KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN

2 SSÄLLYS Sivu Selityksiä Syysruis 3 Syysvehnä- 9 Kevätvehn,ä Öhra 2 Kaura 45 Herne 54 Kevätrypsi 63 Kevätrapsi Ruokaperuna 69 Varhaisperuna 75 Tärkkelysperuna 89 Timotei 97 Nurminata 05 Koiranheinä Englannin raiheinä 2 talian raiheinä 25 Puna-apila 33 Alsikeapila. 37

3 Selityksiä Viljelyvyöhyke - sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Parivertailuihin ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoittaa pohjoisimman _vyöhykkeen, jolle lajiketta suositellaan viljeltäväksi tai jolle se kasvuaikansa puolesta soveltuu. Esim. syysruislajikkeiden pariniertailussa Voima-lajikkeeseen Hankkijan Jussin kohdalla merkintä -2 (3) tarkoittaa, että yhteen-. veto on laskettu Voiman viljelyalueelta. ja 2. vyöhykkeiltä, mutta Hankkijan Jussin viljelyalue ylettyy vielä '3. vyöhykkeelle. Poikkeustapauksessa tulokset on laskettu suositeltua aluetta pohjoisempaa, mikä johtuu viljelysuosituksen muuttumisesta laskennan jälkeen. Vuosi ilmoittaa, miltä vuodelta ovat peräisin ensimmäiset lajikkeen yhteenvetoihi-n sisältyvät tulokset. Kokeita. kpl ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut ko. mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keskiarvo yhteenvedon satotulos on. Mittarin sato kg/ha on mittarin keskimääräinen sato niistä 'kokeista -jossa se on ollut ko. lajikkeen kanssa: Lajikkeen suhdeluku on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato Verrattuna edellisen sarakkeen mittarin satoon. Kasvuaikä-; korkeus, lako, 000 jyvän paino, hehtolitranpaino, valkuais-%, saölukti, talvituho-%,'kuori-96 on ilmoitettu poikkeamana mittarin tuloksesta.

4 2 Sakoluku on määritetty normaaliin viljan korjuuaikaan. Sakoluku 3 on määritetty - 3 viikon kuluttua normaalia korjuuaikaa myöhemmin, sakolukujen alettua selvästi laskea. Keitto 60 min sarakkeen luvut ilmoittavat, kuinka monta % herneistä on pehmennyt tunnin kestäneen keittämisen aikana. _ urmi asvien orjuu erra- korjuukerta 9 kasvukauden niittoja yhteensä. Nurmikasvien sato tarkoittaa kuiva-ainesatoa ja on ilmaistu kymmeninä kiloina. Esim. sato 567. = 5670 kg/ha. Perunan laatuarvostelun asteikot 00 = täysin ruton saastuttama 00 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavika 9 = suurin maltovika 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku. 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen

5 r+ rn yr rn yr C. (.0 r)..-+ CU 4'2 Cd C3 C4 CO CO CO cr cd C) ro el- m.-/ CC =3 ' =2 rn GO Cd CN CN =2 No rn No %.0 OD.- (N cd cn c rr Cn C2 CD C3 -. :94 % , XX = (0 Xt 2C - CL CC C2 Cn.4. CD 02 r,.2. u, CO CO ON.-t...t cr U2...0 irs. un rr (0 ON...4 ON P, '2 u,,.4 + 4').4 + ru yr ru r7 c8 (..4'.f v.4'.4 +,i Cd r2 r2 ed.2" a ' Cr ON 00 rr rn cn Un Un NJD CD Ch rn yr rn Un fri 4= :, T ) a. ZC v3 0.. r, ch Nr 47 yr C3 ON yr 02 N.53 NO 47 N.0 rn rr NO CO C3 h. cu yr. *****. C3 ca u, ru r. yr yr yr yr 4 un (V Ys Yr CU r. ON C> C cn 44 - c3 ON Cn C, cd C2 yr Cd rn co 02 rn rr rr cr..cr ON CD 2... rr, ri. r4.,. 54!.:, 0.. Cd 8 cx 2Nr. bc C, *2)4'-') CO yr, yr rn CV 'O2 CO CU ON /40 00 U) V2 /4. co t2) cn GJ'.f.) rn 4 4 cu 4 C4 ('4 h& 4 sn Cd 47 fr) CN CV CNJ f'") 42- r? 96" 'Cr ) - W Ch cr 8- W 54 CC 24 C2 «. mar«. 4.m... N el emme J C3 rn cn r. ru Oh 'JO CD Cr.. r. rn cd NO rr cni On NO rn yr N2,0 CC =C Lx. C Oh Oh Ch cn CO C2 C2.--4 rd ON CO rd rr ('4 42') xc -J =2 45 yr yr yr yr yr yr yr yr '.l - yr = ui, CO V7 cn UJ 8-4 cr, 4.4 r.- CO,.."r r)...+ -Cd CD ON CO rr NO 4, cu co co cu (0 NO r) cu rr C3 CD CD CD -" r. F - r- DC rn yr rr (v No v2 rn ON h) 442 CO r. CN hn yr,.0 ON...4 ry yr yr yr..0 C4 -J rr SC,.. U rr Cn cff- C2 2- r.-cc =C D- L\i-i s Cå ' ---:rr, t.f.'i ro-po- h) NO h)- h) r) 4') 4') rn rn-rn rn 4") 44 rn rj CU (V Cn yr ZN xr r. cn 00 Cu [V %. CD (2 02. rr vn,j2 ON rn 02 4( c 54 C, Zr Cr) c2 cz,.4r ON PO CO CN 4'2 02 P2 0 ry rn v0 rn Cd + yr rn - vo, rr yr rr rn r) yr %JO C4 Un No un n r, NO rej rn yl 4) r4 r, r, r- r, r. r, r- r, r- r, r. en C. r. e rn r, r J X2 f CU CU rn rn rn CU r.) rt) [V (.4 (0 CU Cn nn rn rn CD c3,cn r- 4 - n- / 44 c3 yr 42 yr yr yr C3 C3 Lill uj -Ui C2 CO 54--, ui =9 NJ 34-3 r4 LU LJ cr Cr o "Cr, /40 C, r4 c.4 fn rr r-.-4 %..4 0 cni rn Ca cn co 54 5c un un -,- ull 'ui C4 ' r. rn 6 r, r* yr yr ON 0. Ch :;': Zr. OK CC 54 Cr 0 <r 4-4 cn,ce 54 CD CC r. en rn on yr Yr NO NO NO C3 CD Ui 0.4-5= CO CC C :... : ia. 4-- CJ hn rnr. ry?4 L V) = Z4 :...: -J "" -.4 <r 4-4 (0 0- C.) Z!.'. '.= CC LJ GC U r+ C2 CO CO CO CO C:.' "7 -.2 ''.5.,.r.,:,-. <c..4 - x= :. ct. CC Ui L) CL 77 U.:: CC -u C 77 7G L

6 CO 7..?..4 r4 rn ed ed..e ei,.,...4 c2.4 CO Cq.4..4 CO P. P7 P7 C3 h h L J 3C.4 Cr :3.Cr_. h, :7 rn i u co r. XC = Om -J -4 C2 _ 2C 7C C2."7 CC oo er r. er co 'Cr er MC MO h..4 oo rn QO.4 en On h. h7.4- ko...., cr r.,... CO en C2 U7 CN cn.o. -.7,-,,n... On h, C2 <" " CU CU CU.4 e i 4. 7C m0 CO U7 CD CO h7 [t mh h7 h7 er h7 U7 CD.4 CU N. er er i et..*: eu CU h7, , -J C3 S v4..{ Cd rn 4. r... + e ++ CL "0 m0 %.0 h7 ho ON.4 CO CO C7 h7 07 'X' PQ 07.4 C7 4zh rn co rn ry on.,..... L7 L7 r7 tr.....# rn i.4 rn 4. i j h r, en,... C7 Cd C2 '-4 0 7C -J 74: 04.7C 0 C.3 24 e s i ce i :... CD MO h7 r, =. rn M. CO U 47 LL CC m-4.. ZC :t UD CU C7 C3 co-r!, CO h. 0./ rn 0,..0 C2 ry CD rn ry c:n.4 CO o- i, P X,' 4.? CO h7 Cd U7 CJ N. '0' U, r. er... ON C7 un.4.4 er eo PQ CO $ -4 --, +4 CU +4 -"... ' , CD c." i...,, OM. GO.* ~4 MM, Wel» 4.. Mm "0 -J C7 ON 7.4» On CO CU U7 CU CO.4 h CO CO h... hl ON h. CC =.c. 0 ON C ON On ON en C7 CO ON CO ON ON On C7.4 C7 0 CO X= / C = UJ CO... CO CO ui m4 ON m Cr CU.4 42 ON c4.cr 0 CO CO C7.4 CU 7.47 h7 04 CU er.co c::, C2 CO M. CO h. -4 $-$- 3: yo pc, u7.4 rn m er C7 h2 h7 W «7. "' CO 07 rn rn rn un on CC -J m4 Cr "... on on cn.4 on.4 0 C7 C7 CO 0 h- CN 0 ON C2 CN.4 h. N. P. ON.4 CO CU CC 5: 03 L3 PQ PO `2 cp.-+ er.r er er er er rn 0P..P rn er rn er cy ry 0 rn --; :C 7- CN m4 0. Q0.4 O M 7... = Ci. U 0 e e CZ l '... ril 07 h. h- M7 07 C7 h t. 72 h7 +4" r....4 r P er un r-, '.0 rn un un..o 42" M7.. P7 :r si CO, h CU.4C7 ('d ') r. i r, r. N r, r. r. N. r- p- p, r- rs r, r. rs r. iliiiiiiiiit i i , ,..., rq r, r.) hq h7 h7 h7 h7 7 "0 = mr m., NJ., J ,..., Cd CJ CU CU CU Cd 0. CU 0 CU CU Cd 0 0 C7 Cd CU CJ 42 C2 Cl CU / > -,-. - :: :-.--_ -._ L.,: LJ c5.4 Cl cd Cl CD *4 U 4 U m4 - LJ ' 0 0) ei M 74 Ui -. CJ. Lee. = : -. 7 ',.7.: '.7.;... :,W.yr 74 '""2.4 ei, Lei -* cr = r4 m4 4:t 0 et CO in. 0. m co :,..: :.,,c LU.J Cl $.- " 7.4 m %. h C7 0 c U C44 m4, ' h7 ON t. h..4.4 CN 0," et =k =4 02 Cr U CC it t - C3 CC 74 C3 et P, en h7 CN..4 m0 c0 MO CO C7 LU M. 7: ift -C,-,4 GL...: 74 CL -- CU h7 h7.4 h. h, C.2 :".. -- CO -7 p- r., h...r.4 CL m4 CO 2.: = 9J] 7t.: 24: ZU -4 - CC GC er = t..-, 2C.4..J 2= Cm Ui 03 cl = 74 CC CC CC CC CL M.. 4

7 AJ UPÄVÄ. i -. e.0 "S... e3 CE = LU CD -J CD C',.. Q0 VO.- C2 Cr LU h- -- = in 4,- CO,, CO D., ZW..0 C3 U3 ne 4 hn X7 7- :r U -. V- rs. k2n rn rn en r' CN M cr...a en CO Ca en cd on.a en en ON ON C3 ON en Ta en Un CO.« _!, : C+. C2 CN VO V- CU C",..0 rn On en en.:-.- en,..o en.a rn en en,..o cn ON rn rn 0.0 tri..jd,.7 OD ",. CD r- on.,e, Lrn rg Co rg en rn M rn rn nn-rn M rn rn rn rn 5r rn... - DO CO CN U0 C2 UO.,0-0 CN V- 2 to.-4 sr rn....-, rg rn.+ eg cg rg Ta Ta 03tr en en en v-4 w-4.- CO C. 00.a r... on.jd sc,,go rn PO VO..0 h9 C7,-+ rg.-4 CO CL rn U./ Xr =.'7 MC -. U. C2 tz, er --, r, eg en 5r eg 5r -+ CO rg en GO en öp, crl..s.-,...t...-f...i ON C? ON CO CO C3 C2.-f CU...4 C2) CU CD CD..-4 ON o C?.,-t......:...,......i , * r,,y4...t `.« QO.. Cl 5.4 Liii h- en Cr CO 24 LU V- V- = CO = C2 p.t Cr ^... 'kr,j? M.0 M rn CO en.,-, eg,-+ "kr c0,- 0", sr en on?- SO n- 22 on CO sr.4* 27..S. V...ri CN 5:0 5re...n +JO on Cti V. 5r ed,..0,..0 «.O. Wr.,:4 VO VO VO PO VO VO rn rn rn rn M rn rn M rn CU rn rn m en r- xn p- ya t....0 c0 n;.. ci -. 0) CO ci ON ON en r- 0) C.. on tr, CU,Jc, \s, Ui ).--: 0)...t CD L..J3.Je rg rn ed m...4 eg rn nn rg ').a CU CV..-4 r- en ,C 2,4 ra re , LO CU Cr -o -. c, i:5--i;;-&i r-d rti...ce;..-e,:i- =- ro s-j r Cd ON " on Co n- r- Lie e ce ne 'Ja en.....4,- Cr, Cr. 0-. C.7.: f. CD,a,N... 0) C.,... en.-a -,r eg : N v O e +. a.t, , a a J ^. CO... h.- CO CE LU h- V- rr...,..--t...p v..4 Nl* co,-, m..., 0 CD r4 Cr. CN CD CD C h-4 t: -,.. U9 Cr) en en en n.,!? Ul.- en en ea r....a rg,.. 5r cd.-,.a 7- re U ca k0 wn en en r-.n r.,..j2,..0,4 n U7 C? "U" U0,c. V te-) V. rn rn :: 24 h) PO VO PO VO VO VO VO VO V] VO VO rn rn sr rn V0 PO CU CJ. XD 2- - :r N.,*: -J ' N; N. sr On kri r. On. r.,j2 r*.. Vn C2 CJ Cu.....kr CO V- C2 0. CJ a C4... CU (. CJ..e CU i U : - i t L. CU LU 74 s.-4 --ui C7 CO C2 ru = VO U. :2 4..., -.4 UU UJ at i".4 = CD NO r,.. cg rn eo ci ci...! C7 h-t..,..4 h).er V C2 CD 0) -2 ui Ui C> h.. rn r, rs..a - Cl, on ON :.: :":3 E..'.' Cr CD CE v-c C3 Cr :.,4 CO Cr V. CO VO ui'.-4.-/.0.k0..0 CD C3 4-4 h- 7r F e -...,--- 9.,-. r- = = t.',).=.z.:: "'" -J -- CE CE Cr :::: 2e r- ra <: ra en 0) C7 ci er. uj c..:..$ -4 en en en CO CD C2-2 *-, - -.r ir - Zi.... -J = V Q. E La Ln CL u.:..4 ce -o -o -o -o -o -o nn ne ne,:: 0)

8 6 YH DS TE L N? ~....." ' C) Nl.2.47 c J r,.- ka ON 07..,..-4 C3 0. C2 CC :C LL CO ON CD aj ON CO 0' ON 03 Q", = CD...7 ON ON ON C2 Er....! = B, v J Y3 uu r- r- :c.4 rn eri cy on... cy rn on..:o un CU CD s7 r0 NO r7,4 24 h4 CC ",,.. CD...-.o Ly rn... cy..0 P, CU 03 r... U2..-o CU ON U7 C2 >"....- CO CO CO CO CD ON CO r. -3 r. Co Cr CO CO r- CO r7!! 3., 2,... :: ::: :: :: rc: re: U7 :: ::' :: CO 0. rn...t... cy co...-t cy ro CU.4.4 ; r; ;:. r w. omot... e «mk q.,0 M...m. oe.. mi.*...e «mm*.. «maa mw. emya amse... -' -J CD CN U7 r7 CD NO CU U-3... 'e3c)..- CO CD CD CD r7 CO CX :C LU C3 ON CD on CO ON CN ON ON cn CO ON CO CD CN ON C3 CO.4 = e... CO. CU LU,-, -- :C CO CO y.4 7 cr EN CU.r. CO *- CU CN U7.4 CO ON U7 ON CU 2C P-. SZ '... r7 CO CO U7.kr..JD NO r. Ctt r7 (Nl...O r7 Co.-4 r7 CN CO m.. 2: QO C2 Cr CD CD..- CD CU CD CD CO CD CD N. CN CD r,.0-, CO.-, CN CC 24 r7 cr cr cr cr xr cr cr cr Cr cr P7 cr cr,7 cr cr cr r7 X ;.4,.,...4 r...0j...4 NJO CD CD -. CO CD U7.,4 CN on un rn r* ND CO CD CU rn cy rn CU r7 r7,7 P7 r7... MO ZG Z4 MUlla re ahma ~P dem..w. OMM.. Onry. M04,.wo.we J Cl C2 U7 U7 CO CO CU in CV C2...- Cr CO CU.4 CN...4 ON r. P LU z,: CO CD CO CO CN W. ON ON CO ON 0 LJN CV 0... ZO ,...t *.t...t CO u CN U7 EN. /7 U7 U7 Cr. NJO CO CO CO "CO -C2 CO CD CD U SE "N. *- U7.4 CO.4 inr7 r7 CD r, CO CD fo PO (i) co on ON C CO CD CD CO ON CO CN CN U7 en cn on ON CU r, r. CD ZG.sr m Cr Cr Cr Cr r7 cr ro r7 P7 r7 U7 m m cu cy cy X2 : 24 r. tao r. CO r. JO r* U7 CO CU Cat 'X' CO r* ~ +.4 r.... Cd CU CNJ CV C.4.4 &Nl ]C NG elmo e.e meoe..* oeme..04 Lal 0.4 h*, i CO C] CO CO :2. N :C -a LU UJ :C F4.4 SC...4 r,,r N. NE. r... CU.7. CO, 24 LU. " t C3 CD CD CO U. C, -4 0'3 EN rs. % ON = CD Cr: 24 CO «N. CD rn o-- -i CZ C r-e '-s o '.0...o CD C3 ui CO 8-4 h- "27: i L, <C..4 4)....(.. W: 0. i... eli rn P7 ko r,.. r. a.cr.zn :.L..r......: L.,. -o r i :.= : 0).7::...J r-..- :C.-4 t p..4 CO C3:Z: :-..0 CC LU CC U.P- CO CO C3 CO CD CD "2 ^2 ^2 SX <X.CC CO 0- sc Ll UJ 0. 7C ],4.0:: ].- - "-Z. --Z ZE 2.: = S.n,

9 AJ O PÅV 9, 9 - ' 5 :tx X: 00 r) CU CO..4)c r) en rn CD 00 V) Ch ON kg, CD nc.ui = Oh CN in en -- C --rt en en --t U CC t-/ LU CC./-- 0SC ' DL r- -tr,r q- 0: on ru rn ru.- r. rn LD cr en ne en e-4 '- ttn r, c) C. r4 cat,,-/ 0 S) ld n- W On C2 rn rn r,) r, 2'") cr mn rn thi N) 00 rn rn 04 rn rn rn rn rn rn rn rn P7 rn rn rn in rn cu rn rn rn -- Ln LU 4n Ln.J 0.c, rn en cr r-c r- en r, r- Lu r-c Cr. en a_ r.r- rn %- rn M cr rn rn rn -.4 Li! rs Cr -0 an un en Ln en -4- r, ru rn "Cr Cn r- e t r- ne LU ON CN C) ON CD Cn rn e),4 :,-5 KC -J en r: tt.= r- cr r, *-0 CO cr kr '', (3 On Cr -5 ON fn CO iulö exl CO Un rcr cr en -* LA 0 r, u) Ch Ch OD,X LO r, CN en rn rn rn rn rn."3 rn rn rn rn rn rn rn rn rn cr rn rn rn.". G -J 0 CO Ch rn ru rn 0 V CO r, rn n.4 en EL Cw cr ro rn ru ro. OL - ra. ogamo WW man LU LU rflc LU :7-4 (3!. =C vo r, eq rn 00.4 CD LU C 0 % Cr, Ch tre Cr CD CC CC cn Cr r, en rn en 4,0 /-- -4 p> o et 9-.4 ry pn P, r, -0 rac ;5::0 -J CC tc Cr P-4ci en Ln ce u4 LU : -4 C. 0 UJ cj Ci.. o CC Zr: ne

10 /".' Ui J. Y HD ST ELO N '7 -- C5 on --r nn en en --?,-r... co -.--t un M en rn...o :2 CO ON CC = U C5 en n CO 03 oa o, CN CN ON C7 Cn en on en on ON ON = s=a GO i- 0 <= = =.- r- Ī L, U-: ON h,.4 h) n 0. rn cr ko un.4 c2- Ml C5 ON CL ^,... r7 -kr :, en r, ua er Wk C, tc rn nn rn en CV m 4,. en rn :5-2= CO C5 05 C- CO C en e0 e0...0 h..0 On_ON..0 h. r. en m cc st rn rn rn er 0 c- 0 PO Nl NQ 75. hl cr rn rn rn rn..x. rn =D h U... GO 75 W. - C5 ic..?,,r,,...; ri,.?. LU r- ON -4 C5 0. r. rn er 0 er 0 cr ',:r. cr rn rn. m MEV. 0.., CC Z4 4./5 Cd 47 --A,... 0) on CO ON c- 0., cr ON en m -..., Cd,O CU «7» 0) CN CO CU 0) Z.- r- az. r- LU CD LN,n CO en 0) en en en C) C) C) e0 en.+ ep en m en =2 5- ON r4 C.: -J n.n r.4 ri rt..4.../ CO.4 *. <C un s - C7 C / r- /- = ) :,...c, %.9 cn cr. "cr r... cm,- u-j er 0).. C, 'V' ca rn rr rli r. 4:c., en 0).0 0) 0. U),.r on.nr CN ,:r.45 N..4 'CO >4 ir cn C2 ON CU rn -.4 el en ru -, r...., 0) un rti an, ze rn rr 'V' cr rr -a...x "kr «z- +kr rr rn rn cr un cr cr cp cry 24 CC CC 5C -. CN cu.4.4 CM CD CO CU Cu hq On' CD CU 05.4 en r... nn en cr ru C.J.Cu xr Cv 4 rn xr Cd CU.4.4 Cu... tr 0) 0.. J... e0-03 Cfi LL = 24 imi -,....4 C5 ri _ LU OK cr 4 o:-c: 34 h- V hl -. G7 i ":. - r r- ee -40) 2.7, -. i=. 'kr ", 4.4 en -4 0) CC D4 en Cr N. 0) ".2 en T4.ja 0) - CU C.7 CO hr 2: 75 D= )4 2= en cc ez r-q en nr; nr er tc: U -4 Cn 0) 0) en 0) CD '") -.4 0) CC U.å GO 0- =C Z4 0: == =C DC

11 9..?. oni. ex.4 r4,4 ed.4 CD t3.4.4 O0. CD AJ UPÄ V:i CE = r3 ' -3- c, o.- r- r-t cu...4 t-'83 C4 D4 CO (r r-e./40.,..0 kn = CU CD D4 CC i,... -.,...-8 '4]...0,, L'.3 U er.4 en r-.4 cn.- ct cr.3-.,cr r) els...o ut cu -4 u." cou N. r- +r u0 r r, ro to to r. +4 CN CN PO CD Cr et r-e -- r-.' J C..3 CU.cr Cd ON C4 «cr- CN CO U3 CD CD r) on i m e ci t() +,...4 A -- t. + - t, e i eitl. i -- on u) cv.3- u) Cd on P3,-+ '40 et 0 C2 8 e Ci CD 3 r) +.4 C4 CD et C4 C4..-8 ri.qe cn " CD + -4 CD r)...4 cp..,* cp L, cp.,.!... on D4.83 CV cu rrt..4 r) cu.rt,- (-Nl.-4.4 Cd ru cr..t...' t tee t e -J -- e e D4 CZ -,.., C4 C4 ri CD CU.3,..., r4 CD 00 et C4.4 CD C., CN i "-.4.. r 4. C " -- =3 h,,..0 '» r-, Cd 0 ud er et../2 r,..7.,...- PO t - (J) Z. r3 Ui Cr 5-4 ua i Cr Dc.S.. esm Go.. ~. CD - -J CD r3 r-t t3 CV.40 ON..J.0 00 CU.4 OD r- cr =C Lu C.0 en.-e -4 c) i ri r," CU Cd c.. 'D s r-i...,..-4 r, ri TY....r. :,... Ui! CO..J2: (0.. X ON r-8 r- CD "Cr CU (3 CO r-e C2 30 CD..4 U7 ON ON CD h- W h... -J t.o.4: zr rs. esä r u3 u3 ll n.4- Cf:, CC,,...,~ er c r trt -4 r) on 0-. (3- F.4 :f) C".. CC i) r.-3., sr 'Cl -cr r) er PO t3 r) C4 Cd t3 C.: - 0..; Cr. -4 D- CO Dc -J P. _ to. CJ C4 t3 C.3 ON U3 ud th.4 v.4 n 00C...,, ('4. n :- c:4 "3 - ra -. -,,....:..4 v.«.4 v.4 r.... cu -4 r. r-.4 r,,... t, t. r, r- r- r- r. r- h, 8 Z'.- J) -J xn Cd ri C4 C4 ri C3 Cd C4 'Ne CD Cd C4 Cd.-- l'40- JJ :::>. De.,-,,-, re...!...4 CD C La i i 50 i i t.. Cr N4-4 (C.../ U-;.40 t, (3,-. Cr. (Z,, CD. -4. h... L,.. :,.,) 0'. CD ON Cd L3 t. A Ui Oc t. 00 ko t- Co et CD C3 er 00,JC..:.7. c3 00 (3..-, (Nl C4 et r... - r- :"..:4 :0.nC' t3 i:3 rt rrt t-rt r)..0 r- u) ---.) r- 2: CO 0.: -, X CC CC (L r- Cr r... :...D C.7, r.-, '..'D C.3 CD CD -, =2 = -J -J 2: :.. - 2C Cr -3, -J..::: -ä = = fl,

12 DC CZ.=D h-.-. :3 k0 -.4, f. + + ed : ro o <-4 (\: C.. C% ".) CO,%r,ttr cu r...r.. ur -.4 r- r4 o tr,..t...::.,:r t ur N.,4 pr, CU..., N:0 ').:n J C2 ne CE,.,.4 CU.- i m : N,... CC ii a0 /40 4 CO + CU.. i.7j.-.. hd J C.9 ON CO CU CO... CU h) h... ON h) CU..., CU rn..jo rn irj m en,-, rn...-f..,-: CD ND Pr) ", CJ on cr., ("4,-,,. cu !o CD CO + f.../.4 t ru + i i trl. - ro e) C5 ON i en rn 03 - CD -J PD rr)..,;d r ; i...lo ro crt r, CN.4) CO ON CO r, CJ wr l " ,...4,. m rn , c4 cr. c4 03 o c4 c4 u-t -5. Cu cu ; 0 C4 t'3 CD SD CD CD. 4 en 03 co CD 0"/ -. 5 =- + + en CD CD V- CD ea 5ce LU SL 4 tr) ND sr bn rn eu CD CD CJ m CJ "3 -J CD..,5) CO C) r-f en r, C DCw CD CD CN CN ON CN CO ON CO CD CO ON ON XL -J Z.D CD.4 UE LU n= en Cr) uu m= r- CD X,20 CV CD %PC!.4 hr) hr) CU hd CV JD JJ r, Grj -J -J.4 CN 03 % () h3 P' CD C3 en CD h. CD CD CD C.0 D CJ CO CD -4 Cr) rt: tx. :c un hr) hd tr) o r, DC ON!.-.4 n- en e 34 -J CO to ho UN CO CO v) vu c+. CD tr, ej UD CJ 4 _ ' CD : to ru. t r, r, r, ru r- r- r, LAJ KENDKE E cc XD CJ CU CD CJ CV CU CO CU CU CV CU ri C :7 :7.,y C= ry 03 Cr.% Cr L() '.0 C3 a. co Cce CL : hr) CD O,. CV i', t C4 hh. 03 ț).; 4CE 'C' C.) CO C.) CE h. hd rn r r- co. r- or:, co r- - :2 5 o o o -J 5.J,er -n -n -n -n -n nz zc en r.. :c

13 .= a-a xr 0 C=t. a kr a zz -n -. CD CD '<k,d...0 CN ra ".:0 P7 CJ ek..-4 et -J.cr 3C.: LU CD , --# f..-4 C.0...,-) 2,'") C4 LU -J ZD CD.« r- -,-,,4..-: r-,..-, r-f v..4,...e..., h* k- Cr) La LU C7 -.? C,,.." C3 54.L k- k-... CD CD CO.JD N., CO kr) CJ ek '7 U7 77.-i 2C CO '-' -4,..0 -, ,:. CN r- s.j0 Nr...,- rr7 Lf-J s... on r9 ; :::-,- er: LC CN Cr, CN N. N- CU CO CJ r,..2 r, N. C3 3: 4 ra,7 U7 C) NS CU ra ra P7 r7 CJ CJ M k- :.rr LU D- -J 72: (..7?... C -J.t-. i-v Co ru xr...d.,:k en rr).n q ra La. -4 i CD CL,7 kr) CU,,) C.4 Y T..." k-.,,) k.- -J 54 S ; --...,... e....= --.S -J CD k7 r, C. CU in CU CJ CO -.:5 CU N7 CC i.7:.:c LU CD CD CD CD cd CD CD.-4 CD -J ::D i., ,m......< -J 07..-t.7.:- ;..-4 O7 k- CD Ct -."-LL /--- k- '2C CD CD US *-4 CD 0) C4 en en 'en- en CD '-i..:, D- Y.: ".. L5 er..r. Lo u-..,:). CO CO...7 CV Vn i),a 34: :,,,..: Cr ;r.4- x:r.,,.r.u.,..7..,.::-,cr.,:r.,:r r7 X3 >,- zr-...e -J ra ra en.rr kr)..o. ra.-4 r-,-.4' r4 ('j a en er_ CU CU CJ..-4 CU.- -- CC, C7 r- 0, w,,n,... 0, r,.. _J C7,-..r V N. L. 7,, L'N (...! V, C.J in Lt :', r- en r..n r, cn -.:- C:J s:- <:.":4." <: C.:* <Z 7r:,.::: c:::: L.7.,.--, <V Cul ;: 'n,.: (.a c : cr r (ij r-, t -..::,,. z......'.., :":! 8...!,,,.! :.:',.7) CD C.7 -:. -y 7. :,k: -J -- 2= Ca = 4:. - _J 5: -A -:., -. -":,

14 2 A JU P 'A YA m- 6 rm ON CO 6 07.rt rm 07 U3 -Cr Dr LU C7 CD Ch 0... ON ON C3 Oh C3 CJ C0 c0 en Ui C.4,4.4,4 CO 07 UJ uj CW cp (E 4] ]4 LU --.- Zr: 00 P7 CU 6 h7 6 rn rn CD Ci 07 7o rm CC th h7 6 h- rn r7 ru 7C D- CO tid.3 U3 CO N.0 Ch :" CU L- Ch U3 Dr 74 mh «rt cr CU cr P7 mr,r" rn rn h7 mh xn rx LU Dr LU Zr =, 74 h- f_n o_ rn rm.7 r CU 0, 0, cr r. mrn Cd rm CU r m r7 h7 LU 74-7= zc xn en cz ZO J7 CO CO CD cn un c4 C7 sr 6 r, 6 CD C3 u, rm'co h7 U3 CV t3 U3 Cd fn. CO en CD CU.m + i rn en en un un un U7 i3.."' U3 () r'4 un un =, -J CU U3 rm cr r. ev 6 Cu cn CJ D4 Cr cn,4 rj Oer.: C: 0-,7 L%' Ci 0 eu un N. fti. 6 ko-r.- on-,;..r.-cn cn Ci cn en eu e u -s.-m.c.r. rr. e:. - V.; ' r.) kr; 47."'Y CC 4 cn cc =.7 CD C7 C3 CD N.0 -J CC -4 7C n n: nc on =...

15 3 0,- Utl - Y HDS TE L N -s -J C7 U7 h- CO CO a 02 = 3C LU C7 C7 yr yr L7.kr ('4 yr -. :7 C7 Yr -4,i.4, 03 : F C7,CL (r) t -- f".". rs") =4 := -4 <:!) ts-j tr.) tr) Cd C7 ^7 X": CM C7 ;7' ;% Yr LU 74,7 CO h7 7.7 Cd h7-4.;j.4 n 47 h7 CU ho yr yr C7 PL --, _J C7-07 yr h) C.7 37 CD ru cz U C7 C) Yr yr :7. C7 C.7 yr yr yr.< - CO Cd G; r , ui, CC U4 CC C : -- ON V:, co ent c7 c7 cd un rn rn VZ, W tr, G2 C-3 rn cy '33 r, C7. O7. CC 4,r cr cr crri rr) cr CW Cg CO h- CO U ; CO 74-4 C4 eg y. N.57 C'N -- Yr C7 0- cr cr CO CO cr C4 yr yr -J k 47 r, C3 Cr! -n t -4 C7 v-4 ON C ^ cr. uilr) ca Cd C7 YC YX 7= 0J C7 C7 Yr c7 Yr C7 C7 Yr Yr Yr Yr Yr Fr,-7C -J =7 C's yr yr yr yr yr yr yr yr yr yr yr yr.-4 =, C.0 07 h.-*c7 cr t CY h ,7 07.k.7- UO C4 CO Q7 CO 07 CO hr CC lue C.,,, -2 yr G7 yr 07 h7 C7 cr u7 CO r%t un yr rn co :7 r un Ci un e7 Cd b4 tx LE...- c, C7 CO C3 eg eg 0 0) Yr cr 74 C7 0- Cg CW yr u, tr.% - Ct Yr.7 w3 r... t.fl 7- ON t..2 ' yr P, 0._ -,- CO ON C7 C.l V :7 C.. / c.:..,..7. CO -X :'.7 C7.b r: --.. C3 2C CD :3 C7 Yr Cd eg Y.T yr h- : --> h Ce.: : ''.. CC...r = -s -s -s --7 :C 77. 0

16 4 AJLPÄVÄ YH DSTEL MÄ C2 f2 PQ cr CU 'CL 2C LU CO CN ON CO CD C3 CO ON -4 =D CD Cr, ct cn 40 h- h- 27. CO CD cn CD CD CD CD CD 2. h-t N. ro,q to to ro ro -n.ze co c, CD' ro CD r ro ca C3 LU cr cr ro,cr uo -cr -4-4 ".3C -4 OW CU,4 PO W -D -4 Ci On PQ UO CO T.n. N.. co cn uo <xz LJ CO CN ON CN CN CD C2 Ch CD ON CN ON -4 CD C , 4-4? 40 LU 2 U4 h- CD lu ze r, rd U7 ro PO r- N. i CU CO CN/ to C. m cu cu ON +4 D4 2C :Jo 43 ON CO ON ro CO cr U2 N. on ru ON 2 ]4 cr +2- cr (.2 ro ro cr cr =D h- CO LU -4 3C 44 CC CN p--4 CD tn %JO «cr it rci Nr Ner ro -cr 'Q to en *JO ro h- LU r, -4 h.. 2c LO CU 2-4 CD CN CO CO cr O2 CJ CD CO to CD h- 7C 4O CD CN On en 00 en CD en CD ON CrN Z] O- rm 2-4 =2 CD.-J CO,4 : Ct 0 XU.3 h- h- Cx u) U) cd'uo CO r.-4 9-$ <r r- LO CD S4 Cri C-2 Ui "2- "L't L:- «.Cl D4 Cr?. DL CC *af. -4 ON r, eu PQ ta, CN ca LU Ui ZG - C] Z4 Ui.CE... CO, 2 OD,J0 r4 sjo CD m m m M cu M u, uo 00 ON.'z /2 D4 2 to ri CC CD., CQ,evb.-i.<0.4*.. --<.., -4 ca r4 N.. a.z-'- r") ON C:, Cr. (V (2P. Ui C r,. c) 'Cl r- co r CD C] 'cr <r :...c 2 CD CC -, c.2. c3,:.d..-. cv C4.sr 2 3d - i NO :-C cd rq r, 7-: r i 4. Ze:..22 :.." V) ^, h-.).: $.t CD.4 -..:. C.,!:--).7: '..«'.- Z, 4::.... C.rj >. XC = > -4 C2 -% DC ne (Jo z.f.-...,_.-,-

17 5 DO " ON = ei> cr r -. er cr, C )....: ON er.. C) /7 er.4 er CO e 0 co +.0- exi «,..-4 ( SCr = J -- F4 C0 L. <C Cr f.).. en cr.2. cn, CN et- CD 02 v3 Cd NO ON N.-.3. cr ts.. ei.: CU CO ch Yli C3 cy ry cy + 5.-e....c.- + "2- CN C -i bc -. CL JV 3> CL -. C3 r, C2 co 02 OD CD CU 03 U2 ON +4.4 r,) on CU U2 +4 ON ul i 4.4 cy + + r4 f CU C4 Nr CU + + CL -3 "» r, 2 on No r) cd r- on tr) Nr *- CO CD C V3... L=0.0 CO r) U7 0» + V U2 r ry U. NO 6 + ts!) C4, er.4 C C3 C7 2C CD ' -J Ul Cd ts. Clt V/ 0 Cd C/ 5!) CO CJ Cd U2 +4 0» VO CD NT' 07 CO '0'-' C7 NO C4 +4 NO 4-4 CD. Cd 4-44 M br Ck SC Cd 02 v0 CO C3 U2 CN ri) xr"a r+) rr) v0 u, 5!2.ct. trå + ' =... k:,, en.i r._ cu...0 Cd..-e -.-4, M, " 2',:r r- Ce o -4 LU :år Cr 5 >4 C7 4 ^3 -J CD CU 4- U2 CD CO ry ry CD CN 5!) +4 CU CN Cd ON ON CO r, rd DC LL C3 C2 ON 4-4 ON ON 6 ON CN C2 ON ON CN ON 00 r, CO xr NE h- -J =7 CST4 vi,4 9r4 CC LU CO La LL 6 cc cy cy c) on !) m cu CO 5!2 CD CD CD f'...-.j CC ON ON er vp vu CN 02 2 M r, Cu U2 CM , r,o CO 0-, -J -4 'Cr!) C2 VO M CU ".5.7 U2 0- er.,..7 v2 5!) C3 CU U- CU CU CU CO CU C4 04 Cd CC 2: CO C.2 re) <2-07 U- m m xr 07 m m CU Cd 02 Cd m C2 r» CK 2C 2C La or, -, a C2,0. - v0 ro [Nl C3 02 d CN CD ts. tr) CU CU vi ON CO v0.4 Nl rc, r». CU M +4 (U C ts) u, v0 er Cl') er 5!) v0 r. r. r, r, r. r, r, r- r. r, ts- lllllll i 5..4 LU Cd CC 0-07, CC.4 Z7-2C CU...<.-4 Cil CU Cd 44 CU Cil CU C2 C2 C4...-t...t iiiiiiill m 5-4,o,« , C3 CD.4 4-4, i... CC... Cr Dr LU CC C2 cr cc. a- >4 C.C 03 :C CU CU"-,..., tx Nt. rc u) to r- on. r C2,o4 -, 0., M kr Cl CV 5!2,,, CU CN +4 Z.4 ur..-.'c' lo : kin ko t.. ON ON + 5!2 ON CD (C CU.. 3, ,, CU CU CU...:.. fj,4 4:C. --,c' ca LR 6.:..) en co u6'.0 ori uu -3 C2 0. CC 4-. C3 ::: C3 C2 CD C n ;3' 0: -- DC 42 DC -u CD CC CO -, u -u -3 -u -u -2. CC CC CC CU C.3 CO

18 ib 79-2-B PJUPÄVÅ rn y-e n en cr, N- rn r-.4 cy er co m er c4 er rn No r.- 4 CO r. m er CU CO un er un er.4 cu.r er cu &i co.4 r,4.j =) Se CC en.4 co cr. un.4 on La co r- er cd.r on er er Lin rn rd oer \et rn er.er er rn.rn 4.,4 Lr).4 0/ en M LD Cd C De - Un en er on.4 Un CU CU rn CU. V) CU... er ON er Un Cr /++: Ce 0. Un.4 _ r+4-5 '.4 +, a. -/ L5 ON nr-mlo unc0 onconcumericlcunmn , t. egi 4. rd.4.4r4n4-4 5 CL. 7 CO C4 CD r. CD er cn r. CD LO 0..4 N.0 c0 rn C4 CU ON.4 r. e en L. + r4 er 'kr '4C4 +.4 %.0 4 r. un rn c4 C4 M 0 + i en.4 02 No 0L.0 LO 4.4 rn T.4 4. ler CU++ CC -J 2e Ce C4 C2 L2 en C4 M CO.4 -, c', en 03 r. CD %.0..4 cu.4 Cd Cl. cr i 5 i.4.4 i d 5 r- La. 2e C, >4 C2 :2 CO e2 C2 sr 0.4 vn C2 et C2 Un Un C2.4 er.4 CU f,o L3 nr cc Cl f 4. e e CC a Cl ru er.4 rn rd un Lo.4 rd Un er on cnoci ci r.,coca cc ui Cl ON.4.4 Cl ON Cl.4 Cl Cl Cl on co on Cl on CO ed Cu Cl on =n Cl (3 r- Cl cr. CO LD.4 NO CU er er un L2.4 er Cl Ul er CO Cl Cl r. Cl Un Cl r- r- nc Un en on un cv un co cu r. co un Lo on un un Un un c] un Un r. cc.4.4 rn.. Cl c4 Cl C4 Cl Cl co un +.0 CO ON.4.4 LD.4 Cl.4 tr+ (.2 er 4d- er et+ er C+. rs) rd cl.i fn C. met' åd M r..o2mc2m 44+c=,c0o2uncdcVLrnO CUM CD CL Jrn - cd.4 e 2e..; '. ;...-..:..;...- *...;;...::''i,'...:.-..:; (..) %,) Un rn.4 un Lo er un er Un LO C2. r. N. r, r. N... r. r. r. r.. r. r. r. :3 r4, , , CU CU CU CU CU CU CU ' CU cii...,... V' 'V V' No %* N 'V.4 i :r.: Cl cn i Cr r- Cr. a- LU.J CC Cl -J_ Cr ir - :0-2 CO.2 CU Cdr. ++.,, j cr NT Cr, un. co r. on r. L4 4-a5-c) N.ryeriurd,u2,4.4Wm ce er r4,cr r4 34 'CL CU -- >4 Cl CV CU (V ',Jo N. cc.- -- Z.:: CO CO 3,4 C.J ca Cl Cl Cl Cl Cl LL Cl r- ne: - cr ce :2.2 Ld cr cr cr LL en r4 2c ce ce -a Cl cl, c: r4 Cl CD en Cl Cl Cl -a -a -2 :3 ;4/ er.:d 2= r- ne eå 2 -a.cr 2 en -a - -a. -a -a -a nc' 2 2 :=.:: =R On Ce

19 A JOP ÄV Ä -2-0 rn uo cy en co Ci L2 rd ed k0 CU en h*. CO CU.CZ UJ cr. CD ON ON CD C2 ON ON CD ON ON ON Cn CD en '4 4 - en Cd h- CD <C UJ h- - 2 hd..0...i w.2. ON CO to C] LO r, CU CD ON Cd ld 0 43 CO n- r- CO C. hd hd rn %ei U> W7 r'a ri PA "C. rr rr Cy..- rn hl CU,-4 rr ON +.4 oe 4 rn rn rn hd rd rd rn hd rn rn rn NA ra NA rnly, hd hd rn CU td CD 3- -J rn on U2 C4 rr u2... Un en en r. r. CD en tr P.- hd , rr CO ei- 02 N. rr rl CU CU U2 Cd i e v-4 D.4 ORM MM MW.. gond.. "'' -J 0 cu rn L2 co cy rn rr en,4 rr Cd Nu...,..o 'i Gl CO W "... CU CC 2 LU C, CD en...t... C, en CD,-4 2, CD.D Cn en en en CO r* CO -. = # r4 v«... LA. et DC rn rn ON 04 W7 v4 r- 00 U7 C> U> C> CO C> Ci U2 r+ <r n. ch ch CU:NO ri:r* C3 CD md md,r) r* rn n- Un en Ce CD CD rn CO cy.rr en co Ch rr vd ON ed C C'tå CO Ch. Cd C Nr rr rr rr rr r' Cii rn rd rr CU CM rn eq rn KO W -J rn r. C2 ro CD rd er CD CO CO CU CU Cd - ry, fs7 CU CU CW w Mm. ffle, -- CC --,CC ' Dr LL..J CC fn - CC Ce O3 fi Oe CO On CU he N.,... ec Cr lid OD r- en r- - - en...4 -o N. rn.2, CY CU U CU Cr%...4 =. - -n...-$ rr. r-e tr la...0 r, CN ON 4..4,4... ld ON (C C CU +. 3": C....., , CU CU CU...0 rs. CC -:,.... es., On,.: (...) 0) 0) CO CO CO cia U. 2 := t= CC 3D '.-.3 t) CC el ei LL xr <E 0:: "-3 CZ: Ct. 0.: 4...i en 0 0 C3 C3 CD -d ^D ^s 74 3U ec

20 8 A JOP ÄVA YH DSTEL MÄ - LU C4 LU -7.4 CD Cd uo cr cn oo 00 CN CO CU on r, co or CD ON Cd.4 C3 ON wl CU CO ON C3 Ch C ON CD.4 ON CU.4 ON C3 :7 03.4, CO V- CD CK 74 = CO 34 c- CO rh X ro Cd CU Cd ON Cr ON cr CD cr bh C] Cd Al C, Ch CD CO.4 xx, c4 ON CM U,.4.4 CM 4.7 en ON 03 CO 07 ON M3.4 rh CU CU rh,4 C3.4.4 CM 02 cn CO ON P. r. C2 4.0 ro ro rn rn rn rn rn no no rn no cu cu rh CU cu CU rh CU CU no - LU Ul C= be 7d.4 X - ON -4CN C4 Cr fi7 L7 N.- CO ON cr N.C. 4 Crt 03 a. kr Cd CNJ ffil ffil..0.. GNO 0 «MB.9 «-4 0 CV ei tr) Al th er ON Al Alrh CO CO = LL C3 Cr, =0 CD cr. co Cr. = Cr. CO CU cv cn t=a cn,.cc k - s.o.«. - 4 th er 0303 /4 CC N ON cn uo CJ uo co cy r, co uo %o on uo uo- uo uo cj cu uo z= cn L2.4.4 Ph.4 03 CM 03 Cd ON Ch.4 W er cr Cr Cr cr Cr Cr.cr rn cu rn N, rh C4 C4 rl Cd rn Cr X -J C7 rn C2 ro co uo Cd Cd Uh CO.4.4 VP.4 eg r,) 03 o- Cd Al.4 ei. Al '.4- rn 34 X «Mm. M.M..lem 00,,. ffili MW. GM0..CK n = or CC co C7. CU Cd»- CC X CC 34 X.4 7d r^ CO "", / = CC. -4.E (." -J.4 = <C Dr -- - CO = CU.C4.,....or CK (3 03 r. n- en -: r-:, - Cd 'C't r3" :,-ii-'"cii-'0n.-/ =`:-.,":-.$ - '--, 5* x - cr r4 SS" %JO...C. F. ON 0' ei.4.4 in 0' cr CC CM.4 3C CD CM CV CM 4.0 :... L. LK. c.5 27 CO 2.0 C3 CO CO CO.4 Cr Cr =7 = C7 cr Cr Cr U CO CL r : CD CD CO CD ""3-2 '7 :5 2a il... Ui hd n

21 9.- r4 3Ce 2C = - -o -J CD CC = LU CO -J = C2. r.". Cr.CO i 4-X i LL r- r- =C r- r- r4 Cr,, un -J X= GO CO PQ i =, ne rn.4- DC -. 3(7 CO CL..4 a n4 >4 ffire.m. em..«. 0«,.. db... dio di/ mal..0.0 i "%h -J 3 ON u2 en en rn er Lo ON 4-4 en t, CU,4 4.0 CU CO,- in PQ...0 CC == CU CO tn co CD CD ON ON 5..., ON CO CO ON CD CN CO CN CD r, CU CO U-4 -J :2 4) ri.. rl ,... '-4 cn r : N cn r- r- =C. r- r- to rn un un to un vn en CD CO CD 0 0 LA - 0 C = ri CC "4- N. 4- ON PQ 43- er r, -J- 4:2- r, P, r, ko ko r. cr +.2 ko r / -3'2= LO C et v3..,'.'l 4r,-. 0 OD 0 0 '4' c^ CO 4-4 er er co cr cr Ui be PO n PO PD PQ rn rn rn v3 CU CU C4 CM CU CU V', Cu C4 C4 CU r. - -L DL -J er er.l r, cr cr r, tr rn CU CL CU. 44 CU cr ev =:-.:- -..-,:-.. -:-..- i..., e _J3 -J CC DC LU ez..j CO 4-4 r- r- r- CO en Lu cc..- re re,n 0 44-,-,...0 cr Nr ('.2 47'. A 3') C4 PQ O N C2 ON en cn 0 02 ON CO ON CO CO Co 02 CO en 0 CO 0 CO 4.,.. ',4 4.4 r, un_rn on en en un en V3 rn 02 0 CD tn C2 Cn Ln C) un -+.4 C4 C4 CD u, 0 0 NO r, CO Cd 4.0 CO CU NO NO PQ rn r....so rn er 4.0 r, er (4. r. 4.4 r. r. cr tr rn rn rn r3 r3 rn rn r-, rn r3 rn C4 CM rn rn C4 rn rn ').., co un tr ts')rn V) cr rn 3:') C4 -r ;,..."...mk',., re, r., -4 r* en cn L.4 C4 4. th CN r, 4-4 ON 0 0 r- ev...4 CD 6N 4. CD CN 0 CD -. CD ON 0 ON ON ON ON CD CO 4... P s K EK DK EE :Z =C CO / r. r. Lt '.. >..,..':.., Z= CO C2 ka ce nc ft3 ' 0, r- CC NC r- LU 4n -J MC CO. 24 -J ON U cu en F. (3 0- CO r- Da. r. -J 3 D4 X 0. r- -J D4 2C CU CC -2 _J3 CO r- cz i r- cr z cu CD = Lu en 4..4 ct - =3 0 4.,..,J '.3. CC LA 4,0 4-3 CO J.D ts') Ul C4 0, 44- CO CO EC., 2, 3'.- rn rn rn rn r3 rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn C4 CU i.) CU CJ A 43 k0 NO 07 P- 0 ON r. cr c2 cn r..., r-,, C4 cv rn OD 07 rn 02 C4 4N CU c ,, lma..f ON.. / ffilae..0. CD On 4.0 CD Cm CU...4 CD 4.4 cn 4. er,cu.. CO 4. pl r, 44- cn CO 0 cd CN 04 CD 4-, CN OD CD r, 4.0 ON'CN CD r, -4 r- 44.4,...c 44 _ e - '; 'if=t i: ix- '. - =a- r- r- Z (" CO CD CO u-, lin NO rn 0 CO oo.tq 0 0 pd Cr.N. V) 0) r, 40 er /4- ul er 0 0 rn un.-4 --e N- 4, , 04 Xe cn LO un Ul OD CO CD 0 er CJ C- ri C=, cr Ln en r, r. 0 3 liq 0 24 rn rn rn V3 tr cr rn tr V) tr tr rn Cr er rer rn er cr rn cr h4 Cr Cr 24.J CO r- 02 CQ an ON 0 CO U3 4.0 bn Cr 4. *. cr. er n v-4 Si( ('7 0.. CU CU ra ri - Cu e i r r i-- (c r - i e cc - - L -. CC CD te cc e. = 3-.. x e -. = 03 = " u,,..., "co. Cr '' +X :;. 0.' 3 r".... = r-i.43 CO 4.. :: U DC -.4 tr -4 (.0 LO r, ON ON, W: :: : DC CC.44 r-4 ix C4,-, -4 'd, ,-, w..4., CU ('83 ('5 '.0 r, e4 3-4r-. 0 i r- Se OD CJ 0D 03 LA 0)02 0) : -) Fr ca ix CC 0 (.., Ct Lt ci b.. Cr r4 0 XL (X ~O 0 LL CC t44 0 CO CO CD D - ' JO JE 3-4 3c oc r-

22 20 A JOPÄ V D -J CD cn er rn on CO CU 0.0+ Co rn co rn - rs- m De LU CD en..4 cn -+ en 03 4 CD CD.4 CD CD C4 CD CO 2= ul rn tr. 03 CO 03 hr) en r. r. un 03 cn ru en 7: N.0 CD ON ON W) 3.) sr sr un ON 2= c.n C.3 cn rn er /40 Cu Cu -+ /4:0 /40 Cd CU.4 Cd C= rn rn rn rn Cd CO m rn cm cu rn cm cm r4 rn ru 2= _ t e w.4 )..-acoun,cr.-4nssiomm.w.~.imn.-ick: (Nl» (ne:....:.-i e w) _--, : -:. -J CD,...- h, ON cid CU C... h3.4 CD c/3 c0 on ru er M CO 03 CU.4.3:=,03 0)c,'..4030' '030'0)03030''.cdr i...=ez...,...«.-«...,-, CO CD CC CO f-- h- De CD LA.3 C, C) CD CD P. 3 U3 hl C2 C5 W). C3 CD CD 3 C2 5) CD =D -4 2 ',.. rn un en on on co on 00 OD CO 03 C4 CJ CO ON CU CV 03 CV Cd CO "D 2= CO ( LU U4 rr) rn M C4 CU CO C4 Cd CU Cd Cd C4 C4 CU C4. 0 CU C4 CU CU M..4..: i c..., cr.., r. *yr Cr P... cr P CU Cd CU.4.-4 Cd er.4.4 efi.4...e.cr e cno.....-, Ut C -, CC De.. CD ei CO C7... C7 03 C7 C:. C7 CN CD.4 ON CU CM tri Ch LU = C7...c..-.-e ,.../ ,--. Cn CO LU 2 LU CC /-~ cn ce Ch 34 2:.--, -- De 03 Ul.4 C4 CU U3 OD Ul CO er -+ rn ON cu 0' ei. et M7 03 CD U, De '-''..C'4 -. C4CO03/.4U3CrcrU.)C0C4...f... h,... r4 CU D-. b4 =L-., LD r, so 03 (3 k.2 hu 3.S (3 43 er ru co rn C4 (3 UD CU er...+ r. cr 24 rn rn M rn Nl m rn rn rn rn rn cu Nl rn rn Cu C4 CO CV C4 rn = NZ' Cu -4 :C CO OC -. 3 W3.4, k.c. U3.4 r- CO r/4. r- er on CN rn r- Un On 0 r4 r, un cu UJ CN CL CO Un rn CU C4 Cd C4..., e... ' CO -- ea N,... U4 U J ,... Z4 :s.0 C4 2 --J. -J CD 0'.+eriencmererncnr-mC20. 0J (3 Mni 0:,-0.r-,== Ne4-e0303-sivoycoo2r cu 9j.--.4 =uion =.c:, -+.., CC 43 ac i. r- cn ct e =r r- r- De 03 %Cr CD Cr NO U3 sr rn cn-sr un co Co On un CO cd CO 0303 r+ r+ < N.... cn cn / r- cu (3 sr r, C4 '0.3" er in. T r r, "Cr... U=cnc-0. un.tuner.+unmun..ocuunwfmmrfunsr uneu,:,'m MPMMMmMtnrnMmMMMMMM MM 4 M ccu-4 r /4. cocumoneon0, /40 /42- uners-is+sters+,+m,...r.. 2;e030.. C4..-t...e...e CU Z4 Y!Nilo r^ U. LU 24 2 ei CC Zr. W.. 2 LL _ CC 34 = l - Mn 2 C, CC er sc ul co ru ON r. -J C7 4-«i -O , N.,3 cr CU CU (3.4 CU ON..4 == ' LU OG.r+ :2:...- sr -4 er /40 u2 r. ON ON......i...s 3. LN 2 * 2 U4. 2 r CU -' " F-. P-. - U CJ 00 U CO 00 C4 " :-. 4 ::» l A C. in, ". Cn SE <C :7.. (.4J U- Q) ' :74.;.r: : lie.4-4 2= --. De 47 7Z -u 2 De On '"7..'.7 "7 '-] "'Z = = MM :4 = LU CU 2 U4 n _

23 2 t -2 :22C Ct CC C.J U CL C, C 0 CO f. '0' CO 43 ON 0 C) CO rs. 0 C....0 iso ko LA CO.0= :"..,. (V vl.4 vl Cd 4.4 Cd :N CU 4. '9-'4 C/ - '9"4 " ' ++++ s0..j t..5 ND C; Ce Nl- C... CU C N.0.4- '/40 CO = t..) '0 r t. _ i m bg 4. er «.4 + ro + 4'4 O*.-2 + ru c2. C Nt Nr lo Nl".3.3 NO N. ON CO Ce VO." ro c0 n 0.4 0'. NO LA 0 CO Ce 0 c. ro CO ro." Co "2- N.. '9" elo Nr '.. CO 0 Lro rel Ce :.? ' i. 47'. N. Cf 0.0 t... 0 kj) 2- tio c:«in 2.0 Ce LA 0 o- +- i().2r 04 et v4 C". ed + rd C2. 2,4 cc e Og C.) LA / Ml cr.4 '4U) C C. 0 C...0 c2 rs. os 0 r , 4-4 Q U, 4-. lo _ 0.4 N. V3 v4 v4 r..., [2- i, U, fv, r 2. CU CV ul 2.0 CO cr U or >2 Cr U. + t <C re.. CC OG QN..0.. : loma r,.0. ;.. t= 3g.3, J C3 N. OD CO 2:r co cu 20 0 cr. C. N. CO. C3.' 0 :3 Ce CC = LL 0 CO CN ON CO 0 ON ON 0 ON ON CO 0 ON XC 4..4 = 0.4 v4 v4 v4 = LL CO u i ON e-4-0 CC 0 CO ro..--t 0 NO.e.. Zr n CN ON ON.. CO.3 CO N.0.:- C3 r N....e CO C '.... O Ce.!.4" N..3 3 C/ c2 rg CN JO cr ").--2 C7 2-2 CO 0 ON 0 C /.4 C C CT. 2C 03 C.3.2. Cr 'Cr' 'Cr CO.3. '0',:r tir %- ct st er ezt 3.2" er....j. 2:r 0 2z 72- ca w ]4 --: lo ro co 0 CO LA Cd 0.4 C..4../3 CO LA N Ce.4 C3 0.. Ce Cr! /3.4".4 0 CO e.0... ON C) 2:2- cv N. 03 C`..3" r. N.0.4 te, CN 3.4 SC C mmo ".". "«......~«.4 i.4.4 '40) y4.4 vl v4 (,.> CJ ,02 a r22 f2. r2. N. r-. N. N- r- r. r r. r2. r-2. N. '. N. rs- r-- r- $ =22 cr) "..-.. "... " " *,ct cr cir er 2: r. -, = 2.,......, N.W../,r,...J TO r<> rd V) ro 2 (2 r2 Co ro ro ro to 2-2 Jo ro c2j Nl cn 0 cv 0. U v lo CU ru ru v4 y4 4.4 w4 v4 v4 0 U OC co C3 C3 3C CC 0. Ui.) LL <X ' 3.< 2.. r,.. ui 4= t-4 t en st, t CU X =...t ct ct U " r.4 Jo..-2 t.. -o --o LL Cg CO /40 / GC OC... Cr Cr 0,-. CC.4..4 ( CC CC.- r - Oe: P-4 Y..- C O. O.: C" o..... :?...{ >4 w z 2.. C 4."...g.4 X 4.4 /... CO "3 -. C LX LX,-.4. C.3 = C.../ X ec 2-4,CC. - 0 Co 0 0o.- <4 --..r. ::_o 2-2 0; t LL.:,- = CC X Ui C.,..J... = Cl. ) o -o -O Lel = :/) CO CL. 3.4 CO =

24 tirt Cv Cu ra 9s co ro ei- ro ko co r.,).-9 se- co ON Nl 0 2.) c V) 43 er.4. CU...e ".- -, C4 +- CU e ' '''..''' + ~ CL...J C. NO 0C2cN.,0,cr 0,..curs.:MMer UhMncr...cr CNC- OMO..CONO..0, **** th V. to.. cr.. cr.. ' tr) c i.- ry) CU r.) v) crmrondn-chwolnct c.om r'.. t'.. ON er NOW.eCOCNCOO to CO ro 2 to er r, cm 8.v, r) t'd f r) tr> rh NT" 02 to NO 0 f [Nl (, CN 04 in (e) +, C:0 4 4 i 0 :s.: f, 'ir ro r- sr co,ko r, c:r9 c:9 ro cr V) r. CO cr ON ko ro r, r,...o r-) cr. 0 0 De * CM le CM CM CU CM [Nl T-9 CC + i i OL,,- Cc co un - Ml u-) 0 ON ri) CO sr...0 ON ee h sr C4 r. CV U en... hn U.S i7 ON er 0 C) r- + +, ,,-4,-'.-4.-9, sc t, 9 8 i 9 0, N..J.2...,r, N. cr lil Cd Cd..0 ") Ch sr hl CJ C4 0 UN C. li, Cal sr C4 CO cc c iiii U, W LL CC r. De 0 Y ru 02 CO cr CO NO 0 ro rr.9 0,9 a) ON ) 2, ru CO [... ft,...-? c- r... cr t... tt, 2 M LU 0 02 ON ON CO ON ON ON G C. G G cr. cs-, 0 G G Al 6 C e CT 6%. n ON ON ON ) = « = LJ CO Ui ON..4 i! Cr C0 00 ro -9 co 43 CU sr 27 C4... UN 0N,4 CL 4, 42 sr 42 ro) u,...c9 Le) rs.,00 r-) so "-- r, = er --4 rr) *.C. ON NO N2 0 cr r -,.3 0 to c - ON.. 0,..0 LN ed cr CO -. r. 2 -N. ro ON :4 sr r, ro m-9 ke, sr DO 0 %)", -r cm... cr NO CO N sr *4- Cr 22 w. CU GC 2: CO C2 cr cr cr o- ro tr tr Cr,Cr er er er 2' '2' sr er tr sr er 2- '7' sr,zr 47 er.%- cr C9 Cl.: r.- C4 D4 DC ZC ON r. 2-0, N 4... W) CO 0-9=9 Cr, U., "kr... CO 03...C8..- ',5., 4") CM,-...."«.-- CM M-2 ''`..V M" r... r- - ed ro r', 5 at cv.-... m,... Ml ! :,. 8 m CO e.c... er 9-9 LĪ ) 99. r, er ch r.: r, rs. r, r, r, r. r, r-._., ri. r, r - r, r, R. r, r, c'- ii [ ' ' 8 CO.,, cr "2 = -. 0 th Cu TO r,:r rn te, (") N2 th '0 0 N2 C:) rf, ro ro ro ro ro co ro ro ro c) 5- f... j CU.... C cd -, U 2 De.-. 0 Ui :4 8 = ul Li z.c 5 r, eri. cl sr.cc.4" lt) [Nl Cd zr,...2 th.._, N ,, co u7 co.0. 0 sr W2 ro ci -503,... U. tke. cd-9.83 Co,cc) co r, ON C:J.!..7,.,,:n cp!::l,c.,,r0,0,. 2 De CC 2 r-, [ CM ri r-3,) - ro rz- r- r. 'r.: r - '.;-4 -= N r i- ::::- 0c: ft 0 2Z...i ei : re, c..- C, 5- LO : 0.: Z.": [2: 2 CC cr cc cr -, = cc.p......«cl r i 2,Zr 9, - c:, 0:::, Cr Ci Zr 0 C2 C) 0 0 ca 0 0 "''z '7-> '"', -2.":`, :). :=. Ca Z; =... -J Zr. a. b.: Cs a. -% --s -% Ch -s -s -s -s.7.> - - s -s = s = =. = U. ) CO L) L - :, 2,.

25 s AJ LPÄ Vk NG -J <C CC.4 h. t CU CO n,4 co N. sr rn CO CR C3 CO ON 4, Cd.4 - t -o c4 co,.4 ro.4 sr rs. ro %0 Cd.4 h. sr Go 03 r4 rn ro en rn cn L.7 /43 re r.,.-«o c4 CN C4 C4 +4 CU + r7.7..h7 ry tr 3 tr) rn.3 at.4) ''.4 <3 3C.. co sr.4 en oo r, C, en h4 ry No en cy en cd.3 sr co r= ro Cn W ti, cy cy CO + CU.4... f4)'.'. <C e t u = s dw ca cs- ii, rs - CO ei CO.4 ON c0. t, CO... tr co cn, Go C:. CD , Cd NC... Ch " -. = 4.0 r%. VD CD C C4... ; cr...o rs. ct rst sr.- 0. ro k.0 Cd ' 7:4- z:c CO : CO Y LL CC /.4 LU NG GC 3 cz, i wod, mm... «0.. emo...' i rl CD ON.::. ON a) rn KJ %L CO "zt CO kid CD.3 ON rst trt c) 0. CC S LL CO ON CO o% ON ON CD ON ON ON CD C7 CD CD CD C. 0". ON ON ON CD ON NL C. - :3 C].4 +4 w4 )e Lil co../ CO Li. ON e <S 2C, w - 5N.-, on [2 "CN re3,3 ON C3 "cr.-- Lf 3 -ch tr, ch! ON,- OD.., CV... -J '--.- nc '.4.4 C3 CU.3 C3 JD C Cu ry r, Ch ero CO /40 4, CO -,.. C ',.. +4 CU CO h) h) U3 ON."3 CD N. +4 cy ON CO U3 %0 h....0 :4 "4 0 /-. 4C Cd GC Z: GO en sr cr no sr sr cr ro'cr sr ro sr sr ro -r cr.3 cr cr cr -3 C CC h- CK 3C =C ZC ON r.. )- C J CO ih- CO cr rs. c h. U3 U3 u3,:h... tr P. P. h. C3 0) 0) CD D. CO C- UO.. cn co -3. r4.- r.'c, CO 42 4r.4 ed ry uo ct i ht b , (...-i CO.-«.-t "..'4.-e...4 N)..-8.,-* CN..--c -4 %2.4.4 CD r. r. r r. r. r, r.. r. r. r. r. r. r, r. r. r, r. r, r- rst - 3- CO CL -J e-7 ro %0 4,.4 03 C2 C3 C. VD C3 CO cr er sr ro C3.. ed (V tr) rn sr no r.j rn cr ro ro. PO PO sr,sr n ch ch sr ro ro Cd Cd CU Cd CU CD COr4 t. t... c '.4 W ChJ'Cl..,4 cv : LU. Z4 0 0 C ZC, C U CC.7.O. LN ' = = ::: al cic'..ct el -. C3-, P-,. ro. 4 C. " > LU CW CD ud «2 CDr4 CL - <C :..* <X a...!.4 43 _.4 Y X <C re z.,..... = W.,.--e.4 CC C3 i:,4.4 F Z > '...:' -4...:.. 4 ZUj :>(- 04".. CO "'-'3.-' CK....- CC = W: -4. CK -D...2 :D. cc L5 =C 43: -J CG <C L a.-0.- C2 CD C, C3...r,n; Z3... CC... c. LL -. :'. = CC LU CD CC ic 3C -J - 3C CD CL GO =,,2C... CO o. NC GO LJ c- W- nc CC CR.-- CL SL

26 R JO PÄ VA %. CU CO 03 %. Co.4 ro ro Co cu ro cm Cd VO.4 er - Cd « " CO.4 ne h.c mo.4) f), 4 CO ON ON ro C) rr) CO!Nl,,,S) 4-4 ` eri tr) CM C te.,. -. _ C.4 6 CV ro r '.4 Nl* CO -«Ckl f + ed 6 CO r,.4 4).4 CD C4 CO ro eo.4.. ui co cn r, CO.4 U3 U3 CU 03 ro Ch F) tr ro C4 + ro cu C4 f + U7 C4 VO ri r4 CO ro +r , CD cr. co CO U7 U7 r. cy ui CO co co co Co tr CN CU cu m ON cu 6 6 cu cu cu.4 cu C4.4 CM cd cu + + cr 47 r, 03.4 Nr.un ro tr Cl, Pr %. co r. ro r. r. P. CU v0 C4 U7 CO " CD be - 'OC C5 LU CD ZD CO.4 CM () (Nl t() ts.. Cd ON CM rd :, / C) %ei Cii , mffl. mem. «Mm V.* ON et- CN OD P7 ro cu «r cc co cr Cd C4 CN Ckl Ci cr CD öl 03 ON ON ON CO CO CO CO ON ON CO.4 CO CO ON ON Ci ON C3 ON ON Ch CO ON co co CO.4 xr CO cu -sr r, cu r. CN VO CD tr r. ro ON r, ro CU CO CM en ca r, r. 4-4 r. co en rrl C4 ro Ch en r. 'Ja Cli t.0 uo CY CO 47 r7 U7 Cd ON r7 r7 Cd CM Cd U3.d3 U3 - CU Vr -+ VO 43- '0 cr tr *2- t5 zr,cr 7 yr rr ru NQ 'CP ts. rs. CO ON CN U7 ro ts. Ci co Chl CO U7 VO J7. CO tr CO CO. co r, m3 tr,zr ro uo r4 uo ro C4 t.4) 44 - Ci r-4-44 Co.4 44 %CO.4 i i i li fl r,. - w4 r, r. r.' r. r. r. r. r. - LAJ KE KOKEE r7 r7 r7 ro ro NQ PO CO PO en C2 CO CD PO rr) r0 to CD 0 r7 PO CO ro cu. / CD.4 CO CD CD CD Ci CO.4 UU cp r. en Cli 47 CU CU - ro CO U7 Cl CO CO '," v0 ro VO. r7.4, CU Cd ON CU CN CD C3 -+ ro co co co :..4.4 ca %Jo 'Cr.4.4 GO CD.4.4 CU CM PO ro ro r. P, r. r. -+ be.r. r. CD C.2C, CO Ce Cr: CE CC CE CE ^O =3.Ce,je CC' CD Cl CO Cl > CD CO CO CD CD Ci Ci CD."7-7 «7 : Z Zh. 0.. CO. :2 'X.t.0

27 25 2O - er co ro uo CO CV.2 ru ON Cd C3 U ed.4.4 CC i ~ c3.4 MO P2 CU er co %Jo ul er en.j2 P, ru er n. ru r3 r3 = eu + + i C4 rd er cu er %9 C4 4. V> CO rd C3 rd V) U r- Cd P2 CO.4 CO N. U2 r3 03 c Ca C3 Co ro.4 CL st + re, in 2 CP r i] C4.4 Ce C3 ro ro./40 Cx - CP %0 r«).4st er C4 N. C= Cd Cd.4 wl f M CC J 24 3: CO 4.2 +JO.4 er r3 er co.4..0 cu er N. CU CU C2 Pr, r. co uo er cr c3 N..4.. rel ' + CO =2. Cu CO er CP NO er er er 42 4CO er U, er ul NO N. M+ '/ CO OG,CC 34 Cr,.. 0.m. UM. MF.. dm,*.ffia.. wma "3 -J CD ON co ts. r3 Cd PQ P..4 CV TO ON U7 Cr rn.:o cr ON 42 02,4 CC = JJ CO 00 CN ON ON CO CN CN ON C2 CD CN C2 CN CN CN CN ON CN C2 CO C P CC!JD ts r r cp cy 2 ON CU CU 02 r) e3-43 'Cr r, r, ON.4 rn.43 c> m) 0) V> CZ CO.4 erlt, y) s re) CU er rry u) C2 er co CO NO N..4 3: CO Cl er P3 er er er er CP er er er er er ei» 2 CP er xr C7 cr ] er CN VO vo CL CU cr cr ON U2 Ul NO.4 ON CN..4 :: U, p... NO NO 2 ON ts- 00 cr CD.L2 r... CO PO U2 U,...4 CL C4...,r r wl, %Mm wi,er «0 8 Mao v ,4 PO ~.4.4 Cd tn ' CO r.. N. e. rs. rs r. r. r- r, N. N. ", "... r. ts. r, r- r. r... =.- :M i Z> ,... -, er xr cr cr er er ""2. = %., %...,... %.,...0 %.....J Z3 - Ml i ri) r3 P2 2 P2 r3 r3 rn rn P2 PO P2 Cd CU Cd CU CU CD r3 cv ral rd /Nl. 4 CU CO C2 co er 0. PO U4 CC N. N. UJ,CC cn ud C4 ZC r4c.4.cc tic cr r2.4 Pu j, U CO - CO uo r-4.4 CC ON.4 OO -J bg CC CC.4'.4 CO 4 e.: '..:: «Cr. CC : 2 CD P.4 i... t- C2 JC..4.,b.4 : "> 3J2 OG >4 3.: X :..4 Z, 04 X.., -, = ac 2: :..» oc =2 UJ CC Cl =C.CC... OC 4: UC OC CC -4 CO Co C3 CD :3- CC Cr. C2.4 C ZO. Oe.)., C2 CZ.w. r- -J

28 A JOPÄ Vil CO C5 U3 PO r. CU UD CO UD CU CU M3.4.4/.4 CU.4.4 CO to U3 ed v) u) Y) 03 er 0, rn r-.4 er.4.rn r ON.4.4 CO N. ON er V3 CN rn rn, 03 ro i + hq r.t ed.4 wy.4 er er.4 i cu 04 (4. CU * CO CU CD CU ON ON 0'.0 CD M).4 CN CD er un CN 'd' s.0 r. U3 U (4) m co co cci rn.4 i cy cy un.4 ru r).4 C. rn.4.4 un er.4.4 un r- un cu r3 n.8:8 P30) r'd ft) Li, Cci,cr r) tssr er ro ru -e 8=8 CN CU l Ctl +4+ CW C ti" M3 er ko ca rn co.4.4 un rn ca hq te) CU.4 er rn M3 '.. CU CM en r Nr r, i e..-4,4 i 4. b LU 0 03 Chi fj) CC 4:C Cr..;e,,.4 CO v PQ Pn r. v0 rn 4r er ry CM.4 V5.4 U3 er vq 0,.4.4 v0, *Mae... Miag. = ~... Cn 0 CD f`s. l'd ' :?.' 0 Ch. LA M CM CN er V C. 3 c.-. m r-.. cr. C...,-3 03 r-t CC = U CO CO ON. C'. on C-n C3 CD. 0 CLN CD = C= ON al es. CC C 3% ON 0'. G CO t CO.- 0 <:..3 h. CO..4 Cr. rn ON P. CO r r.4 CU m cr..io m r, i,. CM CD to to r..- CC er r, h. ON.4 ON Cd.3 4. CN CU.4.4 rn un CN i, ON h3 rn CD er r- r- un CN 04 r4 CC '. hq.43 er u) w) M3 %0 Cu ey cu er r- un un un un cu m rn hq CD (4) '..4 2= CO L2 er hq er er er er NY er er sr er er er er.2- er er er er er er er er er r sr er w. SC....4 er ON OQ CO er ON UQ...4 CO UQ NO NO CO NO er.. r, er,o,:g --. in,0 cd tr2 r, C, Cl..cr.4..C. V3 3 7' yr CU 3 CU cu un NO er '.0 NO...t ey ('o r) er r armo..e. go : *mm: en» - ffia Om..4 CO 'tt. le3 2(32(5 r... ',et- 0) 03 % Ct f... r. N. Ms r,... r,- r... rs r.- r,- r,-. _ r N. r.. r r.. (... r i 8 - i Zr CO M3 M3 M3 M M3.0M02300 rn M3 M3 MMM3 03r'503('3 (' c)..,...,4e, nr...4 =3.4 e) C3 et el 4:C e e,- L38 x M sr n i CU 53 CU CM U3 V3 hn... hn i.4 CO n "4- N.0 P3 '.0 44 i m_.--, r...,0,t.02 th.cn CU,O?, tn tn,-". :4., ,00,0"..:..r.,:!:,,,,a,.r-,,, U be 43-t r. 0". ca -4 m C] CQ CV CU CN CU 03 -C4 M2 cr <X CQ,. C CU rn rn hq h, r... r, rs. r,...-4 = r, r, 3 G.-4. ;_, }- cw J...,...4 Z h.. -J /40 D, Oe CC t.3 /- = Ce ' CC 4 CC 4 4 '--) = CL."" 0.: OC 8. CC e-4 CQ ::; CD nt Q G -3.3 ' D. D. D. n:. C3 U. 4..X 5-8.J = te. 8 --s , s = = = = x L-). cre =8 84- D,C 03

29 27 - : N? C nt,o M 0 CU CO 4.0 cr Cd03 "u ON Cd + + CU, C.J '.4' CL -J CD CD er cz ON N. CO C3 ON CO ON n3 CU ON en n) CO er u) ro Za 34 UO PO r),4 LC) CU'-' 43 C '43 '43 i.d CU CO r..u3 r3 23 NO UD CU n3no er co er r. r, r)... B LU UD NO NO CV nd Co.+ UD r) r. C4 er (u r) ro cr CO v. C) en m UD C4 r. n- u7 nd OD r) er c, r. '^r Q, 0, c4 2C CU + Cu.4 CJ.4 M).4 CU eu er eu + CU,4 C J ree c.)- ro Ch N... PO CO CO P3..., CM.4 mo U3 CO c0.2- O-, CO er ko c) Cu " CM.,.., LU Ui 03 ON CO enr..et. cr CU JO Cd CU J er cr CO.--~ J 4$) Cht D CCi rt ¼0.) C, CU CD a) ro ui. 0 CO CO CO CD.4 0 ON CO CO 0 CO Co ca = en m m -J G]. CO h- 9= <C OD Cu cr te) ch nd ON on cr er 2r h) he) ro r, cr h- nc m 03 U3 r. er, CV GD. et.4 Gst 03 r, ro c0 ON U3 *, h, N.; cm cd CO CO CU U'l r. CM '. C4 LN C4 cr cr cr ro er.er N3 crui 3 D er er (') PO cr Oe CO., 0 0 i) rz. u).-. 4".N cal on 47 CO M.:.. 4 uo r, 03 ro 03 ON ' CO Cl. mo r3 r) eu..-. u) u) es u).4 vn v4 vot eu eu.lo r) )) w) -, 4) u) )e)c..., i..0.,..,..,.., ro,.. -,..., rd )...4.n.- v. CO..... = M- r. r, r. r. r. r, r- r. r, r- r, r. l'.- r- c... r, r, r... f*.- 0 p4.." on... on On on.7" er er er er er -7, X ,...., J X, V) r!) Nl 4'r. m CO n m n) cu CU CU CV C4 0 (' CU r,).) r) ro ro 4.4, i. =»- v. t CU CM v...4 cm..,,,.., ' t C),4,4..4 '-4 " '.44.4 t CD 03 OC 0. h3 LU CC. r, 4 C.,- Ui 4= ' CN U3 CU = DC..4 CC sc 4:C 8-4 l... 4 "7 ^7., r)...4 Ui Ce.../ r, ' CC C3.4 Cd CO - NO- U CC 47 J4 zk :::!Z CC -, 8-4 C V-, )r. LU CD t-4 -X re e..4,... :...2 n.- = : C - CC -7 =7 Wi = LO == CC -4 ca,za.ca cc t..., > en.cr 0 2-, CC ri 2- Ui.3..7.= CC Ce Ui CO cc <L: 2-!' C?.4 2: CO ZC :C 03 CL. td U La.- LU 44 2C (C = -, Ci. 03 CL

30 ON.4 cu.4 0 L AJ UP XV A _ OG -J CV U7 CU CU ON CU.4 tr tr r7 U7.4 CD v0 tr v0 tr ON CO U7 '0' tr CO h7 C3 0' ON tc,:.: =9. CU. '.4+ i GO CD Nr r. r, r. C3 sr r CD r, ro vo r7 v0 v0 U7 0.0 CU v0.4.4 ro co sr.. iso ro i nc o,c... i On sr se. i ro uo,..-,-& sr tr sr sr 4-. /7 h) tr C4 CU h7.4 ts,.r' NO i $ + t el- CU..... CD c3.4 tr CO.4 ro cu'ro CU C4 + ro.. ro..-. c4 tr CU.4 c4 Nr r, C4 tr.e4 v0 ro ro CD tr CO.4 CD i'.., U7 uo r, sr VD Cu CU tr ON ro CU CV CO ON C, CD.4 U7 SO ro r, sr CO CO r, sr CU O C (4 Cr CU + C4.4.4 <C i...j Oe 5= CK La v0 ON h) CD,, r7 CV r,..tr C CU ON ro u) cn eu...- r, 0'7 CO 0- Ch co sr v0 CD.4 CD VD " , ,4 4., ez,/.4,4 O : CD =D.4 CD h- Gh Z.,C.4 La cr >4 U OC <C b CD... OC -7 -J C2 '.00"...4 CD '.4'.. '.0 0') 40 0) ('4 0) CD Cr 0'7 0)L. CU 4, -4. CU Nr tr C4 CO co cr. ro tr ON CU Cr', Ul ts.. CO co cr. CD cu co uo r- r7.4 CO CO h- r, NJo ro cc 3= Cu C2 co co en co co eo oo co CD ed.4 02 CO CO CN co e) XC h- -J =D CO... 3= LUO )0 LU CN 9-4 h- CD <C.4 vo cu cv co.7...., tr tr.4.4 tr v0 r,.4,7 0'7 U7 ON rr).4.r ro 0.7 0'7 r. er P- r = Ml CO vo.4 CO ui U7 U7 tn 07 0'7 CO CO 07 r7 vo ui ui h- tr,7 07 v0.4 CN 07.4 CO. N. C(" CO.-. C:. CD h- 0'.. r- r. r. '0'.4 C3.4 Cd 03 CO 0% 0". CO CU f r C4 C4..-", 04 ri.cr C4,CC = C7 43 tr cr sr ro tr ro r7 07 0'7 0'7 sr tr tr tr tr rn 7 h) N7 ro sr sr sr sr 07 er er.4] 0C r, Cc i OC- 2". CD.4 Or 74 - CO ed CD cr r. v0 ui vo v0 007 v0 0) C4 00 CD v0 CU v0 CO W h. 00 hi CO CN CD 0_ vo ro tr cu tr,4 4.-*, sr uo r7 ui vo.4 ed r,2,7 VO 0'7 ui ui +4 ui ui 04 5, CS. Ull 00) 00')t,. tr co 0)- " *.4.4_.4 CO.4.4 CD h. 'h. ru r- r. r. ru r- r- r. ts- ts- r. r... r. ru r. r., h. =2 r-4 h7 rn Ci rn CO CD CO CD r7 NQ h7 rn h) hl 0) 07 ro ro 0) ro C4 ro ro ro ro ro i co CD C3 CD CD CD CD <C h- ui 7C CO U7 CJ CV Ui vd ro ro co uo CD CD co tr v0 ro cu 0' ON CU ON CD.4 0'7 CO CO CO ON r-.4,4 tr N) CO CO 0) r, C. cd.4 07 CO en Cu, CU (.4. (.4 CD C4..7-P7. CD.4 C4 ed ro ro ro r- r,.4 h. r, h. -J GC CC CC CC tr. ' -7 =3 tc ce cr e) eo co ro C3 CD CO CD a -7 D. =t- CO =U.C.0-4 CD CD CO CO sr

31 29 PÄ VÄ LA JKEKDK EET AJD YHDS TE LMÄ MM wqr «OM MN M m MW. "2...J CD U ru 02 u7 cz.4 0. Cr CO CM en 02.4 P. V2 V2 o= 7= UJ C2 ON ON CO C2 ON CO C2 Ch len v2 v2... = C.4 CO.. ON Cn.4.4 i 07 Cr LU = C7 N7 C2 CO U7.4 P7 r* ko ON Ul ON PQ.4 C7 i Ne 9., ft 'N. P.. U7 P. con P7 U7 P7 U7 P. r. 2.0 Cr CU CM 2. = c.r > CO On cr ON Cd Ct.-t et- ON ON fv. -.3 ant s. On CO = V.7 r" sr Cr cr.7 P7 P7 P7.7 'cr P7 r8 r7 8 s- 2 % sr OD P... cs 0. Cd. Cd Cd -4 Cd G 0G em Mm.. mm, ;.. i i...z -J C2 ml rn ON 20.4 r, co un ru v2 C2 P7 CM CO CU 20 rn un PQ CE 7C U C2 cn ei en 02 CD Cn CO CD ON ON C2 CO CD en CD CO CO ON Cet os en...j = Ct.-e i Ch i th Ui h- h- 7C Cr V2 ON.4 rn C r, 07 CO '.4 Ch ON CD eh ru r- un r. cs ON r.. o3 2C hi CC ^,.. CO,JO /40 CU 'CO... CO e4 rn CM 20 CO /40 r7 Cd CD cr sr cv ed ON 0 k,- r= cn C.7 U7 v0 U7.-- cs co en cs sr un ed.4 77 en sr en VO Cd N. Cd on r- -tc s rn P7'rO rn.rn rn rn sr 47 r5-7rn- rn rn:rn rn rn tn rn rn -r rn JO - X2! )- ON V CO.4 47 Cd cr Cd '2. Cr rn r, V2 P7 V2 C2 v2 Ul.4 c -a. 8r, '.0 4') rn rn Cd ') '? sr.4 un.7 rn sr Cd ed 4"7.4 Cd.4 X X "5 -J CD P.. rv. ON.4 en co cr C0 U7 02 GD U7 U7.4 ro CM r, CO.= 7C LU C2 CO ON ON CO ON ON ON C3 ON ON 02 CD Ci C) CD ON ON on. en On CO 8... = C , CO LU CM Ui, - C2 ft 2 Ld C..4 CO CD Cd CD sr rn on r. 00 rv. P7 r va r. V2 P. b7 Cd rn P. - C2 X -4 tc -,..,4 02 cn,...4 rn..as co on cy ru., sr cs un ON U7 02 r. ew,...r r. rn X 2-2= U7 7.Cr U7 Cd sr rn VD sr,..o un sr r, un ed.r)..0, 93 - sr PQ, 7C 24 cr cr cr er.2. er -er.cr %- er Cr er er -er er er er er er cr er.2.. h- -J CO 7. 2C -J CO r. un 00 7 v2 P- sr cn rn rn sr V ed rn,jd rn rs...-4./40 Ui 0'P.4 C0 0- CO 7 V2 sr rn Cd Cd CN P7.4 cr CU Cd U7 CM Cr rn.74 Cd /... N....J 24 X ' tim., 0.: C CV ec -n -J CO L: r, OK er MC LJ k7 02 Cn Cn en on CO CO tra CD en CO en ON en LD ON 02 en CO ON OD ON J C2.4 Dr 47.8 h- CO CL LU r" r- 7C sr., r. un un r. cs cnt lz, r. sr on 02 V7 U7 CO 02 ON U7 V2 ed r4 ft N....«sr 4"7 ON v0 VD.4 cr 2/2 en.4 Cd r,...0 rn V, cr CO.2 U7 02 4"7 2." X= Cl) CD 4'7 Cr CM ON 4'7.4 2r 47 er r. ul On...-4 er v2 ('d P) oa..cs UO 2C OC UO () UO Uo,:r uo c %0 U7 47 4' U7 U7 U7 U7 7'U7 i.t7 47 7= 4,- 7. X -J..0 4"- u, (-4..4 sr.4 CD 47 V sr CD.4 Cd.4 Cd U, On sh C nn Cd rn,e,,,.,,.) CV CW,4 CM.4 et P7 Cd P7 07 ei ce 8 ix. ro LJ CC, _; h. h. LU Ce Lin No ws e Cni Z x cs.4 cc sr 8-4 rn.- r. -s.2 co La 04 0)'.0 r4 ft t. 24 et C2 /-4 et.4.4(.3 2C.34 (r <X : G r = r..74. "X Zr X 4-4'«: L;) -: 3=c»oc.54-7,' ^2 r-..2 LC CC 2: Ce (.7: ^ /J et 20 7= ee -. ec 4-.-' ft r.,,-c. 2C ec UJ C) ie _J 4 -a mm co. 4 co cl. - --a..- cn =t un a Cl) LL: -- U 8.4 7C.= 7R --

32 30 A JO PÄ VN?9-2-9 t J C7 U7, CO U7 co.4.4 u7 on r7 cn r. U7 r. co u7 co u7 N en Co u7 CO cu Cr 2 LJ CD 03 0 en on on Co.4 co Co CD Co ON ON. CO C3 Co ON C7 CO =D _ T4 cn...r CD Cr LU h- h- 2: Co r7 CO 03 u7.4 rl n7 rs ko c4 C2 C2 CO co C2 +4 cu CO CO 0 CO CO b") 4, OC h-, Cr,k rs,).z - c4 C -07en 2= e2 2-0; 2 cd.4 er cl kr. ts on on.4 L0 C2 U7... ed ed 2= 24 r7".7 r7 cr er cr P7 er r7 r7 r7 er'er er er -s r7 er er et- r7 er NT er er ro 2-2> 24 -J 02 kr CO h cr et ON V) r- ON Cd C4 C4 CU cd r, co er C7 r. C4 C4 CU ed e> 0.. Cd C4.4 w > MM.».m. ~..;: ~..~ Mm i CO... Mm,e~, r7 r7 GN ko.4 rs On Co co.4 o2 o2 CJ..- ON en on ON r7.4 cv on r7 r7 v3 u7 Cr :C U CO en C2 Cr. 03 CD en 03 s.4 ON -4 CO CO c).4.4 co 0 0 CD C) cn r. CD en en On -. =O w..4 w. (3 e..03 _ P- CD ee LU -- -.:C cr, vo en... r) CO rs er C rs rs en.4 C4 ko rs on r. C4 en 24 n4 Li,_ 03 k.7 k0 ['V ca..4 ca CJ.CJ CD r- er L.0 CO CD C3.4 co rs CO,..0 C. CD ed CO +4 ON 7-2= L7 c3 U7 k0 V7 rs CD Co en... r- en kr ON u7 0 en en :,.4 r7 r7 r7.7 r7 r7 r7 er r7 rn r7 r7 r7 rn r7 r7 er er er er rn rl r7 r7 er cr.2 ) en ko ko r, vo elp.. 7 ca CJ 03 er CO r. r.,. CD.0 /40.4 r7 on r. ON er v2 er C, Li. r. (3.k.0 (7 r7 r7 cv cm cv ss c4,,,, c4,c4 c4 r),c4. NC 24 Mm.... m m., mme..ws daya edw4 m.s «ra..we.«... mm. w... ww.e, em..0. mw ~A. m.mo.0.,.ma moo md.. =PO WC =..7.,..J O r,- t... cr er CD U7 02 CO er ON r7 U7 00 cn.4 co ss 0? U7 k0 r- er..j i cr 2C C2 03 ON ON CO ON 07 ON CO Co CN en CO ON C2 CO Cr. ON CO en Co 07 r. CO en en LU...l =7 e>.., OQ en UJ C4. LU C3 ' OC Ul l - --.=.-4 CO CD CU CD er rn ON r. u7.0 U7 U7 +4 U7 CO rs C2 CO CJ r. CO rt +4 C4 C4 =C C, 74 F.4 'GT C., CD.4 r, r, 0 C2 r4 c4 03 CO r7 r7 '4 03 kr..0 u7 -C3 (3 kr er O- 24 D- 2= en C7 U U") sr u7 Cu er r7 ko vo cd cr u7 CO +4 Co U7 je) ces U7 u7 ko v2 w3 er U7 U7 == 2.4 er er er er er er et' er er er cr er er er cr er er -r er er er cr er er er er - UJ CO -J CO rs u7 02 U7 v:. r. er c4 W7 r7 U7 C rs CO CO v, co / C7 N- ON r7 r7 v.-4 Cd...-i CU N '.4.4 LU on. cd 0-03 U7 ke er r7 rn CV CV cd...4 CU... - r-.j DCDC.44 -J «km. GME. ffin. more «oma , MM. Mm. Mm.. MW. Mm»...0, CO 03 c0 vo r7 CD er. 4 CO er U CO er o ON CO 0 CD Cr CU CC -7 -J CO CO az r. ck. cr == L.2 c) g.?, 0, en en en 03 03, 0, CD 0, CD.3% cn CD CD cn 0N CD 0, en CO.. en =O. 7C ch h4 - =D C en,...., r t.- ct cc. e Li, h- r-- = er rs lr) U r. CD cu.4 T Cts U7 U7 U7 U7 U7 r...." ko.4 ko u7 u7 u7 r4 u7 G r... C.0 N... T h) Cr! Ne! '.4 r7 +4 er c4 CD C. r7 co u7 +4 e4 cd N7 (7 2-2= un ca u7 sr CU (7 co en r7.4 en cv 47 u7 k v2 cd on vo må m0. Cr 7C G U7 ts, tf) 7 Cr (7 4.2 VO 4.0 kd $) (7 (7 (3 7 v> va 0.42 '.0( (7 7 3 XD 7... : D.4 -J CD k0 r- (7 Cd...4 cr.4 r. r7 rn r. Cd Cd Cd Cd er u7 3'7 r. rn cr C\ cr cr VO C4 CD (. rrk r7 Cu rn ' U 4... affid MOG r- U Lu 4C 24 h- CO L W. za LL e 74 - ', t... o,, Nr, C4..., 0 t...4 r7.4 r. Cd cd er ON CV 07 C2 C2..-+ r7 CO 07 0) en r. Cr Lu' Cts CO LO CD OD Co h. 0 CO...4, e> CO CU CU CW CU C7 eu = CD 9..-E.0 Cr 24.Cr.4-4 (...D.2,,i.;.. C:t CJ r, t.) rn rs,- rs rk: r. ;:.., :: :: U7 i-:.. OC (z. cn )e ;.., tr, -7 - Cr W c4 2: ct: *Cr Cr Cr ex CC -7 = CC t a i.-.. cc Cr - CO CO CD CO 7.7. C7 CO CO C2 C3 CO CO C Z. ~... => CO n 2C -..J 2= cl 74 cn en -7-7 =C.= M =c =C U) CO cn 0-4 na

33 3 YH D ST ELP X U. t=5 "7 -J CD CO c0 p0.4.r..4 CO CO tr er 44" r. co No ro uo cc =C CU CO ON. CO ON CO C7 C2 ON ON ON CD ON ON NO NO CO 00.4 ' CO 5... CO 42 LU r-%co CU er ON CO VO VO :"..4 ON NO '0' NO C7 CO NO 23 OC 0.4 C C2 co r, ro CD ON P. CO,.. cn eg 7 r. uo r. n«xc QO CO 00 CW Ch CO 4* CO NO QD.4 CO CO r... CO CO.r CO..4" 7C 74 ro NX m 'C' PO- PO ro ro ro er ro ro ro ST rn -ro ro X2 Z OC...J CO. C7 2. CM cy.4 OU CU 2C 2C : O -J cn co ON ON er co.-, cu CU CO Cu cr CO er no cu..- cn ON Dor. cr CZ ZC LU C2 cn r. en ON CO C3 ON ON CD CD CD cn CD 00 CO CD CO CO CO Co on ' -J =2 4] h- C2 <C CU h- ZC NO CO.4 U7 CO r, co «. CO.4 CO.4 CV U7 ON NO 4. CU NO VO <C'N. CO «Cr CO PO CO CO PO ON,r4 NO P7 C, U7 P,... NO Na 2: co 42 No m cn co on er NO.. C4 0 er mo cv un rn cn CO NO =c ro -ro ro ro!i) ).ro ro ro ro PO P7 ro ro ro ro er er ro ro P7 Z2 2' -4 CD er..0 ON PO U7 CO.4 CV CD NO Cu CO NO NO N6 NO NO C7 2,..,5 lfl ro ro C442" er er «. un rn r, er CU C4 C4.4 CV.4 NO er OC OC -- "7 -J C2 ON.4.4 VO tr NO CO ON ro ro NO CV NO er on rn cc nc Lu C2 On po CO CO ON C2 ON ON ON C2 cn Cå cn ON ON ON ON ON CD no -4 =7 CO 4-4 WK V V CO C`J h-. CO <C CU r- r... 3C C4 U7 er Ch ON % 07 C7 N r, CO CN N. 3" r, co cu,i NO CW PO.4,CC '55. r, N. CJ CO 20.4 NO CD U7 X7 LT, (.3 ;2] P7 prs 'Cr rn...,lo w)! = CO C7 PO er.cn er cu ND U7 NO CD : rn cu er..po er is-.. er rn... PN t xo n r cr-cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr er er er er er er -4 7 CO U7 4C er 4 C4 CO NO.4 00 U7 C7 ro eu co un.) «. CO 2. NO P, ro PO CO Cd C4 CV.4 ;3 5;9) 4 C2.C: rn...4 P7 cu..4 cu ND [. ]4 SZ '... Mm. «MB ol s -J CD C4 ON CO 00.J. m,4.47 CU ru uo.4 C2 PO r, ru on P, ru co vr cc =7. Ui CD CD CD ON ON CN CD CD CD ON CD CD CD.4 CD ON en CO ON 0 C7, =7 CO.4.4 '.4' ,' r- 7C er... LO CN CO 'JD ON.4.4 er er on r,.. U7 CO rn cn cy...4 rx.r.r 74 rr QC "N. NO (0(0 P7 CO C5 ", NO (0.4 Cr C7.4 CO «.-8 No NO t.c7 NO X= CO CO CO 2 CN uo On P..4 ON 42' 43 ON 4-4 P, C5,.. 57 PO PO C7 00 ZC nc le 4" er uo un V] er er cr oo er U7 er er ho er er uo U, ) r Cr Z3 7." U7 C4..4 CD CO CD co ON CN CD CD co er VO er er vn r. '.a..... :55. C2 2. CU CU CU 44.4 C5.4. (Nl.4 CU CU bd 74: Mm» Mimi.. OMR» 0. Ml» ON» «MM.0 CO CO PO CU <C Nl =C ZC.4 <E QC QC m.. r.,-, -n -, C2 NO CC 4] t 'Cr..4.4 C OC<C<C CC X= CU C7 r4 CO. C.4.4 Zr SC =C r4 0.: 50C -7 2= OC 74 0= «CC fiC Xe OC 7C 7C 2. CC -7-4 C7.3 CC Q7 7C QC -J oc cc ue co CD CD C7 c,o-.c: cc -,..., cc..7.! h-- U 7. 0:.-.0 2= Cu CO CC CC' 2. -s -s -s CO =C =C 27 2 SJ CO U r- U..4 =.CC =2 r- 2 54

34 j) A J DPäV Ä Go. a. mm.e, CD CO, «B ilm. emo,. %Ne.; co no.s so 0 CU ro sr rn co Nr hi Ui ro 03 r- 7 CU ro U7 r0 O0 CC =M U co cn cn ON Co CO CO CD CD ON CO c0.4 C0 ON en ON CO CO -J :2 CS cn V* CO CC r _. _... U F k0 C4 cr ON CO Cd CJ sr sr un U0 un U0 42 ON 5'0 CO.4.4 l.f) U, C:i 00 u0 CO <X.N... Ui,-.. 0) 0 V- r2 ro cn OCY,-. C- N. r.- C. N.0 Cr 02 Ul 03 ts-. r-!jo uo uo r. o. 7.: en e2 CO Cd en CD sr eu.4 on co 02 OO Y., 0> OD ON co.-4.- an so. oo co CD CD CO sr 2 zc,rn Cr rn Cr V) cr cr rn rn ro ro ro ro ro r) sr sr ro rn ro ro sr sr, ro rn. X3 2-2 c... CO r. *- sr sr cn NO r. 0 Cd Cd C4 Cd C4 rs 0) cr CD V- C4 Cd Cd Cd 02 cr C, 0. Cd f.-i..-e Cd C --J...J0 CO en 5 sr co sr co uo uo ro r. u0 cr Ui..- CO C4 ON CU U7 r..4 sr...0 r. sr ce 2C U CD en ru on on co 0) ON CD CO CO Cr. CO.4,0) CD ON CN en ON r- en en on en en cn J =D t V- t- 2C P. ' ts) CO 0) '0 en CD ON 0 on ON ON.4 U0 sr 0) ON On en ON 07 CO NC r.4 C s.- ts- co sr co ro c) VO 02 CO r C4 02 er. rn..-t 0 Ui Cd ON ker,0.4 2M ON CO +.9 r. ro en. ei (n Gn'CD V2 0) r- Lo to c) co co --4 cd 0) 0 0 CD C4 0) sr so ru 2C 24 ml m ro r.). sr PO rn sr ro,,,r ro -r.s.- sr sr sr sr Sr er r0. SC sr sr sr XD 7- - CO cr NJO ON r, U CO sh 03 r. r- r. r... cv fv) rtt4 03,4 rri C2 ON ej n " : * / , j ",".7 Cd Cd Cd -4 Cl 24 2C ' :......",t;...: 54) 5". CC M LiJ CO ON CO 0 C C2 C2 C2 ON C3 CO C2 CO C3 ON r..4 CO ON 0) )-' en Cd t- C2 CC La r. r- = Cd U2 sr ON ON...0 CO ON ko CO CO ON 0 rn '04 Cd Cd ro r. Cd M Cd Cd C.. m z p-+.rx... r- r- rq ej co r) %o c..) on C4. e4 r ci,.4,0 sr sr i ts.... a- 2= uo G2 rn er ON sr Cd v2 sr cn CD V2 v2..-4 ON CU.4 r- 7 sr so uo r, C4 '' Cr ro uo 2C 24 Cr cr ro sr sr sr cr rn ct cr cr *X r% cr cr'cr sr sr sr sr. 'Cr ct sr sr cr XD 2- -J 42 CO r) Nr sr ck:. C7.4 sr.., so r. r. u, rs sr cy V, U2 NO 02 C4 cr in -- CO cl....0 rn rn 5s2 Cd Cd Cd ri Cd ej..., Cd Cd...e.4 'JO NG NC ffle. Gi :/// WWF od.00 ~00....».0 Ml«OM...:5 t... 0 Cd 5 0) 0) sr rn 2 sr sr c) r. on uo sr Ui 5 0) 54) r- nr) C2.4 er to CO,Ct CZ 7= Ui 0 0 CO LN ON 0 CM CO CD C7 4.7 Cn ON 0) Cn 0) Cr Cn 02 ON Cn CD Cn CD Cr, «4 4. en - C2 CC r- =.er - wri 0) 0) 0)'0 0) 03 r..4ts, e2 ei Ui 42 C4 Cr. c4 0) 0) CD CD er.er CC ^. V2 0)0) 54) ml CU e2 NO r. 552 ts. r, rs. va ro '0 5") ro r- vo se; '0 55) vo 22 en L2 CO ON ON U0 UN 550 v3 vo ') 54) Cu rj ca CJ Cu M ka i'),0 Cd 50 U7 UN sr co co cc z.c '4- Cr Cr ei Un ) U, 42 Ui 52 U2 W2 e2 Un Ui U2 5) 4 42 Ui 42 5(2 e2 mi er X2 5^ 4 r. U2 Cd.+ 0) 0) V %. C4 Cd C4 C4 Cd Cd.4 U,.4 44 eu er er vd C4 r. r. CD Cd C C MM,. MM/., MND.0* /OM QM Offil. MM». ~,e, m.. mou Nmo ozw Emo cc U -J L5 C2 4:c C4 bi Cd Cd lfl ¼0 r, rn 4.4 CO u, CO CO CO Sr ro V2 cu-rv:er r4 0) 'eo CD,4-jro oo pck;vgnin 0) 0) 00 CO 02 r. ON CO 54) CD C7 en Cd Cd 0 (55 rn cd CD.4.4 CU co4 ro rn r) r- r. r- r, r- r- 4, 0 5": 24.7.r. -J '0. Cg 22 CC CC "CC CE CC CC CD <X, C2 CD CD 3. CD CD CD CD CD C2 ^ =r 7, DO CN 20 CC

35 33 LAJ KE MEET ',JO r,, 2C h7 er er on rn rn rn h7 V. '- rr, rn h7 h7 h7 tr re rn rn 5"7 rn X2 2-' ' -, J n....0 en ko tr C4 U7 tr hu un CO.u7 ON CD U7 CO...-.; -4.4 h- CU,cr 5 Cl 0.. U7 enl,cu Cy errn rn -,-. tr cy rn rn cu Cy cy.g cy,4 U7 tr U7 2G 24 2C "3 -J CD 0. CD en CO CO U7 U7 0 rn r7 0 to CD CU tr e:: CO U7 r4 re-.4.j <C 2= GJ Cl ON Cl en On Cl ON ON ON CO CO Cl Cl en CN Cr. 3,. CO en Cl CO Cl U 5 -J => CO « P-, t-$ CO en ua i cu..4.c t.- CD GN 24 LU P- - 2= ft. CO ON er m Cl er z:... r,...., en rn CU C... tr Cl...O Cl h... CU tr 39. =e CO "-^ rg tc "N. un = Q7 Cl tr CO tr tr er er er %Jo r, un er er tr +9 to U7 C4 :2' Cl er tr er 5 =C 2 tr CO tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr "7. er er 'ta.. tr 22 p- X, P- ui ^-..8 GO Cr 2C -. ON ON CO r7 U7 r, er CD rn rn un en un...0 c4 tr CO...0 CO C4 CO. ON r4 Cl CL. er cm ru ru Nl... eu..., rn rd CJ r7..4 CU CY..g Cu er tr rn - h., -j i oc NC te ru cr -,... -J C2 C2 U2 ON er... et- nu zo r-... un..e - kn rn r- en un CU ve en zo cn ne rs. ne t en em Lu CD en On On en CD ON cd te en CO en CO cln ON CN C.7.! en On 0 to en - =D =C 'ON r4 -J =3 Cl..., # ->i5:: -'7 " LU h- h- 2C r- co cu cu ru en CN cu u7..jo en cn cg 0 r", Cl Cl r- cs, er 2C -4 <C -,.. CN (4) CO.4 en Cl,to,g h c0...0 hu...4. U7 tr Cl Cl %o cr; -4-4 i z- X= en CO CU CO VS ON hu Al rn --. u7 P.:: :CS ON C.. tr CO..4 h- :r Pn CJ ra Cl i == Z4 un er un'u, un un un lif, 0 U, un er i') un un un un un un un un un en,- nr b,4 -. ON Cv..4 :...«ON er er un,..0 re) ON OD CO.C2 04 u7 ON er un r7 54'7 C2 4L PO CJ C.. Cd., cd CU C4 h7 CU h7 h7 CU =9. NE" Man.. «00 «Mm dm OM. me. 5 - i i i Cl Cl CC a. (4) 42.. <C i r- n, LU Ge i [Ft %Ci ts, e 5 Ne = Cl e cr cc 0- *4 P7.4 C. ^2.3 UJ CZ Cl '9 P4..Cg (A r4 (X tc 2C tc CC -i -' C7 4 4 CC CC Cl P4 24 r... 2= LL CO r4 2, -.. F4 5.. CO C.4.4 ^, :..A4!..4 z...: cr) -, 2:::: c -.N.:.-:.: (E ].4 P - cn, -e r- x re =..:t- m LU 47 nn = te ele ne -- rr! ne rr Cl Cl Cl Cl : C4 Cl!--4 Cc rg r- LU 3. 2Z Z4 CK ui 42 Cr, CC p«. 7C..J 5 -J 2C CL en 2= en 0_ t4)u5-l44 = CC = -- A. N40

36 34 AJO PÄ V M5ONOM%00"%ched0h7Ch./40.0.7rMn.-..O.N W0 CD 0". Co-... CO CD CD ic-, cn CD.4.4 Co en ON CD ON CO.4 CO CO ei Ch C2...J = ei e.4.4.4,.4 0) "NT Lii m v2 CU CU Nl v2 C4 CO CO ii) 4) til ON cr Cd CD C2 cr UD 4,-C2 CD.4 (X.N...4 CO N. ON CO.-4 Cr. N. en ON ON ON ON CD r, C2 ro CO ON ON C, 0...:584 rii ":4": N.ON.4=004.0WOOCOOSCOONONN.N.MCOMCZCP..4.4 W.Cr MMM kr TMMMMMMMMM4SMMMM"4;r4r SrMW VY ÖN Y ac..-. r.. choerch..osnchoirdedednr-c'erontrinc%rocm -'4''- oca-...e......i..,..-e.-. x ,...r.ce kr) co P... CO...0 ON rer CO V2 CJ.4 ON ch..., CD LCD CD..4 0 Cd i S CO ON.4 Cd Chl 2 =C UJ CD CO 0 0 CO CD ON CD CD CO CD.4.4 C2 CD CD ON CD ON C. CD 0 Cn en CD Ch 0.J :n CD U M -44".~=r4.. N.4.40trintr,CMONONONr)MCNON.GONNON ON ON.r.r. 44.=.N.4.0 ON.4 4,... CO 0 incoi() 43, Cr. 0 ON ON N. C7.4 NCOON 4Cr' Cr.r. 4r 4.0 r..4.4 =LOW4.0 C0i=C2ONON40,0.,..00OCOCOC2.4.4N.40NWWWONrO...0r M rmr47 4SMMMMMM 4r 4r 44r 4r ws. MMM 4SM MMMM VY JHY KE 2- h. v0 ON...0 cf.- ry,..co rn ce CO 4'. r, P. C3 ch 0...t ON Cr N. ON Cr VD Cr r. ed er co ci- t( Cd C4 CJ.4,.4..4 Cd-..,...4 C..CM C..N.ed C4...-.,.. U) er eri ot hc - - -, -J C7.C4 0 ON 02 cr Cd Cd C4 Fs U) T. Cd Ur) cy er rr, r, CO C2 C5 rd ON,,-. %..4 Cr 2 LU CD CN CD Cl ON CD CD CD C7 0 cn cn., CD CD CD 0 CD ON 03.4 CD Ch C CO C3 -J = CD.4.' W CU -02 LUF---=N. COCNCrMtNMCWN.crr,%OVDN.C.MNeOcrVDCDN.N. Cd \W AW.400NONWN.4MCV.4.4rU)%7,h).40CnODMM r,4%04, }=07W0h CO.ehlzhcer70Mrd.,D MU)neNledMM N-crer 2 20'?-0-erchxrch.cl.2-ch.m.chchchte.0-.7,0-2-ctcher...2. = }.24 Cl- W0COMCOCNONOONSer-r-NOMUNMer7N9h-ONMM COOJW 02. ler NCNJed C....4r./...er4r :2-42'M 24 ac J CD CD v2 tin cr Cd.4 02 (4) %.0 CD CD cr r, ON cr er C4 h) R. er uo ch CO r := Ui CD Cl en Cl Cl CD C3 en CD CD ON id CD CD CD Cn ON Cl ON CO Cn Cn CD Cn c.7 P crl. ce.--#...e ,...4~ '. i...04= Wt-r=r-- c:kinicvn-mtnr, ointneriliniqmcdon.r..r~rrimmobnr... m w bcp-4= -...5% Mm.--.tromr...,ococo. Locom.mcd~. crm.,4 r..m 5,4~... = =tra erintnnwowawnu7wwnnww, WWn 'WWWn n = 7.-?W... LA 0444.S.4"..NMN-CNNCVNrlin~4M 4rNttr'%0 NW MV, Cia. M' i rl ca WU mm. Oma 0.9 =0 ffimb.. MEM WEB OM. C2 CC Ch gro co C, cn cn c5 er.4 N. - CN.rr er ON CU ON CD tni.4 4' OD Cl r..4 CO 4.0 CO CO 03 r. ON CD - CDCi CD ANJ CU Cd CU CO erecee-t ~5= : " ",>.. De.3h022/... -J,^7-J,M-5--s-7.-å -s -7 -å -å===" ,-e= 0.2= Ui 2:.

37 35 YH DS TEL MÄ Nr 'D -J CO., r. cv en rn.4,e0 S ii.5 CO. 4 ON.4 CM CO «WO =ffl en.4 rn Un er CM ON r. 00 CM C7 CM.4.4 R4 UJ h. h- == PQ h L7 CO CO Ml hq U h C, rn Ml rn ro rn a.4 4:r N N4 CM CM.4. CO.../.-..«'.4-4 C. CO CO 0) U CO CO 0) 0) CO CO CO :M 00. CM C4 CM C4 CN Cht rn eel CM CM C4 C4 C4 XD 2. OP be.4 ct ci. Nl»..,Li' C4 CM C4 ir Nr cv OC 24. h) N...J0 0~6 C Ce 2 C. 0).» GO... G.D em,.. «.. m. 42- Un -cr CM er NO c0 h. vo...0 ON on ro r- er rn Ml rn 00 LO en rri..4 0O ON ON 0.. ON CD ON,... c ON..-4 Lo ,... U F. F. == vd CD... CO VD P VD er VD '.0.0.v0 Un. ON rn VD VD VD..., VD Cr N. Cd rs. er D CM r. cm ro.4 ro Cm Cm CM... O0 cv Cm CO CD U r. an on Un rn un r- un un Un Un %0 U) U) W) U) U) U) N2 2 OC rn CM CU CM CM rn rn CM rn cj CM CM rn ro rn.) rn NQ h CM fo rn ZOr 7. 2> NC.j U3 CM CM.-e ) ON Un CO 03 OD er.4.4 un Un U) er NO un Un CO 0. CM.,.,., C4 CM C4., c4., CM C4 C4 C4 CJ C4 W ', -J CD..,D gi, cm an 00 r. er CO er CD CO h2 er.4 NO VD 2 En ".cc = CD CD en ON On CD CD CO C3 en ON ON C:: C3.. CD CO en C3 en CD 0:...l.0 0.., h- CD LJ C4 4J h- C3 Cr 7.4 kj - h- :C CM CO i? UO CD CM.-. ON CM CM %0 CM CO CO U CM CM Un.4 er.. CM CO *4 CC,. h5 (5 %C, ep rn...4 cd ro U),ffl U) r) CD Un rn rn CD 03 ON,.: in 2.: D- 2= CO CD er Un Un On CM UO rn in er NO CD ed en CM er er er er rn e0 rn er OC 04 er er er er er er er er er er er er er er rn er er er er rn er er :3 XD F- Ui J 07 => OC.J er.4 CD CD er...4 co er No Co *No ro ON N.0 NT er cm ro ui rn er UiON 4 C2 0- CM.4.. CM CM CM CM CM CM C4 CM CM.- Cu -4 Z.4 ~&.fflau \ME ~.- -J 54 Cr CM CC.5 -J CD., CD %. ['3 '3 ON.4.4 N. UO tn) CO *Nl CO er -4 e0 r. NO er C4 CO &X r. OC Cr = LU CO.. ON CO ON CO CO CD'4 CO ON CO L?.-7 CD'4 ON g= CO.=,.D CO :3 n= cn., -J =D CO h - ', #. c.,..c.,... _ uu r- r- == m v0 vo rn ro eo CCM CD cd CD on m C un rn rn CD.rn CD C CE N. ON UO..;O rn..4 No rn r_ em..-q un ed Co CM rn ON en CM ON C cj CD = CO GO h th CM CO C) CM m rs.. CM er rn Cu cn CM Cr,. rn rn CM rn... CJ -3- C 2C V, U,.7 03 ND u, 0'3 in u, 0:7 u, Un er Un er Un Un U) u,... in ui! x W....4 CO CO r, ml CO ON Cr CO VD ON ON On CO.5C.4.4 CO.4 CM CD CO CO 0. 2C W CO CO CC ta. 4* LU Cr h. r. UU Cr ON i ND C4 =C = ir Cr.3 4-h. " - cc l'3 e ::: 04.4 p4 <C -J 63 2r 4;.:: 4' 44.4 CC CD D,:: 5C <= ii = Ui CD,-. 2= == =. CC -5-4 =7 UU CC 4, 7= '3.: -J CC..:C CC Ce 24 CC h-' ,:e. ec :-.D.. ee La Z. ::: <4 CC Ui CO Ce C -- C> C CO CD 3CO3

38 AJOPÄVÄ L PJK EHOKEET Y HDS T ELMÄ e e i e i e i t s t t i i i Mm*.we.m. emme mm mme mme -7 -J C2 maa: emmwa mm* CO 02 emoo CO mmem meme mm.. mm mems...4 cr Cd en P7 emo mm. mem...0 Cn Mm. mme mme mm* mme.7 U7 cr CU mma CN 7 GC 7=.. CO CU r. Cd C4 en C2 ON C2 ON ON C4 e> cm - - =D CO nt..' w.. w ,i...i () : cr - 0.cc CU - - = ht) $00 7 r) rn n rn rn 0 0 rof 07 Ml re) 4) (4) )..c... SC N..4 CD CO co.4.4 CD CO.-t = Cc) CO CO 0 0 CO CO CO 47 CO CO U7 $0 02 OS Co CO = OC'CM r7 r7 CM C4 C4 7 CN C4 r7 7 CM C4 C4 C4 CU CM 23 D- 7> 74 - Cr Cd Cd Cr Nr -4. Cd Cr Cr 04 CU cr Cr Cr CO W.. emme mm. mm.. mm MW mm. mma m -a i -J C2 cr.-t r7 r4 u7 r..r. u2 r, co V7 NO C4 V7 V7 U7 /40 ON CM cl N2 V7 V7 CO C2 en CC 7= UJ CO cm......t cd eh.co...t cd CD --0 CO OD.-t CO en C3.-4 c '...4 C3 t CO P7 V- C2 CC. CU V- V- 7= NO U7 CN U7 en md %0 NO./4.0 NO.4 ch 7 NO mo NO ON U7 U7 OD MS NO m,.,-, 4) m2 V2. 2 t-4 ci.n. ed rrl, v7..4 en CN ON ON en..jo.-t r7 CU ed on...- r7 cr,2- Cm CM CJ.4 CO CJ C4 t,- 2= c7 co 0 NO '0 0 U7...O Nl) NO NO..0 r Un ma U7 U7 NO r NO tr) c4 0 7 U7 U7...0 U7 W7 7= 24 V Ml rq r7 4) r7 7 $4) r7 r7 r7 Q r7 r7 P7 V7 r7 PQ P V) V h V V CU V7 r7 27 _ C -J in.3-02 r7..4 r.. r. %. r... r. co.-e.- if) LA V. 0 'er...0 'el- in 0 in cr...0 in LA C3 0. Ce r. cv...t cd.-- CV CW...t...-t CM C4 Cd C4 Cd C4 - '3 - C3 V CO V. %.0 cr (. LA ON V in *0 C, Cd ON %ffn NO NO 7 4) CU Cr CN CL 7= Ui CO..., co.,4 CD CU CU rj cd rv CO C C] ON CJ (0 (0 CO CO C2 C2 ON (0 0'. i - =7 CO V- CO UJ CU i -(0 CC 2C UJ V- V- 7= CU e> OS CN C2 cr U7 -r cr 7 r. r. ei..4 rd r. cr CO C2 c4 cd til...«cr.+ c4 CO 24 ve. <X ss. r, tn C, U) tn (0 U) U) cr r7 00 r7 U7 ui "7 7 $4).7 CO CO Cn VO r7 24-2= 00 CO cr CD Cd r, rv hi, cr u7 u7 -r r. r7 o r) cr r. CO CD CO cr cr cr r7./40 V7 Cr 7= ' 24 cr er cr re) cr 77 V %) V V ech ch cl- 2- ch r7 V) et ch xr ezr sh -0. cr cr 0 i > Y - Nr ro7 LA 03 0 %. ece te- r..4.0 c0 cm r7 r7 NT' r- ON V l'a cr cr rd rol in 'r, Nlta cr. a-t et 0.. CeJ...e cm..e C C.....e 0 rd C4 C4 Cd Cd V- V id vw mm. amm mm mmm mm momm mm& amm mma mmm maa mm. mm. mm mm,. mom mm. memm mm timm mmi.. «Mm.«MM U. Cr CU Cr i...% amme CD gar) CS..0 ed ON k.0 CO ed V ON V) ed C=t CM Ct in7 '4' Lt7 7 C `,....0 cr C4 CD CC h- C4 CC S CU C. -.-t C7..-4 CO C2 CO.- C2 CO co.-.8 T.4 :5 Q. = C:e e- C.- C CZ e=t Ct C:8 Cf ' = = Ch. e - - = (0 -' C0 '-4.- C3 CC lu - p- z r Q cv 07.) %..0 ) ') Un tr) J-7_ re r..3 hal C=e rn n co c0 ir7 in rn ". C3 r, ci C:9 ci3 t-e CE '_ 0 CO ) co 0 '.) 4) cr) fn r) 0-. ('9 (0 cv 0. C. L ('.2 '.) 0- tyq ( 0% C ('4(0 3- = (0 L., V) Cr..0' Cit 0 CO L2 CO Co Co U ) (ei 0' ('Ni KJ GO o-) co C: i=, rn V (. V re Vti cr = Y 0 er Li, ei,,:r..:- 4)' '7' 'Ch 'Cr in ws sr u, tr, er %:` 'er tr, Li, in u, tr) tr, cr 97 n 0 >- ii- be --...«V> r. r) h- c i cd rj CV ed 0 0 ir) C:t ', (V.2.' 'Cr,.D htj -...e C.- rd 0 0 ( be 2G mm Mm.. mm. mm. mm mm. dmm «mm de. 4 /- U X _ Li C.. 0 ct 07 i Cr V ir) CV cv in N rn (0 - Co tr) 0 CZ$ 0 cr m7 ' Cl sr 0 C 0..? C:t..., hq 03 CO 0) 0 Nl es ' -.cr,.,...t-l.,,.04,,.. Ml Uil CO CO V.. ON CO.-t P7 C7 G Cd Cm CU CO c., cd tel CC 24.CE CO CO -... CU 0 V V V V- -,.. % =,...,.. tr, ce -4 - cc..-.., M. 2t....c --. r......,..0 2> 04!C CO 2: '4 '.4 h- L,..- V- CL < *X ''S.CC -7 = CL <X c.0 CC SO LC 0-. re CC t-e 3t, C3 C t3 Ci et C3 C) ep -3 -> '''') -3 -) Ct 4= t.l t- CZ C.) C Ce cn -a -a -a -7. -å -n "2-3 = = = = s c.n C.7 CO CO f CO 0- -a -a -3 amm Mem

39 37 - = -2-8:2 Cb CO.40 Cr$ 47. tra tri ri) et) 0 CO V3 er CO C4 '44.CC. CO C3 0 er ON m3 ON ON, 0 C) on CV CO Un.r Ce CO 00.4 r, V) CO C Co 0 et- tri Cr 0 0 et3 CC -4 CV Cr+ 03 CO ON - ON.(2 CM 0.43,- le) ""2 CO CO ei" /2 er Cr. cd N. N2 f) ON CU 3'D s.2.4) re) 2 rnienien rnrnrnienrneurnrnmrnrn CL J3 7 P3 7 LA JKEKDK EE T YliDST EL NÅ ui C:3 0# = '.0 v) Lin ON 0 co /- eka h. tr) -3-4 C2 U2 CV r, r2 rd /40 ON er CD 2 CD CO ON ON en er CO 4C = CU 0 ON 03 cn r, C2 ON 02 C2 ON ON -r c) -r 02 ru ON r- 02 en ~J Ca ,cr cn CC.CC - er N3 r. r3 03 C.. 02 er 00 CU KJ u2 er rn 03 7 UM rn un un p- 4 o er ts,r.) e, rn r. ts. on C2 r0 0 r, 03 on er er 3= CO C. UM er er un ON 0 u3 UJ OD m2 CO e2 7 PM..Lt CO CU r, UM 02 =7 3C rn rn P7 rn 7 rn NT rn rn rn cd rn rn rn r3 rn rn ri er rn sr 2= 2e CO 02 on en cd ce 7 02 ON - CD en er CO rd ON en er r. 4 C2 0. no C.J 4 ('4 CU CN Cel J03 ON CJ CO co C PM Ct co CU /40 7 CC = LL ON en Cn CD Cl r, ON Cn ON CO ON CD en C2 r- ru ON 03 r..rt.4 03 Or_ CC r- C2 CC CO P- r. r. On r- co un 0er.02 3 er r0 C3,4..3 P,7 CO 03 =2 rr N eu %... er co -r r, er r er C3 C, 0, 0) ^> 2= CM C2 ru '.003 r, M2 U, ON 02 r- on en r, P ON r. Ui 2C er er er-r er er er 7 er er er er er er er er er 7 7 er er ri ne CO ON J3 er rn er NO 03 ON -r CO v2 er03 UM 7 rn. er rr Se Z4..J03. V PO UM CO On er 02 e0 2.2 rn ry r- PO.4. CC 7CUi CO CO en on on on ON ON ON on on Co ON CD en C2 en ON ON a) en ON :2 CO er er CO CC CC CO Cr 2= r- = ed 03 r. r. r, C2 W CU ru ts.. un r- ko er ry er un 03-4 cc LO rn cu en on cw Cd 7 ON03 ON CO CD 03 cr r- 4 to.2", : ". CO CO 3 er r- P2 UM ru U3 r, t s.r,0 s.c er v2 r, r. r3 CC,tr 7 er er er er er er er'er er er er 7 er cr er er er 7 CO X -.. CO.-«en co cn ts) '? cv c> er er un r- rn ry cn.. Ln ckl CU en CO CO ei e? ts) r, un.o rn r- er ui eo ui r-.o s-, rn..-. ne ne.4..il s.0.' ON tr).43 CJ ON 5) ts) cn ZN: P3-403 um ("u N. 7 LU CO CO ON ON ru. CN ON ON CO ON ON CO kr. CO en CO 0 en en w. on en CO...ml er er CC M rr C2 CC 2> r- = 0 er CM cv c2 rn er un rn un cn ey eu p- - on 7 ON CJ er Lo. "'N U3 er CU ('V.) 03 CO CO ON ON ON er r, 5) r2 P2 r, ht C CO C3 er oo er un un un e. C2 er C7 y's W2 PQ ON PO 0% u2 Pr2 2C er 5?- 5?7 er er erer sr - sr er er un un er er er 2C Oe CC be ) C4 02 r. r- U3 03 CU Um v2 er v3 e0 X C'4 U) rr) rn rn eu eu eu rn ('4. CM eu a /M/G 2, e. Ms.. mm. am.0 a.«. mor CO 03 CC U CC r. r. GU CC en 0 cc CC r4 r2 rr r, C4 OC 03 c2 rr rr Ct 2 rr CCC CD tor cc L 3 2C 2C 24 CC ee =D rr rr rr Or OC <C en NC 7> 2C 34 rr bets -2 2= te 2.0 2: cr >4 "O CC CC OK 2= ne 2= 2= Dr CC -2 -J GU CC (.3 CC -J CC CC rr <C.CC r- CO C2 C2 Dr C =2 CC rr OC -4. =Q n -n c2 CO GU -~ GU 8-4 r-

40 = -3-Je=0 c0,-.- WvDenr-vD&OON- N.v0 C7 er vor-.3= W 4CCSUJ eCinv0.-.WM.iwo.-s~.- OONN.C =c *-.4.-s.-.. W CO = t-p- OCC -P-77N. CO.-48= 03N.v2N.C2(0000CDOMWONN ccps N-Nt Cn.-cansrOnsrer rnerm.-4..4uon -a=nwer (3 03 C4 cr r. CN C., N. W M n.ei.4.4mm i, bicm MMM MMMMMMM.:7 MM [rm r ii CC F.. lo WWW 0303WWW03NCLCNCUrdsrv2 MWCNMM = s-e..4~. =NCNC B--- -sl-j0 r..nedr..mr-kom cvm.fflulc mnr-mocre4 r- CCSUJA -0C0WMWONCOWONC2.-eMOCOONWMONCOC3CON.ONMONO2 -.=C7,*s «..s.4.4 *.«s-t CC W «---.=--C24:C 8.=--i-xcr icar..rocor..croclocar..m.oacrcoonmm e2 --,-.4 N-er -.03.rmm03m(3r.03( (303 ts) 03r4c4m(3r i=ccicon.rcr( nio0303cv03 n-e0303k0 m003 = 34M MMMsrrnsrsrMMMMNMMMWS' srwsr srm srrn = l' C 02N..2M02 Otrdr 00. M CNCnård +4.,4.-ts-t s-e, U s -J C2 CN C4 CO No cr CV T, v0 rd sr un C2 ro v2 M 4.0 ON C4 (3 CV Co M.4.CC 7C UJ C2 02 en On ON CD CN T. Ci c2 02 CD *s OD C3 03 ON On On CO Cre r*..0 en CO 02 -J 77 en.s..-/,s _4_l 49.4 W 38 intw~cnjmm re YHDSTE L NÅ 4= (.0 :O 44 CC ".- CO 02 CU.r T,... C,... et CO..-+ Go r- r, r. ts. r. r- r- ON U, 03 bl.4 ts W C.2 N. r. v0 CO N r - r- No r. N- N. r- r- n c4 cs. cv cz r. ko NO NO LU sr cr cr 'yr -d sr sr sr.si-.4" et.<" er er cr er er er cr sr cr uo er cr er.3- t t-t - Ne -.' 03CO ON tn.4 M vi3 sr ed tv..s M.-a W cr ro cr No.. - C4 C4 C4 e t uc S4 -s i -J CD r s- tot ts') 03 CD OD 03 C, s-. CO sr 03 CD 00 *.2 r. CO C4 CO.. ".. en sr,cc 7e UJ CD 02 en ON ON 0 ON CN 03 CN en co 03 CN 03 C7 C2 0 0 ON CN ON r. 03 ON en C3,s.4, w4. ri... i P'. CO' UJ 54 Ui Le "- C2 Ce 34 X: P- - S ed CO ts... N. r. 03 tr) vrå..-4 sr lel.4 U, CO CU n ro CU F. CO sp...0 CO N. 00 ('3 F. 03 rs i--, CE -N. 03 r) cd 7 CO 03 CV -4- ts.. Lr,.. C2 cr %et en "Cr r4 '.2" 0 r. r- v).n..!.-:....: '.r03 r) Ne' 7- = CO Ca 5(3 v0 cr N. ('3 uo...o r. c- us cu ro uo... CD M cr en r... Xr w2 v3 C" 5 4' se.3_ '0 0' '0 M sr 0' 0' 0' 0' '0' 0' 0' 0' '0' 0' 0' -r 0' 0' 0' Cr 0' '0'.72: 2- FO = P-CO _ -- Ui..J CO SC -J cn rd en ro sr rd On v0..s cn sr Cn CD s-r CU ro ks F3 CO CO 0 NT v0 Cn ml Ui en ps 030. rd en CO OD sr sr M rd r) cy cy, ,... r) r) cy r) er r. -. Se Ne t Cr ed 4 -s i -J C] 03 r. v>.-4 03U0 v2 v0 rd CO.4 03U, (7 V7 V2 ON W ON C) (.3 CO N. p, '.3' CO CO 0: r* Ce p- CC 7C Ui 03 CO en Cn r* On On On e7 CD C2 L7 Cn en 03.-s C2 en on Cn C2 C2 r* 03 en en CO =2 7C - Cn ps cl -J 72 Cu *s,.-....« JC7~9-.= CO p-- - S sp...e ncvvmcrtncrenc4.0r-co.comm.crocze.o.lincowcroso CO 02 w..- ru ru rn cs en 00 ro ho.../ rd rd cy [V- r,,,-- en UN /40"W ('.2 03 M..4 ro t Ne 37 ort La cr Cs sr r. ts') ul 53 r. r. ao... w CO %.0 M %V V 0 U, Ui 03 ", i. åg '43'.sr Sr sr sr sr sr sr Nl' sr cr er er.6" «4' er er -/- sr Sr cr et- cr er cr Sr r) ' 3' OC CC Ne -J. UD VD C2 UD CM..s C2 CO r. en ro... No n uo n n r..4 rrt cr C U, m,.4 C4 C4 i ]4 CM. (7 eu un M ('3 (4) / C4.4 (.4ehleal. i ZiabC F.' Ui 4 4 U Ui X = Ui C.2 Ne -.5.% CC 5'4 e en '<' -3 4 t Cd 4 0. ('U 4 03 r...)... hrf CC 5:0-z....., 03 in c7 CD CD sr vo M /49 M.M.4',NC.4rON't-VONC2-W.MGOCO-05.,-ON.4, CC CD 4.0 Co Co CO r, N CU C4 C4 CU.03 rd ro''' Ce NC CC 0. ps CC -s.s La CD -s..s CU rd M ro ro r. r. r, r- r- -.4 z r, r. n se k- $ i CC 4 CM W.: , Za.4.4 -r, -. T. 07 '"7" - CC CC Ce CC LL ce CC.CC ce $<t ps CC cc -- CD CD C2 C2 7> C2 C2 C3 CD C2 CD C3 C P 7... C3 ZD 3: -. -J Ck s uo -s -s -s -s -s -s -s -a s oc x mc U On 00 F4 7k

41 39 ON.4 i CO'.4 ON c.,..-.. c, deffi. «. uima.....he 2= -, -J CD.4 er co.4 VO CD ro C, er er.4 c2 r- ro un ro i CU Cr 7C LU C3 ON CD CO c0 CD ON 00 ON 02 ON CO Co - CO UO UO 'er ON N. XC 04. -J :3 CO ?. OC. CO >4 =7 XC V- V- CD CC 0. V- V- 7C UO U, Nl CN CO i, cr N. C2 CD rs C4 rs CD ro CO C3 P. CO CO CC 4.4 Cr m. ro...4 CU Cu CO CU CO U7 6N X CU th on CO ON CU 02 -, ) -7 2=.0 CO re. er r- r- CU CO r- No cm on.4 N. Cl O. cn CO c0 r, CU <C CC r0 er CO ro er rn nn rn CU CO er NQ er U7 er er Cr ro et Cr. O4 -J uo C2 CO LN ro ON N. ij7 c0.4 ro U7.4 Uo U - =7 CD =- O4 CC i -:. -. M L ~.,= =... «. e -2 -J C2 r-.2re 0, CO et C2 02 UO CO.4 ON en c3 N. rn un 02 Co C2 f) +.0 CC 7C JJ CO en N. ON ON 02 Co en ON CU C2 CO ON.4 r. r. CO r- co en ON ON - =, CO i CC CO CC 2:.- C2 C « K:- uo CO et /44 CO N. CD 20 CU ON C- CO CO 00 N. u, U2 CO UO...2- rn h te es. uo CO ON.4.4 U) CO er ON r. so uo ON ON U7 er ro CD CV er UO UO..J 2= CO G2 VJ UO C..4 U2 C4.4.O co 40 CU c0 ciu er c0 CN Cr UO CU co UO 7.7 CC rn rn Cr er et er CO CO pn cv ro rn rn ro rn ro CO er ro er rl ro 2: CC -J ON UO CU.4 CO CO CO tr) r. CO ON N. CD ON ON CO UO er un rd an.4 eo ei..cy (Nl...,... ry CU CU CV CC CC _)-t -J CO.4 CO co U7 un er so.4 r,.4 co coc2 ro cr C, 400 c0 uo CO NO Cr 2C UU CD CD ON CD Co CO CO ON CD 02 CD CD ON.4 CD ON ON. :0 CO.40 CD ON -J.ZD CO >4 CC - CD Cr. CO V- -- x en er CO'rO CO CO en C4 40 CD CD'c) CO ON C3 Cr. ON e. CO CO an an '2>.4 cr ^, so co uo co r, co sali uo r- CN cr CO CO...a C2 uo co.4 CO U2 cd c0 7, C7 vo er co cr cu cg Cy rg C2 c. cu cu cr eu c4 4.4N er uo eg co LU U Nl' Cr cr er er er er cr sr er er er ct er er cr cr CO Cr er,u-..a. e ri ,- bt -J cn ro er rn en uo un er 4.0 CO er CN CU ON en CO rn -4 an an. co cl - Ur - 2: -, -J CO NO ON ru. ON lo rn lo ON uo ro uo -- r-.4 uo on Cr'r,... er U) C4 -J CC CZ UU CO CD CO CN ON ON CO ON ON ON CO CO CD CO CO ON Co 02 ON CN C7 ON CU.... 7> C P- P- V- CO CO 9-4 UU Cr V- CO ;Cr C b4 36,Z = ON er ro ON.4 cr r. C. CO NO ei,. r, C4. V> LA vo N. ON.4 "7C co cc -4, cu uo!joo:, co.4.4 N. cji.4 er r- er..r.ro er er un o, -e e4 CO. =r OZ CO C7 CV CV et 4 CO et.4 CV CV CV CV CV CD CV et CV ro CV e4 ON C4 CV CC ]4 cr cr Co cr cr cr er er er er er et 'Cr er er er er cr er ro cr cr =D V-. CO.- - CU -J 0) CC - cr. 'Cr 02 CO ON CD UO er cr Cm.4 42 ce CO CD un er r. U).4 Cm CO CU o.4 co aa. Co uo cr rn NO U2 er U7 CU co ro er 40 er UO uo -4 Cd -, CO C, - C,... e oc o -J C2 CO CO Cu CO CO er C4 4.0 Cd.. Cu. N. er un uo r, rn co,4 rn r. - CD CC r...cc 4 r- se == CU CD. ON r, CD ON ON Co cd ON ON CO CD cm co co on en cn Cm CN c) CO _ 73 =C ON P..4 Ct -J =2 CO _... -,.4 -' -J CO.4 Cr CC 02 2Z -4 CD -2 => V- r- OC CO r, un co ro so co Cy 4.0 cd.c, uo co.4 CO r- ro r- CD Uo on 40 r4.4 Cr -4. CU ON CV r. ON cr CV C- ON CN 4.0 CD.4 cr CO CO CO 4:0 CD.4 CV ro. Cc C CO CO ro uo er rn :47 lt! C2 CO ON 40 rn? -e u0 CO.4 co CO 4.0 bz h) le. = et NT' er er,r er er sr rn rn er cr er er N uo uo et cr sr "yr sr U M CC OC -J.4,a,- eu CV CD C. UD r. rn ') -CV 4:0rr).4 k0 so co -4 C4 CO CL. 4') Ml CO ro.4 CV Cu eu rn ru -4 rd UO CV 4.a oma.,,, /Me 0.. NO. MM NWD... ii UU. ]4 C] CO CO CC Or CL. NO UU Cr 2. le. r, CU <C /4 - -n ul C4 7C :le = C).4-4 CC CL CC -.. CO t4 4'2. r. -2 -a -, U 04 CO 4:0 r4 44 CC CO J CC CC CE Cr.4.4 C2 CC oc" OC Cr Cr r, Oe c+ 2= Ui CO h4 ). $,..... d'x CO CO V- 09-7, V- Cr CZ CC Cr Cr -, -J CO CU CL 42 CC <X -J CC 4:C rx #....4 C %:2 Ci Ci C:J Z0- JC.:.:.. 4 re re.0 C O= cc Cr tcl CJ tc C JC -J -J CC en.

42 L e o t ON. ol " qi.4 i Ch i _ ' ṃe.«. diem. amae omme emme....m mwa mwo,owe emm. mw..mee emee L.w..adwe emee. mmo mm* em..e. N. MZ...,._03.4.9rW.4.4N.Cr, 9=9, 9=9 Mr,..T., W D,.90.03rW WC:C=W %. 99=.03TON.C909=99=CNCOMDMF...00NS.0N. = =2...= W P. = 26 h =W W MONCOTUDON.4WWWONMN-MMr.n /MM ' N.M N-M..., CUM '7 7=WW- h- T r-r...culn...clicrtt4t tottonm h.cd 6.'o MM%rwrwrwrwrwrwr.rwrwrwrwrwrwrwrwrwrNr.r. Mwr _ CC -%4..- u2 Co.-.-olrn6,0wr...ONACUNNwr.4Mr...hCNCUMM lintr , ,...«=b4b r,cr.comeramam.cocuunismacumnun.n.unannse.cc DC UJ a ON h. CN ON ON CO CN ON ON 0 ON r. ON 02 ON CO 0 Ch..J e , ' '. / = W., c.r.,:-, m..2T,'".00CDMM..00WLDOMCNNDW..0 CDOWMM CDTM -;:'0.'6.N. aci-...n,sscr.rns.or,.., ererun-,ra.0,trerr..r, n 00 g...=ww ho nr,...ncyr, 4.3-0,..0NCNCOW.J k0..0cichimpa xrtr 0elk0li = ZCM Mwrwr<r,rMwrmwrcLmMmMwrwrwrwr wrm wr.r wrn MM E Y... Ch tr,r4,-,e/wn-nrmmocjcl.-e.-40".chwroco.-0c-jmm..-ccr,...e Cid. Nl CM CNCNi 7C' " J0...c000WAMMON..0r.h.MSM 4.20 MaORT... e.ot MM 6=Wel 030$00C0030$M03.M03030N0.CD0$0$03NO0303M CDON --= M w-o...e...e...ec ~.4 Cr,.'. 40M.P.=CN eramamnunamaaaaamar,mmaunnun iso,' =-e ^ n03r..03.:r-s-0a00unnunr, r,.r, con-j-n- er "->=int.lcu..-#...0.,do,d-.4"-.-.0",,ci.d?..e ffikfficdocnc r..94.cr.t 00 W - «SC.r.C.3-c-S-gd-cr-sr.d-S-.4..d-cl-crsraCM.U".&.*-.3-.:Csr.4-.4* i -J W.- CN CO..., M Nr m CM CM. m... er th M er M.- CM CM CM..ON ON. CD6 OCM, :6... S -5...J(0 rn on r, c:. 0 T M T M UD Cd ON M M T 0 ON rn r, -c-d.rn.- SE :C Ui 0 CD CO ON ON M C7 CD 0 CD CD CD CD.4 Cp el CD ON C2 ON CO CD 0 CD CD CD co LU _ -J i CO M W6 9.4 WSE-CCE Ct zci=r ---=cr, errners.,eron00.n.cocynaan0ammm.aelocri., -=.a l,...,...a.-...cy 000a.a...c.,..vruarycnuncd0acn0r, c+immun.acum D- U VO CD CM CM.4,- M M T CM..-e CO..-«hD ON r, a 0$ n er.4 er r..) on CD CD..e CO CM CM 6 bt er Nl' M tr er cr tr cr rn er tt. m m er no er er er er cr m er.cr er m er er.= -0 _ ir- W -J MB OC.../ ON TONCDONM. MOMMMMONOMoN...ecr.tr.m202 mrimmon C, W "0$P M NO TMMCUM~M...c..., cum.-4mm...f..., MN. F* r* C 0...J MG MOO.De. MW,.,meaqemi...ffiereM.MWO.M...WOMP., 344:CCV<C."ål..3=0 MMCOMCOMDrdkaZMMCNMOJMMr...4e4COV,nWnerbMNO ::: 9Xr.= 9 M."X=W 9= er,r'.=9,x9979=90 9=9 9:7 9:NW9=9.40= Cr.r=9 CDC,.,-.=99:r. en W K=W =MON.4:C.-..2=4:2)..4 ' ,r4 4...,C2,...4.= M =..-== 7.».h..=U7 h.tdoomnommonnoodocdoon.0.-tun TOCN,:r.ON C ON,S.-;,-. "...CM 0NCNN.ONT.-eNO3T03TTTTU703 r* 43 t0 T 03'u0 M.4N N. O4SMMM OD er m M W 03.0D CM VD 03 r. r. r. h. er u-j 02 cr cr r CO,....3 m r, wer erererererer-tr.tterun'n-erv-ererv- Nrerer,rer.rlrmerer sw km CCOC.J...* TededC2h.r.WM,-NOUDWOUDN.0.+Mtr e n NO~JC0~ YMO- ACD - ft MM.,..e N...C.JCW... (3 CM WU em..09 Wel».CC - W ZC C., N.. e. cri n CM LA CJ CV".4) a n a a o.../- ',rs', 43 0 e...., cti t.4 t.- r, cy cy -4- -dr. -ry on 03 (0. ri.,co.(3'0),ent._., :' LL Oe ex 4 6 i cr..-..., (3 cd...,. CV cv m M. M r. r. r. r. r...i':c r* r, ut- M M. <X Ct. 2C i -4.. t'.....j a ko a a a r... o. a.-i m a a CM CM CM CM a ry,:-, %2,- U -7 -.==M.CCCC.S.:=6 - -7=..0 :- =...' i... =03la.--:,-na :.--J,--2===xsammab-isici-u -..-, A6 r,r-laaao>aaaaaaaa ---s --). >:.7.- aa,ex 0C

43 4 ON..5 C.-, 8 0', fflos..,00 ffiffle. M..... %mu,,,..0 R.MG,,.. N~,G,..me.ffe M= -, - CO... 5.) cu er va ua r- V2 US cr ' N.D.4 er er en 0) C, UJ CC nc.j CO.4 en r,... CN CO CD CD CD C3 xc, i Cr -. n2 4N :>' i CU 03 r4. i => A..- - == CO CD ra r, eo CD U3 CD CM CO CO CD VD CO GC 44 GC N..4 CN en ro uo co r, er PO ON ON Cd cr PQ CO.4 P7.4...,.2 2= CO 0.7 CD to to to.4 CD U3 tee P... en ua C7 ri VD CO CO to C3-47C N4 'V' P P7 rn sr er ra ra CO cr PS 0 er ra ra +s PO -7 <X - N4 -J 03V3 e0 3 U3 cr ra er P... CU vo.4 CO VS.4 CO 3 CO =7 CD 0. M: ) J CD 0. PO en en Cr CC 7c UJ C2 CO CD ON CO CD CD ON te'. is. CD ON CD CO cn cu cn CD CO. CO P. F-3 -i r, N. en er uo CU CO Loi ro CO ON ON en ON 03 -J = ' 4 : CC CO CC 2= - CO CC CC h- -. 7= 02 U3.4 PO er ra cu... rn ON C) C2 cr CV CV ON PO en Le3 LO 00 C2-5- 4C "N. CS CM CV OD r, r-... Cd CD.4 Ce CU Cd vd PS Cd VJ VD --4- CD CU CO.4 2= CO CO Ce Ui en JO CN to cr 03 Cr Cr h. CU U, h...jd = OC PO 'V" ra er ra ra ra ra ra r., ra ra ra ra ra ra er ra '7 ra PS ra = ZC -. CN C CO to NO CO r, CN 03 CD 00 en..0 N- Cr Ui Cd en.4 VS Cd.4.4 CU CU e Cd r0 CU =, -J 03 P.. ON ua ra 03 td CO Ce 03 cf.' CU t. ON.4 er PO.4.4 Cd CO ON CC =e LU C3 CD.4 ON OD CD ON CD OD ON CD en CD,- 03 en en CO ft.. 03 CO 07 -J = =:. t Ce F- C2 CC n= CO CD ra 03 CO 07 en Ui Ct. OD 03'03.4 r, ua... Cn OD CO CO e0 3 ""J =2 r4 <C -... C3 P... to CO 40 CO S cn C., r, cv CD ra va r, ON r, cy ua so cn.- ua co v2 tv te CD VD 07 er ra. cd t. to t7 Cd...0 r, VJ Cd P- r, CU UJbe er.sr er er er..r er +-s.%.. -..s er er er sr sr sr ra...s. +a- sr -s sr i.4 b4 -J ts,.4 PO V2 cr VS ON 6 ON.4 N. C7 PO N. Cr PO ra er -+ ua ua CO. CO CL -4 X...4 itl C " CO ra ** VO ra on cn so Le 07 CV VD Cr US'CV U7 en to U7 CO un r* -J te ne UJ en ON 0'. CN ON ON CO en 02 ON CO ON CO ON en CM ON ON ON CD OC ON. LU * t- - CO 0 L CC ' CD. X Ē: h- h- S C),..0 C-] ft- CF. PS CO P U" e.:. rri ct CU 03 LC) O,-, O C.. tå r... r -) ' MC CO ~2 8-, <X N. LO LV V> Nr 03 r, ra N- sr 0.. va ua ua av Co CO. OD en er. is. r- P C CO. C.3 b", '%**.3 to to U3 to 3 P- U3 to ri Ui N- -, to Cd cp On Ui VS ra.. CL 24 er PS er er er sr er er er er er er er er er er sr Cr rn sr er =, h- QQ 5- LU..J CO X -J ra Ca co ra ra ra r- cn sr cr 0) V7 0". r- cd rd cd cr CU en r4 e> 0- OD *.. CO ra f.,...o er LiO ra va ra "a" so er ua ua -+ CU.4 02 N- /42 h- P. -.3 U N ~YÖ..0..e, W.0 awe.m,.m....g =me.0....* me... mape «...,..., CO PS ON ON 3 cp OM CO ra..4h CV VS P7 sr CO /40.4, Cr a"..-.:nj - CD r, = -. Cr nc 0.7 CO e7 en ON CD C7 LN Cn C7 C7 CD C7 en ON en ON CD cn n CD CD _ =D nc CN 4-4 CC -.2 = J 03.. Z}. CE CO = = -,...--C.....,..,...., => r. r- ne en U7 r, ra ua co OD ra ra ra so ra C4 CD pa ra C7 OD ra en ua C N «t* CO to to %Cr..-+ n 03 in r, CO OD to,- U3 U7 U3 CD Ln en X C ca ca ua ed.j- 3 er CV Cd vd er er rn se ra --. "... r, er et. ua r Ne CP CP ei...s. er th sr sr cr CP er Cr er ua ua ua sr sr er er X CC 4= 4 -J, Ce Cd CU P... en xr N- ra er C3 Ua er cu.se ra..-- se se ua CU -4- N rn CU Cd.4 Cd..4.4 Cd Cil.4 CV.4.4 CO CV Pi e 8 8.". 9 Ui - e wi i b4 X.....Me mm.'.~0 W.9.MG, MM. «Ra M.0 s in 03 et...:. CO CL UJ.= 4* LU X h. h Ui 4C eri to.2 V co = ze i CC CL CC. CC :.... p: Y4 PO.4-P , LU OC.C., 03./..4 Y 4.:C CO hi C4 -.8 (C X C CC *.4 CD 24 W.: N4 CC.CC =O -4 OC 44.= LU CD Y4 h. CO.C cr -2 - X }. Y4. 43: 4.. CD CD CD CD 2k.,X.C.W Z.7 0.-, ts: r4 r-....c- - te 04 U 03 te. te - MC -j - 2= 0- --J -J --s CO = ne G7 OL. 7,4 07 UJ r. Ui r4 nc 4C =3 r- CL 24 CD

44 AJU PÄ V 2= -2 -J 0..4 rs e4... v2 03 er NT eu NO tes u7 U7 en N cr 0 ON CO e: Ui Cr 2 LU CD.4 QN O..4 CO i..-e ty r. on N r. on N CO Om J = CO M CC 0. =..... CD CC, V CD 0 CO Ck = V) C) les un in tr) un co C3 CO 0 Co CS US CO CO ND CO v0 CC r- CC '....., 0 Crl K CS'b ON.'7 en r- 0% X. ON PO.4.4 Xf. er.-. CO.4 '"O = CO C.3 CO Net N.0 v0.4.-, ON,J7 0% ON Cr L7 03 f".7 \ 9 %.7 ON ON r'.7 r.7 03,C. C: bc sr rn,7.3 et cr CO CO CO CO CO CO NS CO fo cr CO r7 CO CO cr cr NT CO cr te 00 m0 v2 US U7 U7 r7 m2 CU Cd CM CM CM er N.0 r0 mo 7, CU CN PQ h7 02 Ul CO 0 el 2 he Ne Gffl Me m.... mm J CD CM CO Cn en Un co er en un on.4 07 rs un N CU ' CU CU CO C4. Ce 2 Lu C2 02 cs an 02 6 Cra Cr. = CO.. C C C7 ON.../ 0% X ON ON 0 CO ON ers 0 ' -: Ca 4..2 CO CC..CC h- h U7.4 CO Cr St / CO XY i) C2 C h ver 0 U7 C2 C3 0 OY <X '... CD ON CU 02 h.- CD 0 03 en CU Cd CM ed 0 r- e. /40 PS r- CM cr r- r- N- CD CU CO - X= CO C. 03 U7 en rn On Oa cm Un r, 4.0 rn rq r7 U7 h7 er u7 r7 0% hq r lel sr =Di W rd cr rn cr rn rn er rn rn CNC rs rn rn sr sr cf. er er rn rn er er er.%n rn rn rn = -J On CO. C --4 v4 v4 wl OC O4, CU CU Cd Z. - 0 M- en /40 e) N- CM 0 r. ts.. CS ed un r. N. U7 03 Cm ts.. an ON..-e 0% Cd 02 ON CC =C UJ C en CO cn CD ON N-- ed en Ch 0 CD 0 r* 0... C3 Ch 0303 ON - 0 0, /, v4.4 -.c CO =h er h- C7 0 CO CO 0 rn cs un o,...«cc -... o r....ei o No en m ts-...o r. r... r. r... r... m m ed ko m r... m on m o o CM -7 2 Cl) C2 r- CM 0 rs O N- NO CV 03 CN et ed CN cd.7 CO vo CO CO CM r* r. N- LU Se cr Cr er er er P) cr cr er Cr Cr cr er Cr cr CO CO r7 cr er r7 rq r7 9,4 - h4 -J Un.4 rn 03 er ed 03,.-c r7 27 cr PO cr 03 4 CU CU CU co W r- r.- ('.4 cr cr Cr in LA «")... 0 M '0".0 M M 0 CD-M CN -...< -.=W 0,kr Clf M ON ~ r.,. M 0,..' 4= 2 W ~ J = 0 w-.«..4..,4.4.: h- (4 Ce tc r- 0 Ce 2 h- r- 2 CD 03 CD r. ON MS et r. 0 4 CU CO CO CO.4 er.5 03 t:x., CU 0% CO M CD 0 r7 CO 8... go.4 CC.., co ei! 0 cr 0 en U7 r7 ed ei en et er CO CO 40 0% 02 U7 en.4 ON N.. 2 CO C5 U7 Cr h CU 03 r7..-, le7 0% 0% ON rs ON N.0 Cr Cn CD 0... CO U7 U7 h7 Ce -3,C cr h7 er cr cr er cr cr et» cr fes les r7 er cr er cr cr cr h7 er er er P NT er er Cl, OC - rn CO Co co 4 er en' in...o ed on en c.,: c,..nit...4 un rn 0 r- cn sr 4.0 ON rn en' en: sr cs el. os... rn rn rn Cd r M rs r7 CM r7 r CO r. 0 NC Se =0 e emial '"å,,.j 03 0 h7 ON ON ON ed CO M2 r- r. CO CO ON ed ON cd un co CD ON.-4 C.:.. sr sr on Cu r- cc cc UJ Cr. en CD 03 0 C2 Cn Cn 0 0 en CO CO CO CO 0 CD Cn ON C2 02 Cr -.2 = c.4,-, *.4.4 4, <= CO O. h- t. = en, r. r7 u7 co ed 0 r7 0 0 Nds-v2 m2 0 ON 03 u7 r- 03 C4 C7 CO un en.un.., r4 9-4 er er cr CV en en 03 CD 0 CD _Cn eh 25) CNJ U7' :57 er.- 03 CD en Se 2= CO L2 U7 0 cr u7 er '.003 rn rn r. un un un un er cr CO cr er U7 03 r. 03 sr un r, sr oc sr sr - sr sr sr sr sr sr sr '2''0 '2 -'0 sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr rn sr sr r Ne CK. Cr. OL -J Un C4 Cd Cd r.. r. er Cn Cfn U, V, 5-7 4,3.4 rn *e cy cd un ed sr CO CL rn CU Cd..,.-... CW....4 M 0.. 4,. w4 Cu... ed.4 = , 0. Me. =. 0 4 Od CU CW U7 h7 r7 0, U7 C2 C2 cr VO r7 v2 rs Cd ed sr en ('. en CD CD.4 co ,co,Ch r. sr CD N.0 02 CO CO r. On' Co.4 rn'e0 Cd eni -ed:eu cs cd rn un cs N= Dr oe cc en cc cc cc -j co cc CZ h CD S -2 '7 Wr 7h Wh 03= te r-

45 43 5n rd tr, in"..i... ;.,,å. em mmea e.,=~, emeq 03 Ø LLJGCXWO ONMW 2.0r = e...,...e Ce'' Mb& em G.e,0,8 amh OM, 0 8 M"Cren ẓrwral rw LOW : 'V' 0303.S.3"Nk0M WN ' =:= 03M el CC-4.CC"..( U3Cli...3 "=0W.,0 Mr.=,C.0,CC UCJ (*Vedet' ClieJ -24- ua MMen MU =2-0. =2.COL _ LA J KEKD KE ET.--- =..C3CC CDCDD CC. C MC.43CJCsielleU ChCU /43...4% ,..0,3 n0%0 CU ro ru M CV CU CU CU CUCU U Mer24-4r/UlirU eilen mm ms. mi. m,,?-3...= WN.WW...00.WN703MMW,..0"..CDONOW..4 d=wo Mird.-4W.-MNOJCONNO ONW.~.WN =4 4.4 CU.... = CC 0 te =r-04:e. --2= «crerx3.erled!)00:(25o-n3.eecmc XN,(2 CnerncVecrWm20r,0CdednOn0 -rerinnu3 C4/3 U3.-=LOCO4, Curdenerden/c5M/ N :2 42 u3 U2 C4 U2 U3 = WM.Mmr7.-4MMMMMMMMM.42- MMMM.4 MM =. 5C - 00 U3 U3 U2 CU NO NO i, CO Nr gr cr ro U3 rd OD Cd CO CO CO OL _ elm,m,... =. G «me 0. mm..,. anoa..m 8. -J.-J0 Cl.-4 n..o mcordoncoh-4-4mk0..0 tcm4: nW0n0rdOn..-ordu3rd,-.4 :fr%...=c er W Z. 4=-0,= W-.- =W ts) 0303 Cl $4) 00f2-003: rO0303U3 t-4.ccn...5 komm Mm2 MU3n0MrdatecrkOmOM...00, M..0-0=0,5000 LOWW COOD McniVemM0OncriCoWw0nWW 5 M MMM MM M.2 MMmMCUMMMMCdMM Vire NC-J "0" srmm M.cr mcmcrmgicr,-.crcrm-u- 4-imcr on. NeNG.= - ma me. =.., i.uct...r.e~m.-icrom.e, neu.-4-4.or- crmr*, - i Ui 03..4cr.cloca.-ect~ciioNcymoa-44. cle:kc, coe. W..J= co U- LU Ce h.e. LU.te h- CO te _ ac 3 5: -- - = ro S4)'.0 r. D - tr M 4-4 CD ON.er -J. en CN ro ro rd (2 0:.- rd =C 0 e r. 0-4 te,m 0 Cn V) u $4) &Nl ON $4, 03 NO ekt. CO Nr CO ce, C On $3 en C 02 CO CU CU C cn 4-, Cd.2- ro r. cd..3 Cd CW Cd C% ON,4 0...CE UG ct 42" xr 44. m "cr cr cr te"' "0- M ch M.2" 44r.2---zr rd.-+ LU... CO 5C - rd 4-0 en 0 CU ed 370 U2.-0 mei Cn en r- iso Cd cni cd 0 4-, en re LU 0 4 CD 0- r5 cm cu cu..-. m i--. cd ".-4 f", '5 r3 C.,,7 ro - en. - 5c.4 5C<CCMce._J Cl -4.- rw-4.-rneumuo ci encumnh-m-4h4-4- en omr..ce $-4XW03 ocnkr, r-ot=cno ml cnei n m =cni-t' -==, «4, ' =~0<X -/2 -. -'-:'".. ei CC 0. h- -- C On ro 02." ON CO ON CO LO CN CO ON CN U, L] U7 $3 ON 0.4 p.4.= \. ON CO NO,. N. Cr+ ct Cr. mo on CO CD tr, en ro ro 00 M CN Oc 3= co L U5 4, OD cr cr 02 '5" CO 43 cr mr -r -3. CO.2..r 5: cr.4- '3'U '3''3' cr cr cr i, cr cr cr -3. cr.er '3_ ts) '3 '3' 5C.0: CL 5C -J 03 MO li, i,...e cr co 4-03 ro -.4 '.0 '0 02 CO O- ts'. rd en.. CO e...a...e... w o y ". W = el dl eel. dme. eim G. le. la, Cm.. al« OC 3. M UJ -. <X rs. ft tai c: Crt N.Ce,. Re = Z c4 i.-4 cc ec = 0: CC 24 4 J - M..."4 CO 0-4 ts , -, CO m0 te W CrW.24 5CCC = -4.- W CD r.4.2: Ne h- i h4 h- Ne 4 h-f b4 V) 2 X: /- C9 -) - e :JC.7). CC -5.: :2 UJ er L4 :4: ec - g: ec L: ce x: m p- h4 43: -4 5C -J -J =c2=s02cl.se0we-wr4==m0-ci.5.[c04:.-5-"55

46 A JOPÄ VÄ 44 Mme md... om. Ms. MW..m. MM& mm,. mm mo. Mm. mro mm... Me. MM. MM. ml. mm. Ml. am. efoi..0. mo. 2C.. -4 cni co No on rn V4 rn «ṁ r- mo rn No No mo er C4 r. cv er un cu er os 27 cd UJ <= 2 LU C3 U, CU tr UD ON ri Ui er C4 Ui ND CD Cd C) NO OD CD CU tr 0. NO Ci Ui CU 2- -J :2 4::' i W W.4.4 CC CO G _ m 0 s... r... C) 0 ' G C:t G " C) 0 -rm ts C2 cc -4 4:c...- CU 7 rn vn cu u3 NO ud NO NO NO Cu ro CU CU.4.0 WO h7 ri CU cv n G CO C. No.4.4 cu kin cv cu cu CU C4 er No.4 *0 *0 Cd 05,-9,-. ud V3 NO..0 mp N >4. 02 Ci Ml rn Cu rn rn P7 rn ri CU Cd ri CU CU he) rn Pi ri Cd CU Cd CU Cd CL Cr t) 4) (4)..-4 i, A foli, f..-e...«t CO CO 45, 45, un lf), W) G XC Y «"..... CD.....i rr) Cr. CU er rs.. No cn 'Cr %La 0 ts.. tr,- r.3 CD Cd C3 U).4 Cr = LL 0.4 cd er ch en en Cu en CO Cn cn Cn cn.4 CD Cd.4 CN G CD? a... '.4 *4 Cr 07 (C 2= 4- CD cc.,., p- De cn r- rn CD cr = r> =, ca en er tr r. CD CD CD C2 h. r. CD i CD 42 CD Ui.;iD C, h :C N.., +$4 er va NO W3 Un Un US Un M.D CD NO Ui Ui Ui er No v3 rn ui 7 un tr) C4 U7 Ui -4 2G LO C2 47 ON Cu Cu er,2-.24 er vn CN er.4 on a.% co un un in V) CW Ui U7 ;2 2C.r2 rn rn cm rn ri rn r7 r7 rn r7 rs rn rn rn rn sr rn rn er r7 rn r7 rn er rn rn 2= L A JK EK DKEE T YF DSTEL FN ne Cu Cc'tj cr. CD en 0 er on 4".-' cu cs er No Ot rn CV 02 CO. ON.4.4' CD rn.4.4 cu C4 rn rn.4.i..4 rn r3 4"7 h, rn mamo 4..M. MM. Mm. Mm* -3-4 CD ('4 4) er 02 Cu ;JO ON CD Cl'. ON.4 o No er er.4.4 NO NO CN CN er er.4.4 Na Na un r, rn.4 rn.. ON r. mt De LU cd.4 CD.. C, ed CD.- rn.4 cr. Ln CD c> CD en.4 en en 0, w m c, c, c0 cp en CC.J =O CD * CC CO - 4 /4- C3 Cr rn 0 ON U7 un,gn 4') ts) e0 Cn CO U, ON un eron co cd cr Cn un un un 45) Cn r :r,, cn ON ON - CD cn"rn"rn rn rn rn er CD ON hi ON rl %.0 0 \O ri- ON Ot rn ro on rn Cn 34 3= en.7 er un mo cu rr M m 4"7 ro 4"0 un cr Li tr 0' 7 47 U7 tr rn.24 rr,r. rr 03 er er DC ar er er ar er er er er er er er er er er er er ts m :r No. Nr Nt. rn er er 3.4 CK Cr N4 -J.4 m v2 to ' 0' er er er er NO.4 r. 03 er un.4 cv Cu CO CO r.. rm Cd r- CD 34 c Ne SC MM* Mma am. MW. wom. Gime Mme mme mm. Mm* Nimas mm. Mm. mme dm» 009 mmo Cr r. UJ = C.2,.. Cn Cr O'. '3. C,4 LA CU rd un md rn m/ rn_.4 CO UO GO C) en er No 4'0 va -4 r. tni CU, ;U:,:000.c.2 ON CO i. -'4-r'/ 0 00_03 Cl r..4.4_ er, 5,4. Le. CU CD37 ea.4 rn en CO Od CL cu cm c> cu rn ea vn ne cc c.s cn.4.4 C4 Cd m r7 rn r- r- ru r. N..4 eg r- r. Un cn r+ 44 P- es ^G -..CC CC GC CC 4= -2 =. et et oc 04 Cr r4 2> C2 C) CD C) CD en C.2 Cl -s -, Ue ZP n/ DP en nå 42 «M- L. ('.3 CD Ln

47 45 e.4 ON CP: OS, Nl. CO.4 Ul OS r? r- M cr. C4 U :.4 er r- = 4.4C4J.44..M7.4. W ;CN... - i..4 ce r? ne = åc 4 vå 44 f4. CO Nu CN rn rn v0 CD rn cu Cd er Un LO Co v2 CO un rn vo ND ON CC re cr rn 4.4 e C CD.000 =54.4N-MC4NOMOMCNsr.40CNN-UnCNLOM44NOMMOM.4 Cd := CM cg 4 cg rn cu.4 rn c-2 CM M CM CU.4 sr ") P sr0. 0 4r4.000NDUnn...C4NOCdUnCh.n0 s ;... - OLD 4 MC44.C4C4+0..MC M.4re.4 4rM M ~ " 0...? 0'0,...~.4~..40NM O000M,Tr...0~0r irdw'ffl U,ir.4.40/ ~ C CM.4.4 CC L i. ii t... WC =4.3 Un On rn er.4 N. sr un rn cn en un un rn CD.4 er vå " - U U 3at W 0 C4.4 un un 03 er rn0.4.4 CM CM rn er er.s un er wr rn un CM rn un cr cc cn crj: CC DC D - M V) r- M rn Cd rn CN ON CD rn CO Cd ON rn rn ru ON 0 v3 C3 Un c.. Cu er rtl Cd Cd CC=W 0 C) ON CO.4 cd CN CN 02 0 ON ON ON 0 CD 0 CD ON.4 ON.4 ON 0 ch -J=CO ~.4 ~ GO... CO CC M ON.4 eu N. rn cu "... er un un ru O on er cn rg C2 ON *JO sr.4 oo Cr DC ON,..0 r. cu CO 0 CM ON 0 0 CU 9 U% V2.4 on un M.4 cr M N (C -s. rn.0 rn ir? et' rn CO US cr US rn er US No sr..j0 422 U7 ru 'cr US 00 rn er so ein CO 00 2= 4Q 45 sr er sr 4r cr er er Cr er er er er sr..ct [2».Ct- 'ffi.. Cr cr Cr cr -cr,cr [2' sr er er er nc u4-4 C3 ON ru. rl er m Cd Cd un er CN r,.s cu un 0. C3 h. 2 2 Cd eg CO 0. ch en u)on v> Un un rn en CM CO t'..no ø'. ON r- r' r- rn rn hd Di * * !V.4 M..0 rn er er 00 h. P4. ru ru r.. ru r- r. r. r.. ru tu ru r- r. ru r» rr ru ru r.... es... -2= M CUMMMMMMMMMMMLNMNNMNMMMM0NC20 0., Lii..:.....,... CM-' rn o.swoen U U 0 0 U u '...e -W rn u. rs 3-ts. ru -...,a- = er...~.-4a,. Z - ex ce acc C0000%.27. N..." rn ""3", CU Pol.4 CO 02 4, U ox on en er.- rs rs 2g 0. CO un 0.4 C4 rn N- (3 cc r. 0 % ne <c U.4 :2.4 i= /... 4C SC Uk ZO 2 C.:: ON CD ru ru r- r, un cn e-. cd eg ct.4 M r- sw Z4 0 2C 2.: F. Cl.4.mcci_cceCruZ,Xcurv i 4.W =4-0 =W S =."-=.4 >4 ui.s.l sc.4 4= 3,- 4.4 Z2 24 Cl Cl ce.4 -:=.:C cz: Ui U. U 4.4 Cl Cl'..2 ^5-5 - Z.S Lid CL Li 2= -4-4 X= =C r- 0- CO -n Cs =C cs =C Cw CW DC CC 2C =C en CO -4 Cs 24 Sg

48 .4 Cm 42, M cr: 0 2; 0.. ed r-.4 u9. cu.2: CU U C7 ry ON CO Cd v2 Cd Mr rx r.5.4.-:, +.4 m tr, +- i i' 4!.4 4? i 4: 4? et,.4 4: t 4: 0 a.4 - co kt: Cu e = he 2C «J ON.4 CO M U2 v2 0 er 0. r.) tr) N. etc/m.4m 4.0 tra 40 D C'd CU CO et"..4.4 cu m co ro OD. en e0 PO. CU. U2 sr ru.4 co ro 0 CD Dr....., r ru.... ed Cd Cd U2 + + '. 6. '"0 o3 c3 ro U0 ON 09 C2 sr ko sr /40. r %.Jo ru CD CO P. CD r. sr sr cv..;4 en M C3 4.0 w C7 Lo n ro.+ 0 M M.. M. ro CM M.. cm 8 cd no., ro + no + sr 0 ro CD r3 ' i.. + 0,«CO i',.? CU %.9 u, ro r. cn...i r. %ta...0 sr Cd N. sr.i er er 0 r... 4C.,4 CO.% er co ' zo r (4 i J 2C OD or La ro co co oo co r. ro sr sr mo ON CO.9 sr.4 2 CO CO CO on...0 A r CM ' 0 = C CU ON CO.4 02 r.. m CU 0 0. C'd Ci ei 03 CV ON r NO C. er 0.4 sp O. CZ 0.4 U./. MW* mm» Mm, MM. OM. Mm. UM*,f4M M Me. «EM CD CO.4 2 er rtt 47 ON M CO U2 CO CO. Cu co. en.. 02 Cd U2 CD ON CO CD CN CO ON 00 ON Co ON CO Cr', CN ON C7 CO CD CO CO CD CO.0 CO ON CO Ch.g.g h- CD.4C CD 00 CD N.,..09. ON co. nu.ro CO,. er er Li, CN r... CO CU..4 CW Li, no..jo rio co co co oo =.-.,.2..-, Cr. 5N cr. 0., m Cu.L-J ON.4 m mr C.7.40 CU i, tri 9.0 Ni N7 n. r. r. tao 7..., er Nu co oo cd GD,-' h..0 vc9.0 CD GO.0 CO CD CO on -0 ON 4..4 C2 gr No ON co gr sr sr 0 OZ GO (.2 gr gr n mr er er U2 U9 u2 er gr LA? ml' er er U2 er 82 in 4: er er sr iri in 8) er oc -J CN C2 ON CU ") et 4.0 er er.. C2 8) C2 CV er er co ON C2 OU CU C4 C. cl. co qa., V> 4-07 er ro, 4r he.4 CD = Z. U7 mm so emr mm. On. '. \MM CM» MW..4 CU VO no no wr oo r. r. r. r. r. r. ru n. r, r, f. 8 Y) 84,2.2 4u ro te 2,.".....J CV tnj CM Cm Ca CV cv CV 0. CU C 0 CU CU CU C. CM C Co Cal C2 0 0 C4 "4>. CNJ al C> C,. - «4 Cr ro. r, CL C4 :r i 42' 4. w..e..4 C3 0. r. ec ec oo co co CD CP cri -.0,.,.,.,,:-. r4, CP,. %.;9,..!4?,,93,),? , -te) CO... r CO co er -:,.4,0 3.4, ,. - ru na'n.---llior-ra co ca cå. ec 9,- ZO.4 CD h- CE >4 " LLJ D4 CE CD CD h, r... r- 0- '.D Ui 4- r- r- r- Cr.4 CD 9--,7.4 r..: 4D ].4 ;0C.- CD... «C h. :: 4C 0 CM Dr r- 7C 9-9 Dr U ' -J...J CL c... Zr -.- 3C.. '-48) Cr Cr Cr cr er.2 ' OM ZO D.- CD c) er 4-43: ec c.c LU u. LA.9 *0- C ) CD 33 "93-7 ::.»- 7* U.J. U. CL CL..Cr 2,C CK -- CL. CO -D Z,C =C CC 7C 6. CC > -% ne ne ne ne 3) LO -J CL he he MC -.,,

49 47 C3 C4 C4.4 ON 03 CO C er ea rn ON.-e C= /40 *0 CO cr ON 0 %....3 ats l',.. : U CU CO c3 C :. Cti rhi...; rti -; c<. CV rhi :.4 rti c4 0 D'e CU ++ + =0 åic 3C... et C2 re er, er UO hq U VO CD r r U er C3 er rn CU C3.4. ON eclic. ' ^ r. ces.4 + r i +. i i CL. Cd e4 hq %JO er CU CD en r. On CD NQ On er eu cs er CO CU On CO CU %0 r* rn.4 4. v.e 44 r4 rd ,4 r er r4 $4,4. CL 4, 0 C> er Cd 0.) C) 4) er C4 0 ei,..4 rn rn no.4 ei- ru 03 en CO CD r.... C70 0) CD G9 - we C4 C. CU rd + cse rn.rli 4-4. eu 4 C rs er r..4 + re 0 rn )... CD J C4 e+ 0 CD 43 rn un cr.4 op us un un rn -4 CO rn. er rn -.. un eu.. r.,..p oe ml wl re a + + -J OC et fj " co co.4 cs ml ru.4 Cr rn..0 vs.4 rn vs un un CD C4 CD CU rn co r. us JJ U 3C 40) P.. -O -4 er er CU CD r' r r rn er un CO w4 un rn er ca 03 CO ""S UD 0:0 CU NO 7 ec OC te ec i «Mb MM» *OM.. MW. E, r er.4.4 O -4 C3-4 rn,4 Cd r.4 ts. CD rel ra r. CU 0 en 0 ON en rn r,... h, CC 7C U 0).4- CD ON CD ON 0) ON C3 ON CD CD 0) 0) CO.4 CO.4 ON...e 5N ) ON CO rt e..4..., CO CC Ch../3 cn er VO ON VD 0 %0. -4 t= Cr ON 44 yr; CD cr r. U. rc r,.7 CD 0 ON r... k* 7C 0 C3 er en er N. Ct ts. CW ON, er oa ca er ca ON 42 0 P r.... u3 r rn rn un r, r. et %..4 rn er rn c:, er cv er C* -...r.t er un er..c- Cr r.- rr: ',,r C2, CO CO CO ',"«rr) C 03 <- Cr 9r Cl *D er er Cr cr Cr O' Cr et- er er er Cr er er er er er er er er Cr Cr Cr O un an un r* ON 0) r. 0) 4 Ul.gr U ru rn r. CU Cd ON 0) t, 0, CO Cd CL CU r+ C3 CL CO S t.0 rn co r. 05 Cl.. un co No rn No NJD V3 rn rn ki Cl- emo. %me* aro mm*. 0. MW MW..W Wia..«,. mmo rd 4' V3 rn rn er Cr 03 r. rh. r. r. %. r- r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. 4 4 = 4. 3P 30. CU hq hq ts r rn rn rn r r ru rn C4 Cd r CU rn rn rn 0) CU C, CD 0) P r rn to =.4 03 CC hq r..4 Cd =C et.4.4 C CO 0) 0) 0) P rn C4 rn.4 03 CO.( + oaer, C: V) CO Cd. N. <X /*J r_.2 = 4 C i=ni c., 4-. t= X S4 U34 e= C3 ON 0 r. r+ r. r. C7 C 0) 4+ S4 34 C] 34 Z=4.. 0).4 4C r. ru [ 4-- 7C Ui -J - i3. cn ze az... re cn ct et ct et 4.. 7= 7C Dr 0) CD.= 4-4 <X. Z U Ui U r..7'7 ^5. '7 Dr :Dr LLLJUa. CC CL 0 r C 7= 7C =C CL. 7C "3 2 7C 7C 7= 0 cn CG 34 X MC 04

50 4 ö '4...m J CO tv. On ON on oo sr ua cu ua ua... ru sr Cd t2 v0 r2 ON... er Cr 7: LU CO CD ON CD CO cd ON C] ON CO ON CO ON CD ON ON... CO..,.00.4 ON -j.:, CO Cr> sr --,.., r- ca Cr uu r- r- OC 90' C2 v0 ON ca ru r- ra.4 eti er r2 Cu.2 CO 4.0 CO.. en CO CO CO OC.. CC 'N.. ra ca ra 00 CD v0 r. cs,-4 CD r, ra cu ON CO r2 CV 00 CD U2 sr cg O.- 2= LQ L2..,..0.. ON vo GO OD cs Z2 Cu cu sr sr u-, so.. sr.4 cr ua ra sr am aa sr ra sr ra ra sr ta sr sr sr sr er sr er rd sr sr sr f2, er sr sr rd O- sr sr NT ru er ON ON On e: ra ra ru ca '47 CO 0. Cld CV...e rr..,..4 '...4,s-t. OC OC... - CD r2 ON r2 r,...o -r ['V er Cu ud.. r2 u0 -r r. CJ CD.-: CM kg c... u2 er ra cc cc LJ CD..-i cn.... CD Cr, CD ON CO Ch CD ON CO CO CO...«ON rg ' J :2 Ch w., T tri r- C2 Cr UU -- P- OC.. CD 8$2 r, ra sr er CO CU ru ra..-4 li, sr oo C4 U2 r. u2 en r- ru co oo Se r. cc as. CD ra oa ua er,2 li) cs er er ON r2.4: v0 r, CU CU CD CO r2 r. ca ON CU : ch C. cr. C, 0, (Nl ce -. cs,, , o cn... cs,, cy.. cv oa -4 cl c4 sr ra cc ae ra sr ra sr sr sr sr %:- CU er r2 ra CU.4' sr er er sr sr ra er sr sr sr Nl" CO.-..., SC...J v0 VO 00 er P. v0 Cu cu 03 CD CU v0 N. r2 CL sr VO CD CD v0 on!.«.: C) 0. ND li, ua ra ry C4 r, r, er er ra ru CV ra cd C4 ra.. eg re Ne DL ',L'.; ;',... Oma.....';' -D - CD C. 8$2 r,.... or cn r, Ce (Nl ",- CU CD fn. cd OX r,.. cr,...o r2 Crni CO 07 e> r. CV CC OC LU CO CO ON CO... CZrn ON on no co ON ON ON CD CO CO CD CO -..-f Co ei :X.4 Ch..., ON C, CO.../ = ca ,... Te Tel Tli Twe... Ti. Te CV h- CO Cr Lu r- r- OC ON U2 cd CD CO ra ko.. CO ON r. er b2 CO c. v0 CO CD i!!n 4r U2 OS r. CO CS CO cc ra rd NT. r, co ir c r, cn vo,t't vo up en sr r. U2 er ra 4' ra -. C4 CO CO CO CO 2: 02 LO ra sr ra 47 ua ra L': v0 r. U2 sr ra co ra sr er er VD er voci CO ca ra sr r2 r2 r2 2C Nc er er er sr sr sr er er er er er er er er er er cr er er er er er er er ra sr tr er XD D. OC -J sr cm on CO sr VD 02 On 00 8$2 CO r, r, co ua %Jo eo s. vo co cu vcrn ra CD 0. CO v0 8$2 sr cu cu cu ') er CU ra sr sr cg CV CV CV 2 Ot -2 -J CO rcd *V0 U2 00 8$2 v0 U2 v0 CV ts. ra CN 'et- 2 r. OD ON ra CD v0 VO CV r2 OD co «OC LU CO CO Ch CD CD On CD CN Cr, en CN ci CN ci C7 C7 CD CO CO (D CO en c, en.. eo en 00 C% crå r- ca cc uu r- r- ':c oa' sr r- CD ts. r, CO NO. c- Ch Cu ON r, r- cr.ru CLE CM cr. ra ca ca 7-4 CC N..),er sr ra CV C) ts. Cd (N. ON n Cr) CO rd vo er VO.2... CV sr oa'sr sr sra- z= U L2 ON ON on ch ON fern r. CU ci on r, ch 0'. 0 Cu.4 co er CS CU CJ C.4 Cd OC sr er er Ul sr sr mr U2 ua er sr sr sr sr sr ua ua ua 42 $) U2 8$2 U2 C) (2 (2 (3 r2 2- NC CD r, er CO CD CD en sr ra sr ua co r2 2 r2 NO 03 r-.+ r. rs ca cl sr ra ra CV 82 ra cu Cu Cd Cu MW. CO h4...g CC NO. :z-t-. '. t :C t Ns t..-4 et 2 ' 00 CD ca - ca,..0 ON.4. N. Z :,Ni -ra -.:bo co - u'ir.. n\.a LL CX nn 8 LO er h /..4 C....r.8 C::/...4 :Nl., r, ua cr rs CO CO CC r LU rr => r. CO r- st az ne ui S4 S.CD CN CO C. N. rs... <3 CO r- CU C4 - r. r- OC... CO r- s4 :X CS SC JC. r- CO,,, er r- cm vr CV CU = OC... DC LJ -J =.7». :.."C r. h. 02 CC LO ' h- r-4 CC P.4 CC C ::.,, CD C Cr 0'. <r ui ui ui... rn.: CO 'S"':i Z.:, '. : z. La ui3.0. 3: J 3: :C ne r- ci- LO OC Zr DC 7: DC CL OC 8c CC -2-2 nc cc cm cm na ta...8 ol'ae ae

51 J C2 cp... eu ON sr CD ui, uo CO... ON UO C2 en CE 2 LU CO CO CO CO CO C2 C2 CM CO 00 ON CO CO CO ON...*..., 02.C LU,-... MC 02 c0 02 0O GO CO CO CO CO CO 03 CO CO C7 CO 2C,..4 CC N. U, L? Ui UD LA CM 0 Os U7. 0 /, tf7 7 CU 0 cn L2 CO CO 7., CO OD CO CO CO Co 02 CO CO CO.2 2C rn rn rn rn CO ry rn reo rn.7 rn rn rg) no- 3c... NT SC %' er NT C4 Xr Cd sr ' er '.4" sr CM sr CO 0. 2C 2C..8 lem e,. MM. MM. MM. MMO MO; MW. MEM MW. Mm. mo. mm. MW. MM =Me MM* Mmee GOM. MM. MM. MM. MM. mws mm. M.D.... MM. MM. 'MM... -J cn en cn.,-+ CU ro CO sr r. sr C2...4 UD 7...0,* ON CU Ch..., Cd CN CE 2 LU CD CO CO CO ON OD CM OD ON CO ON CO Cn Cm Cm ON r- CD r- Co 00 cm 03 on e CO r Cl h- CO.CC 4 h- -- 2:... ON ry sr ru CO CU CO ON cul.42 rn r. cn 2, N0 CD sr.eo..,d sr ar..jo rn -4 åc -4.cc -, lin..c, rn as ree sr UO ro r CD CN Cu Ca CD ON... r... r. CO...0 oli U5 2-3= cn (2 C7., 0, 0 0, rs. ", 0,-.,3: :r),- V, Ui Ui 0 %>... "C' 0,. 0,.4 CS U3 CC NC xr Xl er [C.» sr sr sr sr sr sr Sr sr sr Sr Sr.CC in Nr sr un un un Cr 24 j :... C. kiet, ON :-'N...., CD 'Cr h'...-?) 'CC sr r6- CV sr..j.0 C2 CO er CO CD CO OD..., Si CD OL C7 sr ro Cs ev ro rn en rn ro CU CU CO CU CU ro r. e4 ev r co ::..z. z......:- 2,.J CD 0 :'. Cd ro on 0 47' rel 0, ft/ 0 0,.. \D CO - rn Cr. 3.5 V.-...:..4 l"., 0". 0 '' -3* C C.: LJ CD! CO CN CO ON CO ON 0, on en ON CO ON ON ON ON 0.0 CD le. ON 03 2 Co CD r, co en nn -J 22 0,..e...e..e....4 (7 LU h-.- 2C...- CD CO C. flo t7 CO... CN 0, CU sr Cu, CD.s.0.. CO uo Ui U":. CO- h... C3..D.». 2C...i (C ".... CD CD CN sr CO..JO CO Cm UO rn er On N. ro ON cv csi %0 sr 42 ce, cv cst en rn rn E (Jo L2 r, - r. en co r. C2 CD r3 C:',..,0 %0 CU W2 voi r- on Co co on en -4 sr CD CD rn rn rn r, cc ]4 sr sc sr sr se» LA UO UO cr cr cr ui sr sr sr se. UO se- cr cr un cr cr cr U ui un sr 'x) C4 CO CO NT CO C, OD CU CD... %:. m r* CD.U" se- r- ra -. co..=, ra...o m c4 0,a. NO sr rn CU cm..- Cli... CO er rn CU CO Sr Sr CU Cd CU CU...-r...4 NO MM. MM. MMO MW. Mm. mm.. mm...m. Em.0.". -J CO rn sr CD r. rn Cs...:0 rre LN CO ON se' cn.--, on un...4 C2 0, CM CO %0 RO CU,4 er. r. SE 2 CU CD Co CD... CN CO CN r- en en an-en Cm CO CD CO on.. CO C2 GO «ZD SO rs CO CN r- Cr. _J =D CO CO LU h- h... 2 CD CU +... Sr sr er.0 CD C... cu r- ro v2,._0 en cv 0, c0 02 cm Lo -LO Lo ON c..0 0, 0, cn OC.4 CC.. C3 V3 en en on UO CD CM ON r- r, r, r, r- v2 U2 %.0 ro '2 u-e... r, 4-4. Z. ne cn cn cn co "ei.. xr on -r cn -4 ON t 0, ro.+ rn ed C.4 ON...O,-i Ci UD.4 MC SC /7 U, un sr sr sr un eyo un u, un sr un un un n 2 2 /2 Ull UO sr 22 UO UO (7 UO 22 r7 7- -J N. m rn c) e7 0 Xr. CO X» O, ",.. r. %ei.4 rn un no en GO N-.. r- rs rs r. r, C2 nr. rn rn CU....4 p4.. rn rn Cd CU CU C h.,.00; m. OMM...MM MM. MOS MM. 'MW..MOG... YM eimm MM..... MM. 8/... OM. MM.. MM. cc rt --4 3C -J -. '.CC rn». CU C4 CC sr r+ --, C2 CC CO CD CD 0,,J ON 4.::: 8.4 'F'7-2 ^2 cu rn o-o co co un... Co 7 ON J Cd un sr r- r+ r- 3 r+ 0, 0, cn.-o cu rn r, un cr. rj CO CO 02 CD P- SE OC 5C UU.W.2 0, 0' CO r, r. r. r. '00, P- CU CU LL r. 5- P- P rs CD P-.2 3c 474 :a4,'..- Cl..4 zs..c.0 CU C4 2-5 P- = a. 2 ui-3 -J u.. Co 2 2 "- Ps as CO SE SE.2 SE ir rs- Ce a. 2- p. =D Or CD CD SE p. 2 2 ce LU CU UU r. CD CO " ZP :2. LU LU CL CL (C... CC CC..- ni. CO -2 CL OC 2 := 2 2 CL nc Cw CO cn -J NC CC.

52 50 AJOPÄ V N Mm. m Oy wrosa Mao V Y0 HYKE -z e CD tr.4 ON' 0 4) 0 ON r7 er eo ru co er en CE 7= LU CD C7 CD C] ON C7 ON CD ON ON ON C7 CO ON.4 CO CO CO CO ON CO. C,.- CO CC. Cil.-.- CC ON. P7 CO «44 cr c0 r7 0.7 On ON C4 CD co r C2 CO.7 CD C7 C DC... <C "... CO..:0 r: er r- ru ON CU.. CD ru eo.5. XC 07 La C., r-e CO Ce U,.4 ON r7 CU 7 rn 'er CO.rn ''7 CU.rn Oa re.' r7 DC W er er rn tr rn.er rn tr er er er tr ro ir tr er er 'et- Nr er xo h- :h DC...J '3. re. er ON Oe CN er rn N7 r.. C].,0. es... ss r... er C4... sr sr CD OL Cd.,.iwrn.-s...,...rn vrn Cd D rn-...: m......r -n -J CD... r7 CU r, CD.rn CU CO no rn cu ON Chl N. r- ON r. CU U7 CV rn n.. cc 7= Cli CD «...«.rn C7 CN CD CD CD ON CD Cre... C.. CD CO.rn CO.rn ON... ON CD C3.rn -J '.4 '.4 :2 CD...s... r ,0 LU : NL:... *JO r, r... er Ua CD rn co n. s, CD rn ru un uo er-eo NO CO 7 CD NJD.rn 74 rrn CC ', n... P7-7 U7 er lo. ce en 77 ON ro Ua tr... CO r7 rn CO CD rn r. GO er rn t'7c», r4 r. C5. CO N. Cin y0 Co co.7 e4 ro... r', ro er er un ' ö ö me he 7 er er er r7 er ru er rn rn r7 P7.7 r7 tr tr tr tr er tr tr tr tr P7 tr XD wrn.4 D.- = CO C3 ru %Se CU CD co n-... er ts- s, CD r0 U7 CO CD r7 NO CD CO CO... CO ON UN rn ru Cd rn rn rn Nr rn C4 C4 rn CU CV C CU.4.4 CD, 7. U7 tr 74 7C me.. «4.. "7....! CD CV r7 r7 ON M7 CO tr CO r7 CO h. CO Ce '27 C7 r7 ON Ce ON CU... C3 er in CD *NO r0 CC CC LU CD.4.4 C7 ON 0 ON CD CN C5 ON CD 0 wrn Cp CN.4 CO.4 ON 44 ON.4 CN CD CD ZD Gå wl CU CD <C h- 3: U7 ON On r7 ts. un co er er.4 Chl Ue.4 rs uo s, 77 rn CD CD CD U7 rs. CD U7 Cr C'J cc cc C4 CO V4 rs. r7 On ro. rn co co Cn rn co r- or r, r, co, Nl 2C 07 LD r7 r7 CJ CV er un rn cv V).4 rn cr PO tr rn U7 C3 CV re. tr er er 7C tr tr tr er er er cr er er er tr tr er er er er rn er er er er er 7C... CN er C4 CN %Ce..77 on Ne. c0 Ua r..4 C4 rs CO %JO r NO r- ru ru NO rn s.... s. cn co co ei_ un no Cm..4 CV.4 rn rn.7 CU rn rn rn CU CJ CU C4 vrn.rn U7 tr =. Me* =ELO ME». Mos OM..,.. N.:#...J CD CO w.4 ru er %,0 r. r- U7 CU r... CU ON ON CD en CO r7 vrn U7 ON r7 CO en en uo er CO... x..7 we.rn en en ON OD Cn Cn C.7 ON CD 0 L7.rn OD.rn CO.4 Cn GO CM.4 CO 0'. CO J = Co..4 ' ' w..a 07 4 LU r-... 7= CO.rn CO CO er un co uo un ry er.rn rn co rn un er un - rn,,en co co rn.co:co co co r..' he s. cc o, n- co vo vo er cr rs. ON r- 4) CO CU CU er ru er Cd cr eu,, ro CO NO-On ON ON r.. ON ' CO GO CO Cr».4 C re. h7 co ON -,cr ON... C:7 e.e.4.4 rs uo nc he er er er er ro un V> 7 'CO er -r er tr er un un wn un er un er V7 7-7 cro un U7.4" tr XD 5- er...eo co CN no no er s. ts.... rn rn un... P.7 7 4) %JO (0 ts....» rs s.... s. Nl. r7 C3 CL. 0 CU.rn.rn.r.0..e no ru ru ru ("4 [V ' 4, no DC DC «Me, OM m OM. MM. MW. MM. nilm,fflikal ~Mb em GO. «ffile B «00 =.0 <= 3C -.4 r. 7C Cp hic...7-4,m. P.. VU C X N. ts.,. SE tc.-. ic;,,;cc; ; ;', %or.!.., N NT...;., 4.4 ro 0. 3 ru -) ss -co cö'uo.4 Cw un '3. h CD U7 CD...«C4 rn,.. V) CE rd CD CD L7 CD... <C 7C DC Lej 5C <= CD ON CD r.. r.. r- rs.,d C t- CM CU LU ri...,......, <Z.4 ci F.. C 2= r. CO rrn Z= CL 07 2= 3=.....=O,... C <C.<L_<C <L <L CD DL- Dt CDOCCOrn<C W.SLULULLir.C7 C.." '7."7 -C. z -m uu -JL-ät-z..., sc e..- ta. GO a CC 2: OC CC 0. MC CC 0( -a -a CC ne ne ne un CO -J CL :C CC.,

53 A J t.. -z tr, CK 03 :"...j rd Cr br F-e t- cn t C... t.«. =00 MW% 0«..0«,0..We «00 WW4 : ir5-'"'--t'cd' CU r..,» en er rn r,.4 r- e7 c, cg vo r. en en M7 C3...4 cer LU Cr 7C U.. CD... ON.4 CD.4 ON C7 en Ct 0N... en ON CD en L C7 CD ru en CD CO Cr -J CD ( ve 44 v4 v4 v4 i CC Cn =3 r- r- C3 Cr r- r- ne lin m L-J...0 ko,, CO CO vei v3 ru r. r, cat CD v0 er cn CO..9 tzt r. CD CC r4 er "... CO CO CO v4 v4 v0 CD v0 u.2. h er rn us n- re en c.! u3 rn Cd tr) No r- v0 he rn CO rn rn rn rn PO PQ CO cr CO er rn er rn rn r) r' rn rn re7 rn CC - 4 V. 4 4 U OD rn V2 7 ON..0 N Ml MO.4.U r, Ul... rn = b4 De e -2 -J CD v0 v0 U rn cs Cd r cr 0 rn 03 cr en O' rn cn ui er ui v..7 U CU r, rn Cr 2= LU 03 CD ON CD.4 ON ON ON 07 0 ON Cn en ON CD CD.4 02 Cd co CD ON.. CO J =D et rc wl w4 Cr U0 4:C u i.- r- 7C U U wo CO CO vet en ON CO U U CU rn rn rn v:t 02 h- UO 0, -4 ed rn uni..cr i h-,-, SE N Cd r, Ch OD ed 0 r, C- U CO CD v0 rn rn CD CD ON rn Cr C.. v0,4 r, eo t -J 3= 0 C.5 CU r C] SO.. C2 CD...77 rn un cu cu es: -4- er cr CD CO rn ko vi..c. v4 C. C2 :7 = cr er er er er er er er tr er er cr Nr cr cr Cr Cr Cr er er sai cr rn Cr 3= tr> CD ON Ull ON CD ed C CO CU ch CU ct.. ed C, v0 Cd r. c a.7 h rn rrr...,-e v l n CL CV CU CU..r re DC De -- -., i...å -J cn' er ui ui cu co co en r.- ON cr rn ern,x. cr U ON CU CO U ON CD cr VD Cir = UJ 03 CD eh CD r. ON r, en on en en en ON :2 CD CD CJ CO CD CO 03 ON.. CN.- = cs.., ,,-, , v CO Cr Cr.- CD CC ' 40 r- r- D= VD VO CO ON CD U CD U LD UO er er CO CD 03 cr tv. CD CD U LD, CD 4) CD =D r. 42,.4,4 CV OD 0 tr..2 cr r, er rn on co cu M = CO ON... "J en &Ja ct..0 ''2. = kr/ C, CO CO r. en r- rn... r) co r) r. ts,..., v0 CO C3 vo r, 0. rn n- vel. cr "X C«cr "T cr Cr V- S' er er er..r er -4- un cr Cr UO er er un [r rn '-4 - -, bj Cr. Cd r. ui er -cy'c^ 4-4 -er.-e. t.....o. CO ON'CD vi U,4 cr i)..--8 CU V! v4 S4 bc «0',.-.. «... WW....0«. -MW...0«.0 ~0 '«. = " t '-' 5..t C. r, r... r, CO C , fu rn er en r, rn er on rn r..re er Cd CV ed -- et 7= LU 03 CD ON CD,4 C. ON Ch cs 03, co en co 03 on..4 co ON.4 ON 03 Cr.: U - =7 in v4 v4 v4 w4 v V4 v h- h-... cn CO LU 4.2 r. CD ' DL 2= r- r- 7= OD CD CO OD r, r, LD CU cr CO v0 CO CD er ON h. CO CD rn er rn co er to en CD CD CD m ' CD r4-4.2 N. CD..«. VO C- U CO CV ( cr ON v.0 (3 rn en en rn.e er No un :4 C4 C7..4 co , 2= CO C2 er ui er ve C" C v0 55 U cr 54 v0 v0 v0 V7 vd v0 (3 U V7 r,.- s" vd co OD OD Cr 3..4 er er er er er er er cr er cr cr *r.cr st st.2 cr cr cro cr -r...t cr cr "-x,"r.t cr =D -- LO. r- LU -J Cl) -3 r3 c=i rs on un rn es er, e= cd.4.4 ') r, v0 0 ON.4 4 vo.. 03 ctl L.7 tr cd Cd Cd Ui CN r. f CD CL... en CO ( rn rn rn CO CU 3 r U Ul Ul 03 Cr.. rn er cu cm,e *4 -- r, -J De 4.. r. Cr... e CD :D r, C4 --, 2 Ui C en =D Cr Cl" r. l Cr - =D CD ' '... w4 Lel 2=,. -. = = 0: u",..-4 co, ON -,:r co eio U2 <ON -3 r.:. on rn"cu on ("-tsn r. i re re cr --- un CU h.. C7 P.7 CU.4 cr V7 v U.. C2 C2 CO h-... r, er en r... t DL 3C CO c-e,7 cr ro sr 4-4- ed ui cs un er us,..o cn rn No un 0' as -r cr CO rn CD De cr.cr ir 0' er 0-0' er rn -r.4- er er 0' er er er er 55) 0' -..r. =r er un 2C OC «2C -J CV v0 en,4 h v0 V) CO.. VD er CO 'Li' -r '..., rn n4 co No co rn e 34 C3 et. er cu rn cu,e -e... cu.-e en4 -CM..- -,,...,...,..:', e i '...% & -3 C SC..4 CO CO er en C. C2 U "' U 0-'. t,", C rn un CD CO OD C7 h- v0 C..,Ci.4 ON "-'.4 03 CD 0 03 Ch en en en [23 CD V4 O., 44 CO v4 ON... CD P.. U, C LU t MWD «00 «Me M.WD «MO MOM MWO «ffl09 «W0 aehm. «me =0.... WM0 MOU «M0 M~0 0eW0. : 5 r4.3 OK CO t CO, 2C Cr LU r. CD Y4 r. rs. := t Cr «5-7= 7C 0-0 S LU e Cr p-i, <z i......# =2 Z , 2= 2r 5 Cr CO 03 hd.4 Cr CO A.. CU C'd = Cr...#...-: v4 CO A.,.. ṙ:,.. Cr Cr OD CD C7 CD N.0 On Ml......j CU +... CO 0 U.. OD 5(3, en er r- r. r. De >4 C2 U 2 C2.4 CL,2 r. :2 Gr hj 0303 CD r- cr De De 74 cs 03 ON 03 r, r, r, rts.. No en r- Cd 5'N CD r- Ne 7e 42. X le -- CD.4.t '''..7.=.4.r 03 C4 -J -J CL eh 2C 2 7C r. r. cn es et tc et <-4 cy e CD 03 «r-t CC CC (= LU tu ua,... CD " Zr 75. LU UJ CL CL -2 Ct. De ne ne ne nn o_ ne ck ne -s -S na ne na Go CO -J ei. DC De.:-...

54 AJD PM sni.» «MM,.8 Me.. Ma MM. *NO* ME»... =..., -J C3 ru Ui Cr. [V rq ro ro 00 NO h0 4, r. ece.- en Co On r- On er On uu CC = UJ CD en CD en.4 en Ch C=4.0N O3ø". en en en cn.4 CO CD CD en on 00 Mr.../ = '.. C WC PO ro er er er CD CO CD h) C3 r, C) CD er CO CD CO er C3 h0 C2 rn c:c r4 cc c0 cr er ro 03 C3 u) h) ON CO er C) N. Co CO Cr% C] CO ) CM N. r. CO 07 OD NO 4) rn r- C ).4 co 40'cr ui 03 Cr C3 cr h, Ne h).ro ro ro ro h) r) Cd.0.0 h) r) 4) ro ro ro ro no.3 er ri h0 CC -- b4 -. r- r. U) U) r0 C4 hq CU..4 W) V).4 r> ).4 r3.4 r= =D CD CL. Y HDS TELM b MM,. OM» NRO. =04 Ma 4= «0 «ffi. 0«MM. Oma 42 -J-C2 ON.4 ro cn ro N. on cu en ro rs. ui CD ON CD CO CD C3 CD n..4 Cr Ch cr. CE 7M LU CD Co ON r. ON co ON CO en 03 ON 03 r-.4 Co C3 CC CO -J 03 03, t e r- ce cc -,.. G $-...- nz en ru Cd N:r 03(3.4 C3 CO en 03 NO U0.40 r. NO GO CO 02 U) r) C '.., CO NO r- co en en rn ru CO 03 ui r co 0, uo -i on en co uy r. uy CO 2c 0) C.2 W) cr r. ).0 r, CO v3 on NO U) h- v.4 v3 u) rq,- ON vo v.) Cd U) NO cr 4) 03 'er Cr er cr Cr U) U) Cr er cr er e- cr er er Cr Cr er er ui Nr er cr er e e nd...j.4 ru en cn en - 4) cr VD ) V2 CO r) h0 C4 ON CU cr Ch Cd NO v3 Cd r CL ro cd.4.4, CU CW.4 Cd Cd Cd.4.4 ml OC Ne --..., MM. i -J 03 CD,0 on.r NO NO NO ef) on 03 r) CO ON.4 v2 ON r0 Cd 03 NO (.4 03 CC WC UJ C3 ON CD C) ON rn. on r- on on ON ON en On en CO in- CD 03 C3 03 C3 LNJ en -J = CC - 03 Ce.0) 3-- h- WC NO CD 00 U CO r- 03 Cn er On r) CD CD 03 C3 (=> C3 :3 NO =3 r4 CL -,... Cd NO.4 ed.4 -j-.4 No.4 en CJ , OD Cd 03 CU er... cu er r, 03 Cd -3 7= 4.0 t. CD 0N.4 or. U, 0. (0 C) U") 0i 03 rr cin f... C4 02 Cr U-) U, er, u) cn 03 LU N4 ). cr U) cr -J- Cr er Ui er er er er er i). i) er er ui rr rr.30.j. rn un - '.4.J -J Cd r- ui er Cd Cr.4 4:2".4 r. 4:r 03 ON 03 '.0 (7.4 Cr U).4 CU Ne Ne e...;:. ' = Ole ml.. mra..., CO tt, CU c ro ro -,-. r- cu er leo r- r...e:cn er CO CD cr.4.4 rn... ce CL WC Ui CO ON CD 03 ON 03 On CO en CO ON CO ON 0 ON CD CO C2 h, CO'CO CO CO CD CO ON 03 ON -J = h- h- 0 w LU te h- C3 CC >4. C h- h- CC 02 ON Cd NO.4 OD NO 03 V3 C3 r, Cd C4 73 ON ON r, r. C4 er ro..-e (e, er Cn en cn co. CD.4 "4 Ci N....4 U) *-4 en ro.-t"ro no..-«no r4 N. C4 cu NT r- cr 77 r, V3 On ha h, Cm.,,-, OC 3-.., to CO co cn co co c0 en cu c) on on co en on en ON CD On en cn ro on on...4 cr.4- er CO i ce 74.,:t cr U) er er er uo ui uo er er uo er sr cr rr un..a- xr ) U) cr cr U) (7 4) 3 Cr =3 h- V) LU _-J CO...J Co ' r4 r.-,2 ed No en cr U) NO ON.4 en. ne, ece r, co ero e- er en cu CO ir 0. C4 Cd C3 LU (3') en r.. U) r) r) CV ro.., e- NO ) cr U) 7) 7) r) er..-- no er,...4 cd Cr.' -- en- -j : Ne Ne Ne CC CU et.2 i r, CD C3 ND NO ON CV Cr CO.4 ON NO u) h. U) er r. CJ C4 as ece-kr c, =D r, Ce h- WC Ui 03 CO CO CD ON CO co en on 0 on on en en cn en on en co cn on en 03 = in p--«,,z...- M G ri 2:- 3 ce 0. h.- CO <4 4 zr h- h- 3c_c3.r. r) cr ON cr r- U) er r--co r.. r- er eo U) C4 03 un,ir un CC fl. CU er en- NO.4 U) er Uo --e co uo on e. Ch en r- CO cr er er er on- er o.: a: en c.0 a-'. ON on.4.4 CO CO 03 rn o ON.4 C CO NO ON be cr -S Cr 0 U) 47 UO er v", er UO UO er er er (7 :0.43 er ui on UO on er nd CC CC W -J Q2 r) 03 U) r) CO CO CU hs. rn ui ein et no.4 ch NO CU cr.40 Cd OD Cd V3 Ne 03 o- Cv Cd t nd OG ' h" e e Ui e Lu CD -.) Ne. N.:... UJ. i Cr VO Ne 'Mr r. r4 r. CU CU WC cr.4.4. C, r. ru CE 03. e. cc,tx co C CD C3,N0.0h,...-. C"' r4 V) -.L,.., 'eu rn.4 CO CO U...4,0)......, - 4 en U C4C 70 er 8-- e-e,.. Ne r4 CD i) t...4 cu r) r. un cr Ne cn ce CO SE nd Se,-., =D r4 CD h- CC Ne Ne Ui Ne CC 03 Cn CD r. h- r- r- NO. CO )-- Cu Cd U. h4.- )-.. i-- h- 4::C «,-* C.: :.i.' :...: C-..) 37:. 3-. CD : r. ;C: -3 Cd Cd :..0 h," U, h- 3:.4 = UJ...J = Z P453 CM CL cc CC CC C..). WC - "-" /. C ZO :-... CO eo SC --,,:r_ ::.2.: U 42 tei e.-4 en en -- --> -n -) :.-r Ze- ul L 0. cl er. 0:.. '

55 -,ffild.,..,m.... 2= '''D -J 0 ON FO ro tro-co uo sr ro -O- en'.2 rn V> CO ro et V2 rn rr U 4 S CN ON co cn -. crt 0 CV. ON ON.2-..J 0 Ct or ,... v-4 w '. Cri. =.. Xr -. *P-. CD Cr 0- i r- r- s sr...c....o sr- rs-. cm co,-. cm co ro r... rm...o 0'. = co...o = C3 C3 <X..-. = "... Cr. ro ro r,.. oo co CO ro ON.-2- f= DO r- ro ro...o...o ro ko klo klo ON.43 ""D ''''2 = tr) CD L,, h.., co,--. ho No No Qh :7 Ch r r....-, QN..., U2 et cc NG to ts O to CO rei ro NO rn rn rn er PO rn rn PO te) PO rn!no PO rn PO rn 4 tr,..- NC -J 2 U2 U3 03 to ON k0 PO rn CO.4 U2 N. -.4 v2 Ul.-4 rn..r lin r".. =, 0 CL.. t Y: MW -o -J CD C2 ON.7 03'r CJ..--4 on er C2 CO CU..-. er un CD e..0 CO C2 en V2 r, cc =C UJ CO.-ir 0 ON en ON ON CO cn CO C3 Co.--e -i C3 CO CJ CO C2 C2 CO CO C3..J = ~~~~~ $4 CO., -4 (...:24.74 CC.» = e.ct CO Cr C2 ON «ei- NO.-,.. NO v3 v3 /40.- CO CU CO rn ' h- =. r,....o ro...4 Cr... 5, ON r se) G--,...c u, u --i' ts)....,...4 CU CO C '.. CO CU, C CD ON Ct. ON «4 2: cn L2 00 CU hq CW co *0- en u-, on CO C2 ON ON en CV ho.7 U3 h3 CO CU c2 cu CO CN t :2 rn er er er te, -s rn et rn rn er rn rn rn et -q et ei» '0" er er er er rn r' 2W i SC Ce- e3 ON L, ho 03 CO r. r, CU C3 C2 cd Cn CU er,.. C4 C.- %.2 CV r,... r, ts).-4..-e.....-t.. CU CU CU CU C4 C f3 C4 i...j C2 0,m3 C) le)... 4t C) CO ON CV to 22 r.,- wo ro r... sr cm..c... cc = tu co ON CD ON c3 en GO -. C ro co i = e) , w-8.. v....- ".,4 4 - co : t..= -- C7 CC U.- t.* 7C N2 CD V3 C2 CO LD LD CD...0 CD '0 CO rn on.!, CO %.0 0 U2 0 V3 e.0 CD-4 CC N. r. ko C3 r..." v3 r, cu r. PQ NO CW CO CD r... co CD on r, en CN C2 Ul r r. -, x= Co LD er r, vp Cm er cu un cm 3 ro r, rn ro SO NO -NO co cet...0 CO %0 er et er Ui 34 et" et et et to er er er -s er rn er er -s -S -s er T -..r -S PO,.4" et r , oc - Cd ts. U) et C4 «U-.- et.4..0 et N.. t, 0 U2 U t U2..-, CM,4 CU CU CD Q w« = i... = -o -J ed CO '0«en 2, C4 ed en.43..-, rn ND CO ON en NO er er on, er c2 CV C4.-,-. CU Ml...,...! CE 3= UJ CD.4.4 en on C2 en ON ON CO ON C) C= C2 C2 CO... CO rb ZN +4 ON..-. ON CD ON C2.-4 wi.4 Ui.4=2 Ch /..., r-.4...,...a LO 40- LU.4 LU r - co cc Ce 3.4 ).:- = M. VO U2 co rn,r.. co un v2 un Cu es.4 r, U3 CM.. LO 0 ro..-4 VS.C2 C3 CO le..0. DC 0 r..c= ',... rn er r. cu CO CD.4 CD Co en...,-. en..:d... eu eo.- r, r. cd vo r_ rn rn rn rn ur, 2-24 z: co c2 ro No er er,r NO.;2» v3 rn. rn un er rn un un vn un ko Un No un rn r- co on co rn rn 34 Xf er er er er er er er er er er er er et et er er er et' et et et et er er er er ei' J. c2 CO et r. CD,.2. CO U2 rn un,0 on r- on er r- un rn -r cn cu en er CM cm cm ro eu cd CL CO UO ro rn rn rn CV.ch ND tio,e-.4. -' Or. rn rn.. rn 'cr CJ CU r..4 CO r* Sc ~ nem.,ge i -J C5 CO CU CO r- ro.j.. U3 ON CV U2 C3 er.. yo co u),:t 0.0 tro ::-, CO =C JJ ed CD 0-. CO CN CD en ed en... ed...«cd QN.r. co - on...4 on CO ee 4--J = CD..,r t ,4...' ee CO XC _ => h- r-' od CD CO..-4 rn..- Fp vo ON ed N:2 U3 r- CO r.... No r,,r C4', et r... co rn rr rr 4,... r. 0 *JO CO U2 UO CO ON,J" ts.) 7 ho NO CO v0 -.4 CO ON 'Cr CU CO CO '',, = CO L.) O 7 U :z, C 72' ON er rn un lin r, -' -.4 u n.n. Cl! ts) in CD t-.) cm 2c et» er er.er er er rn '3. er er er rn er er er er!)n er et' ii) n er un C e tl :: 24 C4 CC 2C -J On CO er NO ON ro... NO CU NO er ro rn Co. er rr rn Cu 0 '..0 co rn ON m 4 CO CO. rn.cu, CU w4 CU Cu..-# w..4.4 CU CU...4 Cr) C4 3C 24 moa = :me. r. ow. C2...t 4r') Dir PL r, CU CM :c er CO t, " CO C2 C3 CD v2 Ch s, \ ren -2 -t CU ",)...0 CO 02 UN..-9 co un ON.%h.- re t.-t Od b-e CO OO CD,..4 CJ ro r- U3 ee NJ CO CO..4 >4 CO i.-, CC SC Se Ui 24 Cr CD ON C2 r, r- r. r- VO CO.- CU CU UL -4 C3 i - SL =.5 G? 3,4 J.= -- CO.4 7C UU....-J CL CO 2: 3= -,...».-. c.., 42 CC CC CL 4 CD 7= DC :2 -, C2 CO 'ct rr -ct,:c <= C2 U L: -r CO Cl Ze..7.n. CAJ LU CL CL G D- CL GO 'D0. O4 =C 2: =C =C C. = CC CL.-7&.7 = =C =C =C CO GO -J CL O4 34 7C 04

56 AdUP XV A ca - Ce ) (3 CNJ sr r) c) 2C OD f." CU F-8. so 2C. -J N. CU N. k0 un un CC ker 8.3 tr ro.4 ett c.j 0-. _ 0 CO C vo irt oo CD CO 0,c CU ul Grm fc3 tfl CO C2 Cel t f L:s in C4 %Se - CO V V/ Ce CO Et ej3 t CO Cd + + c c-4 r-s -~ 34 U l UJ 0 ON Cel Ct.! rn Ce Cd 34 4 f C Cej C f= 2C "- CO N:r 47, r.. CO CO 0 CU CO PO CO CO V3 + + CO (3 U if V 3 3C e iza tra Cd CJ CO C) 4 Cd NJ V 03 in O CL ON F- CO 2G LAJ CC LL 2C CC 24 CO V/. MW* MM. wt n Ce Cre (3 ON CO ON Cd CJ - CC Ui 03 ON ON 0 C't Cel re C2 3er 2 C... c-e LL 03 03$ Ui ON. Cr) 03r r) 4. en V3 CJ 0303 r. =C cr /40 v3 CO CV /"J 2-) cr rn to 03 cr, tr..* rs. tz, - r, t 3 Cr. Cel Ce. ON F f* V" rn (NJ i Cel CU C.Cd Ce N- e. ON e-c rn Y 03 rn 3 V) rn C 83- to Cd fe3 V3 ct CNJ Tel 3 SC mex.m0; OM. UM. W rm rm rm rm rm rm rm rm rm rm t re CJ 8 Cd NJ Ce 0 C3 C 0 0 CO V ON f _ N. ke) (3 ce NJ, CU CJ Cd CJ CD cn mm.m' F- ir) un f/ lf) 03 C.) CA T Le -, S SC. CC <C -4 Ui -7 ^ ' ffl 04 Cag CL. -3-3

57 55 CO C4 CU.4 \ : )", r.r AJUPÄV e C2 7C h- "4 er er a, ON.4 CO 02 v0 0 i r- r "4 +. ri U C, 24 V J VS 02 CU ON 03 CU CO CU CC... Zr 03 C4 + + CO CU 4.4 CU + 00 CO CO vo CU CO 6N ON VO CU VO /2 C2.4 ".. CV + er /2 v2 P v CO CU i] " v0 VO CO "4 4.4 CV CU 03 CO Cv. er CU C2 Cf, CO =2.4a 2C 2C 03 r, r, r. C4 SC CU 6N r. co 'go CO 2C NO ma e 2C 04 7= er no..0 no no r. co uo no,..jo co CD %. CU-..cC er + ro od + i ZO ('..C PS 43. %- %. V2 4:- 34D Zr CC CD + 0/ "4 / " CO 4.4 La CC i 2C CC J 03 WC 7C UJ CD Ne -J :2 03 ic La 60 U7 La 5p-4 P. C3 66 er -J e.. h- 7C 00 CO La <X 4-4 7C 4 E CO.3 er 4 0.C. UG 24 Ui ON 3-7C :r CD 34C Sid 2 et v.0 02 t. v0 00 ON 00 ON U7 CD ON "4 CO CO r. uo r. r. Cn cd C2 C2 C2,r CD "4 v. rn PO PO Oet CD C2 CS r- en '4. "4 Cd er er CV er PO m Ca CU ru CU C3,.3 cr N ).4 cv "4 4.4 "4.4.. V3 03 CO r. P. %. r. r. r. r. r. r. n. " " " CU C4 CU no 4.4 Cd ". Cd "4 "4 "4 C2 C2 C3 C2.4 C3 C2.4 ii 4 ii "4 C CD 03 CD CO Oh Cr. r..440 e C2 ev - ro r. cd. P.4..4 eu.4-4 CU CU Cd CO 40 CW CC 03 m2 e.) e.i CE 03 r- r- co_.-4 uo tio- uo #- C.3 en CV.. t "0 F ' '" OC -03 CC CC CE <= CC cg e gc (3: 03 CO -2 ^2 -)."2 ^0 "4 -J 2 CO Al 7C OW

58 AJUPÄ VA 0 =. r... C C+ Cl ON tn = %0... Cd ri ' + + ' ++ U _. 0 :S rn. n n, tn cc;.: tn cr C+. CN cl- CO C , a Cv rn rn.zr so in No..4-, 0 CO NO 33...ed.. s 0 C J Cd.,3 +0 C d C. '..- ' Cd Ce = 3 V 03 V- r,..tr tr r C wi.- + v-t N.4 r ' af 3c 3C 0 %af N C. CO,- CO C3..-e CU S:. CO Cd +.-T+... 3C 0: = ,... Cd ON cd CO CO 03 C. /+ +0 in et 03 C.3 tn rd co (Nl... tn _.d Nl' '03 = CU f ON v't C3 0 ' Cd l' Cd N et, tn U :c :C mm. GEO Web CN.:" +.0 Cd Ce +.0 ON..--t CO +0 5'.. Cd 42 2.L. Ce f' r... r... r rn... r, CO n C...,...e +0 ts) cl ts.. 0 tr, Ce ON ON. ti, 03 c J 5'..... ro Nl CV Nt N.4 r - 4X s... tr. 45. tt., '.. ) +- ei. c Li ON.4 CV C3 Cd CU ed CO N rn in CNJ C,.. CJ to N ro rn 3C 3C.... r.,.. --s v7.4 tn...e er rei in tr).3 ul cl , 9.« _ " ;" CO 03 4:3 r, f+. N- r, r, r, r, r, r, r, N ( i i ( 8. Ci) '"J r >... ro) C4 Cd Ce Ce C3 Ce Ce Ce CC r. OC.J = 0- r 4- N rs. i) C3 CN ed 5'3 4 rd.-4 Cd C+ C+ rn ir 4 L" t in tr7-3 ts.) 03 P ct cu 9-4 el ""3-3 ta/ r-4

59 57 ci rj rki _ - 0 CC C3 4, C rkl C3 (2 LL h CC C3 C.3 '4 C. >Z/ C+. C4, C> g 2 N C 4 N C4 CNJ -4 r, uri C tj Cd Cd Cd CN YHD S TE LP Å - LU LU C>, CL 3 C4.- - $ N, 04 C'd C cr N-«3- t" 4 <V0 LU ci 03 ci t- 03 Ci CC 2 CO 03 C4 CNJ 03 ND r. to en 03 '- (4.4 st ON 03.»03 03 c:e - (c) c3 ts') ' 0 Cd Xr ty, c i cy CU / Cd C f., C*4 < X2-3' - -J " C c:, r, CO 'Cr X" r, C. CLr C C. C4 v-0 X X ~.8 3 0`. N. CO N.0 O C3 C `.. CC U Cr LT. ON c4. LL /- - 2 XD 3 Do - X CO C> 0- C4 za.3,- ON,- CO -/ X' r, fz, 03 w 5 Cr- h) Nl' Cr ts. ts. C> rn C CU 0 0,3, P3 rn CO,3 V> C4 C4 Cd X' CO,-., 3' N. ON,3 Ml C4 C4 N3 N. 0- CZ (. h) C CU Cd O LU.CC ' / 5, ( ""3 lx CC 03 Ct CC.4 tn U ft "-3-3 0) = = 2 2 T TA R

60 5ts AJOPÄVA 0 Y HDSTEL PN mm» ~6,, mme:a emo.ffi mm* -a -J C2 CU CO n X' U,0 <L =C.. CO CO cd r C4 CO CO C2 -J =3 co C3,3 CO Cr h- h- =4 CU CU r, CD C3 C3 t. C3 CU a< F-0 Cr J3 3 cd r. r. r U, 7-22 N3 CO 0', CO C2 CD U C, MC Zw4 CU CU CU CU CU C4 Cd C, Cd Z) J U3 U3 r CU CU CU hr2 CU Ul C7 C4 3< 2C -a -4 C2 CO Cii CD Cr cr.0 CU CO CO CN 0 <Z =2 LU CO.aN CN r3 CO CO CO ON ON ON ON ON ca "9 L0.c CU w, h- <7 L 24 wh- 2C CD U3 CD CU r CO Cr CO U3 r, r, CO CO 24 F-9 5", C3 ci :C agcii r- Z3 UJ Q J U3 u OD U3 CD NO U3 CO U3 r. CU CJ CU Cil CU CU CJ CJ CJ ci r, u, i5'n 4-0 CD a. r3 ct. ": 2 2 il r3 r =FP., UM l.fa. WWF* LU -J (-ii -CE -a -J CO 03 <. CO C:t 5,0 L42 - co 02 C4 Cr 72 La CO CN CO ON, CO 00 C2 CO ON ri 00 LU CN.7.+ -J 7.] ZC 2o- CJ3 '-4 L C LU h- h- ZC "ct - U3 r- CO ON CO CO CO CO - cr SC *... CO CO cr P3 P) CD CD P3 P3. CO C.5 CU t) C2 CO U3 2C 24 Cr Cr Nr C4 Cr P3 r3 CU Cii Cii CU Z2,- F 8 ]4 -J C3 C4 CU 24 )4 CNJ tr) 0" fel fr). F3 CN r, r, c0 U3 C3 pi, CU n t- cv CU CU CV P3 e LU OC < Cp ci C.) Cr CO r- r- CD U3 U3 U3 U, U, ci U) hr -- C3 C2. h- h- C. OrN C ii - ", 2= 22 C4 rc CD Cr Cr Cr Cr Cr Cr GC CL. Cd CO C -2 *3 '7-3. -J Z= 03 cg catq.. - 2C 3C 3C :C ac ne: N4 ri "0' C4

61 "-S J 0 C e r.. C n LU M No en ft. C.> tra - 0 CC LL - )- Y,-- 52 N.- CO CO CO CO CO CO CO CO GO 0 '- '4' 'ect rn rn rn rn rn rn =t,-..j CJ "CC.d CJ ero C- Cei Cro,..o3 u, 3 <X r W s CO ts.. J.i M ti") C.).4..2 ts. fs s.ce C:e 0 0 %. ts. ts, 3 V>ts, r. r- M CO n' ts. CJ cv CJ ts, cv C. cv CJ CJ CJ CJ CJ CJ...J 0 CO " CL -4 5^ Cl ts f. N.. 9,0 5,- Crot Le - 0 Co t - n- iri cr- t=,.3- rn <C "".. cv Col te/ Co/ Coi Co, CJ C C'd tn 2= CJ Co.: CJ C. rt, rnt 4) tr) X3 7.» trt ts, in o.. /- Ui 4 C U 2å4 5-4 /." ',. 5-4 _ C.n 4.4 `.2.J M tfl C N. et, rn CJ tl. e...0 ri tn tri ts') n Ln Mt 3 C $.4 tt :3 ci '7-3 '9 3-3 M r..4

62 Y A JDPgVA - HDS TEL N SA V MA A T -3 -J CP C) - V) ON cr, L C:) Cal C r.4 - CC /-- 0 CO 'Cr 0 VS. C) C) CO. CO et:..58 r- er-e Ci eri r) r." GO Cr. cr. C:: kr: CD ") C) ON N.4 Ca/ '0 a/ CJ (. C.. Cal OC 2.<. co Lt) V) C r) Cal C3 - rr) (. MM'.". OM,AM. ANN. M r. WORM J C ON L" ON 0. Ui C) rr)on ON 2.: C CN/... Ca LS 0 t- r) r - C:. C3 9-4 CC CO Cr. 0.2 C.3 C)lfl:`, ON ON 24. r, 99 rl CU (Nl L ro ) n -.4 <. Lr. k) lt) C./ t,) r, 4 t. CCc /4.3 Co «4 «4 -CC CD Lf) () Li, (:-. tr) tir) L CO er-. L CV &me CC CCt tcc = La. P4 C :2: f;" i Cie :. "

63 6 03 C4 C4 ere xr Z, -4 e 03 e e 8 Y HDST ELN K -o - 03 cv en ON 9:3 cu es.3- «.-. C4 cr C UJ 03 ON CO ON -s- 03 e7 Ce ON ON... CD ON ON.-. :3 Gi r.e r.e r-t r-e CC UJ 24 h- -- ZC v2,... r, oo r, cc,,- m3,, cs c3 03 r. V3 e = N. 03 e3 r- 3c....,s-... cil e." cs..., m.% r,..--. in ci..- ct ON C4 fr Y rn rn rn rn CJ N, C4 rn CJ r4 rd r4 r-e P. = U F- CU -J CO 2G -J.4- Co en CO W, r4 KN rei e3 r,.-«"9" rn 02' LU en r ,. C4 PN...c n C4 C4.- 3 i.- r, -4 i NG NG.04 Li/ -. ṂW / am,. "vero ffl r W = C4 X!: / J, en.403 ta 0 CO CG r -..Z -- u: 44 ed ON CO en 03. Z2 LU en r-e XC -J Z t =... 3 er U C h-- GO <X =-. r F7 03 rs un us - r-i cc ^, en tr ON CO.9" LN CU 0 >4.= Ln L2.3 '0) r.') r,.,:r en e3 on i 2G CO rn CO» rn ir N- CO OG OG <X..., -J S3 O VO.. CO C. CU v0 åt C lama dm,. «04. dem,..=. MM. ON» m - 8 UJ e i LU G LU i - 8 PO en 8,... Cs.. /40 0 Cr CU TO P.- <. "8. h4 - c+.... c4 CU CU CO, LU W sz :3 ko 03 3G cr e e) r- r- 03,-. un un us un un un us Cu h- h- L-2 ON C4 P- i -7 h- = DC a! P-f GO CZ "X 'X X: CC X LG!C P 4!.. e:'.! ui...4 CO.: e o -8, -2-2 C.-4 -J 3: CO 0G DZ 0C =:: 3C 3C 3C CC 3: 54

64 62 AJOPgV -7 -J Z2 c3 rn *jo ON C3 NJET rie CU [3 r4 ox.2 C2 30 r, r, r, CO ON CO r, r, r, co un =2 CD h- h- CO UU cr LU t= h- h tr, CO M PO m en in en wo u, no no.c.) ce s, sc, r, m -4 :4 2= CO C3 CD CD CN C3 cr, ZN CD CD CD b,4 rn rn cu rn cu cu cu C cu rn r3 Ol =3 CO h- LJ CO 2C -J 3 U3 CU rn - = r. cr r3 U '3 cr CD -J 34 NC Lu ui 0. ZC C3 LU YH DST ELMN -n -J CD CE r' Z h- LC nc LU =D ui r. cl Ce : - C7 L Z. r- t r-o cc uz wc. 03 (.2 34 CC CC W -J DC en 0. SC 34...zn en C7 CO 5= -J. e....m ~. 0=. arar [ PO ON r, c> m r, rr, P Cu Cy Vu rrs r3 LU OW Cr:. C3 ko ca V3 U3 U3 U3.04 W3 U3 3 ED CC h - r- en : CD -D r-'cd LE LE LE CE CE CC DE CE r. LE r. 4: L.2. r. -4 (J -J L. ""3 nc nc ne.= ne zie ].4 CO 04 0,4

65 63 AJU PÄ VW'; NE 2= 4.4.J JO.. ON CO NO.4.4 rs r- oc itel Cd no 4. 7r 3= LU.J hd.j 0 r5 CD Nr cs cs.4.4 rs. CC CU C4 CD rs.+ r5 4-4 on -5 C4 4 C J.4. 4 X7 e ts' rs ".., ci»rs...4 'Pn pn.4.4 C m i 4.. ym ym.--4 ym ym.- CC.5?...J Ci CD CD CD CD rs Cd ed PO ** r5 r Ca5 U.4,CC r - CC -5 --/ CD Cr, ld C., ON ft. s. ON to.:-.0 t CC = U t=t ft. ON Co ON to CO CO 07 ON CN C2 -J =7 C7 ym ym ym GO -- C7 Cr ym r- ON to CO N... C CU 07 OY N, ru ' r. CC ',.. = tr 0 tr U7 C. kr.3 CD 0, C.. ni pn c..., r- ts r- r- ts co co co r. r-.so co rc. or: L. ym ym , bi: -. CD 0.., CV rd.co.us us..,.ct rs rs us us CJ CO.4 CU cu -.-. C4.4 U SL /5 r. us.,ct CD CO 0, CO ru rs i cs r. ts r- r_ rs. r. ts r. r. r., =3 r4 i -J XD C4 C CV CV 0, Cd Cd Cd C7 C7 ed Cd $.4 ". >«, -,4 ym ym ym 07 ym...4 wm C2 CD.4.4 t e 54 e GJ <X ei 0 F. r").4 ts 0 03 CU CV CV CV... CV C., cy 4-4 ym tr C7 0, CD 0, 4 CC Ld C, P : 57 CO :.-J.4.4 U CC -J :C CD CD 0 0 ON r3 h , 4.4 h* -, - /... <X (.D. c..).*.4 C7 0,,.. r- 3.= : Cr Cr CC Cr hm 0- -J 3= GO <= C7 0, 0, , L3 r =r =r =C 43 tn cn cn

66 b4 or4 CN :< _..., /--/ Lt 2/.. %2 ", Co."4 (V 0 V/ l'%. 3N -- 3C / C4 + + ' ' 4. /- _ bf.../ C4 0.-/ 0.4 <2...,.? / + C C,4 0 ro =3 No co Cr, '''å (Nl...«f C'd '.4 - v COM /43Cd Y f q + - <2.%.? = Cr+ N CU to) Nl 7 Cr/ '', /-) : r.../. <2 / LL *.:4 2 3C 0 «««« « inc,cor.c-94.ccrozyclinc, cc =.99 9=9 ci 0, 9.c 03 9:9:9 29: 9... =.-/ 0 -/.../, = U U L/3...9 ia. t7 e Ui 7 C/N 4$ - 0 <C 0 CO 0 CM C'd ft! 0 t- ot rs- --9 " - /- 2 r.. ko r." 3- c:3 cz ro r l ci c3 r. cz ' r-- c9;.(c. -- s..: -.-9 =. ca ii.co...- Ca/ LO C w4.4 we r.'d CO r, 4, 4,. - ts, CO C'. C'd ts,f4 C, 4 _ e trs e kococococo '- r. r.. trl r... ic.., N- r.,- Cs r-. r.. r-- r-- r..,.. -. ):, e,' _t :...e t.n. : rd " " CD = " " " " Ui ' -z , U ).,:. c ) :: a cc.:.c: ca U U... e -- r) -3 cr..-/ r..,.. tss co rit =. 0 C4 C4 C4. +4 C,../.,<...r4... -, p - - :...q 7..i7 t) in 0 0 C, 0 ' -., U Cg i r. r , r9 cv w 'Cr '...4 CC = CD C).2,7% ON Cr r., r-, ui u-9 -J 34*. - 4-) --,, ix.ec,ez 0,_':3 t - t - -": 0... (..0, - - t )..: CC :4... -* Cr C-i, :/ -", : ::::- - >. ::: = = - -, -, = = S CO cr9 eri C.) Cil c..)

67 65.4 C4 C4 ero, U Ui UE N7-7 < U =3 CO C r. 02 u7 en NO vo r- u7 C4 07 CO ON.4 U4 =C CU CD Cd C4 CD C2 CD CO 2.< h4 <5 CO v7 CO CO NO NO v7 NO 7-25 Cr.' c7 u7 r7 U7 W7 rn r- rn x Cd.4.4. CU Cd.4 Cd XO, -J C NO.4 NO NO ed.4 2: -4 CO CO U7 r7 r. vo.4 v7 N7 rn r. -J CE == U 03 r. CN CD 07 v0 02. CO ON ON ch.cn U -t 0 ui LU Cd r- CD <5 U4 r- - 2C ON %. ON hq N, ts. h7 NQ r- ro 7C C, e4 v0 c4 No rd c4 co co cd cm,l.r co oc 00 c.7 i7 t7 () NO m7 0) 0) 4. v7 =7 9-4 p. h- 07 U4-4 ii.. cn 5* r. CO NO r7 rn co mo rn rn CO LU 7- on P J ' Mm., kr v0 <5-7 -J 03.4 NO C4 CV r7 0 V3 V., C7 cc U NO 07 cm ci U en en ON Cn Cn CO =D U ON h4. _J = C2 CE _ U4 h- h- =c r- enj NO 03 NO ts SG er 00 CU cd PQ CD 3 CV r7 PQ NO CN 7-2C NO Cd ON.4 8 Oa Cd C4 (Nl cv (": 54 C4.4 C4 i=3 => 3,e cn 05 P) CN C4 CO " OC. wmaa ye. Me».0 «Mb». ~, :r 9 Cs ' ru crk CE CO. cd c4 ed ed co C4 _.4.4 "Cr UT UT UT 03 CD CO CD - Cu oc r. ml UT eli.4.4 <C =C C2 C2 ON en ON r7 r7 47 U7 79C h-.4 Zr e3,3.4.4 C) 03. r. P- on Cr :r Cr < t Cr <5 57 C7 C r OC On La h OC 5C 5C Cn 0 cn 07 mem" co Cd

68 ...e U.O;.0* 4...0e Yoe MW..w. ql....me w. 66 Y HDSTEL PN -3 -J CD cr CO C3 CL 7= wc3.4 CO ON.... \:!..? ' r',...# co -J =D CO cm cc r- r- me r. r,.. C2 CD C3 C3 '. r4 :t ^....2" 'cf" cr 40 'cr 2= 43 CD m mc..-# r, -. cn cn....-#...# u, ron rr,...#.--#..i Y -J VO VO C4.4 VO C3 0. ' W -3 -J CD ON CO tv. CU 4. cr cr CD U3 U3 00 'CL 2 UU CD C3 07 VD CO CO ON CN CO ON C3 r,.. -J =3 CO CO M., CD v0 cn.- C. - C3 (L 34 LJ -.- j= CD CD ON cn -cm cm rr# ON.- 03 C, 2= r. CL "4 W7 N...-# um um...#...- c.# um W7 W7. 34 D... 2= GO 4.2 Cr Cr ld ld U, U? UD 3." U 'cr 3 :2..4 #... XD - CO CU 3-../. co i :#- mc.4 CO 40 r, 43 CD.00 '9 r., Cr LO cm r- Ui 3- CN i.-4 C3 CL r. - -J OfflO Giffl W Xr..JPO a -3 -J CD ON CO ON cr CU 02 xr /3 42, CD C3 2:.- S. 8.4 CC 7G Ull CD od...,.kx, Urs C.', ON 0-.. ON CD CD CD :D LL ON...t - =3 CO.4..# CO..4 - C, CL Ui P- - 2= r,..# C2 CD Cr Cr CD CD VO cr r, cr mc US W7 N.:0 OD Cr.cr v0 k0 ON Cr Ui 'Cr. = mi ta C3 cn en..#..#.4 C3 C3 0.4 C2.4 2= ]4 CV CU CM CU CU CU rd C4 r.4 ru ry ru # : 3C -J CO CO CU h] Ui 3 CJ CU r- um cm W -CD ' w-t.4 s 24 SC me.. %me ap&a. «. 34 C, <= CO n.,..., ON CO ' C4 CU CU.. CU C3:C U3-43 U3 td C3 CD CD C4 04 P. r... tr: Ui Ui CJ CU....# CJ 34 CL == C3 C3 ON ON CN r') ro W7 -J F-, #.. C3 C3 v '" 4]..:, h- PC <= CL CE <4 '-4r =3 C3 CO -:i, r 2> D C CC -J 2= -, = 2C me en en CO OO 0i.3.4

69 67 %Li Ml U U rn un CO (*) U") Ul rn Cd V ku r. ro cv rn Cd 4'+ ro en rn un 3 r C4 w4,c.cu co.c3 CO Nr ro,tr %ei., C..0.3 (7-. r l - CO CD CN CO i, CO ON rn CO CO CO CO CN Os. C2 CN C2 rei CO 03 03,,J0 C3 C CO kn rn +;# C^ ev m r. CU Cei C CJ Cs C,t CJ CJ 70 n v.4 CO CO U CV un r, r, r. «ei co ro CO n- r. r, r, r, n- a 4.

70 0 A JDPÄVÄ ' ry N -t e Y HD STELMÄ M 9-,,.am, 4...» mm* CD 0.7 C7.er,3- CO CO,7*,J2 U CO t Cr Dr 4. C2 n3 OD ON ON %JO ON CO..4 s -J 27, 0... r -.0. LiJ, CU ll..- CO 'Cr b4 Ui Or Ui 0.. Ui 0i rn ;Nl ca c> 0.- ND," C7 SE \ CAU... CO NT,.." " 't:r NX C O- 2: 0 CO...2 ON..J0 Ui Ui Ui..JD.0" ON ON ON DC X... C wr.- 0i.5 e 2- -J Q Z. -J 0,- r, r, rn rn rn i,..- r, rn rn L. CC CN.4 CD 0L.. re xr..0 SE "'..J CD..r en c'-.... OD U, r, CO ON 0 C7 =, r- ce. tc s Ui CO' 07 CO CD..., On On; 0,...CO Lin 0 CD ON r C , ++ Ui)- h- 7G rn V rn 0 0 CO.4 CDN2. CD CD,b CC,,..0 03,JD 0 hi rn CN ON CO.y.. cr - t s. 3= U 2 CU rn ru r,. rn.k3-.cr 7G 7G C.. CN CU ext CU CU CV CU Ckl ('U 0 X].,... _ Gs be...j..t,.. CO CO CO CO..-4., CU C4 e CO t Z U La CC W. -J CO '.-. Ze M O.0 i u -4 - tr CE C., CG..ip CO.:)....5,-: ; )'... C7 h+ Ui. %. f) te.. tio,. liti 0:.-- :..N-... kg w4 C _ b4 CC... ce..., u3.3. on u3 u3 u3 D..: -,. r. F- t..:i ut. 'X... is.. C3 r, r, r, t , F... C3 ( C SC } (.:....7'.. ' t.. :::, -J Zj W C.2",:..4. Z, Zo. = CO CCJ-» CO LO cn -s ± un un un

71 CO C7 m ON ru.4 r. ro r,.0,..5/ D V2 V2 ro.4 Silt h- KT Cd 7 C4 CU a. re) rd Cd w) 4 + ;4. + CJ CO U, CV in C4 %0.4 rro.4.4 e + + /4, cd CU 3- e d C2-2.4` 4/ «tal 0.2 " C7 CO ts.. r. r. re) co " " " CO CU CU Cd.4- r ) rrj iiiii5 C2 CO ON CO N ts. VD.4 2 CU C7 0 0 C = rn = n r, N.0..2 if) %Co CO 03 N. Cli ON.4 5.) Crl N. Cli 0, Cd Cd 4-4 in tsi hl CO et -03 Ctl 03 CO rg cd 4) C2 4^2 '2 CU ei'. 5$) 4" C2 CO. " &C! er %/ NJ r.)rnrqrfarrnr, 5' iiiiitiit...4 5, <C <C 04 C:f t) Li CC CC CC t C7 e) 7, C. CO =.CC = <2Z -4-4 U 6-.= *Ct CC CD 07 --å 03 0-

72 70 CO --- CM ,i... 0 Nl Y... 2'. LU V- p :7,- t cc i cc -- t -:t C CC CC W - 4 :7. = v-p 0. i-. i CM -«0 00 P-P LU ZC co CM.-. C Cl) C7 C7 Cd,, CM wz. CU 7- s...- (l) Ui LL :- CL...4?... 5 Z] = - -. r.c, t.j 0 Q,,,,) rr: t') hr) f., 5") 5") r') t^ ui t... - i 5, 24.. sc.. 5 ->.2" - 0, ;... C.-.: CC U 7: C7 CC V-- h, :7 la.- '= 7C CC, CC.r.,- -,- C:... r , = 7./.' ' - P. V- 0 - C7 7: v C8 P p... 0 : --.. [.7- - :-.) CC P-..., Ct...!... Lk k- tt: -^ n: t.: "3 V.* ='-' - 5.-: = E. 4 OC LO Lrip a = 0 ta- ".,

73 AJ ONV A CU O3 43 C3 Cd +.42" + CU Ul U3 CO LQ.4 Lf3 00 %.0.4 C. 0 CN ekt '' ' "...% VO Cd er ri.4 Cd VO et 03 V tn 3C 43 3C %JO J Ul LU V. F. un 3C ri un 2= co cn r-.4 c4 0,.3 CO 4. w4 CV CC -J r. C2 t 3c.J 3= rn Cd rn V CU.4 ed CU - - ' + + C. UJ LU 34 C3 )4 er C2 rn Cd C3 Un c2 Un k.0 ese CU 4- i re Cd + + mak efe apel, 4. - C7. ) /3 Cd.4 CO CU t. C3 Cd CO CN CD CN CO ON 02 ON _$_4 r. -J CU er cn rd..4 V. rn %.2 ch rr CD.) V rn rn Cy rn 34 -J er 4.0.2' ON ii -ed 03 et V on - cm.3" 43 C V)...03 CO 34 3d MM, C R-e >- on vel Cd stt i) 'Cr C2 CO C2 r, r. r. r. 0 % % on. 07 V2 2'., NO NJ V 43 CO VO JO V V V rn itillifil 4 w4 Cd V. %0 CC C tri LU.4 C CC CE.4 rn C3 2 :2 := 34 Ce 02 C2 CC ~. rc Ct C2-2 :2 8- cn CO cn ck. -o oc co 2- CL

74 A JUP ÄVN 2 r- X X OC ++ CO +4 C> Co C4 CU 0 0 k* 2 CO 0 C CO 0 CU + X + CC 3C CO k CD +D # + Ce to CC +5 X :: r.. c> Ce3 >.4 T4 CO " +4 /- CC CO ;.- 0r p-c'.cc CU +4 (Q _J - CC. CC CC C4 4-f c.3 C o 4-4 O. rt:,; :": * ri Ce CU Ct.. ta: n w Ce C> X /- 4.4 CL cki nu CU CU U.> w co g - b--ts. J 2 i - (t)... <= ZO :t - c z ts a Cs. cej >e 3 >= :2: OM» «MM Cr n t: CJ U ti> 4+d CO Cn Cn 4.0 ts. r. ts. r- r- r,,o,ja v3 n i. CO ON +, ON LrJ 4or %.,e' J rr> rr> rri > JO CO :: ro> ) 4* D- CC - o- 0 _ w cc Ct an #4. -J CC X <X (X C r4) "7 nt! t - * 0 7.; X C CO CC CC Ut T" <.2t CX 0 Tj T J -J CY U Co> (t) Q. t CO Q. cs.

75 73 A JUPXVA -2. -J U, 47 u0 :2 Ch <Cr =C LU C3.4 c2 F7 Cd.4 C2 C2 CU 07 er - Cr Ui P- rn r. un r. C4 V7 CO er uc cc ^, 7 42 CO VD,7 7 -cj C CU CU Cd CU CU CU X3 Lir 74 '4? Cd CU CO CO U er co c, o. YHDS TELK ii +3, -L C2 0 to3.45 CO CO.43 CC =C LU C2 w.4 Ch.4 Cd C2 Ch Ch.4 =7 C7. on ro + C7 te rd - =C rv P. Ch 03 CO P. cr. LO CD C2 CU ta.4 42",.4 00 h-rver rn rn rn P PO Cd X2 3+.7). 3 J r rn rn on 0. Cd 07 C7 CL. tr) Cu.-«C4 C4 åd 3 mm. M MM» M M.2 - -J r rucj lx 3c Lu c7.4 CU 0.4 C2 C2.4 7r cu =2 C2.4 un.4 h+ C7 Cr Ui =C 7 r. cu V, ta C2 ON VO 74.4 <X 2. ac Un =.4:0 V2.4 CO Cs. 03 C7 ta ON ' 2C C4 CV rn C4 C4 CU CO CU C4.4 X] 7+ 2> 72 -J PO' Cd CV., CO Ch.42 Cf, - C CU.4 CU 47 7C bc <ffi. «RA CM - 42C U7 V2 <C C7 C r. UN CK 4:r 3C <C.4 h2 C2-7 =2 C2 C2 un cz c) - 34 CO P.4 44 cr Cd CD -7 t-4 =3 O. CPC L" LO 0.

76 74 - AJOP V Mm J C:i CD Li" Crf.0. F..4 Me. t. Lu 0 Cr, CO Cr. CO.3 = tr, cd cl ui t nr. M CO Cr. tr3 Cd Cr. P 4 CC... = CP = CO C) C= CO Cr,.:- CO r. co CN m r cj Cd Cd CV Cd _, 3- - C'd Ctl '4: CO u, co cu ct., i Cr...r tr) N. SD 442 CCmw CO el C5. CO CO C Ch C...0 Ui t.. - C2 P =,J D,C M CC ", 6 > 0 0 Ui P-. / = k.o 0 n ON N. CO No CO M 0 :... = CO --, rn... Cr X:r r'. N..k:f"...3 ND M. = - M trhrommtondrom ' 0?.. 7' Y... '/40 CO.4- r, r,- ml cv in (L rli 0 CL rel. -«Cti.. CU 0. r3 NE MM, MM» -> J 0 Nl r. c3.-. co li, CN CO M CC = ON C7 CO O r, Crh C. -. = C CO ar. U --.- m ft!' V, 0 Cd N-. Cr. 'D 0 bc - CC N. } = CA S cr. O Nl` ru cr N. Cr, 0... CO =.-. CU ND ro to VO TO 0. Cal CM Cd " CO CO M %L CO... 0, ND Ckl Cld 0 2- C3... N...-. M cr tin 2:C MW» Me. MM. MM/. MO. «MR ~ f/0, CV O L Cm rs. ui J 0C CC t r) 0 -. b - =0 m P '.4.0 t Ct 0 C4 Ci D 0 3'4 C Ch 0> 0- -a CO 0-0.

77 75 KO RJ UU K ERTA 4 -J NO er ers CD Ul ON :D -J CU _ +l <C CD LU CO c - -J 3C et. ro.er <C +.4 ro OC OpC CO..4 w4 r, NO,4 ro mic..c xc C) ' + ' F..4 MM M MM MM MM Mm mm ep op er vr CO,CC ZC U CD Ch Ch CO ON.J :3 C].4.4' CO,4 CN co ro cq Cd C4 ro ro er 34 -J - r,. C4 q. U7 C4 U7 CD 04 C4 +. 0, C4 4g 34.,M F.F U, = 04 e > vl mm* dla ~ «NLO CO U7 C4 C4 U7 er ZO. V) U7 U, UO U7 U7 e. U CC <C b 0.0 CC CO

78 A J OPVÄ zic Ctl 2c3 LA en el V> L7 tri. + <t en Pr) DRJUUK ERTA K 0 2 f'.7 u,7,7 7. '4.9 :7 0 -J U, 'ui 0-- L, C '.4 4, 2= sr!r.4 on ce rn i Cr C.4 2C -J DC CO CO.4 CO C CO CO CO r - OC Se er un -r cd.4 F- XC CU +CU LU.4 ui, 4 Cr CO me. Gm mm ww., rs CO, Lf7 <LC= Ui o.-,.4.4 Xr.CZ -J =7 C7.4 C CU CU CO CL () LU CO en r- 0 Cr r. Sr.).4 on un r- r. -J C= CO ex -J t.4 C= rn c i:= CO =C CU C4 CU C4 CU CV CU r- MC CC Cr ON >4 O- rr.4 ra. 4 r* sr ro un e 0 cv C4.4 CU C4.4 _SC Se ;. ee. 4mM CO 4, CU C4 ) sr CD,.0. "7 0 7 LA L7 0 0 lf) g 0.4.

79 77 r. e 3. 5 CO C C2-4 ko C3 C2 CO 4.4 :C 7- "4 4P 4.4 CU 4. "4 Cd 4C =C x, n- e sc e c) -45- C2 C2 PO ko 5-5-,4 fl.4 r..4 = =7. W DC C2 - U JO.-J :2 et).4 " +5 CC 7 +2 CC LU C =7 rre 2= Ch 0 k3 u, on en 5- $ e.4 t + + e =3 u3 CC 47 0 LO 2C h- e 9-4 tt," "2 t -5--!N- -4.JJ Cd r, -4 rn un.4 UO CU -.4 wy -. 5 y t r.7 'CJ -KJ C 4,2 r. CU 0 0 CO 0 CC 0? h- X= CU r 4 LUS ui' 7C CC 0t- «4 = 2C -7 -J 0 44 h7 44 PO.4 CO =2 4C =C LU 0 CO.4-7 CO ON.. 2C CC -J =7 en LU LU LO 4J0 LJU 02 on r.5 r- 0 4C 0 0 '4/.. N. 07.cr te) en r- r. r, -J.-. =C *****. CO 4= J 0 0 C2 4.4 CO ON r4 nc r,) r x= eu eu eu cu cu eu.4 cn ce r- ce r J 0 0. ne n,c.«. CD " CU 4,4 f,.. - ece.4 (4) cg "3- "4 - CO 7 : CJ 07 oo r 4 0 r. r, r. r, ND r, melte, '7.7 UJ'4' U ui Z. 444 te) 4.4 LU , P-4 7 7= CL t=e -<= C3-7 4= Nh LU OK 4C 4C <= 3-4 4C - 4C 24 4= 2=.CC 2= 34 4= = C h-..4 p-4 4= 4.4 e-4 C7 7 h- CC 2C CC C Cr CC C2 C. =C 2: cr, ck.

80 A JDPÄ V = %. 2 C2 0 0.W C /- ko C CJ C Ui / Cr.7 < $0) tr, / p - + CK C? GO åg 0 Cr r, r- C4 0 CO :X Y 8-4 0, - C. ra 0 /- 2 2 Gil r- CC =.0.r."- - C, r-' 2/ L :."- tr/ r Cl,."."4 L.: 6 Cr CC xt te r-- tn CJ GL C. LO LL cr, - rr).= -4 Ce -- rx. 0 X7 C4 C7 C: M < Co. - ( SC.7 CO u- 0 U 0 Lf? O h- % ) - Ui i) en!)!) - -t - c) r: L.Lt Cr CC -CC -,"'" CC LC CC "", Q. r-- ro CC C. V S rt".4... CO 0 Li

81 79 KORJ UUKER TA CU 3C,ị 0.4 4U,4 "4..J C4 4 C4 4X ++ LSJ 9. s4.4 3= 9.4!; ro r = i? CO 0 C4 +4 4% 0 CO r. CO r. CO 4, voe 04 C4 ro C4 h,.... / u 34 Zd r9 CJ '.4C' OU 0 c4 CU C4 -.roy 4.0,.. ro uo 04 C4 U7.- 'i in ' w4 0.4

82 e e 80 A JUPäVÄ. 2C Cd CD C2.3 C3 Cr,.- - <C :(32 t CC Ui 2 42 C CN C=,2 CO s tr3 OC -. C2 C2 JJ 2C. 2 2= V2 2= CM r, -3 + m. 2= - 2C C3 C2 C2 r,. CU St r. t.on so CC N? Cd CU /- Ui 34 ir e mem Mm» No.. ffi MF c := C2 CO CD ro 03 =2.CC m.. en en CO C. r. xr ce r- :2 C2 2= UJ CU cn _Jo_ CO LU CO CN 9-4 r- CD 2C r* Cd rn ON Cr rs2 F4 r- - M- 3=.. CO <2.J >4 cr tr, r. en c5+ cal en ei+ 0.4 x <2 2= CO == Cd Cd CU r4 ror Cd C2 Cc r. CC a - 2= (2 6'-4 2- => => 24.4 Cg C3 0- Cd C: ;: C e mm.» 02 so Cd Cdtr,cr r2 C= V:,,- r. r* r-.2 =2 F4!liiti $ P 23 e V i,.2 i, en C] 2= LU M..4 CE C3 <2 >.«--.tr LU CC4X4.= <C.CC SC CC 24 - >4.= a.c p - -. C: '~ -2 cc CC Co CC <2 r-s ul 4":.' Ct <C <= C2 <C 2C - - 2C.C2 C == 3= CO -a 00

83 XC LO C2» %, e x,. 3C C2 C LU 2 0 Ui 2 " f,. 4. rs <X, i44. 0 OC U X 3 e CJ.cr V> C, cc -J 3 0 UJ 3C C 4-4 U3 2= 03 Sr m u, 0..;:r D P m cc -J -. 3C N. C2 P0 rs.4,. C.bC cr2 CU " roe r3 ts oc.. - xt + + LL/ -- +./.. X X 0 2 X 3 0 <' C\ CO LA LA CC u.s 'Co CO r- CO Cr. r..gb XC CC.4 LU Cl. LU LO S, ts U 03 P-4 -'D CC t - - A CO- C3.3 LA CO.tt `,.. 03 CJ Ch CO CO 4-43 Ce 2 Lfi ( sr) 43' '43 4. C ; J LA LA C, U Crt 0 a.. ci 4-4 CU CU C'N. )4 X 03 LQCS CU UQ 03 C. rq ts ts ts4.3 - LA.4 =4. 03 t - 2 /3 lt) en LA xr LA LA.4 e...,- UJ , po...,a.4 U. X X' C Ui 8.4 bi... = SC 0 CC.J C) e,... t -, cc.fr U. Od.2. -.CC CC CC X.= 2..., åd... l CC 2". 2 CO t.-4 LQ C: c.: C.: 2.:.) CD C C

84 82 = lt ) t=t Crd - 2= - DLii,.0. = = C: C CU ' CC 0 C.0 co t r-s Cji + 24 ^'S CC C3 t-a - : 7.4 tr,. - 0 CU CO r-t = - 2 *-4 C+. C3 = + + GC LU - 0. Cal - + U < 0 F. a. n cz.0 C), v-t CC =. w U CO LU CO CO ~4 ts.. CO 2 t...0 Ck: Gl - 2.~ Zik UJ = r-a (X V) :2 t=i := -J CO C3 Ctl + ++ cs 0-9 CO CO f, CJ C4 V) *Cr rp).4) r- 0, L A J KEK OK EE Zr = 2:3 y- Lf) / -4, rr C:0 cc C/ CZ Cr 0 Ct C> cx :. 4 c :4 4 Cc 3.,.«", Cr /- Let.4 e-e CC OC OC <C,cx QC 0 Ce

85 83 "- 4-4 KRJU UKE R TA i e 2, , -4 0.) i) to o co 0) 0 ui -- rn Ui LL Nl r-t ui! $ - <Z :. ui i - = 0". 0 N. ON ON r rei e s: e 0-4 r Cd Cd Li! Lt/..- Ct. CO LL 0 ON S --/ ::e.cc 0 e CC.4 -J =: \ ) 'Nr Cr t - MW. MM. Me. to tt, 0 ON CO 0 CO N. 0 Ce - 2?r, V) 00 N. t - '7 Se -8 CC N. ti) 2 P7 c:e es- tt >- SZ - ece a_ Ne 82. ) 27 - N. Ts- - (NÄ 0... MM «& P/f..O 0 * N:2' 0 CO./ 0.4 ON -0) ON X.4 ui N2C t- 2 ON r, eo <X EN/ CJ C.8.~ DP. Se CO Cd C2 a. -. ~. ui lal xc w.4 `72 i" CZ -. CL LU SC te t 04 CC ee ee iir-s SC Ce -J 7.? he 8-4 rt 2- Se'.4 )...8 Se' cn e r 8 r C. C Ci.4 F4,.4 (t trj 43; 2 CO 8 0 e.) 3C tr)

86 84 sr o od -4 CL. CC (' "4 CD 0 re) rd to p..4) c: ZC sr rv P r4 wd.4 r4.4.4 r4 ii 43. o cr Ui 6- tn 0 sr 0 lzk,f) r4 0 N... ' 3= 90 w- %,0 00 ru tnj # "' C`l Ci."4 cd CV 0, i >- ; 0 rn C0 V). 0O. ),C '") CP 0 r) od 03 -J ct LL 0 C) Lii rn. 0.4 r4 w4 w. k i C Ut h- CC!ui - c o c4 o P. = >. Col CV (N: CVc.. J c.j ou cv >3.L - (.r). L p..4 W- (0 CV", r4 F..J / CM cv ce CN 0:- -4 K l3 RJUUKE R TA CC W e C2: wq.4 ajj h- h- et ru sr Dr- 3=.4 cn cn 00 X 4 CU CV CV C:4 CP C4 X >- = * X i - / Ui W 0 0, >C 7C Ui r, rt0 eqs ac F. 9-4 ' t i..-) f. T - i Z CC ' --. '''). - t' 4F Ui c,4 Cr CC CC r4 CC... 0 Cr ::x: C = 4 CC CC Z n... 2 > -: p ; CC.."4 ]:C r r. U 0 F. C.2 -->, - C4 t -- Ce 2 CC J...- = 00 0 (...) M = 0 cs. --)

87 85 KDRJUUKE R TA.7 C:i 33.k.0 CO CO C3 CLm V-. C3 "... Lt3 T 4.4 CR t.^3j =C.3 03 C3,CC U 0 %.3.2 0, CO Cr. r, 4.4 C^.3 C C3 CCi "3- CO ( GEE. «.. ORM.,ffi l..j 0 '. 0) 0 LAJ 0 rs. C3. rf.0 "3' N. ry - 03 Ui tr: '. r. "0 'Cr 4" fg) C. C eal C 33 \ Za. C3 0. ht '3 0 %Cr ".. C C.3 N. try r,j> Cr* Ca 4.4 ui ov r eri - C = i %CO reil 44 >=0 O: i 0 t 4 0 CO N 0 0. Oma ae r cc Li/ Ctz CC CC CE ci - 0 CC CC e -t -4-, CC -t r "3 CC i - et n V CC CC CC... CC 0 C... 2 U ft. "3

88 86 KÖRJUUKER TA AJUPg VA ,04 a CO Chl «yr rlo CC LL CO CO CO C4 %3 03 f) -J 0 r. L/ er F- CC Cr NL, s/3." C" CC " " 2 LA 2 7 FA CN in - ÖHY KE X -J %r hl CU no et-. c? ct. 7G 74 :z.. 2-7' Ø. Ø t. -J cr :c La cm %Jo r= va r. h7 02 UJ rn... =7 C7,-8 h-.-- LO LA LU CU.94 0J - 0 CC 2G LU - ir- 2= en Cn 4n ON C4 2,... ON 2 CC C3..:L , C 2-2= LA -, U7 U7 U7 U7 rs vo un =3 == F , r- w,- w LJ Q. LA =a Ne -J..i rs,,... r. rd... LU U) CN -,..- T. Ti...t h...,-. t. - Sd U 0'4 4:r e -- oma., he = rr, e..,. i -J C7 C4 cv Cs. 0 CK C.- CL i CC = UJ C3 Cn cn r- Ch =3 t...e -J cn VY... 0J -P- == CU M5 CO Cn b4 4 C = LA = cr CJ rn rn *3: -'-'.., t - t xo -7- t 3- NL -J CO,3 NO r... i cm ci- 24 X ". LL U NL $ C3. ce LU r-e 5...,: - -,-. r ze CC C7 Cr.J C) r ;-'Z r t Lit :co:,:iag,.y,gz,-, cr' J C3 Ce CC 24 CC r. - CC r. 5L. r. r. - LA fi..... CC r. LA C: CC L2 ZO C3 C 3: -J -J == 0 La 2 2 cn Q. -% co

89 xc -4 CL C3 CC KO RJU UK ER TA - C4 MM -J c2 v2 un.2- ON an CC n= LU CD -s en en CD sr CO rm Un -J =2 C3 r. rs : 4Q sr * c,cr r- t- == CU C4 C4 Un C2 t) Cd 3e r. cc '.. 2-2= 4n DC r- r, n: -- Cd Cd Cd Cd Cd rn C4 C4 t 2C -J.cr r0 CU rn "9r 2.9.,ne c xr 00. 2: - _J C2 Cil C4 Na-rn en,cc ZC La CO CO CO %JO NO : La -J =2 CO r- r- 02 Ln Lu CU La t- CD CC C2 ' La r- r- == 4D CO rn CC CC c2 3C rs 4r 2= LO rs C2.s rs sr =3 :CC r- rn rn rn PQ rn rn, CC r- LU LJ 3- -J 0.: v i70. 3c -J r- r- c4 LU Cn en r. C rs P. -J 3C 3.4. CC -J 4 =C rn cr -n -J C2 rn ON C2 Cr: 9.- cc t CC LJ C2 ON CO ON r. -J =2 C2 rs.j cr en.4 P CD ua r- or. 9.0 Nr 34 r. Cr 2-3= tr, =X r. sr U7 %J0 C4 C4 Cd CU Cd X2 2,- => 3C -J Ul Un 40 C C.w. r- 2. LJ 2C C2 C2 be 2C ui rs. ne i r- ' rs ' 5 : -2 Un 2C Cr C2.. cr.4 C'. -._'".._ LJ CC CC Cr r-4 CC -. ei C 34 tc C4.47:. 34 CL «,- =2 ".3 2= 24 r- i r. r- 4C r. '.,.c r...-i ne to ,,...,... Ce..2= Cc 00 r. C lx #-- z.il cr,.-c,:r.,:z..: J -J 2= C2 5 f.2 CC X.": Ln Ct. -n 0.0

90 A JO. PÄ V ä '.43 - KORJ UU KERT A MM» Ml.... -J CD 7r U7 cr ON 02 CU Ml cs =C LJJ CD CD r, co ON U7 -J =7 C7...,r+ 47 er r- cs cc t!....- z: m... rs rs 5+ cy N rs t-t et ^, 2= 07.7C U7 %JO U7 U7,J0 rs NCt 5, h- rs CU r7,7 rs rs rs rs t sc -J 00 CU CO CD r. hl ru co t CD 0. Ur.- 2C J CD %0 C7 ON %Cl - NJO %JO... t <C =C LJ CD P.. r. r. ON,.. / LJ r CO LL Cd.4 Ui, C.7 LJ - k- S cs rs CD C2 00 CU C3 a... g" '- er r. cv er =3 =C h- er er er sl. er er er =D OC - 'l XD -ui to =3. 7C -J... r,.. '9~ F- r, cy- --. L CN ON r+ CD CL. rt :-,.;P.. ems.~ alaa* ~. -4 <5... 7k4 ze rs ec -s -J CD Cl CU 'JO Pr ':, cc r- cc et 7C LJ cd ON 00 CO U7 m <5 0N r+... CD CD h- -- MC ts er r.. OD 3C 9-4 <3 3-3C r.,7 =C rs Cl CN :=.!--- rs cy el rs X3 7- Cr SC - i cs cl_ t -- Nom* t"... i 4. i i Z4 Cn. C] :.^.4 3C uu t '. n 2C Cr, t r+.-.?.-. '.o:... CU Cu...: - <L CL OC CE -== 74 t...-, %.: J. i.7j C:C <= =='=7 N.:7 2=. h+ r-...: rg..-,,,...:4 CD r+ P - 47 "3 h- -* Cl 7%. CC 02 }-... CC.,..! te:.f.r L: CD ff X= -J..4 X= cs LJ == X= 4d5 0. -s ta

91 on co r4 D- C3 vo cti co ci rq.4 sr CU r. :cr.4-.4 un Go + f rl CO O. 2G C3 CO 444 h- CD ON.4 in N cv en rn h- -8 4,.4. C.3 4 ". LU CC -J tai 2-2 co cli ron c4 sr -J :C in -J n. ri ci un 0.0 rn N..4 CU Un 4S 0 r4 2 -J 2 on.4 vo.4 CD N. ON Sr' eti.... CU i, U... Un.CD CO sr Un rn.4 r. 03,cg Xr N. - +, -7, CO 4- OD On CU CO. co.4 cn czcluci, Co C3 ON on CO 00 en :0 c0 Go 00 Lu OC OG - CO <= vn CO CO in Un r. 00 sr r. CL h-.4 Gc r- v0 4. CO co un ON r. Un rn XE r4 v0 vo v0 r. v2.et r. v0 00 Un h. on r.2 OC -n -J Co r un vo ON rn v0 on - co en =G LU C3 03 CO 03 CO CO 0 - GO CO.4.4 CO co vo rn Un sr rt3 Un ed r. sr 03 r4 <G co CO c> CD CNN.Ni" GO 03 C3 u- LO rn rq sr sr rn PQ sr rn sr 4 h- cv CWci rn ro cr Un C 0. Un rn Un sr.4 sr ci h4 Gr CO. V3 CO M3 ON sh LO un et CO r0 3 r. V3 r. v0 r. Un... st sr bn sr Un «O v/./ v/ v mrnmminrn r4 => W

92 W0 lp-(3-0 M -,2-..0=0 7C CO X7 C7 3C C2 C2 CD r- en ro CD CO UO 0." == WW0 -= en' r...e...mcv.-t'cycv =CO.= - 0W CD CO CC OC $-M= f e-on eicen i-j t-t 2C -. X= ' > 3 - O4 W NC CU MCUCOD3t.0..-t,0 M 4.-g+ii+ M CO kj>ts.. 4 tio DO..- ts, MOD.-3C0.-t+-, CD gn CO ",.. r 'Cr U DO CE 7C LU en. co CN CO ts. CO CD.00 ;7 C.4 co luj ewt-o.ccoo mehenenc444ko teer-~zo. se GO G2 CC "3- / O'M30N W W=W ci ts-. ts. CCO-.-== -, W -J ON -- C3 cr cr. co cė. -- LU 7C CO 3C <Xs.CD C7 M 02 Ml +. Ch 3 - :4M=Le= M ts) MNON.-da00. - MNM<N " 7.. ct v0 '0.43 0%. r, et v2 W rv C3 n. " " crer ncr n evv vv v rotrommmmmmro. LJ ui -.D-,..Ox:. -,2C CD t = - -J CD..CC WtSCN W OC= -.-W L.3 CC.=W psio.-40: tt Us-, 'CDW :C7.-M 'Z t-- : ui=- :.. Ct.,... s: - s: cr) a. cl_ 0- c. 0)--N u.

93 9 C:i CO. 4 e u7 C3 7- Q C. v3 42 cn A CU vx cd cd CO = C2 >- e2.4 - C3 C- f Cli 4 C Q Ci Co cd cu u LU ac C3 -J.3. _4 2= v".4 co r4 ++ t7. ry Cd ) fl CU.4 rs in -. -J C3 s.4 2= CO _a 2z rd rd r.i.q 23 CO CO.4 CC cli " + h- ++ it) y Y ca ni :C ki 9- r..4 Cd + + e _J A CD OD NO C4 cn o0 =C Ui CO CW 0 03 C3 ON.4 >- A.4.4,,.4 r4-4 C07 U C2 cr W7 C4 C7 A ON 03 /40 C3 C4 r4^ r-.4 3= UO 47 k.c. 07 4r 7 C0 0) v7 X=.4 w7 vd i7-7 WO v7 W7 w7 4r W7 - r- CO C3 ce -7 C3 4T CO ON en c4 On *o^t..c3 Ui ec me LU en Cu cn en cc. en cu co co Nr 0- - ct v-4 v r4,- 3C Gra J -- A ec u G N. L" cn LU N. 3= OOOOO =.4 r- r4.4 =4.4 4r C..4 7C ho CO == C7 CO PO CO CO no Co c7 C4 C7 en ac c- =C XC Cn 3,:f. A L.) W bgt CO v2 BC, 4. un.cm C3 v2 C2 v7 N.7 C, r- N. 7? =3 3> 07 tr) r) 0-7. i 33.9"i C7 4:r er ra re) e LU,- Ui ele 2.4 t. - me,,fts. A P4 LU Cc.co CC 6, 04-3 t, CW 0) - =C Cr 4 CC CD"C7 <=.4 o-4 t- CD t- 2= 7. W Z VO -D U./ en.4 er t- P Cr LU Ui =) LL: CK 2 cr 7= -J 7e e Co Co

94 92 AJLP ÄV QQ C CO rn cr r, CD U7 V7 V7 3X 3:- U7 ed CU rn on X73 t= 2= CZ:i 4= t 4 CD tn /- cd (Nl CU. U 04 CD -J UJ 2= - 2C.Cd cr CU V2 02 rn -J + + cc UQ =2 PQ -J rn = ld rn hq CO ki0..., LfJ.CC 2= -J 2= CU v tr) ++ 2C 24 CU CD. ed V7, VD CO hr3 C4 r, PO + CU =: LU CD CU CD 00 ON CD NO r, -J ZO CU. '. CO -- CD CC h. 0 0 k0.7 CD C) V. V- :Z Co CO cr, h., C3 h- cr en un un un un un un r'- u, 3= cn C3 bc T NP, KKEL YS *? -J CD.) ON 00 '0- U2 v0 ON Gar emo. em. ely, geav mmea... - CD en r:..., r, CU en ed CO c = UU CD CD CD ON CD CD rn..--# -J = , , f) Ct.! %Cr Cr. L,' Cr'. in [Nl i) 0- Cr cr = r, r-s r-s ro (45 -J rn CU cn h. CU CU NQ 6 ei. CV rn cu cu P, m2 ÖN cf. CU CD V3 C2 %.p ir, r, V3 r, un =n. t t ON 0, -J XD cr %, cr ho «0- cr (4) 4). ].0 -, -74C '- UU,CE Cr LU Cu' -J n< CD =C 24 CC CD -4 CE 4 CC V- CO J: ZN 2 Z? u t.t. ui c., LL Ct.; -J le Grl CO -? Ct. 0)

95 93 qr.4 )=.. ' imee, ealwm qmewl. fagg..w me/ 0 " RO. ~04, GO,. «.«.: J cn cn.4 ko.4 uo er ko r. 2:. Cr 77 CU CD CO CO CO CO r, o) co uo ' 07 rn i e Ui - - 3: N.., 0 0 ON f3 r..-i rn,"" 2:: V> Z, C'd C, C, tr,... r m.2. er Kr 4r ".3- ir 2:2 YH DS TELMN -J rn N. 0 ON CD rj cn cv.4.4 D4 7C J m.4u m.4.4 N. r7. Cr 7= Ui 03 M ON on ON ON ON ON 6 CU CO C7 Sr Ui -- ^.= M Nr ":24 ' Ln 7= CD r.co r, r. r, r, 7= rn 47 r3 tn3 rn rn er rn c-u xn n- OC.4 Ch.4.4 ON ry () r4 ON CD Q C4.4 V. NoC mm. mm& gm.ma C.2 22,..0 CO LL CO 0 ::0 CO M kj:8 CO Ci CO mc r. uo cn ry co rn er cn cc uo nv vo v) rn ON 03 xr.4 AD /- r t, f.3 f43 U r CO'., 0 n CO Cd 0. MM Me.* Miran /V.

96 X X GT/ Me» %MS Ml» 94 A JOP ÄV å 0 C. C LL CO CO CO r. co tf-j C/u 03 ' e-- CC... CNJ Ce. Ce. C4 Cel ct Cr NT 0 0. X X Ce 0 '4. co Ctl () Ui 0 CO 7. in 03 CO tr. SN C J CO LU,--.0 C4.4 C4 r e. 3 2 CO = ON ON CU ON ON ON ON.3 N3.4-, rn sr N CO C4 0 C % ~ F N. itso %. C7 Cr. CO co r- r- r. - J Ct LL F CN ON 'T Cr cs, =.4 c: '3' *3' el 7. 'T flf ):2 DP. CD Cr.,- ts r-e

97 95 AJ OPä V ~P MW«, «. D -- CD U U7...) 0) w. 7= LU CD cp CD Ch CD C4 % Cd =D CO... C.7. CD CC. h- ma C4 ND ON CD CO ON + C4 f-e CE N, 2= Q7 7C m cm cm m cm cr %.7 M mm m m PO m m m r7 r7 m sa a- CU r. CD ON,J0 CO CU.4 CU ' CD D. CU.4 ey 4 4 CU OC ZG -. -J CD sr CD b7 CN cr tr.) tca cc mm U CD ej ey,r C) Cu.4 CU C2 C4 J =D CD CO h- CD LU 7C CU CU 7 CN CD CD U7 CD cr r..bc.ez V := ON CD CD CN CN Cr-J CD U7 C4 ON mm r- cm sr "7 CU CU PQ m NO CU. CU X, W -X, CV tsr CU sr ON CD 0- CU T, T a m MW* Mi«e iffise. ""'D, - CD U7 CO,.. ON,O,0 r) eg" CD C4 CN ON =3 CD 4-07 F- CD CC LJ h- M= r. r. sr m r. /-4 CC CO =C CU ec cr m cm. r,.4 P7 C r7 r7 r7 54). r) r) X, «.. ca cl. 547 wi Cd 03 7 ON CU m O4.J Z4 CC. 2C 7G..4 LU Cr CO CC LU OC + CC CD =C OC CE C3 CD Cr cr OC CC. 0.4 h+ CD h+ 2= b.4 CD ZD 3= C7 JJ CD AZ: - CZ '- Ct -4 Lii La: C2 CC C.4 tr -J Ei.. CO CO -% Ei. CO

98 96.C J CD, P7 P, rn et C4.4 thl CC MC UJ C7 C7 CD ON Oh C r» : CO rn C] Cr U h- MC NO r. sr C4 7C h4 Cr '. 7- X= en z '." rn P7 'CP U) r' u sr r- rn rn rn rn rn P7 P7 rn D= 2- ' 74 -J rn ON:.4 Cd tr C7.4 P2 C, Ct..4 S4 ) C2 NO t 0 w03 cn Cd, " C7 Cr UJ f- Mr U.4 U7.4 U7 U7.7 ). 7- CO - S'. -rn MNr0r-SrQM rek X:t 7C -J C, CO CD CO C4 C7. C4 C2 C7 r4 S4 S4... ON. ~.9.0. 'Ml -J en un an r. ON 47 P7 Cr T LJ C7 Qh CO r- ND 07 rs C7 -J 77 4S T NO 4f C7 WD.O Chl CC N.. = 03 0'. ON 0 03 to CO rn rn tn m rn U7 P7 'X Cf!7 CN N. U7 kr

99 97 AJ DPYA 4.4 K ORJUUKER TA C = 4-4 ')..4 rd.4.4 =a cce <C - XC ui 2C Cr. co.4 cy er coci yo co cn ro co e - -' - Wi CO.4 C.4 CO.4 ed ei 02 ry er,. ri CU 0, 0. 2C J 03 t.cy C. <C - Fe l"). 44, Ul : zg co GP M,.W... be 9 ", CO er CO r"- CO cn CO er C:4 4:C ui ON 0 CO 0 0`. ON 0 C -./ 0.4 tao T 4 CO C et- co cc er N. Cd CO t.er ko.4 CU UO OO yo er sr er un un un uo er O, L) 84 -J Ch.4 r. yo ro ko ho Ch CO CU cn CO CL CO 'NO UO CV *CU *..0 ei UO Cd OC OC =EP. V* ko co co klo 0 co r. C3 r. rk!. r, r, r. r. r, r. r'-.4 i i >. CO ri =. 3=t O r sr et et ei' er er er 44. er t.. ei ei ei ei ei ei ei ei.4.4.4

100 5k-) K ORJ UU KER TA em a.. OM» 09 M.,ffi... ffir wim NEN ''.2 rt M = w M M M tr., /OOP 0=. M kc, n c... o.. en r. m nt. 4= - CO... W 'r:...4 ON..-.4 eli h... ON r.:7 N. CN l'""...«[3.4 0 M... re.4 CM X p". '% «...4 r = M C.5 U :Mm..MP. MW* MM»...3 -J 0 ON rti -- tr n... ' 4 = CO ft) et 0 CC S LLJ Ci 0 = =, Ci yr yr yr yr yr yr yr tn N. 03 CO /3 / C :=8 C3 0 0 M 0 0..t r. tet rn 6 CO C4 5 h. CL 73 ND 7 CU 0/ 0 o-7 cd m ac ac ~....../ CO 03 LA ;0 al3 co r. r.. 0 N. %. N. N. 03 t -. X3 tr «et..cr.4' ch 'et "0" d.:h ',/t ir er /- m y.. W 3?*.4 LU 2C t.4 G W m p.s 4/ t= e- P.4- ui b.0 - -*, , -o xr, h-i k C 0 0 c 'J.0 o. c ".. La Cat GO /- - CO...i h4 34 r. t:= cr be cc t-t tm x cu cp z z cc r at := = C3, 4 Cji 4:C.. 3.:.4 ic ". GO "0 /.. 2U CC = = - 3C h"".4 P..4 CZ.- <C. <Z s.t...z 0 C.,. 0 C3.. -/ -.4 = i - - = CD = 73 (

101 99. C K O RJJU KER TA 24' m. V k.0 CD. C4 er rn CD DM C =C - XL C2 C, er V2 cm r, c, ey u, => ON Cd cn 2C. =. XC fj2 CD C4 C2 CO C2 CO Ca ed C2 r h4 2- LU V, LU.J 2C c:r 24 2C.C C CV rn cu un cu ro =ZO CJ MM. : -o rr) CO CN CD cu cu on ro CC 2. C2 CD ON Ch C2 0 C2 CO ON C2 C2 =2 C , CD Cr..,JN - CO un un CO CD ze er ko en CN CN CO PN Lfl 04 un er rn er un un un er '0 23 2= C 24 CN.Jow r. ON N... ON w C2,CL.7 CV ) er C4 VO 24 2C- CD O /. rs. ia co eo un /4o co r. r- r- r- r. r. ts 5. - r:e str >,4 0> 0> - er ir er er er er Cr CT CT Cr ui C 0. r04 i h. = 2C 7-0 CC -4 P4 CO CO = m - C4 V" '.. CC...0 CO $.. M 0) 5-4 m.,.. C LU,.. C:9 ZC -... ec er 5-4 NC 0.. CO... CD SC --...,,..-..-,,- h- 2C h-... 2C CC XC C2 C2... CD C3 DC 24."2.--2 C.2 2C 02 L2 -J CO 5.--.

102 00 Mm em ~me.00»... Gm. me. «..3.- = (Nl -7-0 CO 02 4= =wcc CO C3 5 CZ CO CN cc C Ca h- CO h. C2 <C CO tr.4 CU rn co r. cr.,« C: C 04."( = U L3-7 -J C2 CC == lau C2.4 CO OM CN CV - cc CN CZ el 05 ON C2 CD C2 02 C2 ON C2 wi.4 U C2 CU.4 rn CU*CO CO.0 co cr }..4 =C.4 rn., co., cy..0 CN..4 CN r4 N. CD CO 0 en cn 0 0,7 ah 0 ON %. 0 2: 0, L C Z.0 r0 ON tr VO r. ON r. ON.4 rn w4 CD VO 0 CV 80.4 CU V2 DC åc.«aeo MM. dffi. R" c. r- r-- r-.- r. r. r, r. r. r. r. t t t ' _ -5 NO - v0 CO 00 Y7 v2 02-N. r, v0.7* 42' tr.7` ' * 8 td -4 - cn oc r. c. cn cc CD Ui 2C 7= CE 5 L_ CD CC = C.^ CE.:(C C2 C2 3- cn aa

103 KORJUU K ERTA mm. =.. aro m a - 0 n. t).4, ) CO 43. = 3. 4 ON ON fn. ' 0b CO Cd - -J r- Ca 0. = tn. NO CO KJ f.n. 0 ON No ON L, et 4.0 co co 2C 0 G.3 r r c 4) to.7 c4 CN 3- = La) C: CN CN 4 - X 34 MM* mm. Goma «. t ow C. 4:cui C) CO C3 CO N Ce V). C4 CO - tra 0 CO ON ON ON Ci ON GO LO U %, 5-4 Ui 0 34 U -.-e = W) t43 CO Cd n. eti rra tr) 43- Cd CN e NO CN Ce 't-,- CO NO 04 C- 4 = CO C.3 N.0 NO % 4.0 r) N.0 NO 4.0 N.0.0 N.0 = X = - X> 5-- Gil Z" -.." 03 U - U ri "-et CN " r" " «c" "'"'.- "."-. c" ''' C3 n cr -.j 42 n,...e ed CN ON CO CO C:) CO (N... ON ca ic r- ac cc z w co cr. C" Cr/ Cn Cr. Cn 0% CP '.0 0' Cn = -40' e-e C re Ce 42 = er cd ce "er CN af) ON C,- C "N. CO CO CN CO 4.0 ON W) ON Cd tra ct 3C CO C.3 C3 N0 '..0t) r r.0 W) Nl' ke3 0C 34 X3 Ci co. tra co, 4 C) 4.0 C:e 0-4cir CN - Zd 3C Me» GED».. 4 ffin ME U - >+... C3... Z 2C CC P- 9.4 CO CO rm 0. ',kr..» CC to CO - 4 ac cn - CO.-e 0-.C N--e 4 34 U.-4 4 P4... SC SO. 34 L. 0..-«C3 ( C - CC = = - 3C X 42 <X :X Cl = X = 0 t 0..i 0

104 KO RJUU K ERTA OM. W.; m«. Gime. mwo OM..."A -J CD ON CD 03 CU N. en.40,4 C2 00 CCm uicd CN Cr: CD 42 0 ø ø =2 42. Cr J o-- ca cc Lu = D cr Cr 0rs. n 6N CN åd 0-,4 er hy Cr. 0 R CM C2 CO ts. './ CO NOw,rn a= re) CC LC) CO.4 CL Cd (..4 Cu.4 re YH DSTELA N Jy C2 CO C ljd Cr. hd ON = et 0 CD. et 0 03 Ch LO D CD 4C ui b -.4 = 02.4 ru %D.C2 Cr CU ria 2C 0.4 ts. in en CD ru.5 Cu C4 D- 2= CO C. CD eu :4 C4 C 2C rs CO <V CO 0 r. C2 0- Cd.4C *4 CU CU MO «. MO MW» MNN TOM ~ et 00 ro co ts. cv C7 Ch.7 C2 CD c::c r. = 0 = szzi C -J,^) voi CC LU h- = Ch CO CM ra.-j -3 ci" -0 r6 C)rs. en en ro - ns 2= CO C3 et.4.4 CO CO CO 0 CO 0 03, C3.v4.4 - r3 3. =r 24 -J CN.0 cr co els r- uo OD r. C7 U, C7 0. CU CU CU Cd.4.4 2C «EMO WW MMO.00 lmgpli ON hq P C CD.4C CU CC CO LU 04 CO >4 00".4 - N. C2 2C h4 CD ]4 LU 7: cr r4 = = 24. C2.4 C2,CC C.4 ac 2= CC rs ne h- CC r4 CC CC.4C CD CD h--c2 C2 2C 2= h- h- DC 2L -7.7 C2 = 00 C- -J

105 KO RJUUKERTA -J 03 CD CU P, A un rn tc mc Lu C2 en ON 03 ta, ON ro 03 br... 2 CO er 9.- en ce C2 cn w, m2 C4 rn un h d CD CO et C2 n. un C Lo L2 rn rn cm rn CO rn,7 C4 Cd rn r> CO -C, tr. rn un C CL C4., c ,. me min,.,,a mme.., -J CV CD LR 0 C. CC WC LU en 0 CN C2 CD n. C2 03..ii = el CR F),. 03,X en un ko to 0. zc rt - N. Nr.m. rn rn tr n- UR rn ro ti = CO C2 V> V2 to V2 to /40 to V2 = 2C X, 2. 2i. 2C.J en en.on n. m9 en CN CO 03 Q....,......«...*... 3')' «mm. «.. -J 03 tr CV CO ON 0 CO CO Cd ON CO CO e 2C UJ C2 C7 Cr. CM en C. ON ON CO Cd..J CD 0,t...t.0.4,t...e - et 02 '...< :et C2 X ui p4 - o tr) rkf s.53 er Ne,t on ON ON ho CL CO en.. UO tt 2-3C CR LO ta" ND Die 22 CO CO r. er r. ru'oo ee r. CO C4 to tze ci ci. Cd C. ci 3')' 0.6 GiV ffill.

106 " i'cr 0 CO :2- cm.--t r...m...4 cmwo wm ocsnonors-crtoo. un...=e ~ GO <4r. k-cocc s.z:cts **...)C0 00 COCO..0ANN.MCO. 7-2=0OW%9 %OLA 0%.2,.. M J) YHDS TE LM N 7C2C O. MV7.ffio -- ^3...J0= C20 0:0t.^S r» M0 0' 4:C=Wal CZN 0= W000..==,. 0 Låll../= / CNA (5% ON 4 rs.rn, = NeU 7,Cre... CNJ WF W WW CrWWena% W +..*4. 4 t.c7,0x w - mo incommkoanmoom 7er-+ coomomono.rr...m : =en C3 0 O% 0% Cr% CZ Cr% eniso M mr... t. mm.-er,mc4 0" CD D C m CJ m Cl SCW. '-4 '-4... t..., _ t-t U-, C:t? - -. fh..;=. - <x~,-.,,r cococi,- --J P.-. cg,ir...-- <x NO CO.- 4J CG - ffi.t CO :..sc N. C::: CO 7C CC 0 SC W..4 0.;4.- = O... CJ... WC...=.4C=, P~.. CZ =... CC ".CC.= Z C) ei... C:) 0...J = - = o CO = CO C.)...t U) i-

107 05 KORJ UU KE RTA AJU PK V t? 7 C7 C7 Ar 9 C J CC =7 -- t C3 CN C7 W2 =2* ++ 0 LU :CC LO d 0 CO- 0 r- 7C CN e e z cts Ct. er CO 4.0 DA => r e.4-2 -J e-. rn rn ru rn P.. cr 2 Lill. XC F...t..., t..4 3= CC LU r~ u,, 0 Ui eh P-4 -- C3 CCr. r. rn on CO wr. zr CA cn 9-4 ^4. r, PA rn rn ru P.4 2C 97 Ct xc CO 4 CO r. cu 2C =C 9 7:C 0 rn r..#3 3) CD. U) "4" ar et) - SC he D 4 9 CO ,- 7P DO e Ar 4. - '''i 4.4» 44/r 4tr 4A' 4cr '.tl.4.tl.tl.tl " C, st.4 LU 04 LA.4 0 2C - Ce P- 9 C2 LA 0 t.., 4.- re- LU 9 -r -..»,..J -7...! Ce CC Ce f." Cr. cr ar C J 2C i - - b.g 0- GO 40

108 06 '.4 V,. Cd K OR JUU KER TA t, lami dm. SEM CD U,./40.. C2 C2 ON C2 C, -J =2 C2 ' - CO <C '0, CD Cr U2 VO.2 ho 7 cr h- MC c+. cs! CU CJ CM CM - "... X " CU 2.= CO C.2 CU >4 C> &. 'ft., * MS. : J CD CO Ct..On VD ho <C GC CU C2 C2 C2 C2 ON C2 X= - -J :2 4] * 2= Cr CU CO... h- 0) CU CC Civ -. t- C2 CC, r. VO ON VO vo %. r- = r, GC CO ON CU C2 CU CJ, CO r-a _J i r. v, CO h. CO CO 0, 0, F- PC Ul <C 2= CD 42 C2 Cu r, cu 8 Y =,.. ""." wy.. NG -J ON ;3 ts- CV VO CO...cr "Kr en.cr... ] Mm., emo mm %JO vo vo vice vo CO CD v. '.-- fv. N. r-.. Ft. CD -. i e e -J X2.%t,cr..cr,cr.a.%!» r- l e U za..-> t LU ZC.., CU ' P4 0.2.J...ct CC C2 CD C4 -.../ CD e 4- CU CU CO e-t 0 CC. GC cr,... t 7.«. CD CO C2 /... -q.- SC.;.. :: - -.,.../ P- CO -2 t- 4: <C GC... - t-t <4.. -^.,:z a: -J 2= - ]4 co,l. na :?. co

109 r.4 KORJUUKER TA 4tr. Cr C m.4-4 L - 'et co >Nl c-3 ice cri. be -J CC - 7. LL Ltd åc Ch ZC - cr LU CC LL CO - LU Cr. P- CE = -.4 t-i -J "- =U L C(..2 - CC CC 2C.4 =_-47 t SC = 7. U).2 X2 r-t Ltd 9 9 &L C2 o OX 5'.,0 "OM /" e ci Cnt CO ON C2 02 cn rt enj '2- CO CU GO CO CO CO C2 02 rn r-> r -> rn.4 C4 rn gor.or Cr.4..ks CO U2 cr LL.CC C2 Ltd 2C stc i-t CO 2 - -

110 08 ON KORJUUKER TA t ~,.8... ~.4 0» CC M= LL cn co cr+ co c:$ CO e P- GO CC CO cr.74, ri 'Cr sr u, 2= GO 43 LU 2C ZC e mm. mm co.se cu = 4 =3 co ON ON X/C /-- Ci,4 2= CL VJ GO J 3- U) LU CC ON / C7 CL CU ru cv r. co cv = e-- = ero.2 f,2 CO.J r+ CO CO CO CO CO CO 5C U, CC 3: 0 G2 C] ce == --e -J CO CL. ro sr ro sr sr sr PO sr 24 e --.0 N/M «5..../ ONO 44) CO u e ' LO -a a: -4 C2 sr er sr sr P- ' r+ G4 LL e ac e CD e LU r+ 3 C2 e,, -^ ta Ci LU '3- -4 Z0: -.2 2=,«t% CD 3 o_ AO Ce.

111 09.4 /47 C = «3 KD RJ UU KEH TA.We mk" = CO C CO Nl Nl Ui CO Cr er C7 cc 4 P.4 MG [Nl &) 0 V) O) CO 7C 4. N, C4 r, ri - YHDS TELMÄ X7 - =. 03 " 34 t U /* 7c U - -- Ci Nl gr cn ccui CD CN CN !".7 N. 03 ]C r) r' t r) 7C 2= 0) CZ r.) r) r) r) r) rr) t m= 74 :7 X7 Cr Ui 3- U) =r a co r) ru U. CC CN P-4! t =Nem.. - g-4 -. n.s -7 r) CO ON - 03 t 4. c, 44 cn.4 > Cil W.4 Wi = CA W..! - iz) t «ta rg C4 0 7C r- 7 CO 7 3. rnrort)r) 2.`. 0 Oer ca C+.C5 C4 MM, MO.05 «... fr. LJ LL 3C -4 2"2 0' CC = G2 = -4 >4 U 0.5U t -i 03 CC Y r-c 3. C2 02 C > ' P.4 $- - t C <C C2 +X. 2C -J XC CO

112 MO RJ UUKER TA 9 MEM em 0 OM», e - 0 CC 4. fs - 00 COS C+ t= %3 CO 4.0 -«03 0 YHD S TEL MÄ - UJ 0 rel Cs CC UJ ' c0.) CM en F-«-3 r r c0 rcn 3- SC 2.3 N. CO CO. J cr+ tra ca.; CJ CJrg csj MM ffi - «MB 0

113 Y «8. «08 CC C2 a..ei CD CO i, 2C <C CU CD t=l, CD UN Ct. +. VO NC Lu 24 r-t Cu Cu Cu Cu CD Cu 5-2= CO CD rar,cr3 DC 54 X] D- Dr -5C -J Jr.a ca - 4 Zia LU -J =2CD -e CD, C5 VN CD CD C2 tr ON CD CO CD CO^ ON UU CO CU CD <C NG u-4 VN CO PN PN C3 CD CD 2C r+ UN UN UN UN UN UN CO C7 ra ra PQ Cr 4 Cr) a= CD LU 5- ON Dr 2c -4 ra ra CD CL... r,...,cc -J CD CN UN Crli Cu. cc cr LU CD CN ON Q0 ON CO "- CU -J 2CD =7 CA CD <C ui h- CN ON ON ON CO ON 5C r., CD CD CD CD CN CD D- X3 Cn ta- 24 ON,r ON ON ONr,a. Us/ kg CD DC UU hd.0 0 Ne- CE CD C4 CD.J C2 r-4 LO CD CO <C 3C C, GO CD.4. Dr 3= 47-7 <C CC -J 2G 9- CC CC CN Du 2: cl ca =o- Orl

114 2 AJ DPNVA KE R TA KDRJUU J 03 WD -J Cs C Ct 0303 C DO30r O LU ed r ^, CO 03 CO CO CU C7 n. rs. - -J %, C YHDSTEL N Å cv r. Lt C3 0 C e 03 - C7 CC LL3 := n. ".. "N. "r r7 4.s.3 C Cn C >- DC r7 a_..4 DL 3 cc «MEDD 03 co cr, co crk cr» L" /-.3 r3 r3 4,.3 r-4, tr7 U^) trt cr) C' alim Maa. ui. 03 CU 0 / k- W C , ZP, i -3 5C t3c cs -J DC 0.. CO >s 03

115 3 M, w4 K DRJ UUKE RTA :se 9-4 C4 C3 22. C3 "! + -.CC -. r: xc cn er rn rn rn ++ + CO CO 3+ 3C F- C3 rn «.. C4 Cd 3C en wc,) +.4» frp.. mei» «-å J rk. Ct: CC= ui ri CO 0 - CJO CD se r_ on er ru on er fra.0 CO 3: CO C2 C4 C4 CO C4 C4 CU 0 en Cd CO sr cn 0-.3 ed C4.4.NC 3C / 09 5-«a Li" rt3 w4 we 0 TAV STO

116 4 crt - 2 CD C t wc 0"t ON C C2 -J =2 C2.4 CO CC CO 4. C2 CC CV CU C4 ed Cd =>.4 C2 C2 CD CD C3 CC,,.4 2C U3 C J C2.tr ON CC DD UJ C7 CO C2 CM C2 C Cr) C) ed rn co r ed et CO '. t 4. CO Cr% CO CO tn*. `,. 2c ON CO CN co Cs CL. zr - rnr C 4 7C 7C. et t-t co E KO KEET LAJK. - et >+.) rnreoror nco 55,5,5 -t ei

117 5 0, KORJ UUKE RTA.rg "cr CO.:T C.N P " - - ke O:C, 2...4! U2 CO 2. CO f (3 LJ >. >C O4 = >4 CO me.4 vo 4. -, 2C. _ ".4 "CU CO CL. % leme. CO Ul.f Cd CO CO G7 re ri - C2 <X CO 'CO Cd CU C2 = m 4 0 ON P..4 CU CU.4,4 ed 2C CO CO >C' i3n ( CO Pa. 4.D '") = X: rei 24, => %. m m ,4

118 6 LAJ KEK OK EE T AJO PÄVN KORJUUK ERTA 9 cz -, C U 0 ON ON Cre ON Ce = f.4 CC 0) Ce 'CP / D. e-+ N, LO SC oli Go Ui OC a.e....- CO ««3..J t=t tr CC 2 U. C:e 0 ON Ce O N :CC 2 J LU CO LU LO w 2 ON 0 C LN CO,c- () -- 2 J "JO C... p Uion 0 0 Cr? plq CC LO C2 r. CC a 0 ON P- z.4 U: CO N. CO CD' CL,4 W e c> 0 ffi-4 "" "`"r PO, a s ct- Ce CO en W C 0 CC SC te" t--,/./42 7-* LO "7 / X CD <Z LL c C

119 7 :2 r4 C2 'CO KDRJ UUKE R TA.4 C2 02 h. C2 hl crc wc2) CO C 0 CO = C=.4.4 C7 CC. r4 rd 43- Cti NL' h. CO Cd 2C CO t7 c CM C Ze - 4" h. U.4 Y) C M. M C2 LQ - V LU CC CO C2 hq 2C X 8.4 UD P..4,.- = 'CC C3 CC ) h- 7= CC... 0 C '-94Z Ui CD CS CK C -J SC - = '.2 i../..3

120 ? , 02 ON KORJ UUKE RT A «. « G:2 NJ 22 N N W :7 C:: e cc W - tr, -t CO n.3 ',2 u co >- to 42 N- Cr. CO CO 7 :C >- Q. 4 : i....-.,- GO U N W Cf := 24.. CO CO N. C: 2 CO 2C rt s.< CO C.7 CO ON CO N.,J) CO t- E> ti L. CO 9.. -> r-f 2. ON CO kj:, CO ri C'd NUM -J uo4oncz -2 co cc g", ON = X = ui cc cc C: cc CD C:2 CO CO r-4 LO ei CS UOi rcc F).4 CN Gt le GO 42.2 /40 C XO >- rs. CO Ct-. avo YR. /- Ui.. -4 e -2 Lf2 Cr CO 0 Ct li.4) OCO t=t cc.^4 tt> ui i Ci <rcs t GO -2 /- 2:: C:C CZ/ CC 9.«Ui CO er C::..J -J -- ->.. U. ->

121 KD RJUU KERTA P0 Ui.-0 DC cr CM 24.4 r0 7- EC 00 t2 CU CM MC 2C X2 YHD STELMN Lel uj XC - - p- U 0 - rd -J J <C c7 ei ego ael. C2 4 CO 6.3.CC LL C2 4X 42f Ui C2 <C CC,CX -J 3.0 nc -2 U.

122 20 AJU PilVN CC LU CC.7C : m.. CM CO ' C. Ui r).= cn rn czt 0 0 0' Co in co Ct 0C. LU Ct C) 0' 0 6.J CO LU ri pq ". C r.» ) C..? r:" CC -- LU LL.z> Cr+ en r- cn = -N -J Ne Ne p-q C.0... «. On. «Mm 5C 0C 07 C2 CO CO 0.2 en rx...j 0., ON Cr% «0. 74 e gpf LU - CO 07 CO CO CO C4 0.: CM e. LO C.7 CO CO 07 CO CO S ci 0 CV Se e anoa «Nowa 7 CY C:7 LU 04 7C Lf) LU 0- CC CD CC 3C CC ZC *- Cr LU Cr 4.X -J U. La.

123 K OR.J UUK E R TA -J CC -, cg -$ i? 2CC 0 n co CO 4 XC. -- C4_ ON - - %C L U CO CL. '0 C3 CJ Cd. + MED& MM C2 tr).kr C3 C2 L5 CO 02.4 t-- ct Ce = 2 tc2 t - r m 2.2 Cd2 2= CO L- = 24 U2 r, CN r. CD 22L m wi ri %4 ä6

124 22 tra " CN.4 7 fk. XC nit 4w, ""S CC " Cr% K O RJUU K ER TA r- r, 2 CU, CN C2.4 C2 C3 C2 C2-2 CZ. C 03 r- CD ci sr.4 N. co C cn c.2 3c C2 CL.- bs rn C2 0 CN 0% C C % 02 CO C2 r, 4-4 cd, Cd._ vl.00 CU CU CU C4 CU V0 r4 t C4 2 re i sr zr. c3 - w c3 sli.2 CC s-4 C2 3..n XC 4-4 C2 SP CS 3C 3a =C -J

125 23 KU RJUUKER TA -o CM CC wcd CO CO CO =2 CO CO CV 02 CU CO C. rs i ccrb 0 '43- CU 3C - C4 cg Co CD CO, CO CL MC MC.-,..., 0: MM. e S" 7= - Ui j CO C ric0 'jf': C :2:c 40Ol CO '-4 i UU r- cg 7= CO cr =g CU CM z4 rg,.. CN CN CO r.g C CO CO CU CV cr CO PO =C X2... =. SC :J r0 CO 0. cg SC SC vp rg 04 ON mem. dm., CE 7> "D 02 rg U SC..." 4 CU =C...4 i 'M e Nr... CD CO F. LJ Ui CC C5.- X= <X -0- S4 CZ =..4 CC LU NO rg r... rg 'D - CC <= rg SE Cl =r Cl 7= -J Z= 7> -3 0) 7C -J

126 24 AJOPÄ VÅ K O RJUUKE RTA co csn CN CC CU 0 0 ON 0 ca CO th - CO.CC 4. + fh CO ON CO C. CO 0) 0 0 >- b.4 CO th. D.. Z.4e : C.«~.0 3=..7/..J..^«- CU LZ. 0 cre T", Voi LU Chl LU /- SC -q 2: ON th ta/ cze cn 0- >. LO C. O. CO 0 CO Ui 3=, LL Z-..J CO SC -J Crkl,<- CO CO co tai CL Cd CU - t\....u4-34 tt - J t Lan = C-7 r - c=. =3 cn e=, 0) 4:C /- r - SC - c=, v co t - U ui 0 >-.;.4 v = SC -* cv «0 MM,. m CC " n Ze CC J CU :. +C /- - cr, - - t -J..J X CO Li/ CO %7 ct: (-7 = <X CU..3 C>. -

127 u KORJ UU K ERTA AJ C PilVÄ NC 482 NO.4 CO CO CU C8 r, Cd Dr CO i ri rr ra LU - NE 7... U2 ec..8 c,, 2. be - za- Cd.3 - CO r.tri a CU er cd et' J C3 cr =C UJ CD LO 02 CO CO ei it") CO CU.-.» CO.02 er C7 C7-0 ON CD 84 CN er C2 wv CD CC CU CU Ch Cu Cu sr er CO OD }..4 n= L7 CD ON ON ON C2 C2 Cu CO CO c sr 0 04 CU C4.4.eei eicd 2= LO L2 2C 24 -J Cd ON C2 CD.-e U, 0:0 Cd sr C7.3. w 2,4 2C C= =4. CO CO «OM CO CO. CO CO CO GN CO r. r. r. r. r. ts.!". i i t 7= er : sr sr sr er ei' C2 er sr 4=2 et C7 -. ori ri 0 4.4ii CD -4 0 Cr Cr EX CC 3= La 04 -J CC Lå 2C =C CC 2C. =2 OU CC CD Cr UJ DC 4-4 CC 0 r LU h* 00 U. <E,-... =C.7 F. CU D, CC Cu 4.-4 _J 2= CO -, -J - UU C m4 CC UJ 3...* :2 D. r4 0,'S - :2 CD 2=... 2= CO h- CO 8-- co = etc CO = 2C CL 4::

128 26 K ORJU UK ER TA,.- LU LU Xr: 34 RV-SA TO P... o mm CV +JO CM 'JO..cr..cr. 0 rr C0 CC. Ch CN CD CN CN CN en Cn CD...t...e...r...« ' :. rn ro PQ r, 4- U7 U7 U CM U, CM : eilar. NY.. MM. W. C7 P.4 ze -.3 -a ON...4 C4 C0 C2 00 CD 40 CV.. LU 6 7C UU e2 CD pn C2 CN ON CC CN C2 C2 en C2 ' XX Ce.- - :2 C2..-.: rr.r... 2= rr L., 00.CL CC ON C2 6 r, r. co...4..r cv Ch.- r....! e nc CU Cu Cu....:- [r 'Cr " r..-4 co -...:... ^, co oo oo co oo oo CO %. r. r. No on hr -J 40 <7 2C cn..x r... cc 2L 7C r- ON rr.2- rr...4.0:-...3 CU ON C2 Cn CO 0. r, er C) CL..4..,...,.^... ON CO... =8 VON. CO 00 CO CO 60 CO o N. r. r-... r, r, r, r, i tili i i i i : :-.:. :-:..: i, - -J X2.C 'W. cr cr cr cr CD cr cr Cn cr C2 F. rr 2.. c3 J., ji '.4 c 03 U LU. 8 CD Ui / 24.p. e cr CC.Z.D ' CC rr h- Ci,j,... ".. -. : ;' C LJ :2 CC 67 C2 CC LU 2C,54 g.0... tr LU '.4 L :3 C 0. CC - - = r- En i... r- et: i.72 zu =. -J re 00 nc... -J UU.- rr CC rr 4X UU-hr Cn Zh. rr Cn «2. rr C -. -J 2C on r- on k-- 60 C-Z CC na CC 2C CL 6'

129 444 K OR JUU KE RTA r- XC C3 U9 C4 r, NO er r. sr NO. 38. CO + w crt L P4 3- UJ CO er r9. -J CO CU ct r. vt NO C2 sr cc ke. r. c4-03 rt CV Cd C go. "Z..4 C... er CU :3 0 N. er ui.4 co N. Cc = LLi c3 r.- rs V,- 4N- r ON CO a- co cc en en CO CU U9 ON U9 89 en.4 2C en ON co CO C3 CO C) er LO CO en "N. CM C4 ru C4 r9 r9 CU r9 C4 r3 CM C CO OC' Le -4 CU ON CO CO u9 co Cu et» Cd O-.4 - wi CO.,./ am CO CO en 03 r. r. r. r. r. r.. Or sr er er.er C3 er er 0 er sr t i t - cn cn *40-4 CC.CC X 3C c F4 r- UJ Oe ce C4 32 2C Cc -4 Le CC CC Cr 0 CC Lu Le ire Cc L4 LC C. h.. cn CD 0. Cc a-.. :C LC -9 r- :, cc cc » CO :.: ca Ce ai 4. r4 c3 3 r4 C2 cr a4 :3 0 C te -4 = - ca - CO = Oe 0 = 9C U. <X 0

130 A 28 JDP Ä V K DRJ UUKERA tä' n Cf.,.N" N 43 " c".) LU ui 02-0,4 :4 CO k-- CC -- _. CO - M CO. c Ct Lu.J e= sc co c% cc =c z 9-4 t A G 0-3, GO tr.98w- CO Cu OD 03 C3 OD 00 a. ro ro ro CN ct" _ wom -..-t ts. hrl 0 ei.'2./n ON 0 0 ON 0 0 st-t 0 'cr CO CO rd 0: V> CU.4 czir rd 03 rd -4 Al CO CO CO CO ZO CO CO N. OD N. CO CO CU 0% C3 7 CO Al N. CU.4 44 W4.4 CO CO CO CO CN CO CO N- rt- ui -3.cr r %r C] xr cr C3 cr C3 cr i i 5:4 c0 Cp CD C3.. j :te CC LU c:c 3,C CC,t - Ly - (0 /-.CC Lu- -J, -4 CC r0 4:C z -,c L.0 - P".4 rz. :0 - CO OC EC T RA BA SF

131 29 KORJUUKE RT A -, -. CD 9.:D CO : ed ed.4 SC DC U cn 4.0 CO.4..0 CO CD CU..4 U-2 -J CO <:..4 '.4.4. CO :r Ui ty) %.3 'rr Cr %ei CO F " rn -, cm cm C. t: ON r DC X, Z OK -J tr, LO rn NT '' Nr egl 'eo Nr cd 'ae ae -... "'b -J CD <E CC LU CO GO...MW MEM Mä» 0 rn CN ON cg CO,,cr en CD cv c,... C4 CU CU C4 "CU CU - CU CU CO OO Ch Ch ON 0 ON ON N.,- CO 0 CJ CU CU CU CJ 0, C4 C r4 tj Cti 'kr 4, l',) fla "te "cect ej CU (4, ä 0: CK = 8,4,... >44 CO =,4. CZ:..J CC LJ = = 4Z <..`. CC <C CO CC LU OC $44 CC CO '44 /44 K:.U " -- en el $-.J = '->/-. OC = CC CO '-4-4 = C.O = -4.4.! ' CC.4 (C LAJ t 4 > 4 C..)..":. '44 M CO SC -J Je CO,-- OG Y- en ''z2 Co.: 02 CC DC 0- CC

132 CO AJO PÄ V. ; :2 i M = -, _ CO cc. ar, 4 0 /-"/ ON ON r., ON 4 rj = 4 4 ei Cr, 4 CO 3- dl. ON ::: U , _ W 4 r. LJ r C:a 2 ål jo i.-: Zr: cv rd co r... N. cr R:" Ctl CO cz: r., o'n m x, vl u,,,,, sj, ir), rl.u, mi 4 = X:: i ' t-.. i 2... (.). -. t7 - tu CZ ON r. - C... -/ tr, c, fr,,-/.--q 4 4 O..: _ in -,:r!.: c-...i c-... m!.., :..-_, L:-.,., r-... r J r: t.. -= -z. r/4. o:!...! u r:, 0 :-...--, c:, = / '. 0' t.,...:...,,... w., r, v , =, i.,3 uj.... t w, -,' en Cr, r.", f".3 r." ON Cr r, r,..{:r /40 ekt + - -/4_ /4o /4 9 co,:o co /4:3 /44.., 0 o t::- i.7.-- == Di.:-, Cs. Cr, an,.r, a-. c".«. cr. an on en W ZN = -.., _: >«- :4: -J 4.4 fc rn, «4./- CU C,J r«. ri, 0 C.- - e Ui UJ OC CO b4 Ui,«U.- r-, '.2. V./ CC CC 0 0 «,... _ CY.,.. 0 r.,.. _ - 0 tai CG = = 2 4 Cz: LA....::: 8', {L 4 b,4,. - ::::. :... t CL. r.: '..-:?« cy-, O'.; L; Cr: Cr/ =...: , ,. L. -,.7..].-->,... C"..:r

133 3 cg C3. t= xc CL C3 CC KOR JU U KER TA 2= -3 -j C3 CV C3 cz. u, C3 -J = U. C3 U7 F. r7 5: en un v3 UJ -J =D C3-4 - CO Ln LU er r+ OJ CD <= LU -+ C3 CD 4: ',47 U7 rs. en CD C3 C3 -: ZC CU Co +-4 Co CO C C -+ '- C CC CV.+ CU Cd CU CU CU, + CU CU C4 C4 LU == >4 =3 >22 r et r- r rn rn!-- Cc CN CO r- t 0+ o P Mm. me.... -J 34 -J U7 er 7-2 -J C3 V3 er CU er rn r7 03 on Co Cr r- CC er = LU C3 r- r- r- r, 03 r- r- v3 0 =3 - ON. -J =2 CO CO ret cm 0C - LU r- CC rr er er er er r- r- [0 er er -4 rn rn rn rn rn rn en rn Ln L2.2- er er er er -t er er -4- er er er me mc -J er rn rn sr ru ru ru rn <4r cn el ne 34 lowg ,00 ars MO M4 W.9,WW4h MMO 0 CC CE CC 2= OC - C3 =D UJ Oc 472 DC Cr CD UJ CC C4 =3 4 -> = CC Lr -- 2C ==.J LU CC CC Lo -4 =C CO - 07 Za DC CO

134 -,,. 32 rd t=, C9 CO ' YH DET EL NN KO RJUU KE R'A r ''' -J CD.4 G -.2 ZD 4:.; --r en4 UN,..,.. 4.) G...J.) UN --; 04 CU 0, ON, r, 00 CN CD 2 2 ON -- 0 CC UJ C= ,J.,,,.! -2,.cr. en.-..er ne.er...4 ::... -,...c... cy.m.4,.4) tr,..-;.4) r4 2= CO (2 r, r, r- r-,-,- r. r, r, r- N. r.. S.7.,z r- XD - - Lel..... cc () r) 'er.cr "er T).7:- X -J Ui CC ON - CD CL -- N... - J X ).:... l J ') Cr :2 -J C2 cd CU c, r..:0 CL r, r) 47 CD en r.i C0 SC r... gx: t =D.-- C7.--; t -J = CD...;...t ri Te e~ W f L4 CD cc UJ r- D= +49 r4 eu %Jo ND UN td, cy. r.,, "te- 'ND,5 NT CU Ca 0N 0.NT NT 3= Crt CD ON 0, 0, ONF. ON C. CN 0 DC CN 2C D~ Z - cy cy (Nl a t e e e t i < t e CC 2= i C) :.7 -- Ui De,X CJ; = :7: CC --a CC CZ.= C; SX..2 )4,-.. C9 =... r-.4 )..:. LD -- C: ed u. - -J '9 r-... et: ec C: CO -J _4 ui CC l'.., '")..-, J.) :'.'.:-2 4..t.--.0 r :: 2..! 2: r- ce) -.).7.'k' CC: CU Dr." C... X C'Ci!

135 UUKER TA K ORJ A? 4.4 art C.3 U'3 in C> C +'.4+.4 i" XC 4.4 CC ru O 4- U2 LU =.~ u r U 5. U U 3C C>... ~~... ~.. ~~ "3..3 C=.L~ 43 rn al 03 L'ol CC = U l:=) C2...0 i3n C3.. CZ ,4,4 C0 ' ts, izr Cri ru CO p.- - = C3 cr PR a. P3 rn rn Cd rn rn se Gn L2 ZC 34 co rl,0 N tei --4 2ag - Ct3.4 % co ru ru co ru ru ru ru r. ru i 3= 3' NT P qs s- 4

136 ON KORJ U UKER TA LU LU cc,... - ^, -J CD CN ON ON CO <= CC LL CO C2 ON CC. CO C, -J =2 C5,-, -'., _ 5-* CO CC 0.- C2 CC CO CO CO CO CO =r h-.- == CO CO CO CO.,2 OC r... N. ws 2C GO C2 2C MM dieme0 owa ffiffin -2 -J CD CU 22 U, rn mou CD CD CD ON CN CD C2 -J =2 C2 CO CD CU ON ON CU ru.4- r- nmis rn r2inh2 C2 22 VO VO 22 2= CO 43 2c P2 ON on rn C2 r. ON CU ro,2 ".- ' CD =. 4 ealm m «EM. t on ru. tu. ru ru ru t ru r, r, ru ru ru - U) =C J D sr..ar -4 tl Zw. OC CC CC -J XO Ui' CO tc Lut.uci. -n - -r 2U C4 ri C5 00 La C2 5C CC CD CO ri CK -7 )-Z " CE G 2J 2- i C2 *-5 J CC 5M- CO h- -2 on 02

137 35.. e c>. -4 2CC 0. KD RJ UUKER TA mm" ea emwe = M2 CN tee cri U. c " 03 CO C'd..4 :-.0 CO,3 C CO CO t,.. ", "- en re en Li") er /40 va4 4) 'Cr 7 (V ".3 C C'd 0 -. C3 te) c3c C 4 (= 'Cr w-t CD 0 -cr ek tr) r>,3 for3roco å.c f'dr)cvr)r) r-r- Ui Q. cer. - c=t Q.. 4 l - ft. OC. Mun e'4 CC in C:i e, Cra cdr- CC CC WCD 0 0 CO Cra r - Ca 4 - -J.. Ck w P- C C'd rre 0 0 r3 CO LO C3,3 ro,3.3 rfe irr NL - NO V) 0 NO D CO - X X upo» a anoa ea. mm» mk..

138 36 CC C2-2 -J CO ]4 CC 2C UU C2 -J =O 4]. -2" h- CD CE " cr, L, 2= 2C XO - CO ru CD CO V- ON CD CO ON 0) co C3 co C4 VO VO VO VO C. m ru. 2> 34 c, ] J C3...V.3+ 0% V-- xr LU CD CD CD ON rg CO LL. J.4 t- t- 03 CO LU VO re LU 42' w t- 2= CD PO 7C CO W. r. r- r- r, CD CO O = CO C2 U, VO NO ] U, U] =C NG =2T t- X2 -J 0./ =- _,.4 CO Z. ]4 -J cy r, r''r- P. ui CL ON -4 CO OL.4.4 re F- CC OC O4-4 - MEM Z4 Ce ts, cr -z t rop VO C3 C, CC Cr =C.. CD. CD ON CO co Co 'CD 22 =3 ON.4 CU ].. ro. ]. '4 Z.o. 03 r- cr,/ t-.4 MC CO VO Uo CO VO CO VO "o. ON 0.0 ON ON '4'4 3 CO C2 UO ') NO UO U3 NO NO bt XD- >..;!.4 U- NO VO CO GN CO CL.-e.4 ]4 ' i,... -J r t.r i., LU OC.4 -o.tz -J...."-..t.. :. - :.:7 'CW h - 2.: t- 2= C : _!X CL LU., :- ' NO,.u.. CD Ull ui CD..- 2C -J m Cl 2 tg LcAṙ ; CO.2 '^ -0 CC 0C.r.: Z...4 ZD -.:- 0'. 4] t- -2 CO rjr.:

139 KER TA KORJUU UO CU.4 Cr C3 + C4 CC CO h- Ui LU C, J CC =LJJ C2 Ch CO c7 te r:o 2C CO f rm m CU Zr: CO " 02 CO C 0.. OC 0 GO r. CO CO N. - ; cn,ct :r 5- h4 LU Cd 24 CC P-«h. ; CE.4 CO -J

140 AJ OP ÄVA 5', KO RJ UUKE RT R s.. C C/..J i CC 0). - C3 GE Nl CU :0-. CC Ui 2C Cr) C3 LL 24 "2 C> C CC CU Co 0 (= XC J =7 C2 3= r-t UJ CO.J CL CO LU CC en CE CV CV LU r J =C Co C2 CO 2C.J NY, U, U, C 3= CO L3 Co C= s.-e. CO CO 2C Co o-, * CO CO 02 CO. f ' 'ocr er t a UJ Zo-,4 e e CC C:2 Co r, U OC CC Ct ht CO "0 C.- C0 ().0 C J WZ..-. CO

141 <4., 3757, ' 4:7 rtvj".p q zbk j- (.7 7-4t,t' ea'v 4-4* k,.. "'"+ &',7 o ,7 4:.:..,. t..._.,...,,,,:, 4 ). i ' - ::0:: k '. :, 4 - '. -.,... -.ki..a,', ' '''r '."-.'..,.-t- ',.`,!.,' ' y,,-.44', _ : _,w r.wis-,;,,.., ',,,R,-,_ >,,,,....-,,i.sr.,,f ' (.:'"....,, :e ''`' -,,-. t',,,, -,J7 47.-'.>'-'t-'..,,,,,-.,,,.., ' "7,7 4. ell'.....r rjs ;9 ;;;;.-4,-4,,,T,,,..,,,.`` 7.>'. 47, '... '''.4-.. " r?'w''.,,4-4 :;, :, V -k,?' 44 t ' 4-

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/85 ROLF MANNER ja TAINA AALTONEN Kasvinjalostusosasto Kartano-syysruis JOKIOINEN 1985 ISSN 359-7652 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/85 ROLF MANNER ja TAINA

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot