AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977

2 Maataluen taluellisen tutkimuslaitksen TEDOATOJA 4 The Ai'i6Utural Enmis ResearOhnstitute, Finlan RESEARC REPORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA Kirjanpittiljen tulksia Tilivusi 975 elsinki 977 SB

3 Alkusanat Tässä tienannssa esitetään maataluen kannattavuustutkimuksessa mukana levien kirjanpittiljen tulksia tilivuelta 975 Laskelmat n tehty samjen perusteien mukaan kuin eellisenä vunna Tulkset n esitetty entiseen tapaan tutkimusalueittain ja tilasuuruuslukittain Lisätietja saa Maataluen taluellisen tutkimuslaitksen kannattavuustutkimustimiststa, s Rbertinkatu Ä 2 elsinki 2, puh

4 2 Sisällysluettel Taul Maataluen liiketulskäsitteitä Tutkimustiljen lukumäärä ja kk kk ala ja muunn maatalmaa ha/tila) (eri maankäyttölajien alat, Pelln käyttö % peltalasta, tärkeimpien kasvien sat (k/ha), sat ry/ha 2 Varat ja velat (mk/tila), velat varista % Maatalusmaisuus ja sen eri ryhmät (mk/muunnha) Kalust ja sen eri ryhmät (mk/muunnha) Maatalusrakennukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Ktieläimiä (kpl/tila), maittuts (k/lehmä), lypsykneien ja nautakarjattmien tiljen lukumäärät Lehmien ja hevsten keskimääräiset kirjanpitarvt Eri maankäyttölajien'arvja (Mk/ha) Sivut u 8 - fl Rahatult ja -ment (mk/tila) 4-6 Maataluen uuistusrahament ( mk/tila) 5 Maataluen kknaistutt ja sen sat (mk/muunn ha) Maataluen varsinaiset rahatult (mk/muunnha) Maataluen liikekustannus ja sen sat (mk/muunnha) ( Maataluen varsinaiset rahament (mk/muunnha) Palkkaväen aikapalkkaisten töien keskimääräinen kustannus (mk/muunnt) 9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ yetsätyö (t/tila) Maataluen juksevat työt eri työntekijäryhmien salle eri- teltyinä (t/muunnha) ja yhteensä (it/muunnha) Maataluen juksevien töien urakkapalkat (mk/muunnha) (t/tila) 29-3 Maataluen juksevan työn erittely (t/tila) Talusrakennusten ja salajitusten yms uuistustyöt(t/tila) Sivuansityöt (t/tila) Ktitalustyöt (t/tila) Asuinrakennusten uuistustyöt (t/tila) Uuisviljelytyöt (it/tila) Tietja hevstyön määristä (niillä tililla jilla n ma hevnen)

5 3 Sivut Taul 2 Tietja hevstyön määristä 38-4 evstyön arviitu keskimääräinen kustannus (mk/t) Tiljen, jilla n ma hevnen, lukumäärä T Tietja traktrityön määristä Oman traktrin kustannus ilman työknekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tiljen, jilla n ma traktri, lukumäärä Tietja ajpuimurityön määristä Oman ajpuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tiljen, jilla n ma ajpuimuri, lukumäärä " käytetty vukrattua ajpuimuria, lukumäärä Tutkimustiljen lukumäärä tt f 3 Tärkeimpien malla tilalla tutettujen maatalustutteien luvutus yksityistaluteen (k/tila) 4-43 Puutavaran käyttö (km/tila) 4 Maataluen liiketulkset: Kknaistutt, liikekustannus ja vertettava puhas tutt (mk/muunnha) Viljelijäperheen maatalustyö (mk/muunnha) Maatalusylijäämä (mk/muunnha) ja kannattavuuskerrin Maataluteen sijitetun pääman krkvaatimus 5 %:n mukaan (mk/muunnha) Maataluen tutantkustannus (mk/muunnha) ja tutant- kustannusprsentti?

6 4 Maataluen liiketulskäsitteitä Kknaistutt: maataluessa tilivuen aikana tutettujen lppututteien ja palvelusten arv Liikekustannus: Kknaistutn saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunttamatta maataluteen sijitetun pääman krkvaatimusta Tässä mnisteessa esitettyihin liikekustannuksen arvihin ei sisälly myöskään verja Liikeylijäämä eli vertettava puhas tutt: kknaistutt - liikekustannus ilman verja Maatalusylijäämä: kknaistutt - liikekustannus ilman viljelijäperheen man työn arva Maatalusylijäämä n siten se sa kknaistutsta, jka viaan käyttää maataluteen sijitetun pääman krksi ja viljeli jäperheen surittaman maatalustyön palkaksi Kuten j mainittiin, eivät vert sisälly tässä liikekustannukseen iitä ei le luettu kustannuksiin myöskään maatalusylijäämää laskettaessa Kannattavuuskerrin: maatalusylijäämä jaettuna pääman krkvaati- muksen ja viljelijäperheen arviiun palkan summalla Tutantkustannus: liikekustannus + pääman krkvaatimus Tutantkustannusprsentti: tutantkustannus x kknaistutt

7 5 r<- \- 3 LC r,) C C\J \ Cr, \ C \ i c\i is\ cc t"-- ti\ C "- 4- (- 44 ( C CQ it\ -- r,-) l rc) r*- \ \ C C\J C\J OC) LC C c< \ r( D CV L r"-- Ch t- \ Cr -\ rrl - \ - C\J \, L\ - * -\ c -- C lfl \ r+-) - \D 4 C \ rfl '4 \- 4) C V OC) ce) - C 4 C\J C'J(\C'J r W re) Ca) c \ C4 C\J \ r'r) rc'j C\i rel L\ MD ce) r,-) \C (- rfl \ C re) re) r4r 4 \ V) ) c3 c3 ccccrcj - ":- \ \ c cr") r - \ - ( cr\ cc C\J kes k iarv r<- "- re') i 3 Pe l tlaitumet sis älty vät cci c3 ccl : :c3 :n3 CQ P- n) - Muunne ttu n3 *** c 4,4 c) c3 c3 n3 n3 -Ci : W W w A P 4' n3 Yhteensä Pelln k äy t tö % pe l talasta: 9 O ,--,O 9 > a U) --D e e CV3 W,W cn,_ i -f f-f,4 --D -,,,t, - ), : -,- PA w }- la) +D --p 4 W,i,- r W, 9, OG, 9, ca (,M : 4 Q) -) :n3 F- U :n3 () ci 4 cci CD Cf) cci

8 6-6', r) C\ - ' T ch c -- \C) rel C\ - v) i \ ---- \D c \ (- r \ C l- \ \ \ cm c\ cr\ -- C-- ;:J- ), \ c c \ Cm \ ) C\ - C\ en,-) C \ re) c \ \JO C-- C--- 'zi- rel CC) Cr \ re) \C) C-- \- C\J \C) ' \ \ - (V c cr,,:t \D re), > 9 rflcm) 9 \C) er) -- r'l \ \ CM C) C\J 3 CM cm,r, cm rc-) --- (), :cr) - c - t_c-\ t-r\ T \ r'") C- c \- cr\ cc- cm 4 \ l ' - C--- CM Lf ' L\ r,"), ' U) \ C\J V) VD (" =z- \,zt-,- G \ a \,-- LC \, C\J LC LC, f-r) C \ \C) ) C--- (-<-) \ Ī- LC C\- C\ «t - Le \ LC \ 'Zi- ''Z- cm - OD t--,-) cm, p C LC -- \C) cv cc-\ c cm cr) ci3 Etelä-Sumi - V V VT (- ha) (-2ha) (2-3 ha ) (3-5 ha )i(yli 5ha ) LC -- r) \C) cm C-- C- \C),-) \ cr) c-,r)c -zzt- " C--- -f- \ Cr) s''t ' ("<-) - :),-- r'l c- C3 cr) \ lfs \ ) - \ - '\ - \ C \J T c cm cm - (-- \ C-- rel cm LC\ e{ \ crl ( \ \- - \ ' ) ''zi- e c C: (T\ cv re) (-,-> C\J \- C--- LC `ct C-- en cf\ Cm CM cv CM eel n \ --- f"-- \ - Cr\ C--- "--' M C\J \ \ rel \ Cm CM \ LC \ C \ LC C\ (\ \ C i V) L - \ 'zi- ril,-- C\ c C, 8,, t" 't ' \ C \) \ if \ C\ cr) e e e) CM \ \ cm 't- C LC \ re) C\J (l C- en e'l \ LC rel C\ \C) _:, '- ) C_ \ c ce: -- G\ -- C-- rel rel cr\ --- \ \ -C\ CY \,--- Cr\ \ c i-),--i, 'Cl-,-- LC C-- O OOrel \ C\ re) rel C \ \C) -=z- C\J rel \C) \ a \ Si- \- 3 ("-) V9 \ r " r'l r'l \ - rrl \C) 'zt -r+ CM cm C, C, Ci '-, crl r \ Lrl T \ \ C-- er) LC (' D T cc- C) C- C) C, C) " r<- re) ) en CM cm ) cv 9 C,-DO Q Tutkimustiljen Muunnettu ala Metsämaa Jutmaa Yhteensä l a (r) -p tij () 94 a) F- F- (3 : cxlf-f u]rik 4 F- F- F- L) )4 (-3 - cr3 Cr Q) P- 9 9 M 9,_ - cci rrcr3 4 r"" "--, 4 al a 5- --' : F-- rd F- > 5-4 Q3 cd cd (2 M P-t en f- C )

9 7 Etelähjanmaa Phjis-Sumi rrl Lf\ \ LC\ cm r \ CC) C\J r"") i :n C - l--i -- \ (-<-: \ \ CM -C l-c\,-,)t- cm \- CM C\ CM rcl " ' -C\ \ t-- 6 C\J Lel :-,---- cr) re) : - \ --- cto -t cr),--- \ -_:t i i \c) ' e ", re) LC\ ) t"-- \ rel CM ' CM LC\ - cm cm \C) t-- r -r r,l r rṟ) c r t C-) C\J - i , , p (---) [:),-- cr\ / r") cm CM t i, CM - c c cr) - cm \ \ cr\ \ C\ t:t t--i rrl r if -, ts-\ /--_ et t i t cm t ' LC\ C\ C\ CM CM \ --- in ct \- c\ C\ ' : +' :c-3 U) fi +,- CD a> k r i,-j : D, t i k k - i4 en -4 cc3 : Q3 +" ri cn -,- i t- t- -,- :c3 ri (3 cfl -:-' --' P- P- i- Z r= +' E, ****** *****,-- l~ ' w r p - P- V:-: : :,_4 t--: t - P- e D t rl, ) Cf) r) : 4 5- ta),4 P4 cll, X f- (D 5- "r") r ',---) F P- Ci 9 cr ) ri Q) 5:4 M , t X --' r e ****** 9 ***** en ct3 e : k 4 4 () '- -"-- i --D, ,~ 4 () () fp M P-t

10 Kirjanpittilat keskimäärin ' ' \D -- C- \ C-- \-- \ LC\ ci\ Lr C \ ril C- i C\, l\d CM - \ --- \ \ \cp -- \ \ f- c k \ (V O\ -- \ in 3 3 C- C - - re) \- C--- \-,-- CS\ -- C- Cr\ C\ C- - \D LCl in l_r\ i-i \s, rel C- "- ' -,, `, t-- i- Lel - \- \- 'zt - C r" ' \ \ (") - Le\ cr, \ sj- \ t"-- \C) LC C-- (3\,z-- \ - cr\ \- ch ' C-,--i \ \ \J3,z- \ t G\ \ \ - \ - rcl (V ' \- \ \ CV \ *- c-- \ '-- t-- LC Lc"\ - \ t-- i \- C\ - C- \ -- - \- \ -- - <3 C \ \ \ Kk Etelä- Sisä- Etelä- Phmaa Sumi Sumi Phjan- jismaa Sumi Paintettu keskiarv \ CY\ C- rel t-- \- 3 OC) " ' - ( C-- \D \ CM (\ c c \3 \ (\ \- C-- Ol \ \ \ rel - C--- \ CY\ 3 :- \ r\ -C\ '\ Cr\ - \ ' cm!-- OC) \- ----,z- ' -- C- ' -- (3\ LC Cr\ \ C: \- - szi- CY's ---, C\ ' en C\ - --i - \ \ \c) i - G\ Lc-\ c, Cr\ sr \ -\ r i ts,- \ (3\ -- ' C- \ \ -zr r L\ \ r i, X 5 n3 C) :C' W en cn 3 ) +3 +' 5 n3 r )4) ---, v w -----, W,-W P k >b 5 3 : W - r -- r_ n3 a) r X D ) - 3 n3 :3 n3 +' > 3 :3 cii3,s ----, rw ) z :3 Cl) al Cl2 -W ' 3 a) +3 X Cf) i 43) cll,_,- n3 (3 W "- X - '-D C A- Q:3 k -f- CD r D - -- Cil (3 F- (- () Cl) M Ei Cl2 M k, ili 3, i, 9 -p, ri 5 :3 C C) -4 X ce3 M -4 - : W 3 Ccl ) X :3 +',W W, r a) CD )C- 4- -D ī i () --) (i) +D () CC3 '- rb4 --3 F- en, ' F- k 5 : r i "-74 i 3, CZ3 F-!-- '/-D,-,: < M M, 3 2 CD X W X : C) - (C -- k Cl) n3 ") '' r +-' +'

11 ^ 9 \- c,, in CV Lf \ Ch, c -s - C,z-- r, ) (-,) C\ c \- \- \- l-r\ en C \ VO -- C- cr,, L OC) cj- - en lf- \ a) \- ' " ' L"-- en ri , 4-4 Ei 'i Ete lä- Sumi Sisä-Sumi j- c cm (V CV r \,--- LC J- \D - Cr,,z- f--- CV CT\ (- CM Lfl LC\ i--- C \ \- en L l en rl J-- cm Lrl Lirl VS) -, Cm -- -\ m!- -- re) in CV \- O\ \ LC rl c \J re) LC r'l, \ tr \ Lc-) Cm ir\ f \ Lrl Dl -- CS) \ LC \ C V re) C\J,t,zi- Lc--,4 pn 33 C-- \3 ' C-- 3 en en \ cr) c r r -- LC C \ \ \ 3 ' cm (- -- C \,,--4 J-- \ 4-r\ CV cm i_r\ LC\ Lf cm C \ s, L- \ (,) u--) 3 C-- \ nn \- ---,- r -\ \ (V Lf 'Z- LC- rl,--i ' \,zt- - - fl LC\ ---- e*- c cm \ C--- i 3 \- en \ C---- st Lr \ ' /4 --- C"--- C--- CV rl ri -- rel -4 C V (\ Cs- C--- \ CV fl ---- \ r\ \ Lf rl en - LC nn - c,zi- t- en \ C nn nn C <zī 3 fl CC) \ - \ - ki) \ \e) C, -' \ Lrl \ 3 CM t- rl i C \ Cr\ tf\ 3 \-,:- C \ C-- (-- CU Le\ irl (3\ \D \ Lcl \ - \ C-- Lf ct\ \ c\j 3 en \- rl C 't- \ r, r'l C l (-V -( " LC\ \- - ri crl ri _Cl,- --- '- ri \ Lr, Lc\ zt L - rel LC rrl, C\ nn cj- - C V (V \ C-- C--\ ' (3\ c - L \- in cm CM ri-) CM -\ \ r ''' [--- C-- r' i 453 rl LC en ri ! c i_cl ' ifl (V LC \ LC en f---- fl ---- rl LC\ S\ cm LC re) ' i",z- n cv (3\ L\ \ \D \D C--- -\ Cr, cm C- VD lfl lr \,-,C5, \- L(-\ C c- \- Lt-\ cr\ ' Le\ ir, cv ---- CM Li- \ s-,, c Cm ) (,- re) cm md en (3 \ "- OD C-- C- en \ LC VS) '- tl i '- 3 LC \ \ C \J C- C- \ rl \- -C L-Cl ", - C- VO,Z"" ' C-- C \ '- en ' \ C--- - L--- t'-- \ en Le', \ 3 '-D C' \ \ en \ C-- C \ C \ ' \, C- ' \- \-C) - +D Maatalus 4-) en () en CD U - W i ( u2 +D L Ui - - +D u) u) cf) f2 ~i Yhteensä Velat-varista Maatalusmaisuus 9 9 l +' C) +D rp å - --) CD --) 2 +D F-D :, ) w E-4 Yht t lus ka ja +D lisäla i tte ineen Traktrit - ci) 4- () CD > : P p, +' ( *r"-d '-) Maatalusrakennukset Yhteensä

12 : ,:z r,n \ (-') \ G\ CM,--J- cj- \ C--- LC\ \C) - -( CM, c::\ z- \-,Z- C--- \ ',:t- Cr\ CM C\,- -- CM C---,Z'" LC\ CM '- CM --- ci Etelä Phjanmaa Phjis Sumi V V iv '' t"-- \- - (3\ r ---- l-- \- CM , ,:-,z- l -- C \ l \ \ LC\ \ r'") CT\ rcl '"- - r4 -\ CM cr) -4 \ CM \- CM C) c CM \ \ k,zi" (,-) LC ---- '-'zi- " O' c rl n co C\ \D - LC\ -- CM MO,i- rrl ' --- c3-\ MD - L- \ `"" LC\ - `J- 'Zt C) "- C) k LC\ -:- \- \- \ C J " )-- 4 CM *: ' \,-- r,) - in -- ' ' -- -t CM ''- nn CM r'') re) \- ' -- \ \ r'n CM C\J,--{ -- - (2 \ C) L( -' - - -\ cm rel k --4- `-'" - \ 'cl- Lf-\ \ O cm m3 cm LC c- -4 ("-) C kr) cn c fl MO -'J- LC\ \- \C) -\ -- ' \ -C rl - r' \ LC\ OC) CM CM c cm vd,-,- -- \- 4 - s-- r'") CM rl -rl CM OC) - CP\, \- CM U\ (<- l C"-- C Cm -C\ re)!-- kr) LC\ " \ tfl - LC\ - 42 \ t- \ \ is- -\ re) C\J ' rrl 'Cl 'Cl ,, \ lirl \ \,t,- k O' LC O' -- rl -- c \ \JO \) Lc-- \ n,:t -i -- Cr\ \D (-?-,:t- C') OC) ri -- \ O' -- mr) \- - - C Lfl \ W ,,w 4-3 F4 m GO ' -4- M C) Cf2 U2 M (,4 - M n3 ca,- w w M --,- F- u r -' --' U) r :- Ui 4 (f3 W X <4 u) -- ) 4D m cc3 ----,> - --' r > C3 4,,,,, (f) m Ui : ) M +D C ) (2 >z () -W -" : i4+' w cn U fi,- C,-) n3 (4) :3-4-',, Cr) rw 4-' W W M 4,t3 m, -p -!--) --3,M --) (D,M n3 -W, 43 -) r :cr3 f- -f- U),-) : M cc3 - k -p n3 > M M E4 M ' C 4 cp M GGGGG 4-3 i f4 - -i CU, n3,- --i f4 4-4 : ci D i c,j 3- - W,_ Pi w F-i --) () D cij E- <4,a -4 M M,-- +D -", -- ',S4,4 cr3 F- w ri --D O4 : U),--,M M e3 l,w k F4 : M +5,- i M

13 - Ol c \ C-- -\ t\ cy\ rf) \ \ C C-- C\- C\ G\ LC\ 4-4 f r<- CS\ :a3 Cr) rf) : U) Kirjanpittilat keskimäärin \ \ - Le\ re \ 4 ('J cr) (\ ` C\ rr") (\ - "C -- \ - \- r ) \ CY \ \ r LC\ \- \ (\J ) LC e( r,- re) r() C) - 'li-' C \ i r f-<") " tr) \- u-\ C- \- \ k \ Lel \ C\J - CM -- :3- ' re) ) \ cf) c ", CT\ \ rs- "- \- \D -- rl -- ) \ re) \ rel rrl a3,s4 - C C-- t'-\ C- O r+-) \ - i- t-lc\ \ \c) r " \ c c\ CY\ i \ 4 \D CT \ CY\ CT \ urs, co - Lt- \ - r(-) (7\ C) \ \ ) CT \ ' Lir\ C\ CZ3 E- Paintettu keskiarv c3 ei e,-- e e l ***** e, Ktieläimiä crj --> () Q) ri i () 3 Cl], : M CL3 X :a3 +' (3,M u) k en () CD C) cu F-t 4 :3 D > +D 4) cn 4) autakarja, Yhteensä nautayksikö i tä Maittuts Tilja, jilla n lypsykne tv n alussa - :CL3 :c:3 5- :a3 :3 Eri maankäyttölajien arvja (5 4

14 2 Etelä-Sumi Sisä-Sumi V V V - V V-V U- CM C3 C--- ) \ ' - f-- " ' Lf- <- C\ L' CS\ kc) cr\ C\ C \ \ \ 3 essi,--- ir) i- \C) C\J C-- C \J C\ '" C \ - -- C\ C\ st \ \ \ rs,-),--i u-\ f-- " '3,- cm ir\ ' - c C\- -C -\ c is-\ rcl,-- er) t),-i r'-) r'") C--- C3, -, ' cr) \ U- \C) ' C\J (-{) cr) 3 r(- rel L- \,,,-) - C\J ro \ C \J st-,-- a\ a\ c--- r,) -C --, i \ \ t- i- cm, -,-- C) - szj-, LC C \ t-- cm -- C V l c< -- - ',--- i ',:t- "- r s ' \ D [s ' - - re) rl ' c f-,-) D in in '<;i" 'f" i-i \ cm ch G re) i-i r') i Cr\ C \J C \ \- 3 cj- ifl (3" \ cc-fc\jc\jlr\ cn cr) CY f- c'-) C \J -C \,-- r+-) ct - L-' \ C\J v) \ \ ii-\ C\J CM f-- Cr) \C) Cr \ \ - \ C\J C\J \D r n,----, \,-- ("\J \ i- '- --,-- ccf- " re) \ ( \ c - i r4 \- U- \ '- ; -- - C \J c ce) 3,- - 3 \ OJ,--,--- LC\ O,-- LC\,- - t-- LC C \ \,:;- (:),, f- i_c- C,/ U- LC r) cm u"-\ \ lll ce) - Lt-\ til cm (--- 3 C \ C - _ O -- cr\ v c C OC) c"-) C (\J C-- L(- C-- -,-) (-,-) O C\J,- LC -- \D : \D,-- -zt 3 -' /- U- -- t-- "» r' CM - cm Lc\ 3 C- C- \C) (\J \ \ \ C\J O Cr\ i- C,-- (X) C\ CY\ LC - Cr\ C- - " \ C\J C--- re) 9, - \ ' ---- t-),---t LC LC ("J \C' ---- r C ir\ t-- cr, zt- L(-\ is-\ (T LC -- rc) Lrl `- c3",--- \- '- Lfl ) U\ c i,j- - *** *** ***,-- A ***** ***** ****** ****, Ktieläimiä - () --i,-- 9 "P () i tij, ,--,-D :3,_ -p --D W \ \ \ rr a) :3 -f-d C -f 7 4 "J \- C\J C) - U2 + c-i 4 ++ : (r) -i f-i (: - :::,_4 P tri Cr? Siipikarja, cci Pi Yhteensä nautayksiköitä Maittuts lypsykne tv:n alussa P- : e : U2 ) t Q) D - ' Cll :3 O-- : E- Eri maankäyttölajien arvja, 9 ei

15 Phjis-Sumi - V V-V c:)-\ CM 'f- t"--- \ --- n") \ r CD \ CM,- cm,7- L- C \ '- Lel Lel LC\ - i C\J Lr - -z- rl in ("<- rrl \ cm \ -- rel \- CM C-- zt- -,:zi- (V \C:i cm \ -- ifl,, (3 \ ril,-, - LC \ r," \ --,-- c:;\ C \J t- ( \- rs- i\ \ - \,zi- li- 3 \ ri-) szt ('3 5 - in - ( `'- rs- C\J rl,z- VD - cr\ i ':- C C- C\ a,--4 CJ C -f- C--- - C\ ri LP\ \D Lel ' re) j- \:) C " LC -- '' ''' 't CM n3 F- c Lc-\ cm - \ i-i -- c i-- v:),-- i cm l-c\ i-,- C\J rel LC \ r< rfl - Cr\ rf ni t- C\J,--i (J4 \ --,---i Etelähjanmaa - - ' "-- rs- [--- LC,--- c3, LC\ =z- t"-- r'') 9 (--- cv fl C \ CC) C--- ir\ ir\ ( r'l '/"- 4,3 r<- 'O ('J r { ----,-i ('3 -,z--,- ril c c\j ;- \) - LC LC,-- re),z}- r+-) VD,zi- -- i \,C) t r4 ('J ('J -- \ ( C "- Lt- LC C lf- (3,-- Lfl Lfl, t- - i-i Lel '' U-,--i --- LC [-- Cmi-C\ Lel L nn C\J,-c Lel ( f--- LC\ C) \ G,z/-,--i LC\ sl- ' \,--- CM in,-- LC-,CY r, Ktieläimiä - ' '-'-i Ci) 4-, () r Y- () 4, (3 ri Q) (2 n E -- --D --D : Ct :C n3 X X,- k -e Q) a) u) i 4 ca F- u) f-i :i c> 4) () autakarja, - -- : P 3 X i-d X F_ X +'4) X X C\,i P-,- c3 \ \ \ V) rel () - +' (/) (4+' :: - \- cm X W 3,- W -p4' 3 k,-) X -- co ei X F-i 3 n3 k E -- :- k X P4 Cr 4-D X ''' -- P4 P4 fl3,- - f43 (r) tn!- Yhteensä nautayksiköitä :n3 Maittuts jilla n lypsykne Q) (3 2) r P- X X F- (3 :3 : 3 ) : E rp CD - k 3 P (--) - cll O c -- : Ei Ei C rci Eri maankäyttölajien arvja a3 4 a -3-' 342 P-

16 Phjis- Sumi 4 CS\ r") - t- "- --- \ r," \ rr") LC CM G\ 'D C\ \ cv ith \D - \D 'O \D LC C-- - \ -4 CM C\ :j- C\ Le- C \ Lel LC \,zt-, -,-` --- "--- rrl \ - \ r,,- - c\, Kk E telä- Sisä- te lä- Ph-! Kk ' Etelä- Sis ä- 'Etel ä- maa Sum i Sum i Phjan- jis- maa Sum i Sumi Phjanmaa Sum i maa 5- :r :ccl E,4 G) rs4 cr3 4-' --D Pi C,-", F-i Paintettu keskiarv \D LC C-- \ t- CM CM c:h vj r,'") \- (V G \ - Lfl,-- l,:j-,---i \ Cr\ rrl i-i - - r"") rrl r< 'D C \ C-- "- 'O rrl, Lfl,-- i \ rrl t-\ rcl C-- LC C \ r re) - 'F" rrl [-- LC Cf- S- Cr \ LC --- r,-) \D 'i- ':F" - 'D C\J (\J -- 'Z- 'i- \ (3 cv Li-) Ch,--3 ch - \ \D f-- rcl r'l 't- --- i "--,:t- Lch -,z- C \ C \ CM 't \ Lr\ Lch t- - i cv }- \ -- \ " O-' \ \D \ \ ' MO -- h cv G \ C \ szt" - \ rl CM \D C\J \D [- ' CM C--- - "i- fl C \J C\J " t"--- zicv c \D \D C LC \ r'l \- ir\ \ C-- \ C \J,- DOO3\ LC C L-C 'l- t-,zi- \ i rfl - \ CM \ (\J LC -",Z- LC O-' z,- LC \ r'') r<-,---i ci- c\ f-- LC " rel ',:- C"-- t- \ =z-,-- \SD \ r<- CM (\J P : 24 53! 25 46

17 vi iv v_ { 2 52, - r,-) -\ \- "- r,l --- ' (V rs- CM C -- - Cr\ (V r -- LC c r"") \ - :-' -- cn cr) 'G"'" s- -- rfl - - rrl C\J C \- \ 8 tr) 'f",,- CM \- rrl \ Lrl ( V:3 rel cr) ch c \ c' C-- Lr\,--- --,- C \ 3 \ rel C\ (;) \ ch ' \- (--- -Zi" a \ --- \- r"") - Lfl [- - (\J rtl \- r"-- LC \ \,C) LC fl, "- C\J r?- L\ ' (X) C\J LC C\J L\ C \ 'z:- ls- r'l - c' r'l --- Cm --, rfl f-- r) '- -- "-- "-- -\ c G -ț - ir\ C\ rrl CC) C\ C\ rfl \ -C\ CC) LC\ \ c) r+- re) ri- --- (\ \C) Q cj) -- tr \ \- CX) Lrl \ - - ' C\J, O r \ tr) \ LC\ LC\ - CM LC \D r+l '- \- \ r'-'),- zt \D --- tr\ cm CM " LC\ - l- rrl \ - \3 \-! (y' 'O - C \J U) i : w -- \ ch CM L mp Ch \ -\ \ LC\ Le ri ri \ s:irel c n LC\ \ OC) r\ c Lfl c 9 Lr t-r) rel (" \ n (- \D \ Lc- \ c \i cj- \- - \,Z-,-i t-,- LC Lf Cr\ CY\ C\ i-i C\J \ C\J c r,'"),- - - c ( \C:, Lr\ C-- r<- - r"; 3 C) - Lfl (- szi- \ \ - LC fl `, \ \- (-V -- C\ r'),-- C\J \ C\J r rel --- \ \- C\J cm L-\ r+-,,-) c-- GO k \ \-- CM c -- (---- Lfl t"-- "-- ri'l - r,'") C-)?(- r< ll (') CY\ rrl rfl t"--- J- -C CM Lr) cm ' C LC \ \ cys, t ':::- \ e-- -- LC - \ - f--- sl- CM CM cm Cm - CM 't- - \c) rrl t-- r l [-- \ c-- cs-- \ cr\f\- i- LC \ C;,-) LC\ LC \ ci- re c-i C--- C\- LC - c tc\ \ rrl,-- C ifl \- C -----,W ai ) Z : +D W,-- n3 iz ODOO 9 i : a) 2 --, 4 >- C) U) W l)) rl 3 CL) 4,-- --) e, e -p 2 n cr) C) C ca [ (3 cl),- ai :3 c3 +D W -ri > W n3,_, cr) > - n3 -P ---, 4 a) E 4 r: 99 -p e Cl] () -p,_ : i rf), : -C3, () a) aj,,7 s- -i +D +D ) cx3 F- ca a3 (-- 4 C C(Q) i, r OW ri, : Ca -,-- 5 W - n3 r,--m cn - M '--9,, a3 u),--m,-- e -p,- Cti a) ' - n3 +D 3 3 n f-i C,- r a) r : C CD a),,s4 cn C3 >b () 4ir -) F- W () W Q) (3 -,-- rci a3 n3 n3 cr3

18 --, 6 Phjis-Sumi V V-V ,E LC\ - \- OD t- (\J \ \D \- -\ -,-- \, - \ 9 D C \ :i- re) r'''') \ \D c - \D \ st \ C\sZ- -- G\,-- ri,-- LC C- \, ( \,:t ' \,- [-C\ \ [- "- L---- ''' Cr\ n X c'") rcl \ \ (- \ rrl -\ L-) \ r"-- n Lf-\ - Cr\ n- Cr \ r'n C\J \ Q' zl- --- "-- =rz- ' G\ \ +, LC l C LCl 9 n'l c\j V3r(-)"\C, \ \ 'S-- \ C \ "- - LC \ - 9, Etelähjanmaa V V-vi LC \ C\ ) LC ' -, CY \ 9 \ \ ll \C) C\ =-- ' \ CM rrl \D CM j- 'Z- - \ \ S\ LC -- '''Z- Cr\ (--- Le\ c Lt-\,--- c---,--- r, t- \ L"-- - (" t-- \ \ \ - i cv \, \ :- \ ) r fl f \ _C \ - C \ J i -- ' Lc cm '',--,:j- rl cv Ln Lc-,-- c Lc\- (noin C r'') r'' Lfl C\ U'\ \ '- \ \ '- \ st,--i LCl \D \ cm t-- i-i,--- (--- - C--- szt --- \- \3 \- ( ll- cv -C' t- (-,") \D \D szl- -'- k ' f Lc \ LC \ C \J - i if \ \-,---{ sz- ',Z- c) ' cj i j- r,") cm r <zi- ''--- Li-\ -C\ c" - u- i 4 5 6! LC,z-' C--- ''',,'") '- f f-- "/- \ Le' L--- - rel C-- r - Cr \ C \ ] C \ L- c" C t"--- -( (n - C--- - \- C-- (-<- \ Lr \ \ LC \ LC r _ C3 l _t ' re) \ rrl c-,, V2,-- 9 (3,- -- r 4 2 e C/ c\-3 u) -- A- F- : +D ci) C/2 () W3 -p --, a) () fi -p,4 r) U) () U) ri ci r_i e > W W,_ M - ', ---, Cr) rwp m C Q) -, cr/ i >z : W - tn, > W , CD en () e, : x r :C rri () () C3 4,-D Q) U2 * [] cr3 F- W,- U) -,i W > U] - > : --D Cr) - :3 > U) - P () Cn,; r, cf) - M Ct5 4 (J) - [3 -- +) 4 Ci3 () r cr3 cr3 () 4 - W (f),- r Q),c3 cri : w - a) () 4, --3 C) 4 --) CD W U),- Ui 'nd -p r_i -p -i i i U) Ca 'D > er) U) i-i c3 ti3 cr :, E-i

19 i 7 ct3 Kk Etelä- Sisä- LEtelä- Pnmaa Sumi Sumi Phjan- jis_, fla,a! Sumi Kirjanpittilat keskimäärin r) ' t-- \ C V --- \D O\ CT\ 3- OC) ad O' \D L-,,C) - -\ - ' ifl (r) \ c ct ',-; L- \, \ O CV L \ \ VO c C\J rr ) \ ' - GO rl `i- k C\ CV rl 3 \D -- L- V) - -- `- is-,,zirc) -,z- \- cel - CV -- in c--- C) - " t--, ---,- -sl- --- Lr ---- rel --,z-,, - Lr \ cs \ i, CV st- CM rrl c-- \ fl L- -,: CY\ -zt- `,3 cr) CY\ -Crl (-*- -- r`') - \- LC\ (-- \ -\ -\ CV \D Ln C C c Ln '- -- cl LC, (\ LC\ ts-- \ O 'i- -- cel C\ ad C- - Kk Etelä- Sisä- Etelä- Phmaa Sumi Sumi Phjan- jis_ maa Sumi, -- Paintettu keskiarv \ CV " --- \, \ CY 'ci- c c \(3 (-( ' ', j- \,,- - c \- C-- t-- (\,Z- LC r) nr) r:,) CV 'l " OQ 3 ri-) - - -', -\,--i tr\ -\,--!-- " - - t '<z- ' - \D -\,z- C"-- \ l- LC\ --- C\J,zj- c re) ---,- '- \,t \D - -C\ \- [---- CY\ - -4,:- -- CM t'"--,-- i j,i, t Ln c-- Lrl,--- c t- C\J C\J ) i-t OD, CC) Lr \ C \- "--- " (---- 't" \ " f (' 3 \ C) ri-) CT\ - - L-r) ' 3 V) L -- 3 ill -,--i i r t-- \, - \ \ 'O t-fl rl \ :t \ -- ' e -- ll :- \- ifl lfl in -,:j ,z- LC\ -- - ' -J- " (-( -- r,- () ---',--, 2) ce; CD (t3 ni- 9 % " 9 \ :, +',- C) E +9> :C3 P ct5 --) ±),?i +) (l) (T3 C2 4-D n3,_ CT5 --' Ce3 ' fi,y, Q),_-,- r,4 : 5 'D in (),-- r 4 () C) (--) Cfl () ",r:i P,--- - ni M = :C a) O a Q) e" e 4 --D ci "P Cli 'D r"-? :C,-- F-- :(3 - n3 4 "P --,- CD - ci3 r Pi M ((3 m u) W :- () 4 a P +' (3 e e a -,- Clj CL) b _ --D ) 4-),-,--) 3,- (: -M > : n3 c w 4 F- 4 F- k M,- Q),, :-- 9 e"--, : a Q)'%=,, () e -p ra 4,_ "-, J, r : -p --D,c () 4-D - 4-> l :-- `- :: CC/ rm fi Cn C--' a3 Q) 4 +) (n M :

20 8 OD 3 C) Cr\ LC - - st LC\ \ C-- r() :\ l_r \ - CU \X) a) r< CS\ rel CK) f-- LC\ C\J r,'") LC O's C\ rc) st Sis ä Sumi LC t"--- r i r r,") r() 'Q CM \ Lrl C\J z3 st C \ O- \D C:) C\J c\j r'r) /- (\J J LC re) " c crl ir\ cs\ c\i r C\/ C\ rel i rc) t-- \ LC\ \ i LC LC,t \ - C- O\ sjre) \ =t - Ci r\ C\ st rrl \- \D st LC lf re) C \ f-i 3 LC\ztzj (,) 3 \ cj C-- C\J \ \D LC C C\J \ r''") t Le- ' 3 Le\ LC 3 \ rcl ri") lr \ ts \ -- re) LC ( cf') r t st cy Lc\ LC <z f-") LC t"-- LC L C\ \D CcXD re) C\ OD r'z:t-, OD \ LC \ f3u 2 cfn a :3 2 : () cl) 34 CD +D rk; cll rci : r ri ),S'; (n Maataluen kknaistutt m k /ha 3 f-) Maittalus ( rel t -\ zj- LC LCr Le\ r(" C\J r -e CL) r"-d : e C3 C r,4 34 (3 +) --' fl J ad Le\ t Cr\ st 2r t-- crl - r - Cr\ r i rf-) L-\ u-) \ CT\ \ 't C rel CM \ f-- e c li cli D å ri > cli () r, -- : :c3 (2) k 'P Q F- -(3 P r"") rr") - (" CX) C \J \ 't Le\ st C Kasvinviljelytutt yhteensä C\J re) C\ 8 24 \ st \ re) =:- LC \ ("\J C\J re) Ch Muu tu tt yhteensä st Kknaistutt yhteensä palkkaväen ja e läkeläis ten asun teut

21 , 9 _ Phjis-Sumi - V V-V \ /4 Ch M Lfl Cr\ Cr\ ", t-- -- C-- c - LC- c (\ c c t-- r",-) /4, rf"),--l /4 \ 3 C\J \D,- LC c:5 - Lc-\ --) -,- C re) V) - 4- ),-) - Lll C-- Lc-\ Lc-\,zi- \D rl r"-) e--- n'-) C\J - C--, Le \, (-,-),--i \c) i \D r<- CM i) C\,,--i \D -,-- Cr\ i\ \,- in,-- i n--) C- c c ' Lc--\ C\ \D \ \- C--- Lrl LC \ \ C \J ',,-- LC \ rrl C \ \D 4 r \D [-- - \- co \D -C r'rl \ rrl re) Etelähjanmaa -- c"") rr") - \ CM,-- -- C\J ':- Cr,,, c C-- Lf,- t-,^) ) C \ "- \D Ct* C-- \ C ir \ CM - rel C /4 i-- s 3 i Cr\ \ \D i --,-- - Li- --- u-\ in -\ -,--,-),z:- Cr\ ( \ '-' \D - CM (5\ C--- \ C-- re) '' "-- \ - L--- \- r'l C--- h- (\J L-- ` Lc " C-,r n- +'Q) : '+ r (D X X C) :,-, +D cl) Q3 W -4- (D W 4 X 43 3 () CD Cri M c/2 -, C, ' X rci E -p -p tn,--) - '- '"-D : - -4-) -- : i i Cll r -i () cn,i 3,W,_,--i J X - - / fal,-- cn icilii 4 M n) "P C3 ei Cn C) --- t,,,, > :- :C a) '', 4 9,,, P O,--' O3!--) 6 (- crj Q) 2 r) :: () - M - cn - ),- X : :,-i m cf) f-i -c +, - (l) a) : P- -) - : " : m cll () CD %-2 CD (3) 4 U2 -- 4: -- -p M > :? : i --3 -p -i-> u] :- C,C ----, : C ca CJ) --

22 2 i Kk letelä- Sisä- Etelä- Phmaa Sumi Sumi Phjan- jismaa Sumi Kirjanpittilat keskim äär in r \ ' -4- ri\ t-- LC C\J ir C \ C-- ril rel Lf \ c tr \3 u- C--- Lc- cm rc) szt- - LC\ rtl rrl C\J O\ O\ i (---- st `, 't i E"-- re) C--- (\ CM \D C", \ t"-- 't O\ \ rc) tr\, i( r,--) cm, rf) cr cv CC) l --i,-- "t- Lel \ - cr) - - L"-- cm cr\ r,- -, i VD st rf) Lfl st \ \JD L i rel \D c\ t \D - \ V:: rl Le (< tf\ LO Lf C-- i "--- ',-- 4,- P- D U) \,z- r" (V c vj \ (- c L f\j r,) rel C- \ GO ' - sj- Etelä- Phjanmaa Sisä - Sumi Kk Etelämaa Sumi Paintettu keskiarv --,- Lr\ \D \ i -- C-,- "- Lf"\ O, - szt cm is"\ r,, \ J- u-\ r'') -- \ cm D -,erl,-- in rfl r") --- \ c ' - C\ LC Lfl rf) co (-- - \D \ t- 't- c - O -- - rfl cn!cc() L C\l - CM i OD -4 CV Or"\ ' r { - CC) -r \ '- - r,-) ir\ - \C) (() C - \ Lf- \ ' ret (- CM ril -,zi-,-- L\ (V m,--i ('JO',z- V) \C),zj,---4, en - Lf\ u--\, \ tr rrl,-i ---,,, U - (f) i U2 Cl) += + 5-i +' ej rel ' 4 cc : W -- --) -p ) () n r" :::" i-i k k :ci3 +' W C 3 -,- ri -,-- Z (f) Cf) "4-;: 'b:' : cn Cl) +5 cij 4 ' -) r - ',,-- 3 Cl),,-- -p,--i C2,-- C U2 D -i rw : : W C,- F-i M (D-CiCtCD W PMMP--D V = e ',----, : U2 CD ) X a,, --) /) i : - C5 r F- --' 93 3 P-i -', '", --- W -ri (3 9-- () - C C -) : W () cr3 4 k k k

23 2 - in kr\ (T kr\ - rck,--k,-i \- c /4 rtl f'") ( - r) - /4 - lr\ - k--- % Lr, (-,-) 4 LC\,z-,zj- nn r,-) -- Lel,z" "-- t-- n -- to i i --- nn L- "z- G\ zi- O co Lt\ k tc"\ - LC 'z" CV - kci ' ln \ rf) " t-- LC LC CD :,-- - -\ es (L(,-,-) c-- - nn ' \ \, -c r,n kr\ ( -:zt- -4 -\ - \ nn /4 t-- ic - =t - - 'Z- t- =zt ce-) Lc-, rrk rsk -- LC cr) s '- /4 cl- 't ''z' CY\ -f - i C--- \ /4 " LC,:j- /4 E- ' u- \ C\J tfl r O k it\ C\ `"' 3 L nn /4 fl nn nn LC,z- ri /4- nn -- \ Lfl - \ LC (- " ( /4 - \ ' C\j - \ LC r/ C\ Cr) ':- - C"-- "-- =z-,- rr ''"', t-,--i cf) /4 C\ -- - rrl --- \fp - ir, - \ li \ k - ri E cn :ei - Q) \ --) rrl t-,- ("3 cv i'' -r\ \ " \ \ "- \- "",z- c Lr\ nn \C) /4 - in scer\ CT\ \ - szl- co rl ('4,:i- ("3 r-, LC\ t-- ic\ "' - kr\ k_r\ k - -- z:- c crs, t-- kr\ ḋ"c - C" in - i \ irl - - \ CY\ trk nn s'--- CV c-- ' OC) r'l nn nn c,zi- \JD LC kc\,-- f\ -\ r''),-,-) ' ts- kzt- nn nn Li- \ \ GO - -kzr ''zi" kr\ \ -4-4 k n -k r -----,-k:k f-i k 4 k :ci Cf D cr) ai,-, '-D :Cti F- k : ce; 4-' M r 'r P - M ',- Z cf) cr) '%-?, :: w 4' :,S r) k - e,,-ki a ky,±4 r" () -p,-- C) - ' a3 ta n 9- a3 M > : c -k- crl C - F-,4 F-k 9- F- - a) ) P P-k --a '64? '4= -----, M : ) cu Cfl e- 4 t> -p? Cl,,S4 F- ri P-k --c:, W,M,- 5 : -,-- w (l) r j - CC 4 k

24 C-- \ CU cel \ CM \- ri cl- --- C\ Lr\ cv C\ i - - (-- =z- rl r'n --- Ete l ähjanmaa Phjis-Sumi \ - - ' -szl- ll LC \ C\ ap - C\ '" ri ( C- \ CM Lr\ cfl i- ct Lel cv 4- t"-- \ CM r() "- '- C--- LC (\ "-% C\ C Li-\ 's:- C\ Ch t-- \, L"- C-- C\ GO \ t-- C ' s't \ en C3 -\ - - C\ rrl ri \ ', ir\ t-- /43;) X\ 4- ri 4-- i \ z:" \ V) L- ':" l m:) Cm cp r, t-- Cm \ m3 \ - -,zt' - ':- \JO - ''' 4- cv C\ \ c rfl \,z- \D 4 \ Lel [- rel -' c\j c GO fn szt" frl Lr\ L"\ rt) C\J - (\J Lrl s, ' \CD r`r cj- Lr\ c *- sl Lel v3 \ cm \D fl \ -- " \ \ c f- fl,z- ('J \ GO rrl C CV \ CM --4 r') re` cn,- Li -ri w Lr\ F- a) -p r F- 3 a3 4 ^---, i O,c F- :Cj ) (3) a),c -, e ti) a3 +' P cl] G) a3 a3 -r), -ri : F- 5- :a3 - CD,W,M G) - tt ri Pi 9- a3 rl (73-4- Z Cf) %'5\ :: :Cii (4 () +-, ce e (-,,--i CU,W 8 D ) -}D,-- w P e r''' a3,w :a3 :a3 M ca ra ;-4 F- Cia --,= F- -r f- ), Q) Q) f: M i: P- -D ' ;,L 7,: P- : k t +2 a) () Q) W --,,C, 4D CQ -p -rzi F-t e O (3 V" : :: cc,c w ---, en,_ ca f-i ca,ci c3 n3 4 ' :a ci c a a --' rf, + C ' 5 4: n 3 n

25 Taul 7 a 23

26 24 \ c ir \D \ \ \- Lf rr 3 cv r Lr \- \- Q\ 4 tr, t "D Le kr) L-- m:;, r<- C C ' ) \ C\J \- LCa \- - Cf) r '-) re) Q r - ;:t ' tfl C\ \ -{ r Ln cm cm LL- re) cm Lr \ rr - "zt LC ad tr\ \ cr\ ts LC \ Lel -,, ( re \ \ t-' O\ rrl LC \ r t-- t G\ C-- ( 3C - re) cr C\ \ rsi \- nr) LC \- Taul 7 b en e-- C \,C\ ( re c C"\ re) r, \C) ( Lrl \ 4 -( re-) \ C\- L( r( C n t 4 4 \- -\ t 4 \ ( \D -- r< \ 4 t- Cfl - \- \ re) \ '3 \ LC\ LC kr) LC \ -C \ kr) LC \- LC \ rrl \ 4 t"-- \ \ \ \- \- - \- 4 LC ' D r4' 3 3 \ LC C\ rrl \ C-- rl L - \- : i cr) Lr\ c\ c\ C\J c\ Lrk \- ('43 ) \- \ rel "-- 4-, L( Etelä Sumi t c r - \ t '- \- t-- ri LC\ cr) C> \ ' OD \- \ LC "- - rrl \ c CM c t-- C rr C\J c r< \ \ OD - C CY\ Lr\ Lr\ C- \- - i LC- re) \- (- i ('4r c/ <- 3 C`i '4,z- cr) -- 'zzl- \ \ c c\ \C> z- \ Lr\ LC re") \ C --- en \ ' rl, \ (' \ \- - - C \ -\ % O zj' rl \- t-- r<- :3 \- - ss \ re \ ('4 \ L( A-D -4-, a \- r( : rel : Pi - -) :n3 r r+ Cl) r { ) W W 2 Maataluen liikekustannus 99 9, - - ` O k O ca --D [i) 2 : : 9 :C3 w cr3 -p--, :c/3 -p ' --3 ) Clj : +) e %, 9, - Pt D : k "%-, :C,J r (),_ Cll 8 t n 4,W -4-, "%-2 ta,-4, P' ( : 4 e Q) e 2-43 i -i-,!--- n 4,2 ri :r) :% P : --D,_M C) C) 5, 4-, «3 --) P- W C > ) --- :a3 F-i,c > 9- Pi M D r2 Cll ::: : (),-- cll -->,4 PiP P4" Pi -p : W r ri +D : C = ei W,M '-' j () `'s -W,-- -W 4 W, f-i 2 F- 2,- 'P : +D 4-> E F-,- F- - e -- :,-- M ' D el M,-- E-i rl t- -- fi e () :clj :c3 5- D F- '- P4 4-2 :cti p, e () V, : e) : 2 ril k V-- 3 k F- '---J ri) ri - = w : P Cl) : :-,, = -F4A - ()

27 25 r Etelähjanmaa Phjis-Sumi j 4-4 iv v_v: i,---/ - a\ Cr\ O\ C-- cr) S \ \ LC \43 44zt- cr L4-44 \c:4, \ LC\ LC en t-- \C) t r( -- r) CM \D \ \ \ \ \ O LC \ - C\J c rfl C--- C"- \ tr\ kc Cr \ `zr OC) '' '-' CV i44 tr\ \ rel CM C-- \ LC- \ c- -- Cl (V \ei re") ifl,z- 6-,, j- Cm - "i- -,z4r \ 4r, \ 4i- -, ' GO l's t"-- \ ir, \ ill 6\ \, l,-,-) if- c,,j,:i- \ c C\J ' l 54 2 C--- \ re) tr\ c " Lr\ cv \D 4-\ t- 'D czl- (\j rs, Lr\ (V rrl kj: tf,, t- 4-\ 4\ c \ - rl , a , ;

28 \X) t \D Cr\ C\ CY\ ks) r() -_ \ t--ir cicd - \ rr - L'--- ch, c LCcO CT, C- - tr cr) t_c\ \c) r*": O' ( :;) - : cp - U) U) ri rel,z-, cr' -- " - Cr\ \ kd Cr\ (-- rrl 3 E-- : r - C\J LCl rf") \D k ' \ LC ts i - C\i \s) i r=zt c cf) ex) M c'$ C C\J \ OD \ c,-) c i cj 2 - P- e-) W Cr\ C\J \ tr\ r zt - re) - : U) Paintettu keskiarv LC LC \ (\ -zj- Q -L('\ - a O L GO rel r< r') C- -- ')"" r \D CD Lr\t-' \D r\ C\J tr, \s) r ur\ (J 't D \X) \X) cr) V) t-- r t <- \C) r c-- c C\ ' rr" in c - LC LC \D C\ \C) r+- pr) r relir Maataluen varsinaiset rahament 2 em :: CT3,, ****** ** l 4, (43 -p ci], Q) :: O4 F- : ei3 --, D cc3 F- i --, - ö n n (3 i LO :, F- F- Q),W O crl D ti) - 4 : E > U") U) :::,& n >,,,---- rci 2 ei) F- --2 k -4-, ro cu -- a),m,--4 ) ) ')W P,W (2 F- W -,-- - M,M - rl M m : 4 cil F-3 ri - 3 E -,M ^ 4' 2 3 () F-- U,-- - :,W, -W 24 ci) ri - Al a3,w M 3 W W : :cr3 - T'D C ::: Fli M cf) -- U F-,, r : -4-- :2, Eläinstment /"--",

29 27 ` Cc\ \D, rv- `- - -C\ CM l C---- C---- ri en rl Cr \ ' --'-- \ "- C- C\J CM Lrl i U\ - ri ri O r, \D rel,-- rrl ':t rel i- rel Li'', \ Lc-\ C\J C---,- cl") \ -\ a\ Lc--\ re) \ip c \ Lel t-- (\ i : U cr) - \ C\J rc- Cc\ ț crs, crs ri") \D,--- S- ",C- \ CM - 'st rf) C\ -\ p en ' Lf c C\ t LC cry\ - (\J ri r GO L r \ t-- c C--- en ' (-i -s- GO ifl,c)- C (\J Lrl t- - - rf") \D C"-- \D C-) C---,z- \ rf), (:) - \C -\ C--- \ Lf \ - rrl c ir\ CM in,s - \ei cl- - O C\ c:s 4 cv tr \ \ -- ) ct c 2 ci) :3 4 FA F- \ i ---i -, X\ \ \ - -- \ c -- \D ) CM i cr) -- r - "- --- ri re\, re) /4- \,-- i 3-4 c--- C\ T- 'Cl C--- \ rrl -- - c c\ cx) C-- Lc-\ t ti-\ -4 c cv:; \ -C- =3- t- \ip,-,-) - tr t- f C \ \ \ re) \ i-i =- in,--t -\ \ ir\ r) \,- :- - i-i --- tl - e 's-, ---, 2 W Cl2 PA n3 O3 r F- 7 cu c W 5- n,c3 ) - 3 W - n3,z C ---, -p C: e () O3 P- -c-d-: et) c) (3 ta 5- 'r"), ei 3 ---, -,-- - -p k,-p,--4 cn :,M F-- Cl) 4 +4 _- CP r4 ',-) jlrj c3 e 9 F- :n3 4 a) Cl) cil ca ::: X -D,- -c3 X CD F- () -,--i --) - 4 k,s4 -W Cr) "-"J rf) cll cr3 - X P X CD a) w n3 w F- +' -,- "s --M () ta,- :n3 rei k 4 a),- ctl fi X +) - 4 C f- en - C,-- :,--,M 4, Pli CD,--,S C3,---,_, -+' (( u2 : : D "D ei cr3 P-ijOF-Cf) Ei -=/ P-i f: (3 ', --, X :(3 cn Cl) X - Cl) V p---- 4, m P4 4 \ ew rw,m ---,--, : 4 X --D, t,, r : --,- () P-

30 28 \ \ r n r n Cr\ n LC r< L- --- (\ \ - '-4- <-4- en t\ CM L\ Phjis-Sumi inh-ot--\ \ O CM \ \ \ ts--/ ' -t h- r \ '' r' r,'",:z- C C\ e-<") \ «- if en tc i \C) szt - fn r rrl cm tr \ (-V Taul 8 c -, \ \ t- C- \ ''z- ci \ t -:z- Lc\ Lc' cm i c tf\ '- C\ O' L\ co c LC\ C\ c \ -,-- ) c\ r,- ret CV - i ',4- r cv \ c CT\, Lt'l Etelähjanmaa \ (- i \ '- C-- h- Cl" rfl h- LC t-- \ "- \ t \ (X) - \ :- Z" *J" trl - ri Lel ts--,zt (\ <zi LC \ C-- \ \ CV tr cm LL CY\ C \ t"-- crl '" tfl C\ tfl "-- te\ C\,:j- tf\ 'zzl- L\ \:, (\ C (l t-- ':" ir, lo trl '" :- 'zt- (' st rfl /r):) \ \JO Q) () fi P4 rt ri,54 F ci c () k +3 tfl :3 r u- 3 ****** 3 ****** X = ** --- M 3 +3 'f-) aj --, t/ 3 Q: P ) r''' 7: F- s e D 4 e ( P, rw c,3 r, -p > p e en F-i (j3 -p e,-- en : ;- i 9 5 ) M 42 W _,--,- ''-'3 >3 : cp 2 Cr) ::: X b,,- r3 -p,-m U ct3 f-i a ' c-- - F F- () > M X ') ) a3 Pi + X --,- X ri rl 32 F Cl),- E - -W,- w rci :Ct3,C O) ' r F- E (),-i 54 +) W ;- cr) ri : M X 5, M Pi 3 C M!-- X M ci) w : : F- 'r"") 3 '-> CC C :MC`-qU) Eri <4 P- C: : en s - M : Cl),,_,,_ aj p a M m i ----, , r,w cij 5,-- : E l - -f-d,m ti) X --,W t «3M -ri :Cr) ) W

31 Ph- Kk Etelä- Sisä- Ete lä- Phjis- maa Sumi Sumi Phjan- jis- Sumi maa Sumi _ K irjanp i ttilat keskim äär in zt \D - \D cm ci- \D -i,z/- c " - \Q OC) :- `i" M 3 irl m V3 n \ t- C\ (" \ :T i-i - trl (3 - m V") \ en c \ 44 - Lr) c-- ' (') '''t \ if \ -i,-4 i-r \ - Lr \ \'O en s 4 O a\ \c, t- r, --- \C si- ` - tfl i r4 \ '[',--J- C-- rl ('4 szt f), - -j- CY\ LCl - 3,z- O' \ \C'4 E---- \ Lf re) - ti"\ 4 4 t c\ \ - `f en, 't" r" tr \ t- - rel (--- is-\ Cr) i ri Lf-,-- a\ [- -,- ' Ln - rel ir\ Etelä- Sisä- Etelä- Sumi Sumi Phjanmaa Paintettu keskiarv en co s, 4- \,=' t-- C - - rc) 4 trl `i" (-4, V \ 4 - 'S- 4 J en in /4 -- cr3 i r /4 \ l s=z- i -z- i i C-- i --' en - W +',c-- +' c3 --D,---,W : tf) --' -- tn cij ce e- "P W +D ---, -, n i rl _ -p : j) > +'+'4 -p - CD - P- W -p,<: -,_ 4 : :c3 :a3 F_i - :Q3 4D 4 p m u3 u u - :a5 --) : -, ;ej,-- ci) +> -i--) Q5,-i -,- 4-, --- : () :c:3 (3,w,- :3 lai m -- :, -' W ),si cl) ci) -i-d e - P- r P- c3 c3 e, e B -----, -- 4-' : w, cn -f-d Pi :C - a e ee la --" -p 3 (), Q) rf: F- ' n Q) P4 -r :c3,w -D :C '"C: i,-- 4 m m,_ c cni,4(fca a /-",4 "-, Al m---, -- M k+' ri C3 (t3 r SZ 4 4,, --p r,-- i 4-, :: Cli 4 --D 4-, Q) --D j> : : W >3 M la) --, ec W F- r Cli -r --- (),-4: 4 ī ---, :: :: rfi rs--- = ::: : -A,- (4) -D :a3 23,- -p -p :33 :,-- m cll cr) P4 P4 ce3 -D 9- P4, c3 c3 a),----i,--clw,-4 - Pi e -!-- cr3 cr3 ) - c3 c3-4-d,- 4-, (),-,C W,- - fi - -) ct3 W 2:3 P4 i-i C 4D : Ul Uti : >, --, CD r X r "P --' -W F4 (Ci CL3 a"3 --) M : Ei

32 3 t \- f \ -,9 C-- i rrl,z- \D \ \ --- i czi- `43 Cr\ \ rrl p " -4 - C C\ 3 til Lr\ C\ L-) \ '- szj- re) rcl,z- \ C -4 -,z- -- \D L(\ ' C\ \ 4 ri U) : W - U) rrl C- C- O\ C-- \ \ \ 3 (V -- G\ \ \ C\ \ \ in C-- Lel ) -- \ r t" tr) t'" e""- -4 C\ " ("('4 cj- szl- - C L\ LC '':/- (V C\ 4 r '- n - \ \- \ r),- C \ C--- \ ('4 - \ \- ril -- C- \D rrl CC) rel 4 rel -- C-- tn cm \ Lr% \ --4 \ Lf cm n) 4 \ - Lr\ c-m Lr',zr C\ -- CM - 4 U) :3 43 T3 ) \- LC LC C\ LC\ tr' p rr tr\ r") C--,-- \ `: C ri t-4 i-t C\ - L, :-%,--( mp =zt 4 C--- ri 'Zt- re) -- i r4 cr) Lel 'zt 3 C-- r Ln r\ (\ (V cm ri rrl -4 - ei i M w " CJ 43,-- W,W : (4 r4 - ([ ci:3(ll,-- (/) p ----, j -p -- -p : P - 3 -p rl 2 Pii E, : : : F- >z :r3, Pi W : u u u t- fi u 4 :ct3 ca --, w t- M C--- c' rs'-') -,:zj- C\ \- L--- "- C rfl -'3 ' -4 C\ --, k (3 4,_4 e +) -- : k w : e3 p, ) - W +- : i,4 M W w -4 Or,4 fai cc3 3 'D M <4 8 e 9 i i " 4' : CD 'z,- W W C),- Pi : i a3 3 W 4-2 rr irr : --D 9 e e M,, F- D Cli :33 rw () r7 :,-C ; (Da) w,c: W W,C r D i PL 9- P4 a3 a3 3 T-,-- -- cel Z i- 3 C-- k M ' ts,c C--- rrt, M 8 aj A,5, r4 "-, 4-) --2,,-{ :: e 3 -D r, 4) () p -p -p +2 : ud ''O -p 4 a3 m F- 4 4 '" * n:2 9- () -p,-i -p ca a3 rm \,,4 fi, :: : P4' al : Ct r4-r4 r () W4 'D X r rcl t : : ' za i i,- w m>m m OP rel W W p c3ww Ril M r4 Pi X i +',M,- - +D A Z i 3 :a3 5- :3 :43 E : -p W a3,m - a3 -J X : >3 El

33 3 _ -C 3 - cy\ `, CM " \ t-- -\,::- rel re) t-e) - -- if\ cr -,7- ci Etelä Phjanmaa Phjis Sumi $ ' -i \ C \ en tr, -3- L-- \ rfl re) l---- \ crl 3 /2 C (-V ---- (C\ en \ re) en ' 3 3 '=:- cv cv ('4 Q' 3 3 r,r) C\ (\ ( \ \ \ e-i t ---- Lr\ zt- cm - \ ri - C \ --- en Lf LS- LC ri - C e-- e- re) - 3 cr, (3 \ /4 "-- ' -- \ \ ' nr),,z- cm,- C--- cm \ LC cy\ c- -3- cv ei'l - /4- C--- 3 t --- C `, \ L \ ' \ C--- '"- LC- ", \ - cm C-- 3 \ 3, -- rrl tn CS\ rrl,zt- 3 C \J rel lc 3 3 Lr tfl, c Cr\ en en re) - re) en Cn i- () ra () : > CD a),- C (ll - i CD,---, , ) -F,,-- +3 : (), CR P- fi +2 4 : : : k ',-i : --D r -- p-i Crl :C :CC3 :,- : --3 :ei 4 : -,- -- () -D , ----, : : P -- C) 4 U f-i P 4,- ct3 ci3 ''' -i - }- ---, k 23 :ei, X Pi U ri C P- ct3,m 9,--- - `---, 4' : ) A/ U) W ' ri Pi : cr3 en Z i-- --, -p : -p b e n) ca Q) rs F- 9-D () Pi :,-W () :ci e > i CC3 () e) 4, 4 - -,-- P - P,-- cri 3 ri -,- Z - c3 ---, k 4 ---,--i D () : >, (2) 4 F-,c i- W_-', = :: "---, r) i, - :ci -,- : --,«,, ---- k ( p : e > ) 4' () (3 :, J Ci CL) r - : > 4-D : - () V) (r5 Q) Q) (f) 4 co Cf,,C en 'D P4 a) X a) Pi () a) -r ci3 (5 +', }- +2 ( 4 P- 4 >- - : :eli :23 : k cn ) r : +2 (4) rir,_ -W -W 'J (), r P,:,Y, -, (- F- 5 P ",-', :C E- P--

34 i Kk maa Etelä-Sumi Sisä-Sumi Ete lä- Phjanmaa Phjis-Sumi Kirjanpittilat keskimäärin \D - rlrl "--- ci- \ Cs- '' r re) en C\ Le\ in en LC -;- trl CY\,::- re) re),z- Lrl, (3\ ( C\J,:z- - \- rcl,--j- " C--- en O ri LC\ '' fl rl,-) L" \ C\J C\J C\J,z- \D `z:" re) \- (\J e "- en en ±- Cr\ 'zl- -C-, en sl- ir \ C\ -,z- en 'ī' - \ t-- "--- c-- en ct- er C\J if \ C\J LC \C) \ Le\ LC\ Lfl en en r en C--- C: CJ\ en e) L( C\J ( tr\ C L- C t-- ii () k 2) : n U -4 '-J Cl) r l Oli,-- --D \ :, : -p : : W : - i - ') t- rl : E CD -,-- - M "--- : 8 : ei) : () : CD, : --D CQ -) 9- :a3 2 t- +D :3 M +' :3 t : "P,-- F- P X E- :(3 : () () --, :3] - -z M : D ci i - *D CQ t- -t- - > : 2 -t- -+ (D -p W -,- W "r'd --D (),M F-i i 33,--i : i - re i F- Q) P,,- : 'n : Q) (D Q) 4 ) cl) 4 cl) P4 -W - D 9- X 9- >P-

35 33 ir\ CM \ Lel Lel =zj- lr% CM C\ -C\ k lel LC- ", \D 'st \ Lel \ Ch t-- C\/ Etelä Sumi Sisä Sumi i--4 co ) ` i r('),- -,-- fl r''),- Lf r,-) CM re) rrl Ch C- --- Le l ` t-- r i LC\ \ rrl \ ' C) rri k Lel `* ' r4 r t--, \C, r4 \D \D rel (3\ \ cp, re) Cr\ \ u", ri LC-",- - cc) t-- \ (- - t-- - cm i C\J r, t-- cj- CM ret CT\ r4 Le\ ir tr, tc\ -,- LL- \ re \ CD, rrl " i- LC \ i- e- Lr\ ref co LC Lr\ OD \ " rl \ 4 U\ en C\J \D s'-'"---"'---- L'- i rest t -- C--,- r( 4 i \ ) in,t,z- C-- ' ' (- cf) CY t"-- (9' Lfl C ' ' C-- 9 ri Oli -p 4'!!, Fl : >z 4'! : (, :+' (/)U W CV3 f-- --D c-3 '"" Ci3 > : rel Oli rl CL3 -- 4' m 9- E rel B ' :C 4-' M :, () -F> ) --, ---- : C3,- +- (), W 4' CC3 -"i , 4' : U +) : +3 : w +) >,M : "-e -, G3 -,--- G3 +' 4 Ci > : P - r +2 W+' M :G:3 W CD ) 4 9 :G3 --) M : ed -p () -p 4 : (2-4) >,,i4 ( 3 : - -) "--- 4 C),--,---) G3 : -p ri C3 > :G3 -P F- - el) 4' 4-' W4, -W (3 F- ei (i) +' (i) 4-) D a5 cz3 + w, f-i ca E,i :, 4D +, (),- r j 9- P- - () r i[-) G3 3 M CL3 u) ) e 4 F- () Pi ri :c3 r" :cili -i-d ei) () r) ) rcl W w 4 cn -i- P- 8-4-) a) w f:)- C:3

36 34 i -t 't \- - ::- O's C -,z- cm Lrl cjc,"") cm cv Ete lä- Phjanmaa Phjis-Sumi \ ch tr\ kt) cm "-- \D VD \ C-- VD r'") Lel O LC \- Cr') zt- LC \D C/ \C) -- W\,Z"" \- CV,:- ) C--- '- szt C 't LC \ \C) cl-,z- C-- tt--\ cy c\ cm 3 CV (i r C-- \ V) 's:- -- \D r'') C r,") \ O c-- t-- - i) n - cm t-\ \ i, 'S- fel C ''Zi- ts- CM r<-) -- \D t"-- \- O CM --,:',^) -i ts- CM `zt re) t-- t-- Cm tr\ tr\ 'zzt- c -r\ C- \D \ C C V L 4 a) -p --' rl :C3 :(3 :c en +' C/ '+ L) : : : -) J : -p + ) (3 n3 4 -p, (3,- : cn P-4 : t : U - u2,-i,w M W : -- : rt3 : \ tn en,--i cn,d 4-, +D ' e--m -----, : () Cl) 3 Cl) -p, 4 J ( -D -n 3 U) F "-- --' : --' () Cl) - pi,- : :3 : (3 :Q3 3 :3 X Cl) : U : 2 U) --) :u: '7:5 >- U) -,M Q) > +D r i 4 W t] 4 en ul Oli W CD U) U) -- U F- -4 R4 X lal -r 3 S4 3 cn >k ', F4 r 3 E en " P- 2 Ei

37 , 35 Phjis- Sumi C- - Lel f\ ir cm tr\ cm,-- n =r n \- (\ \JO : -O 't ('4 C-- L- \ C,- Lf - -) - r(") fl ' m 4 --) rt P- 4 cm \- LC\ u-, - LC Sisä - Sumi Etelä- Sumi C \,z- c t-r) "\ re- -C tc) tr\ cm sr tc\ - r'l CM Lel -st ifl \ \- r l C-- C- \ 4,) -- t" Lc- cm -- ck cm t-- ' C- C-- ' \- C- C--- " LC \ 't rrl Lr \ CV \ LC rel C \ :J- - \ "\ Pr") ill e -- \- C\J C\J 4a3 Cm c'3 Ph - C jis- m Sumi :,-- p G) 4 C c'3 Fri P- 4 : 4 n en 26 :ca,-- a U) M rd P 3,- -p , -p : "', ( a i 43 Ca 8 - r CD 43 ri p 43 () 43 () --) (4) -p A -: Cl r,,- : F-, F- -,W (4, (4) : () : ck3 -p,> ( 6 PA :3 :,- (:3 -rd [-D 43 : 43 --),4 -) W G) Q) (- Q) Cll a) c43 X i 4 4 m 4 cr) 4 m t 4 r M 4 M i ) -- ) 9- -i ) P- f:: 4- PT- 'r" P-,-- D '"J P- > i- Z C 2 k, ji l la n ma hevnen tiljen kk, muunn ha )uen juksevat työt t /ha t/tila röt 3- ym työt rötä yhteensä t/tila

38 3 6,-- tfl c\ Cm 3 c- 3 -C\,-i rrt cv ir\, tr O (- ' \,- W u) : -ri f) > C\ C\,---- O 'zt "-- ' c c c '---- "- rv") L\ Lr - re-) (-9") -- O \) re) C--,---i tr r,-) i ( C/ 4 CV ('4 LC Cr\ C\ r,'") 'i-' rel n CV re) - cl- --t rrl \ CV \ ( - L Lel i 6,z- \ -- r) '--- t t- \ C- C- C--- ' OC) -- CV CV C- rrl LC OC) C\ C \ LC s--- t i Lr\ r"") "--- r) LC \ C- ri ('4 r,,-) \D --t re) D ( \,--4- C- c- ' (f) : ---, rzl -- \ \ L( ' c O LC 7 j-k p k,--j" \ - re") rfl O' ''",--i,--- r) c GO C\ C\ C-- rri - 3 \ i GO - ce) rf) ri CM f-,-) CV - :,Z- CV CC\ re) 'Zi- \ C-- \ C--- 'zi- Lr 'zt CM \, \ - - -D - : +, -p,- - (r) O - W O ---, e e a 9, '''''`, "P ) r Cl) :al pi : D,_,-, 4-4n -i Oi - 'r7,- P t,-i ej - -p, -p : (J) O --,- - * cll, 4, k P4 e r4 : -W D :cr3 -- ( 44 Oi,_ Pr n, -i - -- :, , -- : J Ci] 4 () r () -p W,W C3 - cn * * 4 te 6 å * 7 -p -----,_, -p 4,-4,W Q) : pi :c3 9--) -- --D,W () Q) -,---4,-4) - 4 e 'f-d P Z cij r -p : >z --D >, -D r a 4 4 ci) 4 F-4, P4 :,M - r"d Ml - >,--- U - rci 4 c-,w - 9- P- : +D CD 4 CC3 f-- 4, s' +) --',: = 4 +) >z :- A, CZ3, :,, : Ca O :-- O W +) *-) p 4 ',-J, -r -* : '-O r 4-D : CC3 ::, -) C : r C] : E- _- U) M

39 37 LC\ r "-- re) C \ szi- r -- fl c:, in \ --- \- \ k, 3 Etelähjanmaa Phjis-Sumi - r'r/ -- 'zt c C \- - rrt ' C\J Lc- t "" rrl \ li \ -' r`") r ( "zt rel -\ LC C--- -' rrl /4 - C--- rel LC -- C\- "" r LC cy, - ' rrl -- C-- rrl -4- ",--- re'l %C in C--- "::- ', - D L C \ CT, ' - Lil "-,z- \ ---- CT-\ t-- (' O' - c\ rl Lf C-- - CS \ W\ cm Lr i CM tr tn \ :- \C rrl rcl rrl "t- ' O' C \ ' \ ) i - --, +D ----, -e (), : k -p -p p, ts) :3 ' -r D ts) -i (3),-- 4 /) W -i 3 a) Pi W ',-- -,--; 3 L- Z - -*---- -r,- : p Cii rw --> cl) E-i ) eu P-4,-- ri ---,, , -p :,- 3 9 A k (D P r :Cri X D :ct;,- () ) e) --i,- w t c3 r cl) - pi rm ci) P "-D -4 e M - a3 3, - }- - 3,- -p --- -e : -p ) W r () -p,m 3 F- - ) -- C en - P- 9- ri (5) ' (3) W :Qj P- : (-D, p ri P- -- Uuisviljelytyöt i t /tila: Viljelijäperhe Palkkaväki evstyö: Tilja, jilla n ma hevnen äien tiljen kk muunn ha Maataluen juksevat työt t/ha t/tila Metsätyöt Sivuansi- yiql työt evstyötä yhteensä t/tila

40 Taul 2 a 38

41 39 LC- rct - \ - Cr\ (- t LC r cr C\J zt cf) rel cm - ll Cel - \ \ C \ C- rr rrl ret CV,t,Z",z4- co n'l ( -- \ rl r\ r,") Cr\ :3- C \ \ cr) c, LC Lel rf) C-- OZ) Cr\ cr\ O's ll t- \ r r ri r CD -- r E- C-- re"),- r \ L (\J rsn ('4 ' kr) in LC Lr' T4 - c\l cr\ t- ` ' Cr\ -\ -- `-- - tn tr) \ rel c zt C-- C\,- Etelä rel ('4 L Ls-\ \ rel C3 `- " re) rr C- O \ r LC\ Cr ;- rel \C) re) Cr tr\ t-- \C) i ''" Z" -- ', tr\ r in m3 LL- cm r) t t-f" i =zr -- \ ' LC,zr rrt C\ \CD ' crs Lr' r<- \- - "Zr re) Lfl 8 LC ----, (3 ' rc: ri :ei : :F-i :c kustannus jilla n ma hevnen,! r rti X :,,_ () X X : --) ti X w :-- +3 k,- 4 : 4 F-c : ai rc: P : : : > C) D : a3 cl) 3 a,-- - cc3 r a),--, - Cf) E- P:2 Traktri työ 3 : CZ3 : +3 U) U () -- rcl (3,-- F-t -) i 4 - C : : c3 ' = tn 3 a3 F- E (-D + _ r 4 : +D "-D Q) : rel - X = -J a F-i i ta : 4--) (i j (2 :(3 r +3 W,4 : : a3 - W J F-- +3 r -, a3 n a3 - : +- 8, k>3o F- :3 F- w - (3 ::: U) -D -P Ci3 ei i : a3 () X - C U2 7 e3 i- 3 ri F- F- E Ei Ct3 (3 a3 E (33 +3 : trl (33 () rl : r :Cij F- -p 4 :c33 -ri >z ()(D-r/ Q43 : D rt 3 clj r, Pl C4 (,), ö --3 a3 5 >3 j r4 r_i r_i r ; P r+ D f-i /- X F- a3 P4 P4 ci) 3 C ' r r333 : a3 r :(ne cå3 c33 r c3 E- +D E-

42 4 en,- e- ( en t-- C\ c--- - [- t-- rrl L c C---- p -- en \JO it-\ /4,-- ' C C /4 i --- a i lo Taul 2 Phjis-Sumi C\ -,::- re) \C,:j- st c CM -- C /4 /4 \D C\J \ - \ tfl \D \ (-4*-) rel Le \ LC \ \D \ rel "- C,4- c -,-t r'l - rrl ifl t"-- c 4--- CM ( -C-- \ W\ k() U L\,-) \Q rc) \D -- \ re) \- - \D --- C 3 in CT f-,'") a c a \ Lr) C J - rrl \D Lfl - v - zzl-,z- -- C--- LC\ er) \ in VD rt-) 3 \ C C\J c) c O LC\ /4 irl \ 4- OD if --i C--- Etelähjanmaa ce) i "- Cm O i rrl 4-- it rrt) --) CY ' - 4' (V en - en \ O\ \ re) \ i - r+ Lfl "- C\ C /4 en Cm v3 it - n \ -) C-- -- Ct ap,z- - O O \C) en VO cr) "-- C\ en ") ),zi- - i- C\ C\ /4 L en \C) C"\ Cm cv C\ '" -- \c) \ \ 4 '- (:) C /4J - CM rf),-) C--- CM : e- C/3 -, > : M 'l M p :": = 7- e 3 <) w r, : k Q) : : > () Q) --) -:24 X, : : 4 W - ::: c3 --, e rm ' r4 : k,-- u) - X ::- +' - k r+) +3,- () E :,c k : : >, 2: u) ) t":::: : - : : cil ^ :: +' +' -D (i : cr) ) --'? jr: :? () - i 4 - U) rl E- M -i- ----, +WD X 4-,Q r5- ) E p ''-, = :- : Q) ct3 :3 -p en -i-) w u) -- r -ri,--j P4 > - 3 a (: 3 - ) --) - : en * : + rcl :- r +3 (li F- -) +',X X : () ) w, -4-) X () : 4 i :- k cn -- : z : -- - X F- : : F- M - X r : F-i en k k F- : - W -D 4-, : W X X - F i El E- E- E c--,-- E M ::3 --- '(-) -) +' C/2 k x : F- i- - k P4 ( - - <4 --) ))- ci --3 -,-4 ei 4 O+ r")----- Cij,-W,, = --- '--- ([ w :3 cr) ) : ec3 :a3 -i- :( + :w -- W P4 2 F- r U ' ) X 4 :)- -) -4- ci) X : k +'i : E P4 F- -ri X,-) 43 ',9-D ) - '4+) CL : () P n :3 E, E4 E P - --, -,-i f- F-,M --> : : : : 4 - W -i - W - - Ö CD ct3 trd -r) -(-) -,4 i i-i a3 - -, E- E- E-

43 4 Phjis-Sumi rc) - C r L en C- Lc- cx) C\ re) Etelähjanmaa C\J Lir\ r L-\ \s) en, - Otr - Taul 3 a ) t C\J r (T c--,z:- C--- 't 'zt ('\ -, Etelä-Sumi \ S 'O c\j \C) (- n " \,Z- C «~ Kk maa \) - - (- - tr\ c rurtr CX) en s C\- - \r3 Tär keimpien ma l la tila l la tu O a3 C,r 3,4 ',-"J ft3 C F -i cii 3 - ct3,w n3 2 :3 3 rci r P :43C/cT3F- n 9- -r n cnacn r: C;)Mfli i i C a,p e 9 e r e i * ) CD,m W Cf) : e,!4 :3 -, Cl) a3 -,-- k :3,-- CD c' 9- - F- C3 -,-- c43 k k P- P4 cl P- P- P- a

44 42 C rfl 't fl rf) L tr\ - CT\ - LC - C-- C rl Sisä Sumi c) - ln c cm cm \ cs\ tr\ c u - 4 tr szl- en C \ c \c) c c s c re) LC re) i c i \ C-- \D OJ r4 rfl C C-- en C-- u-\ Lc-\ cr\ - rfl C U\ (-'C C- r ' C-- C-- 4 -C) 4 - \L) \-) rf) - ) - tr\ rf) \ t- \,t (X) - C r U) --t" Etelä Sumi c Lr\ cm CY\ c ur" tr\ rfl C\ LC \ 4 rfl - \ () i L4 kö O'' 4 re) Lr, a' C-- C-- \ Lr J- ' 4-- \ szt \ ur \ e tr\ C-- tutettujen Tärkeimpien 4= ci,s= cr3,4 rcr,- X - r4 ::3 ccj 43 CC ra F- 4-i r4 ci rel C Omasta me tsästä puutavaran käyttö D e -p ci],-, l rl C/2 X : C) --D CC,- :4T3 93 U F- : ra : -W a) C2 C) F C3 X ca 4,-(,-W a) >i :ci --' 4i in 4 3 >z ei --D ti 3 ;- F- - Pi Pi C CL e3 3 ci i P- 4 4 P-

45 43 C\J C\ L \fd (4- L( en LC 4 C\ C\ C Phjis-Sumi - CY \5) en ur, vi \ ' \ \ \ \ C\J 5 \CD C\J, ) Lir\ CM r'') CM - ) C\ Lr\ Lr Lr \ r r4 \ \C) LC ur, c c (\J cr c\j - ur, Lc, 8 C\ C ri t C CM re) en f\ \X4 re'l ) stcx) l-c\\3 CM \JC) ( C\J C - ' f CM en C-- Lir\ Lf\ r4- Etelähjanmaa t- ' - LC\ C--- CM C-- C\"Zr C cy Li-, ril L cr \X) C-- i -, -zr en ur rrl " C LC- i t C-- CY CT CT\ CC) t5" \ O\ r,--) en \ en ir Lc \ ) st st Lt" C\J \ a CM ' r4- re) - szr **** e r ****** -r -, cz3 a3,- 4 rz - r cr3 i 3 ei riz:3 Pi enaik ci) 5= F4 k -i 4 <i) Cr) P-t Omasta metsästä saaun puutavaran käyttö ' cl) x C) : { -e : : m 4 E F- cc3 P P c) 55 P- Puutavaraa asuinrakennusten uuist Puutavaraa yhteensä

46 44 ct3 Etelä- Phhjan- jisaa Sumi -- Kk Etelä- Sisämaa Sumi Etelä- Pli- Phjan- jismaa Sumi Sisu- Sumi Etelä- Sumi Paintettu keskiarv Kirjanpittilat keskim äär in C\ rrl c ::- sz- ''" fl -- - V) LP C\J Lr, - CM,-- Lf ':i- i f---, \ \ c J \ i LC - G \ L( \ \ " czj- [- rt, [- ' LC r<-,s) -''',z- - \D ("-- Lc - C\ sf- L--- - cr) LC -,z- CM sl- " C\ " ---- ' ' f-i cr\ - :3 ir\ tr\ ch -,:- s- -,--, cm :- mp \ ir\,-a 's:- i-i ei- \ " C" OC) ' \ (,z- - :- '-' -j- S- -,- p t C7\, cm - \,---i % rf") r?") ' --- Li-\ t"-- Lfl f-- C\ '',Z" C\J Lf C - ( ---- L LC V) ' '''zt f- C\J t- LC C\, ( [-,:j- (, Lf V) i - f--- j-- C--- L'- -- :- `- - \C) tn re) C\J i r`") \ -" " X C " `Z- 'Z 3 k E - Lt-\ i " a3 3 rel - 4 -M = C) 9 Ci, cr3 " : ca a C) : :a3 X P : -p i -----, cn : -,_W k : j -4-D,---, i - k () -- * f-i f: :,,- rri -i -- Ci r 4 : r ) () :f3 () U ) -' PA,4,,r?, _p --) X F- cn 4 cll " i- (t) ( \ w 3 > Pi - C r + 3 :r > +D r,x D U) Cf) D :i - Z - O F- i i i i +, Cl) 3, -D + X C,W F-,---- Cl) 3 r 3 r k i-> > ei E- M -, k

47 '- --- \ n C--- \ in i-i,zi" \ cr) - c3 -- C--- Taul 4 b Etelä-Sumi Sisä-Sumi -- \ \ --- ( LC\ \C) LC\ \ \ "- - LC\ -r\ "-,zt \D nr) \D s" r) (V -C-\ t-- fr) cv ('4 \:, \,t c \ f - C- OZ) -4- 't i cf) ' - LC\ - ts- C\J c - \- \C) \ C- -i i i ' C- -\ " C--- "- C\4 i \ =-4- 'zt fl `z" V),--- n Lfl LC `- (C \ 't - Cr \ r LC\ Lr\ --,- C-- LC\ \ ' \C) C, L\ e- C\ cr - L\ ' \ (7\ \ C--- 4,- Cc cr\,--- r,-) C- \ GO L- i C--- ',c- \ 'r -- -,t 4 rrl C-- \ -j- Lf-\ c C-- cv re) ril tr\ Lc\ Maataluen tutantkustannus Tu tantkustannusprsentti s-t - Cr\ -,- ' LC\ i LC i Verja ei le luettu kustannuksiin Maataluen liiketulksets Kknaistutt Liikekustannus Vertettava puhas tutt Viljelijäperheen maatalustyö Maatalusylijäämä

48 46 Ln - C \J en rel tfl c \ lfl '3 rl 'zt re) \ rel ri i - D c O Ch r, f \ Lrl -, - Ete lä- Phjanmaa Phjis-Sumi - C LC \ - Lc- 3 Cr \ ri "-- r,-) Lfl \ C \ rt) - c\, t-- Li", en tr\,- c\j 6' \ szt (l \c, cr) cr) h- U,-- is- ir\ F- ' (V \ C \ f l rel \ i as \ c i (-- ' Cr \ rrl st CM \ D ir \ sl- 3 x) Verja ei le luettu kustannuksiin Maataluen liiketulksets Kknaistutt mk/ha Liikekustannus Vertettava puhas tutt Viljelijäperheen maatalustyö Maatalusylijäämä x) Kannattavuuskerrin x) Maataluteen sijitetun pääman krkvaatimus 5 %:n mukaan -W5; Maataluen tutantkustannus x) "

49 277492Y SB

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 54 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, P AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 977 ELSK 979 Maataluden taludellsen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA

I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA I i,y4 k i i III TIEDOATOJA 27 1996 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1184 RYHMÄ 191 VUOSI 1986

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Pgxs\ Tilinpäätös. Sisällysluettelo. Liitetiedot. Allekirjoitukset. Tase-erittelyt. Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L Luettelo tilikirjoista

Pgxs\ Tilinpäätös. Sisällysluettelo. Liitetiedot. Allekirjoitukset. Tase-erittelyt. Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L Luettelo tilikirjoista Pgxs\ Phjis-spn Pnsi ry Y-tunnus 0931104-0 Tilinpäätös Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L2.2015 Sisällysluettel Tulslaskelma Tase Liitetiedt Luettel tilikirjista Allekirjitukset Tase-erittelyt z 3 4 5 6 7- Phjis-spn

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot