MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia Jokioinen 1993 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos LEA MÄKELÄ Tietopalveluyksikkö Virallisten lajikekokeiden tuloksia Maatalouden tutkimuskeskus 316 JOKIOINEN puh. (916) 1881 Jokioinen 1993 ISSN

3 S ISÄLLYS Sivu Virallinen lajikekoetoiminta ja koetulosten tulkinta 1 SYYSRUIS Voima 5 SYYSVENÄ Aura 9 KEVÄTVENÄ eta 11 Satu 15 ORA Arra 19 Kustaa 23 Pohto 27 KAURA Puhti 31 Veli 35 ERNE Pika 39 Solara 3 KEVÄTRYPSI Kova 7 KEVÄTRAPSI Topas 51 VARAISPERUNA Ostara 55 RUOKAPERUNA Bintje 59 Sabina 63 TIMOTEI jan Tiiti 67 Bottnia II 73 NURMINATA Kalevi ja Boris 79 KOIRANEINA aka 85 ITALIAN- JA ESTEROLDIN RAIEINÄ Mitos 88 PUNA-APILA jan Venla ja Bjursele 91 PUNANATA Center 97 Ensylva 1 NIITTYNURMIKKA Baron 13 Conni 16

4 1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOININMA Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita on tärkeimmillä viljelykasveilla eri puolilla maata, vähintään kolmen vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos. Viralliset lajikekokeet ovat perusta peltokasvien lajikkeista annettavalle tiedolle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutkimuksin. Nykyisin virallinen lajikekoetoiminta on maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitos tai lajikkeen omistaja ilmoittaa lajikkeen kokeisiin ja vastaa kustannuksista. Lajike on virallisissa kokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes se hyväksytään maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on vielä kokeissa 2-3 vuotta. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää yhteensä 5-6 vuotta. Virallisia lajikekokeita järjestetään tärkeimmillä viljelykasveilla. Lajikekokeet tehdään kunkin lajikkeen viljelyyn soveltuvalla alueella. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeita on vain Etelä-Suomessa. Ohran lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Lajikekokeet ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Virallisia lajikekokeita on kaikkiaan 2 koepaikalla (kuva 1). :Virallisia lajikekokeita järjestävät MTTK:n toimeksiannosta myös MTTK:n kasvinjalostuslaitos ja Anttilan kasvinjalostuslaitos sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetila. Maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon otettavat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Kasvilajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunta. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelon tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ja olla lajikevalinnan perusta. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain eri tavoin viljelijöiden ja neuvonnan käyttöön. Myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset laativat alueellisia tulosyhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 2. KOETULOSTEN TULKINTA Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta Lajikkeiden vertailun perustana on aina mittarilajike, johon muita lajikkeita verrataan. Tulokset osoittavat lajikkeen menestymisen parivertailuna mittarilajikkeeseen verrattuna. Mittarilajikkeiksi on valittu tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvo kaikista kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajik-

5 keiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa lajike on ollut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukon lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. 2 Yhteenvedoissa on mukana satotulokset viljelyvyöhykkeen, maalajin ja koevuoden mukaan ryhmiteltynä. Nurmikasvien satotulokset on lisäksi laskettu nurmen iän mukaan eriteltynä. Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä voi tarkastella maalajin mukaan ryhmitellyistä tuloksista. Ohran liejusaven kokeet ovat happamuudensietokokeita, joissa maan p ja viljavuus on erityisen alhainen. Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet esitetään kuvassa 1. Jokioisissa olevat kasvinviljelyn tutkimusalan (KITA) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJL) on sijoitettu II-viljelyvyöhykkeelle. Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. Suhdeluku (S1) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 1 = täysin tuhoutunut. Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 1 = täysin lakoutunut. Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 1-jyvän paino (g) sadon 1-siemenen paino. ehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana.

6 3 Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoisuus mg/kg. Keitto 6 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. Lentonoki (kp1/1 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. Perunan laatuarvostelun asteikko: 1 = täysin ruton saastuttama 1 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen Tilastollinen merkitsevyys: parivertailu: mittarilajike - verrannelajike *** = erittäin merkitsevä ero ** = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero Taulukko 1. Ohran koemaiden viljavuustulokset maalajin mukaan. Maalaji p Ca mg/1 K P Mg Karkeat kiv. maat 6, ,7 112 Savimaat 6, ,6 36 Liejusavi, ,2 9 Multamaat 5, ,5 275 Turvemaat 5, ,8 25 Keskimäärin 6, ,7 257

7 Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. Kasvinviljelyn tutkimusala, Jokioinen Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen Satakunnan tutkimusasema, Kokemäki Anjalankosken koepaikka, Anjalankoski ämeen tutkimusasema, Pälkäne Sata-ämeen tutkimusasema, Mbuhijärvi Etelä-Savon tutkimusasema, Mikkeli Pohjois-Savon tutkimusasema, Maaninka Laukaan tutkimusasema, Laukaa Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema, Ylistaro Karjalan tutkimusasema, Tohmajärvi Tbholammin koepaikka, Töholampi Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema, Ruukki Kainuun tutkimusasema, Sotkamo Lapin tutkimusasema, Rovaniemi Tohmajärvi Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen ankkijan kasvinjalostuslaitos, yrylä Maatalouskeskon koetila, auho Perunantutkimuslaitos, Lammi Suomen Sokerin koetila, Salo

8 AJOPVM1 9-JAN- 93 MITTARILAJIKKEEN TULOKSISTA I / 1:D l C\I l m cr / 1--1 OD CV r-1 m cr r- m I I I ri I m I * * * * * N r- cr CD cr cr CD 1 CV / r-1 1 r-1 r-1 r-1 I 1 Cn * * * * * * * * < * * cr r- ) r- r-i UD rs 1 CO 1 U1 '7' dp.- r-i I I I III I I rz r-1-1( * * * * * * * * * L- ko k..o co Lr).-1 kr, N en Lr) en r- PL. C5 1-q CD CV I I I 1 1 ; rji N -I< * -1( * * * -1( < -I< C) r- m CD CD C1 cr / l r-1 cy 1-D co ko m / r-1 r-1 CV 1- I CV * -1( C O1 OD / C) r-1 CD CV r 1( cr 1 1 I * * * * * * 9< -1( * * * cd\p le) 6.1 OD Cr CO l r-1 cr r-1 L.11 CV 1 I r-1 I CV I onp 1-i I C) r- CD kj / CV r-1 CV cv CV g I r * * * cp m N N oo m Lo r- Ln CD r- (s) (J) CD C) CN CD r-1 C) r-i t-i r-1 PL.. Nl g U1 CN l ev / cr cv C1 cv ril C) 111 ko r- ko ko Ln m CD o r-i in N '',.. r- m oo cy r- r-i li cv OD CD N g (7 m cil m m ol cv m cy cy m cil cr Z m.- on co r- en r- cr Lo r-1 CD 1 Cr oo r Ln oo 1. r-1 k!d 1 r-1 (' 1 U).- 1-D en N N m N ri m en m en m (\.3 1-:C) I I F > r , r-i r-1 r E-1 N E-1 o) 1--i m '2 ----,-I M Ln I Ln EL r-i oo I-1 C I), IQ F m m M M en '.ON r.r.] Ip C) 1 C.1 Ln li:d FD,;,.?! cv 111 CD CD CD >i N C) FGQ CO m r- r- r- m g '7. Cr) -1 [..." CO >: I-) E-1 Z P Z E: tc >- >-I g C) '2 '7, 1- g C) g C) C) I-D (1)> i- >> ' PL.. M hp FD Ol Ol

9 6 AJOP VM1 9 -JAN- 93 "CD CD LO LO r-1 t.. C) CD CO dl C) OD r-i Lr) Le-) Ln QLÖcDQQc) Ln Ln c) Le-) (r) Cr) ("'") Cr) Cr) CV C\J C\1 C I C 3 CDcD c - Q Q (Ø LC) CO CN1 CO LO LO 1 al Cr) Co %-1 r-1 r-1 r-1 (Y) C51 Cr) Cr) CN 61 CO k. Cr) co r- crl Lr) r-- cr. en rn st, er) cr, Cr. T' zzl, c c c c c re). c\i L Ci) CD cp r..1.r. Ol CO.:::P in Cr) srt, CD Ol C) C) Nl r-i rl 1 61 II") r- r- r- r-i,r. co ev il) CD I--., co Ln cs) Ln Cf), I <V ts"- (31 LO Ln Cs.) C's.) Nl ri en en en en Nl r 1- r- szt, r. r- Lī) up r- OD C\1 C I U) fli N (N c \I c I Z KC (2 EI E-1 c \I Z.1 1-D i i -1 rz, ) i 5 a) I-I 1- i- en ei) ril II en CS) en E-1 1-D Z 1" Ln c) c> c) P g c) CO C''') r- r- r- u) Z1I up Pu r- OD Z K Z OZbi r< I-D I-D I-D

10 AJOPVM1 9 -JAN < K O1 CD CO CD ") r LO CD r- cd 1 CD CD r-ir1 CD %-1 v-1 C CD OO r1 C) ') -1 CO CD r-i CN ch m CN CN CD r- cp UD CO 111 L1161L11r-- CO CO 1 CO MMMMM CrIMM MM rk c c CD Cr) CD r- cf) CD CN CD CN rrrr C C : M NONI Cr) r".. c-1 CD CD l CD CD CD ON / C5') CD LOLO / CD en1 111 No 1 cs,r-ril kr) cki.rim 1 > Q., c) r-i 1.-1 CD CD CD CD r-i r-i r-i r-i r-i r-1 c <l CI) CD ONML"-- NcrN 1 1 CD Ii1 r-1 CD 1 / 1 C) r- m op Ci(r CD OlØ co r-i ON CP II-) '11 COOr«.- Olr-1.1 CPCIP 1 cti CL CD CD CD CD CD 1 CD CD CD CD CD T-1 r-i 1- c 1( ONclICO,:rs:31 CN ONCDONON.1 CD 1 r-1 CO -,... r- c) r- U") C\1.1 r- CD CD CD CD m,:r ) cr 1 Cr) CO r- 11D M MLOMCD('.1 r--- r-.1.,,..o..t. sr.:r.:r,r 1:1 CV r-i CD Nl CO CD CD X) E G (1) C\JOD LI/NM N 611 OOM CN IX cox co--, (--- CD LA-) ',:1' Es- 1 CD CD (=> CD (n 1 LI-) r-.. (-i OD E-k 1 m mk-r- upwm cy, N NNN MNM CV M 111 CD CD ON CD ON N CO CD CD CD i- i ḡ r z ]-1 ic N EI o'ne-1 II cr, m II) 1 m OD ip CO 1 II r-1 1:3 i'x i- i- (/) CA II (/) 1 1 / C \ 1 EI MMO r- 1 PI I-DZ CP1- oo r I. t< CO / r's,1"--- r- u) E-1 Z P Z Z F -1 D izi Zi11 giq C) I-D I-D I-D mi- r,-, climbl--).

11 SYYSRUIS AJOPVM1 9-JAN- 9 3 (f) C) D 1 II) CD ) CD CO cp N U/ 1. CD Cr) \ (L 1 CD N 11-) ) ) OD 1 ) 1 L5 co LO r- r"-- cr ") CD ) :I (- cn r) sv ( 1-. (( ct E cd r-i m cv cp cv cv cr cy oo co M Efo_l (,-mmm,-c\i,-1 c\1 F N i-1z 1 :g P Et E-1 o 1 II cy, r 1: -I< CD r- r-1 CO CD ) CD -1 ) 8 C3 ) LI-) "I" LO 1 ) CD N CD CD C) CD cr cv (3 1 CD r- Cr) \ C) ) cy ") CD LI/ LO ") r- cr 1 l C 1 1cr 1 ) OD CD men (Y) c (- r (- r, ") (11 -) ") 1 N (r) P-1 N F-3 C/) CD ) (n 1 CDrÖC) (JD(1") CD ) CD -1 CD C.)) ) r- ") (. (' ( ) CD ') r- r- V) ccoso in 1 r-- co 1 CD r- k., ct Cr) ct ") 1 (3 a) co v (( (( (. r- oo o r- 1 C cv CD (n ct :gr=1. NNN N : : i- N cv r- en r- o cr ko cv oo U') CD CD CD ) -1 CD ) 1--I =-I CD CD CD E:,--I =-1 > rii 1- LCD OD t= 1- Cr) II (r) ) k.. N ( CDr-iln b Z,zri_ od. cor-- r----r Z M PL r- co [-o I-I E-1 Z P Z C) b< 1-D hoho 1- > Ami3ho

12 AJOP VM2 ' -JAN- 9 3 MITTARI LAJIKKEEN TULOKSISTA 1( C) N N r- cr LI") C) cr,1 X VD I ra / cr 1 1 / * 1 ra < C) 1=D sr,-1 cy u..) lo ID OD 1 sr N en,-i cy M 1- cy I I 1 1 i- m 9 ic -I< * g.) -1 woc, oowoo Noeve.im mkok/drs.im N \. pq a ri i I a g r-i a,-.1 oc.: Nl nu : N : * r- V) LI1 L.C) CD u1 1 CNI r- 21, I C\I r- I << < < iø r- r- cy cy cr) sr r- c I uo VD E-1 o r CNI cr 1( cr I I I I I * 9<< D /c * * -I( 9<< * -I( -I( (t) 11 r-i C..] CD Le) C. C,J 111 cr U1 LO I I.r i 1 I I N m * * * * C) * * 9<< N \ o ko cy r- ko r.1 ON VD UD X Crr9.I 1, , 1 I I I i (A 1 C) n OD CD 1 CO cr ( C\I ra 1 1 I 1 1 E-1 E-1 ) CD VD c) v y EA CD CD CD ON ra ra ra r-i gg (/) r-c-- 1.-*- ID LID V) cr ON cr 1-7 1r--1 L.1 rz) ol en on en CD CD / / CD CD CD Cr -) CDN1i1 r ko.-1 CO OrlO1 1-1 CSI r-1 1r gc L. r-i 1") cy sr r- cs) on g r- Lr) 1 LO ON LI1 C-- CD CD (I) sr sr sr cr 'cr Cr 1 V) V) sr sr Sri CI,' cr 1 cr 1 r_1 sr sr sr cr ra Or--ct 'Ori VN1C-- 1- M 1, MCNON E-I 1- ra rl r I Nl g: r-i k.. l eq V) ra r- ON so, crocl'oon 1C--1') --.. ko II) co m CD 111 Cs..I 111 ON N sr sr sr sr II) sr sr en In Le) ) N E-1 Nl 1-.1 k. cr cv c\] ko in cp cn fi, kspkow -1.:..cr,, M i- i- il I-D D:'.1 N N N N N r-i N N r-i I-:() r-i r-i 1 i I 1 I r-i >> r\i ON EI ON EA ra Z Li), E-1,--im C) m :g ip pq VD ra r- sr n PQ a cp cp i cp n DQ N D 1 /1 cr sr g sr cy C) g sr tr) m Z'.-1: I-D r g M N pq >i >i g 1:) I-) C) 1-D EA g C) 1-D 1 Eq C) PLI I-)..?:'. 1- m OLO '. sr koe.] Lno Gcl oo O mm GclI 1--1,--1 M l.. N N l kolom eq 1N c CD L--- 1 Ln in c\i r-- r, El >, si.srln Lo srsr '.o '.o pq U) N a r- r- r- o,--1 r- Lo CD ra ra a N I-1 g Z. n 5E1 CN1 1 rig Ia Li)rd m9 (n ID Z 11 m :ga pq w,-1 Z Fil.r. r-- t, -1 Go lopi El O1 cr sr rc rv C) g r LI) > (I) N (1 Z. C) Li) >i CD I-) in g M g EI Nl >i.1:p g 1-) C) 1-) g I-D M i-1 C) I-D. I-D :g.' '

13 AJOP VM2 -JAN- 93 CD CO C\1 or-i C 1 o CD CD C 1 CD C) CD cr cs) cq C / MMMMLO (.kom MO MOLOM r-omm cs) o m c) Q'Lt- 3 cr a (1 LO ks:d Or l L. 1 M N LOctI OMO M FI r-i r-i McrcrOM kokoolocr ano inkocr. m cokso min koin Lninin in 1 J' koko (Z1.1 OD CO CO C) CO M CD CO oo N M ON 'C)-1 (- 1 MM MM r co Ml MO ci 1 r-- Nr-- LOLO (N ("1 OM LOLOLO LOLO COr- ( 1 r--r--r-- c c u-i r-- N C--C\1 r--l M MM r-in Cg i- rxl, M OMM C.1 Mr-- Mr--OODN OMO CDM -I\ cre\lcr r- Nr-- r-im r-i r-i (..) MCOk. M c\ics) r- 1 (3l :(::: cr'crr LO,:1,M L.OlO CO\ r--ksdcdo CDC) > MO MLOM Mk > -j MMCOON MOOONN, I MMLO C51-1 -i LOLOLO L 1 >i- NE--1-- r'-r-- 3: << : EI a okomoo koc JoaNr-- rzl a rx1 m c) o'n co 1 CD M M OMN ML() cs) PT1,-1,-1,--1,---1,-1,--1,-1 ocso cylm g,-i,-1,--1 o..)kspo.),-1 c.ikso,-imen kmmr-- enr---(sr--ko co Neqko r--moom C.9 r--ina)mo-) inc\iincnoo (7, crr---e.] oko CD :(:) crcr.crcr. cr.cr.cninin,-1 1 ' Lnen r- >-1 (f) mmm mm LI-) U). 1- c\ic\i(nk.oc\i c\in1k.pmcr >a 1:1 'zp'zt'cri crim 1- a MMMCDO MOO i- Z 12 1::r: 1--I E-I Z >E N F: CV N1 1E-1 i-i (31 Z cs)e-1 II cs) II I m 1 Ol m in: co oo>i [fzi- Z r=1 P=1 (i) >1 -I M i- r b g '-1 (f) ko t, 1- k.ocy, cr c\i IZOLO P g M g o fro C) I-D b 31,-1 r- cr 1 [2,zr.s C) f: cr in > rirol-- N ri1 g C) I-D I-D [g:c1- Z 1 we-i >I-1 rip i C) -I D m a I-D rz a M r l. cti a l crc\i gzolo C M K D 1-D C) I-D g Ol b Ol r- zzr I c) c) P cr cr rz gcri> 'ztico1- F-I g C) 1--) (21 > I-)

14 AJOPVM2 -JAN- 93 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TUL OKSIS TA 11 S I Pi S S C),--1 N u-) cp cp r-i N m.:1, Lo N.r, ct, Ol r- r- r-i cp cp Ii) cr r-i CD r- k...o r-1 cv r- cv m r-i r-i I I d"' C\1 cr cl, I,-1 r-i Ui 1- S S A< S S S S S S S S S S C) ::3 S S S S S i CD C3 1 r-i i r-i k..9 Oi Cr) rl,1 N st, CD C\I CD CO \1 Cr) C3 C\1 1.1") l9 m m ct, N r-i r-i "Zr in (n r-i r-i I 't.' in r-i r-i I 't ' Cs.1 3-' r--1 1 C\1 I I I III I I I I III GO 1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S -V< S S S S S S S : -V< S S S S S S * S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S '.1 CD r- Lo cv CD CD r-1 Ui k.:d Oi Cr) CO Oi k.. r - OD Oi C\1 Oi r-i Oi Cr) cap rti r-i (") N r-i rti r-i N rti C\1 C\1 r-i rti 'III III liii : -1( S I< S : : S S S S S S S S S C) N Ol C\1 r- m.r, Le) Lo Lo m co Lo cl, r-i LO l r-i r- LI) CO ln PL, CD r- r-i i r- r-1 I 1 I r-1 i i r-i I rti rti I rti El V, r- I 1 P1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P- Ui Oi r- OD LO ') rti rti cv r- cr ui ui Ui CD,---1.1, Lo OD CD 3 r- Pi (2 CD... I-D Ui (n,-i N N N r-i I 1 ") IS) r-i.r,,-i ':r. r-i (n rti E-1 m I 1 I 1 -Y S S S S S S S S (f) S S S S S S S S S S S -3< S S S S S S S S I< S S S S CD Pi N CV Oi r- cv m m 11) cp r- r-1, m r- cv r-i m cp Lo Lo.1-, m EI co I rl 1 r-i I 1 I 1 I I 1111 I I SSSS S S -V< -V: r= SSS S * CD m cv cv r-1 r- Le) CD cv cv cv cv cv u) m C' cv sv m 1 1 < : S S -V< S S S S S S S S C) r-i CD N r- P-) 1. CD r-i C\1 1 CO 3 N,---I C 1 r- r-t.-) r-i C) r- r-1 r-i (n ow cv r-i i i I i r-1 r-i i I rti I I I I I I rti I VIRALLISET KOKEET -3( : S : : S S S S S -V< S S S -Y S S S -I< S S S S -V< S S -I< S S S S S S S S S S S -I< -V< S 1- CD r-i ui cr Oi CD k.. r- cv 1 't' C) N C\1 r- CD ui CD r-i r-i r- k.. (r) CD r-i,1 Oi r-i Oi r-i N r-i C3,--1 r-i C3 CD Ol r-i,--1 N,---1 N C3 C\1 C,..1, I r-i,ti rti r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i,-i r-i r-i r-i r- Oi ui Cr) CD Oi C Pi Oi C\1 r P1 (Y) Cr) m r- r-1 r- C) X', Cr) r-i QD r- m r- sv Pi Oi P11 Ui r- m C\I m cr) OD r- m OD Ol Ui C3 Ui Cr) r- Cr) k.. Cr) N CD m M ) sv m P1 mmmm m m m P1 sv sv sv Oi P- LOsV sv sv r- P11 1c) r u) Pi r-i Cr) r- 1 1 OD r- Cr) fa: r-- m 1 cv r--- r- r- r- r- 1-3 ]C] (N C\1 CV C\1 C' CV C\1 C\1 CV CV C\] 1-:C) liii r-i,ti r-rr rrrrr rrr rrr > > cv c) E-1.) EI r-i -1 c) I Z oo,v Lem cv m r-1 oo :=) sv,v m c-) cd (v r-,-11 cv C\1 U) N sv CD '-'', i p,. P1 sv 1 Lou) Nt-INN, (1), 1 Ol (51r- mr-r-m r-i ljo Z "---' ONC511-IN (' CD --"M MZE-I C,C\INt' EI >-1 V, 'c' cv 1--[ C) E-1 V, P E- P1 1-, 1-, cv cv cv cv cv P1 :< P1 1=1 C) i EI CD V, K C) P m oo OD,- :C) 1-3 E-i z M fl 1-3 i- Z Oi C) g g >-1 K 1 h) ho 1-3 g 1:D C) -3 Q: C) C) C) C) hp i> V, > P1 12 cn P1 P1 Pfl V, El P P M I-D h , ', X,' P1 P1 m

15 12 co oo CD kj 1 r- k1 C cd JO C) Ö r-1 r-1 Lo cn p p r- LI1 r- r - e"--- (N U) t1 LO,zt' Cr) Cr) r- r- r- r- LI1 k: r-1 oi Oi 1 cr Ln Cr' 1 1 'Zt. r- r- r- Q c> X X -3< X X X (1 ) 1 C\I c OD co r- co cr OD Nl C\1 V C\I Nl C\I s-1 rc X X cr e\i CO 1-1 e\i s-1 LO cj C 1.11,1 61 Cs.] C\1 s-1 r-1 m cpc r- m kjid k: C\I 111 lffilpr 1.11 e\i 1 esj r- r- oo r- r- r- CD CO LO OD r- cp Lo 111 LO e\i oi d" P sr P- r- LO cr cr m m r- r- r- r- r-1 r-1 r-1 i- -I< C..n CD 1 LO e9 C 1 CO r- m LO m m (...o cr, m CD '1' C) s-1 '") C.,") ") r-1 C) C) C) Ol C) C,J r-1 O.1 N CO r-1 r-1,-1,-1 r-1 P1ii cv co oo ui CD r- r- c cs') CD m cp 11-) r- mp ul oo cp r- r- cr) cp m N (' VccCD,<CD oo r- oo CD r- r- CD CD U1 r- cp m m cp LVI r- (f) oi oi oi V i oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi (21_, N LO 1 11 cr 1 s-1 LO LO U1 cr 1.11 T-1 CD CD LO LO LVI 1.11 cr p1r9.cr r-1 CD LI1 VIRA LL ISET KO KEET X X : X X X I- X X X X X X X UD CD LO Le) C.,) CD 1 Le) s-1 'ts 1 s-1 1 CD 1 1 OD t-i r--- ('] CD Le).Zr 1- CD CD t-i Pe) t-i Nl e\i 1 1 CD e\i N N C\I (\I,1 s,--1 s-1,1 T-I,1,1,--1,-1 s-1 r-1 1OD 1 cr 6') Cr) C\I () Lo cn r- cp oo Lo cr N ") co Lo u.-.) r- cp 11-.)cp cr cr) 1 cv tr) c) Lo (-5) m st, o") e\i 1 LO 1 CO,-1 I-- 1. r- c),-1 N m,1 LI-.),-1 oo I.. k-1 V C',I k I--- 1 C\1 111 p ) > oi oi cp 111.i. 111 ct, LI1 1 1 szil cr. 1 cr. cr,.r. U1 U1 cr 11.-) cr in Lo cr l_. co r- [1.-.) cs.) cp Lo r- LO r- LO LO ILO LI1 Le) C"\I C',I (N C' U') C\I C\I s-1,1 T-1,71 s-1 :F, Z i-1 1 ',31 I. LO C\1 r-i r- oo ( ci--) r-1 L Z (1 ) CN CV d" ) >E- l rii r '1P1 Cr) F, Z E-1 F,z oo E-1 > (' (V E-1 (: Et m cr cr cr N N N N N 1 :< 1--1 g:c C) 1- EI w F:: p co co co CO 'O 1-i E- Z EI fz: f( en gc Pi I-3 1- Z U") C) F: Nl Nl g:c I-D I-D DDJ C) D 1:1 C) C) C) I-D I-D I-D I-D I-D > i- i-- r2 ui E-i 1 Ccl C21 i- PIA C P i 1--) I-D I-D I-D cn

16 AJOPVM2 -JAN < - X -)< -3< -k (I) CD CO 1-1 cr. Lo ") C3 1 C\I ) Cr) r--- OD ) C\1 LI) T-1 CO LO OD LI-) CD 1--1 C\I CD Cn C\1 ") Cs.1 r-i 61 1 C.1 C\1 C3 C\I C\I g: t-1 r-1 r--1 r1,--i T---1,-1,-1,-1,-1 cv k. cr,,-1 c Lr) c r- cr) c Lr) rcdcdccr- r- r- Cr-) LO -) -) r- r-- -) co ur- c cr) Ln -) (X> LO r- k-c) cr) co ks) CD cr. (Y) Ö Lo cs) cy-) cv r-- CO cv r- CD Lo Ln r- cr) cr. en cr, er) rr) Cr) Cr) rn ") "-) (Y) cri ct Cr) 11 CO co c c c c (X) c ks:> k-c> r- Li") c c ()) c c c c c c c c < <.< I- -I< Cn,.. U) CD kjd QD r- QD CO (\I r-i Cs r -- QD CD CD CD CD ) r1 T-I C\I CD T-I r--9 CD r-i CD CD CD r-i 61 ') k.1 61 k.91 ',JO (n k.. CD C"\1 C\I OD / C\I sv ) r- C\1 61 k.. C\1 LI) cr LI) cli 11-) cr cr CV '1' d" d" '1-' cv SV -) c ) \ CD ) 1 LO CD cr 1) cr N,--1 Ln r-1,-i (--- k.. or) Ln Ln Ln CD ) CD.1 Cn Ln r- LO ) CD r- C) CD CD CD LO cf. CD CD CD U") sa, > o.., ) cr) ) -) ) co -).).), ) Cr) r- Cr) Cr) cr),--],--i C3 ) CD C3 r1 9< < C1) CD CD OD r- Cr) r-1 LI") r- ev st. CD C\I (\I ) ') ') T---1 C\I C3 CD rr--i r1 r1 r1 T-1 r-i r-i CD Cx CD ') k.1 U) ) LI/ es,1 LI) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 61 ') r1 (n r- Lo r- N CO Ln LO Li) cv ui co C\I C\I C\1 CD sv CD k.1 LI) LI") ') sv sv sv sv sv sv sv sv sv sv ) sv st CD CD r-1 CD CD CD CD r-i C\I r CD CD CD C3 CD CD CD CD CD r rr r1 r1 -I< I< Or ) sv ) (V Lo C\1 CD r1 C\1 CD C\I C\I sv N ) ) r-1 ) Cs,1 r-1 r-i 61, \ C\1 sl" U) ") sil C) d< CD(n CO LO CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD (-5 r-,-i ct c CD CD C\1 r I.:,' N 61 CD olo cp CP ') LO CV ) L (n.) szp 't' cv sv sv ) sv ') (n ley QD kj QD CD QD CD ljd QD lj1 k1 CD CD CDCDCDCDCD CD CD CD CD -x -y g -x -y -x Nl 1- -x -x -y -x oi c).),t, CD CV r-- sv T-1 C) CD Cs.1 C\I CD CD c) -1 r--i r1 co co --, -I -) -1 c) c) c) c) (D r--- N,-1 cr) cr. C) C) C> -) ) k.. cv -) Lo C) c - (/),--( (5) Ln r- Ln c) (v cr C) E-1 \1 ') ") ") ") ") ") ') i- p.., c) c) c) CD C> C> C) C) C> (D C) C) C) C) c) F: T---I f2 il (N F-9 -) 39-1 II D I I CO cr CO C/) CV -),--I CO cl-, 1-, ") c5) N,-I> cr, CN N cr, :f( k. k.jd C\] C 1 C\I ').) ''' II 61 r- r- r"-- ) II,-1 Lo z '-'D CD C\I Ol r--i N C\I d'' d" >E-9 -zi "" PT1 Cr) Cr) Z E-i f(c co cv cv cvsv >c'.) N F-1 12 m.r, cr ev (V N N CV CV :fc ]-1 F= C) 1- w 5: c) f2 co OD > I-) Z f( f 2 f= u) f= I-D I-- Z U) C) C) D LD 121 C) C) I-D I-D I-D I-D I-D I-q u) pq c 12 (/) I-D 1--) I-D I-D U)

17 AJOPVM2 -JAN : I< : -1< C] (r) CV cy -) co co c' r-9 (21 CN (\I -1( <<<< -)( -l< -)( i- co N cv o') r-i cr m Ln m cs) cy N -) m cp cp cp cy N N Lo,- 3 L.r) (1) co (r) C.n C\I (r) OD Ol C) C\1 ( 1 C) C\1 C) Cr) OD r-i CV r-i r-i,1 t-1 r-i r-i t-1,-1,-1 t-1.1 cr,1 LI-) r- Ln Li-) Cr) Cr) m co cr. r- cf) co r- Li-) (5) c k.o cr) N Le, r- r- CDcy)CD c\i co co -) cr, cr, cr) co cs)r r-- r- r- Lo m cr, C 1 C \I \I \I -1< -I< -i< -1( < < -I< < -)< -)< < El i-1 LO )c-) cr ('r) (r) ("..) LI-) cr -) Li-) cs,) Lo,-1 r-- Lo oo cr m m u) CD r-i O'D rl C\1 C\1 r-i CD r-i 61 r-i C\1 C ('- r-i,-1,1 r-i,-1 r-i,---1,--1 r-i r-i,-1 r-i,-1,--1,--1,--t,-1,-1,--1,,-1,-1,--1,--1 1 l. LC) I"- C) Cr) C\1 Ln r- cy oo,--i,-1 cp cy) Cr) CO ) C\1 r-i C\I N c) cv >-1 --, Lo cs).r. UD CD ud CO CO LID C'D OD r- r- cp r- cy Ln <-) N r- r- cs L cv EI 1 c7 ev-) o co oo r-i Lo,--1 co r- Ln op L cr cp r- m r- cy) ȯ) cp N,--1, oo :c) c,-) cr) m cy cr cr cy cr m m m m m cr m cr m m m cr cr cy cy m (1) >-[ cy) co,--1 m m oo ("i) ) ('- co r- LI-.) m,-1,-1 Ln L.r) 1n Ln,--1 Ln Ln Ln i-- pg cr cr cr C\I C,J C\I r-i sti cr cy cr, t-1 r-i r-i r-i 1-1(1 Z E-1 :g/ EI -) EI,-I II.--- I -I cr Li-) 1 N m,--1 co:c) cy cy m CD N r-,--1 cy N N cr :5: Z i - 1 m cr 11 1 Lo..1) C\1 r-i N C\I Nl ( r) cy) 11 ') r- oo r r cs) Nl EI 11 r-i k.o z ---co c) c\1 cs.) C\1 C,I, 'r OD ril r cn r-) r= Z E--1 f(c oo cs\) N c\1 cr cr cr cr,.r EI > N N C) f2 EI cr) cy cr cr N N (N C' c\i 1 :f: gc C) o 1- E C9 rx.1 r= f( o co oo co co > ho E-i Z f:= F', Cr) (---) b 1- Z Cr) f': ID ID 17 F= D PLI 1--) ho ho 1-) 1--) > i-) -1 U) El 1 Pci C:1 1- Pu P P m 1-o ho }-o I-D 1 1 ri)

18 AJOPVM2-JAN- 93 POIKKEAMAT MITTARILAJIKKEEN TUL OKSISTA 15 1( m c) u-) Lo CO C) CO ud dr,,- I rs C) C) C\1 dr CO r- ( ) 1 1 r-1 F= D Or) -1< < < < < l< 9< 9( 9< < 9< 9< I< C),:o,---1 k.. co 6) r\i k.. r\],1,-9 r- k.. QO ud,-( C\I sp r- st, C\1 OD CO C\1 c),zy co, r, r-i C\I (n LO k.. (-1 C\1 r- m cv 11) 11-) fz C\1,---1 U) -1( -I< -Y< 9< < 9<9< k.( po uo r- u-) u-) 11-) Cr) es.1 (n (n C\I C\1 C\1 rs C)1 k. N 1- i< O\.r, 1 r--1 1 r C\I < < -3< -I< 9< -1< < < CO k( 6) CO C" PD r- LI-) oo oo k. c) cv r"... r-- ply CD Cil C 1 N C\1 C\.1 C\ r I 1 I 1 1 ' x : < -I< 9< < -I< < < -I< ke eo r-1.\1 /., Cil LO od k.( N C\I ud,--i d'' c) m PLI frp k. I C\1 i i PD Cssi,-I CV C\1 (-( C 1 1 r- m cv 1 m 1 1 I I 9< I( < U) I< < I< < 1D,Z C) ) ") C) d" r-i r-i LI) r-i,1 Cr) 3-, r-1 j-, 3-, r-1 r-1 en j-, ("sq CD El U CO r-i 1 r-i Q1-1( -I< cv cv c) Lr) cv c) c) c) c) C\1 r-1 e\1 ( (I) 1- () : I< C) ) oo (-,\I,r cr) c.],r, 1-, k.. uo 6) '1-, U") C,.] \1 r-1,1 C 1 r-i r-1 \1 (\I r-i (A,1, ,-1 i, ,-1 i 1,--1 I I, l< I< < -I< -3< l< 9 -)< I< < -3< r- m dr 6) ao C) CO,--1 Lo 6) ) uo r- (N r- CO uo PD u-) (\I m c) 6) 61 Crl r-1 Cil Cr) C) Ol D oo 6) CO CO CO CO 6) C) N1 r-i,a r-1 r-i r-i r-1,-. Nl QD r- cr) II-) k.( C\1 CO 6) CO OD ') ') r- m 1., m CO oo r-,--1 r- cr) LO C) 1,-1 d" k.( k. k.( r-.1 CO (",'") LCD (( -) in r- m (N 'I' EI --, oo r- d., OD CO r- cv oo oo 11-) cr) r- 3-, cr) r- cv oo 6) Q 6) r-1 C\I f': (...9 m m m dr, d dil dr, d, ( ( po OO PO sll OD ') PO OD d st sț m u) ril m i_ oo 1-, sy Lo k.o LO LI) 6) Q (N uo,-i <V 6) r- 6) 6) r- oo 6) py k.. k..9 k.. ( ( C\J OD r-i kilo>, kj k.. k..9 k. r-i r-1 r-i r-1 C\1 C\1 \1 \1 \1 C\1 C\1 C\1 \1 CV \1 N C\1 C\1 C\1 ('1C-'1 CV C\1 C\1 V \1 C\1 C\1 1-:C) >,--1 t-1,-i r-1, r-1 r-1 >> C\I cr) E cr),--i 1- CO - I dr 1 (1) II m oo 3,T, m cr) E-1 N N -1 F cp C):, (1) CO (1,:.1-, 1 c) Z 3 N m sv 1 QD l C\I r-1 N (NI 1 (f) CO Ci> II cr) r- oo r- r,--1 k..!) z '---- CO C)] 6) r-i C\I (' st st, r-ti II ril CO OD f< Z PI r( C)1 N (N st d sll st, d > cv cv E C) pg E-i m.m szr,sr, cv cv cv cv cv 1 :F= 1 F 3 r= PT1 F: f= c) e oo co oo oo i-- :C) 1-) Z g:c gc F= u) g:c 1::i h) Z ) C) C) D Q C) C) C) I-D I-D I-D -I-D I-D > m 12 12Q 121. e 12 CID D I-) I-D I-D u)

19 16 AJOPVM1 7 -FEB- 93 EI (1) (r) Le) en c) C3 O r-- co r co CD co co co co.) r-- co co c co co co 1.1. CD CD CD CD CD (N CV CO op CD CD opoc)c) CD CD c) CD 12CD CD ui r- r-- r-- CDrr) co 1. rx1 c. cr) c uid"' (r) 1.,-i szr co r-- c\i 1. oe) () z1 «ZV r r cn en rn P1 P-.) 1. ui Lf) r -1 CD 1. ui LO ui LO C) C) CD C> C:) C) C> CD C) (1) CD CV C\1 Li/ uicd rl Cr / rs ui 1 LI/ CD / Li/ CD Cr / CD CD cr CD CD OD r1 C) CD CD CO CO CD CD CP CD CD / CD r-i rl r1 r-1 r1 r-i r` U) 1 -) C) C) rs / CD CD rs OD Li/ CD Li/ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD rs V) LO LI/ C 1 CO rs CO / Cs.1 rs- CO CN] rs CO rs rs rs r-i CD LO LO 1 CO rs C) LO / Li/ cr cr 1 LI/ / / CP / Ps") Pi P1 C P1 -) Pcr m m ") P1 N / / cr cr cr Cr Cr cr cpp1 P1 csq Cr C\1 C\1 C\I r1 r1 S i< I- C/) CD CO CO Cr Cr,1 / cr cr 1--1 Cr CO CD cr k.5) CD LO C\I CO rs Li/ 1 r1 CD / OD / r-1 / 1 CD / / 1 OD / CD CD CD CD / r-i r-i CD r-i r1 OD rs rs Li/ CD OD CO rs Cr / 1.1. CM / '1' CD 111 rs / cr LI/ CO C"\1 C\1 LO CP C\1 rs Cr rs Cr CsJ Li/ Cr / / Cs.1 C\1 CP CP rs CO cr CO CP cr CDP rs / CO CD r-- C"\J rs / cr / r--- cr rs L11 CD / L11 / C) Li/ rs u) m m / Cr Cr Cr cr cr / / / / / / / Cr / / / / Cr 1 / 1 Ol '. CO CO CO r"-- r"- CD CD1.1.Ouiui CDuiLCD LO. MCOCY-) P1 P1 MCner)I-1 C 1- -i< -It r (f) CD 1 r--- / 1 CO I.-- Li/ r- cs--) Lo r- 1 oo r- 1 cs-n Lo cd CD c.,.] c.1 c..] Nl / 1 CD 1 C) 61 OD 11 CO CO CO / CD 1 / r--1 CD r-1 r r- 1,A,-1 CD / 1. C NI 1.1 cr ( 1. CD Cr C\1 1 CD Li/ CD LI/ r---- CD Li/ CD Li/ CP Li/ CP LO / 11/ / CP rs Li/ r--- rs / / C\I / ls / OD r-i rs /. N 11. -) m, ) r-] co ir) N OD Li/ cr c.] Lo co m r- m c..] Lo cr (51 fil >.r m m 1. cr Li/ '1' LI/ / / Cr / / CM cr cr / Li/ cr LI/ cr 11/ 11/ cr Ci.") i- r- Lr) i.c) r-i CO cr Lo cr Ii) Lo in LI-) c\i Nl Nl r.] 1- r.] (...] rr) i- 1:1,--i,--i,-i r-i EI EI.1-. :D o Z i-1 M cr C\I C 1 C\/ 1 Nl -) 1 1 r --- CO rs r ,--I < Z co C) N "),--i N N.), Cr CO Pi PT.1 N1 en cn rc Z E-1 l'' N N N ' Cr cr cr cr EI N N E-1 C) (2 EI P1.r,.J-, cr C\] C\/ C\1 C\1 C\1 :g: C) i( I- CD c) r oo oo oo 1- Z f= g: l'= m I-D a z m c) N1 f'=, rl1ril l-d 1-D 1-DI2 1( i21..1 b' 1-) 1-) 1-)> i- 1- cn III (=I i-. P r cn hp hp hp hp i1cc

20 AJOP VM2 -JAN : i << U) LI) C),-I LI") Cr) U-) CO CO OD C) CO OD Cr) C) Cr) ") C) OD r-- Cr) LI-) Cr) CD -1 r-i -1 C) C\1 C) 61 C) C) CD CO 3 C) C) C) CD.1 r-i r-i C) g:,--i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i CV CS) "--.., cr LO 1. C\1 LI-) oo r- m co c) c) lo,--1 c) r- r- r- cs--) k.o ") CD r- r- cs) o-n c)..) co u-) r- co m sl-) cv C\I 1- ") CD 11-) r-- cr,- C',1 -) Lsp co cv (:) -1,,-) cs--, LI-), m (--\1 r- m.1 cd Lo r- c) Lo cs-n 1.1.->,--1 c\i r- m m m cr. P1 cr ') d-' ") (V.) 't' ") ") Cr) Cr) Cr) ') cp ") ('') (') '1-' d-' Cr) > CLA CO CO OD CO CO CO Lo r- 11--> oo OD OD 3 3 CO ) CO CO < : < -I< -I( i-- < -1( -)< C/) ') r- m m -) C,),--I U") U") r- oo.r cy) Lo tr) c) Nl m c) CD cs) oo,--1 cs.) c) cs) c) oo 3 1 CO 3 CO CO ") C) -1 -) -1 i<,-i r-i r-i CD. Cn 61 C) l CD r-i LI) r- c) cs) c) (5.) m r- c) c) c) CD C) C) CD on cd co cd cp d', C\] k.. ^) LI-) LI-) U-) 1. r- Lo m c), ),zP,-1 o-n kjd Cr) LO l CY) l C) C\1 N CO.) N ci, Cr) r-- Css] C71 k.. C..1 Lo, ts Lo -:31 u-). r,,zr.r.1-,, m.r.r, si,.r, m > i- 12 o.) cr) o-) o-n cs) oo sȯ.) cṡ) cs.) cs.) c)--> o-n r- c)--) cs.) cr) CD C) CD CD,--1 ->: (f) CD cr CO Cr) C\1 CD CD,-I Cr) '1 LI) OD C) (5.) r- c) (5) c) -) oo c)--) o-) co co cs.> co gc CD 1 c)--) m co co c) 11.) r- oo ss-) c) c) c) c) c) c) c) C) CD C) C) -) CD ") cr -1 C) er) C\1 r- c\i m 11") sso u.).1 cc co c\i Ir) cc c\] CD cr, C) LO Ul Ls-) m cr r ccscr. > 32 CD CD C) C) C) CD -) C\I C) CD CD CD C) C C) C) C) CD C) CD CD C) C) rrr1 r-i rr r r 1- < Cr) r-- o-, r--. in o-, L.c) o-, c) c) cs-, co,-1 cs, c) c) co c) cr, o-, r--i -1 CO --, r--.t., c\i co cs, c) r-- c) u-) m CN1 L- C) C) C) C) C) o-n Lo r- c\1 u.-) ev r- r-i LO "1 r- -1 ") C\I L--- CO r-i LO LI) ) ") Csr) "),z/' -).ts cv ") 'I'' ") Cr) > o-n cs-n ȯ) c) CD C) -1 (. r- cr) CD CD CD c> CD CD CD CD c> VIRALLISET KOKEET : -I( i- -I< C/) CD LO CD C"-- Cs.] r-,-i cv c) cs") co c)-> co 3 Cr) CO fz:,-i CO 1 3 "---, C) Ol,--I C) C) C) C) C) C,.] C's] ) CD C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) -) c..9 r- v) cs) r- Lo c) c) m u..) LI-) cs) cp C) cl, -1 Cr) ") C\1 ") -).) ') C\I CD C) CD C) C) CD CD CD CD C) CD C) C) C) C) CD C) C) C) C) E-i C \ 1 I-1 61 f,: CD E- - II C)...--, i CO co cr) cv M r-i d-, cr ") -1 ) CD C\I r-,--1 >.rs C 1 C\I sfc 1 c) Z 1- c().1-, II LO LO C\I Cr) II o-, r-- co r--- (-- ') II,-i kj) z co cd cv cs,,-i cv cv,t, sr, co > E-3 F-11 PTI cr) r() < Z gc C 1 CN] C\1 'I" d" -1-. 'I-' 'r' EI > cv cv 1-12 ') ,.r, c\i N cv c.s :g:c F D C) I-- E CD g Ir: gc C) P co co co co i- C) [-D E-I Z E-1 r= f< M rz 2 1-D i- Z M C) r11,z1 r11 r b i-d 1-D gc e rz:c P-1 1-Db I-D D> i- 1- m e l'e ell n Cr) I-) h) 1-3 h) i Cr)

21 18 AJOPVM2 -JAN- 93 S S : S S S S 9( S S S S S 1-- C) CD 1 OD CD CD LO CO cp 6) ) U-) st Cr) LO OD cp CN ").) (r) CD CD CD C) ) ) CD CO C) CD CO CO ) CD CD OD CD ) ) CV r-i r-i cv.r, (fl co -) cv r-1 o,1 m.r, r- Lo Ln m r- 1n Ln m c) c) m m m Ln > N m c) r- Ln CD CN CP CD CD C\I CP CP CN CN C.'") CN CN r- ol -1 co Lo cd e.] co Lo cs, cs.] Ur) CP Lo r- r- cp c)--) cp N co OD CO CO :c) szy cp.-) LI-) cr. U-) CP CP CP (r) cr cp CO ') (r) cp CO cr -) (r) CO CP CP CO >-I >,_ cr, ") m c\i c\i cs) c\i LO c\j c\3 M r-i c\i Lo r- Lo cp CP ') CO LO (Y) CO cr.1 N N N r-i r-i r-1 N N N Nl N S : S S S S S S S S S S -I< S S S S EI S S S S S S S S S S S C 1- CD Lr) Q U-) f--- C--- CO r- r-i (5) -) ") CD 11-) CN 3,-. r-1 r- r CI) CD -) r-i -1 CD 6) () -) -1 -) Cr) CO -1 OD Ol CD CD (3 r-i ) CD,--1 r-i -1-1 C) gri g: ol cr r- m LI-) r-i r-i Ln r-,c) r-- (--- ') k.. 6) ') CO 1 C\I r-i CI CN CO CD C'.] -I "----- U-) cp CO r- cr r- m N cp Lo cp r-1 cp r- cr. Lf-) Lo N r- r- ō-, QD o.: E-1 ol u r- Lo m r- cs),, ) CD CO QD U-) r- Lo m c) r- m r- cy) c)--) cp N r-1 r-1 co :C) m m m, r, m cr cr CP ') CO CO Cr) CO cr m cr ') ') '), j,.r,. 1-,. 3-t ') cn cr, cr, r-cncnc, c) LnLn Lr) LnLr) cr sp cp CN cr cr cr cr. cp I- >-EI E-1 EI N E-1 -, ril -) -1 II c) I >1,..., co :, in cv co -1 co : cr cr, cn c) N r- N CN CP :D CD Z I- ') cr, [ 1 LO LO (" C\1 (" cn c5") I 1 cy) r- co r- r II - l Z ---co co N c.) r-i N C\1 CP CM EI r.t.1 Cr) ') Z E I< o,1 (N N CP CP cr CP CP E >(N N C) E-i r2 ' cr cr cr N N N N N :g: i-,= r= r2 co co co co > I-D E-I Z E-i fz r'' U) F' I-D 1- Z U) fl r: PT-1 r=1 I-D I-D 1-) r2 i( 1D-1 I-D I-D I-D I-D D > I- i- U)X111 P:1 fl 1- id-i (2 12 cf) I-D I-D I-D F-D Cr )

22 AJOP VM2 8 -JAN- 93 : 19 s Z I< C) LI) ("V en C) cr LO C) cl, cr,---1 CD cp cp CD CD CD CD C3 CD CD CD CD CD CD Li-) CD Lo I 1 cp..--- z S S : : -I< -I< -I< -I< < -I< -I< -i< -I< -I< -I< -I< -I< -I< -I< -I< : S Li-) CO cp N ") CD LO r-1 61 C) LO r- -) LO c (') C) CO r- N c N N CD CD &P - m 1 I,--1 1 r-i i r-i i r-i -1 i I,---i I Nl,--1 r1 I T-1 1 I I,-I ez I I 1 I I I III 1 1 I I > -I< -I< : -I< -I< - : -I< -I< < -3< -I< -I< -I< : -I< -I< -I< < l< -I< < -I< < < (V r- N r- Nl cr LO CD CO r- CD cp i--i r-i 1 (N,-I i---i CD -N- LI-) CD cr r- m N cr P-1 CD i / C11 N / '1" C\1.t ("C1 C C\1 r-i C\1 C N / l : < -I< -I< I< -I< < < -I< -I< -I< -I< -I< -I< < : -I< : -I< -I< -I< < << I< -I< -l< < -I< < -I< -I< -I< < < -)< cp cp r-,--1,--1 N cp k. Ol (s) Ol c\i r-i LO cp N cp LO CD r- u-) in u-) c) 11-) (5-) co.u) 1--) ap I CV r-i C) LO LO ("N CO C) r-i CO / I C\.1 OD r1 OD C C 1 / m I r1 1 1,-I 1 1 POIKKEAM AT MI TTARIN TULOKSISTA (r) -x -x -I< -I< < -I< -I< -I< -I< -I< < < -/< -I< < < -I< < -x -x -I< «<9<9<< < -I< < 3- / e\i C\1 / r1 cr C) r1 1 r-i l r1 OD U1 111 C) C) CD LO r1 r1 r1 1 C\,1 r1 r1 1 r1 r1 1 I 1 r1,1 I 1 III I F= -I< -I< -I< : -I< -I< : -I< -I< -I< < -I< : -I< -I< -I< < : ) -I< -I< -I< -I< -I< < : -I< -I< -I< -I< -I< < -I< : s S S : S : +: : S : S S (J) i= Li-) cp r-i C\1 c) r- cp,--1 Ol r-1 (") N.) LO CD r- m N Lo od r-,-1 co (") cp r- cp iz CO,-I i-i,-i,-i i--i i-i,-i,-i,-i,--i < -I< -l< O\ < -I< -I< < -I< < < i: < -I< -I< -I< -I< -I< -I< -I< < -I< -I< : f< CS) r C, LO r1 LO VD CD cp OD -) r- LO, N cp ) r- Ol,1 LO r- LO I r-i r1 r-i I r1 r1 C 1 r1 1 / r-i I C 1 r1 C\1 r-i 1 1 N r1 1 r I 1 I I -I< I< -I< -I< -I< -I< : < -I< -I< -I< -I< -I< < < -I< -I< -I< <9< -I< CD ') LO LO L11 CD cr OD Li-) c CD LI-) i--1 CD N Lr) LO r-1 r- C,) -) CD LO CD,--1 CO 1 i- CD CD CD r1 C) C3 C) C) C) T-1 C) r1 r-i T-I r1 C) C) C I C) (V C) G1 r1 r-1 r1 r1 r1 r1 r-1 r1 r1 C) 1 11/ / szr, 1 1 C) 11/ 1 11/ cp / LO / I1/ / LO CO C VP cp r\] -) r-i EI i< N cr N CD -) LO CD -) c D N LO N LI-) r- LO Ol r- Li") Ol LO Ol m CD cr, OP ') Fz r-i N r- r- c N -) cp LI-) r- VP CD r- VD N,- cp r- LI-) co LO,--1 ') N LO D ') ") cr cp cr cl,,:c, '1' 'zp 1-,;:r. 't. L. cy cr [..r.) in Li-) cr ci, ') cr Li-) cl, Ln cp cr cp CD cs N LI-) N N Lo c) LI-) is r- LI-) ') L r- cr,-1 c) cs, m cr.zy cp LO r- Lo Z cr cd Lo c) m -N cv,--1 co r- c...] C's1 U7, C ] (-) cr,-- -) '),-,-1,--1,-1 Lo,---,-I,-I b cr cli cr cr cr ') cr cp N N cp cp N ') c\1 cp Nl cp cp cp cr N cr (- ) N cp N PT1 : I (1) 3-9> T-I r-1 r-i r1 r r-1 /-i i- E g: P 1-9 I-I I I > co.- co C5') (V ta i.f) (V I, (V -) 1.1-) k. if) CO ') E,-I CO E--- r- 1 (1) > N ir) hp U) CDD CY) cr) 1,:P r--- Nl CrN\I e ri..] 1 C\I CO l r1 1 CO OD r- c) 1 Z' CCZ ") N ") r--- u") (.9 l - >-1 EI P-i Nl P-1 F= 11/ l!d l LO l CO N U/ CY) cn I( F-1 Z l- Z P-. l:,,-1 N OD i- ['--CD P : 1-D 12 Z )- f= 1- Z (i) Z 1- E I P >-1 P CD P P )--1 hp rz ) >-1 pq r. c) >-1 c) c) c) 1-D F-D > > >,--q EI <-) hp hp h) h) 1,-) Cr)

23 AJOP VM2 2 -JAN (f) co N ksp CD N LO s.) ksp (V CO CY1 Cr) s-1 r-- CD r- co CD C CD co co CD co co CD co c> c> r- r- cp 3 r- cs) m cp Or- op CD CP r-- Ui C) C 1. CD LO CD CD CD CD CD CD r.t.1 oo Ol ol r- CD CO LO Ui V) C',1 LnCD u-) co CD oo c cp m oo r- ori m oo ui ui co P oo oo ui cr oo m m Pi i Oi Ui cp Oi LO CP CP Oi Ui cp cp CD Cr) CD Oi r--- CD -1 OD Ui CD r l Ui cp C) C 1 C) C) CD 1: C\1 1- U) CD Ui C,J cp CP r- LO C\ 1 CV O Oi r-- CD C1 C 3 C) C3 C) CX CD CD CD C) C) CD C3 CD -1 C5> r-1 r-1 / CD / CD CD cp C) Oi CD C\I CP C) Ui CD CD CD CD CD CD C) C3 CD Ui C) CO Cs.] r- C\1 Le) / C 1 LO CS] CV LO CO CD / CO LO CO cp CD r ui r- cr cr oo cs) oo oo cp c) N ui oo cp cp 11-) cp cp cp cp cv CP CP Ui CP cp Ui Ui LO LO LO V) Ui cr D co cp r- co uo r- C\1 CD C) CD CD (Nl CD s S S s s : : : S -1: : 1- S S S : : : U) CD V) Ol Oi CD Pi C) -1 CS) r- cp Lo CO -1 C) s----1 C\1 Ui Ui r- cp CO -1 CO cp Cr) C) C),.. C) CD CD CD CD r- Lo csp cp Lo CO CD r-- C\1 61 C\1 CD r- CO r--- CO,-1 s- F= (1) 1 Ui CD Cr) Ui LO Ol 1 CO -1 e\] Ui LO C) LO r- oo cp cp ui C) Ui Oi CD Pi CD Ui -, Oi C) r- r-i m Lo oo oo co N N r- ui,--1 cr o oo cr oo VD Cr) C 1 Ui Ol co cr h) CD CD Ol Ol m ") r-i C) c\] CD CD C) in LO Pi Ui C Oi r- r- cp cr cr N,-( cp Lo co w oo,-1 oo oo oo oo oo m N N m Nl Nl Oi C\I cr oo cr cr oo cr cr cr oo oo N Nl 1- i- ui N r-,-1 ui cr uo cr i ui uo ui oo ui r- cr cr cr cr N N cr N cr cv r- N c1. r,,,-i,--1,-c,-,--1,-i,-1 S S S S S -I< S S S S S S S S S S «< : S S S S S S S S (1) - CD r- OD CO C) k. r- Lo k.o CD Oi CD cp cr uo r- r-i oo uo N oo r- k...o Pi -1 LO Ui CD C) CD CD CD C CD r N N r-i N Cr) / r-1 r-1 r-1 r r-1 r-1 Ui C\1 CD Pi C\1 r- cp ui vp cp CO CO C\I cp cp cp Ui Oi l Ui l C\1 CD OD Ui cp cr l crsvlcdcr cr C3 Cr C\1 CD 3 LI/ CO N r- r- oo cr uo cr cp Ui r-- Cr) (Z) cr CO C 1 (' CO l LC) Ui Ui cf. Ui C\I Oi Ui cp Pi C) V) V:, cr r- cr r-lo oo, cr _1 uo (r) CP Ui CP cp Ui Pi oo uo r- r- cp m oo Ol Pi Ui Oi cp Oi Ln cr, C71 cp CDr (3', CD Cr) LC) Cr) s s s S i- s s s s «< s s s s s Ui C Oi Oi cp Ui es] '3', Oi l Cr) OD OD LO r-1 ct / r-1 LI/ Cr. / CD / LO C) CD C) C3 Crl CD C) C) C) CD C) C) C) CD C) C) Ol CD C) CD C) r-1 r-1 r-1 r-1 r r-1 r-1,--1 r-1 r-i r E-1 r=1 g:c P1 N cr oo 1--1 Ui Csq Cs,) C) LO r- co uo N (. '3' CD oo oo Lo cp uo uo 3 r\i r- c. N 61 OD.1 C) Ui Ui r Oi Oi V) cso r- Lo C) r- cso oo oo Lo - CD oo oo k...o r- r- cp oo oo CT LI/ LO r- LO Lo cp oo N CO OD (V CV.C) r--- CO Ol cp cr cr cp Cr cp ci, LI/ cr cr cp cr cp cr Ln cr Ii) cp cr cr in Li-) cr LI-) in cy cr I-1 1- r-1 co cso oo uo oo cr Lo OD (. r-1 CD (. CO LI/ -1-1 C',1 C\1 LI/ (. CO CO -1 LI/ cp Oi c1. Lo m N CP r-1 / Cr / / Ui C 1 Ui C rx-1 Z (J) I- 1-i EI (2 2 h) II CO f: CO 61 C \I CS1 1- LC) CN] cf, (",I CV LC) l. LC) CO 1 CO r-- r-,--1 > C\1 I 1--) U) 1-1 CO 1- cr r- N OD II CS1 cr ( \ 1 Oi l'r -1 C'\] CO LO Oi CO CO C---. C) E-1 r=1 gl.i P- Z Pog (1) Z Ol C Oi '1' r- uo Lo (. C-- C 1 EI P-I g F' r< P-I 1 Ui l. LO LO V) OD C\1 Ui Dl Cn Oi K 3-1 fz: g r F-I Z 1- Z -1 i-1 El r=,---1,--1, CV CO i r-- CO 12 C) h) p Z > f= 1- Z oo 2 > 1- P1 p f= V) 1 D g u r2 p hj F: P >1 C) F Nl C) >1 C) C) C) C) C) hp 1-3 > i- i- f' l F-' 1I E- hp I-) h) h) I-) P (/)(f)

24 AJOPVM2 1-JAN I< I< -I< I< -I< -I< -I< l< -/< /- I< -)< < -1< -1( -I< l< I< I< U") CD Csj k. Ui LO CV CO r- cv cp r- r-,-, co OD Ui cp CO N OO 1 1 CO r-i 1- / Oi N N N CV N CD N 1--1 r--1 r-1 r-1 r-1 r-i T-I C.V 1 `,, Cs. Ui r- c) co uo cv,--1 cv co r- r- co lc) cp LO Oi / LO OD / LO 1 Ui o> cp m Lo 1 cp / Oi CO Ui CO CV C--- Ui r- oo oo cp cso cr Go uo co uo,--1 uo co,- r- cv m cy m cv Go uo cr co o ro cv LCD oo o cv CO LCD PO N LO LCD T-1 Oi Pi no cp cp cp Oi cr CO cf. CD CD cp CP CP CP CP cp CV CO CP CP cp CM cp cr cp >I---i co co cv] uo r- CO OD k. C"-- Ui CP r- cr cso c-, cr co no oo co oo cso,--1 r---,-i,---(,-1,-],-],-i,-i,-1 r-1 < -I< -)< i -)< 1< -I< -I< -I< U) r- cp cso cv o co r- uo,--1 co o cso Lo,---i m r- Lo r- r- Lo uo cp CD -) CD OD CD (V g: r-1 r-1 r-1 T-I Ui C) Ui CO LO OD r- r- uo m co N CO LO LO / CO r- Lo r- m cp cr oo OD CO cr E---- r"... r... N N / CP oo r-,--1 ln.1-, cs) cs) (5-) u--) cd m,--1 cs) os) cṣ co r- cso,-] cv cv oo r- ro o cv uo cr cr, cr cr cr Lo Ln cr cr 1 uo cr LI) in Lr) uo cr uo uo uo uo >a r,lcd m LCD L/-) C LCD LCD, /-),, L., L N LCD LCD c) c), -1 c) CD c) T-I r-i T-I r-1 r-1 -x : 9<9< : -)< -3< 1- <9< U) Ui Ui N N C--- I"- / CD r-,--1 cr uo r- cp 1 rl t< r-i r--i 1 61 \-, Ui 1 Ui C\1 LO 1 C3 cp Ui Oi k. cp / 1 CD / CP Oi cr N 1 Oi Ui Oi Ui / OD r- oo Lo r-i o cv OD Oi Ui CP Oi Ui cp Ui Ui Ui Ui Ui Ui CP Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui C--- Ui 31 CD Lo oo oo LCD r- cp cr cv oo r-1 LCD CD CD CD CD CD CD CD CD LO CD N T-1 rl N -3< -/< -I< U) N LO r- co oo co k. cr, uo co r- r- c) CD c) o,-1 c) o c) o,-1,-11-i N g: r-i (51 1 CO ',. N CP CP C3 r-i CP Ui r- uo o cp cp cp cp cp o c) cp c) r- o o cs-.) oo N Lo m t, r- cv cr 1 cl" 1 N Ui,--I N M r- Lo, co CO CP 1 N CO 1 1 Ui r- cr cp cp Ui CI-' Cr' CP cr Ui Cr' CI-' CP C---- cp > (11 CD LO cti cr cp CV (V C> (V C> CD CD CD CD r"-- C> c,s r-1 : -x : : -x i- : : -x -x oo c) r- co r- ro OD cr' Ui k.. 1 fc -1v-1 s-1 r9 E-i co 1.1 c--,...,-i C> CD.1 CO r--1 CO k-. k.c> 1 C> CD C-.) CD CD CD.T.) 1 c...7 Ln st, CV (Y) C> N N CO,S) N CO k-e) k... ej es) k.. en Cer) `ZP en CO ') ") '1' ro CD 31 fa, c) co c) -) c) r- r- c) co ro cr c) cv oo c) c) c) c) c) c) c> o o c) c) EI CV T-1 1-I T-1 r CD i- 1Z El E-i , EI I I ---. oo ---, --. co cs) c.] (3-) cn [I) N cia N cv Lr) Le) uo co GDD 1 co r- r- cso > 1--1 N i I-) U) 1 / CO i- II co w I I " cs, r- cr cv (N ) r / C\1 OD LO 1--1 Oi OD CO C"-- E-1 Z U) Z 1 N CO CP r- ui E-, i21- I 2[-I 3-1 LnLoLoLoLo mco-(nir) (nm F:=C 3-1 F:1E1 ZI--ZE1. E-9E-1E r-1 N OD 1- (-CD PZ>1-,=CI-Zci")Z >E1P F: F' LO P.9r2f I--)>-1 > I-DFD I- g:r.t-1 I-ZZ12L1E-1 I-DI-Dbl-D I-D Z r.f)c)

25 9 3 AJOPVM2 1-JAN- (1) CD OD CD 1 U) ct CD t-i t-i 1 t-i t-i,1 r-i r-i cd r- m 1 CD t-i t---i CD.-I ( 61 LO ct OD CD 1 Lo LO k1d cv ) r- : ) ) cm cr ) ') -1 t- r-i C\1 C../ LO CD LO CD C) c\i,--1 r-i r--1 r-i 22 r- Lo oi Nl cr c\i ui t-1 t-i r-i r--i r-i r-i rl LO CD CD cr CD r--- CD CD CD CD CD CJ t-i r - U1 r-i CD 1 ") en CD CD r--- Cr) ) cr cl'cr' U1 ct OD CD CD r-i CD OD LO LO CD (') CD Cr) CD CD CD C\I : t-1 < U) CD 1 r- ') ) C11 OD k:d 1, P1 1 CD ') r-i r-i Nl co r- r- ui oi CD r- ui CO 1--1 cr cs) cr m LO CD LO CO : ") ") cv ) CO II) 1 1 >-1 : -k : -Y -1 C) LO CO LO 1. OD 1 ') t--1 r- ') r-i Ol CD t-1 C) C) r-i CD CD Cs,-I,--I C.,1 1 r-i r-i r-i r-i,---i r-i ui ui CD CO r- r- cp cy r- LO ui oi r- r- oi cp ui r-1 r- OD r- cp oi ('1 LO O C\1 C 1 C,J C's] LO C) CO C L cr cr cp cm cy cr cr) cr) cm cr cr cy cr P rs". k.. O' c Cn C\1 CD C\1 cf, (') ui r- cp CD CO U1 ct r- ) C11 CN ( C I Cr) CV C3 < : < i- : < (1) C\I.1 C1.1 C\I r- U1 t-1 c/1 CD CO LC) CO U) 1 LO r-i ci, CO LO C> Cr) C\I cv C11 Ol C) -1 C) CD t-1 1 CD CD 1 (N CD 1 CD r-i t-i C'3 i1 r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i r-i Lo 1 CO (-,1 r- cr LC> ('-) CO CO CO C11 OC\1C\1 Cr) LC) u1 crt Cr) lo C' ] C5') CO CN ct, QD L1 l. r- ctt LC) r-uir CD CD lc) cr)ui CY1 r- co co CD co ui uicm CN ui LQ CN v C `zr C : VLOLOUi cxt cf, Lt1 cv u-) u-) cr, u-).1 if) crlo Ui LO L() r- CO Ii) 1- C:) 1- LO (.(-) C) CO k.c) LC) C> LC) LO U-) C ("3 U1 CV Lr) Cr) C3 (-11 Cr) CO Cr) Cr) C1I Cr) -I< I< -I< -I< < : -I< -1: < < -I< : : U) u1 OD r- 3 co OD 1,-I en CD r- oi cr, ') CD LO CD LO Csq t-i cl, r- r- oi CD CD cp r-i c) CD CD c\1 c),--i r-i rl r-i N CV C\J r-i CV r-i r-i C\I r-i r-i gg,--i,--i,--i,-1,,--i,---i,--i,--i,--i,-( n-i,--i,--i,--i,---1,--i,-,-1,--i,--i,-(,,--i,----i,---i,--i 1 1 P') r-i C\I 5 N LO.) CD N L r- CD >,--1 r- r-i,1 r--1 C\I r-i r- CO LO -1 (n OD cv N r-i m ('-3'-- cd LI) 1n m crt L. C51 C> LO LO t-1 : cr cy cy cm ui cr cr ui cm cr cm ui cr cr ui (:1.1-, 11-),--1 eq ui Lo r-i 1 cr.,-i LI) r- ') t-i cr, ') N Cr),--I Cr) cr. ct '1' (,) t-i P') 'T C1.1 -) 1 t..9 CO t-1 CV CO Lo CDCD(Vi 3'- Lr) k-o co Cr) t-1 Cr) CS) C5.1 (r) CDcc LC) U-) Lt-) ui P) cl"' Cr) 11-) Ln Cr) cp 1 C51 1 ct cf, ci LC) C51 t-1 C cv cm ui co r- r- 1--)II 1 II II P-I P Z f' E P- r_t1 T=C f= PLI 3-1 E E-I Z i- Z E-I Q- I-) Z E-1 P CD P P E-1 I-) I i- tz F=C gc N ( LOVIISA ("N 1 Ol Ii d' 1"-- ("11 1 cr C\I 1 1 t-1 C 1] k.. r') r- Z 1 C\I CO crt r- U1 l,-i L9 r- c3 r,z r tr) 1/..o Lo LO LO co op cv ui m (Y) EI E--i r-1 r-i C\I oo 1-- r- m 1-- EI Ol P f= :1 k9 C) >1 C) C) C) C) C) b 1--) > > Z IP EI I-) I-D 1- I--) 1--) CO U)

26 AJOPVM28-JAN : I 1- : N -.) Z < c), lo, m c) Le) c) r-1 Lo c) r-,-1 c) r-i CD CD C) CD CD CD C3 CD CD CD C) C) CD CD,---I.', Zir2L, F-.3.: -3.: -x < -I< X < X -I< -3< -I< < i< Ui r-i -1 r- m Lo.1-, m m, Lo N Lo OD C.N1 Oi cp Pi r--i C 1 r-- LO Pi LO r9 \ r-1 1- C\I I 1 I I 1 1 I I I I I I r-i I : 9< -)' : X : «9< < X -I< -I< < 121. OD C\I LO r- N N, r, o.) Lo m co cs-n N.o-,-1 cs.) N m m N Nl Ln co Lo OD (Y) 1.1-) cp 1 V) Oi C\1 Oi 1--1 cp Ui,i Ui Ui r-1 Oi C\1 Ui I r-1 M C\I L I I III I I I < < -/< X -I< -)< < < i< < i< < -/< - : : : -/< i: < < r- N (5..) m m LI.-) m Lo c).rt. m CD LO Oi C) CD LO r-,-) Lo r- OD r-i C\1 Ui r--) C\1 fa3 CD I--) Ui CO LO CO l LO CO V) cp I., r N N OD r-i Ui k.. r--- 3 Pi C---- r-i (--- Ui LO cr1111 I I I I 1 1 I I VIRALLISET KOKEET POIKKEA MAT MITTARIN T U LOKSISTA Cf) 9<9<9<9< I< X -I< < < -I< -I< -I< EI < < < -Y N cp Ui 1--1 l cp Oi CD C\1 C) CCD r- Pi Ui Oi CD r Oi es.1 r- cs,1.1 r I g: < < -)< : 9<< X -)< : -)< < : -)< X -)< -/< <9< : < X : U) g: CM Ui CO i Ui CD C\1 I---- C\I CD CP cp C\I -1 Ui Oi Oi C) cp N C\I C\1 Oi I I I I I I 1 1 I -) : X \ : < -) -)< < < -/< CO CO LO N C) N cp -1 C3 cp CD LO r- N r-1 CD Ui 3 C\1 r-- C\I CO Pi I- r-i r-i C\I C\ r--i C\1 I I I I I < < < -/< < -/< i< «9< CD 1 Ui 61 CO 1--1 CO N CO Oi CO CD Ui Ui r--- Cs,1 CO Ui Pi cp Ui C\1 LO N N LO I- CD CD CD -1 CD CD CD CD CD CD CD CD r-i CD CD CD 1 rl CD 61 C3 r-i CD CD (J) r-i r-i r-1 r-1 r-1 r r-i r-i r-1 co o.) m m ev cs) r- c) m m op.sr. Le) m r- m -) m 1 N [ Cs.] 1 EI co r-1 LO 61 Ui LO Oi 61 CD r- cp Oi Oi ei r Ui Oi l 61 Ui CD CP i F:= 1 Ui Ui Oi CO 1 r-i Ui LO Ui r- CD r-i r- co N r-,:t., m N o") Pi r-i CD CN LO N (,-) Cfl.---, cp cp CP cp cp Ui CP cr. Ui CP Ui Ui CP cp Ui Ui Ui Ui Ui Oi cr. Ui CP Ui CM Ui cp CD,--1 Oi CD LO l LO Oi cp Ui CD Ui cp 61 LO, t, cr 1_ cl, LO Ui cp r---- cp l l LO Z L CO -) 1. C,1 Lo r-,--1 r- r- N k... r- ') C\1,-I,-I,---1,-I,-I cn > N C\1 C\1 C\I C\1 C\1 C\.1 C\I Cs.1 C\1 C\1 C\1 C\1 C\I C\1 C\1 (\ I r-i r-i r-i r9 1-r-. E-1 ' EI Z,..., II co...,..., co o.) cv cs) (Nci) 1.1-) cv CP N -1 U-) LO Ui OD cy) E-1,-1 co I CJ) 1 N 35) I-D (f) -1 D.1-, (-- cv cs-, u) II (s) v-, C\I ') F=C f< (5..),--1 N CO LO Oi CO r- c) r,.1121 ZI-1 cnz o--) N m cp Ị-- Ui k5),--- k. El ) PLI gc PL1 I-1 F=C C) Li-) Lo l l. l CO CO cv is) -N ') F E-1 E ZZPL_I E-1 EI E-1-1,-1 r-i r-i,-1 c\i co i- r- OD 12: 1-D CJ)Z12> /-1-ZZ I--E-1 12 f'. >--1 (_9(212( >-1 1>1 1-DI-D >> 1--i 1<f= E'.D11 E Dbl-pb ci-)u)

27 AJOPVM2 2 -JA N CI ) 1NNE--- cver)(--- - C---,SDC---M 1-1MT -1 -/Nct'M MON MC51N CVCOcrs-1 r--1 t-1 s -1 r-i -) c\i cr er 1 r-- CO LO CD r- (7) c) cy cv LI) M CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD cc m r- co co m r- r- CD M -1 r- cr CD m LCD CD er 1. CO ep C\1.) ') U1 1- C\I r- crl Lr) 1. P en on cm Lo cr cr m cr Li.") sv cylo 11-) cy r-1 sy (21_ Lo.) Cr) 1 1 CD 1 1 LI) -1 cr, N CD CD CD CD -1 CD LCD CD U) CD C".. cr N C.-- CP LI-) -1 LI) M cp M M M M r-1 LI-) LC) c) ') -) CD CD CD CD CD CD CD CD g C) CD -1 Ol r-1 r-1 I-1 r-1 r-1 r-i 1 (CD r-1 CD M CD CD cr CD CO M N Cr' CD LI) CD CD CD CD CD CD LI) CD il j< M r-1 N r- C\] LO C I LO N cr' k-.. OD CD ") LO OD CD CD cr,-1 r-i LI) C-- N cr \1 1-1 N M CD CD LO N C\ F1 LI-) er et' er et, LO ei, et, 111 er, cr Ln Ln LO LO k.... tr) cr co N cr N < r-,---i Lo Lo N Ln r-,j C\1 CD CD CD CD C\1 CD -)< -)< -1< -)< -)< -I< -)< -I< (1) - CD CD U1 lo CD LO CD 1 C\J r CD LO Ol 1 er CD ") ') CD CO 111 C11 CD CD 11-) LCD M sv CD 1 cv CO N LCD C) LI) CD r V C\1 LO ') LI1 CD CD CD CD r-1 r-1r -1 1= U) 1 1 CD 11-) Cr) LI-) LO 1 1,1 11-) CD LO r- co c) c) Le) c) Le) -) CD ") CD u1 CO CD C"-- M CD(CD C LI-) cv LO 1 cy on Lo m cv Li") "), OD ev hp cp -) cp -) m CD CD LCD LO ( U1 1 1 r- r- cr cy ep CD LO OD cv menen mmencncv mcvevencv cr m sr sr m sy sy cr on m C\1 1-9 Ls1 Lc) r- r-1 LCDPLCDLCD LCD LCDccLCD C- ei" er, et, C\1 el" C\1 er C\1 C\1 ( 1.1 r-1 T r-i r < -i< -)< -)< -)< -)< < -i< I- -)< -)< 9< -)< -)< -)< -)< (1) C) N cv CO 61 1 CD CO c 1 r- r- LI.- ) cy el, C\1 CD LO l_o,--1 r-,---1 Lo c) CD CD -1 1 CD 1 CD CD CD CD 1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD 1 C j CD CD r-1 r-1 r-1 r-i r-1 rri C\1 CD r- r- r-1 cv r-1 1 CV ") l u1 CO \1 r- r- CD CD cs.) L1 OD CD k.1 3 CD CD LO 1- et, 111 CD CO CD C\1 LO r- CD CD CD 11") cp cv Lo 1r) cr U) 1 C\1 r- OD 1 C\I 1 U1 CO CD OD 1 el" ") (1) er et, LO U1 ei, et, U/ et, L ei, et. 111 U1 LI1 LCD cr cc m LI-) en cr m Li-) LO CD r- OD cr co cy m r- r- m -) -) -) V cr cr cr m cr er. ") er CD CD r r- < (/) CD LCD r- CD rc.) CD 1 LO Cs.) N. 1 1 r OD u1 1 CD CD LO LCD C3 1 1 CD CD CD C51 1 CD CD CD CD CD CD CD 1 T-1 CD -1 CD CD E-1 r-1 r-i r r-1 r-1 EI r- CCD cp,-1 m m co N N ') LCD c cr) CV LCD CO CD ') el" CD LO OD Cr) r- "CO 111 et' 1 ") OD et' C\ ") CD 1 l r-i r-i 1 CD 1 ') C\1 r- ') LO cv Cr) Cr) l C--- r-,-1 er, ') L11 l r- Lo l CD OD CN1 OD CO CD 1 C) > d, ei, el" ei, el" er ei, el, 111 ei" et, et, sl, Si' Ii) , el, ei, er U1 U1 er ev.-1 Lo co cs) co cr co r-1 k. l -) CD L 111 C.,1 CO CO CO ei' ') r- L11 CO et, 1 1 (:)-1 m 1 1 T-1 N N Cr) M ") N Cr) Z Cr) EI P ) II >g 1 N C5-1 i- LC) N N LC) k.. LC) CO -1 CO (---- C-- CD,----1 N I I-D U) ODI- I I II II CV r- c\] co w ) cr N -) ") E-1 f( -.) r-1 N CO LO (CD CO r- CD,-1 w rli (3. Z U) Z 1 \1 1 el" r- U1 LO LO D i21. g-1 -r:1 Ii-) Lo l LO l co OD N 1 ') '-) r< EI gc E Z i- Z rw E-1 E-i, N co,- r- C) hp (r) Z r EI 1- i- Z X > i-- 1 r QD 1 g: 12 c 1-D rz >-1 C) r-ti Nl C) >-1 C) C) C) 1-D hp > : g: FC G. 1 i- 2 2 (21 E-[ D 1-D 1-D 1-D 1-D ) O')

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua

Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Liite 19.3.2007 64. vuosikerta Numero 1 Sivu 10 Uudet lajikkeet lupaavat satoisuutta ja laatua Arjo Kangas, MTT Kasvilajikkeiden luetteloon hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa 16 uutta lajiketta. Luetteloon

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa

Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Viljalajikkeiden luomulajikekokeet Suomessa Luomuinstituutin tutkijaseminaari 18. 19.5.2015 Luonnonvarat ja Biotalous/ Tuotantojärjestelmät Tutkija Markku Niskanen 1987-1998 Koepaikat - Mietoinen,Kokemäki,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN. Sohvi-herne. Jokioinen 1992 ISSN MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi-herne Jokioinen 1992 ISSN 359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus Tiedote 8/92 MARKETTA SAASTAMOINEN Sohvi herne Kasvinjalostuslaitos 316

Lisätiedot

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen Marjo Keskitalo ja Arjo Kangas MTT Kasvintuotannon tutkimus Kuminaseminaari Lepaa (7.3) Ylivoimainen kuminaketju -hanke Kesto 2010 2013 Agropolis Oy, MTT

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi

Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11. Rolf l`bnner. Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979. ISSN 03,5-8 - Hoi Maatalouden tutkimuskeskus KASVINJALOSTUSLAITOS TIEDOTE NO11 Rolf l`bnner Jo 3077-SYYSVEHNÄ JOKIOINEN 1979 ISSN 03,5-8 - Hoi jo_3077-syysvehnä Alkuperä Jo 3077-syysvehnä polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Murskevilja tilaisuus Muhoksella 22.1.2013 Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Esityksen sisältö Lajikeominaisuudet murskeviljan tuotantoon Ohran lajikekokeet

Lisätiedot

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä

Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Kokemuksia herneen ja härkäpavun viljelystä säilörehuksi sekä nurmen täydennyskylvöstä Timo Lötjönen MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi google haku: mtt ruukki Miksi palkokasveja tai valkuaiskasveja kannattaisi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä

AMARETTO Ammattilaisen kevätvehnä Ammattilaisen kevätvehnä Amaretto on myöhäinen, huippusatoisa lajike, jolle suositellaan jaettua typpilannoitusta, jotta valkuainen saadaan myllykelpoiseksi. Sakoluku ei ole korkea, mutta melko kestävä.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Peltokasvien luomuviljely

Peltokasvien luomuviljely Luomuviljelyn peruskurssi Peltokasvien luomuviljely LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke 2 Luomussa huomioon otettavaa lajikevalinnassa Peltojen kasvukunto Aikaisuus Sadon käyttötarkoitus Korren

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS

JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Maatalouden tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS 316 Jokioinen Tiedote N:o 15 1982. -JOKIOISTEN KARTANOIDEN PELTOJEN VILJAVUUS Leila Urvas ISSN 357-9X TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 21/86 SAIJA RAVANTTI Kasvinjalostusosasto Iki-timotei JOKIOINEN 1986 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 21/86 SAIJA RAVANTTI Iki-timotei Kasvinjalostusosasto

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä

Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja A RJ A Aulis Järvi, Arjo Kangas, Yrjö Salo, Heikki Talvitie, Martti Vuorinen ja Lea Mäkelä Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1988-1995 Maatalouden %,v tutkimuskeskus

Lisätiedot

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN

LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN LAJIKEVALINNALLA PAREMPAAN KANNATTAVUUTEEN Alituotantokasvipäivä, Huittinen 2.3.2011 Boreal / Satu Pura BOREALIN RUIS-, ÖLJY- JA PALKOKASVIEN LAJIKEUUTUUDET Syysruis Reetta BOR Evolo BOR (hybridi) Kevätrypsi

Lisätiedot

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki

Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista Miika Hartikainen, MTT Ruukki Viljakokeiden tuloksia MTT Ruukista 2013 Miika Hartikainen, MTT Ruukki Säätiedot Ohran lajikekokeet Kauran lajikekokeet Vehnän lajikekokeet KERE: Greening Effect tautiainekoe KERE: Tautitorjuntakokeet

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 14 Heikki A. Loikkanen & Ilkka Susiluoto Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa

Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Nurmikasvien satoisuus siemenviljelyssä sertifiointitietojen valossa Oiva Niemeläinen, MTT, Nurmisiementuotanto osaksi viljelykiertoa 27.2.214 Aineistosta lyhyesti EVIRAn siementen sertifiointimäärät ja

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi

Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Liite 9.6.2003 60. vuosikerta Numero 2 Sivu 5 Ruokonadasta ja koiranheinästä kasvaa pitkäkestoinen nurmi Oiva Niemeläinen, Päivi Nykänen-Kurki ja Tiina Tontti, MTT Ruokonata ja koiranheinä olivat selkeästi

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN

RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN RUISLAJIKKEET POHJOISIIN OLOIHIN Pro ruis ry:n ruisillat 2016 Boreal RUKIIN JALOSTUSTAVOITTEET Satoisuuden parantaminen Viljeltävyyden parantaminen Korsiominaisuuksien parantaminen avainasemassa Talvenkestävyys

Lisätiedot

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua

Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Alustavaa nurmen satotilastotietojen tarkastelua Lauri Jauhiainen ja Oiva Niemeläinen Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat ja biotuotanto Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.8.2016 Luke/Tike satotilaston

Lisätiedot

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA

LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA VUOSINA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 42 THE ACRICULTURAL ENOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 42 LEIPÄVILJOJEN SADON ARVON ALUEITTAISISTA VAIHTELUISTA SUOMESSA

Lisätiedot

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään

AKSELI BOR. Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä kauroja. Kasvuaikaryhmässään CHARMAY FAIRYTALE SALOME SW MAGNIFIC MIRELLA SEVERI PIONEER Ylivoimainen MAXIMUS kaurasadontuottaja Akseli nostaa aikaisen kauran sadot täysin uudelle tasolle ja haastaa sadontuottokyvyllään jopa myöhäisiä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden tulosten laskentaperusteet lir>, Maatalouden 100 tutkimuskeskus Lauri Jauhiainen Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet

Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet Käytettävissä olevat nurmi- ja valkuiskasvilajit ja -lajikkeet Pudasjärvi 12.1.211 Arjo Kangas Markku Niskanen Virallisten lajikekokeiden koepaikat Timotei (Pleum pratense) Eniten viljelty nurmiheinä Suomessa

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa

Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Kauralajikkeet lajikekokeiden valossa Antti Laine Viljely- ja käyttöarvo kokeet - viljelyarvoselvitys lajikkeen hakemiseksi kasvilajikeluetteloon (Maa- ja metsä-talousministeriön päätös 51/2004) - satoisuus

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v.

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI. Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/92 VAPPU KOSSILA ja PÄIVI MÄNTYSAARI Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 Jokioinen 1992 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KYLVÖLANNOITTIMIEN RYHMÄKOETUS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KYLVÖLANNOITTIMIEN RYHMÄKOETUS VAKOLA RUKKILA 1 HELSIKI 1 9-5633133 VALTIO MAATAUSKOEIDE TUTKIMUSLAITOS FIISH RESEARCH ISTITUTE OF EGIEERIG I AGRICULTURE AD FORESTRY KOETUSSESTUS UMERO 112 TEST REPORT RYHMÄ 75 VUOSI 1979 KYLVÖLAOITTIMIE

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot