MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Jokioinen 1995 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus Länsi-Suomen tutkimusyksikkö Alapääntie YLISTARO Puh. (96) Jokioinen 1995 ISSN

3 SISÄLLYS 1 VIRALLINEN LAJIKETOIMIKUNTA 5 2 KOETULOSTEN TULKINTA 5 SYYSRUIS Voima 8 SYYSVENÄ Aura 12 KEVÄTVENÄ Satu 16 Tjalve OBRA 20 Arra 2 Kustaa 28 Pohto KAURA 32 Veli 36 Puhti 0 ERNE Pika Solara 8 KEVÄTRYP SI Kulta 52 KEVÄTRAPSI Kunto 56 VARAISPERUNA ankkijan Timo 60 RUOKAPERUNA Bintje 6 Sabina 68 TIMOTEI jan Tiiti 72 Iki 78 NURMINATA -Kalevi ja Boris KOIRANEINÄ 8 aka 90 ITALIAN- JA ESTEROLDIN RAIEINÄ Mitos ja Avance PUNA-APILA 93 jan Venla ja Bjursele 96 PUNANATA Center 102 Ensylva 108 NIIMNURMIKKA Baron 11 Conni 120 RÖLLI Rasti 126

4 5 JÄRVI, A., KANGAS, A., MUSTONEN, L., SALO, Y., TALVITIE,., VUORINEN, M. ja MÄKELÄ, L. Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus, Tiedote 2/ p. 1 VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita on tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata, vähintään kahden vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Maatalouden tutkimuskeskuksen Länsi-Suomen tutkimusyksikkö. Viralliset lajikekokeet ovat perusta peltokasvien lajikkeista annettavalle tiedolle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvaimuus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutkimuksin. Nykyisin virallinen lajikekoetoiminta on maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitos tai lajikkeen omistaja ilmoittaa lajikkeen kokeisiin ja vastaa kokeiden kustannuksista. Lajike on virallisissa kokeissa vähintään kaksi vuotta tai kunnes se hyväksytään maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on vielä kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä -6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään tärkeimmillä viljelykasveilla. Lajikekokeet tehdään kunkin lajikkeen viljelyyn soveltuvalla alueella. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeita on vain Etelä-Suomessa. Ohran lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Lajikekokeet ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Virallisia lajikekokeita on ollut kaikkiaan 18 koepaikalla (Kuva 1). Virallisia lajikekokeita ovat suorittaneet MTT:n toimeksiannosta ja valvonnassa myös BOREAL Suomen kasvinjalostus Oy, K-ryhmän opetus- ja koetila, Mildola Oy, Kemira Agro Oy ja Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus. Koepaikkojen osalta on meneillään siirtymä- vaihe, jolloin monivuotiset kokeet saatetaan päätökseen nykyisillä koepaikoilla. Sen jälkeen jalostajat ja lajildceiden maahantuojat eivät voi osallistua virallisten lajikekokeiden järjestämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon otettavat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Kasvilajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunta. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain. Nykyisin se on luettelo lajikkeista, joiden markkinointi on sallittua maassamme. Lajikkeiden vyöhyke- ja viljelysuositukset julkaistaan erikseen joko valtakunnallisina yhteenvetoina tai alueellisina tiedotteina. 2 KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Lajikkeiden vertailun perustana on aina mittarilajike, johon muita lajikkeita verrataan. Tulokset osoittavat lajikkeen menestymisen narivertailuna mittarilajikkeeseen verrattuna. Mittarilajikkeiksi on valittu tärkeimpiä yleislajildceita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvo kaikista kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa lajike on ollut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukon lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. Yhteenvedoissa on mukana satotulokset viljelyvyöhykkeen, maalajin ja koevuoden mukaan ryhmiteltynä. Nurmikasvien satotulokset on lisäksi laskettu nurmen iän mukaan eriteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (Taulukko 1). Lajildceiden

5 6 viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä voi tarkastella maalajin mukaan ryhmitellyistä tuloksista. Ohran liejusaven kokeet ovat happamuudensietokokeita, joissa maan p ja viljavuus on erityisen alhainen. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke-sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (S1) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 100 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kpl/10 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: 100 = täysin ruton saastuttama 100= myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9= pienin tummuminen 9= pienin rikkildehuminen Tilastollinen merkitsevyys: parivertailu: mittarilajike verrannelajike *** = erittäin merkitsevä ero ** = hyvin merkitsevä ero * = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden viljavuustulokset maalajin mukaan. Maalaji p Ca mg/1 Mg Karkeat kivennäismaat 6, ,1 129 Savimaat 6, ,0 358 Liejusavi 5, ,2 150 Multamaat 5, ,2 236 Turvemaat 5, ,7 238

6 7 Kasvinviljelyn tutkimusala Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema Mietoinen Satakunnan tutkimusasema Kokemäki ämeen tutkimusasema Pälkäne Etelä-Savon tutkimusasema Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema Maaninka Laukaan tutkimus- ja valiotaimiasema Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema Ylistaro Karjalan tutkimusasema Tohmajärvi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema Ruukki Kainuun tutkimusasema Sotkamo Lapin tutkimusasema Rovaniemi Boreal Suomen kasvinjalostus Oy Jokioinen Ruukki I V Sotkamo Mildola Oy yrylä K-Ryhmän opetus- ja koetila auho Perunan tutkimuslaitos Lammi V Ylista7o 111 Laukaa Maaninka Tohmajär vi Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus Salo Kemira Agro Oy Vihti Kokemäki Mietoinen Jokioin Salo_ o; )c> _ o - a 'Viki yr ylä Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat.

7 AJOPVM15-DEC-9 I : -K C) 01 Ul r- ie.) r- cs cv r-1 LI-) r-i sy r-1 :.i I:D oo en I I I r-1 I I I k 0') r_d I C) D iz 1,) D Ol C-- CV 1---I i m i I ( -K -K : : -K 9(< << CO U1 CD cp CD 1 CV 1---I I 8 CV 0/ M I I -K -I< N r-.1, Lo m LSD C) r r- en oo 'il r: I I 1 I 1 I 1 I 0 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA ( 9(< -K -K -K -I( -K PLI r- r- 00 s:p 0) -K U1 r--1 CV ( cp LO U1 cd N i 1 I I M I I r- -3<< 9<< < ( (9< -K 9( -K -K C5) co r- ks) cy) P cv I I I IM I III 03-3,-i I I r2l I-) -K ( -K -K < -K -K m in CV 0/ I'' 0.1 r- U1 111 co I 1,0 0/ 'zr s:p CV CV -K -K -K 1 -K -K D. co,---1 (CD CV I CV 0 CV > CI) st, 01 9< -K -K -K : -K -K -K -K -K l0 co Le-) cv c) co c) r- 0 Lr) CV Nl I I r---1 I ' I I 0\0 i i i 1 i i fz - : -3.: I dp < I sp C--- CV CD U1 0 (\I sp kid > C) Cl I E- E- ( < : -K -x 9 -x 9 -)c 9< 9( cd LO 0 0/ CV C---- l0 kjo CCD l0 le) (i) cp CD 0 0) 0 CD 0) i,-1,--1 r-i,--1,--1,-i,-1 r-i i<c Ir) m cs,--1 r-i r-i oo r-1 sv N m r- Ln C),--( CN U1 00 sr l9 r- c) m EI "---- oo r-i Nl cp Lo cs) ri Lo ("N cn (N (D f< CD M sr sy sy cn m sr LI) m sy sy sr sy en ce) 1-1- U1 U1 LD 0 U st. r- sy sr r- Lo m Le) r- sy,y sr CV CV I-D 0/ 01 0/ (N cn N N m m m m (r) 1-:C) I III I I I ill III.i, i-1 > r > > C51 E-I 01 I (-P9 Z oo II cs-) en C) D 0/ In C/) 01 ON D 0 0) (CD CO 0 i--1 I-D '71 lo sr 11-.) c) c) C) < w C) 00 m r - r- cr) 3-1.-' cn 1- Z E-I Or) (21 PII r- co co Z 12 Z (2 Z gg -1 -( gg C) Z 1-D ri< 0 gc C) C) C) 1-D (J) D' 1--- > rc r( f:: I cr) I-D h)) I I

8 9 AJOPVM1 6-DEC- 9 L cp kso 61 0/ 0 CO P00000 w co 6) CO cp cr) C) mm MM r-1 61 lsd c;) c) c> c:) c) CO no t--1 C:1 0 CD 000 < ( ( ( ( ( ( ( < <9< ( M CD l0 LI/ C 1 1- r- ko,, r m r- r CD CD 1- r-i r-i r-i i I-1 01 II-) 1- '=(r C1' 0/ C-- LO ljd r- co r- cv M CD 0/ 0 0/ C-- 0/ k0 0) g:[ cp co r-1 ro co ui m,zr l0 r- c..) c.i r\] m M co,zr,zr.cr) co.r..zroo,zr,sr.iacr) I- cr, r-i CD ẹ11 "11 r-i 00 lo.i l Cy uo.ṭ, m ui ui ui t--1 E- : 1- : m co r- 0'-/ CV r-i 01 l.rd r CD CD,I, c5-' CD 000 G: r-!-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r< Ol r- co c\i r-1 op CD 61 LI/ C\1 r- co C) EI '-, co y k.o co oo r- r- -zri Lo,---i,-9 cp Lo,Z 0 lid Cn r- r- m l0 m r , CD 1- m szr m ro oi no s31 Lo oo.r.,zr, t,.1, Ei kjd r-,-.1 lid. C\I 00 C\I 1.0 0/ Ln 01 1, (11 C\I 1- C\1 i- i-- Z gc i-i E--1 I CP N1 cs 1--i Z II C51, I [--- co o),--1 i-1 0/ en rx1 (1) 61 E- 0 0/ ro oo c) E i I-D ' P sv ui co CD P i5g Ei C) w C) oo oo r- (-- ( '--: V) 1- Zi GO P1. r- oo oo 1-0 Z F: C Z Z < > 0 C) X Z 1-D i.g. C) pl< rz C) 00 frp C/)i-1 > i< Ol 1[1.1 U) I'D I-D I-D

9 AJOPVM1 6-DEC < 3: (r) 0 1-r) N CO r--) cs) 0 0 C> CO C) 01 C O C> 0 fz t-1 cr' 61 h (*()sz). C C, 01 0 CO Ct. h CD Le) C 1 CV CO h CD 61 ir) C cr) r- 10 ct, Lr> 0 r- r--lon C cr h r - Cn - 0 CO 0 CO k.53 cssi cr) r- c> co C> C> r C> CD r,z r r -1 O Cf) r--ocdcd r L.c) co CD C Co t-1 LO 0 O C fr) Ln r0 (0r N '1'1 10 cr) N CD N Ln r- o r0 c:) r-- r-- r : " -)< (r) C) r- co0 cs) 9 co r-- 10 CD 00 C) ) cs) 9r-1 r-1 C (V C> Cf) CD cr) L.r> L.r> co c> r CO 10 C5110 r- C51 r-1 00 CO rr) (1') r-> r-> r- o -> > 0 o c) r-- (3-1 c> < -1< < Cn CD 'ZP ('l C51 er) h ,0 0 CDCD CD 10O10MO 10 C5.1 P r- cr> cf) cr) sr r-> r-> > 0. 9 CD CD CD C> CO CV )< << CI) 0 CO 61 o-) r- Nl.t. (-\] r c> c) o c)-, c>,-i 1- C> C. --,... Ln ks) c> r-- r-) co N c) co,--1 o c> c) cs) C..7 o,..c. o co,-1 cr, szr u-> Ei -1,r, r--- oo o r-- (3-,.zr. 't. cr cp ct. r, C.r) > 1- ( o (l c) c> c) o c> c>,-1 Z EI El C5) E-r II C51 r U) I0 c) C51 61 I-- Cn Cr) r Cn CS) E-i 0 C5) Cr) CO 0 Ei I-) Z (2 v`, 1000 (21-I.-P<E-I0 rl-irxioco (0N r- cf) Z Cr) i- Z C) r21. r- co co > ) Z rz Z P Z > Z I-D b cr) i- 1- >l'': U) 1 D h) h)

10 11, AJOPVM1 6 -DEC- 9 -K -K Le) 10 N r1 LO LO r-1 CO ct' u) Cr U) 11-1 C51 r-i r--i LO in a(n Lo 1 (010L0 r0 0) cr cr) in 0) 0) c.9 r- c CO C N LD r CO 'zzt' (f) Cr) cr en <zr en en Lo 1-q r-1 Ln eni co Le) r- cs.] C (-Y) CD st. 1- r-1 er) 111 a r--i CO LO Cr) 0 0 CD0.) co cs) D r «CO I C\I es.1 OD CD cr r- cr cn] cr 0 (-I cp r- Lø 10 r- CO 10 co UD r- (-Y1 co c(-) (- l0 cr Cr) r--1 N Z 01 Cr) CY) Cr) r1 en CY) le) Le) CO 10 1 C C C CV C\] i: -I( 3 E: I- CD OD C\I (0(0 61 OD 0) r- r- (v 00 r- E-I C) cr) c) c),--1 CD 01 0) 0,--1 CF) CD (---1 CD CD ptl r- r U) i=. 1 1 cp cy) cr 0 0) 0) (-0 c, (Y (010 C) :1 ' r- cr N (-1 u") cp 0) 11 (-I C)(0 01 i_q 0 cs, c.] sr,---1 r- cs) u-) CD CD CD LO 00 0i sr sr sr 00 rr) cr u-) cr cr cr cr 01 E E-,_ r- 01 cr ko. ( - vo 00 cp Nl ud co cr 00 en CLI C\J C 1 C\I C\J C\I a '7, a 'El > sr : 0) >»-i r-1 1:0 Z il 00 0-) (-i i- Cn U) Cn 01 E 0 cs, ol oo co E--1 w I-D z c, r. in o o (2 i-i i, 0 co en r- r- u) rni Z cn r) na N, oo oo >-1 C) hp D Z (r: r Z r pz >J C) Z Z I-) l''g C) rig 0 C) C) I-D CO i- I- C U) I-D 1-3 I-)

11 AJOPVM1 5 -NOV cr) 0 N N cy cr ' 1 Ol cp Pl CS),;:1' CS) Ui Ui Ui tz CO I I rn r- c!, (N I CO kr, r- u) 1- -i 1 I I 1 (N C' I I I -}:.: 0 < -K ( -K co r- co oo ell cs. J, k.0 r-i LI) o ko cy,:y cy.r, r) r- tr) cy on cy K -I< ->c ->< c ->c N 0\0 -K -K -K -K -3< -K CO CD 00 cri co cy OD Vi Ui ri C\1 1 1 r-1 1 -)C c -K (< -K -K << N lo cr) cp e\i.. co cy 1 1 t-1 r- 1 Cr) C -) 1 1 -K 9< c -K -K ->c..k -K -Ic 9<< < -K -K f' O C.9 oo kid CD 0 ri oo cy in Lo r- cy h).. (/) CD Ui ri C-0 C\1 i en,:r, 1 1 C/) N 1 -)<-K i< ( -x -x -)c _)< -3c c ( c ->c -K -)< i- R c -K c 9< -lc -K -k -K (1) C> tr) CN Ln in en en K szp Oi z fil C -I< -K c -3( M 0 -K << -K C C -K N 0)P cy co cy c) k...o Ii) c) UD r-.1, cf. I-D tz d'1 1 CN1 C\I Oi C 1 1 ON1 K I I 1 1 I \0 li 1 EI EI F- -1 F= -K CS) CV (f) Css1 1 CN (f) r.3 t-i t-1 r -K N -K -K -K.0 en co Lfi N C' 0 C) FA U") C C31 EI 0 rl r-1 N1 a N1 rz k.$) cy Ln o 1-- CV cla CN N CN 0 N Ln o ev o.r, cs, o.) o ko Li-) o 0 El di CO CN CO k.13 ln ct. in cs in,z 0,/,,:r,zt, Ln en en r. Le-) szl,,zr zt. s:r. ca EI CD CD CO CD OD kzr co U) (1 Ui cp Ui r 01 ONI C' C\1 r-1 CV I I. t-1 r-1 rl r-1 > > ct. EI C31 EI CS) I-1 1 (1) II r-- co cs) (e) cn :t,,--i Z Cf) N. T1 I-1 Ell c: I0 c I r--- r ril N g u) N1 C.) C)'r u) 1 gcg Z C) 0 N N N Ii) VD -i:c) I-D P (j) (/) E-A N.1 N rc >9>9 i<1 D EI P C) C) 1'D x C) 0D &), rz 1 C) N N O E-I > I-D I-D 1

12 AJOPVM15-NOV- 9 EI Cr) 13 Nl C3 (11 rx) ( 3 CD CI) 010 St. (-V 00 N C \ 1 () N k..0 CO LO r - 10 CV r- \ LT.] Cr) Cr) (T) sz/1 0') Cr) T : -K K -1C U) \ Cr) CN L.0 Cr) N Cr) LC) 0 C:) 0 C71 C3") 0.0 0) r1 k.$) r3 LI) CO LC) 0 CO L C> (r) in 010 LI) CO r- co c\1 co c\i O LO (J) 10 cn sil s 10 sil 10 ct, CY) CO N Cr) N CO r- r:t zr. cn zr CN N 1- (i) c) sr, '-.0 (r) 6) LC) CY) (N Cr) fr) Cr) 0 C51 CS) C.T r-i r-1 r-i r 0 k..0 r- Lo o r- c>.zf' lr) N 0 00 (N LØ CO OLO szr. co :3) cn o (D r- cn C5') c' L0 LI) kj:" Ln,-I k..o Ei > r..r.,zr Ln Cr) St' szr 10 53' 'r' f.r. Cr)!-i i- N LØ r- --1 cn c I r- N LC) fli 1- L.- Z ez > El Ei '1' C5') r.z1 Z CS) b II I i- r- (r) Zr Ell >1-9 cn -I0 Cr) i- N1 1-3 L-- w 1--1 C.7 P/1 15g Z 0 0 x, f::1 (n -i a I-) P0 0 E-i =. r- i 0 sx s) 0 0 > a L.c) (n w 0bK 0 O- N r- NO ksp rz 0 17

13 AJOPVM1 5 -NOV- 9 1 Cf -) 0 C:5 co Le) 5.10 OD N 0 CO 0 6) 0 CO 61 C5) CO 0 CO r-i C5) \ CY) C LC) C5) C:) (Y) C`s CO r-- C5) CD (Y) en r- 0 co cy 0 N CY) cts C 1 (Y) 1" 1:11 Cr' L) st. > 1:1 sr en en1 N r O Nsr C C5) C5) (Y) FZ r-i (Y) \ CO r- o o CO 61 e3 Ln o co Qcs)c, tf) cr. I r1co cs) Ln k..c> Ln Ncs) sr (01 tr) Lf) cr ct, cr > P. Ln en Ln LO e\i Ln -5( Cn 0 CO C11 (\1 Cs2 0 0 O 6) 0 0 C11 St1 r-i r- CN \ CO coo C:) (Y) C) 0") 00 6) CD CO 010 N a) cs) cs)0 0co cp en sr 00 0 ( r (f) r CO C5) \ 6) cr cf LC) C51 CD tr) 0 CO N D Le) r-i t cyn Ln Le) In Ln > 0. co co CO CD CD CO OD CD E-I 1-i 0) CD CNI CO ( CD 0.,1., CN rn 61 C) g: ,--i N CD Ol LO CD LO CD 0 CD CN CD LO CD CD CD Ei cs'n CD cv tr) r- (.0 Ol r- r- Ln (.0 u") r- ("1 (0 ev (i) Le) IX) 1.1"),zr u") r- ul r- r- r- CD CD r- r-i r- 0 CD CD Z i--1 J-. F:z cs'n Ei cn E-E I I,-1 :fr= I- D Z r PT.1 > en >-30 (0 _:1 N1 i---1 hd a (1) i-1 N1 CD Fo' Z0 12 cn >I a hp E-I P C) r= x C) r1 r-i C i0 'D C.) 0 r en Nl C) 1---i 1-D t< C) S (11 EI > 1'D Nl r-- N O' sr; N ' K 0')

14 AJOPVM1 5 -NOV k U) QN 1 r 00 l0 LI") N r.") ) 0) Ii rr2 0) CO 01 N 0 N Ln 01 (r) c0 0 c0 u") c0 cr. ") >1 (5 NCJ N r C> Cr N N rzr,zr Li").czt. L. 1 u") NNNNLO LONCrN r- (' 1:1 r-i P N1 PT1 M 0 m I-Z M oks)nc),:r. 1.0L---NN NCr 0 In 0 ON CS1 ( CS1 r-i r-i r-i MNNO NCPCf' ON '''.. CI"Ok.0000,z CDM kolo -IC.9 sloodln k0 Ln,sr,,zr, (X) (',=31.c m mcrinsil.:r1 cricr :0 >- i-1 colomm,---1 omr-im-zr olko MMM,---i, ImN(',-1 -k I P,I, N1 cs) E'l 0) II >1 IZ SX) 0'1 U) :f:: 1-- Nl Z S ril El N1 r: k.0 s 01 0 fll (JO>gze'll Ci) kc, >-I Q h c'5?) KIL0 )( f) E-I < l'-d Dg0 01-D MI- i--1 r0e-ir.t.1 Ma>b I-D

15 AJOP VM1 6 -NOV rn -x 00 -x : -x -I( -x x (\i.1, Le) o Lo CV c0 l0 l0 co Le) c i Le) Ln.r. Le) Nl co a) en r() 1-q r- Le) i-i r-- c\i Le) i-i 1 N en c\> I Cr) Cr) ev") ' K ( K9( c -K * 0.3< -1C - : -)C c * * * * c < ( D rs Ln Le> r-- N r- Le) r-,:r l0 0.r. k.0 Cr) CO N NI k0 ct, ct, U5 en 0) (r) -1 o c5),i,, I, en [-- r- sr 1 r-i r-i cts en,zr, I Ln r--1 ko,--1 ko en,-i CV i- I 0\0 -I< c c -I.1, -.: 1 Cn Ln.t.i I r--1 * * -I< -K -I< -I< en Le) 0), I< -1< -I< Lo en c-,1 Le> c -K ( Lo Le) ::r r- C CV Le>.,:r 1 1 IC -1C -IC -1( -I< -K < c * * < -I< -I< c -/C -K -Ic c * O 0 00 C Nl CO k.0 l0 CO CV r- Ni.r. 00 (Y) (Y) h } I CV (Y) 1.-I.--I CV C-.1 (V I CV I szli -I CV --I..--1 I Cr) CV r- i i i i i -1( ril f:1 01 CO CO N0 r-i co Ln o Le) en r- ('.3 (" en e) L ie.>,,:r. zr. 010 C O 0 0 TI cr. Cssl 0 II) CO C `,1 0 L.C) Cr) t cr k.0 r-i zr. (N k0 LO r- -...,-1 en Ln co e a.3) co r- a'.0 co.i.:t. -i Lo c> r- Le) en. 1.r. en, r, -zr, en,zr..1., cn en r, en u->.,:r.r. t Ln.zr,.1.,.r zt. Pi ei) r (e) LO Cy)0 LO cs r- co co 01 cr' Cr) 01 szt. N1 NI NI I1 k.0 CY1 LO 0 i2l r- t Le) en Ln Lo.1. c\i Le) Le) Le) Ln Ln CV ( 1 NI C 1 --I CV 1- i- 17 C\1 ("V C\1 N1 C\1 N1 Nl N/ N1 N1 N/ N/ N1 Nl N1 Nl N/ N1 N1 N1 N1 N1 NI _3: I III >-1 i-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 ::t. 01 (51 -i i-i I Z ('-(1) II CO CS) E-I r-i ce),j, :iz 0 c> Z r-1 '.0 r-1 Nl '1' k0 (V Cn 0 C C-- CV st. C51 CV CO ril ril Z 01 NI CV,t,, ti C CO Ln r gc r Z ;t.,zr..1,.r,.zr. CV CV :I= :0 0E- t: c,\ir. (' CV CV CV CV CV 0-1 0E- t: c,\i r. (' CV CV CV CV CV Ei E-I rzl rzl r= M x ) oo i- rn en I-) P-i er) Fi Z Z ixg czi 1-) 1- Z (0 i< x ic = 0 0 en P:1 z; 12 E-i C-1 i:1 P P 1-3 Z P:i (1) 0') en P:1 z; 12 E-i C--1 i:1 P P 1-3 Z P:i (1)0')

16 AJOPVM1 6-NOV (r) 0 01 Cl 0 Cn sr k.c. (\ 0) ko cs) N rz: 0 r- r- 0) c0 c0 od CO r- 0) r- 00, r- 000 r Ln CD CD CD 0 CD CD ', CD CD r- cr N r- cn od LI-) co r- CD CD N k cs) rli,zr si, 01 szr, t, m,zr en ol (r) ol ni C).zil r-i m r-1 (') SP 0..) sr Cr) Sr C) CD 0 0 CD CD 0 cd cd 0 G.1 (Ii >- : () C> Cr) L.0 0 r- L-- Lo r- C51 Ln NON c5) en 0 c0 r-i 0) C) 0) 01 CO r--1 Sr 0 01 co t- (/) Cr) Cr) r- co c0 N szt, N c0 0 in cp Ln CD Ln 0 0 CD 0 0 c0 c LI) C V) Crl L() sr 0 0 C\1 Cr) C \-1 CO ( \ C 1-3 LC) (D C ( N CO 01 (5'1 sr C-- lt) LO0 CX) 0 Cr 0 01 CO r- Cr) en N en (-) en en en en zr en en en r--1 C' r r I-1 l-1 L,C) cr L.0 srlo LC) le) Ln Ln N r-9 C \I < -k -k -1( : -K -1< -1( ( - : i- -K -1( -1< (f) C:, N 11-) Sri (Y) LO 01 0 Cr) N LO LC) CO LC) 1.0 C \I N en C> p C51 CO r--1 C5) CO 0 01 CO 0 C> CD r-1 S-1 T-1 r-1 rii N (\1 LC) t-1 CO C 1 (Y1 CO 0 LC) r- r- N c0 N r- Ln L.0 en 0'1 N Cc) Ln 0 C' 0) 0 CO 01 LO CO sr Cr) (Y) Ln r- Lo NCD co zr, In in 1 (- r) CY),z1" 01 en Ln 1szr C51 C) 0) C) CO LO C 1 Lr) C 0 LO Ln Ln Ln CD L0 (N - (" N rr) er) : : X -k rn CD CS) N c0 k.o Ln,zr 0 r- co,!.. LO Le) 01 0 C \ 1 LC) ": ) CO 0 01 CO 0 0) 0) C) Crt CO 0) 0) CO Cn 0 r-1 C't1 0) r- c'. EI T---I r-1 r-.3 r-1,--1 l F: In k.0,--i LO cr r, cn in co en en zr. r- co LI-) Ln cd co c0, r, 0 en 0 01 N k.0 cn N N 0,-i ct. r- en r- N Ln r- r-- EI 0 cv ir) r---,--1 r, C,- cv r- c0 0 01,:n ki) r-1('1 CO in (I) cs cr. c5l kr) ril >,zr cti 01 u1. 1 cl, 11 cr ctl 01 Pi LI-) LI-) cli,zil 11") ct. cr CV CJ). 0 c0 01 LO c0 01 r-1 LO 01 CO u1 01 u1 01 szt., t. CV cti,:t, cl, C' CD Le) N,--1 F: El P., Ei cn cn r I-1 r-i 17 I F r cr :D C) Z i-,--i Lo r-i cv.1.. Lo cv rx1 CD r- r- r- N cr CY) CV op Z cn N N. g:ri r- r- 03 r- LI-) Cg SP SM,z1' 'I' 0 EI 1: sr C \I(NCVC 1(\.1CN Or--1 :t gg E-I 0 Nl gg gg 0 CO 1- cn rn C) h") Ei cn ZZt=1 1-3 i- Z (I) F- t3 K g: Nl 5g 1-D 11, gg D 0 ) D C) 1-3 i'd 1-3 I-) h) 0 i- i-1 E-I1- (II C 1-3 III (f) cf)

17 AJOPVM1 6 -NOV K -K -K ( 0 r-- (r) Nj CO C5) 0) CV L.C.) r \I 01 Cr) C11 0 C-- 01 r-- CV CV 0 CV C) (5) 00 C) 01 0) ) 0") C5) 0) C) C) C51 0) r-i r-i T I 61 Cr) N 01 L0 Cr' 0 0 c- LO CO LO CO CO cr Ln Ln co cn cg Ln cv cr cl, Ln c) i-i,-i cn oi co cn oi r- co c) oi r- cr> (N k-c) cr Lo 59 C--- C11 Ui r-i r- Ln (N co r- c> r- Lo (X) C--- Cr) C-- CO cr' Cr' Cr) Cr' cr cr II) C11 Cr) Cr) cr cr, c*-) cr Ln cr cr cr ui cr cr, cr C11 > lo i Cr ,0 L..0 kg) 5,0 5, L9-3.: -K 1-- -K -K ( 0/ CD C5) 01 0/ 0 CV Cr CO V) 0) Ui cr 00 Ui 5,0 0 <0 CV OD CD C51 (0 CD r-9 0 CO 01 0 OD OD CD CO 1--1 r--i 1-9 Cr) 61 -",, Lf) '1" / CV C-- CP L.--. CO 0 Ui Ui r- cn v3 cr v3 cr cp cp Lo ui o'l 0 (\1 P") 00 r- VD CV VD 01 CO C11 r- Cr CD Ui P1 N cf' (--- N <0 01 LA-) ol oo c..],zr (...] C51 5.) 00 cr, 1--1 <0 C1.1 r-,-9 co r- r- 01 0/ VD Ul Cr cr Cr) LO cr' cr' cr' cr' Cr) cr' Ln en oi cr Ln cr cr cr cr cr cr m 1- pg CO OD CO CO CO 0/ cp P1 CV CV 00 CO CO CO 0 CO CO CV -K ( ( -K -K << 1- < -K -K -K ( -K -K - : -K -K -K -K 0/ CD CO CD 0) Ui Ui Ui CO OD 00 CD 0/ 0) OD 01 Ui 0/ cp CV CD C sz: r--i r r-1 C11 1 r-i Ui OD ON) VD Ui 00 r--- 0/ OD C--- r- cn cp cp 59 P/ CO cn eg r- ui oi op oi r- cn r- co oi ui cv r-i cp r- k.o c.1 cn (11 V) (...o cs, (' (V) '1' 00 C) Ui CV r- oi cp C5) (1) C--- CO <0 0) 01 0/ CM cr cp 0/ 0/ Cr 0/ 0/ cr' 0/ cp cp 01 0/ 0/ > CO CO CO CO 00 CO CO VD 5.0 r- Ui cti OD OD 0 0 CO CV CV ( ->: -K -K < <9< 9(9< -K -K 1- -K -K -K 9(< ( -K -K (r) 0 01 r- cn oi oi cr r-i ui u-) r- oz) cr cv c) c) o-.1 co c) oi cn,--1 c) co co oi co co iz r ) -,..., CO II) CD r-i C) 61 cr' rl r-i r C) C) ) 0 CO Cr) cr, 5.0 C'9 0 C51 U)LI) ui Ln r- v3 cr r-i cr 01 V) 01 0) LD 5.0 U1 C:) (11 C11 CO Cr) C` C)' (' \I cr,,zp cp Lf),rzt, cr, Lf) Lf) I-, cr.1" cl, r, Cv) cl, 1- cn oi 01 CO CO r-,-i c) c) c) c) c) c),-1 c) c> +: -3< -x -x 9<< gri i- 9 9< 9( 9( -K Cn 0 CO (' (Y) Cr' Is-- fr) ) 0 61 r CO CO r-i 0 E-i crn ---..,-1 r i CO ' rl C) (Y) CO CD r"- ess] CO Ln LO CD CD Q C) C) C) C) C) C) (=> PT1 0) 0 0 0/ 0),l, cr,zi, N r-1 r- cv oi cr),-- Ln cr) Lr) Lii cv (' (0 cs o,--1 cr c) k.c> i cr cr cr) cr cl, cp cr Ii) zt, ct,, t, '1, cr) 1-- i-- C> Csl C> C> 0 0 0,-- 0 C> C> C> r-1 f --1 > cr, 61 E- 1- CD Cn PA I I Ct' : g 0 59 CV cr <0 CV F-1.1 c) r- r- r- cv cr cn CV OD r.1 Ei Z 0) c..) CV '1' cp C--- r- 00 r- ui > E-i gg Z Ei 12 (;), (.?-, 1 cr cr CP 'cr Cr C11 CV E-i 1-1 > C) Ei cv cv cv c.] cv CD :: Ei gg Ei D C) gg gg C) OD >0 I-D u) Ei Ol Z Z gg gg 0 I-D 1- Z cf) gg gg gg gg gg p gg gg gg gg I-D gg 0 0 I-D I-D I-D b I-D 0 > u) M 1 [2 E-.30 i- f21.1 P P I-D 1 Ol Ol M (0 (1)

18 AJOPVM1 6-NOV K ( -)( 1- -k << << 9<< Cn 0. r- zr r-9 C' N r---,---1 r-1 Ln cs).r. cr) cs (0 N LO N 't. Cr. 0-1 Cr) CO t CO CO 01 C) 0 0 C> P 0 C 1 t FT-1 l-f) N I' 0 T---1 CO N 0 CO h Ln 0 r- cv o cn cv co rn cv 0 co Lo,--1 LD :n N co r- cv o 0) Lo 00 cp r- en cs) oi o) I-I 0) co Ln k..o r--,-, t,,-1,--1 o,-1 r-- k.o i-i k0 szti ("v") LO CO CO en 0 10 N CV st. rn Ln r, r, 10 10,:zr, rn. ti 't1 cc). t+ Ln,zri cr,, r, 10 10,:zi, :0, i-, r- en,-1 r- cn vp (5) co 1--1 co co (3-1 Ln co oo co Ln cv.:3) Ln N cv,-1 N 1.-1 N t---1 CV N r--1 9(< ( 9<9< -k El i- -K 9<9< ( r.1 Cn C> CO LI) kr> r - k.0k.0 LI') CN 01 r--i 01 (X> Lr) r- Ln co cv r- Ln cn o rx1 0 cri co r--1 C) cyl 0N co 0,--1 o 0 0,--1 (YN cs) 0 0,--1, r-i r-1 F: r ("N Le) c I Li) Ln r(,---1 r- en.zr, cv r- 0 La o.) Le) N 0 0 L.r) l.0 lo ',. C s1 1 N (Y) CO LO cr N cl, (Y) N N (.9 0-) C'") ct" 0 cr. CO , Le) o,-1 en co r- u-) k.0 k.o oo ø (0 0. r. co -zr, (0 10 c7) N ril en -zti!, en.r., t, en en ef) en en.r. Ln r..r.,zr. sr,. r. (0 v tr) :0 > i-..0 N cn <' (0 cn en co (0 r- co ' r, cs).r.,:r, -zr, 01,:r szi,, i c0 cri cf) cr N er) c/1 er) Cr. Cr) (Y) Cf) Cr) r--1 p-- Z Pi d-. EI z II 1-1 N (0 :0 61 > > 0 Z i-,-1 Le),-1 cf. l0 C 1 C C> N N N N l'. 01 N C.T.1 EI CO Z 01 N N z 1 d" h N (0N in E-I it Nl Z E-i.zr,.r1 cr c r, t, N N 0 r c (.; NNNNN :1 C:) iz Ei 0 < i< 0 co ci) Z Z r= r< 0 1-D }- Z cn 0 0 b b I-) I-) I Cf) I:121 Z 1-"D 0 () i- Q (2 tz 1-3 (3=1 (1)(I).,5

19 AJOPVM1 6-NOV-9 20 Cr) 0 ( 0/ 0/ U1 r l0 --r- ct r-- LO CN u1 00 CD 0/ 01 C\1 0/ ev 01 r-- r-1.71 r- 0/ 1 ri cr r-1 0/ C\1 C\ / C r-11 I I 1 III r-1 ( * 9( * ( < * 0 * * * ( * ( < ( * * < * ( * 9( * * * * * * * * * ( * g D C\1 0 r-- r-- OD 01 U1 0) r r9 ev r-1 C\1 r- co k.0, t1 u.-, r- cr rn N cri 1- r- in,---1 I Nl () Cr, r, 01 Nl ra r C\1 C\1 C\1 C\1 1 ' C.11 ill I I I I I I I I * ( * * * < ( * * ( < < ( 3( * ( ( ( cni: CO C\I CS) Cs..) l0 er r- Lo rn rn r-i cv CD r-1 CD 0 C\1 U1 r-, N I-- e e il gl 01 C\/ 1 I I I I I > r-1 * -3< ( ( * * * ( ( < < ( < ( < 9<< < ( * * PLI CD OD N oo r- m r-1 C\1 et' OD C\1 111 cr r-i r-i en co r- N Lo N cs) r-1 r C\1 1 r-1 Cs1 1 1 r-1 1 r < ( ( 9< ( ( * * * ( < < * * ( 0.1 CD * * * ( * I< < < I< L.c.) cr u.-.) r- vp en (D, cp 11) 0.1 (1) CD LO 0/ r-1 N C\1 r-1 C\ i szvl I I I cr) (1) -x -x < * * < * ( < Z 1< * ( * ( * ( * F-1 (3 < X I< ( * -I< < * ( E N in N co'n Le) P1 CD CD k1d CN r- 1 r-1 r-1 r-1 r-1 1- r Q.I Z Prl I < 1< * < D ( ( ( < << -3< * ( * ( < * * 111 CsNI,z11 r 01 r-1 (\1(N C\1 eri I D 1, I I I tz r-1 1- P ( * ( * * 9<< ( 9<1< ( ( ( ( * * ( * * * * * * < ( < ( cn r-1 r- r-1 0/ 0/ 11/ 6l r-- CO 0/ 0 0/ 01 eti (\1 1 C\1 er C\1 r-1 0/ I I 1 I I I 1 < ( * ( ( 9< * ( * * ( * * * l< ( I< < * ( * < * 9< ( * * < 9< ( * * * ( ( CN 0/ OD U1 Lo cr Lo Lo k CD CN r-1 r-i r-1 r-1 ( ( ( * < -x -I< * * * < * * < * ( * * ( ( * ( N (\I C\1 r r-1 (0(0 0\1 01 U1 11/ 0 CD I * * * * < < * (.. : C) * ( * ( (< < ( ( < ( 9< ( E dp c0 cs, l0 en cr 111 co vo 00 ep V) Lo r- Lo,:r en cn r-i (' Le) cr on rn Fl f: 1 r-1 r-1 I Z )-- E, 5 * ( ( ( ( * * 9< * < ( Pil <9< * <1< ( < * ( ( ( * I< * ( ( * * * ( ( ( * ( i- (1) 0 r- Li') oo,..0 CD OD r" CO LO Cr) V) cl, (N1 OD CO 61 CO 03 r-1 r\1 OD er T-1 01 OD t"-- 01 CD LI-) l5d 00 CN CO,71 CD CDCS r-1 E-I 1=1 Nl C9 P*1 Pg cr, r r-1 (--- (---- OD OD r-1 r-1 C(' 01 r-1 U1 11/ cri et' C) 0 CO CO 01 N r- cr r- oo cr rn '.0 (0 CO LO r 0 CD 0 ep C LO LO r- N Ei -... oo N Lo oo r-1 C\1 0/ l0 0 CN u1 CD l0 u1 U1 k1d 0 r-- r-1 11/ 01 0 cr cr cn cr.7, 't, ' 1 't1.71 (1.) ',7, '7, (r) Cr LI-) Cr, 1 cr, Le) cr cr, cr cy E cn M Nl cn J- CD 0-1 r- cr CD LO 61 k0 CO OD CO Cr (0 (-0 cr (N C' C\1 cr, LO 0/ LO CD 1: cr cr c/1 cr N (0 (0 (0 (0 rn N C\1 C\1 ('1- C\ r D N N N N N Nl N N N N N N N N N N Nl Nl N N N Nl N I 1 > r-1 r r--1 r r-1 r-1 r r-1 r-1-1 r > > Cr 01 E 0-) E r I Z ( (.1) II CO is m cr :Ez 0 CD Z r-1 LO N ' 1 k.0 N m CD r- r- r- N cr cs-, (-Nl co Pil Z CN r.,1 C\1 cr,71 r- r- OD C"- 11 r N1 f': Z cr cr cr cr cr N N E-'>-1 0 E- P.. (1 (. Cs.] C\1 C\I C',I es.1 Ol CD,- :g E iz EA D 0 D C.9 Nl f: C) oo >:C) hp g: m E 1 Z Z EI o< P:1 I-D 1- Z (J) i= g g g i= P Nl A tz hp ril w i< P rog D C) D D I-D I-D I-D I-D 0 > i-- Ei PQ fx cn r: a a C P 1-D 1 Z P:

20 AJOPVM1 6-NOV EI 0) 0 cn1 cr cr r- r- o cr en r- o O O o cocy CD OD CD CD CD CD \ C) r- cr ui ui ol r-ö CD cp o cv (.D CD V) <0 01 Pu cr sr cr cr cr cr ui (0p cr (0 (0 C) 1.-1 rl CD r-1 CD CD CD CD CD 000 Pu -K -K C1 CD CD U1 V1 ri Lo on o cv r- cr 01 OD <0 w cy) ui op Lo cv 0) CD 01 N CO CO CO 00 N 01 N od r- 0) r-i ui r- ui cp 1->1 r-i r-i gc f C 01 Ol et. 01 et. CO 00 k.0 CO r- 00 cr. 10 CD CD U1 CD 11 0 U1 0 CD 000 D " N ev ei' CO U / 01 U1 ui cr o CD N,01 N CO N N I-) cd. 0) 0) co (\I r- <0 cr 01 <0 <0 ev ev CD r- Lo G.1 (0 (0 N on en on en en on en (0 (0 c.i on cr en en on en r-i (.1 r- I-. I-- 1.ri cr ui cr ui ui ui on ui ui cr cr c, c,i r-i cv Nl cv r-1 N Pu -K -K 9<9< <9< -K -K ' 9(< 9<9< -k -K -K 9<< -K -K -K -K -K C -K -K (f) 0 <0 Ln c) Lr) ui N N 01 N 01 <0 01 r-- 0-i '1" r-i 0 CO r- o co co 0) o co co ci) co N C51 01 CO r-1 r-1, Cr) r-- c) Ln csj 0) CO N 01 Le) 0) aro cs) co Ln r"'-- r--- cn,-i Cr > `... 0/ r- 0) on Lo o),--1 L0 '..O. r r / r-1 01 U1 0/ 01 F..9 0 (0 N 0 N N eti CO N 01 <C) 0 N 01 en ui r- Lo c\i ui e\i o en en Lri gt' (0 10 cr cr cr cr cr en cr cr cn cil Lri cr cr cr sr i-. CO OD OD OD CO U1 CD 01 N 0 CO <0 CD 10 U1 U1 CD ev 10 N r- 0 N ('9 ('9 N NNI---INN ('1 ('9 r-1 r-1 r-1 - -K -K -k 9<9< 9( -K -K <9< -1< EI -k -K 9( -K ( -K f71 CO 0 N 10 CO 1.11 h- CO CO N CO 0 N N 01 CO i---1 CV CV r-- r" r- 0) co co co co co C CO N (30 <0, (N 01 ui e i ui N 0 V1 en N en en cri co in ui o co <0 h Cr C \ 1 et' r- en r- c \I Lri N r- 0,-ILO co 01 U1' 1.11 r- N 0 CO (-V 0.1 N CO if) 0 01 er 01 k.0..1 Lf) '1" (0 10 cr cp sr cr cr ep ei'. er en Lri ui cr cr in cr cr c.] cn I.. cr cp cs,) CP1 cp ri 0") 00 r-1 CO CD OD CD er N cr cr cr cv o ui cv r r-1 r-1 r--1 Z gr : gc 0 Z r-1 <0 r-1 N ev <0 N 0 N N 0,1 g N CX) r Z 01 0,1 N,r,,:m r-- r-- cx) r-- Li) >EI exl ril F= z E-i s N C) f= cr c9 cv Nl cv cv -cv n1 0 :g i-- i C)N1 c= KC C) CO Cr) 01 cn Ei Z Z Z E gg (21 I-) Z cn CI1 gc ID.,. po: ri r.. P gg D C) D D C) I-) 1--) I-) I-D I-D0 ' ' a a P en 1:D i- Pu P P frd Dl 1 1 Dl PD ui en

21 AJOPVM1 6-NOV K ->: -K -K -K cr) cj C5 Le) cr L.0 0 N 0 cs) cn T--1 cr, 0 CO r- 0) co 0) 0) r- C5) c ) 01 0) 0) co 0) 0) 0) co c5) C51 r- 0) LO cr 0) 0 C) N 1/.0 c CO cr, 1-0 co cs,c r Nj L.r) CD Lfl r c i O 0) en r- co 0 en r- roc.i 1/0 cr, 1 /0 e,1 LO 01 CO LO N r- r L0Cr-CD r- LO CO C.'") N 00 Lr) cr, 0') cr, cr, cri es\i en cr er) cr Cl..1 L.0 LO LO L.0 LO 1/0 r-i r-1 ec)rd DQ : -K : ( < -K ( U) CD r- 00 CD ui oi r- e\] e\1 oi ui 1/0 oi co 1/.0 CD c0 Oi e\i CDCCNCDcY r- c CDCCCOCD ccccd 00 0) r- (f) 01 Cr) 0 C.'") cr, r- 00 C) N ON 1/0 cr 1/0 cri 0 0 (.0 Li-) Lo en oc) r- 1 /0 en c0 CD in r- r- r- kr, Cr) CO CV (.\ LC) L.0 CO '71 1 /.0 e I r- oc) r- r- rr) LC) cr 1 /.sd cre crl 1 en cr Le) en cr Le") sr `71 cp cp oi (21 00 CO c0 c0 CO CO CO cr en c I c0 00 c0 c0 00 c0 C> CO CO e\1 ( -K -K -K -K -K -K ( i- : ( -K -3(< < < ( U) 0 r- r- ui ui 0 C\I ui r- r- 0) e\1 00 r- (1(0 oi 00 cr 0 0) c ) 0) 0) 00 0) 00 CN 0) 0) 0 0 0) cd CD F:Z 9 CV 1 01 \ t--1 In CO CV 1/0 cr Le) 00 r- en CO N r- 0) 0 0 k.c> 01 OD Cl C.9 01 LI') 01 CO 01 r- r- N 00 C'''') 1.11 CV C:) r - LO (V 1-9 C) 01 (V Cr) 7, CO Lr) cs) en N r- en c) cs,--, CV N CO kr, cp 01 0'1 CP 01 (0(0 cp (0(0 cp (0 (0 sr (0 (31,.:1, en (,'-) rn i-- oo co co co co oo co co Lo La r- Lr) i, co c) 00 CO CO 0 C) CO CV (V ( -K -K ( -K -K ( ( -K 9<9<9<9<< ( -1( -K -K -K -K -1( -K -K ( ( ( CD CD Lc) Le, co (3) en 1/.$) 10 Lo Le) r- Ls) CD oo r- C5) co co c0 co r- r- CO r- r- r- r- 01 0) -., cp 1 /0 r- en 00 r- cd 0) e.1 c0 CD CD CDCDCDCDCD CD CD CD 0) 0 cs) oo k.o cv CD LO cd cr ui c\] cp cr 10 cv (OLO 1.0 0) 0) C\1 r- cv e\] 0) ui cr ui cr cp cp cr cr cr cr cp cr oi CP 1:1 CO CO 00 CO CO CO CO CO CO CO CO OD r-i C> C) C) 0 0 C) -K -K -k N1 -K -K ( ( -1C -1< ( -K -1< rzl 1- -K -K ( -K -K < -K -K () 0 cr, en Le) r- c0 en c5) cp Ln cs,i rn 1 /o 0 o co r- 0) co co 0) c0 co co 0) c0 r- C) PI CS1',.. l0 01 CD Ul l0 01 C) CD CV OD Ul CD C) CD C) CD CD CD 0 0 CD 00 r- 0") 7. 7" LO N CV CO Cn,--1 oo 0.7 tr) 1 /.0 Cs.] ('10 0) cd 7, CD LO 1--1 cp cp pi cr cr cr cp ui cr cr cr cr en > X) r CDrrr9 CDCD rr CD CDCDr CDCD cd CD CD CD CD CD CD CD r--1 BASTIAN CD Le) LO CD r- r- r- cv cp 0 ) OD 0) c..] cp cr r- r- 0D r- ui csj cr cr cr cr cr cr e c\i 1- C) P cr e\i eq e\1 e\i 01 cd K E D C) D CD r=1 F= Fz C) co Ei P F_z[g hp (1) gc P r] Nl i< 15 D () ) () hd hp 1-"D hd P I)0 Q Pu P P hd P1 PC1 m m

22 AJOPVM1 6-NOV /. -k 0 r- co r-1 C -k ->< -k -K -k -K 9<9( 9< 01 CY) (Y) LC) r-i CO al 0 CO CO 00 r--1 (V C-- 5,0 CO C> > 0 r--i l0 CO r-1 Y, C:) 01 u-) u") ir) rr) :0 VD LO U1 LO U1 LO CO CD 0/ PI r-1 r9 r-1 L.r) c\i L.$) (51 r-1 CO 01 co r- o-) en 01 0) C) C51 C51 01 (r) C 1 C) 0 CO 0 0 cr cr' Cr) CD 0/ N op co 0/ CD,zr szt C\I 00 C51 01 C5) 01 CD 01 U1 00 CO Nl 01 11) N r-1 rl -1( : -k ( -IC -I< ( ( 9(9< ( -I( c.3<. i-1 9< -k -K C c C -3( < ( r (I) CD 111 szp rs 01 0/ N CD C3 00 V) (Y) VO N 03 E 0 00 rs 1co OD CO OD Ol CO r- (3) 0 Ol CO <0 0) CO 'r-1,--1 0 rrl N 01 N 111 N r- op,-1 N rs 01 l r- CD C3 111 VO LO V3 N 01 r- co r- cr Lo cs) r- OD 'T' C) 0 'zr CO 'F' 0/ 11 >1 CD r--,-1 Lo Lo c.:::.,- no ON Cs.1 OD LI") cr. 0 az/. 0')00 LI) ON C.,],--I Z 'f' sr m sr sr sr sr sr m m sr m m sr (J) sr sr sr sr sr m sr sr u) :C3 F-1 >1 c-1 i m r\1 m sr r-1 m CO OD cr 0.1 cr 01 cr cr cr 01 cr cti CNI 0/ rl oi N CNI N N C's/ r-9 1- iz i9 > EI cr 01 r C5) Z I >I r- co :0 0) > Z r-1 V) r-1 CNI Cr l0 Css] C) r- r- r- Nl sr o) cv co N1 Z cs) c\i N Cr CP C-- rs <0r- 111 > Frl N1 f: Z N.I.J..,r..sr. 'r 'Zr cr N N E-I F-1 >3- i-i C) E-I 0 sr cv rg cv cv cv ev C3 r-1 :rx f-- 3 C) D CD fll gc fz 00D en en >0 h) U) E-I 01 Z.Z E- m< (=1 h) i-1 Z 03 F= g g g g:c 0 rzl 1'D f: r 0 m< C) 3 D C) h) h) I-D 1-3 h) P'm (z) 1.- a 0' 0 h) ( en u) cr

23 AJOPVM23-NOV- 9 POIKKEAMAT MITTARIN TULOKSISTA 2 Z :C) 1- Nl : 17, : : > < -x ( -3-1( C) CD 00 VD U/ VD r- oo Ln co CN N (1/ r- r- cs),--1 r-i cr cy Lr) N CD r-i r-1 00 CD P1 01 r- r-i m Z +-I 1 r-1 m r-i.-,, i-- 1- P > -1 < (9(9< < (<< -1( < ( -1( -)< ( -1 -) <9< < ( ( ( I< ( -1( ( ( -/c I< -) -1< ( -1< < -)< -1( -1( ( -1( -9< -1 -K -1( -1( -1 c ( -)( 9<9<9< > cr C- r-i r-i 01 CD VD m r- cy cy Ln cy CT 0/ N U1 ONOC) r ow i 1 I I 1,-i c\) I r- ri 1 1 III III III I -K -K c -K - -K -K -I< --K -I< < -K ( -K -l< -1 <9< -/< -/t -I< ( -1( -1-1< -I< -l< -i< ( ( ( ( -)< -)< -K -9<< -1 I21 CD (.0 (Z) 0/ r-i / N 61 r-i U/ N Ul VD (.0 r-i r-1 r-i r-1 01 r-i CD CD CO r--- (11 U1 I- CD 1 > ( N N 1 r-i 01 N I r- cr cy 1 cy (N r cy cy cy cy m N 1 N N VD I < < ( -K ( -K ( -K I< (9< ( -K ( ( -1( r2 -K -1( ( -I( ( ( -K ( ( -K ( 1--i (0r9 VD cr N CN r-1 ct r- k.o (.00 m N r N kja, r- Ln,-.1 (' 10 r- cy oo E-i C.D r-, i N N Lo N co oo o'n m OD r-i r- r-i VD 1 N I CD cr 0) 1-9,--i cr Lo GQ D ( ( -k ( ( c -K ( Z ( -K ( ( -K -3<9< ( ( -K ( U 9< -x -x ( ( -x ( -x ( ( ( -I( c -K -K -K ( ( ( r- r- cs) ro cp r- N OD LID N 11 CD CN CD In N CD N U1 (.0 r-.3., Llo CN CN CN ct r--i 1 1 r-1 1 r--i r--9 r-i 1- N r r r---i N 1 N N N 1 r(0 N I II -II III -k -K -1( 9( ( -/< -K 9<<<(< -K -K < -1( ( -I< -1( ( -)C ( ( ( ( -K -1( -1< < -1 ( -I< < -/c ( -I< (I) F9 0 CD (:).) r- C\11 C) 0/ 61 (.0 CO CD r-1 (=> Cr N ( CD c\i Lr) co ks) 1 r 00 r-1 1- r r-1 r--1 -I< ( -K O\0 ( ( ( c ( < ( /< CD CO P1 CD U1 r- in CP U1 CO 01 (11 CD CD r--1 sr cy Ln (00n (3) r- Lo.r..r. r- (.0 )- cr I N N r-9 r r r-i N 1 r9 r III ( 9< < -K -)< --K -K 9<9< < -K -K -I< -K (9< I- ( ( -k -k -K ( -K -)< ( ( ( CID CD cr CD (0( CV 0/ CD N Cr CD 11 r--1 CV C--- ct r- 10(0,--1 r- CD (- o) co r- CD CD CD CD 1- CD r- 0 ri r-i r9 r-i CD CD CD r r r-i r-i r-1 1- r-1 r r r r-1 r-i r-1 r----i 1- X C) Z U/ CD (010 CD CD (0 cp CD CD r- cs) r- r- i.0 CD N CN ct VD u-) VD Cr) kjd oo c N r- m r- oo oo L0L0CDCD ct 00 CO CN ct 111 r- cy CD U1 CD gg 9 r- oo (0 (0(N11010 oo on cv(' (0 ('Jo 10 Co cri r- sr cr oi sr or-) p,r v10 Lc) y,v,r Lio v v ilo I() LI-) uo Le) Ei i- cr CD ICD r CD 61 CN co ro Ln cr (..:, Lo kd r- co o Lo Lo Li-) Lr) m o r- r- > szr 12, m (...] an.cr Lo m esj m ol CD 10 N 01 U1 Cl OD ct CO CO 1- r- Ln,--i 1-01 N r- 0C' +-1,-I r--i > 3-9 I'D 1 cr sr cr cr m m ro ro m cr cy cr cr (0(Y) cr cy cr m cr (0 i' cr (0(0 m cr cr m N _:C) I o) i r-1 1- r-i r-i 1- r r-i r-i r-1 r r--9 r-1 if-> > i- 1- Ei Ei 2 > II.. -) CI).---, 1 cs, -) 0)E-..-.,-. 1 1,-1 -)... --, c> ---.k.) _i_i N N 1 o) 1 -) -) oo -) -) 1 1 r-- 0 (\i 0 -) 1 1 -),-J 1 1 N (-V 01 1 (N (N 1.i 1 C) - N cr cv sr cr,9 m N 01 () > N N1 1 N1 (2-1--) '-' ir) LO r-i 61 Fz 0 '---' "-' N "--' Cxl 1 Z 0) N CP CD (.0 s--1 CD 00 g rii rii Z 0') N 5 cs'n m LI-) (.0 CO U1 r- r- - C) w rl, c) Li-) Lo r- r- Le) oo O :0 FD gg Ei Z 3 E-, Z E-L Ei EI > Z 1- ow EI or) 01 Ei i- gg gg 1- Z 0") P gg gg i- Z r.12 ho Z o 0 w C) ol >-1 1-o Pg -1 C) P 0000 ho ho I-D I-D > 0> 1- gg gg gg > > > )- Z PL EI > > > PL PL I-D I-D I-D I-D Gr)

24 AJOPVM 8-DEC <. i- ( -K -5( (1) 0 N (V co Qp ev ev ev k.o k.o 01 ev c 0) cr,- N cr cy 0 r-i k,0 0.I r- E-..co,--1,--1 co oo r-,- co co co co,--1 CD r- cn o CD 00 Nl 00 r-i 1. r-i rd CD r-i r-i --I 1- --I rl ri 1--1 r-i r ,5, 5-1 -Li) Lo 01 m y ko CD 0 U1 oo cr cv CD U) 01 U7 ld ev / CD CD CD CD CD ev CD CD Pc] '.. CN kjd N 01 r- 01 0\1 01 CD CD 17 r--1 C-- 00 CN 1--I r- oo cv c) kffl rp. cx, 11 c\.] > 0 00 oi co r- cv co co (0 CD U) CD Li) r- cn ui,--1 cn oi r- CD co cy,k0 -cf 0 m,z1, ui oi oi cv r-i oi cr cr cr cr ko N or),cr m m Si' m cr cr y D E- i-l CD CD - ui cy cv,--1 CD CD l0 10 CD lo N 1-9 cr ui cy CD N r-i N (N CD CD CD 11 'I' r-i cp cv cv I - r-i N Cn C) (5 1 cr. CM r-- Lr) 0) r-- Lc) r-a CX) CO 01 (51 N Si' (:) r-1 r--- Lr) r-- ko 0) 0) Ei (:) (=5 C=D CZ) (:) C) r--i (:) C) 01 (:) (:) CDCDOICDCD.CDCDCDOICD (51 (:) C:) (5) r--i r-i r--i r-i r-i 1- r-1 1 rl r-i 1-1- r1 C) Lf) (:) r-- Lr) CD Lr) (,1 C:) N CO CD rs co C) CD CO C) (:) (:) CD C) C1) (:) (=> v) csi r-1 (:), CYN LC5 Lr) Lr) cr lc) r-i r-- CD Cr) r-l NIflN - N (:) r-1 P 0 r-- c:) r-- O CDCD r-1 CM N CO r-- CM 07 C C\I C:5 CY) r Lr) C51 cr 01 CX) CX) cr cr Lr) cm (O 5.0 "1' kr) cr Li-) cr cr cm Lr) ur) LC) CM Le/ LK) In CM LC) Le) Le) LC) LC) Lr) ur) n l() lk) cm c I 01 C)) Cssi Le) C (51 Lf) c\i 0) C\.1 r-1 (Y) 0) r-1 ev r-1 r--1 r-i r-i r-1 -K -K 1( < : -I( ( ( ( ( 1-. ( ( c ( ( ( ( < ( c. C/) (:) 01 k-i0 r-- 0) (:)5.0 c\i 0 r-- Lr) Lr) c Q r-- cf.) cx) cr 0) c J ur) c:5 lf) csj c() 01 cnj CD CD (:) C51 0 r-- (5) r-- L.f) 0 01 C) r-1 kfp (:), (5), a) 01 l..0 C:) CM r---1 r- 00 LC) CM r r-a r-i r-i r-i r-1 r-1 r-i r-i 5 1 f: U) '...0 r- r- cr N l0 07 (51 r-- r-- kr) cr co (X) kf) r-i CK) r-1 (,1 co (=> cr OC) 01 (x) (:) ur) (7) rs.. (X) Cr) r-- 11-) 0) cp C).1 CO Lr) (fp ri LO r-1 Le) CD Le) L.0 C\I 00 LC) 01 l() r-1 rs r- 61 C) 01 CO cm ui (:) r-- Lr) cx) r-- C5) N, rf C=5 r-- L() Le) ("\I ()I CO C).1 (`.1 U.) r-- CC) Lr) lf) C) CM U CM rzl (0(0 CM (0 01 C / C 1 C 1 C 1 01 (0 (0.7' C 1.7'.01 Cl Cr) C,1 cl' r-1.7".7' Cr) C,1 C`,1 cr cr cf, C)I I-I i-1 i =IX-- 0,1 CO CX) LC).7" 'ZI, U7 lo,r-1 CO (:) C5) Nl Lr) cr,,l, r-- co,s zr,,zr kf) cr CM 7.0 (1 r 1- r-i 1--I r r-i << : '-l< <9< 9<< 9<<. I<. - < I- -K -K : ( -K -K 1( -K -K ( -K -K ( -K -K -K -K 0) C) OD 01 r- Lo 'OD r- N crn ir) ) CD r-i l0 r-i o-n cr co.:y 0) cr CM ci" 01 0,1 CD 1--1 C) CD CD r- C, N CD r r CD N CD N r-i r 0\1 N N r-i 1- r-i 1--1 r-1 r I r-i 1--1 r I r--i I 1--1 r-i r-i r rq O kr) kr) Lr) cv) cr ur) (Y CD r '1 Lf) 01 I-- C\1 (O01 u-) r-1.5) (K) rr) k0 CM CX) rr) Lo,zr cr Lr) r-- Cs. 1 (r) CO r-1 Cr) r ) Cr) LC) 00 CM C..1 6) LC) c,q 01 C\I r-- CX) 01 CO C\I,zm,11 '.0N 0) 01 CO r-1 cm oi L() cy cy csi cx) (Yi Lr) (X) kf.) r-1 CX) Lr) C\I cr cr cr ur) cy, Lr) cr Lr) cm - cm cm Lr) Lr) Lr) cr cr Cr cr Lr) Lr) Lr) Le) Lf) ur) Lr) Lr) Lr) Lr) Lr) CK) C) C() C.\1 m r-- m ko cp 01 Le) L.I0 C) (=D (:) C) cr (:) cy) r-1 r-1 CP CM 01 ur) r-1 01 r-1 01 CM r-1 cv 1- r--1 r-1 : : : +: : 1( < : <. -x -)( ic : ( ( : -K -K ( -I< ( ( ( C17 CD N r-- U7 l0 1--I ON CD U7 01 ON 00 r.- (51 U7 U7 r- Nl I"- r-i 01 r- cv 0/ C\J LO 0/ 1- CD CD CD 01 r-i 01 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD (2) CD CD r-i CD CD CD r-i 1--I CD 1- r t r-i r-i r--i r «-r- 1- r 1--1 E- w I,---1 0) ui N co -1 r- 0., m cy OD 0/ CD 01 C, 00 LI1 CD ct CD 0/ C.,1 LO 01 LO 00 LO '.50 ct ( OD rs Cr rs C:) C\1 0) cr r- 01 (7 CO Cr 1-00 r- ui (Oli),-.1 OD Ln 61 (\I CS) 0 r- - cp cv r- 00 oo cn cv cv r k:d LI-) ko u) cn cv CD 0/ C\I r- 0) m el. 01 N N CD N 0. ell ev ev cr 01 L11 cr u1 cv c/1 c71 cr cr ui ui cr cr cv cy cll ui cv cr ui cv ui ui ui ui 1 i-1 oo oi, CD r- o) r-1 Lr) CD 01 U7 00 CN cr oi ui cv 01 o r- r-i cr o Lr) Lr) ev CD ko co E ei' I «- (0 CM cv ui,-- r-i 0/ r-i () cv «-r-,,---1 ( E- E- 1- E- E- fx i'l 1--1 FD cx, -ccldlø D 1- --, 1 cn -.) J cv -- I I cn --) -- CD ) ) N N 1-1 -) -.) 00 i i I I (N ::p N C) -) I I -) ----, -) -I I NN cn i-1 1 cv (v 1.) 1 C) cv cr cv cr, -,--ImN cow Nl N 1N o-) in (00ik.o,--10) oie-i I--I0,-- N Nl 1 Z 0 1,710 I-ICDC0 ---i E--1 PQ P t.1 0 Z 1 or)..._. Nl ev g 0, 01,..) LO OD U7 r- r- i--1 Nl C) rx] 1--1 G L.I C) ilik.or-r-- k.ommco Kg E-I Z P E-I Z &-I h-i E-I Ei 1. Z 1- Cli m,-.1 r-i,--1,--1 Ö ildi E-I'l r1) P 1--1 i gg '- Ol p 12 ph :o C) [.0 [--1 C) '2 C) C) C) C) C) -K PLI Ol cli o h) )

25 26 AJOPVM2 -NOV- 9 ( C -K << C -K F-1 C ( < C C ( -3<< (f) 0 01 N N 01 l k.0 Cr) cr CO 0 (0(0 CV en Li -) c) (-V k.0 k..0 cr 1.1-) if) Le-),3, Lo Ln 0 c, )-1 (5),c3) o (3) (r i-i 1-9 o,--) cs,-),-i cs) i-i,---) c) c) c) )-9 cn c> 1= r-1 r-i r r-1 r-1 r-1 CP D r-- c>") Lr) c) c>.1-, c> co 0-1 CT1 en LI-) Lr) co co c) cp Lr) r-1.:1, cn r-- m ob cv Lo Lo.r, r-1,-i 61 0 N 61 Le) C)-1 LID CD 0 0-) (.0 LI-) CO 1.1") C) N C) 0 CO Cr) r-i N 01 ( CO r- 0 LL1 CO cr r-i CO cv Le-) cs-.) L.o zi c) cri cv L.o o (010 cs) Nl cv cs-, k.e) 1.0 cs.n k..$) in en en -I r- Le) co en CP r, Le-) u") ii i.r> Lr) Lr) 10 Li-) Ln 10 Ln Le-) r, cr, Lr) Lr) Le-) Lr) Ln Le) Lo.:31 LI-) 31 0/ 0./ CO CP N N r-1 N (.0 (0(l 01 N CD CV r-- co r- r- r- r- co r- r- ( C < -/C C ( -K << -/C ( -K F-1 -K -)< < < ( C C -K -K ( -)< I< -K ( I< -K (1) CD er LO 00 oi r- ui cr r- r- VD N VD ) r-i o1 LI) r- oi (0(X) OD N c0 cr N cr c) t-1 t-1 0'1 0\1 0\1 CD 01 r-1 CN) r-1 s:p CD,-1,-1 r-i N r-i N N N F: t-1 f-1 r-1 y-1 r-1 r-1 r-1 q-1 r.-1 r--1 T-1 r,-) 01.. CD N 0-1 CY) r N r-1 Cn CD cr N CM CO OD U1 0 en 0 CD 01 0/ 111 cr (.0 en cr cr 0) 0 r- r- r- ui oi ui CD Cn 01 CD CD N CD N N cr oi Nl LO N1 CP CD 00 pi cn (' (0 0/ cr c) -1,--1 CD ev ev 01 0 Ol r- CD 0,1 C) Cr C,.] 61 k..0 cr ui oi c) N (.0 r-i (.0 01 cr LO c) CP U1 111 'F' 111 U1 'F' LI-) 11-).t' Lf) 111 LP) 1,0 LI-) CI, CV LI-1 LI-) LI) 10 LI") 1.1-) 11") LO LI-) LI-) LI-) Lr) LO i : LO 11/ LO C'N1 (0 ('0) CD 111 (0(0 111 OD CD 01 0 LO VD CO CO CO N LO CD r- r K ( C ( ( ( < ( < < C i--. ( < -K C C 9<< << ( ( C ( (1) CD CD ( (.0 10(0 CO r- CD r- r-i 111 OD U1 r-- U1 N N r- OD Cr. oi r- r-i CD r-i oi rn 0,1 61 CD 0N1 CD CD T-1 CNI CsJ CD 0 N N N t:: t---1 -r--1-1 T t--1 t-1 t--1 r---i r-1 C \I 01 "--... r- c) r- cn ui oi CD N r-- OD (.0 0/ cr 0 CD CD N OD CD 0 k.0 0) cd CD CD 00 CD CD 0 C) n 0 (0' cn oi, CD r- 0) 10 N ui r- ui oo cn (0 0) (0(0 cs m en N i cv r- (0C\1 CO 01 N 0/ sv c) 01 c.] ()) cn c0 ui 0i ui r- Lo CD 111 LID (.0 (.0 01 cr 0/ cr cr cr cr cr (0(0 cr cr cr cr cr 0/ 0/ 0/ cr ' (.0 cr cr pi cr ui cr en CP 0> CV 0-1 r- co k.c) Ui,:si c3-.) en en in CO 0 CP CP )-1 CD c) K ( C < < 9<< i- < C C -/C < ( 9<9< (f.) 0 0) 0 (V 0 N r- u-)co cs-n k.sz> kr) r-1 N CP CO (0(C) CD CD,-1 CD CD CD CD CD CD CD N CD CD CD 00 CD rz: r-1 r-1 r-i t-1,-1 r-1 cn -... ui c) CD U1 oo N ui c) Lo r- ui rn 003 Ol CD r-1 00 CD CD CD CO CD 0 CD 0/ CD CD kid r- r- oi c)-lo cr 0) o1 r- r- cp r- 0) cr N CD u 0) 0i 0) u cv, ) oo r- rn cn r- cr CD 0 Cn 1.-1 (V cp cp cp sr sr Ln LI-) L0 ui cr ui Cr LI") LI) Li") cr U1 cr cr Li-)ui > cy Lo ui Lo N ui Nci cn r-1 ui oi cn cn cr oi ui VD LO CD CD CD CD CD 0 r K < ( (.) i-- c -K -K ( (r) 0 U1 CO N N 0 r-i CD 0 C) 1-,-I r--1, t---1 N r- cn CD 0/ CD rz: CD 1 0/ u1 N U1 LO 0/ CD 0/ CD Cr U ,---1 CD 0/ cr ui en 01 0).k.0 (0r- CD cr c0 0") cr ui ui ui ui cr cr 111 ow CD en en cr VD -CD (0CD0) c l t-1 t-1 t-1 r-,-1 Cr k..0 es] r-- CD U1 C-- CD 0 CD r-i CD CD 0 r9 r (.0 CD cr r-i r-i CD CD 0 0 CD CD CD CD 10(0 111 C-- cr Nl r-i C) Le) cll 0/ r-i '11 C,J 11") CD U1 U U1 111 U1 r- 0 C> 0 CO LI) N CV 0 0 ( r N r EI 2 ' I-1 '-' EI II --, (1) J C'1 Ol -..r , C51.-)...-, i J CN N I I -1-)..--, )-) -I-) I I 1 D c'0-1-) ) _ 1 1 N N cs. CD i-- 1 cv ('1 1 _.) N cp CV cr cr t---1 P1 N CV (\1 1 C \I r -P Li-) 01 (31 VD r-i C- 6) - i i 0 g N '-' 1 Z 0/ N Cr 0 LO,-1 CD 1-1 co -'EI c rii ci_i Z (1) r.t.1 CV c,,, 111 (.0 CO 111 r- r- O-1 fcc F= N1 0 r ril LO r- r- Lo co CO CO i I-1 I z r Ei Z El EI E i- PI, Z i-- r)., Ei ui r-i i hp c > El i- F f: i_ z 0/.-1 ) c i--1 r:: f= 1- Z 1 0 fc c c p 1--) z C) C) -1 /--I I-) c) gg -i C) c 0000 I-) I-) h) I-) > O - cw > PLI (2 I-D I-D 1-7 I-D

26 AJOPVM2 -NOV ) cn cp 5-) cy en c) cn r-1 ril 1 27 "... CO C) C) (Y1 C) C) CO C) 0 C) 01 1.() C) C) C) C) r-1 C) C) >-I C) '1' LO CD CD 0.p (JD N (.0 CD 0 N CD CD (.0 r- cn co r- ol co r- 1.1-) r- cv Lo co cp Ui LO.1., (.0 :C) ' 0/ cv CD 01,:r, 01 en cr cr Pi Pi cr ct, ir) cr >-I i LO C) cr C\1 N r-1 -K Cl co cv 01 cv OD N (.0 CD CD CD CD CD N r-1 r-1 r-1 CDCDCDCD 0 0 cr ct, 0 0 Pi ir) c> T-1 r-1 r-1 -K : 9<9< (< 9<9< 3-9<9< (9< 9< ( Ui 0 r--i CD 0/ 01 U1 CO CO U1 CD (.0 01 U1 CP OD (.0 cr Lo Lo cv m m c. m cv Lo co Lo CD (.0 CD T-- r-i CD CO CD r--i CD CD r-1 CD CD N CD r-i CD r-1 00 F: r-1 r-1 r-1 r9 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 Nl Ol -- c) m CD CO CD.1, oo.0 CD r-1 N cn Lo cv k.0 r- cy cv m m 01 1.r) 1.0 cn cv.-1 0 CD 00 U1 01 CO r- r- LI-) 01 (0C"3 cn cv cv m cp cv.r cn in co r- Lo c) crl k.0 1 cp m (JD 11 N CD CO 0/ cn CD r- cv 01 r--- CO 01 :0. cp cp c 01 cr, et cv cp CP CP Ui CV CP (0(0 (010 CP cp cp cp Ui cp cv > 12 r-1 l CO N N Ui CD OD CO Ui r -- CD U1 U1 N CO / OD U1 LO,zy m cv r-1 r-1 r-1 N N N N N T---1 -K i- : cn CD,-.1,--1 N oo cn Lo o m N '.0 (0 cr CO LO LO CD cy r- ul CD Cl cr LO cr (0'9 (.0 LO CD CD CD 01 CD 01 r-1 CD r9 CD 0 CD CD CD CD r-1 CD CD CD CD CD CD CD r-1 CD r-i N 1( r--1 r-i r-i r--1 r--1 r-i r---i r-1 Ol cv r- cv r- co cv cp CD C--- N (.0 01 r---. CP r-i CD U1 CD cv r- cs.) N 01 N r- r-.9 CD Ii) 5.) cr.) CD 00 Nl N1 CD CD 10 (.0 r- cv r- Lo cp r--1 li) ( in LO cp N 00 cl" ol r- m cv m Lo (0, N 01 r-i 0/ (.0 (.0 01 r- cr) Lo cr.) oo Lo m 11 (-0 (N Lo r- :0.r, Lr) =/, II-) sy LI-) CP Ui cp 11 Ui U1 U1 cr CP CP U Ui U1 U1 LO 1010 (.0 LOLO -1 I- > P. cv CD CD N CD r- CD CD N LO cp r-i ' (.0 U1 U1 (- (0 01 cv cv m cv cv m cv r-1 N N r---i r-i -K 9<9< -.) -K X -K -K -K 1- -k 9( X -K -1< -K -K -K (1) 0 t (0 3-- C> r-- (0N cn szi, r- C'9 0) m r- '.0 (0 cp sy I---- N 0/ CD T-1 CD CD N CD N r-i r-i r--i CD r--1 CD r-1 2 (\I Nl N N N r9 N r--1 T-I r-1 ri r-i r-1 r-i r-i ri 10C'.) r- k..0 LO 0/ cp 00 N V/ r-1 cp CD N N cv,zy m cv r- r- cp m r- 0 Lo OD CO 00 (00" 0/ r-1 lo Ol 01 N C) N N ' 1 LO PT. r-i OD CO CD Ui 1.1 U1 U1 C) OD r" N N CV 01 U1 OD U1 0 ('-"g.r si-:(;), 1(--2 (i.:,: cel 1?-?. ;5-'1 r.t.1 :0 cr cr cr ui cr ui cr ui cr ui cr cr cr ui ui cr cr cr cr ui ui ui ui ui 11/ 1.0 U1 1-0 tr) 11-) 0 cy o-n ol 00 (.0 CD (.0 01 (JD 61 (.0 CO N CO (0 CO Ui CD (.0 r- r- (-0 r- r- r- r-i CO P -. m m c.1,--1 m,--1,-9,--1 m m m m CD N N N 01 m cv Z cn:g 1--i 1-- E- Z II > >-1 - i..-..,..., i (251 >-I N,...,-., CD..-...,-I ) 3 (\I ('9 -) J...,..., 03 i I C \ 1 0 -) I i ,, j 1 r- 1 N N 01-1 N CV 1 CO -1-: 1 0- N cr N cm cp 01 cv N1 N 1 Nl r _p... Lo cr) Ei pi Ol '.0 0', f,z 0 f= N - 1 ' 0(N cp C) Ei (.0 CD r-1 CO (D P. Pi z,og cf) - 1 Ol ) (.0 w CV 1--i OD U1 r- r gli C) -Cil Pu C) Z 1-) 1_1 Lo r- r- (..o OD CO OD 1 " c),) g. Z P EA Z E E- 1- pi, 1E.1 ' Z i- Pu Cn PC > Ei i-- g. i Z cn D P f': 3-- Z Z D rz P 12 P -9b Z D C) g C gc Fl F' Nl C) >-I 1-D 0 i- i-1 >-1 0 P D 1-D 1-D 1-D > Z PL EI EI > P. Pu h) 1-D 1-D 1-D 1 1 G1

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Maatalouden tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS 316 Jokioinen Tiedote N:o 15 1982. -JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Leila Urvas ISSN 357-9X TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K LA Postios Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 847872 Rautatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1953 Koe tusselostus 137 Kuva 1 SAMPO-PUIMAKONE malli 471 ) Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

Ultraäänikuvauksen käyttö pässien yksilöarvostelussa

Ultraäänikuvauksen käyttö pässien yksilöarvostelussa KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE NO 1 Ultraäänikuvauksen käyttö pässien yksilöarvostelussa Tapani Hellman, Matti Ojala ja Mikko Varo Kotieläinten jalostustieteen laitos Helsinki 1976 Julkaisijat: Kotieläinten

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden tulosten laskentaperusteet lir>, Maatalouden 100 tutkimuskeskus Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/86 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostusosasto Iki-timotei JOKIOINEN 1986 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 21/86 SAIJA RAVANTTI Iki-timotei Kasvinjalostusosasto

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 2.3.2011 Boreal / Satu Pura BOREALIN RUIS-, ÖLJY- JA PALKOKASVIEN LAJIKEUUTUUDET Syysruis Reetta BOR Evolo BOR (hybridi) Kevätrypsi

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Murskevilja tilaisuus Muhoksella 22.1.2013 Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Esityksen sisältö Lajikeominaisuudet murskeviljan tuotantoon Ohran lajikekokeet

Lisätiedot

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Timo Lötjönen MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi google haku: mtt ruukki Miksi palkokasveja tai valkuaiskasveja kannattaisi

Lisätiedot

Nurmikokeiden havaintoja 2013

Nurmikokeiden havaintoja 2013 Nurmikokeiden havaintoja 2013 Raija Suomela Raija Suomela Täydennyskylvöt 16.5.2013 Raija Suomela Uusia nurmikokeita Timotein, nurminadan ja puna-apilan viralliset lajikekokeet Naturcom -lajiketestaus

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN Pro ruis ry:n ruisillat 2016 Boreal RUKIIN JALOSTUSTAVOITTEET Satoisuuden parantaminen Viljeltävyyden parantaminen Korsiominaisuuksien parantaminen avainasemassa Talvenkestävyys

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 ELSI ETTALA ja ERKKI VIRTANEN Pohjois-Savon tutkimusasema Ayrshiren, friisiläisen ja suomenkarjan vertailu vasikka- ja hiehokaudella säilörehu vilja- ja heinä

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KYLVÖLANNOITTIMIEN RYHMÄKOETUS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KYLVÖLANNOITTIMIEN RYHMÄKOETUS VAKOLA RUKKILA 1 HELSIKI 1 9-5633133 VALTIO MAATAUSKOEIDE TUTKIMUSLAITOS FIISH RESEARCH ISTITUTE OF EGIEERIG I AGRICULTURE AD FORESTRY KOETUSSESTUS UMERO 112 TEST REPORT RYHMÄ 75 VUOSI 1979 KYLVÖLAOITTIMIE

Lisätiedot

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Sadonkorjuu 2013 -seminaari Lahti 4.10.2013 Satu Pura KAURAUUTUUS: AKSELI BOR Satoisin aikainen kaura kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä Korkea

Lisätiedot

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Arja Nykänen / Kaisa Matilainen ProAgria Etelä-Savo/ ProAgria Pohjois-Karjala p. 0400 452 089 / p. 040 3012423 Yleistä lajikevalinnasta Sadon käyttötarkoitus

Lisätiedot

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa.

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa. 76639A AALTOLKE JA OPTKKA kl 013 Harjoitus Palautus viimeistään pe 1.. i 1. Tarkastellaan harmonisen aallon kompleksiesitystä y Ae, missä kx t 0. a) Osoita, että y säilyy muuttumattomana, jos vaihetta

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009 LAJIKKEET JA LANNOITUS Elina Virtanen Kahta suomalaista ja kahta venäläistä lajiketta verrattiin kenttäkokeissa Karjalan tasavallan tuotanto-olosuhteissa.

Lisätiedot

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS

VA KO LA VALTTI-VILJANKUIVURI. Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (4. 4. 57) : ilman sähkömoottoria VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS VA KO LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 448 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKO NEIDEN TUTKI MUSLAITOS 197 Koetusselostus 239 VALTTI-VILJANKUIVURI Ilmoittaja ja valmistaja: V els

Lisätiedot

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Oiva Niemeläinen, MTT, Nurmisiementuotanto osaksi viljelykiertoa 27.2.214 Aineistosta lyhyesti EVIRAn siementen sertifiointimäärät ja

Lisätiedot

Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet

Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet Pudasjärvi 12.1.211 Arjo Kangas Markku Niskanen Virallisten lajikekokeiden koepaikat Timotei (Pleum pratense) Eniten viljelty nurmiheinä Suomessa

Lisätiedot

MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN

MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN VIKING MALT, LAHTI 31.1.2013 REINO AIKASALO BOREAL KASVINJALOSTUS OY PANIMOLABORATORION OHRAKOMITEAN SUOSITTELEMAT MALLASOHRALAJIKKEET Lajike Hyväksytty Harbinger BOR

Lisätiedot

Virallisten lajikekokeiden tulokset 1989-1996. Aulis Järvi, Arjo Kangas, Anne Rahkonen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Virallisten lajikekokeiden tulokset 1989-1996. Aulis Järvi, Arjo Kangas, Anne Rahkonen, Yrjö Salo, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maataluden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Aulis Järvi, Arj Kangas, Anne Rahknen, Yrjö Sal, Martti Vurinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekkeiden tulkset 1989-1996 rldk, Maataluden Ms# tutkimuskeskus

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT v KL--9 PPA 1 34 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1132 TEST REPORT RYHMÄ 13 VUOSI 1984

Lisätiedot

Tutkimustuloksia NURMESTA 2013

Tutkimustuloksia NURMESTA 2013 Tutkimustuloksia NURMESTA 2013 Raija Suomela Raija Suomela Nurmesta Satoa Nurmituotannon kustannustehokkuus määrää maidon- ja lihantuotannon kannattavuutta Rehukustannus yleensä suurin muuttuva kustannus,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi

Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Kasvuohjelma SSO, Salo 07.02.2011 Martti Yli-Kleemola puh. 010 76 83453 martti.yli-kleemola@agrimarket.fi Viljelijöiden työkaluna käytettävissä 24 h vrk, 7 pv viikossa Velotuksetta, osoitteissa: www.agrimarket.fi

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

OID CO3 00000 09000. 00000 00000 ououo. Kuva 1. Kaksi kaavamaista säkkilavan asennusmahdollisuutta.

OID CO3 00000 09000. 00000 00000 ououo. Kuva 1. Kaksi kaavamaista säkkilavan asennusmahdollisuutta. VA KO LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 45 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1956 Koetusselostus 23 Toinen painos 1. 3. 1957 OID CO3 9 nonon C) ououo ono@r

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976 Rikkakasvien torjunta syysrukiista keväällä Kasvinviljelylaitoksella

Lisätiedot

M TT K MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

M TT K MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS M TT K MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/89 MARKETTA SAASTAMOINEN ja PERTTI PÄRSSINEN Kasvinjalostuslaitos Yty-kaura JOKIOINEN 1989 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEODTE 21/89 MARKETTA SAASTAMOINEN

Lisätiedot

LEIPÄVILJAN TARJONNASTA JA TARJON- TAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ SUO- MESSA VUOSINA 1951-1970

LEIPÄVILJAN TARJONNASTA JA TARJON- TAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ SUO- MESSA VUOSINA 1951-1970 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 26 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 26 LEIPÄVILJAN TARJONNASTA JA TARJON- TAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ

Lisätiedot

Raisioagro. Nurmiopas 2014

Raisioagro. Nurmiopas 2014 Raisioagro Nurmiopas 2014 Valitse seokset niittostrategian mukaan Raisioagron nurmisiemenseokset ovat korkealaatuisen ja runsaan sadon tuottajia. Tilalla tehdään jo kylvövaiheessa valinnat sopivasta korjuustrategiasta.

Lisätiedot

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1. Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.2014 PesticideLife hankkeen tavoitteet -Tukea NAPin toimeenpanoa ja päivitystä

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A. Leila Urvas. Maaperäkarttaselitys Forssa. .11, Maatalouden tutkimuskeskus

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A. Leila Urvas. Maaperäkarttaselitys Forssa. .11, Maatalouden tutkimuskeskus Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Leila Urvas Maaperäkarttaselitys Forssa.11, Maatalouden tutkimuskeskus Leila Urvas Maatalouden tutkimuskeskus, Y mpäristöntutkimuslaitos, 31600 Jokioinen,

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS SÄKKIESA-VILJANKUIVURI

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS SÄKKIESA-VILJANKUIVURI VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 454812 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1956 Koetusselostus 21 SÄKKIESA-VILJANKUIVURI Ilmoittaja : K eskusosuusliike Hankkija,

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Nurmen sato ja rehuarvo kolmella reservikaliumpitoisuudeltaan erilaisella maalajilla Lietelannan ja väkilannoitteen vaikutus

Nurmen sato ja rehuarvo kolmella reservikaliumpitoisuudeltaan erilaisella maalajilla Lietelannan ja väkilannoitteen vaikutus Nurmen sato ja rehuarvo kolmella reservikaliumpitoisuudeltaan erilaisella maalajilla Lietelannan ja väkilannoitteen vaikutus Sanna Kykkänen, Perttu Virkajärvi, Maarit Hyrkäs, Arto Pehkonen, Tiina Hyvärinen,

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Kasvintuotanto kannattaa

Kasvintuotanto kannattaa Kasvintuotanto kannattaa Loppuseminaari Havaintokoetoiminnan satoa vuosilta 2011-2013 Pirjo Kivijärvi ja Kari Narinen MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli Puh. 040 828 8254 pirjo.kivijarvi@mtt.fi Havaintokoetoiminta

Lisätiedot

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN Vilja-alan yhteistyöryhmä Helmikuu 2011 Opas päivitetty huhtikuussa 2013 1 VEHNÄMARKKINAT SUOMESSA Vehnän kylvöala on viimeisen viiden vuoden aikana ollut n. 225

Lisätiedot

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 14.3.2014 Boreal / Satu Pura KOTIMAISELLE RUKIILLE ON KYSYNTÄÄ Teollisuus sitoutunut lisäämään

Lisätiedot

Rypsi luomuviljelyssä tuloksia ja haasteita

Rypsi luomuviljelyssä tuloksia ja haasteita Rypsi luomuviljelyssä tuloksia ja haasteita Miia Kuisma tutkija MTT Kasvintuotannon tutkimus 3.3.2011 1 3.3.2011 M. Kuisma: Rypsi luomuviljelyssä Sisältö Rypsinviljelyn kehitys Suomessa Rypsin rooli luomutuotannossa

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

12.2.2014. -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG

12.2.2014. -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG 12.2.2014 -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG Koulutus ja tutkinto kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille Tutkintovelvoite, mutta koulutus vapaaehtoinen Laki kasvinsuojeluaineista

Lisätiedot

Värikasetit ja -nauhat

Värikasetit ja -nauhat 14 Värikasetit ja -nauhat Xerox-tarvikekasetit 233 Armor-tarvikekasetit 234 PrintStar-tarvikekasetit 235 Brother 237 Canon 239 Epson 241 HP 242 Lexmark 248 OKI 249 Samsung 250 Xerox 250 Värinauhat ja -telat

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot