MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Jokioinen 1992 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE. 9/92 LEO MUSTONEN,. OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KÖNTTURI- Kasvintuotannon tutkimuslaitos LEA MÄKELÄ Tietopalveluyksikkö Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus 316 JOKIOINEN (916) 1881 ISSN

3 SISÄLLYS Virallinen lajikekoetoiminta ja koetulosten tulkinta Sivu SYYSRUIS Voima 5 SYYS VENÄ Aura 9 KEVÄTVENÄ eta 11 Kadett 15 ORA Arra 19 Kustaa 23 Pohto 27 KAURA Puhti 31 Veli 35 ERNE jan emmo 39 Pika 3 KEVÄTRYPSI Kova 7 KEVÄTRAPSI Topas 51 VARAISPERUNA Ostara 53 RUOKAPERUNA Bintje 57 Rekord 61 TIMOTEI jan Tiitil 65 Bottnia II 71 NURMINATA Kalevi ja Boris 77 KOIRANEINA aka 83 ITALIAN- JA WESTERWOLDIN RAIEINÄ Mitos 86 Avance 89 PUNA-APILA jan Venla ja Bjursele 92 PUNANATA Center 98 Ensylva 11 NIITTYNURMIKKA Baron 1 Conni 17

4 1 VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita tehdään tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata vähintään kolmen vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos Jokioisissa. Viralliset lajikekokeet muodostavat perustan peltokasvilajikkeista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu riittävän laajoin ja'perusteellisin tutkimuksin. Virallinen lajikekoetoiminta on ollut Maatalouden tutkimuskeskuksessa vuodesta 1987 lähtien maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitokset tai lajikkeen omistaja ilmoittavat lajikkeet kokeisiin ja vastaavat kokeiden kustannuksista. Lajiketta pidetään virallisissa lajikekokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes lajike on hyväksytty Maatilahallituksen lajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on edelleen kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä 5-6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohran lajikekokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjesteään kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostuslaitoksella ja ankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetiloilla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää maatilahallitus Maa- ja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikurinan esityksestä. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelo on neuvonnallinen ja.sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Tulokset esitetään kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Tuloksissa lajikevertailun perustana on mittarilajike, johon kokeen muita lajikkeita

5 2 verrataan. Mittarilajikkeiksi on valittu kunkin kasvilaji tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä - kokeista, joissa lajike On ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia Mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta 'johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät tällöin ole peräisin tarkalleen.samoista kokeista. Tuloksissa ovat -mukana satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, måalajeittain, vuosittain sekä vilja- ja öljykasvilajikkeista koepaikan mukaan eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esitetään nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten. lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on..esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä j.a happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on Syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa- maan p ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistulokåissa. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tulöksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Koepaikkojen sijainti esitetään kuvassa 1...Jokioisissa tehdyt kasvinviljelyn tutkimusalan ja. kasvinjalostuälaitöksen kokeet on sijoitettu II-viljelyvyöhykkeelle. Kokeita. (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike, on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista,.. joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen Sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. liako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste,.1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. ehtolltrapaino (kg). sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta.

6 3 Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp1/1 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys parivertailu mittarilajike - verrannelajike *** = erittäin merkitsevä ero ** = hyvin merkitsevä ero * = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain. Maalaji mg/1 p Ca K P Mg Karkeat kivennäismaat 6, ,7 112 Savimaat 6, ,6 36 Liejusavi, ,2 9 Multamaat 5, ,5 275 Turvemaat 5, ,8 25 Keskimäärin 6, ,7 257

7 Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyn tutkimusala, Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen Satakunnan tutkimusasema, Kokemäki Anjalankosken koepaikka, Anjalankoski ämeen tutkimusasema, Pälkäne Sata-ämeen tutkimusasema, Mcuhijärvi Etelä-Savon tutkimusasema, Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema, Maaninka Laukaan tutkimusasema, Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema, Ylistaro Karjalan tutkimusasema, Tchmajärvi Tbholammin koepaikka, Toholampi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema, Ruukki Kainuun tutkimusasema, Sotkamo Lapin tutkimusasema, Rovaniemi Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen.11:" Kokemäki op ankkijan kasvinjalostuslaitos, yrylä Mietoinen 1 e» Jokioine.;.:, Salo- ;3. c> 1 Tohmajårvi Maatalouskeskon koetila, auho Perunantutkimuslaitos, Lammi Suomen Sokerin koetila, Salo

8 cv cr) I f< 1-D 1 C) C\1 2 OLI 1--) f'- POIKKEAMAT MITT AR ILAJ IKKEEN TU LOKSI STA I m :--'-, k:', g: ) M i 1,-1 :-_.', f= C/)-1 ow r-,--1 QD r- L.r), r- i i i ( -X ( r-i 3.. m k.jo CD ( 1 i I r-1 1 : -)< l< -K -X ( -X -X LI-) r- r m d"' r- sy N m r- I i,-1 << ( -Y -X k.., C\.1 l!d Crl i,--i 1,-1 cv 1 ( -X -X < -3( ( C\1 C3 l r I I I ; ; -K -K -X -X -X -X -X -X < -X -X -X -X < C) r-1 r- OD C 1 Cr LI-) C3 r- cr 11 CD c) I I I I c\i I. I. r- I -X -X -X -I< -X -X -X -X -X < < < < < < < 12L, m o-.) Cr) (-1 r-1 LI-) lid r-1 r- CD E-t oo c\],--i 1. r-.1 r-1 1 r- cr) =-1 N I 1 i i -X -Y -X -X -X -K -Y -X -3< -X -X -Y -X -X -X -X M C) r-1 r-1-1 C) r-1 r-1 r-1 (n N C) m ( -X -K -k -X ( -X -K -K ( -X C) -X -X -X -K -X -I< -X ( \ C) 3-1 r-1 CV OD r- m -1 OD Cn i< l 1 r-1 1 C\1 1 r I > «<,_ 1,T, c) r- N c) N 1..c) m N k.. m ( D r Et El -K -K -X -X -X ( -K -X -X -X C) r-1 r-1 C\1 C3 3 LI-) r-1 LO r- cr u) c) C c) c) c) CD r-1 CD C3 r- 3-1 r r9 r- m, Qo cy r- r- sy c C) Ol cr) cy r- U oo 11.), sr cv r- m oo C) ( -9 CD 3 sy m sy sy m.m sv sy sv sy co Gl (N CN DCC r- r- m m C) oo oo m LO 11.-) o r-1-1 r E-1.GLI fro 1 ( c ( c\l'en ( (N (,--i c (( m 1-: iii i i i I-1 >.-c 1 1 r-1 r r r-1 r-1 r9 r > 1- E-1 P E ' > (I) II -1 Cr) I--I,---1 m I i r, m!:2 m m N r- N LO 61 r.r er) IFil " C \I r-1 >-1 5 co r--- C5- I r- m r- rz [---. E-1 121_1 m i-i - 3-1: 1-). < P F: >-1 C) 1--) C) 1--) C) C-) 2 C) 1-3./- ' > 1 ) I h) cf) ol.,

9 6 AJOPVM21-JAN- 92 <CI cd Qcoco comm ocso Doc r-locso i< en m c) no c) C) C) 3 C3 C) C3 C) C\/ r- m no Cu CD uo r- C) ev 3 3 no en c) en P3 3 C) C) C) C) l< ' -)<. ( I< ( I< ( 1-.< I< ( I<. cn c) c-2, N N k...o r-1 k... cr LO 3 cr LO C) 63 C) C) C) C) C) r-i. r-i r--i E-1 gc W 1 co c) cso m co oo c) r- oo co cs"--) r- Cr C.\/ r- no Cr CO ') 3 V) U3 l C) Cr r) u) en m 3 Cr cr cccr cr C) C) C) C) 3 C) ev oo /11 L.c.) uo CN cc cj po Lto cn c) m co OD ev U3 er C) 3 C) C) C) 3 61 < uo,--i N co ro no ") N cs) LI-) c) 11--) m (5) (7.), r, N uo. m uo co N en,--1 c.d co no co co,-1 oo co co.r, uo es..] Lo W no oo oo no v no no 3 sv oo C) i- oo co co uo cs) co lo 3 r--- C\I, Cu NN ev,-1n,-1 1-E-i E E-1 E-i F: i r: 1.1 i-1 1-) >i< C5l,--1 1 ) oo m w ci) c\i r- Nks) cs--)e1 c5") Lo co,--,---1,--1 Ei W 1:)cr, o N,-io m [---- of) C) r-ir"-- en.,.: i--; r- e--- cni r---- F C) h) C) hp C) '7 h) C) 2 J A1 l-- i- h)

10 7 AJOP VM2 -JAN- 92 -K 1<. CD r-i '-) 1 co cr r- LO CD 1 CD CD CD 1 CD CD r-i r9r9 r-i r-1 CD T-1 ") 1 CD L CD r- l!d 1 1 CD r- cp LO CJ Lc) uo OO,( O ks) m m cr r - r-1 r (. cy cr CD CD r CD CD r-i p ( 1 1 cp oo N olo cy r- cy M - 1 r CD C r CD CD oo (Jo m r- c ol CP oo CP oo cp c LIO CP CP r-i Cr cy CD 6) oo r- CD r- oow om oc) CD cr) CO cl" CO CO k. ).1 CD C) CD CD 1 1 CD N r-i cso r( c r-, r- r- CD PO oo cp CD CD oo cr r- O LD r- cso 1. C') c) ") r- r- cri cp cr cr cr cl" cp cr.r1 CD CO N T--I ( ( CD N ') d" N 1- CO N 11-) ) CD ") CD 1 1 CD CD c co r CD U-) ) Cr) 1 r-- CD C2) CD ) Cr) CD r- CO 3 LtD 11-) CD LO ") 1 r- cv cv m cv cv m cv cv CDC)1C 1CONO 1 CD 1--I Cr. -> (r) CO -1 r-- C51 r"-- 1-r) oo Olcrok.Ocr LOcrr-LoC3 CD CD cso OD in CO L.C.) CO op r-1 'c\l (2. C) (5) c5) C) m m m m (v cv cr E-1 cr) cp cp cp cp CD CD m m C) CD 1 E-1 f( FC C 1 1 (r) O 1 1> I 3 cr 1-g c U) N r- NUD.cso 1-f) MO N 5-1 C) / cf) r-- r- E-1 U) r- C) 1-D P 3<DO 3<D f 3<D D f( u) o D

11 8 ( ( ( cr csr co OD (1) occdcdcd CCCD r9o1 oi -I LONromm m r- --, r- CD r- cr r- OD N CDcc cr -) u) (5) Oi oi oi cr CNLC : mmmmm romm cr oi > oi r- r- CD CD N r- 1:11 crcn rcr i Oi r ( -I< i< N ui N CO 1 c oi LO r- Cr) CD (51CD CD -) C3 CD rj CD CD r-i r-i r-9 r r= Olr od N k.5) LO 1.1-) LO C\] 11-) C\I P cs) od LO 1 r- cr P1C r- oi 3D cr ui c :C) MMmmm m m m ') Cr) -K C) UD 1 61 C\J 1. C\J tr) CDcr cr ui cr P") ic 9 ( c ui CD Lo ui cd (r) r-i CDCD r-i r-i 1 -). r-i r CD CD rr-i G.1 E m c) m r-1 LO C) C\I oi E-1 m r- co r-i CD LOC\I cr OD c cr cc C1 oo LCD oo r- cr r- r- CD co CN od m m cr oi.cr cp oi oi cr cr cr cr C) > - r- ui ) r- 9 - o r- cr p (r) m 1..r) E-1 cr):g F-1 E-1 P 1 1 Ii >-1 P1 cr) > IJ oo w 1,-, E-, F U) F-1 C) C i-- W E I-D rz,- u) Or.) N D ) ui h3,,,, r- r- FC 1-D 1--) > I-D Ir I-- oi (N - Oi g: C) 11 C) r- E Pu U) i- 12 gc b U) 2

12 AJOPVM21 -JAN- 9 2 POIKK EAMAT MIT TARILAJIKKEEN TULOKSISTA 1 -) C) OD.1 r--1 3 sr I I r-r--- oc 1 I I 9 I C) ) -X.:..,. -,' k.. ") cri r- CD (N ') r-i r'= r- en en Lo c.\] oi,-f u) 1- en I i- ui fcc ( r< ->: ( f' -X ( ( :-: C) C) CD CD CD C) C) CD CD r-.) r-i r-i r- ui 1-, ui LO r= -' - o\cy i-- > )_. Cu CD C) C) C) C) C) C3 CD C) ' ->: c) s, ui r-i C) CD r-i,-i,-1 1 r- r) c) CD CD CD C) CD kjo oi r-i e)],--1 Lo -) L.r) 1-3 cd 1 9< -)< < -)< W (-) -) m m g:c -)< -)< -)< -)< < '3-. -y< -)< -)< -y< -)< -)< i-- y r-) r., I., c) c) c) c) c) (1),-1 C\1 CD r-1 sr cv.$) Lo, sr I I 1 r) i- V),--1 1,-I -X -X -X -X -X -X -X -X -X k.jd CD OD r- cv r-,-1 cv r- I ( -X -X -X -X -X '1-. r- ui c) i-1 (i,- cp Cr) 1.1 I I,-(, LI-) c\) 1, i 1,-i -X -X r Ull» CJ,--1 oi W CD CLI i- W.1 -I< -y -y< i- -y< -Y -y -y l< ui -X -X -X -X -K -X -X C) r- w csi c) ui oo co o> r- 1;f r-i C\I k.9 LI) (f) : D. C) r-i sr 1 -Y -X. -Y ( -Y -Y C) Int-- k.. LO ocr)o-noo-n,--1, -Y -Y LI) LO k.s) L. c5-)(5-),-9,-1,-',--t I ow r- r- O ui r- (-Y-) Pe) r-' r- co s1 C) C) C) C) < 9< t D 1. Lvi oi r- l!d C".] r CD sv er)..1 -) C\I (1) sv sv sv svlvi LI") LI") lj1 C\I [ l LO l CD ui sv VIRALLISET KOKEET -X 9<9< -X ( -I< -I< -X C) s, en r- C) 3 LI-) (r) C) Ci Cr) C) -) Ci CD,-1 r r r9 r-i C) 3 CD co co r- rl oi c) r- pi c) ui en cv cv oo C) ui r- Le) CD,z11 ui ui ui ui o oo CDLCDCD LLOrCC _1 en,. 1-"D 1 r r r rl-1 1-: r-i > o.) Ei c)-) I U) sr co Ci 3- > i-,.w». C) cp i- r r-), --) C < o) g. I-D i- gc CL ) II (1) l9 c l5.1c1, Cr. CV in > L.r) r - < - [-T-1 b 1-) 1.-) C1 i- cr) ololnk.om cdlno o(ncnoo-n,-1-),--1,--1 r-i r-i,-1,---i,-1 C) r1 LQ,'-Lvi o o o o ,...1LOML. MN'srL.C) c9 r-- Ln in o sr st, ui r- sr > sr sr sr ui ui o ui.c) Cr) - rz I2 Ei CS1W CiD I rz:c co Ci :=) :f a z r W > m >-1 >-I u) 1- * Nl I-) < i- Ei II,) t > r--i 1--,--1 C) t+ icc (Y) 12 i< cf) r 1-)..E b Lo O c) (2 k..o (5) r, < Ln (v") < W I-) 1-D b

13 AJOPVM2 2 -JAN- 92 -K -K -K -K d" C'r) CO in szr. ui CY ) k,. C71.1 Ln rj, cy LI-) CO l Ln co c_d r- ry) r-- r- ks) Ln Ui ui Ln Ln ui > _ co co co co co r- co co co 1 r- r - ui (31 CO CO CD -1 r- CDCDCDCD (y) N C L.C) r r- co uiuiuiuiui co r- CLI r-- r-- r- r- r-- cr) ry-) (3') o co I. r- CD r o cp cr, c>-) -1 cy-) Ln.ui ui uiui > i-1 r- r-- r- r- o o o (o O (2L f: co : dk cr, -) r- cr., r.,zr, Ln Ln <o Lo N... CO >-1 1 ',..., d' r- N, > 1-- CD Ln in,zr.lo r-- -/ CL-1 (-N,--1cN c-n Ln > o i-1 c> cs) oo cv crn cn o cs) C N o,-i i- cocomcoo ocpc),-1 O. -x.1- ap o b,-i k.o c\j r-- Lo cn c> cr.) c>,-i (o o,--i Nl,-I,---,-1 W f,. r- O (N co,---1 r- oo en >-1 '... co,-i cp o.) cr) (7) r-,-i o.) c..7 (-N N Cr) LO CO. CO Cr) 1.1-) El.: W 1- rn r- co r- c> (31 1 ("N r- I co (N o 'r,.r< c> o o c> b El 1 ',... CO. CV CV N1 r-9() o o o (3") u) Mm:no') i- }-1 Ln Ln Ln 1n o o c> o O E-1 W ui 1, I-- Cr) i-i PTI F >-I' ',., : >-1, i Ei > E-I >E-i Ei El W 1 } I 1 1 II >-I I U) i co O zr : co >-1 E-i W W i: -K -K -I< in S-) 'r Cr) 1.1 CS),-I,-1 CO, CO r- r,-) o Ln 3 k.ok s) c) Ln i-,.zr.r, Ln Lo Lo o o,---r 't' CO 9<1< N o co LO 1,-i,---i,-i 3 r"-- CO en cn ") cn r cs) c ).)..c) Le-) Ln Lc> Lo r- co O cn l. W > dr dl' E-i i-- o o o r G.1 Ei W.c. (3) r. > 3-9. I-, szr, N L.C) > cn Fr(") Ln rnl- >-1 1--) P E-i. u) r= ril >-1 I-D E-i I-D I-D u) I-D I-D Ei,-1 cn : F: i- W l. W > E--1 i- o o r ui Ei W I LO C7.1,:r tr:: >3-. 'r., r, cn in > cn f= rv-) Lo cn i- >9 1-3 t2 E-i f(c (I) r W >-1 rz I-D E-I I-D I-D u) i- 1- f=c 12 b l---) Ei

14 11 AJOP VM 2 2 -JAN- 9 2 I m o F Cr) < ( cn Lli r-, r- r- cv,--1,---1 cs, Lo I. r- c) d-1 cp.r-,:r.. c.i Lo,- Lo co OD CO ("Nl k... LI-) 1 m t M C) CD I C',1 d' (V") CD CN CN 1 Lf) I 1 -<< ( <. -3< -3< ( < < -K -K ( ( ( K -K K ' C) D LI) (NILO CO LO 3 (') CO 'r' -1 Lo r- P") L r- cv cv C) CO.r1 (Dl -') r-1 -) cv m m y,---1 m 1 cr 1,-1 cr,m,:r,,-i,-i in CN r-1 C,) 1- I:D CN ' III I I I I ' I III I -1< ( -/< «9< -9<9< «9<<<9< -K -K -K -X -I< ( ( -K -1< -K -K -)< -)< 9< -/< -1< -K < -K -X ( -I< ( -I< «9<9<9<<-1< -I< - -1< -3( -K -K ( -K «<<< -3< CO Lo Lr) co CD P cs LO cr) Ocr Lo ("'") k.() 1- (r) O CD Ei t o\ 11.)r-9 C\I = r-1 r-1 r-1 r-1 I r-1 C\1 C\ r-1 r-1 r-1 ' r-1 N r-1 r--1,-1 r-1 CN > -, 1111 IIII I I I I 1111 I -y ( i< ( -Y < -x -x -x ( «< -x ' 1.< ( < -x, -x : -x -Y ( : ( -x < < «-3< LP) c),-i r-, cv oo cn Lr) r- c) m,---1 ko m ) c),--i r- c) r- 1. c) c) N.... ' ' Lo,-1 I cv r-1 r--1 r r-i i i i r-1 I' r-1 CN r-1 r-1 I r-1 r- 1 III I I I. I 1. < -x < -x -x < -)< -x : -x ( ( ( K -K ( -X K ' -K -K ( I< < ( < ( -K -K -K ( ( ( «< I< ( -K -K < -I< -K ( -K ( -X ( -K en'cl1 CN (-,-) Ol,zr,, co cv,--1 d" C) SD 'r1 CO Nl -1-1 c r-1 r- cv, r- Cu CD.. 1-) 1.1-) CN =- r-1 I ('') 1 CN CN Cf) ("),-1 Cr) I I '11 r-i r-1 r-1 11-) m I I I I I I ( (.-x -x -x -)< ( -x -x -i< o) ( -x -x : -K -/< -K ( -K -K -K < -K -K -)< -l< -K -K -K ( ( ( -K ( ( -X ( -K -K -K -K ( ( -X K 3,J) C) ') '11 P") LI-) CD r-1 CD ') -1 C\1 u") (---- r-i r-i (Ye) 61 O") cr LI-) 1, r Nl cv C) OD I I I I I,-),-1, I i-i III CLI D rz -K -K < «-3<< ( ( -K. -K < < < -K CN C) CN C\I -) CN. -K m ( ( ( (-N CN CN C3 -X P") CN CN C.f) C) F= 9( K -K -K -X K -K -K ( ( -I< ( -K K ( -X -1( K -K -K -K ( ( ( -K -K c,.] --) cy C) r-i 1 CO CS),-1, r cv r-, L.c) cvco CD C) C) r- cv L.c) r- Lo,-1, \ cv,-), I I I 1 1 i,---] i --1 r-1 r-1 I r-1 I' I I r I I 1- VfRALLISET KOKEET K ( ( ( ( -k ( ( -K -K ' ( ( ( ( -K -X ( ( :, :,, «< «< -K ( -K -X «< «< K ( ( ( -K -K ( -K -I< -K -K Ei CD ON' \1 M CO ev C) l9 P'-') LI) CDk..) r--- M Nl CD Crl on,.. C) r- ) u") cn cn' C) r r-1 C) r9 CN ") r--1 CN C) CD r-1 C) CD (-"\1 C) CD CD CD r-1 r-1 T-1 r-1 T-1 r-1 T---1 r-1 r-1 rl r-1 1 Lr) r- LI-) cv c) ) Crl (---- Cr'N 1.1") r- T---1 CD Crl C) 1 r-1 c) cv c) Lo Lo.r. c),---1 cv m cn c) -) cv cv,--1 cv. u) o') co r- CD CD Ol CN en LI-).r, co r-..o (3-) m r- (5)- c) m l N cd M m m m.r.r m.zi,, r..!, 1.1-).r m )- cn r- c) co L.c) OD r- Lo r- Lo Lo Lo Lr) Ln r-.c) OD CD 61 Ol ") -) -1,--1,-1,-- cu r- r- Lr) r- ir) Lo r-, cv cv cv cv cv cv r-, r, Lo r,-) N,-1,-), I-D NN,-1NN NNNNN NNNNN NNNNN NNCVNN :o >-1,-, T-1 r-1 r-1 T-1 r-1 r-i r-i,-1 cs) cs),---1 I OD cs EI -13- C) (1) < PLI (1) ((I) 1 i'd ) '-. in SV P'") N en ) cv cr) o sv cs) CO N CD N 'e' W W,,--i [---, I CO LO 3----CONL3),L-1 > ; c) Ln 1 or) M W < m co cv m CO (",-) cv CO..) : :.1-' c M cr) cv cv > i-i c)) cv m 1-, N cv cv cv r- :g W, F.1 (z C)i (1 N ' co OD i- F-1 cv C) c CO ---: \1 >:C) I-). C) h) 1-. '-c3 tcu)cd(i). i- W >-1 W 1 I.:D,». I-) hp I-D :=D D C) C) I-) I-D I-D I-D > &1> i- ol c», -.: Fl PLII-D h-d '=-I I i3 ic!. i- Ol I-) h) X: =', O:: O:: ) ** * WW 238 DRAGON

15 AJOP VM22 -JAN K -K -x -K D c) cs) cs) r-i c) L.c) r-i r-,--31 r- Lo r- oo cv cr c) co,--, r- CD N T-I,-1 C3 ) ) CO r-i s - 1 T-I r-i T-I r-i r-1 r-1 r-1 2 f'' C5) L.C) C) k... C \ 1 (O C) ) Cr) C:) cn cp in co r- cr cs,--1 cr cr oo r- c) co,--i L.(-) Lr) LO r- c\i r cd m k.. k... m cv c) k... r-i m en c)./,,--i r- cr CO OD LI) LO LI) ola m m en m cp cp CO LI) CP cp cp cr1 cr P) Cr) ) ) cp cp cr i_,_ CO CO 3 LI) r- OD 1- CN r-i OD cp r-,---i co CD CD r 121. I< -K -X ' -K. -K -K -K ( -K -K -K -K -K cn C) cr LO CP cr cs c.] co VD LO LO 1 r- en CP r-i 61 CO CD 1 "-) cr cv Le) m Fl CO cn,-1,-1 cv r-i,--1 (5) m m m cr,-i r-i,--1,--i cv -) cv cv cv c r-i CD ") cv > r-i r-1 T-1,--I r-1 r-1 F' (i) 1 r--- ) r-.,:r co r- Lo L.c.) co r- r- r- Le) r_r) en c) c..] co co co co co co 1 co co co m cn m m cr,-- cn CP CP C\I k. OD cr rs- ) (5) 11) k.1d cp LI) er) V) E-3 CD r-i o LO II) CP r-- U) C-- r-- CP LO LO LO LI) U) ) (\I Li) LI) r m -) ) (Y.) en ) ) ) ) Cr) ) cp ) m m m m m cr cp CP C\1 CP C -- r-- r-- U) LO r- ) CO ) ) C\] C\] LO CP LO C\1 C\I -1 -K -K ( -K -K -K -K -K -3<< -K ( ( -1( -K -X -K -K 9< -X -K -I< ( -K -K -K -1( -K -X -K < CDCD Ui C\1 CO 12 CO ) ) C'N.1 r Cr) ) ) r- l C) 1") CP (n CD -1 CD r---i r-i C\) Cr) Cs.] CD -1 ) ) CD CDCD C\1 r-1 r-i -9 - T-1 r-i r-1 DI 21(Ol r- LO r- cs-n cv cv co CO Cr) OD CD CPCD Nl CD OD cp LO en II) C 1 VD Cr) C5) LO r's CP ) ) LI) Ol LO ) Nl CD 1..r) cs) VD Ci.) ) ') CO r-- C 1 II) ) V3 LO CO U) C\I Cr) CP m m cr m m en m CP cp cp cp cp cp ) CO CO ev L1) II) CP U) ev CP LI) L.. cf. k,. r-i C\1 C\1 C 1 r"- in cs) ininu-)c)lo LO cp ep cp ev CP CP C',1 cv -K -x -x -K < -K -K ( E-1. I- -K -K < -K -K -I( ( -K < ril (I) CD 1 VD CO LO ) r--1 CY) OD r--- T---I cr r-i CP (n 1- CP r- Lo ( CD, r cv W CD ) CD 1-1 C..1 CO CD CD CD ) (r) - CD C...1 r-i 1-- r-i r-i r-1 r-i T-1 T-I T--3- r-1 r-1 r--1 C) r-i ") r-i co co "N C--- 2( C\1 CO CP kd LO CD cv II) LI) LI) U) LO Ol 61 ) LI) CO r--- C---- CO ) C\1 et' CO cp II) ) OD CO. cd L co op L.c) co co c) N co c) r-i co cv r- Lo 1 Lo u) cv k...1-, szt, (:)- L ") cv > M M M en M en cr en m cr.cr cr cr cr m M m m cp cr cr cp CO cp en cp CO i--i,_ LCD 1.1-) Lo 1,--1 m 1.c) m LCD LO VD LO LO LO VD 6) CP.1-11 C\.1 C\I N LO CN C\1,-1 T-I r-i s-i r-i r2 i Fz I- i,--] o-) -. cs).t.1 II cp i-,-, co 2 5 D (2,-i Ei o :g (/) ( (1) a II cn Lo.1"-) cp cr. en Nl en II r.r1 CV en o CP -1 CO CN CO -] CP r1.1 cr r-1 Il r-i C--- CO LO r-- CO C'I,.. r-i EI W El. Lf) OD CO ((z mconcn enenrcoen Ei i,zr, rn Cr) N CV > CO C \ 1 Cr) cr CV.] -] -] C--- :Fi r< r=1 f< N co c }- E-1 N r2 co co (N [--), Ei 2 I-) i- ri cn c) cn W PT. I-D. I-) I-) 1-, F-3 I I'D > 1 1- i a P a o-i ) 1-D E-1 M E-i r2 i-).1t-) c.r) 238-DRAGON

16 13 AJOPVM23-JAN : -1< : -r: < -X -K -X «< -K ( : -X i ( : -K -K -K : : -K I< - : -K < 1--- CD L 1 CO Le) N r-1 cv r- k...o ks) co r-- r- co r- oo cṡ.) c)--) k.o Lo CD r- m N l U) CD CD ") 6),-1 r-1 CD CD CD CD en C) CD 61 CD N,-1 CD CD 6) CD r-1 r-1 r r r.. r-1 r-1 r-1 r-1 r C3 -) r- CD -1 '.:T N CD r- k...o L.1--) L.(-) c) m 1.1-) -) r- T-1 uo r- (-- Ol, ,,zt, CD LI-) 1.1) CO L.r) r- (\1 N.1 ") SP ") -1 LO r-1 CD CD r ("n 11-) r-1 Cr) 1- r( co c\i c\] cs) rn sv 1. LO CD o Lo cp N N.Lo m r- m CD ') LO CD 7' CD sp LI-) LI-) st. 1_ sp st. sv cr cr uo uo cr,, T,1-,, T, LI-) i_ " r- cs.) co cs.).) oo cṡ) cy, o--) cs-) cs, o---n -X -X -3 «9< -X -X -X -X -X -X -3c -X -X -3< -X -X 9<9< -X -X -X 9X -X -X -X -X -X -3< -X -K -X -X -X -X -X 9 -X k-. CD C3 if). r- sp r1 N r- U-) CD cp ii-) r-i ll") OD (r) N,---1,-1 N N,--9,-1 r-i C\1 CCD,-1 en CD N C3 Cr) N,----1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1, r-1 r-1 T-1 r-1 r-1 r-1 r-i r-i r-i CD 61 CD Cr) CD N r-1 CO I. CD LO N.C) en Ol,-1 CD,--1 CD CD 1- CD C3 CD U-) CD -) --.., ct k. T-1 r r- N r- r-1 CCD r- oo oo o,] k r-i u) cv c), u) cp C) N OD N U") LO cr uo Lo co cr cr cr cr oo C),--1 CD CD CD CD CD r-1 C) r-1 C)' T-1 CD r-1 CD CD CD N N N r, r-1 r-1 r-1 r-1 T-1 r-1 r-1 r--1 I< -3( -I< -X -k. -X -X -X -X -X -X -3< -X -X -X -X -X -X -X -X -K -X -X -Y -3< 1--- C) C) C\1 C3.cr,-.(' r-i 1_ N k,.. ") 11-) Cn,-1 CD (1) CD N r-1 N en N,-1,-1 N N,-1 N,---1, I r-1 T-1 r-1 T-1 cr CO 1 C\1 r- m uo oo Lo cr cr st. CD CO CD CD CD CD CD CD CD CD CD cs.) r- sr. c7) o-n uo co co OD CD cr cjcc N 1 en LO CD N t. r- CD OD sr. r- N ) co 'zi" cr ") cr sp SP.-) Cr) C Lo LO LO LO LQLCDCDCD CD CD CD CD CD CD -) -) -K -K -X -X <.< -)< CD CD cp r- cr r- uo o..) cn CD CD CD CD CD r -I r-i g OD 1 r-- CD CD CD CD C3 C3 CD CD CD CD ") LO CD LO CD CD CD 1.1") r-1 cs) u) u) c) r- cr r-1 CD U-) c\i co co r) oo m uo sr. (r) CD CD CD CD CD CD co co co cp CD CD CD r-1 T-1 r CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD C3 CD CD CD CD E-1 W W..:." C) LI-) -).r '-.'zr N 3. LI-) C) (1) CD CO 1 Ol C) CD CD CD CS,,_, -),---1,-1,---1,-1 E- co 1 c) c,i r- r- Lo m 1 CD CD CD (3 ( C) CD,--1 CD CD CD CD CD CD b CD C3 cs) --, ') sp,-i -) -) LO CO, LO (N('- (1),--1 oq r- CD CD '.T ) N,-1 ct CD,"--,' (CD ('1 en en en (r) en m en > (5-.) cs-.) cs) cs) cy, o..) cs.) cp CD CD CD CD CD CD (5') o..) o.) cp c) C) CD CD CD CD CD CD PLA P 11. El,---i E-1 ci') El o) E-1 '-,l-, (I) co C) E-1 o),-1 > E-1 C) P G 7, 1-- cn Lo LI-) SP ct N ') C2 W 1 W c'.1 ^) C).r, c..) oo N co N W E-1, p,,-1,--1 r-., oo CD k.. r- co N La,-. > E-I ' W EI CD L. OD w m CJ -) ") m cr CO E-1 Ei,'-: n 2 m N N > Fl 2 - N en. m N N N N r- :g 3- -g C) r. cv OD ' i- E-i cv C) o. OD CO' 1 N,5 I-D E--i ' I-D 1-7 f(: g: g: U) CD U) F. g i '--) W Nl :=D,...> C) -D C) C) I-DI-D I-D 7-' :=D. hp C) C) I-D I-D I-D I-D,'-... i- X,' P 1-,.. PLI Pi hp I-D 1 =', Ei 1151 E-1 P 1- =', I-D I-D 1 ' WW 2 38 =DRAGON

17 1 AJOP VM2 2 -JAN Cr) N W -K -K -K -I< < -K l< CDMI-IMCn (nr.-i,-9 r-i. -I< -K ( ( < -K -I< -K MOC--MM 1-I 1- -k < ( < -I< -I< < ML(:), t--imnnm t-1,--1 ( 9<<.-K < ( -K 1---IONMN,-1WM r-ir-1,--il-lr-1 -Y( -K ( -K -i< < r--lowm1.,-1,-1,-ic).1-ii-1,--1 s1"1-im illr-lk.9l MMLOMM k.,--immi- Or-r-- -I\ crr--k NMNrs- L.ncPr--MC7) NCOr"--r-IN U CS1NMMM N(r),-11 LOMI---OM 61,-INLOM MCOcr, MOC--- 61SV :C2) en,zr(ncr' cl'cpcrr.,zt'lncr'lom Mcrcr,:rir) cpcv zpcv,z1" -I > I ) L1161W WMWW61 k..1.ml6 MMMCOM 6-'.NNC-:,JNI-I (N C\) N ries.] r"-- -K ( l< ( < -K < ( ( < -X ( -K -K ( -k << < i< i< ( ( ( ( ( ( i< Ei -)< ( ( -K < ( -k -K < -K ( ( -K 9<< ( P.1 OONL.O[ CD LO Lfl LO Nr"--MUDk. r-m6151 LoMMMLI1 W (r),--1,-1,-i,-1,---i,- r Ner),-INO,-I61N.-161,-1 r-1,-1, r r r-1,-1,-1,-1 r-i,--1,-11,--i,-1,--1 ri,-1,---1,-1 W 6NMcV,:r, 61 MMMcN NC51 (3 mcnw, I L.c NLOWOM LONC--LC r--i---wr-1 11.) El (..7 '1'1---6LOM Mr--r-iNN,:VONLOLO LI-)r-MMC- r-1,-- W :(:) MMMMM MMcr,zt, '7'1.cPM Mer)cr L 1McP (r) >-I >i- OWOOlk. MMMW Mr-r-W CDMUDM LOWLOMM LI- PM 'f',-irl cr (CD E-1 E-i r--i Ei E-1 (:71 1-I I -i II M: C51 >--I :r( i- WEi > Ei Eil-i :r > W I- W b Ei cr) II N 'r' EI cd Ei ';!" gowf:cn EI(21 1-D WW< M er),--,-1,-i Locom ('1MC\I.2 r= 1-D D LO 1--- MWF=C N>M 1-EINC) rz Cr) CD Cr) I-DI-Df E--(WEII2 LI") '1' 61 c-iwok mmc\im 1---rINMN (2 MW r:: 171--J Ei r2 (3- cn u) ') CV M I I MNWN,7. 1--MNk.,-1 MMcPMM NNN C--- (-N I-D 1--)I-D> WW =DRAGON

18 15 AJOPVM22-jAN- 9 2 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA 1( QD 1 CD OD sr, LI) LI) ) r-i r-i Cr) OD CD ) N LI) CD 'N r- I N.c.) r-1 ") LI) 61 cv LI) r-1 cp ("1I fc ) < ( S S S ( ( S S S S S S S S S S S S I S ( S ( ' S «< S ( S S ( S S. S S r- in,..) r- LI) Q cv r- r- m,-1 k..( r- m C3 r- r- N "),--I r- r--1 l. ci" C\I cv v in k.o k.. cv CD ) i C\I cv ) C\1 r-i r-i ) LI) D C\1 1 r-i 1 1 I U) 1- S -X S ( ( S S S S S ( S S S S ( ( S S S S -X S S -X S S < -Y S S ( -X S S ( S S S S S S S, oo c) uo en c) Lio r- N N r - 1 c P r- N r- l. 1-, y r-, L dp ) (' rl I r-1 N > r-i S S. ' ( S S S r- cr) cr) N oo.,-1 -) -X < -X I< 9< S S S S S S S S S S ( S S «< S S S «< S «< S S S S N r-i u") ) C\I ) cr r- cp CD C\1 CO CD LI) cp C\] CP N C'.] '...,- LI) L.. CV ) N 1- r- ' a S -K < ( : S S «< S S I< S S -X < -X -I< S -X ( -X l< ( < «9< S S LI) LO ('\I p LI) LI) OD r- (5.) cs) c), cp LO CD. OD co r- r- en co rli CD rp r-,--i (' m 1 N,-i N 1 m Ii-) en U) r:i E-i M I S ( ( ( S -X S ( S S S -X S S S (I) ( S < S S S S S S S S -X ( S S S S ( D S S S S S S S S < < < ( S k.. C\I ) QD LI) r- c\i k_o Lc.) 1--1 en -)( -',..)i() ( m 6) ILI ) r-1 1 Cr 1 1 CO r_, - 1,.1< 1 CD CD LI) N T Ft c..) coiiii r-i r-i N 1 r-i, i i I I I I L S S ( ( S S S S S ( S S S S S S S S I S S ( X X X S S ( S S -X S S XS ( ( :-) S S S S -)< ( ( (. < < ( -k 11 <_) -X ( ( S S ( ( S S LI) (-,-) k.. LO CP ) ) CP cv CP cp r-i cp ) CP sv l cl, ) cp LO ) C\J (/)9 CD I ' I ' F:,-1 -X l< S -X -X S. -X -X ( -X S. S S S S -K ( S S S S I< -X -X -X ' S ( -X S S S -X -X S S -X -X ' -X S -X.( -I< -X cp. in cr m OD en LO CD cp 61 ( 61 C\1 CD r-i N j-. Cr) Ii") 61 LI) CD o\ m 1,-1 N, N 1 m,-1,-1, N N N I,--I I ') d" N C\1 1 ) N N ") f= III I I 1 1 I X : «< S -X S S «< «9< < S ( S ( -X i- cp OD 61 cv LI) LI) U) r- E-1 en c) cr) 61 CD 2, gi-).1' g) C\I 2 r (% 2 rc:,i. C,--;(21 2 (IPI r-i r-i r-i r-1 r r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 rli f:: (' ( cs).m po,--1 ( 1 o-) c) cs, Lo Ln c) co in C LO cn L.O ) N LO 61 z cv r-i r-i k.. Crl LI),J3 ) r- lo k.j3 N CD CD 61 r-1 k.o. r-1 cv cv :)..,r-,;, Ei ---- r_ r_,31 QD r- r- r- ci CD CD olo, 1_1.-.) 11.--) F: CD m m en en en ( ( en cy cy cy cp cl.' cp ) en 1-'-r- ci., 13;., (C.; '1.il '-/I, sl, m c, Ei cn rri U) ) CD Cr) cv ) CD CD CD ) ) r-1 LI) l!d ) k.jd k.jd ) CD ('i LI) cr LI) cp cr cp C,1 CsJ ( 1 CV -9r-1 LI) ) cp r-1 r-i r r-i r-i r-1 r-i ral r-i r-1 r-1 r-1 r-1 r-1 r r-1 r-1 : I > r-i -I r-i r-i r--1 r-1 r-1 r-1 r-1, r-i r-1 r-i * (5) E 11 oo cr) E-1 12 cn :g C) (f) II (- sr. cr mcvm cv m c) o-) oo C\I OD \1.CP rt rt cr,1 r- m cp r- m W E-1 C3. LI) en (c' ( on co (' ( ( ( cr m m E-1 cr n m cv cv N ') CP N NNN r- :g (1c' CD CD -1E-i c'3 iz 3 CO.:C) 3-) E-t I-D I- U) CD U-) :=D C) I-D I-D 1-,I:D Pik i I-D 1-D 1-D 1-D 1--3 > i- 1:1_1 C ho 1-D E-t CO E-t 12 i- 1 I-D I-D 1 (I) 238 DRAGON

19 AJOP VM2 2 -JAN Ei cn CD CD 1 (N 3 r1 1I) N ) N N N 1 P1 N 111. cr rz 33 -) cs),-1 C) c) C3 C3 r1 N T-1 3 ) 3.3 Nl N N r-1. r1 r-1 r-1 r--1 r1 T-I N LI) -1 ( CD 1 cr C) C) C) CD CD CD CD CD OD C) r-1.1 Cr cr CO r-- ) 3 Le) Nl -1 LO ' r- (\I r.t.1 (.9 cp Lo m m -) OD LO 1 1 CD Cr.(--- N LI) LI1 LI) LO LI1 (21. "-> P Cr cr cr Cr cr cr cr cr :1 i_ 1 3 c co LO 3 3 N r-1 T-1 r r-1 C) CD -3 1 G(1 (21. (I) c) r- C3 Q(CDL'CD CDCDLDcr m r- cp P1 Cr 1 en 1 CD CD N N 1 CD 1 ") -1 CD -1 cr 1 CP CD 1 Ol r1 cr r1 T T-1 r1 r1 T-1 r-1 r-1 T-1 (= (= U) E r- 1 r- Cr CD r- u CD r- r- 1. u CD C) CD C) CDCDCDLCDQ CD D ^) c,1 61 '1 cr -) cp cr kj) oo cr C) r- -) 11 k.j.d cr Le) m Lo 1-3 CD D co k ) cr r- L.r) r- r- CD 3 CD cr LO l 1.11 r1 LI1 1 r-1 LCD.11 m m P cr M cr CP 1 Cr N,T r- r- r- r- r- 1 11cJLD. C\1 T-1 r1 r-1 -K -K -K -K -X ( -K -K -K -K -K (1) k. r- -) cv -1 Lo r- c co u c r-i,-1 (7 r- ) r- c u 33 cr m,1 CD -1 co c CD -) cs) --) (5-) -) CD CD r Cr).1 CD r1 T-1 -) N T---1,--1 t----1 t-i rl E-1 F: m LI) ō N r- D r- '),-1 N N (7 c) m OD cr CD (Nl CD 3 cr Lo c) r- r- > -, c) m r- LI) N m (5) r- W CD La r- cr 1 c) cs) in Lo cy) r-i Lo (5) cv gc CD,--1 -, Ii-) Lo -1.) cr) 1 1 r- ( Li") 61 LO LO CO N Cr (1 cn cr m CD() m m re),r,r cr cp ir) cp cr, cr cr Lr) in in er cr Lr) LDPdDLr9 1 cv cv cv cv cv (CDLCDLCDCD LI) (... LO. cp cp cr cr m cr r-1 r r r r-1 cp cr r -K -)< -)( i- -x -)< 1(, -K -K < W (1) (JO) cr m c r- cr LI) m co,--i -) (--,] cr cr (- 3 N ) 1 CO LO 111 r- cr CD T-1 r )3 r r-1 1 EI -1-1 t-1 r-1 t-1,-1 r-1 t-1 E cr,1 cr LI-) co ) ) (... CO cr co (-- L.1-) CD cr if) c) u c) 1.1-). Lo r--1 CD LO Cr LID cr CD CD -1-1 r1 CO r-- k.. LO 1 r1 N cr CD cr LI-) m oo oo CD co to Lo ) o o N c c\ I ') N r - r-- [--- U) LO N Lo. r,. r.. en LO -) N ') cr cr cr 1 cr cr cr CM CM 1 en 1. 1 Cr Cr Cr Cr 1 CP 1 cr (I) 1--i i-- CD LI) LO r- cr 1. ii-) 3 ) 3 3 OD CO CD r-i LI1 Nl (" LI) N cv cv LO N N i- 12 N t--i CN.1- r2 Fg E-1 - Ei,--1 Ei CD 9 EI ') W 1-3 I < II cr i- 3 g. E-( EI P f( r11- :r(c cn Cr1 U) II Cv) LO Lf).cr CP 1 N 1 II E N en CD c:r -1 CO N CO N c:r Cr r1 r-,-1 C) LO r- c Cs.] l r1 Ei W E-1 o f:: In CO ") -) ril ') CO N '.) ') ') 'f' CO m Ei Ei Cr P (CD. CD cv N N 1 Cr N N C`,1 C".1 r- W fz cn f', co co, E-c cv 32 C C E N > p Ei I--) F( fc:c O CD V") c) W g: f=c W W ) C) ) C) C) 1-D g cp D 1-D I'D I-) > 1- r2 E 1- cl 12 1-) b E-1 o21 E-f c2 1-3 b EEEID WW =DRAGON

20 17 AJOP VM2 3 -JAN- 92 -) -) (.1 ( I< -K ( -s< -s< -s< 1- co co cv cp r- cr ') cr Ol Cs) Ol ") Ol C) LO oo r-,--1,, oo c\i oo uo,,:r oo cn c) c) c) c) 1 1 c) c) c) r1 ') CD N 1 1 r1 ) 1 C) r-1 T-1 r-1 r1 r-1 r1 T-1 r-1 r9 r-1 r-1 r1,--1 r9 r9 1 1 C--. On CD 1 cr C\1 cd r-,.57 LI) Le) en LI) Cn r-,--i uo r-,--1 r- oo,-1 oo -,.. uo cd cs, uo co uo r- cv ("N C\I ) ct Cr) 61 V) C) C),-1 LO LI) ') LI) Cn Ln,-9 N Lo m c\i C71 OD CO cr Lo Lo cp k..o k.. c) cs cv Lo oo r- oo co oo Lo c) cr cp.p cp cp cp cr cr. cr cp cp 1.1") Lf) cp Li-).,:r cr. '1". cr cr ui uo cr cr.,:r cr uo i_ cso cso cso oo oo oo oo cso oo oo cso cso cso ero r- oo oo cso oo co o oo oo oo cso oo f21 -K -K -K ( <. ( s-1 co uo r- Nl ev, cd oo.cr U) / 1 (n, ) Cr 1 1 l (1") C) C) OD C) C) T C) N r-1 C) CD N r9 rl, r1 r-1,-9 t-1,-1 r-1 C) t( 1 1 C) en CD C\I,--I CO 11-) C) Cn LO N k-.) 1 CD C) LO C) CD C) LI) C) LI) 6) \,,ID Cr ) r-1 r- ev r- Cn r- oo co r\i Lo 1 U") (n c) cv II) 11) cr CD N Cn OD C\1 Ii-) LO.r, LC) k.. zr. IS) CV cr cr oo cr cr Cr CP cr cr cp cp cr cr oo.cr cr cy cr cr LI), 1- r- C) C) CD CD r-1 r-1 C) C) r7-1 C) CD CD N N N 11 r1 s--1 r1 r9 r1 r1 r1 r1 -K ( -K -X -K -3<< -K -1 -I< -K -K 3: -)< ( C) Lo cr uo,--1 N OD r- cv.r. m oo r- Lo cr (i) C) 1 r- co cso c) cso oo co oo cso r-1 oo cp oo oo oo,-i,-i oo co uo cr C\1 Cr) r- uo oo LO co r- N cp cvi LC C) C) C) C) CD C) C) C) C) 1 \ cso oo cv uo CD LO r- Lo k... 1 LI) 1 l l CO 1 Cr 11-.) 1 r-1- cr oo oo oo oo cr oo Cr) Cr) C'') Cr) cr cr cr oo oo cr (2, ci LO r ci CS) C71 61 (X) (51-3< -K -K -K -K -K -K ic -K -I< -K -1 Cr) LI-) Cr) LI.) 11-) Ln Cr (51 C\1 cn c) cy, co op c) o.) cr) c) (5.) CO (51 C:51 OD co o N oo,-1 cv cd oo oo c) cd ed cd ed cd cd CP Le) cv C)CD c) c) CD c) C) C) 1.\ r-,.. 1 LO r- cp co r-i cd en Cn cr uo cso CD uo,-- c3, r-i LO oo cr r-i oo ') C\] 9 Or) Cr) Cr) Lf) cp C\I Cr) C9 > i-- C) s-1 " s-1 11 T-1,-1 r-1 v-1,- r-1 -)< W -x -k ( : < i-1 c) r- cs) sr. Cr cv (1) c) m C) C) CD r9 r-1 r1 r-1 r9 r1 r-1.-., Ei oo Ol r- (N co r- u') (vi öl C> C> C> C> s--1 9 Cr) C> C> C> C> C> r-t i CY) " (Y r) C'') C r),.. ui N r's U) cp r- cv cd,[.. m C',1 r-1 cp Cr)(Ner)Cr)(v) Cr) ro oo oo oo i- > oo oo oo oo cso C51 Ol C) C:) C) 1 C31 al C) C> C) 12 i2 > 61 I cr cn Ii c5--) > P :J ci) oo cn z,- i i m Lo Lo,p,l, m rv en.11 W N Cr) 'Cr' 1 CO N CO N Cr W sv r- z 1 OD C3 LO r- oo cv Lo,-I > EI w c) r:: tr) co cr), cr) r < m co cv m m m cp ") ' cr e m m cv cv > CY") N Cr) cr C\) C\1 C,J CN r- :K w < < cv < i- cv C) e co co > h 11 E-1 1-) i-- < < < cn c) cn gc gc gc gc å c\i 1--) i 1--) 17 b hp > 1-1- I2 i- n-i b 1--) E- ec1 E- --1 h h u) WW =DRAGON

21 18 -K ( --K -K ( -K -3< ) 1 1 CD N,--1 W gc 1 LO CD CD 1--1 co r-,--i c) t.r) co >, c) r- cr Lo o) Lo N N 1 cr ev cs) co m m m cr ( L.r) : Cr cr m m cr cr Cr cp cr cr >.. > C) ") cn cs) CD l5) 1 LO CD 1 Nl c\i ev ev Nl,-.: -K -I< -K -K -K <. -K -3< ( Lo N 1 1 CO r- r- r- Lf.) m u.-) Lo ci, 1 C) 1--1 CD OD CD CD 1 CD 1 C) r-1 r- 1 LO 1 k... / / 111 CD r- CD N C-- r- m cr r-,--1 Nl co c) CP r- r-. r- CP CO CD N CO er 1 ev CD cr Le) cp 111 / cr cr cr cr in cr cr cr cr cr CD r- 1. cr / LO P1 / 1 co m m m,-i N ( -K (9< ( -K ( -K Ei < ( «9< -k -1 W -?.-x -K 1- CD OD 1 cr L. -K -K on ) o) ( cr a) Le) ev d/ / W r-,--1 co cs) on r-,--1 CO CD CD 111 C.11 CD 1 OD 1 CD CD 1 1 CD C) CD N CD.1 1 CD CD N N CD CD ri N C) W cv m cs) cr m.,--i r) 'il) cyn CD cs) k..o i.c) c) CO Le) 1 LO 1 l. > s".. CO cr,---1,--1 Lo cs) Ln v) m / N LO 1 r--- QD kj) N CD OD E l 1--1 cr C.D r- r-.r Lo r- ct CD 1.11 r- r- r- r- cs) c) CD op N 1--1 U1 111 g=1 :c) 1 1 / (( cm cr cr, ct sr, ev / U) m 1 ct CP cp > cr. cil ( cp 11. > )- en co c) cs) o) cr co ( CD CD 1 61 pq k.. l.d. en 111 ct ii/ CT / k.o ks) Le, m co co ct ct N N N N r (/ et 1- :f >E9 EI E-1 C:5-) -1,-1 II 1> cr 1 co:c3 z Ei C) < < :gc U) P 1-- II cnc2i U) 1 LO 111 W Cr' N Cr' Cr) N Cr) I I Cr) II cr CY) CO N CO 1 d-, N1 EI. cr r-,-1 CD LO > EI W r--- CO N LO 1--1 E-1 o < CO Ln co r) (. t r< - E--1 Ei cr, m co N m m 1 cp P1 / m m N N > i-i m f---1 N m cp N.C\i N :[,: W C) gc gc C\I g:c op c E-1 N C) hd (2 12) EI i- gc gc gc U)CD U) r= gc gc gc gc C \I (\] 1--) 1- I-) f:: cr. 1- i- gc 1-D 12 1 p- 1--) --) D 1--) > PLI P h) 1-) EI (21:1 EI lz ).- x 1-D 1-2 x x 1 u)

22 AJOPVM I8 -JAN- 9 2 POIKKEAMAT MITTARIN TULOKSISTA 2 : 1- w 19 LI) r-1 C3 P.) LI) CD LI) r-1 P'") CP N CP CD ill III LO 'I I I i- b -_ i- -K -K cr,.) -X ) -K CO C) C) -K -X ( -K < ( -X -I< ( ( -I< -X ( ( ( O\ ( -1( -K -K -K -K -K -k -K -K -K -K -K -X -X -X ( -X 1- ( -X -X ( -X -K -X ( -K ( -K ( -K -K ( -X ( ( ( g: CP kid cp N ri cr, cs") r-,-i o ui,-.1 oi r- ro.) co co r-i k...,-1 CO Ln > ') r-i I r-1 N I 1 I r I I 1 I I I 1 I 1 1 r I 1 1 I 1 1 -X -X : 9< -X ( ( ( -K -I< : -X -K -K -X ( P-1 C9 s s s s s s s s s s s s s -K -K ( -K -K -K -X -K ( -K ( ( ( X -X -I< -X ( ( -K X ( -K -K ( E en co Lo Lf) r- cr Lo ui L.r) cp ui (s) pi cp N co co en N cs) N oi Lr) en en,-i en I N I cp N N ') I ) C\/ 1 r-1 en C\I N CP N ri cr Lo 1 1 I I 1 I ( -1< -x : ( -x ( -x I< -x ( -x -x -x -x.1 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s I-D -K -X -K -K ( -X ( -X ( -K -X -K -K -K -K ( -K -K -X -K -K -K EI c\i co LI-) N,--i 1. N r- r- N cs--) k.. cp 1 1 OD Li) N N cp CD LI) r-, " " co r-1 l 1--1 I. r-1 l r-1 N N CO r-1 (\I.1.) I 1 1 cl, N 1 I 1 r ' 1. 1 U) (-) -K -K ( ( -K < ( -K -X -K -X ( -X ( -I< -X : -X ( ( -K -K -K -K < -K -X -X -K -X ( ( ( -K -X -K -K ( -K -K -X E -x -x -x -x -x -x -x ( -x -x -x ( -K -K -K -X -K -X -K ( LI) r- r- co cs) (5) o pi,-1 cr N r-i r-1 en N LI-) CP 1 r-1 r--- en N CL co r-1 r-1 I I I II I I I r-1 I N r-i r-i I N N N I I 1 1 i K -K -K -I< -X ( -K -K -X -K -K -K ( " 9< -X -K -X -K ( -K -K -K ( -K -X -K -K -X -K -K -X ( -K -I< -K -K -X - -K -X -K -k -K -K ( > -K ( -X -K -K -K -K ( ( -K -K -i< -K -1( -K -X ( -K -K ( -K -K 1( -K : u") i< 11.) Lr.)..) N Lo cd r- cr.) r-i r- ri o cr CP.1 OD cp 1 N (\I Le) cr N fz co,-1,-;,-.,-1,-1,-1,--i -X -K -I< -K -K \ «-1<9< «<<9<9< -K -X : ( «9<9< «<9<<9< < -K -K -I< -K CD CD 1 LI) ) CO Le) CD r- ri, cy cp r-i l CP P.) -) LI) 1 CM cr cr r-1 I r-1 r3 N I I r r- r-1 r-1 I r-1 r-1 r-1 ) ') r-i r-1 I I s -K ( s ( -K s s -K -K ( -K -X -i< -K -K ( -K ( ( -K -X -K -X ( ( -X -X ( ( -K -K -K -K -K ( -X ( -K -K -K -K -K -K -K -1( 1 cr La ui co oo,--i cp o,-1,- cr cy cs) cr ui r-1 Lo Lo co,-1,r r-,zr co i- c) c) CD r-1 CD C) r-1 1 r-1 CD 1 r C) r-1 CD CD C) OD 1--1 r-1 r-1 1- r r-1 r--9 r r-1 r-1 r9 r9 r-1 r-1 r-1 r-1 VIRALLISET KOKEET - r- oo r- Lo cs-n CD LI) N LI) ') 1 CO N r- N, Lo co cr N 1--- r- cp ui r- E-1 r-,--i Lo (Jo oo r- N r- r-.) r- Lo.) cy LI.-) co LI) cy cr co oo cr N N r= 1 N oo 11 r`-- cr. cp en LO CD cr cr OD 1 en LO N LI-) CD r- CP (v) LO r-1 cn -, cr cr cy cy ui ui ui ui cr cr cr ui cr cr cr ri cy cr ui ui ui ui ui Lo ui u- ( ') OD r-1 ') LI) CD CD N r- cp N Le) c) cr) co co ol LOcr cr CD N r-1 r- T-1 rl ' 1-D 1 N cp cp cp cp ') cp cf. cr pi cp cp cp CP cp CP cr : I F9>9 r---i r9 r-i r-i r-1 r-1 r-1r 1--1 r 1-.1 r-i r-1 r-i r-1 r-i r > Ei 3-9 I I 1 cn F-1 1 cr D r- oo c.r) r cp cs).t.1 cs) N c [--- F=C f( w,--i N CO en en N,--I c...) in r- (2 c.r) r21. fc W N en cr k.o N cp co Lo >9 ro, - 1n ui o") o.., PL E-I W r.t. LOLO Lo co oo Lr) c) Lr) 3-1 r( El E LT1,-I +-I r- z c ac) z E-1,1,--1,---i r- r- OD co O:C2, h E U) > 2 < > i- i- f= 2 E < >-I g:c r C) D C) C) >-1 >-[ I-D C) F-1 C) C) I-D C) C) C) 1-i :L-1 1 '-5 I-D E )- I-1 g: 1-12 E I-D I-) 19D21 c) o co

23 AJOPVM2 -JAN X i- -K -I< -1< -K C.f) CD r1 N N r- op cv ( ( l LO N N CD 1 1 LO (( El CD Cr) CD OD CO OD 1 CD CO 1 CO CD cc t-1,--1 t-1,---1 gl ir- cv cs--) r- cp cp cv 1-) r- r k... LO cf. r- L.c) CD.PT. '... LO 1 CO r- cv m [ OD LI) ") ( / 1 r- cp u-) Lo CO r > CO OD ") s] 61 C\) l. r- m cv cs, co m OD r LO cr ") 1 ( Cr Cr LC) cr lo.-) -) ") ") ") s:p ") cr cr cv 1 P.. on.zr, Lo oo 1..r) N cs--) r- 1 Cr 1 LI1 N ( N r-1 r1 r--1 : k-- +: c - : U) cp OD cr m cv co r-i st. C\1 Cr Cr 1.11 N r- OD (-Nl r1 cr 1 1 El c) c) r-1 CD 1 r1 1 CD CD 1 CD r-1 CD CD 1 1 Fz: r1 r-1 r---1 r1 r-1 r-1 r-1 r-1 LO LO (Oli) 1 Cn CO LI) r- Lr) cv CD C) CD C) CD C) C) C) L Ln c\] r- OD eq CD LO OD k. 111 CD 1 LO N CD 1 CO LO s--1 LI Ei c.,i (r ir) r--1 1 Cr) N 1 r- cv.cr, cp CO OD 1 LO N N N N i_ cp cr cr cr LI-) LI) cp Lr) cr cr cr cr cr cr cr cr LO l 1. LO 1.11,... LI) LI) D 1 CO o-) cr cv cv cv cv r- Lo k..o cv r- co cv r- Lo Li-) r-1 r'-i,-1,--1 cv,--1 r-i.,-i. l< 9<- -X -1< -K -X -1< ' i- - -K. -X -K -1< -X -K -K -K -X -)< ' (J) 11 L.r)CY)./ CO Crlt-1-1,-16) ', r-- (- C 1 't. r ( ( LO cd cp Lo c) r-1 r-i Lo Lo Lo CD 1 CD LO OD 1 1 CO OD N r- >,--1,-i,--1,-.-1,-1,-1,--i r-1 c-1 C.J1 1 1 N CD C) CD N Nl Cr r- m r- k...o 1 CO N r (OLO CD CD. D ---,. LI) r-1 LO 1 ( cr k. r- cr L,-1 1 cr M C\) 11-),.. cr 1.11 CD N '.. CO ) r-i cr C\1 U1 LI1 cr r-1 Cr) r-1 OD cr CO LO 1 LO -) Cr\ 1. m m N m LI-) cr c.cv cv m cv cr cv m m m cv cv m Lo Lr) LI-) N m N m I-1..)._.) N 1 u-) Lo 1 N N C\1 (\I ((N Nl N i. Li-) 11-) Lf.) r1 It) Lr) r-1 m r-i cr 111.r-1 (( s ,1 -K -1< -I<. i< i< -X -)< -)< -I< -)< -1< 9< -K -1< -.)< -K -1< -)< -X -)< -X -K -X -K -X -K. -)< -X 1- -K -)< -)< -1< -)< -)< -K -K -K -)< -I< -I< -1< -)< -K -K -I< -I< Ii) N Cr CO 1 OD 1.11 N 1 cr M r- OD LO r- OD CO N LI1 ((N LO CD CD r-i C\I C) rl CD CD CD CD 1 CD r-1 N N r-1 I-1 r-1 r--1 rz rii 1 (5) CD CO 1 r-1 cr cd crlo CD 1 LO C\I r- (N CD (T) Cr r9 r- co u.) cs.n Lo D r- r- CD CO CD r- LO c tr) m LO LO 1 1 r- OD 1 LO 1 1 r-lo 1 CD 111 CO C\J N.1 (r- CD (1) 1 LO LI) Ii) 11-3 cf. cr cr cr cr cr cr LO LO LO l lo 1 11 r- 1 cs.) CD r-1 k CD N P1 r-1 1 (OLO kj) 111 CD (. 11 cr m cr cr cr r1 cr '1 cr cr 9< -K -K -)< ( -X -1< -K -X -X. -I< 1--i -I< -K -K -K -K -K -K < -X -X -K Cr) CD CO N ,... LO N C's),1 CO 1.11 CO 1 1 CD l CD CD CD (D1. 1 CD 1 CD 61 Ei r-i r-i r-i r-i r-i,i,i r-i r-i r-1 r-1,--,-1,-i - t-i r---1 E-1 W m L.c) [..1-) LO cp OD 61 OD -1 CD LC) er) t--1 C\1 er) C\J CD U1 LO CD CD... M ') OD r "", 1 (-5) r- OD CO r- cr Lr-) oo r- cv m cs cr cv OD ) CD r- cv co,-1 M r- in r-,:s co OD CD r- r-i k...o LO 1 Li-) Lr) op cp LO -) c\i,-9 r- r- CD C.1 >.cr. cr cr cr cr cy cr in cy cr,i, cr cr, cr cr M cr cr cr u") cr 1 cr 11 ul,_ m cd,-1 r- cv cv cs.) cv (.5- cr es CD r- (O Lr) M cr 1 Cr ) P*-) r- M M cr E-1 (:).., Lo Lo cr m r-i cv r-1,1 m cr cr cr 111 r--1 cr 'cr e\] W (1) El Ei E--1 r:: E 1--i PG W 2 1- II i-,--1 cs-.) cp,--1 co ID cr 1- C) r- OD o) ) co r-- gc g,---i N co m o) N r-i r E-1 W (5) 1.r (r)11.1 g w N M cr LO C...1 cr OD k.. C) II) 11 1 pl., PL Ei W U-) FC E-f W,-I,-I r- 1--i F-1 W i- Ei r- r- CO OD 1---) f2cn. 12 >1-I-f=C 2frCE-1 g:c r2f2 >-1 -II-D r:c121 bw 1---J1 > 1-1- f( ) 1-D 1-.=- PLII-J 1--) 1-D (1)

24 AJOPVM2 -JAN ( -X X ( -I< ( -X «< -X -X -X -X ( X -X -X X X 1-- LO Ui 1 cp ' CD r-i r- cp N 1 kr, r- co r- c) r- sr oi ui cp cp cp CD r-1 =-1 =-1 CD CD 1 CO CD N -) c) ) L cp CD CD,-I 3 Ui cp CD CD CD Ui CO CN r CD Ui r- o--) cs-nloc Occ r- 3 1 N N 1 r- ui cp sr ") sr sr cv QD r en 1 61 QD CD CDcPCD 1- Ui N cp r- cr) oi k.j.) r uo uo uo 11-) Ui QD Ui Ui ui Ui Ui Ui QD ui Ui cp cr, cp N 1 cp cp Pi cp Oi N CD -' cp C>1 p -9 r-i r-1 r-1 9 r-1 r I< «<.< X X X X -X -X «9< -X -K -X -X -X I- CD r-i r- ui ui olo sr sr cp N oi ev ui r- c\j cp QD r- ori r- cp,--1 cr) r-i r-i c) CD CD 1--1 CD CD 1--1 =-1 CD r r-1 r-i r--1 r-1 r r-1 r9 r-1 r--1 1 Ui Q CP N CD Ui 1 CP r-1 1 Ui LO 1 r--1 r-i en Ui -) CD C) 1 en 61 CD CD C) CD C) r-1 C) CD -1 LI-) r-i sr oi ri cp N LO,-9 cd r- ui cp oo sr oo LO, ) m,--1 m.---1 CD Oi r--- N cp QD cp Ui LI-) CM LI) LI-) LI-) LI-) 11-) LI-) 11-) II-) LI-) LI) 11-) 1. CM LI-) 11") r- ui i-- c) c) sr cr) k.o cs--) Lo r-i N k. 3 cp k.. r- Ui (i CO CD CD CD r--i III N N r r-i 1--1 r-i r-i =-1 r ,--1 X -X -X -X -1 Oi.i r- r- ui cp r- QD Oi cp N N cr) r- ui ui C) N CD r-i CD CD CD CD CD 61 CD,-1 =1r r r-1 r r-1 r sr c) ui sr sr ui c),n olo aio ui, c) cp CD \ r- QD N Ui 61 Oi cv OD cp CD P r - CD CD m c;') 1.1-) QD r- cṛ) cr) olo r- co Geo c) cr) olo sr cp cp Ui r- sr sr cp cp cv Ui cl" cv cp Ui cv cv CDCD c/". r-l r-- cp QD cl" Ui N C) C) C) C) CD CD C) (2 N r N r C) 9r-I 9 -) -K X -X : -I< -X X -X I-1 QD OD CP r- r-i r- m N ui r- ui Ui CD r-1 C) 1 r-1 =-1 1,9 r-i r-1 rl, r-1 r-9 r-1. :', 61 en N C3 C3 C) QD Oi QD CD r-1 QD Ui QD CD 61 \ Ui C \ 1 N Oi N cr 61 N QD CD,-1 m Lo Lo c) Lo cv c) Lo oo r-,--1 ir.) -1 M Pi Pi cp Oi Pi cp Oi i Oi Oi Oi en i- 1 Oi 61 CD m r- sr c) co r- N cr) ui N c) c) c) cp cp cp cp cp (3-1 N r--i 1--9 r-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-f r-i -X -X it -X -X ( -X -X -X <. -K X -X j_ 1 r-i CP cp r- sr N ri r- oi cp CD r-i N CD. CD 1--1 =-1 r-i, G' Oi QD 61 CD CD CD r- ui QD W cr) ---, en v cv m sr cp c) ri cp c) cp cp N CD N r--.. ':: r- Lo oi,-9 CD,zr, r- r-i r-i N r- Cr) r- sr QD 1--1 C) 3 cv ::,' M m m cv m Pi Pi cl, N Oi cr k5 E-i 1 Ui cv OD CD CD CCD 1. C) E QD Ui 1 QD en CD CD CD W. u) E-1 fz: fz r2 Ei F-i I I >9 (1) 1 D > I ::) sr F_i C) co r CO r-- C) F. Ei,--1 N W cy) Ii) r- CO Pi 1 CN () CO ui (: l'z rii N oo C) sr Lo N sr co Ui Ui 1 pi, LO CLI EI. W w Lo Lo k.. oo oo Lo c) Ir.) o z,--1,--1, I r CO > i-- i-, C) :p O' C) C) -1 1-D C) CD 1-D C) P-1 1-P ',...,':': ',...' > CD CO

25 22 AJOP VM1 8 -JAN-- 92 :. : ( ( < ( ( : CD N CD OD 1 ct m r- N r--1 r-1 O CD 1 CD r-i r-1 s--1 r-i ') ur) en C5 CP ki N en ') CP CP CP 1 r- cv cv co r-1 CN CD m m r- uo oo CD 1 r-i r- CD cr er cr ") en > -1 CD CD Nl cr CO CD CD k.. r- c) uo c) CD N r- CD N N CD CD 12 Nl N r-i r-i r-1 C,J,--1,--1 ( ( -X < : ( ( < 1.: : ( : ( 1.: ( << ( -X )- CD CO LO N N N N a) cr,1 1 ") LO ") u") (1 N N (r) CD 1 CD 1 CD 1 CD 1 OD CD 1 1 CD N 1 ') r-i.r--i r-i ri r-i r-i r-i r-i W ol ui cy, k.. I-- en r- -) CD 1.1. cr CO Oi cr CD ') r- uo r- CD CD CD CD CD r- > r- cr oo oo -) Ol CO C\I 1. (" -1 r-i CP cr N N 1 CP LO cr, 61 N r- 1 CD cr 1 cl, r- r- m (7) cv CO N en Le) en en en 'ei, LO r- U") :C) cr cp Pi cp cr cr cr ci, cr Oi cr Pi cp cr, cr Pi cr cp Oi cr Oi ui l lo U") ') >-I r- cy oo uo ') uo uo cv oo m oo uo cv r- r-1 kj.d CD ( ev T-1 r-1 sr C\1 C\1 r--i r--i e ("n (. : ^ : +: : -X X ( X. -X << ( (. -X CP ev en.') u") ui QD CD CF),--I sv CV Oi'Lli CD ) sr Oi r- r- M cv 2 CD 1 Cr) CD CD 1 CD CD 1 1 CD N r-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-1 r-1 r-1 r-1 W (' ( ci cv cy r- cv cr CD QD 1. CD 1. CN ljd sv en Cr) m ( L- -) ( cp >, '-.. cv r- cy QD cy r- cy 1L lo CP ev en UO r- cy L U) el, CD m,--1 cy cy uo crl uo ) r- ao -r- r-i oo QD sv ) oi,--i cv :C) -.; u.-.) Ul QD Le) U"").L. ev ev 1 1 cy cy cy cy Cr cy 1 1. uo uo uo 1. 1 ui >,-1 '..>,_ 6) r-. pi D pi oi pi QD N 1 N sv CD r- oo m cy m m oo m M M 1 m m m cv,-,---,-1 m en ( ( Nl N N N -X -X -X -X «< -X -X -X -X -X -X -I< -X -X -X -X -X -I< -X -X -X -X -K -X -X : -X -X -X X ( ( x -X -X -X ( -1 x x ( -x -I< -x ( 1- N r- N 1 r- cd r- cr QD 1. ) CD Ui r- M CN N N Cr) (1) CD CD s--1 C r--i r-1 C) s--1 CD CD CD CD C.,1 C I N C) r-i t-i r-i 1--1,--1 r-1 r-1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i t--i W fz' ol cl, CD CO cr CD (r- LO CV r- r- r- CV CV,---I r- cp 1. 1 oi E r-i kj Cr) ev en r- LO cv r- oo k..,.. en en ev QD )..i ni ui CD ui,---i W ol cd ( co uo oo c) cr) m m olo 1. CD ( 1. r-,---i 1 1.,---i sv CV r- ui sv r- W :c), I,,i,.r,,zr, Lo.zi, 1 1,1-. cr 1 1 cr cr cr cr cr cr Lo uo suo Lo uo uo.'.: >-: C) > uo cr uo co c) r- r-r- cv r- Leo,--1 OD Pi r- m uo oo uo uo uo uo,--1 uo uo uo N 'r' cr N en '') "). W (f"):x 1-.E-I 1- Ei EI E-i rz W :2 II > >-1 :C) 1 >1 1 ',--i D- I C) :-. :- C) r- oo 1 E cy, co [--- F1 fr r,-i N CO Co CY) ( \ ], CO,---I Ei Nl pc, 1 uo r Pg Cr) Pg,,z W (' ( cr Lo (' cr OD l. C) u") u") '1 (21. Ca El W r CO 1 1 Le) rc E-1 El w 1 1 ('- g:c Pg i W 1- C) Ei,-1,---1,-1 r- r- co 1 C) I--) r ol u) > r f:: > 1- I-- g:c f'' E r= p C) r C) C) >1 >-: I-D (.9 g:c 2 C) hp EI) C) C) 2 k 1 - i- g:. I-D I-D E-i 1 i- T._: Pg hp I-D 1--) 2

26 23 AJOPVM18-JAN MITTARIN TULOKSISTA : F. 3-9(X) -)< rl -x -x C) c) c) c) c) oo CD OD ev CD CD CD CD CD CD CD CD PL «9< -x -x \ -x - K -K -K -K -K ( -X -X -X -X -X 1- -K -K -K -K ( -X ( -X -X ( ( ' CO CO sr LI) (. C) 1 N 1 ka) r- c) (N Li) cn cr (. c \J r- cr Lo (...\] en c) r- >.. c.. \] 1 I,-i I r-i 1 -X -X -X -K -X -K -K -K -X -X -X -K -K -K -K ( -X Pv C5 < -K -X -X -X -K -K -X ( -X ( -X -K -K -K -X -X -X -X i-- -X -X < -X -3<< -K -X : -K -K -I< -K -X -K -K -X -K -X -X 1 v--i CO CD (. C -- N C--- C3 N N ( N LO N r-i C.-. sț OD N ks k. LO r- m r- -.) ) cr Lo 11.-.) en Nl Lo,) 1 cr en r-i 1.. cp r-i r9 LO,... N N r-i 1. L I -X -X -X -X -K < «-3<-3<-3< -X -X -X -X ( ( 1. < 9< ( -3< ( ( ( ( ( -X ( -X -X -X ( -X -X -X -K -X -X -K -K -X -X -X -Y < -X -X -X -X -Y -X -X ( E-1 cr ) QD N Cr) ev CD cr r- Li) CD r- OD r- ) LI) cr OD OD (. (. I.11 LO 1 d" r- (. 61 r- oo ) cv en cv Le) cr G1 2 :=D C.) -X < -K -K -X -X -X -I< ( -X < -K : -X ( ( -X D ( -X -K -X -K -X -K -K -K ( -X -K -K -K -K -K -K -K -K -X : -.)< ( -K -K -K -X -X -X ( ( -K -X -X -l< -X -K -K -X -X -X ( ( CD 1 CD OD oo r- r- 1 sr ev or) r-1 en..o e\i st. (" 1 l_11 6) C) r-i N cr Lo 1:1 r-,- 1 r-i r-i r-i r-i,- 1. r-i 1 1 r-i 1 1 FC -i< -,< ( < ( < -X -X -X -K -K -K -K ( -x -X -X : «9< -K -X -X -X -X -K ( -X -X -X < -X ( -X -K -K -K -K -K -X -X -X -K -K -X -X -X ( ( u) ev Cr) ei, sv Ol N co ev ) Lo,-I Le) Li) (2) L- cp r-1 ") Le),-I,-I,-1 m,--1 ) W ( -X -K -5< -X -X -I< o\ -K -X -X -X ( ( -K < -K -K -X F.-.1 < ( -K -K -K -X -K ( ( -X -K -X -K -X lad CD OD CD 111 CD CD 61 r-i 61 LA1 N ev C',/ Le) r-,- sr, r-i i- r-i N r-i N r-i 1 (" r-i r-i N r-i 1 r-i 1 1 VIRALLISET KOKEET «< -K -1 : -X -X ( -K -X < ( -X ( -X -X -X CD (. LO ) 1 N (. LO 1 ),--9 M N sr N LI1 N r-i LO (. r-i r- CD Cr) CD CD r-i CD CD CD CD 61 CD 61 CD CD CD C) CD CD CD r9 C) Cr) CD CD Cr),--I,--,-,--1 r-,--i,-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i,--1 r-i r-i Cn OD N CD (. ev N 111 Cr) r-i ') r-i CD r- kjo cr Li) Qo CD (. r- Li) o) r- CD r-.e) (5) r-,--i cs.] r- e\i c.,.] r- (3) er ' 1 r-, Lo Lo cr LI) oo u) ) cr Lo In ) co CD r-i cr cr co Lo r-i (-1') LO CO OD r-i r- r- ') cr r-i r- sr N LO ev ev ev 1.11 ( cr cr 1. Ln cr cr cr cr cr cr Lo LO (. LA-) LA-) (. LA1 Cr m CD c CD CD CD LO C) CD r- CD 1 CD ) CO CO LO Cr) Cn (Y) CJNN NNNN NNNNN C'r-9 NNN r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-1 r9 Cr) (. ev r- cc ) 3- () Cn OD 1 ev D r- olo u) cr ev ) w ) olo r- r( e.1,-1 N OD 1 Cr) N r-i r-i W (n Lr) in r- 3-9 (21 Cn. w N..) ( > LI1 61 Cy W cc (.9 (. (JO LA1 CD LI1 fr' rzc E,-1, (--3 Nl 1- E-i,-I r- r- oo oo r: 1-D en 12 1 > P 2 fc > 1 i-- i< 2 fz fz >9 D >-1 I-D -i I-D r=1 '-D > > i i ( ) 3-) 3-)]1 Cn

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Liite 9.6.2003 60. vuosikerta Numero 2 Sivu 5 Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Oiva Niemeläinen, Päivi Nykänen-Kurki ja Tiina Tontti, MTT Ruokonata ja koiranheinä olivat selkeästi

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/86 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostusosasto Iki-timotei JOKIOINEN 1986 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 21/86 SAIJA RAVANTTI Iki-timotei Kasvinjalostusosasto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Oiva Niemeläinen, MTT, Nurmisiementuotanto osaksi viljelykiertoa 27.2.214 Aineistosta lyhyesti EVIRAn siementen sertifiointimäärät ja

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Viralliset lajikekokeet

Viralliset lajikekokeet Viralliset lajikekokeet Virallisten lajikekokeiden tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo. Kokeista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 51/2004. Peltokasvien viralliset

Lisätiedot

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua

Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Liite 9.3.2009 66. vuosikerta Numero 1 Sivu 3 Uudet kasvilajikkeet tuovat pelloille satoisuutta ja laatua Martti Vuorinen, Yrjö Salo, Antti Laine, Markku Niskanen ja Arjo Kangas, MTT Kasvilajikeluetteloon

Lisätiedot

BOREALIN LAJIKKEET 2016

BOREALIN LAJIKKEET 2016 BOREALIN LAJIKKEET 2016 Hankkijan siementuottajapäivä 9.2.2016 Leena Pietilä 7.4. 12.4. 17.4. 22.4. 27.4. 2.5. 7.5. 12.5. 17.5. 22.5. 27.5. 1.6. 6.6. 11.6. 16.6. 21.6. 26.6. 1.7. 6.7. 11.7. 16.7. 21.7.

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Murskevilja tilaisuus Muhoksella 22.1.2013 Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Esityksen sisältö Lajikeominaisuudet murskeviljan tuotantoon Ohran lajikekokeet

Lisätiedot

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN Pro ruis ry:n ruisillat 2016 Boreal RUKIIN JALOSTUSTAVOITTEET Satoisuuden parantaminen Viljeltävyyden parantaminen Korsiominaisuuksien parantaminen avainasemassa Talvenkestävyys

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN UUDET LAJIKKEET ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN Sadonkorjuu 2013 -seminaari Lahti 4.10.2013 Satu Pura KAURAUUTUUS: AKSELI BOR Satoisin aikainen kaura kaikilla maalajeilla ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä Korkea

Lisätiedot

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta

Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Lajikevalinnan tärkeys Tuloksia lajikekokeesta Arjo Kangas & Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus HYVÄ STARTTI KUMINALLE -seminaari 26.10.2010 Ilmajoki, 28.10.2010 Jokioinen Lajikekoe MTT Jokioinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden tulosten laskentaperusteet lir>, Maatalouden 100 tutkimuskeskus Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Timo Lötjönen MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi google haku: mtt ruukki Miksi palkokasveja tai valkuaiskasveja kannattaisi

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin

Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin LUKEKAS hanke (Aluskasvit, Torjunta) PRODIVA hanke (Seurannat, Tiedonvälitys) Jukka Salonen www.coreorganic.org HANKE-kuvausta Luomupellon rikkakasvit

Lisätiedot

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 2.3.2011 Boreal / Satu Pura BOREALIN RUIS-, ÖLJY- JA PALKOKASVIEN LAJIKEUUTUUDET Syysruis Reetta BOR Evolo BOR (hybridi) Kevätrypsi

Lisätiedot

HAVAINTOKAISTAT HALIKKO 2015

HAVAINTOKAISTAT HALIKKO 2015 HAVAINTOKAISTAT HALIKKO 2015 HAVAINTOKAISTAT 2015 Toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa Kaistoilla uusimmat lajikkeet Kaistoilla järjestetään pellonpiennartilaisuuksia, joihin osaa ottamalla pääsee

Lisätiedot

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268 Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA 33 016 Kotielän asiakkaat 1150 Homemyrkyt 6268 Havaintokaistat 8 paikkaa Homemyrkyt kaura DON Alueittain Analyysejä KPL Alle 18 1,8 g /K Kg %Yli 1,8 g / Kg % Suurin arvo

Lisätiedot

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKEUUTUUDET KEVÄÄN KYLVÖILLE Agrimarket, viljaseminaari Salo, Somero, Kemiö Boreal / Satu Pura AGRIMARKETIN LAJIKEVALIKOIMA UUDISTUU Kevätvehnät: Wanamo BOR KWS Scirocco Kaurat: Steinar BOR Iiris BOR

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANVILJELYSKEMIAN JA -FYSIIKAN LAITOS. TIEDOTE N:o 6 RAILI JOKINEN: MAGNESIUMSULFAATTILANNOITUS KEVÄTVILJOILLE VANTAA 1977

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANVILJELYSKEMIAN JA -FYSIIKAN LAITOS. TIEDOTE N:o 6 RAILI JOKINEN: MAGNESIUMSULFAATTILANNOITUS KEVÄTVILJOILLE VANTAA 1977 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANVILJELYSKEMIAN JA -FYSIIKAN LAITOS TIEDOTE N:o 6 RAILI JOKINEN: MAGNESIUMSULFAATTILANNOITUS KEVÄTVILJOILLE VANTAA 1977 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANVILJELYSKEMIAN JA -FYSIIKAN

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia

Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Luomuviljojen lajikehavaintokokeet Kokemuksia ja tuloksia Arja Nykänen / Kaisa Matilainen ProAgria Etelä-Savo/ ProAgria Pohjois-Karjala p. 0400 452 089 / p. 040 3012423 Yleistä lajikevalinnasta Sadon käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita.

Kokeissa lajikkeita verrataan mittarilajikkeisiin. Mittarilajikkeiksi valitaan kasvilajin satoisimpiin kuuluvia, viljelyssä olevia lajikkeita. 1 Peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvon arviointi Soveltaminen: vuonna 2016 perustettavista kokeista alkaen sekä niille lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat

Lisätiedot

12.2.2014. -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG

12.2.2014. -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG 12.2.2014 -Tukes -Viljan laatu -Havaintokaistat -ISO-VILJA tulokset -DON -NOS -BSAG Koulutus ja tutkinto kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille Tutkintovelvoite, mutta koulutus vapaaehtoinen Laki kasvinsuojeluaineista

Lisätiedot

12.02.2015 Salo Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita

12.02.2015 Salo Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita 12.02.2015 Salo Juha Salopelto - Kasvuohjelma-tutkimuksen tuloksia ja uusia siemenlajikkeita Sade kesällä 2014 Heinäkuun 2014 sateet Sade elokuu 5.5. 10.5. 15.5. 20.5. 25.5. 30.5. 4.6. 9.6. 14.6. 19.6.

Lisätiedot

LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA

LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA LISÄTUOTTOA UUSILLA LAJIKKEILLA Agrimarket Kasvuohjelmailta 5.3.2015 Satu Pura / Boreal SISÄLTÖ Vaihtamalla paranee Varmuutta valintaan Laji- ja lajikevalinnat kevään 2015 kylvöille VAIHTAMALLA PARANEE

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN

KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN KILPAILUKYKYISILLÄ LAJIKKEILLA VAIHTOEHTOJA RUKIIN JA ÖLJYKASVIEN VILJELYYN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 14.3.2014 Boreal / Satu Pura KOTIMAISELLE RUKIILLE ON KYSYNTÄÄ Teollisuus sitoutunut lisäämään

Lisätiedot

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE

KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE KAURALAJIKKEET KESKI-POHJANMAALLE Elintarvikekauran viljely Toholampi 26.4.2017 Leena Pietilä Boreal Kasvinjalostus Oy ELINTARVIKELAATUISEN KAURAN KYSYNTÄ KASVAA Käytettävissä yhteensä Vienti Käyttö teollisuudessa

Lisätiedot

SULAVUUS JA KUITU ERI NURMIKASVILAJEILLA JA - LAJIKKEILLA. Kalajoki Mika Isolahti Boreal Kasvinjalostus Oy

SULAVUUS JA KUITU ERI NURMIKASVILAJEILLA JA - LAJIKKEILLA. Kalajoki Mika Isolahti Boreal Kasvinjalostus Oy SULAVUUS JA KUITU ERI NURMIKASVILAJEILLA JA - LAJIKKEILLA Kalajoki 8.1.2016 Mika Isolahti Boreal Kasvinjalostus Oy BOREAL ON KOTIMAINEN KASVIJALOSTUSYRITYS Viljat: ohra, kaura, kevätvehnä, syysvehnä, ruis

Lisätiedot

M TT K MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

M TT K MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS M TT K MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/89 MARKETTA SAASTAMOINEN ja PERTTI PÄRSSINEN Kasvinjalostuslaitos Yty-kaura JOKIOINEN 1989 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEODTE 21/89 MARKETTA SAASTAMOINEN

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE

LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE LAJIKKEET KEVÄÄN KYLVÖILLE SSO:n Kasvinviljelyseminaarit 2014 Boreal / Satu Pura SISÄLTÖ Ovatko nykylajikkeet parempia kuin vanhat? Lajikkeet kevään kylvöille Lajiketieto helposti yhdestä osoitteesta Suomalainen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään CHARMAY FAIRYTALE SALOME SW MAGNIFIC MIRELLA SEVERI PIONEER Ylivoimainen MAXIMUS kaurasadontuottaja Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä

Lisätiedot

Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet

Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet Pudasjärvi 12.1.211 Arjo Kangas Markku Niskanen Virallisten lajikekokeiden koepaikat Timotei (Pleum pratense) Eniten viljelty nurmiheinä Suomessa

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN

MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN MALLASOHRALAJIKKEITA LUOMUVILJELYYN VIKING MALT, LAHTI 31.1.2013 REINO AIKASALO BOREAL KASVINJALOSTUS OY PANIMOLABORATORION OHRAKOMITEAN SUOSITTELEMAT MALLASOHRALAJIKKEET Lajike Hyväksytty Harbinger BOR

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot