C) CD CV OD Ul CD C) CD C) CD CD CD 0 0 CD 00 r- 0") 7. 7" LO N CV CO Cn,--1 oo 0.7 tr) 1 /.0 Cs.] ('10 0) cd 7, CD LO 1--1 cp cp pi cr cr cr cp ui cr cr cr cr en > X) r CDrrr9 CDCD rr CD CDCDr CDCD cd CD CD CD CD CD CD CD r--1 BASTIAN CD Le) LO CD r- r- r- cv cp 0 ) OD 0) c..] cp cr r- r- 0D r- ui csj cr cr cr cr cr cr e c\i 1- C) P cr e\i eq e\1 e\i 01 cd K E D C) D CD r=1 F= Fz C) co Ei P F_z[g hp (1) gc P r] Nl i< 15 D () ) () hd hp 1-"D hd P I)0 Q Pu P P hd P1 PC1 m m

22 AJOPVM1 6-NOV /. -k 0 r- co r-1 C -k ->< -k -K -k -K 9<9( 9< 01 CY) (Y) LC) r-i CO al 0 CO CO 00 r--1 (V C-- 5,0 CO C> > 0 r--i l0 CO r-1 Y, C:) 01 u-) u") ir) rr) :0 VD LO U1 LO U1 LO CO CD 0/ PI r-1 r9 r-1 L.r) c\i L.$) (51 r-1 CO 01 co r- o-) en 01 0) C) C51 C51 01 (r) C 1 C) 0 CO 0 0 cr cr' Cr) CD 0/ N op co 0/ CD,zr szt C\I 00 C51 01 C5) 01 CD 01 U1 00 CO Nl 01 11) N r-1 rl -1( : -k ( -IC -I< ( ( 9(9< ( -I( c.3<. i-1 9< -k -K C c C -3( < ( r (I) CD 111 szp rs 01 0/ N CD C3 00 V) (Y) VO N 03 E 0 00 rs 1co OD CO OD Ol CO r- (3) 0 Ol CO <0 0) CO 'r-1,--1 0 rrl N 01 N 111 N r- op,-1 N rs 01 l r- CD C3 111 VO LO V3 N 01 r- co r- cr Lo cs) r- OD 'T' C) 0 'zr CO 'F' 0/ 11 >1 CD r--,-1 Lo Lo c.:::.,- no ON Cs.1 OD LI") cr. 0 az/. 0')00 LI) ON C.,],--I Z 'f' sr m sr sr sr sr sr m m sr m m sr (J) sr sr sr sr sr m sr sr u) :C3 F-1 >1 c-1 i m r\1 m sr r-1 m CO OD cr 0.1 cr 01 cr cr cr 01 cr cti CNI 0/ rl oi N CNI N N C's/ r-9 1- iz i9 > EI cr 01 r C5) Z I >I r- co :0 0) > Z r-1 V) r-1 CNI Cr l0 Css] C) r- r- r- Nl sr o) cv co N1 Z cs) c\i N Cr CP C-- rs <0r- 111 > Frl N1 f: Z N.I.J..,r..sr. 'r 'Zr cr N N E-I F-1 >3- i-i C) E-I 0 sr cv rg cv cv cv ev C3 r-1 :rx f-- 3 C) D CD fll gc fz 00D en en >0 h) U) E-I 01 Z.Z E- m< (=1 h) i-1 Z 03 F= g g g g:c 0 rzl 1'D f: r 0 m< C) 3 D C) h) h) I-D 1-3 h) P'm (z) 1.- a 0' 0 h) ( en u) cr

23 AJOPVM23-NOV- 9 POIKKEAMAT MITTARIN TULOKSISTA 2 Z :C) 1- Nl : 17, : : > < -x ( -3-1( C) CD 00 VD U/ VD r- oo Ln co CN N (1/ r- r- cs),--1 r-i cr cy Lr) N CD r-i r-1 00 CD P1 01 r- r-i m Z +-I 1 r-1 m r-i.-,, i-- 1- P > -1 < (9(9< < (<< -1( < ( -1( -)< ( -1 -) <9< < ( ( ( I< ( -1( ( ( -/c I< -) -1< ( -1< < -)< -1( -1( ( -1( -9< -1 -K -1( -1( -1 c ( -)( 9<9<9< > cr C- r-i r-i 01 CD VD m r- cy cy Ln cy CT 0/ N U1 ONOC) r ow i 1 I I 1,-i c\) I r- ri 1 1 III III III I -K -K c -K - -K -K -I< --K -I< < -K ( -K -l< -1 <9< -/< -/t -I< ( -1( -1-1< -I< -l< -i< ( ( ( ( -)< -)< -K -9<< -1 I21 CD (.0 (Z) 0/ r-i / N 61 r-i U/ N Ul VD (.0 r-i r-1 r-i r-1 01 r-i CD CD CO r--- (11 U1 I- CD 1 > ( N N 1 r-i 01 N I r- cr cy 1 cy (N r cy cy cy cy m N 1 N N VD I < < ( -K ( -K ( -K I< (9< ( -K ( ( -1( r2 -K -1( ( -I( ( ( -K ( ( -K ( 1--i (0r9 VD cr N CN r-1 ct r- k.o (.00 m N r N kja, r- Ln,-.1 (' 10 r- cy oo E-i C.D r-, i N N Lo N co oo o'n m OD r-i r- r-i VD 1 N I CD cr 0) 1-9,--i cr Lo GQ D ( ( -k ( ( c -K ( Z ( -K ( ( -K -3<9< ( ( -K ( U 9< -x -x ( ( -x ( -x ( ( ( -I( c -K -K -K ( ( ( r- r- cs) ro cp r- N OD LID N 11 CD CN CD In N CD N U1 (.0 r-.3., Llo CN CN CN ct r--i 1 1 r-1 1 r--i r--9 r-i 1- N r r r---i N 1 N N N 1 r(0 N I II -II III -k -K -1( 9( ( -/< -K 9<<<(< -K -K < -1( ( -I< -1( ( -)C ( ( ( ( -K -1( -1< < -1 ( -I< < -/c ( -I< (I) F9 0 CD (:).) r- C\11 C) 0/ 61 (.0 CO CD r-1 (=> Cr N ( CD c\i Lr) co ks) 1 r 00 r-1 1- r r-1 r--1 -I< ( -K O\0 ( ( ( c ( < ( /< CD CO P1 CD U1 r- in CP U1 CO 01 (11 CD CD r--1 sr cy Ln (00n (3) r- Lo.r..r. r- (.0 )- cr I N N r-9 r r r-i N 1 r9 r III ( 9< < -K -)< --K -K 9<9< < -K -K -I< -K (9< I- ( ( -k -k -K ( -K -)< ( ( ( CID CD cr CD (0( CV 0/ CD N Cr CD 11 r--1 CV C--- ct r- 10(0,--1 r- CD (- o) co r- CD CD CD CD 1- CD r- 0 ri r-i r9 r-i CD CD CD r r r-i r-i r-1 1- r-1 r r r r-1 r-i r-1 r----i 1- X C) Z U/ CD (010 CD CD (0 cp CD CD r- cs) r- r- i.0 CD N CN ct VD u-) VD Cr) kjd oo c N r- m r- oo oo L0L0CDCD ct 00 CO CN ct 111 r- cy CD U1 CD gg 9 r- oo (0 (0(N11010 oo on cv(' (0 ('Jo 10 Co cri r- sr cr oi sr or-) p,r v10 Lc) y,v,r Lio v v ilo I() LI-) uo Le) Ei i- cr CD ICD r CD 61 CN co ro Ln cr (..:, Lo kd r- co o Lo Lo Li-) Lr) m o r- r- > szr 12, m (...] an.cr Lo m esj m ol CD 10 N 01 U1 Cl OD ct CO CO 1- r- Ln,--i 1-01 N r- 0C' +-1,-I r--i > 3-9 I'D 1 cr sr cr cr m m ro ro m cr cy cr cr (0(Y) cr cy cr m cr (0 i' cr (0(0 m cr cr m N _:C) I o) i r-1 1- r-i r-i 1- r r-i r-i r-1 r r--9 r-1 if-> > i- 1- Ei Ei 2 > II.. -) CI).---, 1 cs, -) 0)E-..-.,-. 1 1,-1 -)... --, c> ---.k.) _i_i N N 1 o) 1 -) -) oo -) -) 1 1 r-- 0 (\i 0 -) 1 1 -),-J 1 1 N (-V 01 1 (N (N 1.i 1 C) - N cr cv sr cr,9 m N 01 () > N N1 1 N1 (2-1--) '-' ir) LO r-i 61 Fz 0 '---' "-' N "--' Cxl 1 Z 0) N CP CD (.0 s--1 CD 00 g rii rii Z 0') N 5 cs'n m LI-) (.0 CO U1 r- r- - C) w rl, c) Li-) Lo r- r- Le) oo O :0 FD gg Ei Z 3 E-, Z E-L Ei EI > Z 1- ow EI or) 01 Ei i- gg gg 1- Z 0") P gg gg i- Z r.12 ho Z o 0 w C) ol >-1 1-o Pg -1 C) P 0000 ho ho I-D I-D > 0> 1- gg gg gg > > > )- Z PL EI > > > PL PL I-D I-D I-D I-D Gr)

24 AJOPVM 8-DEC <. i- ( -K -5( (1) 0 N (V co Qp ev ev ev k.o k.o 01 ev c 0) cr,- N cr cy 0 r-i k,0 0.I r- E-..co,--1,--1 co oo r-,- co co co co,--1 CD r- cn o CD 00 Nl 00 r-i 1. r-i rd CD r-i r-i --I 1- --I rl ri 1--1 r-i r ,5, 5-1 -Li) Lo 01 m y ko CD 0 U1 oo cr cv CD U) 01 U7 ld ev / CD CD CD CD CD ev CD CD Pc] '.. CN kjd N 01 r- 01 0\1 01 CD CD 17 r--1 C-- 00 CN 1--I r- oo cv c) kffl rp. cx, 11 c\.] > 0 00 oi co r- cv co co (0 CD U) CD Li) r- cn ui,--1 cn oi r- CD co cy,k0 -cf 0 m,z1, ui oi oi cv r-i oi cr cr cr cr ko N or),cr m m Si' m cr cr y D E- i-l CD CD - ui cy cv,--1 CD CD l0 10 CD lo N 1-9 cr ui cy CD N r-i N (N CD CD CD 11 'I' r-i cp cv cv I - r-i N Cn C) (5 1 cr. CM r-- Lr) 0) r-- Lc) r-a CX) CO 01 (51 N Si' (:) r-1 r--- Lr) r-- ko 0) 0) Ei (:) (=5 C=D CZ) (:) C) r--i (:) C) 01 (:) (:) CDCDOICDCD.CDCDCDOICD (51 (:) C:) (5) r--i r-i r--i r-i r-i 1- r-1 1 rl r-i 1-1- r1 C) Lf) (:) r-- Lr) CD Lr) (,1 C:) N CO CD rs co C) CD CO C) (:) (:) CD C) C1) (:) (=> v) csi r-1 (:), CYN LC5 Lr) Lr) cr lc) r-i r-- CD Cr) r-l NIflN - N (:) r-1 P 0 r-- c:) r-- O CDCD r-1 CM N CO r-- CM 07 C C\I C:5 CY) r Lr) C51 cr 01 CX) CX) cr cr Lr) cm (O 5.0 "1' kr) cr Li-) cr cr cm Lr) ur) LC) CM Le/ LK) In CM LC) Le) Le) LC) LC) Lr) ur) n l() lk) cm c I 01 C)) Cssi Le) C (51 Lf) c\i 0) C\.1 r-1 (Y) 0) r-1 ev r-1 r--1 r-i r-i r-1 -K -K 1( < : -I( ( ( ( ( 1-. ( ( c ( ( ( ( < ( c. C/) (:) 01 k-i0 r-- 0) (:)5.0 c\i 0 r-- Lr) Lr) c Q r-- cf.) cx) cr 0) c J ur) c:5 lf) csj c() 01 cnj CD CD (:) C51 0 r-- (5) r-- L.f) 0 01 C) r-1 kfp (:), (5), a) 01 l..0 C:) CM r---1 r- 00 LC) CM r r-a r-i r-i r-i r-1 r-1 r-i r-i 5 1 f: U) '...0 r- r- cr N l0 07 (51 r-- r-- kr) cr co (X) kf) r-i CK) r-1 (,1 co (=> cr OC) 01 (x) (:) ur) (7) rs.. (X) Cr) r-- 11-) 0) cp C).1 CO Lr) (fp ri LO r-1 Le) CD Le) L.0 C\I 00 LC) 01 l() r-1 rs r- 61 C) 01 CO cm ui (:) r-- Lr) cx) r-- C5) N, rf C=5 r-- L() Le) ("\I ()I CO C).1 (`.1 U.) r-- CC) Lr) lf) C) CM U CM rzl (0(0 CM (0 01 C / C 1 C 1 C 1 01 (0 (0.7' C 1.7'.01 Cl Cr) C,1 cl' r-1.7".7' Cr) C,1 C`,1 cr cr cf, C)I I-I i-1 i =IX-- 0,1 CO CX) LC).7" 'ZI, U7 lo,r-1 CO (:) C5) Nl Lr) cr,,l, r-- co,s zr,,zr kf) cr CM 7.0 (1 r 1- r-i 1--I r r-i << : '-l< <9< 9<< 9<<. I<. - < I- -K -K : ( -K -K 1( -K -K ( -K -K ( -K -K -K -K 0) C) OD 01 r- Lo 'OD r- N crn ir) ) CD r-i l0 r-i o-n cr co.:y 0) cr CM ci" 01 0,1 CD 1--1 C) CD CD r- C, N CD r r CD N CD N r-i r 0\1 N N r-i 1- r-i 1--1 r-1 r I r-i 1--1 r I r--i I 1--1 r-i r-i r rq O kr) kr) Lr) cv) cr ur) (Y CD r '1 Lf) 01 I-- C\1 (O01 u-) r-1.5) (K) rr) k0 CM CX) rr) Lo,zr cr Lr) r-- Cs. 1 (r) CO r-1 Cr) r ) Cr) LC) 00 CM C..1 6) LC) c,q 01 C\I r-- CX) 01 CO C\I,zm,11 '.0N 0) 01 CO r-1 cm oi L() cy cy csi cx) (Yi Lr) (X) kf.) r-1 CX) Lr) C\I cr cr cr ur) cy, Lr) cr Lr) cm - cm cm Lr) Lr) Lr) cr cr Cr cr Lr) Lr) Lr) Le) Lf) ur) Lr) Lr) Lr) Lr) Lr) CK) C) C() C.\1 m r-- m ko cp 01 Le) L.I0 C) (=D (:) C) cr (:) cy) r-1 r-1 CP CM 01 ur) r-1 01 r-1 01 CM r-1 cv 1- r--1 r-1 : : : +: : 1( < : <. -x -)( ic : ( ( : -K -K ( -I< ( ( ( C17 CD N r-- U7 l0 1--I ON CD U7 01 ON 00 r.- (51 U7 U7 r- Nl I"- r-i 01 r- cv 0/ C\J LO 0/ 1- CD CD CD 01 r-i 01 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD (2) CD CD r-i CD CD CD r-i 1--I CD 1- r t r-i r-i r--i r «-r- 1- r 1--1 E- w I,---1 0) ui N co -1 r- 0., m cy OD 0/ CD 01 C, 00 LI1 CD ct CD 0/ C.,1 LO 01 LO 00 LO '.50 ct ( OD rs Cr rs C:) C\1 0) cr r- 01 (7 CO Cr 1-00 r- ui (Oli),-.1 OD Ln 61 (\I CS) 0 r- - cp cv r- 00 oo cn cv cv r k:d LI-) ko u) cn cv CD 0/ C\I r- 0) m el. 01 N N CD N 0. ell ev ev cr 01 L11 cr u1 cv c/1 c71 cr cr ui ui cr cr cv cy cll ui cv cr ui cv ui ui ui ui 1 i-1 oo oi, CD r- o) r-1 Lr) CD 01 U7 00 CN cr oi ui cv 01 o r- r-i cr o Lr) Lr) ev CD ko co E ei' I «- (0 CM cv ui,-- r-i 0/ r-i () cv «-r-,,---1 ( E- E- 1- E- E- fx i'l 1--1 FD cx, -ccldlø D 1- --, 1 cn -.) J cv -- I I cn --) -- CD ) ) N N 1-1 -) -.) 00 i i I I (N ::p N C) -) I I -) ----, -) -I I NN cn i-1 1 cv (v 1.) 1 C) cv cr cv cr, -,--ImN cow Nl N 1N o-) in (00ik.o,--10) oie-i I--I0,-- N Nl 1 Z 0 1,710 I-ICDC0 ---i E--1 PQ P t.1 0 Z 1 or)..._. Nl ev g 0, 01,..) LO OD U7 r- r- i--1 Nl C) rx] 1--1 G L.I C) ilik.or-r-- k.ommco Kg E-I Z P E-I Z &-I h-i E-I Ei 1. Z 1- Cli m,-.1 r-i,--1,--1 Ö ildi E-I'l r1) P 1--1 i gg '- Ol p 12 ph :o C) [.0 [--1 C) '2 C) C) C) C) C) -K PLI Ol cli o h) )

25 26 AJOPVM2 -NOV- 9 ( C -K << C -K F-1 C ( < C C ( -3<< (f) 0 01 N N 01 l k.0 Cr) cr CO 0 (0(0 CV en Li -) c) (-V k.0 k..0 cr 1.1-) if) Le-),3, Lo Ln 0 c, )-1 (5),c3) o (3) (r i-i 1-9 o,--) cs,-),-i cs) i-i,---) c) c) c) )-9 cn c> 1= r-1 r-i r r-1 r-1 r-1 CP D r-- c>") Lr) c) c>.1-, c> co 0-1 CT1 en LI-) Lr) co co c) cp Lr) r-1.:1, cn r-- m ob cv Lo Lo.r, r-1,-i 61 0 N 61 Le) C)-1 LID CD 0 0-) (.0 LI-) CO 1.1") C) N C) 0 CO Cr) r-i N 01 ( CO r- 0 LL1 CO cr r-i CO cv Le-) cs-.) L.o zi c) cri cv L.o o (010 cs) Nl cv cs-, k.e) 1.0 cs.n k..$) in en en -I r- Le) co en CP r, Le-) u") ii i.r> Lr) Lr) 10 Li-) Ln 10 Ln Le-) r, cr, Lr) Lr) Le-) Lr) Ln Le) Lo.:31 LI-) 31 0/ 0./ CO CP N N r-1 N (.0 (0(l 01 N CD CV r-- co r- r- r- r- co r- r- ( C < -/C C ( -K << -/C ( -K F-1 -K -)< < < ( C C -K -K ( -)< I< -K ( I< -K (1) CD er LO 00 oi r- ui cr r- r- VD N VD ) r-i o1 LI) r- oi (0(X) OD N c0 cr N cr c) t-1 t-1 0'1 0\1 0\1 CD 01 r-1 CN) r-1 s:p CD,-1,-1 r-i N r-i N N N F: t-1 f-1 r-1 y-1 r-1 r-1 r-1 q-1 r.-1 r--1 T-1 r,-) 01.. CD N 0-1 CY) r N r-1 Cn CD cr N CM CO OD U1 0 en 0 CD 01 0/ 111 cr (.0 en cr cr 0) 0 r- r- r- ui oi ui CD Cn 01 CD CD N CD N N cr oi Nl LO N1 CP CD 00 pi cn (' (0 0/ cr c) -1,--1 CD ev ev 01 0 Ol r- CD 0,1 C) Cr C,.] 61 k..0 cr ui oi c) N (.0 r-i (.0 01 cr LO c) CP U1 111 'F' 111 U1 'F' LI-) 11-).t' Lf) 111 LP) 1,0 LI-) CI, CV LI-1 LI-) LI) 10 LI") 1.1-) 11") LO LI-) LI-) LI-) Lr) LO i : LO 11/ LO C'N1 (0 ('0) CD 111 (0(0 111 OD CD 01 0 LO VD CO CO CO N LO CD r- r K ( C ( ( ( < ( < < C i--. ( < -K C C 9<< << ( ( C ( (1) CD CD ( (.0 10(0 CO r- CD r- r-i 111 OD U1 r-- U1 N N r- OD Cr. oi r- r-i CD r-i oi rn 0,1 61 CD 0N1 CD CD T-1 CNI CsJ CD 0 N N N t:: t---1 -r--1-1 T t--1 t-1 t--1 r---i r-1 C \I 01 "--... r- c) r- cn ui oi CD N r-- OD (.0 0/ cr 0 CD CD N OD CD 0 k.0 0) cd CD CD 00 CD CD 0 C) n 0 (0' cn oi, CD r- 0) 10 N ui r- ui oo cn (0 0) (0(0 cs m en N i cv r- (0C\1 CO 01 N 0/ sv c) 01 c.] ()) cn c0 ui 0i ui r- Lo CD 111 LID (.0 (.0 01 cr 0/ cr cr cr cr cr (0(0 cr cr cr cr cr 0/ 0/ 0/ cr ' (.0 cr cr pi cr ui cr en CP 0> CV 0-1 r- co k.c) Ui,:si c3-.) en en in CO 0 CP CP )-1 CD c) K ( C < < 9<< i- < C C -/C < ( 9<9< (f.) 0 0) 0 (V 0 N r- u-)co cs-n k.sz> kr) r-1 N CP CO (0(C) CD CD,-1 CD CD CD CD CD CD CD N CD CD CD 00 CD rz: r-1 r-1 r-i t-1,-1 r-1 cn -... ui c) CD U1 oo N ui c) Lo r- ui rn 003 Ol CD r-1 00 CD CD CD CO CD 0 CD 0/ CD CD kid r- r- oi c)-lo cr 0) o1 r- r- cp r- 0) cr N CD u 0) 0i 0) u cv, ) oo r- rn cn r- cr CD 0 Cn 1.-1 (V cp cp cp sr sr Ln LI-) L0 ui cr ui Cr LI") LI) Li") cr U1 cr cr Li-)ui > cy Lo ui Lo N ui Nci cn r-1 ui oi cn cn cr oi ui VD LO CD CD CD CD CD 0 r K < ( (.) i-- c -K -K ( (r) 0 U1 CO N N 0 r-i CD 0 C) 1-,-I r--1, t---1 N r- cn CD 0/ CD rz: CD 1 0/ u1 N U1 LO 0/ CD 0/ CD Cr U ,---1 CD 0/ cr ui en 01 0).k.0 (0r- CD cr c0 0") cr ui ui ui ui cr cr 111 ow CD en en cr VD -CD (0CD0) c l t-1 t-1 t-1 r-,-1 Cr k..0 es] r-- CD U1 C-- CD 0 CD r-i CD CD 0 r9 r (.0 CD cr r-i r-i CD CD 0 0 CD CD CD CD 10(0 111 C-- cr Nl r-i C) Le) cll 0/ r-i '11 C,J 11") CD U1 U U1 111 U1 r- 0 C> 0 CO LI) N CV 0 0 ( r N r EI 2 ' I-1 '-' EI II --, (1) J C'1 Ol -..r , C51.-)...-, i J CN N I I -1-)..--, )-) -I-) I I 1 D c'0-1-) ) _ 1 1 N N cs. CD i-- 1 cv ('1 1 _.) N cp CV cr cr t---1 P1 N CV (\1 1 C \I r -P Li-) 01 (31 VD r-i C- 6) - i i 0 g N '-' 1 Z 0/ N Cr 0 LO,-1 CD 1-1 co -'EI c rii ci_i Z (1) r.t.1 CV c,,, 111 (.0 CO 111 r- r- O-1 fcc F= N1 0 r ril LO r- r- Lo co CO CO i I-1 I z r Ei Z El EI E i- PI, Z i-- r)., Ei ui r-i i hp c > El i- F f: i_ z 0/.-1 ) c i--1 r:: f= 1- Z 1 0 fc c c p 1--) z C) C) -1 /--I I-) c) gg -i C) c 0000 I-) I-) h) I-) > O - cw > PLI (2 I-D I-D 1-7 I-D

26 AJOPVM2 -NOV ) cn cp 5-) cy en c) cn r-1 ril 1 27 "... CO C) C) (Y1 C) C) CO C) 0 C) 01 1.() C) C) C) C) r-1 C) C) >-I C) '1' LO CD CD 0.p (JD N (.0 CD 0 N CD CD (.0 r- cn co r- ol co r- 1.1-) r- cv Lo co cp Ui LO.1., (.0 :C) ' 0/ cv CD 01,:r, 01 en cr cr Pi Pi cr ct, ir) cr >-I i LO C) cr C\1 N r-1 -K Cl co cv 01 cv OD N (.0 CD CD CD CD CD N r-1 r-1 r-1 CDCDCDCD 0 0 cr ct, 0 0 Pi ir) c> T-1 r-1 r-1 -K : 9<9< (< 9<9< 3-9<9< (9< 9< ( Ui 0 r--i CD 0/ 01 U1 CO CO U1 CD (.0 01 U1 CP OD (.0 cr Lo Lo cv m m c. m cv Lo co Lo CD (.0 CD T-- r-i CD CO CD r--i CD CD r-1 CD CD N CD r-i CD r-1 00 F: r-1 r-1 r-1 r9 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 Nl Ol -- c) m CD CO CD.1, oo.0 CD r-1 N cn Lo cv k.0 r- cy cv m m 01 1.r) 1.0 cn cv.-1 0 CD 00 U1 01 CO r- r- LI-) 01 (0C"3 cn cv cv m cp cv.r cn in co r- Lo c) crl k.0 1 cp m (JD 11 N CD CO 0/ cn CD r- cv 01 r--- CO 01 :0. cp cp c 01 cr, et cv cp CP CP Ui CV CP (0(0 (010 CP cp cp cp Ui cp cv > 12 r-1 l CO N N Ui CD OD CO Ui r -- CD U1 U1 N CO / OD U1 LO,zy m cv r-1 r-1 r-1 N N N N N T---1 -K i- : cn CD,-.1,--1 N oo cn Lo o m N '.0 (0 cr CO LO LO CD cy r- ul CD Cl cr LO cr (0'9 (.0 LO CD CD CD 01 CD 01 r-1 CD r9 CD 0 CD CD CD CD r-1 CD CD CD CD CD CD CD r-1 CD r-i N 1( r--1 r-i r-i r--1 r--1 r-i r---i r-1 Ol cv r- cv r- co cv cp CD C--- N (.0 01 r---. CP r-i CD U1 CD cv r- cs.) N 01 N r- r-.9 CD Ii) 5.) cr.) CD 00 Nl N1 CD CD 10 (.0 r- cv r- Lo cp r--1 li) ( in LO cp N 00 cl" ol r- m cv m Lo (0, N 01 r-i 0/ (.0 (.0 01 r- cr) Lo cr.) oo Lo m 11 (-0 (N Lo r- :0.r, Lr) =/, II-) sy LI-) CP Ui cp 11 Ui U1 U1 cr CP CP U Ui U1 U1 LO 1010 (.0 LOLO -1 I- > P. cv CD CD N CD r- CD CD N LO cp r-i ' (.0 U1 U1 (- (0 01 cv cv m cv cv m cv r-1 N N r---i r-i -K 9<9< -.) -K X -K -K -K 1- -k 9( X -K -1< -K -K -K (1) 0 t (0 3-- C> r-- (0N cn szi, r- C'9 0) m r- '.0 (0 cp sy I---- N 0/ CD T-1 CD CD N CD N r-i r-i r--i CD r--1 CD r-1 2 (\I Nl N N N r9 N r--1 T-I r-1 ri r-i r-1 r-i r-i ri 10C'.) r- k..0 LO 0/ cp 00 N V/ r-1 cp CD N N cv,zy m cv r- r- cp m r- 0 Lo OD CO 00 (00" 0/ r-1 lo Ol 01 N C) N N ' 1 LO PT. r-i OD CO CD Ui 1.1 U1 U1 C) OD r" N N CV 01 U1 OD U1 0 ('-"g.r si-:(;), 1(--2 (i.:,: cel 1?-?. ;5-'1 r.t.1 :0 cr cr cr ui cr ui cr ui cr ui cr cr cr ui ui cr cr cr cr ui ui ui ui ui 11/ 1.0 U1 1-0 tr) 11-) 0 cy o-n ol 00 (.0 CD (.0 01 (JD 61 (.0 CO N CO (0 CO Ui CD (.0 r- r- (-0 r- r- r- r-i CO P -. m m c.1,--1 m,--1,-9,--1 m m m m CD N N N 01 m cv Z cn:g 1--i 1-- E- Z II > >-1 - i..-..,..., i (251 >-I N,...,-., CD..-...,-I ) 3 (\I ('9 -) J...,..., 03 i I C \ 1 0 -) I i ,, j 1 r- 1 N N 01-1 N CV 1 CO -1-: 1 0- N cr N cm cp 01 cv N1 N 1 Nl r _p... Lo cr) Ei pi Ol '.0 0', f,z 0 f= N - 1 ' 0(N cp C) Ei (.0 CD r-1 CO (D P. Pi z,og cf) - 1 Ol ) (.0 w CV 1--i OD U1 r- r gli C) -Cil Pu C) Z 1-) 1_1 Lo r- r- (..o OD CO OD 1 " c),) g. Z P EA Z E E- 1- pi, 1E.1 ' Z i- Pu Cn PC > Ei i-- g. i Z cn D P f': 3-- Z Z D rz P 12 P -9b Z D C) g C gc Fl F' Nl C) >-I 1-D 0 i- i-1 >-1 0 P D 1-D 1-D 1-D > Z PL EI EI > P. Pu h) 1-D 1-D 1-D 1 1 G1

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 14 Heikki A. Loikkanen & Ilkka Susiluoto Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

Kalium porraskokeen tuloksia Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT)

Kalium porraskokeen tuloksia Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Kalium porraskokeen tuloksia 2013-2016 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Maaperän Kalium-pitoisuus Vuoden 2012 yhteenvedosta voidaan todeta, että juurikasmaiden kaliumin (K) määrä on karkean arvion

Lisätiedot

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään CHARMAY FAIRYTALE SALOME SW MAGNIFIC MIRELLA SEVERI PIONEER Ylivoimainen MAXIMUS kaurasadontuottaja Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Maatalouden tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS 316 Jokioinen Tiedote N:o 15 1982. -JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Leila Urvas ISSN 357-9X TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1185 RYHMÄ 191 VUOSI 1986

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden tulosten laskentaperusteet lir>, Maatalouden 100 tutkimuskeskus Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja Internetkäyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2016 Sivu 1 Internetkäyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 1. Kokouksen avaus //at,** A avasi kokouksen ^ I. J?. % O (6 kello 1^" : IO

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 2.3.2011 Boreal / Satu Pura BOREALIN RUIS-, ÖLJY- JA PALKOKASVIEN LAJIKEUUTUUDET Syysruis Reetta BOR Evolo BOR (hybridi) Kevätrypsi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Murskevilja tilaisuus Muhoksella 22.1.2013 Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Esityksen sisältö Lajikeominaisuudet murskeviljan tuotantoon Ohran lajikekokeet

Lisätiedot

Nurmikokeiden havaintoja 2013

Nurmikokeiden havaintoja 2013 Nurmikokeiden havaintoja 2013 Raija Suomela Raija Suomela Täydennyskylvöt 16.5.2013 Raija Suomela Uusia nurmikokeita Timotein, nurminadan ja puna-apilan viralliset lajikekokeet Naturcom -lajiketestaus

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

Ultraäänikuvauksen käyttö pässien yksilöarvostelussa

Ultraäänikuvauksen käyttö pässien yksilöarvostelussa KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE NO 1 Ultraäänikuvauksen käyttö pässien yksilöarvostelussa Tapani Hellman, Matti Ojala ja Mikko Varo Kotieläinten jalostustieteen laitos Helsinki 1976 Julkaisijat: Kotieläinten

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K LA Postios Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 847872 Rautatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1953 Koe tusselostus 137 Kuva 1 SAMPO-PUIMAKONE malli 471 ) Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/86 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostusosasto Iki-timotei JOKIOINEN 1986 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 21/86 SAIJA RAVANTTI Iki-timotei Kasvinjalostusosasto

Lisätiedot

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN Pro ruis ry:n ruisillat 2016 Boreal RUKIIN JALOSTUSTAVOITTEET Satoisuuden parantaminen Viljeltävyyden parantaminen Korsiominaisuuksien parantaminen avainasemassa Talvenkestävyys

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Timo Lötjönen MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi google haku: mtt ruukki Miksi palkokasveja tai valkuaiskasveja kannattaisi

Lisätiedot